podatek wyrównawczy

Marcin Czyżewski

Pomoc dla kombatantów i ofiar represji. Jakie przysługują im zasiłki i dodatki?

Pomoc dla kombatantów i ofiar represji. Jakie przysługują im zasiłki i dodatki?

Mogą liczyć na wsparcie państwa. Od jesieni części z nich przysługuje świadczenie wyrównawcze.

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

powinny mieć - w ocenie PIE - charakter ponadnarodowy. PIE proponuje zatem: - Stworzenie unijnej "czarnej listy rajów podatkowych"; - Umożliwienie Komisji Europejskiej nakładania sankcji na kraje stosujące nieuczciwą konkurencję podatkową; - Wprowadzenie "podatku wyrównawczego"

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Ministerstwa Finansów za trzy kwartały 2020 roku, opublikowane pod koniec października, pokazują, że dochody podatkowe z tytułu podatku PIT (z którego dostają udział samorządy) spadły o prawie 6 proc. w stosunku do zeszłego roku. To jest o blisko 2,8 mld zł mniej. Natomiast z podatku CIT są podobne jak w 2019

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

wybuchu pandemii straciła wszelkie dochody i nie ma środków na zapłacenie miastu podatku od nieruchomości. Mimo zadłużenia miasto nie będzie miało prawa do zajęcia konta kobiety. 3. Nie trzeba składać wniosku Czy trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji? ? Postępowanie egzekucyjne jest

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

fizycznych z 27,6 proc. do 41,40 proc., w powiatach - z 1 proc. do 10,63 proc. , a w województwach wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - z 0,5 proc. do 18,40 proc.); U nowe rodzaje subwencji (wyrównawcza, równoważąca - tylko dla gminy i powiatów, oraz regionalna

Jak zapewnić dziecku dobry start?

podatku Belki - ponad 85 tys. zł. Te pieniądze będą za kilkanaście lat warte mniej niż dziś (nadgryzie je ząb inflacji), ale i tak powinny wystarczyć na dobry start dziecka w dorosłość. Wady i zalety polisy posagowej Najbardziej upowszechnioną formą zabezpieczania finansowej przyszłości dziecka jest zakup

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wyrównawczy), b) podatku dochodowego od osób prawnych o 533,5 mln zł (wzrost udziału) c) podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.506,1 mln zł (wzrost udziału), d) dochodów niepodatkowych o 432,0 mln zł. 2) nowych ustaw przyjętych lub przyjmowanych, zmniejszających dochody o łączną kwotę 3 486,2

podatek wyrównawczy

Podatek wyrównawczy - element systemu podatkowego PRL, obowiązujący od 1 stycznia 1958 do 31 grudnia 1991. Dotyczył podatników indywidualnych.Sprowadzał się do dodatkowego opodatkowania osób, których dochody w roku podatkowym przekroczyły pewien ustalony przez Ministerstwo Finansów limit. Dotyczył on zarówno tzw. "wolnych zawodów" (artystów, adwokatów itp.), jak i osób zatrudnionych w tzw.

więcej o podatek wyrównawczy na pl.wikipedia.org