pozyskanie środków na działalność gospodarczą

PAP

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek przyznanie 1,26 mln euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na pomoc dla 777 zwolnionych pracowników Fiata Auto Poland w Tychach oraz dostawców i producentów współpracujących z tyską fabryką.

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

Z powodu utrzymującej się od lipca 2014 r. deflacji, stawki podatków lokalnych w Warszawie w 2015 r. nie zmienią się - poinformował stołeczny ratusz. Jak zapowiada prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz mieszkańcy nie zapłacą też więcej za bilety komunikacji miejskiej.

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

Udzielenie informacji o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych na Pomorzu w latach 2014-2020 oraz pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu - to główne cele tworzenia punktów informacyjnych. Na Pomorzu będzie ich sześć, w całych kraju - już jest ok. 80.

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

państwie Unii. Takie zmiany strukturalne muszą przejawiać się np. znacznym wzrostem importu do UE, szybkim spadkiem udziału rynkowego Unii oraz przenoszeniem działalności gospodarczej do państw trzecich. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że procedura pozyskania środków z EFG jest długotrwała, a od

Praca, nowe rynki dzięki wsparciu z Podlaskiego Funduszu Pożyczkowego

, małe i średnie firmy głównie na cele inwestycyjne, zakup maszyn i urządzeń do produkcji, rozszerzenie asortymentu. Jedna trzecia pożyczek została wzięta przez podmioty, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą - poinformowała PAP we wtorek Agnieszka Kurajew, dyrektor Podlaskiego Funduszu

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

. Te ostatnie wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie środków na jej podjęcie. We wniosku trzeba określić: - ile pieniędzy

Suwałki. Program rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020

inwestycje w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rzecznik prezydenta Suwałk Jarosław Filipowicz powiedział w środę PAP, że to koszt rzędu blisko 50 mln zł. Już wcześniej władze Suwałk informowały, że będą się starać o pozyskanie środków z UE na ten cel. Filipowicz dodał, że miasto

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Przedsięwzięcie ma być realizowane dzięki środkom, jakie będą dostępne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, a także z ewentualnym wykorzystaniem wsparcia rządowego. Szczegóły koncepcji działalności inkubatora opracuje Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro

z emisji zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki Tauronowi, który z kolei przeznaczy je na ogólne cele gospodarcze grupy, a w szczególności finansowanie programu inwestycyjnego, podano także. "Duże zainteresowanie emisją inwestorów, reprezentujących stosunkowo konserwatywny obszar

Tauron wstępnie zainteresowany nabyciem aktywów KWK Brzeszcze

18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Wydobycie, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.   Na początku stycznia Rada Ministrów

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C J.W. Construction

wynikających ze środków pieniężnych wpłaconych do spółki przez największego akcjonariusza w terminie od dnia 1 marca 2014 r. do daty emisji, które to środki zostały lub zostaną przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na finansowanie nakładów budowlanych na realizowanych

BGK: ponad 13 mld zł gwarancji w programie de minimis

dodatkowych środków na rozwój firm dzięki gwarancjom zatrzymało redukcję zatrudnienia, a w niektórych przedsiębiorstwach doszło do jego zwiększenia. Szacuje, że we wszystkich firmach będących uczestnikami programu stworzono łącznie około 22,5 tys. miejsc pracy. "Liczba beneficjentów programu rośnie

Rząd zapowiada program reindustrializacji Śląska

Rząd zapowiada program reindustrializacji Śląska

różnych dotacji, ale też inne ukierunkowanie unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby silniej niż dotąd wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz prorozwojową infrastrukturę (np. ważne dla potencjalnych inwestorów drogi). - Będziemy chcieli także aplikować do Komisji Europejskiej o

J.W. Construction ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 3,15 zł za walor

przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na finansowanie nakładów budowlanych na realizowanych lub planowanych do uruchomienia w najbliższym okresie projektach mieszkaniowych. J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o

Przegląd informacji ze spółek

w Hucie Miedzi Głogów I, podała spółka. e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 4 tys. dwuletnich obligacji serii S2 o wartości nominalnej do 4 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój działalności, wykup zapadających serii

Veniti wyemituje 2-letnie obligacje o wartości 1 mln zł

ubiegania sie o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, podano także. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych w celu zwiększenia skali podstawowej działalności gospodarczej emitenta przez: rozszerzenie działalności o sprzedaż biletów lotniczych

Katowicki Holding Węglowy chce zawiesić niektóre przywileje

Katowicki Holding Węglowy chce zawiesić niektóre przywileje

, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki. Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, bez wdrożenia planu naprawczego spółka wkrótce upadnie. W połowie września prezes informował, że spośród 14

Zarząd KHW chce zawiesić niektóre górnicze przywileje

programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki. Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, bez wdrożenia planu naprawczego spółka wkrótce upadnie. W połowie września prezes informował, że spośród 14 kopalń KW

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - Global Cosmed prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto wzrośnie w tym roku do 8,01 mln zł z 7,04 mln zł zysku w ub.r., zaś przychody zmniejszą się do 142,76 mln zł ze 156,99 mln zł w ub.r., podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej prognozowany jest na

Przegląd informacji ze spółek

Piotrowski. Action nie planuje kolejnej emisji obligacji w tym i przyszłym roku. Spółka ocenia, że pozyskane z obecnej emisji środki wystarczą jej na co najmniej 2-3 lata działalności, poinformował prezes Piotr Bieliński. W tym czasie Action będzie rozwijał się organicznie w Polsce i w Niemczech, dodał

Przegląd informacji ze spółek

miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, poinformowała spółka. Finansowane to będzie środkami własnymi pozyskanymi dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, możliwa jest także emisja akcji i obligacji. W efekcie przychody spółki mają wzrosnąć do 314,3 mln zł w 2020 r. ze 164,3 mln zł prognozowanych na br., a

Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej zakłada m.in. podział majątku na 3 grupy

centrum polskiego przemysłu. Tam gdzie będzie wygaszana działalność kopalni będzie rozszerzana działalność stref gospodarczych. Zespół, który został powołany do tego celu przedstawi program dla całego Śląska na początku marca. Również na początku marca zostanie przedstawiona propozycja zmian dla

Rząd: reindustrializacja Śląska - przy udziale samorządów

Ekonomicznej (która miałaby np. koordynować tworzenie lokalnych parków przemysłowych pod kątem małej i średniej przedsiębiorczości), szersze wykorzystanie różnych dotacji, ale też inne ukierunkowanie unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby silniej niż dotąd wspierać innowacyjną

Oferta publiczna akcji PCC Rokita ruszy 29 maja, cena maksymalna akcji to 36 zł

pozyskania przez spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności. Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena będzie równa cenie maksymalnej tj. 36,00 zł. za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie około 56 mln zł. (zakładane wpływy brutto

EuroRating obniżył perspektywę ratingu BBB Tauronu do negatywnej

najprawdopodobniej nie uda się sfinansować z bieżących przepływów z działalności operacyjnej, a dodatkowo w kolejnych latach mają być utrzymane wypłaty dywidend, konieczne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Temu celowi służyć ma m.in. planowana przez Tauronna jesień b.r. emisja obligacji o wartości 2

Rząd: reindustrializacja Śląska - przy udziale samorządów

. Chodzi np. o rozszerzenie działalności KSSE (która miałaby np. koordynować tworzenie lokalnych parków przemysłowych pod kątem małej i średniej przedsiębiorczości), szersze wykorzystanie różnych dotacji oraz - być może - zmianę ukierunkowania unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby

Altus TFI liczy na utrzymanie tempa rozwoju w bieżącym i w 2015 roku

sprzedaży wzrosły w tym okresie o 24,5% do 58,59 mln zł. Wzrost przychodów sprzedaży to efekt poszerzenia oferty produktowej oraz zwiększania liczby dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. Spółka pozyskała też znaczne środki w ramach usługi zarządzania portfelem na zlecenie (asset management). W

Rzeszów. Powstała pierwsza spółka dzięki finansowaniu społecznościowemu

przedsięwzięć biznesowych. Daje on możliwość pozyskania od internautów kapitału na start lub rozwój innowacyjnej działalności gospodarczej. Z tej możliwości skorzystali pomysłodawcy internetowego rynku alkoholi regionalnych. Potrzebowali oni na rozwój projektu 50 tys. zł. Inwestorów, którym w zamian za

Eurocach kupi 50% udziałów franszyzobiorcy prowadzącego 48 Delikatesów Centrum

wzajemne zaufanie. Uznaliśmy, że Eurocash będzie dla nas najlepszym partnerem. Dzięki podpisanej umowie realizuję wartość, którą razem z rodziną tworzyliśmy przez wiele lat ciężkiej pracy. Pozyskane ze sprzedaży udziałów środki będziemy mogli przeznaczyć m.in. na dalszy rozwój spółki, a jednocześnie nie

Kompania Węglowa może wyjść na plus za trzy lata, myśli o emisji euroobligacji

. Jestem jednak optymistą i nie myślę o czarnym scenariuszu" - powiedział prezes, pytany o możliwość ogłoszenia upadłości KW. Według niego, obecnie rozważanych jest kilka scenariuszy zdobycia środków na bieżącą działalność. Kompania Węglowa finalizuje właśnie rozmowy z Jastrzębska Spółka Węglową

Rozpoczęły się konsultacje planu naprawczego KW

górniczą. Musimy wspólnie zrobić wszystko, żeby ten wyznaczony cel zrealizować" - dodał Taras. Jak podaje spółka, plan naprawczy zakłada pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki - co ma w praktyce odbyć się poprzez sprzedaż kilku kopalń - i wdrożenie programów

Załóż i prowadź firmę z pomocą PARP

można liczyć? Przede wszystkim na to, że konsultanci krok po kroku pomogą Ci założyć własną firmę, proponując jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania. Doradzą jak pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności i będą służyć pomocą na każdym etapie prowadzenia firmy

Przegląd informacji ze spółek

podpisała z bankami PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem umowę nowego programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. Pozyskane środki będą wykorzystywane na akwizycje oraz na finansowanie bieżącej działalności Grupy.  Wikana, rozpoczęła II etap realizacji

W budowlance na czas płaci się... 3 proc. faktur

wynika bowiem, że 83 proc. badanych firm fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej pozyskuje ze środków własnych, ale tym samym mniej przeznacza np. na innowacje czy rozwój. Kłopoty gospodarcze potwierdzają inne dane, np. z branży wierzytelności. Grupa Kapitałowa "Pragma Inkaso" na

Kolejna upadłość układowa na warszawskiej giełdzie

powrotu do "normalnej działalności gospodarczej". Wyraził przekonanie, że spółka pozyska środki na spłatę wszystkich wierzycieli i wywiązanie się ze zobowiązań układowych. Zgodnie z zatwierdzonym w środę układem wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

sąsiednim powiecie bieruńsko-lędzińskim, chociaż nie wszyscy muszą się rejestrować jako bezrobotni.W tyskim urzędzie pracy rozpoczęły się procedury rekrutacyjne do nowych pracodawców, część osób ubiega się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; dostosowywana do potrzeb jest oferta bezpłatnych

DTP planuje emisję 100 mln zł obligacji, celem zbudowanie ponad 3-mld portfela

środków na nowe wierzytelności pozwoli zwiększyć portfel spółki do ponad 3 mld zł oraz znacząco poprawić wyniki finansowe. "Cel przejścia z NewConnect na parkiet główny był tak naprawdę bardzo jasny. Nie chcieliśmy pozyskać nowego kapitału, ponieważ jesteśmy firmą, która bardzo ma bardzo wysokie

Przegląd informacji ze spółek

obligacje zwykłe zabezpieczone na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej od 3 mln zł do 6 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki 4fun Media chce przeznaczyć na działania marketingowe, ewentualne przejęcia i zasilenie kapitału obrotowego. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Bankiem

Meritum Bank poprawia efektywność, chce zejść z C/I poniżej 40% w 2014 r.

Tesco. Meritum Bank obsługuje 250 tys. klientów, z czego 50 tys. to klienci korzystający z jego usług pod brandem Tesco Finanse. "Zależy nam, aby być atrakcyjnym dla klientów, którzy będą z nami korzystali z usług tzw. daily banking. Osady na rachunkach przyniosą dodatkowe środki na akcję

Inkubacja + inwestycja + akceleracja =sukces

przekazanie 3,5 % udziałów, które trafiają do specjalnej puli. W przypadku sukcesu startupu i pozyskania inwestycji, środki z tej puli rozdzielane są pomiędzy osoby, które miały swój wkład w rozwój startupu. Pomysłodawcy sami oceniają, czy dany mentor przyczynił się do sukcesu firmy

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

rodzaje działalności gospodarczej powinny być poddane szczególnej ochronie, tak aby z powodu czynszów warzywniak czy księgarnia nie były wypierane np. przez placówki bankowe. W strefie będzie można też na preferencyjnych warunkach wynajmować lokale tworzonym przez mieszkańców spółdzielniom socjalnym

Polski startup ma szansę na rozwój na skalę światową

; Na świecie utarło się przekonanie, że na sukces skazane są jedynie duże firmy, które mają większą szansę na pozyskanie pieniędzy na rozwój. Prawie każda uruchamiana nowa i niewielka firma internetowa napotyka na swojej drodze na całą masę przeszkód. Przy rozbudowanej działalności gospodarczej pomysł

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

(przyspieszenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi ze 180 do 150 dni i zniesienie obowiązku powiadomienia dłużnika). Zdaniem przedstawicieli Lewiatana te zmiany nie są wystarczające. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i

Best wystartuje 31 III z ofertą publiczną obligacji wartości 45 mln zł (aktual.)

wielkość emisji kolejnych transz będą uzależnione od tempa i kwoty zakupów portfeli wierzytelności. "Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności. Będziemy nabywali portfele wierzytelności nieregularnych i prowadzili windykację. Tak jak zawsze, finansowanie

Best wystartuje 31 kwietnia z ofertą publiczną obligacji o wartości 45 mln zł

wielkość emisji kolejnych transz będą uzależnione od tempa i kwoty zakupów portfeli wierzytelności. "Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności. Będziemy nabywali portfele wierzytelności nieregularnych i prowadzili windykację. Tak jak zawsze, finansowanie

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

przypominają, że obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ma niemal powszechny charakter i zasadniczo dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dlatego uważają, że nie ma uzasadnienia zniesienie

Przegląd informacji ze spółek

Europy Środkowej, poinformował prezes spółki Beniamin Krasicki. Wikana Property sp.z o.o. Omega SKA z grupy Wikana chce pozyskać do 15 mln zł w ramach programu emisji obligacji. Środki zostaną przeznaczone na współfinansowaniem projektów w Lublinie i Zamościu, poinformował prezes Wikany Sławomir

Jak naprawić Rosję

spadek PKB. Odbudowa w poprzedniej skali inwestycji zagranicznych i zaufania do rubla wymaga siedmiu-dziesięciu lat wzrostu gospodarczego. Rubel nie stanie się walutą rezerwową, nawet regionalną, przez co najmniej dwie dekady. Jesteśmy dziś w stadium przejściowym - zwalniająca gospodarka wyląduje na

Syndyk Amber Gold chce od Marcina i Katarzyny P. zapłaty 14 mln zł

podnoszą kapitał spółki z 10 do 50 mln zł. Kilka dni później oświadczają pisemnie, że Amber Gold Invest zapłacił 26 mln zł, zaś oni osobiście wnieśli po 7 mln. Środki te jednak nigdy nie wpłynęły na konto. Teraz syndyk Amber Gold wzywa małżeństwo P. do dokonania wpłaty - mają oddać po 7 mln zł wraz z

Taras: w Polsce konieczna wieloletnia wizja działania górnictwa,

Węglowej i Kompanii Węglowej nie udało się wyemitować euroobligacji, które miały poprawić ich płynność finansową. KW planuje sprzedaż 4 lub 5 kopalń Węglokoksowi. Pozyskane środki muszą mają być przeznaczone na bieżącą działalność firmy, która miesięcznie przynosi 150 mn zł strat. "Amerykanie pukali

Internauci wybiorą logo, którym Polska będzie się promowała na świecie

pracować nad tworzeniem marki "Polska". Stworzona przez niego idea, to "Twórcze napięcie" (creative tension), którą opracował w 2004 r. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. Wówczas prace nad strategią promocji kraju finansowało Ministerstwo Gospodarki. Jednak mijały lata, kolejne

Przegląd informacji ze spółek

zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na zwiększenie portfela pożyczek udzielanych oraz spłatę niektórych zobowiązań. Zakład Produkcji Folii Efekt Plus otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Głogów Małopolski, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro

Delko kupiło 100% udziałów dystrybutora kosmetyków i chemii AMA za 6,4 mln zł

koniec lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na tę transakcję. Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki pozyskane z publicznej emisji akcji serii C spółki. Delko podało, że akwizycja ta jest pierwszą z planowanych transakcji tego typu. W I połowie roku Delko podpisało

Outsourcing Experts w ciągu roku chce zadebiutować na GPW

pozyskać środki na dalszy rozwój, w tym na akwizycje. "Prowadzimy rozmowy z wieloma podmiotami. Mamy ambicje żeby w ciągu roku sfinalizować przynajmniej jedną akwizycję i być może sfinansować ją ze środków pozyskanych z giełdy" - powiedział wiceprezes OEX Tomasz Słowiński dziennikarzom. OEX

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

stażach.Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój swojej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji to 40 tys. zł."Na tym etapie projektu będzie także możliwość pozyskania finansowego wsparcia pomostowego, które ma na celu ułatwienie

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ekspansję i rozwój produktów. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Falenta Investments - fundusz należący do znanego inwestora Marka Falenty, który ma w portfelu takie giełdowe spółki, jak Hawe oraz ZWG. Poczta Polska  złoży dwa

"Polska": SKOK-i idą na wojnę z bankami

problemy z pozyskaniem środków na finansowanie działalności w bankach - powiedział gazecie Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK. Oferta SKOK-ów na tle banków wygląda bardzo dobrze. SKOK Stefczyka oferuje np. lokatę 3-miesięczną z rocznym oprocentowaniem 8 proc. Tak duży zysk ofertuje obecnie tylko

Wartość IPO Fleet Holdings wyniesie ok. 100 mln zł, debiut na GPW w sierpniu

prowadzi żadnej działalności gospodarczej oprócz posiadania akcji w spółkach operacyjnych, w związku z czym nie generuje regularnych przepływów pieniężnych. Środki z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na finansowanie kosztów operacyjnych Fleet Holdings. "Z punktu widzenia historii naszej

Pomoc w zakładaniu firm

dopiero ukończyły naukę, będą mogły ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2011 r. Fundusz Pracy będzie dysponował mniejszymi środkami, dlatego warto złożyć wniosek o taką dotację od razu z początkiem roku. Środki te w wysokości do 6-krotnej wysokości

Przegląd informacji ze spółek

. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD, podała spółka. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice". Quercus TFI odnotowało 17,92

Rząd chcę zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Chinach

mln dol. Do niedawna polsko-chińskie stosunki gospodarcze na najwyższym szczeblu były na bocznym torze. Jednak zmieniła to grudniowa wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Państwie Środka i podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie. Jesteśmy jednym z ośmiu krajów w Unii Europejskiej (obok

Przegląd informacji ze spółek

środkom pozyskanym z emisji akcji. Integer.pl odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Interger.pl zamierza wprowadzić InPost na warszawską giełdę w I

Główne grzechy zakazu handlu w niedzielę 

rywalizację o konsumenta z mniejszymi placówkami. To zaś zapewne oznacza, że wygrywa efektywniejszy sposób dystrybucji produktów, angażujący mniej pracy na jednostkę sprzedanego towaru. Zezwolenie na działalność sklepów mniej efektywnych przy jednoczesnym zakazie handlu w dużych sklepach nie jest gospodarczo

NWZ Ciechu zdecyduje 28 X o emisji do 23 mln akcji i/lub obligacji zamiennych

; czytamy w komunikacie. Zarząd Ciech przygotował także wariant, który pozwoliłby na wykorzystanie połączenia powyższych rozwiązań. Ciech podał, że pozyskane z emisji środki pozwolą na przeprowadzenie kluczowych inwestycji rozwojowych stanowiących dopełnienie planu restrukturyzacji Grupy Ciech na lata 2010

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

przynosić zyski i korzyść mieszkańcom? Wiele gmin jest na granicy zdolności do zadłużania się. I czasem tylko brak możliwości pozyskania kapitału blokuje inwestycje. W Gdańsku jedna ze spółek komunalnych mogłaby zainwestować w nowe mieszkania, ale potrzebuje nowego kapitału. W wielu przypadkach miasta mają

Przegląd informacji ze spółek

prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WMSSE). Spółka zainwestuje minimum 12 mln zł w budowę hali produkcyjnej i zakup wyposażenia. To pierwsza inwestycja, która ulokuje się w Podstrefie Kurzętnik, podała WMSSE. Tele-Fonika Kable, wraz ze swoimi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews   GIEŁDA, EMISJE, M&A: 4fun Media: Pozyskanie środków z emisji obligacji ma być zabezpieczeniem planów rozwojowych na kolejne lata przy spodziewanej stabilizacji na rynku telewizji muzycznych, poinformowała agencję ISBnews prezes grupy Ewa Czekała. "Spółka podjęła decyzję

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

nie mniejszą niż 50 mln zł. Aneks przewiduje także przeznaczenie środków pozyskanych z podwyższenia kapitałów i sprzedaży aktywów na reinwestycje do kwoty 60 mln zł. Jeśli kwota ta będzie wyższa, wówczas różnica ma stanowić przedpłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

Trzy największe oferty publiczne na świecie

świata w Hong Kongu oraz w Szenzhen, jednakże działalność spółki obejmuje również przemysł farmaceutyczny oraz telefonię komórkową. Ze względu na stale rosnącą liczbę obsługiwanych kontenerów, która w 2010 roku wyniosła prawie 40 milionów jednostek, HPHT zamierza zainwestować środki pozyskane na giełdzie

Przegląd prasy

modernizację czołgów rozegra się między trzema kontrolowanymi przez państwo firmami zbrojeniowymi Gazeta Wyborcza --MIR: Rząd jest gotów przeznaczyć odpowiednie środki na oddłużenie Przewozów Regionalnych pod warunkiem przedstawienia planu naprawczego spółki gwarantującego rentowność ISBnews --PEP

Przegląd informacji ze spółek

spółką Klio Real z grupy Immofinanz Group umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z Galerią Handlową Piła, podała spółka. Immofinanz przejmie nieruchomość za 56 mln zł netto. Środki te deweloper przeznaczy na obniżenie swojego zadłużenia. Rank Progress będzie nadal zarządzać projektem oraz prowadzić

Wygodny dojazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską

wzbogacić się o nowe podmioty o różnorodnym profilu działalności. Zmniejszenie skali problemów Subregionu Północnego da argumenty dla pozyskania średnich i dużych inwestorów, co poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy. Przebudowane połączenie wzmocniło istniejący układ komunikacyjny i usprawniło

Gdynia zapłaci ćwierć miliona za link w... serwisie firmy z Indii

będący spółką giełdową notowaną w Londynie nie może ukrywać miejsc, w których prowadzi działalność. Dlatego w dziale "kontakty" wymienia lokalizację swoich biur, także tego gdyńskiego, które mieści się na pierwszym piętrze biurowca Łużycka Park. Tego typu informacje są bezpłatne, a spółka jest

NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu

NIK negatywnie oceniła działalność Ministerstwa Zdrowia. Zarzuty dotyczą wydania bez podstawy prawnej 300 milionów złotych na dofinansowanie szpitali. Zastrzeżenia Izby wzbudził też podział pieniędzy. Różne zasady miały być stosowane w stosunku do szpitali podległych ministerstwu i placówek

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". Przedsiębiorca zainwestuje w Starachowicach 1,19 mln zł, podała strefa.   Echo Investment zaskarży do TK wpisanie b. hotelu Cracovia do ewidencji zabytków Echo Investment wystąpi do Trybunału

Gant Development obniżył prognozy finansowe na lata 2010 i 2011

inwestycyjnych Grupy będą wypracowane nadwyżki finansowe z działalności deweloperskiej oraz środki pozyskane z emisji obligacji niezabezpieczonych, zabezpieczonych i kredytów bankowych. Prognoza uwzględnia warunkową emisję akcję (motywacyjny program warrantów) oraz dodatkowe emisje obligacji" - podsumował

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zmianę w ocenie najważniejszych barier hamujących rozwój rynku IT w Polsce. W minionych edycjach czołowym argumentem była negatywna sytuacja gospodarcza, którą wskazywał blisko co drugi badany (47%). Obecnie argument ten spadł na czwarte miejsce rankingu, natomiast najbardziej dotkliwą barierą jest brak

Ukraińska ekspansja na GPW

globalnemu trendowi. Możliwe więc, że podobnie jak w przypadku Astarty oraz Kernelu, prawdziwą siłę omawianych przedsiębiorstw zobaczymy dopiero w momencie, w którym na rynki znowu powróci optymizm. Jeżeli spółki te dobrze przepracują trudny okres, a środki pozyskane z emisji wykorzystają na wzrost mocy

Najpierw sprawiedliwość, potem równość

długookresowy rozwój społeczno- gospodarczy niezakłócany sprzecznościami wewnętrznymi wymaga konsekwentnej realizacji wielu zaleceń Pisma Świętego, a w szczególnie zawartych w "Kazaniu na Górze", zwłaszcza wskazującego na konieczność pozyskania daru wybaczania. Umiejętność wybaczania przez chrześcijan

Bahati Rail, czyli jak połączyć kolej, ekologię i biznes

jest partnerem tego konkursu od 2003 roku. Jego celem jest wspieranie pomysłów na biznes wykreowanych przez stawiających pierwsze kroki przedsiębiorców. Skierowany jest nie tylko do osób przygotowujących się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ale także do tych, którzy już działają na

Kredyt inwestycyjny a pułapki czyhające na przedsiębiorcę

(samochody, maszyny i urządzenia), zakup, budowa, rozbudowa, nadbudowa, modernizacja obiektów, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. W skład inwestycji niematerialnych wchodzą między innymi środki przeznaczone na zakup papierów wartościowych. Z kolei na inwestycje finansowe

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mln zł. "Przy opracowaniu drugiego wariantu prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Action S.A. na rok 2014 i 2015 przyjęte zostało założenie organicznego wzrostu działalności Grupy, bez pozyskania dodatkowego źródła finansowania kapitału obrotowego w postaci przychodów z emisji akcji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przyszłość. "Podsumowując, jesteśmy dobrze zorganizowanym podmiotem gospodarczym i nie obawiamy się negatywnego wpływu ewentualnych działań służb czy innych wydarzeń na bieżące funkcjonowanie Point Group" - powiedział Lisiecki. Źródło: ISBnews   Tele-Polska Holding: TPH liczy na

Gmina Jędrzejów i PARP zainwestują 23 mln zł w strefę biznesu

proc. zdolnych do pracy mieszkańców nie ma stałego zatrudnienia. Ułatwienia inwestycyjne w podejmowaniu działalności gospodarczej są dla osób bezrobotnych nadzieją na znalezienie etatu - tłumaczy burmistrz.

Doradcy w private na coraz wyższym poziomie

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera usługa doradztwa inwestycyjnego obejmująca całość majątku klienta, a także kwestie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.To z kolei ma ogromny wpływ na pozyskanie przez bank, klienta.- Zdecydowanie w przypadku klientów private bankingu, wybór

Banki tajnym współpracownikiem służby specjalnej - państwa

drugiej zaś zyskują w zamian konkretne uprawnienia. Dobry przykład stanowić tu może wprowadzony w Polsce przymus prowadzenia operacji finansowych za pomocą rachunku bankowego (art. 22 ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej), połączony jednocześnie z nałożeniem na banki

Efekt Doliny Krzemowej

Doliny Krzemowej" (jest to z pewnością punkt odniesienia realizatorów projektu, o czym świadczą słowa umieszczone na stronach internetowych parku: "( ) w nowych budynkach PPNT rozpocznie działalność 300 nowych firm, co w przybliżeniu odpowiada połowie liczby obecnych lokatorów kalifornijskiej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dłuższym niż rok okresem zapadalności. W kwestii pozyskania środków finansowych na aukcję LTE wskazał, że operator ma dostęp do finansowania po satysfakcjonującym dla niego koszcie. Tymczasem prezes Orange Polska wskazał, że operator liczy na zmiany prawne w najbliższych miesiącach, które sprawią że

Będą kredyty dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług

przesłaniu obu rządowych projektów do podkomisji. Podkomisja tego samego dnia rozpatrzyła propozycje zmian.Mają one na celu umożliwienie BGK, jako bankowi państwowemu, prowadzenie działalności bankowej i jednoczesne wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz rozwoju regionalnego.Rząd

Nowatorska idea obejścia limitów Rostowskiego

Określenie przez Ministra Finansów limitu zadłużenia samorządów na poziomie 10,5 mld PLN, wobec potrzeb inwestycyjnych oszacowanych na 17 mld PLN wymusza poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, których pozyskanie nie będzie się wiązało z przekroczeniem limitów. - Jednym ze sposobów

"Nie opuścimy lotniska", czyli dwuwładza w Szymanach

kryterium, by pozyskać środki europejskie: nie zapewniła wkładu własnego do inwestycji; nie podpisała umowy wstępnej, która ustanawia harmonogram niezbędnych działań; nie opracowała podstawowych dokumentów, czyli raportu oddziaływania na środowisko i studium wykonalności. Poza tym dotacje unijne nie mogą

Unia bankowa? Oj, ryzykowne

finansowy środkami publicznymiBanki, nie mogąc liczyć na pomoc macierzystych rządów, muszą szukać czegoś na własną rękę. Pojawiają się też propozycje na poziomie europejskim. Jedną z nich jest idea tzw. unii bankowej. Niestety pomysł ten, jak i towarzyszące mu propozycje dyrektyw dla sektora bankowego

Przychodzi biznesmen do banku...

boryka się z wieloma trudnościami. Na pierwszym miejscu Borowiec wymienia zatory płatnicze. I nie ma znaczenia, jaka to firma: mała, średnia czy duża. Uderzają we wszystkich przedsiębiorców. Nowym obowiązkiem przedsiębiorców, które w czasie boomu gospodarczego zwykle można odłożyć na bok, jest

Grozi nam zapaść sektora budowlanego

ingerujących w mechanizmy wolnego rynku. Rząd jednak jako podmiot odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki gospodarczej może zdecydować się na wdrożenie takiego programu, uznając stabilną sytuację w sektorze budowlanym za kluczową dla realizacji szeregu projektów infrastrukturalnych o istotnym

Gaz-System: wzrost możliwości importu gazu ziemnego do Polski o ponad 30 proc.

o łącznej długości 252 km i średnicy 500 mm ma bardzo duże znaczenie dla obszaru Pomorza i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie pomorskim. Jego realizacja zapewni bezpieczeństwo dostaw gazu na te tereny i rozszerzy kierunki jego odbioru. Inwestycja pozwoli ujednolicić

Jak można rozkręcić własną firmę za pieniądze z UE

życia, bądź skończyła 45 lat, przez ostatni rok nie prowadziła działalności gospodarczej a także osoba niepełnosprawna. Złożone wnioski będą oceniane przez urzędy pracy. W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie wsparcia zarówno na inwestycje, jak i w formie doradztwa oraz szkoleń, które będą

Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej.W ramach I etapu pod nazwą "Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej" Sosnowiec realizuje cztery zadania, których wartość kształtuje się na poziomie 81 mln 23 tys. 890 złotych, z czego 60 mln 929 tys. 573 złotych stanowi uzyskane

BS-y szukają kapitału

Emisja obligacji bankowych oraz pozostałych bankowych papierów wartościowych ma umożliwić bankom spółdzielczym pozyskanie środków, które mogą zostać zaliczone do funduszy własnych. Oczywiście pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na razie banki spółdzielcze, zgodnie z

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ekspansję i rozwój produktów. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Falenta Investments - fundusz należący do znanego inwestora Marka Falenty, który ma w portfelu takie giełdowe spółki, jak Hawe oraz ZWG. "Wejście na giełdę jest dla nas naturalnym krokiem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej

Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna – działalność polegająca na nabywaniu i sprzedaży aktywów trwałych oraz inwestycji krótkoterminowych niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnychRozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Działalność gospodarcza

w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Jeszcze inaczej definiuje działalność gospodarczą m.in. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. PodziałDziałalność gospodarczą, dzieli się ze względu na kilka kryteriów:Dochodowość działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu – taką

Działalność regulowana

prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw rynków rolnych (art. 20). działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, , z późn. zm.). Działalność ta wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców

Praca (działalność człowieka)

. W takiej sytuacji pojawia się "szara strefa", a bardziej aktywni pracownicy emigrują "za chlebem" do państw oferujących lokalnym pracodawcom lepsze rozwiązania prawne. Największą barierą w zatrudnieniu jest nadmierna biurokracja, która ogranicza działalność gospodarczą. Konieczność występowania o koncesje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.