praca w szczególnych warunkach

Agata Barczewska

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

Od 1 stycznia dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w szczególnych warunkach, muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika

Dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w "szczególnych warunkach", muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika.

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

będzie spełnienie jednego z warunków, to z przywilejów skorzysta zbyt szeroka grupa osób. W gronie wcześniejszych emerytów znajdzie się np. operator koparki, dźwigu czy latarnik. Choć trudno byłoby uzasadnić, że ich praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych, to bez wątpienia jest

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

linii lotniczych czy pogotowia lotniczego to zawody należące do tych, którym przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku tych profesji - kwalifikowanych jako praca w szczególnych warunkach - wiek przejścia na emeryturę jest określony na poziomie 55/60 lat dla kobiet/mężczyzn.Na zdjęciu pilot

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

ZUS: Osoby należące do OFE mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury

starych zasadach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile warunki do emerytury osoby te spełniły do 31 grudnia 2008 roku. Są to np. hutnicy, dokerzy, piloci, nauczycie. "Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które na

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej

Sąd: pracownik może być również winny zwolnieniu z pracy

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Gdy ta nie zgodziła się na

"Dziennik Polski": Ciepła zima uratuje unijne pieniądze

ukończenia modernizacji 150 km torowiska był bowiem regularnie przesuwany. Obecnie mówi się, że prace zostaną ukończone w drugiej połowie 2015 r. Gdyby warunki atmosferyczne nie były tak łaskawe, to istniałoby realne ryzyko, że roboty przesuną się na 2016 r. To zaś oznaczałoby realną groźbę utraty części z

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

z pracownikami umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Takie praktyki naruszają obowiązujące przepisy kodeksu pracy - tłumaczy Rutkowska.Kogo obejmą kontrole? - Inspektorzy mają zwrócić szczególną uwagę na zakłady opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

pracy także w odniesieniu do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia - podkreśla Marcin Zieleniecki. Kontrowersje budzi też w

Uelastycznienie czasu pracy zmniejszy skalę zwolnień

Uelastycznienie czasu pracy zmniejszy skalę zwolnień

Dzięki swobodniejszemu organizowaniu czasu pracy możliwe będzie elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie pracownikami w warunkach zmieniającego się popytu, co w konsekwencji ograniczy skalę masowych zwolnień pracowników i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw

"Nasz Dziennik": Inspektor w wiatrakach

Kontrola jest reakcją na olbrzymie zainteresowanie i liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Wywołują one kontrowersje społeczne, szczególnie ws. lokalizacji wiatraków i co za tym idzie ich wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców - mówi

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł (w 2011 r. - 10 mln zł).Inspekcja stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. W 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym kątem umów, podczas gdy w

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Ułatwienie młodym wejścia na rynek pracy ma się odbyć poprzez zapewnianie im pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej - napisano.Niska jakość stażyWażną rolę mają odegrać biura pośrednictwa pracy i izby pracy

NBP: Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, przyspiesza wzrost liczby pracujących

pracy od ponad roku. "Rosnąca liczba (i udział) osób z długim 'stażem bezrobocia' stanowią istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych, nawet w warunkach malejącego bezrobocia ogółem" - konkluduje NBP. (ISBnews)  

Ostrożnie ze sztucznymi ogniami w pobliżu lotnisk

Ostrożnie ze sztucznymi ogniami w pobliżu lotnisk

o tego typu planowanych działaniach" - przekazuje dyrekcja PAŻP. Zgodnie z przepisami (rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego) zgodę można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego formularza zawiadamiającego, jaki

KSRM za rozszerzeniem mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

. Dodała, że inwestorzy, dzięki preferencyjnym warunkom, korzystając z pomocy publicznej, będą mogli tworzyć nowe miejsca pracy. "To szczególnie ważne dla Częstochowy w kontekście informacji z lokalnego rynku pracy" - podkreśliła. Wskazała, że wskaźnik bezrobocia na koniec 2013 r. wynosił w

"DGP": Zbyt chorzy na pracę, zbyt zdrowi na rentę

Chodzi np. o maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia. Każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ale prawo do pomostówek będą mieć

Nowa neurochirurgia w Sosnowcu

typu zabiegów, w województwie Śląskim, tą metodą leczonych jest zaledwie 10 pacjentów rocznie. -Jestem przekonana, że otwarcie kolejnego oddziału w naszej placówce, przyczyni się nie tylko do polepszenia warunków pracy, ale przede wszystkim do zwiększenia jakości proponowanych przez nas usług - mówi

Malwina Wrotniak-Chałada z Bankier.pl nagrodzona za cykl "Tam mieszkam"

cykl reportaży prezentowanych w portalu Bankier.pl pt. "Tam mieszkam", w którym przybliża czytelnikom Bankier.pl warunki mieszkania za granicą, poszukując odpowiedzi na pytanie, gdzie warto się osiedlić, by dobrze zarabiać i wieść spokojne życie. Jury Konkursu doceniło pracę

Pracujesz w Amazonie? Zapłacą ci, jeśli odejdziesz

, że w grudniowym strajku przeciwko warunkom pracy wzięło udział 1115 osób. Niemiecką opinię publiczną zbulwersował film dokumentalny wyemitowany w lutym przez telewizję publiczną ARD, w którym pracownicy skarżyli się na klimat zastraszania w siedmiu niemieckich centrach dystrybucyjnych firmy Amazon

Inwestycje w strefach coraz szybciej rosną. Nowe miejsca pracy

inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce - informowało wtedy Centrum Informacyjne rządu.Według informacji zebranych przez "Rzeczpospolitą"

Ruszyło wydobycie ropy z największego złoża na Morzu Kaspijskim

, według agencji Bloomberg wyniosły 116 mld dol., z czego 48 mln po stronie Kazachstanu. Przyczyn tego stanu jest kilka, m.in. trudne warunki wydobycia, konieczność stosowania szczególnie wysokich norm ochrony środowiska czy brak porozumienia z rządem w Astanie.Wydobycie ma pomóc europejskim rafineriom

Hiszpanie jadą za chlebem do Ameryki Łacińskiej

bonem na transport publiczny. Magister czy nawet doktor w Hiszpanii o takich warunkach nie może nawet marzyć. - To świetnie, że nasi naukowcy są tak cenieni i znajdują pracę za Atlantykiem - uważa Manuel José López, przewodniczący konferencji hiszpańskich rektorów. - Ale z drugiej strony nasze

PE określił swoje stanowisko ws. kontrowersyjnego pakietu kolejowego

zagwarantować swoim pracownikom warunki pracy odpowiadające narodowym, regionalnym bądź lokalnym standardom oraz odpowiednie warunki przeniesienia związane ze zmianą operatora". Zgodnie ze stanowiskiem PE musieliby oni także honorować umowy zbiorowe oraz zapewnić godne warunki zatrudnienia i pracy - dodano

Za szybko, za tanio, za ryzykownie - prawo leży na drodze

musiała stosować kryterium najniższej ceny? Nie, mogła modyfikować warunki przetargu. Natomiast wiadomo, że kryterium ceny jest najłatwiejsze w ocenie i wizerunkowo kreuje urząd jako dbający o publiczne wydatki. Ale nie tylko to było grzechem organizacyjnym GDDKiA. Analitycy ogromne zastrzeżenia mają do

Gorzki smak wuzetki. Deweloperzy ocenili miasta

Warunki zabudowy (nazywane popularnie "wuzetkami") określają wstępny kształt inwestycji. Inwestor musi się o nie starać, jeżeli zamierza budować na terenie, który nie ma planu zagospodarowania. - W kodeksie postępowania administracyjnego zapisane jest, że decyzja o "wuzetce"

PGE działa dla zysku, nie dla miejsc pracy. Ale...

Mieszkańców łatwo zrozumieć - do elektrowni zdążyli się przyzwyczaić, wiedzą, że daje miejsca pracy, a budowa na kilka lat nakręciłaby koniunkturę w regionie.Trudno też odmówić racji zarządowi PGE, który uznał, że w obecnych warunkach - niskie ceny prądu, niechęć kopalni do obniżenia cen węgla

Pokolenie Y - praca a technologia

stanowić główną kadrę w wielu firmach. Są to pracownicy, którzy na co dzień korzystają z dobroci świata cyfrowego, Internet znają od dzieciństwa a nowe technologie są ich chlebem powszednim. Takie uwarunkowania wpływają na ich oczekiwania względem warunków pracy. Eksperci Unify przedstawiają, jak dzięki

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

Lubuskie. Uratowano 78 etatów dzięki ustawie o ochronie miejsc pracy

pozwala obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. "Lubuscy przedsiębiorcy zareagowali od razu na nowe możliwości wsparcia. Jeszcze w ub. roku wpłynęły cztery wnioski. Jeden pracodawca nie spełniał warunków. Troje pozostałych podpisało umowy z FGŚP (Funduszem

Umowa na czas określony bardziej ryzykowna

ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Klauzula 4 wskazanego porozumienia wprowadza bowiem zasadę niedyskryminacji, wedle której pracownicy zatrudnieni na czas określony nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny na tle warunków pracy niż porównywalni

Eksperci: w 2014 r. będzie lepiej na rynku pracy

gospodarczego w Polsce i poprawiać warunki do podejmowania decyzji na tak - w tym przede wszystkim inwestycyjnych, bo one w konsekwencji będą pociągały za sobą decyzje zatrudnieniowe" - zaznaczył.

Amazon rekrutuje przez Facebooka. Etat czy śmieciówka?

, wysyłką, pakowaniem itd. to rozpocznie się ona najwcześniej w kwietniu. Wówczas zaczniemy pośredniczyć w rekrutacji, o czym poinformujemy osoby bezrobotne - mówi Maciej Sałdacz z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Nie wiadomo na jakich warunkach będą pracować - czy na umowach o pracę, czy na umowach

Wiatraki czekają na aukcje

projektem ustawy OZE toczą się prace legislacyjne m.in. nad tzw. ustawą krajobrazową czy projektem ustawy wprowadzającym sztywne odległości od zabudowań na nieuzasadnionym i nierealnym w Polskich warunkach poziomie 3 km. Inicjatywy te stanowią ogromne zagrożenie dla rozwoju energetyki wiatrowej. Należy więc

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (dalej: ustawa) została uchwalona 11 października br.Adresaci i warunki pomocyZ przepisów ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dotknął spadek obrotów gospodarczych nie mniejszy niż 15 proc. w ciągu sześciu

Bezrobocie znowu ciut w dół

temu przez prezydenta nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zwiększająca elastyczność rozliczania czasu pracy. Możliwe stanie się elastyczniejsze planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego

Kto może krócej pracować

wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

- Osoby młode są szczególnie narażone na wykluczenie zawodowe. Ci, którzy zakończyli edukację i szukają pracy, doznają rozczarowania długotrwałą niemożnością znalezienia zatrudnienia. Prowadzi to do powiększania szarej strefy lub rezygnacji z aktywności zawodowej, co powoduje wzrost liczby

Większość klubów za jazdą rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych

poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienia wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Podkreśliła, że w trakcie prac podkomisji i komisji uwzględniono

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych powinno być ponadto wystawione według wzoru przewidzianego przez akty resortowe wydane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych

"Solidarność" upomina się o wodę mineralną

powietrza przekracza 25 stopni na zewnątrz lub 28 stopni w obiekcie, to mamy szczególnie trudne warunki pracy, a to oznacza, że należy załodze zapewnić nie tylko zwykłą wodę, ale wodę lub inne napoje wzbogacone w składniki mineralne wypłukiwane z organizmu podczas pocenia się - dodaje jeden z ekspertów

Premier w Tychach: Musimy zbudować unię energetyczną

inwestycje szczególnie we wschodniej części UE. Kolejnym mechanizmem powinny być wspólne zakupy źródeł energii przez Unię Europejską. Jednorodny, potężny zamawiający sprawi, że pojedyncze państwa nie będą mogły dyktować swoich warunków. W tej sprawie będzie jednak bardzo ważna solidarność między państwami UE

Biurokracja, podatki i wysokie koszty pracy - trudne życie polskiego przedsiębiorcy

Pracodawców już po raz trzeci opublikował "Raport dotyczący warunków prowadzenia firm w Polsce". Jego głównym celem jest ukazanie problemów związanych z opodatkowaniem i kosztami pracy oraz sądownictwem i biurokracją, które stanowią największe bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Raport

FAPA: Polityka rolna liderem w absorpcji środków UE, znacznie przekroczy 90%

szczególnie dofinansowania infrastrukturalnego. Obecnie wszelkie prace zmierzają do tego stworzyć warunki dla pomocy publicznej, szczególnie dla tych najsłabszych. Jeśli to się uda, to w kolejnej perspektywie poziom wykorzystania środków unijnych może być znów na tak wysokim poziomie" - podsumował

Rząd zdecydował o wydłużeniu działalności 14 SSE do końca 2026 r.

szczególne znaczenie dla inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce, podkreślono w materiale. "Ocenia się, że przedsięwzięcia realizowane w

Obowiązki pracodawcy na początku roku

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 ustawy). Zatrudnienie przy takich pracach uprawnia pracownika do emerytury pomostowej. Ponadto pracodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach

Firmy górników-związkowców chętne do fedrowania w niedzielę

zł. - Takie rozstrzygnięcie zapadło po podsumowaniu punktów wynikających z kryteriów określonych w warunkach przetargu - powiedział nam Wojciech Jaros, rzecznik prasowy KHW. Zaznacza jednak, że umowy ze zwycięzcami nie zostały jeszcze podpisane.Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że

Ekologiczna inicjatywa Raciborza dla mieszkańców i przedsiębiorców

największych miastach Polski. - W tym roku odbędzie się w Raciborzu, miejscu szczególnym. To u nas wytwarza się 40 proc. instalacji solarnych w skali całego kraju. Poprzez forum i targi chcemy wspierać raciborskie zakłady pracy z branży energetyki odnawialnej. Jest to w interesie całego miasta. Firmy płacą

Złoty pozostaje stabilny, euro czeka na decyzję banku centralnego

podnoszenie kosztu pieniądza, ale z drugiej inflacja nie wskazuje na takie przyspieszenie, by Rada musiała szybko reagować na zmieniające się warunki w Polsce. Obie te siły mogą się równoważyć i dziś nie widać przesłanek, by złoty mocno tracił lub rósł w siłę" - ocenia Marcin Niedźwiecki, specjalista

Komisja Europejska prosi o dodatkowe 3,9 mld euro w budżecie na 2013 rok

UE na 2013 r. jest "szczególnie ważna", bo jest warunkiem przyjęcia przez PE kolejnych wieloletnich ram finansowych dla Unii. "Musimy wreszcie przyjąć i wdrożyć wieloletnie ramy finansowe, ponieważ budżet UE stanowi podstawowe źródło inwestycji w państwach Unii. Jesteśmy to winni

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Założenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej mają na celu zniesienie lub ograniczenie wielu zbędnych, czasochłonnych i uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków.Opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracyObecnie wiele sporów podatników z

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

znaleźć się w ustawach. Pomysł 6. Słownik trudnych pojęć Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to lektura obowiązkowa dla osób kupujących polisę. W OWU znajdują się wszystkie ważne informacje na temat ubezpieczenia, m.in. jego zakres i kwota odszkodowania. Szczególnie ważne są też tzw. wyłączenia

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

protest powie premier? Państwo daje i odbiera Aby zrozumieć całą historię, trzeba zacząć od 2004 roku. Wtedy w maju weszła w życie Ustawa o świadczeniach rodzinnych. W tamtym czasie świadczenie, zwane pielęgnacyjnym, przeznaczone było tylko dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Były dwa warunki

Zmiana warunków umowy nie tylko aneksem

pracę. Niezależnie od wspomnianego oświadczenia pracownik ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia (w terminie 7 dni od jego doręczenia), o czym też powinien zostać poinformowany w treści wypowiedzenia.Skutkiem prawnym wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana warunków płacy

Podlaskie. Energetyka i gazyfikacja wśród priorytetów rozwoju regionu

Marszałek powiedział, że m.in. te dziedziny będą szczególnie uwzględniane przy rozdzielaniu funduszy unijnych z programów centralnych w najbliższych latach, bo mają służyć rozwojowi regionu, poprawie warunków dla inwestorów, konkurencyjności gospodarki. By zwiększyć atrakcyjność regionu dla

Elastyczny czas pracy to nie niewolnictwo

- jedna druga, jedna trzecia) bez konieczności dokonywania indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy, lecz w oparciu o art. 91 kodeksu pracy; przyjęcie tego rozwiązania jako nowego systemu organizacji pracy (dzielenie się pracą).(Zmianę proporcji zamiany godzin nadliczbowych na czas wolny. Teraz

Władze Gliwic chcą zbudować sieć dróg rowerowych za 250 mln zł

jako całości nie ma w całej Polsce" - zapewnił Jan Gregorowicz z firmy Inkom. Prace trwały od połowy ubiegłego roku. Projektanci wzorowali się na doświadczeniach holenderskich oraz niektórych rozwiązaniach sprawdzonych w Polsce, np. w Szczecinie. Najważniejsze były jednak warunki zastane w

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

Widmo bezrobocia krąży wśród młodych

55,9 proc. osób do 25 lat, czy we Włoszech, gdzie bez pracy pozostawało w marcu 38,4 proc. młodych. Niewiele lepiej jest w Portugalii czy na Słowacji.Priorytetem naszego rządu powinno więc być tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia, w tym szczególnie zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych

Fiat ma ograniczyć liczbę zwolnień o 50 osób i wypłacić odprawy

Większość związków akceptuje takie warunki. Pracę w zakładzie na początku przyszłego roku ma stracić 1450 pracowników. Dzisiaj odbyła się kolejna tura negocjacji przedstawicieli zakładu ze związkami zawodowymi. W tyskiej fabryce Fiata działa ich osiem, ale w rozmowach uczestniczy siedem, które

Szczurek: na rynku pracy powinny panować warunki fair

szacunku pod koniec stycznia podał, że polski PKB wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc., po wzroście o 1,9 proc. w 2012 roku. Szczurek powiedział też, że jest za tym, aby na rynku pracy panowały warunki fair. "Nie sądzę, żeby to było w porządku, aby osoby, które wykonują tę samą pracę w tym samym miejscu

Lekkie spadki na Wall Street po mieszanych danych makro

, że wskaże on na wzrost liczby miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych o 200 tys. "Rynek obecnie ignoruje większość tych raportów makro, które okazują się słabsze od oczekiwań. Wskazuje to na optymizm dominujący wśród inwestorów. Giełdy mogą dalej zyskiwać, szczególnie

JSW wypracowała zysk w 2013 r. dzięki restrykcyjnej strategii kosztowej

Warszawa, 14.03.2014 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) osiągnęła 7 632,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2013 roku , a dodatni wynik netto w wysokości 82,2 mln zł został wypracowany w warunkach niskiego poziomu cen węgla na światowych rynkach, poinformował

Osoba głuchoniema na kasie? W Carrefourze to się sprawdza

około 900. Justyna Orzeł zapewnia, że pracują na takich samych warunkach i stanowiskach jak osoby pełnosprawne.- Osoby niepełnosprawne to bardzo dobrzy, rzetelni i sumienni pracownicy, wykazujący się dużą lojalnością wobec pracodawcy - w sklepach, w których pracują, odnotowano mniejszą rotację

Jak poprawić miejsce Polski w Doing Buisness?

Nie oznacza to, że nie jest areną walki. Walka ta ma jednak inny charakter. Polem bitwy jest rozwój gospodarczy. To on tworzy miejsca pracy, dobrobyt i poziom satysfakcji ludności. Wśród czynników, które wpływają na jego tempo, istotne miejsce zajmują warunki, jakie państwo stwarza przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy skarżą się: Po przetargach tracimy wadium

jest też zwiększenie pewności, że warunki, które firma przedstawiła w ofercie, zostaną potwierdzone podpisaniem umowy - wadium ma stanowić realną karę za niedotrzymanie zobowiązań zawartych w ofercie.Zatrzymanie wadium jest przewidzianą w ustawie "karą" za złożenie błędnej oferty lub

Troska społeczna na czasy kryzysu, czyli trzeba zadbać o zachowanie pracy

, zwłaszcza w obecnych warunkach prawnych. Dlatego pilnie potrzebne są działania zwiększające elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi oraz obniżające koszty pracy. Szczególnie ważne jest wprowadzenie dłuższych, 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zracjonalizowanie przepisów o dobowej

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

przetestować kompetencje pracownika przed ewentualnym zatrudnieniem go na stałe - komentują autorzy badań. Okazuje się, że wyniki są niemal identyczne zarówno dla młodszych, jak i starszych pracowników. Różnica polega na tym, że młodzi bez etatu mają większą szansę na dalszą pracę w takich warunkach, a starsi

Prezydent: Chcemy ułatwiać prowadzenie firm rodzinnych

poprawyPodkreślił konieczność polepszania warunków funkcjonowania dla firm rodzinnych. - Mamy świadomość, że jest potrzeba dalszego reformowania ładu gospodarczego właśnie pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - mówił prezydent Komorowski.Wskazał m.in. na system podatkowy i kodeks pracy, przypomniał

Aaa... Ukraińca na budowie zatrudnię. Lub informatyka - za 1,8 tys. brutto

przez cały czas świadczenia pracy. Jeśli w trakcie kontroli PIP okaże się, że pracodawca nie ma tych dokumentów, grożą mu nawet trzy lata więzienia. Podobna kara może spotkać pracodawców zmuszających nielegalnych imigrantów do pracy w warunkach "szczególnego wyzysku". Czyli np. na zasadach

Piechociński: co miesiąc dobre informacje z branży motoryzacyjnej

branży motoryzacyjnej. Przypomniał, że w styczniu było to ponad 400 nowych miejsc pracy w należącej do szwajcarskiego kapitału fabryce podzespołów motoryzacyjnych w Wałbrzychu; we wtorek o swej inwestycji poinformował GM. "W marcu spodziewamy się dużej decyzji o montowni" - zaznaczył

Papademos obiecuje Grekom 150 tys. nowych miejsc pracy

wynosiło we wrześniu 17,5 proc., co oznacza, że bez pracy pozostawało ponad 850 tys. obywateli. Nowy program tworzenia miejsc pracy będzie opierał się w dużej mierze na robotach publicznych. Pieniądze na zatrudnianie bezrobotnych, szczególnie w wieku powyżej 55 lat, dostaną samorządy.Rząd jedności

UOKiK zwrócił PKP Cargo ponad 60 mln zł nałożonej wcześniej kary

konkurencjiPKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce (ma 60 proc. rynku, biorąc pod uwagę pracę przewozową) i drugi w Europie po kolejach niemieckich. Tylko w 2012 r. Grupa PKP Cargo przetransportowała ponad 116 mln ton ładunków, głównie węgla, kruszyw, rud metali, ale też towarów

Restauratorzy kontra kucharze. "Nie przychodzą do pracy, zmyślają"; "Taka praca to wyzysk"

szczególnie trudno znaleźć kogoś do pracy w kuchni, nie mam pojęcia dlaczego. W ubiegłym roku przed sezonem było wielu chętnych. Niby jest kryzys, ludzie szukają pracy, a na moje ogłoszenia odpowiadali prawie sami emeryci.W podobnej sytuacji znalazł się inny restaurator z Głównego Miasta: - Rok temu wiosną na

Śnieg na dachu: co powinien z nim zrobić przedsiębiorca? Ergo Hestia rekomenduje.

wykwalifikowanej osoby oraz wyznaczyć wokół obiektu, z którego dachu usuwany jest śnieg, specjalnie oznaczoną strefę niebezpieczną. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys dachu. W razie, gdy warunki pracy nie

Arkit: nowelizacja ustawy śmieciowej możliwa już w czerwcu

być sprawdzane, czy spełniają warunki rozporządzenia ministra środowiska przed postępowaniem" - dodał. W resorcie środowiska pod przewodnictwem b. ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego pracuje grupa ekspertów, która ma do czerwca przygotować propozycję zmian tzw. ustawie śmieciowej. Od 1

Nowy wygląd drewnianych domków dla ptaków

warunkami przy pomocy środka o właściwościach ochronnych i dekoracyjnych.   Przygotowując na nadejście zimy wszystkie elementy w naszych sadach i ogrodach, nie możemy zapominać o miejscach specjalnie przeznaczonych dla ptaków. Są to zazwyczaj małe budki lęgowe bądź karmniki wykonane z różnych gatunków

Nowe przepisy o prawach konsumentów

Mowa o wdrożeniu przez Polskę przepisów unijnej Dyrektywy z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. W związku z nową ustawą uchylona zostanie ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dzięki temu prawa konsumentów nie będą

Samochody dla skarbówki będą jednak ekologiczne

nas: "W przedmiotowym postępowaniu zostanie dokonana zmiana SIWZ [specyfikacja istotnych warunków zamówienia] polegająca na uzupełnieniu zapisów dotyczących kryteriów ocen o kryteria dodatkowe, wynikające z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena

Badanie EY: Ubezpieczyciele twierdzą, że zdążą z przygotowaniami do Solvency II

przygotowane do wdrożenia nowej dyrektywy są zakłady holenderskie - wszystkie zadeklarowały, że będą gotowe przed 1 stycznia 2016 roku. Co ciekawe, w krajach skandynawskich ponad 10% towarzystw twierdzi, że przygotowania już dobiegły końca. Najmniejszy optymizm w kwestii spełnienia warunków Solvency II panuje

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

W bezpiecznych warunkach, ale bez uprawnieńOsobie wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnej, m.in. zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła, nie przysługuje status pracownika i związane z tym uprawnienia. Taka osoba nie ma prawa m.in. do urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, różnego

Olsztyn. Śledztwo ws. unijnego projektu dotyczącego rozrodu ryb

Chodzi o duży projekt naukowy rozpoczęty w 2011 roku, który nosi nazwę "Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ryb". Zgodnie z założeniami naukowcy mają opracować, przetestować i wdrożyć nowe technologie w hodowli ryb śródlądowych. Wartość projektu to 33 mln zł

Jak ulżyć małym firmom w podatkach?

finansów publicznych, szczególnie ważne są małe i średnie przedsiębiorstwa. - W ciągu ostatnich siedmiu-ośmiu lat sektor małych i średnich firm był jedynym, który zwiększał zatrudnienie. Liczba miejsc pracy w pozostałych sektorach przedsiębiorstw spadała - mówił Rosati. Wyliczał też, że w UE jest ok. 20

Warunki udziału w przetargu po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą - określa warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca ubiegający o zamówienie publiczne. Warunki udziału w postępowaniu ustawodawca celowo

Trybunał osądził: pomostówki zgodne z konstytucją

kobiety już w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60 lat. Od początku u.br. wcześniej z pracy może odchodzić zaledwie 270 tys. osób pracujących w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze (np. spawacz, który, leżąc w jednej pozycji, spawa dno statku). Mają prawo do tzw. emerytury

MFW: Polska ma mocne fundamenty, wzrost PKB coraz wyższy

chodzi o przedsiębiorstwa nie zajmujące się finansami. Do pozytywów zaliczono poprawę w sektorze gospodarstw domowych. Pochwała dla władz Analitycy Funduszu uznali, że w kontekście trudnych warunków zewnętrznych i przy słabym wzroście polskie władze starannie zarządzały polityką makroekonomiczną

MFW dobrze o Polsce

zaliczono poprawę w sektorze gospodarstw domowych. Analitycy Funduszu uznali, że w kontekście trudnych warunków zewnętrznych i przy słabym wzroście polskie władze starannie zarządzały polityką makroekonomiczną. Połączenie działania automatycznych stabilizatorów (konsolidacja fiskalna) wspartych odpowiednią

Zaskakujące dane. Polki pracują dłużej od Polaków?

uchwalonej w 2005 r., za rządów SLD, mogą odchodzić na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, mając np. 45 lat. - Poza tym w 2008 r. rząd reformą pomostową skasował wcześniejsze emerytury, które pobierały głównie 55-letnie kobiety. Natomiast wciąż obowiązują wcześniejsze emerytury za pracę w szczególnych

Hotel Hilton rośnie przy Wyspie. W środku wyjątkowa restauracja

. - Budowę zakończymy najpóźniej do końca 2014 roku.W hotelu powstanie 126 pokoi. Jednorazowo, w komfortowych warunkach, będzie mogło tu nocować około 250 gości. - Wedle pierwotnego projektu miało być nieco mniej pokoi. Zrezygnowaliśmy jednak z budowy dużego basenu. W zamian oddamy do użytku małe spa z sauną

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

dwie odrębne grupy zatrudnionych: trzy czwarte pracuje w komfortowych warunkach wręcz nadmiernie stabilnego zatrudnienia, a jedna czwarta musi to zrekompensować równie nadmierną elastycznością. Gdybyśmy umożliwili pracodawcom elastyczniejszą organizację czasu pracy osób zatrudnionych na etacie, to

Czechy dziękują cudzoziemcom

gorszych warunkach niż Czesi. I boją się, że utracą cudzoziemców, a luki po nich nie zdołają wypełnić wystarczającą liczbą rodaków.- Ukraińcy chcą pracować i umieją pracować. Nie wiem, co zrobię, kiedy od lata nie będę mógł ich zatrudnić - mówił w telewizji prezes jednej z firm budowlanych. Prace w

Likwidacja stanowiska pracy może być nadużyciem prawa

zatrudnienie na innym stanowisku - radcy prawnego. Jednak takiego stanowiska regulamin RCL nie przewidywał. Mimo to pracownik wyraził zgodę na zmianę warunków zatrudnienia i wykonywał obowiązki radcy prawnego przez dwa i pół miesiąca.Po tym okresie mężczyzna otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Jako przyczynę

Sześć sposobów na więcej pracy

W warunkach rosnącego bezrobocia debata publiczna będzie coraz silniej koncentrować się na tym, co rząd powinien zrobić, by złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego dla rynku pracy. Oto lista propozycji działań, które mogłyby nie tylko skutecznie zamortyzować wpływ pogorszenia koniunktury

Rząd przyjął ustawę antykryzysową. Będą dopłaty dla firm

Ustawa antykryzysowa zawiera szczególne rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy. Ma złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego.Projekt przewiduje, że firmy będą mogły skorzystać z instytucji tzw. przestoju ekonomicznego. Chodzi o sytuację, kiedy z przyczyn ekonomicznych niezależnych od

Na początku maja na Litwie rusza budowa mostu energetycznego z Polską

Alytus za 83 mln euro netto zbuduje firma ABB Szwecja. Jak powiedział PAP wiceprezes LitPol Link Andrzej Kurpiewski, w sprzyjających warunkach budowa 100 km linii energetycznej zajmuje półtora roku, a wykonawca robót po stronie polskiej nie widzi problemu, by zdążyć w założonym terminie. Kurpiewski

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innychpraca – Encyklopedia PWN. Praca w mechanice W ruchu postępowymJeżeli ruch ciała jest prostoliniowy a wektor siły

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa – zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie, zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu określonego problemu naukowego. Są określone przez kolejne etapy realizacji metody naukowej. Dzieło naukowe zaś – to pisarskie ujęcie

Niepełnosprawność

pracowników niepełnosprawnych na rok 2013 zamieszczone są tutaj. Edukacja osób niepełnosprawnychDzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu na równi z rówieśnikami. Niektóre dzieci, z racji wskazań zdrowotnych, mogą być nauczane w szczególnych warunkach. O przyznaniu prawa

Leczenie uzależnień

jako właściwy proces terapeutyczny. Leczenie odwykowe alkoholizmuLeczenie odwykowe w przypadku uzaleznienia od alkoholu może odbywać się w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym. W warunkach stacjonarnych przeprowadza się najczęściej detoksykację, a także, w razie konieczności, leczenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.