pod jaki urząd skarbowy podlegam

Marcin Pietraszewski

Skarbówka wbrew sądowi żąda podatku od odszkodowań. Można wystąpić o zwrot

Skarbówka wbrew sądowi żąda podatku od odszkodowań. Można wystąpić o zwrot

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pieniądze przyznane w sądzie za przewlekłość postępowań nie podlegają opodatkowaniu. Mimo to urzędy skarbowe nadal traktują to jako dochód. - To klasyczny przykład tego, że życie sobie, a fiskus sobie - mówi prezes Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw

O. Rydzyk odda podatek?

- Warszawska skarbówka wznowiła postępowanie podatkowe wobec fundacji Lux Veritatis - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Ponowną kontrolę wszczął Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, któremu terytorialnie podlega ta fundacja.

Kiedy można odzyskać zapłacony PCC?

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, po zawarciu której należało uiścić podatek od czynności cywilnoprawnej, wcale nie oznacza, że urząd skarbowy zwróci pieniądze stronie wygasłego w taki sposób kontraktu. Istnieją jednak sytuacje, w których PCC podlega zwrotowi. Przy czym następuje to nie z urzędu, lecz na wniosek podatnika.

Kiedy można uniknąć postępowania podatkowego po kontroli?

deklaracji. Ewentualne skorzystanie z tych uprawnień może bowiem pozwolić uniknąć postępowania podatkowego.Może zdarzyć się, że w związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. W sprawie, która była przedmiotem kontroli, urząd skarbowy ma 6 miesięcy na rozpoczęcie postępowania

Stołeczny urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm

Reorganizacja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych i powołanie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego była przedmiotem piątkowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów i firmę doradczą EY. "Szacujemy, że nasz urząd będzie obejmował 3830 podmiotów. To szacunek na

Koniec blokowania zwrotu VAT przez urzędy skarbowe?

Koniec blokowania zwrotu VAT przez urzędy skarbowe?

Jak przypomina Radio Zet, do tej pory zakwestionowanie przez urząd skarbowy rachunku nawet na kilka złotych mogło blokować zwrot wielu milionów. To jedna z poważniejszych trudności w prowadzeniu biznesu w Polsce, na jaką skarżyły się firmy, bo tego typu zatory wymuszały na przedsiębiorcach

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

nieuczciwej konkurencji - napisano w Planie. Branże, którym organy podatkowe w przyszłym roku będą szczególnie bacznie się przyglądać, podzielono ze względu na właściwości urzędów, którym mają one podlegać. Wskazano grupy podatników objęte właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, pozostałych

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

gospodarczej nieuczciwej konkurencji" - napisano w Planie. Branże, którym organy podatkowe w przyszłym roku będą szczególnie bacznie się przyglądać, podzielono ze względu na właściwości urzędów, którym mają one podlegać. Wskazano grupy podatników objęte właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Rząd proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

Rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadza pełnomocnictwo ogólne do reprezentacji we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne będzie należało złożyć elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie ono podlegać opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia dokumentu, który będzie potwierdzał brak

Kiedy podatek od prezentu ślubnego?

się z niego rozliczać. Jeśli jednak jego wartość przekroczy tę kwotę, będzie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz. Tylko przelewAle, co ważne, w przypadku prezentów od najbliższej rodziny (rodziców czy rodzeństwa), można całkowicie uniknąć płacenia podatku. Są tu jednak dwa warunki

MF: opłata od decyzji ws. dodatku energetycznego będzie zwracana

"Osoby, które zapłaciły opłatę skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot" - poinformowała PAP Podedworna-Tarnowska. Aby otrzymać pieniądze, trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Przygotowany przez resort finansów projekt

MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego

skarbową od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, otrzymają jej zwrot. W tym celu trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta. Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został

Kary za brak paragonu. Kolejna akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"

Kary za brak paragonu. Kolejna akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"

przypadku nieotrzymania paragonu od sprzedawcy można to zgłosić do urzędu kontroli skarbowej czy urzędu skarbowego - dodaje Koniuszewski. - Natomiast w razie problemów z zakupami czy odrzuconą reklamacją można liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. W trakcie ubiegłorocznej zimowej

MF chce zwolnić dodatek energetyczny z podatku dochodowego

nowelizacją Prawa energetycznego z połowy 2013 r. Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Tymczasem z opłaty tej jest zwolniona decyzja wydawana w sprawie

BCC nagrodził urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom

musi być miejscem nieprzyjaznym. Tak naprawdę wszystko zależy od ludzi" - powiedziała PAP naczelniczka Urzędu Skarbowego w Trzebnicy Janina Rogala. Ocenie przedsiębiorców podlegały: jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie jak w latach

"Nie ma Rostowskiego, zmieńcie złe nawyki". Ostra interpelacja ws. kontroli skarbowej

"Nie ma Rostowskiego, zmieńcie złe nawyki". Ostra interpelacja ws. kontroli skarbowej

wnosiła o wyjaśnienie, "dlaczego urzędnicy skarbowi wbrew zapisom ustawowym przedłużają czas kontroli". Odpowiedzi na nią udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Andrzej Parafianowicz. Starał się on wykazać, iż do kontroli skarbowych prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

ma obowiązku sprawdzania, czy klient rozliczył się z fiskusem. Zablokowanie środków byłoby uzasadnione, gdyby klient nie spłacił swoich zaległości wobec urzędu. Tymczasem kwotę, jaką bank zajął pod koniec stycznia, czytelnik spłacił jeszcze w październiku 2012 r. - W urzędzie skarbowym

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

. danych uzupełniających - obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzący firmy będą mogli uzupełnić te informacje w późniejszym terminie

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzący firmy będą mogli uzupełnić te informacje w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Chodzi o

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

, którego urząd skarbowy nie zrealizował w terminie, ma podlegać oprocentowaniu jako nadpłata. - Wskazane wyżej propozycje dotyczące skrócenia terminów zwrotu VAT mają mieć także zastosowanie wobec podatników, w przypadku których w dniu wejścia w życie zmian rozpoczął bieg termin zwrotu podatku - podkreśla

"DGP": Wywiad Skarbowy poza kontrolą

Wiceminister finansów i zarazem generalny inspektor kontroli skarbowej (GIKS), któremu podlega Wywiad Skarbowy - najbardziej tajna część jego urzędu, może napisać w corocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, co chce. Regulamin Sejmu nie przewiduje trybu, w jakim sprawozdania te miałyby być

Dwuinstancyjność, czy fikcja?

Dwuinstancyjność, czy fikcja?

. Jednym z elementów, które teoretycznie mają zagwarantować zaufanie podatnika do fiskusa, jest kontrola wydawanych przez urzędników decyzji. Dlatego też decyzje izb skarbowych podlegają jednocześnie kontroli przez sądy administracyjne. Wyobraźmy sobie zatem taką sytuację: dyrektor urzędu skarbowego wydaje

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

dane dotyczące przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelą zostanie też ograniczony - do tzw. danych uzupełniających - obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń

PIT 2015. Ulgi za darowizny

obdarowanej instytucji (m.in. jej nazwę i adres). Oczywiście odliczeniu podlegają też darowizny rzeczowe. Ich wartość trzeba jednak przeliczyć na złote, przy czym pod uwagę należy wziąć wartość rynkową przekazanych towarów. Wartość tę trzeba podać w zeznaniu rocznym wraz z danymi obdarowanej instytucji

Fiskus zgadza się na 8,5 proc. ryczałtu od reklam na blogach

skalę podatkową. Czyli mniej korzystnie, bo wedle stawek 18 i 32 proc. W wydanej 5 września interpretacji ogólnej DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 skierowanej do dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie. - Uwzględniając orzecznictwo sądów

Fiskusowi brakuje na bieżące działania, szefowie skarbówek mają premie

Fiskusowi nie domyka się budżet. Urzędom i izbom skarbowym brakuje pieniędzy na rachunki za telefony, paliwo, delegacje, zakup papieru, badania okresowe pracowników, czynsze i podatek od nieruchomości. Izbom brakuje 326 tys. zł na płatności obligatoryjne dotyczące wydatków bieżących pozapłacowych

Rząd za wprowadzeniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

(obecnie pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa oddzielnie do każdej sprawy). Będą one składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będą podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do

Projekt dot. walki z rajami podatkowymi zdjęty z porządku obrad rządu

. energetyczna może korzystać z prywatnej nieruchomości). Resort finansów postanowił ponadto uzupełnić Kodeks karny skarbowy o przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania

Rząd chce utrudnić podatnikom ucieczkę do rajów podatkowych

służebności przesyłu (na tej postawie firma, np. energetyczna, może korzystać z prywatnej nieruchomości). Resort finansów postanowił ponadto uzupełnić kodeks karny skarbowy o przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego

Szczurek: na interpretację podatkową będziemy czekać o miesiąc krócej

wzmocni kadrowo KIP. Na 2015 r. zaplanowano przeniesienie z urzędów skarbowych 175 osób. "To nie znaczy, że o tyle osób więcej będzie pracowało w administracji podatkowej. To będą między innymi etaty odzyskane dzięki konsolidacji w administracji podatkowej. Chcemy, żeby urzędnicy w mniejszym stopniu

Wkrótce projekt noweli ws. zwolnienia dodatku energetycznego z podatku

urzędu gminy i złożyć odpowiedni wniosek. "Przy składaniu takiego wniosku muszą uiścić opłatę skarbową wynoszącą 10 zł, co jest nonsensem. To bardzo złe rozwiązanie (...). Proponujemy więc, aby zwolnić takie osoby z opłaty skarbowej" - wskazał. Kasprzak powiedział, że propozycja ludowców

Zagraniczne sklepy internetowe też zapłacą podatek?

urzędu skarbowego. To by jednak oznaczało, że firmy kurierskie lub Poczta Polska musiałyby brać od e-sklepu oświadczenie albo pieniądze. Czy taki zapis jest zgodny z unijną swobodą przepływu towarów? Nie wiadomo. Zapytaliśmy co na ten temat sądzi resort finansów? Jak na razie nie dostaliśmy odpowiedzi

MF liczy, że w marcu rząd przyjmie projekt ustawy o administracji podatkowej

Administracji Podatkowej podległego ministrowi finansów. Będzie nim wiceminister powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Będą mu podlegać dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie

Korzystasz z money-backu? Fiskus będzie chciał od ciebie podatek

promocjami" podlegają opodatkowaniu stawką 19 proc. Bankowcy wpadli w panikę i większość z nich oczywiście nie kiwnęła palcem, by spróbować ochronić klientów przed uszczupleniem ich zarobków. I zaczęła pomniejszać wypłacane klientom pieniądze o 19 proc., odprowadzając kasę do urzędów skarbowych. A

Zakup roweru można wpisać w koszty

, że zamierza kupić rower, którego będzie używać do dojazdów do kontrahentów oraz urzędów, z którymi kontaktuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wyjaśnił, nie ma innych środków transportu kwalifikowanych jako środki trwałe. Dodał, że rozbudowa infrastruktury rowerowej powoduje

Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT

emisji gazów cieplarnianych, handel złomem i niektórymi wyrobami stalowymi. W przypadku mechanizmu odwróconego VAT, odprowadzenie tego podatku do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na sprzedającym towar. Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skutecznie przeciwdziała nadużyciom w

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

nieujawnionych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację 20 lutego 2015 r. W lipcu ub. roku TK stwierdził, że niezgodny z konstytucją był przepis ustawy o PIT, który pozwala urzędowi skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości

Klienci banków wygrali z fiskusem. Będą zwroty podatku za cashback!

opodatkowaniu stawką 19 proc. Większość bankowców nie kiwnęła palcem, by spróbować ochronić klientów przed uszczupleniem ich zarobków. I zaczęła pomniejszać wypłacane klientom pieniądze o 19 proc., odprowadzając kasę do urzędów skarbowych. Tyle że z nowego zapisu ustawy nie wynika wprost, że money back to "

Przedświąteczny jarmark ze skarbówką. Sprzedawca oburzony

to potraktowane jako działalność gospodarcza. - Osoba ukarana nie ma obowiązku przyjęcia mandatu. Wszelkie działania organów podatkowych podlegają kontroli wyższej instancji i niezawisłych sądów - podkreśla Koniuszewski. - Kontrole są incydentalne. Sankcje nakładane są z uwzględnieniem stanu

W Sejmie informacja nt. prywatyzacji Ciech i lokowania środków w HSBC

lutego do internetu trafiła lista klientów i stan kont szwajcarskiego oddziału banku HSBC. Dotyczyła osób, które ukrywają swoje dochody, często nielegalne, przed urzędem skarbowym. Według tych danych ponad 106 tysięcy osób z 203 krajów miało ukryć w HSBC ponad 100 miliardów dolarów. Na liście miało

Uszczelnienie systemu podatkowego - zdjęte z porządku obrad rządu

. "Zakładamy, że rocznie możemy mieć do czynienia z kilkunastoma sprawami tego typu. Działania w tej kwestii będzie podejmował nie urząd skarbowy, a minister finansów" - wskazał Cichoń. Według projektu założeń nowych przepisów firmy będą mogły skorzystać z tzw. opinii zabezpieczającej. W

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

rezygnacji z etatu wybiera indywidualną działalność gospodarczą. Jednoosobową firmę można zarejestrować przez internet lub w urzędzie. Rejestracja internetowa polega na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.firma.gov.pl). Można to zrobić

"DGP": Konfidenci policji kosztują 51 mln zł

mln zł. To wprawdzie zaledwie promil całości kosztów policji, ale sposób gospodarowania tą kwotą budzi emocje, bo okryty jest tajemnicą państwową. Aby zagwarantować bezpieczeństwo policyjnym współpracownikom wypłaty z funduszu operacyjnego nie podlegają opodatkowaniu. To sól w oku urzędów skarbowych

Jak się kręci karuzela VAT?

, stanowiąc tym samym nielegalny zarobek, finansowany z budżetu państwa. Schemat ten jest ponawiany, a jedyne ograniczenie czasowe stanowi wyprzedanie towaru, bądź zainteresowanie urzędu skarbowego. W tym momencie znikający podatnik... rzeczywiście znika. Kolejny mechanizm jest nieco bardziej złożony

PiS szykuje wielką czystkę w urzędach

Zwolnienia dotkną ministerstwa, urzędy wojewódzkie i urzędy państwowe, np. urzędy skarbowe. Chodzi o dyrektorów i ich zastępców, którzy kierują pracą departamentów. W sumie to 1,6 tys. osób na kierowniczych stanowiskach odpowiadających za merytoryczną pracę urzędników w departamentach i wydziałach

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

natomiast: teściowa, teść, zięć i synowa. Tu zwolnienia podatkowego nie ma. Zwolnienie z podatku - warunki Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Istnieje do

Portugalia.Rząd nasila kontrolę podatkową dużych firm

grudniu ub.r. portugalskie urzędy skarbowe ujawniły, że w efekcie kontroli przyłapano 16 tys. firm na zaniżaniu swoich wpływów i oszukiwaniu fiskusa. Straty państwa z tego tytułu wyceniono na 400 mln euro. Również w grudniu ub.r. portugalski fiskus powiększył liczbę etatowych kontrolerów ze 1700 do 3000

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

ubezpieczenia pracowników", ale "nie znalazł podstaw do prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego". Ustalił bowiem, że praca Janusza J. nie była traktowana jako zatrudnienie, a jedynie "odpracowanie zaciągniętych pożyczek", co potwierdziły obie strony. Podobnie urząd skarbowy

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

. wziął pieniądze na prywatne przedszkole syna (wówczas będzie już on chodził do liceum). "Pracownicy urzędu skarbowego mogą chcieć np. wiedzieć, w jaki sposób sfinansowaliśmy zakup samochodu, którego nie mamy już od ośmiu lat. Dlatego w mojej ocenie takie wydłużenie biegu przedawnienia nie jest

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

. wziął pieniądze na prywatne przedszkole syna (wówczas będzie już chodził do liceum). "Pracownicy urzędu skarbowego mogą chcieć np. wiedzieć, w jaki sposób sfinansowaliśmy zakup samochodu, którego nie mamy już od 8 lat. Dlatego w mojej ocenie, takie wydłużenie biegu przedawnienia nie jest dobrym

NSA: amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z CIT

zdania. Sprawa trafiła do TS w wyniku sporu, w który wdał się z polskim fiskusem amerykański fundusz Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company inwestujący w akcje polskich spółek. W 2010 r. fundusz wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku za lata 2005 i 2006. Chodziło o 15

Mało brakowało, a stypendia studenckie Erasmusa+ byłyby opodatkowane

studentów granty, uczelnie mogły składać wnioski o indywidualną interpretację przepisów podatkowych przez izby skarbowe, którym podlegają poszczególne uniwersytety. Taka procedura jest jednak długotrwała i nie gwarantuje, że przepisy zostaną rozstrzygnięte na korzyść beneficjantów programu. Co więcej, izby

Akcja skarbówki. Mandaty za to, że klient nie wziął paragonu

, że nie wydałam paragonu, że to wykroczenie skarbowe. Ale komu miałam wydać, jak klienta już nie było. Najważniejsze, że towar nabiłam na kasę, prawda? Byli to kontrolerzy z III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Pani Aldona twierdzi, że często urządzają podobne naloty w dworcowej hali. - To

Podatki. Sejm: Ordynacja podatkowa? Będą dalsze prace. Uproszczenie procedur i uszczelnienie poboru

powiązanych objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Dokument zakłada też przepisy wprowadzające pełnomocnictwa ogólne w procedurach podatkowych do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie

Sejm za dalszymi pracami nad nowelą Ordynacji podatkowej

, objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Dokument zakłada też przepisy wprowadzające pełnomocnictwa ogólne w procedurach podatkowych, do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

;Obecnie organizowanie przez pracodawcę pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić

Jak długo fiskus może prowadzić kontrolę?

nie podlegają ograniczeniom czasowym. Przykładem tego jest kontrola zasadności zwrotu podatku VAT, tocząca się przed jego dokonaniem.Kontrola podatkowa rozpoczyna się zasadniczo w momencie, gdy pracownicy urzędu skarbowego doręczają podatnikowi lub uprawnionej osobie upoważnienie do jej

Internet coraz popularniejszy, ale większość składa PIT-a osobiście

zmian: mieszkańcy wsi, zazwyczaj bardziej oddaleni od urzędów skarbowych, częściej udają się do nich osobiście niż mieszkańcy dużych miast. Samodzielnie w urzędach skarbowych zeznania podatkowe składa niemal dwie trzecie mieszkańców wsi (64 proc.) i dwie piąte mieszkańców największych miast (40 proc

Ulgi za darowizny w PIT 2014 - zwykła, na Kościół i za oddawanie krwi

informacje o obdarowanej instytucji (m.in. jej nazwę i adres). Oczywiście odliczeniu podlegają też darowizny rzeczowe. Ich wartość trzeba jednak przeliczyć na złote, przy czym pod uwagę należy wziąć wartość rynkową przekazanych towarów. Wartość tę trzeba podać w zeznaniu rocznym wraz z danymi obdarowanej

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

automatycznie nadany po przesłaniu danych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej do właściwego urzędu skarbowego. Przedsiębiorca miałby również obowiązek przy posługiwaniu się nazwą firmy dodawać określenie, że prowadzi działalność gospodarczą "na próbę"

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Art. 162. 1. Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli: 1) uczestniczył w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio związanych z jego przygotowaniem po

Cichoń: zmiany w Ordynacji podatkowej najpóźniej 1 stycznia 2015 r.

mieć do czynienia z kilkunastoma sprawami tego typu. Działania w tej kwestii będzie podejmował nie urząd skarbowy, a minister finansów" - poinformował. Zwrócił uwagę, że firmy będą mogły skorzystać z tzw. opinii zabezpieczającej, a Rada ds. Unikania Opodatkowania będzie stać na straży

BCC: 66 przyjaznych "skarbówek"

. Ocenie podlegała jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 6 tys. ankiet. Wyróżnione placówki otrzymały tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy - 2008. Prawo używania tytułu przysługuje im przez rok - do czasu

"Rz": Fiskus nie chce wydawać interpretacji podatkowych

podatkowych zmieniło się podejście izb skarbowych, a nie przepisy. - Dziś wydaje się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawach, w których kiedyś można było dostać interpretację. Podatnik opisuje np. stan faktyczny i formułuje pytanie: "Czy urząd może zakwestionować taki sposób rozliczeń i

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

której to rejestr VAT będzie służył do celu obliczenia podstawy opodatkowania tym podatkiem. Wystarczyłoby zatem poinformować odpowiedni urząd skarbowy. Takie rozwiązanie wydaje się na tyle racjonalne, że wielu podatników wybierze taki właśnie sposób prowadzenia ewidencji - zwłaszcza, że to rozwiązanie

MF: ponad 2 mln PIT-ów rocznych złożono przez internet

Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie oceniło, że dzień otwarty w urzędach skarbowych w minioną sobotę cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym dniu urzędy odwiedziło 108 684 osób - podano. Jak poinformował resort finansów, podatnicy odwiedzający urzędy skarbowe w ostatnią sobotę

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

sprawnością pracy Izby; 6) przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa. 3a. Prezes Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin organizacji pracy Izby. Kup tańsze mieszkanie od

PIT 2015. Ulga odsetkowa, na rehabilitację i emeryturę

ulgowy formularz PIT-D oraz dodatkowo przy pierwszym rozliczeniu z ulgą odsetkową specjalny formularz PIT-2K. To tu informuje urząd skarbowy o inwestycji, na którą zaciągnął kredyt, i o samym kredycie. Ulga rehabilitacyjna Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Ulga obejmuje całą masę przeróżnych

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

obowiązkiem podatnika przedsiębiorcy jest złożenie w urzędzie skarbowym formularza PIT - 16A, na którym wykazuje zapłacone i odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.   Miesięczny podatek przedsiębiorcy nie zależy od faktycznych dochodów jakie on uzyskuje z prowadzonej działalności. Kwota

Opodatkowanie usług doradczych za granicą na rzecz polskich firm wciąż budzi wątpliwości

Administracyjny jednolitości orzeczniczej stanowiłoby więc remedium na wątpliwości podatników, co machinalnie wiąże się z ich bezpieczeństwem finansowym. Pamiętać bowiem należy, że ostateczna decyzja o odpowiedzialności płatnika wygeneruje obowiązek zapłaty urzędowi skarbowemu 1/5 wynagrodzenia przekazanego

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

ochronę, gdyby w przyszłości urzędy skarbowe zmieniły zdanie. - Należy w niej szczegółowo wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jedną z nich jest np. możliwość zastosowania procedury VAT marża w przypadku, gdy podatnik kupił nowy samochód osobowy do celów prywatnych i po jakimś czasie wprowadził go do majątku

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

procesu rejestracji VAT-UE mogłoby w pewnym stopniu ograniczyć skalę oszustw. Bezdomny, który musiałby osobiście pojawić się w urzędzie skarbowym w celu rejestracji, dwa razy zastanowi się, czy rzeczywiście chce mieć bezpośredni kontakt z urzędnikami. Poza tym taka wizyta od razu wzbudziłaby podejrzenie

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

serwerach: imiona, nazwiska i inne informacje na temat klientów, którzy przechowywali pieniądze z dala od urzędów podatkowych w swoich krajach. Przekazał je francuskim władzom. Francuzi udostępnili je rządom wielu krajów. Służą jako materiał dowodowy w sądach i w postępowaniach karno skarbowych. Do danych

PiS obrzydzi nam 500 zł na dziecko? Kolejki jak w PRL

mocodawcy, aby ten go zastąpił. To nie koniec. Osoby biedne, które będą się ubiegać o świadczenie na pierwsze dziecko, będą musiały pokazać informację o uzyskanych dochodach. Zaświadczenie dostaną z urzędu skarbowego. W ten sposób będą udowadniać, że dochód na osobę u nich w rodzinie jest poniżej 800 zł

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

od wydatków na pojazd wykorzystywany do celów służbowych podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o pojazdach (pod groźbą grzywny) oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Jeżeli podatnik nie złoży tych dokumentów albo jeśli będą one niezgodne ze stanem faktycznym po ich weryfikacji

Celnicy "zaaresztowali" dwie maszyny do produkcji papierosów

dotyczą wykroczenia skarbowego, zostały zwrócone celnikom. Oznacza to, że ich postępowanie było zasadne, ale nasza rola się tu kończy, wszystkim zajmuje się Urząd Celny w Pruszkowie. Urząd podlega Izbie Celnej w Warszawie. - Nie mogę ujawnić żadnych szczegółów, może o nie pytać pisemnie wyłącznie strona w

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na podwójną zaliczkę?

. Nie ma przeszkód, aby dokonać takiego "między-urzędowego" rozliczenia. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, jaką podatnik posiada w jednym urzędzie skarbowym, może być przerachowana na zobowiązania podatkowe rozliczane w innym urzędzie skarbowym. Przepisy Ordynacji podatkowej nie

Niemcy tropią finansowy szmugiel na granicy ze Szwajcarią

trzecim samochodzie jadącym ze Szwajcarii znajdujemy banknoty - mówi dziennikarzom "Wirtschaftswoche" Hagen Kohlmann, szef głównego urzędu celnego w Ulm, któremu podlega całe szwajcarsko-niemieckie pogranicze. Dlatego jego ludzie nie stosują już formułki "czy macie państwo coś do oclenia

Sposób na przedłużającą się kontrolę fiskusa

Limity czasu trwania kontroli Pracownicy urzędu skarbowego kontrole rozliczeń podatkowych przedsiębiorców muszą prowadzić z uwzględnieniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zobowiązuje do tego art. 291c Ordynacji podatkowej. Przepisy ustawy o swobodzie działalności

Ostatnia szansa, by odzyskać karny podatek

aby móc wznowić zakończone postępowanie podatkowe i odzyskać zapłacony podatek, należy złożyć wniosek w terminie 30 dni od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Oznacza to w praktyce, że termin składania wniosków do urzędów skarbowych o zwrot podatku upływa 27 września. W przypadku spraw rozstrzyganych

Różnice między testamentem a darowizną [PORADNIK]

podatku od spadków i darowizn (pod warunkiem spełnienia warunków zwolnienia, m.in. zawiadomienia urzędu skarbowego o przyjęciu darowizny). Uwaga z mieszkaniem dla małoletniego dziecka! Tu zdecydowanie lepiej - można powiedzieć: bezpieczniej - jest kupić mieszkanie na siebie i podarować dziecku. Chodzi o

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

posiada już numer NIP, składa w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 (w czasie złożenia pierwszej deklaracji) i wówczas jej prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP firmy. Jeśli natomiast pojawią się jakieś zmiany danych zapisanych pod tym numerem, należy złożyć wniosek

Rząd gorączkowo poprawia podatek od handlu

;. Przewoźnik ma następnie wpłacić kwotę podatku na rachunek urzędu skarbowego. To by jednak oznaczało, że firmy kurierskie lub Poczta Polska musiałyby brać od e-sklepu oświadczenie albo pieniądze. Jest to kuriozalne rozwiązanie. Z co najmniej dwóch powodów. Firmy kurierskie ani Poczta Polska nie pobiera w

Największe spółki giełdowe w Hiszpanii korzystają z rajów podatkowych

godzinę, a urzędy rejestrujące są czynne nawet do północy. Tylko pod jednym biurowym adresem było wtedy zarejestrowanych niemal 300 tys. firm. W tym te należące do Apple'a, Berkshire Hathaway (fundusz Warrena Buffetta), Coca-Coli, Forda czy Google'a. Puste słowa o zaangażowaniu społecznym Spółki

Strach przedsiębiorców przed czarną listą fiskusa

karnego skarbowego. Informacje mają dotyczyć także zobowiązań wobec samorządów. Rejestr ma być dostępny online. - Co do zasady pomysł na publikację danych dłużników skarbówki uważam za sensowny - mówi Wojciech Piłat, adwokat. - Przedsiębiorcom należy umożliwić weryfikację wiarygodności potencjalnych

Fiskus skontroluje organizatorów wesel

podatków mają wyższe koszty.- Jeśli ci ludzie ukrywają niskie dochody, to popełniają wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Nie wystawiają faktur, nie prowadzą księgowości. Organy kontrolne dokonują zatem rozpoznania po efektach ich działalności - tłumaczy Andrzej Bartyska z Urzędu Kontroli Skarbowej w

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jak wyjaśnia ZUS: "Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i

Kto będzie zbierał złote jaja z najsłynniejszej przygranicznej stacji paliw?

unieważniającym umowę sprzedaży gminnej ziemi, na której stoi stacja. Powód? Sąd nie zgodził się z interpretacją gminy, w myśl której nakłady Stefana T. na wybudowanie stacji nie podlegają zwrotowi. - Skoro umowa sprzedaży jest nieważna, to ja, jako dzierżawca, zamierzam skorzystać z prawa pierwokupu i kupić tę

Spadek bez podatku

obdarowanego. Rodzice czy dziadkowie mogą nam przekazywać pieniądze także za pośrednictwem poczty. Niestety, darowizna przekazana z ręki do ręki nie podlega zwolnieniu od podatku. Nawet jeśli zgłosimy ją na SD-Z2 w urzędzie skarbowym. Fiskus chce mieć czarno na białym: kto, komu, kiedy i jaką kwotę podarował

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na

Nie od razu można iść ze skargą do sądu

praktyce oznacza dla podatnika? Sytuacja 1: skarga na decyzję Spór podatnika z fiskusem najczęściej dotyczy decyzji podatkowych. Po otrzymaniu niekorzystnej decyzji urzędu skarbowego nie można jednak od razu skierować sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Najpierw trzeba odwołać się do izby

Pełnomocnik do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

 tym przypadku w urzędzie skarbowym.Wprawdzie złożenie pełnomocnictwa (urzędowo poświadczonego odpisu) w każdej sprawie podlega opłacie skarbowej, istnieją jednak interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które prezentują odmienny pogląd. Zdaniem np. Dyrektora Izby Skarbowej

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

;niepotrzebne skreślić"). Co wpisać w PIT? Można powiedzieć, że jak zwykle to samo. Po wpisaniu numeru PESEL/NIP wskazujemy rok, za który składamy PIT, i wybieramy urząd skarbowy, do którego ma on trafić. Zaczynamy od swoistej spowiedzi finansowej, czyli ujawniamy fiskusowi wszystkie nasze zeszłoroczne

Pełnomocnik do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

urzędzie skarbowym.Wprawdzie złożenie pełnomocnictwa (urzędowo poświadczonego odpisu) w każdej sprawie podlega opłacie skarbowej, istnieją jednak interpretacje indywidualne Ministra Finansów, które prezentują odmienny pogląd. Zdaniem np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Kto i dlaczego nie dostał nadpłaty?

- zakładając, że nadal ona przysługuje. Formalnych przeszkód nie ma, ale urząd skarbowy nie musi się spieszyć. Wskutek korekty wydłuża się bowiem termin zwrotu nadpłaty. W przypadku skorygowania zeznania przez urzędnika nadpłata podlega zwrotowi w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie sprzedającym towar. Przeciwdziała to nadużyciom i oszustwom w VAT. Resort finansów uważa, że zmiana zapewni większą skuteczność tego instrumentu i uszczelnić system. Obecnie mechanizm odwróconego VAT-u obejmuje

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

szans na wykorzystanie pełnej ulgi. Dzięki zmianie przepisów ich zwrot podatkowy podskoczy do 4224,12 zł. Różnicę między nowym i starym odpisem, czyli 3793,19 zł, dopłaci im do zwrotu urząd skarbowy. Przykład 2. Rodzice z identycznymi dochodami jak w przykładzie 1 wychowują dwójkę dzieci. Po staremu

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

. Meldunek a rozliczenie PIT Czytelnik: Od dwóch lat jestem "warszawskim słoikiem", czyli przyjechałem z innego miasta, gdzie cały czas pozostaję zameldowany. W którym urzędzie skarbowym mam złożyć PIT? Czy w miejscu, gdzie zostałem zameldowany, czy mogę to zrobić w Warszawie? Ekspert Ministerstwa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery