pozyskiwanie środków na rozwój działalności

Auxilia planuje zadebiutuje na NewConnect w piątek

komunikacie. Spółka podkreśla, że jej upublicznienie to element umowy inwestycyjnej, zawartej w grudniu 2014 roku z przedsiębiorcą i inwestorem Przemysławem Weremczukiem i Certus Investment, dzięki której Auxilia pozyskała 2 mln zł na rozwój biznesu. "Zebrane środki posłużą do zwiększenia portfela

BVT zadebiutuje jutro na NewConnect

działalności. Zdaję sobie sprawę, że specyfika rynku wierzytelności wymaga elastyczności, która musi objawiać się także w posiadanych możliwościach dotyczących pozyskiwania środków finansowych (…) Debiut na rynku NewConnect zwiększy także naszą wiarygodność biznesową na rynku wierzytelności i pozwoli

Akcjonariusze CTE zdecydują o podwyższeniu kapitału na walnym 17 listopada

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br. walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 650 tys. akcji, podała spółka. "Dynamiczny rozwój spółki wymaga pozyskania

Mazowsze. Innowacyjność wśród priorytetów w perspektywie UE 2014-2020

ustawiczne. W tej puli będą też środki na rozwój zajęć przedszkolnych. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytetem będzie inwestowanie w naukę. Ale nie będzie to inwestycja w budowanie infrastruktury naukowej od podstaw (to było zadanie z perspektywy 2007-2013), tylko tej związanej już

SMS Kredyt Holding liczy na max. 9 mln zł z emisji obligacji serii AK

celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju grupy. Działalność operacyjna spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2.000 zł na okres do 1 roku. (ISBnews)

Cenospheres Trade&Engineering zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect

; – powiedział prezes CTE Jarosław Bronowski, cytowany w komunikacie. Na początku 2015 r. CTE przeprowadziła emisję akcji, pozyskując 3 mln zł. Przed debiutem na NewConnect nie przeprowadzono kolejnej emisji. "Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas strategia rozwoju w zakresie

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC na NewConnect we wtorek

firmy wśród partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Pozyskanie kapitału przed debiutem na NewConnect było dla nas mniej ważne z uwagi na to, że spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz środki wystarczające na finansowanie bieżącej działalności. Jednakże, aby spełnić wymogi giełdowe związane z

ARP utworzyła dwa fundusze - FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP

portfelem spółek korzystając z zalet konstrukcji funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Środki pozyskiwane w ramach statutowej działalności FIZAN przeznaczone zostaną na nowe projekty inwestycyjne realizowane w perspektywie średnio i długoterminowej. ARP to spółka Skarbu Państwa

Akcjonariusze Redanu zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

całości zysku netto uzyskanego w 2014 r. na kapitał zapasowy. Zarząd ocenia, że obecnie grupa kapitałowa Redan znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wzrostu źródeł finansowania. Z jednej strony są regularnie pozyskiwane obce środki. Jednakże – w opinii zarządu – dla

Master Pharm liczy na przeprowadzenie pierwszych akwizycji w I poł. 2016 r.

. "Jeśli pozwolą na to środki z emisji, pierwsze akwizycje odbędą się w pierwszym półroczu przyszłego roku" - powiedział Franasik podczas konferencji prasowej. Dodał, że w zależności od pozyskanych środków z emisji, nacisk będzie kładziony na własny rozwój, zaś akwizycje zostaną ograniczone

Oferta publiczna CTE warta 3,9-5,2 mln zł rozpoczyna się dziś

rozwój spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. W ostatnich tygodniach informowaliśmy o istotnych umowach, których realizacja pozwoli na wypracowanie ponad 3 mln zł zysku w 2016 r. W tym świetle wycena w górnej granicy widełek wydaje się bardzo atrakcyjna i z rozmów z inwestorami wynika, że

Verbicom może przejść na rynek główny GPW z NewConnect w przyszłym roku

Zając w rozmowie z agencją ISBnews. "Jesteśmy przekonani, że dynamiczne wzrosty w 2014 to nie jest nasze ostatnie słowo. Zamierzamy kontynuować rozwój, także ścieżką przejęć. Nie wykluczamy w związku z tym pozyskiwania kapitału na przejęcia" - dodał prezes Verbicom. W 2014 roku przychody

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

czasie pozyskiwać zewnętrznego finansowania na te inwestycje. "Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie amortyzacji i zakładamy finansowanie ze środków własnych. Myślimy o zwiększeniu nakładów, ale tylko, jeśli uda nam się pozyskać środki unijne z programów, które mają być ogłoszone"

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

, transportowych czy telekomunikacyjnych, a każdy z tych dwóch funduszy ma dysponować kwotą ponad 2,2 mld zł. - Podpisana przez BGK, PIR i TFI BGK umowa otwiera dostęp do przeznaczonych na inwestycje i rozwój środków skarbu państwa dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych - wyjaśnia ministerstwo. - Istotnie

Opolskie. Województwo chce kupić pakiet udziałów w WSSE

Jak mówił na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej członek zarządu woj. opolskiego Grzegorz Sawicki, okazja do zakupu udziałów w WSSE - o co Opolszczyzna zabiegała od lat - pojawiła się, gdy gm. Wałbrzych uznała, że chce sprzedać swój pakiet (blisko 5,7 proc.) dla pozyskania środków na

CTE ustaliło cenę emisyjną na 7,25 zł, co da wartość oferty ok. 4,7 mln zł

opublikowana prognoza jest konserwatywna, a wycena spółki atrakcyjna" - dodał prezes. Środki pozyskane w wyniku emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności poprzez rozwój sprzedaży na nowych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu oraz kontynuację prac

Backlog Selvity wzrósł o 27% r/r do 37,6 mln zł w maju

. Pozyskujemy też coraz więcej środków z dotacji, ale jednocześnie zmniejsza się ich udział w przychodach ogółem, co wskazuje na zwiększającą się niezależność Selvity od finansowania grantowego" - skomentował prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie. Selvita jest polską firmą

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

stwarzałyby szansę na większe zaangażowanie środków w inwestycje w Polsce. Ocenia, że mogłoby to być korzystne także z punktu widzenia samych spółek. - Za każdym razem, kiedy spółki inwestują swoje środki w budowę wartości, to jest to pomysł wart rozważenia - podkreślił. Zastrzegł, że nie jest jeszcze znana

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu - interesujący

szansę na większe zaangażowanie środków w inwestycje w Polsce. Ocenia, że mogłoby to być korzystne także z punktu widzenia samych spółek. "Za każdym razem, kiedy spółki inwestują swoje środki w budowę wartości, to jest to pomysł wart rozważenia" - podkreślił. Zastrzegł, że nie jest jeszcze

Przegląd informacji ze spółek

rozpocznie przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (GEI FUC) umowę odnawialnej linii kredytowej, na mocy której bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

technologii w nawigacji, obserwacji Ziemi i telekomunikacji. Za fundament działalności uznał rozwój nauki i przemysłu kosmicznego w Polsce. POLSA - jego zdaniem - może ułatwiać szybsze pozyskiwanie wiedzy, poprzez kontakty z Europejską Agencją Kosmiczną. "To jest dosyć hermetyczna instytucja, ciężko się

ARP i KGHM mają porozumienie o współpracy wz. wdrażania innowacyjnych projektów

nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie współpraca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatywa podjęta w ramach współpracy ARP oraz KGHM ma szansę przyczynić się w sposób pragmatyczny do rozwoju nowych technologii, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki

Zysk netto LiveChat wzrósł r/r do 18,56 mln zł w r. fin. 2014/2015

skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów. Na koniec marca miał ich już ponad 10 tys. Z jego usług korzystali m.in. Departament Stanu USA, Orange, Air Asia, Samsung, oraz wiele innych większych i mniejszych firm oraz instytucji z ponad 130 krajów na całym świecie. W ciągu roku liczba klientów spółki z

Opole. Polsko-chorwacka współpraca izb gospodarczych

izby z zakresu pozyskiwania środków unijnych będą jeździć do Chorwacji i doradzać Chorwatom na konkretnych przykładach. Szefowa izby gospodarczej w Istrii Jasna Jaklin Majetić w rozmowie z PAP potwierdziła, że strona chorwacka jest zainteresowana takim przenoszeniem doświadczeń polskich z zakresu

PiS chce przenieść zakupy uzbrojenia z MON do nowej agencji

", zorganizowanej przez "Gazetę Polską", zgodzili się co do potrzeby rozwoju polskiego przemysłu obronnego, jako istotnego elementu systemu obronności państwa. Według uczestników debaty, środki z programu restrukturyzacji armii powinny zasilić polskie firmy zbrojeniowe, które mogą stać

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie zdobywać unijne fundusze

burmistrzowie Wieliczki, Zabierzowa oraz Świątnik Górnych. Podczas spotkania uzgodniono, na co stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie pozyskiwać unijne środki. "Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego"

Kielecki Park Technologiczny zyskał nowoczesną infrastrukturę dla firm

w rozwoju parku i miasto planuje pozyskiwać na jego potrzeby kolejne tereny. Jego zdaniem, warunki jakie oferuje KPT są szansą rozwoju głównie dla młodych, kreatywnych ludzi oraz miejscowych uczelni - Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wiceminister infrastruktury i

Kielecki Park Technologiczny zyskał nowoczesną infrastrukturę dla firm

w rozwoju parku i miasto planuje pozyskiwać na jego potrzeby kolejne tereny. Jego zdaniem, warunki jakie oferuje KPT są szansą rozwoju głównie dla młodych, kreatywnych ludzi oraz miejscowych uczelni - Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wiceminister infrastruktury i

Sztuczne satelity będą produkowane w Polsce?

nawigacji, obserwacji Ziemi i telekomunikacji. Za fundament działalności uznał rozwój nauki i przemysłu kosmicznego w Polsce. Rozważania nad narodowym programem kosmicznym POLSA - jego zdaniem - może ułatwiać szybsze pozyskiwanie wiedzy, poprzez kontakty z Europejską Agencją Kosmiczną. - To jest dosyć

Szef POLSY: produkcja satelitów celem polskiego przemysłu kosmicznego

technologii w nawigacji, obserwacji Ziemi i telekomunikacji. Za fundament działalności uznał rozwój nauki i przemysłu kosmicznego w Polsce. POLSA - jego zdaniem - może ułatwiać szybsze pozyskiwanie wiedzy, poprzez kontakty z Europejską Agencją Kosmiczną. "To jest dosyć hermetyczna instytucja, ciężko się

PiS: podatek od transakcji finansowych może przynieść 1,7 mld zł budżetowi

dotychczasowego stanu uprzywilejowania". Przekonują, że podatek wprowadzony na podstawie projektowanej ustawy łagodzi uprzywilejowaną pozycję tej działalności gospodarczej, która - mimo wielkiej, nieporównywalnej z żadnym innym rodzajem biznesu skali, nie jest źródłem dochodów budżetowych. "Podatki

Podatek od transakcji finansowych może przynieść 1,7 mld zł budżetowi

dotychczasowego stanu uprzywilejowania". Przekonują, że podatek wprowadzony na podstawie projektowanej ustawy łagodzi uprzywilejowaną pozycję tej działalności gospodarczej, która - mimo wielkiej, nieporównywalnej z żadnym innym rodzajem biznesu skali, nie jest źródłem dochodów budżetowych. "Podatki

Nowa strategia ARP: 1,3 mld zł na innowacje do 2020 r.

Zgodnie z nową strategią, ARP ma do 2020 r. przeznaczyć łącznie ponad 3 mld zł na wsparcie innowacji, restrukturyzację i inwestycje. Nowa misja agencji to: "Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł". ARP ma też nowe logo. "Do tej pory Agencja Rozwoju Przemysłu koncentrowała się na

Otwarto regionalny port lotniczy w Szymanach na Mazurach

gospodarki jest turystyka. Wicemarszałek była pytana przez dziennikarzy, ile samorząd wojewódzki będzie dopłacał do działalności lotniska. Odpowiedziała, że w wieloletniej prognozie finansowej są zabezpieczone środki na dofinansowanie lotniska, a prawo pozwala przez pierwszych 10 lat działalności pomagać

Kielce. Powstało centrum wspierające debiutujących kreatorów mody

wyróżnia, to fakt, że nie jesteśmy nakierowani tylko na projektowanie i stworzenie pierwszego prototypu ubioru, ale chcemy pójść dalej - tworzyć strategie marketingowe produktów, umożliwić ich wejście na rynek, pomóc kreatorom w pozyskiwaniu inwestorów i w kontraktowanie kolekcji. Czegoś takiego nie ma nie

Grupa k2 oczekuje poprawy r/r w 2015, pokaże kierunki rozwoju pod koniec XI

etapach rozwoju. Agencja interaktywna będzie rosnąć zgodnie z rynkiem, którego jest liderem. Z kolei w segmencie mediowym spodziewamy się wysokich dynamik, co wynika w dużej mierze z wysokiej skuteczności pozyskiwania nowych klientów. Największy potencjał upatrujemy w segmencie usług chmurowych - Oktawave

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

rok jest dość nietypowy, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wiele możliwości, z których można było w ostatnich latach korzystać, jest już praktycznie niedostępnych, natomiast te, które będą obowiązywać w okresie programowania 2014-2020

Eksperci: potrzebne są zmiany w mechanizmie 1 proc. podatku dla OPP

proc. innej organizacji jedynie wówczas, gdy działalność pożytku publicznego określona w jej statucie polega np. na wsparciu podmiotów trzeciego sektora. Ewentualna prowizja za przekazanie środków z 1 proc. nie powinna być jednak wyższa od rzeczywistych poniesionych w związku z tym kosztów. W przypadku

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lepsza ma być też współpraca nauki z biznesem w tej branży. Agencja ma realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa

Szczecin. Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania

korzystać ze wsparcia w postaci porad prawnych i biznesowych, usług z zakresu promowania ich działalności, pomocy w pozyskiwaniu finansowania czy ułatwiania kontaktów z naukowcami i samorządem oraz dużymi firmami IT" - podkreśla prezes Technoparku Pomerania Andrzej Feterowski. W styczniu br. miasto

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności - przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014. Obligacje alternatywą dla kredytu Wybór

Samorządowcy z woj. śląskiego przedstawili prezydentowi swe problemy

miastom czy obszarom. "Pan prezydent chciał wysłuchać, co dzieje się na Śląsku w związku z dynamiczną sytuacją i generalnie z reindustrializacją regionu. To m.in. depopulacja czy brak możliwości pozyskiwania środków unijnych np. przez gminy górnicze, które borykają się teraz z problemem zwrotu

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

może dojść na początku 2014 roku. Według wcześniejszych informacji środki pozyskiwane z emisji umożliwiają bankowi zdywersyfikowanie źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej. Waluty programu to euro, USD i CHF. Bank emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO

Przegląd informacji ze spółek

oszczędności, poinformowali przedstawiciele spółki. Wikana rozmawia z bankami i chce mieć możliwość pozyskiwania kredytów inwestycyjnych jeszcze w tym roku, poinformował prezes Robert Pydzik. Marvipol przeniesie działalność deweloperską na spółkę M Automotive Holding, która następne zmieni nazwę na

IBnGR: w Polsce na 10 tys. pracowników przypadają 22 roboty

niedostępne, tym bardziej że jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem pozyskiwania środków unijnych". Na inną zaletę zastosowania robotów w przedsiębiorstwach - ich uniwersalność - zwrócił uwagę Sylwester Kominek, prezes spółki RoboTrendy. "Roboty w tej chwili mogą mieć całe zestawy

Woj. śląskie od kilkunastu lat planuje rozwój przez specjalizacje

Obserwatoriów oraz na "mapie aktorów innowacji", na której przedsiębiorcy już niebawem będą mogli szukać potencjalnych partnerów do współpracy czy pozyskiwania zewnętrznych środków. Inteligentne specjalizacje woj. śląskiego i małopolskiego zostały też uwzględnione we wdrażanej od ub. roku Strategii

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa

Wielkopolska. Parowozy nie będą już obsługiwały pociągów pasażerskich

2,5 mln zł. "Nie mogę w nieskończoność finansować ze środków na organizację kolejowych połączeń pasażerskich dziedzictwa kulturowego. Nasz pomysł poparty solidnym biznesplanem pokazywał, jak doprowadzić tę spółkę i parowozy do działalności rynkowej. Nie mogę dowiedzieć się od PKP Cargo, dlaczego

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

inwestycyjny na lata 2014-2023 wyceniony na około 37 mld zł. Plan obejmuje między innym poniższe kluczowe inwestycje: budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowę bloku gazowo - parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwiający

Polak nie filantrop. Aż 44 proc. uważa, że organizacje dobroczynne marnują część pieniędzy, które dostają

pieniędzy wypłynęła w 2013 r. w związku z fundacją Maciuś. Na pozyskiwanie funduszy (przez tzw. proszalne kartki wysyłane pocztą) wydała ona trzy razy tyle, ile na dożywianie dzieci. Ale za to podwoiła zainwestowane w te kartki pieniądze, a więc miała ich więcej na działalność statutową. Jednak ludzie nie

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) ogłosiła nowe otwarcie dla alternatywnego rynku NewConnect, poinformował prezes Paweł Tamborski. Stawia na dalszy jego rozwój i poprawę jakości, wzmocnienie jego roli w pozyskiwaniu finansowania oraz umiędzynarodowienie. Powierzchnie biurowe przy Stadionie Narodowym w

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

głosowania poprawek do ustawy budżetowej zaskoczenie wzbudziło przyjęcie dwóch poprawek złożonych przez SLD oraz PSL. Obie dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Poprawka Sojuszu przewidywała przeznaczenie na ten cel 20

Prezydent popiera rządowy program na rzecz rozwoju Śląska

istniejących tu, na terenie Śląska". "Pan prezydent chciał wysłuchać, co dzieje się na Śląsku w związku z dynamiczną sytuacją i generalnie z reindustrializacją regionu. To m.in. depopulacja czy brak możliwości pozyskiwania środków unijnych np. przez gminy górnicze, które borykają się teraz z

KNF: konta bankowe właścicieli smartfonów - najbardziej zagrożone cyberprzestępczością

transakcji, w celu wyprowadzenia środków z banku często wykorzystują konta otwierane na tzw. "słupa", które powstają w ramach oferowanej przez banki możliwości zdalnego otwierania rachunku w innym banku za pomocą przelewu z banku w którym mają już rachunek. Jak opisuje przedstawiciel UKNF, w

Szef EBI: projekty realizowane z Polską to "historie sukcesu"

pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie oprocentowanie, z przeznaczeniem na projekty służące poprawie infrastruktury, dostaw energii lub spełnianiu norm środowiskowych zarówno w UE, jak i w krajach sąsiedzkich lub rozwijających się. Z Brukseli Julita Żylińska

W kupie siła. Powstaje klaster na wzór Centralnego Okręgu Przemysłowego

wejdziemy do niego jako gmina. Tego typu stowarzyszenia mają większe możliwości na pozyskiwanie środków unijnych. Im więcej podmiotów będzie miało wspólny cel, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu - mówi Stanisław Grzesiak, wiceprezydent Skarżyska. Do klastra zgłaszają się też pierwsze firmy, m.in. Mesko

W budowlance na czas płaci się... 3 proc. faktur

wynika bowiem, że 83 proc. badanych firm fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej pozyskuje ze środków własnych, ale tym samym mniej przeznacza np. na innowacje czy rozwój. Kłopoty gospodarcze potwierdzają inne dane, np. z branży wierzytelności. Grupa Kapitałowa "Pragma Inkaso" na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozliczeń płatniczych ma potencjał rozwoju, szczególnie w segmencie e-commerce, gdzie nie wyklucza akwizycji. Polski oddział spółki chce systematycznie rozszerzać profil działalności o nowe usługi konsultingowe lub informatyczne, poinformował ISBnews dyrektor generalny Elavon Polska Rafał Gołębiewski. 

Śląskie. Rezerwy w samorządowej spółce z powodu ryzykownych inwestycji

stopniowego ograniczania działalności finansowej przedsiębiorstwa i skupienia jego aktywności wyłącznie na zadaniach związanych z pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody. Działalność finansowa (w tym obciążenia związane z obligacjami Inteko) ma zostać wydzielona i docelowo zlikwidowana. Działające

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,68 mln zł w I poł. 2015/2016 wobec 14,28 mln zł rok wcześniej.    Źródło: ISBnews Grupa K2: Rozpocznie przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Jest otwarta

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

Tuskiem. Nowy prezes KW Mirosław Taras próbował wdrażać plan naprawczy zakładający m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów i pozyskanie środków na dofinansowanie działalności spółki, co miało się odbyć dzięki sprzedaży

Jak budować, aby nie paść

mierniki oceny, o których pani mówi są bardzo nieprecyzyjne i tak naprawdę nie wiemy w jakim stopniu unijne pieniądze wspomagają nasz rozwój. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o zbędnych obiektach, zbudowanych za środki z Brukseli. - Jest na ten temat wiele mitów. Słynne aquaparki, które

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

sposób mogą zwiększyć skalę działalności firmy, stąd pomysł, aby wprowadzić możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wykorzystanie będzie skorelowane z realizowaniem planów rozwoju" - dodał Kolasa. W projektach uchwał na ZWZ przewidziano zmianę statutu w zakresie uchwalenia

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Według UOKiK praktyka była szczególnie szkodliwa dla przedsiębiorców rozpoczynających dopiero swoją działalność. Zazwyczaj nie są oni bowiem w stanie wykorzystywać pełnych mocy produkcyjnych w pierwszym roku swojej działalności (np. w związku z rozbudową zakładu czy pozyskiwaniem kontraktów). "

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Według spółki, pozyskiwanie finansowania poprzez obligacje wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju. PKN Orlen jest największą spółką rafineryjno-petrochemiczną w Polsce i

Pomoc w zakładaniu firm

szerokiej oferty szkoleń i kursów, które przygotują go do prowadzenia własnego biznesu. W ofercie AIP można znaleźć m.in. kursy i szkolenia na temat zakładania firmy, pozyskiwania środków, marketingu, zarządzania finansami firmy.Ponadto AIP ułatwiają pozyskiwanie kontaktów biznesowych poprzez udostępnienie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

BEST Best rozpoczyna ofertę publiczną obligacji, a środki z emisji chce przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym na zakup portfeli wierzytelności hipotecznych. Spółka nie planuje emisji akcji - poinformował Krzysztof Borusowski, prezes spółki. W poniedziałek spółka opublikowała

Przegląd informacji ze spółek

kartowych (SPK). Wdrażany przez KIR system jest przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych przez banki i instytucje prowadzące działalność w Polsce, podała Izba. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący LewINVEST Michał

Spółka z grupy Arterii pozyskała 10 mln zł z PARP na innowacyjne projekty

projekty, dające najwyższe  prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiać będą z powrotem do MIT, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim samym charakterze" – zaznaczono również. (ISB) sg

Polska centrum dla start-upów w regionie. Jak będzie wyglądał Google Campus?

Bonhill Street w Londynie, mała, wąska uliczka w tzw. tech city, lokalnej mekce start-upów, mody, hipsterstwa. Stoję na zewnątrz Campusu Google'a, który niczym się nie wyróżnia. Szara kamienica ściśnięta między budynkami, jakich pełno w Londynie. W środku obudowana klockami Lego recepcja, gdzie

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

przelicznika - prawie 500 mln zł. Z tego blisko 98,2 mln zł to pieniądze na wsparcie przygotowania terenów pod inwestycje. W ramach konkursu PARP będzie udzielała dofinansowania na realizację projektów, które mogą przyczynić się do poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju

Przegląd prasy

przychodów i marży w IV kw. --Asseco Poland: Optymalizacja grupy i przejęcia impulsem do dalszego rozwoju --MF miało do dyspozycji 8,76 mld euro środków walutowych na koniec października --MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 79,5% do końca października --MF: Deficyt budżetu to 34,49 mld zł po X, tj

Bo grant się należy - nasza zła zasada

. Możliwe to było dzięki przyjęciu założenia, że finansowanie na rozpoczęcie działalności nie jest bezzwrotnym grantem, ale pożyczką. W ten sposób wykreować można było efekt kuli śniegowej. Tymczasem środki przeznaczane w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w systemie bezzwrotnych grantów

Przegląd informacji ze spółek

5,66 mln ton rok wcześniej, podała spółka. Na cały 2015 r. spółka podtrzymuje cel wydobycia 16,4 mln ton węgla. IMC odnotowało 27,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 0,10 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jastrzębska

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

czego 40 mln zł na 2016. Spółka zwraca uwagę na chwilowy przestój w przetargach publicznych, co jest związane z oczekiwaniem na rozdanie środków UE z puli do 2020 r. Tu jednak, po doświadczeniach z e-DŚ, prezes Qumaka zapowiada bardzo ostrożne szacowanie ryzyk przy pozyskiwaniu takich umów. Całkowita

Po co nam park technologiczny za grube miliony?

Decyzja o powstaniu parku zapadła, postawi go Opole przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na pierwszy etap, który zacznie się w przyszłym roku, pójdzie 16 mln zł. Tyle że na razie jednak nie ma odpowiedzi na pytanie: komu park ze swoimi laboratoriami i kadrą miałby

RING EKONOMICZNY - listopad 2012 r.

administracyjne prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie pracodawców nie stać na godziwe wynagrodzenia dla pracowników oraz rozwój organiczny przedsiębiorstw. Niskie wynagrodzenia rodzą niezadowolenie i spadek wydajności pracy, a brak inwestycji obniża konkurencyjność firm na rynku.Bolączką naszych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Internet Technology (MIT): Planuje koncentrację na produkcji i sprzedaży aplikacji i urządzeń mobilnych. MIT zmieni także nazwę na Lark.pl. "Zarząd spółki podjął decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 4 lipca godz. 15

równowadze, zarówno pod względem skali, jak i struktury mieszkań. Mamy do czynienia z silnym rynkiem, na którym kluczowa będzie zdolność deweloperów do pozyskiwania nowych gruntów oraz sprawnego uruchamiania projektów. W naszej ocenie te pozytywne uwarunkowania działalności deweloperskiej mogą przełożyć się

NWZ Jago zdecyduje 5 maja o podwyższeniu kapitału o max. 4,4 mln zł

elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania działalności. "Zdaniem zarządu mając na uwadze również aktualną wycenę rynkową spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie spółki. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd w oparciu o aktualną wycenę rynkową

Gdynia zapłaci ćwierć miliona za link w... serwisie firmy z Indii

innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe". Gdańsk też płaci za promocję Czy podobne działania są normą w innych samorządach? Przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) uprzedzają, że pozyskiwanie inwestorów opiera się na szerokim wachlarzu "

Crowdfunding - zrzuć się na biznes

Grosz do grosza Finansowanie społecznościowe (inaczej crowdfunding) to forma finansowania różnorodnych projektów przez szeroką społeczność internetową. Finansujący projekt internauci są mikropłatnikami i dzięki relatywnie małym kwotom składają się na dużą pulę środków pozwalającą na realizację

Strefa ekonomiczna wzmaga rozwój, czy nie

Korolewicz, prezes ZIPH. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa ponad 10 lat. Do dziś na jej terenie działalność rozpoczęło ponad 60 firm, które łącznie zainwestowały ponad 2 mld zł i utworzyły 10 tys. miejsc pracy. - Na rozwój infrastruktury technicznej wydaliśmy przy tym ponad 70 mln zł

Przychodnia sp. z o.o. Czyli ile się zarabia na pacjentach? [SPRAWDZAMY]

, na które składa się głównie kontrakt z NFZ, spółka zarobiła na czysto 235 tys. zł. Są to ostatnie dane finansowe spółki, do których uzyskaliśmy dostęp w sądzie rejestrowym. Z wcześniejszych zysków Baltimed zgromadził 1,2 mln zł, środki zostały w spółce i "poszły" na rozwój. Właściciele nie

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

rozpocznie działalność na przełomie marca i kwietnia - poinformował BGK w środę w komunikacie. "Proces inwestycyjny rozpocznie się niezwłocznie po uruchomieniu Funduszu Mieszkań na Wynajem. Na podstawie przeglądu ofert deweloperów, które do tej pory otrzymaliśmy, wiemy, że Fundusz będzie koncentrował

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

cztery transze: w 2010 r. na kwotę 800 mln euro, w 2011 r. na kwotę 250 mln franków szwajcarskich, zaś w 2012 r. na kwotę 50 mln euro oraz 500 mln franków szwajcarskich. Środki pozyskiwane z emisji umożliwić mają bankowi zdywersyfikowanie źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

Jak poinformował PAP Michał Sąsiadek z Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego (CRSE) z Sielca (Podkarpackie), które realizuje program "Na swoim", projekt umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej osobom, które bez wsparcia oferowanego w ramach tego programu, nie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

giełdę" - powiedział Jóźkowiak dziennikarzom. Poczta Polska przyjęła strategię do 2020 roku, która zakłada m.in. nakłady inwestycyjne wysokości 1,5 mld zł w perspektywie do 2019 roku. Środki będą przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury pocztowej. Spółka poinformowała, że w 2016 roku

Obalamy mity o lotniskach w Gdyni i Gdańsku

stanowić stałą działalność tego lotniska i dobrze uzupełniać priorytetowe znaczenie, jakie ma rozwój pasażerskiego ruchu komercyjnego w Gdańsku. Skoordynowane działania rozwojowe obu lotnisk - w Gdańsku i Gdyni Oksywie - mogłoby przynieść znaczne korzyści w zakresie wydajności operacyjnej i inwestycji na

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzić emisję publiczną z przeznaczeniem środków na rozwój oraz przejść na główny parkiet GPW z NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował Remigiusz Kościelny. New World Resources (NWR) wyprodukował 1,778 mln ton węgla (ogółem) w II kw. tego roku, zaś jego sprzedaż wyniosła: 1,565 mln ton

Konflikt ukraiński uderzy w PKB i polskie firmy. Duży niepokój

ucierpimy na ukraińskiej zawierusze. Zakładają, że recesja u naszych sąsiadów pociągnęłaby spadek polskiego eksportu o 40-50 proc. To dużo, zwłaszcza że tą działalnością zajmują się głównie małe i średnie firmy, łącznie jest ich około 12 tys. - To, jak wielki byłby wpływ na naszą gospodarkę, zależałoby od

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dywersyfikacja pozyskiwania funduszy za granicą oraz bazy klientów poza MCI, planowane jest rozpoczęcie działalności na rynku długu. Ponadto wiceprezes MCI Tomasz Czechowicz zapowiedział, że planuje zwiększanie zaangażowania w akcje PEManagers. Zarząd spółki będzie rekomendował 100% zysku za 2014 roku na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

FINANSE: RYNEK Zakłady wzajemne online: Fortuna Zakłady Bukmacherskie - należąca do Fortuna Entertainment Group - liczy, że po wprowadzeniu planowanej nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w kontekście działalności państwowego Totalizatora Sportowego na rynku bukmacherów nastąpi przełom

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

wszystkich zadań kiedyś nie zabraknie. Już dziś się na to przygotowujemy. Będziemy przeprowadzali emisje obligacji, także denominowanych w euro - i tym sposobem pozyskiwali z rynku dodatkowe pieniądze na działalność. Chciałbym, żebyśmy w przyszłości zwiększyli liczbę finansowanych firm. Mamy coraz więcej

BZ WBK pracuje nad emisjami trzech zagranicznych spółek

aranżowanych, inwestycji własnych, wykupów lewarowanych oraz innych narzędzi pozyskiwania kapitału na rozwój. Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK zapewnia kompleksowe usługi w zakresie corporate finance we współpracy z oferującym – Domem Maklerskim BZ WBK. (ISB) mtd/tom

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery