podatek gruntowy

sprawdź też:

podatki

PAP

PSL apeluje do Szczurka o "rezerwę kryzysową" w związku z suszą

PSL apeluje do Szczurka o "rezerwę kryzysową" w związku z suszą

Poseł Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że wystąpił do szefa MF Mateusza Szczurka o uruchomienie "rezerwy kryzysowej". Miałaby ona pozwolić na wypłacanie środków wójtom, którzy umorzą jedną ratę podatku gruntowego rolnikom poszkodowanym przez suszę.

Henryk Kowalczyk - ministrem w KPRM, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów

Henryk Kowalczyk, który w ostatnich tygodniach stał się głównym specjalistą PiS od spraw gospodarczych, będzie ministrem w KPRM, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło.

Zakończyły się wybory w Izbach Rolniczych

Zakończyły się wybory do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która reprezentuje wszystkich rolników w naszym kraju. Prezesem ponownie został wybrany Wiktor Szmulewicz, szef Mazowieckiej Izby Rolniczej.

SKO rozstrzygnęło spór o wysokość podatku dla lotniska w Szymanach

Poinformował o tym PAP w piątek prezes SKO Bogdan Muzyczuk. Tym samym SKO rozstrzygnęło spór prawny między spółką samorządu województwa Warmia i Mazury a gminą wiejską Szczytno, która naliczyła podatek od nieruchomości gruntowej za 2013 rok. Jak poinformował PAP Bogdan Muzyczuk, SKO uznało, że

Gmina Orzysz przejęła niszczejący od lat hotel w centrum miasteczka

;Mazury" był własnością prywatną, ale od 15 lat nie prowadzono w nim żadnej działalności. Właściciel nie płacił miastu należnych podatków gruntowych, nikt nie pilnował obiektu przez co został on rozkradziony i rozgrabiony. Budynek kilka razy bezskutecznie próbował sprzedać komornik, wreszcie długi

PSL apeluje do Szczurka o "rezerwę kryzysową" w związku z suszą

17.08. Warszawa (PAP) - Poseł Piotr Zgorzelski (PSL) poinformował, że wystąpił do szefa MF Mateusza Szczurka o uruchomienie "rezerwy kryzysowej". Miałaby ona pozwolić na wypłacanie środków wójtom, którzy umorzą jedną ratę podatku gruntowego rolnikom poszkodowanym przez suszę. Zgorzelski

Spór o wysokość podatku od nieruchomości dla lotniska w Szymanach

Spór dotyczy wysokości podatku od nieruchomości gruntowej za 2013 rok. Jak poinformował PAP prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Bogdan Muzyczuk, osoby prawne, w tym przypadku spółka samorządu wojewódzkiego Warmia i Mazury, która zarządza lotniskiem w Szymanach, dokonuje tak zwanego

Podatek katastralny - co to takiego?

- kataster zawiera informacje na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości. Są to informacje dotyczące: gruntów (położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych i klas gleboznawczych), budynków i budowli (położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i dane techniczne), oznaczenie Księgi Wieczystej

Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł

, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno) - mówił minister w środę w Sejmie. "Tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów. Deficyt wody w

Kowalczyk

dotyczące sprzedaży bezpośredniej (o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przekazanym PAP wykazie przygotowanych projektów ustaw oprócz wymienianych przez posła Jurgiela znalazły się projekty: Prawo łowieckie; o zniesieniu wspólnot gruntowych; o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów

Odpolitycznić węgiel!

Odpolitycznić węgiel!

wydobycia czarnego surowca zależała głównie od polityki unijnej. Według szacunków Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych nasze górnictwo węgla kamiennego raczej obniża, niż podnosi PKB - produkt, który jest dzielony między 38 milionów Polaków. Jeśli uwzględnimy wszystkie podatki obciążające górnictwo

Susza i wybory. Rolnicze związki chcą ogłoszenia klęski żywiołowej w całej Polsce

Susza i wybory. Rolnicze związki chcą ogłoszenia klęski żywiołowej w całej Polsce

klimat, bo o głosy rolników toczy się walka między PiS a PSL, które rządzi Ministerstwem Rolnictwa. Jeśli rząd ogłosi klęskę suszy, rolnicy mogą liczyć na rekompensaty z państwowej kasy. Gminy mogą im odroczyć lub umorzyć podatek gruntowy, co zmniejszy wpływy do samorządowych budżetów. Agencja

JSW rozwiązuje rezerwy na podatek od wyrobisk górniczych

opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest niedopuszczalne, gdyż nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze, powstałą w wyniku prac górniczych, co bezspornie

Sawicki: kwoty produkcji mleka przekroczyło ok. 63,5 tys. rolników

pozostaną bez pomocy. Tradycyjnie dla rolników jest realizowany program wsparcia w zakresie kredytów preferencyjnych. Także w zakresie możliwości umorzenia bądź odroczenia należnych opłat w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego oraz podatku gruntowego" - mówił. Wyjaśnił, że ci

Izby Rolnicze i związkowcy chcą wprowadzenia stanu klęski suszy

ogłoszenie stanu klęski" - zaapelował w piątek prezes Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Jak mówił, taką decyzja może być podjęta na wniosek wojewodów. Jego zdaniem stan klęski oznaczałby, że rolnicy w całym kraju mieliby prawa do zwolnień z różnych podatków, przesunięcia spłat kredytów czy możliwość

SLD chce odwołania Marka Sawickiego

same, zostają bez żadnej pomocy, bez żadnego zainteresowania" - powiedział. Wskazał, że rolnikom już teraz można zagwarantować stosowne rekompensaty z budżetu państwa, zwolnić z podatku gruntowego, czy rozszerzyć zakres kredytów preferencyjnych. "To jest możliwe, choć ciągle słyszymy, że

PA Nova sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 45,4 mln zł

wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem samoobsługowego domu towarowego i infrastrukturą towarzyszącą za cenę netto 45.434.037,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług. W powyższej cenie uwzględnione zostały koszty dodatkowych robót budowlanych" - czytamy w komunikacie. PA Nova

Jaguary z Nowej Huty? Szansa na fabrykę aut na terenie kombinatu

Jaguary z Nowej Huty? Szansa na fabrykę aut na terenie kombinatu

względu na zaplecze kadrowe na każdym poziomie, ale bardziej problematyczne, gdy idzie o formalności gruntowe - mówi nasz rozmówca. - Nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, ale są pewne szanse, że na obszarze kombinatu fabryka mogłaby powstać - zastrzega. Wiadomo też, że chodzi o konkretnego producenta

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. praw, a

PA Nova sprzedała nieruchomość w Gliwicach za 28,4 mln zł

Warszawa, 25.03.201 (ISB) - Spółka budowlano-deweloperska PA Nova sprzedała Kaufland Polska Markety nieruchomość położoną w Gliwicach za 28,4 mln zł netto, podała spółka w piątek. "Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy sprzedający sprzedał kupującemu prawo własności nieruchomości gruntowych

Kto komu teraz zapłaci? Batalia dopiero się zaczyna

Kto komu teraz zapłaci? Batalia dopiero się zaczyna

Wszystko zaczęło się wiosną 2008 roku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach nakazało, by Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła gminie Ornontowice ponad 30 mln zł zaległego podatku od podziemnych wyrobisk eksploatowanych przez miejscową kopalnię Budryk. Spółka, chcąc uniknąć wysokich

Ekspert: inwestycje infrastrukturalne w Kazachstanie - szansą dla Polaków

można inwestować w Kazachstanie. Takie strefy oferują ulgi podatkowe dla inwestorów, jak zwolnienia z podatku gruntowego czy zwrot części nakładów inwersyjnych w przypadku większych projektów" - zaznaczył. Dodał, że jeśli linia kolejowa będzie prowadzona z Chin przez tę strefę do Polski, to może to

Posłowie chcą debatować o suszy na posiedzeniu plenarnym Sejmu

większa" - powiedziała Szalczyk. Straty wystąpiły w zbożach jarych, ozimych, roślinach strączkowych, w rzepaku i w rzepiku, burakach cukrowych, ziemniakach kukurydzy na kiszonkę, drzewach i krzewach owocowych, truskawkach, warzywach gruntowych, tytoniu, chmielu. "W najbliższych raportach IUNG

Izby Rolnicze i związkowcy chcą wprowadzenia stanu klęski suszy

Piechociński. "Zwracam się do rządu o ogłoszenie stanu klęski" - zaapelował w piątek prezes Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Jak mówił, taką decyzja może być podjęta na wniosek wojewodów. Jego zdaniem stan klęski oznaczałby, że rolnicy w całym kraju mieliby prawa do zwolnień z różnych podatków

Truskawki stanieją do 3 zł, ale inne owoce będą drogie?

bowiem zawiązki owoców. Uspokaja również minister rolnictwa Marek Sawicki. I zapewnia, że w tym roku truskawki nie będą drogie. Trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość i poczekać na owoce gruntowe. Obecnie są sprzedawane droższe owoce z importu oraz spod folii. Ceny truskawek nie powinny odbiegać od

Alterco kupi 2 nieruchomości od Progres Marbella na łączną kwotę 40 mln zł

spółki. Przedmiotem pierwszej z umów, jest nabycie - w terminie nie później niż 4 miesiące od 20 sierpnia 2012 r. - prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 6 tys. m.kw. wraz z naniesieniami budowlanymi, położonej w Warszawie, w dzielnicy Włochy, za cenę 15 mln zł plus podatek VAT. 

Sejm przyjął informację rządu nt skutków suszy

wszystkich gmin Polski (3064 gmin) wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zagrożenie suszą rolniczą występuje dla 14 kategorii upraw (rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno

Bydgoszcz. Większa nadwyżka w budżecie, więcej inwestycji

nieplanowanych inwestycji" - poinformował we wtorek Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Z informacji przekazanych przez skarbnika Bydgoszczy Piotra Tomaszewskiego wynika, że nadwyżka jest efektem oszczędności. "Na wynik ma wpływ także konsekwentne egzekwowanie należnych miastu opłat i podatków, dzięki

Boni: Będzie rozwiązanie przejściowe w sprawie składek rolników

pozostali mieliby płacić 1,25 proc. ze swoich dochodów, tak jak ZUS-owcy, a 7,75 proc. będzie im potrącane z podatku gruntowego.

Przykład płynie z Ameryki, czyli łupki zamiast rakiet

rozruch pojedynczego szybu potrzeba kilkaset cystern z wodą. To ukryte koszty wydobycia gazu, których nie ponoszą firmy, tylko lokalna społeczność. Teoretycznie powinny zostać pokryte przez podatki od wydobycia gazu, ale nie są, bo te podatki są w Wirginii Zachodniej zbyt niskie. W zasadzie należałoby je

Sawicki: susza jest dotkliwa, straty w rolnictwie oszacowano na ponad 1 mld zł

1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zagrożenie suszą rolniczą występuje dla 14 kategorii upraw (rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno) - podkreślił minister w środę w Sejmie. Jak dodał

Kontrowersyjny pomysł ratusza: Chcesz drogę? Dopłać!

Osiedlowe uliczki były jednym z głównych motywów kadencji poprzedniego prezydenta Konstantego Dombrowicza. Po zmianie władzy program ich budowy praktycznie wygasł. Dombrowicz przyzwyczaił bydgoszczan, że w każdym budżecie miasta ok. 30 mln zł trafiało na utwardzanie gruntowych ulic. Nowy prezydent

Działalność rolnicza a prowadzenie sklepu ekologicznego

Odpowiedź : Rolnik nie może w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzić dodatkowo sklepu, jeżeli ta część działalności nie odpowiadała warunkom działalności rolniczej (art. 2 ust. 1-2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 14 z 2000 r

Ubezpieczenie zdrowotne rolników - nowe zasady

ubezpieczenie zdrowotne rolników od ryczałtowego podatku gruntowego, który wpłacają do gmin wszyscy rolnicy. Państwo powinno samorządom te straty zrekompensować - dodaje Szmulewicz. Ocenia on, że jeśli rolnicy zostaliby od marca przyszłego roku pozbawieni dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej, byłaby to

Polnord ubiega się o 175,4 mln zł odszkodowania od Warszawy

. Warszawa przejęło ze środków budżetowych od spółki nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 25.211 m2, położone w Warszawie w dzielnicy Wilanów, a spółka otrzymała z tego tytułu kwotę netto 22.689.900 zł, co z podatkiem VAT dało łączną kwotę brutto 27.681.678 zł

Reformowanie KRUS? Platforma wsi nie ruszy

reformatorskich Michała Boniego wypłynął pomysł o zastąpieniu podatku gruntowego, który rolnicy płacą obecnie, dochodowym. Podatek gruntowy jest istotnie nieduży. Zależy od ceny żyta (ceny z roku poprzedniego) i klasy ziemi. W tym roku za 1 ha średnio jest to 85 zł rocznie. Mamy w kraju ok. 15 mln ha ziemi

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

systemie. Będzie to swoisty podatek gruntowy, który możemy nazwać ryczałtowym - mówi w niedawnym wywiadzie dla "Gazety" Sawicki. Jaki będzie obszar, od którego gospodarstwa będą kwalifikowane jako "socjalne"? - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. W czasie tegorocznej dyskusji

Budowę domu czas zacząć. Czy tanieją materiały i robocizna?

budowlany oraz operat szacunkowy, który posłuży do wyceny zabudowanej nieruchomości gruntowej. Żeby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nerwów, należy jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie przyjrzeć się wymaganiom banku. Tym bardziej że polityka poszczególnych banków jest zróżnicowana. Są

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

miała zmiana zasad obliczania długu wprowadzona pod koniec 2010 r. przez Ministerstwo Finansów: - Z dnia na dzień do długu musieliśmy wliczyć cesje i kredyty długoterminowe - mówi. - Ponadto mocno odczuliśmy kryzys. Drastycznie spadły dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Gmina ma w Pobierowie

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

podatek gruntowy, którego część także jest wykorzystywana na ochronę zdrowia. Z tego podatku są też finansowane drogi czy oświata, czyli działania służące ogółowi społeczeństwa, nie tylko rolnikom. Podatek rolny to średnio 85 zł rocznie za hektar. Z grubsza do budżetów gminnych trafia z niego 1 mld zł

Zielone światło dla gazu łupkowego

. Przeciwnicy łupków podkreślali szkodliwy wpływ szczelinowania hydraulicznego na środowisko naturalne, w tym wody gruntowe. Niektórzy europosłowie domagali się nawet, by śladem Francji wprowadzić w całej Unii moratorium na eksploatację gazu łupkowego. Ostatecznie Parlament na sesji plenarnej odrzucił

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

1 maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką tego podatku. Chodzi m.in. o okna, drzwi, tapety, cegły, dachówki, cement, wapno, gips, wełnę mineralną, płytki ceramiczne. Zwrot VAT nie obejmuje natomiast m.in. farb, lakierów, gwoździ, wkrętów, kołków rozporowych. Uwaga! Wykaz materiałów objętych

Pada największa w Europie sieć płatnych autostrad. Ludzie nimi nie jeżdżą

aut, których się spodziewano. Ogólnie w okolicach Madrytu wszystkie drogi dojazdowe nie osiągają 40 proc. planowanego kiedyś ruchu. Firmy startujące po koncesje na autostrady szastały pieniędzmi, bo ustawa gruntowa z 1998 roku pozwalała wyceniać grunty pod budowę domów i infrastruktury na podstawie

"Dla Niemców jestem partnerem, dla polskiego rządu nie". Frasyniuk o prowadzeniu firmy w Polsce

pozwolenie na budowę dostaliśmy w cztery tygodnie - opowiadają przedstawiciele koncernu. Po trzech miesiącach już w trakcie budowy wydano im ostateczne pozwolenie. Przez najbliższe pięć lat nie będą płacić za działkę podatków gruntowych, tylko koszty najmu. Samą działkę będą mogli wykupić w 2016 r., ale po

Europa sama spowalnia swój rozwój

wobec cyfry podatku, ustanowionej za współudziałem komisji". Tak pracowały wtedy komisje dla podatku dochodowego w Anglii. Nawet w Austrii ustawa z roku 1869 wprowadziła je przy podatku gruntowym, a planowano je i dla reszty podatków. Pisał Biliński, że powierzywszy wybieranie podatku gminom, "

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

rolnika ok. 17 zł za ha, a minister Sawicki proponuje, by rolnik z własnej kieszeni płacił rocznie... ok. 1 zł za ha (już po odliczeniu części składki od podatku gruntowego). Na dodatek budżet musiałby refundować samorządom utratę części dochodów z tytułu podatku rolnego. No i co z NFZ, który również by

W nowym roku czeka nas wiele podwyżek

zgodzą się na podwyżkę, będzie ją musiał podpisać prezydent. Gaz, prąd i podatek gruntowy Poza zapowiadanymi na przyszły rok podwyżkami opłat za energię elektryczną i gaz czeka jeszcze gorzowian kilka przygotowywanych podwyżek opłat lokalnych m.in.: podatków gruntowych i od nieruchomości.

Grunt to zarobić

Branżowi eksperci oceniają, że dla zbudowania indywidualnego portfela nieruchomości gruntowych potrzeba minimum 100 tys. zł. Wielkość kapitału jest powiązana z możliwością dywersyfikacji inwestycji - zakupu kilku różnych działek - w celu zrównoważenia potencjalnych strat. Z drugiej jednak strony

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

Przedmiot oferty Przedmiotem sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 29/56, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Wilkowo, powiat świebodziński, woj. lubuskie, objęta księgą

W Pensylwanii wiercą w poszukają łupków gdzie się tylko da

czterech rolników (no i hipotetycznie wszyscy Polacy, którzy mogliby spalać gaz wydobyty z żurawlowskiej ziemi). Reszta mieszkańców mogła uznać się za poszkodowaną, nawet jeśli w przyszłości ich gminę zasiliłyby chevronowe podatki. W Polsce surowce mineralne należą do państwa. Woda, zanieczyszczenia i

Domy przyszłości bez kominów i kaloryferów

na Marsie, gdzie różnica temperatur sięga 140 stopni. W dodatku dwójka lokatorów będzie oddychać podgrzewanym (lub schładzanym) powietrzem napływającym przez gruntowy wymiennik ciepła (25-metrowa rura zakopana na głębokości 1,8 metra, gdzie temperatura jest w miarę stała) i rekuperator (czyli

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

bardzo ważne jest złożenie starannie wypełnionego wniosku. Jak poinformował minister Sawicki, rozpoczęto wypłacanie pieniędzy dla gospodarstw poszkodowanych w powodzi oraz odraczanie płatności m.in. składek na ubezpieczenie społeczne, podatku gruntowego. Poza tym obecnie resort stara się o uruchomienie

Budowa domu z kredytem. W którym banku? Ile dopłaci państwo?

nieruchomości gruntowej. W przypadku dodatkowego kredytowania działki budowlanej bank będzie się domagał kolejnych dokumentów (na przykład wyrysu oraz wypisu z gminnej ewidencji gruntów).Marta Pawlikowska i Wojciech Tomczak radzą więc każdemu, kto marzy o własnym domu, by wcześniej trzy razy się zastanowił

Strategia transportowa rządu, czyli jak wjedziemy w rok 2020

skali całego kraju wynoszące kilkanaście miliardów złotych rocznie" - stwierdza "Strategia". Z tego dokumentu wynika, że Polska powinna być rajem dla firm budowlanych. W 2010 r. tylko dwie trzecie dróg w Polsce miało nawierzchnię twardą, a jedną trzecią stanowiły drogi gruntowe (czyli

Zbuduj dom energooszczędny

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że w życiu pewne są już nie tylko śmierć i podatki, ale także podwyżki cen energii. Niestety, u nas przeciętny inwestor budujący dom jednorodzinny nie zastanawia się, ile go będzie kosztowało jego utrzymanie. Skąd to wiemy? Z analizy ponad 60 tys. świadectw

Chłop biedniejszy dla miasta lepszy?

emerytalno-rentowego dla rolników. I że wszędzie do tego systemu się dopłaca z budżetu niewiele mniej niż u nas (tam od 65 do 76 proc., u nas 79 proc.). Nie mówiła, że jest zwolenniczką zwalniania rolników z podatków, tylko zwróciła uwagę, że dziś wszyscy rolnicy płacą podatek gruntowy, którego wysokość

Pierwsze wiatraki staną nad Odrą

już lokalizacje dla farm wiatrowych i załatwia wszystkie niezbędne zgody oraz dokumentację. Firma podpisała także niezbędne umowy na dzierżawę terenów pod siłownie. Podatki gruntowe z wiatraków trafią do kas gmin. W przypadku Słubic jest ponad 400 tys. zł rocznie, przez najbliższe 25 lat.

Oszczędzenie energii lepsze od bankowej lokaty

marnuje). Inwestycja w wentylację z odzyskiem ciepła będzie kosztować dodatkowo ok. 8 tys. zł. Duda policzył, że te pieniądze zwrócą się w ciągu niespełna siedmiu lat. - To doskonała inwestycja kapitałowa o rewelacyjnej stopie zwrotu na poziomie 17 proc., w dodatku nieopodatkowana podatkiem Belki

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w gotówce) i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik dokumentacji

PKP na włościach

Kolej pozostaje jednym z największych państwowych "obszarników" w Polsce. PKP SA posiadają 101,3 tysięcy działek gruntowych o ogólnej powierzchni 106 tysięcy ha oraz ponad 40 tysięcy budynków o ogólnej powierzchni użytkowej przekraczającej 6 milionów mkw. Ocenia się, że blisko 18 tys. ha

Mojzesowicz ministrem rolnictwa wbrew Lepperowi

innym grupom społecznym, nawet kosztem tych grup. Jest przeciwnikiem zwiększenia obciążeń fiskalnych, czyli podnoszenia składek emerytalno-rentownych, wprowadzenia składki zdrowotnej i podatków. - Prawo nie powinno być równe dla wszystkich obywateli. Prawo powinno być porządne - mówił w kwietniu w

Rumuńskie Eldorado: Kopalnia zniszczy dolinę?

kruszcu ze złoża roztworem trujących cyjanków. Gdy roztwory przedostaną się do wód gruntowych, skażenie środowiska jest nieuniknione.Rumunia przeżyła już taką katastrofę. Sześć lat temu w Baia Mare, na północy kraju, tony otrutych ryb tygodniami unosiły się na powierzchni miejscowych rzek. Zatruta została

Polacy oszczędzają chciwie, jak chłopi. Wydają z gestem, po pańsku

bezpośrednio, płacić podatki gruntowe, a następnie osobiste. Ciężko pracowali i szybko nauczyli się, czym jest wartość pieniądza. Nauczyli się oszczędzać, nawet nie dojadając. Wie pani, że jeszcze niedawno w polskich wsiach praktycznie nie jadano jajek? Nie wiedziałam. A co chłopi z nimi robili? - Sprzedawali

Ubezpieczenia: zanim przyjdzie najgorsze...

od utraty zysku) jest swoistym uzupełnieniem ubezpieczenia na wypadek szkód materialnych i pozwala na rekompensatę kosztów firmy, powstających w trakcie przestoju lub zakłócenia produkcji i obciążających rachunek poszkodowanego (takich m.in., jak: amortyzacja, podatki od nieruchomości, stałe koszty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery