poziomu równowagi

tm, ISB

Zielińska-Głebocka lokuje kurs równowagi na poziomie 3,8-4,0 zł za euro

Zielińska-Głebocka lokuje kurs równowagi na poziomie 3,8-4,0 zł za euro

Kurs równowagi złotego to poziom 3,80-4,0 zł za euro, wynika ze środowej wypowiedzi kandydatki na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Anny Zielińskiej-Głębockiej. W jej ocenie nie należy się w przyszłości obawiać gwałtownych i głębokich wahań na rynku walutowym.

RPP: obecny poziom stóp sprzyja gospodarce

RPP podała w czwartek, że postanowiła utrzymać stopy proc. na niezmienionym poziomie, bo "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną".

RPP: obecny poziom stóp sprzyja gospodarce

RPP podała w czwartek, że postanowiła utrzymać stopy procentowe bez zmian, bo "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną".

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

OECD: Obciążenia podatkowe rosną jak przed kryzysem. W Polsce też

OECD, organizacja zrzeszająca najbardziej rozwinięte państwa świata, co roku podsumowuje płatności podatkowe i szacuje poziom fiskalizmu w państwach członkowskich. W opublikowanym właśnie raporcie stwierdza, że rok 2013 oznaczał powrót do rekordowych poziomów obciążeń podatkowych sprzed kryzysu

Niemcy po raz pierwszy od 45 lat bez deficytu. "Historyczny dzień"

Niemcy po raz pierwszy od 45 lat bez deficytu. "Historyczny dzień"

Niemieckie media mówią o historycznym dniu. Zrównoważony budżet jest jednym z najważniejszych projektów rządzącej od grudnia 2013 roku koalicji CDU, CSU i SPD z kanclerz Angelą Merkel. Po raz ostatni parlament RFN uchwalił budżet bez deficytu w 1969 roku. Największą pozycją przyszłorocznego budżetu

Belka: obniżka stóp procentowych nie jest potrzebna

postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady. Ostatni raz

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomicznej. "W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na bardzo niski poziom cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe

Eurotel rekomenduje wypłatę 1 zł za akcję dywidendy

komunikacie. Wysokość dywidendy powinna zapewniać równowagę między maksymalizowaniem jej wartości, a zachowaniem bezpieczeństwa spółki w zakresie płynności finansowej. Plany inwestycyjne oraz zwiększone zapotrzebowanie na kapitał w związku z planami zwiększenia obrotów w ramach projektu iDream, były brane

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

Rzońca z RPP: Nowa RPP powinna jak najszybciej zająć się normalizacją stóp

Warszawa 19.10.2015 (ISBnews) - Obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest na tyle niski, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w nowym składzie powinna jak najszybciej rozpocząć proces stopniowej ich normalizacji, powiedział ISBnews członek RPP Andrzej Rzońca. "Dzięki temu, że polska

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

się do przyspieszenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, które jednak do końca horyzontu projekcji pozostanie na relatywnie niskim poziomie, poniżej wielkości obserwowanych w okresie przed wybuchem światowego kryzysu finansowego. Presję płacową ograniczać będzie spadek stopy bezrobocia równowagi

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi, a oczekiwania inflacyjne pozostają nadal na bardzo niskim poziomie. "W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika CPI będzie powoli rosnąć, choć ze względu na ponowny spadek cen surowców tempo wzrostu cen

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, są też niezgodne z konstytucyjnym prawem ochrony własności. Rzecznik wskazał, że ustalenie kwoty wolnej na poziomie 3089 zł powoduje, iż opodatkowane są dochody niewystarczające na zapewnienie

Deloitte: Polska musi zwiększyć poziom oszczędności krajowych

25-32%. W rezultacie luka inwestycji i oszczędności wyniesie 5-14% PKB" - podkreśla Antczak. Poziom tej luki jest zbyt wysoki, aby mógł być sfinansowany w całości zagranicznymi oszczędnościami przy zachowaniu równowagi makroekonomicznej. Polska od początku transformacji hojnie korzystała z

DM PKO BP podniósł rekomendację JSW do 'trzymaj', wycena 14,7 zł

poprawą ceny odbudować marżę gotówkową. Również cięcia CAPEX pozwolą na zrównoważenie przepływów przy cenie węgla ok. 100 USD/t. Z jednej strony ambitna walka i obecna cena węgla poniżej poziomu równowagi, z drugiej wciąż sporo ryzyk, w tym luka gotówkowa w JSW przy bieżącej cenie węgla" &ndash

RPP: Nowa Rada będzie działać w warunkach trwale niskiej inflacji

makroostrożnościową; utrzymanie równowagi makroekonomicznej w warunkach trwale niskiej inflacji oraz obniżonego tempa wzrostu PKB na świecie" - czytamy w komunikacie. Prezes NBP i przewodniczący RPP Marek Belka podkreślił, że sukcesem NBP i wszystkich dotychczasowych RPP jest to, że inflacja w Polsce od lat

Belka: NBP opublikuje opinię RPP nt. projektu budżetu 2016 jutro o godz. 10:00

opinię na temat projektu budżetu na 2016 r. jutro o 10.00 pojawi się ona na naszej stronie. Chciałem powiedzieć, że ta opinia została zaakceptowana jednomyślnie i najogólniej mogę scharakteryzować jej podstawowe elementy w sposób następujący: budżet na 2016 r. nie zakłóca równowagi finansowej, natomiast

Dane z USA będą wpływały na kurs złotego w tym tygodniu

zejściem kursu USD/PLN poniżej 3,80. Następnie oczekiwać można ustabilizowania zmienności w przedziale 3,70-3,80. Krótkoterminowy poziom równowagi w granicach 4,14 odnalazły notowania EUR/PLN. Wobec braku istotnych zdarzeń nie byliśmy świadkami zejścia w okolice lokalnego minimum z czerwca na 4,09, co

Erbud chce przeznaczać na dywidendę 30-50% rocznego zysku netto

Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) - Erbud przyjął politykę dywidendową, która przewiduje, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez radę nadzorczą, wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 50% wyniku finansowego netto, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej

Czy jest szansa na franka poniżej 4 zł? Analitycy: Może na chwilę

Czy jest szansa na franka poniżej 4 zł? Analitycy: Może na chwilę

wykupie rządowych obligacji krajów UE, rynek franka jest bardzo niestabilny i "każda informacja może wywołać ruch w jedną lub w drugą stronę". Analityk zwraca uwagę, że dotyczy to wszystkich par walutowych franka. - Ten rynek cały czas poszukuje nowego poziomu równowagi, stąd tak duże wahania

S&P potwierdził ratingi Polski, ich perspektywa jest stabilna

Agencja potwierdziła rating dla długoterminowego i krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej na poziomie "A-/A-2", a dla długoterminowego i krótkoterminowego długu w walucie krajowej na poziomie "A/A-1". W komunikacie zaznaczono, że polska gospodarka ma silne fundamenty i

BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,60 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

. "Zarząd uważa, że: - poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; - istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

, utrzymywanie jej na niezmienionym poziomie niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa oznacza, że prawo podatkowe jest wadliwe, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa. TK uważa, że kwota wolna w obecnym kształcie jest instytucją pozorną, jest bowiem niewiarygodnie niska i wynosi ok. 250 zł

NBP odpowiada na obniżenie ratingu przez agencję Standard & Poor's

Bank centralny zaznaczył, że deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie. Narodowy Bank Polski przypomina, że konsolidacja fiskalna w ostatnich latach doprowadziła do zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu w 2015 r

NBP: polska gospodarka ma się silne fundamenty i jest stabilna

Bank centralny zaznaczył, że "deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie". NBP przypomniał, że konsolidacja fiskalna w ostatnich latach doprowadziła do zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu w 2015

Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 13% r/r w I-VIII do 1137 szt.

. - 387 szt., a w 2012 r. - 377 szt. Zdaniem związku, te wyniki pokazują, że poziom rejestracji w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i cały czas rośnie. (ISBnews)

Czy w Polsce trzeba obniżyć stopy procentowe? Co mówią ekonomiści?

"Obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi" - napisała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po swoim grudniowym posiedzeniu. Stóp oczywiście nie zmieniła, od marca tego roku znajdują się one na najniższym w

PSE: Zmniejszamy ograniczenia w dostarczaniu prądu

już od godz. 17 do 22 zlikwidujemy całkowicie ograniczenia - poinformował. Wyjaśnił, że we wtorek od godz. 17 do 22 ograniczenia miałyby zejść do poziomu 11. stopnia zasilania. Majchrzak dodał, że jeżeli do pracy wróci kolejny blok energetyczny, w środę PSE nie będzie wprowadzało żadnych ograniczeń w

ZBP: Banki udzieliły 43,95 tys. nowych kredytów hipotecznych w III kw. br.

potwierdziły - wyniki spadły odpowiednio o 5,5% i 3,5%. Oznacza to, że rok 2015 zakończy się prawdopodobnie na poziomie roku 2014. Jeśli chodzi o wartość być może na poziomie lekko wyższym. Nie może być na razie mowy o tym, ze trend na rynku się zmienił się na pozytywny" - powiedział prezes AMRON i

Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 10,9% r/r do 1 346 szt. w I-X

wyniki pokazują, że poziom rejestracji w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i cały czas rośnie. (ISBnews)  

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,8% w 2015 r. i do 7,3% w 2016 r.

2016-2017 na niskim, choć nadal dodatnim poziomie" - czytamy w raporcie. Umiarkowany wzrost liczby pracujących przełoży się - ze względu na obniżającą się liczbę osób aktywnych zawodowo powiązaną z migracjami - na systematyczny spadek w horyzoncie projekcji stopy bezrobocia BAEL, która w 2017 r

Dziś na rynku walutowym wyczekiwanie na wieczorne posiedzenie Fed

złotego w najbliższym czasie niż jego umocnienia. Euro aktualnie dąży do 4,30 zł, który to poziom może stać się nowym poziomem równowagi. Dolar może ruszyć w kierunku oporów na 3,96 i 4,00 zł. Aczkolwiek tak naprawdę o jego losach zdecyduje to w którą stronę ruszy para EUR/USD. Czy będzie to ruch w

Największy poziom pesymistów w historii badania. Czy WIG20 złapał dno?

równowadze. Indeks Nastrojów Inwestorów jest już bardzo blisko historycznych minimów. Czy może je osiągnąć? Oczywiście. Czy WIG20 będzie jeszcze długo spadał? Prawdopodobnie nie. Analiza techniczna podpowiada nam, że najbliższym i najważniejszym wsparciem jest poziom 1750 pkt, do którego brakuje zaledwie 40

Poniedziałek zapowiada się spokojnie na rynku walutowym

wsparcia toczy się poniedziałkowy handel. Niewiele dzieje się na parze CHF/PLN. Od połowy lutego jesteśmy świadkami minimalnej zmienności w pobliżu 3,85. Znalezienie miesięcznego poziomu równowagi może zapowiadać pozostanie na tym poziomie przez dłuższy okres czasu. Łukasz Rozbicki MM Prime TFI

Presja na spadek cen ropy naftowej wyraźnie się utrzymuje

ubiegłym tygodniu liczba funkcjonujących punktów wydobycia ropy naftowej spadła o 10 do poziomu 595 (według cotygodniowego raportu Baker Hughes). W minionym tygodniu Sekretarz Generalny OPEC Abdullah al-Badri oraz minister ds. ropy naftowej Kuwejtu wyrazili opinię, że w przyszłym roku spodziewają się

Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 11,2% r/r do 1 236 szt. w I-IX

2014 r. - 382 szt., w 2013 r. - 329 szt., a w 2012 r. - 266 szt. Zdaniem związku, te wyniki pokazują, że poziom rejestracji w tym sektorze zachowuje zaskakującą równowagę i cały czas rośnie. (ISBnews)  

Złoty w środę lekko zyskał wobec euro

pozostał bez zmian, podobnie jak stanowisko Rady, że obecny poziom stóp pomaga utrzymać gospodarkę w równowadze. Znacznie ważniejsze dla wartości polskiej waluty powinny okazać się decyzje, które zapadną na jutrzejszym posiedzeniu Europejskiego Centralnego Banku(ECB)" - ocenił. Jego zdaniem rynek

Putin: Sytuacja w gospodarce Rosji niełatwa, ale nie krytyczna

; - oznajmił Putin. Prezydent podkreślił, że "trzeba zapewnić równowagę i stabilność finansów państwa, istotnie zmniejszyć zależność budżetu federalnego od cen ropy". Putin oświadczył, że deficyt budżetu federalnego w 2016 roku nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB. "Jest to jeden z

Vistula Group przekroczy poziom 300 sklepów całej sieci w tym roku

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Vistula Group kontynuowała w styczniu pozytywne trendy w sprzedaży z końcówki ubiegłego roku i zakłada, że w tym roku przekroczy poziom łącznie 300 sklepów wszystkich konceptów odzieżowych i jubilerskiego, poinformował agencję ISBnews prezes Grzegorz Pilch

BofA Merrill Lynch: Bez osłabienia złotego do końca br. możliwe cięcie stóp

przyspieszy do 3,5% w tym roku i do 3,7% w przyszłym (z 3,4% w ub.r.). Spodziewa się także deflacji CPI w tym roku na poziomie 0,6% oraz powrotu do inflacji w kolejnym roku (do 1,2%). "Obniżamy prognozę dla wzrostu PKB rynków wschodzących w 2015 r. do 4,1% (o 10 pb), ale prowzrostowa polityka Chin

Analitycy: duże wahania franka będą się utrzymywać

poziomu równowagi, stąd tak duże wahania. Będziemy je obserwować jeszcze przez jakiś czas" - powiedział Kiepas. "Nie zdziwiłbym się, gdyby na chwilę frank zszedł poniżej 4 złotych, by za chwilę osiągnąć poziom 4,50" - dodaje. Jego zdaniem taka niestabilna sytuacja może potrwać jeszcze

Belka: większa integracja szansą dla UGW

dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej czy ściślejszą koordynację polityk gospodarczych w ramach odnowionego europejskiego semestru. W sferze fiskalnej autorzy raportu proponują utworzenie konsultacyjnej Europejskiej Rady Budżetowej, odpowiedzialnej za dokonywanie, na poziomie europejskim

RPP tylko na chwilę umocniła złotego. Frank kosztował 3,91 zł

- dodaje Kiepas. Podstawowa stopa referencyjna wynosi nadal 2 proc., najmniej w historii. Frank poniżej 4 zł Co dalej z kursem franka? Zdaniem analityka inwestorzy poszukują nowego poziomu równowagi szwajcarskiej waluty. - W dalszym ciągu trzeba się liczyć z silniejszymi wahaniami kursu franka. Nie można

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 8,2% w 2015 r. i do 7,9% w 2016 r.

w latach 2016- 2017 na dodatnim, nieznacznie wyższym od zera poziomie" - czytamy w raporcie.  Umiarkowany w horyzoncie projekcji wzrost liczby pracujących przy jednoczesnym spadku – ze względu na migracje – liczby osób aktywnych zawodowo przełoży się na obniżenie stopy

Belka: RPP przekaże swoje 'wiano' na ostatnim posiedzeniu w tym składzie 15 XII

;. Ostatni akapit komunikatu brzmi: "Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi"

Rynek walutowy odzyskuje równowagę, dane o PKB bez większego wpływu

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews/ KantorOnline.pl) - Niespełna tydzień wystarczył rynkom finansowym do odzyskania, jako takiej równowagi po poniedziałkowym załamaniu. Główne giełdy i Ameryce przyjęły już kolor zielony odrabiając straty z początku tygodnia. Również w Europie główne indeksy

MF w projekcie budżetu na 2015 r. proponuje deficyt w wys. 46 mld 80 mln zł

było zakończenie w 2016 roku procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski, konieczne jest podjęcie dalszych działań prowadzących do osiągnięcia równowagi finansów publicznych. "Poprawa stanu finansów państwa, realizowana m.in. dzięki konsekwentnemu wzmacnianiu dyscypliny fiskalnej, pozostaje

Pracodawcy RP: Trybunał dał zielone światło dla wyższej kwoty wolnej w PIT

równowagi budżetowej nie uzasadnia wprowadzania do systemu takich rozwiązań. O zbadanie przepisów dotyczących kwoty wolnej zwrócił się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazywał, że ustalenie kwoty wolnej na poziomie 3089 zł powoduje, iż opodatkowane są dochody niewystarczające na zapewnienie minimum

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

poziom równowagi. W najbliższym czasie nie powinniśmy być świadkami powrotu powyżej psychologicznej bariery 4 PLN. Warto zaznaczyć, że złotego nie wspomogły wstępne piątkowe dane o PKB i inflacji. Głębsza od oczekiwań deflacja i większy od zakładanego spadek dynamiki PKB przybliżają nas do marcowej

Frank na rekordowym poziomie, szwajcarski bank nie broni waluty

zapobiegając temu już teraz zniósł poziom wymiany franka do euro na poziomie 1,20" - mówił analityk. Zdaniem Zawadzkiego, w najbliższych dniach nie powinniśmy spodziewać się, by kurs frank/złoty spadł ponownie poniżej 4 zł. "Po dzisiejszym rozchwianiu rynków wrócimy do równowagi. Prawdopodobnie kurs

Frank na rekordowym poziomie, szwajcarski bank nie broni waluty

zapobiegając temu już teraz zniósł poziom wymiany franka do euro na poziomie 1,20" - mówił analityk. Zdaniem Zawadzkiego, w najbliższych dniach nie powinniśmy spodziewać się, by kurs frank/złoty spadł ponownie poniżej 4 zł. "Po dzisiejszym rozchwianiu rynków wrócimy do równowagi. Prawdopodobnie kurs

Notowania złotego będą podlegać nastrojom globalnym

daleko od granicy symbolicznej. W tym przypadku jest nią 4 zł, które wydawało się być poziomem realnym jeszcze w połowie marca. Po piątkowych danych handel odbywał się nieco poniżej 3,70. Kurs ten był aktualny od początku roku i może stać się poziomem krótkoterminowej równowagi. W kontekście EUR/PLN

Unia stawia na żywność funkcjonalną. Nowy polski klaster otrzymał dofinansowanie. Będzie skupiał producentów i jednostki badawcze

Czym jest żywność funkcjonalna? To żywność, której poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie, przypisuje się fizjologiczny wpływ na ludzki organizm. Może ona np. obniżać poziom cholesterolu, wzmacniać układ odpornościowy, przywracać równowagę mikrobiologiczną układu pokarmowego czy działać

NBP odpowiada S&P: Gospodarka jest stabilna, nowa RPP nie budzi obaw

gospodarczy jest stabilny i zbliżony do potencjalnego tempa wzrostu. Deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie" - czytamy w komunikacie. NBP podkreślił, że właściwa realizacja polityki pieniężnej i tym samym odpowiedniej

W piątek kurs franka szwajcarskiego nadal wysoki

decyzja o ujemnych stopach procentowych w Szwajcarii" - zaznaczył analityk Admiral Markets. "Mając to wszystko na uwadze można oczekiwać, że nowy poziom równowagi na EUR/CHF, a więc i pośrednio także na innych parach ze szwajcarską walutą, ustalony zostanie dopiero po tej dacie. Kolejne

Widać brak reformy finansów publicznych

Cały czas sektor finansów publicznych jest niestabilny. Ta niestabilność, na takim poziomie, ociera się o przyjęte konstytucyjne normy ostrożnościowe, czyli 55 i 60 proc. Świadczy, że w zeszłym roku nie przeprowadzono reformy finansów publicznych w momencie, kiedy sytuacja w innych krajach UE była

"Les Echos": USA stały się największym światowym producentem ropy

"Les Echos". Rewolucja ta już spowodowała zawirowania na światowych rynkach, a na dłuższą metę może oznaczać "zmianę pewnej równowagi geopolitycznej" - kontynuuje dziennik. Wielka podaż amerykańskiego surowca sprawiła, że ze 105 dol., jakie za baryłkę płacono w Nowym Jorku w ubiegłym

Problem z umową klimatyczną. USA przeciwko traktatom

wymienił zróżnicowanie obowiązków między państwami w realizacji umowy i poziom ambicji (w tym długoterminowy cel redukcji emisji). Sporną kwestią jest też finansowanie adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się oraz działania przed 2020 r. Ban Ki-moon wyraził przekonanie, że kraje będą

Biznesplan Nowej Kompanii Weglowej zakłada 2,19 mld zł EBITDA w 2017 r.

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) – Nowa Kompania Węglowa ma osiągnąć EBITDA na poziomie 2,19 mld zł w 2017 r., przy sprzedaży na poziomie ponad 28,3 mld ton rocznie, wynika z biznesplanu dla nowego podmiotu, zatwierdzonego w piątek przez radę nadzorczą Kompanii Węglowej. Firma będzie

Ekspert: podwyższenie kwoty wolnej w PIT nie powinno być jednorazowe

, by w 2017 roku obowiązywała już nowa kwota wolna co najmniej na poziomie minimum egzystencji. Najważniejsze jednak, że Trybunał Konstytucyjny postuluje, by nie była to zmiana jednorazowa - tak dotychczas wyglądała waloryzacja kwoty wolnej - ale by w przepisach na stałe powiązać wysokość kwoty wolnej

Na rynku walutowym powyborczy spokój i czekanie na Fed

stać się nowym poziomem równowagi. Dolar jest w zasadzie od krok do ruszenia ku 3,96-4,00 zł. Aczkolwiek tak naprawdę o jego losach zdecyduje to w którą stronę ruszy para EUR/USD. Czy będzie to ruch w kierunku parytetu? Czy może powrót do 1,14-1,15 dolara. Szwajcarski frank natomiast bez przeszkód może

BAML. Brent w 2015 r. średnio 77 dol za baryłkę

znaleźć długofalowy punkt równowagi. Konsekwencje tej zmiany będą głębokie i długotrwałe" - wyjaśniają analitycy. Według nich po to, by cena ropy mogła znaleźć poziom odbicia, musiałby zaistnieć któryś z trzech czynników: producenci spoza OPEC-u musieliby zmniejszyć produkcję, OPEC musiałby

Gospodarka Rosji się kurczy. Rubel znów traci

. Były to najniższe kursy rosyjskiej waluty od tygodnia. Nie spełniły się oczekiwania rosyjskiego ministra finansów Antona Siłuanowa, który w ostatni czwartek ocenił: - Rubel doszedł do równowagi i zaczyna się umacniać. Początek recesji Rosyjska waluta zaczęła w poniedziałek szybciej słabnąć, gdy

S&P podniósł perspektywę długu Portugalii z negatywnej do stabilnej

Według S&P kryteria zdolności kredytowej Portugalii stabilizują się; gospodarka i rynek pracy wychodzą z kryzysu szybciej, niż się tego spodziewano. Długoterminowa ocena wiarygodności kredytowej Portugalii została jednak utrzymana na poziomie BB, a krótkoterminowa - na poziomie B. Część

Dla dalszego zachowania złotego decydująca będzie druga połowa tygodnia

powrotem do handlu powyżej 4,10. Korzystne wieści na temat Grecji mogłyby sprawić, że obecny kurs EUR stałby się poziomem krótkoterminowej równowagi. W przypadku franka problemem jest z kolei stabilność kursu w przedziale 3,85-3,95. Perspektywa wybicia dołem z konsolidacji wydaje się być dość odległa

Ekipa Szydło bez planu działania? "Polska nie jest przygotowana na kolejny kryzys"

żeby się udało, to muszą być ku temu sprzyjające warunki. Nie jest z tym dobrze - stwierdza. W opinii profesora PAN wyzwaniem dla rządu jest dążenie do osiągnięcia wewnętrznej równowagi pomiędzy realizacją celów politycznych a stymulowaniem gospodarki. Zauważa, że z jednej strony zacieśnianie polityki

BIEC: w październiku spadł Wskaźnik Przyszłej Inflacji

czasu utrzymuje się równowaga pomiędzy odsetkiem przedstawicieli firm, którzy zamierzają podnosić ceny a tymi, którzy planują obniżki. Podnosić ceny zamierzają głównie firmy średnie, zatrudniające od 50 do 250 osób. W pozostałych grupach wielkościowych przeważają tendencje do obniżania cen"

Czy zapowiada się spektakularna walka byka z niedźwiedziem?

czerwonego słupka na rzecz wzrostowej zieleni. W USA rynek znajduje się w równowadze z dużym udziałem inwestorów, którzy już nie są zainteresowani akcjami. Jest to stan przejściowy przed określeniem się rynku. Indeks Nastrojów Inwestorów po ostatnim wejściu w strefę wykupienia wrócił poniżej poziomu 40 pkt

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

podatnika" - powiedział Iniewski. Radca prawny zaznaczył, że jest to niewątpliwa wartość propozycji przygotowanych w Kancelarii Prezydenta. Wskazał, że dotychczas nawet jak opracowywano dobre dla podatników rozwiązania, to "dla równowagi" zawsze znajdowało się wśród nich kilka regulacji

Tax Care: nowa kwota wolna w PIT obejmie rozliczenia za 2016 r.

instytucji pozornych; nawet konieczność zachowania równowagi budżetowej nie uzasadnia wprowadzania do systemu takich rozwiązań. O zbadanie przepisów dotyczących kwoty wolnej zwrócił się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazywał, że ustalenie kwoty wolnej na poziomie 3089 zł powoduje, iż opodatkowane są

Złoty nieznacznie się umocnił, dane makro sugerują głębszą obniżkę stóp

wartości 4,2250, co mógł zanegować ostatnie spadki na tej parze, na rynku znaleźli się inwestorzy, którzy wykorzystali okazję i dokupili złotego. To spowodowało spadek EUR/PLN w stronę 4,1650. Kurs szybko wrócił jednak do poziomu 4,20, co sygnalizuje, że w chwili obecnej to tu znajduje się kurs tymczasowej

Czerwiński: spółki górnicze mogą trafić na listę spółek strategicznych

znajdują się m.in. największe spółki energetyczne, gazowe, przesyłowe, te które sprawują nadzór, i "w których utrata wpływu mogłaby naruszyć równowagę naszej pozycji gospodarczej na arenie europejskiej czy międzynarodowej". Na liście znajdują się m.in. KGHM, Grupa Azoty, BGK, Polska Grupa

Czerwiński dla PAP: spółki górnicze mogą trafić na listę spółek strategicznych

spółek strategicznych znajdują się m.in. największe spółki energetyczne, gazowe, przesyłowe, te które sprawują nadzór, i "w których utrata wpływu mogłaby naruszyć równowagę naszej pozycji gospodarczej na arenie europejskiej, czy międzynarodowej". Na liście znajdują się m.in. KGHM, Grupa Azoty

BM Reflex: Możliwe dalsze obniżki cen paliw, szczególnie oleju napędowego

nie nastąpi gwałtowne odbicie na rynku ropy, to spadek cen diesla na stacjach może sięgnąć co najmniej 10 groszy na litrze, a w przypadku benzyny do 5 groszy na litrze. To będzie oznaczało, że w przypadku cen diesla ceny powinny osiągnąć nowe tegoroczne minimum, a ceny benzyny osiągną poziom

TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją

egzystencji, utrzymywanie jej na niezmienionym poziomie niezależnie od sytuacji gospodarczej państwa oznacza, że prawo podatkowe jest wadliwe, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawa. TK uważa, że kwota wolna w obecnym kształcie jest instytucją pozorną, jest bowiem niewiarygodnie niska i

MFW: wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi

"Trwa powolny wzrost i utrzymują się stałe zewnętrzne elementy braku równowagi, ale ryzyko jest wysokie z tendencją do pogorszenia" - napisano w oświadczeniu MFW. Według Funduszu problemy białoruskiej gospodarki nadal są związane deficytem rachunku bieżącego, ograniczeniami

RPP: obecny poziom stóp utrzyma gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu

stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - głosi komunikat, odczytany na konferencji przez Belkę. W

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

stawek VAT na niezmienionym poziomie. Przedłużenie obecnych stawek wynika z potrzeby ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, jak również słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych ograniczającej wzrost gospodarczy. Utrzymanie do 2016 r. obecnych stawek VAT ma służyć ochronie zagrożonej

Belka: sama polityka pieniężna nie przyspieszy wzrostu gospodarczego

Podczas konferencji prasowej podsumowującej dorobek kończącej się na początku 2016 roku kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej (wybranej w 2010 roku) Belka mówił m.in. o dorobku Rady. Poinformował, że średni poziom inflacji w latach 2010-15 wynosił 1,8 proc., więc był dosyć odległy od celu

JSW szuka kilkuset mln zł oszczędności, zredukuje zatrudnienie

i stanu równowagi brakuje nam kilkaset milionów złotych. Tego nie zdobędziemy na pewno z rynku, potrzebne jest ograniczenie kosztów" - powiedział Szlęk podczas konferencji prasowej. "To jest być albo nie być dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej" - podkreślił prezes. Spółka ogłosi

Ateny - Warszawa, wspólna sprawa

niż Polska, ale zaburzenia na rynkach międzynarodowych obnażyły jej słabość i spowodowały ostry kryzys. W latach 80. dług publiczny Grecji był niski i wynosił ok. 20 proc. PKB. Ale przez dwie dekady Grecja miała wysoki deficyt budżetowy, który ostatecznie doprowadził do długu na poziomie 100 proc. PKB

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć w przyszłym tygodniu

pamiętać, że ich poziom jest rekordowo wysoki – najwyższy od ponad 85 lat i zajmie sporo czasu przywrócenie równowagi.  Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej zrewidowała w górę, mimo niskiego poziomu cen, długoterminowe prognozy wzrostu produkcji ropy w USA. Według najnowszych szacunków

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

obligacji długoterminowych wskazujący, że w dłuższym okresie inflacja lub realna stopa równowagi będzie wyraźnie niższa niż dotychczas. Inni członkowie Rady zaznaczali jednak, że stopy nominalne kształtują się na historycznie niskim poziomie, a stopy realne będą się obniżać wraz z prognozowanym wzrostem

Analitycy: złoty się ustabilizował, ale po wyborach dalej będzie spadać

spowoduje, że presja na osłabienie złotego wobec euro będzie obecna, jego zdaniem, już krótko po wyborach. "Poziom 4,30 będzie takim powyborczym nowym poziomem równowagi, bo wpływ na to będą też miały czynniki globalne" - mówi analityk. Para dolar/złoty będzie natomiast w pewnym stopniu

WIG20 pikuje, a inwestorzy wciąż w dobrych nastrojach

., co jest niskim poziomem. W USA po ostatniej korekcie nastroje się schłodziły, dążąc do równowagi popytu i podaży. Optymiści to już zaledwie 38,7 proc. po spadku o 6,3 pkt proc. Prawdopodobne jest wyrównanie nastrojów między polskimi a amerykańskimi bykami. Indeks Nastrojów Inwestorów zanotował

Mocne ochłodzenie nastrojów. Korekta trwa

równowadze, czyli poziomowi 33,3 proc. w każdym wskaźniku. Oznacza to "wyczyszczenie" rynku i daje duże pole do wzrostów na obu giełdach. Indeks Nastrojów Inwestorów zanotował niespodziewany spadek. Przedłużenie korekty zaskoczyło inwestorów i było kubłem zimnej wody, który mocno schłodził

Lopez-Claros: w Polsce spadają podatkowe obciążenia administracyjne

zdrowotną. W tym samym czasie podatki mają demotywujący wpływ na środowisko biznesowe. A więc nie można opodatkować biznesu zbyt wysoko, gdyż będzie to prowadzić do zaburzeń" - ocenił. "Myślę, że Polska całkiem nieźle poradziła sobie ze znalezieniem takiej równowagi w ostatnich latach. Oczywiście

Rating Polski w dół przez decyzje polityczne [OPINIE EKONOMISTÓW]

. Charakteryzujemy się niezwykłą równowagą makroekonomiczną. Budżet mamy pod kontrolą, w handlu zagranicznym mamy lekką nadwyżkę, mamy elastyczny kurs walutowy i to osłabienie tak naprawdę trochę nam pomaga. W tym kontekście to jest bardzo agresywna ocena. Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rząd

Szef Szwajcarskiego Banku Narodowego: Kurs franka jest znacznie przewartościowany

przewartościowany w stosunku do dolara i euro" - powiedział w sobotę Jordan w rozmowie z dwoma szwajcarskimi dziennikami - "Le Temps" i "Neue Zuercher Zeitung". Zdaniem szefa SNB "rynki za jakiś czas wrócą do równowagi". W piątek po południku euro kosztowało 0,981 franka, w

Ipsos: w czerwcu większość konsumentów spodziewa się spadku inflacji

, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie" - napisał Ipsos. W

E-przekręty, czyli naprawmy prawo - to wcale nie jest trudne

. Zamówienie usług i zgoda na wystawienie faktury powinny być potwierdzane osobnym zamówieniem. Jak to osiągnąć? Po akceptacji jakiejkolwiek usługi z poziomu strony WWW na mail powinno trafić precyzyjnie rozpisane zamówienie - z cenami usług (w tym wybraną przez internautę), informacją o terminach płatności i

Kredyty frankowe tematem roku. Kolejnego również?

, pokazał, że bezpieczniki były potrzebne. W ciągu kilku godzin frank wystrzelił z 3,5 zł do prawie 5,2 zł i gdyby na tym poziomie pozostał, to mielibyśmy kilkadziesiąt albo i ponad 100 tys. bankructw klientów i kilkudziesięciomiliardową dziurę w bilansach banków. Na szczęście nowy punkt równowagi został

RPP: bank centralny stabilizuje sytuację

w gospodarce" - powiedział. Zwrócił uwagę, że stabilizowanie inflacji na niskim poziomie, choć jest bardzo ważne, nie jest jednak wystarczającym warunkiem w utrzymywaniu równowagi w gospodarce. "Zapewnienie stabilności makroekonomicznej wymaga prowadzenia polityki pieniężnej w taki sposób

Giełda zawiodła pesymistów. Najwyższe poziomy od 7 lat, OFE bez wpływu

w Polsce. Mało tego: ostatni raz indeks WIG tak wysoko jak dziś był siedem miesięcy przed upadkiem banku Lehman Brothers - na koniec piątkowego handlu osiągnął poziom ponad 55,6 tys. punktów. Mimo że indeks największych firm WIG20 nadal krąży w okolicach 2500 punktów, po wliczeniu dywidend

Ropa drożeje, ale jej cena już znacząco nie wzrośnie.

Dokładnie miesiąc wcześniej, 13 stycznia br. baryłka Brent kosztowała 47,3 dol. "W obecnej chwili ciężko przewidywać powrót do poziomów cen ropy sprzed roku, czyli do ponad 100 dol. za baryłkę, biorąc pod uwagę obserwowany wzrost podaży - głównie z rynku amerykańskiego - oraz słabe prognozy

Prezydent Komorowski ratyfikował pakt fiskalny

korzyściach z ratyfikacji paktu wielokrotnie pisaliśmy już w Wyborcza.biz. "Pakt fiskalny ma przede wszystkim zagwarantować przestrzeganie dyscypliny budżetowej i równowagę finansów publicznych. Ma naprawić błędy, które popełniono przy tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej, a w krótkiej perspektywie ma

Przewodniczący COP 21: Jesteśmy prawie pod koniec drogi

;potwierdza nasz jasny podstawowy cel, by utrzymać wzrost temperatur dużo poniżej 2 stopni i starać się o poziom 1,5 stopnia". W umowie wpisano "ambitny, ale konieczny cel długookresowy" - wyjaśnił. - Redukcja emisji gazów cieplarnianych stała się interesem wszystkich dzięki aktualizacji co 5

Ipsos: w marcu 2009 r. mniej osób spodziewa się wzrostu inflacji

większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi, bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie" - napisał Ipsos. W lutym NBP, który

"FT": Szwajcarski system emerytalny może zbankrutować w ciągu dziesięciu lat

zobowiązany do zapłaty emerytowi do 6,8 proc. odsetek w skali rocznej od jego łącznych oszczędności. Obecnie poziom ten jest jednak nie do utrzymania ze względu na to, że został opracowany w 2003 r., kiedy średnia długość życia była niższa, a oczekiwania co do wydajności pracy były wyższe. - Mamy do czynienia

Wybicie z konsolidacji. Wzrosty na horyzoncie

trójkąta, a następnie walka popytu i podaży na poziomie 2400 pkt zakończona wygraną byków. Czwartkowa sesja rozpoczęła się luką startu, jednocześnie wybijając się górą z formacji technicznej, co było jednoznacznym sygnałem kupna. Gdy wydawało się, że kupującym starczy werwy zaledwie do obrony tego poziomu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery