powierzchnia upraw

PAP, mawi

Powierzchnia upraw GMO wzrosła w 2012 r. o 6 proc.

Powierzchnia upraw GMO wzrosła w 2012 r. o 6 proc.

Powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych w 2012 r. wyniosła 170,3 mln ha, czyli o 10,3 mln ha więcej niż rok wcześniej. Od 1996 do 2012 r. uprawy GMO zwiększyły się stukrotnie - wynika z danych organizacji ISAAA, na które powołuje się Fundacja Programów dla Rolnictwa

Coraz mniej plantatorów truskawki kaszubskiej

W województwie pomorskim jest coraz mniej plantatorów truskawki kaszubskiej. Zmniejsza się też powierzchnia upraw tych owoców.

Rośnie powierzchnia gospodarstw ekologicznych

i Estonia z 10,9 proc. gruntów, Czechy - 9 proc., Łotwa - 8,9 proc. Jednak jak wynika z informacji Agra Europe, podczas gdy rośnie powierzchnia upraw ekologicznych, znacznie wolniej zwiększa się liczba gospodarstw ekologicznych. W 2008 r. stanowiły one zaledwie 1,4 proc. wszystkich. W starej

Brakuje ziarna, żeby obsiać nim 1,4 mln hektarów na których wymarzły uprawy

; - podkreślił. Najgorzej wygląda sytuacja z jęczmieniem. Młynarczyk zauważył, że Polska jest "na szarym końcu" pod względem używania do siewów materiału kwalifikowanego. Według GUS, takim ziarnem obsiewane jest ok. 12,5 proc. powierzchni upraw. Dlatego - jak mówił - ważne jest, by przez różnego

Rosja/Miedwiediew za pilną akcją w związku z suszą w rolnictwie

obecnym na posiedzeniu w Małobykowie szefom instytucji kredytowych Rossielchozbank i Rosagrolizing zajęcie się tą sprawą.Według Rosyjskiego Związku Zbożowego, jest to najgorsza susza w Rosji od 130 lat. Zniszczyła ona uprawy zboża na obszarze 9 mln hektarów, co odpowiada powierzchni Portugalii i stanowi

Pożary w Rosji powodują wzrost cen żywności. Chleb 20 proc. w górę

- potwierdził jeden ze sprzedawców agencji RIA Nowosti.Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa z 4 sierpnia zniszczonych zostało już 10,7 mln ha upraw, czyli ponad 20 proc. wszystkich upraw w kraju.

ARiMR przyjmuje wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

Resort rolnictwa oszacował, że straty w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w tym roku oszacowano na 6,3 mln zł. Szkody wystąpiły w 1284 gospodarstwach na powierzchni ponad 4 tys. hektarów upraw. Tak znaczna skala strat jest związana z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń i

Rolnicy otrzymają odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

Chodzi o rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Straty w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w tym roku oszacowano na 6,3 mln zł. Szkody wystąpiły w 1284 gospodarstwach na powierzchni ponad 4 tys. hektarów upraw. Tak znaczna

ARiMR: 1,84 mln wyniosą odszkodowania za szkody spowodowane przez dziki

rolnictwa oszacował, że straty w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w tym roku oszacowano na 6,3 mln zł. Szkody wystąpiły w 1284 gospodarstwach na powierzchni ponad 4 tys. hektarów upraw. Tak znaczna skala strat jest związana z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń i wprowadzeniem z tego

ARiMR przyjmuje wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki

wyrządzone przez dziki w tym roku oszacowano na 6,3 mln zł. Szkody wystąpiły w 1284 gospodarstwach na powierzchni ponad 4 tys. hektarów upraw. Tak znaczna skala strat jest związana z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń i wprowadzeniem z tego powodu zakazu polowań m.in. na dziki. Spowodowało to

Udana kampania siewna IMC dobrze rokuje na wydajność zbiorów

zajął słonecznik, który zasiano na powierzchni 18,8 tys. ha, tj. o 27% mniejszej niż przed rokiem. Powierzchnię upraw zmniejszono ze względu na racjonalne gospodarowanie ziemią, które sprzyja utrzymaniu urodzajności gleb, podano również. Zgodnie ze wcześniej ogłoszoną strategią więcej uwagi spółka

Do 14.11. producenci jabłek, kapusty i cebuli mogą składać wnioski o wsparcie

kapusty wyniesie 450 zł na 1 ha powierzchni upraw prowadzonych w 2014 r.; a dla producentów jabłek - 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji. Na ten cel jest 106 mln zł. Wzór wniosku można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl

IMC osiągnęło wydajność kukurydzy wyższą od planowanej

Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) - Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa swojej kluczowej uprawy na Ukrainie - kukurydzy. Została ona zebrana z powierzchni 82,7 tys. ha (tj. 60% całego banku ziemi spółki). Wydajność brutto wyniosła 8,1 t/ha i jest wyższa od planowanej

Eksperci SGGW: "zazielenienie" nie przyniesie oczekiwanych efektów

(do 10 hektarów) nie podlega zazielenieniu, a warunków nie spełnia tylko 20 proc. gospodarstw i te będą musiały zmniejszyć powierzchnię upraw. Zazielenienie będzie realizowane poprzez dywersyfikację upraw, utrzymywanie trwałych użytków zielonych oraz posiadanie powierzchni proekologicznej

Rolnicy mają szansę na dodatkowe 140 mln zł. Ale tylko do 1 czerwca

Rolnicy mają szansę na dodatkowe 140 mln zł. Ale tylko do 1 czerwca

Rolnicy powinni składać wnioski w powiatowych biurach ARiMR, formularze są do pobrania w agencjach. - Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego

IMC rozpoczęło wiosenną kampanię, liczy na wydajność min. na poziomie z 2013 r.

dalszy wzrost wydajności tego zboża w tym roku, poinformował prezes IMC Alex Lissitsa. "Pod uprawy jare IMC w tym roku przeznaczyła 124 tys. ha. Spółka większy akcent w strukturze zasiewów położyła na kukurydzę, której areał wzrósł o 38% do 85 tys. ha. Drugą pod względem zajmowanej powierzchni

IMC ma zakontraktowane 250 tys. t. kukurydzy z 450 tys. t. do sprzedaży w I półr

zaplanowanej na I półrocze sprzedaży 450 tys. ton kukurydzy z zapasów ze zbiorów 2014 r. mamy zakontraktowane już 250 tys. ton. Liczymy, że wydajność naszych głównych upraw w 2015 r. utrzyma się na poziomie z ubiegłego roku. Szczegółowe plany finansowe zostaną podane w prognozie, którą przedstawimy wraz z

ARiMR: dużo chętnych na pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

pieniądze nie zostaną w pełni wykorzystane, to ta kwota wróci do budżetu, a jeśli przekroczą limit, to trzeba będzie szukać dodatkowych środków na pokrycie zobowiązań - wyjaśniła. Producenci cebuli i kapusty mogą liczyć na 450 zł na 1 ha powierzchni tych upraw, a 800 zł dostaną producenci jabłek na 1 ha

Susza i mrozy zniszczyły na Ukrainie 30 proc. upraw zbóż ozimych

Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa w dobrej kondycji są zboża ozime na powierzchni 4,5 mln hektarów (2/3 upraw), w słabej i złej - na 2,2 mln ha. Podobnie wygląda sytuacja w uprawach ozimego rzepaku. W dobrym i zadowalającym jest mniej więcej 63 proc. zasiewów rzepaku, a w słabym - ponad 30

Ponad 40 tys. wniosków o pomoc złożyli producenci cebuli, kapusty i jabłek

mogą liczyć na 450 zł na 1 ha powierzchni tych upraw, a 800 zł dostaną producenci jabłek na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych. Wsparcie zostanie udzielone w ramach pomocy "de minimis"(wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji

Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

. Producenci cebuli i kapusty mogą liczyć na 450 zł na 1 ha powierzchni tych upraw, a 800 zł dostaną producenci jabłek na 1 ha powierzchni owocujących w tym roku sadów jabłoniowych. Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej (do tytoniu). CIR poinformował, że wysokość płatności obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i

Agroliga: Rynek główny GPW po uspokojeniu na Ukrainie, grupa rozwija eksport

wzrost powierzchni upraw. Jednocześnie ostatnio zakupiono nowy ciągnik John Deere 8335 R (z pługiem) o wartości ponad 300 tys. USD. "Planowana jest modernizacja mleczarni i zakup trzeciej prasy olejowej na łączną kwotę 500 tys. euro. Zakup trzeciej prasy nie przewiduje wzrostu przetwarzania oleju

Coraz więcej gospodarstw ekologicznych w Polsce i w UE

.), Czechy (10,7 proc.), Łotwa (10,4 proc.).W ostatnich dziesięciu latach najbardziej wzrosła powierzchnia upraw ekologicznych w Czechach, Estonii, na Łotwie, w Słowenii i na Słowacji. Wśród nowych państw UE Polska oraz Czechy mają największy obszar gospodarstw ekologicznych.Sprzedaż produktów ekologicznych

ARiMR: 14,6 mld zł na dopłaty bezpośrednie za 2014 r.

producentom niektórych upraw, natomiast nie dostaną ich - w odróżnieniu do poprzednich lat - producenci zbóż. Dopłata uzupełniająca (niezwiązana z produkcją) do powierzchni uprawy chmielu wyniesie 1 000,39 zł/ha; do skrobi - 351,69 zł/tonę; do tytoniu - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz

Agroton prowadzi kampanię żniwną przy wyższej efektywności wobec lat poprzednich

), przy średniej wydajności 6,0 ton/ha, poinformowała spółka w komunikacie. Efektywność spółki jest znacznie wyższa niż w poprzednich latach. "Trwa kampania żniwna 2010/2011 Agroton Public Limited. Obecnie Grupa prowadzi zbiory słonecznika z areału upraw o powierzchni 39 tys. hektarów oraz zbiory

Rząd zdecydował o pomocy finans. dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.; - 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych" - czytamy w komunikacie. Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o

IMC prognozuje wzrost przychodów do 50%, a EBITDA do 20% r/r w 2014 r.

czysto 25,8 mln USD, o 38% więcej niż w 2012 r. Jedną z głównych przyczyn poprawy wyników było zwiększenie banku ziemi o 46% do 120,7 tys. ha. Ważnym czynnikiem wzrostu okazała się też poprawa wydajności głównych upraw od 9% do 39%" - czytamy w komunikacie. Katalizatorem wzrostu wyników

Chleb podrożeje? Mróz zniszczył na Pomorzu jedną piątą upraw pszenicy

ponieśli rolnicy w powiatach: człuchowskim, gdzie wymarzło 2,4 tys. ha z 4,8 tys. ha (50 proc.), kwidzyńskim, gdzie zmarzły uprawy na powierzchni 6,2 tys. ha z 13,9 tys. ha (44 proc.), starogardzkim (zmarzło 2,3 tys. ha z 5,6 tys. ha) i tczewskim (5,1 tys. ha z 14 3 tys. ha).W uprawach rzepaku ozimego

Rząd udzieli pomocy finansowej producentom porzeczek i wiśni

finansową powinna znaleźć się informacja m.in. o powierzchni owocujących w 2014 r. upraw porzeczki lub wiśni. Producenci porzeczki czarnej i wiśni otrzymają pomoc w formie de minimis. Pomoc de minimis to dopuszczone prawem unijnym wsparcie publiczne, jakiego może udzielić państwo bez konieczności

Miasta wyżywią się same?

obszary uprawne mają więc jeszcze większą powierzchnię. Badanie dostarczyło też zaskakujących danych. Na przykład w Azji pola ryżowe położone na terenach miejskich zajmują większą powierzchnię niż uprawy ryżu położone poza obszarami zurbanizowanymi. Podobną prawidłowość zaobserwowano w przypadku upraw

GUS szacuje tegoroczne zbiory zbóż na 27,1 mln ton

W tzw. szacunku przedwynikowym GUS prognozuje, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem (zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi) wyniosła około 7,5 mln ha i była większa od ubiegłorocznej o 0,2 proc. Zbiory zbóż oszacowano na około

Podkarpackie. Słabe zbiory w winnicach

, jutrzenka, johanniter na białe wina oraz rondo, regent, marechal foch i leon millot na czerwone. Początki uprawy winorośli na obszarze Podkarpacia sięgają X-XI wieku. O rozpowszechnieniu upraw winorośli w dawnych wiekach świadczą np. lokalne nazwy geograficzne, jak Winna Góra, Winnica czy Winne

W Jaśle powstaje Podkarpacka Akademia Wina

odporniejsze, sprawdzone w lokalnym klimacie, m.in.: seyval blanc, hibernal, bianca, jutrzenka, johanniter na białe wina i rondo, regent, marechal foch i leon millot na czerwone. Początki uprawy winorośli na obszarze Podkarpacia sięgają X-XI wieku. O rozpowszechnieniu upraw winorośli w dawnych wiekach

Projekt ustawy ws. dopłat bezpośrednich 2015-2020 - do II czytania

przysługiwały od 3 do 30 sztuk. Ponadto przewidziane jest dopłata do chowu owiec, kóz, upraw owoców miękkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych. Będzie też dopłata do produkcji tytoniu, ale z budżetu krajowego

IMC oczekuje wzrostu przychodów o 25% r/r i EBITDA o 10% w 2014 r.

straty związanej z różnicą kursową, zysk netto grupy po 9 miesiącach 2014 r. wyniósł 31,6 mln USD (bez wyłączenia jest to 14,3 mln USD straty), podano również. Aż 93% przychodów wypracował segment upraw zbóż i roślin oleistych. Po 9 miesiącach 2014 r. IMC prawie podwoiło (do 462 tys. ton) wolumen

ARiMR pomoże producentom porzeczek i wiśni

tzw. pomocy de mininis. Jak informuje na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wysokość wsparcia wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw; będzie ono realizowane w formie tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie

Żniwa pszenicy na gruntach IMC zgodnie z planem i plonami wyższymi r/r

Warszawa, 24.07.2014 (ISBnews) - Grupa IMC z sukcesem przeprowadza żniwa pszenicy ozimej, które rozpoczęły się na początku lipca. Do 22 lipca zebrano zboże z ponad 55% powierzchni, a wydajność tej uprawy z hektara wynosi 5,09 t/ha - więcej niż rok temu i o 45% więcej niż przeciętnie na Ukrainie

Marek Sawicki: straty rolników po zimie - ok. 3 mld złotych

zwiększenia stawki dopłaty na 1 ha powierzchni upraw przeznaczonych do zaorania i ponownego obsiewu do kwoty minimum 200 zł na ha, minister zaznaczył, że "możliwości budżetowe są takie, jakie są". - Nie sądzę, żeby istotą w całym tym problemie dla rolników była różnica dopłaty 100-200 zł, bo koszt

IMC zakończył żniwa słonecznika z wydajnością o 46% powyżej średniej na Ukrainie

, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW. (ISBnews)  

IMC: Wyższa wydajność zbiorów pszenicy rekompensuje niższe ceny

Warszawa, 04.08.2014 (ISBnews) – Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Średnia wydajność uprawy przed osuszeniem i oczyszczeniem wyniosła 5,2 t/ha. Zboże zebrano z powierzchni 8,5 tys. ha. Wyższa wydajność w pełni kompensuje

Agroliga ma pierwszy kontrakt w Indiach i liczy na kolejne

słonecznika zajmą w tym roku 1956 ha, a rzepaku ozimego 646 ha. Duży areał zajmie również pszenica i jęczmień, odpowiednio: 904 ha i 1305 ha. Szczególną uwagę w zakresie zwiększenia wydajności władze spółki chcą poświęcić kukurydzy, która będzie zasiana na powierzchni 601 ha. "Do tej pory uprawy

"DGP": Bruksela żąda oddania nadpłaty dotacji

Wyegzekwować ma je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zweryfikowała ponad 210 tys. decyzji w sprawie przyznania dotacji rolnikom w latach 2009 i 2010. Okazało się, że w 7 proc. przypadków przyznano zbyt wysokie dopłaty, gdyż rolnicy zadeklarowali większą powierzchnię upraw niż

"Dziennik Gazeta Prawna": Bruksela żąda oddania nadpłaty dotacji

Wyegzekwować ma je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zweryfikowała ponad 210 tys. decyzji w sprawie przyznania dotacji rolnikom w latach 2009 i 2010. Okazało się, że w 7 proc. przypadków przyznano zbyt wysokie dopłaty, gdyż rolnicy zadeklarowali większą powierzchnię upraw niż

Analitycy ostrzegają, że może być trudno kupić wino

Francji, największym na świecie producencie wina, między 2011 a 2012 rokiem powierzchnia upraw spadła o 18 proc. Globalny spadek wyniósł 9,5 proc. Produkcja z innych regionów świata utrzymała się na mniej więcej stałym poziomie. Tymczasem konsumpcja wina rośnie praktycznie stale od kilku lat, zwłaszcza ze

Rekordowe zasiewy w USA. Czy będą największe żniwa od ponad 60 lat?

największym eksporterem kukurydzy, pszenicy i soi na świecie. Amerykańscy farmerzy i ubezpieczyciele liczą w tym sezonie na przychylność pogody. W ubiegłym roku firmy ubezpieczeniowe wypłaciły rolnikom w USA aż 9,1 mld dol. na pokrycie zniszczeń upraw wywołanych złymi warunkami meteorologicznymi. - Nie widzę

Wojnę w Afganistanie wygrali hodowcy maku

makówkach. Mak opiumowy w większości uprawia się na południu, wschodzie i południowym zachodzie kraju, czyli na obszarach opanowanych przez talibów. Ale gwałtowny wzrost powierzchni upraw (o 148 proc.) odnotowano też w kontrolowanej przez siły rządowe prowincji Kabul. Duży skok był w prowincji Helmand, z

IMC ma 10 mln USD pożyczki od członka grupy Banku Światowego na refinansowanie

środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest

FAPA: spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

Organizacja szacuje, że w najbliższych latach około 5-10 proc. produktów ogrodniczych będzie pochodzić z upraw ekologicznych.W ubiegłym roku ekologiczne warzywa uprawiane były na powierzchni ok. 8,7 tys. ha, rolnicy uzyskali z nich 24,4 tys. ton warzyw. Produkcja owoców ekologicznych była na

KSG Agro z Ukrainy spodziewa się wzrostu wskaźnika zbiorów w 2011

" – powiedział - powiedział Sergiej Kasjanow, przewodniczący Rady Dyrektorów KSG Agro. W tym roku, powierzchnia zasiewów KSG Agro wyniosła 50,5 tys. ha – podała spółka. W czerwcu 2011 roku KSG Agro nabyła cztery przedsiębiorstwa rolne, zwiększając tym samym swoją powierzchnię upraw do

Sklepy nie będą już rozdawać za darmo torebek foliowych

liczby producentów rolnych, którzy podpiszą umowy ubezpieczenia upraw z zakładami ubezpieczeń i do zwiększenia powierzchni upraw objętych ochroną ubezpieczeniową.Ministrowie zajmą się też projektem zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu postępowania dotyczącego rozliczania składek, do których

IERiGŻ: kondycja polskiej branży tytoniowej jest dobra

Największy wpływ na funkcjonowanie rynku tytoniu w poprzednich latach miała integracja Polski z Unią Europejską. W pierwszych latach akcesji rolnicy dostawali dopłaty do produkcji tytoniu, co zachęciło ich do zwiększenia powierzchni upraw. Jednak w wyniku reformy polityki rolnej dopłaty

Podlaskie. Apel o wnioski ws. rekompensat za pola zniszczone przez dziki

Podstawą do skorzystania z takiej pomocy jest, przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów, rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Daje ono rolnikom możliwość ubiegania się o pomoc finansową za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach

Sawicki stawia na tytoń

"Rzeczpospolita" dotarła do dokumentu przesłanego do Brukseli. Plantatorzy tytoniu zarejestrowani w tym roku w Agencji Rynku Rolnego, mają rocznie dostawać 49 milionów euro, czyli prawie dwieście milionów złotych pomocy na prowadzenie pracochłonnych upraw. Wypłata pieniędzy nie będzie

Zysk netto IMC spadł r/r do 0,10 mln USD w I półroczu 2014 r.

Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na

GUS: tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 25,1-26,1 mln ton

Z szacunków GUS wynika, że powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłorocznej. Powód to zwiększenie powierzchni upraw strączkowych i motylkowych oraz ziemniaków i kukurydzy na ziarno. Powierzchnia upraw zbóż wynosi ponad 8,1 mln ha, czyli

ARR: 16,3 tys. powiadomień o wycofaniu produktów z rynku

powiadomieniu co do ilości i rodzaju produktu, powierzchni upraw i tego, co zamierza zrobić z danym produktem. W przypadku gdy producent chce zmienić te dane, musi złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do oddziału terenowego ARR - zaznacza rzecznik. Nadzwyczajne środki obejmują: pomidory, marchew, białą kapustę

"Puls Biznesu": Polscy rolnicy będą milionerami

. Maleje tym samym ilość zgromadzonych zapasów. Jednocześnie wzrasta popyt na zboża, a zmniejsza się powierzchnia upraw rolnych. Większa konsumpcja zbóż nie jest tylko naszą zasługą. Potrzebne są także do pasz dla zwierząt hodowlanych oraz jako surowiec do biopaliw. Te czynniki sprawiają, że plony osiągają

IMC wykupiło wszystkie obligacje serii A o wartości 7,8 mln USD

zadłużenia, podkreślono również. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych

Siedem groszy za kilogram ziemniaków. Rolnicy rozważają strajk

sprawą znacznego wzrostu produkcji ziemniaków. Zbiory ziemniaków według GUS wyniosły w 2011 roku 9,4 mln ton i były o blisko 11 proc. wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej spadek powierzchni upraw ziemniaków może wynieść co najmniej 5 proc

Strata netto IMC to 31,55 mln USD w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

sięgnęły 39,88 mln USD w I kw. 2014 r. wobec 35,17 mln USD rok wcześniej. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka

Ceny żywności na świecie najniższe od września 2011

możliwości po stronie podaży. Spadek w sektorze cukru FAO wyjaśnia wzrostem rezerw w Indiach, UE oraz wzrostem możliwości produkcyjnych w Brazylii. Spadek wskaźnika dotyczącego tłuszczów spożywczych FAO tłumaczy wzrostem powierzchni upraw roślin oleistych w Stanach Zjednoczonych oraz ogólnym tonem prognoz

Będzie dodatkowa rządowa pomoc dla producentów chmielu

. Jest tam blisko 600 ha upraw chmielu, czyli blisko 40 proc. krajowej produkcji. Powódź zniszczyła ponad 400 ha, a upraw nie można odtworzyć od ręki. Po zasadzeniu nowego chmielu dwa lata czeka się na zbiory, a w trzecim roku wynoszą one ok. 50 proc. Zbiory chmielu w Polsce to średnio ponad 3 tys. ton

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

upraw. Trochę mniej opłacalna była uprawa buraków cukrowych i ziemniaków. Tu Unia do hektara dodawała 732 zł. Jeśli ktoś hodował zwierzęta i część gospodarstwa produkowała paszę dla nich, dostawał jeszcze 307 zł do hektara. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce, które dostawało dopłaty, to

Ruszyła pierwotna oferta Valinor z Rosji warta min. 643,5 mln zł

uprawianej ziemi, jak również wielkości zbioru upraw. Grupa posiada ok. 358 000 ha ziemi w Rosji (238 000 ha) oraz na Ukrainie (120 000 ha), regionach charakteryzujących się wysokiej jakości czarnoziemami, glebami korzystnymi dla uzyskiwania wysokiej wydajności upraw bez konieczności

Agroton ocenia stan zbóż ozimych jako dobry

; - czytamy w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że niskie temperatury w okresie zimowym nie uszkodziły upraw, częściowo dzięki znacznym opadom śniegu. "Brak gwałtownego ocieplenia i stopniowe topnienie śniegu przyczyniły się do utworzenia korzystnego poziomu wilgotności podłoża. Warunki pogodowe wciąż

Projekt ustawy o GMO krytykują zwolennicy i przeciwnicy

maszyny, urządzenia i pomieszczenia. A na opakowaniach z produktami GMO musi być napis co najmniej takie samej wielkości, co nazwa towaru.Jak zapowiada Zaleski po wejściu przepisów ministerstwo będzie wiedzieć co do metra kw. jaka jest powierzchnia upraw GMO. Dziś jeśli polski rolnik kupi worek kukurydzy

Strata netto z dz. kont. IMC wyniosła 14,26 mln USD w I-III kw. 2014 r.

mln USD wobec 51,55 mln USD zysku rok wcześniej. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym

Chętnych na drogie szparagi nie brakuje

Związku Producentów Szparaga i informuje, że jeśli tylko pogoda się poprawi, powinien nastąpić wysyp szparagów.W Polsce powierzchnia upraw szacowana jest na ok. 1,5-2 tys. Zmienia się struktura plantacji. Ubywa małych, a przybywa dużych, liczących kilkadziesiąt i więcej hektarów. Szparagi są uprawiane

Chiny przenoszą rzeki

? Ujawnione przez Wikileaks depesze dyplomacji USA są jednoznaczne: wielki transfer nie ma sensu, lepsze efekty da walka z marnotrawstwem wody i udoskonalenie metod upraw. "Chiny cierpiące na deficyt wody muszą pomyśleć, jak dzielić sprawiedliwie jej zasoby - pisze w "NYT" ekspert Scott Moore

Chmiel pod wodą, ale browarom go nie zabraknie

Wielka woda zalała 90 proc. powierzchni gminy Wilków - polskiego zagłębia chmielowego. Jest tam blisko 600 ha upraw chmielu, czyli blisko 40 proc. krajowej produkcji. Powódź zniszczyła ponad 400 ha, a upraw nie można odtworzyć od ręki. Po zasadzeniu nowego chmielu dwa lata czeka się na zbiory

GUS: Zbiory zbóż bez zmian - 24,3 mln ton

Dobre warunki wzrostu w końcowej fazie wegetacji zbóż spowodowały podniesienie szacowanych plonów i ich zbiorów w porównaniu do wcześniejszych ocen. Jak informuje urząd, wyższe od ubiegłorocznych zbiory wynikają przede wszystkim z wyższych plonów oraz znacznego zwiększenia powierzchni uprawy

ARR: Eksport rzepaku spadł o 36,5% do 80 tys. ton w I półr.

., powierzchnia uprawy rzepaku (łącznie z rzepikiem) w Polsce pod zbiory w 2014 r. wyniosła 0,9 mln ha i była o 7% mniejsza niż przed rokiem. Szacunki GUS wskazują, że zbiory rzepaku (łącznie z rzepikiem) w 2014 r. mogą być do 3% mniejsze niż w 2013 r. i wynieść 2,6-2,7 mln ton. (ISBnews)

Z rolnikami po dobroci

dofinansowanie polis ubezpieczeniowych. Jest to wkład finansowy, wynoszący w kolejnej perspektywie finansowej nawet 75 proc. wartości składki z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami zwierząt lub roślin, lub inwazją szkodników

Spółka zależna IMC wyemitowała obligacje o wartości nom. ok. 9,33 mln USD

USD) oraz serii C (o równowartości 5 mln USD)" - podsumowano w materiale. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz

Złoto zostanie w Andach. Indianie wygrali z kanadyjskim koncernem Barrick Gold

ludziom do picia, hodowli i upraw. Pascua Lama ma powierzchnię 350 ha. Górnicy wydobywają kruszce po stronie chilijskiej, wodę zaś czerpią z Argentyny. Po płaskowyżu jeżdżą ogromne ciężarówki i ciężki sprzęt, maszyny wiercą skały; tumany pyłu osiadają na lodowcach. Koncern bronił się, że całą zużytą wodę

IMC otworzyła elewator o mocy magazynowej 25 tys. ton

Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem

Podkarpackie .Leśnicy przygotowani do zimowego dokarmiania zwierząt

przygotowali ponad tysiąc miejsc dokarmiania zwierząt i ptaków. "Dokarmianie to nie tylko humanitarny gest leśników, ale też zapobieganie szkodom w uprawach leśnych, które mogłyby mocno ucierpieć" - przypomniał rzecznik. Jak wynika z wieloletnich obserwacji leśników, miejsca dokarmiania najczęściej

Łódzkie: Chrzan może stać się produktem regionalnym

Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rok później na tę listę trafił także "chrzan nadwarciański po staropolsku". Obecnie chrzan w powiatach pajęczańskim i wieluńskim uprawia kilkuset rolników na powierzchni ponad 700 ha. Szacuje się, że chrzan nadwarciański

Lubuskie. Hektary lasów zamierają przez gradobicia

na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie. W zasięgu burzy gradowej znalazły się leśnictwa: Lemierzyce, Radachów, Ośno, Łabędzia Góra, Lipienica i Świniary. Grad o średnicy dochodzącej do trzech cm zniszczył korony starszych drzew, uszkodził młode na uprawach leśnych i w młodnikach. Po przejściu

Porzeczka tania bo za bardzo powiększono uprawy? Bzdura - mówią rolnicy

porzeczki czerwonej zmieniły się znacznie mniej - w tym roku skupuje się ją po 1,43 zł, w ubiegłym roku średnio 1,67 zł. Tymczasem według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej koszty produkcji 1 kg porzeczki, przy plonie 7 ton z hektara wynoszą w Polsce 2 złote za kg. Powierzchnia uprawy

Spółka zależna IMC wyemituje obligacje o łącznej wartości ok. 9,5 mln USD

rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od

Czy wielka kopalnia pogrąży wielkopolskie rolnictwo?

: Rolnicy mają prawo się obawiać, bo jeżeli Ministerstwo Środowiska zatwierdzi zasoby węgla, to wielka kopalnia o powierzchni nawet 10 tys. ha naprawdę może powstać. Jej negatywne oddziaływanie na środowisko może być bardzo duże, ale najgorsze, że do końca nawet nie wiadomo, jak kopalnia wpłynie na

Zysk netto IMC wzrósł r/r do 25,82 mln USD w 2013 r.

sprzedaży sięgnęły 114,77 mln USD w 2013 r. wobec 75,25 mln USD rok wcześniej. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków

Akcjonariusze IMC zdecydują 19 V o buy-backu do 5% akcji spółki

poziomie 20 zł, podała spółka. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

nich, zostajemy z niczym. Urzędnicy ANR w rozmowie z "Wyborczą" przyznają, że mechanizm wyłudzeń trwa od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na wieś zaczęły płynąć dopłaty obszarowe, by zwiększyć konkurencyjność i opłacalność upraw. Obecnie to 969 zł za każdy hektar uprawianego pola

Zwycięstwo Amazonii

rząd Brazylii nie może się ugiąć przed chciwością wielkich właściciel ziemskich, dla których Amazonia jest tylko rezerwuarem zasobów drewna, upraw i pastwisk. Ministrowie jej rządu, politycy lewicy, naukowcy, ekolodzy, artyści, intelektualiści prosili Rousseff o ochronę unikalnego środowiska Amazonii

MF: Bogaci rolnicy powinni płacić podatki jak przedsiębiorcy

Finansów wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa ustala co roku tzw. szacunkowe normy dochodowości dla tych typów działalności. To właśnie urzędnicy określają, jaki dochód w danym roku przyniesie np. 1 metr kwadratowy upraw szklarniowych lub powierzchni zajmowanej przez dżdżownice albo hodowla jednego lisa. A

GUS: Zbiory zbóż podstawowych spadną o 5,5% w 2011 r.

, natomiast o 58,6% więcej niż w pięcioleciu 2001-2005. GUS szacuje też, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem (zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i pozostałymi zbożowymi) wyniosła około 7,8 mln ha i była większa od ubiegłorocznej o 1,7%, natomiast mniejsza o

Prawie 500 sklepów Lidl w Polsce do końca 2013 r.

kaki czy też różnego rodzaju melony - wylicza Anna Biskup. I dodaje: - Szczególne miejsce wśród owoców i warzyw dostępnych w sieci Lidl zajmują produkty z certyfikatem BIO, które pochodzą z certyfikowanych upraw, a więc takich, które odbywają się bez oprysków chemicznych, nawozów sztucznych

Prezes IMC liczy, że ukraińska legislacja utrzyma preferencje dla rolnictwa

niedawno propozycje rządowe w parlamencie chciały przejścia na ogólny system opodatkowania. Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz

Największa w Europie szklarnia pod Opolem

szklarni zachwycony. - To inwestycja korzystna w wielu wymiarach. Po pierwsze, daje miejsca pracy. Po drugie, wykorzystywać będzie jako ciepło parę wodną, która dotychczas w elektrowni puszczana jest właściwie w niebo. Po trzecie - szklarnie potrzebują dwutlenku węgla. 100 hektarów upraw pomidorów

Produkcja cukru w Polsce w tym sezonie może wynieść ponad 1,7 mln ton

Cukrowej S.A. (7 cukrowni) oraz trzech niemieckich koncernów: Nordzucker Polska S.A.,(3) Pfeifer & Langen Polska S.A. (4) i Sdzucker Polska S.A. (5). W Polsce buraki uprawia ponad 35 tys. plantatorów, a średnia powierzchnia uprawy wynosi nieco ponad 5 hektarów.

Libia szuka towaru na eksport. Obok ropy... oliwa z oliwek

. Pustynna Libia to mało przyjazny kraj dla rolnictwa - pod uprawy nadaje się raptem 2 proc. powierzchni kraju (niespełna 3,6 mln hektarów). Ale tamtejszy klimat akurat oliwkom sprzyja.

Unia: zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. To cios również w polskich producentów - jesteśmy jednym z największych eksporterów

znaleźliśmy się na trzecim miejscu wśród największych światowych eksporterów papierosów, za Niemcami i Holandią, a przed Stanami Zjednoczonymi - podaje portal tobacco.atlas.org. Powierzchnia uprawy tytoniu w Polsce wynosi 15,7 tys. ha - podało Centrum Adama Smitha, oceniając skutki dyrektywy dla polskiej

Agroton liczy na przejęcie gospodarstw z 15 tys. ha powierzchni w tym roku

Warszawa, 29.04.2011 (ISB) - Działający na Ukrainie producent rolniczy, Agroton Public Limited prowadzi obecnie prace nad przejęciem gospodarstw o powierzchni 15 tys. ha i liczy na sfinalizowanie transakcji w tym roku, zapowiedział Jurij Żurawłow, dyrektorem generalnym i założycielem spółki. "

Na polach urodzaj

Na razie prognozy GUS są optymistyczne - mimo wiosennej suszy, a potem obfitych opadów ten rok nie powinien być zły dla producentów zbóż. Plony są oceniane na 26-27,2 mln ton, o 1-6 proc. większe niż ubiegłoroczne. GUS przyznaje, że to również zasługa zwiększenia powierzchni upraw. Wyższe powinny

25 tys. ha "topoli hybrydowej". W woj. pomorskim rekordowa plantacja biomasy

kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a jej uprawa poprawia wskaźnik ekologicznego wykorzystania gruntów oraz polepsza jakość gleby. Ma to być pierwsza w Europie plantacja drzew energetycznych o takiej skali. W ciągu trzech lat, topola ma być posadzona na powierzchni ok

Przegląd informacji ze spółek

Ukrainie, w ubiegłym tygodniu zakończyła żniwa pszenicy ozimej. Średnia wydajność uprawy przed osuszeniem i oczyszczeniem wyniosła 5,2 t/ha. Zboże zebrano z powierzchni 8,5 tys. ha. Wyższa wydajność w pełni kompensuje straty wynikające z obniżki cen, poinformował prezes IMC Alex Lissitsa. Wartość

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wskaźnik przyrostu plonu

łanu, dt - czas pomiaru P - powierzchnia upraw Możliwe jest też obliczenie CGR jako: CGR = ULR ? LAI

Siberut

Siberut – wyspa w Indonezji na Oceanie Indyjskim w prowincji Sumatra Zachodnia; największa z wysp Mentawai. Na północy cieśnina Siberut oddziela ją od wysp Batu, na południu cieśnina Bungalaut od Sipury.Powierzchnia 4030 km?; porośnięta lasem równikowym; małe ośrodki upraw kauczukowca

Terschelling

Terschelling (fryz. Skylge) - wyspa i gmina w Holandii we Fryzji w archipelagu Wysp Zachodniofryzyjskich. Powierzchnia gminy to 674.00km?, z czego 585.90km? to woda. Na wyspie rozwinięta turystyka i rolnictwo. Najbardziej znaną atrakcją jest odbywający się w plenerze coroczny Oerol Festival

Włosianka

Włosianka – potok w powiecie oświęcimskim (woj. małopolskie), prawobrzeżny dopływ Wisły. Przepływa przez Przeciszów i Las (gmina Przeciszów).Długość cieku wynosi 6,05 km, powierzchnia zlewni – 9,0 km?. Odpływa do zbiornika wyrównawczego poprzez pompownię w Przeciszowie – Podlesiu

Lara (Wenezuela)

Lara (hiszp. Estado Lara) – jest jednym z 23 stanów Wenezueli. Stolicą stanu Lara jest miasto Barquisimeto.Stan Lara zajmuje powierzchnię 19 800 km? i liczy 1 774 867 mieszkańców (2011). Dla porównania, w 1970 było ich 578,4 tys.Powierzchnia stanu pokryta wyżynami i górami. Część upraw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.