poziom obecnej inflacji w polsce

Po wtorkowym umocnieniu kurs złotego ustabilizował się dziś rano

Polityki Pieniężnej, ale nie nastąpi to wcześniej niż na przełomie 2016 i 2017 roku. Dziś potencjalny wpływ na kształtowanie się notowań złotego będą też miały publikowane po południu (godzina 14:30) dane inflacyjne z USA. W sierpniu oczekiwana jest stabilizacja inflacji CPI na poziomie 0,2% R/R i

Inflacja r/r powróci dopiero w przyszłym roku wg analityków

. Niektórzy ekonomiści uważają, że inflacja w przyszłym roku zacznie rosnąć przy wsparciu silnego popytu wewnętrznego i pod koniec 2016 roku znajdzie się na poziomie 1-1,5%. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Spodziewamy się, że inflacja wróci na dodatnie poziomy od stycznia

Sadoch z Go Markets: Obniżka stóp procentowych w Polsce nadal możliwa

w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady wybierani będą przez jedną opcję polityczną. Jeśli w Radzie znajdzie się więcej 'gołębi' niż obecnie, analizujących przede wszystkim poziom inflacji, to ich głos może przeważyć podczas głosowań" - powiedział ISBnews Sadoch. Według niego, możliwym

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) rozpoczęło projekt "Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym", w ramach którego opracowuje innowacyjną metodę pomiaru inflacji w Polsce, podało centrum. "Celem projektu jest

BofA Merrill Lynch oczekuje deflacji w tym roku i redukcji stóp o 50 pb

Warszawa 19.02.2015 (ISBnews) - Deflacja w Polsce w tym roku wyniesie 0,1%, a główna stopa procentowa spadnie do 1,5%, oczekuje BofA Merrill Lynch. Według analityków BofA Merrill Lynch, w Polsce w tym roku inflacja konsumencka wyniesie -0,1% (wobec 0,0% w 2014 r.). Inflacja ma jednak

BofA Merrill Lynch podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

Lynch oczekiwał inflacji w Polsce na poziomie -0,1% w tym roku i 1,3% w 2016 r. Według BofA Merrill Lynch potencjalne zmiany polityczne po jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce mogą być niekorzystne dla zagranicznego kapitału oraz dla wyników finansowych banków. Rozwiązanie problemu kredytów

Inflacja może pojawić się dopiero pod koniec br. lub na pocz. 2016 wg analityków

w grudniu. Do końca kadencji obecnej Rady stopy nie zostaną zmienione, nowa RPP natomiast najprawdopodobniej szybko powróci do obniżek stóp. Cięcia stóp, o 50pb, nie można wykluczyć już na pierwszym posiedzeniu nowej Rady. Przedstawiona zostanie bowiem wtedy nowa projekcja inflacji NBP, a jeśli

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

Bank Polski (NBP). "W ocenie niektórych członków Rady, w nadchodzących miesiącach należy rozważyć rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych. Za takim scenariuszem przemawia - ich zdaniem - perspektywa szybszego – w ich ocenie – wzrostu inflacji niż wskazywała projekcja lipcowa, a także

Ceny zaczną już rosnąć, inflacja pod koniec roku zbliży się do 1% wg analityków

deflacji w Polsce. Nadal jednak skala tego zawężenia jest bardzo mała, w związku z czym inflację w ujęciu rocznym zobaczyć będzie można najwcześniej w samej końcówce roku, i to na bardzo niskim poziomie. Na chwilę obecną zmniejszanie się spadków cen towarów i usług ogółem powodowane jest przede wszystkim

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

utrzymująca się deflacja jest rezultatem przede wszystkim szoków podażowych, związanych ze spadkiem cen surowców, a także niskiej inflacji w strefie euro. "Niektórzy z tych członków Rady oceniali również, że w kierunku spadku cen w Polsce oddziałuje wpływ embarga na eksport niektórych polskich

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

krajową inflację będzie mniej więcej neutralne. W świetle obecnie dostępnych danych powrót inflacji do celu będzie długi" - powiedział Wojciechowski. Według niego, pomimo wysokiego wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia żądania płacowe są pod kontrolą. "Określenie dzisiaj kiedy

Belka: NBP zrealizował główne zadanie polityki monetarnej

skłonności do oszczędzania w gospodarce" - mówił Belka. Dodał, że przez ostatni rok stopy procentowe były utrzymywane na stabilnym poziomie, co sprzyjało racjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy. "Obecnie wskaźnik CPI jest na bardzo niskim poziomie, nawet może przejściowo

NBP: W tym roku ceny będą spadać

NBP: W tym roku ceny będą spadać

Rada Polityki Pieniężnej sama określiła sobie, że jej celem jest utrzymanie wskaźnika cen na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół, ale od dłuższego czasu tych wymogów nie spełnia. A w najbliższych kwartałach inflacja nie osiągnie poziomu 1,5 proc. Tak wynika z

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie również w całym 2016 roku, a ewentualna obniżka o 50 pb możliwa jest dopiero jesienią przyszłego roku, uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch. Według BofA Merrill Lynch, sprawozdanie z

BofA Merrill Lynch: Polska wyprzedzi Turcję jako główny beneficjent tańszej ropy

inflacja i rosnące bezrobocie działają w odwrotnym kierunku" - czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają, że cena ropy wyrażona w złotych spadła w Polsce do poziomu najniższego od 10 lat. Szacują oni, że trwały spadek cen energii do poziomu sprzed 10 lat przynosi polskim gospodarstwom domowych

Pekao: Deflacja w Polsce może utrzymać się aż do lipca br.

;Zakładamy utrzymanie się cen ropy naftowej na poziomie zbliżonym do obecnego (czyli ok. 50 USD za baryłkę) w pierwszej połowie roku, a następnie wzrost tych cen do ok. 60 USD za baryłkę do końca roku. Ten efekt w znacznej mierze będzie jednak równoważony wzrostem kursu USD-PLN, stąd przełożenie na inflację

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

, nawet jeśli się pojawią - napisał Osborne. Gdzie największy spadek cen? Wielka Brytania nie jest jedynym krajem UE, który ma ujemną inflację. Jest ich obecnie 13. Najgłębszy roczny spadek cen jest w Grecji - wynosi 1,8 proc. - i na Cyprze - 1,7 proc. Potem jest Polska i Bułgaria z wynikiem -0,9 proc

Poniedziałek zapowiada się spokojnie na rynku walutowym

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews/MM Prime TFI) - Obecny tydzień nie będzie obfitował w istotne dla rynków dane. Dopiero we czwartek zapoznamy się z kilkoma odczytami zza Oceanu, a w piątek poznamy dane o inflacji CPI z Polski i PPI ze Stanów Zjednoczonych. Spośród danych, kluczowa będzie

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

inflacja powinna wyraźnie przyspieszyć i wynieść plus 0,9 proc. r/r" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Sierpniowy odczyt inflacji nie zmienia zakładanej przez nas ścieżki wzrostu cen do końca roku, spodziewamy się inflacji CPI na poziomie +0,7% r/r w grudniu i wzrostu do 2% r/r

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

09.11. Warszawa (PAP) - Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z projekcji, przedstawionej w poniedziałek przez NBP

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

ratingowe w najbliższych miesiącach i wykorzystane do uzasadnienia podwyższenia perspektywy ratingu lub nawet samego ratingu Polski. "Deflacja potrwa przynajmniej do września. Po osiągniętym w lutym dołku, w kwietniu wskaźnik inflacji wzrósł do -1,1% r/r. Było to efektem głównie odbicia cen paliw i

Durjasz z PZU: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w tym roku, spowolni do 3,4% w 2016 r.

poziomie ok. 3% i ciągle niskiej inflacji nie należy raczej oczekiwać zmiany w polityce monetarnej przynajmniej do końca 2016 roku. "Jeśli zewnętrzne zagrożenia mocniej się ujawnią w gospodarce światowej i wpłynie to również negatywnie na nas, to obniżki stóp procentowych nie można wykluczyć"

Na GPW marazm, notowania pod wpływem Grecji i FED

spadkowy, jaki mogliśmy obserwować na warszawskim parkiecie od połowy maja - kiedy WIG20 z poziomu 2550 punktów zanurkował w zeszłym tygodniu do 2216 punktów - na razie wyhamował. Indeks największych spółek oscyluje obecnie wokół poziomu 2250 punktów. By mówić o ewentualnym odbiciu wśród "blue-chipów

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

powrotu inflacji do celu" - podała Rada. Według RPP, w Polsce kontynuowany jest stabilny wzrost aktywności gospodarczej, wspierany głównie przez wzrost popytu krajowego. Sprzyja mu korzystna sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów, polepszenie sytuacji finansowej firm, a także stabilny

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

wskazywali, że realne stopy procentowe ex ante w Polsce, czyli po uwzględnieniu prognoz inflacji kształtują się na niskim poziomie" - czytamy dalej. Większość członków RPP wskazywała ponadto, że ze względu na możliwość silniejszego spowolnienia gospodarczego w Chinach oraz ponowny spadek cen surowców

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

. Zdaniem ekonomisty obecnie dostępne prognozy zakładają, że ostatnim miesiącem, w którym pojawi się deflacja będzie kwiecień. "Osobiście przypuszczam, że może to być miesiąc lub dwa później" - zaznaczył. Dodał zarazem, że Polska ma już za sobą "najniższy poziom ujemnej inflacji", choć

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

Najnowszy raport inflacyjny biura analiz NBP wskazuje na oddolną korektę dynamiki wzrostu i inflacji. Największa zmiana dotyczy średniorocznej inflacji za 2016 r., którą obniżono do 1,5 proc. z 2,3 proc. PKB zakładany jest obecnie na 2,9 proc. w 2015 r. I 3,1 proc. w 2016 r. (uprzednio 3,6 proc. w

W środę kurs złotego bez większych zmian

walutowych, kurs powinien utrzymywać się na tym poziomie. Wahań złotego nie spowodował opublikowany w środę raport NBP na temat inflacji. "Widać wyraźnie, że NBP oczekuje kontynuacji wzrostu gospodarczego w podobnym do obecnego tempie, przy inflacji pozostającej poniżej celu, aż do 2016 r. Czwartkowy

Gomułka: jest ryzyko, że deficyt sektora finansów będzie powyżej 3 proc.

, dotyczy dość niskiego tempa inflacji w przyszłym roku. "Wydaje mi się, że to założenie Komisji Europejskiej jest realistyczne z uwagi na obecnie niemal zerową stopę inflacji w Polsce i w Europie oraz oczekiwaną kontynuację niskich cen nośników energii" - ocenił. Główny ekonomista BCC odniósł

RPP nie zmieniła stóp proc., nadal zapowiada możliwość obniżek

komunikacie. W grudniu dynamika cen konsumpcyjnych była niższa od oczekiwań, obniżając się do -1,0% r/r. Towarzyszył temu dalszy spadek większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej, podaje RPP w komunikacie. "Silne umocnienie franka szwajcarskiego zwiększyło zarazem poziom

Gomułka: Jest ryzyko, że deficyt sektora finansów będzie powyżej 3 proc.

budżetu, dotyczy dość niskiego tempa inflacji w przyszłym roku. - Wydaje mi się, że to założenie Komisji Europejskiej jest realistyczne z uwagi na obecnie niemal zerową stopę inflacji w Polsce i w Europie oraz oczekiwaną kontynuację niskich cen nośników energii - ocenił. Główny ekonomista BCC odniósł się

NBP: w październiku nieznaczne oczekiwania inflacyjne

NBP opublikował w piątek miesięczne dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną

Wyjście z deflacji w tym roku staje się coraz trudniejsze wg analityków

zmieniają naszych oczekiwań w zakresie polityki pieniężnej. Spadek inflacji to wyłącznie efekt czynników podażowych, na które polityka pieniężna nie powinna działać. Podtrzymujemy nasz scenariusz stabilizacji stóp procentowych do końca kadencji obecnej RPP" - analitycy Banku Millennium "Należy

Kurtek z Pocztowego: Utrzymanie stóp bez zmian zależne od nowej RPP i szefa NBP

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Główna stopa procentowa na poziomie 1,5% może pozostać nawet do końca 2016 roku. Wiele będzie zależeć od nowych członków Rady, a także od polityki nowego prezesa NBP, którego będzie rekomendował już nowy prezydent Polski" - powiedziała Kurtek w

'Minutes' RPP: Dynamika cen przed końcem bieżącego roku stanie się dodatnia

surowców energetycznych i żywnościowych. Z kolei część członków Rady była zdania, że do niskiej dynamiki cen w Polsce - oprócz czynników zewnętrznych - przyczynia się także brak presji popytowej, na co wskazuje ujemny poziom większości miar inflacji bazowej oraz utrzymujący się spadek cen produkcji

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat skali obniżenia stóp procentowych i ich docelowego poziomu w obecnym cyklu, większość członków Rady oceniła, że stopy procentowe powinny zostać dostosowane jednorazowo, tak by skala obniżki była istotna, co oddziaływałoby też w kierunku zmniejszenia

Istnieje potencjał do dalszych wzrostów indeksu WIG20

. W końcówce tego tygodnia WIG20 będzie pod wpływem danych ekonomicznych z Polski. W zeszłym tygodniu WIG20 zbliżył się do poziomu 2555 pkt. na fali lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wczoraj część inwestorów realizowała zyski, co skutkowało spadkiem wartości indeksu o prawie 0,5

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że inflacja pozostanie prawdopodobnie na niskim poziomie również w dłuższym horyzoncie, podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Podczas posiedzenia

Rzońca z RPP: Nowa RPP powinna jak najszybciej zająć się normalizacją stóp

Warszawa 19.10.2015 (ISBnews) - Obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest na tyle niski, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w nowym składzie powinna jak najszybciej rozpocząć proces stopniowej ich normalizacji, powiedział ISBnews członek RPP Andrzej Rzońca. "Dzięki temu, że polska

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel

Nastroje inwestycyjne zdecydowanie nie sprzyjają złotemu

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - Z początku wydawało się, że poprzedni tydzień zakończy się całkowitym zwycięstwem euro nad dolarem. Początek tygodnia przyniósł ważne w kontekście decyzji EBC dane szacunkowe o inflacji HICP w strefie euro, która okazała się być o 0,1 pkt proc

RPP tnie stopy. Kto uratuje złotówkowiczów?

pewien czas odchyla się w drugą stronę. Od 2001 do 2014 roku średnia inflacja w Polsce wynosiła 2,6 proc. i do tego poziomu dostosowane były stopy procentowe NBP. Zdarzały się lata, gdy ceny rosły bardzo wolno - np. w 2003 roku o 0,8 proc., i takie, gdy inflacja wyraźnie wykraczała poza średnio okresowy

RPP utrzymała stopy bez zmian, nadal oczekuje powolnego wzrostu cen

ceny surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - podała Rada. Według RPP, w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, którego głównym czynnikiem jest popyt krajowy. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, dobre

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

Matysiak "Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza kadencję obecnej Rady" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI obniżyła się w lutym do -1,6% r/r z -1,4

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

Złoty czeka na informacje z zagranicy i lokalne dane makroekonomiczne

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - O ile poprzedni tydzień był ubogi w odczyty makroekonomiczne, tak obecny dostarczy ich naprawdę dużą ilość.  Z USA poznamy m. in. indeksy NY Empire State, produkcję przemysłową czy inflację CPI. Ze strefy euro z kolei ważne będą takie odczyty

Inflacja zaskakująco przyspiesza - 4,3 proc. w październiku

4,3 proc. to wzrost inflacji w stosunku do października poprzedniego, czyli 2010 roku. Dane dokładnie potwierdzają obawy wyrażone w ostatnim komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które wskazywały na ciągle wysokie ryzyko inflacji. Dane wpisują się w ten obraz i pokazują, że nie można obecnie

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% we wrześniu

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne konsumentów na najbliższe 12 miesięcy wyniosły we wrześniu br. 0,2%, czyli tyle samo, co w poprzednich 13 miesiącach, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  "Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów

Inflacja może pojawić się w Polsce dopiero na początku 2016 r. wg analityków

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Dane dotyczące deflacji we wrześniu okazały się głębsze od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów dodatnia inflacja powróci do polskiej gospodarki dopiero na początku przyszłego roku.   Deflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w październiku

Złoty będzie zyskiwał do euro w dłuższym terminie

inne kraje. W szczególności inwestorzy niepokoją się o wpływ polityki pieniężnej w Chinach na światową inflację. W Polsce pogarszające się nastroje inwestorów łączą się z przedwyborczą nerwowością, co może w najbliższym czasie odcisnąć piętno na złotym. Nadal jednak uważamy, że polska waluta będzie

Na WIG20 nieprzerwanie ciąży spadający sektor bankowy i KGHM

ZEW, obrazującego nastroje w biznesie i gospodarce. Miesiąc temu rynek był zdecydowanie zbyt optymistyczny, a na dziś oczekuje się odczytu na poziomie 55,5. Interesujące będą również dane o inflacji z USA o 14:30, gdzie dla wskaźnika CPI oczekuje się wartości 0,2%. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa

Złoty spokojnie czeka na dane z Polski i USA

źródłem potencjalnych impulsów będą publikowane również po południu dane z USA. O godzinie 14:30 światło dzienne ujrzy raport o lipcowej inflacji CPI. Szacuje się, że inflacja wzrośnie do 0,2% z 0,1% R/R w czerwcu, a inflacja bazowa pozostanie na poziomie 1,8% R/R. Nie jest wykluczone, że wskaźniki te

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny, a deflacja odpuszcza

maleją od niemal roku Dla Rady to mocny argument przeciw zmianie stóp, mimo że jednocześnie od niemal roku mamy w Polsce deflację. Wskaźnik cen wynosi obecnie minus 1,1 proc. Dla Rady celem inflacyjnym jest wynik możliwie bliski plus 2,5 proc. Od dwóch i pół roku mija się z nim. Ostatnio jednak wskaźnik

Wskaźnik PMI nieznacznie w dół; ożywienie w polskim przemyśle trwa

listopadzie warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym ulegały ciągłej poprawie. Ogólne tempo wzrostu ustabilizowało się i utrzymało relatywnie stały poziom, było jednak słabsze niż trend widoczny przy obecnym ożywieniu" - podkreślili autorzy badania w komentarzu. W listopadzie wskaźnik PMI

GPW grozi najgorszy scenariusz, czyli powolne osuwanie w dół

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews/Robo4ex) - Spadki w obecnym tygodniu są wynikiem niedzielnych wyborów do parlamentu. Nie są to one jednak drastyczne, ponieważ nasza giełda już na długo przed wyborami traciła dyskontując możliwy wynik. Najbardziej, oczywiście, ucierpiał sektor bankowy, tracąc ok

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Złoty zwyżkuje w relacji do dolara mimo umocnienia USD

pracy. W przypadku pary USD/PLN sytuacja wygląda jednak odmiennie i to polski złoty, podobnie jak w dwóch poprzednich dniach, jest obecnie górą. Rodzimej walucie ciążyła wcześniej polityczna niepewność, która po ogłoszeniu składu nowego rządu stała się mniej dotkliwa. Kurs USD/PLN spadł w okolice

Saxo Bank: Złoty może umocnić się do euro i franka szwajcarskiego

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Saxo Bank widzi możliwość umocnienia złotego wobec franka szwajcarskiego do poziomu 3,60 zł w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował dyrektor ds. strategii rynków surowcowych Saxo Banku Ole Hansen. Złoty będzie zyskiwał również do euro. "Widzimy

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Radziwiłła, o ile w III kwartale możliwa jest deflacja w ujęciu rok do roku, Polsce nie grozi "pułapka" deflacji. - Będziemy na pewno uaktualniali prognozy inflacji do projektu budżetu. Myślimy jednak, że bardzo niska inflacja ma charakter krótkoterminowy, szczególnie że bank centralny będzie

Przed serią danych ze świata ryzyko geopolityczne osłabia złotego

utrzymać na obecnych, bliskich rekordowych minimów poziomach, a w przypadku niższej od oczekiwań inflacji w strefie euro rekordy mogą zostać pobite. "Od środy zaczynamy serię ważnych danych z zagranicy. Fed nie zaskoczy, tu wszystko jest poukładane, a konferencji nie będzie. Natomiast będziemy

Deflacja trwalsza, niż się wydawało. W X wciąż -0,8 proc.

wpływa na siłę deflacji? Ceny paliw na stacjach w październiku spadły o mniej więcej 4 proc. Obecnie średnia cena najpopularniejszej benzyny 95i to 4,36 zł (dane e-petrol.pl). Miesiąc temu kosztowała około 4,5 zł. Większość ekonomistów uważa, że inflacja w okolice zera powróci w listopadzie lub grudniu

RPP uważa, że dynamika cen będzie powoli rosnąć

się wyrażę - z deflacji prawdopodobnie w listopadzie" - ocenił Belka. Według niego wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,6 proc. nie jest poważnie zagrożony. Szef NBP przyznał jednak, że ostatnie dane (np. o PMI) nie są rewelacyjne, a dane za drugi kwartał były słabsze od oczekiwań. Obecny na

Stopy bez zmian. Rady nie niepokoją gorsze dane o PKB

To była jedna z ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. Na przełomie tego i przyszłego roku, a więc już po wyborach, nowych członków powoła Sejm i Senat oraz prezydent. Stopy procentowe na obecnym, najniższym w historii poziomie, są utrzymywane od marca. I na nim pozostaną do

Na GPW brak kupujących, rynek może ucierpieć na obniżeniu wieku emerytalnego

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews/Robo4ex) - W obecnym tygodniu dalej trwała wyprzedaż aktywów na GPW. Być może jej skala została ograniczona dzięki środzie, 11 listopada. Najbardziej straciły walory KGHM - ok. 9%. Generalnie na rynku można zaobserwować brak chętnych do kupna, co wpływa na słabość

GUS: we wrześniu ceny spadły o 0,3 proc. wobec sierpnia

kadencji obecnej Rady, czyli do lutego 2016 r., stopy procentowe w Polsce nie zostaną zmienione" - oceniła. Wojciech Matysiak z Biura Analiz Makroekonomicznych Pekao oczekuje, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie stopniowo wzrastać. "Spodziewam się, że na koniec roku wzrost inflacji

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Wschód w związku z recesją w Rosji. Trajektoria PKB będzie jednak rosnąca - w IV kw. 2015 wzrost powyżej 4%. Co najmniej utrzyma się obecne tempo wzrostu konsumpcji, do czego walnie przyłoży się mocny rynek pracy i wzrost dochodów - wzrost realnych płac, efekty dochodowe niższej inflacji i cen ropy"

Stopy najniższe w historii, ciągle na tym samym poziomie. Mimo głębszej deflacji

To była jedna z ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. Na przełomie tego i przyszłego roku, a więc już po wyborach, nowych członków powołają Sejm i Senat oraz prezydent. Stopy procentowe na obecnym, najniższym w historii poziomie są utrzymywane od marca. I na nim pozostaną

Szczurek: słabszy złoty pożądany w czasie wolniejszego ożywienia gospodarczego

inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. "Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania

Inflacja zwalnia, będą kolejne obniżki stóp procentowych?

statystyki w resorcie finansów. - W listopadzie inflacja może spaść do 2,8-2,9 proc. W grudniu zakładamy dalszy spadek inflacji, może się znacząco zbliżyć do celu inflacyjnego NBP - dodał. Celem NBP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół. W listopadzie i

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

Poprzednia prognoza zakładała wzrost na poziomie 3,3 proc. rok do roku zarówno w 2014 r., jak i 2015 roku. BNP Paribas oczekuje obecnie średniej inflacji za 2014 r. na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym, a przyszłorocznej 1,3 proc. rok do roku. Dotychczasowa prognoza wynosiła odpowiednio 0,6 proc

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

niektórych członków Rady, dynamika cen konsumenta w Polsce może utrzymać się na relatywnie niskim poziomie również w dłuższej perspektywie, w związku z długookresową tendencją spadkową cen surowców na rynkach światowych. Z kolei inni członkowie Rady argumentowali, że wpływ spadku cen surowców na inflację

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

problemów, realny wzrost PKB Polski był silny w 2014 r. Oczekuje się, że działalność gospodarcza pozostanie mocna, dzięki solidnemu popytowi krajowemu, na który pozytywnie będzie wpływać poprawa warunków na rynku pracy oraz rosnące dochody rozporządzalne. Obecnie prognozujemy, że kryzys rosyjsko-ukraiński i

Nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro zwiększa obawy o deflację

tygodniu, że nie ma żadnych oznak deflacji i potrzeby pilnego cięcia stóp procentowych. Zwrócił przy tym uwagę, że kluczowe jest uniknięcie scenariusza, w którym poziom inflacji będzie się utrzymywał na dłużej poniżej 1 proc., tworząc zagrożenia dla gospodarki. Analitycy są zdania, że w chwili obecnej EBC

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

inflacji zdaniem Eurostatu zanotowała w styczniu Polska. Inflacja HICP (wskaźnik zharmonizowany liczony przez Eurostat) spadła u nas do 1,6 proc. z 2,2 proc. w grudniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa EBC jest

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Rynek czeka na wypowiedzi członków RPP na temat kursu złotego

dwie podwyżki stóp, a na koniec roku główna stopa będzie kształtować się na poziomie 2%. W naszej opinii polska gospodarka przyspieszy szybciej niż to zakłada rynkowy konsensus. W tej sytuacji szybciej i mocniej odbije też inflacja, przez co Rada może zdecydować się zaostrzyć politykę monetarną już

Analitycy: sytuacja na Ukrainie ma wpływ na rynki

powinny mieć większego znaczenia dla rynku. "Inflacja w Polsce, nawet jeśli okaże się trochę wyższa czy niższa od oczekiwań, nie będzie miała aż takiego znaczenia. Po komentarzach członków RPP widać, że obecny poziom stóp nie niesie za sobą - w ich ocenie - nadmiernych niebezpieczeństw"

Rynki czekają na dane o inflacji

Espirito Santo czeka na plan restrukturyzacyjny Grupo Espirito Santo, by oszacować potencjalne straty. Akcje portugalskiego banku spadły o 32 proc. w tym tygodniu. W ocenie kolejnego rozmówcy PAP piątkowa sesja upłynęła na złotym wyjątkowo spokojnie, chociaż polska waluta pozostała na słabszych poziomach

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

na budowę domów ze stycznia oraz inflacja PPI. W tym dniu zapoznamy się także z odczytem produkcji przemysłowej z Polski. Miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw na poziomie 8,4% r/r za grudzień był zdecydowanie lepszy od prognozy 5,2% r/r. Kolejny dzień przyniesie nam następne dane z USA w

Belka: stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca III kw. br.

Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W efekcie referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc. w skali rocznej. W opinii RPP stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku. Jak

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

Kurtek "W listopadzie inflacja CPI w Polsce utrzymała się na poziomie -0,6% r/r. Struktura danych pokazuje zaskakująco dużą presje deflacyjna. W zasadzie jedynie kategoria łączność pokazała wyraźny wzrost cen r/r i to tylko dzięki efektom bazowym (przedtem silnie wpłynęły one na spadek cen w tej

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

maleje. Ujemna jest także dynamika cen produkcji sprzedanej, a oczekiwania inflacyjne kształtują się na niskim poziomie. "W Polsce dynamika PKB w II kw. br. była nieco niższa niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostał popyt konsumpcyjny, wspierany przez dobrą

Z braku danych makro dla walut ważny dziś będzie rynek długu

kwietnia były to poziomy poniżej 0,1%. Ten silny ruch sprawił, że różnice w rentowności pomiędzy niemieckimi i amerykańskimi obligacjami zawęziły się, co obecnie stanowi czynnik wspierający notowania EUR/USD. Para ta po spadku w ostatni piątek w okolice 1,11, co było reakcją na wyraźnie lepsze od prognoz

Złoty w poniedziałek z lekką tendencją do osłabienia

decyzje Europejskiego Centralnego Banku (ECB) oraz piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy mogą prawdopodobnie znacznie podniosą zmienność w notowaniach złotego, a do tego czasu natomiast rynek prawdopodobnie pozostanie spokojny - w okolicach obecnych poziomów. "Do czwartku kurs EUR/PLN

Tarnawa z BOŚ: PKB w Polsce wyniesie w tym roku 3,1% i 3,3% w 2016 r.

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,1% w tym roku, a w kolejnym roku sięgnie 3,3%. Inflacja w ostatnich miesiącach 2015 roku przyspieszy, aby w połowie następnego roku wynieść ponad 1,5% r/r, prognozuje w rozmowie z agencją ISBnews główny ekonomista Banku

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

ubiegłotygodniowej podwyższonej awersji do ryzyka, dziś odwrót od ryzykownych aktywów nieco wyhamował" - zauważył Zajkowski. Zaznaczył, że złotego nie osłabiły nawet wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce. GUS podał bowiem, że w listopadzie ceny spadły o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, czyli o tyle

Podwyżka płacy minimalnej. Znacznie ponad inflację

70 zł jest skokiem znaczącym - w Polsce panuje obecnie deflacja na poziomie ok. -0,6 proc. To oznacza, że jakakolwiek podwyżka powoduje poprawę sytuacji pracowników. Płacę minimalną otrzymuje ok. 17 proc. zatrudnionych w polskich firmach. Mordasewicz podkreśla, że duże firmy nie powinny mieć

RPP: dynamika cen w najbliższych kwartałach będzie powoli rosnąć

również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki". Stąd RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Choć w komunikacie RPP zwróciła uwagę, że "ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce brak jest obecnie presji

Bez większych zmian we wtorkowych notowaniach złotówki

Ok. godz. 17.20 euro kosztowało 4,24 zł, dolar 3,77 zł, a frank 3,89 zł. "Znów widać było bardzo wyraźnie jak polska waluta uzależniona jest od nastrojów na globalnych rynkach i wydaje się, że ta prawidłowość będzie nadal obowiązywać, gdyż jest ona obecna w tej chwili na praktycznie

Rosjanie biednieją. Już 70 proc. społeczeństwa musi oszczędzać

właścicieli rosyjskich firm zwiększył się poziom pesymizmu: spadała ich aktywność gospodarcza, a indeks zaufania biznesowego obniżył się z czterech do jednego procentu kwartał do kwartału. Do ponad 54 proc. (z 46 proc. w drugim kwartale) wzrósł za to odsetek przedsiębiorców, którzy nie wierzą w poprawę

Lepsze nastroje na świecie wspierają złotego w środę

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews/Admiral Markets) - Poprawa nastrojów na rynkach globalnych wspiera notowania złotego w środowy poranek. O godzinie 09:50 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2138 zł, USD/PLN 3,7690 zł, a CHF/PLN 3,8550 zł. Obawy o kondycję chińskiej gospodarki obecnie fluktuują, co

Chiński czarny poniedziałek na rynkach finansowych

obecnie zagrożeniem dla Polski i Europy nie jest inflacja, ale deflacja, a taniejące paliwa mogą ją jeszcze pogłębić. Aby rozruszać gospodarki, banki centralne, w tym NBP, mogą być zmuszone utrzymywać stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie.

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

- Rada zapewne nie zignoruje faktu, że "bank centralny strefy euro będzie obawiać się inflacji". Także Konrad Ryczko z BOŚ uważa, że teraz do obniżki stóp raczej nie dojdzie, ale w marcu stopy mogą spaść 25 pb. "W Radzie obecnie jest podział fifty-fity między strategią +wait and see

Niespodzianka inflacyjna to efekt droższych leków i słabego złotego

4,5-proc. inflacji, a według GUS wyniosła 4,8 proc., to wzrost ceny leków odpowiada za 0,1 pkt proc. różnicy. Ceny leków w podobnym stopniu przełożą się też na inflację w grudniu - szacujemy ją obecnie na 4,6 proc. Droższe leki wpłynęły też w istotnym stopniu na inflację bazową - poziom 3,1 proc. to

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery