praca w szczególnych warunkach

Agata Barczewska

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

Projektem zmian w ustawie o PIP zajmie się podkomisja ds. rynku pracy

Rządowym projektem zmian, które pozwolą inspektorom pracy nakazać pracodawcy dopisanie określonego stanowiska pracy do wykazu stanowisk pracy wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zajmie się podkomisja do spraw rynku pracy.

Od 1 stycznia dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w szczególnych warunkach, muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika

Dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

pomostówkę może za darmo uzyskać poradę prawną (telefonicznie bądź na miejscu). Takie pytania już się pojawiają. Np. jedna z osób napisała, że wykonuje pracę w szczególnych warunkach, ale tylko przez dzień lub dwa w tygodniu. Pytała, czy ma w związku z tym prawo do pomostówki. Jak twierdzi PIP: nie ma

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

będzie spełnienie jednego z warunków, to z przywilejów skorzysta zbyt szeroka grupa osób. W gronie wcześniejszych emerytów znajdzie się np. operator koparki, dźwigu czy latarnik. Choć trudno byłoby uzasadnić, że ich praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych, to bez wątpienia jest

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

Pilot samolotu linii lotniczych czy pogotowia lotniczego to zawody należące do tych, którym przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku tych profesji - kwalifikowanych jako praca w szczególnych warunkach - wiek przejścia na emeryturę jest określony na poziomie 55/60 lat dla kobiet/mężczyzn

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

ZUS: Osoby należące do OFE mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury

starych zasadach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile warunki do emerytury osoby te spełniły do 31 grudnia 2008 roku. Są to np. hutnicy, dokerzy, piloci, nauczycie. "Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które

Morawski: dobry i ambitny plan PO; zmiany PiS - bardzo kosztowne

wprowadzenie jednego kontraktu nie zabroni zatrudniać na umowę zlecenie, dzieło, czy umowy o pracę na czas określony, natomiast skala ich stosowania może być ograniczona. "To, co teraz nazywa się umową o pracę, zmieni nieco swoje warunki. Dla ludzi o najmniejszym doświadczeniu, różnice w warunkach

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Reforma z 2009 r. spowodowała odebranie wcześniejszej emerytury blisko 1,2 mln osobom: sprzedawcom, kolejarzom, artystom i dziennikarzom. Możliwość wcześniejszego kończenia pracy pozostawiono tylko ok. 300 tys. osobom pracujących w najtrudniejszych warunkach, np. przy wytapianiu szkła, żelaza, w

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

wiceminister pracy Marek Bucior. - To bardzo ułatwi życie pracownikowi. Jeżeli spełni inne przewidziane w prawie warunki, to będzie mógł się ubiegać o emeryturę pomostową. To nie jedyny problem z pomostówkami. Prawo do takich świadczeń mają tylko ci pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

. zm.). Jeśli do końca 1998 r. te osoby spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach. W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

negocjacjach. Zawsze zgoda związkowców na propozycję podniesienia limitu nadgodzin jest wynikiem analizy warunków pracy i nastrojów wśród załogi" - podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ "Solidarność". Należy jednak pamiętać, że stałe korzystanie z nadgodzin ma niekorzystne skutki

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich

przede wszystkim z intensywnego i trudnego charakteru ich pracy i ze szczególnych warunków, w jakich pracują - tropikalne temperatury, obszary arktyczne" - dodano. Wynagrodzenie marynarzy będzie składało się z części podstawowej (określonej stawką godzinową lub miesięczną) oraz dodatku morskiego

Sąd: pracownik może być również winny zwolnieniu z pracy

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Gdy ta nie zgodziła się na

Piechociński: dziękuję mediom regionalnym za 25 lat wspierania demokracji

gospodarki kraju, zasłużonym wydawnictwom i dziennikarzom regionalnym. "W państwa misji i działaniu dostrzegamy ile robicie dobrego propagując miejscową przedsiębiorczość. W większości sami jesteście przedsiębiorcami. Działacie w trudnych warunkach konkurencji (...). Dziękuję wszystkim za już i proszę

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

Walczmy z biurokracją

Walczmy z biurokracją

starej Unii. Szczególnie martwi zaś dopiero 81. miejsce w kategorii warunki dla biznesu czy rynek pracy - 101. miejsce. O ile w wielu dziedzinach wypadamy dobrze, to tutaj oraz w relacjach dochody do wydatków (dopiero 137. miejsce!) jest źle. Rozumiem, że rynek pracy i wydatki publiczne to rzeczy "

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

odpoczynku - tłumaczyła Iwona Hickiewicz przed Sejmem. Umowy cywilnoprawne PIP prowadziła w ubiegłym roku nasilone kontrole legalności zawierania umów cywilnoprawnych. W sumie zweryfikowano 52 tys. umów w 10 tys. firm. - Co piąty pracodawca nie przestrzegał zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach

W kopalniach JSW trwa referendum strajkowe w sprawie posiłków profilaktycznych

pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?'" - czytamy w komunikacie. Jak podano, zarząd spółki podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom powierzchni, w tym administracji, którzy nie spełniają wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w

Merlin.pl uruchomił projekt Merlinfood by Alma

" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie. Dodał, że chodzi m.in. o sprawną logistykę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania żywności, zwłaszcza produktów świeżych, które są szczególnie narażone na oddziaływanie warunków zewnętrznych. "Gwarantuje to dostawa kurierska

KGHM może przeszacować aktywa w USA, ograniczyć inwestycje

będziemy musieli przeprowadzić test na utratę wartości" – powiedział wiceprezes. W związku z ryzykami, do których spółka zalicza ryzyko zmian cen metali, ryzyko utraty wartości i zmiany warunków ekonomicznych, KGHM analizuje sytuację i wzmaga prace nad optymalizacją kosztów produkcji. Możliwe

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

warunkach stosunku pracy jest nią, bez względu na wolę stron, którą kierowały się przy inicjowaniu zatrudnienia. Chodzi o sytuacje, gdy pracownik w sytuacji braku pozycji negocjacyjnej porównywalnej do zatrudniającego lub podlegając presji, a czasem także przymusowi ekonomicznemu, godzi się na warunki

Blisko 900 osób zrezygnuje z pracy w PKP Cargo w programie dobrowolnych odejść

rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i po uzyskaniu zgody pracodawcy odchodzą z pracy, otrzymując dodatkową gratyfikację. Umowy tych pracowników są rozwiązywane "z przyczyn niedotyczących pracownika", co

Piechociński: będę domagał się od Volkswagena wyjaśnień

, uaktywnia system ograniczania emisji spalin (przestawianie silnika na szczególnie oszczędny tryb pracy) tylko na czas oficjalnych pomiarów testowych. Oznacza to, że w normalnych warunkach pojazdy Volkswagena z silnikami dieslowskimi mają lepsze osiągi, ale zanieczyszczają powietrze o wiele bardziej, niż to

Piechociński: będę domagał się od Volkswagena wyjaśnień

system ograniczania emisji spalin (przestawianie silnika na szczególnie oszczędny tryb pracy) tylko na czas oficjalnych pomiarów testowych. Oznacza to, że w normalnych warunkach pojazdy Volkswagena z silnikami dieslowskimi mają lepsze osiągi, ale zanieczyszczają powietrze o wiele bardziej, niż to

Mniej badań od 1 kwietnia. Firmy zaoszczędzą

Najważniejsza zmiana polega na tym, że na badania lekarskie przy przyjęciu do pracy nie będą kierowane osoby, które podejmują pracę nie później niż 30 dni po odejściu od dawnego pracodawcy, a mają nadal ważne badania lekarskie. Niezbędne będzie wyłącznie stwierdzenie przez nowego szefa, że warunki

Rząd chce przywrócenia ładu przestrzennego w gminach

infrastrukturalne i przekazania ich bezpłatnie gminie. W ten sposób zostaną realnie zabezpieczone interesy przyszłych mieszkańców, którzy na nowych osiedlach nie pozostaną np. bez dróg. W celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycyjnego przyjęto, że decyzja o warunkach zabudowy będzie miała 2-letni okres ważności

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Takie praktyki naruszają obowiązujące przepisy kodeksu pracy - tłumaczy Rutkowska. Kogo obejmą kontrole? - Inspektorzy mają zwrócić szczególną uwagę na zakłady opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony

Projekt prezydencki "emerytur po 40 l. pracy" wróci. PSL prześle do Sejmu

;dotarła do projektu ustawy, w którym prezydent przyznaje, że stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67 lat było konieczne. Ale jednocześnie szuka nowego rozwiązania dla osób pracujących głównie fizycznie, w trudnych warunkach. Dlaczego akurat dla nich? Bo według prezydenta krócej żyją niż osoby z

Fala upałów nad Polską. Może zabraknąć prądu

chłodzenia powodują powstawanie coraz większych ograniczeń w produkcji energii elektrycznej. Prognozowane na kolejne dni warunki pogodowe nie wskazują na poprawę sytuacji. W związku z tym fala upałów może zagrozić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego! - brzmi ostrzeżenie państwowej spółki Polskie

MF: cel administracji podatkowej: większy poziom dobrowolności płacenia podatków

Obecny na uroczystościach minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że z administracją skarbową jest szczególnie związany; dodał że pełni ona też szczególną rolę stojąc na straży budżetu oraz uczciwości w obrocie gospodarczym. Wskazał, że praca administracji skarbowej jest trudna i często nie

Senat za ułatwianiem terminowego wykonywania projektów drogowych

realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie. Oznacza to, że termin ten może wynieść 10 lat. "Obecnie obowiązujący czteroletni termin jest zbyt krótki, szczególnie, jeśli chodzi o skomplikowane projekty inwestycyjne. Ponadto proponowane przepisy przejściowe wydłużają

Monitor Rynku Pracy: 27 proc. Polaków w ostatnim półroczu zmieniło pracę

. badanych, ale wówczas próba była o połowę mniejsza. Mimo to wynik jest równy najwyższemu w historii 20 badań - z I kwartału 2011 r. Najczęściej powodem zmiany pracy są poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia (26 proc.) i osobiste pragnienie zmiany (27 proc.). Rzadziej wskazywaną przesłanką są zmiany w

"Dziennik Polski": Ciepła zima uratuje unijne pieniądze

ukończenia modernizacji 150 km torowiska był bowiem regularnie przesuwany. Obecnie mówi się, że prace zostaną ukończone w drugiej połowie 2015 r. Gdyby warunki atmosferyczne nie były tak łaskawe, to istniałoby realne ryzyko, że roboty przesuną się na 2016 r. To zaś oznaczałoby realną groźbę utraty części z

Szczurek dla PAP: dla ogromnej większości Polaków zmiany podatkowe PO będą korzystne

są największe. Częścią propozycji podatkowej jest zrównanie traktowania podatkowo-składkowego umów zleceń i umowy o pracę. Tym samym dobrze zarabiający zleceniobiorcy, ci będą na normalnych warunkach - tych samych, które dotyczą umowy o pracę - i tym samym ich sytuacja podatkowa może się nieco

Wrocław. Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Jak powiedział PAP dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Marcin Kieżyński, w nowym okresie programowania pomocy na lata 2014-2020, wrocławscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych atrakcyjnych warunków uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości. Mają się

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Art. 31b. Zamawiający

Zestresowani Polacy w pracy. Co na to psycholog?

Adriana Rozwadowska: Jak psycholog widzi dzisiejszy rynek pracy? Prof. Sylwiusz Retowski: Wzrasta intensywność pracy i jej niepewność. Szczególnie w Polsce obserwujemy przepracowanie w sensie liczby godzin spędzonych w pracy. A konieczność elastycznego dostosowywania się do warunków rynkowych

Sejm uchwalił nowelę ułatwiającą terminowe wykonywanie projektów drogowych

realizację inwestycji drogowej (ZRID) do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie. Oznacza to, że termin ten może wynieść 10 lat

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 3) przedmiotem zamówienia

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

społecznych inspektorów pracy. "Społeczni inspektorzy pracy mają wiele przywilejów, a w zamian niewiele się od nich wymaga. Są chronieni przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy i płacy na mniej korzystne, mają prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wgląd do dokumentów, a

BIEC: WWK wzrósł o 2,1 pkt, ale tendencje stagnacyjne jeszcze nie są przełamane

. "Szczególnie niepokoi spadek wydajności pracy. Tendencja ta trwa już od blisko roku i zagraża redukcją zatrudnienia jeśli istotnie nie poprawią warunki dla wzrostu produkcji" - wskazano także. (ISBnews)  

Zagranicznym studentom łatwiej pracować w Polsce

doprecyzowany, tak by nie budziło wątpliwości, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. W oświadczeniu musi się więc znaleźć nazwa zawodu, miejsce wykonywania pracy, data rozpoczęcia i okres wykonywania

Gospodarka bez trzęsienia ziemi

modyfikację polityki personalnej, a ta w gorącym okresie przedwyborczym może mieć kolosalne znaczenie. Każda nominacja, konkurs, kontrowersja związana z obsadą stanowisk, szczególnie w największych spółkach skarbu państwa, budzi ogromne emocje. W obecnych warunkach międzynarodowych ogromne znaczenie mają też

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

obecnie, w Rosji - o 20 mln, w Japonii - o 19 mln, w Niemczech - o 13 mln. Gospodarce pozostanie zatem jeden silnik - wzrost produktywności. Aby w pełni zrekompensować spadek zatrudnienia, wydajność pracy musi rosnąć o 80 proc. szybciej niż w ostatnim półwieczu. Jest to trudne, choć pod pewnymi warunkami

Pierwszy sukces prekariuszy. Pracownik - nie tylko na etacie

W ich przypadku możliwość przynależności do związków ma szczególne znaczenie. Osoby bez stałych umów o pracę - zwane prekariuszami - są bowiem wystawione na wielkie ryzyko na rynku pracy. Praktycznie nie korzystają z żadnych osłon socjalnych takich jak odprawy, a okresy wypowiedzenia ich umów są z

Piechociński: Przegrała Jastrzębska Spółka Węglowa

wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku" - dodała. Trzy warunki Zagórowski oświadczył w piątek, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: zostanie podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, załogi od poniedziałku wrócą do pracy i w

PKP: Pociąg na trasie Szczecin-Wrocław przyspieszy do 120 km/h

/godz. - Poprawią się również warunki dla kursowania składów towarowych m.in. do Świnoujścia - twierdzi rzecznik. To kolejna inwestycja spółki na tej trasie. W maju ubiegłego roku w Zachodniopomorskiem wymieniono dwa rozjazdy na stacji Chojna i zmodernizowano 300 metrów szlaku. Modernizowano drugi tor

Projekt noweli tzw. specustawy drogowej trafił do podkomisji

złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZWID) do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania nie uległy zmianie

OECD: mimo ożywienia mały biznes dalej ma problemy z kredytowaniem

. MŚP miały też gorsze warunki kredytowe niż duże firmy. Chodzi m.in. o wyższe oprocentowanie, krótsze terminy na spłatę zadłużenia oraz ostrzejsze warunki zabezpieczeń. Organizacja OECD oceniła, że w niektórych przypadkach można mówić nawet o pogorszeniu się dostępu do kredytów dla MŚP w porównaniu z

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

kłopoty z uzyskaniem emerytury pomostowej. Pracodawcy uznają np., że ich pracownik nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Skutek? Pracownicy piszą skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Na rozstrzygnięcie

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia. Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracownicy piszą wtedy skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Przykładów jest dużo. Na rozstrzygnięcie czeka sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy

Przedwyborcze przepychanki

tysiącach małych i średnich przedsiębiorstw, w których warunki pracy czasami pozostawiają dużo do życzenia. Dlatego sama dyskusja o związkowych kosztach i etatach jest błędem, zwykłym uproszczeniem problemu. Dyskutujmy o etatach, ale też gwarancjach dla związkowców np. w handlu, którzy chcą tworzyć

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Takie śledztwo przeprowadziła grupa Clean Clothes Polska, która właśnie opublikowała raport nt. warunków pracy w fabrykach szyjących ubrania dla polskich firm: LPP (marki House, Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay), Monnari i Carry (Cały raport znajduje się na końcu artykułu). Dotarcie do fabryk było

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

listopadzie 2013 r. Umożliwia ona przedsiębiorcom, którzy ogłosili przestój ekonomiczny lub obniżyli wymiar czasu pracy, skorzystanie ze wsparcia służącego ochronie miejsc pracy w sytuacji, gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą je dostać na częściowe

Rząd przyjął projekt, który ma pomóc w inwestycjach drogowych

wydłużenie terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do 6 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Okres 6 lat może zostać wydłużony o 4 lata w przypadku inwestycji, których realizacja przebiegała etapowo, a warunki jej wykonania

NIK pozytywnie ocenia działalność Gaz-Systemu w zakresie bezpieczeństwa

prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych. W ocenie NIK, zasadne było wydanie przez ministra gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dostosowało obowiązujące regulacje do

Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł

, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno) - mówił minister w środę w Sejmie. "Tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów. Deficyt wody w

Łatwiejsze budowanie. Będzie nowe prawo?

blisko granicy sąsiedniej działki. Wystarczyłoby złożyć w starostwie zgłoszenie planowanej budowy wraz z projektem, który musiałby uwzględniać wytyczne obowiązującego w danej gminie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie ubiegłorocznych danych o pozwoleniach

PiS: MŚ i UOKiK nie wykonują obowiązków w sprawie Volkswagena

. Volkswagen przyznał, że w 11 milionach jego samochodów z silnikami dieslowskimi instalował specjalne oprogramowanie potrafiące ustalić, że prowadzony jest pomiar emisji spalin, i przestawić silnik na szczególnie oszczędny tryb pracy gwarantujący nieprzekraczanie norm regulujących zawartość szkodliwych

Szałamacha: MŚ i UOKiK nie wykonują obowiązków w sprawie Volkswagena

szczególnie oszczędny tryb pracy, gwarantujący nieprzekraczanie norm, regulujących zawartość szkodliwych substancji w spalinach. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zarzuciła koncernowi, że w normalnych warunkach emisja spalin w tych modelach wielokrotnie przekracza normy USA. (Planujemy kontynuację)

Sejm za ułatwieniami w waloryzacji umów o zamówienie publiczne

zleceń, wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2016 r. Brak jednoznacznego przepisu w ustawie o zamówieniach publicznych, umożliwiającego wcześniejszą renegocjacje płacy, spowoduje - podkreślono - wygaśnięcie wielu umów. Proponowana nowelizacja ma zapewnić dostosowanie umów o zamówienie publiczne do warunków

PGNiG chce pozostać liderem sprzedaży gazu i wzmocnić segment wydobywczy

też dążyć do "uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw". Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być "kluczową dźwignią

Uelastycznienie czasu pracy zmniejszy skalę zwolnień

Dzięki swobodniejszemu organizowaniu czasu pracy możliwe będzie elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie pracownikami w warunkach zmieniającego się popytu, co w konsekwencji ograniczy skalę masowych zwolnień pracowników i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

pracy także w odniesieniu do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia - podkreśla Marcin Zieleniecki. Kontrowersje budzi też w

Sprzątające w Orlenie boją się o swoje miejsca pracy

spotkać z przedstawicielem Amluksa, ale co to zmieni, skoro umowa została podpisana? Orlen Administracja odmówiła komentarza. A w samym Orlenie uspokajają: - Orlen Administracja współpracuje z wieloma podwykonawcami. Usprawnia to realizację wielu zobowiązań, szczególnie w zakresie prac podstawowych

Bezrobocie i marazm - dziedzictwo wszechmocnej bezpieki Stasi

zastój. Także na niską frekwencję wyborczą i dużą podatność na wpływy rasistów, chociażby z neonazistowskiej NPD. Stasi zostawiło po sobie społeczną pustynię. Być może dlatego tak dobrze (jak na wschodnioniemieckie warunki) wiedzie się mieszkańcom Jeny. Z danych przedstawionych w raporcie IZA wynika, że

BIEC: WWK spadł o 0,6 pkt, zapowiada stabilny wzrost PKB

firm jest utrzymujący się już od blisko dwóch lat spadek wydajności pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Jest to zjawisko szczególnie niekorzystne w warunkach deflacji, kiedy to firmy o niższej produktywności, zmuszone są przez konkurentów do silniejszej redukcji cen niż producenci podobnych

Podkarpackie. Władze Jasła będą pomagać młodym przedsiębiorcom

swoją działalność, będzie mógł wynająć pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. Liczymy, że dzięki JCC pobudzimy kreatywność wśród osób młodych, nie tylko z Jasła, ale również z okolic, a dzięki temu wzrośnie liczba zakładanych firm na naszym terenie" - dodała. Samorząd liczy, że nowe firmy

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku. Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

We wtorek złotówka była stabilna

rynku pracy w USA". "Szczególnie istotny okaże się w tym względzie szczegółowy protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, który może rzucić więcej światła na warunki, w jakich członkowie Komitetu są gotowi zagłosować za podwyżkami stóp procentowych w USA. Najprawdopodobniej będziemy jednak

Piechociński o zawartym porozumieniu z górnikami: przegrała JSW

podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, załogi od poniedziałku wrócą do pracy i w porozumieniu zostanie doprecyzowana kwestia sześciodniowego tygodnia pracy. Dwa pierwsze warunki zostały spełnione, jednak sprawa sześciodniowego tygodnia pracy - wbrew woli prezesa - nie została uszczegółowiona

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

. Prawo do pomostówki mają tylko ci pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach przed 1999 r. Ale składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba płacić zarówno za tych, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 r., jak i za tych, którzy zatrudnili się później. Dlaczego pracodawcy mają płacić

Protest urzędników ARiMR przed Ministerstwem Rolnictwa. Chcą 500 zł podwyżki

i napisem: "Partia swoich ludzi, nie głosuj na frajerów". Chcemy lepszej pracy i płacy - Celem naszej pikiety jest przede wszystkim wyrażanie niezadowolenia z warunków pracy i płacy, jakie panują w ARiMR - powiedziała Wiesława Gawior, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" pracowników

W JSW procedura zwolnień organizatorów nielegalnego strajku

warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni. W ubiegłym tygodniu zarząd JSW przedstawił publicznie plan oszczędnościowy, konieczny by - jak mówił prezes Jarosław Zagórowski - trwale poprawić kondycję firmy. JSW wypowiedziała trzy porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. Chce m.in

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

organu zarządzającego: a) naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, b) wprowadził w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez zamawiającego spełnienia warunków udziału w

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

. osób (w 2011 r. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł (w 2011 r. - 10 mln zł). Inspekcja stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. W 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym kątem

Politycy o patologiach rynku pracy. Pomysły świetne, co z realizacją?

nieelastyczny. To szczególnie ważne w przypadku prac sezonowych. Trzeba skończyć z najtańszymi ofertami w zamówieniach publicznych. Dziś przetargi często wygrywają te firmy, które oszczędzają na płacach, bo to główny składnik kosztów. W Niemczech w energetyce zawsze odrzuca się najtańszą i najdroższą ofertę

"Nasz Dziennik": Inspektor w wiatrakach

Kontrola jest reakcją na olbrzymie zainteresowanie i liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Wywołują one kontrowersje społeczne, szczególnie ws. lokalizacji wiatraków i co za tym idzie ich wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców - mówi

Polacy zarabiają mało, ale są sposoby, by to zmienić

społeczeństwa. Słaba dostępność do usług publicznych, które powinno dostarczać państwo, powoduje, że sytuacja osób, które zarabiają mało, jest kiepska - mówił. Zdaniem Komudy zmienić to może lepsze organizowanie się pracowników, którzy w większych grupach będą negocjowali swoje warunki płacowe. - Mam na myśli

Eksperci: Polacy zarabiają mało, ale są sposoby, by to zmienić

; - podkreślił ekspert. Jak dodał, w rozmowach pomiędzy pracodawcami, związkowcami i rządem powinno dojść do kompromisy ws. uelastycznienia kodeksu pracy, ograniczenia umów-zleceń na rzecz umów o pracę i zmniejszenia klina podatkowego. "Jeśli te trzy warunki zostaną spełnione, wówczas możemy mówić o

"DGP": Zbyt chorzy na pracę, zbyt zdrowi na rentę

Chodzi np. o maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia. Każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ale prawo do pomostówek będą mieć

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

budowlanych, metod i technik budowy oraz innych warunków technicznych, które koncesjodawca może określić zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) w przypadku usług - powinna dotyczyć wymaganych cech usługi, w szczególności poziomu jakości, poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich

Ukrop w Biedronce. Pracownicy proszą o wysyłanie skarg

przez naszych klientów. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w naszej sieci w sytuacji, gdy temperatura w sklepie przekracza 28°C, podejmujemy działania mające na celu poprawę warunków pracy. W tego typu placówkach pracownicy mogą korzystać z częstszych

PKP Cargo: 3300 osób zapisało się do programu dobrowolnych odejść

strony pracowników Grupy PKP Cargo zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel z ok. 90 mln do 301 mln zł. Program dobrowolnych odejść to oferta rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i po uzyskaniu

Tsipras zgadza się na wszystko? Będą bolesne reformy?

stawek podatkowych. Unijne warunki zakładają m.in. pozbawienie rolników dopłat do paliwa, zlikwidowanie możliwości unikania płacenia podatku dochodowego, podniesienie w przyszłości podatku CIT z 26 do 28 proc. oraz rozszerzenie i podwyższenie podatku od luksusowych jachtów. Wierzyciele domagają się też

UKE i UOKiK radzą jak stosować w telekomunikacji nowe prawo konsumenta

bowiem wątpliwości, jak mają się nowe regulacje do obowiązujących w momencie wejścia w życie ustawy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uprawnień przysługujących abonentom w przypadku zmian warunków umów dokonanych w związku z wejściem w życie Prawa konsumenta. Urzędy podkreśliły jednak

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

koniec poprawy na rynku pracy. Szczególnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie liczba zatrudnionych, w związku z sezonowym boomem na pracowników tymczasowych" -  prezes Work Service Tomasz Hanczarek   Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Ułatwienie młodym wejścia na rynek pracy ma się odbyć poprzez zapewnianie im pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej - napisano. Niska jakość staży Ważną rolę mają odegrać biura pośrednictwa pracy i izby

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie: 1) niewykonywania obowiązków członka Rady; 2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

. Obawiamy się, że powstanie szara strefa, gdzie nie ma ani decyzji o warunkach zabudowy, ani urbanistycznego planu realizacyjnego, ani miejscowego planu. To powinno być wyjaśnione na etapie prac w Sejmie" - dodał Bernatowicz. Prezes Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

Siodmoka najlepsze byłoby wprowadzenie podatku obrotowego na poziomie 0,5- -2 proc. od obrotu i/lub podatku od dywidendy lub innego układu mieszanego. To wyrównałoby warunki prowadzenia działalności dla wszystkich podmiotów na rynku polskim. Wynikiem prac warsztatowych na Forum będą zapewne optymalne

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

warunków wykonywania zadań w zakresie poboru podatków, egzekucji i kontroli, ale również podniesienie jakości obsługi podatników. "Administracja podatkowa musi kierować się pomocniczością w stosunku do obywateli, co ma się wyrażać wsparciem w realizacji obowiązków podatkowych oraz upowszechnianiem

Niemiecki dziennikarz doprowadził do zamknięcia 89 lokali Burger Kinga

Wszystko zaczęło się w maju bieżącego roku, kiedy Günter Wallraff, dziennikarz niemieckiej stacji telewizyjnej RTL, wyemitował reportaż o skandalicznych warunkach higienicznych, jakie panują w lokalach Burger Kinga. Kilka miesięcy później postanowił przeprowadzić powtórne śledztwo. Okazało się

"Sytuacja kredytobiorców, szczególnie frankowiczów, się poprawi". Unijna dyrektywa ma pomóc zadłużonym

warunki "otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej". To progi dochodowe 634 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 514 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Pomoc dla kredytobiorców Ustawa dot. wsparcia dla kredytobiorców adresowana jest do wszystkich kredytobiorców

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery