prace wiertnicze

Amerykanie zapewnili Rosji najmocniejszą platformę wiertniczą świata

Na Morzu Ochockim oddano do eksploatacji platformę wiertniczą "Berkut", która według rosyjskiej kompanii naftowej Rosnieft jest najbardziej wytrzymałą tego typu instalacją na świecie, przystosowaną do pracy w arktycznych warunkach

PKN Orlen rozpoczął jedenasty odwiert w poszukiwaniu gazu z łupków

Orlen Upstream z grupy PKN Orlen rozpoczął prace wiertnicze w Nowym Stręczynie w gminie Cyców w woj. lubelskim na koncesji "Wierzbica". To jedenasty odwiert jaki wykonał płocki koncern w ramach poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.

PGNiG będzie wiercić w Mozambiku

. Przy projekcie będzie pracować jedenastu polskich specjalistów. Prace pomocnicze będą wykonywać miejscowi pracownicy. Mozambik jest drugim afrykańskim krajem, w którym krakowska spółka prowadzi prace wiertnicze w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego. Wcześniej podpisała ona kontrakt w Ugandzie

Polskie spółki wiercą dla RWE Gas Storage

W ramach kontraktu polskie spółki wiertnicze wykonają 12 otworów płytkich. Do realizacji projektu zakontraktowano dwa urządzenia wiertnicze: IRI-750 z PNIG Jasło oraz Cooper LTO-550 z PNIG Kraków, które będą obsługiwane przez polskich pracowników. Do prac serwisowych, przy rozbudowie magazynów gazu

Chińczycy szukają ropy na spornych wodach

Chińczycy szukają ropy na spornych wodach

O tym, że chińska platforma "981" rozpoczęła poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, poinformowało niezależnie od siebie kilka portali internetowych. Na spornych terytoriach odkryto bogate złoża tych surowców. Zdaniem ekspertów z wykonującej odwierty firmy China National Oil Offsh

O.Rydzyk: problem geotermii to pieniądze

Prace wiertnicze przy poszukiwaniu wód geotermalnych w Toruniu będą kontynuowane; problemem są jednak fundusze na ten cel - poinformował o. Tadeusz Rydzyk w komunikacie emitowanym w poniedziałek w Radiu Maryja. Dyrektor Radia Maryja zapewnił, że dobiega już końca wiercenie pierwszego otworu

Kanadyjczycy szukają gazu łupkowego na Pomorzu

Kanadyjczycy szukają gazu łupkowego na Pomorzu

Wykonała go kanadyjska firma Lane Energy. Kierownik biura Lane Energy Poland Sp. z o.o., Agnieszka Honkisz poinformowała w środę, że odwiert powinien osiągnąć zakładaną głębokość w czasie od 6 do 8 tygodni.Potencjalnie trzy czwarte województwa pomorskiego może być położone na złożach gazu łupkowego.

KOV rozpoczął prace nad odwiertem O-18 na Ukrainie

wszystkich koncesji do poziomu 340 tys. m sześciennych dziennie (z ok. 141 tys. m sześciennych). Z kolei testy O-12 potwierdziły doskonałą jakość złoża, z którego uzyskano maksymalny przepływ w wysokości ok. 230 tys. m sześciennych. Trwają prace nad budową rurociągu doprowadzającego gaz do urządzeń

Exalo Drilling ma umowę na wykonanie odwiertów dla MOL Pakistan Oil and Gas

Warszawa, 24.07.2014 (ISBnews) -  Exalo Drilling, spółka z Grupy PGNiG, zawarła z MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. umowę na wykonanie dwóch otworów głębokich (tj. ponad 3 000 metrów) w Pakistanie, podała spółka. Umowa zakłada możliwość rozszerzenia zakresu na dalsze prace wiertnicze

Serinus oczekuje rozpoczęcia prac nad pierwszym odwiertem w Rumunii ok. 8 XI

nad pierwszym odwiertem - Moftinu-1001 rozpoczną się 8 listopada lub w zbliżonym terminie, kiedy urządzenie wiertnicze zakończy obecnie prowadzone prace. Bezpośrednio po Moftinu-1001 wykonywany będzie odwiert Moftinu-1002bis. Spółka przewiduje, że prace wiertnicze i orurowanie obu odwiertów zajmą

Orlen Upstream rozpoczął 11. odwiert za gazem łupkowym - w Nowym Stręczynie

Warszawa, 24.09.2014 (ISBnews) - Orlen Upstream rozpoczął prace wiertnicze w Nowym Stręczynie (na terenie koncesji Wierzbica w gminie Cyców) w województwie lubelskim. Jest to jedenasty otwór koncernu w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych w Polsce, podał PKN Orlen. "Nowy Stręczyn jest

Exalo Drilling wykona dwa odwierty dla koncernu Total w Kazachstanie

dla koncernu Total w Kazachstanie, natomiast polska spółka współpracowała już z francuską grupą na innych rynkach, podano także.  "Total zaprosił Exalo Drilling do przetargu na prace wiertnicze w Kazachstanie, biorąc pod uwagę m.in. naszą wcześniejszą współpracę w Ugandzie. Dobra opinia i

Spółka zależna Serinusa przygotowuje się do wierceń na polu Sabria w Tunezji

Warszawa, 11.03.2014 (ISBnews) - Winstar Tunisia B.V., spółka zależna Serinus Energy, kontynuuje przygotowania prac wiertniczych w Tunezji, m.in. kupując sprzęt wiertniczy od Pergemine Tunisie S.A.R.L , podał Serinus. "Urządzenie wiertnicze IDECO-E2100 o mocy 2 000 koni mechanicznych

PGNiG rozpoczęło wiercenie otworu łupkowego Będomin-1 na Pomorzu

węglowodorów w pokładach skał łupkowych" - głosi komunikat. Planowana głębokość odwiertu to 4100 m. Prace wiertnicze, które potrwają około dwóch miesięcy wykona firma Exalo Drilling, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, podano również. PGNiG podkreśla, że odwiert Będomin-1 to już 13 odwiert w

Serinus liczy, że trafił na złoże ropy w odwiercie Winstar-12bis w Tunezji

Upper Hamra na głębokości między 3.688-3.715 metrów, po czym kontynuowano prace wiertnicze do głębokości końcowej oraz przeprowadzono końcowe pomiary geofizyczne. Rdzenie wykazały fluorescencję, znamionującą obecność węglowodorów w warstwie Upper Hamra. W celu określenia miąższości oraz porowatości

Serinus: KUB-Gas wznowił program wierceń na Ukrainie

. Przewiduje się, że łącznie prace wiertnicze, testy i końcowe wyposażanie potrwają około 80 dni. O ile odwiert się powiedzie, zostanie on w krótkim czasie podłączony, ponieważ uwzględniając zawczasu przyszłe wiercenia, wykonano w tym roku wiele linii przesyłowych. M-22 będzie kwalifikował się do stosowania

Serinus: Z odwiertu WIN-12Bis w Tunezji wydobywa się lekka ropa wraz z gazem

rozpoczęto także prace wiertnicze w otworze Winstar-13 (WIN-13) we wschodniej części pola Sabria, znajdującego się ok. 2 km w kierunku WSW (zachód-południowy-zachód) w stosunku do WIN-12bis i wykonywanego z użyciem tego samego, co w przypadku WIN-12bis, urządzenia wiertniczego pozyskanego z Pergemine

Gdyńskie stocznie mają umowę na przebudowę platformy dla Lotosu za 110 mln zł

komunikacie. Do tej pory platforma „Petrobaltic" była wykorzystywana do wykonywania otworów w poszukiwaniu węglowodorów pod dnem Bałtyku. Teraz jednostka zostanie dostosowana do prac wydobywczych poprzez m.in. demontaż urządzeń i instalacji wiertniczych, montaż urządzeń służących do wydobycia

Serinus natrafił na liczne strefy gazu w odwiercie Moftinu-1001 w Rumunii

uzyskanie stosownej zgody spodziewane jest w styczniu. Urządzenie wiertnicze przenoszone jest obecnie do lokalizacji Moftinu-1002bis, gdzie - według założeń - mają być wykonane do końca bieżącego miesiąca prace wiertnicze i orurowanie. Jeśli odwiert Moftinu-1002bis będzie udany zostanie także uzbrojony i

Spółka Kulczyka będzie szukać ropy w Brunei

Spółka Kulczyka będzie szukać ropy w Brunei

"Kulczyk Oil Ventures zakończyła przetarg i podpisała porozumienie dotyczące wypożyczenia urządzenia wiertniczego, którym zostaną wykonane dwa nowe odwierty w bloku L w Brunei zaplanowane na 2013 r." - głosi komunikat. Spółka podkreśla, że jest to jeden z ostatnich etapów prac

Palomar szuka gazu koło Rawicza

. Prace wiertnicze w Szymanowie prowadzi polska firma serwisowa Exalo z grupy PGNiG. Palomar Natural Resources jest obecnie właścicielem siedmiu koncesji poszukiwawczych na terenie Polski. Spółka weszła w prawa operatora w wyniku umowy joint venture zawartej z irlandzką spółką San Leon Energy. Na mocy

Średnia dzienna produkcja Serinus wzrosła o 2% kw/kw w II kw. 2014 r.

. Spółka przypomina, że zawiesiła działania związane z zagospodarowaniem pól na Ukrainie w oczekiwaniu na poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. "Produkcja jest kontynuowana, ale prace wiertnicze, modernizacyjne, konstrukcyjne oraz w zakresie stymulacji odwiertów zostaną przerwane. Prowadzone

PGNiG rozpoczęło odwiert za gazem łupkowym na koncesji Tomaszów Lubelski

3200 metrów. Prace wiertnicze potrwają około 70 dni, podano także. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych

Serinus: W odwiercie O-11 na Ukrainie znaleziono gaz do komercyjnej eksploatacji

. Wiertnica zostanie przeniesiona do lokalizacji Północne Makiejewskoje-4, w celu zbadania pułapki stratygraficznej zidentyfikowanej w badaniach sejsmicznych. Oczekuje się, że prace wiertnicze rozpoczną się przed końcem czerwca, podano także. Odwiert O-11 wykonano jako lokalizację odsuniętą od odwiertu O-9

Orlen Upstream zakończył 10. odwiert za niekonwencjonalnym gazem i ropą

" - podkreśla spółka. Prace wiertnicze w otworze Stoczek-OU1K trwały 6 tygodni. "Urządzenie wiertnicze Bentec 450T po demobilizacji zostanie przetransportowane do kolejnej lokalizacji, w powiecie świdnickim (województwo lubelskie), gdzie zespół Orlen Upstream wykona w II kwartale pionowy

Nowa kampania wierceń PNIG Kraków w Ugandzie

W trakcie rozpoczętej właśnie kampanii wiertniczej, załoga PNIG Kraków wykona otwory: Kasamene - 2, Kasamene - 3 oraz prace rekonstrukcyjne w otworze Kigogole - 1.Prace będą wykonywane w rejonie Jeziora Alberta w północno - zachodniej Ugandzie, przez międzynarodową załogę 38 specjalistów, głównie

Serinus natrafił na węglowodory w odwiercie Moftinu-1002bis w Rumunii

podstawie postępu wiercenia (ang. strip logs), zapisu parametrów płuczki i obserwacji fluorescencji. Niestabilność otworu wiertniczego wydaje się być spowodowana wzrastającymi naprężeniami w szczytowej partii struktury" - podano także. Zbrajanie i testy zarówno Moftinu-1002bis, jak i wykonanego

Brytyjski rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego

wiertnicze. W przypadku odwiertów poziomych, których długość może wynosić kilka kilometrów, kwestia ta stała się niezwykle problematyczna. Dotychczasowa praktyka pokazywała bowiem, że prawo do zablokowania odwiertu przez pojedynczego właściciela gruntu było często wykorzystywane do zablokowania prac

Świnoujście.W Gryfii powstaje moduł mieszkalny na norweską platformę

W świnoujskim oddziale stoczni powstają konstrukcje stalowego modułu dla pomieszczeń mieszkalnych. Gotowy moduł ma ważyć blisko 240 ton. Pracownicy wykonują m.in. prace stalowe i malowanie konstrukcji. Prace są zaawansowane w około 30 proc., a realizacja pozostałej części zlecenia potrwa do końca

Serinus natrafił na potencjalnie opłacalne do wydobycia złoża gazu na Ukrainie

sześciu stref i w trakcie prac wiertniczych odnotowano z niej przypływy gazu, jednak do tej pory nie była zbadana w ramach posiadanych przez spółkę koncesji. Przeprowadzane jest obecnie orurowanie odwiertu do głębokości końcowej i przystąpiono do planowania programu testów dla obu stref." - czytamy w

Zagraniczne fabryki w Wietnamie spalone podczas antychińskich protestów

należące - jak sądzono - do chińskich inwestorów. W rzeczywistości część tych zakładów jest tajwańska lub południowokoreańska - podkreślił Tran Van Nam. W środę rano na ulicach znajdowali się wciąż mężczyźni na motorach, a żadna fabryka nie podjęła pracy - przekazał anonimowo przedstawiciel administracji

Exalo Drilling wywierci 5 otworów w Kazachstanie dzięki nowemu kontraktowi

prowadzeniu prac wiertniczych i serwisowych w Polsce oraz wybranych pozostałych rynkach Europy, Azji i Afryki. (ISBnews)  

PKN Orlen planuje wykonać przynajmniej trzy odwierty poszukiwawcze w 2014 r.

Warszawa, 29.04.2014 (ISBnews) - PKN Orlen planuje wykonać do końca tego roku przynajmniej trzy odwierty poszukiwawcze w tym kolejny odwiert horyzontalny oraz szczelinowanie hydrauliczne, poinformował prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar. Obecnie koncern kontynuuje prace wiertnicze nad pionowym

PGNiG rozpoczęło wiercenie otworu badawczego Tępcz-1 na Pomorzu

koncesji Wejherowo. Jego planowana głębokość to 3380 metrów, a przewidywana długość czasu prac wynosi około dwóch miesięcy. Prace wiertnicze wykona spółka Exalo, z Grupy Kapitałowej PGNiG, urządzeniem MASS 6000E. Jest to drugi odwiert na terenie gminy Luzino. Poprzedni, Kochanowo-1, wykonywany w maju i

Czwarta platforma Lotos Petrobaltic rozpocznie prace w marcu br.

. Po zakończeniu inwestycji platforma "Petrobaltic" stanie się centrum produkcyjnym na złożu B8, a całość prac wiertniczych przejmie platforma "Lotos Petrobaltic", podano również. Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planowane jest na koniec 2015 r. Jego potencjał

Serinus uzyskał gaz na Polu Makiejewskoje, liczy na wzrost produkcji w 2014 r.

. Strefa R30-c była już z dobrym skutkiem stymulowana w odwiertach O-4, O-5, O-6 i O-8". Na Polu Olgowskoje program prac wiertniczych na rok 2014 obejmuje jeden odwiert konturujący złoże – O-11, ukierunkowany na piaskowce stref R30c i S6, podano również. Serinus to międzynarodowa spółka

Orlen rozpocznie szczelinowanie trzeciego odwiertu w woj. lubelskim w sierpniu

około 6 tygodni, podała spółka. Prace wiertnicze w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski zakończyły się w marcu br., a otwór horyzontalny Stoczek-OU1K osiągnął całkowitą długość 4307 m. W tej chwili trwają przygotowania do kolejnego etapu czyli szczelinowania hydraulicznego. "

PKN Orlen wykona trzeci odwiert horyzontalny za gazem łupkowym w Kisielsku

, zalegającej na głębokości przekraczającej 3100 m p.p.t. i osiągnie długość 1100 m. "PKN Orlen wykonał dotychczas 9 otworów w poszukiwaniu gazu ziemnego z łupków, w tym 2 horyzontalne w miejscowościach Syczyn i Berejów na Lubelszczyźnie. Równolegle do prac wiertniczych w gminie Stoczek Łukowski, trwają

Serinus rozpoczął odwiert Winstar-12bis w Tunezji

urządzenie wiertnicze będzie przetransportowane natychmiast po ukończeniu prac przy Winstar-12bis, podano również. Spółka przypomina, że pole Sabria jest bardzo dużym złożem ropy naftowej, o szacunkowej objętości początkowych zasobów geologicznych ropy (OOIP) wynoszącej 347 mln baryłek (MMBbl), z czego

Organizacja branży wydobywczej pozytywnie o projekcie "speustawy" MSP

wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych nie są w pełni przewidywalne dla inwestorów i nie odpowiadają specyfice procesu poszukiwań gazu z łupków. Każde opóźnienie w rozpoczęciu prac wiertniczych powoduje znaczny wzrost kosztów, co znacznie zwiększa ryzyko inwestycyjne i zniechęca inwestorów do

Ok. 250 tys. ton ropy rocznie ma wydobywać platforma Petrobaltic

przebudowy wynosi 345 mln zł. Do tej pory platforma była wykorzystywana do wykonywania otworów w poszukiwaniu węglowodorów pod dnem Bałtyku. Teraz jednostka zostanie dostosowana do prac wydobywczych poprzez m.in. demontaż urządzeń i instalacji wiertniczych, montaż urządzeń służących do wydobycia ropy i gazu

Polskie Inwestycje Rozwojowe będą finansować projekt Lotosu

mają zostać prace wiertnicze na złożu, wykonana infrastruktura podwodna dla celów eksploatacji oraz przebudowana platforma wiertnicza Petrobaltic. Po zakończeniu wymienionych pracy spółka celowa będzie prowadzić eksploatację złoża oraz sprzedaż wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego. PIR

ExxonMobil nie zważa na sankcje Waszyngtonu

Wzdłuż brzegów Norwegii do Rosji płynie gigantyczna platforma wiertnicza West Alpha. Została wydzierżawiona od norweskiej firmy Seadrill przez amerykański koncern ExxonMobil do prac planowanych z rosyjskim gigantem naftowym Rosnieft. Do jesieni 2016 r. na zlecenie Exxona platforma ma prowadzić

Spółka Petrolinvestu ustabilizowała odwiert 'Shyrak1'

Warszawa, 07.09.2011 (ISB) - OTG, spółka kontrolowana przez Petrolinvest, zakończyła prace mające na celu ustabilizowanie odwiertu Shyrak 1 po wystąpieniu w nim silnego dopływu gazu ziemnego z kondensatem,poinformowała spółka w komunikacie. Petrolinvest deklaruje, że skały w rejonie odwiertu

Exalo Drilling i PGNiG Technologie nie trafią na GPW, będą restrukturyzowane

spółki zostają w grupie i na razie nie ma planów związanych z wydzieleniem ich z grupy kapitałowej. W ubiegłym roku PGNiG zrezygnowało z zapowiadanego na 2013 r. upublicznienia Exalo Drilling i PGNiG Technologie. Exalo Drilling to jedna z największych firm wykonujących prace wiertnicze i serwisowe

Nowe życie platformy Lotosu. Remont w gdyńskiej stoczni

Do tej pory platforma "Petrobaltic" była wykorzystywana do wykonywania otworów w poszukiwaniu węglowodorów pod dnem Bałtyku. Teraz jednostka zostanie dostosowana do prac wydobywczych poprzez m.in. demontaż urządzeń i instalacji wiertniczych, montaż urządzeń służących do wydobycia ropy i

PNiG Nafta Piła z grupy PGNiG rozpocznie odwierty dla Talisman Energy w Polsce

Warszawa, 13.04.2011 (ISB) - Należąca do grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Piła podpisała kontrakt na wykonanie prac wiertniczych na rzecz Talisman Energy Polska, który od roku 2010 razem z firmą San Leon posiada 3 koncesje na

Lotos kontynuuje intensywne prace poszukiwawcze węglowodorów na Bałtyku

Warszawa, 25.06.2014 (ISBnews) - Dzięki zakupowi i uruchomieniu czwartej platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic prowadzi intensywne prace poszukiwawcze na koncesji Gaz Południe, zlokalizowanej w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, podała spółka. Obecnie platforma "Lotos Petrobaltic"

Szczecin. Po pogłębieniu toru wodnego port przyjmie większe jednostki

wielkiego przemysłu stoczniowego lub powstania przemysłu offshore, ponieważ ułatwi wyprowadzanie wybudowanych wielkich statków i konstrukcji (np. platform wiertniczych) w morze" - podkreśliła. Pogłębianie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra będzie trzecim etapem jego modernizacji. Obecnie

PNiG Nafta Piła z grupy PGNiG rozpocznie odwierty dla Chevrona w Polsce

; czytamy w komunikacie. Chevron jest zainteresowany poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. Nafta Piła to spółka córka Grupy Kapitałowej PGNiG. Od ponad 50 lat prowadzi prace wiertnicze w Polsce i za granicą (Indie, Egipt, Maroko, Syria, Szwecja, Węgry, Słowacja). Aktualnie, jako

Z wizytą na wiertni, czyli jak się w Lubuskiem szuka miedzi

przewiercić się na głębokość do 3 km. Na nasze potrzeby w zupełności wystarczy, choć są takie, które mają po 450 ton, a nawet 600 ton udźwigu - mówi Krzysztof Niczyporuk, geolog z MCC, który nadzoruje prace. Oprócz specjalisty pracuje tu jeszcze 25 osób. Wśród nich są pracownicy MCC, ale także

Serinus zawiesza zagospodarowanie pól na Ukrainie, ale kontynuuje produkcję

bezpieczeństwa, spółka uznała za wskazane czasowe zawieszenie działań związanych z zagospodarowaniem pól. Produkcja będzie kontynuowana, ale aktualnie prowadzone prace wiertnicze, modernizacyjne i w zakresie zagospodarowania zostaną zatrzymane po ich ukończeniu albo po osiągnięciu takiego etapu, na którym można

Serinus rozpoczęął prace nad odwiertem konturującym Olgowskoje-11 na Ukrainie

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) - Serinus Energy rozpoczął prace nad odwiertem konturującym Olgowskoje-11 (O-11) na Ukrainie, poinformowała spółka. "Odwiert O-11 będzie wykonywany na planowaną długość 3.200 metrów, a prace wiertnicze jak się oczekuje zajmą 70 dni. Głównym celem odwiertu

Serinus liczy na poprawę sytuacji na Ukrainie i w Tunezji w II kw.

prace wiertnicze nad odwiertem M-17 na Ukrainie. Odwiert został orurowany, a urządzenie serwisowe rozpoczęło pracę 10 kwietnia 2014 r. Serinus podał, że wszystkie perspektywiczne strefy będą testowane i ukończone. W Tunezji produkcja w I kw. wynosiła średnio 1.053 bbl/d ropy oraz 1,9 MMcf/d gazu

"DGP": Ekspertyza ministerstwa: gaz łupkowy nie szkodzi środowisku

zbadali wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w 2011 r. na jednym z otworów wiertniczych w miejscowości Łebień na Pomorzu. Resort środowiska zapewnia, że badanie potwierdziło tezę o minimalnym i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych złóż niekonwencjonalnych na środowisko

"Dziennik Gazeta Prawna": Łupki nie zaszkodzą środowisku

wykonanego w 2011 r. na jednym z otworów wiertniczych w miejscowości Łebień na Pomorzu. Resort środowiska zapewnia, że badanie potwierdziło tezę o minimalnym i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych złóż niekonwencjonalnych na środowisko. Zdaniem ekspertów, jedynym niekorzystnym skutkiem wierceń może być

Baltic Ceramics oficjalnie rozpoczęło budowę zakładu produkującego proppanty

blisko 30 osób. "Tworzymy nową gałąź polskiego przemysłu. Chcemy, aby proppanty Baltic Ceramics trafiły na platformy wiertnicze Morza Północnego oraz wybrzeży Afryki. Z naszego zakładu produkcyjnego będziemy zaopatrywać przede wszystkim firmy branży wydobywczej w Europie i na Bliskim Wschodzie

Przygasły nadzieje Kuby na naftowe eldorado

narzekały na problemy z przewierceniem się przez warstwę twardych skał.Z nadzieją Kubańczycy czekali więc na poszukiwania rosyjskiego państwowego koncernu Zarubieżnieft, który przejął platformę wiertniczą wykorzystywaną przy nieudanych dotąd pracach i miał wykonać odwierty na głębokości 6,5 km w dnie morza

NWR zatwierdził realizację projektu Dębieńsko, który ruszy przed końcem roku

Warszawa, 20.06.2011 (ISB) - Producent węgla New World Resources (NWR) ostatecznie zatwierdził swój polski projekt Dębieńsko do realizacji i podtrzymał plan rozpoczęcia prac wiertniczych przed końcem 2011 r. (choć zimą planował ich rozpoczęcie w I półr. br.), podała spółka w komunikacie. "

W. Brytania. Co dziesiąty pracownik sektora naftowego może stracić pracę w ciągu pięciu lat

przestarzałej infrastruktury wydobywczej i przesyłowej (platformy wiertnicze, rurociągi). Oprócz tego spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na pracę w brytyjskich firmach działających w innych regionach świata. W sumie może to pozwolić na utworzenie około 12 tys. nowych miejsc pracy do 2019 roku. Raport

Organizacja branży wydobywczej pozytywnie o projekcie "specustawy" MSP

dawna. "Obecne zasady wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych nie są w pełni przewidywalne dla inwestorów i nie odpowiadają specyfice procesu poszukiwań gazu z łupków. Każde opóźnienie w rozpoczęciu prac wiertniczych powoduje znaczny wzrost kosztów, co znacznie zwiększa ryzyko inwestycyjne

Exalo Drilling wykona odwiert dla Sequa Petroleum w Kazachstanie za 10 mln USD

na około 10 mln USD, tj. ponad 30 mln zł. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia jej zakresu o dwa dodatkowe odwierty" - czytamy w komunikacie. Do wykonania zadania Exalo Drilling wykorzysta urządzenie wiertnicze National N-1625 o mocy 3.000 koni mechanicznych i udźwigu ponad 600 ton

PGNiG nie planuje dywidendy, będzie inwestować

segmencie poszukiwanie i wydobycie około 2,4 miliarda złotych. W Polsce spółka planuje poszukiwanie gazu zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych" - głosi komunikat. PGNIG podało, że w tym roku planuje prowadzenie prac wiertniczych w 33 otworach. W ramach poszukiwania złóż

Balin Energy, poszukiwawcza spółka w ramach projektu PKN Orlen, do likwidacji

poszukiwawcze ropy i gazu gdzie na rzecz PKN Orlen i Kuwait Energy. PKN Orlen informował wówczas, że w ramach prac wiertniczych pierwszego otworu poszukiwawczego w obrębie łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, które prowadzi firma Diamond Offshore Drilling Inc, wykonano pierwsze 525 m z 1500 m

Wietnamczycy mają dość Chińczyków. Ignorują nawet SMS-y władz o zachowanie spokoju

represyjny jak Chiny, ale o wiele mniej skuteczny. Chciał okazać sąsiadowi niezadowolenie z powodu umieszczenia platformy wiertniczej u wybrzeży spornych Wysp Paracelskich i pozwolił na protesty pod ambasadą Pekinu w ubiegłą niedzielę. Te rozlały się jednak na cały kraj i trwają do dziś, mimo że aresztowano

Amerykański sąd uchylił moratorium na wiercenia w Zatoce Meksykańskiej

Do katastrofy ekologicznej doszło po wypadku na platformie wiertniczej dzierżawionej przez koncern BP 20 kwietnia.Kilkanaście firm naftowych zaskarżyło do sądu decyzję amerykańskiej administracji. Przemysł tej branży traci miliony dolarów na moratorium.Autorzy pozwu argumentowali w sądzie, że

Kolos za 300 mln zł wpłynął do Gdańska [ZDJĘCIA]

prac wiertniczych. Spółka Lotos Petrobaltic szukała odpowiedniej platformy od blisko roku. - Na całym świecie takie urządzenia są towarem deficytowym. Znacznie więcej jest chętnych do zakupu niż do sprzedaży - przyznaje Paszkowicz.

Mostostal Export poszuka miedzi i złota. Chce na giełdę w Londynie

działalność budowlano-deweloperską. Świetlane plany: złoża miedzi i złota Zarząd Mostostalu Export zapowiada, że działalność w nowej branży rozpocznie już na początku przyszłego roku od przejęcia spółki prowadzącej działalność poszukiwawczą w Mongolii. - Obszar, na jakim prowadzi ona prace badawcze, wynosi aż

PNiGJ rozpocznie odwierty w Libii dla spółki z grupy PGNiG w I kw. 2011 r.

w komunikacie. „Podpisany kontrakt obejmuje prace wiertnicze w libijskim basenie naftowym Murzuq" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że obejmujące odwiercenie ośmiu otworów na koncesji 113. „Wiercenia prowadzone dla spółki Polish Oil & Gas Company Libya BV będą kolejnym

Chevron chwali ustawę ws. gazu łupkowego, chce regulacji dla fazy poszukiwań

łupków, dla firm-operatorów najważniejsze jest uzyskanie na czas pozwoleń na prowadzenie prac wiertniczych, podkreślił. Claussen przypomniał też, że Chevron rozpoczął poszukiwania na terenie Europy właśnie w Polsce, gdzie wykonał cztery odwierty poszukiwawcze i obecnie ocenia ich rezultaty. Centrala

Spółka zależna Petrolinvestu stara się o koncesje na poszukiwanie ropy i gazu

łupkowego w Polsce". Silurian zamierza oferować podmiotom posiadającym koncesje poszukiwawcze gazu łupkowego pełną obsługę związaną z generalnym wykonawstwem, zarządzeniem projektem oraz prowadzeniem prac wiertniczych w fazie poszukiwania oraz w fazie eksploatacji gazu łupkowego w oparciu o własne

Vistal Gdynia rozpoczął produkcję nowej hali produkcyjnej na Nabrzeżu Indyjskim

. „Rozpoczęliśmy pierwsze realizacje na terenie nowej hali produkcyjnej. To początek wykorzystywania jej mocy produkcyjnych. Hala znacznie zwiększa nasze moce produkcyjne. W najbliższym czasie spodziewamy się rozpoczęcia kolejnych prac w hali, głównie dla segmentu offshore. Rozpoczniemy także kolejny

BP przyznaje się do winy, ale tylko częściowo

W ocenie koncernu część winy ponosi m.in. szwajcarska firma Transocean, która była właścicielem platformy i została wynajęta przez BP do prac wiertniczych. Według koncernu szwajcarska firma "zlekceważyła sygnały ostrzegawcze". Inny podwykonawca BP Halliburton, którego prezesem i

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

zakończył prace wiertnicze nad odwiertem na tunezyjskim polu Sabria. Wstępne dane wskazują na możliwość występowania przynajmniej dwóch złóż ropy - poinformowała spółka w komunikacie. - GDDKiA wybrała ofertę Vistalu o wartości 67,3 mln zł brutto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę mostu w Malborku

Krauze wspólnie z Amerykanami będzie szukał gazu łupkowego

szczególności prowadzenia prac wiertniczych. SES oczekuje w I i II kwartale 2012 r. dostaw dwóch urządzeń wiertniczych dedykowanych dla prowadzenia prac w zakresie poszukiwania gazu łupkowego. Ponadto SES będzie posiadać cztery z siedmiu koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych w Polsce, w posiadaniu

Wielkopolskie. Barbórka u górników węgla brunatnego, soli i kruszyw

podziemnej trasy turystycznej. Wojewoda przypomniał, że zasobność złoża soli szacowana jest na 20 lat, a planowa dywersyfikacja produktów i produkcji zapewni górnikom pracę na kolejne lata. Kopalnia w Kłodawie jest największym producentem soli drogowej w Polsce. W 2013 r. wydobyto tam ponad 600 tys. ton

Przegląd informacji ze spółek

domowego). Orlen Upstream rozpoczął prace wiertnicze w Nowym Stręczynie (na terenie koncesji Wierzbica w gminie Cyców) w województwie lubelskim. Jest to jedenasty otwór koncernu w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych w Polsce, podał PKN Orlen. Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych włączyło się

Przegląd informacji ze spółek

management, wzrosną do 9,0 mld zł na koniec tego roku, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Zbigniew Jakubowski. Na koniec lutego wartość aktywów przekroczyła 8,3 mld zł. Winstar Tunisia B.V., spółka zależna Serinus Energy, kontynuuje przygotowania prac wiertniczych w Tunezji, m.in. kupując sprzęt

Przegląd prasy

% --GUS: Produkcja przedsiębiorstw przemysł.: +4,4% r/r w maju, konsensus: +6,4% --DI Investors podniósł wycenę akcji PGNiG do 5,9 zł nadal rekomenduje 'kupuj' --Spółka Serinusa rozpoczęła prace wiertnicze na odwiercie NM-4 na Ukrainie --Pięć firm zainwestuje łącznie 305 mln zł na terenie

Petrolinvest na piśmie odpowiada inwestorowi

spółka wydzierżawiła urządzenie wiertnicze, które stało, nie wykonując żadnych prac po czym je zdemontowała? Dlaczego spółka nie informuje w raportach jasno i wyraźnie, co dzieje się na wszystkich koncesjach (...)? Spółka publikuje informacje o pracach prowadzonych na wszystkich kontraktach w zakresie

Petrolinvest liczy na odkrycie dużego złoża w strukturze Shyrak w Kazachstanie

Warszawa 02.01.2011 (ISB)  - Petrolinvest, po wykonaniu prac wiertniczych na odwiercie Shyrak 1, spodziewa się odkrycia dużego złoża węglowodorów na strukturze Shyrak w Kazachstanie, wynika z komunikatu firmy. „W czasie wykonywania odwiertu Shyrak 1 obserwowane jest bardzo wysokie

Lotos zainwestuje 1 mld zł w projekty poszukiwawczo - wydobywcze w Polsce w 2014

Warrena Buffetta - Cal Energy w kwestii złóż gazowych B4 i B6 w Polsce z potencjałem zasobowym 4 mld m3 gazu. W tym projekcie zakończenie prac inżynieryjnych planujemy na przełom 2014/2015, a rozpoczęcie wydobycia z B6 planowane jest w 2017" – powiedział Paszkowicz podczas konferencji. Lotos

KOV rozpoczął prace nad piątym odwiertem na polu Olgowskoje

 Warszawa, 07.10.2011 (ISB) – Kulczyk Oil Ventures (KOV) rozpoczął prace nad piątym odwiertem na polu Olgowskoje. Prace nad O-18 mają potrwać ok. 35 dni, podała spółka w komunikacie. „Głębokość docelowa O-18 wyniesie 2,300 metrów, a celem prac wiertniczych będą  gazonośne

Koniunktura na bursztyn dobra, ale surowca coraz mniej

wytwarzania biżuterii o coraz ciekawszym, nowoczesnym wzornictwie - właśnie takie wyroby stają się polską domeną na zagranicznych rynkach. Ceny zależą zarówno od jakości surowca, jak i designu oraz nakładu pracy wytwórców biżuterii. Według prezesa Strzelczyka cena surowca bursztynowego wynosi obecnie od ok

Wyniki odwiertu Petrolinvestu w Kazachstanie wskazują na odkrycie złoża

geofizycznych wskazują na odkrycie złoża. "Spółka otrzymała informację od TOO OilTechnoGroup, spółki prawa kazachskiego kontrolowanej przez spółkę o tym, że OTG skutecznie kończy prace mające na celu przywrócenie równowagi ciśnień i ustabilizowanie odwiertu Shyrak 1 po wystąpieniu silnego i stałego dopływu

Facebook przechodzi od słów do czynów. Darmowy internet w Zambii

dostępie m.in. do Facebooka, wyszukiwarki Google, Wikipedii, AccuWeather, strony z ogłoszeniami pracodawców Go Zambia Jobs. - Obecnie tylko 15 proc. ludzi w Zambii ma dostęp do internetu. Wkrótce wszyscy będą mieli możliwość skorzystania z darmowego internetu, by znaleźć pracę, uzyskać pomoc medyczną, być

Przegląd informacji ze spółek

, zaplanowane na 26 listopada. Po analizie sytuacji na rynku handlu detalicznego i niesatysfakcjonujących wycen spółek detalicznych na rynkach kapitałowych, zarząd Emperii Holding podjął decyzję o zawieszeniu prac nad przygotowaniem podziału spółki. W związku z powyższym termin zakończenia procedury podziału

Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na polskie technologie łupkowe

Lotos. Projekty tych konsorcjów dotyczą np. metodologii prac wiertniczych, doboru metod i technologii poszukiwania złóż. Ale czasami są to projekty o bardzo szerokim zakresie, o nazwach odległych od technologicznej innowacyjności, jak np. "opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż

Trzęsienie ziemi w BP. Nowy prezes chce odzyskać zaufanie

Dudley przejmuje stanowisko po Tonym Haywardzie, który był krytykowany za nieudolne działania podczas katastrofy platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej. Wartość rynkowa koncernu paliwowego BP w wyniku wycieku ropy naftowej spadła o 65 mld dol. W wyniku katastrofy do morza dostało się ponad 4

Przegląd informacji ze spółek

PGNiG, zawarła z MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V. umowę na wykonanie dwóch otworów głębokich (tj. ponad 3 000 metrów) w Pakistanie, podała spółka. Umowa zakłada możliwość rozszerzenia zakresu na dalsze prace wiertnicze. PKP Cargo uzyskało certyfikat bezpieczeństwa, uprawniający do samodzielnej

Przegląd informacji ze spółek

Wytwarzanie złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Białymstoku, podał Urząd. KUB-Gas LLC, spółka częściowo zależna Serinus Energy Inc., rozpoczął prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym

Prawicowiec kontra kontenerowiec, czyli zrozumieć gospodarkę

wiertnicze). To samo w dawnej Stoczni Północnej (teraz będącej częścią Grupy Remontowa). W Gdyni wizję upadku przemysłu stoczniowego psują dwa przykłady. Stocznia Crist działająca na dawnych terenach Stoczni Gdynia zyskuje lukratywne kontrakty i daje pracę 2 tys. osób. Świetnie radzi sobie też gdyńska

Kanadyjski Talisman zakończył trzeci odwiert w łupkach. Szykuje kolejne

zabezpieczeniu odwiertu i demontażu instalacji wiertniczych teren prac zostanie dokładnie uporządkowany. Talisman Energy podkreśla, że także w Polsce postępuje zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Operacyjnych obowiązującym pracowników kanadyjskiego koncernu na całym świecie. Zgodnie z tym kodeksem Talisman stara

PKN Orlen rozpoczął wiercenia w poszukiwaniu gazu z łupków

Płocki koncern potrzebuje ok. 60 dni, żeby wykonać wiercenia. Po wykonaniu otworu zostanie pobranych ok. 300 metrów próbek skał do kolejnych badań laboratoryjnych.  - Tutaj pobierzemy rdzenie skalne i do końca roku określimy przyszłość dalszych prac poszukiwawczych w gminie Górzno

Nowe zagrożenie dla dostaw ropy naftowej: hakerzy

Najnowocześniejsze platformy wiertnicze są bezzałogowe. Wszystko, począwszy od przesyłu danych, przez wiercenie, aż po skomplikowane systemy nawigacyjne utrzymujące pozycję platformy, jest całkowicie skomputeryzowane i sterowane za pomocą fal radiowych z lądu. Atak hakera może doprowadzić

Przepisy uchwalone. Pora wracać do łupków

sześc. gazu (na mniej więcej dwa lata zużycia). Aurę dla poszukiwań łupków popsuł amerykański gigant naftowy ExxonMobil, który w 2012 r. stwierdził, że nie znalazł gazu w komercyjnych ilościach, i wycofał się z dalszych prac. Potem jeszcze kilka innych zagranicznych koncernów zrezygnowało z poszukiwań

Spółka zależna Grupy Lotos wyemituje obligacje za 210 mln USD oraz 333 mln zł

Vehicle). Lotos Petrobaltic przeniesie do spółki celowej B8 koncesję oraz wniesie aportem platformę wiertniczą. Spółka celowa B8 przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmą m.in. przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury

Petrolinvest przejęła 60% udziałów Silurian, która będzie szukać gazu łupkowego

wykonawstwem, zarządzeniem projektem oraz prowadzeniem prac wiertniczych w fazie poszukiwania oraz w fazie eksploatacji gazu łupkowego w oparciu o własne urządzenia wiertnicze, podano też w komunikacie. "Silurian prowadzić będzie działalność opierając się na sprawdzonych, amerykańskich technologiach i

Jak wtłoczyć CO2 pod ziemię i spółkę do konsorcjum

niebagatelna - 78 mln zł. Lwia część - ok. 50 mln zł miałaby zgodnie przypadnie jednak nie instytucjom naukowym, a prywatnej firmie - Przedsiębiorstwu Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie (PRWiG), która ma zrobić najtrudniejszy kawałek projektu wiercenia. Tyle że nie bardzo wiadomo, jakim właściwie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Odwiert

Odwiert – otwór wiertniczy, wykonany w górotworze dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych, w którym zakończono prace wiertnicze oraz uzbrojono w głowicę pozwalającą na eksploatację kopaliny.Rozróżnia się odwierty pionowe i poziome.SG-3 – najgłębszy

Leon Korwin-Mikucki

wiertniczą. Pracę kierownika prac wiertniczych rozpoczął w Turaszówce, a następnie kontynuował dla firm "Franto" i "Naphta" w Gorlicach, Krygu, Jaszczwi i Ropicy. W 1900 przeniósł się do Borysławia, gdzie zawiązał spółkę "Mikucki Perutz" i prowadził prace wiertnicze w kopalni "Feiler". W późniejszym czasie

SG-3

niż przypuszczano (190 °C zamiast 100) prace zakończono po dotarciu na głębokość 12 262 metrów w 1994 roku na ponad 2 km przed osiągnięciem celu.W 2005 zakończono prace z powodu braku funduszy. Całe wyposażenie wiertnicze i badawcze zostało zezłomowane, a odwiert jest opuszczony od 2008.http://www.rg.ru/2008/10/15

Stacja Bażowskaja (Jekaterynburg)

, a skoncentrować się na stacjach Czkałowskajej i Botaniczeskajej. W kolejnych latach prowadzono na tym terenie drobne prace wiertnicze, związane m.in. z poprawianiem przepustowości tuneli, wymianą technologii, ale nie miały one wiele wspólnego z jednoznacznym powrotem do budowy stacji. Miasto nie dysponowało

Turze Pole

. Po wyzwoleniu tu m.in ukrywał się oddział "Żubryda". W Turzym Polu (po części również w Zmiennicy) występuje ropa naftowa. Pierwsze prace poszukiwawcze na terenie złoża ropnego rozpoczęto tu w 1885. Uzyskano pewne ilości ropy i gazu. W 1890 rozpoczęto pierwsze prace wiertnicze. Wiercenie głębokiego otworu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.