praca w szczególnych warunkach

Agata Barczewska

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

W wielu zawodach praca wykonywana jest w warunkach znacznie odbiegających od typowej pracy "za biurkiem". Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwość wykonywanych czynności powoduje, że zaliczana jest ona do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub mających szczególny charakter. Z występowaniem takiego zatrudnienia wiążą się dla pracodawcy określone obowiązki.

Od 1 stycznia dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w szczególnych warunkach, muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika

Dodatkowy podatek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia zakłady pracy, których pracownicy zatrudnieni są w "szczególnych warunkach", muszą płacić dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ile? 1,5 proc. od wynagrodzenia pracownika.

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15 - letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Nowy obowiązekUstawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie ponad dwa lata temu, nałożyła na niektórych płatników nowe obowiązki. Chodzi tu o płatników zatrudniających pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oprócz tego, że zostali oni

Komisja Trójstronna: kolejny dzień debat nad "pomostówkami"

będzie spełnienie jednego z warunków, to z przywilejów skorzysta zbyt szeroka grupa osób. W gronie wcześniejszych emerytów znajdzie się np. operator koparki, dźwigu czy latarnik. Choć trudno byłoby uzasadnić, że ich praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych, to bez wątpienia jest

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

linii lotniczych czy pogotowia lotniczego to zawody należące do tych, którym przysługuje prawo do emerytury pomostowej. W przypadku tych profesji - kwalifikowanych jako praca w szczególnych warunkach - wiek przejścia na emeryturę jest określony na poziomie 55/60 lat dla kobiet/mężczyzn.Na zdjęciu pilot

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową?

Osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonujące zatrudnienie zaliczone do prac o szczególnym charakterze, ale niespełniające warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury, mogą sprawdzić czy nabędą prawo do emerytury pomostowej.Osoby uprawnionePrawo do emerytury pomostowej

ZUS: Osoby należące do OFE mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury

starych zasadach z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile warunki do emerytury osoby te spełniły do 31 grudnia 2008 roku. Są to np. hutnicy, dokerzy, piloci, nauczycie. "Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które na

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

. Zawsze zgoda związkowców na propozycję podniesienia limitu nadgodzin jest wynikiem analizy warunków pracy i nastrojów wśród załogi - podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ "Solidarność". Należy jednak pamiętać, że stałe korzystanie z nadgodzin ma niekorzystne skutki. Normy czasu pracy

"Dziennik Gazeta Prawna": Nadgodziny są codziennością

negocjacjach. Zawsze zgoda związkowców na propozycję podniesienia limitu nadgodzin jest wynikiem analizy warunków pracy i nastrojów wśród załogi" - podkreśla prof. Marcin Zieleniecki, ekspert NSZZ "Solidarność". Należy jednak pamiętać, że stałe korzystanie z nadgodzin ma niekorzystne skutki

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich

przede wszystkim z intensywnego i trudnego charakteru ich pracy i ze szczególnych warunków, w jakich pracują - tropikalne temperatury, obszary arktyczne" - dodano. Wynagrodzenie marynarzy będzie składało się z części podstawowej (określonej stawką godzinową lub miesięczną) oraz dodatku morskiego

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

"PB": Nowa praca bez wizyty u lekarza

od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

.). Jeśli do końca 1998 r. spełniły warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub 20 lat (kobieta), w tym 15 lat właśnie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bez względu na rządowe zmiany zachowują prawo do wcześniejszej emerytury. I mogą na nią przejść w kolejnych latach, np. w 2014 r. ZUS

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

warunkach stosunku pracy jest nią, bez względu na wolę stron, którą kierowały się przy inicjowaniu zatrudnienia. Chodzi o sytuacje, gdy pracownik w sytuacji braku pozycji negocjacyjnej porównywalnej do zatrudniającego lub podlegając presji, a czasem także przymusowi ekonomicznemu, godzi się na warunki

Pracujesz w upale? Masz swoje prawa

%.  W gorące dni przedsiębiorcy powinni też stworzyć komfortowe warunki pracy, np. instalując rolety, wentylatory czy klimatyzację. "Jeśli pracodawca nie dopełni tych warunków, możemy odmówić wykonywania swoich obowiązków, a nawet rozwiązać umowę - wyjaśnia Andrzej Czyżowski, adwokat z

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

z pracownikami umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Takie praktyki naruszają obowiązujące przepisy kodeksu pracy - tłumaczy Rutkowska.Kogo obejmą kontrole? - Inspektorzy mają zwrócić szczególną uwagę na zakłady opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracownicy piszą wtedy skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Przykładów jest dużo. Na rozstrzygnięcie czeka sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy

OECD: mimo ożywienia mały biznes dalej ma problemy z kredytowaniem

. MŚP miały też gorsze warunki kredytowe niż duże firmy. Chodzi m.in. o wyższe oprocentowanie, krótsze terminy na spłatę zadłużenia oraz ostrzejsze warunki zabezpieczeń. Organizacja OECD oceniła, że w niektórych przypadkach można mówić nawet o pogorszeniu się dostępu do kredytów dla MŚP w porównaniu z

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Takie śledztwo przeprowadziła grupa Clean Clothes Polska, która właśnie opublikowała raport nt. warunków pracy w fabrykach szyjących ubrania dla polskich firm: LPP (marki House, Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay), Monnari i Carry (Cały raport znajduje się na końcu artykułu). Dotarcie do fabryk było

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

listopadzie 2013 r. Umożliwia ona przedsiębiorcom, którzy ogłosili przestój ekonomiczny lub obniżyli wymiar czasu pracy, skorzystanie ze wsparcia służącego ochronie miejsc pracy w sytuacji, gdy przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą je dostać na częściowe

NBP: Liczba pracujących wzrosła w I kw. przy mniejszym ryzyku utraty pracy

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Liczba pracujących (wg BAEL) wzrosła o 1,8% r/r w I kw. 2014 r. (wobec 0,5% r/r w IV kw. 2013 roku) w warunkach wyraźnego spadku ryzyka utraty pracy oraz niewielkiego wzrostu prawdopodobieństwa znalezienia pracy, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

Solidarność skarży rząd do Komisji Europejskiej o elastyczny czas pracy

pracy także w odniesieniu do osób, które wymagają ochrony, np. kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech czy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla zdrowia - podkreśla Marcin Zieleniecki. Kontrowersje budzi też w

Ukrop w Biedronce. Pracownicy proszą o wysyłanie skarg

przez naszych klientów. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w naszej sieci w sytuacji, gdy temperatura w sklepie przekracza 28°C, podejmujemy działania mające na celu poprawę warunków pracy. W tego typu placówkach pracownicy mogą korzystać z częstszych

DM IDMSA ograniczy działalność maklerską, zwolni 83,5% zatrudnionych

współpraca pomiędzy stronami w zakresie zapewnienia dotychczasowym Klientom DM IDMSA możliwości zawarcia na preferencyjnych warunkach umów o świadczenie usług maklerskich z DM BOŚ SA w zakresie, w którym DM IDMSA zaprzestaje działalności maklerskiej" - czytamy dalej. W odrębnym komunikacie IDMSA

Uelastycznienie czasu pracy zmniejszy skalę zwolnień

Dzięki swobodniejszemu organizowaniu czasu pracy możliwe będzie elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie pracownikami w warunkach zmieniającego się popytu, co w konsekwencji ograniczy skalę masowych zwolnień pracowników i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

warunków wykonywania zadań w zakresie poboru podatków, egzekucji i kontroli, ale również podniesienie jakości obsługi podatników. "Administracja podatkowa musi kierować się pomocniczością w stosunku do obywateli, co ma się wyrażać wsparciem w realizacji obowiązków podatkowych oraz upowszechnianiem

"Nasz Dziennik": Inspektor w wiatrakach

Kontrola jest reakcją na olbrzymie zainteresowanie i liczne protesty lokalnych społeczności związane z procesem budowy lądowych farm wiatrowych. Wywołują one kontrowersje społeczne, szczególnie ws. lokalizacji wiatraków i co za tym idzie ich wpływu na warunki życia okolicznych mieszkańców - mówi

Inspekcja Pracy: Ponad 88 tys. wykroczeń przeciwko pracownikom

. - 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł (w 2011 r. - 10 mln zł).Inspekcja stwierdza też, że systematycznie wzrasta skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. W 2012 r. zakwestionowano 16 proc. kontrolowanych pod tym kątem umów, podczas gdy w

W przyszłym roku połowę bezrobotnych mogą stanowić młodzi

. Ułatwienie młodym wejścia na rynek pracy ma się odbyć poprzez zapewnianie im pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej - napisano.Niska jakość stażyWażną rolę mają odegrać biura pośrednictwa pracy i izby pracy

1 tys. zł na rękę albo bezrobocie. Jak ratować "stracone pokolenie"?

największym wyzwaniem nadchodzących lat jest nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale też poprawa warunków dla tych, którzy będą wchodzić na rynek. Rządy będą musiały znaleźć sposób, aby pogodzić sytuację absolwentów z milionami długoterminowych bezrobotnych w wieku 30 lat. A co z bezrobotnymi? Według

Ostrożnie ze sztucznymi ogniami w pobliżu lotnisk

o tego typu planowanych działaniach" - przekazuje dyrekcja PAŻP. Zgodnie z przepisami (rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego) zgodę można uzyskać po wypełnieniu odpowiedniego formularza zawiadamiającego, jaki

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

emerytalno-rentowe, uzależnione od dochodów, i podatek PIT według skali podatkowej. PAP: Jak Pan ocenia pracę ówczesnych ministrów finansów? J.B.: Działali w bardzo różnych warunkach społecznych i przy często istotnie różnych ograniczeniach politycznych. W związku z tym porównywanie ich nie ma większego

NBP: Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza, przyspiesza wzrost liczby pracujących

pracy od ponad roku. "Rosnąca liczba (i udział) osób z długim 'stażem bezrobocia' stanowią istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych, nawet w warunkach malejącego bezrobocia ogółem" - konkluduje NBP. (ISBnews)  

Dlaczego polskie truskawki są droższe od hiszpańskich?

Polsce są w związku z tym wyższe. Chodzi nie tylko o opryski, ale też przygotowanie truskawkom szczególnych warunków. Sprzedawane obecnie na rynku polskie truskawki w większości pochodzą spod osłon, które nierzadko dogrzewane są elektrycznie. Hiszpański czy grecki klimat dużo bardziej sprzyja w tym

"DGP": Zbyt chorzy na pracę, zbyt zdrowi na rentę

Chodzi np. o maszynistów, dyżurnych ruchu, hutników czy kierowców pogotowia. Każdego miesiąca pracodawcy wpłacają specjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za 324 tys. pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ale prawo do pomostówek będą mieć

"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o "pomostówkach"

Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej"

Inwestycje w strefach coraz szybciej rosną. Nowe miejsca pracy

inwestorów, realizujących projekty w sektorach o niskiej stopie zwrotu, np. z branży motoryzacyjnej, którzy w warunkach istnienia stref do 2020 r., nie podjęliby decyzji o ulokowaniu fabryk w Polsce - informowało wtedy Centrum Informacyjne rządu.Według informacji zebranych przez "Rzeczpospolitą"

Ruszyło wydobycie ropy z największego złoża na Morzu Kaspijskim

, według agencji Bloomberg wyniosły 116 mld dol., z czego 48 mln po stronie Kazachstanu. Przyczyn tego stanu jest kilka, m.in. trudne warunki wydobycia, konieczność stosowania szczególnie wysokich norm ochrony środowiska czy brak porozumienia z rządem w Astanie.Wydobycie ma pomóc europejskim rafineriom

Pracujesz w Amazonie? Zapłacą ci, jeśli odejdziesz

, że w grudniowym strajku przeciwko warunkom pracy wzięło udział 1115 osób. Niemiecką opinię publiczną zbulwersował film dokumentalny wyemitowany w lutym przez telewizję publiczną ARD, w którym pracownicy skarżyli się na klimat zastraszania w siedmiu niemieckich centrach dystrybucyjnych firmy Amazon

"O której będziesz w domu?" - rodzicielstwo a nowoczesna technologia

Dzisiejszy świat stawia przed rodzicami nie lada wyzwania. Nasze życie stale przyspiesza, pracujemy coraz więcej, a czasu wolnego mamy coraz mniej - wychowywanie dziecka w takich warunkach to prawdziwe wyzwanie. Jak dowodzi badanie Samsung Techonomic Index, współczesne technologie są niezwykle

Gorzki smak wuzetki. Deweloperzy ocenili miasta

Warunki zabudowy (nazywane popularnie "wuzetkami") określają wstępny kształt inwestycji. Inwestor musi się o nie starać, jeżeli zamierza budować na terenie, który nie ma planu zagospodarowania. - W kodeksie postępowania administracyjnego zapisane jest, że decyzja o "wuzetce"

PGE działa dla zysku, nie dla miejsc pracy. Ale...

Mieszkańców łatwo zrozumieć - do elektrowni zdążyli się przyzwyczaić, wiedzą, że daje miejsca pracy, a budowa na kilka lat nakręciłaby koniunkturę w regionie. Trudno też odmówić racji zarządowi PGE, który uznał, że w obecnych warunkach - niskie ceny prądu, niechęć kopalni do obniżenia cen węgla

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że dopiero w czerwcu 2013 r., po 8 latach od rozpoczęcia prac, wdrożono w ZUS system e-SEKIF, który stworzył warunki do oceny efektywności egzekucji i ustalenia rzeczywistej kwoty zaległości. Izba przyznała, że w postępowaniach o dochodzenie należności ZUS korzystał ze wszystkich

Za szybko, za tanio, za ryzykownie - prawo leży na drodze

musiała stosować kryterium najniższej ceny? Nie, mogła modyfikować warunki przetargu. Natomiast wiadomo, że kryterium ceny jest najłatwiejsze w ocenie i wizerunkowo kreuje urząd jako dbający o publiczne wydatki. Ale nie tylko to było grzechem organizacyjnym GDDKiA. Analitycy ogromne zastrzeżenia mają do

Hiszpanie jadą za chlebem do Ameryki Łacińskiej

bonem na transport publiczny. Magister czy nawet doktor w Hiszpanii o takich warunkach nie może nawet marzyć. - To świetnie, że nasi naukowcy są tak cenieni i znajdują pracę za Atlantykiem - uważa Manuel José López, przewodniczący konferencji hiszpańskich rektorów. - Ale z drugiej strony nasze

Ekspansja Google w Krakowie. Centrum badawcze przy Rynku Głównym

centrum badawczo-rozwojowe), w Krakowie oraz centrum innowacji we Wrocławiu. Praca jest ceniona nie tylko ze względu na warunki socjalne, kuszą też wynagrodzenia - średnio ok. 10 tys. zł.

Umowa na czas określony bardziej ryzykowna

ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Klauzula 4 wskazanego porozumienia wprowadza bowiem zasadę niedyskryminacji, wedle której pracownicy zatrudnieni na czas określony nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny na tle warunków pracy niż porównywalni

NIK: polskie elektroenergetyczne sieci przesyłowe są w dobrym stanie

ekstremalnych warunkach pogodowych lub w przypadku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię w obiektach położonych daleko od elektrowni. Jak podaje raport NIK, PSE podejmują działania, które mają minimalizować ryzyko zagrożenia dostaw energii. Poszukują rezerwowych źródeł energii, zawierając umowy z

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

. nałożyła obowiązek wprowadzenia warunków oraz informacji dotyczących udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego. Regulacje te mają za zadanie uporządkowanie oraz usankcjonowanie wymagań zamawiającego względem wykonawców oraz podwykonawców, ze szczególnym naciskiem na uregulowanie relacji

Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

Inspekcji Pracy wynika, że w 2013 r. jedna na pięć umów cywilnoprawnych zawarta była w warunkach charakterystycznych dla etatu. PIP skontrolowała ponad 44 tys. umów cywilnoprawnych w niemal 10 tys. firm. Niezgodne z prawem stosowanie tych kontraktów odkryła u 2 tys. pracodawców, czyli w jednej piątej firm

Częstochowa. Ponad 200 miejsc pracy ma powstać w SSE

(wcześniej obejmowała tam ok. 43 ha). Wcześniej, 18 marca, rząd zgodził się na objęcie w Częstochowie 34,4 ha strefą mielecką. Władzom Częstochowy w ostatnim czasie szczególnie zależy na tworzeniu preferencyjnych warunków dla inwestorów - w związku m.in. z sytuacją ISD Huty Częstochowa. W następstwie

Biznes w transporcie, czyli bieg z przeszkodami

przez to płynność finansową. Kierowców coraz mniej Ten problem znają świetnie właściciele firm transportowych - nie mają kogo zatrudniać. Wielu dobrych, doświadczonych szoferów wyjechało do Europy Zachodniej. Mają tam lepsze warunki pracy i zarobki. W Polsce za kółkiem 40-tonowych kolosów siadają często

Ekspert podpowiada: najbardziej kosztowne błędy przy budowie domu - LIPIŃSCY DOMY

projektowym. Nie wolno dokonywać  zmian bez konsultacji z osobą do tego uprawnioną, gdyż brak wzmocnień i wieńca ścianki kolankowej może skutkować nawet zawaleniem się dachu. wykonywanie poszczególnych prac niezgodnie z wytycznymi - np. betonowanie musi odbywać się przy sprzyjających warunkach pogodowych

Kto może krócej pracować

, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lat stażu pracy (mężczyzna) lub

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (dalej: ustawa) została uchwalona 11 października br.Adresaci i warunki pomocyZ przepisów ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których dotknął spadek obrotów gospodarczych nie mniejszy niż 15 proc. w ciągu sześciu

Amazon rekrutuje przez Facebooka. Etat czy śmieciówka?

, wysyłką, pakowaniem itd. to rozpocznie się ona najwcześniej w kwietniu. Wówczas zaczniemy pośredniczyć w rekrutacji, o czym poinformujemy osoby bezrobotne - mówi Maciej Sałdacz z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Nie wiadomo na jakich warunkach będą pracować - czy na umowach o pracę, czy na umowach

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Świadectwo pracy w warunkach szczególnych powinno być ponadto wystawione według wzoru przewidzianego przez akty resortowe wydane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych

Wiatraki czekają na aukcje

projektem ustawy OZE toczą się prace legislacyjne m.in. nad tzw. ustawą krajobrazową czy projektem ustawy wprowadzającym sztywne odległości od zabudowań na nieuzasadnionym i nierealnym w Polskich warunkach poziomie 3 km. Inicjatywy te stanowią ogromne zagrożenie dla rozwoju energetyki wiatrowej. Należy więc

Potrzebował czterech szkoleń, zapewnili mu tylko jedno. "Reszta za droga"

kwalifikacji osób bezrobotnych, tak aby mogły znaleźć zajęcie w określonym zawodzie, szczególnie po 50. roku życia. - W takim razie po co są urzędy pracy, skoro nie przestrzegają ustawy? - pyta pan Jarosław. Antoni Duda, dyrektor PUP-u w Opolu, zna sprawę. - Ten pan chciałby, żeby przeprowadzić cztery kursy

"Solidarność" upomina się o wodę mineralną

powietrza przekracza 25 stopni na zewnątrz lub 28 stopni w obiekcie, to mamy szczególnie trudne warunki pracy, a to oznacza, że należy załodze zapewnić nie tylko zwykłą wodę, ale wodę lub inne napoje wzbogacone w składniki mineralne wypłukiwane z organizmu podczas pocenia się - dodaje jeden z ekspertów

Umów śmieciowych coraz więcej. Etat tylko w teorii

wygląda praktyka? Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2013 r. jedna na pięć umów cywilnoprawnych zawarta była w warunkach charakterystycznych dla etatu. PIP skontrolowała pod tym kątem ponad 44 tys. umów cywilnoprawnych w niemal 10 tys. firm. Niezgodne z prawem stosowanie tych kontraktów

System fasadowy weber.therm NOVA już w komplecie. Uniwersalne ocieplenie bez dopłat za kolor

warunki atmosferyczne oraz porastanie alg i grzybów, co zapewnia jej trwałość. System elewacyjny dla każdego Na kompletny system elewacyjny weber.therm NOVA składa się 10 produktów. Zaprojektowano go w taki sposób, aby stanowił optymalne rozwiązanie, zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Korzystając z

Jak ratować "stracone pokolenie" Europy

Research. - Wymaga to redukcji odpraw i nadmiernej ochrony dla pracowników stałych z jednej strony, a w przypadku niektórych krajów poprawę warunków dla pracowników tymczasowych, aby zniechęcić firmy do nadużywania tej formy - dodaje. Po trzecie, ułatwić wejście na rynek pracy poprzez zmniejszenie kosztów

Bezrobocie znowu ciut w dół

temu przez prezydenta nowelizacja kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zwiększająca elastyczność rozliczania czasu pracy. Możliwe stanie się elastyczniejsze planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami ludzkimi w warunkach zmieniającego

Obowiązki pracodawcy na początku roku

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 41 ust. 4 ustawy). Zatrudnienie przy takich pracach uprawnia pracownika do emerytury pomostowej. Ponadto pracodawca, jako płatnik składek, jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach

Skanska podpisała umowę najmu biurowca z Infosys BPO Poland na 10 lat

nowe warunki najmu dotychczas zajmowanej powierzchni oraz wynajem niemal 3 800 mkw. dodatkowej przestrzeni biurowej. Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, która reprezentowała najemcę w transakcji, jest to największa umowa w historii rynku nieruchomości biurowych w Łodzi. To też największa

JSW: Działamy tak, aby mieć planowany poziom wydobycia i lepszy wynik

;Jarosław Zagórowski. „Zakładaliśmy, że drugi kwartał będzie najtrudniejszy w całym bieżącym roku, bo spadek rynkowych cen był bardzo poważny. Nałożyły się na to dodatkowo nieprzewidziane, skomplikowane warunki górniczo-geologiczne, które ograniczyły tempo prac wydobywczych. Te trudności mamy już

Wielkopolskie. VW szuka lokalnych poddostawców dla fabryki Craftera

Volkswagen Poznań w związku z budową nowej fabryki organizuje 7 lipca we Wrześni spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców chcących współpracować ze spółką. Przedstawiciele firm dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, by zostać dostawcą spółki. VW Poznań zapowiada, że jeśli będzie taka potrzeba

Polskie LNG wyda 20 mln zł na straż pożarną dla terminalu LNG w Świnoujściu

spełnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, zostaną uzgodnione po zatwierdzeniu przez PSP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terminalu LNG" - powiedział wiceprezes Polskiego LNG Antoni Podolski, cytowany w komunikacie

Tusk: Ulgi dla Fiata tylko pod warunkiem nowych miejsc pracy

zakładów. Chodziło o to, by zachęcić je do inwestycji - firmy działające na terenie stref ekonomicznych korzystają z ulg w podatku dochodowym. Będą nowe miejsca pracy? Premier Tusk zasugerował dziś, że decyzja rządu ma związek z powstaniem nowych miejsc pracy. "Jeśli chodzi o specjalne strefy

Jak pomóc młodym na rynku pracy?

- Osoby młode są szczególnie narażone na wykluczenie zawodowe. Ci, którzy zakończyli edukację i szukają pracy, doznają rozczarowania długotrwałą niemożnością znalezienia zatrudnienia. Prowadzi to do powiększania szarej strefy lub rezygnacji z aktywności zawodowej, co powoduje wzrost liczby

Nowe ubezpieczenie PZU Pomoc od serca

wystąpi - zapewnić sobie komfortowe warunki terapii i środki do życia, szczególnie jeśli choroba będzie wymagała długiego leczenia i przerwy w pracy. Dlatego stworzyliśmy ubezpieczenie PZU Pomoc od serca, które w trudnych chwilach pomaga skupić się na tym co najważniejsze - czyli na leczeniu - mówi

EBOiR podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski, obniża dla regionu

prywatnym" - napisano w opublikowanym w środę raporcie. "Poprawa popytu zewnętrznego prowadzi do przyspieszenia produkcji przemysłowej, co, przy dalszej poprawie warunków kredytowych, weprze inwestycje prywatne" - dodano. EBOiR spodziewa się również przyspieszenia inwestycji publicznych, gdy

Resort skarbu przygotował projekt dot. węglowodorów

zostaną uznane za inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. "Ustawa wprowadzi szczególne regulacje w zakresie trybu wydawania decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac poszukiwania lub rozpoznawania oraz transportowania

NIK: Polskie elektroenergetyczne sieci przesyłowe są w dobrym stanie

elektrycznej.    "Oznaczać to może ryzyko przerw w dostawach, szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych lub w przypadku dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię w obiektach położonych daleko od elektrowni. Zaznaczyć jednak trzeba, że PSE od dłuższego czasu podejmują działania

WUG: będzie kolejna kontrola w kopalni Sośnica-Makoszowy

ich przełożeni, by nie dochodziło do zatrzymania prac. Kiedy wszczęto kontrolę pracownicy dozoru zaprzeczyli, by zmuszali ludzi do pracy w warunkach zagrażających życiu. Sośnica-Makoszowy należy do kopalń najbardziej zagrożonych metanem. Do zapalenia tego gazu doszło tam 13 grudnia ubiegłego roku

Ericsson kupuje firmę MetraTech

płynne, spersonalizowane umowy, które lepiej odpowiedzą na ich potrzeby. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które przechodzą transformację technologiczną lub przechodzą na nowy model biznesowy. Per Borgklint, starszy wiceprezes i szef działu Rozwiązań Wspomagających Jednostki Organizacyjne w

10 lat w UE.Sandomierz odmieniony dzięki unijnym funduszom

typu budowli renesansowych w kraju. Odnowiono też nadwiślańskiej skarpę, trwa modernizacja wodociągów i kanalizacji starówki. Ten projekt był konieczny, aby uratować osuwającą się skarpę, na której umiejscowione jest Stare Miasto. Szczególne warunki hydrogeologiczne w połączeniu z wyeksploatowaną

Gdy auto zepsuje się drugi raz, będzie je można zwrócić

się wady produktu w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Zasadność wprowadzenia takiego przepisu i skutki ekonomiczne nie są brane pod uwagę. Obecnie, zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w razie ujawnienia się wady towaru w ciągu dwóch lat od wydania go konsumentowi

Firmy górników-związkowców chętne do fedrowania w niedzielę

zł. - Takie rozstrzygnięcie zapadło po podsumowaniu punktów wynikających z kryteriów określonych w warunkach przetargu - powiedział nam Wojciech Jaros, rzecznik prasowy KHW. Zaznacza jednak, że umowy ze zwycięzcami nie zostały jeszcze podpisane. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że

Premier w Tychach: Musimy zbudować unię energetyczną

inwestycje szczególnie we wschodniej części UE. Kolejnym mechanizmem powinny być wspólne zakupy źródeł energii przez Unię Europejską. Jednorodny, potężny zamawiający sprawi, że pojedyncze państwa nie będą mogły dyktować swoich warunków. W tej sprawie będzie jednak bardzo ważna solidarność między państwami UE

Zmiana warunków umowy nie tylko aneksem

pracę. Niezależnie od wspomnianego oświadczenia pracownik ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia (w terminie 7 dni od jego doręczenia), o czym też powinien zostać poinformowany w treści wypowiedzenia.Skutkiem prawnym wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana warunków płacy

Faliński o 25-leciu: mamy unikalny model handlu - połowa rynku to polskie firmy

, którą wykorzystuje się szczególnie do oczerniania sklepów wielkopowierzchniowych. Słynne "pampersy" w kasach i tryb rozliczania pracy. Owszem praca w handlu jest trudna, odpowiedzialna, ciężka fizycznie i obciążająca psychicznie, ale warunki pracy są coraz lepsze w większych firmach handlowych

EKF: jest kapitał na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

podziela pogląd, że "jak będzie otoczenie, jak będą sprzyjające warunki do prowadzenia tego biznesu, to i kapitał się znajdzie". Wiceprezes PGNiG, Zbigniew Skrzypkiewicz podał, że w 2014 roku firma może wydać na prace poszukiwawcze ponad 300 mln zł, a w 2015 r. też może to być co najmniej taka

Bridgestone zatrudnia, ale... "nowi po kilku dniach rezygnują". Dlaczego?

jedna skarga. Dotyczyła trybu i warunków rozwiązania stosunku pracy z jednym z pracowników. - Inspektor pracy przeprowadził w Bridgestone Poznań kontrolę, która w ocenie inspektora częściowo potwierdziła zarzuty byłego pracownika. W związku z powyższym inspektor skierował do pracodawcy stosowne

Komisja Europejska prosi o dodatkowe 3,9 mld euro w budżecie na 2013 rok

UE na 2013 r. jest "szczególnie ważna", bo jest warunkiem przyjęcia przez PE kolejnych wieloletnich ram finansowych dla Unii. "Musimy wreszcie przyjąć i wdrożyć wieloletnie ramy finansowe, ponieważ budżet UE stanowi podstawowe źródło inwestycji w państwach Unii. Jesteśmy to winni

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

znaleźć się w ustawach. Pomysł 6. Słownik trudnych pojęć Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to lektura obowiązkowa dla osób kupujących polisę. W OWU znajdują się wszystkie ważne informacje na temat ubezpieczenia, m.in. jego zakres i kwota odszkodowania. Szczególnie ważne są też tzw. wyłączenia

Złoty pozostaje stabilny, euro czeka na decyzję banku centralnego

podnoszenie kosztu pieniądza, ale z drugiej inflacja nie wskazuje na takie przyspieszenie, by Rada musiała szybko reagować na zmieniające się warunki w Polsce. Obie te siły mogą się równoważyć i dziś nie widać przesłanek, by złoty mocno tracił lub rósł w siłę" - ocenia Marcin Niedźwiecki, specjalista

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Założenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej mają na celu zniesienie lub ograniczenie wielu zbędnych, czasochłonnych i uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków.Opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracyObecnie wiele sporów podatników z

Portowa hossa na inwestycje. Polska zaczyna rządzić na Bałtyku

stają się na naszych oczach najważniejszymi portami na Bałtyku. Wielkie inwestowanie Za tym sukcesem stoi między innymi polityka Unii Europejskiej. - Lokalizacja i warunki nawigacyjne gdańskiego portu oraz Gdyni zostały docenione przez UE. Mamy znaczącą pozycję w korytarzu transportowym Bałtyk

Fiat ma ograniczyć liczbę zwolnień o 50 osób i wypłacić odprawy

Większość związków akceptuje takie warunki. Pracę w zakładzie na początku przyszłego roku ma stracić 1450 pracowników. Dzisiaj odbyła się kolejna tura negocjacji przedstawicieli zakładu ze związkami zawodowymi. W tyskiej fabryce Fiata działa ich osiem, ale w rozmowach uczestniczy siedem, które

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości

Elastyczny czas pracy to nie niewolnictwo

- jedna druga, jedna trzecia) bez konieczności dokonywania indywidualnych wypowiedzeń warunków pracy i płacy, lecz w oparciu o art. 91 kodeksu pracy; przyjęcie tego rozwiązania jako nowego systemu organizacji pracy (dzielenie się pracą).(Zmianę proporcji zamiany godzin nadliczbowych na czas wolny. Teraz

Widmo bezrobocia krąży wśród młodych

55,9 proc. osób do 25 lat, czy we Włoszech, gdzie bez pracy pozostawało w marcu 38,4 proc. młodych. Niewiele lepiej jest w Portugalii czy na Słowacji.Priorytetem naszego rządu powinno więc być tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia, w tym szczególnie zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych

Opiekunowie nierówni opiekunom. Nowy protest przed Sejmem

protest powie premier? Państwo daje i odbiera Aby zrozumieć całą historię, trzeba zacząć od 2004 roku. Wtedy w maju weszła w życie Ustawa o świadczeniach rodzinnych. W tamtym czasie świadczenie, zwane pielęgnacyjnym, przeznaczone było tylko dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Były dwa warunki

Związki i pracodawcy różnie oceniają skalę wzrostu najniższej płacy

jednak podstawy ożywienia są jeszcze ciągle kruche. Świadczyć może o tym chociażby istotne zmniejszenie wskaźnika koniunktury PMI za czerwiec. W takich warunkach należy ostrożnie podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub osłabienie tempa wzrostu zatrudnienia" - przekazała

Szef PZU: na umowie o wolnym handlu UE-USA skorzystają globalne firmy

własnej Doliny Krzemowej. Do tego jednak - wskazał - potrzebne są m.in. dobre warunki prawne, umiejętności i mądre finansowanie. Podzielił się też swymi doświadczeniami - jako prezesa PZU SA - ze współpracy w Stanach. Przekonywał, że "USA są ogarnięte jeszcze większą biurokracją niż Europa"

KSSE: w I półroczu dwukrotnie więcej pozwoleń niż w całym 2013 r.

inwestycyjnej przed końcem czerwca, czyli w terminie obowiązywania korzystniejszych warunków pomocy publicznej. W czwartek wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik akcentowała w Sejmie, że przekazana resortowi odpowiedź koncernu nie brzmiała, że Fiat nie chce inwestować w Polsce, lecz że nie zdążył

Papademos obiecuje Grekom 150 tys. nowych miejsc pracy

wynosiło we wrześniu 17,5 proc., co oznacza, że bez pracy pozostawało ponad 850 tys. obywateli. Nowy program tworzenia miejsc pracy będzie opierał się w dużej mierze na robotach publicznych. Pieniądze na zatrudnianie bezrobotnych, szczególnie w wieku powyżej 55 lat, dostaną samorządy.Rząd jedności

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innychpraca – Encyklopedia PWN. Praca w mechanice W ruchu postępowymJeżeli ruch ciała jest prostoliniowy a wektor siły

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa – zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie, zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu określonego problemu naukowego. Są określone przez kolejne etapy realizacji metody naukowej. Dzieło naukowe zaś – to pisarskie ujęcie

Niepełnosprawność

pracowników niepełnosprawnych na rok 2013 zamieszczone są tutaj. Edukacja osób niepełnosprawnychDzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu na równi z rówieśnikami. Niektóre dzieci, z racji wskazań zdrowotnych, mogą być nauczane w szczególnych warunkach. O przyznaniu prawa

Leczenie uzależnień

jako właściwy proces terapeutyczny. Leczenie odwykowe alkoholizmuLeczenie odwykowe w przypadku uzaleznienia od alkoholu może odbywać się w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym. W warunkach stacjonarnych przeprowadza się najczęściej detoksykację, a także, w razie konieczności, leczenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.