poziom obecnej inflacji w polsce

Dobre nastroje na rynkach wzmocniły czwartkowe notowania złotego

Dobre nastroje na światowych rynkach oraz mniejsza od oczekiwań deflacja w kwietniu pozwoliły dziś na silne umocnienie złotego - ocenił w czwartek analityk domu maklerskiego mBanku Kamil Maliszewski.

NBP: konsumenci oczekują inflacji 0,2 proc.

Oczekiwania inflacyjne konsumentów - pisze w komunikacie NBP - od prawie dwóch lat pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. "Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez GUS w I połowie lutego

BofA Merrill Lynch oczekuje deflacji w tym roku i redukcji stóp o 50 pb

Warszawa 19.02.2015 (ISBnews) - Deflacja w Polsce w tym roku wyniesie 0,1%, a główna stopa procentowa spadnie do 1,5%, oczekuje BofA Merrill Lynch. Według analityków BofA Merrill Lynch, w Polsce w tym roku inflacja konsumencka wyniesie -0,1% (wobec 0,0% w 2014 r.). Inflacja ma jednak

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

utrzymująca się deflacja jest rezultatem przede wszystkim szoków podażowych, związanych ze spadkiem cen surowców, a także niskiej inflacji w strefie euro. "Niektórzy z tych członków Rady oceniali również, że w kierunku spadku cen w Polsce oddziałuje wpływ embarga na eksport niektórych polskich

'Minutes': Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

domowe. Członkowie ci uważali, że obecny poziom stóp procentowych przy aktualnych uwarunkowaniach makroekonomicznych może pogłębiać deflację" - napisał NBP. Analizując projekcję inflacji, członkowie RPP podkreślali, że w kolejnych kwartałach inflacja ma być niższa niż przewidywano w projekcji

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

Deflacja odpuszcza, ale wolniej od oczekiwań ekonomistów

szacowali, że ceny towarów i usług spadły w marcu o 1,4 proc. rok do roku, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc. Zdaniem wiceministra finansów Artura Radziwiłła można wstępnie szacować, że inflacja bazowa (wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności oraz cen energii) w marcu obniżyła się do 0,2 proc. w

NBP: Od wprowadzenia celu CPI średni poziom inflacji był prawie zgodny z celem

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) -  Od momentu wprowadzenia celu inflacyjnego na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc. w 2004 r. średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7% rocznie, a więc był praktycznie zgodny z celem, napisał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Ewolucja strategii

NBP: W tym roku ceny będą spadać

NBP: W tym roku ceny będą spadać

Rada Polityki Pieniężnej sama określiła sobie, że jej celem jest utrzymanie wskaźnika cen na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół, ale od dłuższego czasu tych wymogów nie spełnia. A w najbliższych kwartałach inflacja nie osiągnie poziomu 1,5 proc. Tak wynika z

Belka: NBP zrealizował główne zadanie polityki monetarnej

skłonności do oszczędzania w gospodarce" - mówił Belka. Dodał, że przez ostatni rok stopy procentowe były utrzymywane na stabilnym poziomie, co sprzyjało racjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy. "Obecnie wskaźnik CPI jest na bardzo niskim poziomie, nawet może przejściowo

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

, nawet jeśli się pojawią - napisał Osborne. Gdzie największy spadek cen? Wielka Brytania nie jest jedynym krajem UE, który ma ujemną inflację. Jest ich obecnie 13. Najgłębszy roczny spadek cen jest w Grecji - wynosi 1,8 proc. - i na Cyprze - 1,7 proc. Potem jest Polska i Bułgaria z wynikiem -0,9 proc

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie również w całym 2016 roku, a ewentualna obniżka o 50 pb możliwa jest dopiero jesienią przyszłego roku, uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch. Według BofA Merrill Lynch, sprawozdanie z

Pekao: Deflacja w Polsce może utrzymać się aż do lipca br.

;Zakładamy utrzymanie się cen ropy naftowej na poziomie zbliżonym do obecnego (czyli ok. 50 USD za baryłkę) w pierwszej połowie roku, a następnie wzrost tych cen do ok. 60 USD za baryłkę do końca roku. Ten efekt w znacznej mierze będzie jednak równoważony wzrostem kursu USD-PLN, stąd przełożenie na inflację

Poniedziałek zapowiada się spokojnie na rynku walutowym

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews/MM Prime TFI) - Obecny tydzień nie będzie obfitował w istotne dla rynków dane. Dopiero we czwartek zapoznamy się z kilkoma odczytami zza Oceanu, a w piątek poznamy dane o inflacji CPI z Polski i PPI ze Stanów Zjednoczonych. Spośród danych, kluczowa będzie

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

ratingowe w najbliższych miesiącach i wykorzystane do uzasadnienia podwyższenia perspektywy ratingu lub nawet samego ratingu Polski. "Deflacja potrwa przynajmniej do września. Po osiągniętym w lutym dołku, w kwietniu wskaźnik inflacji wzrósł do -1,1% r/r. Było to efektem głównie odbicia cen paliw i

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 wyniesie średnio 3,4 proc.

wynika, że najważniejszym źródłem niepewności dla marcowej projekcji jest wydłużony okres deflacji w Polsce i w strefie euro, możliwość szybszego niż w scenariuszu bazowym wzrostu popytu krajowego, a także poziom cen ropy naftowej na rynkach światowych. Projekcja inflacji i PKB została opracowana w

Antczak: rząd założył zbyt ambitny wzrost PKB w przyszłym roku

obarczona ryzykiem zmiany kursu. Jak ona będzie wyglądała w przyszłym roku, dowiemy się dopiero w trzecim, nawet czwartym kwartale (tego roku), kiedy sporo się w Polsce wydarzy" - podkreślił Antczak. Jego zdaniem nawet jeśli inflacja będzie wyższa od zakładanej, wpłynie to pozytywnie na sytuację

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

. Zdaniem ekonomisty obecnie dostępne prognozy zakładają, że ostatnim miesiącem, w którym pojawi się deflacja będzie kwiecień. "Osobiście przypuszczam, że może to być miesiąc lub dwa później" - zaznaczył. Dodał zarazem, że Polska ma już za sobą "najniższy poziom ujemnej inflacji", choć

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

ujęciu rocznym spadła z -0,3 miesiąc wcześniej do poziomu -0,2 proc. obecnie, potwierdzając silną tendencję deflacyjną. Mające największy wpływ na ogólny wskaźnik inflacji – ceny żywności odnotowały spadek o 2,4 proc. r/r i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Średnie zmiany cen żywności od 2000 r. w

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

Najnowszy raport inflacyjny biura analiz NBP wskazuje na oddolną korektę dynamiki wzrostu i inflacji. Największa zmiana dotyczy średniorocznej inflacji za 2016 r., którą obniżono do 1,5 proc. z 2,3 proc. PKB zakładany jest obecnie na 2,9 proc. w 2015 r. I 3,1 proc. w 2016 r. (uprzednio 3,6 proc. w

W środę kurs złotego bez większych zmian

walutowych, kurs powinien utrzymywać się na tym poziomie. Wahań złotego nie spowodował opublikowany w środę raport NBP na temat inflacji. "Widać wyraźnie, że NBP oczekuje kontynuacji wzrostu gospodarczego w podobnym do obecnego tempie, przy inflacji pozostającej poniżej celu, aż do 2016 r. Czwartkowy

RPP nie zmieniła stóp proc., nadal zapowiada możliwość obniżek

komunikacie. W grudniu dynamika cen konsumpcyjnych była niższa od oczekiwań, obniżając się do -1,0% r/r. Towarzyszył temu dalszy spadek większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej, podaje RPP w komunikacie. "Silne umocnienie franka szwajcarskiego zwiększyło zarazem poziom

'Minutes' RPP: Dynamika cen przed końcem bieżącego roku stanie się dodatnia

surowców energetycznych i żywnościowych. Z kolei część członków Rady była zdania, że do niskiej dynamiki cen w Polsce - oprócz czynników zewnętrznych - przyczynia się także brak presji popytowej, na co wskazuje ujemny poziom większości miar inflacji bazowej oraz utrzymujący się spadek cen produkcji

Kurtek z Pocztowego: Utrzymanie stóp bez zmian zależne od nowej RPP i szefa NBP

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Główna stopa procentowa na poziomie 1,5% może pozostać nawet do końca 2016 roku. Wiele będzie zależeć od nowych członków Rady, a także od polityki nowego prezesa NBP, którego będzie rekomendował już nowy prezydent Polski" - powiedziała Kurtek w

Istnieje potencjał do dalszych wzrostów indeksu WIG20

. W końcówce tego tygodnia WIG20 będzie pod wpływem danych ekonomicznych z Polski. W zeszłym tygodniu WIG20 zbliżył się do poziomu 2555 pkt. na fali lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wczoraj część inwestorów realizowała zyski, co skutkowało spadkiem wartości indeksu o prawie 0,5

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat skali obniżenia stóp procentowych i ich docelowego poziomu w obecnym cyklu, większość członków Rady oceniła, że stopy procentowe powinny zostać dostosowane jednorazowo, tak by skala obniżki była istotna, co oddziaływałoby też w kierunku zmniejszenia

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że inflacja pozostanie prawdopodobnie na niskim poziomie również w dłuższym horyzoncie, podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Podczas posiedzenia

Nastroje inwestycyjne zdecydowanie nie sprzyjają złotemu

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - Z początku wydawało się, że poprzedni tydzień zakończy się całkowitym zwycięstwem euro nad dolarem. Początek tygodnia przyniósł ważne w kontekście decyzji EBC dane szacunkowe o inflacji HICP w strefie euro, która okazała się być o 0,1 pkt proc

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel

RPP tnie stopy. Kto uratuje złotówkowiczów?

pewien czas odchyla się w drugą stronę. Od 2001 do 2014 roku średnia inflacja w Polsce wynosiła 2,6 proc. i do tego poziomu dostosowane były stopy procentowe NBP. Zdarzały się lata, gdy ceny rosły bardzo wolno - np. w 2003 roku o 0,8 proc., i takie, gdy inflacja wyraźnie wykraczała poza średnio okresowy

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

Matysiak "Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza kadencję obecnej Rady" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI obniżyła się w lutym do -1,6% r/r z -1,4

Gomułka: założenia do projektu budżetu nie budzą zasadniczych wątpliwości

przewidywana deflacja w tym roku na poziomie 0,2 proc. to efekt spadających cen energii i żywności. Zgodził się z przewidywaniami dotyczącymi przyszłorocznej inflacji na poziomie 1,7 proc. "Te założenia wydają się realne i nie powinny być powodem do niepokoju dla Rady Polityki Pieniężnej. Będziemy mieć

Inflacja zaskoczyła w VI przez telefonię, teraz czas na deflację wg analityków

celu inflacyjnego banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Tym bardziej, że zarówno ceny żywności, jak i paliw oddziałują obecnie deflacyjnie. Inflacja wyniosła w czerwcu 0,3% r/r wobec 0,2% r/r miesiąc wcześniej. Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 0,2%, zaś

W piątek złoty trochę słabszy wobec najważniejszych walut

Konrad Ryczko z DM BOŚ zwraca uwagę, że w trakcie ostatniej sesji tego tygodnia obserwowaliśmy osłabienie polskiej waluty na większości zestawień, co było pochodną ponownego umocnienia dolara po godz. 14.00. "Polska waluta znalazła się na najniższym poziomie wobec USD od 2004 r. Zainicjowanie

Złoty czeka na informacje z zagranicy i lokalne dane makroekonomiczne

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - O ile poprzedni tydzień był ubogi w odczyty makroekonomiczne, tak obecny dostarczy ich naprawdę dużą ilość.  Z USA poznamy m. in. indeksy NY Empire State, produkcję przemysłową czy inflację CPI. Ze strefy euro z kolei ważne będą takie odczyty

Czwartkowe notowania złotego cechowała spora zmienność

najprawdopodobniej pokażą nowe lokalne dno deflacji na poziomie - 1,4 proc. r/r. Biorąc jednak pod uwagę obecne stanowisko Rady Polityki Pieniężnej oraz projekcję inflacji, działania RPP w tej kadencji wydają się już raczej wykluczone niezależnie od wysokości odczytu. Oczekujemy więc, że kolejne dni przyniosą test

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny, a deflacja odpuszcza

maleją od niemal roku Dla Rady to mocny argument przeciw zmianie stóp, mimo że jednocześnie od niemal roku mamy w Polsce deflację. Wskaźnik cen wynosi obecnie minus 1,1 proc. Dla Rady celem inflacyjnym jest wynik możliwie bliski plus 2,5 proc. Od dwóch i pół roku mija się z nim. Ostatnio jednak wskaźnik

Komitet Stały przyjął założenia do budżetu na 2016 r. ze wzrostem PKB o 3,8 proc.

proponowali podniesienie płacy minimalnej do poziomu 1800 zł brutto. Zgodnie z przyjętym przez rząd w kwietniu br. dokumentem: "Program konwergencji. Aktualizacja 2015", polska gospodarka ma rozwijać się w 2016 r. w tempie 3,8 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma spaść z 2,7 proc. PKB w

MFW prognozuje wzrost PKB Polski na ok. 3% w 2014 i 2015 r.

gospodarczej wspierane przez popyt wewnętrzny. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie ok. 3%. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej, przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem opóźnienia, powrót inflacji do przedziału celu inflacyjnego" - czytamy w

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Inflacja zaskakująco przyspiesza - 4,3 proc. w październiku

4,3 proc. to wzrost inflacji w stosunku do października poprzedniego, czyli 2010 roku. Dane dokładnie potwierdzają obawy wyrażone w ostatnim komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które wskazywały na ciągle wysokie ryzyko inflacji. Dane wpisują się w ten obraz i pokazują, że nie można obecnie

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Radziwiłła, o ile w III kwartale możliwa jest deflacja w ujęciu rok do roku, Polsce nie grozi "pułapka" deflacji. - Będziemy na pewno uaktualniali prognozy inflacji do projektu budżetu. Myślimy jednak, że bardzo niska inflacja ma charakter krótkoterminowy, szczególnie że bank centralny będzie

Złoty mocniejszy we wtorek, ale inwestorzy czekają na RPP

. "Inwestorzy wstrzymywali się dziś z decyzjami ze względu na jutrzejsze posiedzenie RPP oraz dane o inflacji CPI w Polsce. Jednak jeżeli RPP nie zdecyduje się na zaakcentowanie siły polskiej waluty i nawet w warstwie słownej nie dojdzie do żadnej interwencji, może okazać się, że kurs szybko znajdzie

Po okresie spadków, złoty ma szanse na odreagowanie

odreagowanie i chwilowe uspokojenie notowań PLN.   Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na kolejne odczyty dotyczące inflacji, a dokładniej deflacji w Polsce. Jeżeli w kolejnych miesiącach inflacja będzie osiągać wartości ujemne incydentalnie, to nie będzie miała zgubnego wpływu na gospodarkę

Przed serią danych ze świata ryzyko geopolityczne osłabia złotego

utrzymać na obecnych, bliskich rekordowych minimów poziomach, a w przypadku niższej od oczekiwań inflacji w strefie euro rekordy mogą zostać pobite. "Od środy zaczynamy serię ważnych danych z zagranicy. Fed nie zaskoczy, tu wszystko jest poukładane, a konferencji nie będzie. Natomiast będziemy

PKO BP: polska gospodarka może w br. rozwijać się w tempie 3,8 proc.

stopniowo wytracał tempo. Prognozują oni, że powrót inflacji CPI powyżej zera jest możliwy w ostatnim kwartale tego roku, a na koniec roku inflacja wyniesie 0,5 proc. rdr. "Oczekujemy, że inflacja w lutym osiągnęła +dno+, a marcowy wzrost jest pierwszym z serii, która doprowadzi ją do poziomu minus

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Wschód w związku z recesją w Rosji. Trajektoria PKB będzie jednak rosnąca - w IV kw. 2015 wzrost powyżej 4%. Co najmniej utrzyma się obecne tempo wzrostu konsumpcji, do czego walnie przyłoży się mocny rynek pracy i wzrost dochodów - wzrost realnych płac, efekty dochodowe niższej inflacji i cen ropy"

Szczurek: słabszy złoty pożądany w czasie wolniejszego ożywienia gospodarczego

inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. "Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

niektórych członków Rady, dynamika cen konsumenta w Polsce może utrzymać się na relatywnie niskim poziomie również w dłuższej perspektywie, w związku z długookresową tendencją spadkową cen surowców na rynkach światowych. Z kolei inni członkowie Rady argumentowali, że wpływ spadku cen surowców na inflację

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

Poprzednia prognoza zakładała wzrost na poziomie 3,3 proc. rok do roku zarówno w 2014 r., jak i 2015 roku. BNP Paribas oczekuje obecnie średniej inflacji za 2014 r. na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym, a przyszłorocznej 1,3 proc. rok do roku. Dotychczasowa prognoza wynosiła odpowiednio 0,6 proc

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

problemów, realny wzrost PKB Polski był silny w 2014 r. Oczekuje się, że działalność gospodarcza pozostanie mocna, dzięki solidnemu popytowi krajowemu, na który pozytywnie będzie wpływać poprawa warunków na rynku pracy oraz rosnące dochody rozporządzalne. Obecnie prognozujemy, że kryzys rosyjsko-ukraiński i

Rynek czeka na wypowiedzi członków RPP na temat kursu złotego

dwie podwyżki stóp, a na koniec roku główna stopa będzie kształtować się na poziomie 2%. W naszej opinii polska gospodarka przyspieszy szybciej niż to zakłada rynkowy konsensus. W tej sytuacji szybciej i mocniej odbije też inflacja, przez co Rada może zdecydować się zaostrzyć politykę monetarną już

Minutes: RPP odrzuciła 3 wnioski o obniżkę stóp proc. w tym miesiącu

; - czytamy dalej. Podkreślali oni ponadto, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem może – oddziałując w kierunku silniejszego kursu złotego – dodatkowo opóźniać powrót inflacji do celu. Niektórzy członkowie RPP zwrócili uwagę, że obniżki stóp

Z braku danych makro dla walut ważny dziś będzie rynek długu

kwietnia były to poziomy poniżej 0,1%. Ten silny ruch sprawił, że różnice w rentowności pomiędzy niemieckimi i amerykańskimi obligacjami zawęziły się, co obecnie stanowi czynnik wspierający notowania EUR/USD. Para ta po spadku w ostatni piątek w okolice 1,11, co było reakcją na wyraźnie lepsze od prognoz

Geopolityka i Grecja będą miały wpływ na kursy walut

na budowę domów ze stycznia oraz inflacja PPI. W tym dniu zapoznamy się także z odczytem produkcji przemysłowej z Polski. Miernik działalności gospodarczej przedsiębiorstw na poziomie 8,4% r/r za grudzień był zdecydowanie lepszy od prognozy 5,2% r/r. Kolejny dzień przyniesie nam następne dane z USA w

Inflacja zwalnia, będą kolejne obniżki stóp procentowych?

statystyki w resorcie finansów. - W listopadzie inflacja może spaść do 2,8-2,9 proc. W grudniu zakładamy dalszy spadek inflacji, może się znacząco zbliżyć do celu inflacyjnego NBP - dodał. Celem NBP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół. W listopadzie i

Tarnawa z BOŚ: PKB w Polsce wyniesie w tym roku 3,1% i 3,3% w 2016 r.

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,1% w tym roku, a w kolejnym roku sięgnie 3,3%. Inflacja w ostatnich miesiącach 2015 roku przyspieszy, aby w połowie następnego roku wynieść ponad 1,5% r/r, prognozuje w rozmowie z agencją ISBnews główny ekonomista Banku

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

Kurtek "W listopadzie inflacja CPI w Polsce utrzymała się na poziomie -0,6% r/r. Struktura danych pokazuje zaskakująco dużą presje deflacyjna. W zasadzie jedynie kategoria łączność pokazała wyraźny wzrost cen r/r i to tylko dzięki efektom bazowym (przedtem silnie wpłynęły one na spadek cen w tej

Nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro zwiększa obawy o deflację

tygodniu, że nie ma żadnych oznak deflacji i potrzeby pilnego cięcia stóp procentowych. Zwrócił przy tym uwagę, że kluczowe jest uniknięcie scenariusza, w którym poziom inflacji będzie się utrzymywał na dłużej poniżej 1 proc., tworząc zagrożenia dla gospodarki. Analitycy są zdania, że w chwili obecnej EBC

Nastroje w sprawie Grecji nie sprzyjają złotemu

; - zwrócił uwagę Maliszewski. Według niego większego wpływu na rynek nie miało wtorkowe posiedzenie rządu, na którym przyjęto założenia budżetowe na 2016 rok. "Najistotniejsza z punktu widzenia inwestorów wydaje się prognoza wzrostu gospodarczego na poziomie 3.8 proc. oraz projekcja inflacji w

Rynki czekają na dane o inflacji

Espirito Santo czeka na plan restrukturyzacyjny Grupo Espirito Santo, by oszacować potencjalne straty. Akcje portugalskiego banku spadły o 32 proc. w tym tygodniu. W ocenie kolejnego rozmówcy PAP piątkowa sesja upłynęła na złotym wyjątkowo spokojnie, chociaż polska waluta pozostała na słabszych poziomach

Deflacja r/r może utrzymać się nawet do końca roku wg analityków

" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Dane nt sierpniowej inflacji CPI w Polsce są zgodne z konsensusem na poziomie -0,4 proc. m/m i -0,3 proc. r/r, co sprawia, że dyskusja nt. skali cięcia stóp procentowych przez RPP pozostaje otwarta. Zresztą dzisiejsza wypowiedź Andrzeja Rzońcy z

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

ubiegłotygodniowej podwyższonej awersji do ryzyka, dziś odwrót od ryzykownych aktywów nieco wyhamował" - zauważył Zajkowski. Zaznaczył, że złotego nie osłabiły nawet wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce. GUS podał bowiem, że w listopadzie ceny spadły o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, czyli o tyle

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

inflacji zdaniem Eurostatu zanotowała w styczniu Polska. Inflacja HICP (wskaźnik zharmonizowany liczony przez Eurostat) spadła u nas do 1,6 proc. z 2,2 proc. w grudniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa EBC jest

Podwyżka płacy minimalnej. Znacznie ponad inflację

70 zł jest skokiem znaczącym - w Polsce panuje obecnie deflacja na poziomie ok. -0,6 proc. To oznacza, że jakakolwiek podwyżka powoduje poprawę sytuacji pracowników. Płacę minimalną otrzymuje ok. 17 proc. zatrudnionych w polskich firmach. Mordasewicz podkreśla, że duże firmy nie powinny mieć

Analitycy: sytuacja na Ukrainie ma wpływ na rynki

powinny mieć większego znaczenia dla rynku. "Inflacja w Polsce, nawet jeśli okaże się trochę wyższa czy niższa od oczekiwań, nie będzie miała aż takiego znaczenia. Po komentarzach członków RPP widać, że obecny poziom stóp nie niesie za sobą - w ich ocenie - nadmiernych niebezpieczeństw"

Belka: stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca III kw. br.

Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W efekcie referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc. w skali rocznej. W opinii RPP stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku. Jak

Dane makro z Polski nie powinny dziś znacząco wpłynąć na rynek walutowy

zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Raporty te zostaną zauważone przez inwestorów, prowokując ewentualny skok zmienności na forexie, jeżeli w sposób oczywisty będą one zaskakiwać. O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje sierpniowe dane o inflacji bazowej, a Główny Urząd Statystyczny o przeciętnym

Analitycy: RPP raczej nie obniży w tym tygodniu stóp

- Rada zapewne nie zignoruje faktu, że "bank centralny strefy euro będzie obawiać się inflacji". Także Konrad Ryczko z BOŚ uważa, że teraz do obniżki stóp raczej nie dojdzie, ale w marcu stopy mogą spaść 25 pb. "W Radzie obecnie jest podział fifty-fity między strategią +wait and see

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

politykę stóp procentowych. „Arytmetyka" RPP nie zmienia się istotnie, tak długo jak widzimy przyzwoity wzrost gospodarczy i jakieś oznaki procesów inflacyjnych w bazowej części inflacji, szczególnie biorąc pod uwagę słabszego ostatnio złotego i dzisiejszą decyzję SNB. Ewentualne zmiany poziomu

Komisja Europejska podnosi prognozy dla Polski

utrzymywać. Poziom bezrobocia liczony metodologią unijną ma spaść z 9 proc. w 2014 r. do 7,9 proc. w 2016 r. Tani kredyt - większe inwestycje Rosnąć mają inwestycje, m.in. dzięki niskim kosztom kredytu (stopy procentowe w Polsceobecnie na najniższym historycznie poziomie), a także programom rządowym na

Szczurek: Rząd ma do upłynnienia nadmiar euro, słabszy złoty pożądany

resortu mówił, że MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz NBP, który zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Nadmiar euro Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. - Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar

Belka: Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Występująca w Polsce deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belka. "[Stopy procentowe w Polsce] są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są

Silny złoty czeka na nowe impulsy

. Ilość nagromadzonych dziś potencjalnych impulsów sprawia, że należy oczekiwać podwyższonej zmienności i zamknięcia polskich par na poziomach różnych od obecnych. W dzisiejszym kalendarium wydarzeń gospodarczych dominują przede wszystkim pozycje z USA. Pierwszoplanową rolę odgrywa posiedzenie

Belka: obniżki stóp niewykluczone, ale mało prawdopodobne

poziomu stóp procentowych będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi informacjami, w tym lipcową projekcją NBP. RPP zwróciła uwagę w komunikacie, że w Polsce, w pierwszym kw. tego roku wzrost PKB przyspieszył do 3,4 proc. rdr, a więc w tempie zbliżonym do przewidywanego w marcowej projekcji banku

Chojna-Duch: w projekcji NBP - potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej

"W świetle danych z najnowszej projekcji NBP dotyczących przebiegu ścieżki inflacji oraz wzrostu PKB stopy procentowe w Polsce mogą wydawać się wysokie. W tym wypadku utrzymywanie bez zmian głównej stopy NBP na poziomie 2,50 proc. trudno będzie w przyszłych miesiącach uzasadnić. Pojawić się

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

uważało, że Rada na lutowym posiedzeniu pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie, a obniży je ewentualnie dopiero w marcu. "Dlaczego Rada nie obniżyła stóp procentowych? Wydawać by się mogło, że skoro cel inflacyjny wynosi 2,5 proc. z dokładnością do 1 proc., a obecnie inflacja, a właściwie

W Polsce stopy procentowe ciągle jednymi z najwyższych w UE

wpływem czynników zewnętrznych. O tym, co się dzieje obecnie z cenami, decydują w głównej mierze importerzy ropy naftowej. Poziom naszej stopy procentowej nic w tym zakresie nie zmieni, a będziemy zmierzać w kierunku niekonwencjonalnej polityki pieniężnej" - mówiła PAP w połowie lutego członkini RPP

Ranking gospodarek, które najbardziej ucierpią w 2015 roku

Polacy dobrze to znają. W latach 1990-91 inflacja sięgała 600 proc., a po zmianie ustroju pojawiło się bezrobocie i spowolnienie gospodarcze, którego skala zaskoczyła nawet twórców planu Balcerowicza. Wiele ludzi zaczęło żyć po prostu w nędzy. Dzięki reformom Polska wyszła z kryzysu gospodarczego

GUS: ceny w październiku spadły o 0,6 proc.

konsumenckich miał już zbliżać się do końca - nastąpiło wręcz jego pogłębienie" - zauważył Kozłowski. Jego zdaniem nie oznacza to, że polska gospodarka zaczyna pogrążać się w stagnacji. "Obserwowana obecnie deflacja ma bowiem podłoże podażowe, a nie popytowe. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny

MF: deficyt sektora finansów publ. w 2015 r. wg ESA2010 ok. 2,7 proc. PKB

tego jesteśmy w otoczeniu bardzo niskiej inflacji" - ocenił minister finansów. Również w środę RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Jak każdy minister finansów chciałbym mieć niskie koszty finansowania długu. Obecnie rynkowe ceny obligacji są wysokie, a

Niespodzianka inflacyjna to efekt droższych leków i słabego złotego

4,5-proc. inflacji, a według GUS wyniosła 4,8 proc., to wzrost ceny leków odpowiada za 0,1 pkt proc. różnicy. Ceny leków w podobnym stopniu przełożą się też na inflację w grudniu - szacujemy ją obecnie na 4,6 proc. Droższe leki wpłynęły też w istotnym stopniu na inflację bazową - poziom 3,1 proc. to

Belka: Decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp

pozostać na obecnym poziomie do końca III kw. 2014 r., wcześniej w komunikatach podawano, że powinno to być co najmniej do końca III kw. Zdaniem rady pełniejsza ocena perspektyw polityki pieniężnej i ewentualnego dostosowania poziomu stóp procentowych będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

RPP: decyzja o obniżce stóp procentowych zamyka cykl łagodzenia polityki pieniężnej

komunikacie. "Biorąc pod uwagę wydłużenie się okresu deflacji i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

gospodarczego i inflacji bliskiej 2 proc. To wymaga innego podejścia i innych narzędzi. W Polsce bez przerwy mówi się o sytuacji na Wschodzie. Czy konflikt między Rosją i Ukrainą może jakoś wpłynąć na Europę i jej gospodarkę? - Wpływ na handel czy system finansowy jest na razie ograniczony. Ale taka sytuacja

Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym

ważnych odczytów makro, przede wszystkim seria indeksów PMI dla przemysłu z Europy (w tym z Polski) oraz USA. Jest więc nawet jakieś fundamentalne umocowanie spekulacji. Niemniej jednak, w styczniu kurs złotego powinien się unormować i wrócić na bardziej "racjonalne" poziomy, czyli okolice 4,20

Spokojne notowania złotego podczas piątkowej sesji

., co powinno dalej wspierać wysoki poziom konsumpcji" - wskazał analityk. Również, jak dodał, piątkowe zapowiedzi ministra finansów Mateusza Szczurka wspierały złotego. "Mówił on o tym, że już w najbliższych miesiącach Polska ma szanse zostać wyłączona z procedury nadmiernego deficytu przez

Rząd oczekuje cięć stóp o 0,5 pkt w tym roku, umacniania się złotego w 2014-2015

utrzymanie się aprecjacyjnego trendu złotego. "Założono, że wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie w dłuższym okresie, Rada Polityki Pieniężnej obniży w bieżącym roku stopy procentowe NBP o 0,5 pkt proc. Dla 2015 r. przyjęto, że stopy

Dane ze strefy euro powinny być pozytywne dla złotego

wzrost gospodarczy Polski wygląda bowiem całkiem nieźle. "Do tego może też dojść decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która - moim zdaniem - na posiedzeniu w przyszłym tygodniu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie" - powiedział. Zaznaczył, że naszej walucie ciążyć będą ryzyka

Zielińska-Głębocka: wzrost gospodarczy w 2014 r. - 3 proc. lub "3 proc. plus"

obniżania poziomu stóp procentowych oraz nie ma obaw o inflację podażową. "W Polsce stopy procentowe zawsze były relatywnie wysokie i ten poziom jest na razie traktowany jako poziom adekwatny do sytuacji gospodarczej. RPP ogłosiła, że nie będzie zmian poziomu stóp procentowych do połowy roku. Nie

Po danych o PMI rynek walutowy patrzy na RPP, ale zmian poziomu stóp nie będzie

możliwość redukcji kosztu pieniądza, to w praktyce nigdy do tego nie dojdzie, a obecny poziom stóp zostanie utrzymany przynajmniej do połowy 2015 roku. Marcin Kiepas Admiral Markets AS Oddział w Polsce (ISBnews/ Admiral Markets)  

Umocnienie złotego wyhamowało, dziś sytuacja zależy od danych z USA

w górę wartość 4,08. Ostatecznie jednak w końcówce powrócił popyt na polski dług i złotego a notowania głównych par złotowych wróciły do poziomów bliskich otwarcia. O godz. 17 za euro trzeba było zapłacić 4, 04 zł, za dolara - 3, 59 zł, za funta – 5, 47 zł, a za franka szwajcarskiego - 3, 91

Mięsne embargo dusi inflację w Polsce

bardzo są skłonne podnosić ceny. Wynik za luty, który wczoraj opublikował GUS, nie jest najniższy. W styczniu inflacja wynosiła 0,5 proc., a w czerwcu ubiegłego roku ledwie 0,2 proc. A to oznacza, że nawet rytualne, przeprowadzane na początku każdego roku podwyżki nie podbiły mocno inflacji (w tym roku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów