podejście normatywne

Jak nowe technologie mogą zasilić branżę energetyczną?

Rynek energetyczny w Polsce zmaga się dziś zarówno ze zmianami wynikającymi z restrukturyzacji i deregulacji w obszarze sprzedaży energii oraz gazu, jak i wyzwaniami właściwymi dla dużych przedsiębiorstw - jak wspomóc pracowników, aby byli bardziej zaangażowani, efektywni i lepiej ze sobą współpracowali. W każdym z tych obszarów kluczowe wsparcie oferują systemy informatyczne, które są również podstawą wszelkich rozwiązań dopiero zwiastujących przyszłe standardy.

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

 2013 r. - wylicza Izba. Minister rusza do boju NIK zauważyła też jednak, że od 2014 r. prace nad uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego oraz nad wypracowaniem podejścia jednostek podległych ministrowi finansów do kontroli podmiotów dokonujących transferu dochodów uległy przyspieszeniu

podejście normatywne

Podejście normatywne - jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być. Podejście normatywne ma zalety i wady.Zalety:
w literaturze prezentowane są różne modele polityki gospodarczej optymalnej z punktu widzenia określonych kryteriów.
rozważania mają charakter generalny
modele i zalecenia są formułowane

więcej o podejście normatywne na pl.wikipedia.org