prognozowana inflacja na 2013

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2014 to 1,7%

przedziały prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie. We wrześniowej rundzie prognozy średniorocznej inflacji wynosiły odpowiednio: 1,1% na 2013 r., 2,1% na 2014 r. i 2,5% na 2015 r. Według NBP, stopniowy wzrost prognozowanej inflacji można interpretować jako efekt przewidywanej poprawy

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2014 to 1,2%

Warszawa, 14.04.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w marcu, to 1,2% na 2014 r., 2,3% na 2015 r. i 2,5% w 2016 r., wynika z raportu NBP. W 2013 r. inflacja średnioroczna spowolniła

MG: Inflacja przyspieszy do 1,1% r/r w październiku

;Głównym czynnikiem, który wpłynął na tempo inflacji we wrześniu 2013 r. był oczekiwany wzrost opłat związanych z transportem. Nie zmieniły się z kolei ceny żywności. Zmalały natomiast opłaty w edukacji, głównie na skutek spadku cen przedszkoli, który wyniósł aż 17,7%" - czytamy dalej w komentarzu

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2014 r.

" - czytamy w raporcie. MFW prognozuje, że inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu średniorocznym przyspieszy do 1,5% w tym roku i wyniesie 2,4% w 2015 r. (wobec 0,9% w ub.r.), zaś liczona na koniec roku wyniesie odpowiednio: 2,1% w 2014 r. i 2,5% w 2015 r. (wobec 0,7% na koniec 2013 r

MG: Inflacja utrzyma się na lipcowym poziomie 1,1% r/r w sierpniu

Warszawa, 16.08.2013 (ISBnews) - Sierpień przyniesie deflację miesięczną w wysokości 0,1%, natomiast w ujęciu rocznym inflacja utrzyma się na lipcowym poziomie 1,1%, prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki. "Eksperci MG oczekują w sierpniu 2013 r. nieznacznego obniżenia cen o 0,1

MG oczekuje przyspieszenia inflacji do 0,9% r/r w listopadzie

, iż w listopadzie 2013 r. ceny wzrosną o około 0,1% w relacji do października br., głównie na skutek rosnących cen żywności. Analitycy resortu oczekują także stabilizacji cen paliw. Roczny wskaźnik inflacji w listopadzie 2013 r. powinien wzrosnąć nieznacznie do 0,9%" - czytamy w komentarzu

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,8% r/r w lutym

Warszawa, 17.02.2014 (ISBnews) - Inflacja konsumencka przyspieszy do 0,8% r/r w lutym z 0,7% r/r odnotowanych w styczniu br., prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki. Spodziewają się oni inflacji miesięcznej w wysokości zbliżonej do styczniowej, tj. na poziomie ok. 0,1%. "Eksperci

MG: Inflacja pozostanie na poziomie 0,6% r/r w listopadzie

Warszawa, 16.12.2013 (ISBnews) - Po nieoczekiwanym spowolnieniu w listopadzie, w kolejnym miesiącu inflacja konsumencka pozostanie na poziomie 0,6% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Gospodarki. "Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w grudniu 2013 r. ceny pozostaną na

MG spodziewa się przyspieszenia inflacji do 0,9% r/r w styczniu

gospodarki oczekiwał, że w grudniu inflacja wyniesie 0,6% r/r (tak samo, jak w listopadzie), natomiast konsensus ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 0,7% r/r. "Zgodnie z oczekiwaniami, głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w grudniu 2013 r., był wzrost cen żywności

MG oczekuje wzrostu inflacji do 1,2% r/r we wrześniu

. "Eksperci MG oczekują, iż we wrześniu 2013 r. ceny wzrosną o około 0,2% w relacji do sierpnia br. głównie na skutek drożejącej żywności oraz paliw. Roczny wskaźnik inflacji we wrześniu 2013 r. powinien wzrosnąć nieznacznie do 1,2%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według GUS

NBP: Mediana prognoz analityków dot. średniorocznej inflacji w 2013 r. to 0,9%

prognozowany poziom inflacji średniorocznej na 2013 r. wynosił 0,6%, a maksymalny - 1,9%. Na 2014 r. widełki prognoz wynosiły 1,6-2,8%, a na 2015 r. - 1,9-3,0%, podał NBP. "Prognozy centralne inflacji CPI wskazują na oczekiwany wzrost dynamiki cen ze średniorocznego poziomu 1,0% w 2013 r. do 2,0% w

MG: Inflacja przyspieszy do 0,3% r/r w lipcu i będzie dalej stopniowo wzrastać

osiągnęło najniższy poziom w 2013 r. i od lipca będzie stopniowo wzrastać. W lipcu 2013 r. prognozujemy wzrost inflacji na poziomie 0,1% - w ujęciu miesięcznym oraz 0,3% - w ujęciu rocznym" - napisał resort w komentarzu do danych GUS. Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu

Inflacja w Polsce na hamulcu. 0,8 proc. w październiku

Inflacja w Polsce na hamulcu. 0,8 proc. w październiku

przyszłorocznego budżetu na założeniu, że inflacja średnioroczna wyniesie 2,4 proc. - Inflacja średnioroczna na poziomie 2,4 proc. może być prognozowana na nieco za wysokim poziomie. Presji inflacyjnej w gospodarce nie ma i patrząc na poziom tzw. luki podażowej, jeszcze przez długi czas nie będzie - ocenił w

Projekcja NBP: Inflacja utrzyma się poniżej 2,5% r/r do końca 2015 r.

., inflacja pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5% r/r, wynika z "Raportu o inflacji" NBP. "Inflacja w 2013 r. będzie kształtowała się na istotnie niższym poziomie niż w 2012 r. i pomimo stopniowego jej wzrostu w kolejnych latach  - pozostanie w całym horyzoncie

MG: Wzrost PKB spowolni do 1,5% w 2013 r., inflacja średnioroczna: 1,2%

spożycie indywidualne (wobec 0,8% w ub.r.). Według nich, nakłady brutto na środki trwałe spadną w tym roku o 0,7% po spadku o 0,8% w ub.r. Resort prognozuje spadek średniorocznej inflacji CPI do 1,2% w 2013 r. z 3,7% w ub.r.; spodziewa się także deflacji PPI na poziomie 1,4% wobec 3,3% inflacji w ub.r

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w lutym br. o 0,7 pkt

"Jest to drugi miesiąc zmiany kierunku wskaźnika, co nie upoważnia jeszcze do prognozowania wzrostu presji inflacyjnej. Zjawisko to może mieć charakter krótkookresowy. Ponadto w kolejnych miesiącach tego roku nieco wyższe wskazania CPI będą konsekwencją sukcesywnie spadającej inflacji w roku

MG utrzymało prognozę wzrostu w 2013 r. na poziomie 1,5 proc.

oceniają, że eksport wyniesie 151,4 mld euro wobec 150,6 mld euro szacowanych wcześniej, a import 154,8 mld euro wobec 155,6 mld euro wcześniej prognozowanych. Zgodnie z prognozą MG inflacja w 2013 r. miałaby wynieść 1,2 proc., a bezrobocie na koniec roku 13,8 proc. Według raportu saldo napływu

BIEC: WPI ponownie wzrósł, ale nie widać jeszcze presji inflacyjnej

tego roku nieco wyższe wskazania CPI będą konsekwencją sukcesywnie spadającej inflacji w roku 2013, czyli zadziała efekt czysto statystyczny" - czytamy w raporcie. BIEC zastrzega jednak, że w miarę postępującego ożywienia w polskiej i światowej gospodarce ceny stopniowo mogą rosnąć. "Na

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 2,7% w 2014 r.

" - napisał także EBOR. Bank dodał, że rząd przygotowuje się na nowe unijne fundusze strukturalne, zaś finansowany z polskich środków publicznych "fundusz wzrostu" jeszcze nie dał znaczących efektów. EBOR prognozuje także inflację średnioroczną w Polsce na poziomie 2,0% w 2014 r. i

MG: Inflacja osiągnie najniższy w tym roku poziom 0,2% r/r w czerwcu

wyższe o 0,5%. Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews, a także prognoza Ministerstwa Gospodarki mówiły o 0,7% inflacji w ujęciu rocznym. Analitycy resortu podkreślają, że głównym czynnikiem, który miał wpływ na tempo inflacji w maju 2013 r., był spadek cen towarów i usług związanych

Ekonomiści PKO BP: Wartość WIG wyniesie 50-51 tys. pkt na koniec roku

na rynku mieszkaniowym), wzrost realnych dochodów do dyspozycji ludności (efekt m.in. niskiej inflacji CPI w 2013 r. oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w 2014 r.)" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym PKO BP. Według nich, po silnym spadku inflacji w tym roku, która nastąpiła w efekcie

Inflacja w styczniu niższa od oczekiwań

W ujęciu kwartalnym wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 0,1 proc. wobec prognozowanych 0,3 proc. W pierwszym miesiącu 2014 r. najbardziej w stosunku do grudnia 2013 wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych - o 1,4 proc. Za napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe należało

MG podtrzymuje prognozę wzrostu PKB o 1,5% w całym 2013 r.

środki trwałe (-0,7%). Według ministerstwa, inflacja średnioroczna wyniesie w 2013 r. 1,2% (wobec 3,7% w 2012 r.), zaś stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2013 r. przewidywana jest na poziomie 13,8%. Obie prognozy pozostały bez zmian. Resort obniżył natomiast prognozę deficytu w obrotach

OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 r. o 0,5 pkt proc. do 1,4%

wzrost PKB wyniesie 0,9% w 2013 r. i 2,2% w 2014 r. "Prognozuje się, że wzrost PKB przyspieszy przy umocnieniu się zarówno eksportu, jak i popytu krajowego w okresie objętym projekcją. Jednakże zastój przez jakiś czas utrzyma presję inflacyjną na niskim poziomie, zanim wzrost cen przyspieszy do

OECD obniżyło prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 r. do 0,9% z 1,6%

Warszawa, 29.05.2013 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 0,9% w 2013 r., a następnie przyspieszy do 2,2% w 2014 r., wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. "OECD Economic Outlook". W marcu Organizacja prognozowała, że wzrost PKB w tych

Erste: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,9% w 2014 z 1,4% oczekiwanych w 2013

)" - czytamy w raporcie Erste. Analitycy Erste Group prognozują wzrost dynamiki PKB w grupie państw CEE7 do 2,2% w 2014 roku z 0,9% według prognoz na rok 2013. "Dynamika PKB w regionie będzie dwukrotnie wyższa niż prognozowana dla strefy euro. Co ważniejsze, struktura czynników

MFW obniżył prognozę wzrostu PKB Polski do 1,1% na 2013 r.

zakłada poprawę warunków gospodarczych u głównych partnerów handlowych Polski w II połowie roku, co powinno pomóc w odbudowie zaufania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw" - głosi raport MFW. Popyt krajowy będzie wspierać ograniczona presja inflacyjna (inflacja prognozowana jest na 1,6% w 2013

Rynek walutowy czeka na decyzję rządu ws. nowelizacji budżetu

inflacyjnym dołku. O ile jeszcze najbliższe miesiące powinny przynieść jej stabilizację na aktualnych niskich poziomach, to kolejne będą stały pod znakiem powolnego wzrostu. Na koniec roku prognozujemy wzrost inflacji do 1,0-1,2%. Będzie on korelował z oczekiwanym w tym i przyszłym kwartale lekkim ożywieniem

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

tym roku nie należy się spodziewać obniżek stóp procentowych banku centralnego" - dodano. W 2015 roku inflacja powinna pozostać na poziomie z 2014 roku. IBnGR prognozuje, że w tym roku eksport wzrośnie o 4 proc., a import o 4,5 proc.

S&P: Wzrost PKB Polski spowolni do 1,0% w 2013 r., przyspieszy do 2,2% w 2014 r.

na zróżnicowanie partnerów eksportowych i zwiększała handel z Rosją i Ukrainą. Agencja podkreśla, że pomogło to złagodzić skutki zmniejszenia popytu ze strony partnerów ze strefy euro. S&P zwraca uwagę, że inflacja w Polsce jest najniższa w regionie (wyniosła 0,2% r/r w czerwcu i 1,1% r/r w lipcu

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 1,3% w 2013 r.

, inflacja HICP będzie niska - wyniesie 1,0% (na koniec roku) w 2013 r. wobec 3,7% w ub.r., choć w 2014 r. nastąpi odbicie do 2,0% i dalej - do 2,2% w 2015 r. Prognozy dotyczące inflacji na ten i przyszły rok nie zmieniły się zatem w porównaniu do majowego raportu Komisji. KE spodziewa się też nieco

Inflacja najniższa w historii, nie powinna już spadać wg ekonomistów

. Spodziewamy się w kolejnych miesiącach powolnego wzrostu inflacji (do ok. 1% na koniec roku)" - analityk Erste Group Katarzyna Rzentarzewska "W grudniu br. prognozujemy roczny wzrost cen konsumpcyjnych na poziomie 0,9 % i spodziewamy się stopniowego, aczkolwiek umiarkowanego, wzrostu w 2014 r

Informacja po posiedzeniu RPP (komunikat)

ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie. Podjęta na dzisiejszym posiedzeniu decyzja o obniżeniu stóp procentowych NBP kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej.   Rada przyjęła Raport o Inflacji – Lipiec 2013.  

Szczurek: wzrost PKB w 2014 r. o blisko 3 proc. jest realny

: "Jest to realne". W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok rząd założył, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 2,5 proc. Szczurek podkreślił, że zmienia się struktura wzrostu gospodarczego. "W 2013 r. opierał się niemal wyłącznie na eksporcie netto. Bez niego nie byłoby wzrostu w

Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków

sezonowych niż w roku 2013. W lipcu z uwagi na wysoką bazę związaną z podwyżką opłat za wywóz śmieci inflacja ponownie wyraźnie spadnie. W drugiej połowie roku coraz większy wpływ na inflację będą wywierały czynniki popytowe, możliwy jest także wzrost dynamiki cen żywności. Istotnym źródłem niepewności

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

w czwartek komunikacie. "Prognozy otrzymane w wyniku agregacji opinii ekspertów ankiety wskazują na wyraźny wzrost oczekiwanej dynamiki PKB z 1,4 proc. w 2013 r. do 2,8 proc. w 2014 r. i 3,4 proc. w 2015 r. (...) Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - Global Cosmed prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto wzrośnie w tym roku do 8,01 mln zł z 7,04 mln zł zysku w ub.r., zaś przychody zmniejszą się do 142,76 mln zł ze 156,99 mln zł w ub.r., podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej prognozowany jest na

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

0,4 pkt w 2014 r. do 0,0 pkt w 2015 r. "Spadające ceny energii, niskie ceny żywności oraz słaby popyt krajowy doprowadziły do spadku średniorocznej inflacji HICP do 0,8% w 2013 r. W latach 2014-2015 oczekiwane jest umiarkowane przyspieszenie odpowiednio do 1,4% i 2,0%, m.in. ze względu na

S&P: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

podał niedawno, że średnioroczna inflacja CPI w ub.r. spowolniła do 0,9% z 3,7% rok wcześniej. Agencja prognozuje też pozostawanie deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski na bezpiecznych poziomach - w 2013 r. szacuje go na 2,3% PKB, w 2014 r. - na 2,1% PKB, w 2015 r. - na 2,7% PKB, w 2016 r

Inflacja będzie nadal niska, na koniec roku zbliży się do 2,0% r/r wg analityków

koniec tego roku. Także wzrost cen żywności (w ujęciu miesięcznym) okazał się mniejszy od oczekiwanego, zaś ceny związane z transportem spadły bardziej niż prognozowano, co także wpłynęło na ograniczenie inflacji. Ponadto, w styczniu obniżono także opłaty za prąd. Co istotne, opublikowane dziś dane

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 2,3% w 2014 r.

wzrostową w zakresie płac realnych, gdy inflacja konsumencka spadła do ok. 1,4% według ostatnich danych z września 2013 r." - czytamy w raporcie EBOR-u. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5% w III kw., a wskaźnik PMI wskazuje na dalszą ekspansję, podano także. EBOR podkreśla, że wyniki Polski będą

Przegląd prasy

logistykę --Grupa Azoty chce 'obronić' wyniki z 2013 r., możliwe wspólne zakupy gazu z PGNiG --BIEC: WPI ponownie wzrósł; niewielkie przyspieszenie inflacji możliwe jesienią --Point Group prognozuje wzrost przychodów do 64,06 mln zł w 2014 r. --Akcjonariusze Peixin zdecydują 24 kwietnia o emisji

Za wzrost inflacji w VII odpowiadają nowe ceny wywozu śmieci wg analityków

dolne ograniczenie przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego na poziomie 1,5% r/r. Silniejszego wzrostu inflacji możemy oczekiwać na początku 2014 roku, w związku z niską bazą z początku 2013 roku powstałą w wyniku obniżek cen gazu dla gospodarstw domowych. Tym samym, już w pierwszym

MF: w grudniu ub.r. Polska wypełniała dwa kryteria konwergencji

"W grudniu 2013 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP (stosowany przez UE zharmonizowany wskaźnik inflacji - PAP) wyniosło 0,8 proc. i było niższe o 1 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,8 proc.)" - napisano w komunikacie na

Grupa Kęty prognozuje 250,5 mln zł EBITDA i 126,5 mln zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 05.02.2014 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje wzrost przychodów w 2014 roku o 9% r/r do 1,73 mld zł, skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 166,6 mln zł (wzrost o 11% r/r), EBITDA 250,5 mln zł (wzrost o 8% r/r), a zysk netto 126,5 mln zł (spadek o 19% r/r), podała

Projekcja NBP: W 2012 inflacja 4,1 proc., wzrost PKB 3,0 proc.

informacji obniża prognozowany roczny wskaźnik inflacji o około 0,3-0,4 punktu procentowego w 2012 roku i 0,2-0,3 punktu procentowego w 2013 roku" - napisano. NBP zwrócił uwagę w raporcie, że uwzględnienie tych danych nie zmienia zasadniczej oceny, że w krótkim okresie inflacja pozostanie na

"PB": Pensje wzrosną niemal wszędzie, ale niewiele

wynosi 4 proc.; prognozowana inflacja - 3,9 proc. Więc "na czysto" pracownicy niemal nie zyskają - podkreśla "PB".Podobnie będzie na Słowacji, w Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie inflacja zniweluje podwyżki. Natomiast podwyżki wyższe niż inflacja zapowiadają firmy w

"Puls Biznesu": Pensje wzrosną niemal wszędzie, ale niewiele

Polsce wynosi 4 proc.; prognozowana inflacja - 3,9 proc. Więc "na czysto" pracownicy niemal nie zyskają - podkreśla "PB". Podobnie będzie na Słowacji, w Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie inflacja zniweluje podwyżki. Natomiast podwyżki wyższe niż inflacja zapowiadają

Polacy rzucają się na obligacje krótkoterminowe. Będzie kolejna emisja

19-proc. podatek od zysków kapitałowych, a także uwzględnić inflację. Ta na szczęście dla oszczędzających nie powinna być wysoka. Narodowy Bank Polski prognozuje, że w ciągu najbliższego roku ceny wzrosną o 1,7 proc. - Próg opłacalności lokaty to aktualnie 2,1 proc., każdy depozyt z oprocentowaniem

Projekcja NBP: Inflacja utrzyma się poniżej 1,5% r/r do I kw. 2015 r.

inflacja cen energii wzrośnie, pozostając wciąż na relatywnie niskim poziomie. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. (tj. nie uwzględnia lipcowej obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt proc.). (ISBnews)  

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,3% zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,3%), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 5,5%). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013" - prognozuje Instytut

Przegląd prasy

: Inflacja wyniosła 0,7% r/r w marcu wobec oczekiwanych 0,7% --LW Bogdanka rekomenduje 5,80 zł dywidendę na akcję z zysku za 2013 r. --Deutsche Telekom ma zgodę KE na przejęcie GTS Central Europe --Penta kupiła działkę w Warszawie pod pierwszą polską inwestycję w nieruchomości --Neuca

'Minutes' RPP: Stopniowe ożywienie wzrostu PKB jest kontynuowane

wytwórczych" - czytamy dalej. Członkowie ci podkreślali, że na korzystne perspektywy wzrostu inwestycji przedsiębiorstw wskazują badania koniunktury NBP, w których widoczne jest przyspieszenie prognozowanej wielkości nakładów w 2014 r. oraz wzrost odsetka firm planujących rozpoczęcie nowych projektów

GUS: Inflacja wyniosła 1,1% r/r w VIII, największy wpływ - żywność i mieszkania

Warszawa, 13.09.2013 (ISBnews) - Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w sierpniu br. wyniósł 1,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost cen

EBC nie zmienił stóp procentowych. Wciąż 1 proc.

wzrostu na ten rok dla krajów strefy euro. A podwyższył prognozy inflacji. Prezes EBC Mario Draghi powiedział, że spodziewa się śladowego wzrostu PKB eurostrefy na poziomie 0,1 proc., wobec 0,3 proc. prognozowanych wcześniej. Obniżył też prognozy na 2013 r., który miał być rokiem odbicia - teraz prognoza

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 1,3% w 2013 r., do 2,4% w 2014 r.

inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu średniorocznym spowolni do 1,4% w tym roku i wyniesie 1,9% w 2014 r. (wobec 3,7% w ub.r.), zaś liczona na koniec roku wyniesie odpowiednio: 1,9% w 2013 r. i 2,0% w 2014 r. (wobec 2,4% na koniec 2012 r.). Stopa bezrobocia będzie nadal rosnąć, według prognoz Funduszu

MFW: Polska radzi sobie znacznie lepiej, niż zakładaliśmy

podniesienie wieku emerytalnego powinno też pozytywnie wpłynąć na poziom emerytur.Eksperci Funduszu odnieśli się też do wzrostu cen w Polsce. "Inflacja powinna stopniowo obniżać się do celu 2,5 proc. do połowy 2013 roku z powodu spowalniającej gospodarki i umiarkowanej presji płacowej"

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

"projektuj (optymalizuj) i buduj". Przetarg realizowany jest według procedury otwartej. Kryteria oceny ofert to cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i gwarancja jakości (5 proc.). GRUPA KĘTY Grupa Kęty prognozuje na ten rok 126,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 166,6 mln zł

GUS: Inflacja wyniosła 1,1% r/r w VII, największy wpływ - żywności i mieszkań

Warszawa, 14.08.2013 (ISBnews) - Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w czerwcu br. wyniósł 1,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miał wzrost

GUS: Inflacja wyniosła 0,2% r/r w VI, największy wpływ miały rekreacja i kultura

Warszawa, 15.07.2013 (ISBnews) - Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (Inflacja CPI) w czerwcu br. wyniósł 0,2% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miał

Przegląd prasy

--KSG Agro zebrał 224 tys. ton upraw w 2013 r., ponad dwa razy więcej niż w ub.r. --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 5,9% r/r, kredyty - o 2,9% w październiku --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,9% r/r na koniec; konsensus: +5,7% --GUS: Inflacja wyniosła 0,8% r/r w X, największy wpływ - żywność

Barometr Carrefour pozostał bez zmian m/m i wyniósł -10,5 pkt we wrześniu

kwartale Instytut prognozuje na poziomie 1,5%, a w czwartym na 1,9%, wobec 0,7% w pierwszym półroczu. Oznacza to przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, ale stosunkowo niewielkie. „Według IBnGR, niepokojem może napawać przewidywany w 2013 roku, kolejny z rzędu spadek nakładów inwestycyjnych

Białoruś. Prasa: Banki przestają wydawać kredyty

2011-2013 i Mińsk czeka obecnie na jego 6. transzę. Wysoka stopa depozytowa na Białorusi, wynosząca obecnie 23,5 proc., jest m.in. wynikiem dużej inflacji, która wprawdzie obniżyła się od rekordowego roku 2011, kiedy to wyniosła 108,7 proc., ale i tak jest znaczna - w ciągu 11 miesięcy tego roku

Szczurek: w kwietniu lista działań, aby deficyt spadł poniżej 3 proc. PKB

wtorek prognozach, że w 2013 r. polski deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 4,4 proc. PKB (wobec prognozowanych wcześniej 4,8 proc.), co oznacza poprawę o 0,4 pp. Jednocześnie KE zakłada, że deficyt sektora publicznego zmniejszy się w 2015 r. do poziomu 2,9 proc. PKB, przy czym jest to wynik w

Rośnie inflacja w USA, stabilna w strefie euro

Na tym tle Polska wyróżnia się w ostatnich miesiącach nadzwyczajnie niskim wzrostem cen. W czerwcu inflacja spowolniła u nas do zaledwie 0,2 proc. z 0,5 proc. w maju. To najniższy poziom od 1990 r.Amerykańska inflacja, liczona rok do roku, przyśpieszyła do 1,8 proc. z 1,4 proc. w maju. Miesiąc do

Szczurek: Od 2015 r. gospodarka może rozwijać się w tempie powyżej 3 proc.

Szczurek powiedział, że w 2013 r. z powodu dłuższego i głębszego spowolnienia gospodarczego rząd zdecydował się na nowelizację budżetu i zwiększenie deficytu. "To był okres trudny dla gospodarki europejskiej, a polskiej w szczególności. Budżety były także nowelizowane w innych krajach"

Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

Premier powiedział, że na założenia do projektu budżetu na 2014 r. składają się m.in. wskaźniki makroekonomiczne, prognozowane bezrobocie na koniec roku 2014 czy poziom inflacji.Premier nie przekazał szczegółów dotyczących założeń, zastrzegając, że prognozy rządu są "dość powściągliwe i

MFW podnosi prognozy PKB dla eurolandu, ale przestrzega przed deflacją

. Prognozy PKB dla Stanów Zjednoczonych to 2,8 proc. w 2014 r. i 3,0 proc. w 2015 r. wobec 2,6 i 3,4 proc. prognozowanych w październiku. Strefa euro - jak informuje MFW - po recesji "wychodzi na prostą", ale ożywienie będzie znacznie słabsze niż w USA. Prognozy dla eurolandu zostały zrewidowane w

Inflacja najniższa od siedmiu lat. Ceny nie rosną, bo Polacy boją się o pracę i mniej kupują

Ekonomiści spodziewali się dalszego spadku inflacji. Szacowali, że w kwietniu wyniosła ona 0,7 proc., więc dane GUS są powyżej oczekiwań.W kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług

HSBC podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. do 2,6% z 2,3%

Warszawa, 27.09.2013 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w przyszłym roku do 2,6% wobec prognozowanych wcześniej 2,3%, podali ekonomiści banku HSBC w najnowszym kwartalnym raporcie z prognozami gospodarczymi. Prognoza na 2013 rok pozostała bez zmian (1,0%). "Podnosimy

RPP obniżyła stopy proc i ogłosiła koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

podkreśla też,lipcowa projekcja inflacyjna wskazuje, że od II połowy bieżącego roku - wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury na świecie - prognozowane jest stopniowe przyspieszenie dynamiki PKB, które będzie oddziaływało w kierunku wzrostu inflacji w kolejnych latach.  Rada zapoznała się z

Polscy CFO w badaniu Deloitte: Ślady kryzysu przemijają

Paweł Zarudzki. Deloitte podkreśla, że na początku 2013 roku polscy dyrektorzy finansowi trafnie przewidzieli wzrost PKB Polski w roku 2013 na poziomie ok. 1,5%. "Na rok 2014 przewidują dalszą poprawę sytuacji gospodarczej. Ponad 60% z nich prognozuje wzrost gospodarczy powyżej 1,6%, w tym

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 2,7 proc.

prognozy. Jednak spowolnienie utrzyma presje inflacyjne na niskim poziomie przez pewien czas, po czym dynamika cen wzrośnie powyżej 2 proc. w 2015 r." - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie. "Początkowo słaby rynek pracy będzie osłabiał spożycie prywatne, a inflacja będzie niska, po czym

Projekt budżetu 2014: Stopa bezrobocia rejestr. to 13,8% na koniec 2013 i 2014

Warszawa, 09.09.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku, podano w projekcie przyszłorocznego budżetu. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrośnie do 2.198 tys. na koniec tego i 2.202 tys. na koniec przyszłego roku, podano także. "

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 1,2% w 2013 r. i 2,6% w 2014 r.

. IBnGR prognozował, że wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 1,2%, zaś w przyszłym roku przyspieszy do 2,5%. Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2013-2014 Wyszczególnienie (zmiany % r/r) 2012 2013 2014 PKB 1,9 1,2

Ekspert: Żywność w 2013 r. może podrożeć o ok. 3 proc.

Jak zaznaczyła Świetlik, w ciągu 12 miesięcy, licząc od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r., wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych będzie prawdopodobnie na poziomie 3-4 proc., czyli tyle, ile na początku roku prognozował IERiGŻ.W 2013 r. nasilająca się bariera popytu będzie hamować tempo

Przegląd prasy

--'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach --IMC miał udany rok 2013 w segmencie mlecznym i w produkcji ziemniaka --CCC wyda na nowe sklepy 200 mln zł w 2 lata, powierzchnia wzrośnie 2-krotnie --CCC spodziewa się przekroczenia 3 mld zł przychodów w 2015 roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

dane o inflacji w styczniu oraz istotna aprecjacja złotego, obniżają prognozowaną inflację w latach 2012 i 2013 odpowiednio o 0,3-0,4 i 0,2-0,3 pkt proc. w stosunku do marcowej projekcji" - czytamy w komunikacie NBP.O ile NBP dość optymistycznie patrzy na sytuację gospodarczą Polski w tym roku

Stopy procentowe bez zmian, NBP przewiduje słabszy wzrost PKB w 2013 roku

dane o inflacji w styczniu oraz istotna aprecjacja złotego, obniżają prognozowaną inflację w latach 2012 i 2013 odpowiednio o 0,3-0,4 i 0,2-0,3 pkt proc. w stosunku do marcowej projekcji" - czytamy w komunikacie NBP. O ile NBP dość optymistycznie patrzy na sytuację gospodarczą Polski w tym roku

Rostowski: Z Grecją sytuacja jest zerojedynkowa. Będzie wypadek albo nie

, co robimy w Polsce". - My nie zwiększamy deficytu ani zadłużenia, mimo że nas do tego namawiano - stwierdził.We wtorek rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2013 r. i informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu

Związkowcy i pracodawcy sceptycznie o prognozach Ministerstwa Finansów

Pieniężnej - powiedział. Wskazał, że ostatni rok pokazał, że inflacja prognozowana przez rząd ma się nijak do rzeczywistości (w budżecie na 2013 r. założono inflację 2,7 proc., zgodnie z danymi GUS w kwietniu inflacja liczona w ujęciu rocznym wyniosła 0,8 proc.). - Na pewno jako partnerzy społeczni będziemy

Fitch chwali rewizję projektu budżetu państwa na 2013 r.

- Rewizja jest raczej spowodowana niższymi prognozami wzrostu niż odejściem od konsolidacji - głosi opublikowany w środę komunikat agencji.Rząd oparł projekt budżetu na założeniu, że w 2013 r. produkt krajowy brutto wzrośnie o 2,2 proc. Wcześniej prognozował, że będzie to 2,9 proc. Rząd zmienił

Dobre opinie o propozycji nowej reguły wydatkowej

r. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Wynik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w roku, dla którego wyliczany jest dopuszczalny limit wydatków. W przypadku 2014 r. byłby to więc prognozowany wskaźnik inflacji na przyszły

Rząd będzie obniżać prognozę wzrostu PKB?

dochodów i wydatków z WPFP - dodał.Według przyjętych przez rząd założeń makroekonomicznych budżet na 2013 rok ma być skonstruowany przy założeniu wzrostu PKB o 2,9 proc. i inflacji średniorocznej na poziomie 2,7 proc. W "Wieloletnim planie finansowym państwa 2012-2015" resort finansów założył, że

Podwyżki w tarnowskich Azotach. Równają w górę

miesięcznego wynagrodzenia w bieżącym roku zdecydowanie przekracza prognozowany poziom inflacji". Równanie do czołówki Nie oznacza to, że pracownicy innych spółek z grupy będą pokrzywdzeni. Po prostu pensje w zakładzie w Tarnowie były i jeszcze pozostaną najniższe. W ich przypadku średnie wynagrodzenie za

Inflacja spowolniła dzięki przedszkolom, nadal pozostanie niska wg analityków

oczekiwania na podwyżki stop procentowych przez RPP ulegną przesunięciu w czasie. Zakładamy, że w kolejnych miesiącach inflacja nieco wzrośnie, m.in. w związku z efektami bazowymi. W grudniu br. prognozujemy roczny wzrost cen konsumpcyjnych na poziomie 1,5 proc. r/r i spodziewamy się stopniowego, aczkolwiek

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. ze wzrostem deficytu

, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). W przypadku 2014 r. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Tak ustalony wskaźnik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w roku, dla którego wyliczany jest

Szczurek: od 2015 r. gospodarka może rozwijać się w tempie powyżej 3 proc.

Szczurek powiedział, że w 2013 r. z powodu dłuższego i głębszego spowolnienia gospodarczego rząd zdecydował się na nowelizację budżetu i zwiększenie deficytu. "To był okres trudny dla gospodarki europejskiej, a polskiej w szczególności. Budżety były także nowelizowane w innych krajach"

Min. Finansów: Deficyt może wzrosnąć do 42 mld zł w 2016 roku

ustawy budżetowej. Są to jedynie maksymalne i nieprzekraczalne pułapy deficytu - dodał drugi rozmówca PAP z rządu, odnosząc się do projektu dokumentu.Z informacji agencji wynika, że w WPFP założono również, że wzrost PKB w 2014 roku przyspieszy do 2,5 proc. z 1,5 proc. prognozowanych na bieżący rok. W

Projekcja NBP: wzrost PKB Polski 1,3 proc. Inflacja w dół

podaży tych surowców" - napisano.Z dokumentu wynika, że na spadek inflacji w 2013 r. wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych jako efekt renegocjacji kontraktu pomiędzy PGNiG a Gazpromem.Projekcja została opracowana w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego i

Tarot inwestycyjny 2014. Jaki będzie nadchodzący rok dla inwestorów?

W 2013 r. szarpało portfelami indywidualnych inwestorów Stopy procentowe spadły do najniższego poziomu w historii - zaledwie 2,50 proc., co uderzyło w opłacalność obligacji skarbowych. Na złocie pękła bańka spekulacyjna i cena poleciała na łeb na szyję - z 1700 dolarów za uncję do 1200 dolarów. Co

Inflacja znów wystrzeliła i szybko nie spadnie

żywności. Tymczasem zgodnie z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego inflacja w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżała. W opublikowanym wczoraj "Raporcie o inflacji" NBP prognozuje, że wskaźnik wzrostu cen sięgnie 3,1 proc. w 2012 r. i 2,8 proc. w 2013 r. Celem NBP jest

Przegląd prasy

analityków --ZPL: Firmy z tej branży w I półroczu 2013 r. sfinansowały ruchomości i nieruchomości na ponad 16 mld zł, tj. o 6,3% więcej r/r Puls Biznesu --Gino Rossi zapewnia, że Simple się nie zmieni i nie pójdzie w stronę tanich sieciówek Gazeta Wyborcza --Producenci truskawek: Sezon był

Budżet 2014 r. Ma być lepiej. Trochę

Rząd się spodziewa, że w przyszłym roku poprawi się kondycja polskiej gospodarki. We wtorek przyjął założenia, na jakich chce oprzeć przyszłoroczny budżet. PKB ma wzrosnąć o 2,5 proc. Inflacja ma wynieść 2,4 proc. Konstruując budżet na 2013 r., rząd zakładał, że kryzys gospodarczy powoli zacznie

Przegląd prasy

0,4 pkt do 2,9% w 2014 r. --Kapsch: Polski rynek IT prześcignie Austrię już w najbliższych latach --Miraculum prognozuje 48 mln zł przychodów i 6,1 mln zł EBITDA w 2014 r. --ZBP: Rok 2013 był najgorszy od 8 lat na rynku kredytów mieszkaniowych --Grupa APS Energia przeniesie się na rynek

UI TFI: Scenariusz dla GPW pozytywny, ale o zyskach przesądzi selekcja spółek

przebudowywania portfela w ciągu całego roku" – oceniają zarządzający. Według UI TFI,  dynamika PKB dla Polski wyniesie za 2013 r. 1,5%, a w 2014 r. wzrośnie do 3%. Z kolei inflacja najprawdopodobniej nie przekroczy 1% w 2013 r. i 2% w tym roku. Nie powinniśmy więc obserwować presji na podwyżkę

MF: wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2015 r. 3,8 proc.

(kiedy wzrósł o 1,2 proc.), w 2015 r. zwiększy się o 5,1 proc., w 2016 r. wzrośnie o 5,5 proc., a w 2017 r. o 5,4 proc. Jednocześnie resort finansów prognozuje, że inflacja liczona według metodologii UE (HICP) wyniesie w 2014 r. 1,2 proc. (wobec 0,9 proc. w 2013 r.), w 2015 r. wzrośnie do 2,3 proc, w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Inflacja

Inflacja – proces wzrostu ogólnego poziomu cen.W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może być ułatwienie

Inflacja prawa

Inflacja prawa (inflacja legislacyjna, nadregulacja) – potoczna nazwa negatywnego zjawiska w procesie legislacji polegającego na tworzeniu nadmiernej ilości prawa, niewspółmiernej w stosunku do rzeczywistych potrzeb, zbytniej szczegółowości przepisów oraz ich niskiej jakości.Nazwa

Hugo Chávez

Hugo Rafael Chávez Frías (ur. 28 lipca 1954 w Sabanecie, zm. 5 marca 2013 w Caracas) – wenezuelski wojskowy i polityk socjalistyczny. Dowódca nieudanego zamachu stanu z 1992. W latach 1999 – 2013 był prezydentem Wenezueli. Był także przywódcą ruchu rewolucyjnego, zwanego

Margaret Thatcher

Margaret Hilda ThatcherThe Right Honourable The Baroness Thatcher, z domu Roberts. LG (z domu Roberts, ur. 13 października 1925 w Grantham, zm. 8 kwietnia 2013 w Londynie) – brytyjska polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990, chemiczka, prawniczka. Stanowczość w stosunku

Kryteria konwergencji

Monitorze konwergencji nominalnej. W grudniu 2013 roku sytuacja przedstawiała się w sposób następujący: Kryterium/Wskaźnik Opis Wartość referencyjna Inflacja według HICP(ang. Harmonised Index of Consumer Prices) 1,8% Deficyt budżetowy 3,0% PKB Dług publiczny 60% PKB Kurs walutowy 2 lata po wejściu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.