prezentacja o gospodarce indii

Patrycja Maciejewicz

MFW po raz kolejny przedstawia bardziej pesymistyczne prognozy dla światowej gospodarki

MFW po raz kolejny przedstawia bardziej pesymistyczne prognozy dla światowej gospodarki

Bogaty Zachód ciągle dławiony jest przez skutki kryzysu. Ale w państwach rozwijających się motory wzrostu też się zacinają. Swoje trzy grosze dorzuca niestabilność rynków finansowych. MFW znów obniża swoje prognozy gospodarcze

Raport "Doing Business 2010": Wciąż ciężki los polskich przedsiębiorców

reformują swoje gospodarki, i na tej podstawie tworzą ranking. - Regulacje dotyczące biznesu wpływają na to, jak małe i średnie firmy radzą sobie z kryzysem i jak wykorzystają szansę, kiedy ożywienie się rozpocznie - uważa Penelope Brook, wiceprezydent w Grupie Banku Światowego. Niestety, Polska od lat w