podatek regresywny

Regulacje w służbie najsilniejszych, czyli polski system sprzyja nierównościom

. Rozwiązanie? Według fundacji: wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, która objęłaby wszystkie rodzaje umów. Bogaty płaci mniej No i podatki. W porównaniu do innych krajów rozwiniętych podatki w Polsce nie są wysokie, raczej średnie lub niskie. Polski system podatkowy ma charakter regresywny: lepiej

podatek regresywny

Podatek regresywny - jest metodą obliczania wymiaru podatku, według której w miarę wzrostu dochodów stawki podatkowe maleją. Stanowi przeciwieństwo podatku progresywnego.

więcej o podatek regresywny na pl.wikipedia.org