pozarolniczą działalność

is

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

W połowie stycznia wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Sprawa dotyczy kilkuset tysięcy przedsiębiorców

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Niemal jednomyślnie przyjęto w piątek ustawę dającą możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja ma dotyczyć okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.

100 tys. zł dla rolnika na prowadzenie własnej firmy

Od 5 czerwca rolnicy ubezpieczeni w KRUS dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli otrzymać 100 tys. zł pomocy z UE - pisze "Gazeta Prawna".

MF po analizie rozstrzygnie sprawę podatku od twórców przedsiębiorców

interpretacje podatkowe, w których przychód z tantiem wykonawczych oraz przychód ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych został uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. "Po weryfikacji rozbieżności MF poinformuje organy podatkowe o podjętym przez MF rozstrzygnięciu

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane

MF: w sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy. PIT-36L składają podatnicy

TK odroczył rozprawę dot. oskładkowania wspólnika spółki z o.o.

do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia. Zgodnie z ustawą, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

odpowiedzialnością - w zależności od ich liczby, w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję. Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek

MF: rozliczenie PIT do 20 stycznia zwalnia z zaliczki za grudzień

Resort finansów wskazał, że od 2012 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obowiązują nowe regulacje dotyczące zaliczek na podatek. Wskazano, że podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji

Debata: polska wieś mniej rolnicza, trzeba rozwijać tam przedsiębiorczość

profesor. Tłumaczył, że pozarolniczą formą działalności gospodarczej na obszarach wiejskich może być np. agroturystyka, czy różnego rodzaju usługi. Według Wilkina trzeba też znaleźć sposób, by do rozdrobnionych przedsiębiorców na obszarach wiejskich trafić z wiedzą. "Niestety ciągle ludność wiejska

Ostatnie dni abolicji ZUS. Spiesz się, jeśli chcesz umorzenia

prowadzące pozarolniczą działalność. Umożliwia ona umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.). Przedsiębiorcy na składanie wniosków mają czas do 15 stycznia 2015 r. Według danych z września blisko 31 tys. przedsiębiorców już dostało decyzję o umorzeniu

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551). Umożliwia ona umorzenie zaległych składek za dziesięć lat (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r). Ustawa jasno precyzuje, że przedsiębiorcy mają na składanie wniosków czas do 15 stycznia 2015 r. Czy ten termin nie powinien być

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

- Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Umorzenie niezapłaconych przez przedsiębiorców składek ZUS

urzędu skarbowego lub komornika sądowego.Kto może złożyć wniosek?Wniosek o umorzenie składają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działalność twórczą, artystyczną i w zakresie wolnego zawodu oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych i partnerskich

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

Jaka jest podstawa prawna abolicji? Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

podatku dochodowym? Może Pan podpisać taką umowę, będzie Pan musiał odprowadzić podatek dochodowy.W sytuacji, kiedy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zawarłby umowę o dzieło umowa ta będzie rozliczana w ramach prowadzonej działalności (a nie jako działalność wykonywana osobiście

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

podatku dochodowym? Może Pan podpisać taką umowę, będzie Pan musiał odprowadzić podatek dochodowy.W sytuacji, kiedy podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i zawarłby umowę o dzieło umowa ta będzie rozliczana w ramach prowadzonej działalności (a nie jako działalność wykonywana osobiście

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

dziś kilkunastu czy kilkudziesięciu gospodarzy utworzyłoby grupę producencką, spółkę, spółdzielnię i chciałoby oficjalnie podjąć działalność pozarolniczą - np. robić stołki czy pleść koszyki - to wpadliby w nowe regulacje i stracili uprawnienia rolnicze. Rolnik więc tkwi na swoich skrawku ziemi, bojąc

Zasady zatrudniania członka rodziny

osobą prowadzącą działalność gospodarczą  w jednym gospodarstwie domowym, oraz współpracuje przy prowadzeniu działalności.   Osoby bliskie przedsiębiorcy, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zostać objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pod warunkiem jeżeli

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

preferencyjnej stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: - w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności; - nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego wcześniej byli

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

nie może prowadzić tej samej co ty działalności. Wreszcie szósty warunek to zakaz prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż opodatkowanej kartą podatkową. Uwaga! Dobra wiadomość dla przedsiębiorców "60 plus". Naczelnik urzędu skarbowego może im obniżyć stawkę karty o 20

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

Dróżdż wyjaśniła, że w najbliższy wtorek eksperci MF będą czekać na telefony od podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, które mają wątpliwości

Działalność gospodarcza i umowa o pracę

Odpowiedź: Świadczenie usług w ramach wykonywania działalności gospodarczej na rzecz danego podmioty nie wyklucza jednoczesnego zawarcia z nim umowy o pracę. Osoba, która wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczy pracę w ramach stosunku pracy, z tytułu tej działalności podlega

Sawicki: PROW na lata 2014-2020 - bardziej ukierunkowany na konsumenta

rozumiane włączeni społeczności wiejskiej w rozwój. Coraz mniej ludzi ze wsi związane z produkcja rolną, dlatego trzeba zrobić wszystko, by podnieść atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania, a także spowodować by były tam miejsca pracy. Dlatego będą pieniądze na tworzenie miejsc pracy z działalności

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Ustawa została uchwalona przez Sejm w listopadzie br. Nowe przepisy umożliwiają umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

powinien odstąpić od egzekucji. Poskarżyli się też politykom, którzy wzięli ich w obronę. W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (DzU z 2012 r., poz. 1551). Umożliwia ona

Eksperci z MF czekają na telefony od podatników płacących ryczałt

"Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

NIK: państwowe hodowle koni przynoszą straty

wtorek do PAP Agencja Nieruchomości Rolnych podała, że w stadninach przeprowadzane były inwestycje które umożliwiały im uzyskiwanie przychodów z innej działalności, często pozarolniczej. Powstały hotele wraz z zapleczem restauracyjnym (Gładyszów, Racot, Pępowo, Walewice, Sieraków), stacje pobierania

Kto może wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu?

innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w art. 4 omawianej ustawy zawierającym definicje terminów w niej używanych, odrębnie określono pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku uregulowań

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty socjalnej lub rodzinnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem przez nich prowadzenia gospodarstwa; - rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej; - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub

Szalczyk: 13,5 mld euro na rozwój rolnictwa i wsi na lata 2014-2020

zaplanowano kwotę 620 mln euro, na wsparcie młodych rolników - 700 mln euro, na restrukturyzacje małych gospodarstw - 450 mln euro, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - 450 mln euro, na rozwój przedsiębiorczości na wsi - 100 mln euro, na budowę targowisk - także 100 mln euro. Zwiększone zostały z 580

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat (DzU nr 45, poz. 235 ze zm.), (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, (duchownym, (osobom odbywającym służbę zastępczą. Dodatkowo świadczenie należy się też osobom

Od 1 października zmiany przepisów o KRUS

na KRUS były płacone kwartalnie i wynosiły (dla wszystkich) 30 proc. emerytury podstawowej.Ubezpieczenie osoby prowadzącej tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą (np. uprawa pieczarek, hodowla dżdżownic, norek itd.), mającej do 50 hektarów ziemi, wyniesie miesięcznie 136 zł. Jeśli rolnik ma od 50

"Rz": Mit umów śmieciowych. Może jednak nie mit?

od osób fizycznych wykazujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej było na koniec 2011 r. 2,1 mln. Tyle prowadzi samodzielną (pozarolniczą) działalność gospodarczą, ale czasem są to nawet znacznej wielkości firmy.Rolnik, firma, czy zwolniony?Nieco rozjaśniają obraz dane GUS. W I

Rynek wynajmu mieszkań wychodzi z szarej strefy?

w 2009 r. w 2010 r. w 2011 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej 542 005 547 692 544 478 z tytułu najmu, dzierżawy

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

będzie działanie przeznaczone dla rodzin rolniczych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - zaznaczyła Szalczyk. Dotacja będzie wynosiła do 100 tys. zł i także będzie wypłacana w dwóch ratach. Wiceszefowa resortu rolnictwa zauważyła, że praktycznie cała unijna Wspólna Polityka Rolna wspiera rozwój

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

zrobić.Kogo można uznać za osobę współpracującą?Definicję osoby współpracującej zawierają przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), - osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym, - duchownym, - osobom odbywającym służbę zastępczą. Dodatkowo świadczenie należy się też tym

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

dochodami z działalności pozarolniczej. Ministerstwu zależy też, by jasno określić co w gospodarstwie będzie stanowiło dochód, a co koszt. Kalemba poinformował, że rozmawiał już na temat podatku dochodowego w rolnictwie z wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim i - według relacji ministra - wykazał on

Podatek liniowy? Korzysta z niego tylko 2 proc. podatników!

. nieznacznie przekroczył 22 tys. zł, natomiast wśród najlepiej zarabiających podatników rozliczających się według skali (stawka 32%) sięgnął ponad 139 tys. złotych. Z informacji resortu finansów wynika także, że PIT-36L, przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą (lub

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

Przedsiębiorcy często ją wybierają, ponieważ ma dość sporo zalet. Między innymi takie, że nie trzeba prowadzić księgowości, a podatek ma wartość stałą, która jest zazwyczaj dość niska. Kartą Podatkową może rozliczać się ten przedsiębiorca, który nie prowadzi innej pozarolniczej

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym w czasie zawieszenia przedsiębiorca zachowuje prawa określone w art. 14a ust. 4 pkt 1-4 i 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie zobowiązany jest

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustaje wobec przedsiębiorcy w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

prowadzi postępowanie wyjaśniające. Skąd taksówkarze w KRUS? Rolnik, a także jego domownik, pod pewnymi warunkami może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą i być nadal ubezpieczonym w KRUS. W sytuacji rozpoczęcia pozarolniczej działalności bez spełnienia ustawowych warunków ubezpieczenie w KRUS

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

emerytalno-rentowych zwolnione były osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki za siebie i współpracowników.

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

, dla których głównym źródłem utrzymania jest działalność pozarolnicza. W dalszej kolejności, sukcesywnie, do ZUS należy przesuwać osoby, które prowadzą mniejsze gospodarstwa rolne. Docelowo wszystkie osoby, dla których prowadzenie działalności rolniczej jest głównym źródłem utrzymania, powinny być

Obawy o słabe dane z USA mogą wywołać spadki na GPW w piątek

Chase, Goldman Sachs i Deutsche Bank, w związku z ich działalnością na rynku nieruchomości, poinformował The New York Times. Wczoraj wieczorem Fed informował też, że nałoży dużą karę na Goldman Sachs w związku z działalnością banku w latach 2008-2009. To wszystko powinno przekładać się na nastroje dziś

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

duchownymi. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wynika z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy. W art. 6 ust. 1a ww. ustawy wskazano wyraźnie, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

z tytułu pracy, pozarolniczej lub rolniczej działalności gospodarczej, - osiągnęły wiek: w przypadku kobiet - 55 lat, mężczyzn - 60 lat. Abonament telewizyjny za darmo Telewizja to często jedyna rozrywka wielu seniorów, a abonament może być dla niektórych sporym wydatkiem. Na szczęście osoby starsze

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

, otrzymają one rabat w wysokości do 10 proc. Ulgi stosują nawet firmy zajmujące się sprzątaniem lub utrzymaniem grobów. Z ich usług korzystają m.in. starsze osoby, które nie są w stanie same zadbać o miejsce pochówku bliskich. Np. firma, która prowadzi taką działalność w Chorzowie, oferuje seniorom zniżki od

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

społecznego automatycznie wyklucza możliwość prowadzenia działalności pozarolniczej na większą skalę. Tu progiem możliwości jest ustawowa graniczna kwota podatku należnego, która oznacza, że z dodatkowej działalności pozarolniczej rolnik może osiągnąć - bez ryzyka utraty ubezpieczenia w Kasie - w przybliżeniu

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

:- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,- wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

podatkowego nie można interpretować w oderwaniu od unormowań wynikających z innych ustaw mających zastosowanie do podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, tj. ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stwierdził, że uwzględniając przepisy

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

socjalny powinien wiedzieć, że do przychodu, którego nie może przekroczyć, zalicza się: - praca wykonywana w ramach stosunku pracy, - praca nakładcza (np. chałupnictwo), - praca na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej, - prowadzenie pozarolniczej działalności, - praca w rolniczej spółdzielni

Dochody polskich rolników spadły o prawie 16 proc.

przez państwa członkowskie. Uwzględnia ono dochody z działalności rolniczej i powiązanej, a nie z innych źródeł (jak działalność pozarolnicza, dochód z nieruchomości czy różnego rodzaju świadczenia i zasiłki).Bardziej niż polskim rolnikom pogorszyło się w ciągu ostatniego roku rolnikom na Łotwie (-17,5

Dwa polskie projekty nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

r. było ich sześć, obecnie jest 19.Jak poinformował PAP przedstawiciel drugiego projektu, prezes Fundacji Nida, Krzysztof Margol, przedsiębiorstwo społeczne ŃGarncarska Wioska" w Kamionce koło Nidzicy to pomysł na pozarolniczą działalność gospodarczą. Bezrobotni ze środowisk popegeerowskich

"GP": Zmaleją pensje i emerytury, wzrosną składki ZUS

zdrowotnej straci też prawie 1,8 mln osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

skali podatkowej, ·         Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, ·         Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ·         Dochody z działów

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

, która przewidywała skrócenie tego terminu do końca 2012 r. Sejm zgodził się też na uzupełnienie rządowej propozycji o dwie poprawki PSL, dotyczące rent i emerytur rolniczych. Umożliwiają one m.in. otrzymywanie renty rolniczej lub emerytury rolniczej w pełnej wysokości mimo prowadzenia działalności

Od stycznia 2010 r. dłuższa wypłata zasiłków macierzyńskich

działalności pozarolniczej czy wykonywania umowy zlecenia. Ponadto, dłuższy zasiłek macierzyński będą mogły otrzymać także osoby pobierające to świadczenie po ustaniu zatrudnienia oraz osoby pobierające zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego. Warunkiem

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

Źródło przychoduW katalogu źródeł przychodów znajduje się m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof) i pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przyjęcie podziału na poszczególne źródła przychodów powinno oznaczać, że ich zakresy wzajemnie

Sawicki: projekt reformy KRUS w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów

pozostaje w szarej strefie. My chcemy łączyć dochody z gospodarstwa i działalności pozarolniczej i tę grupę dwuzawodowców utrzymywać także w rolniczym systemie ubezpieczeń, oczywiście także na zróżnicowanej składce; w przyszłości także z gwarancjami wyższych uposażeń emerytalno-rentowych. Chcemy skończyć z

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

dyżur telefoniczny. Pracownicy ministerstwa pod numerem (22) 694 50 22 odpowiedzą na pytania z tego zakresu. Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego

Bezpłatne leczenie na wakacjach

pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,- pobierających rentę,- będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,- będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia. Dla osób pobierających emeryturę EKUZ jest przyznawana na zdecydowanie dłuższy okres

Żadnych korzyści z jednego okienka

pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązana w terminie siedmiu dni zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń - mówi Ewa Jęczmyk z częstochowskiego ZUS-u.Poza tym przyszli przedsiębiorcy zamiast dwóch, muszą wypełnić teraz sześć stron formularza.- Na dodatek trzeba to zrobić bezbłędnie, bo przepisy

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku); - PIT/B (informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej); - PIT/M (informacja o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców). Uwaga! Trzeba też

ZUS umorzy składki przedsiębiorczym matkom

pozarolniczą działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu,wykonuje odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,pozostaje w stanie duchownym,obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu

Opodatkowanie sprzedaży firmowych nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości użytkowejPodstawowym działaniem generującym przychody przedsiębiorców jest sprzedaż towarów i usług. Podstawowym nie oznacza, że jedynym. Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej powstaje bowiem również w wyniku zaistnienia szeregu innych zdarzeń gospodarczych

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców?

;pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym okresie będzie miał jednak prawo: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła dochodów, przyjmować należności, zbywać własne środki trwałe, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i 

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

oszacować liczbę samozatrudnionych. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykazujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej było na koniec 2011 r. 2,1 mln. Tyle prowadzi samodzielną (pozarolniczą) działalność gospodarczą, ale czasem są to nawet znacznej wielkości firmy. Nieco

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

szczególnych, pod warunkiem, że:nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziła innej pozarolniczej działalności oraznie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie

ARiMR wesprze tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

. Są to: modernizacja gospodarstw rolnych, modernizacja przetwórstwa, wsparcie dla działalności pozarolniczej oraz dla młodych rolników.Według harmonogramu przyjętego przez ARiMR, 24 marca ogłoszony zostanie termin przyjmowania dokumentów od tzw. młodych rolników. 14 kwietnia Agencja poinformuje o

Plusy i minusy przekształcenia spółki osobowej w kapitałową

kapitałowej, a to w praktyce oznacza, że z tytułu uczestnictwa w spółce nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się bowiem m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od:- 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub - 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. preferencyjne składki w pierwszych 2 latach prowadzenia

Przychody z tytułu najmu

rozliczanie przychodów opodatkowanych ryczałtowo i dochodów opodatkowanych ustawą Pdof, co w praktyce pozwala łączyć np. pozarolniczą działalność gospodarczą z ryczałtowym opodatkowaniem wynajmu prywatnych składników majątku. Daje to podatnikowi znacznie szerszą możliwość wyboru optymalnej formy opodatkowania

Jak przygotować się do kontroli z ZUS?

badając dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń osoby prowadzącej pozarolniczą działalność może zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających jej prowadzenie, np. dokumentację podatkową, faktury itp.Niektóre firmy prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń i rozliczaniem składek

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

oskładkowane, tyle że zawarte na określony czas. Z danych Ministerstwa Pracy i ZUS wynika, że na 15,9 mln pracujących Polaków umowy "na stałe" ma 9 mln, umowy terminowe - 3,3 mln, działalność gospodarczą, rolniczą i pozarolniczą prowadzi 3 mln, umowy cywilnoprawne jako jedyne źródło utrzymania ma 600

Propozycje 10 ekonomistów m.in. ws. systemu emerytalnego

-Domińczak wskazała natomiast, że należy zreformować KRUS. Według niej, w pierwszej kolejności konieczne jest zamknięcie dopływu do kasy nowych ubezpieczonych, wyłączenie z KRUS osób, które utrzymują się z działalności pozarolniczej, a docelowo - w latach 2017-2018 - przejęcie funkcji emerytalnych kasy przez

Wreszcie reforma finansów: emerytury, KRUS, czas pracy

płaciliby składki wyższe (o 0,25 gr więcej od każdej złotówki dochodu). Maksymalna stawka wynosiłaby tyle, ile obecnie płacą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - 820 zł miesięcznie. Dziś rolnicy płacą na KRUS niecałe 100 zł miesięcznie! Minister finansów Jacek Rostowski ujawnił "

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli żona nie osiągnęła przychodów?

skorzystać małżonkowie, jeżeli jedno lub oboje co prawda korzystało z ryczałtu, ale tylko od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Jednakże umowy te nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.Po

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

prowadzące działalność pozarolniczą). Stanowi o tym art. 29 ust. 1, 5 i 5a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Dodatkowy urlop i zasiłekPodstawowy okres urlopu macierzyńskiego (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy

Zamieszanie wokół Grecji było dobrą okazją aby tanio kupić akcje

Za 10 minut poznamy szereg danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych: liczbę nowozarejestrowanych bezrobotnych, wydajność pracy w sektorze pozarolniczym oraz jednostkowe koszty pracy. 13.11 WIG20 zwyżkuje ponad 2,3 proc. Opór na 2400 punktów pokonany. Akcje KGHM rosną 3,5

Unijne dopłaty? Przez nie wieś się nie rozwija

, często ich ziemia leży odłogiem. Natomiast rolnikowi, który ma 15-20 hektarów i to mu przez dziesiątki lat zapewniało przyzwoity dochód, trudno jest się przestawić na inną działalność. Trudno mu podjąć pracę fizyczną, np. na budowie. Jest ze swoim gospodarstwem związany emocjonalnie. Czyli

Bomba emerytalna, czyli pomysły Inicjatywy Obywatelskiej 10 Ekonomistów

-Domińczak. Tłumaczyła, że konieczne jest natychmiastowe zamknięcie dopływu do kasy nowych ubezpieczonych. W dalszej kolejności z KRUS miałyby być wykluczone osoby, które utrzymują się z działalności pozarolniczej. Stopniowo do powszechnego systemu mieliby też być przesuwani rolnicy, na początek najwięksi. W

Jak można rozkręcić własną firmę za pieniądze z UE

życia, bądź skończyła 45 lat, przez ostatni rok nie prowadziła działalności gospodarczej a także osoba niepełnosprawna. Złożone wnioski będą oceniane przez urzędy pracy. W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie wsparcia zarówno na inwestycje, jak i w formie doradztwa oraz szkoleń, które będą

Niższe podatki, ale ciągle trudne rozliczenie

prowadzących działalność gospodarczą objętą zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Podstawowym formularzom towarzyszy wiele różnych załączników, m.in.: PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku); PIT/B (informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej

Podatek od kontraktu menedżerskiego

przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof). Tym samym dla celów podatkowych w każdym przypadku zaliczane są do

Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

rolnictwie jest niezwykle niska. - Od dawna tej pracy nie ma i nikt tego nie ukrywa. Stąd mamy programy zachęcające ludzi do uruchamiania działalności pozarolniczej i oni z tego korzystają. Dzisiaj rzesze rolników dojeżdżają do pracy do Warszawy. We Francji 70 proc. rolników to są dwuzawodowcy. Część z nich

Podatkiem w recesję

. Stawka podatku CIT wynosi 19 proc. i jest stawką liniową. Z opodatkowania 19-proc. liniową stawką podatku mogą skorzystać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, która nie posiada osobowości prawnej. Wyboru sposobu opodatkowania dokonuje

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

pozarolniczą działalność gospodarczą - 820 zł miesięcznie. Dziś rolnicy płacą na KRUS ok. 100 zł miesięcznie! Ubezpieczenia społeczne rolników i przedsiębiorców Dziś składki zdrowotne za rolników opłaca państwo i jest to 17,5 zł za hektar na miesiąc. Kwota ta jest ustalana na podstawie ceny żyta. Składki

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

pozarolniczej działalności - praca w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, - odpłatne świadczenia pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej) - pobieranie stypendium sportowego. Na

Rząd planuje kolejne bariery dla przedsiębiorców

Hausnera, czytamy m.in. "Celem nowelizacji będącej wynikiem postulatów zgłaszanych podczas debaty publicznej jest zrównanie pozycji rynkowej rencistów pracujących na umowę o pracę z rencistami prowadzącymi działalność pozarolniczą [czyli gospodarczą]. Brak jest uzasadnienia merytorycznego dla

KRUS posiadaczy ziemskich

zamieszkiwane w większości przez osoby niezwiązane już z działalnością rolniczą. Ocenia się, że niespełna 10 proc. mieszkańców wsi utrzymuje się wyłącznie z produkcji rolnej. Działalność pozarolnicza i różne formy świadczeń społecznych są znacznie ważniejszym źródłem dochodów tej ludności niż produkcja rolna. I

Jak polscy rolnicy widzą siebie i swoją przyszłość w Unii Europejskiej

stuhektarowych gospodarstw twierdzili, że dochody z uprawy roli i hodowli nie rekompensują poniesionych nakładów i że muszą dokładać ze źródeł pozarolniczych: prac dorywczych, wyjazdów zagranicznych, stałej pracy, rent i emerytur starszych członków rodziny. Wśród dorosłych mieszkańców dominuje przekonanie, że

Co się zmieni dla rolników po naszym wejściu do Unii

do zwyczajnej emerytury. Warunkiem jej otrzymania jest zaprzestanie działalności rolniczej, czyli pozbycie się ziemi - możną ją sprzedać lub przekazać np. dzieciom, zostawiając sobie działkę poniżej 1 ha. Emerytura nie wyklucza prowadzenia pozarolniczej działalności - np. otwarcia sklepiku, kawiarni

Środki unijne na rozwiązywanie lokalnych problemów

obszarach wiejskich" wspierane są przedsięwzięcia mające na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

pozarolniczej działalności gospodarczej) czy PIT/M (informacja o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców). Niektórzy podatnicy będą musieli wypełnić kilka formularzy i parę załączników, np. PIT-37 (z załącznikiem PIT/O m.in. z ulgą internetową), bo pracowali w

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn - kto ma szanse

rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę. 3. Po osiągnięciu wieku 60 lat mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Osoby te muszą mieć jednak rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy wykonywaniu: pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności artystycznej

Euromanna z Unii

rolnych oraz tworzenie nowych (pozarolniczych) miejsc pracy na wsi. W ramach pakietu ''Inwestycje'' oraz ''Poprawa przetwórstwa i marketingu'' przedsiębiorca (rolnik) będzie mógł dostać co najmniej 30 tys. euro (maksymalnie 1,4 mln euro). Bezzwrotny grant z SAPARD-u nie może przekroczyć od 30 do 50 proc

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na: osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; spółki cywilne osób fizycznych wykonujących

PIT-28

ewidencjonowanych. Uprawnieni do rozliczania się poprzez PIT-28PIT-28 dotyczy osób, które w rozliczanym roku podatkowym: prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej, uzyskiwały przychody z tytułu najmu, podnajmu

Świadczenia przedemerytalne

co najmniej pół roku, skończyła 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), a jej staż pracy wynosi co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn ogłasza upadłość, a wcześniej przez przynajmniej 2 lata prowadziła nieprzerwanie działalność gospodarczą (pozarolniczą) i za ten okres opłaciła składki

Fundacja Wspomagania Wsi

rozwijającym działalność pozarolniczą (głównie z obszaru Polski Wschodniej). Od kilku lat Fundacja prowadzi także program „ABC przedsiębiorczości na wsi” podnoszący poziom wiedzy finansowej rolników. Na Podlasiu promuje przedsiębiorczość i dziedzictwo kulturowe wsi poprzez wsparcie ludowych twórców

Podatek liniowy

pozarolniczą działalność gospodarczą.Podatek liniowy stał się przedmiotem szerokiej dyskusji publicznej w czasie wyborów parlamentarnych w 2005 roku. Dwie wiodące wówczas w sondażach przedwyborczych partie – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska – toczyły spór medialny o zasadność

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.