praca zarządzanie inżynieria produkcji wynagrodzenie

Jarosław Marczuk

Przemysł szuka pracowników. Brakuje tysięcy inżynierów

Przemysł szuka pracowników. Brakuje tysięcy inżynierów

W Polsce brakuje inżynierów. Uczelnie robią, co mogą, aby zapełnić te braki. To jednak nie wystarczy.

Praca po studiach. Po odpowiednim kierunku zarobisz nawet 10 tys.

Polskie uczelnie nauczyły się już dostosowywać kierunki studiów do zmian w otoczeniu. Co nowego oferują?

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; 2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na