podstawy prawne funduszy strukturalnych

tm, pap

KE nie ma zamiaru obcinać funduszy państwom niechętnych uchodźcom

KE nie ma zamiaru obcinać funduszy państwom niechętnych uchodźcom

Komisja Europejska zapewniła we wtorek, że nie rozważa obcinania funduszy strukturalnych państwom unijnym, które przeciwstawiają się rozdzielaniu imigrantów. Takie rozwiązanie sugerował szef MSW Niemiec Thomas de Maiziere, co zaniepokoiło m.in. Czechów.

Resorty: polska realizuje strategię "Europa 2020" wg. harmonogramu

Polska realizuje strategię "Europa 2020" zgodnie z harmonogramem - mówili w piątek przedstawiciele ministerstw podczas konferencji "Strategia +Europa 2020+ - kontynuacja czy reforma".

Szef Międzynarodowej Organizacji Pracy: niepokoi brak dialogu w Polsce

firmy mają duże zyski i dysponują kapitałem, to nie inwestują. Po stronie podażowej na rynku pracy potrzebne są także reformy strukturalne. Tylko trzeba pamiętać, że nie chodzi tu o wzrost jako taki, ale rozwój, za którym idzie tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy. Wzrost gospodarczy spada zresztą

Bruksela nie chce finansować lotnisk lokalnych

Negocjacje w sprawie wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na lata 2007-13 idą bardzo dobrze. - Są szanse na to, żeby jeszcze w lipcu Komisja zaakceptowała nasze plany - zapewnia minister ds. rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, która w poniedziałek uczestniczyła w Brukseli w kolejnej

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

, ekspert Instytutu Obywatelskiego. - Pieniądze publiczne przyciągnęły osiem razy tyle kapitału prywatnego i nie ma dzisiaj kamienicy, która nie byłaby wyremontowana. Polska już rewitalizuje U nas o rewitalizacji zaczęło być głośniej dopiero po wstąpieniu do Unii, kiedy po raz pierwszy pojawiły się fundusze

FOR-u przepis na pensje

FOR-u przepis na pensje

. Ukrainy czy Grecji, wymaga właśnie reform strukturalnych, których tak nie lubią keynesiści. Fundusz żąda m.in. ograniczenia wzrostu płac w sektorze publicznym czy redukcji państwowych dopłat dla przedsiębiorstw. Zresztą sposoby walki z nierównościami mogą być różne i nie muszą oznaczać automatycznie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

obligacji mocno podeszły do góry, zatem zyskowność banków w kolejnych kwartałach może spaść - powiedział agencji Reuters makler warszawskiego domu maklerskiego. Makler Wood & Co Michał Skowroński dodaje, że "mamy strukturalną zmianę na rynku. Propozycja rządu oznacza zmniejszenie aktywów OFE, które w

Koszty wniosku o dotację

podatku.Domyślam się, iż otrzymane dotacje pochodzą z funduszy unijnych przyznanych Polsce do wykorzystania na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (m.in. funduszy strukturalnych).Proszę zauważyć, że środki te stanowią środki wypłacone z budżetu państwa w ramach prefinansowania programów unijnych

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Władysław Ortyl, którzy przyjechali do Brukseli na kolejne negocjacje w sprawie funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2007-13, bronili wczoraj decyzji o włączeniu projektu rozbudowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. Rydzyka do listy "

Goldman Sachs: nie oszukaliśmy klientów, straciliśmy razem z nimi

oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Oświadczenie Goldmana: nikogo nie oszukaliśmy Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje swojego

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

; oraz na pre-finansowanie. Fundusze strukturalne działają bowiem tak, że złotówki z budżetu Unii są wypłacane na podstawie, upraszczając, faktur za wykonaną pracę. I właśnie konieczność znalezienia - już teraz - źródła wydatków studzi entuzjazm władz samorządowych. Według szacunków ministerstwa finansów

Szok po Goldmanie: premier Wielkiej Brytanii żąda śledztwa

komunikat, w którym bank tłumaczy swoje stanowisko. Z oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje

Za kogo zeznanie składa płatnik?

otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, np. banku, * osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy, * osoby otrzymujące stypendium, np. studenci studiów dziennych otrzymujący stypendia za wyniki w nauce, * tymczasowo aresztowani lub skazani, * osoby otrzymujące świadczenia

Olli  Rehn: Nie będzie ucieczek z unii walutowej

Olli Rehn: Nie będzie ucieczek z unii walutowej

grupie. Druga droga, która obejmuje 27 krajów, wymaga zmiany co najmniej sześciu rozporządzeń m.in. w sprawie funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej. Pchamy reformy obiema ścieżkami, bo nie ma całkowitej pewności, kiedy będzie zgoda wszystkich krajów UE m.in. na sankcje. A jeśli jej nie

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

jak np. spółki prawa handlowego, osobowość prawną, ale w odróżnieniu od nich nie mają organów - np. zarządu czy rady nadzorczej. - Funkcję takich organów pełnią dla OFE specjalne prywatne firmy zrządzające - PTE, które też mają odrębną osobowość prawną. Te prywatne PTE nie dostają z budżetu

Pieniądze na badania i rozwój do wzięcia

Pieniądze na badania i rozwój do wzięcia

przedsiębiorstw oraz sektora badawczego możliwe jest dzięki różnym instrumentom przygotowanym przez Komisję Europejską oraz instytucje państwowe. Program CIP umożliwia wspieranie najlepszych praktyk w dziedzinie konkurencyjności i innowacji w Europie. Fundusze strukturalne służą wzmacnianiu spójności gospodarczej

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

znaczenie zwłaszcza dla kobiet). Dłuższa praca to większy tzw. roczny fundusz wynagrodzeń, czyli efekt mnożenia liczby pracujących przez średnie wynagrodzenie. Ów fundusz jest podstawą waloryzacji naszych kwot zapisanych na kontach w I filarze, czyli przyczynia się także do wzrostu emerytury. Dłuższa praca

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

to 22 grudnia. - Jak tak mają wyglądać procedury korzystania z unijnych funduszy strukturalnych, to ja to czarno widzę - mówi zastępca burmistrza. Co na to ARiMR? - Nie mogę komentować tego konkretnego przypadku ani wyciągnąć na jego podstawie generalnych wniosków. Najpierw należałoby przeanalizować

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Co dołączyć do wniosku? * świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego * dokument pozwalający na ustalenie przyczyn

Parlament Europejski będzie obserwował dalsze prace nad nowelizacją ustawy o RTV

publiczna musi wiedzieć, że na długą metę Polska na pewno będzie więcej dostawała, niż wnosiła do unijnego budżetu. Będziecie w sytuacji, w której kiedyś byli Irlandczycy: po latach otrzymywania środków z funduszy strukturalnych doszli oni do tak wysokiego poziomu życia, że dalsza pomoc już im się nie

Międzynarodowy wymiar Funduszy Unijnych

. Polskie samorządy lokalne i regionalne, instytucje naukowe i edukacyjne czy też organizacje pozarządowe bardzo aktywnie uczestniczą w projektach współpracy terytorialnej, a w miarę nabywania nowych doświadczeń ich aktywność jest coraz większa. Środki dostępne z funduszy strukturalnych UE na realizację

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

fundusze unijne - wymienia Małgorzata Krzysztoszek. Na oba te elementy możemy liczyć również w tym roku i w następnym. Dla równowagi jednak warto wymienić parę minusów. Co prawda utrzymująca się wysoka dynamika eksportu mimo silnej złotówki oznacza, że ci, którzy ostali się na rynkach zagranicznych, mają

Wejście do UE - co zmieni się w życiu przeciętnego Polaka

(oraz na odcinku granicy z Litwą). Po kilku latach złotówka zostanie zastąpiona euro, dzięki czemu zniknie ryzyko kursowe, obniżą się opłaty za transfery bankowe, a przedsiębiorcy zyskają dopłaty do tańszych kredytów. Przedsiębiorcy skorzystają z unijnych funduszy strukturalnych - małe i średnie

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

gospodarczej. Silne osłabienie koniunktury w roku 2001 spowodowało konieczność nowelizacji budżetu państwa i odsłoniło z całą mocą strukturalne wady finansów publicznych. Należą do nich nadmierna liczba i rozproszenie celów i wydatków ustawowo zdeterminowanych, zbyt duża część środków publicznych poza

Polacy daleko od sieci

Poland uczestniczy w jednym z pierwszych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu teleinformatycznemu, polegającym na budowie szerokopasmowej sieci radiowej w gminie Halinów. Celem przedsięwzięcia dofinansowanego właśnie w ramach działania 8.3 Funduszy Strukturalnych ("Przeciwdziałanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery