poziom obecnej inflacji w polsce

Grant Thornton: Mocny wzrost, jedna czwarta firm chce już podnosić ceny

Grant Thornton: Mocny wzrost, jedna czwarta firm chce już podnosić ceny

2012 r. - czytamy w wynikach badań. Grant Thornton nałożył wyniki ankiet dotyczących podwyżek cen na wyniki inflacji i wyszło, że te wartości dobrze ze sobą korelują. - Wydaje się, że czeka nas w najbliższych miesiącach dosyć wyraźny wzrost inflacji, do poziomu około 1-2 proc. rok do roku - komentuje

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

Warszawa, 03.02.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

Deflacja może utrzymać się w Polsce nawet do IV kwartale wg analityków

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Dane dotyczące inflacji w maju zaskoczyły rynek. Okazało się, że ceny żywności nie rosną tak dynamicznie, jak się tego spodziewano po kwietniowych danych. Zdaniem analityków, obecne jak i kolejne odczyty inflacji nie wpłyną na ewentualną zmianę polityki

Po wtorkowym umocnieniu kurs złotego ustabilizował się dziś rano

Polityki Pieniężnej, ale nie nastąpi to wcześniej niż na przełomie 2016 i 2017 roku. Dziś potencjalny wpływ na kształtowanie się notowań złotego będą też miały publikowane po południu (godzina 14:30) dane inflacyjne z USA. W sierpniu oczekiwana jest stabilizacja inflacji CPI na poziomie 0,2% R/R i

Inflacja r/r powróci dopiero w przyszłym roku wg analityków

. Niektórzy ekonomiści uważają, że inflacja w przyszłym roku zacznie rosnąć przy wsparciu silnego popytu wewnętrznego i pod koniec 2016 roku znajdzie się na poziomie 1-1,5%. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Spodziewamy się, że inflacja wróci na dodatnie poziomy od stycznia

Rząd rozmontowuje regułę wydatkową. To groźne zmiany

Rząd rozmontowuje regułę wydatkową. To groźne zmiany

. Według moich wyliczeń, przyjmując prognozy realnej dynamiki PKB i poziomu inflacji z uzasadnienia do ustawy budżetowej przygotowanej jeszcze przez rząd PO-PSL, obecnie obowiązująca reguła pozwala na zwiększenie wydatków publicznych do mniej więcej 15,0 mld zł w 2016 r., o 20 mld zł w 2017 r. i o 32 mld

Sadoch z Go Markets: Obniżka stóp procentowych w Polsce nadal możliwa

w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady wybierani będą przez jedną opcję polityczną. Jeśli w Radzie znajdzie się więcej 'gołębi' niż obecnie, analizujących przede wszystkim poziom inflacji, to ich głos może przeważyć podczas głosowań" - powiedział ISBnews Sadoch. Według niego, możliwym

Deflacja się pogłębia, ryzyko obniżenia stóp proc. rośnie wg analityków

ankietowanych przez agencję ISBnews analityków wynosił 0,5% deflacji w ujęciu rocznym. Niski poziom cen paliw i innych nośników energii to prawdopodobnie główni sprawcy pogłębiającej się deflacji na początku roku. Analitycy zwracają uwagę, że inflacja bazowa oscyluje na poziomie około 0,2%, co oznacza, że

CASE będzie przedstawiał inflację w czasie rzeczywistym

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) rozpoczęło projekt "Mierzenie inflacji konsumenckiej w czasie rzeczywistym", w ramach którego opracowuje innowacyjną metodę pomiaru inflacji w Polsce, podało centrum. "Celem projektu jest

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - podała Rada. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz

BofA Merrill Lynch oczekuje deflacji w tym roku i redukcji stóp o 50 pb

Warszawa 19.02.2015 (ISBnews) - Deflacja w Polsce w tym roku wyniesie 0,1%, a główna stopa procentowa spadnie do 1,5%, oczekuje BofA Merrill Lynch. Według analityków BofA Merrill Lynch, w Polsce w tym roku inflacja konsumencka wyniesie -0,1% (wobec 0,0% w 2014 r.). Inflacja ma jednak

BofA Merrill Lynch podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.

Lynch oczekiwał inflacji w Polsce na poziomie -0,1% w tym roku i 1,3% w 2016 r. Według BofA Merrill Lynch potencjalne zmiany polityczne po jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce mogą być niekorzystne dla zagranicznego kapitału oraz dla wyników finansowych banków. Rozwiązanie problemu kredytów

Inflacja może pojawić się dopiero pod koniec br. lub na pocz. 2016 wg analityków

w grudniu. Do końca kadencji obecnej Rady stopy nie zostaną zmienione, nowa RPP natomiast najprawdopodobniej szybko powróci do obniżek stóp. Cięcia stóp, o 50pb, nie można wykluczyć już na pierwszym posiedzeniu nowej Rady. Przedstawiona zostanie bowiem wtedy nowa projekcja inflacji NBP, a jeśli

NBP: eksperci przewidują dalszy spadek bezrobocia i wzrost płac w 2016 i 2017

ankietowym z poprzedniego kwartału prognoza inflacji na 2016 r. jest obecnie wyraźnie niższa, a na 2017 r. kształtuje się podobnie" - głosi informacja. Tempo wzrostu gospodarczego w 2016 r. najprawdopodobniej ukształtuje się, zdaniem uczestników ankiety, w przedziale 3,0 proc. do 3,9 proc., a w 2017 r

EBC: trwałość dostosowania stóp inflacji w Polsce budzi obawy

się odbijać proces nadrabiania dystansu rozwojowego, jako że PKB per capita oraz poziom cen są w Polsce wciąż niższe niż w strefie euro. Jednak skutki tego procesu trudno jest dokładnie oszacować" - napisano w raporcie. "Podsumowując, choć średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP (unijny

Ceny zaczną już rosnąć, inflacja pod koniec roku zbliży się do 1% wg analityków

deflacji w Polsce. Nadal jednak skala tego zawężenia jest bardzo mała, w związku z czym inflację w ujęciu rocznym zobaczyć będzie można najwcześniej w samej końcówce roku, i to na bardzo niskim poziomie. Na chwilę obecną zmniejszanie się spadków cen towarów i usług ogółem powodowane jest przede wszystkim

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

Bank Polski (NBP). "W ocenie niektórych członków Rady, w nadchodzących miesiącach należy rozważyć rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych. Za takim scenariuszem przemawia - ich zdaniem - perspektywa szybszego – w ich ocenie – wzrostu inflacji niż wskazywała projekcja lipcowa, a także

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

utrzymująca się deflacja jest rezultatem przede wszystkim szoków podażowych, związanych ze spadkiem cen surowców, a także niskiej inflacji w strefie euro. "Niektórzy z tych członków Rady oceniali również, że w kierunku spadku cen w Polsce oddziałuje wpływ embarga na eksport niektórych polskich

Odreagowanie spadków na złotym po weekendzie nie jest przesądzone

ropa, która obecnie znajduje się na dwunastoletnich minimach. Złoty w stosunku do euro pokonał opór na 4,40 PLN/EUR, który wyznaczał trzynastomiesięczne maksima. Również wydarzenia w kraju nie będą dziś wspierały złotego. O godzinie 11.30 jeden z ministrów Prezydenta Dudy przedstawi szczegóły

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

krajową inflację będzie mniej więcej neutralne. W świetle obecnie dostępnych danych powrót inflacji do celu będzie długi" - powiedział Wojciechowski. Według niego, pomimo wysokiego wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia żądania płacowe są pod kontrolą. "Określenie dzisiaj kiedy

Belka: NBP zrealizował główne zadanie polityki monetarnej

skłonności do oszczędzania w gospodarce" - mówił Belka. Dodał, że przez ostatni rok stopy procentowe były utrzymywane na stabilnym poziomie, co sprzyjało racjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy. "Obecnie wskaźnik CPI jest na bardzo niskim poziomie, nawet może przejściowo

NBP: W tym roku ceny będą spadać

Rada Polityki Pieniężnej sama określiła sobie, że jej celem jest utrzymanie wskaźnika cen na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół, ale od dłuższego czasu tych wymogów nie spełnia. A w najbliższych kwartałach inflacja nie osiągnie poziomu 1,5 proc. Tak wynika z

Złoty słabnie przez Chiny i surowce

centralne w USA (podwyżki stóp procentowych) i w Polsce (ewentualna ich obniżka) oraz zejścia notowań EUR/USD do poziomu parytetu (1,00). Złoty natomiast potanieje w relacji do szwajcarskiego franka, spadając z obecnie testowanych poziomów powyżej 4 zł do 3,70 zł w grudniu. Taki scenariusz rysuje się na

Czy w Polsce trzeba obniżyć stopy procentowe? Co mówią ekonomiści?

"Obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi" - napisała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po swoim grudniowym posiedzeniu. Stóp oczywiście nie zmieniła, od marca tego roku znajdują się one na najniższym w

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na obecnym poziomie również w całym 2016 roku, a ewentualna obniżka o 50 pb możliwa jest dopiero jesienią przyszłego roku, uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch. Według BofA Merrill Lynch, sprawozdanie z

Poniedziałek zapowiada się spokojnie na rynku walutowym

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews/MM Prime TFI) - Obecny tydzień nie będzie obfitował w istotne dla rynków dane. Dopiero we czwartek zapoznamy się z kilkoma odczytami zza Oceanu, a w piątek poznamy dane o inflacji CPI z Polski i PPI ze Stanów Zjednoczonych. Spośród danych, kluczowa będzie

W Wielkiej Brytanii deflacja pierwszy raz od 50 lat

, nawet jeśli się pojawią - napisał Osborne. Gdzie największy spadek cen? Wielka Brytania nie jest jedynym krajem UE, który ma ujemną inflację. Jest ich obecnie 13. Najgłębszy roczny spadek cen jest w Grecji - wynosi 1,8 proc. - i na Cyprze - 1,7 proc. Potem jest Polska i Bułgaria z wynikiem -0,9 proc

Dziś GPW będzie pod wpływem danych o inflacji

indeksu WIG20 wynosi już obecnie poniżej 11. W połowie października było to niespełna 14. To pokazuje, jak szybko inwestorzy na GPW oszacowali potencjał spadków zysków największych spółek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poziom wymienionego wskaźnika dla DAX to ponad 20. Natomiast Cena/Zysk dla indeksu S

BofA Merrill Lynch: Polska wyprzedzi Turcję jako główny beneficjent tańszej ropy

inflacja i rosnące bezrobocie działają w odwrotnym kierunku" - czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają, że cena ropy wyrażona w złotych spadła w Polsce do poziomu najniższego od 10 lat. Szacują oni, że trwały spadek cen energii do poziomu sprzed 10 lat przynosi polskim gospodarstwom domowych

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

inflacja powinna wyraźnie przyspieszyć i wynieść plus 0,9 proc. r/r" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Sierpniowy odczyt inflacji nie zmienia zakładanej przez nas ścieżki wzrostu cen do końca roku, spodziewamy się inflacji CPI na poziomie +0,7% r/r w grudniu i wzrostu do 2% r/r

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

ratingowe w najbliższych miesiącach i wykorzystane do uzasadnienia podwyższenia perspektywy ratingu lub nawet samego ratingu Polski. "Deflacja potrwa przynajmniej do września. Po osiągniętym w lutym dołku, w kwietniu wskaźnik inflacji wzrósł do -1,1% r/r. Było to efektem głównie odbicia cen paliw i

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

09.11. Warszawa (PAP) - Tempo wzrostu PKB w Polsce w latach 2015-17 będzie stabilne i wyniesie średnio 3,4 proc.; inflacja do końca 2017 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP; bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć - wynika z projekcji, przedstawionej w poniedziałek przez NBP

Na GPW marazm, notowania pod wpływem Grecji i FED

spadkowy, jaki mogliśmy obserwować na warszawskim parkiecie od połowy maja - kiedy WIG20 z poziomu 2550 punktów zanurkował w zeszłym tygodniu do 2216 punktów - na razie wyhamował. Indeks największych spółek oscyluje obecnie wokół poziomu 2250 punktów. By mówić o ewentualnym odbiciu wśród "blue-chipów

Durjasz z PZU: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w tym roku, spowolni do 3,4% w 2016 r.

poziomie ok. 3% i ciągle niskiej inflacji nie należy raczej oczekiwać zmiany w polityce monetarnej przynajmniej do końca 2016 roku. "Jeśli zewnętrzne zagrożenia mocniej się ujawnią w gospodarce światowej i wpłynie to również negatywnie na nas, to obniżki stóp procentowych nie można wykluczyć"

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

. Zdaniem ekonomisty obecnie dostępne prognozy zakładają, że ostatnim miesiącem, w którym pojawi się deflacja będzie kwiecień. "Osobiście przypuszczam, że może to być miesiąc lub dwa później" - zaznaczył. Dodał zarazem, że Polska ma już za sobą "najniższy poziom ujemnej inflacji", choć

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

powrotu inflacji do celu" - podała Rada. Według RPP, w Polsce kontynuowany jest stabilny wzrost aktywności gospodarczej, wspierany głównie przez wzrost popytu krajowego. Sprzyja mu korzystna sytuacja na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów, polepszenie sytuacji finansowej firm, a także stabilny

JP Morgan.Decyzja ws. stóp NBP zaskakująca w świetle prognoz

Najnowszy raport inflacyjny biura analiz NBP wskazuje na oddolną korektę dynamiki wzrostu i inflacji. Największa zmiana dotyczy średniorocznej inflacji za 2016 r., którą obniżono do 1,5 proc. z 2,3 proc. PKB zakładany jest obecnie na 2,9 proc. w 2015 r. I 3,1 proc. w 2016 r. (uprzednio 3,6 proc. w

Belka: sama polityka pieniężna nie przyspieszy wzrostu gospodarczego

Podczas konferencji prasowej podsumowującej dorobek kończącej się na początku 2016 roku kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej (wybranej w 2010 roku) Belka mówił m.in. o dorobku Rady. Poinformował, że średni poziom inflacji w latach 2010-15 wynosił 1,8 proc., więc był dosyć odległy od celu

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

wskazywali, że realne stopy procentowe ex ante w Polsce, czyli po uwzględnieniu prognoz inflacji kształtują się na niskim poziomie" - czytamy dalej. Większość członków RPP wskazywała ponadto, że ze względu na możliwość silniejszego spowolnienia gospodarczego w Chinach oraz ponowny spadek cen surowców

W środę kurs złotego bez większych zmian

walutowych, kurs powinien utrzymywać się na tym poziomie. Wahań złotego nie spowodował opublikowany w środę raport NBP na temat inflacji. "Widać wyraźnie, że NBP oczekuje kontynuacji wzrostu gospodarczego w podobnym do obecnego tempie, przy inflacji pozostającej poniżej celu, aż do 2016 r. Czwartkowy

Gomułka: jest ryzyko, że deficyt sektora finansów będzie powyżej 3 proc.

, dotyczy dość niskiego tempa inflacji w przyszłym roku. "Wydaje mi się, że to założenie Komisji Europejskiej jest realistyczne z uwagi na obecnie niemal zerową stopę inflacji w Polsce i w Europie oraz oczekiwaną kontynuację niskich cen nośników energii" - ocenił. Główny ekonomista BCC odniósł

'Minutes' RPP: Dynamika cen przed końcem bieżącego roku stanie się dodatnia

surowców energetycznych i żywnościowych. Z kolei część członków Rady była zdania, że do niskiej dynamiki cen w Polsce - oprócz czynników zewnętrznych - przyczynia się także brak presji popytowej, na co wskazuje ujemny poziom większości miar inflacji bazowej oraz utrzymujący się spadek cen produkcji

Gomułka: Jest ryzyko, że deficyt sektora finansów będzie powyżej 3 proc.

budżetu, dotyczy dość niskiego tempa inflacji w przyszłym roku. - Wydaje mi się, że to założenie Komisji Europejskiej jest realistyczne z uwagi na obecnie niemal zerową stopę inflacji w Polsce i w Europie oraz oczekiwaną kontynuację niskich cen nośników energii - ocenił. Główny ekonomista BCC odniósł się

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat skali obniżenia stóp procentowych i ich docelowego poziomu w obecnym cyklu, większość członków Rady oceniła, że stopy procentowe powinny zostać dostosowane jednorazowo, tak by skala obniżki była istotna, co oddziaływałoby też w kierunku zmniejszenia

Sejmowa komisja finansów pozytywnie o wszystkich kandydatach do RPP

; niezależność banku centralnego; wyzwania stojące przed RPP; rezerwy walutowe banku centralnego; wprowadzenie nowego podatku bankowego; czy poziom inflacji. Kandydaci byli zgodni, że w obecnej chwili temat przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty nie istnieje. Według Wójcika polityka pieniężna nie może być

Wyjście z deflacji w tym roku staje się coraz trudniejsze wg analityków

zmieniają naszych oczekiwań w zakresie polityki pieniężnej. Spadek inflacji to wyłącznie efekt czynników podażowych, na które polityka pieniężna nie powinna działać. Podtrzymujemy nasz scenariusz stabilizacji stóp procentowych do końca kadencji obecnej RPP" - analitycy Banku Millennium "Należy

Kurtek z Pocztowego: Utrzymanie stóp bez zmian zależne od nowej RPP i szefa NBP

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Główna stopa procentowa na poziomie 1,5% może pozostać nawet do końca 2016 roku. Wiele będzie zależeć od nowych członków Rady, a także od polityki nowego prezesa NBP, którego będzie rekomendował już nowy prezydent Polski" - powiedziała Kurtek w

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu

NBP: w październiku nieznaczne oczekiwania inflacyjne

NBP opublikował w piątek miesięczne dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że inflacja pozostanie prawdopodobnie na niskim poziomie również w dłuższym horyzoncie, podał bank centralny w "minutes" z tego posiedzenia. Podczas posiedzenia

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

finansowych. Elastyczna Linia Kredytowa (FCL) MFW dla Polski także pomaga w łagodzeniu zewnętrznych zagrożeń. Polityka gospodarcza powinna być skupiona na zabezpieczeniu stabilności i wzrostu gospodarczego" - czytamy w komunikacie. Zdaniem MFW, powrót inflacji do poziomu wyznaczonego przez cel

Istnieje potencjał do dalszych wzrostów indeksu WIG20

. W końcówce tego tygodnia WIG20 będzie pod wpływem danych ekonomicznych z Polski. W zeszłym tygodniu WIG20 zbliżył się do poziomu 2555 pkt. na fali lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wczoraj część inwestorów realizowała zyski, co skutkowało spadkiem wartości indeksu o prawie 0,5

Inflacja zaskakująco przyspiesza - 4,3 proc. w październiku

4,3 proc. to wzrost inflacji w stosunku do października poprzedniego, czyli 2010 roku. Dane dokładnie potwierdzają obawy wyrażone w ostatnim komunikacie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które wskazywały na ciągle wysokie ryzyko inflacji. Dane wpisują się w ten obraz i pokazują, że nie można obecnie

Nastroje inwestycyjne zdecydowanie nie sprzyjają złotemu

Warszawa, 08.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - Z początku wydawało się, że poprzedni tydzień zakończy się całkowitym zwycięstwem euro nad dolarem. Początek tygodnia przyniósł ważne w kontekście decyzji EBC dane szacunkowe o inflacji HICP w strefie euro, która okazała się być o 0,1 pkt proc

RPP tnie stopy. Kto uratuje złotówkowiczów?

pewien czas odchyla się w drugą stronę. Od 2001 do 2014 roku średnia inflacja w Polsce wynosiła 2,6 proc. i do tego poziomu dostosowane były stopy procentowe NBP. Zdarzały się lata, gdy ceny rosły bardzo wolno - np. w 2003 roku o 0,8 proc., i takie, gdy inflacja wyraźnie wykraczała poza średnio okresowy

Rzońca z RPP: Nowa RPP powinna jak najszybciej zająć się normalizacją stóp

Warszawa 19.10.2015 (ISBnews) - Obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest na tyle niski, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w nowym składzie powinna jak najszybciej rozpocząć proces stopniowej ich normalizacji, powiedział ISBnews członek RPP Andrzej Rzońca. "Dzięki temu, że polska

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

Matysiak "Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza kadencję obecnej Rady" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI obniżyła się w lutym do -1,6% r/r z -1,4

RPP utrzymała stopy bez zmian, nadal oczekuje powolnego wzrostu cen

ceny surowców i w efekcie również niskiej inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki" - podała Rada. Według RPP, w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost aktywności gospodarczej, którego głównym czynnikiem jest popyt krajowy. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, dobre

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). "Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Rada postanowiła utrzymać podstawowe

Rada plus rząd = cięcie stóp?

czy nie ciąć? Ekonomiści rynkowi wychodzą poza dyplomatyczne stwierdzenie prezesa Belki i zastanawiają się, jak skład nowej Rady będzie się przekładał na rzeczywistość gospodarczą w Polsce. Wcześniej bowiem Henryk Kowalczyk, prominentny członek PiS (a obecnie i rządu), mówił, że jednym z kryteriów

Złoty czeka na informacje z zagranicy i lokalne dane makroekonomiczne

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews/ MM Prime TFI) - O ile poprzedni tydzień był ubogi w odczyty makroekonomiczne, tak obecny dostarczy ich naprawdę dużą ilość.  Z USA poznamy m. in. indeksy NY Empire State, produkcję przemysłową czy inflację CPI. Ze strefy euro z kolei ważne będą takie odczyty

Inflacja r/r pojawi się najwcześniej w I kw. 2016 r. wg analityków

najwcześniej w lutym/marcu. W całym 2015 r. średnioroczna deflacja wyniesie, jak wszystko wskazuje, 0.9%-1.0% i będzie to w Polsce pierwszy taki odczyt w historii. W 2016 r. powinna pojawić się już inflacja, ale nie spodziewam się aby w wymiarze średniorocznym była ona duża. Według moich prognoz, wyniesie ona

NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% we wrześniu

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Oczekiwania inflacyjne konsumentów na najbliższe 12 miesięcy wyniosły we wrześniu br. 0,2%, czyli tyle samo, co w poprzednich 13 miesiącach, podał Narodowy Bank Polski (NBP).  "Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów

Inflacja może pojawić się w Polsce dopiero na początku 2016 r. wg analityków

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Dane dotyczące deflacji we wrześniu okazały się głębsze od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów dodatnia inflacja powróci do polskiej gospodarki dopiero na początku przyszłego roku.   Deflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w październiku

Złoty będzie zyskiwał do euro w dłuższym terminie

inne kraje. W szczególności inwestorzy niepokoją się o wpływ polityki pieniężnej w Chinach na światową inflację. W Polsce pogarszające się nastroje inwestorów łączą się z przedwyborczą nerwowością, co może w najbliższym czasie odcisnąć piętno na złotym. Nadal jednak uważamy, że polska waluta będzie

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Na WIG20 nieprzerwanie ciąży spadający sektor bankowy i KGHM

ZEW, obrazującego nastroje w biznesie i gospodarce. Miesiąc temu rynek był zdecydowanie zbyt optymistyczny, a na dziś oczekuje się odczytu na poziomie 55,5. Interesujące będą również dane o inflacji z USA o 14:30, gdzie dla wskaźnika CPI oczekuje się wartości 0,2%. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa

Przymiarki do nowej RPP. Czy ceny kredytów spadną po wymianie składu?

. W listopadzie wyniosła ona -0,6 proc. Cel RPP to inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę i w dół. Zdaniem odchodzącej RPPdeflacja nie szkodzi gospodarce, a kolejna obniżka stóp już nie spowodowałaby obniżki cen kredytów. Część analityków uważa, że nowa Rada

Stopy procentowe bez zmian. To dlatego, że wzrost PKB solidny, a deflacja odpuszcza

maleją od niemal roku Dla Rady to mocny argument przeciw zmianie stóp, mimo że jednocześnie od niemal roku mamy w Polsce deflację. Wskaźnik cen wynosi obecnie minus 1,1 proc. Dla Rady celem inflacyjnym jest wynik możliwie bliski plus 2,5 proc. Od dwóch i pół roku mija się z nim. Ostatnio jednak wskaźnik

Kandydat do RPP Łon: Obecnie potrzeba kilka scenariuszy w polityce pieniężnej

przygotowanym na kilka scenariuszy prowadzenia polityki pieniężnej w najbliższym okresie" - powiedział Łon podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych. "Sytuacja gospodarcza Polski jest dobra, wydaje się, że zapisany w budżecie wzrost na poziomie 3,8% jest możliwy do realizacji

Złoty spokojnie czeka na dane z Polski i USA

źródłem potencjalnych impulsów będą publikowane również po południu dane z USA. O godzinie 14:30 światło dzienne ujrzy raport o lipcowej inflacji CPI. Szacuje się, że inflacja wzrośnie do 0,2% z 0,1% R/R w czerwcu, a inflacja bazowa pozostanie na poziomie 1,8% R/R. Nie jest wykluczone, że wskaźniki te

Dyrektorzy finansowi dość optymistyczni, nie boją się ryzyka

Większość dyrektorów finansowych (CFO) uważa, że nasza gospodarka znajduje się w dobrej kondycji. Aż 51 proc. pytanych przez firmę Deloitte (co pół roku) uważa też, że perspektywy finansowe ich firm będą w najbliższej przyszłości lepsze lub znacznie lepsze. Poziom optymizmu w porównaniu z sytuacją

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

kryteria dostępu do FCL. Na prośbę polskich władz, Rada Wykonawcza obniżyła także poziom FCL dostępnej Polsce do wysokości 13 mld SDR-ów (około 16,59 mld euro). Polskie władze oświadczyły, że w dalszym ciągu zamierzają traktować zapobiegawczo dostęp do FCL" - czytamy w komunikacie. Obecne

MFW potwierdził linię kredytową dla Polski i zredukował ją do 16,59 mld euro

do FCL. Na prośbę polskich władz, Rada Wykonawcza obniżyła także poziom FCL dostępnej Polsce do wysokości 13 mld SDR-ów (około 16,59 mld euro). Polskie władze oświadczyły, że w dalszym ciągu zamierzają traktować zapobiegawczo dostęp do FCL" - czytamy w komunikacie. Obecne, dwuletnie

GPW grozi najgorszy scenariusz, czyli powolne osuwanie w dół

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews/Robo4ex) - Spadki w obecnym tygodniu są wynikiem niedzielnych wyborów do parlamentu. Nie są to one jednak drastyczne, ponieważ nasza giełda już na długo przed wyborami traciła dyskontując możliwy wynik. Najbardziej, oczywiście, ucierpiał sektor bankowy, tracąc ok

Wskaźnik PMI nieznacznie w dół; ożywienie w polskim przemyśle trwa

listopadzie warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym ulegały ciągłej poprawie. Ogólne tempo wzrostu ustabilizowało się i utrzymało relatywnie stały poziom, było jednak słabsze niż trend widoczny przy obecnym ożywieniu" - podkreślili autorzy badania w komentarzu. W listopadzie wskaźnik PMI

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Radziwiłła, o ile w III kwartale możliwa jest deflacja w ujęciu rok do roku, Polsce nie grozi "pułapka" deflacji. - Będziemy na pewno uaktualniali prognozy inflacji do projektu budżetu. Myślimy jednak, że bardzo niska inflacja ma charakter krótkoterminowy, szczególnie że bank centralny będzie

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO będzie niższy niż przewiduje budżet na 2016 r.

gospodarka znajduje się obecnie w dobrej kondycji. Ich zdaniem, podobnie będzie w 2016 roku i to mimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej w Europie i na Bliskim Wschodzie. (…) Aż 56% CFO uważa, że poziom niepewności ekonomicznej w Polsce jest standardowy. To znacząco lepszy wynik od osiągniętego

Przed serią danych ze świata ryzyko geopolityczne osłabia złotego

utrzymać na obecnych, bliskich rekordowych minimów poziomach, a w przypadku niższej od oczekiwań inflacji w strefie euro rekordy mogą zostać pobite. "Od środy zaczynamy serię ważnych danych z zagranicy. Fed nie zaskoczy, tu wszystko jest poukładane, a konferencji nie będzie. Natomiast będziemy

NBP odpowiada na obniżenie ratingu przez agencję Standard & Poor's

Bank centralny zaznaczył, że deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie. Narodowy Bank Polski przypomina, że konsolidacja fiskalna w ostatnich latach doprowadziła do zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu w 2015 r

Saxo Bank: Złoty może umocnić się do euro i franka szwajcarskiego

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Saxo Bank widzi możliwość umocnienia złotego wobec franka szwajcarskiego do poziomu 3,60 zł w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował dyrektor ds. strategii rynków surowcowych Saxo Banku Ole Hansen. Złoty będzie zyskiwał również do euro. "Widzimy

Złoty zwyżkuje w relacji do dolara mimo umocnienia USD

pracy. W przypadku pary USD/PLN sytuacja wygląda jednak odmiennie i to polski złoty, podobnie jak w dwóch poprzednich dniach, jest obecnie górą. Rodzimej walucie ciążyła wcześniej polityczna niepewność, która po ogłoszeniu składu nowego rządu stała się mniej dotkliwa. Kurs USD/PLN spadł w okolice

NBP: polska gospodarka ma się silne fundamenty i jest stabilna

Bank centralny zaznaczył, że "deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie". NBP przypomniał, że konsolidacja fiskalna w ostatnich latach doprowadziła do zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu w 2015

Deflacja trwalsza, niż się wydawało. W X wciąż -0,8 proc.

wpływa na siłę deflacji? Ceny paliw na stacjach w październiku spadły o mniej więcej 4 proc. Obecnie średnia cena najpopularniejszej benzyny 95i to 4,36 zł (dane e-petrol.pl). Miesiąc temu kosztowała około 4,5 zł. Większość ekonomistów uważa, że inflacja w okolice zera powróci w listopadzie lub grudniu

Dzisiaj Amerykanie podejmą najważniejszą decyzję gospodarczą w tym roku. Opłaci się sprzedać złotego?

Najwyższy czas. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Amerykanie zdecydują się w końcu podwyższyć stopy procentowe. Jak wskazują ekonomiści, gospodarka USA od dawna jest już gotowa na wyższy koszt pieniądza. Dalsze zwlekanie podniosłoby tylko poziom niepewności i przyniosło więcej szkody niż

BIEC: WPI wzrósł o 0,3 pkt w XII, deflacja uzależniona od cen surowców

czynnikiem, który działał w kierunku ewentualnego wzrostu cen był kurs złotego. Od maja br. polska waluta osłabiła się względem euro o ok. 6%, a kontynuacja tej tendencji może podrożyć import, co może spowodować, że producenci skłonią się ku podnoszeniu cen. Obecnie utrata wartości polskiej waluty jest

Inflacja zwalnia, będą kolejne obniżki stóp procentowych?

statystyki w resorcie finansów. - W listopadzie inflacja może spaść do 2,8-2,9 proc. W grudniu zakładamy dalszy spadek inflacji, może się znacząco zbliżyć do celu inflacyjnego NBP - dodał. Celem NBP jest inflacja na poziomie 2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc. w górę i w dół. W listopadzie i

RPP: obecny poziom stóp sprzyja gospodarce

wskaźnik cen osiągniemy nieco później" - zaznaczył. Tym niemniej, jak dodał, przez większość obecnego roku wzrost cen będzie bardzo niski. Przyznał, że "bardzo niska inflacja intuicyjnie powinna kierować wzrok w kierunku dalszego łagodzenia polityki pieniężnej", ale "turbulencje na

Stopy bez zmian. Rady nie niepokoją gorsze dane o PKB

To była jedna z ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w obecnym składzie. Na przełomie tego i przyszłego roku, a więc już po wyborach, nowych członków powoła Sejm i Senat oraz prezydent. Stopy procentowe na obecnym, najniższym w historii poziomie, są utrzymywane od marca. I na nim pozostaną do

Szczurek: słabszy złoty pożądany w czasie wolniejszego ożywienia gospodarczego

inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. Szef MF wskazał także, że jego resort chce ograniczyć emisje długu za granicą. "Polski rząd ma do upłynnienia nadmiar euro i nie narzeka na jego brak. Jeśli chodzi o emisje zagraniczne przeprowadzamy je, kiedy warunki są optymalne i dla podtrzymania

Na GPW brak kupujących, rynek może ucierpieć na obniżeniu wieku emerytalnego

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews/Robo4ex) - W obecnym tygodniu dalej trwała wyprzedaż aktywów na GPW. Być może jej skala została ograniczona dzięki środzie, 11 listopada. Najbardziej straciły walory KGHM - ok. 9%. Generalnie na rynku można zaobserwować brak chętnych do kupna, co wpływa na słabość

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek powiedział dziennikarzom, że średnioroczna inflacja w 2015 r. będzie nawet poniżej 1,4 proc., ale powyżej 1,0 proc. "

BNP Paribas obniżył prognozę PKB dla Polski do 3,0 proc. w 2014 r.

Poprzednia prognoza zakładała wzrost na poziomie 3,3 proc. rok do roku zarówno w 2014 r., jak i 2015 roku. BNP Paribas oczekuje obecnie średniej inflacji za 2014 r. na poziomie 0,2 proc. w ujęciu rocznym, a przyszłorocznej 1,3 proc. rok do roku. Dotychczasowa prognoza wynosiła odpowiednio 0,6 proc

Inflacja w strefie euro spadła do 2 proc.

inflacji zdaniem Eurostatu zanotowała w styczniu Polska. Inflacja HICP (wskaźnik zharmonizowany liczony przez Eurostat) spadła u nas do 1,6 proc. z 2,2 proc. w grudniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Obecnie główna stopa EBC jest

GUS: we wrześniu ceny spadły o 0,3 proc. wobec sierpnia

kadencji obecnej Rady, czyli do lutego 2016 r., stopy procentowe w Polsce nie zostaną zmienione" - oceniła. Wojciech Matysiak z Biura Analiz Makroekonomicznych Pekao oczekuje, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie stopniowo wzrastać. "Spodziewam się, że na koniec roku wzrost inflacji

Nieoczekiwany spadek inflacji w strefie euro zwiększa obawy o deflację

tygodniu, że nie ma żadnych oznak deflacji i potrzeby pilnego cięcia stóp procentowych. Zwrócił przy tym uwagę, że kluczowe jest uniknięcie scenariusza, w którym poziom inflacji będzie się utrzymywał na dłużej poniżej 1 proc., tworząc zagrożenia dla gospodarki. Analitycy są zdania, że w chwili obecnej EBC

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery