prognozy ekonomiczne dla polski 2013

PAP

TNS Polska: w grudniu pogorszyły się nastroje konsumentów

TNS Polska: w grudniu pogorszyły się nastroje konsumentów

Wskaźnik klimatu konsumenckiego TNS Consumer Index w grudniu wyniósł minus 24,3 pkt, co oznacza spadek o 2,7 pkt proc. w porównaniu z listopadem 2013 r. - poinformował w czwartek TNS Polska. Polacy gorzej niż w listopadzie oceniają sytuację ekonomiczną kraju.

TNS Polska: w styczniu poprawiły się nastroje konsumentów

Wskaźnik klimatu konsumenckiego TNS Consumer Index w styczniu wyniósł minus 15,7 pkt, co oznacza wzrost o 8,6 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2013 r. - poinformował w poniedziałek TNS Polska. Nastroje Polaków są najlepsze od dwóch lat.

Belka: Sytuacja w Rosji i na Ukrainie nie osłabi znacząco wzrostu PKB Polski

minister finansów Grzegorz Kołodko powiedział w rozmowie z ISBnews, że jeśli na Rosję zostaną nałożone kolejne sankcje ekonomiczne, może to bardzo mocno odbić się na dynamice wzrostu gospodarczego Polski w 2014 r. Według niego, nieprzemyślane działania mogą spowodować, że dynamika wzrostu PKB może wynieść

Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w styczniu do 58,3 pkt

23.01. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w styczniu spadł o 6,4 pkt do 58,3 pkt z 64,7 pkt w grudniu 2013 r.-, a oceny bieżącej sytuacji gospodarczej poprawiły się o 2,9 pkt do poziomu 25,7 pkt - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste. Ankietowani ekonomiści

NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyraźnej poprawy koniunktury w połowie 2014 r.

sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2013 r. oraz prognoz na IV kw. 2013 r." "Ankietowani oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w ciągu najbliższych miesięcy, jednak znaczniejsze ożywienie przewidywane jest dopiero w połowie 2014 r. Moment ten

Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 27,5 pkt w styczniu (aktualizacja)

wzrósł do 24 pkt z 17 pkt) - dotyczy to zarówno kredytów konsumpcyjnych (23 pkt proc.), mieszkaniowych (24 pkt proc.), jak i samochodowych (7 pkt proc.). TNS Polska podał, że wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedsiębiorstw w tym miesiącu spadł o 8 pkt proc., zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 11 pkt proc

Pengab wzrósł o 1,2 pkt m/m do 27,5 pkt w styczniu

.), mieszkaniowych (9 pkt proc.), jak i samochodowych (6 pkt proc.). TNS Polska podał, że wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedsiębiorstw w tym miesiącu wzrósł o 3 pkt proc., zaś wskaźnik prognoz spadł o 3 pkt proc. "Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w listopadzie oceniają i

NBP: Koniunktura poprawi się wyraźnie dopiero w 2014 r. wg przedsiębiorców

Warszawa, 15.07.2013 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji w III kw. br., ale wyraźniejszego odbicia koniunktury - dopiero w 2014 r., czyli później, niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 16 października --09:00: Kongres Nowego Przemysłu: Energetyka-Gaz-Paliwa - I dzień  --09:30: II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013 - I dzień --10:00: Konferencja prasowa PwC dot. raportu Mikro firmy na rynku bankowym - jeżeli nie teraz, to kiedy

NBP: Przedsiębiorcy oczekują dalszej stopniowej poprawy koniunktury w I kw.

Warszawa, 22.01.2014 (ISBnews) - Pod koniec 2013 r. wzmocniły się sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, a jego przedstawiciele oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kw. br., a skala poprawy powinna jeszcze wzrosnąć, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP

PMR: Rynek marek własnych wzrośnie o 17% r/r do 41,4 mld zł w 2013 r.

Warszawa, 05.12.2013 (ISBnews) - Rynek marek własnych w Polsce wzrośnie o 17% r/r w 2013 roku i osiągnie wartość 41,4 mld zł, wynika z raportu "Marki własne detalistów w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015", opracowanego przez firmę badawczo-konsultingową

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Nowe prognozy dla Polski i krajów naszego regionu Bank Światowy podał przy okazji publikacji cyklicznego raportu na temat sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika z niego, że 10 krajów UE z naszego regionu plus Chorwacja (która wejdzie do Unii w lipcu) w tym roku zanotuje

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Kwaśniak z KNF: Ewentualne upadłości są droższe zarówno dla systemu bankowego, jak i systemu SKOK niż restrukturyzacja oparta na przejęciach przez ekonomicznie zdrowe podmioty

Pengab wzrósł o 0, 6 pkt m/m do 26,3 pkt w grudniu

proc.), mieszkaniowych (9 pkt proc.), jak i samochodowych (6 pkt proc.). TNS Polska podał, że wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedsiębiorstw w tym miesiącu wzrósł o 3 pkt proc., zaś wskaźnik prognoz spadł o 3 pkt proc. "Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w

MG przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej

Warszawa, 15.10.2013 (ISBnews) - Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), który określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Dokument trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych, a

PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł średnio 5,7% rocznie do 2018

opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018". "W 2013 roku wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wzrosła o 4,6%, co wskazuje na ożywieniu rynku w tym segmencie w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to rynek prywatnej opieki zdrowotnej zanotował wzrost na poziomie 4,4

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za wrzesień --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP)   ŚRODA, 16 października --09:00: Kongres Nowego Przemysłu: Energetyka-Gaz-Paliwa - I dzień  --09:30: II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

różnicy osób wskazujących na poprawę sytuacji ekonomicznej i odsetek mówiących o jej pogorszeniu wzrósł bardzo wyraźnie, z plus 24 do plus 44. Ponad 50 proc. CFO z Polski optymistycznie ocenia perspektywy wzrostu swoich firm w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy. "Choć pozytywne nastroje rosną

Orbis patrzy 'z umiarkowanym optymizmem' na perspektywy II półrocza 2013 r.

optymizmem patrzymy na prognozę wyników w drugim półroczu 2013 roku" – powiedział Picheral, cytowany w komunikacie. W jego ocenie Orbis konsekwentnie realizuje swoją strategię, pomimo licznych wyzwań wynikających z kondycji światowej gospodarki, rosnącej konkurencji oraz braku spektakularnych

NBP: banki mogą nadal zaostrzać politykę kredytową

NBP: banki mogą nadal zaostrzać politykę kredytową

W najnowszej analizie Narodowy Bank Polski wskazał, że od połowy ubiegłego roku banki zaostrzały politykę kredytową.- Dotyczyło to zarówno kryteriów udzielania kredytów (to wymogi dotyczące zdolności kredytowej), jak i warunków (m.in. kosztów kredytu, wysokości zabezpieczeń). Zaostrzenie polityki

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 30 lipca --10:00: Spotkanie prasowe PKO BP nt. prognoz perspektyw polskiej gospodarki i wyników spółek za II kw. 2013 --11:00: Konferencja prasowa BZ WBK poświęcona wynikom za II kw.    ŚRODA, 31 lipca --12:30: Konferencja prasowa Giełdy Papierów Wartościowych

PMR: Rynek sprzętu medycznego w Polsce wzrośnie o 3% do 4,13 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 16.12.2013 (ISBnews) - Rynek sprzętu medycznego w Polsce wzrośnie o 3% do 4,13 mld zł w 2014 roku, wynika z raportu firmy badawczo-konsultingowej PMR, pt.: "Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016". "Z badania przeprowadzonego

Projekcja NBP: wzrost PKB Polski 1,3 proc. Inflacja w dół

W dokumencie przytoczono dane GUS, z których wynika, iż w 2012 r. dynamika wzrostu PKB obniżyła się do 2 proc. z 4,3 proc. w 2011 r. - Spowolnienie to wynika w dużej mierze z niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych polskiej gospodarki.Według prognoz NBP tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2013 r

Przegląd prasy

zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 331 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,5% kw/kw w II kw. 2013 r. wg II estymacji --Eyemaxx Real Estate: w Polsce może powstać 200 nowych galerii w 5 lat --DGA: Celem na koniec 2013 jest wynik nie mniejszy niż po I półr. --Vistula zrezygnuje z własnej

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

- Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r. dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej tylko w hipotekach w I kw.

) oraz niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w kredytach konsumpcyjnych, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W IV kw. 2013 r. odnotowano złagodzenie kryteriów w segmencie MSP oraz wzrost marż dla kredytów dla przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku i wzrost kosztów pozaodsetkowych. NBP zwraca tez

NBP: Bariera kursu w eksporcie/imporcie najniżej w historii wg przedsiębiorców

eksporterów, szczególnie wyspecjalizowanych, na tle próby jest dobra, ale formułowane przez eksporterów prognozy - choć relatywnie stabilne - wykazują od 2011 r. powolną tendencję spadkową. "W II kw. 2013 r. deklarowane kursy opłacalności złotego względem euro i dolara nie uległy znaczącym zmianom w

Przegląd informacji ze spółek

350 osób. KGHM Polska Miedź nie rezygnuje na stałe z publikowania prognoz wyników, ale uzależnia to od poziomu zmienności na rynku miedzi, kursów walut i sytuacji na rynkach finansowych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Jarosław Romanowski. Konsensus rynkowy, zakładający zysk netto KGHM

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

GDDKiA. Kolejne oferty w przetargu złożyły: konsorcjum Berger Bau (338,7 mln zł), Pol-Aqua (355,1 mln zł), Eurovia Polska (386,1 mln zł), PRM Mosty-Łódź (469 mln zł), konsorcjum PUT Intercor 492 mln zł). Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 w systemie

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

@premiertusk :) pic.twitter.com/DpWbGU2IgM— K. Hytrek-Prosiecka (@hytrekprosiecka) November 14, 2013 Analitycy zaskoczeni - Wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale jest kolejnym dowodem na to, że polska gospodarka przyspiesza. Tempo wzrostu gospodarczego zbliżyło się już do 2,0 proc. rok do roku i

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 17 października --09:00: Kongres Nowego Przemysłu: Energetyka-Gaz-Paliwa - I dzień  --09:00: Seminarium "Łatwiejsze prowadzenie działalności transgranicznej w UE" --09:20: Kongres Infrastruktury Polskiej  --10:00: II Polski Kongres Regulacji Rynków

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o wypłacie kwoty 302,53 mln zł, czyli 11,85 zł na akcję na dywidendę, wynika z uchwał walnego. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe Oddział/Pokój, spółka zależna Mostostalu Zabrze, ma umowę z firmą Strabag na prace dla EDF Polska o wartości 26,8 mln zł netto, podała spółka. P. A. Nova

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

prasowym Kolei Mazowieckich. - Dwa razy w miesiącu spływa dotacja z województwa, którą przeznaczamy głównie na ZUS dla pracowników teatru - mówi z kolei Marek Szyjko, dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych warszawskiego Teatru Polskiego. - Te pieniądze w budżecie Mazowsza oznaczone są jako dotacja

Czemu Polska jest uprzedzona do Gazpromu? Sprzedajemy wam tani gaz

działalności w Polsce jest często powtarzane hasło o konieczności uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Nie widzę żadnego, ekonomicznego uzasadnienia takiej postawy. Początkowo w Polsce dominowały opinie, że aby Polska uniezależniła się od dostaw rosyjskiego gazu, należy kupować gaz skroplony LNG od innych

Ukraina i Chiny dyktują notowania złotego

"Na notowania w regionie wpływ mają przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszym jest niejasna sytuacja geopolityczna na Ukrainie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała w poniedziałek, po referendum. Z pewnością temat ukraiński nadal będzie czynnikiem ryzyka dla rynku w Polsce, jak i w całym

LOT: 26 mln zł zysku netto w 2013 przy 4 mln zł straty operacyjnej

W planie restrukturyzacji przesłanym do Komisji Europejskiej spółka zakładała, że w 2013 roku z działalności podstawowej odnotuje 142 mln zł straty, a strata netto wyniesie 196 mln zł. W listopadzie Mikosz zapowiadał, że spółka zakończy 2013 rok stratą w wysokości ok. 20 mln zł. "W tym roku

OECD obniża prognozy dla Polski - w 2013 r. wzrost 0,9 proc.

Złe wieści dla Polski przyniósł wtorkowy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według OECD wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 0,9 proc., i przyspieszy dopiero w 2014 r. i to do 2,2 proc.Tak niskich prognoz dotyczących polskiego PKB nie przedstawiła dotąd żadna instytucja. Dla

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Warszawa odnotował 61,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 16,10 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski liczy na poprawę wyników w kolejnych kwartałach w związku z

Przegląd informacji ze spółek

w komunikacie. Dzięki restrukturyzacji oraz udanej emisji obligacji bieżący rok jest dla Ciechu przełomowy, poinformował "Parkiet" prezes spółki Dariusz Krawczyk W jego ocenie, w 2013 r. spółka zanotuje zysk netto. UPC Polska miało na koniec czerwca br. 1.449.500 klientów (spadek o

UBS: Polska dalej będzie liderem wzrostów w regionie

Bank ocenia, że w tym roku prognoza PKB dla Polski to 4 proc., 2,9 proc. w przyszłym roku i 3,4 proc. w 2013. "Głównym motorem wzrostu pozostanie popyt krajowy, a największym wyzwaniem w najbliższych dwóch latach będzie redukcja deficytu finansów publicznych do 3 proc. PKB z blisko 5,5 proc

Przegląd informacji ze spółek

) wniosek o wydanie zgody na przejęcie kontroli nad Wirtualna Polska S.A., podał Urząd. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w październiku 2013 r. wyniosła 40,7 mln zł i była o 9% niższa w ujęciu rocznym, podała spółka. W ujęciu

LOT: 26 mln zł zysku netto w 2013 przy 4 mln zł straty operacyjnej

zapowiedziami, nie wystąpimy o nią" - powiedział. Dodał, że kluczowe dla spółki jest uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla planu restrukturyzacji. Mikosz pytany o wyniki spółki za pierwszy kwartał tego roku powiedział jedynie, że był to dobry kwartał. Podtrzymał tegoroczną prognozę zysku na

Deficyt C/A spadł w XI do 1,7% PKB, import będzie rósł wraz z poprawą gospodarki

deficytu rok wcześniej. Według jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w listopadzie wyniósł (średnio) ok. 1237 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie 124-1700 mln euro deficytu. Eksport towarów z Polski wzrósł w listopadzie ub.r. o 1,2% r/r do 13.594 mln euro, zaś import

Raport ISR: ożywienie gospodarcze jest faktem, ale zagrożeń wciąż wiele

Ten pilotażowy projekt realizują wspólnie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizy mają pomagać w łagodzeniu negatywnych skutków istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej. W piątek w Szczyrku (Śląskie

Prognozy z Brukseli: Hiszpania i Grecja nie da rady, ożywienie w UE w 2013

PKB w tym roku sięgnie 1,8 proc., a w 2013 roku - 0,3 proc. Bezrobocie w tym kraju zdaniem Komisji przekroczy w przyszłym roku 25 proc.! Włoska gospodarka skurczy się w tym roku o 1,4 proc., a portugalska o 3,3 proc.W tym roku najszybciej rozwijającym się krajem UE będzie Polska, której PKB zdaniem KE

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zmiany wartości całkowitych wydatków reklamowych w Polsce w bieżącym roku bez zmian (spadek o 5-8 proc.). Szczegółowe prognozy Agory zakładają spadek rynku reklamy w dziennikach w 2013 roku o 24-27 proc. oraz reklamy zewnętrznej o 11-14 proc. Prognoza dla kina zakłada z kolei od -1 proc. spadku do 2

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kwartale br. wyniósł 64 mln zł

otoczenie segmentu rafineryjnego, ale wsparciem dla wyników był rekordowy zarobek w detalu i pozytywny wpływ petrochemii. Zysk operacyjny w pierwszym kwartale wyniósł 254 mln zł i był wyższy od średniej prognoz na poziomie 110 mln zł. EBIT LIFO wyniósł 431 mln zł wobec 355 mln zł oczekiwanych przez rynek

Eksperci o budżecie 2014: podwyżki podatków zamiast reform

- Projekt budżetu na 2014 r. jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych - ocenia Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem w odróżnieniu od budżetu na 2013 r. tym razem rząd przedstawił projekt oparty na założeniach makroekonomicznych bliskich

W Katowicach przybywa nowych powierzchni biurowych

sektorze w Katowicach i okolicy pracuje już ponad 12 tys. osób, wobec ok. 8 tys. na początku zeszłego roku. Prognoza na 2014 r. mówi o ok. 15 tys. zatrudnionych w tej branży. Od początku 2013 r. do końca września w Katowicach wynajęto prawie 50 tys. m kw. powierzchni biurowej, przy czym ponad trzy czwarte

Przegląd informacji ze spółek

oraz Germonta Holdings Ltd akcji ukraińskiego Indar ZAO pod warunkiem przeznaczenia części środków z transakcji na przedterminowy częściowy wykup obligacji serii B w terminie do 75 dni od daty zawarcia transakcji, podała spółka.   Kino Polska spodziewa się, że Stopklatka TV będzie gotowa do

Zakłady mięsne, producent serów i policja. Kto będzie zatrudniał [RAPORT]

pracy będzie też przyjmować lubelska policja. Nabory będą odbywać się w kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu. W sumie jest miejsce dla 215 chętnych. *W tym roku w strefie ekonomicznej na Felinie rozpoczęcie produkcji planują firmy: "Henryk" Henryk Batyra, Intrograf Lublin, GT 85

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanych przychodów i ok. 420 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 roku, według wstępnych szacunków, podała spółka. Oznacza to spadek wobec wyników za 2012 rok. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) zawarły z PKO Bankiem Polskim

Liczby, które zapamiętamy po 2013 roku

wyraziły entuzjazmu dla "reformy". Oprocentowanie polskiego długu nie spadło, jak przewidywał minister Rostowski, ale nieco wzrosło. Ekonomiści spierają się co do tego, jakie będą dalekosiężne skutki rozmontowania drugiego filaru emerytalnego. Był to największy od lat spór wśród polskich

Przegląd informacji ze spółek

bieżącego roku, zapowiedział prezes GPW Adam Maciejewski. Pierwsza transza na 500 mln zł w ramach programu emisji obligacji Tauron Polska Energia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) może zostać wyemitowana do końca 2013 roku, powiedział wiceprezes ds. finansowo – ekonomicznych

Przegląd informacji ze spółek

mieszkania po uwzględnieniu anulacji w III kw. 2013 roku, tj. o ok. 35% więcej r/r, podała spółka w komunikacie Comarch zawarł umowę z konsorcjum firm Łęgprzem, ZSK oraz Graphbud na realizację V etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (budynek SSE6), podała spółka w komunikacie

Mongolska gospodarka - światowym liderem wzrostu

Podobne prognozy rozwoju gospodarki mongolskiej przedstawia EconomyWatch (szacując wzrost nawet na 23 proc.) oraz analitycy pracujący dla parlamentu mongolskiego, którzy w materiałach do użytku wewnętrznego piszą, że PKB kraju wzrośnie do 14,4 mld dolarów, co oznacza przyrost roczny w tempie 19

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

drugiego filaru, który ma szanse stać się głównym biznesem firmy, podkreślono w informacji. W grudniu 2013 Morizon podpisała umowę nabycia 100% udziałów Melog.com, największego w Polsce niezależnego wydawcy specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości, właściciela m.in. serwisów

Niezłe wyniki Orlenu. Tanieje ropa, kupujemy dużo paliwa

Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w pierwszym kwartale br. 64 mln zł wobec prognoz na poziomie 6 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął kwoty 254 mln zł i był wyższy od przewidywań na poziomie 110 mln zł. Przychody z kolei wyniosły 24 mld 119 mln zł wobec prognozowanych 25 mld 886 mln zł. Na wyniki

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

znaczenie okres opublikowana wartość prognoza poprzednia wartość   Polska Stopa referencyjna   lipiec   2,5% 2,75%   USA sesja skrócona - koniec o 19:00

Przegląd informacji ze spółek

wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Program modernizacji pirometalurgii – Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów" dla KGHM Polska Miedź, podała spółka w komunikacie. Minimalna wartość robót objętych umową wynosi 75 mln zł netto. Ceramika

Czerwcowa produkcja pozwala wierzyć, że najgorsze już za nami wg analityków

-1,7% r/r w I kw. 2013 r." - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dane są lepsze od oczekiwań rynkowych i naszej prognozy. Świadczą one o stabilizacji koniunktury w sektorze przemysłowym. Źródeł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Polska: Operator zanotował wzrost zysku netto o 44,2% r/r, do 70,7 mln zł w 2013 r., przy przychodach w wysokości 699,2 mln zł (wzrost o 2% w porównaniu do 2012 r.), podała spółka. Skorygowana EBITDA wzrosła w 2013 r. o 1,2% i wyniosła 355,5 mln zł. "Rosnące przychody to efekt wzrostu przychodów

Rząd może podnieść deficyt, prezydent podpisał odpowiednią ustawę

także w ramach debaty publicznej poświęconej euro" - dodała Trzaska-Wieczorek.Minister finansów Jacek Rostowski mówił w Sejmie o nowelizacji, że bez zawieszenia progu Polskę czekałaby albo podwyżka podatków, albo bolesne dla obywateli cięcia wydatków na kwotę ok. 25 mld zł. Przekonywał, że

Co zrobić ze Stocznią Gdańską?

Prognozy na rok 2013 są jeszcze bardziej pesymistyczne, a te przedsiębiorstwa, które borykają się z problemami finansowymi, zaczynają zwalniać pracowników. O upadkach wielu firm, które pogrążyły właścicieli i spowodowały, że setki ludzi znalazły się na bruku, można przeczytać głównie na biznesowych

Rostowski: Najgorsze już za nami, będzie lepiej

dla Polski i dla Europy. - Mamy wszelkie powody przypuszczać, że 2014 i 2015 r. w Europie będą lepsze i wobec tego w Polsce zaczniemy widzieć odbicie gospodarcze, może nawet znaczące - mówił Rostowski.Przekonywał, że najgorsze za sobą ma już strefa euro. Owszem, problemy jeszcze będą, ale groźba

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

obie jej części sprzedały się na całym świecie w ponad 7 mln egzemplarzy" - napisano. Skonsolidowane przychody CD Projekt w 2013 r. wyniosły 142,2 mln zł. W segmencie dystrybucji i działalności wydawniczej w Polsce sprzedaż wyniosła 61,2 mln zł, produkcji gier 22,3 mln zł, globalnej cyfrowej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora

. Cele emisji obligacji to zwiększenie możliwości produkcyjnych, nowa gama materiałów eksploatacyjnych, nowy model drukarki dla małych przedsiębiorstw, nowa generacja obecnej drukarki Zortrax M200, a także budowa sieci dystrybucji i serwisu. Źródło: ISBnews   Tele-Polska Holding: TPH

Hausner: nasza gospodarka już przyspiesza

Raport powstał na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Zdaniem analityków, dołek spowolnienia mieliśmy w I kwartale, teraz będziemy zwiększać tempo wzrostu. Jak piszą w syntezie raportu, prognoza

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Realizacja całości sieci SSPW powinna zostać zakończona w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Źródło: ISBnews   Sony: PlayStation 4 pojawi się w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Sprzedaż tabletów w Polsce osiągnęła 1 mln sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2013 r., wobec 550 tys. szt. rok wcześniej, podał "Dziennik Gazeta Prawna". Udział polskich producentów na tym rynku wzrósł do ponad 30% z 20% rok wcześniej. "Coraz silniejszą pozycję zdobywają polscy

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. Polski Koncern Naftowy Orlen zaoferuje w drodze oferty publicznej 1 mln niezabezpieczonych obligacji serii F o łącznej wartości 100 mln zł, podała spółka. Fitch Ratings nadał nadał rating A-(pol) emisji krajowych 6-letnich obligacji PKN Orlen o wartości 100 mln zł, podała agencja.To szósta

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

% na początku 2015 roku, wynika z badania firmy TNS Polska. "Wyniki naszego badania (...) pokazują, że już 44% Polaków posiada smartfona. Pod względem penetracji smartfonów osiągnęliśmy więc poziom 'średniej dla Europy' z 2013 roku. Od dwóch lat wskaźnik ten przyrasta dla Polski mniej więcej o

Przegląd informacji ze spółek

spółka w komunikacie. Platforma Mediowa Point Group widzi dla siebie miejsce w konsorcjum, które może powstać w celu nabycia portalu Wirtualna Polska (wp.pl) i obserwuje wszystkie aktywa mediowe, które są na sprzedaż, poinformował agencję ISBnews prezes Michał Lisiecki. Platforma Mediowa Point

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Kino Polska TV: Akcjonariusze w dniu 7 października mają zdecydować o powołaniu Krzysztofa Rudnika na stanowisko członka RN. Źródło: spółka   Tell: Adam Wojacki zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 września 2013 r.   Źródło: spółka

Okołobudżetowe mrożenie i podwyżki podatków

przedłużyć do końca 2013 r. ograniczenia przy odliczaniu VAT od zakupu takich samochodów i paliwa do nich. - Proponowane przedłużenie podyktowane jest sytuacją ekonomiczną kraju i wynika z tego, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu

Przegląd informacji ze spółek

do sprzedaży. Zwiększenie mocy planowane jest w zakładach w Inowrocławiu i Organice-Sarzyna. KGHM Polska Miedź obniżyła prognozę zysku za 2013 rok o 150 mln zł, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej". Właściciel Polpharmy Jerzy Starak miał już przeprowadzić badanie

Prezes Citi Handlowy: Możemy być drugim Singapurem

. Od szefowej Google'a w Polsce usłyszałem, że internet znosi wszystkie bariery dla robienia biznesu, poza kapitałowymi. I znam już praktyczne przykłady z Polski wcielania tej myśli w życie. Czy wie pan, że polska firma eSky jest czołowym internetowym pośrednikiem w rezerwacji biletów lotniczych na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: spółka   Comarch: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk uznał Comarch Exchange Trading za jeden z najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce w 2012 roku. Rozwiązanie Comarch Exchange Trading dla domów maklerskich znalazło się wśród 86 produktów wyróżnionych w Raporcie o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews   Streaming: Polska gospodarka utraciła nawet 700 mln zł w 2013 roku i do 6,5 tys. miejsc pracy w efekcie korzystania przez 7,5 mln Polaków z serwisów umożliwiających nielegalny dostęp do treści video (filmów, seriali i sportu), wynika z raportu „Analiza wpływu zjawiska piractwa

Produkcja przem rośnie najszybciej od 1,5 roku, nadeszło ożywienie wg analityków

widzimy w tym efekt Euro 2012 zaburzającego przed rokiem cykl produkcyjny w efekcie baza była bardzo niska (i korzystna dla czerwca 2013). Dobrze wyglądała też w lipcu produkcja budowlana, która spadając o zaledwie 5,2% r/r okazała się lepsza niż każda indywidualna prognoza zbierana w ramach konsensusu

Rynek wierzytelności sięgnie ok. 18-19 mld zł w 2014 roku - debata ekspercka

tych kredytów dla gospodarstw domowych spadła o 1,6% r/r do 39,30 mld zł, zaś wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw zwiększyła się o 3,6% w skali roku do 32,40 mld zł. WARTOŚĆ RYNKU WIERZYTELNOŚCI WZROŚNIE DO 18-19 MLD ZŁ W 2014 R. Polski rynek wierzytelności nieregularnych

Limit wydatków w 2014 r. powinna wyznaczać nowa reguła

średniookresowy cel budżetowy (MTO) Polski. Przy obliczaniu deficytu strukturalnego, w przeciwieństwie do deficytu nominalnego, nie uwzględnia się wahań cyklicznych związanych z koniunkturą gospodarczą.- W coraz większym stopniu deficyt strukturalny jest uznawany za najważniejszy dla oceny sytuacji fiskalnej

Potrzebne są cudze ręce do pracy

. Niekorzystna prognoza ludnościowa dotyczy także Polski. Czy w Polsce, która zacznie coraz wyraźniej odczuwać kryzys demograficzny, dodatkowo pogłębiany emigracją zarobkową, zagraniczni pracownicy staną się niezbędni, aby zapewnić wystarczającą liczbę rąk do pracy? Już teraz odczuwane są braki pracowników o

Deficyt na rachunku C/A spadł w VI do 1,9% PKB, najniżej od 1995 r wg analityków

deficytu do 688 mln euro nadwyżki. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Choć można stawiać przypuszczenia, że polska gospodarka stała się mniej importochłonna, sądzimy jednak, że podstawową przyczyną wciąż niskiego importu jest początkowa faza ożywienia - w

Inflacja znów wystrzeliła i szybko nie spadnie

żywności. Tymczasem zgodnie z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego inflacja w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżała. W opublikowanym wczoraj "Raporcie o inflacji" NBP prognozuje, że wskaźnik wzrostu cen sięgnie 3,1 proc. w 2012 r. i 2,8 proc. w 2013 r. Celem NBP jest

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ogółem tabloidu 'Fakt' (Ringier Axel Springer Polska) wyniosła 329 830 egz., co w porównaniu do analogicznego miesiąca 2012 roku oznacza spadek o 11,20% - wynika z najnowszych danych ZKDP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl" - czytamy w komunikacie. Druga lokata pod względem sprzedaży

Polska gospodarka słabnie - widać to na rynku magazynowym

dla rynku magazynowego? Tempo jego rozwoju zależy od stanu naszej gospodarki, a ta w 2012 r. zaczęła słabnąć. Olszewski zwraca jednak uwagę, że zgodnie z prognozami ekonomistów oznaki poprawy powinny pojawić się w drugiej połowie 2013 r. Jeśli te przewidywania się potwierdzą, to dla rynku magazynowego

Łódź - Titanic jak Detroit czy arka Noego

tys. i będzie liczyć 565 tys. Co gorsza, aż 27 proc. mieszkańców będą stanowić ludzie starsi. - Sytuacja miasta jest trudna - mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC i jeden z autorów raportu o wyzwaniach inwestycyjnych, przed którymi stoją największe miasta Polski. Według raportu

Fatalne wyniki TP SA za 2012 rok. Co się dzieje z Tepsą?

Przed większością wskaźników opisujących kondycję finansową grupy TP SA znów stoi znak minus. Tyle że teraz za tym minusem stoją dużo większe liczby.Telekomunikacja Polska SA wciąż zarabia, ale jej kwartalny zysk netto spadł w ciągu roku aż o 86 proc.! Z 358 mln zł w IV kwartale 2011 r. do zaledwie

Komisja Europejska: Dobrze tniecie deficyt

zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski w 2013 r.Sytuacja jest jednak bardzo niepewna. Wyraźnie zwracał na to uwagę minister Jacek Rostowski we wspomnianym liście do komisarza Rehna. Tłumaczył, że jeśli kryzys w strefie euro i całej UE będzie się przedłużał lub rozszerzał, może w nas uderzyć

MF przygotowało mechanizm, który będzie hamował wzrost wydatków publicznych

- To zaawansowane ekonomicznie rozwiązanie, koncepcja antycyklicznej reguły wydatkowej - mówi Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.Po co ta reguła? Bo potrzebny jest mechanizm, który stabilizowałby wynik całego sektora finansów publicznych. Bo dług publiczny rośnie. Bo Polska

Donald Tusk o raporcie Fitch: To nie jest do końca rzetelna analiza

euro po 2013."Zapoznałem się z raportem Fitch Ratings i muszę powiedzieć, że on jest o tyle nieadekwatny do rzeczywistości europejskiej, że gdybyśmy porównali relację długu publicznego do PKB w wielu innych krajach, szczególnie tych najbardziej rozwiniętych, to Polska nie jest w dramatycznej

Praca ucieka z Małopolski: zwolnienia, bankructwa, likwidacje

, wystraszeni inwestorzy uciekający z kapitałem - pesymistyczne prognozy ekspertów sprawdziły się i obecnie ciężko znaleźć na Starym Kontynencie kraj, który mógłby się pochwalić znacznym wzrostem gospodarczym. Wyraźne spowolnienie gospodarki stało się dotkliwe także w Polsce. Przedsiębiorcy z branży budowlanej

Bilans roku 2014, czyli co zdrożeje, a co stanieje?

Jak co roku zebraliśmy dla naszych czytelników informacje o planowanych i już wprowadzonych zmianach cen, stawek i limitów. Niektóre można dziś jedynie prognozować. Ale nie jest tak źle.Żywność w górę i w dółMleko zdrożeje. W pierwszej połowie roku przetwory mleczne będą zapewne drożeć. Ceny masła

Belka: Inflacja szybko spada do celu NBP, więc nie ma zapału do podwyżek stóp

niższej inflacji, czy niższej presji inflacyjnej. "Instytut Ekonomiczny NBP w lipcowej projekcji przedstawił ścieżkę PKB, z której wynika, że w przyszłym roku będziemy mieli 3,2-proc. wzrost. Wtedy wszyscy mówili, że to jest zbyt pesymistyczne, nierealistyczne. Sam spoglądałem na tę prognozę z pewną

Zlikwidujcie dziedziczenie emerytur. ZUS zagrożony

zachęt dla Polaków, którzy pod koniec lat 90. mieli podjąć decyzję, czy zostać w ZUS, czy przejść do OFE, była możliwość dziedziczenia zebranych na kontach OFE pieniędzy w sytuacji, gdyby klient nie dożył przejścia na emeryturę.W propozycjach konsultowanej obecnie reformy emerytalnej zapisano, że

Małe spółki trzymają cenę. MSP ma chętnych na akcje PGE

prognoz Komisji Europejskiej wynika, że polska gospodarka w tym roku urośnie o 2,5 proc., najwięcej spośród wszystkich krajów UE. Czytaj cały artykuł: KE: Gospodarka Polski urośnie najmocniej w całej UE. Z technicznego punktu widzenia: Złoty w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem oporów cenowych, które

Europejski Kongres Gospodarczy na półmetku

czekają lata słabego wzrostu. Jeśli spojrzymy na prognozy ekonomiczne, to znajdujemy się w środku stagnacji. Musza być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy obciążeniami fiskalnymi, a wydatkami budżetowymi. Niewątpliwie będzie postępowała konsolidacja zarówno budżetów poszczególnych krajów

Dreszczowiec "Europa na krawędzi", czyli jak Europa walczyła z kryzysem

rynkach finansowych znowu może się zrobić gorąco.2. Budżet na lata 2014-20 - czyli jak zebrać i podzielić blisko bilion euro. O porozumienie nie będzie łatwo: Brytyjczycy chcą głębokich cięć, Francuzi zamierzają walczyć o wysokie nakłady na wspólną politykę rolną. Z kolei Polska i inne nowe kraje UE chcą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie

Gospodarka PolskiPrognozy i Opinie – półrocznik wydawany od 2002 roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się co pół roku na przełomie kwietnia i maja oraz października i listopada. Prezentuje analizy makroekonomicznej sytuacji gospodarki Polski

Studia Ekonomiczne

Studia Ekonomiczne – czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Czasopismo ukazuje się z przerwami od roku 1934, z różną częstotliwością: w latach 1934-1939 (6 numerów), następnie 1959-1972 (25 numerów), 1983-1990 (27 numerów), 1991-1998 (8 numerów

Bezpieczeństwo ekonomiczne

szczegółowych aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego, czego wyraz znajduje się w publikacji "Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski" wydanym w Ośrodku Analiz Politologicznych U.W.www.oapuw.pl/images/stories/epolitikon/epolitikon%203%202012.pdf e-PolitikonCiekawe definicje

Światowe Forum Ekonomiczne

Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum, WEF) – szwajcarska fundacja non-profit znana z organizacji corocznej konferencji w Davos.Konferencja w Davos jest spotkaniem prezesów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych (prezydentów, premierów

Ludność Polski

i szacowanej przy innych założonych kryteriach określania ludności. 2011 38 538 447 2013 38,496 mln Dane wstępne Źródło: GUS, The World Factbook Liczba ludności Polski w latach 1946-2008GUS: Rocznik Demograficzny 2008 (w tysiącach) Ludność Polski – osoby zamieszkujące w Polsce. Dane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.