podatek wyrównawczy

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

wybuchu pandemii straciła wszelkie dochody i nie ma środków na zapłacenie miastu podatku od nieruchomości. Mimo zadłużenia miasto nie będzie miało prawa do zajęcia konta kobiety. 3. Nie trzeba składać wniosku Czy trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji? ? Postępowanie egzekucyjne jest

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

fizycznych z 27,6 proc. do 41,40 proc., w powiatach - z 1 proc. do 10,63 proc. , a w województwach wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - z 0,5 proc. do 18,40 proc.); U nowe rodzaje subwencji (wyrównawcza, równoważąca - tylko dla gminy i powiatów, oraz regionalna

Jak zapewnić dziecku dobry start?

podatku Belki - ponad 85 tys. zł. Te pieniądze będą za kilkanaście lat warte mniej niż dziś (nadgryzie je ząb inflacji), ale i tak powinny wystarczyć na dobry start dziecka w dorosłość. Wady i zalety polisy posagowej Najbardziej upowszechnioną formą zabezpieczania finansowej przyszłości dziecka jest zakup

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wyrównawczy), b) podatku dochodowego od osób prawnych o 533,5 mln zł (wzrost udziału) c) podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.506,1 mln zł (wzrost udziału), d) dochodów niepodatkowych o 432,0 mln zł. 2) nowych ustaw przyjętych lub przyjmowanych, zmniejszających dochody o łączną kwotę 3 486,2

podatek wyrównawczy

Podatek wyrównawczy - element systemu podatkowego PRL, obowiązujący od 1 stycznia 1958 do 31 grudnia 1991. Dotyczył podatników indywidualnych.Sprowadzał się do dodatkowego opodatkowania osób, których dochody w roku podatkowym przekroczyły pewien ustalony przez Ministerstwo Finansów limit. Dotyczył on zarówno tzw. "wolnych zawodów" (artystów, adwokatów itp.), jak i osób zatrudnionych w tzw.

więcej o podatek wyrównawczy na pl.wikipedia.org