pozarolniczą działalność

is

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

W połowie stycznia wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Sprawa dotyczy kilkuset tysięcy przedsiębiorców

100 tys. zł dla rolnika na prowadzenie własnej firmy

Od 5 czerwca rolnicy ubezpieczeni w KRUS dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli otrzymać 100 tys. zł pomocy z UE - pisze "Gazeta Prawna".

Formularz PIT-36L

Formularz PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19 proc., bez względu na to czy podatnik uzyskał dodatkowe dochody ujmowane w innych formularzu

MF po analizie rozstrzygnie sprawę podatku od twórców przedsiębiorców

interpretacje podatkowe, w których przychód z tantiem wykonawczych oraz przychód ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych został uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. "Po weryfikacji rozbieżności MF poinformuje organy podatkowe o podjętym przez MF rozstrzygnięciu

"Puls Biznesu": Maleje liczba upadłości

upadłości prowadzi do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika. W strukturze upadłości przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,31 proc.), osoby fizyczne samodzielnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (21,54 proc.). Jeśli chodzi o branże - w dalszym ciągu

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

Chodzi o ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany w ustawie o PITW myśl znowelizowanych przepisów podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane

Pierwszy milion trzeba ukraść? Już ponad 2 tys. Polaków zarabia powyżej 1 mln zł rocznie [WYKRES]

Pierwszy milion trzeba ukraść? Już ponad 2 tys. Polaków zarabia powyżej 1 mln zł rocznie [WYKRES]

694 043 podatników opodatkowane były przy zastosowaniu skali podatkowej, natomiast dochody 446 485 osób z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej zostały opodatkowane stawką 19 proc. Wśród tych pierwszych 601 621 osób (2,47 proc.) osiągnęło dochód wyższy niż 85

MRiRW: w styczniu wypłata 3,5 mld zł zaległych płatności bezpośrednich

restrukturyzację małych gospodarstw i rolników przekazujących je, gospodarstw położonych na obszarach "Natura 2000" oraz o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ostatnie przewidziane w harmonogramie nabory wystartują w kwietniu 2017 r. i będą dotyczyły ochrony zabytków i

TK odroczył rozprawę dot. oskładkowania wspólnika spółki z o.o.

do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia. Zgodnie z ustawą, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

wyłudzanie macierzyńskiego. Aby dostać maksymalny zasiłek, należy odprowadzać najwyższe składki przez 12 miesięcy. Jeśli składki będą opłacane krócej, a wyliczony zasiłek będzie niższy niż 1 tys. zł, ubezpieczone dostaną dopłatę do tysiąca złotych. - Około 30 tys. osób prowadzących działalność pozarolniczą

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

odpowiedzialnością - w zależności od ich liczby, w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję. Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek

Formularz PIT-37

prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, obniżających dochody o straty z ubiegłych lat, jak i zobowiązanych do doliczania uzyskanych dochodów małoletnich dzieci. Pobierz formularz PIT-37 Pity 2012 Pobierz

MF: rozliczenie PIT do 20 stycznia zwalnia z zaliczki za grudzień

Resort finansów wskazał, że od 2012 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obowiązują nowe regulacje dotyczące zaliczek na podatek. Wskazano, że podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji

Nie zapomnij - składki, stawki, wskaźniki

1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie

Crido: 95 proc. spraw karnych skarbowych kończy się orzeczeniem o winie

jest ok. 50 razy większe niż u osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą" - napisano w raporcie. 74 proc. postępowań karnych skarbowych dotyczy przestępstw skarbowych, pozostałe wykroczeń skarbowych. "Oznacza to, że w większości przypadków winni mogą się spodziewać

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

prowadzące pozarolniczą działalność. Umożliwia ona umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.). Przedsiębiorcy na składanie wniosków mają czas do 15 stycznia 2015 r. Według danych z września blisko 31 tys. przedsiębiorców już dostało decyzję o umorzeniu

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551). Umożliwia ona umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r). Ustawa jasno precyzuje, że przedsiębiorcy mają na składanie wniosków czas do 15 stycznia 2015 r. Czy ten termin nie powinien być

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

- Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

podatku dochodowym? Może Pan podpisać taką umowę, będzie Pan musiał odprowadzić podatek dochodowy.W sytuacji, kiedy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zawarłby umowę o dzieło umowa ta będzie rozliczana w ramach prowadzonej działalności (a nie jako działalność wykonywana osobiście

Wypełnianie deklaracji PIT

- informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej; - PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym; - PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców; - PIT/R 

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

podatku dochodowym? Może Pan podpisać taką umowę, będzie Pan musiał odprowadzić podatek dochodowy.W sytuacji, kiedy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zawarłby umowę o dzieło umowa ta będzie rozliczana w ramach prowadzonej działalności (a nie jako działalność wykonywana osobiście

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

Jaka jest podstawa prawna abolicji? Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych

Zasady zatrudniania członka rodziny

osobą prowadzącą działalność gospodarczą  w jednym gospodarstwie domowym, oraz współpracuje przy prowadzeniu działalności.   Osoby bliskie przedsiębiorcy, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zostać objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pod warunkiem jeżeli

Formularz PIT-37

innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 nie jest przeznaczony dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, obniżających dochody

Działalność gospodarcza i umowa o pracę

Odpowiedź: Świadczenie usług w ramach wykonywania działalności gospodarczej na rzecz danego podmioty nie wyklucza jednoczesnego zawarcia z nim umowy o pracę. Osoba, która wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczy pracę w ramach stosunku pracy, z tytułu tej działalności podlega

Formularz PIT-36

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. PIT-36 składany jest przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali

CBOS: Większość Polaków za stopniowym odejściem od energetyki z węgla

państwa dominują we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, choć warto też zauważyć, iż najwięcej zwolenników całkowitej prywatyzacji wydobycia węgla kamiennego jest wśród badanych z wyższym wykształceniem, mieszkańców miast powyżej 100 tys. oraz osób prowadzących pozarolniczą

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

dziś kilkunastu czy kilkudziesięciu gospodarzy utworzyłoby grupę producencką, spółkę, spółdzielnię i chciałoby oficjalnie podjąć działalność pozarolniczą - np. robić stołki czy pleść koszyki - to wpadliby w nowe regulacje i stracili uprawnienia rolnicze. Rolnik więc tkwi na swoich skrawku ziemi, bojąc

Niezbędnik przedsiębiorcy

zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy

Kalendarium firmowe 15-21 września

. PIT do 21 września - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za sierpień Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na

Niezbędnik przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

preferencyjnej stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: - w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności; - nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego wcześniej byli

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

Dróżdż wyjaśniła, że w najbliższy wtorek eksperci MF będą czekać na telefony od podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, które mają wątpliwości

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

nie może prowadzić tej samej co ty działalności. Wreszcie szósty warunek to zakaz prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż opodatkowanej kartą podatkową. Uwaga! Dobra wiadomość dla przedsiębiorców "60 plus". Naczelnik urzędu skarbowego może im obniżyć stawkę karty o 20

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach

Sawicki: PROW na lata 2014-2020 - bardziej ukierunkowany na konsumenta

rozumiane włączeni społeczności wiejskiej w rozwój. Coraz mniej ludzi ze wsi związane z produkcja rolną, dlatego trzeba zrobić wszystko, by podnieść atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania, a także spowodować by były tam miejsca pracy. Dlatego będą pieniądze na tworzenie miejsc pracy z działalności

Kto może wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu?

innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w art. 4 omawianej ustawy zawierającym definicje terminów w niej używanych, odrębnie określono pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku uregulowań

Niezbędnik przedsiębiorcy - kalendarium firmowe

zeznania rocznego, czyli do końca stycznia Stawki, składki, wskaźniki 1770,82 zł - to minimalna kwota, jaką w listopadzie 2008 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

powinien odstąpić od egzekucji. Poskarżyli się też politykom, którzy wzięli ich w obronę. W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (DzU z 2012 r., poz. 1551). Umożliwia ona

Kalendarium przedsiębiorcy - LIPIEC

opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za czerwiec Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych

Eksperci z MF czekają na telefony od podatników płacących ryczałt

"Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Formularz PIT-36

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane według skali podatkowej, przychody ze źródeł położonych za granicą, a także przychody z innych

Od 1 października zmiany przepisów o KRUS

na KRUS były płacone kwartalnie i wynosiły (dla wszystkich) 30 proc. emerytury podstawowej.Ubezpieczenie osoby prowadzącej tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą (np. uprawa pieczarek, hodowla dżdżownic, norek itd.), mającej do 50 hektarów ziemi, wyniesie miesięcznie 136 zł. Jeśli rolnik ma od 50

Terminarz przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy

Niezbędnik przedsiębiorcy

zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni

Szalczyk: 13,5 mld euro na rozwój rolnictwa i wsi na lata 2014-2020

zaplanowano kwotę 620 mln euro, na wsparcie młodych rolników - 700 mln euro, na restrukturyzacje małych gospodarstw - 450 mln euro, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - 450 mln euro, na rozwój przedsiębiorczości na wsi - 100 mln euro, na budowę targowisk - także 100 mln euro. Zwiększone zostały z 580

NIK: państwowe hodowle koni przynoszą straty

wtorek do PAP Agencja Nieruchomości Rolnych podała, że w stadninach przeprowadzane były inwestycje które umożliwiały im uzyskiwanie przychodów z innej działalności, często pozarolniczej. Powstały hotele wraz z zapleczem restauracyjnym (Gładyszów, Racot, Pępowo, Walewice, Sieraków), stacje pobierania

"Rz": Mit umów śmieciowych. Może jednak nie mit?

podatku dochodowego od osób fizycznych wykazujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej było na koniec 2011 r. 2,1 mln. Tyle prowadzi samodzielną (pozarolniczą) działalność gospodarczą, ale czasem są to nawet znacznej wielkości firmy. Rolnik, firma, czy zwolniony? Nieco rozjaśniają obraz

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty socjalnej lub rodzinnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem przez nich prowadzenia gospodarstwa; - rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej; - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat (DzU nr 45, poz. 235 ze zm.), (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, (duchownym, (osobom odbywającym służbę zastępczą. Dodatkowo świadczenie należy się też osobom

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

będzie działanie przeznaczone dla rodzin rolniczych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - zaznaczyła Szalczyk. Dotacja będzie wynosiła do 100 tys. zł i także będzie wypłacana w dwóch ratach. Wiceszefowa resortu rolnictwa zauważyła, że praktycznie cała unijna Wspólna Polityka Rolna wspiera rozwój

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

dochodami z działalności pozarolniczej. Ministerstwu zależy też, by jasno określić co w gospodarstwie będzie stanowiło dochód, a co koszt. Kalemba poinformował, że rozmawiał już na temat podatku dochodowego w rolnictwie z wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim i - według relacji ministra - wykazał on

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

Przedsiębiorcy często ją wybierają, ponieważ ma dość sporo zalet. Między innymi takie, że nie trzeba prowadzić księgowości, a podatek ma wartość stałą, która jest zazwyczaj dość niska. Kartą Podatkową może rozliczać się ten przedsiębiorca, który nie prowadzi innej pozarolniczej

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym w czasie zawieszenia przedsiębiorca zachowuje prawa określone w art. 14a ust. 4 pkt 1-4 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie zobowiązany jest

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

, że zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustaje wobec przedsiębiorcy w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też

Samozatrudnienie - alternatywa dla umowy o pracę? Jak to zrobić legalnie

chwili obecnej nie doczekał się definicji ustawowej. Przyjmuje się, że samozatrudniony to osoba fizyczna prowadząca samodzielnie i na własny rachunek, w sposób ciągły i zorganizowany jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Teoria: równorzędne podmioty Współpraca w ramach umowy o świadczenie

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), - osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, - duchownym, - osobom odbywającym służbę zastępczą. Dodatkowo świadczenie należy się też tym

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

emerytalno-rentowych zwolnione były osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki za siebie i współpracowników.

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

, dla których głównym źródłem utrzymania jest działalność pozarolnicza. W dalszej kolejności, sukcesywnie, do ZUS należy przesuwać osoby, które prowadzą mniejsze gospodarstwa rolne. Docelowo wszystkie osoby, dla których prowadzenie działalności rolniczej jest głównym źródłem utrzymania, powinny być

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

prowadzi postępowanie wyjaśniające. Skąd taksówkarze w KRUS? Rolnik, a także jego domownik, pod pewnymi warunkami może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą i być nadal ubezpieczonym w KRUS. W sytuacji rozpoczęcia pozarolniczej działalności bez spełnienia ustawowych warunków ubezpieczenie w KRUS

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie

Obawy o słabe dane z USA mogą wywołać spadki na GPW w piątek

Chase, Goldman Sachs i Deutsche Bank, w związku z ich działalnością na rynku nieruchomości, poinformował The New York Times. Wczoraj wieczorem Fed informował też, że nałoży dużą karę na Goldman Sachs w związku z działalnością banku w latach 2008-2009. To wszystko powinno przekładać się na nastroje dziś

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

duchownymi. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wynika z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy. W art. 6 ust. 1a ww. ustawy wskazano wyraźnie, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku

Emerytura przedsiębiorcy

składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia Ile to jest konkretnie? Minimalna kwota, jaką w 2012 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

:- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,- wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

podatkowego nie można interpretować w oderwaniu od unormowań wynikających z innych ustaw mających zastosowanie do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, tj. ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stwierdził, że uwzględniając przepisy

Dochody polskich rolników spadły o prawie 16 proc.

przez państwa członkowskie. Uwzględnia ono dochody z działalności rolniczej i powiązanej, a nie z innych źródeł (jak działalność pozarolnicza, dochód z nieruchomości czy różnego rodzaju świadczenia i zasiłki). Bardziej niż polskim rolnikom pogorszyło się w ciągu ostatniego roku rolnikom na Łotwie (-17,5

"GP": Zmaleją pensje i emerytury, wzrosną składki ZUS

zdrowotnej straci też prawie 1,8 mln osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dwa polskie projekty nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

2006 r. było ich sześć, obecnie jest 19. Jak poinformował PAP przedstawiciel drugiego projektu, prezes Fundacji Nida, Krzysztof Margol, przedsiębiorstwo społeczne ŃGarncarska Wioska" w Kamionce koło Nidzicy to pomysł na pozarolniczą działalność gospodarczą. Bezrobotni ze środowisk popegeerowskich

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

ubezpieczenia społecznego automatycznie wyklucza możliwość prowadzenia działalności pozarolniczej na większą skalę. Tu progiem możliwości jest ustawowa graniczna kwota podatku należnego, która oznacza, że z dodatkowej działalności pozarolniczej rolnik może osiągnąć - bez ryzyka utraty ubezpieczenia w Kasie - w

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

skali podatkowej, ·         Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, ·         Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ·         Dochody z działów

Sawicki: projekt reformy KRUS w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów

pozostaje w szarej strefie. My chcemy łączyć dochody z gospodarstwa i działalności pozarolniczej i tę grupę dwuzawodowców utrzymywać także w rolniczym systemie ubezpieczeń, oczywiście także na zróżnicowanej składce; w przyszłości także z gwarancjami wyższych uposażeń emerytalno-rentowych. Chcemy skończyć z

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

Źródło przychodu W katalogu źródeł przychodów znajduje się m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof) i pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przyjęcie podziału na poszczególne źródła przychodów powinno oznaczać, że ich zakresy

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

, otrzymają one rabat w wysokości do 10 proc. Ulgi stosują nawet firmy zajmujące się sprzątaniem lub utrzymaniem grobów. Z ich usług korzystają m.in. starsze osoby, które nie są w stanie same zadbać o miejsce pochówku bliskich. Np. firma, która prowadzi taką działalność w Chorzowie, oferuje seniorom zniżki od

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

z tytułu pracy, pozarolniczej lub rolniczej działalności gospodarczej, - osiągnęły wiek: w przypadku kobiet - 55 lat, mężczyzn - 60 lat. Abonament telewizyjny za darmo Telewizja to często jedyna rozrywka wielu seniorów, a abonament może być dla niektórych sporym wydatkiem. Na szczęście osoby starsze

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: - praca wykonywana w ramach stosunku pracy, - praca nakładcza (np. chałupnictwo), - praca na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej, - prowadzenie pozarolniczej działalności, - praca w rolniczej spółdzielni

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

wartościowe : 30 akcji Petrolinvest o wartości 40 zł - Dom o pow. 210 m2 - 1 mln zł - Mieszkanie: 106 m2 plus garaż - 800 tys. zł - Inne nieruchomości: działka rekreacyjna niezabudowana o pow. 1200 m2 - 60 tys. zł - Dochody: jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza - 13 558 zł , uposażenie

Żadnych korzyści z jednego okienka

pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana w terminie siedmiu dni zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń - mówi Ewa Jęczmyk z częstochowskiego ZUS-u. Poza tym przyszli przedsiębiorcy zamiast dwóch, muszą wypełnić teraz sześć stron formularza. - Na dodatek trzeba to zrobić bezbłędnie, bo przepisy

Bezpłatne leczenie na wakacjach

pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,- pobierających rentę,- będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,- będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia. Dla osób pobierających emeryturę EKUZ jest przyznawana na zdecydowanie dłuższy okres

ZUS umorzy składki przedsiębiorczym matkom

pozarolniczą działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu, wykonuje odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pozostaje w stanie duchownym, obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

, m.in.: - PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku); - PIT/B (informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej); - PIT/M (informacja o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców). Uwaga

Opodatkowanie sprzedaży firmowych nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości użytkowejPodstawowym działaniem generującym przychody przedsiębiorców jest sprzedaż towarów i usług. Podstawowym nie oznacza, że jedynym. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej powstaje bowiem również w wyniku zaistnienia szeregu innych zdarzeń gospodarczych

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców?

;pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym okresie będzie miał jednak prawo: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła dochodów, przyjmować należności, zbywać własne środki trwałe, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i 

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

dyżur telefoniczny. Pracownicy ministerstwa pod numerem (22) 694 50 22 odpowiedzą na pytania z tego zakresu. Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego

Rencistów coraz mniej. Jak dostać rentę?

), *praca na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej, *prowadzenie działalności pozarolniczej, *praca w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, *odpłatne świadczenie pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (dotyczy renty w wysokości 50 proc

ARiMR wesprze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

-2013. Są to: modernizacja gospodarstw rolnych, modernizacja przetwórstwa, wsparcie dla działalności pozarolniczej oraz dla młodych rolników. Według harmonogramu przyjętego przez ARiMR, 24 marca ogłoszony zostanie termin przyjmowania dokumentów od tzw. młodych rolników. 14 kwietnia Agencja poinformuje o

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

szczególnych, pod warunkiem, że: nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziła innej pozarolniczej działalności oraz nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od: - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub - 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. preferencyjne składki w pierwszych 2 latach prowadzenia

Przedsiębiorcy przeciw podniesieniu składki emerytalnej

blisko dwa miliony Polaków prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, robi przelew do ZUS. Ubezpieczenie społeczne kosztuje go prawie tysiąc złotych, i nie zależy od tego, ile uda mu się w danym miesiącu zarobić. W innej sytuacji są pracownicy na etatach, których składki uzależnione są od dochodu

Plusy i minusy przekształcenia spółki osobowej w kapitałową

kapitałowej, a to w praktyce oznacza, że z tytułu uczestnictwa w spółce nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się bowiem m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników

Przychody z tytułu najmu

rozliczanie przychodów opodatkowanych ryczałtowo i dochodów opodatkowanych ustawą Pdof, co w praktyce pozwala łączyć np. pozarolniczą działalność gospodarczą z ryczałtowym opodatkowaniem wynajmu prywatnych składników majątku. Daje to podatnikowi znacznie szerszą możliwość wyboru optymalnej formy opodatkowania

Pity 2011: Po co są i o co z nimi chodzi

prowadzących działalność gospodarczą objętą zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Podstawowym formularzom towarzyszy wiele różnych załączników, m.in.: - PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku), - PIT/B (informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej

Propozycje 10 ekonomistów m.in. ws. systemu emerytalnego

-Domińczak wskazała natomiast, że należy zreformować KRUS. Według niej, w pierwszej kolejności konieczne jest zamknięcie dopływu do kasy nowych ubezpieczonych, wyłączenie z KRUS osób, które utrzymują się z działalności pozarolniczej, a docelowo - w latach 2017-2018 - przejęcie funkcji emerytalnych kasy przez

Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

badając dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń osoby prowadzącej pozarolniczą działalność może zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających jej prowadzenie, np. dokumentację podatkową, faktury itp.Niektóre firmy prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń i rozliczaniem składek

Wreszcie reforma finansów: emerytury, KRUS, czas pracy

płaciliby składki wyższe (o 0,25 gr więcej od każdej złotówki dochodu). Maksymalna stawka wynosiłaby tyle, ile obecnie płacą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - 820 zł miesięcznie. Dziś rolnicy płacą na KRUS niecałe 100 zł miesięcznie! Minister finansów Jacek Rostowski ujawnił "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery