podstawa wymiaru składek zus

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Pytanie: Spółka zajmuje się pośrednictwem pracy. Zatrudnia pracowników na umowy o pracę ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem i oddelegowuje ich do innego zakładu pracy celem wykonywania określonej pracy, gdzie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracę (umowy zlecenia). Pracownicy pozostają w gotowości do pracy przez cały miesiąc niezależnie od tego, czy wykonują w innej firmie pracę czy nie. Spółka wypłaca im dodatkowo odszkodowanie za czas, w którym nie pracują w tej drugiej firmie, a są tylko do dyspozycji. Czy od kwoty tego odszkodowania należy opłacić składki na ZUS?

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Prawidłowe wyliczenie za ubezpieczonych składek ZUS to dla wielu pracodawców spora odpowiedzialność. Staje się ona jeszcze większa, gdy ubezpieczony uzyskuje dosyć wysokie wynagrodzenie. Płatnik składek powinien wtedy pamiętać o limitach niektórych podstaw wymiaru składek.

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

Zmiany w przepisach prawnych, które wejdą w życie w przyszłym roku, dotyczą również składek ZUS. Wzrost minimalnej płacy spowoduje zwiększenie wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Niektórzy płatnicy będą opłacali dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast dla wszystkich zleceniobiorców, niezależnie od miejsca wykonywania wynikających z umowy czynności, obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe.

Jak liczyć składki za pracownika zatrudnionego za granicą?

osiągniętego przez pracownika (tj. 1.482,46 zł > 1.431,84 zł). Dlatego w tym przypadku do podstawy wymiaru składek ZUS za luty br. pracodawca przyjął kwotę 1.482,46 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. minimalna podstawa wymiaru wynosi 2.015,40 zł. Natomiast dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych jest znacznie niższa. Wynosi ona bowiem tylko 30% kwoty

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Składki ZUS dla przedsiębiorców Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 2247,60 zł (60 proc. x 3746 zł = 2247,60 zł). W związku z tym łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 772,06 zł (bez składki na

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. O co konkretnie chodzi? Obecnie obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że wystarczy jednorazowo opłacić składkę ubezpieczeniową w

TK: Wyższa składka ZUS od niższych przychodów pracujących za granicą jest niekonstytucyjna

TK: Wyższa składka ZUS od niższych przychodów pracujących za granicą jest niekonstytucyjna

przeciętnego wynagrodzenia. W skardze firma tłumaczyła, że przychód takich pracowników pomniejszają otrzymywane przez nich diety za oddelegowanie do pracy za granicą i przez to niższa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Trybunał podzielił to zdanie i uznał przepis za

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Chodzi o to - tłumaczyli autorzy projektu - by zlikwidować możliwość nadużyć polegających na deklarowaniu

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają

Katarzyna Kalata: Jestem gotowa na ZUS. Ale nie wiem, czy ZUS jest gotowy na mnie

Katarzyna Kalata: Jestem gotowa na ZUS. Ale nie wiem, czy ZUS jest gotowy na mnie

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Z pięciu kandydatów tylko pani zdała test pisemny w konkursie na prezesa ZUS. Taki był trudny? Katarzyna Kalata : Były szczegółowe pytania o podstawę wymiaru zasiłku. Pytano o emerytury częściowe, przepisy BHP, umowy na zastępstwo, przetargi. Trzeba było

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała w środę prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot

Kalendarium firmowe

siebie do 15 września - zapłata składek na ZUS za sierpień przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2009 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Reforma emerytalna z 1998 r. dawała ludziom urodzonym między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. możliwość wyboru: pozostać wyłącznie w ZUS lub też podzielić składkę emerytalną między ZUS a OFE. ZUS zabierał 12,22 proc. podstawy wymiaru składki, a do otwartych funduszy emerytalnych szło 7,3

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

lipca - zapłata składek na ZUS za czerwiec przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2009 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6

ZUS: Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców

ZUS: Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców

, że decydujemy się na jak najdotkliwsze kary. Kontrolerzy Zakładu ustalają tzw. stan faktyczny w danej sprawie, a w konsekwencji - okres ubezpieczenia danej osoby, podstawę wymiaru oraz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zostaje wyznaczony

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

działał źle. Przyjęta w czwartek ustawa ma głównie ukrócić patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Przyjęty projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru składek musiałaby wynosić nie

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

- zapłata składek na ZUS za luty przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2009 r. * składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie rentowe - 6

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

ubezpieczeniom społecznym (ma do tego prawo) lub decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek (do tego akurat nie ma prawa). Sprawy z odwołania ciągną się w sądach okręgowych nawet do dwóch lat, a w tym czasie odwołująca się nie zobaczy z ZUS ani złotówki. Nie wiem, czy autorka opinii jest zatrudniona na etacie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

radach nadzorczych byłoby ozusowane od 1 stycznia 2015 roku. Ustawa ma jednak głównie ukrócić inną patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej, z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

pochłaniają ponad 750 zł z pensji pracownika i ponad 550 zł z kieszeni pracodawcy. A w wypadku przedsiębiorcy? - Wysokość składek, jakie będziemy wpłacali, uzależniona jest od podstawy ich wymiaru, jaki zostanie przez nas zadeklarowany - tłumaczy Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS. Czyli to sam

Niezbędnik przedsiębiorcy - terminy, składki, wskaźniki

Niezbędnik przedsiębiorcy - terminy, składki, wskaźniki

ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2010 r. - składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc - tłumaczy Milczarski. - Samo prowadzenie salonu kosmetycznego kosztuje mnie 2,5 tys. zł miesięcznie. Nie wspomnę już o kosztach życia. 1,2 tys. to za mało, żebym mogła zapłacić pensję kosmetyczce i jej składki na ZUS, opłacić

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

więc zarejestrować działalność gospodarczą, zadeklarować najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek (9365 zł) i nawet po jednym miesiącu opłacania ich pobierać następnie przez 52 tygodnie (w przypadku ciąży pojedynczej) lub 72 tygodnie (w przypadku mnogiej) bardzo wysoki zasiłek - nawet ok. 7 tys. zł

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

o 20 proc. w stosunku do tej podanej w tabeli. Składka do ZUS Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać składkę emerytalno-rentową do ZUS. W przypadku działalności gospodarczej składki opłacane są od zadeklarowanej kwoty, która w 2014 r. nie może być niższa niż 2247,6 zł. W przyszłym roku podstawa

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

składek (ZUS-EWN), wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego można zgłosić reklamacje o stanie konta

Komu należy się renta

podstawę wymiaru renty: * 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: * dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. Nowe regulacje zakładają objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych, których podstawę wymiaru składki stanowić będzie

Emerytura przedsiębiorcy

składkę do ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia Ile to jest konkretnie? Minimalna kwota, jaką w 2012 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

minimalnej - o tym niżej). Ile płacimy do ZUS Wysokość składek ubezpieczeniowych dla pracownika na etacie to: - 19,52 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, - 8 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe, - 2,45 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe, - 9 proc. podstawy wymiaru

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

. wtedy, gdy emerytura będzie stanowiła 40 proc. pensji, a renta - 45 proc. WYSOKOŚĆ RENTY Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: * 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z ostatnich 20 lat kalendarzowych

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe. Nie może być ona jednak niższa niż 60 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Źródło: twoja-firma.pl

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia wieku 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych zasad, tj. na podstawie ustalonego i zwaloryzowanego kapitału

Kalendarium firmowe

r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,33 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

. Chodzi m.in. o duchownych, studentów, małżonków dyplomatów czy osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby takie deklarują kwotę, która stanowi podstawę wymiaru ich składek na ZUS. Musi być ona co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Ułatwienie

Kapitał początkowy - bez wniosku ZUS go nie wyliczy

emeryturę, ZUS wyliczy ją, sumując kapitał początkowy i składki odłożone po 1999 r. Każdy rok pracy więcej przed 1999 r. zwiększa kapitał początkowy, bo za okresy składkowe należy nam się 1,3 proc. podstawy wymiaru. Za nieskładkowe 0,7 proc. podstawy wymiaru. Tyle że jest jeden problem. Aby wyliczyć tzw

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę nie z naszej winy (np. zakład ogłosił upadłość, jest niewypłacalny lub zwolnił nas z przyczyn dotyczących pracodawcy). Błędem jest zgłaszanie się do ZUS-u, aby

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Tańszy start dla firm?

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To ponad 840 zł. W lepszej sytuacji jest początkujący przedsiębiorca - gdy ktoś po raz pierwszy zakłada firmę, może płacić do ZUS tzw. preferencyjne składki. Ich podstawą jest 30 proc. minimalnego

Rok po przycięciu OFE. Góra vs. Oręziak o przyszłości systemu emerytalnego

starych (80+). Oba cele udaje się realizować. Oby nie zostało to zaprzepaszczone. - Rok temu z końcem lipca upływał czas na decyzję, czy nadal chce się przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym wcześniej OFE

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

Do kiedy złożyć wniosek? Przed wejściem w życie reformy emerytalnej z 1999 roku pracodawca przesyłał składki zbiorczo za wszystkich pracowników - trafiały one do jednego worka. Po zmianach ZUS ma za zadanie rozdzielić je między poszczególnych pracowników i umieścić na indywidualnym koncie

Zaksięgowanie polisy NNW opłacanej za pracowników

pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 31 i 32 updof. Wartość tego przychodu należy określić w wysokości wartości opłaconych składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Świadczenia na rzecz pracowników w postaci polisy na życie stanowią podstawę wymiaru składek na

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

W 2013 roku sąd wydał 128 tys. 363 orzeczenia dotyczące odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że

Niezbędnik przedsiębiorcy

zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

W miesiącach listopad-grudzień 2010 r., pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie poprowadzą cykl bezpłatnych wykładów. Na spotkaniach przedstawione będą zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Omówione zostaną obowiązkowe składki i dokumenty wymagane przy

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

stopniowo wzrastać i ostatecznie za okres od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 3,5 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak plany te mogą ulec zmianie, gdyż państwo zastanawia się dziś nad przejęciem części aktualnie obowiązującej składki. W praktyce oznaczałoby to, że część

Jak zwiększyć swoją emeryturę

, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie

Niezbędnik przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód na podstawie przepisów o ryczałtach podatkowych (m.in. lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach podatkowych

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Składka na Fundusz PracyObowiązkową składkę na FP płatnicy opłacają za zatrudnione osoby (pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynosi co najmniej

We wtorek debata o OFE. Wielka polityczna burza w Sejmie

wskaźnikiem inflacji nawet wówczas, jeśli następuje realny spadek średniej podstawy wymiaru. Powoduje to konieczność sfinansowania przez skarb państwa powstałego deficytu" - tłumaczy PRB. Na tym nie koniec. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wynikającym z niezbilansowania pierwszego filara (ZUS) jest

Rencistów coraz mniej. Jak dostać rentę?

bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: *24 proc. kwoty bazowej, *po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, *po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok

Koniec ery śmieciówek, czyli kto za to zapłaci

Nikt nie kwestionuje samej potrzeby wprowadzenia składek ZUS. Obie strony przyznają, że trzeba walczyć z patologiami na rynku pracy, choćby takimi jak nadużywanie umów cywilnych zamiast umów o pracę. Ale związkowcy i pracodawcy stawiają kluczowe pytanie: kto za wprowadzane składki na ZUS ma realnie

Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

SN rozpoznawał skargę Haliny G., która zażądała od ZUS, by przy obliczaniu podstawy wymiaru jej emerytury, wzięto pod uwagę również zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne, które pobierała już po zakończeniu pracy zawodowej. ZUS odmówił twierdząc, że uwzględnienie zasiłku i świadczenia

Kalendarium przedsiębiorcy - LIPIEC

opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za czerwiec Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności

Roczny limit w składkach emerytalnej i rentowych

Kwota ograniczenia podstawyWysokość rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

natomiast prawo pracownika do pakietu przysługującego za okres pobierania świadczeń "chorobowych" nie wynika z układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, a pracodawca przekaże go pracownikowi nieodpłatnie, wówczas wartość takiego pakietu należy wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS

Chcesz zwiększyć swoją emeryturę? To możliwe!

+ 36,57 zł = 1087,64 zł. Taką emeryturę panu Tomaszowi wyliczył ZUS. Ale pan Tomasz na ustawowej emeryturze przez dwa lata dorabiał i nadal odprowadzał składki. Ma więc prawo do przeliczenia emerytury na nowo. Ile na tym zyska? Zgodnie z wzorem należy mu się 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok

ZUS: Wnioski o zwrot nadpłaconych składek tylko do 8 maja

O zwrot nadpłaty mogą się starać osoby, które od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. przekroczyły maksymalną podstawę wymiaru składek (tzw. 30-krotność), a obecnie płatnik składek (czyli firma, w której te osoby pracowały) już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego. Osoba

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

też zostały one stwierdzone przez ZUS. Płatnik nie musi sporządzać korekty raportów miesięcznych jedynie w przypadku stwierdzenia różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Korektę taką należy jednak złożyć w sytuacji, gdy błąd został popełniony w podstawie wymiaru

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

przeciętnego wynagrodzenia istotnego wzrostu podstawy wymiaru składki na ZUS. Dla przedsiębiorców oznacza to, że w 2015 r. składka będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym minimalna składka na ZUS wzrośnie do prawie 1100 zł" - napisali w opinii. "Problemem dla drobnych

Kalendarium przedsiębiorcy

innej miejscowości Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2010 r. - składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru - składka na ubezpieczenie

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

środków publicznych, składka ta jest miesięczna i niepodzielna. Jeśli więc spełnia Pan warunki do przyznania zasiłku chorobowego, to za lipiec może Pan opłacić składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio pomniejszone. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 60% przeciętnego

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o przepisy o ryczałtach

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

wypadkowemu. Chorobowe jest natomiast dobrowolne. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru, z czego po 9,76% tej składki finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, każdy ze swoich środków. Składkę rentową finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, ale w innej proporcji tzn. ten pierwszy 4,5%, a

"GP": Renty i emerytury mogą być wyższe o 50 zł

Obecnie nawet milion osób poszukuje w archiwach w całej Polsce swoich dokumentów, aby od stycznia otrzymać wyższe świadczenia od ZUS. Spowodowała to nowelizacja ustawy emerytalnej, zgodnie z którą od 1 stycznia podstawą wymiaru składek za okres, kiedy nie ma potwierdzenia wysokości zarobków, będzie

Emerytury przeciekają dziurami w prawie

Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, dla "Gazety"). 22 mld zł mogli stracić studiujący. Pokrzywdzony jest każdy, kto skończył uczelnię po 1984 r. ZUS nie odkłada im części składek emerytalnych. Inny przykład - do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ na

Jak mieć wyższą emeryturę

osiągnięciu w maju 2011 r. wieku 60 lat, tj. możliwości pełnej emerytury, wystąpiłam do ZUS o ponowne przeliczenie mojej emerytury z uwzględnieniem podstawy wymiaru emerytury z 2011 r., tj. 2822 zł, czyli części socjalnej (tych 24 proc.). Część stażowa miała pozostać bez zmian. Dostałam odpowiedź, że tak nie

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

 wypadkowe), zawierające dane o: tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek (oraz z innych źródeł finansowania), kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikającego z 

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

. z przeszło 24 mln. Do tego dojdzie likwidacja ulgi na dzieci. W zamian pojawi się zasiłek wychowawczy na wszystkie dzieci - 1112,04 zł. Nie będzie składki na NFZ. Zniknie ograniczenie podstawy wymiaru składek na ZUS. Czyli będą płacone od całości nawet bardzo wysokich składek. Nie będzie też

Kalendarium firmowe 15-21 września

. PIT do 21 września - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za sierpień Stawki, składki, wskaźniki 1915,80 zł - to minimalna kwota, jaką w 2009 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na

Rozmowy telefoniczne w firmie

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W określonych okolicznościach może on jednak korzystać ze zwolnienia z oskładkowania. Wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są bowiem ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością

Sposoby na wyższą emeryturę

emerytek, pani Gabrieli. "Urodziłam się w maju 1951 r. W wieku 55 lat, a więc w czerwcu 2006 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę, po przepracowaniu 35 lat. ZUS wyliczył mi emeryturę wstawiając do wzoru podstawę wymiaru emerytury z 2006 r. tj. 1977 zł (kwotę bazową) i biorąc staż pracy 35 lat. Od

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.Wniosek powinien zawierać następującą treść:"Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia w terminie od do ... na dziecko

Twoja emerytura może być wyższa. Zadbaj o kapitał początkowy

przed 1999 rokiem ZUS wylicza nam kapitał początkowy w formie hipotetycznej emerytury na tzw. starych zasadach (z kwotą bazową, latami składkowymi i nieskładkowymi, podstawą wymiaru). Czyli ZUS ustala emeryturę tak, jakbyśmy w 1999 r. przestali pracować. Załóżmy, że pani Beacie wyjdzie 500 zł emerytury

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

). Jeżeli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić niesłusznie opłacone składki. Wysokość składek Gdy już podpiszesz umowę z nianią i wypełnisz wszelkie formularze, warto zobaczyć, ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne. I tak na: - ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

składać dokumentację poświadczającą podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie? Z uwagi na to, że opłacał Pan składki sam za siebie, są one zaewidencjonowane na Pana koncie w ZUS (NKP). Nie zwalnia to jednak Pana z obowiązku złożenia wniosku o naliczenie kapitału początkowego. UWAGA! Jeżeli miałeś

Minister pracy zapowiada zmiany w naliczaniu składek

, kapitału nie dostanie. Po zmianach każdy, kto pracował (choćby jeden dzień) przed reformą z 1999 r., będzie miał naliczone składki. To ważne, bo im większy kapitał początkowy, tym większa przyszła emerytura. Na tym nie koniec zmian. Do ustalenia tzw. podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

ofe środków na rachunku w odpowiednim funduszu.Część składki na ubezpieczenie emerytalne, pochodząca ze składki ubezpieczonego, wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest bowiem przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego funduszu. Przy czym taki podział składki obowiązuje wyłącznie

Jak ZUS wylicza nam emeryturę

: - wysokości tzw. podstawy wymiaru; - okresów składkowych i nieskładkowych; - tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: - 20 lat dowolnie wybranych ze stażu pracy przypadających przed rokiem

Wypełnianie deklaracji PIT

zaliczek pobranych w trakcie roku od twoich dochodów. Który formularz PIT wypełnić? Do końca lutego każda osoba, która pracowała w ubiegłym roku dostaje od pracodawcy PIT-11. Na jego podstawie wypełni swoją deklarację. W przypadku umowy o pracę, zlecenie czy dzieło będzie to PIT-37. Taką samą deklarację

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

emerytów będzie tyle, ile pracujących. Skarbonkę FRD mieliśmy rozbić dopiero po 2020 r. Powinno być w niej wtedy co najmniej 100 mld zł. Ile jest teraz? 17 mld zł. Do funduszu trafiają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki

Niezbędnik przedsiębiorcy - kalendarium firmowe

zeznania rocznego, czyli do końca stycznia Stawki, składki, wskaźniki 1770,82 zł - to minimalna kwota, jaką w listopadzie 2008 r. muszą zadeklarować do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów o

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Jest więc o co się starać. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS

Jak odzyskać rentę i odwołać się od decyzji ZUS

postępowania nie dotyczy przypadków, w których: - oddział ZUS, załatwiając wniosek o przyznanie świadczenia, wydał decyzję odmowną, np. wobec braku wymaganego stażu pracy, albo odmówił przeliczenia podstawy wymiaru z uwagi na to, że zostały wskazane zarobki niepodlegające uwzględnieniu przy ustalaniu tej

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

ostatnich latach bardzo szybko rośnie. Od osób zatrudnionych na etacie odprowadza się składki na ZUS, np. Poczta Polska płaci ok. 700 mln zł rocznie. Czy może w trosce o pieniądze publiczne - jak przekonują organizacje pracodawców - należy wybierać zamówienia najtańsze bez oglądania się na to, ile dana

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

wypadkiem lub chorobą zawodową to 736,06 zł. Średnia renta wypłacana przez ZUS w lipcu tego roku wynosiła 1425 zł brutto. Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego Wypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe stanowi dla niego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie to nie stanowi

PIT 2015. Ulga odsetkowa, na rehabilitację i emeryturę

emerytalnego (drugi). Pieniądze wpłacone na IKZE można będzie odliczyć od dochodu w PIT - limit odpisu to do 4 proc. wynagrodzenia (ściślej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2015 r., nie więcej jednak niż 4750,80 zł (ciut więcej niż przed rokiem). Ale uwaga! W momencie podejmowania z

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego). Dlatego od zwracanych menedżerowi wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową, firma nie powinna naliczać składek.Należy jednak podkreślić, że zwolnienie ze składek ZUS

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 2 lata płaciłaby te składki w wymiarze ulgowym: podstawą ich wyliczenia byłoby 20 proc. płacy minimalnej. Szejnfeld przyznał, że kredyt podatkowy nie jest nowym pomysłem, bo funkcjonuje już w polskim prawie, ale - jak

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, określa art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Zatem jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

ZUS zaniżał świadczenia. Aż 3 miliardy do zwrotu

Konieczność zwrotu należnych zasiłków chorobowych jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2008 roku. Stwierdził on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzania składka na

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

okresy składkowe (lata, za które mamy odprowadzane składki, a więc lata pracy czy urlop wychowawczy, umowa-zlecenie, jeżeli odprowadzane są od niej składki) i nieskładkowe (np. studia). Przy czym okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 okresów składkowych. Jeżeli kwota wyliczona przez ZUS będzie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery