praca w szczególnych warunkach

Agata Barczewska

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

Od 1 stycznia dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w szczególnych warunkach, muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika

Dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w "szczególnych warunkach", muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika.

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

będzie spełnienie jednego z warunków, to z przywilejów skorzysta zbyt szeroka grupa osób. W gronie wcześniejszych emerytów znajdzie się np. operator koparki, dźwigu czy latarnik. Choć trudno byłoby uzasadnić, że ich praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych, to bez wątpienia jest

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

Pilot samolotu linii lotniczych czy pogotowia lotniczego to zawody należące do tych, którym przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku tych profesji - kwalifikowanych jako praca w szczególnych warunkach - wiek przejścia na emeryturę jest określony na poziomie 55/60 lat dla kobiet/mężczyzn

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

ZUS: Osoby należące do OFE mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury

starych zasadach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile warunki do emerytury osoby te spełniły do 31 grudnia 2008 roku. Są to np. hutnicy, dokerzy, piloci, nauczycie. "Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które

Morawski: dobry i ambitny plan PO; zmiany PiS - bardzo kosztowne

wprowadzenie jednego kontraktu nie zabroni zatrudniać na umowę zlecenie, dzieło, czy umowy o pracę na czas określony, natomiast skala ich stosowania może być ograniczona. "To, co teraz nazywa się umową o pracę, zmieni nieco swoje warunki. Dla ludzi o najmniejszym doświadczeniu, różnice w warunkach

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

Reforma z 2009 r. spowodowała odebranie wcześniejszej emerytury blisko 1,2 mln osobom: sprzedawcom, kolejarzom, artystom i dziennikarzom. Możliwość wcześniejszego kończenia pracy pozostawiono tylko ok. 300 tys. osobom pracujących w najtrudniejszych warunkach, np. przy wytapianiu szkła, żelaza, w

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

Firmy nie płacą składek, jest problem z pomostówkami. Pomoże PIP

wiceminister pracy Marek Bucior. - To bardzo ułatwi życie pracownikowi. Jeżeli spełni inne przewidziane w prawie warunki, to będzie mógł się ubiegać o emeryturę pomostową. To nie jedyny problem z pomostówkami. Prawo do takich świadczeń mają tylko ci pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt, niepewne przyspieszenie w gospodarce w 2016 r.

. "Branże szczególnie dotknięte długotrwałym spadkiem zamówień to przede wszystkim przemysł odzieżowy i tekstylny oraz metalurgiczny" - podało BIEC. Odkładanie gotowych produktów w magazynach, zwłaszcza w warunkach spadających cen podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Sytuacja ta

Pomorskie. Rozpoczęła się akcja kruszenia lodu na Wiśle

kluczowy projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa w ujściowym odcinku Wisły oraz dla Gdańska i Nowego Dworu Gdańskiego. Przebudowa ujścia Wisły miała też poprawić warunki pracy lodołamaczy. Zamarzanie Wisły oraz wiążące się z tym spiętrzenia wody są szczególnie niebezpieczne dla Żuław. Według specjalistów

Ukraiński WAY jest zainteresowany modernizacją sieci kolejowych w Polsce

współpracy i uczestniczenia w realizowanych projektach. W bieżącym roku, analizując warunki prowadzenia działalności w Polsce i poznając warunki techniczne wymagane przy realizacji kontraktów, przekonaliśmy się, że posiadamy szereg przewag konkurencyjnych, które możemy wykorzystać działając w Polsce. Jakość

Polska awansowała na 39. miejsce w Indeksie Wolności Gospodarczej

niż rok temu i najwięcej w historii rankingu. W tegorocznym zestawieniu Polska szczególnie poprawiła punktację w zakresie praw własności (+5 pkt), poziomu korupcji (+1), warunków dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5). Polska jest nadal klasyfikowana jako

Darmowa przesyłka Amazona. Ukłon w stronę Polski czy ocieplanie wizerunku?

Darmowa przesyłka Amazona. Ukłon w stronę Polski czy ocieplanie wizerunku?

się informacje o protestach pracowników, którzy skarżą się na ciężkie warunki pracy. We wrześniu pracownicy firmy protestowali na ulicach Poznania, a zaledwie trzy dni temu właśnie w tamtejszym centrum zerwane zostały mediacje. I strajk jest coraz bliżej. Marzena Więckowska tłumaczy jednak, że nie

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach. W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

. zm.). Jeśli do końca 1998 r. te osoby spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

negocjacjach. Zawsze zgoda związkowców na propozycję podniesienia limitu nadgodzin jest wynikiem analizy warunków pracy i nastrojów wśród załogi" - podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ "Solidarność". Należy jednak pamiętać, że stałe korzystanie z nadgodzin ma niekorzystne skutki

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich

przede wszystkim z intensywnego i trudnego charakteru ich pracy i ze szczególnych warunków, w jakich pracują - tropikalne temperatury, obszary arktyczne" - dodano. Wynagrodzenie marynarzy będzie składało się z części podstawowej (określonej stawką godzinową lub miesięczną) oraz dodatku morskiego

Sąd: pracownik może być również winny zwolnieniu z pracy

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Gdy ta nie zgodziła się na

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

zawieraniu umów koncesji pozaekonomicznych elementów, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności, podano również. "W opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi będą uwzględniane szczególne warunki realizacji umów koncesji, odnoszące się m.in. do

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

Rozporządzenie ws. zagrożeń w kopalniach wejdzie w życie pół roku później

zapewnienia odpowiednich warunków bhp oraz zwalczania zagrożeń, wymienionych w rozporządzeniu ministerstwa środowiska. Projekt był już w konsultacjach międzyresortowych, ale prace nie zostały zaskoczone. Po zmianach w strukturze rządu ma je kontynuować resort rozwoju. Gdyby więc gotowe już rozporządzenie

Jak wcześniej odejść na emeryturę

wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w

Piechociński: dziękuję mediom regionalnym za 25 lat wspierania demokracji

gospodarki kraju, zasłużonym wydawnictwom i dziennikarzom regionalnym. "W państwa misji i działaniu dostrzegamy ile robicie dobrego propagując miejscową przedsiębiorczość. W większości sami jesteście przedsiębiorcami. Działacie w trudnych warunkach konkurencji (...). Dziękuję wszystkim za już i proszę

Walczmy z biurokracją

starej Unii. Szczególnie martwi zaś dopiero 81. miejsce w kategorii warunki dla biznesu czy rynek pracy - 101. miejsce. O ile w wielu dziedzinach wypadamy dobrze, to tutaj oraz w relacjach dochody do wydatków (dopiero 137. miejsce!) jest źle. Rozumiem, że rynek pracy i wydatki publiczne to rzeczy "

Kontrowersyjne przepisy dot. ryzyk powodziowych - z podpisem prezydenta

, granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Według PiS jest to przekazanie właściwym

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

odpoczynku - tłumaczyła Iwona Hickiewicz przed Sejmem. Umowy cywilnoprawne PIP prowadziła w ubiegłym roku nasilone kontrole legalności zawierania umów cywilnoprawnych. W sumie zweryfikowano 52 tys. umów w 10 tys. firm. - Co piąty pracodawca nie przestrzegał zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach

Nowe połączenie Kolei Śląskich do Bohumina - przez miesiąc autobusem

dodatkowe wsparcie organizacyjne. () Prace na linii będą kontynuowane do momentu osiągnięcia warunków umożliwiających w pełni bezpieczną eksploatację. PLK zakładają, że ruch na odcinku Rybnik-Chałupki zostanie wznowiony 18 stycznia. Wobec nierzetelnego wykonawcy wyciągnięte zostaną wszystkie przewidziane

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

warunkach stosunku pracy jest nią, bez względu na wolę stron, którą kierowały się przy inicjowaniu zatrudnienia. Chodzi o sytuacje, gdy pracownik w sytuacji braku pozycji negocjacyjnej porównywalnej do zatrudniającego lub podlegając presji, a czasem także przymusowi ekonomicznemu, godzi się na warunki

Merlin.pl uruchomił projekt Merlinfood by Alma

" - powiedział Kowalski, cytowany w komunikacie. Dodał, że chodzi m.in. o sprawną logistykę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania żywności, zwłaszcza produktów świeżych, które są szczególnie narażone na oddziaływanie warunków zewnętrznych. "Gwarantuje to dostawa kurierska

KGHM może przeszacować aktywa w USA, ograniczyć inwestycje

będziemy musieli przeprowadzić test na utratę wartości" – powiedział wiceprezes. W związku z ryzykami, do których spółka zalicza ryzyko zmian cen metali, ryzyko utraty wartości i zmiany warunków ekonomicznych, KGHM analizuje sytuację i wzmaga prace nad optymalizacją kosztów produkcji. Możliwe

Mniej badań od 1 kwietnia. Firmy zaoszczędzą

Najważniejsza zmiana polega na tym, że na badania lekarskie przy przyjęciu do pracy nie będą kierowane osoby, które podejmują pracę nie później niż 30 dni po odejściu od dawnego pracodawcy, a mają nadal ważne badania lekarskie. Niezbędne będzie wyłącznie stwierdzenie przez nowego szefa, że warunki

Piechociński: będę domagał się od Volkswagena wyjaśnień

, uaktywnia system ograniczania emisji spalin (przestawianie silnika na szczególnie oszczędny tryb pracy) tylko na czas oficjalnych pomiarów testowych. Oznacza to, że w normalnych warunkach pojazdy Volkswagena z silnikami dieslowskimi mają lepsze osiągi, ale zanieczyszczają powietrze o wiele bardziej, niż to

Piechociński: będę domagał się od Volkswagena wyjaśnień

system ograniczania emisji spalin (przestawianie silnika na szczególnie oszczędny tryb pracy) tylko na czas oficjalnych pomiarów testowych. Oznacza to, że w normalnych warunkach pojazdy Volkswagena z silnikami dieslowskimi mają lepsze osiągi, ale zanieczyszczają powietrze o wiele bardziej, niż to

Echo ma 342 mln euro i 15 mln zł kredytów na refinansowanie projektów handlowych

Wrocławiu i Galaxy w Szczecinie to jedne z najbardziej kluczowych aktywów posiadanych przez Grupę Echo Investment. Dlatego też poszukiwaliśmy wyjątkowych warunków finansowania dla tego portfela. To największa umowa kredytowa w historii spółki Echo Investment, a zaproponowane przez Bank Zachodni WBK SA oraz

EMF skupi się na rozwoju Empiku po zbyciu Smyka, rozważy akwizycje w e-commerce

finansowania zewnętrznego już na warunkach rynkowych, co oznacza znaczący spadek kosztów finansowych. Tworzą się więc nowe możliwości finansowania rozwoju Empiku w obu kanałach - sieci stacjonarnej, jak i online, a zwłaszcza strategii multichannel. Ponadto, jeśli pojawiłaby się ciekawa możliwość przejęcia, to

Eksperci: Trudno będzie uniknąć podatku bankowego

, banki nie mają możliwości unikania płacenia podatku, np. poprzez transfer zysków za granicę" - podkreślał. Zauważył, że dążąc do utrzymania stabilności sektora na wysokim poziomie, banki będą musiały podjąć działania w celu dostosowania się do nowych warunków. Według niego szczególnemu przeglądowi

Senat: gminy nie będą musiały uwzględniać ryzyk powodziowych przy inwestycjach

powodzią m.in. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Według PiS jest to przekazanie właściwym jednostkom samorządu terytorialnego decyzji, co

Projekt prezydencki "emerytur po 40 l. pracy" wróci. PSL prześle do Sejmu

;dotarła do projektu ustawy, w którym prezydent przyznaje, że stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67 lat było konieczne. Ale jednocześnie szuka nowego rozwiązania dla osób pracujących głównie fizycznie, w trudnych warunkach. Dlaczego akurat dla nich? Bo według prezydenta krócej żyją niż osoby z

"Dziennik Polski": Ciepła zima uratuje unijne pieniądze

ukończenia modernizacji 150 km torowiska był bowiem regularnie przesuwany. Obecnie mówi się, że prace zostaną ukończone w drugiej połowie 2015 r. Gdyby warunki atmosferyczne nie były tak łaskawe, to istniałoby realne ryzyko, że roboty przesuną się na 2016 r. To zaś oznaczałoby realną groźbę utraty części z

Rzecznik Finansowy: ubezpieczeni zyskają na nowych przepisach

tak naprawdę za wpłaconą składkę nabył. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera sposób i forma sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych tj. ogólnych i szczegółowych warunków umowy, wniosków ubezpieczeniowych, regulaminów itp. Z tym do dzisiaj praktyka ma duży problem. Rozwiązania zawarte w

Fala upałów nad Polską. Może zabraknąć prądu

chłodzenia powodują powstawanie coraz większych ograniczeń w produkcji energii elektrycznej. Prognozowane na kolejne dni warunki pogodowe nie wskazują na poprawę sytuacji. W związku z tym fala upałów może zagrozić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego! - brzmi ostrzeżenie państwowej spółki Polskie

Wrocław. Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Jak powiedział PAP dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Marcin Kieżyński, w nowym okresie programowania pomocy na lata 2014-2020, wrocławscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych atrakcyjnych warunków uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości. Mają się

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w

Szczurek dla PAP: dla ogromnej większości Polaków zmiany podatkowe PO będą korzystne

są największe. Częścią propozycji podatkowej jest zrównanie traktowania podatkowo-składkowego umów zleceń i umowy o pracę. Tym samym dobrze zarabiający zleceniobiorcy, ci będą na normalnych warunkach - tych samych, które dotyczą umowy o pracę - i tym samym ich sytuacja podatkowa może się nieco

Zestresowani Polacy w pracy. Co na to psycholog?

Adriana Rozwadowska: Jak psycholog widzi dzisiejszy rynek pracy? Prof. Sylwiusz Retowski: Wzrasta intensywność pracy i jej niepewność. Szczególnie w Polsce obserwujemy przepracowanie w sensie liczby godzin spędzonych w pracy. A konieczność elastycznego dostosowywania się do warunków rynkowych

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

społecznych inspektorów pracy. "Społeczni inspektorzy pracy mają wiele przywilejów, a w zamian niewiele się od nich wymaga. Są chronieni przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy i płacy na mniej korzystne, mają prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wgląd do dokumentów, a

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 3) przedmiotem zamówienia

Zagranicznym studentom łatwiej pracować w Polsce

doprecyzowany, tak by nie budziło wątpliwości, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. W oświadczeniu musi się więc znaleźć nazwa zawodu, miejsce wykonywania pracy, data rozpoczęcia i okres wykonywania

Gdańsk.Pierwsza ropa z bałtyckiego złoża B8 dotarła do rafinerii

pierwsza operacja przeładunku STS (ang. Ship to Ship Transfer), w której tankowiec wiózł ropę z dwóch złóż. Operacja przeładunku była nietypowa także dlatego, iż przeładunek ropy odbył się bez zatrzymania produkcji na złożu B8. "W okresie zimowym, szczególnie w tym roku ze względu na warunki pogodowe

Gospodarka bez trzęsienia ziemi

modyfikację polityki personalnej, a ta w gorącym okresie przedwyborczym może mieć kolosalne znaczenie. Każda nominacja, konkurs, kontrowersja związana z obsadą stanowisk, szczególnie w największych spółkach skarbu państwa, budzi ogromne emocje. W obecnych warunkach międzynarodowych ogromne znaczenie mają też

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

obecnie, w Rosji - o 20 mln, w Japonii - o 19 mln, w Niemczech - o 13 mln. Gospodarce pozostanie zatem jeden silnik - wzrost produktywności. Aby w pełni zrekompensować spadek zatrudnienia, wydajność pracy musi rosnąć o 80 proc. szybciej niż w ostatnim półwieczu. Jest to trudne, choć pod pewnymi warunkami

Czarna Lista Barier 2015. Słabe sądy, prawo, podatki

państw dzięki rozbudowie infrastruktury. Szczególnie negatywnie oceniany jest nadmiar regulacji i wzajemny brak zaufania pracowników i pracodawców. Niska efektywność sądownictwa i skomplikowane podatki Jednak rozbieżność opinii odnośnie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju wynika

Sejm: jest poselski projekt odroczenia części ustawy o OZE

najkorzystniejsze warunki. System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty) W maju br. były resort gospodarki zgłosił potrzebę nowelizacji ustawy z lutego. Środowiska związane z OZE podczas wielomiesięcznych konsultacji krytykowały proponowane przez

Piechociński: Przegrała Jastrzębska Spółka Węglowa

wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku" - dodała. Trzy warunki Zagórowski oświadczył w piątek, że poda się do dymisji, jeśli zostaną spełnione trzy warunki: zostanie podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, załogi od poniedziałku wrócą do pracy i w

Pierwszy sukces prekariuszy. Pracownik - nie tylko na etacie

W ich przypadku możliwość przynależności do związków ma szczególne znaczenie. Osoby bez stałych umów o pracę - zwane prekariuszami - są bowiem wystawione na wielkie ryzyko na rynku pracy. Praktycznie nie korzystają z żadnych osłon socjalnych takich jak odprawy, a okresy wypowiedzenia ich umów są z

PKP: Pociąg na trasie Szczecin-Wrocław przyspieszy do 120 km/h

/godz. - Poprawią się również warunki dla kursowania składów towarowych m.in. do Świnoujścia - twierdzi rzecznik. To kolejna inwestycja spółki na tej trasie. W maju ubiegłego roku w Zachodniopomorskiem wymieniono dwa rozjazdy na stacji Chojna i zmodernizowano 300 metrów szlaku. Modernizowano drugi tor

Ustawa frankowa: Czy skorzystają też najbogatsi?

Kancelaria Prezydenta, przedstawiając projekt ustawy umożliwiający zadłużonym w walucie przewalutowanie długów na preferencyjnych warunkach, uwzględniła większość wniosków frankowiczów. Mimo nacisków frankowiczów finalny projekt nie obejmie jedynie przedsiębiorców. Pozostalizadłużeni w walucie

OECD: mimo ożywienia mały biznes dalej ma problemy z kredytowaniem

. MŚP miały też gorsze warunki kredytowe niż duże firmy. Chodzi m.in. o wyższe oprocentowanie, krótsze terminy na spłatę zadłużenia oraz ostrzejsze warunki zabezpieczeń. Organizacja OECD oceniła, że w niektórych przypadkach można mówić nawet o pogorszeniu się dostępu do kredytów dla MŚP w porównaniu z

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracownicy piszą wtedy skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Przykładów jest dużo. Na rozstrzygnięcie czeka sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia. Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Takie śledztwo przeprowadziła grupa Clean Clothes Polska, która właśnie opublikowała raport nt. warunków pracy w fabrykach szyjących ubrania dla polskich firm: LPP (marki House, Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay), Monnari i Carry (Cały raport znajduje się na końcu artykułu). Dotarcie do fabryk było

"DGP": Zbyt chorzy na pracę, zbyt zdrowi na rentę

Chodzi np. o maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia. Każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ale prawo do pomostówek będą mieć

Zachód interweniuje w KE ws. polskich firm transportowych i budowlanych

Chodzi o ministrów Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Szwecji. Żądają oni zmiany zasad i zaostrzenia warunków pracy tymczasowej w ramach tzw. delegowania pracowników - podaje RMF FM. W prostym tłumaczeniu: chodzi o to, by każdy zarabiał tyle samo za taką samą pracę w tym

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

kłopoty z uzyskaniem emerytury pomostowej. Pracodawcy uznają np., że ich pracownik nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Skutek? Pracownicy piszą skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Na rozstrzygnięcie

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

listopadzie 2013 r. Umożliwia ona przedsiębiorcom, którzy ogłosili przestój ekonomiczny lub obniżyli wymiar czasu pracy, skorzystanie ze wsparcia służącego ochronie miejsc pracy w sytuacji, gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą je dostać na częściowe

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy

Przedwyborcze przepychanki

tysiącach małych i średnich przedsiębiorstw, w których warunki pracy czasami pozostawiają dużo do życzenia. Dlatego sama dyskusja o związkowych kosztach i etatach jest błędem, zwykłym uproszczeniem problemu. Dyskutujmy o etatach, ale też gwarancjach dla związkowców np. w handlu, którzy chcą tworzyć

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku. Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

W Polsce zabraknie milionów rąk do pracy. Jak temu zaradzić

naszego rynku pracy jest wyższe bezrobocie wśród młodych ludzi przy jednoczesnym braku specjalistów - zarówno spawaczy, jak i informatyków. Ci pierwsi są w stanie zarobić miesięcznie 7 tys. zł, ci drudzy - powyżej 9 tys. zł. - Szczególnie w branży IT widać przekształcanie się rynku pracy z rynku

NIK pozytywnie ocenia działalność Gaz-Systemu w zakresie bezpieczeństwa

prowadzeniu tego rodzaju prac w ówczesnych warunkach terenowych i pogodowych. W ocenie NIK, zasadne było wydanie przez ministra gospodarki nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dostosowało obowiązujące regulacje do

Łatwiejsze budowanie. Będzie nowe prawo?

blisko granicy sąsiedniej działki. Wystarczyłoby złożyć w starostwie zgłoszenie planowanej budowy wraz z projektem, który musiałby uwzględniać wytyczne obowiązującego w danej gminie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie ubiegłorocznych danych o pozwoleniach

PiS szykuje wielką czystkę w urzędach

urzędu będzie mógł im zaproponować współpracę na nowych warunkach). Ich następców nie trzeba będzie już wybierać w konkursach. Będą powoływani, co jednak oznacza, że w każdej chwili będzie można ich łatwo wyrzucić z pracy. Według "DGP" uzasadnienie tego ostatniego rozwiązania jest takie: "

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

pracy także w odniesieniu do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia - podkreśla Marcin Zieleniecki. Kontrowersje budzi też w

Eksperci: trzeba przekonać KE ws. funduszy na czyste technologie węglowe

warunkach naziemnych. "Powinniśmy podjąć zdecydowane prace, by w oparciu o wychwycony w sekwestracji dwutlenek węgla z produkcji energii elektrycznej móc zastosować do produkcji społecznie akceptowalnej i jednocześnie rentownej". Wymienił np. produkcję propylenu, mocznika, czy też wykorzystanie go

PGNiG chce pozostać liderem sprzedaży gazu i wzmocnić segment wydobywczy

też dążyć do "uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw". Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być "kluczową dźwignią

Górnicze związki zerwały negocjacje z zarządem Kompanii Węglowej

środę wieczorem szefowie górniczej firmy zgodzili się wycofać z wypowiedzianych dwa tygodnie temu porozumień ze stroną związkową, które gwarantowały niezmienne warunki zatrudnienia po roku od przejścia górników do nowego podmiotu (tworzonej w zamian za KW Polskiej Grupy Górniczej). Tylko dzięki środowej

Śląskie. Gotowy dach Stadionu Śląskiego

montaż systemu monitoringu obciążenia konstrukcji. To dzięki niemu będzie można oceniać prawidłowości pracy dachu w trakcie eksploatacji, szczególnie w warunkach ekstremalnych: przy obfitych opadach śniegu i wichurach. Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego przypominają, że do dokończenia modernizacji

UOKiK nałożył na PKP Cargo karę w wysokości 14,22 mln zł

zamierza odwołać się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadużywanie pozycji dominującej polegało na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

Polacy nie mogą dostać wcześniejszej emerytury (np. ze względu na pracę w szczególnym charakterze), jest problem z wyliczaniem czasu pracy. Wiele osób nie wie, że przepisy nie dają możliwości zaliczenia do okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy z

Sprzątające w Orlenie boją się o swoje miejsca pracy

spotkać z przedstawicielem Amluksa, ale co to zmieni, skoro umowa została podpisana? Orlen Administracja odmówiła komentarza. A w samym Orlenie uspokajają: - Orlen Administracja współpracuje z wieloma podwykonawcami. Usprawnia to realizację wielu zobowiązań, szczególnie w zakresie prac podstawowych

PiS: MŚ i UOKiK nie wykonują obowiązków w sprawie Volkswagena

. Volkswagen przyznał, że w 11 milionach jego samochodów z silnikami dieslowskimi instalował specjalne oprogramowanie potrafiące ustalić, że prowadzony jest pomiar emisji spalin, i przestawić silnik na szczególnie oszczędny tryb pracy gwarantujący nieprzekraczanie norm regulujących zawartość szkodliwych

Szałamacha: MŚ i UOKiK nie wykonują obowiązków w sprawie Volkswagena

szczególnie oszczędny tryb pracy, gwarantujący nieprzekraczanie norm, regulujących zawartość szkodliwych substancji w spalinach. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zarzuciła koncernowi, że w normalnych warunkach emisja spalin w tych modelach wielokrotnie przekracza normy USA. (Planujemy kontynuację)

Zortrax liczy, że efekty sprzedaży modelu Inventure będą widoczne od I kw. 2016

uzależniony od warunków rynkowych i rzeczywistych potrzeb spółki. Zortrax jest polskim liderem w dziedzinie druku 3D. Firma założona w Olsztynie stworzyła zintegrowane środowisko druku 3D obejmujące autorską drukarkę, oprogramowanie oraz filamenty (tworzywa wykorzystywane w procesie druku). (ISBnews)

Podkarpackie. Władze Jasła będą pomagać młodym przedsiębiorcom

swoją działalność, będzie mógł wynająć pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. Liczymy, że dzięki JCC pobudzimy kreatywność wśród osób młodych, nie tylko z Jasła, ale również z okolic, a dzięki temu wzrośnie liczba zakładanych firm na naszym terenie" - dodała. Samorząd liczy, że nowe firmy

Emerytury pomostowe dla nielicznych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Świadectwo pracy powinno zawierać: - rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Bezrobocie i marazm - dziedzictwo wszechmocnej bezpieki Stasi

zastój. Także na niską frekwencję wyborczą i dużą podatność na wpływy rasistów, chociażby z neonazistowskiej NPD. Stasi zostawiło po sobie społeczną pustynię. Być może dlatego tak dobrze (jak na wschodnioniemieckie warunki) wiedzie się mieszkańcom Jeny. Z danych przedstawionych w raporcie IZA wynika, że

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

, a także mniej obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o zamówienie. "Wykonawca będzie przedstawiał oświadczenie o spełnianiu warunków w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma potwierdzać m.in. dopełnianie kryterium kwalifikacji (czy braku podstaw do wykluczenia

NIK: z programów specjalnych dla bezrobotnych korzystają przypadkowe osoby

Z programów korzystają przypadkowe osoby - podkreśla Izba. Jak podaje NIK, programy specjalne powinny być narzędziem aktywizacji bezrobotnych, osób poszukujących pracy lub zagrożonych jej utratą. Powinny być kierowane do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - takich, dla których

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

. osób (w 2011 r. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł (w 2011 r. - 10 mln zł). Inspekcja stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. W 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym kątem

"Nasz Dziennik": Inspektor w wiatrakach

Kontrola jest reakcją na olbrzymie zainteresowanie i liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Wywołują one kontrowersje społeczne, szczególnie ws. lokalizacji wiatraków i co za tym idzie ich wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców - mówi

Piechociński o zawartym porozumieniu z górnikami: przegrała JSW

podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, załogi od poniedziałku wrócą do pracy i w porozumieniu zostanie doprecyzowana kwestia sześciodniowego tygodnia pracy. Dwa pierwsze warunki zostały spełnione, jednak sprawa sześciodniowego tygodnia pracy - wbrew woli prezesa - nie została uszczegółowiona

Odwołaj się od decyzji ZUS

są tu bardzo rygorystyczne. I tak nie pozwalają one zaliczyć do okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy z powodu: - korzystania z bezpłatnych urlopów, - pobierania po dniu 14 listopada 1991r. wynagrodzenia, np. z tytułu korzystania z urlopu

BIEC: WWK spadł o 0,6 pkt, zapowiada stabilny wzrost PKB

firm jest utrzymujący się już od blisko dwóch lat spadek wydajności pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Jest to zjawisko szczególnie niekorzystne w warunkach deflacji, kiedy to firmy o niższej produktywności, zmuszone są przez konkurentów do silniejszej redukcji cen niż producenci podobnych

Rada nadzorcza JSW nie wybrała nowego prezesa

; obligatariusze zobowiązali się, że powstrzymają się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji, zobowiązali się też m.in. do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania do 15 października 2015 r. listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji

Winiarz z Podkarpacia autorem nowych odmian winorośli

o prawidłowym wzroście. Do gruntu zostały one posadzone w 2000 r. Po 10 latach obserwacji zostały wybrane najbardziej obiecujące i w kolejnych dwóch latach zostały posadzone na innym poletku po pięć krzewów z każdej selekcji. Uprawiane w trudnych warunkach glebowych, w zasadzie bez ochrony

Poczta Polska walczyła w przetargach o kryterium etatów. A sama go nie stosowała

mocno naciskał na wprowadzenie do warunków przetargu kryterium etatowego. Było mu to bardzo na rękę i ułatwiało zwycięstwa. Tymczasem, gdy przyszło do zamawiania przez samą Pocztę Polską usług sprzątania w Katowicach i Wrocławiu, w specyfikacji zamówienia o zwycięstwie wpisano wyłącznie kryterium

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery