pozyskiwanie środków na rozwój działalności

ARP i TFI BGK utworzyły dwa fundusze inwestycyjne

Bardziej efektywne zarządzanie spółkami i nieruchomościami należącymi do Grupy ARP mają zapewnić - utworzone przez Agencję i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK - dwa fundusze inwestycyjne. Są to: FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC na NewConnect we wtorek

firmy wśród partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Pozyskanie kapitału przed debiutem na NewConnect było dla nas mniej ważne z uwagi na to, że spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz środki wystarczające na finansowanie bieżącej działalności. Jednakże, aby spełnić wymogi giełdowe związane z

ARP utworzyła dwa fundusze - FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP

portfelem spółek korzystając z zalet konstrukcji funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Środki pozyskiwane w ramach statutowej działalności FIZAN przeznaczone zostaną na nowe projekty inwestycyjne realizowane w perspektywie średnio i długoterminowej. ARP to spółka Skarbu Państwa

SMS Kredyt Holding wyemituje dwuletnie obligacje serii AJ o wartości do 5 mln zł

prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju grupy. Działalność operacyjna spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2.000 zł na okres do 1 roku

Akcjonariusze Redanu zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

całości zysku netto uzyskanego w 2014 r. na kapitał zapasowy. Zarząd ocenia, że obecnie grupa kapitałowa Redan znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wzrostu źródeł finansowania. Z jednej strony są regularnie pozyskiwane obce środki. Jednakże – w opinii zarządu – dla

Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla firm na badania i rozwój

założeniem Unii jest, aby do 2020 r. państwa członkowskie inwestowały 3 proc. PKB w działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, oraz aby 2/3 z tych środków pochodziło od sektora prywatnego. Polska, której wydatki na badania i rozwój należą do najniższych spośród krajów członkowskich (ok 0,9 proc. PKB

Verbicom może przejść na rynek główny GPW z NewConnect w przyszłym roku

Zając w rozmowie z agencją ISBnews. "Jesteśmy przekonani, że dynamiczne wzrosty w 2014 to nie jest nasze ostatnie słowo. Zamierzamy kontynuować rozwój, także ścieżką przejęć. Nie wykluczamy w związku z tym pozyskiwania kapitału na przejęcia" - dodał prezes Verbicom. W 2014 roku przychody

Opolskie. Umowy na wsparcie przygotowawcze dla Lokalnych Grup Działania

wsparcie przygotowawcze złożyło w sumie 10 LGD z Opolszczyzny - o dwie mniej, niż działało w latach poprzednich. Zaznaczył jednak, że choć znikają dwie grupy, to wszystkie gminy regionu będą objęte lokalnymi strategiami i będą mogły pozyskiwać środki unijne na działania na swoim terenie. Dodał, że o

Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat

czasie pozyskiwać zewnętrznego finansowania na te inwestycje. "Wydatki inwestycyjne planowane są na poziomie amortyzacji i zakładamy finansowanie ze środków własnych. Myślimy o zwiększeniu nakładów, ale tylko, jeśli uda nam się pozyskać środki unijne z programów, które mają być ogłoszone"

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

, transportowych czy telekomunikacyjnych, a każdy z tych dwóch funduszy ma dysponować kwotą ponad 2,2 mld zł. - Podpisana przez BGK, PIR i TFI BGK umowa otwiera dostęp do przeznaczonych na inwestycje i rozwój środków skarbu państwa dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych - wyjaśnia ministerstwo. - Istotnie

MSP: umowa BGK z PIR i TFI BGK ws. funduszy - podpisana

dostęp do przeznaczonych na inwestycje i rozwój środków Skarbu Państwa dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych. Istotnie poszerzyliśmy obszar działalności PIR. Oprócz inwestowania w infrastrukturę PIR w imieniu i na rzecz funduszy, którymi będzie zarządzał, będzie inwestował teraz również w

Backlog Selvity wzrósł o 27% r/r do 37,6 mln zł w maju

. Pozyskujemy też coraz więcej środków z dotacji, ale jednocześnie zmniejsza się ich udział w przychodach ogółem, co wskazuje na zwiększającą się niezależność Selvity od finansowania grantowego" - skomentował prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie. Selvita jest polską firmą

2C Partners rozważa przejście na rynek główny GPW z NC, emituje obligacje

komunikacie. Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Ich oprocentowanie wynosi 9,5% w skali roku, a zabezpieczone zostały wpisem hipotecznym do wysokości 150% wartości emisji. "2C Partners S.A. rozważa obecnie również możliwość pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój

ARP i KGHM mają porozumienie o współpracy wz. wdrażania innowacyjnych projektów

nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie współpraca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatywa podjęta w ramach współpracy ARP oraz KGHM ma szansę przyczynić się w sposób pragmatyczny do rozwoju nowych technologii, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki

Zysk netto LiveChat wzrósł r/r do 18,56 mln zł w r. fin. 2014/2015

skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów. Na koniec marca miał ich już ponad 10 tys. Z jego usług korzystali m.in. Departament Stanu USA, Orange, Air Asia, Samsung, oraz wiele innych większych i mniejszych firm oraz instytucji z ponad 130 krajów na całym świecie. W ciągu roku liczba klientów spółki z

Pracodawcy Pomorza nagrodzili m.in. Wałęsę, Komorowskiego, Bieńkowską

, obecnie europejskiej Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw za "szczególny wkład w rozwój Polski z wykorzystaniem funduszy UE oraz w uznaniu zasług i odwagi w pozyskiwaniu unijnych środków finansowych i rozważnym gospodarowaniu nimi"

Opole. Polsko-chorwacka współpraca izb gospodarczych

izby z zakresu pozyskiwania środków unijnych będą jeździć do Chorwacji i doradzać Chorwatom na konkretnych przykładach. Szefowa izby gospodarczej w Istrii Jasna Jaklin Majetić w rozmowie z PAP potwierdziła, że strona chorwacka jest zainteresowana takim przenoszeniem doświadczeń polskich z zakresu

Opolskie.Rolnicy AgroLigi: bez pieniędzy UE nie ma rozwoju gospodarstw

;. Czaja zaznaczył jednak, że mniejsi rolnicy ostrożniej korzystają z unijnych dotacji, a też nie mają możliwości finansowych czy zdolności kredytowej, by pozyskiwać duże pule środków. Podkreślił, że łatwiej jest w tym zakresie rolnikom gospodarującym na dużych areałach. "Ale jeśli w gospodarstwie

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie zdobywać unijne fundusze

burmistrzowie Wieliczki, Zabierzowa oraz Świątnik Górnych. Podczas spotkania uzgodniono, na co stowarzyszenie Metropolia Krakowska będzie pozyskiwać unijne środki. "Chodzi o wspólne przedsięwzięcia, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego"

Nowa strategia ARP: 1,3 mld zł na innowacje do 2020 r.

Zgodnie z nową strategią, ARP ma do 2020 r. przeznaczyć łącznie ponad 3 mld zł na wsparcie innowacji, restrukturyzację i inwestycje. Nowa misja agencji to: "Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł". ARP ma też nowe logo. "Do tej pory Agencja Rozwoju Przemysłu koncentrowała się na

Eksperci: potrzebne są zmiany w mechanizmie 1 proc. podatku dla OPP

Eksperci: potrzebne są zmiany w mechanizmie 1 proc. podatku dla OPP

proc. innej organizacji jedynie wówczas, gdy działalność pożytku publicznego określona w jej statucie polega np. na wsparciu podmiotów trzeciego sektora. Ewentualna prowizja za przekazanie środków z 1 proc. nie powinna być jednak wyższa od rzeczywistych poniesionych w związku z tym kosztów. W przypadku

PKP Cargo liczy na szybkie synergie po przejęciu AWT

dotyczące dywidendy oraz zainteresowanie kolejnymi przejęciami. "Synergie taborowe będą bardzo szybko do uzyskania, bo AWT część taboru pozyskuje na zewnątrz, więc my nasz tabor będziemy od razu mogli zaoferować AWT. Czekamy na zgody urzędów antymonopolowych, aplikacja jest złożona w czterech

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lepsza ma być też współpraca nauki z biznesem w tej branży. Agencja ma realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa

Szczecin. Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania

korzystać ze wsparcia w postaci porad prawnych i biznesowych, usług z zakresu promowania ich działalności, pomocy w pozyskiwaniu finansowania czy ułatwiania kontaktów z naukowcami i samorządem oraz dużymi firmami IT" - podkreśla prezes Technoparku Pomerania Andrzej Feterowski. W styczniu br. miasto

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności - przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014. Obligacje alternatywą dla kredytu Wybór

Samorządowcy z woj. śląskiego przedstawili prezydentowi swe problemy

miastom czy obszarom. "Pan prezydent chciał wysłuchać, co dzieje się na Śląsku w związku z dynamiczną sytuacją i generalnie z reindustrializacją regionu. To m.in. depopulacja czy brak możliwości pozyskiwania środków unijnych np. przez gminy górnicze, które borykają się teraz z problemem zwrotu

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

może dojść na początku 2014 roku. Według wcześniejszych informacji środki pozyskiwane z emisji umożliwiają bankowi zdywersyfikowanie źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej. Waluty programu to euro, USD i CHF. Bank emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO

Woj. śląskie od kilkunastu lat planuje rozwój przez specjalizacje

Obserwatoriów oraz na "mapie aktorów innowacji", na której przedsiębiorcy już niebawem będą mogli szukać potencjalnych partnerów do współpracy czy pozyskiwania zewnętrznych środków. Inteligentne specjalizacje woj. śląskiego i małopolskiego zostały też uwzględnione we wdrażanej od ub. roku Strategii

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania długiem

Wielkopolska. Parowozy nie będą już obsługiwały pociągów pasażerskich

2,5 mln zł. "Nie mogę w nieskończoność finansować ze środków na organizację kolejowych połączeń pasażerskich dziedzictwa kulturowego. Nasz pomysł poparty solidnym biznesplanem pokazywał, jak doprowadzić tę spółkę i parowozy do działalności rynkowej. Nie mogę dowiedzieć się od PKP Cargo, dlaczego

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) ogłosiła nowe otwarcie dla alternatywnego rynku NewConnect, poinformował prezes Paweł Tamborski. Stawia na dalszy jego rozwój i poprawę jakości, wzmocnienie jego roli w pozyskiwaniu finansowania oraz umiędzynarodowienie. Powierzchnie biurowe przy Stadionie Narodowym w

Polak nie filantrop. Aż 44 proc. uważa, że organizacje dobroczynne marnują część pieniędzy, które dostają

pieniędzy wypłynęła w 2013 r. w związku z fundacją Maciuś. Na pozyskiwanie funduszy (przez tzw. proszalne kartki wysyłane pocztą) wydała ona trzy razy tyle, ile na dożywianie dzieci. Ale za to podwoiła zainwestowane w te kartki pieniądze, a więc miała ich więcej na działalność statutową. Jednak ludzie nie

Prezydent popiera rządowy program na rzecz rozwoju Śląska

istniejących tu, na terenie Śląska". "Pan prezydent chciał wysłuchać, co dzieje się na Śląsku w związku z dynamiczną sytuacją i generalnie z reindustrializacją regionu. To m.in. depopulacja czy brak możliwości pozyskiwania środków unijnych np. przez gminy górnicze, które borykają się teraz z

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

głosowania poprawek do ustawy budżetowej zaskoczenie wzbudziło przyjęcie dwóch poprawek złożonych przez SLD oraz PSL. Obie dotyczyły przekazania dodatkowych środków na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Poprawka Sojuszu przewidywała przeznaczenie na ten cel 20

Zysk netto grupy PKN Orlen za I kw. 2015 r. wyniósł 868 mln zł

koniec stycznia płocki koncern zapowiedział, że w 2015 r. planuje inwestycje w segmencie wydobycia w Polsce na poziomie do 200 mln zł, przeznaczając środki na projekty najbardziej perspektywiczne. PKN Orlen zaznaczył, iż z "punktu widzenia dalszego rozwoju aktywów petrochemicznych" w grupie

Monetia chce wejść na rynek pośrednictwa finansowego, poprawi wyniki w 2015 r.

struktur DnB Banku w maju br. "Nasze nakłady na rozwój nie są duże, głównie dotyczą systemu IT. Rozwój finansujemy ze środków własnych i spodziewam się, że w przyszłym roku będzie to mieć korzystny wpływ na nasze wyniki"- powiedział prezes. W 2013 roku zysk netto Monetii sięgnął 1,8 mln zł

Szef EBI: projekty realizowane z Polską to "historie sukcesu"

pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie oprocentowanie, z przeznaczeniem na projekty służące poprawie infrastruktury, dostaw energii lub spełnianiu norm środowiskowych zarówno w UE, jak i w krajach sąsiedzkich lub rozwijających się. Z Brukseli Julita Żylińska

W kupie siła. Powstaje klaster na wzór Centralnego Okręgu Przemysłowego

do niego jako gmina. Tego typu stowarzyszenia mają większe możliwości na pozyskiwanie środków unijnych. Im więcej podmiotów będzie miało wspólny cel, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu - mówi Stanisław Grzesiak, wiceprezydent Skarżyska. Do klastra zgłaszają się też pierwsze firmy, m.in. Mesko AGD

W budowlance na czas płaci się... 3 proc. faktur

wynika bowiem, że 83 proc. badanych firm fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej pozyskuje ze środków własnych, ale tym samym mniej przeznacza np. na innowacje czy rozwój. Kłopoty gospodarcze potwierdzają inne dane, np. z branży wierzytelności. Grupa Kapitałowa "Pragma Inkaso" na

Śląskie. Rezerwy w samorządowej spółce z powodu ryzykownych inwestycji

stopniowego ograniczania działalności finansowej przedsiębiorstwa i skupienia jego aktywności wyłącznie na zadaniach związanych z pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody. Działalność finansowa (w tym obciążenia związane z obligacjami Inteko) ma zostać wydzielona i docelowo zlikwidowana. Działające

Przegląd informacji ze spółek

tym samym okresie 2013 roku, głównie dzięki rozwojowi e-commerce. W 2015 roku spodziewa się około 20-proc. wzrostu rynku zakupów w sieci, poinformował odpowiedzialny w Poczcie Polskiej za rozwój segmentu paczkowego Sławomir Żurawski.   PKP S.A. wybrały spółkę GD&K Consulting na inwestora w

Jak budować, aby nie paść

mierniki oceny, o których pani mówi są bardzo nieprecyzyjne i tak naprawdę nie wiemy w jakim stopniu unijne pieniądze wspomagają nasz rozwój. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o zbędnych obiektach, zbudowanych za środki z Brukseli. - Jest na ten temat wiele mitów. Słynne aquaparki, które

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozwoju sklepu Karen.pl. "Pomimo niełatwej sytuacji rynkowej i tegorocznych upadłości niektórych sieci, banki oferują nam możliwość zwiększenia zaangażowania, a ubezpieczyciele zwiększają limity, co pozwala na dalsze rozwijanie skali działalności" - wskazał dyrektor finansowy Komputronika

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

sposób mogą zwiększyć skalę działalności firmy, stąd pomysł, aby wprowadzić możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego, którego wykorzystanie będzie skorelowane z realizowaniem planów rozwoju" - dodał Kolasa. W projektach uchwał na ZWZ przewidziano zmianę statutu w zakresie uchwalenia

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, nagrań dźwiękowych i muzycznych, telekomunikacji, informatyki, informacji i prowadzących działalność badawczą. Dzięki MAPIT stu właścicieli, managerów, osób mających realny wpływ na wprowadzanie zmian, z 50 polskich mikroprzedsiębiorstw, działających w branży hi-tech, którzy dotychczas prowadzili swój

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Według UOKiK praktyka była szczególnie szkodliwa dla przedsiębiorców rozpoczynających dopiero swoją działalność. Zazwyczaj nie są oni bowiem w stanie wykorzystywać pełnych mocy produkcyjnych w pierwszym roku swojej działalności (np. w związku z rozbudową zakładu czy pozyskiwaniem kontraktów). "

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Według spółki, pozyskiwanie finansowania poprzez obligacje wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju. PKN Orlen jest największą spółką rafineryjno-petrochemiczną w Polsce i

Przegląd informacji ze spółek

kartowych (SPK). Wdrażany przez KIR system jest przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych przez banki i instytucje prowadzące działalność w Polsce, podała Izba. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący LewINVEST Michał

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

BEST Best rozpoczyna ofertę publiczną obligacji, a środki z emisji chce przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym na zakup portfeli wierzytelności hipotecznych. Spółka nie planuje emisji akcji - poinformował Krzysztof Borusowski, prezes spółki. W poniedziałek spółka opublikowała

Polska centrum dla start-upów w regionie. Jak będzie wyglądał Google Campus?

Bonhill Street w Londynie, mała, wąska uliczka w tzw. tech city, lokalnej mekce start-upów, mody, hipsterstwa. Stoję na zewnątrz Campusu Google'a, który niczym się nie wyróżnia. Szara kamienica ściśnięta między budynkami, jakich pełno w Londynie. W środku obudowana klockami Lego recepcja, gdzie

Przegląd informacji ze spółek

5,66 mln ton rok wcześniej, podała spółka. Na cały 2015 r. spółka podtrzymuje cel wydobycia 16,4 mln ton węgla. IMC odnotowało 27,04 mln USD skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 0,10 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jastrzębska

Pomoc w zakładaniu firm

szerokiej oferty szkoleń i kursów, które przygotują go do prowadzenia własnego biznesu. W ofercie AIP można znaleźć m.in. kursy i szkolenia na temat zakładania firmy, pozyskiwania środków, marketingu, zarządzania finansami firmy.Ponadto AIP ułatwiają pozyskiwanie kontaktów biznesowych poprzez udostępnienie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

czego 40 mln zł na 2016. Spółka zwraca uwagę na chwilowy przestój w przetargach publicznych, co jest związane z oczekiwaniem na rozdanie środków UE z puli do 2020 r. Tu jednak, po doświadczeniach z e-DŚ, prezes Qumaka zapowiada bardzo ostrożne szacowanie ryzyk przy pozyskiwaniu takich umów. Całkowita

Grupa Lotos może finansować inwestycje m.in. poprzez IPO spółek córek

Warszawa, 17.11.2010 (ISB) - Grupa Lotos może współfinansować zaplanowane do 2015 roku inwestycje w kwocie 5,7 mld zł, m.in. poprzez oferty publiczne spółek córek oraz pozyskiwanie partnerów do projektów inwestycyjnych, wynika z prezentacji strategii Lotosu na lata 2011-2015. „Finansowanie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Internet Technology (MIT): Planuje koncentrację na produkcji i sprzedaży aplikacji i urządzeń mobilnych. MIT zmieni także nazwę na Lark.pl. "Zarząd spółki podjął decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne

Spółka z grupy Arterii pozyskała 10 mln zł z PARP na innowacyjne projekty

projekty, dające najwyższe  prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków. Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiać będą z powrotem do MIT, z przeznaczeniem na kontynuację działalności o takim samym charakterze" – zaznaczono również. (ISB) sg

Bo grant się należy - nasza zła zasada

. Możliwe to było dzięki przyjęciu założenia, że finansowanie na rozpoczęcie działalności nie jest bezzwrotnym grantem, ale pożyczką. W ten sposób wykreować można było efekt kuli śniegowej. Tymczasem środki przeznaczane w Polsce na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w systemie bezzwrotnych grantów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ponad 9 mld zł ze środków unijnych, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. "Do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 4 lipca godz. 15

równowadze, zarówno pod względem skali, jak i struktury mieszkań. Mamy do czynienia z silnym rynkiem, na którym kluczowa będzie zdolność deweloperów do pozyskiwania nowych gruntów oraz sprawnego uruchamiania projektów. W naszej ocenie te pozytywne uwarunkowania działalności deweloperskiej mogą przełożyć się

Przychodnia sp. z o.o. Czyli ile się zarabia na pacjentach? [SPRAWDZAMY]

, na które składa się głównie kontrakt z NFZ, spółka zarobiła na czysto 235 tys. zł. Są to ostatnie dane finansowe spółki, do których uzyskaliśmy dostęp w sądzie rejestrowym. Z wcześniejszych zysków Baltimed zgromadził 1,2 mln zł, środki zostały w spółce i "poszły" na rozwój. Właściciele nie

RING EKONOMICZNY - listopad 2012 r.

administracyjne prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie pracodawców nie stać na godziwe wynagrodzenia dla pracowników oraz rozwój organiczny przedsiębiorstw. Niskie wynagrodzenia rodzą niezadowolenie i spadek wydajności pracy, a brak inwestycji obniża konkurencyjność firm na rynku.Bolączką naszych

Gdynia zapłaci ćwierć miliona za link w... serwisie firmy z Indii

innego wykonawcę ze względów technicznych jest rzeczywiście niemożliwe". Gdańsk też płaci za promocję Czy podobne działania są normą w innych samorządach? Przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) uprzedzają, że pozyskiwanie inwestorów opiera się na szerokim wachlarzu "

Po co nam park technologiczny za grube miliony?

Decyzja o powstaniu parku zapadła, postawi go Opole przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na pierwszy etap, który zacznie się w przyszłym roku, pójdzie 16 mln zł. Tyle że na razie jednak nie ma odpowiedzi na pytanie: komu park ze swoimi laboratoriami i kadrą miałby

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i programów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

przelicznika - prawie 500 mln zł. Z tego blisko 98,2 mln zł to pieniądze na wsparcie przygotowania terenów pod inwestycje. W ramach konkursu PARP będzie udzielała dofinansowania na realizację projektów, które mogą przyczynić się do poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

rozpocznie działalność na przełomie marca i kwietnia - poinformował BGK w środę w komunikacie. "Proces inwestycyjny rozpocznie się niezwłocznie po uruchomieniu Funduszu Mieszkań na Wynajem. Na podstawie przeglądu ofert deweloperów, które do tej pory otrzymaliśmy, wiemy, że Fundusz będzie koncentrował

Crowdfunding - zrzuć się na biznes

Grosz do grosza Finansowanie społecznościowe (inaczej crowdfunding) to forma finansowania różnorodnych projektów przez szeroką społeczność internetową. Finansujący projekt internauci są mikropłatnikami i dzięki relatywnie małym kwotom składają się na dużą pulę środków pozwalającą na realizację

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Ważnym wydarzeniem były także intensywne przygotowania do oferty publicznej. Nasze plany dotyczące przejścia z NewConnect na główny parkiet GPW przesunęły się na ten rok. W I półroczu 2015 r. chcielibyśmy przeprowadzić ofertę publiczną, a środki pozyskane z niej przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy"

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

giełdę" - powiedział Jóźkowiak dziennikarzom. Poczta Polska przyjęła strategię do 2020 roku, która zakłada m.in. nakłady inwestycyjne wysokości 1,5 mld zł w perspektywie do 2019 roku. Środki będą przeznaczone głównie na rozwój infrastruktury pocztowej. Spółka poinformowała, że w 2016 roku

NWZ Jago zdecyduje 5 maja o podwyższeniu kapitału o max. 4,4 mln zł

elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania działalności. "Zdaniem zarządu mając na uwadze również aktualną wycenę rynkową spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie spółki. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd w oparciu o aktualną wycenę rynkową

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

cztery transze: w 2010 r. na kwotę 800 mln euro, w 2011 r. na kwotę 250 mln franków szwajcarskich, zaś w 2012 r. na kwotę 50 mln euro oraz 500 mln franków szwajcarskich. Środki pozyskiwane z emisji umożliwić mają bankowi zdywersyfikowanie źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji

Strefa ekonomiczna wzmaga rozwój, czy nie

Korolewicz, prezes ZIPH. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa ponad 10 lat. Do dziś na jej terenie działalność rozpoczęło ponad 60 firm, które łącznie zainwestowały ponad 2 mld zł i utworzyły 10 tys. miejsc pracy. - Na rozwój infrastruktury technicznej wydaliśmy przy tym ponad 70 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzić emisję publiczną z przeznaczeniem środków na rozwój oraz przejść na główny parkiet GPW z NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował Remigiusz Kościelny. New World Resources (NWR) wyprodukował 1,778 mln ton węgla (ogółem) w II kw. tego roku, zaś jego sprzedaż wyniosła: 1,565 mln ton

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dywersyfikacja pozyskiwania funduszy za granicą oraz bazy klientów poza MCI, planowane jest rozpoczęcie działalności na rynku długu. Ponadto wiceprezes MCI Tomasz Czechowicz zapowiedział, że planuje zwiększanie zaangażowania w akcje PEManagers. Zarząd spółki będzie rekomendował 100% zysku za 2014 roku na

Obalamy mity o lotniskach w Gdyni i Gdańsku

stanowić stałą działalność tego lotniska i dobrze uzupełniać priorytetowe znaczenie, jakie ma rozwój pasażerskiego ruchu komercyjnego w Gdańsku. Skoordynowane działania rozwojowe obu lotnisk - w Gdańsku i Gdyni Oksywie - mogłoby przynieść znaczne korzyści w zakresie wydajności operacyjnej i inwestycji na

Konflikt ukraiński uderzy w PKB i polskie firmy. Duży niepokój

ucierpimy na ukraińskiej zawierusze. Zakładają, że recesja u naszych sąsiadów pociągnęłaby spadek polskiego eksportu o 40-50 proc. To dużo, zwłaszcza że tą działalnością zajmują się głównie małe i średnie firmy, łącznie jest ich około 12 tys. - To, jak wielki byłby wpływ na naszą gospodarkę, zależałoby od

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, jest, w opinii zarządu, korzystne zarówno z punktu widzenia bieżącej działalności spółki, jak również decyzji strategicznych związanych z długookresowymi planami rozwoju, zbieżności interesów wzywającego z interesami spółki jak i na zatrudnienia w spółce" - czytamy dalej. Jak wskazano

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

Jak poinformował PAP Michał Sąsiadek z Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego (CRSE) z Sielca (Podkarpackie), które realizuje program "Na swoim", projekt umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej osobom, które bez wsparcia oferowanego w ramach tego programu, nie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

FINANSE: RYNEK Zakłady wzajemne online: Fortuna Zakłady Bukmacherskie - należąca do Fortuna Entertainment Group - liczy, że po wprowadzeniu planowanej nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w kontekście działalności państwowego Totalizatora Sportowego na rynku bukmacherów nastąpi przełom

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

wszystkich zadań kiedyś nie zabraknie. Już dziś się na to przygotowujemy. Będziemy przeprowadzali emisje obligacji, także denominowanych w euro - i tym sposobem pozyskiwali z rynku dodatkowe pieniądze na działalność. Chciałbym, żebyśmy w przyszłości zwiększyli liczbę finansowanych firm. Mamy coraz więcej

BZ WBK pracuje nad emisjami trzech zagranicznych spółek

aranżowanych, inwestycji własnych, wykupów lewarowanych oraz innych narzędzi pozyskiwania kapitału na rozwój. Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK zapewnia kompleksowe usługi w zakresie corporate finance we współpracy z oferującym – Domem Maklerskim BZ WBK. (ISB) mtd/tom

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

możemy wytwarzać ok. 80 ton. Posiadamy również wszystkie potrzebne nam na chwilę obecną linie produkcyjne" - powiedziała. Celem spółki jest rozwój tradycyjnego kanału sprzedaży, którego udział, po pożarze zakładu w 2009 r., zmalał do 27 proc. z ok. 60 proc. ZM Mysław zamierzają także pozyskiwać

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

;, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park". Jak powiedziała PAP Monika Korzewicz z departamentu komunikacji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", Poland Smelting Technologies

Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW

odszkodowawcza, czyli podmiot, który reprezentuje poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeniowymi i pozyskuje dla nich odszkodowania. W planach Votum jest natomiast rozwój sieci 6-7 klinik rehabilitacyjnych dla poszkodowanych w wypadkach oraz rozwój działalności za granicą. Docelowo spółka chce

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.10

wieloletniej. Spółka planuje w ciągu najbliższych dwóch lat rozwój sieci sprzedaży biżuterii poprzez otwarcie 22 sklepów własnych i 20 sklepów franczyzowych pod marką Briju. W planie budżetowym grupy na 2014 rok ujęte zostały inwestycje w około 8 sklepów własnych o łącznej powierzchni około 400 metrów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pozyskiwanych klientów do kilku tysięcy rocznie z ponad 1 tys. obecnie. Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez akwizycje, poinformował prezes Michał Kornacki. "Będziemy dalej rosnąć, uważam, że ciągle jesteśmy na początku drogi, a rynek, który adresujemy praktycznie nie ma granic. Jesteśmy jedną z

Środki unijne na rozwiązywanie lokalnych problemów

Pytasz, dlaczego w innych gminach na obszarach wiejskich organizowane są bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób poszukujących zatrudnienia? Jak to możliwe, że inni pozyskują środki na organizację festynów integracyjnych czy imprez kulturalnych, tworzą świetlice środowiskowe i punkty informacyjno

Rzeszowska Dolina Lotnicza. Szansa na rozwój regionu

premiowane w przyszłym budżecie na lata 2014-20. Dolina jest zjawiskiem nie tylko ponadregionalnym, ale liczącym się poza granicami kraju. Jest dojrzałym klastrem, który nie tylko długo istnieje, ale już pokazał np. skuteczność w sięganiu po środki unijne. Na takich przedsięwzięciach zależy nam najbardziej i

Budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"

uprawiania sportów wodnych na zbiorniku Łąckim• poprawa warunków do rozwoju działalności gospodarczej podmiotom z branży turystycznejDzięki realizacji inwestycji przewiduje się:• wzrost wartości terenu, na którym zostanie zbudowany Ośrodek, oraz terenu wokół poprawę jakości życia mieszkańców• wzrost liczby

Hyperion chce zwiększyć rentowność, pozyskiwać nowych klientów

Hyperion. Za nami pierwsze półrocze w całości poświęcone realizacji nowej strategii. Dokonane blisko rok temu przekształcenie struktury akcjonariatu zainicjowało proces przemodelowania profilu naszej działalności. Skupiliśmy się na rozwoju sieci szerokopasmowych i wdrażaniu modelu 'operatora dla operatorów

25-lecie Wolności: Przedsiębiorcy zdali egzamin

po raz pierwszy od dawna pojawia się szansa na zatarcie podziału na zamożny Zachód i ubogi Wschód, który kształtował się na Starym Kontynencie przez ostatnie 500 lat. Sprzyja temu nie tylko przyjęcie Polski do zamożnego klubu, ale także rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Szybki internet

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

finansowych. Rewersem każdej pożyczki jest dług. To pojęcie jest jednoznaczne. Natomiast, co dziś oznacza inwestowanie, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, zdefiniować niełatwo. Bo, czy na przykład kupowanie obligacji rządowych, z czego środki przeznaczane są na świadczenia emerytalne, jest inwestowaniem

[ROZMOWA Z PREZESEM] Obsługujemy długi 2 mln osób - mówi szef spółki KRUK

wcześniej. Skąd KRUK bierze środki na zakup wierzytelności? Z trzech źródeł: ze środków własnych - od lat nie wypłacamy dywidendy, wszystkie zarobione pieniądze inwestujemy w rozwój spółki, w tym w zakup wierzytelności, z kredytów bankowych oraz z emisji obligacji. Stosunek długu do kapitałów własnych mamy

Wejście smoka, czyli ministrowie o zapowiedziach Tuska

z pieniędzy unijnych w 2013 i 2014 roku. To nie jest tak, że te pieniądze już się skończyły - uspokajała Bieńkowska. Jak tłumaczyła na początku tej perspektywy finansowej resort rozwoju regionalnego przygotował plan równomiernego wydawania środków aż do 2015. Według tego planu w tym roku do

NWZ Pfleiderer Grajewo ma upoważnić zarząd do emisji wartej do 42 mln euro

inwestycji w Rosji da spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju przy aktywnym wykorzystaniu doskonałej koniunktury panującej na rynku rosyjskim. W pierwszym kwartale 2011 r. sprzedaż spółki, prowadzącej już od kilku lat działalność, na rynku rosyjskim znacząco wzrosła przy bardzo wysokim wykorzystaniu

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

tempa pozyskiwania klientów jakie postawiła przed sobą spółka. "Liczymy, że wprowadzenie ofery opartej na LTE przyśpieszy tempo pozyskiwania klientów, bo jest znacząco lepsza od tego co jest dostępne na rynku" - zaznaczył tylko Libicki. Oferta jest adresowana do nowych i obecnych klientów

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

BGŻ Zysk netto grupy Banku BGŻ w pierwszym kwartale 2014 r. wzrósł do 44,6 mln zł z 29,5 mln zł. Jak podała spółka w komunikacie, główny wpływ na wynik miały wyższe dochody z podstawowej działalności bankowej oraz niższe koszty. "Mamy za sobą bardzo intensywny pierwszy kwartał. Ożywienie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery