pozyskanie środków na działalność gospodarczą

Martin Stysiak

Prawie 200 mln zł trafi na walkę z bezrobociem

Prawie 200 mln zł trafi na walkę z bezrobociem

Dzięki umowie podpisanej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym Inicjatywa Mikro udostępni prawie 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

SoftBlue zadebiutuje jutro na NewConnect

; W przeprowadzonej w I połowie roku ofercie prywatnej (emisja akcji serii B) nowi akcjonariusze objęli 22,55% akcji SoftBlue, a spółka pozyskała 10 mln zł. "Te środki zamierzamy w pierwszej kolejności wykorzystać na inwestycje w nasze innowacyjne przedsięwzięcia, takie jak urządzenie do

Pozbud wyemitował 4-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

przeznaczone na spłatę zobowiązań emitenta z tytułu zawartych umów o kredyt, co w ocenie emitenta umożliwi zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku emitenta na poczet pozyskania nowych limitów gwarancyjnych w związku z bieżącą działalnością gospodarczą emitenta" - głosi komunikat. Obligacje nie

PGE pozyskała kredyty o wartości 2 mld zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

to, że Grupa PGE postrzegana jest jako stabilny partner nie tylko przez instytucje finansowe działające na rynku polskim, ale także te o zasięgu ogólnoeuropejskim. Skala prowadzonych przez PGE projektów inwestycyjnych już dziś jest imponująca, a inwestycje zrealizowane dzięki pozyskanym środkom

Kraków. W 2016 r. wyższe opłaty za wodę, rośnie podatek transportowy

za korzystanie ze środowiska, koszty energii. Podwyżki będą nieco niższe niż wcześniej planowano, bo przedsiębiorstwu udało się pozyskać dodatkowe środki unijne na inwestycje. Radni zmienili także wysokość podatków od nieruchomości i od środków transportu. Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r

Wierzyciel Hawe Telekom złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

września 2016 roku. Restrukturyzacja będzie polegała na nabyciu przez Hawe Telekom istniejących obligacji Hawe w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie obligacji wyemitowanych przez Hawe. Pod koniec października br. Hawe i

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

działalności gospodarczej do państw trzecich. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że procedura pozyskania środków z EFG jest długotrwała, a od złożenia wniosku do przekazania pieniędzy upływa średnio ok. 9 miesięcy. Zrefundowana może być maksymalnie połowa publicznych środków wydanych na wsparcie

Fast Finance przydzieliło obligacje serii M o wartości ponad 9,3 mln zł

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Fast Finance przydzieliło 9 319 obligacji zwykłych kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Cel emisji: pozyskanie środków pieniężnych na refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających

Obligatariusze Hawe Telekom przyłączyli się do postępowania egzekucyjnego

zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie obligacji wyemitowanych przez Hawe. Pod koniec października br. Hawe i Hawe Telekom (jako dłużnicy), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank (jako wierzyciele) oraz Mediatel

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

trzeba będzie zapłacić 0,74 zł, za 1 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą opłata wyniesie 23,03 zł. W przypadku podatku od środków transportu np. za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie od 3,5 do 5,5 tony trzeba będzie zapłacić 545 zł. Podatek od nieruchomości jest

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

pytanie telefonicznie. Podała, że najczęstsze pytania dotyczą dostępności funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój już istniejącej firmy, sposobu pozyskania środków dla organizacji pozarządowych, funduszy na założenie przedszkoli i żłobków. Powiedziała, że wzrasta liczba osób

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

państwie Unii. Takie zmiany strukturalne muszą przejawiać się np. znacznym wzrostem importu do UE, szybkim spadkiem udziału rynkowego Unii oraz przenoszeniem działalności gospodarczej do państw trzecich. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że procedura pozyskania środków z EFG jest długotrwała, a od

CBŚP: Cztery osoby zatrzymane ws. SKOK-u Wołomin

CBŚP: Cztery osoby zatrzymane ws. SKOK-u Wołomin

, poręczycielami, udziałowcami lub członkami zarządów podmiotów gospodarczych, które pod zgłoszonymi w KRS adresami nie posiadały swoich siedzib. - Z naszych ustaleń wynika, że część pozyskanych w ten sposób pieniędzy przeznaczano na finansowanie bieżącej działalności przestępczej, tj. zakupy nieruchomości, opłaty

Świętokrzyskie. Staropolski Fundusz Kapitałowy wesprze innowacyjne firmy

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską realizuje Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach. Jak powiedział w czwartek PAP prezydent Izby Ryszard Zbróg, fundusz ma stworzyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dla osób z innowacyjnymi pomysłami, chcących działać na polu

Praca, nowe rynki dzięki wsparciu z Podlaskiego Funduszu Pożyczkowego

, małe i średnie firmy głównie na cele inwestycyjne, zakup maszyn i urządzeń do produkcji, rozszerzenie asortymentu. Jedna trzecia pożyczek została wzięta przez podmioty, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą - poinformowała PAP we wtorek Agnieszka Kurajew, dyrektor Podlaskiego Funduszu

Suwałki. Program rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020

inwestycje w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rzecznik prezydenta Suwałk Jarosław Filipowicz powiedział w środę PAP, że to koszt rzędu blisko 50 mln zł. Już wcześniej władze Suwałk informowały, że będą się starać o pozyskanie środków z UE na ten cel. Filipowicz dodał, że miasto

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

. Te ostatnie wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie środków na jej podjęcie. We wniosku trzeba określić: - ile pieniędzy

BGK: 800 mln zł na gwarancje dla firm z programu COSME

skorzystało 95,7 tys. przedsiębiorstw. Program gwarancji de minimis wystartował wiosną 2013 r., kiedy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zaczęli odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Gwarancje miały być odpowiedzią na potrzeby firm związane z ułatwieniem dostępu do finansowania bieżącej działalności

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Przedsięwzięcie ma być realizowane dzięki środkom, jakie będą dostępne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, a także z ewentualnym wykorzystaniem wsparcia rządowego. Szczegóły koncepcji działalności inkubatora opracuje Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje, że łączne środki publiczne przeznaczone na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 wyniosą ponad 13,5 mld euro. Z tego 8,6 mld stanowić mają fundusze z Unii, a 4,9 mld wkład krajowy. Aż jedna trzecia budżetu przeznaczona ma zostać na

Warmińsko-mazurskie.Ełk bez podwyżek, w Olsztynie drożeją m.in. ścieki

organizacje pożytku publicznego oraz od budynków mieszkalnych, które będą wyższe o 9 gr za 1 m kw. Po podwyżkach podatek od gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wyniesie 0,8 zł za 1 m kw. Nową stawkę za budynki mieszkalne ustalono na 0,7 zł za 1 m kw., a za budynki przeznaczone na

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

. opolskiego, którzy w ciągu ostatniego roku nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej. "Obejmie on wsparciem szkoleniowo-doradczym 85 osób, a dotacje i wsparcie pomostowe otrzyma 60 z nich" - tłumaczyła. Dodała, że nabór chętnych na pozyskanie dotacji już jest prowadzony i potrwa do 27

BGK: ponad 13 mld zł gwarancji w programie de minimis

dodatkowych środków na rozwój firm dzięki gwarancjom zatrzymało redukcję zatrudnienia, a w niektórych przedsiębiorstwach doszło do jego zwiększenia. Szacuje, że we wszystkich firmach będących uczestnikami programu stworzono łącznie około 22,5 tys. miejsc pracy. "Liczba beneficjentów programu rośnie

BGK: 800 mln zł na gwarancje dla firm z programu COSME

minimis wystartował wiosną 2013 r., kiedy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zaczęli odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Gwarancje miały być odpowiedzią na potrzeby firm związane z ułatwieniem dostępu do finansowania bieżącej działalności. W listopadzie 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego w

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

podatku powinno zostać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. "W tym kontekście należy uwzględnić różnice w sytuacji indywidualnych banków oraz wpływ innych regulacji

Sąd wszczął egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności Hawe Telekom

Telekom istniejących obligacji Hawe S.A. w zamian za wydanie nowo emitowanych obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na refinansowanie następujących obligacji wyemitowanych przez Hawe S.A.: obligacji serii J_04 wyemitowanych 29 maja 2014 roku; obligacji serii K_01 wyemitowanych 8

Rząd zapowiada program reindustrializacji Śląska

różnych dotacji, ale też inne ukierunkowanie unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby silniej niż dotąd wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz prorozwojową infrastrukturę (np. ważne dla potencjalnych inwestorów drogi). - Będziemy chcieli także aplikować do Komisji Europejskiej o

PARP: 27 mln zł dla firm z Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Fundusz jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. Przedsiębiorca może się ubiegać o udzielenie pożyczki w kwocie nie niższej niż 200 tys. zł, oraz nie większej niż 2 mln zł, niemniej wysokość pożyczki nie może przewyższać dwukrotności środków pozyskanych od

Katowicki Holding Węglowy chce zawiesić niektóre przywileje

, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki. Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, bez wdrożenia planu naprawczego spółka wkrótce upadnie. W połowie września prezes informował, że spośród 14

Zarząd KHW chce zawiesić niektóre górnicze przywileje

programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów oraz pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki. Jak wielokrotnie powtarzał prezes KW Mirosław Taras, bez wdrożenia planu naprawczego spółka wkrótce upadnie. W połowie września prezes informował, że spośród 14 kopalń KW

Opole. Otwarto Centrum Biznesu, które ma pomagać przedsiębiorcom

- Fundacja swoje funkcjonowanie rozpoczęła od działalności pożyczkowej. W trakcie funkcjonowania na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników przeznaczyła 372 mln zł. Skorzystało z nich ponad 3 tys. przedsiębiorców. "Na działalność funduszy pożyczkowych Fundacja pozyskała ze

Uber wkracza do Trójmiasta. "To jest nierówna walka"

podatków. - Kierowcy nie są pracownikami firmy Uber, która jedynie umożliwia im korzystanie ze swojej platformy, aby pozyskać klientów. Decyzja o tym, czy zdecydują się założyć własną działalność, jest od nas niezależna. Z kolei obowiązek odprowadzania podatków od wypłacanych środków zawarty jest w umowie

Opole. Nawet 162 mln zł rocznie mogą wydawać w Opolu studenci

Badania pn. "Wpływ studentów na sytuację gospodarczą opolskiego ośrodka akademickiego" w latach 2013-2015 przeprowadziła w Opolu dr Diana Rokita-Poskart z Politechniki Opolskiej. O wnioskach z nich płynących poinformował opolski ratusz przedstawiając ogólny raport o sytuacji społeczno

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

;, odbywający się w ramach firmy i niebędący podstawowym przedmiotem jej działalności, nie jest wymagana licencja transportowa. Wystarczy zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne. Wystawiają je urzędy miast i gmin oraz starostwa właściwe dla siedziby przedsiębiorstwa występującego o zaświadczenie. Taki

Rząd: reindustrializacja Śląska - przy udziale samorządów

Ekonomicznej (która miałaby np. koordynować tworzenie lokalnych parków przemysłowych pod kątem małej i średniej przedsiębiorczości), szersze wykorzystanie różnych dotacji, ale też inne ukierunkowanie unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby silniej niż dotąd wspierać innowacyjną

Przegląd informacji ze spółek

szacunkowej wartości netto ok. 1,33 mld zł, podała Grupa Lotos. Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka. Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub

Przegląd informacji ze spółek

rezygnuje z inwestycji w środki trwałe, w przyszłym roku możliwe są też kolejne akwizycje, poinformował prezes  Andrzej Szostak. Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym

Samochód w firmie - jak odpisać VAT? Nowe przepisy

przestaje być własnością banku. Taki samochód zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych. Wartość pojazdu wpisana w dokumencie kupna stanowi podstawę do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że po stronie kosztów wpisuje się co roku pewną część sumy wydatkowanej na firmowy samochód. Dla aut

Załóż i prowadź firmę z pomocą PARP

można liczyć? Przede wszystkim na to, że konsultanci krok po kroku pomogą Ci założyć własną firmę, proponując jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania. Doradzą jak pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozpoczęcie działalności i będą służyć pomocą na każdym etapie prowadzenia firmy

Samochód w firmie - VAT, odliczenia, przepisy

przestaje być własnością banku. Taki samochód zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych. Wartość pojazdu wpisana w dokumencie kupna stanowi podstawę do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że po stronie kosztów wpisuje się co roku pewną część sumy wydatkowanej na firmowy samochód. Dla aut

Rząd przyjął projekty zmian dotyczące prawa bankowego i listów zastawnych

długoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym. Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy to umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez

BGK proponuje przekazać 355,3 mln zł do budżetu państwa

2013 r., kiedy mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zaczęli odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Miały być one odpowiedzią na potrzeby firm związane z ułatwieniem dostępu do finansowania bieżącej działalności. - Ponadto bank rozważa także inne strategiczne inicjatywy w obszarze inwestycji

Podlaskie. W połowie roku wniosek ws. podstrefy Szczuczyn SSSE

Szczuczyna, który podkreśla, że oprócz korzyści jakie firmy będą miały z bycia w strefie, władze lokalne oferują dodatkowo, np. zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportu na okresu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Burmistrz dodał, że z sześcioma firmami, które

Rzeszów. Powstała pierwsza spółka dzięki finansowaniu społecznościowemu

przedsięwzięć biznesowych. Daje on możliwość pozyskania od internautów kapitału na start lub rozwój innowacyjnej działalności gospodarczej. Z tej możliwości skorzystali pomysłodawcy internetowego rynku alkoholi regionalnych. Potrzebowali oni na rozwój projektu 50 tys. zł. Inwestorów, którym w zamian za

Ambitne plany LOT-u. Eksperci: Są wykonalne

liczbę modeli szerokokadłubowych do 14-16; obecnie ma sześć dreamlinerów). Jednak dalszy rozwój nie będzie możliwy bez pozyskania inwestora. - Nowe połączenia wprowadzamy na bazie tych aktywów, które mamy. Jeśli chcemy mieć większą flotę, potrzebujemy środków, których na razie nie mamy - przyznał Mikosz

Rząd: reindustrializacja Śląska - przy udziale samorządów

. Chodzi np. o rozszerzenie działalności KSSE (która miałaby np. koordynować tworzenie lokalnych parków przemysłowych pod kątem małej i średniej przedsiębiorczości), szersze wykorzystanie różnych dotacji oraz - być może - zmianę ukierunkowania unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te miałyby

Przegląd informacji ze spółek

działalności kontynuowanej w IV kw. 2015 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494

Przegląd informacji ze spółek

serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na przejęcie Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech. Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Cargo powołało Raimondo Egginka do składu rady nadzorczej, podała spółka. PKP S.A. i

UE proponuje strategię ws. handlu surowcami mineralnymi ze stref konfliktu

Zaproponowane rozwiązania mają utrudnić grupom zbrojnym w regionach objętych konfliktem finansowanie swojej działalność ze środków finansowych pozyskanych z wydobycia i handlu kopalinami. Mają one natomiast ułatwić legalnym firmom wydobycie takich surowców jak cyna, tantal, wolfram i złoto oraz

Przegląd informacji ze spółek

prowadzenie działalności gospodarczej w Pomorskiej SSE, Podstrefie Stargard Szczeciński. Na jego mocy spółka zainwestuje minimum 28 mln zł w zakład produkcji opakowań, podała strefa. Zarząd Ghelamco Invest zdecydował o przeprowadzeniu emisji obligacji serii PE o wartości do 100 mln zł w ramach III

Przegląd informacji ze spółek

realizację inwestycji w Gdańsku. Alupol Films, spółka z grupy Alupol Packaging, należącej do Grupy Kęty uzyskała  kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny, podała Grupa Kęty. Do 2022 roku Alupol Films zainwestuje do 117 mln zł

Rozpoczęły się konsultacje planu naprawczego KW

górniczą. Musimy wspólnie zrobić wszystko, żeby ten wyznaczony cel zrealizować" - dodał Taras. Jak podaje spółka, plan naprawczy zakłada pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki - co ma w praktyce odbyć się poprzez sprzedaż kilku kopalń - i wdrożenie programów

Coraz więcej polskich firm podbija świat. Już nie tylko Europa kusi naszych przedsiębiorców

Spośród wszystkich polskich firm rozwijających się na rynkach zagranicznych niemal 90% prowadzi działalność w Europie. Środkowa i południowa część Starego Kontynentu częściej przyciąga polskie dobra, a zachodnia usługi. W 2016 roku tylko 56% objętych badaniem firm zamierza rozwijać się w Europie, co

"Plan Marshalla" dla Ukrainy. Powstała supergrupa ekspertów. Wśród nich Cimoszewicz

zabiega o to, by finansowanie działalności doradców - od 5 mln do 10 mln euro - wzięła na siebie Unia Europejska. Do czasu decyzji w tej sprawie pieniądze mają wyłożyć ukraińscy oligarchowie - oprócz Firtasza Rinat Achmetow i Wiktor Pinczuk. "Nie wiadomo, ile środków zgromadzą" - zastrzegł

Enea aktualizuje strategię, zakłada m.in zabezpieczenie dostaw paliw i innowacje

konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. W warunkach utrzymującego się globalnie niskiego poziomu wzrostu gospodarczego innowacyjność i innowacje stają się kluczowymi czynnikami umożliwiającymi generowanie wzrostu przychodów i marż na produktach". Po trzecie, "wnioski z analizy potrzeb GK Enea w

W budowlance na czas płaci się... 3 proc. faktur

wynika bowiem, że 83 proc. badanych firm fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej pozyskuje ze środków własnych, ale tym samym mniej przeznacza np. na innowacje czy rozwój. Kłopoty gospodarcze potwierdzają inne dane, np. z branży wierzytelności. Grupa Kapitałowa "Pragma Inkaso" na

Świętokrzyskie. Oferty kupna KKSM - do 10 lutego

poniedziałek konferencji, korzystne dla nich byłoby czasowe przejęcie KKSM przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu. "Gdyby masę upadłościową KKSM za określone pieniądze przejęła agencja, otrzymałaby niezadłużoną spółkę, która może od razu podjąć działalność gospodarczą. Skarb państwa zyskuje kontrolę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pozyskanie środków, które umożliwią zrefinansowanie zadłużenia spółki oraz podmiotów zależnych, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews   CI Games: Dąży do wypuszczenia na rynek trzeciej części "Snajper: Ghost Warrior" za rok, poinformował prezes Marek Tymiński. Źródło: ISBnews

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

sąsiednim powiecie bieruńsko-lędzińskim, chociaż nie wszyscy muszą się rejestrować jako bezrobotni. W tyskim urzędzie pracy rozpoczęły się procedury rekrutacyjne do nowych pracodawców, część osób ubiega się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; dostosowywana do potrzeb jest oferta bezpłatnych

Szczurek krytycznie o 500 zł na dziecko PiS: Budżetu na to nie stać

programem 500 złotych na dziecko polega też na tym, że taka zmiana nie wspiera aktywizacji zawodowej, zniechęca do pracy i "wpycha" w pomoc społeczną. Minister Szczurek nawiązując do możliwości ograniczenia wyłudzeń VAT, by pozyskać środki na nowe wydatki, podał przykład Słowacji, gdzie dochodziło

Kolejna upadłość układowa na warszawskiej giełdzie

powrotu do "normalnej działalności gospodarczej". Wyraził przekonanie, że spółka pozyska środki na spłatę wszystkich wierzycieli i wywiązanie się ze zobowiązań układowych. Zgodnie z zatwierdzonym w środę układem wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

oferowanych walorów - na 9,19 mln sztuk, w tym 3,34 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Firma zaznacza, że uda jej się pozyskać planowane 100 mln zł z emisji akcji. Źródło: ISBnews   Asseco SEE: Portfel Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ma wartość 59,9 mln euro, czyli jest o 17

Polski transport ma się lepiej

przewozowych. Wiele firm specjalizujących się w transporcie wschodnim nagle straciło źródło dochodów. Część z nich nie wytrzymała tak ciężkiej próby, inne próbowały pozyskać nowe zlecenia i znalazły je w Europie Zachodniej. Dobrej kondycji transportowców sprzyja wzrost gospodarczy, który ma miejsce nie tylko

Przegląd informacji ze spółek

Niedzica) zgodziły się na przystąpienie do spółki celowej RSG kolejnego wspólnika - FTF Columbus, podał Tauron. Wszystkie cztery podmioty ustaliły warunki nabycia części aktywów KWK Brzeszcze od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez RSG

Polski startup ma szansę na rozwój na skalę światową

; Na świecie utarło się przekonanie, że na sukces skazane są jedynie duże firmy, które mają większą szansę na pozyskanie pieniędzy na rozwój. Prawie każda uruchamiana nowa i niewielka firma internetowa napotyka na swojej drodze na całą masę przeszkód. Przy rozbudowanej działalności gospodarczej pomysł

Opole.Podejrzenie sfałszowania dokumentu w sprawie Taboru Szynowego

. Dlatego oddalenie układu i wdrażanie likwidacji sąd uznał za niezasadne. Powołanie nadzorcy miało zabezpieczyć interesy wierzycieli, być gwarancją na wypadek ewentualnych niekorzystnych rozporządzeń ze strony Taboru i dać czas na ocenę realności oświadczeń dotyczących pozyskania środków na odzyskanie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.    Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: RYNEK Zatrudnienie w IT: Umowa o pracę i własna działalność gospodarcza są najbardziej popularnymi formami zatrudnienia w tej branży. Liczba pracowników na przedstawionych warunkach współpracy jest

Przegląd informacji ze spółek

Janczewscy otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje minimum 13,7 mln zł w zakład wyrobów cukierniczych w Podstrefie Pomiechówek, podała strefa. Złota 44 zawarła z Warbudem umowy o wykonanie

Inkubacja + inwestycja + akceleracja =sukces

przekazanie 3,5 % udziałów, które trafiają do specjalnej puli. W przypadku sukcesu startupu i pozyskania inwestycji, środki z tej puli rozdzielane są pomiędzy osoby, które miały swój wkład w rozwój startupu. Pomysłodawcy sami oceniają, czy dany mentor przyczynił się do sukcesu firmy

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

przypominają, że obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ma niemal powszechny charakter i zasadniczo dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dlatego uważają, że nie ma uzasadnienia zniesienie

Przegląd informacji ze spółek

kapitału na realizację ogłoszonego planu rozwoju do roku 2020 i nie wykluczają różnych scenariuszy jego pozyskania - poprzez inwestora branżowego, private equity, ofertę publiczną, poinformował prezes Sebastian Mikosz. Polskie Koleje Państwowe (PKP) oraz Semeko Grupa Inwestycyjna złożyły wniosek do

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

Tuskiem. Nowy prezes KW Mirosław Taras próbował wdrażać plan naprawczy zakładający m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji, wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla poszczególnych zakładów i pozyskanie środków na dofinansowanie działalności spółki, co miało się odbyć dzięki sprzedaży

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

będzie do 2.880.000 akcji serii F, a w transzy instytucjonalnej do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych. Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

budynki wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Pałac w Wojanowie Przez ostatnie 20 lat wrocławski oddział ANR znalazł właścicieli dla 200 zabytków. Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 4 lipca godz. 15

została ustalona na 9,50 zł. Podstawowym celem oferty było pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI. INA, MOL INA Industrija Nafte z grupy MOL-a i Edison International Spa rozpoczęły produkcję gazu na polu

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

(przyspieszenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi ze 180 do 150 dni i zniesienie obowiązku powiadomienia dłużnika). Zdaniem przedstawicieli Lewiatana te zmiany nie są wystarczające. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i

Górnicze związki zapowiadają demonstracje w Katowicach i Warszawie

te nie potwierdziły się; według związków środki udało się pozyskać dzięki rozpoczęciu procesu sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W ubiegłym roku KW - największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej - straciła na sprzedaży węgla ponad miliard zł. Dzięki

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

rodzaje działalności gospodarczej powinny być poddane szczególnej ochronie, tak aby z powodu czynszów warzywniak czy księgarnia nie były wypierane np. przez placówki bankowe. W strefie będzie można też na preferencyjnych warunkach wynajmować lokale tworzonym przez mieszkańców spółdzielniom socjalnym

Outsourcing Experts w ciągu roku chce zadebiutować na GPW

pozyskać środki na dalszy rozwój, w tym na akwizycje. "Prowadzimy rozmowy z wieloma podmiotami. Mamy ambicje żeby w ciągu roku sfinalizować przynajmniej jedną akwizycję i być może sfinansować ją ze środków pozyskanych z giełdy" - powiedział wiceprezes OEX Tomasz Słowiński dziennikarzom. OEX

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Janusz Płocica w odpowiedzi na dzisiejszą informację ISBnews o zamiarze odejścia z Orphee Tadeusza Tuory. Firma MM Szynaka-Interline otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

planu, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój swojej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji to 40 tys. zł. "Na tym etapie projektu będzie także możliwość pozyskania finansowego wsparcia pomostowego, które ma na celu ułatwienie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

.  Źródło: ISBnews Hawe: Nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarciem listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia, podała spółka.   Źródło: ISBnews Asseco Business Solutions: W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 23,03 mln

"Polska": SKOK-i idą na wojnę z bankami

największe problemy z pozyskaniem środków na finansowanie działalności w bankach - powiedział gazecie Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK. Oferta SKOK-ów na tle banków wygląda bardzo dobrze. SKOK Stefczyka oferuje np. lokatę 3-miesięczną z rocznym oprocentowaniem 8 proc. Tak duży zysk ofertuje

Gant Development obniżył prognozy finansowe na lata 2010 i 2011

inwestycyjnych Grupy będą wypracowane nadwyżki finansowe z działalności deweloperskiej oraz środki pozyskane z emisji obligacji niezabezpieczonych, zabezpieczonych i kredytów bankowych. Prognoza uwzględnia warunkową emisję akcję (motywacyjny program warrantów) oraz dodatkowe emisje obligacji" - podsumował

Jak naprawić Rosję

spadek PKB. Odbudowa w poprzedniej skali inwestycji zagranicznych i zaufania do rubla wymaga siedmiu-dziesięciu lat wzrostu gospodarczego. Rubel nie stanie się walutą rezerwową, nawet regionalną, przez co najmniej dwie dekady. Jesteśmy dziś w stadium przejściowym - zwalniająca gospodarka wyląduje na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

830 tys. akcji nowej emisji serii D. Będą one przyjmowane do 1 czerwca. Jujubee wcześniej informowała, że chce zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w I połowie 2015 r. Środki pozyskane z emisji spółka zamierza w całości przeznaczyć na produkcję gry "Kursk", której premiera planowana

Pomoc w zakładaniu firm

dopiero ukończyły naukę, będą mogły ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2011 r. Fundusz Pracy będzie dysponował mniejszymi środkami, dlatego warto złożyć wniosek o taką dotację od razu z początkiem roku. Środki te w wysokości do 6-krotnej wysokości

Taras: w Polsce konieczna wieloletnia wizja działania górnictwa,

Węglowej i Kompanii Węglowej nie udało się wyemitować euroobligacji, które miały poprawić ich płynność finansową. KW planuje sprzedaż 4 lub 5 kopalń Węglokoksowi. Pozyskane środki muszą mają być przeznaczone na bieżącą działalność firmy, która miesięcznie przynosi 150 mn zł strat. "Amerykanie pukali

Wartość IPO Fleet Holdings wyniesie ok. 100 mln zł, debiut na GPW w sierpniu

prowadzi żadnej działalności gospodarczej oprócz posiadania akcji w spółkach operacyjnych, w związku z czym nie generuje regularnych przepływów pieniężnych. Środki z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na finansowanie kosztów operacyjnych Fleet Holdings. "Z punktu widzenia historii naszej

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Kapitalizacja spółki liczona według ceny emisyjnej wynosi ok. 655 mln zł. W 2013 roku grupa miała przychody na poziomie 1,1 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 77,2 mln zł, a zysk netto z działalności kontynuowanej 58,3 mln zł. TORPOL Po

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

stażach. Pojawią się nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy. To m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą

Barbórka 2015 r. w niepewności o najbliższe miesiące

obawy pracowników, że może zabraknąć środków np. na wypłatę barbórki. Według nieoficjalnych informacji prezes KW Krzysztof Sędzikowski rozmawiał wówczas o finansowaniu firmy z Krzysztofem Tchórzewskim, który został już wtedy powołany na członka rządu Beaty Szydło (a 1 grudnia formalnie na stanowisko

Syndyk Amber Gold chce od Marcina i Katarzyny P. zapłaty 14 mln zł

podnoszą kapitał spółki z 10 do 50 mln zł. Kilka dni później oświadczają pisemnie, że Amber Gold Invest zapłacił 26 mln zł, zaś oni osobiście wnieśli po 7 mln. Środki te jednak nigdy nie wpłynęły na konto. Teraz syndyk Amber Gold wzywa małżeństwo P. do dokonania wpłaty - mają oddać po 7 mln zł wraz z

Internauci wybiorą logo, którym Polska będzie się promowała na świecie

pracować nad tworzeniem marki "Polska". Stworzona przez niego idea, to "Twórcze napięcie" (creative tension), którą opracował w 2004 r. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej. Wówczas prace nad strategią promocji kraju finansowało Ministerstwo Gospodarki. Jednak mijały lata, kolejne

Rząd chcę zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Chinach

mln dol. Do niedawna polsko-chińskie stosunki gospodarcze na najwyższym szczeblu były na bocznym torze. Jednak zmieniła to grudniowa wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Państwie Środka i podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie. Jesteśmy jednym z ośmiu krajów w Unii Europejskiej (obok

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

UniCredit. TORPOL Torpol ze sprzedaży w ofercie publicznej do 7,4 mln akcji serii B nowej emisji planuje pozyskać około 52 mln zł (49,6 mln zł netto). Środki wykorzysta na finansowanie kapitału obrotowego do realizacji kontraktów na terenie Polski oraz na inwestycje w sprzęt budowlany i kapitał obrotowy

Trzy największe oferty publiczne na świecie

świata w Hong Kongu oraz w Szenzhen, jednakże działalność spółki obejmuje również przemysł farmaceutyczny oraz telefonię komórkową. Ze względu na stale rosnącą liczbę obsługiwanych kontenerów, która w 2010 roku wyniosła prawie 40 milionów jednostek, HPHT zamierza zainwestować środki pozyskane na giełdzie

Główne grzechy zakazu handlu w niedzielę 

rywalizację o konsumenta z mniejszymi placówkami. To zaś zapewne oznacza, że wygrywa efektywniejszy sposób dystrybucji produktów, angażujący mniej pracy na jednostkę sprzedanego towaru. Zezwolenie na działalność sklepów mniej efektywnych przy jednoczesnym zakazie handlu w dużych sklepach nie jest gospodarczo

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery