podstawy prawne funduszy strukturalnych

PAP

Resorty: polska realizuje strategię "Europa 2020" wg. harmonogramu

Resorty: polska realizuje strategię "Europa 2020" wg. harmonogramu

Polska realizuje strategię "Europa 2020" zgodnie z harmonogramem - mówili w piątek przedstawiciele ministerstw podczas konferencji "Strategia +Europa 2020+ - kontynuacja czy reforma".

FOR-u przepis na pensje

- Kiedy prezes otrzymuje 100 tys. zł miesięcznie, a większość ludzi tylko 2-3 tys. zł, dochodzi do pewnego rozwarstwienia dochodów, ale prezesi to często ponadprzeciętnie uzdolnieni ludzie, mają wysokie wykształcenie czy innowacyjny pomysł na biznes - mówi Anna Patrycja Czepiel z Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza.

Bruksela nie chce finansować lotnisk lokalnych

Bruksela odmawia finansowania z funduszy strukturalnych nadmiernej liczby lotnisk lokalnych. I nie chce dotować tych dużych firm, które zlikwidowały fabryki w Europie Zachodniej, by przenieść się do Polski.

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

obligacji mocno podeszły do góry, zatem zyskowność banków w kolejnych kwartałach może spaść - powiedział agencji Reuters makler warszawskiego domu maklerskiego. Makler Wood & Co Michał Skowroński dodaje, że "mamy strukturalną zmianę na rynku. Propozycja rządu oznacza zmniejszenie aktywów OFE, które w

Koszty wniosku o dotację

podatku.Domyślam się, iż otrzymane dotacje pochodzą z funduszy unijnych przyznanych Polsce do wykorzystania na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (m.in. funduszy strukturalnych).Proszę zauważyć, że środki te stanowią środki wypłacone z budżetu państwa w ramach prefinansowania programów unijnych

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Władysław Ortyl, którzy przyjechali do Brukseli na kolejne negocjacje w sprawie funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2007-13, bronili wczoraj decyzji o włączeniu projektu rozbudowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. Rydzyka do listy "

Goldman Sachs: nie oszukaliśmy klientów, straciliśmy razem z nimi

oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Oświadczenie Goldmana: nikogo nie oszukaliśmy Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje swojego

Szok po Goldmanie: premier Wielkiej Brytanii żąda śledztwa

komunikat, w którym bank tłumaczy swoje stanowisko. Z oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

; oraz na pre-finansowanie. Fundusze strukturalne działają bowiem tak, że złotówki z budżetu Unii są wypłacane na podstawie, upraszczając, faktur za wykonaną pracę. I właśnie konieczność znalezienia - już teraz - źródła wydatków studzi entuzjazm władz samorządowych. Według szacunków ministerstwa finansów

Za kogo zeznanie składa płatnik?

otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, np. banku, * osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy, * osoby otrzymujące stypendium, np. studenci studiów dziennych otrzymujący stypendia za wyniki w nauce, * tymczasowo aresztowani lub skazani, * osoby otrzymujące świadczenia

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

jak np. spółki prawa handlowego, osobowość prawną, ale w odróżnieniu od nich nie mają organów - np. zarządu czy rady nadzorczej. - Funkcję takich organów pełnią dla OFE specjalne prywatne firmy zrządzające - PTE, które też mają odrębną osobowość prawną. Te prywatne PTE nie dostają z budżetu

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Co dołączyć do wniosku? * świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego * dokument pozwalający na ustalenie przyczyn

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

to 22 grudnia. - Jak tak mają wyglądać procedury korzystania z unijnych funduszy strukturalnych, to ja to czarno widzę - mówi zastępca burmistrza. Co na to ARiMR? - Nie mogę komentować tego konkretnego przypadku ani wyciągnąć na jego podstawie generalnych wniosków. Najpierw należałoby przeanalizować

Wejście do UE - co zmieni się w życiu przeciętnego Polaka

(oraz na odcinku granicy z Litwą). Po kilku latach złotówka zostanie zastąpiona euro, dzięki czemu zniknie ryzyko kursowe, obniżą się opłaty za transfery bankowe, a przedsiębiorcy zyskają dopłaty do tańszych kredytów. Przedsiębiorcy skorzystają z unijnych funduszy strukturalnych - małe i średnie

Polacy daleko od sieci

Poland uczestniczy w jednym z pierwszych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu teleinformatycznemu, polegającym na budowie szerokopasmowej sieci radiowej w gminie Halinów. Celem przedsięwzięcia dofinansowanego właśnie w ramach działania 8.3 Funduszy Strukturalnych ("Przeciwdziałanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

wsparcia finansowego pochodzącego z funduszy strukturalnych zasady korzystania z funduszy strukturalnych sposób zarządzania i wdrażania programów operacyjnych charakter i czas trwania programów operacyjnych Konstrukcją przypomina on Narodowy Program Rozwoju i jest akceptacją planu polityki regionalnej

Prawne formy działania administracji

Prawne formy działania administracji - prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji publicznejPodstawowe formy działania administracji publicznej: akty normatywne, akty administracyjne, ugody, porozumienia administracyjne, czynności cywilnoprawne, czynności faktyczne. Powyższy

System prawny Grecji

, niewiele w nim pozostało z dawnej kodyfikacjiDacoronia, s. 291..Prawo karne oparte jest na Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Karnego z 1950 r. Wcześniejsze kodyfikacje (Kodeks Karny z 1833 r. i Kodeks Postępowania Karnego z 1834 r.) były oparte na prawie bawarskim, a ich podstawy zostały opracowane

Spółdzielnia

Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych. Przepisy prawneJest to zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą, „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej

Kodeks Pracy (RFSRR)

, wprowadzenie Funduszu Ubezpieczeń Bezrobotnych, który wypłacał zasiłki dla bezrobotnych, oraz lokalnych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych, zapewniających opiekę zdrowotną, powołano Inspekcję Pracy i urzędy pracy, kodeks regulował także pojęcia: praca zmianowa, norma pracy, dni wolne od pracy (łącznie 6).

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.