prezesa urzędu zamówień publicznych

sprawdź też:

prezes

PAP, ng

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

W 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych o wartości 143,2 mld zł - wynika z corocznego sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

1 marca upłynął termin na złożenie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień w 2013 r.

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku złamało ustawę, bo bez przetargu nabyło nieruchomości w centrum Gdańska za 157 mln zł - stwierdził Urząd Zamówień Publicznych. Wkrótce prezes UZP zwróci się do... tego samego sądu z wnioskiem o unieważnienie transakcji.

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

podpisaniem umowy nawet jeżeli wyniki były ogłoszone w 2010 r.Termin i forma złożenia sprawozdaniaObowiązek sporządzenia sprawozdania musi zostać zrealizowany najpóźniej do dnia 01 marca br.Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.plPodstawa prawna:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

są kontrole przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ostatnich latach, wobec postępowań, w których zamawiający chcieli udzielić zamówień publicznych konkretnemu wybranemu z góry wykonawcy, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. W wyniku kontroli zakwestionowano możliwość

Podkarpackie. Przetarg na dokończenie A4 bez zastrzeżeń UZP

W przetargu na kontynuację budowy tego odcinka autostrady wybrana została oferta konsorcjum firm Budimex i Strabag, jej wysokość to ponad 719 mln zł. Wysocki zaznaczył, że po decyzji UZP kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. "Następnie pla

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Sposób przekazania sprawozdania.Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa

Zakaz lądowania dla chińskiego smoka?

Zakaz lądowania dla chińskiego smoka?

Pod koniec ubiegłego tygodnia media obiegła wiadomość, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa sugerują, jakoby należało ograniczyć dostęp do udziału w polskim rynku zamówień publicznych firmom z Chin. Argumentem podnoszonym przez

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

realizację inwestycji żądały sporo ponad 700 mln zł. Po sprawdzeniu dokumentów, toruńscy drogowcy ogłosili, że budowę mostu chcą powierzyć najtańszemu oferentowi. Przed podpisaniem umowy całą procedurę przetargową musiał jednak zbadać prezes Urzędu Zamówień Publicznych, bo wartość robót budowlanych

UZP nie ma zastrzeżeń do przetargu na S19 k. Rzeszowa

UZP nie ma zastrzeżeń do przetargu na S19 k. Rzeszowa

Jak poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, przed podpisaniem umowy konsorcjum musi jeszcze wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. - Konsorcjum zobowiązało się wykonać ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 za 342,5 mln zł - dodała. W postępowaniu przeta

Urząd Zamówień: cena Covec nie była rażąco niska

Urząd Zamówień: cena Covec nie była rażąco niska

nie złożył, powinna zostać odrzucona. "Dostrzegając praktyczne trudności zamawiających z ustaleniem czy dana cena faktycznie jest ceną zaniżoną, rząd RP z inicjatywy Urzędu Zamówień Publicznych wystąpił w dniu 15 kwietnia 2011 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem zdefiniowanie pojęcia +rażąco

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

trybie tzw. wolnej ręki. To szybka procedura, w której rozmowy prowadzi się tylko z jedną firmą eliminującą ewentualną konkurencję z ubiegania się o kontrakt.Ten sposób wyłonienia firmy Max Bögl zakwestionował po kontroli Urząd Zamówień Publicznych. Uznał, że po pierwsze - nie było wystarczających

ECS: inwestycja idzie jak burza. Nikt nie protestuje

ECS: inwestycja idzie jak burza. Nikt nie protestuje

- Oznacza to, że bez przeszkód możemy podpisać umowę z wykonawcą, firmą Polimex-Mostostal - poinformowała w środę Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik miejskiej spółki GIKE2012, odpowiedzialnej za budowę ECS na terenach postoczniowych w Gdańsku. - Podpisanie umowy zaplanowaliśmy na 27 września. Do

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

powyższego działając na podstawie art. 193a ustawy Prawo zamówień publicznych zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobie ich rozliczania (Dz. U. z

Przetarg na autostradę bez zarzutu

Wydaje się, że wszystko sprzyja budowie autostrady na Podkarpaciu. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jej dwóch odcinków od Jarosławia do Korczowej został już rozstrzygnięty. Ale dokumentację przetargową badał prezes Urzędu Zamówień Publicznych.- I nie miał żadnych zastrzeżeń. A to oznacza

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

2007r. Nr 87 poz. 560.Zmiana systemu rozpatrywania odwołań poprzez powołanie zawodowego arbitrażu (członkowie KIO są etatowymi pracownikami w stosunku do których obowiązki z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) ma przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

wręcz uniemożliwia wniesienie odwołania zwłaszcza firmom z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.Dlatego też zaproponowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obniżenie kwoty wpisu od wnoszonego odwołania jest decyzją mającą pozytywny wpływ na system zamówień publicznych.Nowa wysokość

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwraca odwołanie. Wykonawca nie ma możliwości jego ponownego wniesienia.Wskazane powyżej rozporządzenie określa również maksymalne koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentującego stronę postępowania

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

W celu dochowania ważności wniesionego odwołania wykonawca musi między innymi spełnić wymogi określone w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazana norma określa terminy w których odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz nakłada na obowiązek

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można zastosować ten tryb tylko w sytuacjach

Umowy z wykonawcami autostrady A4 do końca października

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Joanna Rarus, obecnie prowadzone są uzgodnienia z wykonawcami w sprawie zabezpieczenia wykonania umowy.Wykonawcą 25-kilometrowego odcinka Jarosław (węzeł Wierzbna) - Radymno będ

Obowiązek przekazania kopii odwołania

zamawiającemu.Zapamiętaj!Wnosząc odwołanie do Prezesa UZP należy jednocześnie jego kopię przekazać zamawiającemu.Powyższy wymóg wynika z treści art. 184 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis niesie ze sobą niestety swego rodzaju "pułapkę" w którą wpada szereg przedsiębiorców wnoszących odwołanie

Policjant przyjdzie na piechotę, bo radiowóz się rozpadł

Ogromny przetarg na samochody dla policji ciągnie się już osiem miesięcy i końca nie widać. Jest ciągle na etapie wstępnym, czyli ustalaniu warunków. Przetarg jest blokowany przez protesty polskich dostawców trzech firm: General Motors, Peugeota i Seata. Firmy te stwierdziły, że warunki przetargu dy

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa lub faksem na numer (22) 458 77 00 Zobacz: Omyłka występuje wówczas, gdy

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

zamówień publicznych, co do terminu na wniesienie odwołania - ugruntowane orzecznictwem KIO patrz np. wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt: KIO 1483/11 - warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, która za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530

Szefowa UZP: nowe przepisy dot. zamówień publicznych do wiosny 2016 r.

. Ze względu na zakres zmian oraz potrzebę usprawnienia otoczenia instytucjonalnego, tj. instytucji kształtujących system zamówień publicznych, UZP zarekomendował powstanie nowej ustawy, zamiast kolejnej nowelizacji. Jak poinformowała p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w UZP prace nad jej

Kolejna próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

wykonawców z postępowań przetargowych, którzy np. zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ułatwić działanie rzetelnym firmom.Omawiany rejestr ma prowadzić prezes Urzędu Zamówień Publicznych i ma obejmować firmy uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

przez nich usług, dostaw. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan rozpoczyna prace nad rekomendacjami dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, które przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Prace zakończymy do końca lutego, w marcu planujemy uzgodnienia z UZP - powiedział PAP Marek Kowalski z Lewiatana

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

rynek zamówień nie zawsze działa dobrze. W ostatnich latach wydanych zostało 15 decyzji stwierdzających zmowę przetargową, kolejne 13 postępowań antymonopolowych jest w toku. Urząd nie ogranicza się jednak tylko do tych działań. Przykładem jest analiza systemu zamówień publicznych, której efektem jest

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.Podobne stanowisko zostało przedstawione w publikacji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 roku", pod redakcją Jacka Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również w Informatorze Urzędu Zamówień

W 90 proc. przetargów publicznych wygrywa najniższa cena

polskich firm budowlanych - mówił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK podczas piątkowej konferencji w Business Centre Club. I dodał, że jego instytucja chce zmiany przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. NIK postuluje, by w zamówieniach publicznych możliwe było zastosowanie kryterium najniższego kosztu

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

zamówień publicznych wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia" - cyt: "Ustawodawca, co do zasady, w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje również dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

Inicjatywa ma związek z ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle miała skończyć z dyktatem najniższej ceny. Zgodnie z nowelą, prezes UZP ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Kowalski, cytowany w

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna, były prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Więcej w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej" »

Bilfinger Infrastructure i Polbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Góry Kalwarii

) i kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą, podano również. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2019 roku. Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu DK 79 o długości ok. 5 km oraz DK 50 długości ok. 4 km. Przyszła droga o parametrach

Chińskie firmy nie będą mogły starować w polskich przetargach?

Izby Gospodarczej Drogownictwa.Z kolei Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zapewnia, że celem tego przepisu nie jest dyskryminacja żadnego kraju. Chodzi raczej o zapewnienie równowagi. - Jeśli my otwieramy rynek zamówień publicznych na wykonawców innych państw, to dlaczego nasze firmy nie

Koniec dyktatu najniższej ceny w zamówieniach publicznych

niego cena nie jest rażąco niska - jeżeli zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest. Ustawa zakłada też m.in., że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać

"PB": Publiczne źródło zleceń wysycha

Slogan reklamowy "więcej za mniej" jest dobrą ilustracją rynku zamówień publicznych w 2012 r. Wprawdzie liczba przetargów wzrosła o 1,2 proc., ale wartość udzielonych kontraktów spadła prawie o 8 proc., do 132,7 mld zł - wynika ze sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).To

"Puls Biznesu": Publiczne źródło zleceń wysycha

Slogan reklamowy "więcej za mniej" jest dobrą ilustracją rynku zamówień publicznych w 2012 r. Wprawdzie liczba przetargów wzrosła o 1,2 proc., ale wartość udzielonych kontraktów spadła prawie o 8 proc., do 132,7 mld zł - wynika ze sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). To

Konsekwencje upadłości wykonawcy

chwilę zastanowić się nad sytuacją, w której do ogłoszenia upadłości dojdzie już po złożeniu oferty przez wykonawcę. Odnosząc się do tego zagadnienia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w opinii pt. Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

Realizując zobowiązanie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25 sierpnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r

Nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco?

złamane. - Natomiast muszę przyznać, że w świetle dostępnych informacji dziennikarze mieli podstawę do przypuszczenia, że mogło zostać naruszone prawo zamówień publicznych - zaznaczył Mordasewicz. Przed dwoma tygodniami szef rady nadzorczej ZUS Marek Bucior zwrócił się do prezesa Zakładu Ubezpieczeń

"Dziennik Gazeta Prawna": Przetargi? Jesteśmy mistrzami

wydawaniu pieniędzy - ocenia prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy. Jak podkreśla "DGP", szybkie rozstrzygnie sporów jest zasługą Krajowej Izby Odwoławczej, instytucji quasi-sądowej wyspecjalizowanej w tematyce zamówień publicznych. Dzięki powołaniu KIO przed pięcioma laty

Kryterium jakości opinii prawnej

, że wykonawcy powinni być przygotowani na więcej tego typu przetargów. Składanie ofert będzie wymagać większego zaangażowania osobistego wykonawców, a deklarowane umiejętności będą doświadczalnie weryfikowane przed udzieleniem zamówienia." (8) (1)Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

Urzędu Zamówień Publicznych informacji dotyczących zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy, w szczególności informacji o łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 ustawy, tj. zwolnienia z uwagi na okoliczność, iż wartość

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zamawiającym w przypadku udzielania zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, który obligował do poinformowania, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata. Ponadto w pierwszych dwóch

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Jarocina

przetargowa jeszcze trwa. "Teraz czekamy na kontrolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jak wszystkie procedury zakończą się pozytywnie, przystąpimy do zawarcia umowy" - dodała Cieślak. Umowa może być podpisana pod koniec tego roku. Wykonawca od dnia zawarcia kontraktu będzie miał dwa lata na

"DGP": Przetargi? Jesteśmy mistrzami

wydawaniu pieniędzy - ocenia prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy.Jak podkreśla "DGP", szybkie rozstrzygnie sporów jest zasługą Krajowej Izby Odwoławczej, instytucji quasi-sądowej wyspecjalizowanej w tematyce zamówień publicznych.Dzięki powołaniu KIO przed pięcioma laty, systematycznie

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650).2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie

Ekspert: termin aukcji na operatora LTE wyznaczono prawidłowo

. "W mojej ocenie na ma powodu do alarmu, (że aukcja na operatora LTE może okazać się nieważna z powodu nieprawidłowego wyznaczenia terminów)" - powiedział PAP Lech Wendołowski, operator aukcji elektronicznych w zamówieniach publicznych, SOLDEA. Aukcję na rozdysponowanie pasma w zakresach 800

To Polacy zbudują obwodnicę za ponad 359 mln zł

sprawdzi prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie znajdzie żadnych uchybień, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę ze zwycięskim konsorcjum. Od tego momentu zacznie tykać 27-miesięczny zegar dla wykonawcy.

Konsorcjum z Erbudem oraz Strabag z najtańszymi ofertami na S7 pod Ostródą

ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90 %, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%, gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia

InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek dla CUW o wartości ok. 33 mln zł

oferty. Tym samym Państwo Polskie, nie tracąc na jakości, oszczędza miliony złotych w ramach środków publicznych" - powiedział prezes Integer.pl Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie. Dodał, że zwycięstwo InPost w przetargu CUW to także znakomity prognostyk przed konkursem na operatora

Drogowcy znają już oferty na budowę fragmentu "siódemki"

ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena (90 proc.), termin realizacji zamówienia (5

Strabag i Heilit+Woerner z najtańszymi ofertami na 2 odcinki S7 Nidzica-Napierki

będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90%, termin realizacji zamówienia - 5% oraz gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wykonawcy (ryczałtowego, kosztorysowego lub mieszanego). Świadczy o tym fakt, iż rozważył tę kwestię również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w odpowiedzi na zapytanie poselskie): "Obliczanie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez

"PB": Rząd popiera reformę przetargów

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), przekonał zespół do spraw programowania prac rządu do konieczności opracowania projektu przyspieszającego procedury przetargowe, zwiększającego ich przejrzystość i zachęcającego firmy do składania ofert."UZP uzyskał zgodę na napisanie

GDDKiA: Budimex i Strabag najbliżej dokończenia A4 Rzeszów - Jarosław

, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny, kolejnym etapem będzie wpłacenie przez wykonawcę finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy - tłumaczy Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego

Konsorcjum Salini z umową na odcinek S3 pod Lubinem za 561 mln zł

znajduje się w kontroli uprzedniej u Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umów planowane jest w styczniu 2015 r., podano również. Budowa drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli do Legnicy będzie liczyła prawie 80 km a jej koszt to ok. 2, 5 mld zł. Planowany termin oddania do ruchu to połowa 2018

Oferta Energopolu-Szczecin najkorzystniejsza na S51 pod Olsztynem za 395 mln zł

%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planowany termin podpisania umowy to styczeń

Zamawiający może żądać podania numeru uprawnień budowlanych

wykazie) posiadają wymagane uprawnienia.Podstawa prawna: art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

Skanska ma najtańszą ofertę na Trasę Średnicową w Toruniu, wartą 107 mln zł

- firma Budimex. Teraz komisja przetargowa oceni oferty pod kątem formalno-prawnym. Następnie z uwagi na wartość postępowania przetarg zostanie skontrolowany przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych" - czytamy w komunikacie. W ramach zadania zostanie wybudowana droga w klasie GP 1/2

Spór Poczty Polskiej i InPostu o listy dla rządu

konkurencja. Po początkowych sporych problemach obsługuje go bez większych zarzutów. Teraz rozgrywka toczy się o listy z ministerstw, urzędów wojewódzkich i centralnych. Historia tego rządowego zamówienia jest długa, kręta i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwszy przetarg w tej sprawie Centrum Usług

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

Z treści przyjętego przez Komitet Rady Ministrów "Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r." wynika, że rynek zamówień publicznych w 2010 r. był większy o ponad 30% w stosunku do środków wydanych w 2009 r. na umowy o wykonanie

Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

w rozporządzeniu stanowiłoby ograniczenie dostępu do zamówienia publicznego.Brak możliwości skrócenia terminu obejmującego wykaz robót budowlanych z 5 do 3 lat potwierdza np. wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.03.2005 r. sygn akt: UZP/ZO/0-461/05 (aktualny w obowiązującym

Przedsiębiorcy skarżą się: Po przetargach tracimy wadium

na warunkach i w cenie wykluczającej możliwość zdobycia zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych dostrzegł problem zatrzymywania wadium i zaproponował odformalizowanie postępowania. Nowe rozwiązanie zakładałoby, że wadium straci tylko ten wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

kosztorysów, by praca była w nich wyceniana na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco Poland możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień

Warmińsko-mazurskie. Wybrano wykonawcę drogi S51 Olsztyn-Olsztynek

czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu i po przeprowadzeniu kontroli przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym kryterium przy wyborze oferty była cena, brano też po uwagę termin zakończenia inwestycji i okres gwarancji. Energopol-Szczecin SA zaproponował wykonanie prac za

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

zawartych w rozporządzeniu z 30 grudnia 2009 r. Jakich dokumentów może żądać zamawiający? Sprawdź w art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych» Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione charakterystyką, zakresem

Przegląd informacji ze spółek

" otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad spółką BluePay z siedzibą w Sopocie, podał Urząd. Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych odrzuciła zarzut spółki Wärtsilä o nieuwzględnieniu w przetargu na dostawę i montaż

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr

Konsorcjum Mirbudu ma najtańszą ofertę, za 359 mln zł, na obwodnicę Inowrocławia

ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy, podała GDDKiA. "Inwestycja polegać będzie na budowie prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Obwodnica ominie miasto

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

ETS; C-385/2 Komisja przeciwko Republice Włoch, C-24/91 Komisja przeciwko Królestwu Hiszpanii, C-525/03 Komisja przeciwko Republice Włoch, C-394/02 Komisja przeciwko Republice Grecji). Zgodnie z oceną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (przywołaną np. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28

Firma Dragados ma wybudować drugą nitkę obwodnicy Gorzowa Wlkp.

. "Firma Dragados złożyła najkorzystniejszą ofertę. W zasadzie przetarg został już zakończony. W tej chwili trwa kontrola dokumentów przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dragados zaoferował, że wykona inwestycję za 289,1 mln zł przy szacunkowym koszcie przyjętym w przetargu na poziomie ok

Siedem firm chce budować drogę ekspresową z Olsztyna do Olsztynka

Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na IV kwartał tego roku, a zakończenie budowy na 2016 rok. Wybrany wykonawca ma zbudować liczącą 13,3 km dwujezdniową drogę ekspresową wraz z drogami serwisowymi. Ma wyremontować także wybrane drogi lokalne, zbudować mosty oraz

Oferta Torpolu na 75 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu w Olsztynie

oferty, podano również. „Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych oraz kontroli uprzedniej postępowania prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (…). Termin realizacji prac związanych z wykonaniem zadania wynosić będzie czterysta

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje

Konsorcjum Eurovii i Warbudu ma najkorzystniejszą ofertę na S19 wartą 342 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Kolejnym etapem będzie przekazanie dokumentów z postępowania do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku braku odwołań pozostałych stron postępowania oraz pozytywnego wyniku kontroli, będzie można podpisać umowę z

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

dla jakiego zrezygnowano z możliwości żądania odpisu z EDG, która istniała do 31.12.2009 r. był taki, że nie było tam informacji z zakresu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Brak podstaw do żądania zaświadczenia z

Konsorcjum Budimeksu ma najtańszą ofertę na S7 koło Ostródy, wartą 292 mln zł

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (...) Planowane podpisanie umowy to IV kwartał br." - czytamy w komunikacie. Cena ma wagę 90% przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jednakże wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali identyczne, pozostałe warunki realizacji zadania: 20-miesięczny termin

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

przyczyny omówionej powyżej jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wydaje się, że podjęcie przez Prezesa UZP o wystąpieniu z powództwem do sądu w związku ze stwierdzeniem ww. naruszenia jest mało prawdopodobne, aczkolwiek nie można tego wykluczyć.Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, art. 101 ust. 1 pkt 2, art

Przedsiębiorcy obawiają się nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przygotował go prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jak deklarował podczas posiedzenia podkomisji wiceprezes UZP Dariusz Piasta, nowelizacja ma dostosowywać polskie prawo do przepisów

Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych 10 maja 2011 r. zostało opublikowanie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Marcin Marzec. Jednocześnie chce zwiększyć udziały rynkowe w tym segmencie do blisko 20%. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził zapłatę na rzecz Mirbudu przez ATM Studio kwoty 10,14 mln zł (w tym 9,99 mln zł należności głównej + odsetki), podała spółka. Atalian Poland złożyła do Urzędu

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

podwykonawców. Urząd Zamówień Publicznych ma wątpliwości Okazuje się jednak, że Urząd Zamówień Publicznych (UZP) ma zastrzeżenia do tego rozwiązania. W przygotowanym dla rządu stanowisku proponuje, by przedsiębiorcy mogli stosować także umowy cywilne. Zamawiający mogliby ich jednak zobowiązać do zapewnienia

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy tłumaczył w Sejmie, że rozważy postulaty przedsiębiorców przy okazji kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Kiedy? Być może w przyszłym roku. Pośpiech przy uchwalaniu obecnej noweli Jacek Sadowy tłumaczył koniecznością jak najszybszego wpisania do

CBA wchodzi do ZUS. To dopiero początek?

zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco Poland SA możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rada Zamówień Publicznych

, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu; opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień; opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień; ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie Prawo zamówień publicznych zadania w systemie zamówień. W skład

Prawo zamówień publicznych

zawierania umów ramowych zasady ustanawiania i działania dynamicznego systemu zakupów zasady przeprowadzania konkursu zasady udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych i zamówień sektorowych zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu

Urząd Zamówień Publicznych

Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych, której członków powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. System zamówień publicznych w Polsce jest zdecentralizowany, zatem Prezes UZP nie dokonuje zamówień w imieniu innych podmiotów

Krajowa Izba Odwoławcza

wymagania, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na czele Izby stoją prezes i wiceprezes powoływani na trzyletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spośród zgłoszonych członków Izby.

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych - kwartalnik prawniczy poświęcony problematyce zamówień publicznych w Polsce. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo MEDD. Dostępne m.in. w prenumeracie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - prezesa urzędu zamówień publicznych