podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 2011

Anna Popiołek

Ubezpieczyciele chcą pisać ustawę o prywatnych polisach zdrowotnych

Ubezpieczyciele chcą pisać ustawę o prywatnych polisach zdrowotnych

Towarzystwa ubezpieczeniowe zrzeszone w Polskiej Izbie Ubezpieczeń lobbują w Ministerstwie Zdrowia za korzystnym dla nich kształcie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

Ustalenie zakresu ubezpieczeń, którym podlega osoba zatrudniona, należy do obowiązków płatnika. Aby mógł on prawidłowo to ustalić, powinien dysponować konkretnymi informacjami pozyskanymi od ubezpieczonego. Najlepiej, gdy ten przekaże je płatnikowi na piśmie. Ich brak może spowodować, że do ZUS zostaną przekazane błędne dokumenty ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

1 października 2011 roku weszły w życie przepisy na mocy, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci składkę na ubezpieczenie społeczne niań, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jaki musi zostać spełniony jest wcześniejsze zawarcie z opiekunką umowy uaktywniającej.

"DGP": Emigranci zarobkowi leczą się w Polsce, my do nich dopłacamy

"DGP": Emigranci zarobkowi leczą się w Polsce, my do nich dopłacamy

Według dziennikarzy w I półroczu 2013 r. zagraniczni pacjenci wydali u nas 30 mln zł, a od początku 2011 r. już ponad 150 mln zł. Leczyli się na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że zapłacili za to ich krajowi ubezpieczyciele. Polscy lekarze skarżą się, że te

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

NFZ nie refunduje leczenia za granicą bez promesy. 'Brak przepisów'

matki. Najdroższy był pacjent z mukowiscydozą, który w 2012 r. miał zgodę na przeszczep wątroby i płuc we francuskiej klinice. Poza "planowanymi za zgodą" NFZ opłaca też pomoc w nagłych przypadkach na podstawie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). Np. w 2011 r. wydał na nie 11

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

zdrowotne i społeczne od tych zarobków odprowadził w ich imieniu pracodawca, wreszcie ile zaliczki na podatek wpłacił na konto urzędu skarbowego. Na podstawie tych informacji podatnik może teraz samodzielnie wypełnić zeznanie roczne. Podatnika wyręczy fiskus W połowie marca Ministerstwo Finansów ma zacząć

Kobieta zapłaci za ubezpieczenie tyle samo, ile mężczyzna

Kobieta zapłaci za ubezpieczenie tyle samo, ile mężczyzna

To konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2011 r. Zakazywał on stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej. Nowela, którą w poniedziałek podpisał prezydent, zakłada również zakaz różnicowania składek w zależności od

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

ubezpieczony - 1,5% podstawy wymiaru. Składkę wypadkową w wysokości 1,67% płaci całą zleceniodawca, a zdrowotną 9% - całą zleceniobiorca. Część tej składki w wysokości 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Ograniczenie wysokości składek emerytalnej i rentowychRoczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

Wspólnicy" nie grozi jej żadna odpowiedzialność ze strony ZUS. - Zgodnie z przepisami prawa osoba prowadząca działalność gospodarczą sama ustala podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz chorobowe - mówi Michał Jaskólski partner w Kancelarii Prawnej "Świeca i

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

oczywiście poza zasięgiem pani działania - regularnie jesteśmy świadkami "cyfrowych" kłopotów naszego państwa. Wybory samorządowe, system ewidencji pojazdów, brak elektronicznego dowodu osobistego, brak karty ubezpieczenia zdrowotnego - to wszystko są okoliczności obciążające państwo, a uderzające

Polska służba zdrowia na dwóję z plusem

Polska służba zdrowia na dwóję z plusem

zdrowotnej należą długie kolejki do szpitali, a z drugiej strony słabo rozwinięty system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, przez co te usługi są bardzo drogie - powiedział "Gazecie" Martin Vial, prezes Europ Assistance. Mieszkańcy pozostałych badanych krajów nie byli aż tak krytyczni. Włosi

e-PIT idzie na kolejny rekord. 5 mln PIT-ów w sieci na horyzoncie?

e-PIT idzie na kolejny rekord. 5 mln PIT-ów w sieci na horyzoncie?

rozliczeń dopiero przed nami. Do końca lutego pracodawcy mieli czas na przekazanie swoim pracownikom formularzy PIT-11. Są w nich informacje o tym, ile w poprzednim roku pracownik zarobił pieniędzy, jakie kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadził w jego imieniu pracodawca i wreszcie

Lepiej sprawdź, za co płaci NFZ. Kobiecie dopisali USG jąder

Lepiej sprawdź, za co płaci NFZ. Kobiecie dopisali USG jąder

prywatnej. A przecież co miesiąc odprowadzam więcej niż z 300 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak wygląda spersonalizowane konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta Zdziwienie, zaglądając do ZIP Joanna Świerczyńska bardzo dokładnie zbadała swój wykaz świadczeń medycznych. Dowiedziała się bowiem, że

MF: ponad 2 mln PIT-ów rocznych złożono przez internet

MF: ponad 2 mln PIT-ów rocznych złożono przez internet

podatku i od dochodu. Od podatku można odliczyć składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą. Podatek zmniejsza też ulga na dzieci. Odliczeniu podlega kwota 1112,04 zł na każde dziecko za rok, niezależnie od liczby

Coraz więcej skarg na pracodawców [RAPORT PIP]

Coraz więcej skarg na pracodawców [RAPORT PIP]

;ucieczki" pracodawców w niepracownicze - tańsze - formy zatrudnienia - stwierdza PIP. - Ponadto fakt powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów o dzieło, które nie wiążą się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skutkuje zaniechaniem

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Narodowy Fundusz Zdrowia; - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; - uczelnie publiczne; - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; - państwowe i

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

. kontroli państwowej uporządkowane dane GUS, powiedziała, że w 2010 r. 546,7 tys. Polaków wykonywało obowiązki wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umów-zleceń i umów o dzieło. W 2011 r. takich osób było już ponad milion (1 mln 12,9 tys.). Dziś pracujących bez etatów jest więcej. Informacje

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji. Jakie konsekwencje? Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.: naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich

Biurokracja nadal kwitnie

o potwierdzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.   Jak do tej pory nie udało się rozwiązać problemu z wystawianiem potwierdzenia składki zdrowotnej, choć pomysłów na regulację tej sprawy było sporo, ale jak na razie żaden z nich nie uzyskał akceptacji i nie został zrealizowany. Jednym z

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

Na początek składka zdrowotna. Trybunał Konstytucyjny uznał w październiku 2010 r., że fundowanie darmowej opieki zdrowotnej jednej grupie zawodowej, w której są i biedni, i bogaci rolnicy, jest sprzeczne z konstytucją. Dał rządowi 15 miesięcy. Jeśli parlament nie zdąży do lutego, rolnicy będą

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

dłużnikach. Ale zajrzeliśmy do hipotek sprzedawanych przez stocznię gruntów, które na podstawie decyzji sądu zostały zajęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - 12,8 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, - 4 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 1,2 mln zł - zaległe składki

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

pozarolniczą działalność gospodarczą - 820 zł miesięcznie. Dziś rolnicy płacą na KRUS ok. 100 zł miesięcznie! Ubezpieczenia społeczne rolników i przedsiębiorców Dziś składki zdrowotne za rolników opłaca państwo i jest to 17,5 zł za hektar na miesiąc. Kwota ta jest ustalana na podstawie ceny żyta. Składki

MF: ulgi PIT na razie bez zmian w 2012 r. Ulga dla wielodzietnych dopiero w 2013

ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą. Podatek zmniejsza też ulga na dzieci. Odliczeniu podlega kwota 1112,04 zł na każde dziecko za rok, niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Od podatku odliczone mogą być też wydatki poniesione na

Raiffeisen kupi Polbank. Powstanie szósty największy bank w Polsce

Zamiar przejęcia Polbanku szef grupy Raiffeisen Herbert Stepic ogłosił już ponad rok temu, w lutym 2011 r. Wtedy z wielką pompą odtrąbiono podpisanie umowy, na podstawie której grecki właściciel Polbanku - grupa EFG Eurobank - odda 70 proc. jego udziałów. Według nieoficjalnych ustaleń Austriacy w

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

przebywania na urlopie wychowawczym oraz dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na własny rachunek.Dla pierwszej z wymienionych grup w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

zarobił w 2013 r. nie więcej niż taką właśnie kwotę (chodzi o dochód!), nie płaci podatku. Jeśli jednak płacił w ciągu roku zaliczki na podatek, warto złożyć PIT, żeby je odzyskać. Wyliczone na podstawie skali podatki pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi

Wypadek i co dalej? Jak zadbać o swoje

Zapraszamy na dyżur ekspertów! Dziś (08.12) i jutro (09.12) w godzinach 10-14 eksperci Ergo Hestii i Rzecznika Ubezpieczonych będą czekać na Wasze telefony pod numerem 22 444 40 84. Będą odpowiadać na pytania dotyczące rekompensat dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Czekamy też na Wasze

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

granicą na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG oraz Szwajcarii. Tego obniżenia może dokonać do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru, o ile nie odliczył ich od dochodu (przychodu) bądź podatku w tym państwie na zasadach określonych w ustawie o pdof

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

i nie zniekształci obrazu jednostki - w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń".W styczniu 2011 r. należy przeksięgować wartość VAT zapisem

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

wyliczona w ten sposób musi zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne oraz należny fiskusowi podatek dochodowy od osób fizycznych. W poczet dochodu zaliczone zostaną: ·         Dochody

Coraz więcej płacimy za utrzymanie mieszkań. Koszty drastycznie rosną

kwota, którą dostajemy na rękę po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. GUS podał właśnie, że w 2011 r. statystyczny Polak miał co miesiąc do dyspozycji 1227 zł, czyli realnie o 1,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Z taką sytuacją mamy do czynienia po sześciu

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

poborze zaliczek (na wniosek podatnika). Z kolei podatek pomniejsza o składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane ze środków podatnika, o których mowa w art. 27b ustawy o pdof. Do podatku tego płatnik musi natomiast doliczyć otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na

Firmowe jubileusze a podatek dochodowy

i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Nagroda taka nie stanowi też wtedy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. i kosztem podatkowymCelem działań podejmowanych przez pracodawców, które polegają na uhonorowaniu pracowników z długoletnim stażem pracy, jest chęć

Po świadczenia rodzinne i alimentacyjne bez zaświadczeń z urzędu skarbowego

;dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

poważna pomyłka, bo podatek wyliczony od błędnego dochodu też jest błędny. Zeznanie nadaje się wtedy do kosza.10. Pominięcie składek na ubezpieczenia. Chodzi o zapłacone w zeszłym roku składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ich kwoty można znaleźć w informacji o dochodach, którą wręczył nam

PIT-y 2010: Słowniczek terminów podatkowych

podatkowy kwoty dochodu wolnego od podatku (18 proc. od kwoty dochodu wolnego od podatku, czyli 556,02 zł).Składka na ubezpieczenie zdrowotne - to składka, która trafia do NFZ. W imieniu pracowników w ciągu roku odprowadzają ją co miesiąc ich pracodawcy. Zapłaconą w ciągu roku składkę można i należy potem

Kulisiewicz: Źle, że na e-dowód trzeba czekać dłużej

mieć wiele innych funkcji ułatwiających życie. Miał być m.in. kartą zdrowotną umożliwiającą identyfikację pacjenta w systemie służby zdrowia. - Tego najbardziej mi szkoda. Miałem nadzieję, że wraz z e-dowodem zniknie konieczność noszenia przy sobie pliku zaświadczeń o tym, że jestem ubezpieczony i

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

; ** wysokość zarobków niań - od 1 października 2011 r . obowiązuje przepis, zgodnie z którym państwo zapłaci za nianię zarabiającą nie więcej niż minimalna krajowa składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne (ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech). Teraz niania będzie mogła więc zarabiać więcej

Ściągawka dla ministra Rostowskiego: gdzie nie szukać dodatkowych środków do budżetu

biurze, dochody z tych umów nie są obciążone jakąkolwiek składką (emerytalna, zdrowotna). Z drugiej strony osoby niepłacące tych składek nie mają ubezpieczenia zdrowotnego ani nie odkładają środków na kontach emerytalnych. Rozwiązaniem mogłoby być ryczałtowe "ozusowanie" tego typu umów od

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

. Formalności związane z ZUS Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Ponadto podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz muszą odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Z kolei

Kryzys budżetowy w USA. Historia osądzi kto miał rację

odbiera to jako teatr. Inwestorzy przyzwyczaili się do tego rodzaju gry pomiędzy Republikanami a Demokratami. Z podobnym impasem mieliśmy już przecież do czynienia na przełomie 2012 i 2013 roku. Wtedy mówiło się o klifie fiskalnym. Obecna oś sporu dotyczy reformy ubezpieczeń zdrowotnych zwanej Obamacare

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Min Zdrowia przedstawiło projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, ale nie ma zgody MinFin na odpisywanie takich wydatków od podstawy opodatkowania --Krótka lista chętnych na Polkomtela liczy 7 podmiotów: Solorza-Żaka, TeliaSonerę, Telenor i 4 konsorcja PE

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

, dzieło) zawiera natomiast kodeks cywilny. Stąd nazwa - "cywilnoprawne". Właśnie "punkt siedzenia" decyduje o tym, czy mówimy "umowa cywilna", czy "śmieciówka". Uczeń/student - z reguły nie zabiega o składkę emerytalną, ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego) potwierdzone przez oddział NFZ, na terenie którego zarejestrowany jest pacjent. W nagłych sytuacjach sprawę może załatwić oddział, na terenie którego pacjent aktualnie przebywa. Do potwierdzenia potrzebne będą: dowód osobisty oraz aktualny

Jolanta Fedak: Będziemy mieć skazanych na minimalne emerytury

ludzie mieliby sobie szkodzić? Praca na czarno to brak jakiegokolwiek ubezpieczenia - jak ktoś spadnie z rusztowania i zabije się, rodzina nie dostanie nic. Bez etatu nie płaciliby składek, podatków. Jako formalnie bezrobotni mogliby jeszcze liczyć na pomoc państwa, np. ubezpieczenie zdrowotne. A na

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

z rodziny. Miałby on też finansowaną przez państwo składkę zdrowotną i ubezpieczenie społeczne (ZUS). Skąd na to wszystko pieniądze? Autorzy ustawy nie mówią o podwyższeniu składki zdrowotnej, uważają, że część pieniędzy można znaleźć w obecnym systemie pomocy. Dziś na opiekę długoterminową

SKOK nie odpuszcza. Ściganie synów za długi ojca

. - Przecież był bezrobotny! - denerwuje się pani Agata. I pokazuje dowód z ZUS-u: "W latach 2003-2006 figuruje w rejestrach jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez płatnika Powiatowy Urząd Pracy jako osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych. Brak zgłoszenia do ubezpieczeń

Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej

gdzie indziej ułatwienia - by wjechać do kraju już od 2004 roku wystarczy dowód osobisty, na granicy wszyscy dostają mapy i foldery w języku narodowym. A ma być jeszcze lepiej. - Wszystkim będzie przysługiwać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie karty z NFZ. Zniknie kontrola celna, i tak już bardzo

Plusy i minusy przekształcenia spółki osobowej w kapitałową

kapitałowej, a to w praktyce oznacza, że z tytułu uczestnictwa w spółce nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się bowiem m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników

U progu 2013 r. Co zdrożeje? Co stanieje? Co się zmieni?

pracodawców, jak i osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Wyższe składki na ZUS Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

lub zdrowotnych lub wysokości składek na te ubezpieczenia. Ustawodawca dodał przy tym, iż waloryzacja ta jest obowiązkowa, o ile zmiany w tym zakresie będą miały wpływ na koszty wykonania konkretnego zamówienia. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę czy składek ubezpieczeniowych czasami

Czy rząd zdąży wprowadzić na czas informatyzację służby zdrowia

receptami. Szanse powodzenia dają unijne pieniądze - 85 proc. z potrzebnych 800 mln zł.Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, trzyma kciuki za powodzenie projektu.- Wykorzystanie nowych, czipowych dowodów osobistych jako aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego to dobry pomysł

Koniec przywilejów emerytalnych

zmiana to sposób liczenia mundurowych emerytur. Emerytura dla funkcjonariusza wyniesie 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i wzrastać będzie o 3 proc. za każdy dodatkowy rok. Emerytura będzie podwyższana o 0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

do 36 miesięcy - na czas opieki nad małym dzieckiem. Miałoby być to równoważne z urlopem wychowawczym dla pracowników i za ten okres składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne opłacałby za przedsiębiorcę budżet państwa. "W tej chwili mamy taką sytuację, że w Polsce jest bardzo dużo

Krzystek: Państwo chce zadać cios samorządom

reforma finansów publicznych nie jest prowadzona w taki sposób, jaki byśmy tego oczekiwali. Reforma systemu emerytalnego nie idzie w najlepszym kierunku. W mojej ocenie zaniechano reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. I tutaj są środki, które wypływają jak z dziurawego wiadra. Zgadzam się z profesorem

Nowy wskaźnik bezrobocia. Koniec z oszustami

stanowią Romowie. Problem tylko w tym, że w fałszowaniu wskaźnika bezrobocia udział ma stan prawny uzależniający przyznanie pomocy społecznej od statusu bezrobotnego czy dający darmowe ubezpieczenie zdrowotne osobie zarejestrowanej w pośredniaku. - Wiemy, że trzeba politykę rynku pracy oddzielić od

Raport: Co zdrożeje, co stanieje w 2011 roku

w zależności od marki. To już druga w ostatnich dwóch latach podatkowa podwyżka, bo od marca 2009 r. wzrosła akcyza. Według największego browaru Kompanii Piwowarskiej (marki Tyskie, Lech, Żubr) podwyżka VAT wywoła w 2011 r. spadek spożycia w Polsce o ok. 1 proc., czyli piwosze wypiją o 36 mln kufli

Bezpłatne leczenie na wakacjach

zawodową czy nauką. Stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w kraju pobytu do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne ze względów medycznych. Na jej podstawie można korzystać z opieki zdrowotnej w danym kraju UE lub EFTA na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

lata z systemu ZUS nie mogłem wytrzebić starego numeru mojego dowodu osobistego - jeszcze książeczkowego - choć wymieniałem już dwa razy plastikowy. Inny przykład? Żeby dostać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, musimy za każdym razem wypełniać wniosek z załącznikami. W moim przypadku jako

Sieci i sidła polskich e-urzędów

dwa razy plastikowy. Inny przykład? Żeby dostać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, musimy za każdym razem wypełniać wniosek z załącznikami. W moim przypadku jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Za każdym razem, choć moje dane od dawna

Internetowy Zdrowotny Informator Pacjenta uruchomiony w Wielkopolsce

następująco: pacjent przychodzi do lekarza, wyciąga dowód osobisty z podpisem elektronicznym (będą wydawane od 1 stycznia 2011 r.), lekarz na tej podstawie otwiera w komputerze e-kartę pacjenta, tam umieszcza diagnozę i informację, jakie leki przepisał, wystawia w systemie e-receptę, a aptekarz - też

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje się go na formularzu ZUS ZUA (albo ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca zgłasza się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego), przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.Ponadto w niektórych sytuacjach konieczne jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej różne świadczenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

lub funduszu prewencji i rehabilitacji. Ponadto ze środków funduszu administracyjnego finansowane są koszty obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Tworzy się go z odpisów od funduszu składkowego i od funduszu emerytalno-rentowego, w wysokości do 9% planowanych wydatków funduszu składkowego

Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych

Numer ubezpieczenia społecznego (ang. Social Security number, skrót SSN) – w Stanach Zjednoczonych dziewięciocyfrowa liczba przypisywana: obywatelom tego kraju, cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały) – „zieloną kartę”, cudzoziemcom

Ubezpieczenie assistance

pokrywanych kosztów, rodzaj świadczeń, zakres terytorialny, częstotliwość korzystania z usług itp.).Zakres ubezpieczenia i oferowanych usług może być też zróżnicowany pod względem grup celowych. Na przykład w przypadku ubezpieczeń assistance dla grup najbardziej uprzywilejowanych może on obejmować, oprócz

Medicare

się do nowego 100-dniowego okresu świadczenia. Part B – Plan dotyczący ubezpieczenia na usługi medycznePart B ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje niektóre usługi i produkty które nie są objęte Part A, generalnie na zasadach ambulatoryjnych. Part B jest opcjonalna i może zostać pominięta, jeśli beneficjent

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.