polskim rejestrze

Cyberataki na polskie rejestry emisji dwutlenku węgla

Komisja Europejska nakazała w środę wieczorem zawieszenie do 26 stycznia handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej w następstwie wykrycia cyberataków, których ofiarą padły krajowe rejestry emisji dwutlenku węgla

Małopolskie. Radni Polski Razem za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

Małopolscy radni Polski Razem chcą odwołania od decyzji MSW ws. zgody na przejęcie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) przez spółkę Polskie Koleje Górskie (PKG). Chcą też wpisania kolejki na Kasprowy Wierch do rejestru zabytków i ujawnienia umowy sprzedaży kolejek.

75 proc. faktur jest płaconych z opóźnieniem. Zatory płatnicze hamują inwestycje firm [Newseria]

75 proc. faktur jest płaconych z opóźnieniem. Zatory płatnicze hamują inwestycje firm [Newseria]

Polskie gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrocie

Obowiązek prowadzenia Rejestru nałożyła na TGE zeszłoroczna nowelizacja Prawa energetycznego. Wdrożyła do polskiego prawa przepisy europejskie, które m.in. nakazują tworzenie rejestrów gwarancji pochodzenia. Jak podkreśliła w poniedziałek TGE, do Rejestru przyjęła już pierwszych 11 członków

Polskie firmy nagminnie nie płacą za faktury na czas

Indeks Należności Polskich Przedsiębiorstw obrazujący przepływ należności pomiędzy firmami spadł trzeci kwartał z rzędu. W I kwartale 2012 roku osiągnął poziom 84,2 pkt, najgorszy od dwóch lat. Jeszcze w lipcu 2011 roku wynosił on 87,5 pkt. - Przedsiębiorstwom coraz trudniej uzyskać zapłatę za

Klaus Hartmann: Czuję się prezesem Ery

Klaus Hartmann: Czuję się prezesem Ery

. Wcześniej miałem doświadczenie z językiem polskim, ponieważ w 1980 r. studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomii Transportu Morskiego. Wracając do sprawy własności PTC. Tego, co zapisane jest w księdze udziałów, nie ma w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie niepokoi to pana? - Oczywiście pytałem

Sukces polskiego koncernu. Nie uległ naciskom Gazpromu

Sukces polskiego koncernu. Nie uległ naciskom Gazpromu

To sukces naszego koncernu, który nie uległ naciskom Gazpromu, drugiego strategicznego akcjonariusza spółki, która jest właścicielem polskiego odcinka tranzytowego gazociągu z Rosji do Niemiec.Przepychanki zaczęły się na początku listopada, gdy PGNiG chciało wymienić prezesa i wiceprezesa EuRoPol

Po ataku hakerów KE odblokowała polski system handlu emisjami CO2

Komisja Europejska zdecydowała o odblokowaniu handlu emisjami w obu krajach po przejrzeniu raportów krajowych rejestrów o ich zabezpieczeniach. KE doszła do wniosku, że Polska i Austria spełniły niezbędne wymogi bezpieczeństwa handlu emisjami. Przed Polską i Austrią handel emisjami wznowiły

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zarejestrowana. Dostanie 15 mln zł

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zarejestrowana. Dostanie 15 mln zł

działalność operacyjną. Na razie pod tym względem aktywny jest BGK, który w ramach "Inwestycji polskich" udzielił ponad 1 mld zł kredytów i zaangażował 170 mln zł w budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. PIR pierwsze inwestycje ma realizować od 2014 r. Docelowo dysponując 10 mld zł i chcąc średnio

"Rz": Biuro podróży Triada zostanie przejęte?

, że Triada jest jego uczestnikiem.Kondycja touroperatora, który jeszcze trzy lata temu osiągnął przychody przekraczające 500 mln zł i był zdecydowanym liderem polskiego rynku, pogarsza się. Według prezes Triady, jeszcze we wrześniu w firmie można się spodziewać zmian, ale prezes nie chce ujawniać

Nowy PESEL - kolejny element e-administracji odsunięty w czasie

Nowelizację ustawy o ewidencji ludności, zmieniającą datę, podpisał wczoraj prezydent. W komunikacie jego kancelarii podkreślono, że wprowadzenie we wszystkich gminach nowych rozwiązań mających zapewnić bezpośredni dostęp do rejestru PESEL jest przedsięwzięciem "wysoce skomplikowanym i

Oczekiwanie na należności od kontrahentów wynosi już cztery miesiące

Jak pokazują wyniki badań "Portfela należności polskich przedsiębiorstw", w ubiegłym kwartale zwiększyło się grono firm, których sytuacja finansowa się poprawiła. Jest ich ponad 22 proc., czyli prawie tyle samo, co deklarujących pogorszenie sytuacji finansowej (24,9 proc.). W dodatku

E-sklepy naruszają interesy konsumentów

przedsiębiorcę, jak również i konsumenta, czy regulamin sklepu nie zawiera niedozwolonych klauzul pochodzących z rejestru UOKiK. Większość właścicieli sklepów internetowych nie zdaje sobie sprawy, że posiada w swoim regulaminie niedozwolone zapisy. Osoby te również nie są świadome poniesienia z tego tytułu

Przeklasyfikowanie działalności na PKD 2007

Pierwszy etap przeklasyfikowaniaAkcja przeklasyfikowania działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 trwa od października 2008 r.Pierwotnie zakładano, że zmiana klasyfikacji podmiotów wpisanych do tego rejestru nastąpi dwutorowo, tzn. na

"Metro": Polska żegluga bezpieczna

Nawiązując do wypadku rosyjskiej "Bułgarii", a zwłaszcza stanu technicznego tego statku stwierdził: "Nie ma powodów do obaw, nie możemy porównywać żeglugi polskiej i rosyjskiej. Różnią nas przede wszystkim warunki eksploatacyjne, nasze akweny są spokojniejsze, a flota naprawdę

KRD: polskie biura podróży są zadłużone na 1 mln 915 tys. zł

KRD: polskie biura podróży są zadłużone na 1 mln 915 tys. zł

Z raportu wynika, że sytuacja finansowa biur podróży się poprawia - w maju, według danych z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, branża turystyczna była zadłużona na 2,17 mln zł. Łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się w lipcu do blisko 1,91 mln zł - oznacza to, że z początkiem

Klienci biura podróży zaniepokojeni. Triada uspokaja

Dziennik informował, że wpisu dokonano na wniosek LOT, który przedstawił niezapłacone faktury na kwotę 880 tys. zł z terminem płatności na kwiecień. Po wpisie Triada złożyła odwołanie, a zadłużenie przestało być widoczne. Jak tłumaczył "Rzeczpospolitej" prezes Triady Piotr Zawistowski, by

Kto naprawdę nie ma pracy, czyli mapa bezrobocia

skończyły 25 lat, wynosi 26,7 proc. i w ciągu roku wzrosło o 2 pkt proc.Lepiej niż w oficjalnych statystykach pośredniaków jest w każdym regionie Polski. Największym zaskoczeniem są dane z Warmińsko-Mazurskiego, gdzie realne bezrobocie wynosi dziś 10 proc., choć wedle rejestrów jest ponad dwa razy większe

Czabański i Targalski - odwołani

Czabański i Targalski - odwołani

KRS uwzględnił skargę zarządu na poprzednią decyzję o odmowie wpisania do rejestru decyzji o odwołaniu tych dwu prezesów. KRS argumentował, że decyzja zapadła przy niepełnym składzie rady, bo jeden z jej członków - Bogusław Kiernicki - został przez radę tymczasowo oddelegowany do zarządu. KRS

Poprawia się sytuacja naszych przedsiębiorców

przypadku oceny sytuacji finansowej firmy, może oznaczać, że przedsiębiorcy zaadaptowali się do problemów z należnościami i, mówiąc krótko, robią swoje. Osiągają dobre wyniki mimo braku gwałtownej poprawy w otrzymywaniu na czas swoich należności - uważa Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Prawo w (o)biegu

Prawo w (o)biegu

listopadzie resort kultury rozesłał kwit po ministerstwach, czy mają jakieś uwagi do polskiej zgody na ACTA. Uwag nie było. Co w praktyce oznaczało, że nawet na Radzie Ministrów nie będzie dyskusji. Czy rzeczywiście resort kultury liczył na uwagi, skoro kwit rozesłał dwa dni przed exposé premiera

Polskie firmy mało korzystają z informacji gospodarczych

Z badań PBS DGA przeprowadzonych na zlecenie gazety i LexisNexis wynika, iż mimo skoncentrowania się na rozwoju, polskie firmy nie badają rynku i nie analizują go sięgając np. po specjalistyczne, płatne raporty.Według badania, przedsiębiorcy szukają więcej informacji dopiero wtedy, gdy łatwo

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, Ewidencja Działalności Gospodarczych, Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców - podobnych "rejestrów" jest całe mnóstwo.Mechanizm oszustwa jest prosty: nowo zarejestrowana firma otrzymuje pismo

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

działalność w przestrzeni kosmicznej podmiotów, które zarejestrowały swoje obiekty w Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. W świetle regulacji międzynarodowych - niezależnie od tego czy obiekt kosmiczny jest własnością podmiotu publicznego czy prywatnego - Polska posiada pełną jurysdykcję nad nim oraz nad

MF: każdy sam bezpłatnie sprawdzi, czy kontrahent nie zalega z podatkami

, bezpłatne, a jednocześnie bezpieczne. Przy jego tworzeniu wzięliśmy pod uwagę sygnały zgłaszane przez środowiska społeczne, GIODO czy inne resorty, by ten rejestr nie był przeglądarką długów polskich obywateli" - zapewniał Kapica. Jak mówił, rejestr ma działać na zasadzie zapytania i odpowiedzi

Umowy do kontroli. Spółki miejskie łamią prawo?

wydziałami. - W polskim prawie nie ma obowiązku, by spółka miejska prowadziła rejestr w takiej formie, jak by chciał pan Mateusz - uważa prezes. - Zgodnie z prawem przekażemy więc skargę do sądu administracyjnego - dodaje. - Cały czas podtrzymujemy swoje stanowisko - mówi również Lach. Jakie umowy ma Port

Orange ma umowę na usługi transmisji danych dla MS za 14 mln zł

Warszawa, 23.07.2014 (ISBnews) - Orange Polska podpisało 4-letnią umowę na dostarczenie usług transmisji danych w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS). Wartość kontraktu to 14,24 mln zł, podała spółka. Sieć WAN połączy sądy apelacyjne, sądy okręgowe, sądy rejonowe, a także podstawowy i zapasowy

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

Telewizji . Pismo jest fałszerstwem i nigdy nie zostało wysłane z upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Rejestru Długów ani Poczty Polskiej" - brzmi komunikat KRRiT. W ślad za publikacją w "Wyborczej", prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie wydał oświadczenie, że w tym

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku

Nowa ustawa o ewidencji ludności miała obowiązywać od 1 stycznia, a ustawa o dowodach osobistych - od 1 lipca 2013 roku. Również od początku tego roku miały wejść w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.Dowody osobisteOd początku 2015 roku zacznie funkcjonować Rejestr Dowodów

Firmy twardo weryfikują kontrahentów. Kryzys uczy ostrożności

Jak wynika z najnowszego raportu sporządzonego we współpracy z KPMG 1 lipca 2013 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało się ponad 1,5 mln spraw o łącznej wartości niemal 8,7 mld zł. Wartość zadłużenia wpisanego do rejestru w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 roku wzrosła o ponad 5 proc

"Rzeczpospolita": Rodzinna sieć lekarzy

gabinetów lekarzy rodzinnych i małych przychodni ma utworzyć Polskie Konsorcjum Medyczne (PKM). Według danych Krajowego Rejestru Sądowego władze Medical Concept to funkcyjni działacze PZ.

Otwierasz rachunek w banku? Zostanie trwalszy ślad

dłużnicy.Postulat utworzenia rejestru od samego początku popiera Związek Banków Polskich. Zdaniem jego wiceprezesa Jerzego Bańki system ma szansę nie tylko usprawnić egzekucję, ale też pomóc w eliminowaniu niektórych błędów, które pojawiają się w jej toku, a wynikają np. ze zbieżności nazwisk dłużnika i innej

"Gazeta Wyborcza": Jak nas Niemiec nie wykupił

Dziennik podaje dla porównania, że sama Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała w ub. roku prawie 148 tys. ha takich gruntów. Z rejestrów MSW wynika, że w 2013 r. cudzoziemcy najchętniej kupowali ziemię rolną w województwach: wielkopolskim, łódzkim, śląskim i dolnośląskim. Kto ją kupował

Firmy pożyczkowe chcą stworzenia rejestru firm z branży

regulacji, szczególnie limit kosztu pożyczki, podczas, gdy najważniejszy jest rejestr firm pożyczkowych. "Do firm pożyczkowych nie trafiają osoby, którym banki nie udzieliły kredytu (…) bo my tak samo, jak banki, sprawdzamy klientów w bazach dłużników i Biurze Informacji Kredytowej. Średnia

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

Projekt założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którego celem jest utworzenie rejestru dłużników należności publicznoprawnych, został zmieniony i ma lepiej chronić interesy potencjalnych dłużników. Oznacza to, że skarbówka, ZUS i gminy będą publikować dane osób, które zalegają z

Rząd przyjął projekt ustawy o rybołówstwie morskim

Proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Jak uzasadnia projekt jego autor, ministerstwo rolnictwa, rybołówstwo w Unii jest w dużym stopniu

"Gazeta Wyborcza": Dlaczego Polska nie zarabia na Google'u i Apple'u

polskim rynku zysków, kwoty byłyby kilkanaście razy wyższe niż te wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mieszkańcy Mazowsza zadłużeni na 5,8 mld zł

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Według wyliczeń BIG InfoMonitor na Mazowszu mieszka 293,8 tys. osób, które nie radzą sobie z terminowym

Dopiero co założyłeś firmę? To uważaj na oszustów

Każda osoba zakładająca swą działalność gospodarczą jest z automatu wciągana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencję tę prowadzi Ministerstwo Gospodarki, pojawienie się w tym rejestrze jest darmowe. Okazuje się jednak, że są oszuści, którzy podszywają się pod

Hasełka - prosty sposób na zapamiętanie haseł

Ideą programu jest przechowywanie haseł oraz loginów użytkownika na serwerze i żeby hasła były zawsze dostępne tam gdzie jest Internet. Program komunikuje się przez protokół FTP (port 21) z serwerem na którym zakłada katalog o podanej przez Ciebie nazwie ( profil ) i w tym katalogu przetrzymuje 4 pl

"Puls Biznesu": Najwięcej niesolidnych lokatorów mieszka na Mazowszu

W niechlubnych statystykach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dominuje województwo mazowieckie. "Rekordzista to mężczyzna z Warszawy, którego przeterminowane zadłużenie wynosi 373,9 tys. zł" - wylicza prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Długi lokatorskie

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

. Sęk w tym, że prawdziwy rejestr przedsiębiorców jest jawny, naciągacze mają więc dostęp do bazy danych biznesmenów z całej Polski, których są tysiące. Faktura za patent Oszuści nie poprzestali jednak na utworzeniu CRP. Bazując na tym samym mechanizmie sięgnęli do kieszeni przedsiębiorców, którzy

Polimex złożył pozew przeciwko GDDKiA; domaga się 31 mln zł

, a.s. wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Powiatowym Bratislava I (...) jako członkiem konsorcjum w związku z niedokonaniem zapłaty za wykonanie robót polegających na budowie drogi ekspresowej S-69. Wartość przedmiotu sporu opiewa łącznie na kwotę 32.170.764 zł" - czytamy w komunikacie

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

prowadzi duże śledztwo dotyczące takich firm - mówi Łukasz Harpula, wiceszef Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszowa.Pięć podejrzanych firmZ danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że na polskim rynku działa co najmniej pięć firm, które prowadzą "prywatne" rejestry działalności gospodarczej

Resort rolnictwa: wyrok TSUE dotyczy dawno rozwiązanego problemu

czym w 2005 r. zgromadzono zdjęcia obejmujące 24 proc. powierzchni Polski - zaznaczyło ministerstwo. W tej sytuacji, aby móc wypłacić płatności, podjęto decyzję, że do weryfikacji powierzchni kwalifikujących się do dopłat, wykorzystany zostanie istniejący w Polsce, urzędowy "Rejestr ewidencji

Sąd zarejestrował zmianę nazwy Point Group na PMPG Polskie Media

Warszawa, 10.12.2014 (ISBnews) - Warszawski sąd rejonowy zarejestrował zmianę statutu Platformy Mediowej Point Group w zakresie firmy spółki - obecnie spółka będzie posługiwać się będzie nową firmą (nazwą) o brzmieniu PMPG Polskie Media, podała spółka. "Po zmianie § 1 ust. 1

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

regulacji może być utworzenie rejestru, który będzie skupiał firmy pożyczkowe. W ocenie ministerstwa regulacje pozytywnie wpłyną na wizerunek firm pożyczkowych. "Należy mieć na uwadze to, że profesjonalizacja działalności pożyczkowej powinna zwiększyć wiarygodność i zaufanie do rynku pożyczkowego

"Dziennik Polski": Oszuści łupią firmy jak nigdy

45 tysięcy złotych dziennie - tyle według policyjnych źródeł "Dziennika Polskiego",zarabia człowiek naciągający uczciwe firmy z całej Polski na opłaty za "publikację znaku towarowego". W tym tygodniu fakturami za swoje "usługi" zasypał Małopolskę. Przedsiębiorcy żalą

Polimex i Doprastav złożyły do sądu pozew przeciw GDDKiA o zapłatę 32,17 mln zł

, poinformowała spółka.  "Pozew został złożony wraz z firmą Doprastav, a.s. wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Powiatowym Bratislava I (...) jako członkiem konsorcjum w związku z niedokonaniem zapłaty za wykonanie robót polegających na budowie drogi ekspresowej S-69. Wartość przedmiotu sporu

Firmy pożyczkowe: Odrzucamy co drugi wniosek

Krzysztof Przybysz z firmy pożyczkowej Ferratum podczas kongresu firm pożyczkowych. Rejestr pozwoliłby też poznać polski rynek pożyczek pozabankowych, bo firmy musiałby składać okresowe raporty. Tak działa to m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie i Litwie. Pomysł utworzenia rejestru

Prawie milion dłużników w bazie należącej do Kruka

Rejestr dłużników ERIF BIG należy do znanej firmy windykacyjnej Kruk. To jedna z kilku baz działających w Polsce, do których można dobrowolnie wpisać swojego dłużnika. Głównie robią to duże firmy, np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy internetu, telewizji kablowej czy prądu. Tego typu bazy to

"Puls Biznesu": Biletomaty lepsze niż mandaty

Tylko w latach 2010-12 kontrolerzy złapali w Warszawie 800 tys. osób bez biletu i wystawili mandaty na 138 mln zł. Według danych Krajowego Rejestru Długów, łączne zadłużenie Polaków z tytułu mandatów komunikacji miejskiej wynosi niespełna 290 mln zł. "Pasażerowie jeżdżą na gapę najczęściej z

Capital Park: Rusza realizacja koncepcji funkcjonalnej dawnej Fabryki Norblina

galerii sztuki z 10 zabytkowymi budynkami, które będą również przestrzenią ekspozycji 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. „Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji funkcjonalnej była m.in. analiza obecnych i przyszłych trendów konsumenckich. Obszerne opracowanie strategiczne

Bez poprawek Senatu do ustawy o rybołówstwie morskim

zapisy dotyczące kar finansowych za naruszenie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, m.in. dotyczy to nielegalnych połowów, niszczenia narybku, nieoznakowania narzędzi połowowych, braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. Dokument wdraża do polskiego prawa 10 unijnych aktów

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 51 mld zł

W sumie dofinansowanie unijne z programu "Kapitał Ludzki" otrzymało blisko 48 tys. projektów wartych 51 mld zł. "To oznacza rozdysponowanie wszystkich pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dostępnych dla Polski na lata 2007-2013" - podkreślił wiceminister

Problem z przedwojennymi akcjami. Powtórka z historii spółki Giesche

przedwojennych akcji mogli przerejestrować spółkę do aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Giesche rozpoczęła drugi żywot. Zażądała zwrotu gigantycznego przedwojennego majątku.Okazało się jednak, że po ten majątek już raz w latach 60. zeszłego wieku zgłosiła się amerykańska firma. Ówczesny polski rząd

BIG InfoMonitor: Wskaźnik BIG wzrósł o 1,7 pkt do 16% we wrześniu

poprzedniej edycji badania różnica ta wynosi 9 pkt proc. i obecnie zatory płatnicze jako problem traktuje 72% respondentów. Dobry nastrój polskich przedsiębiorców wynika także z niskiego poziomu przeterminowanych wierzytelności, który w ciągu minionych 3 miesięcy nie uległ zmianie i co istotne, firmy nie

Państwo zapłaci za błąd leniwego policjanta

mężczyzna stracił oszczędności i samochód. Lenistwo policjanta - BMW sprawdzało dwóch policjantów, znajomy, którego poprosiłem o pomoc, i dyżurny, którego z kolei poprosił on. Samochód był na niemieckich blachach, ale policjant sprawdził tylko polski rejestr, choć mnie zapewniał, że sprawdził również

Strach przedsiębiorców przed czarną listą fiskusa

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym elementem jest utworzenie rejestru, w którym ujawniani mają być dłużnicy mający zaległości publicznoprawne, czyli podatkowe, celne czy wynikające z kodeksu

Tajna odprawa z gazoportu

będzie teraz Tomasz Szubiela. Według MSW ma on "bogate doświadczenia menedżerskie przy realizacji dużych projektów, m.in. przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu". A rejestr spółek podaje, że Szubiela od końca 2012 r. do wiosny tego roku był prokurentem państwowej spółki Polskie LNG

Małopolska. Radni Polski Razem i PiS za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

28.01. Zakopane (PAP) - Małopolscy radni Polski Razem i PiS chcą odwołania od decyzji MSW ws. zgody na przejęcie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) przez spółkę Polskie Koleje Górskie (PKG). Chcą też wpisania kolejki na Kasprowy Wierch do rejestru zabytków i ujawnienia umowy sprzedaży kolejek

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

przeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących taką działalność. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania ma być też spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach. Zmiana ma wejść w życie dzień po

Szczecińska Noc Antykorupcyjna. Każdy może prześwietlić miejskie przetargi

rejestr umów był publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny w internecie. O ujawnienie umów apelowało też Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują. Prezydent długo się opierał. Mówił o "ochronie prywatności kontrahentów" i obawach przed "roszczeniami odszkodowawczymi za

Altus TFI ma umowę przejęcia zarządzania Ultimo NSFIZ od Copernicus TFI

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 251, NIP: 1070005316, REGON: 140701530" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że przejęcie zarządzania funduszem będzie miało

Sejm: PiS wnioskuje o odrzucenie projektu ustawy o rybołówstwie morskim

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawiając projekt ustawy w Sejmie podkreślił, że proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Projekt ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z

Tani biegły zbyt dużo kosztuje wymiar sprawiedliwości

wszystko jest rozproszone. Resort sprawiedliwości zaś obiecuje, że jedną ustawą zbierze to wszystko w całość. Na obietnicach na razie się skończyło. Może to nie jest tak pilne? - Jest, i to bardzo. Helsińska Fundacja Praw Człowieka razem z Polską Radą Biznesu właśnie przygotowała raport o biegłych. Biegli

Fuzja prawna PKO BP i Nordea Bank Polska została sfinalizowana

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) – Dziś nastąpiło połączenie prawne PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska, potwierdzone wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie odbyło się w drodze przeniesienia majątku Nordea Bank Polska na PKO BP.  Od tej pory PKO BP jako następca prawny

Przedsiębiorcy zdecydują, za co zapłaci Unia. Rewolucja w szkoleniach

rzeczywiście potrzebują przeszkolić 20-letnich pracowników na spawaczy? Czy niepełnosprawni nauczyli się angielskiego? To już nikogo nie obchodzi. Będzie decydował popyt W nowej perspektywie to się zmieni - zapowiadają Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. - Z rynku

Łódzkie: Chrzan może stać się produktem regionalnym

musieli także poddawać się na własny koszt kontrolom. Polska ma obecnie 36 produktów do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru GwarantowanychTradycyjnych Specjalności. Są wśród nich m.in. bryndza podhalańska, oscypek, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

prawników, z którymi można się porozumieć w języku polskim. Link do rejestru testamentów w krajach Unii Europejskiej:www.arert.eu . Polski fiskus też chce podatku od spadku Jak już wspominaliśmy, o swój udział w zagranicznym podatku ochoczo upomni się też polski fiskus. Nawet jeśli podatek od spadku został

Sposób na Lexusa. 9 tys. spraw przed sądem rocznie

niedozwolone postanowienia na swoich stronach internetowych. - Istnieje jednak szansa dla tych, przeciwko którym złożono pozwy dotyczące postanowień wpisanych już do rejestru. Szansą tą jest odpowiednia interpretacja polskich przepisów wprowadzonych na podstawie dyrektywy unijnej nr 93/13 - dodaje Orfin. Lexus

Boni: Trwają prace nad systemem doręczeń wezwań do sądu

Boni przedstawił w środę w Senacie informację na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-14.Minister poinformował, że jego resort wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości i Pocztą Polską pracuje "nad takim systemem

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

Polskie prawo czekają ważne zmiany związane z funkcjonowaniem spółek. Ich kierunek jest jednoznaczny - łatwiejsze zakładanie spółek. I zarządzanie nimi. Ale także ich rejestracja ma być tańsza. To niezwykle ważne na tym etapie rozwoju polskiego biznesu. Obecnie w naszym kraju zarejestrowanych jest

Będziesz uczciwy? W urzędzie skarbowym będziesz VIP-em

Cichonia podobne problemy ma większość krajów UE, a na ich tle Polska nie wygląda najgorzej. Centralny Rejestr Dłużników i VIP-y w urzędach skarbowych Wiceminister uważa, że w polskim systemie podatkowym brakuje zachęt do tego, żeby być "dobrym podatnikiem". Także administracja skarbowa ma tutaj

Węgry: Nowy system opłat drogowych. "Nie daje się zapłacić za przejazd"

przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych, nie można ominąć dróg płatnych - dodaje w rozmowie z Polskim Radiem.Węgierska policja zapowiada mandaty dla kierowców, którzy nie dokonają wpłat. Takie osoby mogą też zostać wpisane do miejscowego rejestru dłużników. Nie wiadomo na razie, jak policjanci będą

''Rz'': Złote kontrole NBP

Gazeta pisze, że na celowniku NBP mają się znaleźć między innymi firmy, o których w kontekście współpracy mówił szef Amber Gold Marcin P. Chodzi o największych graczy na polskim rynku złota. Mimo informacji NBP, że kontrole są rutynowe i dotyczą działalności kantorowej, o wyjątkowych działaniach

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

, który wcześniej kupił je na targu staroci. N. sprawdził, że spółka nigdy nie została wykreślona z rejestru, a część nieruchomości została jej odebrana na podstawie dekretu o mieniu poniemieckim. Tymczasem Giesche jeszcze przed wojną sprzedał swoje udziały w spółce Amerykanom. W 2005 r. N. razem ze

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

staroci. N. sprawdził, że spółka nigdy nie została wykreślona z rejestru, a część nieruchomości została jej odebrana na podstawie dekretu o mieniu poniemieckim. Tymczasem Giesche jeszcze przed wojną sprzedała swoje udziały w spółce Amerykanom. Reaktywowali spółkę W 2005 r. N. razem ze wspólnikami pojawili

Minister rolnictwa wydał 728 pozwoleń na tegoroczne połowy ryb na Bałtyku

rejestru z 31 października 2011 r. W roku 2015 pozwolenia otrzymało łącznie 595 statków rybackich, w tym 436 jednostek o długości co najmniej 8 m i 159 jednostek o długości poniżej 8 m. Ogólna kwota połowowa śledzia centralnego dla Polski na rok 2015 wynosi 40 723 ton, z czego wydzielono kwotę na połowy

Podlaskie. 2015 r. "Rokiem suma" w Biebrzańskim Parku Narodowym

poinformował, że z raportów z lat 1972 - 1978, które długo przed powstaniem parku robił Polski Związek Wędkarski, wynika, że w tym czasie złowiono w Biebrzy ponad 5 ton sumów i było to 6,2 proc. masy ogółem złowionych wówczas ryb w Biebrzy. "Z relacji i bardziej lub mniej wiarygodnych opowieści

Małe firmy sprzątają długi. Rejestry, giełdy, windykacja

odzyskiwaniem długów ciągle narastają. Po drugie zaś - małe i średnie przedsiębiorstwa dominują w całkowitej liczbie firm na naszym rynku, przez co ich wpływ na tworzenie polskiego PKB jest niezwykle istotny. Jednocześnie w sposób bardziej dotkliwy odczuwają wszelkie wahnięcia w gospodarce i są bardziej czułe

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

ekonomicznej i potencjału gospodarczego ma przynieść wymierne korzyści nie tylko ich właścicielom, ale także pracownikom. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje na podstawie raportu Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), że likwidowane w drodze upadłości firmy zatrudniają średnio po 83 pracowników

Port Lotniczy Radom otrzymał pozwolenie na przyjmowanie cywilnych samolotów

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) - Urząd Lotnictwa Cywilnego wpisał Port Lotniczy Radom do rejestru lotnisk cywilnych, co oznacza, że może ono przyjmować cywilne statki powietrzne, podał port. Regularne połączenia z Radomia mają się rozpocząć jesienią. "Wiele lat ciężkiej pracy zakończyło

Polska leci w kosmos. Niezbędne nowe prawo

kosmicznego Zgodnie z projektem ma powstać Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych. Żeby wpisać do niego swój projekt, trzeba będzie uzyskać zgodę ministra gospodarki na wyniesienie obiektu, a także zapewnienie od MON i MSZ, że projekt jest zgodny z bezpieczeństwem narodowym i polską polityką zagraniczną. Chętny

Kościoły dostaną "podwyżkę". W 2015 r. państwo przeznaczy na Fundusz Kościelny ponad 118 mln zł

- 118 mln 230 tys. zł - informuje Money.pl . Przepisy mają jednak wejść w życie w 2016 r. - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Konferencja Episkopatu Polski (KEP) ustaliły zasadnicze kwestie co do przekształcenia Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na poziomie 0,5 proc. Do

Uwaga na dane KRS. Można trafić na minę

mówiło - że zmianie władzy towarzyszy kadrowa miotła. Np. w pierwszych czterech miesiącach rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego w sumie wymieniono 927 osób. Informacje opieramy na danych Krajowego Rejestru Sądowego. KRS można porównać z wyrocznią, która mówi, kto sprawuje władzę w

Posłowie chcą internetu bez pornografii. Będzie blokada stron?

życzenie użytkownika. Polski projekt ma pozwolić użytkownikowi "wypisanie się" z dostępu do pornografii, co według posłów nie będzie równało się z cenzurowaniem sieci. Przeciwko uchwale wypowiedział się w stanowisku generalny inspektor ochrony danych osobowych. "Zgadzając się co do diagnozy

Nowa spółka zajmie się rewitalizacją dawnego Centrum Administracyjnego HTS

Wpisane do rejestru zabytków dawne budynki administracyjne Huty im. Lenina, a potem Huty im. T. Sendzimira są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ArcelorMittal - obecnie finalizowane są rozmowy ws.zamiany nieruchomości. "Celem spółki jest odnowienie tych budynków, ale chcemy

Sądy mają duże problemy z biegłymi. Będzie projekt założeń do ustawy

O biegłych wiemy mało. Nie wiadomo nawet dokładnie, ilu ich jest. Helsińska Fundacja Praw Człowieka razem z Polską Radą Biznesu właśnie przygotowały raport o biegłych i twierdzą, że mamy ich ok. 20 tys., ale Ministerstwo Sprawiedliwości mówi o... 15 tys. Skąd tak duży rozdźwięk? Biegli wpisywani są

Czy samochód może być jednocześnie zarejestrowany w dwóch krajach?

za granicę nie została jednocześnie wyrejestrowana w Polsce."W efekcie auto o konkretnym numerze VIN tkwi w rejestrach polskich i jednocześnie istnieje w rejestrze kraju, do którego zostało sprowadzone (mówimy o autach nowych, które mają zerowy przebieg i ich wiek nie przekroczył sześciu

Rynek nieruchomości wolny, czy... dowolny?

branżowe, m.in. PFRN oraz Federację Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN).PFRN uruchomiła właśnie ogólnopolski rejestr, w którym podane są informacje o pośrednikach i zarządcach posiadających licencję tej organizacji (rejestr.pfrn.pl). Docelowo z rejestru można się będzie dowiedzieć m.in

UOKiK nałożył na Generali, Allianz i Signal Iduna kary na łącznie 10 mln zł

Towarzystwa Ubezpieczeń Signal Iduna Polska polegające na umieszczaniu we wzorcu umownym postanowień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Prezes UOKiK nakazała przedsiębiorcy zaniechanie stosowania kwestionowanych praktyk i nałożyła karę w łącznej wysokości 84.948 zł

Martwe dusze polskich dróg. Ile samochodów jeździ po Polsce?

samochodowych. Na sfinansowanie budowy i utrzymania tej ewidencji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowcy łożą opłaty pobierane przy rejestracji samochodów, ubezpieczeniu lub przeglądach technicznych. Dotąd na CEPiK polscy kierowcy wyłożyli ponad 1 mld zł. Ale po 11 latach działalności dane ewidencji

Jak pracowano nad ustawą hazardową

zadeklarował, że rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. W maju 2011 Sejm uchwalił nowelizację ustawy hazardowej zezwalającej na organizację zakładów wzajemnych przez internet, jednak bez blokowania stron firm, które nie przestrzegają polskich przepisów. Interpretacja

Wykonawca, który jest spółką jawną, powinien złożyć informacje z KRK o wszystkich wspólnikach

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.Tym samym niezbędne będą zamawiającemu odpowiednie informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Zasadne więc będzie wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie powyższych dokumentów. Artykuł 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Słupy kupują polską ziemię dla zagranicznych koncernów. PiS grzmi

"rażące nieprawidłowości w odniesieniu do sprzedaży obcokrajowcom polskiej ziemi rolnej". Joachim Brudziński, Marek Gróbarczyk i Czesław Hoc skierowali nawet do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Brudziński wyjaśniał, że wskutek luki

Zmiany w podatkach. Ma być szczelniej i z loterią

, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. W Polsce podatki są niskie Szczurek ocenił, że Polska należy do krajów, w których podatki są niskie, w 2013 r. wpływy z nich stanowiły ok. 31 proc. PKB. - Po części wynika to z niskich stawek

Dodatkowy podatek dla polskich firm? Rządowi prawnicy krytykują ten plan

Jak informuje dzisiejsza "Rzeczpospolita", MF chce obciążyć podatkiem polskie firmy, których zagraniczne spółki zależne uzyskują dochody w krajach o niższych podatkach od tych obowiązujących w Polsce. Projekt może zahamować wchodzenie polskich firm na rynki zagraniczne. Podatek płaciłaby

Komu mówisz o swoich długach

Blisko 2,4 mln Polaków nie radzi sobie ze spłatą należności. Bankom, firmom telekomunikacyjnym, dostawcom energii czy z tytułu alimentów winni jesteśmy ponad 41,6 mld zł - podał niedawno BIG InfoMonitor, jeden z operatorów bazy informacji gospodarczej, potocznie nazywanej rejestrem dłużników

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Cmentarz wojenny w Płocicznie

od strony drogi. Na cmentarzu znajdują się dwa drewniane krzyże: prawosławny i łaciński. Pomiędzy nimi ustawiona jest granitowa tablica z wyrytym napisem upamiętniającym w języku polskim. Tożsamość pochowanych jest nieznana.Cmentarz figuruje w rejestrze zabytków województwa podlaskiego pod numerem 867 z 15

Cmentarz wojenny w Berżnikach

i ogrodzony drewnianym płotem z bramką od strony drogi. W centralnej części znajduje się pomnik zwieńczony betonowym krzyżem z tablicą w języku polskim. Za pomnikiem znajdują się dwa drewniane krzyże połączone ramionami: prawosławny i łaciński. Mogiły ziemne oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi ułożone

Paweł Wiliński

Paweł Wiliński (ur. 1975 w Gostyninie woj. mazowieckiePaweł Wiliński w Krajowym Rejestrze Sądowym - KtoKogo.pl) - doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista

Trofeum łowieckie

są części ciała charakterystyczne dla danego gatunku wyróżniające się specyficznymi cechami, np. skóra, futro, pióra, urożenie (poroże lub rogi), czaszka, uzębienie i pazury. Niektóre trofea podlegają obowiązkowi znakowania, wyceny (wstępnej i ostatecznej) oraz ewidencjonowania w Centralnym Rejestrze

Cmentarz wojenny w Leszczewku

653 z Suwałk do Sejn w pobliżu skrzyżowania z drogami gminnymi do Leszczewa i Cimochowizny. Jest ogrodzony drewnianym płotem. Na cmentarzu znajdują się dwa drewniane krzyże: prawosławny i łaciński. Pomiędzy nimi ustawiona jest granitowa tablica z wyrytym napisem upamiętniającym w języku polskim

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - polskim rejestrze