podstawa wymiaru składek zus

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Pytanie: Spółka zajmuje się pośrednictwem pracy. Zatrudnia pracowników na umowy o pracę ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem i oddelegowuje ich do innego zakładu pracy celem wykonywania określonej pracy, gdzie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracę (umowy zlecenia). Pracownicy pozostają w gotowości do pracy przez cały miesiąc niezależnie od tego, czy wykonują w innej firmie pracę czy nie. Spółka wypłaca im dodatkowo odszkodowanie za czas, w którym nie pracują w tej drugiej firmie, a są tylko do dyspozycji. Czy od kwoty tego odszkodowania należy opłacić składki na ZUS?

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Prawidłowe wyliczenie za ubezpieczonych składek ZUS to dla wielu pracodawców spora odpowiedzialność. Staje się ona jeszcze większa, gdy ubezpieczony uzyskuje dosyć wysokie wynagrodzenie. Płatnik składek powinien wtedy pamiętać o limitach niektórych podstaw wymiaru składek.

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

Zmiany w przepisach prawnych, które wejdą w życie w przyszłym roku, dotyczą również składek ZUS. Wzrost minimalnej płacy spowoduje zwiększenie wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Niektórzy płatnicy będą opłacali dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast dla wszystkich zleceniobiorców, niezależnie od miejsca wykonywania wynikających z umowy czynności, obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe.

Jak liczyć składki za pracownika zatrudnionego za granicą?

). Dlatego w tym przypadku do podstawy wymiaru składek ZUS za luty br. pracodawca przyjął kwotę 1.482,46 zł.Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. minimalna podstawa wymiaru wynosi 2.015,40 zł. Natomiast dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych jest znacznie niższa. Wynosi ona bowiem tylko 30% kwoty

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Składki ZUS dla przedsiębiorców Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 2247,60 zł (60 proc. x 3746 zł = 2247,60 zł). W związku z tym łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 772,06 zł (bez składki na

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. ILE PŁACIMY DO ZUS Wysokość składek ubezpieczeniowych dla pracownika na etacie to: * 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, * 8 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe, * 2,45 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała w środę prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

działał źle. Przyjęta w czwartek ustawa ma głównie ukrócić patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Przyjęty projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru składek musiałaby wynosić nie

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Reforma emerytalna z 1998 r. dawała ludziom urodzonym między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. możliwość wyboru: pozostać wyłącznie w ZUS lub też podzielić składkę emerytalną między ZUS a OFE. ZUS zabierał 12,22 proc. podstawy wymiaru składki, a do otwartych funduszy emerytalnych szło 7,3

Kolejna podwyżka składek ZUS. Od początku roku już ponad 10 proc.

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) wzrasta w maju z 1,67 proc. do 1,93 proc. podstawy wymiaru. Dla najmniejszych firm opłacających składki od minimalnej podstawy składka wypadkowa wzrasta więc z 35,33 zł do 40,83 zł. Dla tych płacących tzw. preferencyjny ZUS w związku z rozpoczęciem

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

radach nadzorczych byłoby ozusowane od 1 stycznia 2015 roku. Ustawa ma jednak głównie ukrócić inną patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej, z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego kwoty minimalnej. Przedsiębiorcy wybierali drugie, zazwyczaj korzystniejsze dla nich rozwiązanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była określona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i potwierdzany potem przez ZUS, który np. nie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

6,6 tys. zł z ZUS-u Teraz resort pracy chce zmiany przepisu, który mówi, od jakiej podstawy ZUS wylicza zasiłek macierzyński. Dziś decyduje o tym przychód, od którego przedsiębiorca płacił ostatnio składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

prowadzeniu działalności - opłacaną od podstawy stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego kwoty minimalnej. Przedsiębiorcy wybierali drugie, zazwyczaj korzystniejsze dla nich rozwiązanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była określona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

o 20 proc. w stosunku do tej podanej w tabeli. Składka do ZUS Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać składkę emerytalno-rentową do ZUS. W przypadku działalności gospodarczej składki opłacane są od zadeklarowanej kwoty, która w 2014 r. nie może być niższa niż 2247,6 zł. W przyszłym roku podstawa

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

więc zarejestrować działalność gospodarczą, zadeklarować najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek (9365 zł) i nawet po jednym miesiącu opłacania ich pobierać następnie przez 52 tygodnie (w przypadku ciąży pojedynczej) lub 72 tygodnie (w przypadku mnogiej) bardzo wysoki zasiłek - nawet ok. 7 tys. zł

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. Nowe regulacje zakładają objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych, których podstawę wymiaru składki stanowić będzie

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc - tłumaczy Milczarski. - Samo prowadzenie salonu kosmetycznego kosztuje mnie 2,5 tys. zł miesięcznie. Nie wspomnę już o kosztach życia. 1,2 tys. to za mało, żebym mogła zapłacić pensję kosmetyczce i jej składki na ZUS, opłacić

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

płatników. Proponuje, aby do umów-zleceń miały zastosowanie przepisy dotyczące kumulowania tytułów do ubezpieczeń w razie uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek niższej niż kwota minimalnej pensji (w przypadku kilku umów-zleceń będzie to podstawa wymiaru niższa od minimalnego wynagrodzenia za

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

. wtedy, gdy emerytura będzie stanowiła 40 proc. pensji, a renta - 45 proc. WYSOKOŚĆ RENTY Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: * 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z ostatnich 20 lat kalendarzowych

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

składek (ZUS-EWN), wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego można zgłosić reklamacje o stanie konta

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia wieku 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych zasad, tj. na podstawie ustalonego i zwaloryzowanego kapitału

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę nie z naszej winy (np. zakład ogłosił upadłość, jest niewypłacalny lub zwolnił nas z przyczyn dotyczących pracodawcy). Błędem jest zgłaszanie się do ZUS-u, aby

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

Do kiedy złożyć wniosek? Przed wejściem w życie reformy emerytalnej z 1999 roku pracodawca przesyłał składki zbiorczo za wszystkich pracowników - trafiały one do jednego worka. Po zmianach ZUS ma za zadanie rozdzielić je między poszczególnych pracowników i umieścić na indywidualnym koncie

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe. Nie może być ona jednak niższa niż 60 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Źródło: twoja-firma.pl

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

W 2013 roku sąd wydał 128 tys. 363 orzeczenia dotyczące odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

. Chodzi m.in. o duchownych, studentów, małżonków dyplomatów czy osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby takie deklarują kwotę, która stanowi podstawę wymiaru ich składek na ZUS. Musi być ona co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia.Ułatwienie

Tańszy start dla firm?

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To ponad 840 zł. W lepszej sytuacji jest początkujący przedsiębiorca - gdy ktoś po raz pierwszy zakłada firmę, może płacić do ZUS tzw. preferencyjne składki. Ich podstawą jest 30 proc. minimalnego

Zaksięgowanie polisy NNW opłacanej za pracowników

pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 31 i 32 updof. Wartość tego przychodu należy określić w wysokości wartości opłaconych składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Świadczenia na rzecz pracowników w postaci polisy na życie stanowią podstawę wymiaru składek na

Koniec ery śmieciówek, czyli kto za to zapłaci

Nikt nie kwestionuje samej potrzeby wprowadzenia składek ZUS. Obie strony przyznają, że trzeba walczyć z patologiami na rynku pracy, choćby takimi jak nadużywanie umów cywilnych zamiast umów o pracę. Ale związkowcy i pracodawcy stawiają kluczowe pytanie: kto za wprowadzane składki na ZUS ma realnie

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

płaceniem należności podatkowo-składkowych nastąpi w okresie spadku obrotów lub przedsiębiorca regularnie spłaca te zaległości na podstawie umowy z ZUS lub urzędem skarbowym).Przedsiębiorcy, wobec których zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości, nie będą mogli skorzystać z pomocy.Prawa

We wtorek debata o OFE. Wielka polityczna burza w Sejmie

, jeśli następuje realny spadek średniej podstawy wymiaru. Powoduje to konieczność sfinansowania przez skarb państwa powstałego deficytu" - tłumaczy PRB.Na tym nie koniec. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wynikającym z niezbilansowania pierwszego filara (ZUS) jest obowiązująca zasada kwartalnej

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

stopniowo wzrastać i ostatecznie za okres od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 3,5 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak plany te mogą ulec zmianie, gdyż państwo zastanawia się dziś nad przejęciem części aktualnie obowiązującej składki. W praktyce oznaczałoby to, że część

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

przeciętnego wynagrodzenia istotnego wzrostu podstawy wymiaru składki na ZUS. Dla przedsiębiorców oznacza to, że w 2015 r. składka będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym minimalna składka na ZUS wzrośnie do prawie 1100 zł" - napisali w opinii. "Problemem dla drobnych

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Składka na Fundusz PracyObowiązkową składkę na FP płatnicy opłacają za zatrudnione osoby (pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynosi co najmniej

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

W miesiącach listopad-grudzień 2010 r., pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie poprowadzą cykl bezpłatnych wykładów. Na spotkaniach przedstawione będą zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Omówione zostaną obowiązkowe składki i dokumenty wymagane przy

Roczny limit w składkach emerytalnej i rentowych

Kwota ograniczenia podstawyWysokość rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Znacznie dłużej z niemowlęciem - wkrótce duże zmiany w urlopach macierzyńskich

wysokości 60 proc. podstawy wymiaru będzie przysługiwał wszystkim matkom, których ostatni tydzień urlopu macierzyńskiego wypadnie 1 września 2013 r. lub później. Z nowego urlopu będą także mogli korzystać ojcowie.Urlop rodzicielski będzie można podzielić na trzy części. Minimalna część nie będzie jednak

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

wypadkowemu. Chorobowe jest natomiast dobrowolne. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru, z czego po 9,76% tej składki finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, każdy ze swoich środków. Składkę rentową finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, ale w innej proporcji tzn. ten pierwszy 4,5%, a

Emerytury przeciekają dziurami w prawie

Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, dla "Gazety").22 mld zł mogli stracić studiujący. Pokrzywdzony jest każdy, kto skończył uczelnię po 1984 r. ZUS nie odkłada im części składek emerytalnych.Inny przykład - do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ na

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

też zostały one stwierdzone przez ZUS. Płatnik nie musi sporządzać korekty raportów miesięcznych jedynie w przypadku stwierdzenia różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Korektę taką należy jednak złożyć w sytuacji, gdy błąd został popełniony w podstawie wymiaru

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

środków publicznych, składka ta jest miesięczna i niepodzielna.Jeśli więc spełnia Pan warunki do przyznania zasiłku chorobowego, to za lipiec może Pan opłacić składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio pomniejszone. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 60% przeciętnego

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

pracodawca nie ma obowiązku naliczenia od ich wartości składek ubezpieczeniowych. Nie stanowią bowiem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które polegają m.in. na uprawnieniu do

Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

SN rozpoznawał skargę Haliny G., która zażądała od ZUS, by przy obliczaniu podstawy wymiaru jej emerytury, wzięto pod uwagę również zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne, które pobierała już po zakończeniu pracy zawodowej.ZUS odmówił twierdząc, że uwzględnienie zasiłku i świadczenia

Sposoby na wyższą emeryturę

emerytek, pani Gabrieli. "Urodziłam się w maju 1951 r. W wieku 55 lat, a więc w czerwcu 2006 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę, po przepracowaniu 35 lat. ZUS wyliczył mi emeryturę wstawiając do wzoru podstawę wymiaru emerytury z 2006 r. tj. 1977 zł (kwotę bazową) i biorąc staż pracy 35 lat. Od

Rozmowy telefoniczne w firmie

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W określonych okolicznościach może on jednak korzystać ze zwolnienia z oskładkowania. Wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są bowiem ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

emerytów będzie tyle, ile pracujących. Skarbonkę FRD mieliśmy rozbić dopiero po 2020 r. Powinno być w niej wtedy co najmniej 100 mld zł. Ile jest teraz? 17 mld zł. Do funduszu trafiają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.Wniosek powinien zawierać następującą treść:"Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia w terminie od do ... na dziecko

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

;wypadkowe), zawierające dane o: tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek (oraz z innych źródeł finansowania), kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikającego z przepisów

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 2 lata płaciłaby te składki w wymiarze ulgowym: podstawą ich wyliczenia byłoby 20 proc. płacy minimalnej. Szejnfeld przyznał, że kredyt podatkowy nie jest nowym pomysłem, bo funkcjonuje już w polskim prawie, ale - jak

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

zakładu pracy na koszt pracodawcy. Proponowane zmiany dotyczą dowozu transportem zbiorowym (busem, autobusem). Ponadto świadczenie dowozu będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w VATProjekt znosi obowiązek potwierdzenia zgłoszenia

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

składać dokumentację poświadczającą podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie? Z uwagi na to, że opłacał Pan składki sam za siebie, są one zaewidencjonowane na Pana koncie w ZUS (NKP). Nie zwalnia to jednak Pana z obowiązku złożenia wniosku o naliczenie kapitału początkowego. UWAGA! Jeżeli miałeś

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok

Minister pracy zapowiada zmiany w naliczaniu składek

, kapitału nie dostanie. Po zmianach każdy, kto pracował (choćby jeden dzień) przed reformą z 1999 r., będzie miał naliczone składki. To ważne, bo im większy kapitał początkowy, tym większa przyszła emerytura. Na tym nie koniec zmian. Do ustalenia tzw. podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

wypadkiem lub chorobą zawodową to 736,06 zł. Średnia renta wypłacana przez ZUS w lipcu tego roku wynosiła 1425 zł brutto. Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

ofe środków na rachunku w odpowiednim funduszu.Część składki na ubezpieczenie emerytalne, pochodząca ze składki ubezpieczonego, wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest bowiem przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego funduszu. Przy czym taki podział składki obowiązuje wyłącznie

"GP": Renty i emerytury mogą być wyższe o 50 zł

Obecnie nawet milion osób poszukuje w archiwach w całej Polsce swoich dokumentów, aby od stycznia otrzymać wyższe świadczenia od ZUS.Spowodowała to nowelizacja ustawy emerytalnej, zgodnie z którą od 1 stycznia podstawą wymiaru składek za okres, kiedy nie ma potwierdzenia wysokości zarobków, będzie

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, określa art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Zatem jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego). Dlatego od zwracanych menedżerowi wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową, firma nie powinna naliczać składek.Należy jednak podkreślić, że zwolnienie ze składek ZUS

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowegoWypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe stanowi dla niego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie to nie stanowi

Jak mieć wyższą emeryturę

wylicza nam emeryturę na tzw. starych zasadach (z kwotą bazową, latami składkowymi i nieskładkowymi, podstawą wymiaru). Czyli ZUS ustala emeryturę hipotetyczną, jaką byśmy uzyskali w dniu 1 stycznia 1999 r. Załóżmy, że pani Beacie wyjdzie 500 zł emerytury. Ten wynik jest mnożony przez 209 (średnie dalsze

Czy od rocznych nagród trzeba płacić składki do ZUS?

pracodawca powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłata ta stanowi bowiem dla tej osoby przychód ze stosunku pracy.Dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku

Roczny limit składek emerytalnej i rentowych

te ubezpieczenia, a w dokumentach ZUS wykazywać ją z "zerowymi" podstawami wymiaruskładkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Inaczej jest, gdy pracownik nie wskaże płatnika, który ma pomniejszyć mu podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. W takim

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. (...)"Dla przypomnienia - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia ulegające zmniejszeniu za okresy pobierania tych świadczeń. ZUS

Chcesz większą emeryturę? Wylicz kapitał początkowy

dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 r. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy. ZUS sam nie wie, ile przed reformą przyszły emeryt zarabiał - nie wie więc, ile dopisać składek do konta. Jeśli nasz zakład pracy

Oskładkowanie dopłaty do nauki pracownika

zawodowe w formach pozaszkolnych. Takie zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym). Wyłączenie to nie

Posłowie za kontynuacją Funduszu Rezerwy Demograficznej

prawną a dysponentem zgromadzonych na nim środków jest ZUS. Decyzję o ich uruchomieniu może jednak podjąć wyłącznie rząd, na wniosek ZUS. Podstawowym źródłem finansowania FRD jest część składek na ubezpieczenie emerytalne. W 2002 i 2003 było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składek. W kolejnych latach

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

sporządzonym za tego pracownika za sierpień 2009 r. pan Adrian wykaże go z zerowymi składkami na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz z zerowymi podstawami ich wymiaru. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pensji za sierpień br. wypłaconej we wrześniu 2009 r

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

zamrożone w 2009 r. Według CenEA zapowiedzi rządu będą oznaczać realny wzrost opodatkowania gospodarstw domowych o 4,8 mld zł. O taką kwotę mniejsze podatki zapłacilibyśmy, gdyby progi podatkowe rosły w kolejnych latach w sposób odpowiadający indeksacji górnego progu podstawy wymiaru składek na

Resort pracy dyskryminuje kobiety za rodzenie dzieci

odpowiednie wytyczne z Ministerstwa Pracy. Ale resort ani o tym myśli. "Uchwała SN ma jedynie moc związania sprawy, w której została wydana i jako taka nie może być podstawą do wydania decyzji przez ZUS w innych sprawach" - pisze resort pracy w piśmie do rzecznika praw obywatelskich, do którego

Skąd pieniądze na nasze emerytury?

mieli inne priorytety. Fundusz zasilają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej, potem miało być coraz więcej - docelowo 1 proc. Ale żaden kolejny rząd od 1999 r. tych założeń nie realizował. Dziś do FRD trafia tylko

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

. Natomiast te, które różnią obie umowy o pracę, np. wymiar czasu pracy czy kod wykonywanego zawodu - nie są przez ZUS wymagane.Składki społeczneDla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

filar) i okrojonego otwartego funduszu emerytalnego (drugi filar). Pieniądze wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodu PIT - limit odpisu to 4 proc. wynagrodzenia (ściślej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2014 r., nie więcej jednak niż 4495,20 zł (ciut więcej niż przed rokiem

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

emeryturę Wysokość świadczenia zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru; okresów składkowego i nieskładkowego; tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie

"GP": Polacy wypisują się z OFE. Wolą ZUS

świadczenia na starych zasadach, ze względu na sposób jego wyliczania i ograniczenie do 250 proc. tzw. wskaźnika podstawy wymiaru, może nie odzwierciedlać ono wkładu, jaki ponieśli, opłacając składki do ZUS.

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

- 1907 zł, a średnia emerytura ZUS to 2040 zł). Górnikowi rok pracy jest liczony tak, jakby pracował 1,5-1,8 roku, a na emeryturę musi pracować 25 lat. W opublikowanym w grudniu 2014 r. raporcie "Nowoczesne górnictwo made in Poland", wydanym przez Centrum im. Adama Smitha, znajduje się długa

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Podstawą wymiaru składek jest w tym przypadku, rzecz jasna, przychód (pełna kwota wynagrodzenia, stawka godzinowa, prowizja itd.). A co, jeśli wykonujesz dodatkowo umowę-zlecenie z własnym pracodawcą? Też płacisz składki. Podstawą ich wymiaru jest łączny

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

praktykantów - nie mogą bowiem przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; ** wysokość składek ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez 24 miesiące podstawa wymiaru składek wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. było to 415,80 zł, a w 2012 roku

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

wynagrodzenia zaokres choroby, a tym samym nie powinien go wliczać do podstawy wymiaru świadczeniachorobowego, spoczywa więc na pracodawcy. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca ZUS, pracodawca powinien dostarczyć wypełniony przez siebie, zmodyfikowany w związku z wyrokiem Trybunału, druk ZUS Z3, dostępny na

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy. ZUS sam nie wie, ile przed reformą przyszły emeryt zarabiał - nie wie więc, ile dopisać składek do konta. Jeśli nasz zakład pracy jeszcze istnieje, idziemy do

Jak się zmienią renty

przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Te dane podstawiane są pod specjalny dość skomplikowany wzór. I tak wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych

Rząd tnie składkę do OFE

. Rząd tnie składkę Od maja składka do otwartych funduszy emerytalnych spadnie z obecnych 7,3 do 2,3 proc. pensji. Pozostałe 5 proc. zamiast w OFE zostanie zaksięgowane na nowym subkoncie w ZUS. I od razu wydane na obecnych emerytów. Dzięki temu budżet zaoszczędzi w tym roku 11 mld zł, do 2020 r

Hojny ZUS

obliczania podstawy wymiaru świadczeń rentowych i emerytalnych. Wielu Polaków nie potrafi przedstawić zaświadczeń o zarobkach osiąganych od początku pracy zawodowej. Wobec tego ZUS nie bierze tych zarobków pod uwagę przy wyliczaniu emerytury bądź renty. Teraz wystarczy przedstawić ZUS-owi zaświadczenie, że

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2013 r., nie więcej jednak niż 4231,20 zł). Ale uwaga! W momencie podejmowania pieniędzy z IKZE trzeba je będzie doliczyć do dochodu i zapłacić od nich podatek. Nie jest przy tym pewne, jaki ów podatek będzie, bo liczyć się będą stawki PIT aktualne w

Dodatkowe informacje dla zwolnienia z opłaty składek na FP i FGŚP

miesiąca.Wynika to z wyjaśnień udzielonych przez ZUS, na swojej stronie internetowej, w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i 

Jak odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS?

doręczenia orzeczenia. Przy czym sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.Dopiero od wydanej na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej (lub lekarza orzecznika - jeśli nie wniesiono od niego sprzeciwu) decyzji ZUS

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

dokonać pod warunkiem, że składki te nie zostały odliczone od podatku dochodowego. Jednak nie można odliczyć całej zapłaconej składki, a jedynie 7,75% podstawy jej wymiaru, pomimo że opłacana jest ona w wysokości 9% podstawy wymiaru.Ryczałtowiec może pomniejszyć ryczałt również o składki opłacone za

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

ubezpieczeń społecznych, - ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ale tylko w zakresie, w jakim ustawa ta reguluje zasady ustalania stopy procentowej składki wypadkowej) oraz - rozporządzenia określającego szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na

PIT-y 2010: Słowniczek terminów podatkowych

odliczyć w zeznaniu rocznym (jeśli podatnika rozlicza jego pracodawca, to on uwzględnia składkę w tym rozliczeniu) - uwaga! - od podatku. Uwaga! Odliczeniu nie podlega cała zapłacona składka (9 proc. podstawy jej wymiaru), ale tylko 7,75 proc. O tym, jaką kwotę składki za dany rok podatnik może odliczyć

Sejm: nowelizacja ustawy o FRD

jak w 2008 r. - wynosić 0,35 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Ponadto na FRD będzie trafiać 40 proc. przychodów brutto z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, pomniejszonych o odpisy na Fundusz Reprywatyzacji.Nowe przepisy zakładają, że środki zgromadzone przez FRD mogą być

Nie chcemy oszczędzać na emeryturę. Będzie ulga podatkowa?

zarabiająca 3,5 tys. zł nie może wpłacić na IKZE więcej niż 140 zł miesięcznie lub 1680 zł rocznie. Ale dla lepiej zarabiających ustalany jest maksymalny limit wpłat. W ubiegłym roku wynosił on 4031 zł, w 2013 r. maksymalna wpłata na IKZE wynosi 4231,20 zł (kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

wypadkowej) orazrozporządzenia określającego szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ZUS nie wyjaśni nam natomiast przepisów np. w sprawach zasiłków chorobowych czy sprawach emerytalno-rentowych.Z kolei do NFZ można wystąpić o interpretację

ZUS - wieczne życie na kredycie

. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej, potem miało być coraz więcej - docelowo 1 proc. Wobec problemów budżetowych żaden rząd nie zrealizował jednak tych założeń. Dziś do FRD trafia zaledwie 0,3 proc. składki. Fundusz miał też otrzymywać część pieniędzy z prywatyzacji. Przez osiem

Jaką dostaniesz emeryturę?

tzw. podstawy wymiaru,- okresu składkowego i nieskładkowego,- tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do świadczenia.Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru . Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie wybranych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania – wielkość, która stanowi podstawę do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu lub też w innej jednostce miary np. m?, cm?, litrach, sztukach, hektarach

Podatek regresywny

on zastosowanie w składce ZUS, która jest zwolniona z obciążeń powyżej "górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" (projekt zniesienia limitu).

System emerytalny w Polsce

ten wprowadził również przywileje dla osób zatrudnionych w górnictwie i wcześniej, w 1997, roku przywileje emerytalne dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.Poza uprzywilejowanymi zasadami opłacania składek, sektor górniczy wielokrotnie korzystał także z odroczeń lub umorzeń zaległości wobec ZUS a wobec

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

do pracy. Stawki składek ubezpieczeniowychStawki składek ubezpieczeniowych na rok 2011: Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy wymiaru składki (płatnik i ubezpieczony opłacają po połowie). Ubezpieczenia rentowe: 8% przy czym ubezpieczony płaci 1,5%, płatnik 6,5% (obowiązuje od 02.2012 r

Zasiłek

wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika to przeciętne miesięczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.