poziom obecnej inflacji w polsce

'Minutes': Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

domowe. Członkowie ci uważali, że obecny poziom stóp procentowych przy aktualnych uwarunkowaniach makroekonomicznych może pogłębiać deflację" - napisał NBP. Analizując projekcję inflacji, członkowie RPP podkreślali, że w kolejnych kwartałach inflacja ma być niższa niż przewidywano w projekcji

NBP: Od wprowadzenia celu CPI średni poziom inflacji był prawie zgodny z celem

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) -  Od momentu wprowadzenia celu inflacyjnego na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc. w 2004 r. średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7% rocznie, a więc był praktycznie zgodny z celem, napisał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Ewolucja strategii

Pekao: Deflacja w Polsce może utrzymać się aż do lipca br.

;Zakładamy utrzymanie się cen ropy naftowej na poziomie zbliżonym do obecnego (czyli ok. 50 USD za baryłkę) w pierwszej połowie roku, a następnie wzrost tych cen do ok. 60 USD za baryłkę do końca roku. Ten efekt w znacznej mierze będzie jednak równoważony wzrostem kursu USD-PLN, stąd przełożenie na inflację

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

. Zdaniem ekonomisty obecnie dostępne prognozy zakładają, że ostatnim miesiącem, w którym pojawi się deflacja będzie kwiecień. "Osobiście przypuszczam, że może to być miesiąc lub dwa później" - zaznaczył. Dodał zarazem, że Polska ma już za sobą "najniższy poziom ujemnej inflacji", choć

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

uzasadnione jest jej zdaniem utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r. Rada uznała, że pełniejsza ocena średniookresowych perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego będzie możliwa po zapoznaniu się z wynikami marcowej projekcji NBP" - czytamy w

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

ujęciu rocznym spadła z -0,3 miesiąc wcześniej do poziomu -0,2 proc. obecnie, potwierdzając silną tendencję deflacyjną. Mające największy wpływ na ogólny wskaźnik inflacji – ceny żywności odnotowały spadek o 2,4 proc. r/r i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Średnie zmiany cen żywności od 2000 r. w

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

Najnowszy raport inflacyjny biura analiz NBP wskazuje na oddolną korektę dynamiki wzrostu i inflacji. Największa zmiana dotyczy średniorocznej inflacji za 2016 r., którą obniżono do 1,5 proc. z 2,3 proc. PKB zakładany jest obecnie na 2,9 proc. w 2015 r. I 3,1 proc. w 2016 r. (uprzednio 3,6 proc. w

W środę kurs złotego bez większych zmian

walutowych, kurs powinien utrzymywać się na tym poziomie. Wahań złotego nie spowodował opublikowany w środę raport NBP na temat inflacji. "Widać wyraźnie, że NBP oczekuje kontynuacji wzrostu gospodarczego w podobnym do obecnego tempie, przy inflacji pozostającej poniżej celu, aż do 2016 r. Czwartkowy

Inflacja pozostanie niska, latem możliwa deflacja w ujęciu r/r wg analityków

występują obecnie w wielu krajach na całym świecie. W przypadku Polski w grę wchodzi dodatkowo niepewność co do wymiany handlowej z Rosją. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "W nadchodzących miesiącach wskaźnik CPI będzie nadal utrzymywać się na niskich poziomach

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel

Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków

celu inflacyjnego banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Tym bardziej, że zarówno ceny żywności, jak i paliw oddziałują obecnie deflacyjnie. Inflacja wyniosła w czerwcu 0,3% r/r wobec 0,2% r/r miesiąc wcześniej. Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 0,2%, zaś

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na ok. 3% w 2014 i 2015 r.

gospodarczej wspierane przez popyt wewnętrzny. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie ok. 3%. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej, przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem opóźnienia, powrót inflacji do przedziału celu inflacyjnego" - czytamy w

Inflacja nie będzie nas niepokoić jeszcze przez wiele miesięcy wg analityków

o 0,7 % w stosunku do lutego i o 3,8 % w relacji rok do roku" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i wiele wskazuje na to że w nadchodzących miesiącach będzie ona nadal ograniczona. Obecnie wymienić można znacznie

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków

Warszawa, 14.03.2014 (ISBnews) - Najnowsze dane potwierdzają, że inflacja w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, co wynika z niskiej presji popytowej w gospodarce oraz korzystnych szoków podażowych. Analitycy sądzą jednak, że inflacja - liczona według zaprezentowanego dziś przez GUS

Po okresie spadków, złoty ma szanse na odreagowanie

odreagowanie i chwilowe uspokojenie notowań PLN.   Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na kolejne odczyty dotyczące inflacji, a dokładniej deflacji w Polsce. Jeżeli w kolejnych miesiącach inflacja będzie osiągać wartości ujemne incydentalnie, to nie będzie miała zgubnego wpływu na gospodarkę

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Radziwiłła, o ile w III kwartale możliwa jest deflacja w ujęciu rok do roku, Polsce nie grozi "pułapka" deflacji. - Będziemy na pewno uaktualniali prognozy inflacji do projektu budżetu. Myślimy jednak, że bardzo niska inflacja ma charakter krótkoterminowy, szczególnie że bank centralny będzie

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

warzyw (efekt nowalijek). Wyłączając ceny żywności i paliw, inflacja bazowa ustabilizowała się prawdopodobnie na poziomie 0,8% r/r. Potwierdza to, iż dezinflacja w Polsce związana jest z korzystnymi szokami podażowymi, na które polityka pieniężna nie ma wpływu. Tak niski odczyt inflacji w maju oznacza

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

niektórych członków Rady, dynamika cen konsumenta w Polsce może utrzymać się na relatywnie niskim poziomie również w dłuższej perspektywie, w związku z długookresową tendencją spadkową cen surowców na rynkach światowych. Z kolei inni członkowie Rady argumentowali, że wpływ spadku cen surowców na inflację

Szczurek: słabszy złoty pożądany w czasie wolniejszego ożywienia gospodarczego

inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. "Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania

Inflacja zaskakująco przyspiesza - 4,3 proc. w październiku

4,3 proc. to wzrost inflacji w stosunku do października poprzedniego, czyli 2010 roku. Dane dokładnie potwierdzają obawy wyrażone w ostatnim komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które wskazywały na ciągle wysokie ryzyko inflacji. Dane wpisują się w ten obraz i pokazują, że nie można obecnie

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "

Minutes: RPP odrzuciła 3 wnioski o obniżkę stóp proc. w tym miesiącu

; - czytamy dalej. Podkreślali oni ponadto, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem może – oddziałując w kierunku silniejszego kursu złotego – dodatkowo opóźniać powrót inflacji do celu. Niektórzy członkowie RPP zwrócili uwagę, że obniżki stóp

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

Kurtek "W listopadzie inflacja CPI w Polsce utrzymała się na poziomie -0,6% r/r. Struktura danych pokazuje zaskakująco dużą presje deflacyjna. W zasadzie jedynie kategoria łączność pokazała wyraźny wzrost cen r/r i to tylko dzięki efektom bazowym (przedtem silnie wpłynęły one na spadek cen w tej

W środę GUS poda dane o inflacji; rynek spodziewa się dalszego spadku cen

z faktu, że będzie on wprost analizowany przez pryzmat przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej" - ocenił Kiepas. Według niego rynek zakłada, że we wrześniu deflacja w Polsce pogłębi się i wskaźnik CPI (inflacji cen produktów i usług konsumpcyjnych - PAP) spadnie do minus 0,4 proc. z minus

Podwyżka płacy minimalnej. Znacznie ponad inflację

70 zł jest skokiem znaczącym - w Polsce panuje obecnie deflacja na poziomie ok. -0,6 proc. To oznacza, że jakakolwiek podwyżka powoduje poprawę sytuacji pracowników. Płacę minimalną otrzymuje ok. 17 proc. zatrudnionych w polskich firmach. Mordasewicz podkreśla, że duże firmy nie powinny mieć

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

ubiegłotygodniowej podwyższonej awersji do ryzyka, dziś odwrót od ryzykownych aktywów nieco wyhamował" - zauważył Zajkowski. Zaznaczył, że złotego nie osłabiły nawet wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce. GUS podał bowiem, że w listopadzie ceny spadły o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, czyli o tyle

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Dane nt sierpniowej inflacji CPI w Polsce są zgodne z konsensusem na poziomie -0,4 proc. m/m i -0,3 proc. r/r, co sprawia, że dyskusja nt. skali cięcia stóp procentowych przez RPP pozostaje otwarta. Zresztą dzisiejsza wypowiedź Andrzeja Rzońcy z

Dane makro z Polski nie powinny dziś znacząco wpłynąć na rynek walutowy

zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Raporty te zostaną zauważone przez inwestorów, prowokując ewentualny skok zmienności na forexie, jeżeli w sposób oczywisty będą one zaskakiwać. O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje sierpniowe dane o inflacji bazowej, a Główny Urząd Statystyczny o przeciętnym

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 2-3 czerwca 2014 r. (komunikat)

tempo wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach. W Europie Środkowo-Wschodniej inflacja obniżyła się w ostatnich miesiącach w pobliże zera. W Polsce, w I kw. wzrost PKB przyspieszył do 3,4% r/r, a więc w tempie zbliżonym do przewidywanego w marcowej

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

- Rada zapewne nie zignoruje faktu, że "bank centralny strefy euro będzie obawiać się inflacji". Także Konrad Ryczko z BOŚ uważa, że teraz do obniżki stóp raczej nie dojdzie, ale w marcu stopy mogą spaść 25 pb. "W Radzie obecnie jest podział fifty-fity między strategią +wait and see

Doniesienia z Wielkiej Brytanii mogą umocnić funta do złotego

Warszawa, 14.05.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Dziś, pomimo zaplanowanej przez GUS publikacji danych o inflacji w miesiącu kwietniu, złoty będzie pozostawał pod głównym wpływem czynników globalnych. Ciekawie może być zwłaszcza na GBP/PLN Środowy poranek przynosi stabilizację złotego do

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

politykę stóp procentowych. „Arytmetyka" RPP nie zmienia się istotnie, tak długo jak widzimy przyzwoity wzrost gospodarczy i jakieś oznaki procesów inflacyjnych w bazowej części inflacji, szczególnie biorąc pod uwagę słabszego ostatnio złotego i dzisiejszą decyzję SNB. Ewentualne zmiany poziomu

Belka: Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Występująca w Polsce deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. "[Stopy procentowe w Polsce] są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są

Inflacja zwalnia, będą kolejne obniżki stóp procentowych?

statystyki w resorcie finansów. - W listopadzie inflacja może spaść do 2,8-2,9 proc. W grudniu zakładamy dalszy spadek inflacji, może się znacząco zbliżyć do celu inflacyjnego NBP - dodał. Celem NBP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół. W listopadzie i

Szczurek: Rząd ma do upłynnienia nadmiar euro, słabszy złoty pożądany

resortu mówił, że MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz NBP, który zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Nadmiar euro Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. - Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

inflacji zdaniem Eurostatu zanotowała w styczniu Polska. Inflacja HICP (wskaźnik zharmonizowany liczony przez Eurostat) spadła u nas do 1,6 proc. z 2,2 proc. w grudniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa EBC jest

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

ważnych odczytów makro, przede wszystkim seria indeksów PMI dla przemysłu z Europy (w tym z Polski) oraz USA. Jest więc nawet jakieś fundamentalne umocowanie spekulacji. Niemniej jednak, w styczniu kurs złotego powinien się unormować i wrócić na bardziej "racjonalne" poziomy, czyli okolice 4,20

GUS: ceny w październiku spadły o 0,6 proc.

konsumenckich miał już zbliżać się do końca - nastąpiło wręcz jego pogłębienie" - zauważył Kozłowski. Jego zdaniem nie oznacza to, że polska gospodarka zaczyna pogrążać się w stagnacji. "Obserwowana obecnie deflacja ma bowiem podłoże podażowe, a nie popytowe. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny

Dane ze strefy euro powinny być pozytywne dla złotego

wzrost gospodarczy Polski wygląda bowiem całkiem nieźle. "Do tego może też dojść decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która - moim zdaniem - na posiedzeniu w przyszłym tygodniu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie" - powiedział. Zaznaczył, że naszej walucie ciążyć będą ryzyka

MF: deficyt sektora finansów publ. w 2015 r. wg ESA2010 ok. 2,7 proc. PKB

tego jesteśmy w otoczeniu bardzo niskiej inflacji" - ocenił minister finansów. Również w środę RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Jak każdy minister finansów chciałbym mieć niskie koszty finansowania długu. Obecnie rynkowe ceny obligacji są wysokie, a

'Minutes': Część RPP chciała 'forward guidance' do końca br., część - do połowy

; - czytamy dalej. "W wyniku dyskusji Rada oceniła, że obecna i przewidywana sytuacja gospodarcza, w tym wyniki marcowej projekcji inflacji i PKB, uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie w dłuższym okresie, tj. co najmniej do końca trzeciego kwartału br."

Rząd oczekuje cięć stóp o 0,5 pkt w tym roku, umacniania się złotego w 2014-2015

utrzymanie się aprecjacyjnego trendu złotego. "Założono, że wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, Rada Polityki Pieniężnej obniży w bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. Dla 2015 r. przyjęto, że stopy

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

średni poziom prognozowany jest na 2,1%, a poziom na koniec grudnia na 2,4%. Względnie niska inflacja będzie jednym z czynników pozytywnie wpływającym na dynamikę spożycia indywidualnego" - napisano też w raporcie. "W ocenie Instytutu, w roku 2014, mimo obecnych zawirowań na międzynarodowych

Złoty pozostanie dziś pod wpływem czynników globalnych

jednoznaczności, powoli wskazuje na narastające prawdopodobieństwo lekkiego umocnienia złotego. Kurs EUR/PLN, który w ostatni czwartek wystrzelił w górę, reagując w ten sposób na deflacyjne dane z Polski, obecnie niemal w całości zniósł ten ruch, zawracając przy okazji z poziomów ważnych oporów. Notowania GBP

Po danych o PMI rynek walutowy patrzy na RPP, ale zmian poziomu stóp nie będzie

możliwość redukcji kosztu pieniądza, to w praktyce nigdy do tego nie dojdzie, a obecny poziom stóp zostanie utrzymany przynajmniej do połowy 2015 roku. Marcin Kiepas Admiral Markets AS Oddział w Polsce (ISBnews/ Admiral Markets)  

Belka: Decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp

pozostać na obecnym poziomie do końca III kw. 2014 r., wcześniej w komunikatach podawano, że powinno to być co najmniej do końca III kw. Zdaniem rady pełniejsza ocena perspektyw polityki pieniężnej i ewentualnego dostosowania poziomu stóp procentowych będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi

Złoty oddaje część swojego umocnienia względem euro

dysparytet między stopami procentowymi jest większy, a umocnienie złotego zaburza wzrost gospodarczy w Polsce. Euro w parze z dolarem po ostatnich słowach Mario Draghiego nadal traci na wartości. Lokalne wsparcie zostało znalezione przy poziomie 1,37, jednak niewykluczone jest, że w obecnej fali kurs może

Belka: RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

na niezmienionym poziomie. Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

gospodarczego i inflacji bliskiej 2 proc. To wymaga innego podejścia i innych narzędzi. W Polsce bez przerwy mówi się o sytuacji na Wschodzie. Czy konflikt między Rosją i Ukrainą może jakoś wpłynąć na Europę i jej gospodarkę? - Wpływ na handel czy system finansowy jest na razie ograniczony. Ale taka sytuacja

IW i Raiffeisen Polbank: Stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest niepokojąco niski

zależy oprocentowanie produktów bankowych, a połowa nie wie, co to jest RRSO, wynika z raportu opracowanego przez Instytut Wolności i Raiffeisen Polbank.  Z raportu wynika, że zaledwie 25% ankietowanych wie, jaki był poziom inflacji w Polsce w 2012 r., a prawie połowa respondentów udzieliła

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie

Embargo jest groźne dla naszej gospodarki. Opinie ekonomistów

czasu w 2015 r. nie zostanie podniesiona akcyza na wyroby tytoniowe i alkoholowe, szacunki MF mówiące o inflacji na poziomie 2,3 proc. są raczej nierealne. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, trudno uważać, by w przyszłym roku inflacja wyniosła powyżej 2 proc. - dodał. - Uważam, że resort finansów może

Złoty pozostaje stabilny, euro czeka na decyzję banku centralnego

uwagę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie nie widzą potrzeby rewidowania polityki pieniężnej, a niska inflacja i wzrost gospodarczy determinują stopy procentowe, które mogą pozostać na obecnym poziomie do końca roku. Z jednej strony rozwijającą się gospodarkę wywiera presję na

GUS: Inflacja w maju wzrosła tylko o 0,2 proc. Co zrobi RPP?

najbardziej potaniały warzywa (o 6,7 proc.) i cukier (o 2,1 proc.). W ujęciu rocznym największy wpływ na obecny poziom inflacji miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,6 proc.), a także podwyżki cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,9 proc.). Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6 proc

Spadki cen akcji na GPW mogą wytracić impet w kolejnych dniach

" - dodał ekspert City Index. W kalendarzu ekonomicznym warto zwrócić uwagę na dane o produkcji przemysłowej oraz na dane o inflacji w Polsce. O ile inflacja jest zdyskontowana przez rynek długu i walutowy, o tyle zaskoczenia w dynamice produkcji mogą wywołać krótkotrwałe impulsy i ewentualnie

Mięsne embargo dusi inflację w Polsce

bardzo są skłonne podnosić ceny. Wynik za luty, który wczoraj opublikował GUS, nie jest najniższy. W styczniu inflacja wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu ubiegłego roku ledwie 0,2 proc. A to oznacza, że nawet rytualne, przeprowadzane na początku każdego roku podwyżki nie podbiły mocno inflacji (w tym roku

Rosyjskie embargo trzyma inflację w ryzach. Ceny nie rosną

To oczywiście nie najniższy poziom. W styczniu inflacja wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu ubiegłego roku ledwie 0,2 proc. Ale to oznacza, że nawet rytualne, przeprowadzane na początku każdego roku podwyżki nie podbiły mocno inflacji (w tym roku podniesiono akcyzę na mocny alkohol, wzrosły też m.in

Stopy nadal najniżej w historii. Inflacja na razie nie martwi RPP

Nie widzisz wykresu? Wersję dla smartfonów znajdziesz tutaj Po kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym, najniższym w historii poziomie. Podstawowa stopa referencyjna wynosi 2,5 proc. Swoją decyzję uzasadni na konferencji prasowej, która

Niespodzianka inflacyjna to efekt droższych leków i słabego złotego

4,5-proc. inflacji, a według GUS wyniosła 4,8 proc., to wzrost ceny leków odpowiada za 0,1 pkt proc. różnicy. Ceny leków w podobnym stopniu przełożą się też na inflację w grudniu - szacujemy ją obecnie na 4,6 proc. Droższe leki wpłynęły też w istotnym stopniu na inflację bazową - poziom 3,1 proc. to

J.W. Construction uruchomi inwestycje na 5,1 tys. lokali w ciągu dwóch lat

Gdyni, Osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach oraz Osiedle Centrum III w Łodzi" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie. "Notujemy obecnie satysfakcjonujący, progresywny poziom sprzedaży mieszkań, który wzrósł o 26% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 (2014 – 496

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

;Rada zwróciła uwagę na dalszy spadek cen ropy naftowej, co wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyjać będzie utrzymywaniu się bardzo niskiej inflacji w wielu krajach. Zdaniem RPP w najbliższym otoczeniu Polski, w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Sugestie z RPP powinny złagodzić presję na umocnienie złotego

w tym roku nie są wykluczone, a obecnie cięcie stóp procentowych byłoby mniejszym grzechem niż jeszcze do niedawna mogło się wydawać. Nie oznacza to jednak, że przez te otwarte czy uchylone drzwi Rada przejdzie i zredukuje stopy w Polsce. W naszej opinii słowa, które wczoraj padły to nie wstęp do

Rynek surowców i towarów jedną z przyczyn niskiej inflacji - komentarz ekspercki

rundy luzowania ilościowego wprowadzanego przez Fed (w ramach tych programów skupił aktywa za ponad 3 bln USD) wywoła nadmierną presję inflacyjną. Tak się jednak nie stało. Inflacja w USA oscyluje wokół bezpiecznego poziomu 2%, w strefie euro jest to 0,5% i to z tendencją spadkową, a w Polsce w lipcu

Gospodarka się trzyma. Stopy procentowe pozostają bez zmian

Choć sam Narodowy Bank Polski przyznaje, że w przyszłym roku nasz wzrost PKB spowolni, to RPP już od czerwca utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie. Wszystko przez inflację, która wcale nie chce spaść. W listopadzie nieoczekiwanie wzrosła do 4,8 proc. i od ponad roku przekracza ustalony przez

'Minutes': Część RPP była przeciwna obniżce stóp proc. w październiku

osłabienia koniunktury i pogłębienia się ujemnej luki popytowej, a przez to wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, uzasadnione jest istotne obniżenie stóp procentowych. Wskazywali przy tym na sygnały osłabienia koniunktury w Polsce i jej otoczeniu, dalszy spadek cen i oczekiwań

Inflacja we wrześniu - bez zmian. Nadal 3,8 proc.

. osiągnie środek celu, czyli 2,5 proc. - uważa Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości. - Przy niskim wzroście płac, stagnacji popytu krajowego i globalnym osłabieniu koniunktury inflacja nie ma szans na utrzymanie się w pobliżu obecnych poziomów - dodaje. Zdaniem ekonomistów

'Minutes': Większość członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

spowolnienia wzrostu gospodarczego i utrzymywania się inflacji wyraźnie poniżej celu w Polsce w kolejnych kwartałach – uzasadnione jest możliwie szybkie obniżenie stóp procentowych" - wskazano w dokumencie. Inni członkowie RPP wskazywali na niepewność dotyczącą trwałości osłabienia koniunktury

TNS Consumer Index spadł o 4,3 pkt m/m do -15,9 pkt w lipcu

natomiast oceny sytuacji własnych gospodarstw domowych i prognozy dla nich. Tu spore znaczenie może mieć utrzymujący się w tym roku niski poziom inflacji. Ceny nie idą w górę, a w portfelach mamy tyle samo albo nawet więcej" - dodała Karczmarczuk. Oceny stanu gospodarstw domowych poprawiły się o 2

BNP Paribas: stopy procentowe NBP niższe o 0,5 pkt proc. do końca roku

luźniejszej polityki pieniężnej na przyrost popytu krajowego i pobudzenie inflacji w obecnych warunkach także może okazać się niższy. Geopolityczne ryzyko zmniejsza skłonność do inwestowania bez względu na poziom oprocentowania stóp. Dodatkowo w reakcji na niższy popyt na kredyt bankowy i gorszą perspektywę

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2014 r. wynosi 3,1%

Warszawa, 13.10.2014 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków we wrześniu, zakłada wzrost na poziomie 3,1% w 2014 r., 3,3% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r., wynika z raportu NBP. "Prognozy wzrostu PKB pokazują

Tusk o wejściu do strefy euro: niczego bym na siłę nie przyspieszał

stabilnych cenach) oraz kryterium dotyczące wahania kursu waluty krajowej (+/- 15 proc. w stosunku do euro przez minimum dwa lata). Obecnie Polska spełnia kryterium poziomu długu publicznego oraz kryterium inflacyjne. Mamy za duży deficyt Z informacji resortu finansów wynika, że pod koniec 2013 r

W 2015 r. waloryzacja emerytur jakiej jeszcze nie było

waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Obecnie świadczenia te są podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów utrzymania w poprzednim roku kalendarzowym oraz wzrostu o minimum 20 proc. wskaźnika inflacji, odnosząc to do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

płac nie przełoży się w całości na dodatkową konsumpcję prywatną, ponieważ konsumenci będą stopniowo zwiększać oszczędności do poziomów sprzed kryzysu. Komisja obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) spadnie do 9,9% w 2014 r. i do 9,5% w 2015 r., podczas gdy w

Tusk: Polska przyjmie euro, gdy okaże się, że jest to bezdyskusyjnie bezpieczne

przyjąć wspólna walutę - ponieważ "one się opłacają same w sobie". "Paradoks polega na tym, że bardziej opłacalne dla Polski jest uzyskać poziomy różnych wskaźników, które są potrzebne, żeby wejść do strefy euro, bo one są same w sobie dobre dla finansów publicznych, dla gospodarki, co

MFW: Polska radzi sobie znacznie lepiej, niż zakładaliśmy

podniesienie wieku emerytalnego powinno też pozytywnie wpłynąć na poziom emerytur. Eksperci Funduszu odnieśli się też do wzrostu cen w Polsce. "Inflacja powinna stopniowo obniżać się do celu 2,5 proc. do połowy 2013 roku z powodu spowalniającej gospodarki i umiarkowanej presji płacowej"

Eksperci: budżet na 2015 rok realny do wykonania

wojny są szacowane na 0,4 pkt proc. PKB w przyszłym roku Jego zdaniem w świetle wydarzeń na Ukrainie oraz znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego w UE, obecne założenie dotyczące polskiego wzrostu PKB na poziomie 3,4 proc. w 2015 r. może okazać się nadal zbyt optymistyczne. Według głównego

Zloty będzie pozostawał pod wpływem czynników krajowych i globalnych

zatrudnieniu (prognoza: 0,6% r/r) w Polsce w miesiącu czerwcu oraz publikowane przez Narodowy Bank Polski dane o inflacji bazowej (prognoza: 0,8% r/r) za ten sam miesiąc. Po tym, jak wczoraj poznaliśmy raport o nieznacznie wyższej od oczekiwań inflacji CPI, ewentualny wzrost inflacji bazowej i wyższe od

Złoty będzie pozostawał dziś pod wpływem czynników globalnych

wykluczające możliwość obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na niską inflację i widmo pojawienia się letniej deflacji w Polsce. Anna Zielińska-Głębocka uznała, że niska inflacja jest jedynie stanem przejściowym, który nie ma nic wspólnego z mocnymi fundamentami gospodarczymi. Dlatego oczekiwania na obniżki

Goldman Sachs podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

niskiej inflacji - według nich, wyniesie ona w Polsce 1,3% w 2014 r. i 2,0% w 2015 r. (wobec celu banku centralnego wynoszącego 2,5%), zaś w latach 2016-2017 - odpowiednio: 2,4% i 2,2%. Według nich, do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce dojdzie w II kw. 2015 r. (poprzednio spodziewali się

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

w konsekwencji wpływ krajowej polityki pieniężnej na procesy gospodarcze jest ograniczony. Niektórzy członkowie Rady zwracali uwagę, że – biorąc pod uwagę aktualne prognozy inflacjipoziom realnych stóp procentowych ex ante jest obecnie stosunkowo niski, choć inni członkowie Rady

Ankieta NBP: w tym roku PKB Polski wzrośnie o blisko 1,5 proc.

inflacji na 2013 r. uległa wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie ok. 2,3 proc. - W kolejnym roku inflacja pozostanie w pobliżu celu inflacyjnego NBP, kształtując się na poziomie ok. 2,7 proc. średniorocznie - dodano. Podkreślono jednak, że część ekspertów nie wyklucza możliwości realizacji scenariuszy

'Minutes': RPP spodziewa się stopniowego spadku inflacji do 2,5-proc. celu NBP

Polsce podkreślano, że mimo spadku w ostatnich miesiącach, częściowo związanego z czynnikami o charakterze sezonowym, inflacja CPI oraz inflacja bazowa nadal kształtuje się na podwyższonym poziomie. Wskazywano także na utrzymującą się wysoką dynamikę cen produkcji sprzedanej przemysłu" - napisano w

Inflacja wyraźnie hamuje. W styczniu wyniosła 4,1 proc.

Przez cały ubiegły rok inflacja była problemem. Nie tylko w Polsce. Napędzały ją ceny żywności, które pogalopowały w górę, ceny paliw i słaby złoty. W maju wskaźnik inflacji skoczył do 5 proc., potem wciąż niebezpiecznie flirtował z tym poziomem. W efekcie średnia inflacja za 2011 rok była

Złoty może znajdować się pod wpływem czynników zewnętrznych w czwartek

wzrostu większego od oczekiwań analityków, w dalszym ciągu nie jest wystarczająco zadowalająca, co w połączeniu z najniższym od lat poziomem inflacji jest kolejnym już argumentem za obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) stóp procentowych już podczas najbliższego, wrześniowego posiedzenia. 

Stopy bez zmian. Ale rynek czuje, że cięcia jeszcze będą

czynników, które taką decyzję utrudniają. To przede wszystkim nikłe szanse na obniżenie przez rząd stawki VAT od 2014 roku (niższy VAT to niższe lub wolniej rosnące ceny i niższa inflacja) i fakt, że stopy w Polsce już są na rekordowo niskim poziomie. - Trudno obniżać stopy w Polsce poniżej historycznego

'Minutes': Członkowie RPP zgadzają się, że inflacja pozostanie podwyższona

energii, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 27 października 2010 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw kształtowania się inflacji w Polsce, omawiano wyniki

W czwartek kurs złotego pod wpływem Europejskiego Banku Centralnego

się umacniać i doszliśmy do poziomu 4,17 zł za euro. Dość szybko nastąpił jednak odwrót i osłabiliśmy się o dwie figury na 4,19 zł; niższe poziomy zostały wykorzystane przez inwestorów do zakupów" - wskazał. W jego ocenie, obecnie na rynku złotego jest spora nerwowość, gdyż z jednej strony

Rozpoczyna się tydzień bogaty w ważne dla złotego dane makroekonomiczne

EUR/PLN nastąpiło natomiast przebicie oporu na poziomie 4,17. To zwiększa ryzyko wzrostu do 4,20, ale jednak złoty może mieć podstawy do zatrzymania utraty wartości względem euro. Dane o inflacji CPI raczej na niego nie wpłyną, bowiem RPP bardziej obecnie patrzy na wzrost gospodarczy. Dlatego

Szereg negatywnych czynników może nie pozwolić indeksowi WIG20 rosnąć

wskazań. Poziom 2400 pkt ze wsparcia zmienił swoją rolę w opór. "Mimo dobrych chęci i sprzyjającego otoczenia zewnętrznego inwestorzy w Polsce nadal pozbywają się akcji. Z punktu widzenia analizy technicznej kolejnym minimum fali spadkowej rozpoczętej na początku czerwca jest dla WIG20 poziom 2360

NBP: Wzrost PKB spowolni w 2013 r. do 2,1 proc.

W maju RPP dość niespodziewanie podwyższyła stopy procentowe - główna stopa referencyjna wzrosła z 4,5 do 4,75 proc. Część ekonomistów uznała, że było to działanie zbyt późne. Inflacja od wielu miesięcy utrzymuje się bowiem powyżej celu NBP. W maju była na poziomie 3,6 proc. Tymczasem cel NBP

Złoty lekko osłabia się, we wtorek będzie pod wpływem zmian EUR/USD

czwartek Europejski Bank Centralny ponad wszelką wątpliwość dokona znaczącego poluzowania polityki monetarnej, co w krótkim czasie może skutkować umocnieniem złotego, a więc i dalszym obniżeniem wskaźnika inflacji w Polsce. "Oczekujemy, że obecnie nie ma najmniejszych szans na cięcie stóp

Złoto coraz tańsze. Cena najniższa od ponad czterech lat

Szwajcarię. Gwoździem do trumny światowej gospodarki miało być stymulowanie wzrostu gospodarczego zamiast oszczędzania. Jednak hiperinflacja i załamanie gospodarcze nie nadeszły. Mało tego, inflacja spadła na świecie do rekordowo niskich poziomów, a gospodarka zaczęła łapać oddech. W efekcie inwestorzy

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2015 r., przy umacniającym się złotym

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec 3,4% szacowanych na ub.r., prognozuje Konfederacja Lewiatan. Według jej prognoz, złoty będzie umacniał się do euro, a Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zredukuje główną stopę procentową o 50 pb (z obecnych

Indeks WIG20 przy kluczowych wsparciach na początek wakacji

serią większych transakcji. Z punktu widzenia analizy technicznej, obecnie wsparciem są okolice psychologicznego poziomu 2400 pkt. oraz linia trendu, która łączy minima z drugiej połowy marca, maja i aktualne poziomy. Przełamanie lokalnych minimów może zainicjować kolejny impuls w dół, natomiast

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Poziom spożycia

Poziom spożycia – średnia kaloryczność dziennej porcji pożywienia spożywanej przez ludzi. Ze względu na kulturę i narodowość wskaźnik poziomu spożycia zmienia się dla każdego kraju, aczkolwiek dla uogólnienia stosuje się uśredniający podział na dwa rejony świata. W krajach bogatszej Północy

Poziom morza

. Przy wyznaczeniu poziomu morza trzeba też brać pod uwagę kształt elipsoidy (czy też geoidy), jaką jest Ziemia, oraz efekty wywołane lokalnymi anomaliami grawitacyjnymi. W dłuższym okresie średni poziom morza może zmienić się także na skutek globalnego ocieplenia, np. poprzez topnienie lądolodów.W Polsce

Poziom 9

Poziom 9 (ang. Level 9, 2000-2001) – amerykański serial science fiction stworzony przez Michaela Connelly'ego i Johna Sacreta Younga.Światowa premiera serialu miała miejsce 27 października 2000 roku na antenie UPN. Na kanale miało zostać wyemitowane 13 odcinków, z czego zostało wyemitowanych

Inflacja w Polsce

roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Jest to w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.Bieżące dane na temat stopy inflacji w Polsce podaje Główny Urząd Statystyczny w ujęciu

Poziom genetyczny gleby

alfabetu łacińskiego. W Polsce obowiązują oznaczenia zgodne z "Systematyką gleb Polski" z 1989 r. O - poziom organiczny zawiera ponad 20% świeżej lub częściowo rozłożonej materii organicznej, A - poziom próchniczny - o ciemnym zabarwieniu, zawierający dobrze rozłożoną substancję organiczną, E - poziom

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.