podwykonawca instalacji sanitarnych

"PB" - Narodowy oddany z opóźnieniem

"Puls Biznesu" pisze, że termin zakończenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie jest zagrożony. Z ustaleń gazety wynika, że sztandarowej inwestycji na Euro 2012 najpewniej nie uda się zakończyć w planowanym i uzgodnionym z UEFA terminie, czyli do końca czerwca 2011 roku

Rękojmia od dewelopera

Przez pięć lat deweloper, który sprzedał ci mieszkanie, ma obowiązek usuwać wszelkie niedoróbki, również w części wspólnej budynku. Egzekwuj to prawo, bo zaniechanie może cię słono kosztować.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

leasingu; 2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 2a) dynamicznym systemie zakupów

Zakładają rury kanalizacyjne dla Boscha i Philipsa

pracę. - Trudno. Teraz musimy spróbować na swoim - zachęcał kolegę, który też padł ofiarą zwolnień. Założyli firmę Hyd-Bud, która doprowadza rury kanalizacyjno-sanitarne do budynków. Nie było łatwo. Na początku sami kopali rowy pod instalacje. Nie mieli własnych pieniędzy na inwestycje. Wystąpili do