podstawa wymiaru składek zus

Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Odszkodowanie wypłacane pracownikom a podstawa wymiaru składek na ZUS

Pytanie: Spółka zajmuje się pośrednictwem pracy. Zatrudnia pracowników na umowy o pracę ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem i oddelegowuje ich do innego zakładu pracy celem wykonywania określonej pracy, gdzie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracę (umowy zlecenia). Pracownicy pozostają w gotowości do pracy przez cały miesiąc niezależnie od tego, czy wykonują w innej firmie pracę czy nie. Spółka wypłaca im dodatkowo odszkodowanie za czas, w którym nie pracują w tej drugiej firmie, a są tylko do dyspozycji. Czy od kwoty tego odszkodowania należy opłacić składki na ZUS?

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Prawidłowe wyliczenie za ubezpieczonych składek ZUS to dla wielu pracodawców spora odpowiedzialność. Staje się ona jeszcze większa, gdy ubezpieczony uzyskuje dosyć wysokie wynagrodzenie. Płatnik składek powinien wtedy pamiętać o limitach niektórych podstaw wymiaru składek.

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

Zmiany w przepisach prawnych, które wejdą w życie w przyszłym roku, dotyczą również składek ZUS. Wzrost minimalnej płacy spowoduje zwiększenie wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Niektórzy płatnicy będą opłacali dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast dla wszystkich zleceniobiorców, niezależnie od miejsca wykonywania wynikających z umowy czynności, obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe.

Jak liczyć składki za pracownika zatrudnionego za granicą?

). Dlatego w tym przypadku do podstawy wymiaru składek ZUS za luty br. pracodawca przyjął kwotę 1.482,46 zł.Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Niższy ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. W 2011 r. minimalna podstawa wymiaru wynosi 2.015,40 zł. Natomiast dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych jest znacznie niższa. Wynosi ona bowiem tylko 30% kwoty

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Składki ZUS dla przedsiębiorców Podstawę wymiaru składek dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli kwota 2247,60 zł (60 proc. x 3746 zł = 2247,60 zł). W związku z tym łączna wysokość składek ZUS wynosić będzie 772,06 zł (bez składki na

SN: Wyższe składki do ZUS dla menedżerów spółek kapitałowych

wypłacała im spółka, którą zarządzali, menedżerowie odprowadzali we własnym zakresie, jako jednoosobowa firma, składki na ZUS, przy czym podstawa wymiaru składek w tym wypadku była stosunkowo niska i z reguły wynosiła nie więcej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. O co konkretnie chodzi? Obecnie obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że wystarczy jednorazowo opłacić składkę ubezpieczeniową w

Mordasewicz: decyzja SN ws. składek ZUS dla menedżerów - racjonalna

menedżerów - członków zarządu spółek. Od przychodu, jaki wypłacała im spółka, którą zarządzali, menedżerowie odprowadzali we własnym zakresie, jako jednoosobowa firma, składki na ZUS, przy czym podstawa wymiaru składek w tym wypadku była stosunkowo niska i z reguły wynosiła nie więcej niż 60 proc

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Chodzi o to - tłumaczyli autorzy projektu - by zlikwidować możliwość nadużyć polegających na deklarowaniu

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają

Katarzyna Kalata: Jestem gotowa na ZUS. Ale nie wiem, czy ZUS jest gotowy na mnie

Katarzyna Kalata: Jestem gotowa na ZUS. Ale nie wiem, czy ZUS jest gotowy na mnie

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Z pięciu kandydatów tylko pani zdała test pisemny w konkursie na prezesa ZUS. Taki był trudny? Katarzyna Kalata : Były szczegółowe pytania o podstawę wymiaru zasiłku. Pytano o emerytury częściowe, przepisy BHP, umowy na zastępstwo, przetargi. Trzeba było

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

. Ustawa zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych" - podała w środę prezydencka kancelaria. Dodano, że podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot

ZUS: Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców

ZUS: Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców

, że decydujemy się na jak najdotkliwsze kary. Kontrolerzy Zakładu ustalają tzw. stan faktyczny w danej sprawie, a w konsekwencji - okres ubezpieczenia danej osoby, podstawę wymiaru oraz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zostaje wyznaczony

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Reforma emerytalna z 1998 r. dawała ludziom urodzonym między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. możliwość wyboru: pozostać wyłącznie w ZUS lub też podzielić składkę emerytalną między ZUS a OFE. ZUS zabierał 12,22 proc. podstawy wymiaru składki, a do otwartych funduszy emerytalnych szło 7,3

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

działał źle. Przyjęta w czwartek ustawa ma głównie ukrócić patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Przyjęty projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru składek musiałaby wynosić nie

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

ubezpieczeniom społecznym (ma do tego prawo) lub decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek (do tego akurat nie ma prawa). Sprawy z odwołania ciągną się w sądach okręgowych nawet do dwóch lat, a w tym czasie odwołująca się nie zobaczy z ZUS ani złotówki. Nie wiem, czy autorka opinii jest zatrudniona na etacie

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego kwoty minimalnej. Przedsiębiorcy wybierali drugie, zazwyczaj korzystniejsze dla nich rozwiązanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była określona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i potwierdzany potem przez ZUS, który np. nie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

Sejm o ozusowaniu zleceń. Posłowie zgodni, spór tylko o datę wejścia w życie

radach nadzorczych byłoby ozusowane od 1 stycznia 2015 roku. Ustawa ma jednak głównie ukrócić inną patologię polegającą na tym, że obecnie pracodawcy odprowadzają składki od jednej, najniższej, z kilku zawieranych z daną osobą umów-zleceń. Projekt zakłada, że w takim przypadku wysokość podstawy wymiaru

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

6,6 tys. zł z ZUS-u Teraz resort pracy chce zmiany przepisu, który mówi, od jakiej podstawy ZUS wylicza zasiłek macierzyński. Dziś decyduje o tym przychód, od którego przedsiębiorca płacił ostatnio składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

prowadzeniu działalności - opłacaną od podstawy stanowiącej faktycznie osiągnięty przychód, bez określenia jego kwoty minimalnej. Przedsiębiorcy wybierali drugie, zazwyczaj korzystniejsze dla nich rozwiązanie, w którym podstawa wymiaru składek nie była określona przez ustawodawcę. Wybór był zgodny z prawem i

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc - tłumaczy Milczarski. - Samo prowadzenie salonu kosmetycznego kosztuje mnie 2,5 tys. zł miesięcznie. Nie wspomnę już o kosztach życia. 1,2 tys. to za mało, żebym mogła zapłacić pensję kosmetyczce i jej składki na ZUS, opłacić

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

więc zarejestrować działalność gospodarczą, zadeklarować najwyższą możliwą podstawę wymiaru składek (9365 zł) i nawet po jednym miesiącu opłacania ich pobierać następnie przez 52 tygodnie (w przypadku ciąży pojedynczej) lub 72 tygodnie (w przypadku mnogiej) bardzo wysoki zasiłek - nawet ok. 7 tys. zł

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

o 20 proc. w stosunku do tej podanej w tabeli. Składka do ZUS Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać składkę emerytalno-rentową do ZUS. W przypadku działalności gospodarczej składki opłacane są od zadeklarowanej kwoty, która w 2014 r. nie może być niższa niż 2247,6 zł. W przyszłym roku podstawa

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji. Nowe regulacje zakładają objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych, których podstawę wymiaru składki stanowić będzie

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

składek (ZUS-EWN), wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego można zgłosić reklamacje o stanie konta

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitał jest obliczany na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

. wtedy, gdy emerytura będzie stanowiła 40 proc. pensji, a renta - 45 proc. WYSOKOŚĆ RENTY Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: * 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z ostatnich 20 lat kalendarzowych

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia wieku 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku. Emerytura ta obliczona zostanie według nowych zasad, tj. na podstawie ustalonego i zwaloryzowanego kapitału

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe. Nie może być ona jednak niższa niż 60 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Źródło: twoja-firma.pl

Rok po przycięciu OFE. Góra vs. Oręziak o przyszłości systemu emerytalnego

starych (80+). Oba cele udaje się realizować. Oby nie zostało to zaprzepaszczone. - Rok temu z końcem lipca upływał czas na decyzję, czy nadal chce się przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość ma trafiać do ZUS. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym wcześniej OFE

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

była zawarta, nie ma podstaw do przyznania świadczenia. O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy straciliśmy pracę nie z naszej winy (np. zakład ogłosił upadłość, jest niewypłacalny lub zwolnił nas z przyczyn dotyczących pracodawcy). Błędem jest zgłaszanie się do ZUS-u, aby

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Nie każdy może zamienić emeryturę. (Trzeba osiągnąć ustawowy wiek

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

. Chodzi m.in. o duchownych, studentów, małżonków dyplomatów czy osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby takie deklarują kwotę, która stanowi podstawę wymiaru ich składek na ZUS. Musi być ona co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Ułatwienie

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

Do kiedy złożyć wniosek? Przed wejściem w życie reformy emerytalnej z 1999 roku pracodawca przesyłał składki zbiorczo za wszystkich pracowników - trafiały one do jednego worka. Po zmianach ZUS ma za zadanie rozdzielić je między poszczególnych pracowników i umieścić na indywidualnym koncie

Tańszy start dla firm?

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To ponad 840 zł. W lepszej sytuacji jest początkujący przedsiębiorca - gdy ktoś po raz pierwszy zakłada firmę, może płacić do ZUS tzw. preferencyjne składki. Ich podstawą jest 30 proc. minimalnego

Zaksięgowanie polisy NNW opłacanej za pracowników

pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 31 i 32 updof. Wartość tego przychodu należy określić w wysokości wartości opłaconych składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Świadczenia na rzecz pracowników w postaci polisy na życie stanowią podstawę wymiaru składek na

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

W 2013 roku sąd wydał 128 tys. 363 orzeczenia dotyczące odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że

Jaki wpływ na emerytury ma zaangażowanie OFE na giełdzie

stopniowo wzrastać i ostatecznie za okres od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 3,5 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak plany te mogą ulec zmianie, gdyż państwo zastanawia się dziś nad przejęciem części aktualnie obowiązującej składki. W praktyce oznaczałoby to, że część

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

płaceniem należności podatkowo-składkowych nastąpi w okresie spadku obrotów lub przedsiębiorca regularnie spłaca te zaległości na podstawie umowy z ZUS lub urzędem skarbowym).Przedsiębiorcy, wobec których zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości, nie będą mogli skorzystać z pomocy.Prawa

Koniec ery śmieciówek, czyli kto za to zapłaci

Nikt nie kwestionuje samej potrzeby wprowadzenia składek ZUS. Obie strony przyznają, że trzeba walczyć z patologiami na rynku pracy, choćby takimi jak nadużywanie umów cywilnych zamiast umów o pracę. Ale związkowcy i pracodawcy stawiają kluczowe pytanie: kto za wprowadzane składki na ZUS ma realnie

We wtorek debata o OFE. Wielka polityczna burza w Sejmie

, jeśli następuje realny spadek średniej podstawy wymiaru. Powoduje to konieczność sfinansowania przez skarb państwa powstałego deficytu" - tłumaczy PRB.Na tym nie koniec. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wynikającym z niezbilansowania pierwszego filara (ZUS) jest obowiązująca zasada kwartalnej

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

W miesiącach listopad-grudzień 2010 r., pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie poprowadzą cykl bezpłatnych wykładów. Na spotkaniach przedstawione będą zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Omówione zostaną obowiązkowe składki i dokumenty wymagane przy

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Składka na Fundusz PracyObowiązkową składkę na FP płatnicy opłacają za zatrudnione osoby (pracowników, zleceniobiorców) podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, których podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (bez stosowania jej rocznego ograniczenia) wynosi co najmniej

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

przeciętnego wynagrodzenia istotnego wzrostu podstawy wymiaru składki na ZUS. Dla przedsiębiorców oznacza to, że w 2015 r. składka będzie wyraźnie wyższa i wraz z ubezpieczeniem chorobowym minimalna składka na ZUS wzrośnie do prawie 1100 zł" - napisali w opinii. "Problemem dla drobnych

Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

SN rozpoznawał skargę Haliny G., która zażądała od ZUS, by przy obliczaniu podstawy wymiaru jej emerytury, wzięto pod uwagę również zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne, które pobierała już po zakończeniu pracy zawodowej. ZUS odmówił twierdząc, że uwzględnienie zasiłku i świadczenia

Roczny limit w składkach emerytalnej i rentowych

Kwota ograniczenia podstawyWysokość rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

ZUS: Wnioski o zwrot nadpłaconych składek tylko do 8 maja

O zwrot nadpłaty mogą się starać osoby, które od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. przekroczyły maksymalną podstawę wymiaru składek (tzw. 30-krotność), a obecnie płatnik składek (czyli firma, w której te osoby pracowały) już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego. Osoba

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

wypadkowemu. Chorobowe jest natomiast dobrowolne. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru, z czego po 9,76% tej składki finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, każdy ze swoich środków. Składkę rentową finansują zleceniodawca i zleceniobiorca, ale w innej proporcji tzn. ten pierwszy 4,5%, a

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

środków publicznych, składka ta jest miesięczna i niepodzielna.Jeśli więc spełnia Pan warunki do przyznania zasiłku chorobowego, to za lipiec może Pan opłacić składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio pomniejszone. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 60% przeciętnego

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

też zostały one stwierdzone przez ZUS. Płatnik nie musi sporządzać korekty raportów miesięcznych jedynie w przypadku stwierdzenia różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł. Korektę taką należy jednak złożyć w sytuacji, gdy błąd został popełniony w podstawie wymiaru

Emerytury przeciekają dziurami w prawie

Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, dla "Gazety").22 mld zł mogli stracić studiujący. Pokrzywdzony jest każdy, kto skończył uczelnię po 1984 r. ZUS nie odkłada im części składek emerytalnych.Inny przykład - do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ na

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

pracodawca nie ma obowiązku naliczenia od ich wartości składek ubezpieczeniowych. Nie stanowią bowiem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które polegają m.in. na uprawnieniu do

"GP": Renty i emerytury mogą być wyższe o 50 zł

Obecnie nawet milion osób poszukuje w archiwach w całej Polsce swoich dokumentów, aby od stycznia otrzymać wyższe świadczenia od ZUS. Spowodowała to nowelizacja ustawy emerytalnej, zgodnie z którą od 1 stycznia podstawą wymiaru składek za okres, kiedy nie ma potwierdzenia wysokości zarobków, będzie

Rozmowy telefoniczne w firmie

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W określonych okolicznościach może on jednak korzystać ze zwolnienia z oskładkowania. Wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS są bowiem ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością

Sposoby na wyższą emeryturę

emerytek, pani Gabrieli. "Urodziłam się w maju 1951 r. W wieku 55 lat, a więc w czerwcu 2006 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę, po przepracowaniu 35 lat. ZUS wyliczył mi emeryturę wstawiając do wzoru podstawę wymiaru emerytury z 2006 r. tj. 1977 zł (kwotę bazową) i biorąc staż pracy 35 lat. Od

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

;wypadkowe), zawierające dane o: tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek (oraz z innych źródeł finansowania), kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikającego z przepisów

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

ostatnich latach bardzo szybko rośnie. Od osób zatrudnionych na etacie odprowadza się składki na ZUS, np. Poczta Polska płaci ok. 700 mln zł rocznie. Czy może w trosce o pieniądze publiczne - jak przekonują organizacje pracodawców - należy wybierać zamówienia najtańsze bez oglądania się na to, ile dana

Urlop ojcowski - kiedy przysługuje pracownikowi - ojcu?

krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek.Wniosek powinien zawierać następującą treść:"Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia w terminie od do ... na dziecko

Co nam zostało z reformy emerytalnej? Były założenia, ale reforma nie została zakończona

emerytów będzie tyle, ile pracujących. Skarbonkę FRD mieliśmy rozbić dopiero po 2020 r. Powinno być w niej wtedy co najmniej 100 mld zł. Ile jest teraz? 17 mld zł. Do funduszu trafiają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

składać dokumentację poświadczającą podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie? Z uwagi na to, że opłacał Pan składki sam za siebie, są one zaewidencjonowane na Pana koncie w ZUS (NKP). Nie zwalnia to jednak Pana z obowiązku złożenia wniosku o naliczenie kapitału początkowego. UWAGA! Jeżeli miałeś

Minister pracy zapowiada zmiany w naliczaniu składek

, kapitału nie dostanie. Po zmianach każdy, kto pracował (choćby jeden dzień) przed reformą z 1999 r., będzie miał naliczone składki. To ważne, bo im większy kapitał początkowy, tym większa przyszła emerytura. Na tym nie koniec zmian. Do ustalenia tzw. podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ

Im wyższe składki - tym wyższa emerytura

ofe środków na rachunku w odpowiednim funduszu.Część składki na ubezpieczenie emerytalne, pochodząca ze składki ubezpieczonego, wynosząca 7,3% podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest bowiem przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego funduszu. Przy czym taki podział składki obowiązuje wyłącznie

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

wypadkiem lub chorobą zawodową to 736,06 zł. Średnia renta wypłacana przez ZUS w lipcu tego roku wynosiła 1425 zł brutto. Przy wyliczaniu świadczenia ma znaczenie to, ile zarabialiśmy. Wnioskodawca może wybrać jako podstawę wymiaru renty: 10 kolejnych lat kalendarzowych, kiedy najlepiej zarabiał, z

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 2 lata płaciłaby te składki w wymiarze ulgowym: podstawą ich wyliczenia byłoby 20 proc. płacy minimalnej. Szejnfeld przyznał, że kredyt podatkowy nie jest nowym pomysłem, bo funkcjonuje już w polskim prawie, ale - jak

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

zakładu pracy na koszt pracodawcy. Proponowane zmiany dotyczą dowozu transportem zbiorowym (busem, autobusem). Ponadto świadczenie dowozu będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w VATProjekt znosi obowiązek potwierdzenia zgłoszenia

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

Wyrównanie wynagrodzenia chorobowegoWypłacone pracownikowi wynagrodzenie chorobowe stanowi dla niego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wynagrodzenie to nie stanowi

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego). Dlatego od zwracanych menedżerowi wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową, firma nie powinna naliczać składek.Należy jednak podkreślić, że zwolnienie ze składek ZUS

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, określa art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Zatem jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

ZUS zaniżał świadczenia. Aż 3 miliardy do zwrotu

Konieczność zwrotu należnych zasiłków chorobowych jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2008 roku. Stwierdził on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzania składka na

Czy od rocznych nagród trzeba płacić składki do ZUS?

pracodawca powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłata ta stanowi bowiem dla tej osoby przychód ze stosunku pracy.Dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku

Jak mieć wyższą emeryturę

wylicza nam emeryturę na tzw. starych zasadach (z kwotą bazową, latami składkowymi i nieskładkowymi, podstawą wymiaru). Czyli ZUS ustala emeryturę hipotetyczną, jaką byśmy uzyskali w dniu 1 stycznia 1999 r. Załóżmy, że pani Beacie wyjdzie 500 zł emerytury. Ten wynik jest mnożony przez 209 (średnie dalsze

Roczny limit składek emerytalnej i rentowych

te ubezpieczenia, a w dokumentach ZUS wykazywać ją z "zerowymi" podstawami wymiaruskładkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Inaczej jest, gdy pracownik nie wskaże płatnika, który ma pomniejszyć mu podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. W takim

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. (...)"Dla przypomnienia - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia ulegające zmniejszeniu za okresy pobierania tych świadczeń. ZUS

Posłowie za kontynuacją Funduszu Rezerwy Demograficznej

prawną a dysponentem zgromadzonych na nim środków jest ZUS. Decyzję o ich uruchomieniu może jednak podjąć wyłącznie rząd, na wniosek ZUS. Podstawowym źródłem finansowania FRD jest część składek na ubezpieczenie emerytalne. W 2002 i 2003 było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składek. W kolejnych latach

Chcesz większą emeryturę? Wylicz kapitał początkowy

dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 r. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy. ZUS sam nie wie, ile przed reformą przyszły emeryt zarabiał - nie wie więc, ile dopisać składek do konta. Jeśli nasz zakład pracy

Oskładkowanie dopłaty do nauki pracownika

zawodowe w formach pozaszkolnych. Takie zwolnienie ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym). Wyłączenie to nie

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

sporządzonym za tego pracownika za sierpień 2009 r. pan Adrian wykaże go z zerowymi składkami na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz z zerowymi podstawami ich wymiaru. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pensji za sierpień br. wypłaconej we wrześniu 2009 r

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

. Natomiast te, które różnią obie umowy o pracę, np. wymiar czasu pracy czy kod wykonywanego zawodu - nie są przez ZUS wymagane.Składki społeczneDla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof

Resort pracy dyskryminuje kobiety za rodzenie dzieci

odpowiednie wytyczne z Ministerstwa Pracy. Ale resort ani o tym myśli. "Uchwała SN ma jedynie moc związania sprawy, w której została wydana i jako taka nie może być podstawą do wydania decyzji przez ZUS w innych sprawach" - pisze resort pracy w piśmie do rzecznika praw obywatelskich, do którego

Skąd pieniądze na nasze emerytury?

mieli inne priorytety. Fundusz zasilają składki płacone przez Polaków na ubezpieczenia społeczne. Początkowo było to 0,1 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej, potem miało być coraz więcej - docelowo 1 proc. Ale żaden kolejny rząd od 1999 r. tych założeń nie realizował. Dziś do FRD trafia tylko

"GP": Polacy wypisują się z OFE. Wolą ZUS

ustalone świadczenia na starych zasadach, ze względu na sposób jego wyliczania i ograniczenie do 250 proc. tzw. wskaźnika podstawy wymiaru, może nie odzwierciedlać ono wkładu, jaki ponieśli, opłacając składki do ZUS.

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

emeryturę Wysokość świadczenia zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru; okresów składkowego i nieskładkowego; tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie

CenEA: na zamrożeniu progów w PIT rodziny stracą 4,8 mld zł

zamrożone w 2009 r. Według CenEA zapowiedzi rządu będą oznaczać realny wzrost opodatkowania gospodarstw domowych o 4,8 mld zł. O taką kwotę mniejsze podatki zapłacilibyśmy, gdyby progi podatkowe rosły w kolejnych latach w sposób odpowiadający indeksacji górnego progu podstawy wymiaru składek na

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

wynagrodzenia zaokres choroby, a tym samym nie powinien go wliczać do podstawy wymiaru świadczeniachorobowego, spoczywa więc na pracodawcy. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca ZUS, pracodawca powinien dostarczyć wypełniony przez siebie, zmodyfikowany w związku z wyrokiem Trybunału, druk ZUS Z3, dostępny na

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Podstawą wymiaru składek jest w tym przypadku, rzecz jasna, przychód (pełna kwota wynagrodzenia, stawka godzinowa, prowizja itd.). A co, jeśli wykonujesz dodatkowo umowę-zlecenie z własnym pracodawcą? Też płacisz składki. Podstawą ich wymiaru jest łączny

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

praktykantów - nie mogą bowiem przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; ** wysokość składek ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez 24 miesiące podstawa wymiaru składek wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. było to 415,80 zł, a w 2012 roku

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy. ZUS sam nie wie, ile przed reformą przyszły emeryt zarabiał - nie wie więc, ile dopisać składek do konta. Jeśli nasz zakład pracy jeszcze istnieje, idziemy do

Hojny ZUS

obliczania podstawy wymiaru świadczeń rentowych i emerytalnych. Wielu Polaków nie potrafi przedstawić zaświadczeń o zarobkach osiąganych od początku pracy zawodowej. Wobec tego ZUS nie bierze tych zarobków pod uwagę przy wyliczaniu emerytury bądź renty. Teraz wystarczy przedstawić ZUS-owi zaświadczenie, że

Wszystko o zasiłku chorobowym

wynagrodzenia, a w przypadku osób rozpoczynających tę działalność wynosi ona 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Składka za grudzień dla pierwszej grupy osób wynosi 36,23 zł, a dla drugiej 6,61 zł. Wysokość zasiłku chorobowego to 80 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia), a za okres pobytu szpitalu 70 proc

Rząd tnie składkę do OFE

. Rząd tnie składkę Od maja składka do otwartych funduszy emerytalnych spadnie z obecnych 7,3 do 2,3 proc. pensji. Pozostałe 5 proc. zamiast w OFE zostanie zaksięgowane na nowym subkoncie w ZUS. I od razu wydane na obecnych emerytów. Dzięki temu budżet zaoszczędzi w tym roku 11 mld zł, do 2020 r

Sejm: nowelizacja ustawy o FRD

- tak samo jak w 2008 r. - wynosić 0,35 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Ponadto na FRD będzie trafiać 40 proc. przychodów brutto z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, pomniejszonych o odpisy na Fundusz Reprywatyzacji. Nowe przepisy zakładają, że środki zgromadzone przez FRD

Dodatkowe informacje dla zwolnienia z opłaty składek na FP i FGŚP

miesiąca.Wynika to z wyjaśnień udzielonych przez ZUS, na swojej stronie internetowej, w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i 

Jak się zmienią renty

przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Te dane podstawiane są pod specjalny dość skomplikowany wzór. I tak wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: - 24 proc. kwoty bazowej, - po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych

PIT-y 2014: ulga odsetkowa, rehabilitacyjne i za oszczędzanie w IKZE

filar) i okrojonego otwartego funduszu emerytalnego (drugi filar). Pieniądze wpłacone na IKZE można odliczyć od dochodu PIT - limit odpisu to 4 proc. wynagrodzenia (ściślej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) za 2014 r., nie więcej jednak niż 4495,20 zł (ciut więcej niż przed rokiem

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

- 1907 zł, a średnia emerytura ZUS to 2040 zł). Górnikowi rok pracy jest liczony tak, jakby pracował 1,5-1,8 roku, a na emeryturę musi pracować 25 lat. W opublikowanym w grudniu 2014 r. raporcie "Nowoczesne górnictwo made in Poland", wydanym przez Centrum im. Adama Smitha, znajduje się długa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery