podejście normatywne

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

 2013 r. - wylicza Izba. Minister rusza do boju NIK zauważyła też jednak, że od 2014 r. prace nad uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego oraz nad wypracowaniem podejścia jednostek podległych ministrowi finansów do kontroli podmiotów dokonujących transferu dochodów uległy przyspieszeniu

podejście normatywne

Podejście normatywne - jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być. Podejście normatywne ma zalety i wady.Zalety:
w literaturze prezentowane są różne modele polityki gospodarczej optymalnej z punktu widzenia określonych kryteriów.
rozważania mają charakter generalny
modele i zalecenia są formułowane

więcej o podejście normatywne na pl.wikipedia.org