praca w szczególnych warunkach

Agata Barczewska

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

Od 1 stycznia dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w szczególnych warunkach, muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika

Dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w "szczególnych warunkach", muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika.

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

będzie spełnienie jednego z warunków, to z przywilejów skorzysta zbyt szeroka grupa osób. W gronie wcześniejszych emerytów znajdzie się np. operator koparki, dźwigu czy latarnik. Choć trudno byłoby uzasadnić, że ich praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych, to bez wątpienia jest

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

linii lotniczych czy pogotowia lotniczego to zawody należące do tych, którym przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku tych profesji - kwalifikowanych jako praca w szczególnych warunkach - wiek przejścia na emeryturę jest określony na poziomie 55/60 lat dla kobiet/mężczyzn.Na zdjęciu pilot

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

ZUS: Osoby należące do OFE mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury

starych zasadach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile warunki do emerytury osoby te spełniły do 31 grudnia 2008 roku. Są to np. hutnicy, dokerzy, piloci, nauczycie. "Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które na

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

. zm.). Jeśli do końca 1998 r. te osoby spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

negocjacjach. Zawsze zgoda związkowców na propozycję podniesienia limitu nadgodzin jest wynikiem analizy warunków pracy i nastrojów wśród załogi" - podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ "Solidarność". Należy jednak pamiętać, że stałe korzystanie z nadgodzin ma niekorzystne skutki

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

Walczmy z biurokracją

Walczmy z biurokracją

starej Unii. Szczególnie martwi zaś dopiero 81. miejsce w kategorii warunki dla biznesu czy rynek pracy - 101. miejsce. O ile w wielu dziedzinach wypadamy dobrze, to tutaj oraz w relacjach dochody do wydatków (dopiero 137. miejsce!) jest źle. Rozumiem, że rynek pracy i wydatki publiczne to rzeczy "

W kopalniach JSW trwa referendum strajkowe w sprawie posiłków profilaktycznych

pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?'" - czytamy w komunikacie. Jak podano, zarząd spółki podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom powierzchni, w tym administracji, którzy nie spełniają wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

warunkach stosunku pracy jest nią, bez względu na wolę stron, którą kierowały się przy inicjowaniu zatrudnienia. Chodzi o sytuacje, gdy pracownik w sytuacji braku pozycji negocjacyjnej porównywalnej do zatrudniającego lub podlegając presji, a czasem także przymusowi ekonomicznemu, godzi się na warunki

Wrocław. Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Jak powiedział PAP dyrektor Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Marcin Kieżyński, w nowym okresie programowania pomocy na lata 2014-2020, wrocławscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych atrakcyjnych warunków uzyskania zwolnień z podatku od nieruchomości. Mają się

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

społecznych inspektorów pracy. "Społeczni inspektorzy pracy mają wiele przywilejów, a w zamian niewiele się od nich wymaga. Są chronieni przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy i płacy na mniej korzystne, mają prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wgląd do dokumentów, a

BIEC: WWK wzrósł o 2,1 pkt, ale tendencje stagnacyjne jeszcze nie są przełamane

. "Szczególnie niepokoi spadek wydajności pracy. Tendencja ta trwa już od blisko roku i zagraża redukcją zatrudnienia jeśli istotnie nie poprawią warunki dla wzrostu produkcji" - wskazano także. (ISBnews)  

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Takie praktyki naruszają obowiązujące przepisy kodeksu pracy - tłumaczy Rutkowska. Kogo obejmą kontrole? - Inspektorzy mają zwrócić szczególną uwagę na zakłady opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

obecnie, w Rosji - o 20 mln, w Japonii - o 19 mln, w Niemczech - o 13 mln. Gospodarce pozostanie zatem jeden silnik - wzrost produktywności. Aby w pełni zrekompensować spadek zatrudnienia, wydajność pracy musi rosnąć o 80 proc. szybciej niż w ostatnim półwieczu. Jest to trudne, choć pod pewnymi warunkami

Jaka pensja przyciągnie młodego finansistę? RAPORT

Jaka pensja przyciągnie młodego finansistę? RAPORT

miejsca do zawodowej realizacji. Ta wiedza może być pomocna w stwarzaniu im jak najlepszych warunków pracy, dzięki którym rozwiną swój potencjał - z korzyścią dla siebie, firmy i środowiska, w którym pracują - mówi Beata Bardoni, kierownik personalny Provident Polska. - To także cenne wskazówki, jakie

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

kłopoty z uzyskaniem emerytury pomostowej. Pracodawcy uznają np., że ich pracownik nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Skutek? Pracownicy piszą skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Na rozstrzygnięcie

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia. Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracownicy piszą wtedy skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Przykładów jest dużo. Na rozstrzygnięcie czeka sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Takie śledztwo przeprowadziła grupa Clean Clothes Polska, która właśnie opublikowała raport nt. warunków pracy w fabrykach szyjących ubrania dla polskich firm: LPP (marki House, Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay), Monnari i Carry (Cały raport znajduje się na końcu artykułu). Dotarcie do fabryk było

PGNiG chce pozostać liderem sprzedaży gazu i wzmocnić segment wydobywczy

też dążyć do "uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw". Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być "kluczową dźwignią

Łatwiejsze budowanie. Będzie nowe prawo?

blisko granicy sąsiedniej działki. Wystarczyłoby złożyć w starostwie zgłoszenie planowanej budowy wraz z projektem, który musiałby uwzględniać wytyczne obowiązującego w danej gminie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie ubiegłorocznych danych o pozwoleniach

Podkarpackie. Władze Jasła będą pomagać młodym przedsiębiorcom

swoją działalność, będzie mógł wynająć pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. Liczymy, że dzięki JCC pobudzimy kreatywność wśród osób młodych, nie tylko z Jasła, ale również z okolic, a dzięki temu wzrośnie liczba zakładanych firm na naszym terenie" - dodała. Samorząd liczy, że nowe firmy

W JSW procedura zwolnień organizatorów nielegalnego strajku

warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni. W ubiegłym tygodniu zarząd JSW przedstawił publicznie plan oszczędnościowy, konieczny by - jak mówił prezes Jarosław Zagórowski - trwale poprawić kondycję firmy. JSW wypowiedziała trzy porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami zawodowymi. Chce m.in

NBP: Liczba pracujących wzrosła w I kw. przy mniejszym ryzyku utraty pracy

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Liczba pracujących (wg BAEL) wzrosła o 1,8% r/r w I kw. 2014 r. (wobec 0,5% r/r w IV kw. 2013 roku) w warunkach wyraźnego spadku ryzyka utraty pracy oraz niewielkiego wzrostu prawdopodobieństwa znalezienia pracy, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

pracy także w odniesieniu do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia - podkreśla Marcin Zieleniecki. Kontrowersje budzi też w

PKP Cargo: 3300 osób zapisało się do programu dobrowolnych odejść

strony pracowników Grupy PKP Cargo zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel z ok. 90 mln do 301 mln zł. Program dobrowolnych odejść to oferta rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i po uzyskaniu

Uelastycznienie czasu pracy zmniejszy skalę zwolnień

Dzięki swobodniejszemu organizowaniu czasu pracy możliwe będzie elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie pracownikami w warunkach zmieniającego się popytu, co w konsekwencji ograniczy skalę masowych zwolnień pracowników i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw

UKE i UOKiK radzą jak stosować w telekomunikacji nowe prawo konsumenta

bowiem wątpliwości, jak mają się nowe regulacje do obowiązujących w momencie wejścia w życie ustawy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uprawnień przysługujących abonentom w przypadku zmian warunków umów dokonanych w związku z wejściem w życie Prawa konsumenta. Urzędy podkreśliły jednak

DM IDMSA ograniczy działalność maklerską, zwolni 83,5% zatrudnionych

współpraca pomiędzy stronami w zakresie zapewnienia dotychczasowym Klientom DM IDMSA możliwości zawarcia na preferencyjnych warunkach umów o świadczenie usług maklerskich z DM BOŚ SA w zakresie, w którym DM IDMSA zaprzestaje działalności maklerskiej" - czytamy dalej. W odrębnym komunikacie IDMSA

Spółka PGNiG kupi udziały w złożach na szelfie norweskim za 996 mln zł

. Przyszłe nakłady inwestycyjne w ramach przejmowanych koncesji powinny zostać sfinansowane przez bieżące przepływy z norweskiej działalności PGNiG" - napisano. PGNiG zakłada, że rzeczywista data rozliczenia transakcji nastąpi w IV kwartale 2014 r. Warunkami zawieszającymi umowy jest uzyskanie

Ukrop w Biedronce. Pracownicy proszą o wysyłanie skarg

przez naszych klientów. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w naszej sieci w sytuacji, gdy temperatura w sklepie przekracza 28°C, podejmujemy działania mające na celu poprawę warunków pracy. W tego typu placówkach pracownicy mogą korzystać z częstszych

S&P prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,1% w 2014 r., 3,3% w 2015 r.

2015 r., przy założeniu, że skutki wojny domowej na Ukrainie oraz sankcji nałożonych przez UE na Rosję będą ograniczone. "Sądzimy, że poprawiające się warunki na rynku pracy, bardzo niska inflacja i wciąż akomodacyjna polityka pieniężna będą nadal wspierać popyt krajowy" - powiedziała

Instytut Staszica chce zmian prawnych ws. kontroli, które ułatwią pracę firmom

obserwatora w kontrolach przez przedstawicieli organizacji pozarządowych - znacznie szybsze niż obecnie rozstrzyganie odwołań, także na drodze sądowej - obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która paraliżuje pracę firmy / instytucji i możliwość składania zażaleń na

Niemiecki dziennikarz doprowadził do zamknięcia 89 lokali Burger Kinga

Wszystko zaczęło się w maju bieżącego roku, kiedy Günter Wallraff, dziennikarz niemieckiej stacji telewizyjnej RTL, wyemitował reportaż o skandalicznych warunkach higienicznych, jakie panują w lokalach Burger Kinga. Kilka miesięcy później postanowił przeprowadzić powtórne śledztwo. Okazało się

Pracodawcy chcą krótszego okresu wypowiedzenia umów o pracę

pracy oraz zapoznanie się pracownika z warunkami pracy w danym zakładzie pracy" - wyjaśniają w swoim stanowisku. "Należy podkreślić, że zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na okres próbny jest nieobowiązkowe i dlatego nie powinna ona być uwzględniana przy wyjaśnianiu powodu przyjęcia

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji

. Obawiamy się, że powstanie szara strefa, gdzie nie ma ani decyzji o warunkach zabudowy, ani urbanistycznego planu realizacyjnego, ani miejscowego planu. To powinno być wyjaśnione na etapie prac w Sejmie" - dodał Bernatowicz. Prezes Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski

Rozpoczęło się referendum ws. akcji protestacyjnej w JSW

pod ziemią i w warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni. Jabłońska-Bajer przypomniała, że szukając oszczędności zarząd nie zapowiada zwolnień czy likwidacji zakładów. "Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną branży górniczej i obawy pracowników o miejsca pracy, zarząd apeluje do strony

Lewiatan zaskarżył do TK ustawę o społecznej inspekcji pracy

nich wymaga. Są chronieni przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy i płacy na mniej korzystne, mają prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, wgląd do dokumentów, a nawet możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia" - podaje Lewiatan. Rzecznik NSZZ "Solidarność

"Nasz Dziennik": Inspektor w wiatrakach

Kontrola jest reakcją na olbrzymie zainteresowanie i liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Wywołują one kontrowersje społeczne, szczególnie ws. lokalizacji wiatraków i co za tym idzie ich wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców - mówi

Most na Wiśle coraz bliżej. Opóźnienie przez wysoką wodę

wówczas nie da się przeprowadzić wszystkich robót, szczególnie tych związanych z betonowaniem, ze względu na warunki pogodowe - mówi. Jak już pisaliśmy, zgodnie z umową most miał być gotowy na początku grudnia 2014 r. Oprócz wybudowania konstrukcji samej przeprawy wykonawca ma też położyć na niej

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- poinformował prezes UOKiK Adam Jasser. - Premier Ewa Kopacz zwróciła się do KNF i UOKiK o zbadanie działań banków dotyczących zmian warunków kredytów denominowanych w walutach obcych - podał CIR we wtorkowym komunikacie. - Zdaniem ministra skarbu, Włodzimierza Karpińskiego, koszty planu naprawczego Kompanii

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł (w 2011 r. - 10 mln zł).Inspekcja stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. W 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym kątem umów, podczas gdy w

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

na wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia zawodowego i szkolnictwa wyższego - by ułatwić dostęp do rynku pracy. Z kolei zaangażowanie EBI w program operacyjny "Polska Wschodnia" pozwoli na "wzmocnienie struktury gospodarczej i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Ułatwienie młodym wejścia na rynek pracy ma się odbyć poprzez zapewnianie im pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej - napisano.Niska jakość stażyWażną rolę mają odegrać biura pośrednictwa pracy i izby pracy

"DGP": Zbyt chorzy na pracę, zbyt zdrowi na rentę

Chodzi np. o maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia. Każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ale prawo do pomostówek będą mieć

"Solidarność": Obniżyć akcyzę na prąd, obniżyć VAT i PIT, CIT zlikwidować, rozwijać przemysł

się do rozwoju przemysłu. W sytuacji, w której ten efekt dialogu jest pomijany - szczególnie na szczeblu ponadzakładowym - to państwo powinno starać się stworzyć takie warunki, które pozwolą na upowszechnienie zawierania układów zbiorowych.

Konsorcjum z KGHM będzie szukało nowych metod wydobycia rzadkich surowców

pracujących w warunkach krytycznych" - podkreśliła Juzyk. Jak dodała, widać potencjał jego stosowania w przemyśle maszynowym, samochodowym czy energetycznym. W wielu przypadkach w Europie są złoża różnych cennych surowców, ale nie ma technologii ich eksploatacji. Wyjściem może być np. ługowanie, czyli

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

Ostrożnie ze sztucznymi ogniami w pobliżu lotnisk

o tego typu planowanych działaniach" - przekazuje dyrekcja PAŻP. Zgodnie z przepisami (rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego) zgodę można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego formularza zawiadamiającego, jaki

1 tys. zł na rękę albo bezrobocie. Jak ratować "stracone pokolenie"?

największym wyzwaniem nadchodzących lat jest nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale też poprawa warunków dla tych, którzy będą wchodzić na rynek. Rządy będą musiały znaleźć sposób, aby pogodzić sytuację absolwentów z milionami długoterminowych bezrobotnych w wieku 30 lat. A co z bezrobotnymi? Według

Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej

. Wystosowali natomiast list do premier Ewy Kopacz, w którym zgłosili gotowość natychmiastowego rozpoczęcia rozmów na temat branży. Postawili jednak dwa warunki: rozmowy mają się odbyć na Śląsku, po drugie, nie może być mowy o likwidacji kopalń. "Warunkiem jakichkolwiek rozmów jest zmiana planu - z

NBP: Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, przyspiesza wzrost liczby pracujących

pracy od ponad roku. "Rosnąca liczba (i udział) osób z długim 'stażem bezrobocia' stanowią istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych, nawet w warunkach malejącego bezrobocia ogółem" - konkluduje NBP. (ISBnews)  

Dlaczego polskie truskawki są droższe od hiszpańskich?

Polsce są w związku z tym wyższe. Chodzi nie tylko o opryski, ale też przygotowanie truskawkom szczególnych warunków. Sprzedawane obecnie na rynku polskie truskawki w większości pochodzą spod osłon, które nierzadko dogrzewane są elektrycznie. Hiszpański czy grecki klimat dużo bardziej sprzyja w tym

Kowalczyk zwraca się do związków o ich propozycje ws. naprawy KW

piątek do Warszawy, gdzie zaprosił ich Kowalczyk. Wystosowali natomiast list do premier Ewy Kopacz, w którym zgłosili gotowość natychmiastowego rozpoczęcia rozmów na temat branży. Postawili jednak dwa warunki: rozmowy mają się odbyć na Śląsku, po drugie, nie może być mowy o likwidacji kopalń. "

Donos na śmierć w kopalni

karani za wskazywanie zagrożeń, które mogły doprowadzić do tragedii. Co więcej, powinni być szczególnie chronieni przez system. Górnicy muszą też widzieć, że za ewidentne łamanie przepisów i zmuszanie ludzi do pracy w warunkach, w których mogą zginąć, ich przełożeni ponoszą realne konsekwencje. Choćby

Albo związkowiec, albo biznesmen

pięciodniowego tygodnia pracy szczególnie w tak trudnym zawodzie jak górnik nie jest socjalnym wymysłem, to realna potrzeba. Taki rytm pracy ma zagwarantować wypoczynek. Dorabianie pod ziemią, choćby legalnie w innej spółce, narusza ten rytm. To zła praktyka obracająca się w dłuższej perspektywie przeciwko

Kowalczyk jedzie na Śląsk, by rozmawiać o naprawie Kompanii Węglowej

list do premier Ewy Kopacz, w którym zgłosili gotowość natychmiastowego rozpoczęcia rozmów na temat branży. Postawili jednak dwa warunki: rozmowy mają się odbyć na Śląsku, po drugie, nie może być mowy o likwidacji kopalń. "Warunkiem jakichkolwiek rozmów jest zmiana planu - z likwidacyjnego na

Czy student ma szansę na szybką pożyczkę?

atrakcyjniejszych warunkach. W dodatku pożyczki oferowane obecnie studentom przez instytucje finansowe są tak konstruowane, aby były do nich jak najlepiej dopasowane, m.in. wydłuża się ich okres spłaty i oferuje się niższe oprocentowanie. Można otrzymać nawet kilka tysięcy złotych na dowolny cel. Kto nie ma szans

PGNiG ma udziały w 4 dalszych złożach w Norwegii, zwiększa zagr. produkcję o 60%

sfinansowane przez bieżące przepływy z norweskiej działalności PGNiG" - podano także w materiale. PGNiG zakłada, że rzeczywista data rozliczenia transakcji nastąpi w IV kwartale 2014 roku. Umowa zakupu udziałów w złożach Morvin, Vilje, Vale oraz Gina Krog została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w

WUG apeluje o zgłaszanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w kopalniach

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie wydano przedsiębiorcom górniczym "polecenie przeanalizowania wszystkich prowadzonych oraz planowanych robót w rejonach szczególnie zagrożonych". "Wnioski z dokonanych ocen i analiz wraz z wytyczonymi kierunkami działań, zaopiniowanymi przez

Inwestycje w strefach coraz szybciej rosną. Nowe miejsca pracy

inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce - informowało wtedy Centrum Informacyjne rządu.Według informacji zebranych przez "Rzeczpospolitą"

Ruszyło wydobycie ropy z największego złoża na Morzu Kaspijskim

, według agencji Bloomberg wyniosły 116 mld dol., z czego 48 mln po stronie Kazachstanu. Przyczyn tego stanu jest kilka, m.in. trudne warunki wydobycia, konieczność stosowania szczególnie wysokich norm ochrony środowiska czy brak porozumienia z rządem w Astanie.Wydobycie ma pomóc europejskim rafineriom

Gorzki smak wuzetki. Deweloperzy ocenili miasta

Warunki zabudowy (nazywane popularnie "wuzetkami") określają wstępny kształt inwestycji. Inwestor musi się o nie starać, jeżeli zamierza budować na terenie, który nie ma planu zagospodarowania. - W kodeksie postępowania administracyjnego zapisane jest, że decyzja o "wuzetce"

Dolnośląskie. Duże inwestycje zmniejszyły bezrobocie w całym regionie

, że rekrutacja odbywała się tylko przez internet" - powiedział PAP Tomasz Walenczak, dyrektor operacyjny w Manpower, agencji zatrudnienia prowadzącej dla Amazon rekrutację pracowników tymczasowych. Jego zdaniem, sukces przedsięwzięcia wynikał przede wszystkim z atrakcyjnych warunków

Boom inwestycyjny w portach. Premier obiecała 11 mld zł

wydawać środki? - W działaniach na rzecz podniesienia konkurencyjności portów morskich należy zadbać przede wszystkim o tworzenie dogodnych warunków ich rozwoju. Priorytetem staje się przede wszystkim dostęp do portów - mówi "Wyborczej" Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych i

PGE działa dla zysku, nie dla miejsc pracy. Ale...

Mieszkańców łatwo zrozumieć - do elektrowni zdążyli się przyzwyczaić, wiedzą, że daje miejsca pracy, a budowa na kilka lat nakręciłaby koniunkturę w regionie. Trudno też odmówić racji zarządowi PGE, który uznał, że w obecnych warunkach - niskie ceny prądu, niechęć kopalni do obniżenia cen węgla

Pracujesz w Amazonie? Zapłacą ci, jeśli odejdziesz

, że w grudniowym strajku przeciwko warunkom pracy wzięło udział 1115 osób. Niemiecką opinię publiczną zbulwersował film dokumentalny wyemitowany w lutym przez telewizję publiczną ARD, w którym pracownicy skarżyli się na klimat zastraszania w siedmiu niemieckich centrach dystrybucyjnych firmy Amazon

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

zapewnienie równego dostępu do technologii teleinformatycznych, między innymi poprzez rozwijanie e-administracji i handlu elektronicznego. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój EBI będzie wspierać rozwój szkolnictwa i gospodarki opartej na wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia

Piechociński: receptą dla górnictwa praca, cięcie kosztów i efektywność

da lub samorząd da i nie trzeba będzie niczego zmieniać+. Żeby zachować wszystkie miejsca pracy w polskim górnictwie, szczególnie w górnictwie śląskim, które pracuje z historycznymi obciążeniami na bardzo często trudnych zasobach, potrzeba dużej determinacji i dużo pracy także w samym środowisku

MIR: pierwszy konkurs z programu "Polska Cyfrowa" - jeszcze w tym roku

-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro. Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,22 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W JSW procedura zwolnień organizatorów nielegalnego strajku

związki w całej JSW w poniedziałek i wtorek prowadzą referendum strajkowe. Pytanie brzmi: "Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń

Za szybko, za tanio, za ryzykownie - prawo leży na drodze

musiała stosować kryterium najniższej ceny? Nie, mogła modyfikować warunki przetargu. Natomiast wiadomo, że kryterium ceny jest najłatwiejsze w ocenie i wizerunkowo kreuje urząd jako dbający o publiczne wydatki. Ale nie tylko to było grzechem organizacyjnym GDDKiA. Analitycy ogromne zastrzeżenia mają do

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

zorganizowała przetarg na usługi pocztowe. W jego warunkach umieściła zapis, który na naszym rynku jest nowością. Za niską cenę usług, owszem, przyznawano 80 pkt. Po 5 pkt było za liczbę stałych placówek oraz możliwość internetowego śledzenia przesyłek. Ale o wyniku przetargu decydowało zatrudnianie pracowników

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami eksportowymi. Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia eksportu produktów na terytoria

Hiszpanie jadą za chlebem do Ameryki Łacińskiej

bonem na transport publiczny. Magister czy nawet doktor w Hiszpanii o takich warunkach nie może nawet marzyć. - To świetnie, że nasi naukowcy są tak cenieni i znajdują pracę za Atlantykiem - uważa Manuel José López, przewodniczący konferencji hiszpańskich rektorów. - Ale z drugiej strony nasze

PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta. Tymczasem - jak wskazała PIP - projektowane przepisy przewidują, że pozostałe umowy zawarte na czas określony trwające w dniu wejścia w życie

Punkt informacyjny w kop. Kazimierz-Juliusz znowu działa

w warunkach "ekonomicznie uzasadnionych". Kazimierz-Juliusz to ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarząd KHW chciał zakończyć eksploatację węgla już z końcem września, tłumacząc to wyczerpaniem się dostępnych złóż oraz narastaniem problemów związanych z

Kto może krócej pracować

, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych powinno być ponadto wystawione według wzoru przewidzianego przez akty resortowe wydane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych

Ekspansja Google w Krakowie. Centrum badawcze przy Rynku Głównym

centrum badawczo-rozwojowe), w Krakowie oraz centrum innowacji we Wrocławiu. Praca jest ceniona nie tylko ze względu na warunki socjalne, kuszą też wynagrodzenia - średnio ok. 10 tys. zł.

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

również członkowie rad nadzorczych. Jeżeli wcześniejszy emeryt będący członkiem takiej rady przekroczy wyznaczony limit, może mieć emeryturę zmniejszoną, a nawet zawieszoną. Emerytura pomostowa Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie - w warunkach szczególnych lub

Do 2020 r. Koleje Śląskie chcą mieć 30 nowych pociągów

szczegółowych planów operacyjnych. Rozpatrujemy kilka kierunków rozwoju sytuacji, jednak każdy z nich zakłada wzrost pracy przewozowej i liczby pasażerów" - zaznaczył prezes Kolei Śląskich Piotr Bramorski. "Jednym z niezbędnych warunków, który ten rozwój pozwolą osiągnąć, jest wysoki standard podróży

OIES: Ropa z Arktyki popłynie szerszym strumieniem dopiero po 2030 r.

wykonanie potrwa dwa lata ze względu na bardzo krótki okres, w którym możliwe jest prowadzenie prac (zaledwie trzy, cztery miesiące w roku). Naturalną konsekwencją tego faktu jest to, że do opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia konieczne będzie spełnienie dwóch warunków: znalezienie odpowiednio dużych

OIES: ropa z Arktyki popłynie szerszym strumieniem dopiero po 2030 r.

prac poszukiwawczych a następnie wydobywczych, która z kolei wynika z trudnych warunków klimatycznych. Jako przykład autorzy raportu podają odwiert wykonywany przez Rosnieft i ExxonMobil na Morzu Karskim, który będzie kosztował ponad 600 mln dolarów (jeden z najdroższych odwiertów w historii branży

Firma TINES podpisała w Azerbejdżanie kontrakt z Metro Baku

, "kontrakt został zawarty w warunkach bardzo silnej konkurencji ze strony firm zachodnich" i "sukces TINES nie byłby możliwy bez wsparcia MG". Metro Baku, czyli bakijskie metro (Baki Metropoliteni) to spółka akcyjna podlegająca państwu. Powstało w latach ZSRR, działa od 1967 roku; ma

Obowiązki pracodawcy na początku roku

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 ustawy). Zatrudnienie przy takich pracach uprawnia pracownika do emerytury pomostowej. Ponadto pracodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach

"Solidarność" upomina się o wodę mineralną

powietrza przekracza 25 stopni na zewnątrz lub 28 stopni w obiekcie, to mamy szczególnie trudne warunki pracy, a to oznacza, że należy załodze zapewnić nie tylko zwykłą wodę, ale wodę lub inne napoje wzbogacone w składniki mineralne wypłukiwane z organizmu podczas pocenia się - dodaje jeden z ekspertów

Święty Mikołaj żyje!

polskich warunkach zmiana bilansu demograficznego jest równoważona przez wzrost wydajności pracy. Gdyby ŚM mniej intensywnie zmieniał garderobę z czerwonej na błękitną, starczyłoby mu na prezenty dla wszystkich. Może nie na takie, jak kiedyś, ale nie aż tak skąpe, by narastało szczególnie ważne przed

Umowa na czas określony bardziej ryzykowna

ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Klauzula 4 wskazanego porozumienia wprowadza bowiem zasadę niedyskryminacji, wedle której pracownicy zatrudnieni na czas określony nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny na tle warunków pracy niż porównywalni

MIR: KE pozytywnie o planie naprawczym dla PARP

"PARP będzie mogła uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pod warunkiem pełnego wdrożenia planu działań naprawczych". PARP zapewnia, że już od 2013 r. przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej. "Agencja przygotowała plan działań związanych z wdrażaniem

MIR: konkursy dla firm z programu "Polska Wschodnia" - w II połowie 2015 r.

małych i średnich przedsiębiorstw działających we wschodniej Polsce, a także na tworzenie warunków, które mają sprzyjać powstawaniu innowacyjnych firm. "Osoby do 35. roku życia, które będą miały dobry pomysł na biznes, zostaną otoczone fachową opieką. Jeżeli ich działalność gospodarcza powiedzie się

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

społecznych na różnych etapach. Pozwalają uwzględniać interesy osób wykluczonych, np. niepełnosprawnych, potrzeb mniejszości w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert, warunkach realizacji zamówienia. Czyli wszędzie tam, gdzie interesuje nas aspekt społeczny, a nie tylko kwestia ceny i jakości

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

wieku przedemerytalnym pozwalają to robić. Kiedy pracodawca może bezkarnie zwolnić pracownika, któremu brakuje czterech lat do emerytury? Gdy pracownik pobiera już wcześniejszą emeryturę i jednocześnie dorabia w zakładzie pracy. Mimo że spełnia warunki wiekowe, szef może go zwolnić. Przykład. Pan Marian

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innychpraca – Encyklopedia PWN. Praca w mechanice W ruchu postępowymJeżeli ruch ciała jest prostoliniowy a wektor siły

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa – zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie, zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu określonego problemu naukowego. Są określone przez kolejne etapy realizacji metody naukowej. Dzieło naukowe zaś – to pisarskie ujęcie

Niepełnosprawność

na równi z rówieśnikami. Niektóre dzieci, z racji wskazań zdrowotnych, mogą być nauczane w szczególnych warunkach. O przyznaniu prawa do specjalnego trybu nauczania decydują zespoły orzekające Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, jednak zawsze ostateczna decyzja o wyborze metody i sposobu nauczania leży

Leczenie uzależnień

jako właściwy proces terapeutyczny. Leczenie odwykowe alkoholizmuLeczenie odwykowe w przypadku uzaleznienia od alkoholu może odbywać się w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym. W warunkach stacjonarnych przeprowadza się najczęściej detoksykację, a także, w razie konieczności, leczenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.