po ile stoi fun

Jak żyć z odsetek, czyli od zera do rentiera [Pieniądze Ekstra]

Jak żyć z odsetek, czyli od zera do rentiera [Pieniądze Ekstra]

milion. No risk, no fun, czyli droga na skróty Oczywiście, możesz też pójść krótszą drogą, choć bardziej wyboistą. Jeśli np. będziesz wpłacał po 500 zł do funduszu inwestycyjnego (albo najlepiej do kilku, żeby uniknąć złego wyboru) i jeśli ten fundusz średnio będzie osiągał 7,5 proc. zysku w skali roku

Zarządzanie wartościami

definiowaniu i wykorzystywaniu w praktyce zarządzania. - Wartości są po to, żeby miały wpływ na codzienne zachowanie. Praktyka firm pokazuje, że zdecydowanie łatwiej rozwijać pracownika działającego według wartości i założeń firmy, a nie osiągającego odpowiednich wyników niż osobę, która ma wprawdzie