podstawy prawne funduszy strukturalnych

PAP

Resorty: polska realizuje strategię "Europa 2020" wg. harmonogramu

Resorty: polska realizuje strategię "Europa 2020" wg. harmonogramu

Polska realizuje strategię "Europa 2020" zgodnie z harmonogramem - mówili w piątek przedstawiciele ministerstw podczas konferencji "Strategia +Europa 2020+ - kontynuacja czy reforma".

Szef Międzynarodowej Organizacji Pracy: niepokoi brak dialogu w Polsce

Polska ma za dużo zatrudnionych na umowy czasowe i cywilno-prawne, to nie rozwiąże problemu bezrobocia - mówi PAP szef Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder. Za niepokojące uważa fiasko dialogu społecznego w naszym kraju i wyraża nadzieję, że uda się go odnowić.

Nowe życie złych dzielnic, czyli jak zmieniać nasze miasta

Na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast mamy do 2020 r. wydać 25 mld zł. Ale przemiana polskich śródmieść dokona się tylko wtedy, gdy w proces zaangażują się lokalne społeczności.

Bruksela nie chce finansować lotnisk lokalnych

Negocjacje w sprawie wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na lata 2007-13 idą bardzo dobrze. - Są szanse na to, żeby jeszcze w lipcu Komisja zaakceptowała nasze plany - zapewnia minister ds. rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, która w poniedziałek uczestniczyła w Brukseli w kolejnej

FOR-u przepis na pensje

FOR-u przepis na pensje

. Ukrainy czy Grecji, wymaga właśnie reform strukturalnych, których tak nie lubią keynesiści. Fundusz żąda m.in. ograniczenia wzrostu płac w sektorze publicznym czy redukcji państwowych dopłat dla przedsiębiorstw. Zresztą sposoby walki z nierównościami mogą być różne i nie muszą oznaczać automatycznie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

Krwawa sesja na warszawskiej giełdzie

obligacji mocno podeszły do góry, zatem zyskowność banków w kolejnych kwartałach może spaść - powiedział agencji Reuters makler warszawskiego domu maklerskiego. Makler Wood & Co Michał Skowroński dodaje, że "mamy strukturalną zmianę na rynku. Propozycja rządu oznacza zmniejszenie aktywów OFE, które w

Koszty wniosku o dotację

podatku.Domyślam się, iż otrzymane dotacje pochodzą z funduszy unijnych przyznanych Polsce do wykorzystania na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (m.in. funduszy strukturalnych).Proszę zauważyć, że środki te stanowią środki wypłacone z budżetu państwa w ramach prefinansowania programów unijnych

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Rząd broni dotacji dla uczelni o. Rydzyka

Wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Władysław Ortyl, którzy przyjechali do Brukseli na kolejne negocjacje w sprawie funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2007-13, bronili wczoraj decyzji o włączeniu projektu rozbudowy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. Rydzyka do listy "

Goldman Sachs: nie oszukaliśmy klientów, straciliśmy razem z nimi

oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Oświadczenie Goldmana: nikogo nie oszukaliśmy Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje swojego

Szok po Goldmanie: premier Wielkiej Brytanii żąda śledztwa

komunikat, w którym bank tłumaczy swoje stanowisko. Z oświadczenia wynika, że zarzuty amerykańskiej komisji papierów wartościowych są "pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych". Goldman informuje, że sam poniósł 65 mln dol. strat na tej inwestycji w CDO, a żaden bank nie buduje

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

; oraz na pre-finansowanie. Fundusze strukturalne działają bowiem tak, że złotówki z budżetu Unii są wypłacane na podstawie, upraszczając, faktur za wykonaną pracę. I właśnie konieczność znalezienia - już teraz - źródła wydatków studzi entuzjazm władz samorządowych. Według szacunków ministerstwa finansów

Za kogo zeznanie składa płatnik?

otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, np. banku, * osoby otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy, * osoby otrzymujące stypendium, np. studenci studiów dziennych otrzymujący stypendia za wyniki w nauce, * tymczasowo aresztowani lub skazani, * osoby otrzymujące świadczenia

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

jak np. spółki prawa handlowego, osobowość prawną, ale w odróżnieniu od nich nie mają organów - np. zarządu czy rady nadzorczej. - Funkcję takich organów pełnią dla OFE specjalne prywatne firmy zrządzające - PTE, które też mają odrębną osobowość prawną. Te prywatne PTE nie dostają z budżetu

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

znaczenie zwłaszcza dla kobiet). Dłuższa praca to większy tzw. roczny fundusz wynagrodzeń, czyli efekt mnożenia liczby pracujących przez średnie wynagrodzenie. Ów fundusz jest podstawą waloryzacji naszych kwot zapisanych na kontach w I filarze, czyli przyczynia się także do wzrostu emerytury. Dłuższa praca

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Co dołączyć do wniosku? * świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego * dokument pozwalający na ustalenie przyczyn

SAPARD zmienia się czasem w biurokratyczną mitręgę

to 22 grudnia. - Jak tak mają wyglądać procedury korzystania z unijnych funduszy strukturalnych, to ja to czarno widzę - mówi zastępca burmistrza. Co na to ARiMR? - Nie mogę komentować tego konkretnego przypadku ani wyciągnąć na jego podstawie generalnych wniosków. Najpierw należałoby przeanalizować

Wejście do UE - co zmieni się w życiu przeciętnego Polaka

(oraz na odcinku granicy z Litwą). Po kilku latach złotówka zostanie zastąpiona euro, dzięki czemu zniknie ryzyko kursowe, obniżą się opłaty za transfery bankowe, a przedsiębiorcy zyskają dopłaty do tańszych kredytów. Przedsiębiorcy skorzystają z unijnych funduszy strukturalnych - małe i średnie

Polacy daleko od sieci

Poland uczestniczy w jednym z pierwszych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu teleinformatycznemu, polegającym na budowie szerokopasmowej sieci radiowej w gminie Halinów. Celem przedsięwzięcia dofinansowanego właśnie w ramach działania 8.3 Funduszy Strukturalnych ("Przeciwdziałanie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

wsparcia finansowego pochodzącego z funduszy strukturalnych zasady korzystania z funduszy strukturalnych sposób zarządzania i wdrażania programów operacyjnych charakter i czas trwania programów operacyjnych Konstrukcją przypomina on Narodowy Program Rozwoju i jest akceptacją planu polityki regionalnej

Prawne formy działania administracji

Prawne formy działania administracji - prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji publicznejPodstawowe formy działania administracji publicznej: akty normatywne, akty administracyjne, ugody, porozumienia administracyjne, czynności cywilnoprawne, czynności faktyczne. Powyższy

System prawny Grecji

, niewiele w nim pozostało z dawnej kodyfikacjiDacoronia, s. 291..Prawo karne oparte jest na Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Karnego z 1950 r. Wcześniejsze kodyfikacje (Kodeks Karny z 1833 r. i Kodeks Postępowania Karnego z 1834 r.) były oparte na prawie bawarskim, a ich podstawy zostały opracowane

Spółdzielnia

Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych. Przepisy prawneJest to zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą, „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej

Kodeks Pracy (RFSRR)

, wprowadzenie Funduszu Ubezpieczeń Bezrobotnych, który wypłacał zasiłki dla bezrobotnych, oraz lokalnych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych, zapewniających opiekę zdrowotną, powołano Inspekcję Pracy i urzędy pracy, kodeks regulował także pojęcia: praca zmianowa, norma pracy, dni wolne od pracy (łącznie 6).

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.