poziom obecnej inflacji w polsce

NBP: konsumenci oczekują inflacji 0,2 proc.

Konsumenci ankietowani przez GUS w pierwszej połowie lutego przewidują, że w ciągu kolejnego roku wzrost cen będzie niewielki - poinformował w piątek w komunikacie Narodowy Bank Polski. Według tych oczekiwań średni wskaźnik inflacji ma wynieść 0,2 proc.

'Minutes': Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

domowe. Członkowie ci uważali, że obecny poziom stóp procentowych przy aktualnych uwarunkowaniach makroekonomicznych może pogłębiać deflację" - napisał NBP. Analizując projekcję inflacji, członkowie RPP podkreślali, że w kolejnych kwartałach inflacja ma być niższa niż przewidywano w projekcji

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

NBP: Od wprowadzenia celu CPI średni poziom inflacji był prawie zgodny z celem

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) -  Od momentu wprowadzenia celu inflacyjnego na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc. w 2004 r. średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7% rocznie, a więc był praktycznie zgodny z celem, napisał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Ewolucja strategii

NBP: W tym roku ceny będą spadać

NBP: W tym roku ceny będą spadać

Rada Polityki Pieniężnej sama określiła sobie, że jej celem jest utrzymanie wskaźnika cen na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół, ale od dłuższego czasu tych wymogów nie spełnia. A w najbliższych kwartałach inflacja nie osiągnie poziomu 1,5 proc. Tak wynika z

Belka: NBP zrealizował główne zadanie polityki monetarnej

skłonności do oszczędzania w gospodarce" - mówił Belka. Dodał, że przez ostatni rok stopy procentowe były utrzymywane na stabilnym poziomie, co sprzyjało racjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy. "Obecnie wskaźnik CPI jest na bardzo niskim poziomie, nawet może przejściowo

Poniedziałek zapowiada się spokojnie na rynku walutowym

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews/MM Prime TFI) - Obecny tydzień nie będzie obfitował w istotne dla rynków dane. Dopiero we czwartek zapoznamy się z kilkoma odczytami zza Oceanu, a w piątek poznamy dane o inflacji CPI z Polski i PPI ze Stanów Zjednoczonych. Spośród danych, kluczowa będzie

Pekao: Deflacja w Polsce może utrzymać się aż do lipca br.

;Zakładamy utrzymanie się cen ropy naftowej na poziomie zbliżonym do obecnego (czyli ok. 50 USD za baryłkę) w pierwszej połowie roku, a następnie wzrost tych cen do ok. 60 USD za baryłkę do końca roku. Ten efekt w znacznej mierze będzie jednak równoważony wzrostem kursu USD-PLN, stąd przełożenie na inflację

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 wyniesie średnio 3,4 proc.

wynika, że najważniejszym źródłem niepewności dla marcowej projekcji jest wydłużony okres deflacji w Polsce i w strefie euro, możliwość szybszego niż w scenariuszu bazowym wzrostu popytu krajowego, a także poziom cen ropy naftowej na rynkach światowych. Projekcja inflacji i PKB została opracowana w

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

. Zdaniem ekonomisty obecnie dostępne prognozy zakładają, że ostatnim miesiącem, w którym pojawi się deflacja będzie kwiecień. "Osobiście przypuszczam, że może to być miesiąc lub dwa później" - zaznaczył. Dodał zarazem, że Polska ma już za sobą "najniższy poziom ujemnej inflacji", choć

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

ujęciu rocznym spadła z -0,3 miesiąc wcześniej do poziomu -0,2 proc. obecnie, potwierdzając silną tendencję deflacyjną. Mające największy wpływ na ogólny wskaźnik inflacji – ceny żywności odnotowały spadek o 2,4 proc. r/r i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Średnie zmiany cen żywności od 2000 r. w

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

Najnowszy raport inflacyjny biura analiz NBP wskazuje na oddolną korektę dynamiki wzrostu i inflacji. Największa zmiana dotyczy średniorocznej inflacji za 2016 r., którą obniżono do 1,5 proc. z 2,3 proc. PKB zakładany jest obecnie na 2,9 proc. w 2015 r. I 3,1 proc. w 2016 r. (uprzednio 3,6 proc. w

RPP nie zmieniła stóp proc., nadal zapowiada możliwość obniżek

komunikacie. W grudniu dynamika cen konsumpcyjnych była niższa od oczekiwań, obniżając się do -1,0% r/r. Towarzyszył temu dalszy spadek większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej, podaje RPP w komunikacie. "Silne umocnienie franka szwajcarskiego zwiększyło zarazem poziom

W środę kurs złotego bez większych zmian

walutowych, kurs powinien utrzymywać się na tym poziomie. Wahań złotego nie spowodował opublikowany w środę raport NBP na temat inflacji. "Widać wyraźnie, że NBP oczekuje kontynuacji wzrostu gospodarczego w podobnym do obecnego tempie, przy inflacji pozostającej poniżej celu, aż do 2016 r. Czwartkowy

Inflacja pozostanie niska, latem możliwa deflacja w ujęciu r/r wg analityków

występują obecnie w wielu krajach na całym świecie. W przypadku Polski w grę wchodzi dodatkowo niepewność co do wymiany handlowej z Rosją. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "W nadchodzących miesiącach wskaźnik CPI będzie nadal utrzymywać się na niskich poziomach

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat skali obniżenia stóp procentowych i ich docelowego poziomu w obecnym cyklu, większość członków Rady oceniła, że stopy procentowe powinny zostać dostosowane jednorazowo, tak by skala obniżki była istotna, co oddziaływałoby też w kierunku zmniejszenia

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że inflacja pozostanie prawdopodobnie na niskim poziomie również w dłuższym horyzoncie, podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Podczas posiedzenia

RPP tnie stopy. Kto uratuje złotówkowiczów?

RPP tnie stopy. Kto uratuje złotówkowiczów?

pewien czas odchyla się w drugą stronę. Od 2001 do 2014 roku średnia inflacja w Polsce wynosiła 2,6 proc. i do tego poziomu dostosowane były stopy procentowe NBP. Zdarzały się lata, gdy ceny rosły bardzo wolno - np. w 2003 roku o 0,8 proc., i takie, gdy inflacja wyraźnie wykraczała poza średnio okresowy

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

Matysiak "Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza kadencję obecnej Rady" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI obniżyła się w lutym do -1,6% r/r z -1,4

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel

W piątek złoty trochę słabszy wobec najważniejszych walut

Konrad Ryczko z DM BOŚ zwraca uwagę, że w trakcie ostatniej sesji tego tygodnia obserwowaliśmy osłabienie polskiej waluty na większości zestawień, co było pochodną ponownego umocnienia dolara po godz. 14.00. "Polska waluta znalazła się na najniższym poziomie wobec USD od 2004 r. Zainicjowanie

Czwartkowe notowania złotego cechowała spora zmienność

najprawdopodobniej pokażą nowe lokalne dno deflacji na poziomie - 1,4 proc. r/r. Biorąc jednak pod uwagę obecne stanowisko Rady Polityki Pieniężnej oraz projekcję inflacji, działania RPP w tej kadencji wydają się już raczej wykluczone niezależnie od wysokości odczytu. Oczekujemy więc, że kolejne dni przyniosą test

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków

celu inflacyjnego banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Tym bardziej, że zarówno ceny żywności, jak i paliw oddziałują obecnie deflacyjnie. Inflacja wyniosła w czerwcu 0,3% r/r wobec 0,2% r/r miesiąc wcześniej. Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 0,2%, zaś

Inflacja nie będzie nas niepokoić jeszcze przez wiele miesięcy wg analityków

o 0,7 % w stosunku do lutego i o 3,8 % w relacji rok do roku" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wiele wskazuje na to że w nadchodzących miesiącach będzie ona nadal ograniczona. Obecnie wymienić można znacznie

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na ok. 3% w 2014 i 2015 r.

gospodarczej wspierane przez popyt wewnętrzny. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie ok. 3%. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej, przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem opóźnienia, powrót inflacji do przedziału celu inflacyjnego" - czytamy w

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Po okresie spadków, złoty ma szanse na odreagowanie

odreagowanie i chwilowe uspokojenie notowań PLN.   Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na kolejne odczyty dotyczące inflacji, a dokładniej deflacji w Polsce. Jeżeli w kolejnych miesiącach inflacja będzie osiągać wartości ujemne incydentalnie, to nie będzie miała zgubnego wpływu na gospodarkę

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Radziwiłła, o ile w III kwartale możliwa jest deflacja w ujęciu rok do roku, Polsce nie grozi "pułapka" deflacji. - Będziemy na pewno uaktualniali prognozy inflacji do projektu budżetu. Myślimy jednak, że bardzo niska inflacja ma charakter krótkoterminowy, szczególnie że bank centralny będzie

Przed serią danych ze świata ryzyko geopolityczne osłabia złotego

utrzymać na obecnych, bliskich rekordowych minimów poziomach, a w przypadku niższej od oczekiwań inflacji w strefie euro rekordy mogą zostać pobite. "Od środy zaczynamy serię ważnych danych z zagranicy. Fed nie zaskoczy, tu wszystko jest poukładane, a konferencji nie będzie. Natomiast będziemy

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Wschód w związku z recesją w Rosji. Trajektoria PKB będzie jednak rosnąca - w IV kw. 2015 wzrost powyżej 4%. Co najmniej utrzyma się obecne tempo wzrostu konsumpcji, do czego walnie przyłoży się mocny rynek pracy i wzrost dochodów - wzrost realnych płac, efekty dochodowe niższej inflacji i cen ropy"

Inflacja zaskakująco przyspiesza - 4,3 proc. w październiku

4,3 proc. to wzrost inflacji w stosunku do października poprzedniego, czyli 2010 roku. Dane dokładnie potwierdzają obawy wyrażone w ostatnim komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które wskazywały na ciągle wysokie ryzyko inflacji. Dane wpisują się w ten obraz i pokazują, że nie można obecnie

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

warzyw (efekt nowalijek). Wyłączając ceny żywności i paliw, inflacja bazowa ustabilizowała się prawdopodobnie na poziomie 0,8% r/r. Potwierdza to, iż dezinflacja w Polsce związana jest z korzystnymi szokami podażowymi, na które polityka pieniężna nie ma wpływu. Tak niski odczyt inflacji w maju oznacza

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

problemów, realny wzrost PKB Polski był silny w 2014 r. Oczekuje się, że działalność gospodarcza pozostanie mocna, dzięki solidnemu popytowi krajowemu, na który pozytywnie będzie wpływać poprawa warunków na rynku pracy oraz rosnące dochody rozporządzalne. Obecnie prognozujemy, że kryzys rosyjsko-ukraiński i

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

niektórych członków Rady, dynamika cen konsumenta w Polsce może utrzymać się na relatywnie niskim poziomie również w dłuższej perspektywie, w związku z długookresową tendencją spadkową cen surowców na rynkach światowych. Z kolei inni członkowie Rady argumentowali, że wpływ spadku cen surowców na inflację

Szczurek: słabszy złoty pożądany w czasie wolniejszego ożywienia gospodarczego

inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. "Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

Poprzednia prognoza zakładała wzrost na poziomie 3,3 proc. rok do roku zarówno w 2014 r., jak i 2015 roku. BNP Paribas oczekuje obecnie średniej inflacji za 2014 r. na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym, a przyszłorocznej 1,3 proc. rok do roku. Dotychczasowa prognoza wynosiła odpowiednio 0,6 proc

Minutes: RPP odrzuciła 3 wnioski o obniżkę stóp proc. w tym miesiącu

; - czytamy dalej. Podkreślali oni ponadto, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem może – oddziałując w kierunku silniejszego kursu złotego – dodatkowo opóźniać powrót inflacji do celu. Niektórzy członkowie RPP zwrócili uwagę, że obniżki stóp

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

na budowę domów ze stycznia oraz inflacja PPI. W tym dniu zapoznamy się także z odczytem produkcji przemysłowej z Polski. Miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw na poziomie 8,4% r/r za grudzień był zdecydowanie lepszy od prognozy 5,2% r/r. Kolejny dzień przyniesie nam następne dane z USA w

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

Kurtek "W listopadzie inflacja CPI w Polsce utrzymała się na poziomie -0,6% r/r. Struktura danych pokazuje zaskakująco dużą presje deflacyjna. W zasadzie jedynie kategoria łączność pokazała wyraźny wzrost cen r/r i to tylko dzięki efektom bazowym (przedtem silnie wpłynęły one na spadek cen w tej

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Podwyżka płacy minimalnej. Znacznie ponad inflację

70 zł jest skokiem znaczącym - w Polsce panuje obecnie deflacja na poziomie ok. -0,6 proc. To oznacza, że jakakolwiek podwyżka powoduje poprawę sytuacji pracowników. Płacę minimalną otrzymuje ok. 17 proc. zatrudnionych w polskich firmach. Mordasewicz podkreśla, że duże firmy nie powinny mieć

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

ubiegłotygodniowej podwyższonej awersji do ryzyka, dziś odwrót od ryzykownych aktywów nieco wyhamował" - zauważył Zajkowski. Zaznaczył, że złotego nie osłabiły nawet wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce. GUS podał bowiem, że w listopadzie ceny spadły o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, czyli o tyle

Rynki czekają na dane o inflacji

Espirito Santo czeka na plan restrukturyzacyjny Grupo Espirito Santo, by oszacować potencjalne straty. Akcje portugalskiego banku spadły o 32 proc. w tym tygodniu. W ocenie kolejnego rozmówcy PAP piątkowa sesja upłynęła na złotym wyjątkowo spokojnie, chociaż polska waluta pozostała na słabszych poziomach

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Dane nt sierpniowej inflacji CPI w Polsce są zgodne z konsensusem na poziomie -0,4 proc. m/m i -0,3 proc. r/r, co sprawia, że dyskusja nt. skali cięcia stóp procentowych przez RPP pozostaje otwarta. Zresztą dzisiejsza wypowiedź Andrzeja Rzońcy z

Nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro zwiększa obawy o deflację

tygodniu, że nie ma żadnych oznak deflacji i potrzeby pilnego cięcia stóp procentowych. Zwrócił przy tym uwagę, że kluczowe jest uniknięcie scenariusza, w którym poziom inflacji będzie się utrzymywał na dłużej poniżej 1 proc., tworząc zagrożenia dla gospodarki. Analitycy są zdania, że w chwili obecnej EBC

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 2-3 czerwca 2014 r. (komunikat)

tempo wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach. W Europie Środkowo-Wschodniej inflacja obniżyła się w ostatnich miesiącach w pobliże zera. W Polsce, w I kw. wzrost PKB przyspieszył do 3,4% r/r, a więc w tempie zbliżonym do przewidywanego w marcowej

Doniesienia z Wielkiej Brytanii mogą umocnić funta do złotego

Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Dziś, pomimo zaplanowanej przez GUS publikacji danych o inflacji w miesiącu kwietniu, złoty będzie pozostawał pod głównym wpływem czynników globalnych. Ciekawie może być zwłaszcza na GBP/PLN Środowy poranek przynosi stabilizację złotego do

Dane makro z Polski nie powinny dziś znacząco wpłynąć na rynek walutowy

zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Raporty te zostaną zauważone przez inwestorów, prowokując ewentualny skok zmienności na forexie, jeżeli w sposób oczywisty będą one zaskakiwać. O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje sierpniowe dane o inflacji bazowej, a Główny Urząd Statystyczny o przeciętnym

Inflacja zwalnia, będą kolejne obniżki stóp procentowych?

statystyki w resorcie finansów. - W listopadzie inflacja może spaść do 2,8-2,9 proc. W grudniu zakładamy dalszy spadek inflacji, może się znacząco zbliżyć do celu inflacyjnego NBP - dodał. Celem NBP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół. W listopadzie i

Analitycy: sytuacja na Ukrainie ma wpływ na rynki

powinny mieć większego znaczenia dla rynku. "Inflacja w Polsce, nawet jeśli okaże się trochę wyższa czy niższa od oczekiwań, nie będzie miała aż takiego znaczenia. Po komentarzach członków RPP widać, że obecny poziom stóp nie niesie za sobą - w ich ocenie - nadmiernych niebezpieczeństw"

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

- Rada zapewne nie zignoruje faktu, że "bank centralny strefy euro będzie obawiać się inflacji". Także Konrad Ryczko z BOŚ uważa, że teraz do obniżki stóp raczej nie dojdzie, ale w marcu stopy mogą spaść 25 pb. "W Radzie obecnie jest podział fifty-fity między strategią +wait and see

Belka: stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca III kw. br.

Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W efekcie referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc. w skali rocznej. W opinii RPP stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku. Jak

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

politykę stóp procentowych. „Arytmetyka" RPP nie zmienia się istotnie, tak długo jak widzimy przyzwoity wzrost gospodarczy i jakieś oznaki procesów inflacyjnych w bazowej części inflacji, szczególnie biorąc pod uwagę słabszego ostatnio złotego i dzisiejszą decyzję SNB. Ewentualne zmiany poziomu

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

inflacji zdaniem Eurostatu zanotowała w styczniu Polska. Inflacja HICP (wskaźnik zharmonizowany liczony przez Eurostat) spadła u nas do 1,6 proc. z 2,2 proc. w grudniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa EBC jest

Belka: Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Występująca w Polsce deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. "[Stopy procentowe w Polsce] są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są

Szczurek: Rząd ma do upłynnienia nadmiar euro, słabszy złoty pożądany

resortu mówił, że MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz NBP, który zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Nadmiar euro Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. - Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar

W Polsce stopy procentowe ciągle jednymi z najwyższych w UE

wpływem czynników zewnętrznych. O tym, co się dzieje obecnie z cenami, decydują w głównej mierze importerzy ropy naftowej. Poziom naszej stopy procentowej nic w tym zakresie nie zmieni, a będziemy zmierzać w kierunku niekonwencjonalnej polityki pieniężnej" - mówiła PAP w połowie lutego członkini RPP

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

uważało, że Rada na lutowym posiedzeniu pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie, a obniży je ewentualnie dopiero w marcu. "Dlaczego Rada nie obniżyła stóp procentowych? Wydawać by się mogło, że skoro cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z dokładnością do 1 proc., a obecnie inflacja, a właściwie

Ranking gospodarek, które najbardziej ucierpią w 2015 roku

Polacy dobrze to znają. W latach 1990-91 inflacja sięgała 600 proc., a po zmianie ustroju pojawiło się bezrobocie i spowolnienie gospodarcze, którego skala zaskoczyła nawet twórców planu Balcerowicza. Wiele ludzi zaczęło żyć po prostu w nędzy. Dzięki reformom Polska wyszła z kryzysu gospodarczego

Belka: obniżki stóp niewykluczone, ale mało prawdopodobne

poziomu stóp procentowych będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi informacjami, w tym lipcową projekcją NBP. RPP zwróciła uwagę w komunikacie, że w Polsce, w pierwszym kw. tego roku wzrost PKB przyspieszył do 3,4 proc. rdr, a więc w tempie zbliżonym do przewidywanego w marcowej projekcji banku

GUS: ceny w październiku spadły o 0,6 proc.

konsumenckich miał już zbliżać się do końca - nastąpiło wręcz jego pogłębienie" - zauważył Kozłowski. Jego zdaniem nie oznacza to, że polska gospodarka zaczyna pogrążać się w stagnacji. "Obserwowana obecnie deflacja ma bowiem podłoże podażowe, a nie popytowe. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny

Chojna-Duch: w projekcji NBP - potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej

"W świetle danych z najnowszej projekcji NBP dotyczących przebiegu ścieżki inflacji oraz wzrostu PKB stopy procentowe w Polsce mogą wydawać się wysokie. W tym wypadku utrzymywanie bez zmian głównej stopy NBP na poziomie 2,50 proc. trudno będzie w przyszłych miesiącach uzasadnić. Pojawić się

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

ważnych odczytów makro, przede wszystkim seria indeksów PMI dla przemysłu z Europy (w tym z Polski) oraz USA. Jest więc nawet jakieś fundamentalne umocowanie spekulacji. Niemniej jednak, w styczniu kurs złotego powinien się unormować i wrócić na bardziej "racjonalne" poziomy, czyli okolice 4,20

RPP: decyzja o obniżce stóp procentowych zamyka cykl łagodzenia polityki pieniężnej

komunikacie. "Biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie

Dane ze strefy euro powinny być pozytywne dla złotego

wzrost gospodarczy Polski wygląda bowiem całkiem nieźle. "Do tego może też dojść decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która - moim zdaniem - na posiedzeniu w przyszłym tygodniu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie" - powiedział. Zaznaczył, że naszej walucie ciążyć będą ryzyka

MF: deficyt sektora finansów publ. w 2015 r. wg ESA2010 ok. 2,7 proc. PKB

tego jesteśmy w otoczeniu bardzo niskiej inflacji" - ocenił minister finansów. Również w środę RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Jak każdy minister finansów chciałbym mieć niskie koszty finansowania długu. Obecnie rynkowe ceny obligacji są wysokie, a

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

średni poziom prognozowany jest na 2,1%, a poziom na koniec grudnia na 2,4%. Względnie niska inflacja będzie jednym z czynników pozytywnie wpływającym na dynamikę spożycia indywidualnego" - napisano też w raporcie. "W ocenie Instytutu, w roku 2014, mimo obecnych zawirowań na międzynarodowych

Rząd oczekuje cięć stóp o 0,5 pkt w tym roku, umacniania się złotego w 2014-2015

utrzymanie się aprecjacyjnego trendu złotego. "Założono, że wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, Rada Polityki Pieniężnej obniży w bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. Dla 2015 r. przyjęto, że stopy

Złoty oddaje część swojego umocnienia względem euro

dysparytet między stopami procentowymi jest większy, a umocnienie złotego zaburza wzrost gospodarczy w Polsce. Euro w parze z dolarem po ostatnich słowach Mario Draghiego nadal traci na wartości. Lokalne wsparcie zostało znalezione przy poziomie 1,37, jednak niewykluczone jest, że w obecnej fali kurs może

Polska pożycza na podobny procent co USA. Puchnie bańka?

walucie krajowej- na poziomie "A". W Stanach są inflacja i wzrost gospodarczy Adamiec dodaje, że w Polsce mamy wyższą niż w USA podstawową stopę procentową, ale za to zdecydowanie niższą inflację. - O ile za oceanem inflacja wynosi niespełna 1 proc., o tyle u nas deflacja przekroczyła już 1 proc

Belka: Decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp

pozostać na obecnym poziomie do końca III kw. 2014 r., wcześniej w komunikatach podawano, że powinno to być co najmniej do końca III kw. Zdaniem rady pełniejsza ocena perspektyw polityki pieniężnej i ewentualnego dostosowania poziomu stóp procentowych będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi

Po danych o PMI rynek walutowy patrzy na RPP, ale zmian poziomu stóp nie będzie

możliwość redukcji kosztu pieniądza, to w praktyce nigdy do tego nie dojdzie, a obecny poziom stóp zostanie utrzymany przynajmniej do połowy 2015 roku. Marcin Kiepas Admiral Markets AS Oddział w Polsce (ISBnews/ Admiral Markets)  

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

gospodarczego i inflacji bliskiej 2 proc. To wymaga innego podejścia i innych narzędzi. W Polsce bez przerwy mówi się o sytuacji na Wschodzie. Czy konflikt między Rosją i Ukrainą może jakoś wpłynąć na Europę i jej gospodarkę? - Wpływ na handel czy system finansowy jest na razie ograniczony. Ale taka sytuacja

Złoty pozostanie dziś pod wpływem czynników globalnych

jednoznaczności, powoli wskazuje na narastające prawdopodobieństwo lekkiego umocnienia złotego. Kurs EUR/PLN, który w ostatni czwartek wystrzelił w górę, reagując w ten sposób na deflacyjne dane z Polski, obecnie niemal w całości zniósł ten ruch, zawracając przy okazji z poziomów ważnych oporów. Notowania GBP

Belka: RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

na niezmienionym poziomie. Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały

Zielińska-Głębocka: wzrost gospodarczy w 2014 r. - 3 proc. lub "3 proc. plus"

obniżania poziomu stóp procentowych oraz nie ma obaw o inflację podażową. "W Polsce stopy procentowe zawsze były relatywnie wysokie i ten poziom jest na razie traktowany jako poziom adekwatny do sytuacji gospodarczej. RPP ogłosiła, że nie będzie zmian poziomu stóp procentowych do połowy roku. Nie

IW i Raiffeisen Polbank: Stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest niepokojąco niski

zależy oprocentowanie produktów bankowych, a połowa nie wie, co to jest RRSO, wynika z raportu opracowanego przez Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank.  Z raportu wynika, że zaledwie 25% ankietowanych wie, jaki był poziom inflacji w Polsce w 2012 r., a prawie połowa respondentów udzieliła

Embargo jest groźne dla naszej gospodarki. Opinie ekonomistów

czasu w 2015 r. nie zostanie podniesiona akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe, szacunki MF mówiące o inflacji na poziomie 2,3 proc. są raczej nierealne. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudno uważać, by w przyszłym roku inflacja wyniosła powyżej 2 proc. - dodał. - Uważam, że resort finansów może

Ekonomiści: w dłuższym okresie embargo może uderzyć we wzrost gospodarczy

, biorąc pod uwagę rosyjskie sankcje, a także to, że prawdopodobnie po raz pierwszy od długiego czasu w 2015 r. nie zostanie podniesiona akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe, szacunki MF mówiące o inflacji na poziomie 2,3 proc. są raczej nierealne. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudno uważać

Złoty pozostaje stabilny, euro czeka na decyzję banku centralnego

uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie nie widzą potrzeby rewidowania polityki pieniężnej, a niska inflacja i wzrost gospodarczy determinują stopy procentowe, które mogą pozostać na obecnym poziomie do końca roku. Z jednej strony rozwijającą się gospodarkę wywiera presję na

Mięsne embargo dusi inflację w Polsce

bardzo są skłonne podnosić ceny. Wynik za luty, który wczoraj opublikował GUS, nie jest najniższy. W styczniu inflacja wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu ubiegłego roku ledwie 0,2 proc. A to oznacza, że nawet rytualne, przeprowadzane na początku każdego roku podwyżki nie podbiły mocno inflacji (w tym roku

JP Morgan obniżył nieznacznie prognozę PKB dla Polski za II kwartał

Bank zakłada obecnie polskiego PKB za II kw. na 3,1 proc. rdr wobec 3,3 proc. rdr przed ogłoszeniem danych o produkcji za maj oraz 3,4 proc. rdr za I kw. br. Średnio za 2014 r. przewiduje 3,2 proc. rdr. Dane PKB za II kw. będą znane w sierpniu. W cotygodniowym komentarzu bank napisał, że "

GUS: Inflacja w maju wzrosła tylko o 0,2 proc. Co zrobi RPP?

najbardziej potaniały warzywa (o 6,7 proc.) i cukier (o 2,1 proc.). W ujęciu rocznym największy wpływ na obecny poziom inflacji miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,6 proc.), a także podwyżki cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,9 proc.). Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6 proc

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie

Rosyjskie embargo trzyma inflację w ryzach. Ceny nie rosną

To oczywiście nie najniższy poziom. W styczniu inflacja wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu ubiegłego roku ledwie 0,2 proc. Ale to oznacza, że nawet rytualne, przeprowadzane na początku każdego roku podwyżki nie podbiły mocno inflacji (w tym roku podniesiono akcyzę na mocny alkohol, wzrosły też m.in

Spadki cen akcji na GPW mogą wytracić impet w kolejnych dniach

" - dodał ekspert City Index. W kalendarzu ekonomicznym warto zwrócić uwagę na dane o produkcji przemysłowej oraz na dane o inflacji w Polsce. O ile inflacja jest zdyskontowana przez rynek długu i walutowy, o tyle zaskoczenia w dynamice produkcji mogą wywołać krótkotrwałe impulsy i ewentualnie

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

od Polski, a może tylko prowadzić do narastania nierównowag w gospodarce w momencie, gdy popyt krajowy rośnie w tempie zbliżonym do 5%" - ekonomista Plus Banku Rafał Sadoch "W najbliższym czasie bank centralny będzie uważnie obserwował poziom kursu złotego, a jego stabilizacja będzie

Niespodzianka inflacyjna to efekt droższych leków i słabego złotego

4,5-proc. inflacji, a według GUS wyniosła 4,8 proc., to wzrost ceny leków odpowiada za 0,1 pkt proc. różnicy. Ceny leków w podobnym stopniu przełożą się też na inflację w grudniu - szacujemy ją obecnie na 4,6 proc. Droższe leki wpłynęły też w istotnym stopniu na inflację bazową - poziom 3,1 proc. to

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

ekonomistów: "Cięcie stóp w marcu było więc prawdopodobnie ostatnią zmianą stóp przez obecną RPP. Można więc powiedzieć, że dostosowania stóp procentowych RPP zakończyła z przytupem" - analitycy Banku Millennium "Uważamy, że dzisiejsza decyzja nie odstraszy gorącego kapitału od Polski, a

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych NBP

. Rada pozostawiła stopy procentowe mimo ostrzeżeń resortu finansów, że Polsce grozi okres deflacji. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS w maju ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. W poniedziałek minister finansów Mateusz

Kluczowe dane dla rynku walutowego pojawią się w piątek

, pozostając w okolicach poziomu 1,05. Głównym wydarzeniem tygodnia dla kursu złotego była decyzja RPP o wysokości stóp procentowych w Polsce. Pozostawienie stopy referencyjnej na najniższym w historii poziomie 2% odzwierciedliło konsensus rynku. Zakłada on obniżkę w marcu, kiedy przedstawiona zostanie

Stopy nadal najniżej w historii. Inflacja na razie nie martwi RPP

Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów znajdziesz tutaj Po kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym, najniższym w historii poziomie. Podstawowa stopa referencyjna wynosi 2,5 proc. Swoją decyzję uzasadni na konferencji prasowej, która

Dane z Niemiec zadecydują dzisiaj o dalszym kursie złotego

rynkowych prognoz. Obecnie oczekiwania w stosunku do niemieckiej gospodarki są bardzo duże i każde gorsze odczyty powodują spore zamieszanie na rynku.     Bartosz Zawadzki Admiral Markets AS Oddział w Polsce (ISBnews/ Admiral Markets)

Gospodarka się trzyma. Stopy procentowe pozostają bez zmian

Choć sam Narodowy Bank Polski przyznaje, że w przyszłym roku nasz wzrost PKB spowolni, to RPP już od czerwca utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie. Wszystko przez inflację, która wcale nie chce spaść. W listopadzie nieoczekiwanie wzrosła do 4,8 proc. i od ponad roku przekracza ustalony przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Poziom spożycia

Poziom spożycia – średnia kaloryczność dziennej porcji pożywienia spożywanej przez ludzi. Ze względu na kulturę i narodowość wskaźnik poziomu spożycia zmienia się dla każdego kraju, aczkolwiek dla uogólnienia stosuje się uśredniający podział na dwa rejony świata. W krajach bogatszej Północy

Poziom morza

. Przy wyznaczeniu poziomu morza trzeba też brać pod uwagę kształt elipsoidy (czy też geoidy), jaką jest Ziemia, oraz efekty wywołane lokalnymi anomaliami grawitacyjnymi. W dłuższym okresie średni poziom morza może zmienić się także na skutek globalnego ocieplenia, np. poprzez topnienie lądolodów.W Polsce

Poziom 9

Poziom 9 (ang. Level 9, 2000-2001) – amerykański serial science fiction stworzony przez Michaela Connelly'ego i Johna Sacreta Younga.Światowa premiera serialu miała miejsce 27 października 2000 roku na antenie UPN. Na kanale miało zostać wyemitowane 13 odcinków, z czego zostało wyemitowanych

Inflacja w Polsce

roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Jest to w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.Bieżące dane na temat stopy inflacji w Polsce podaje Główny Urząd Statystyczny w ujęciu

Poziom genetyczny gleby

alfabetu łacińskiego. W Polsce obowiązują oznaczenia zgodne z "Systematyką gleb Polski" z 1989 r. O - poziom organiczny zawiera ponad 20% świeżej lub częściowo rozłożonej materii organicznej, A - poziom próchniczny - o ciemnym zabarwieniu, zawierający dobrze rozłożoną substancję organiczną, E - poziom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.