po ile akcje pzu

aleksa, pap

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

We wtorek akcjonariusze PZU zadecydują, czy dokonać splitu akcji spółki, czyli ich podziału w stosunku 1:10. Propozycja zarządu spółki zakłada obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,10 zł. Akcjonariusze zadecydują także o wypłacie dywidendy.

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

- Chcemy zaproponować państwu split akcji, czyli podział, co zwykle zwiększa atrakcyjność dla inwestorów i płynność na giełdzie, a także powoduje, że spółka jest bardziej atrakcyjna - powiedział podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy prezes PZU Andrzej Klesyk.

We wtorek rząd o wniesieniu do TF Silesia części akcji PGNiG, PZU i PGE

We wtorek rząd zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na wniesienie do TF Silesia części akcji PGNiG, PZU i PGE - poinformowało PAP źródło w resorcie skarbu państwa.

Cena maksymalna akcji PZU - 312,5 zł.

Cena maksymalna akcji PZU - 312,5 zł.

Akcje PZU po przejęciu udziałów Aliora w górę. Alior Bank traci

Akcje PZU po przejęciu udziałów Aliora w górę. Alior Bank traci

W sobotę ubezpieczyciel podpisał wstępną umowę z luksemburską spółką, za której pośrednictwem włoski holding przemysłowy Carlo Tassara kontroluje jedną czwartą własności Aliora. Wartość transakcji wyniesie 1,6 mld zł. Jak na tę informację zareagowali inwestorzy? Akcje PZU tracą - o 1,48 proc., do

KNF nie widzi przeszkód do nabycia przez PZU akcji Link4

działającego w Polsce Link4. Łączna kwota transakcji wyniesie około 360 mln euro. W Polsce PZU kupi o RSA 111.354.305 akcji spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń. Płatność wynieść ma około 90 mln euro. Pod koniec 2013 roku wartość aktywów Link4 w Polsce wynosiła 662 mln zł, a jej aktywa netto wynosiły 134 mln

MSP nie planuje "nagłej" sprzedaży akcji PGE, PKO i PZU

akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie MSP Kowalczyk. Resort zaznaczył, że rząd upoważnił Ministerstwo Skarbu Państwa do przekazania pakietów akcji już w 2012 r. wyłącznie na potrzeby realizacji programu Inwestycje Polskie, nie określając jednak żadnego terminu. Specjalny tryb zbywania akcji

Państwo sprzeda akcje PKO BP, PGE i PZU? Pieniądze pójdą na "Inwestycje polskie"?

Państwo sprzeda akcje PKO BP, PGE i PZU? Pieniądze pójdą na "Inwestycje polskie"?

resort skarbu planuje jeszcze w tym roku dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Inwestycje polskie". Jak wówczas mówił, dokapitalizowanie banku mogłoby się odbywać poprzez sprzedaż przez giełdę pakietów akcji PKO BP, PGE i PZU. Andrzej Czerwiński pytany o tę kwestię w

PZU chce wykupić 70 sekund ciszy w TVP. Rzecznik TVP: "Akcja PZU jest jakimś niepoważnym humbugiem"

PZU chce wykupić 70 sekund ciszy w TVP. Rzecznik TVP: "Akcja PZU jest jakimś niepoważnym humbugiem"

manager w PZU. Wcześniej TVP odmówiła udziału w akcji mediów "70 sekund ciszy na 70-lecie Powstania Warszawskiego", tłumacząc, że taki gest bez wkładu merytorycznego "staje się pusty, by nie powiedzieć fałszywy", a sama telewizja emituje w tym dniach ponad 50 godzin poświęconych

KDPW wyznaczył dzień splitu akcji PZU na 30 listopada

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podjął na wniosek PZU uchwałę określając 30 listopada jako dzień podziału 86 348 289 akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł każda na 863 482 890 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podało PZU. Pod koniec

PZU rozliczy transakcję nabycia 9,96% akcji Alior Banku 12 października

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem warunków zawieszających umowy nabycia akcji Alior Banku przez PZU spółki zawarły  umowy rozporządzające. W dniu rozliczenia, który został ustalony na 12 października  PZU SA stanie się właścicielem 7 244 900 akcji banku

Wyniki kwartalne PZU: Zysk w górę, akcje w dół

Wyniki kwartalne PZU: Zysk w górę, akcje w dół

słaby wynik na inwestycjach przez zmianę modelu konsolidacji funduszy inwestycyjnych, co dało PZU 167,5 mln zł dodatkowego przychodu, i podpisanie ugody z Axą dotyczącej ubezpieczenia Zielona Karta, co dało PZU dodatkowe 53,2 mln zł przychodu. Jednak po komentarzach zarządu PZU ceny akcji poleciały

PZU ma zgodę KNF na nabycie akcji Alior Banku

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) r. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym

PZU podtrzymuje rekomendację dot. wypłaty dywidendy pomimo zakupu akcji Aliora

[powtórzenie]  Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) -  Pomimo podpisanej przedwstępnej umowy nabycia pakietu 25,25% akcji Alior Banku PZU nie wycofa się z aktualnej rekomendacji co do dywidendy i nie zamierza radykalnie zmieniać polityki dywidendowej, poinformował prezes Andrzej Klesyk

PZU podtrzymuje rekomendację dot. wypłaty dywidendy pomimo zakupu akcji Aliora

jasno podkreślić, że zarząd nie ma zamiaru wycofywać się z naszej rekomendacji co do podziału zysku za rok 2014. Ciągle rekomendujemy 30 zł na akcję. Po drugie, nie jest naszą intencją radykalna zmiana polityki dywidendowej." - powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej. PZU podało dziś, że

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

oznacza to tyle, że zamiast jednej akcji o wartości np. 450 zł będę mieli 10 akcji po 45 zł. Zmiana dokona się automatycznie na ich rachunkach maklerskich. W żargonie giełdowym to tak zwany split, czyli podział. PZU w uzasadnieniu podało, że jego celem jest zwiększenie dostępność akcji dla inwestorów

PZU: Split akcji w stosunku 1:10 nastąpi w tym miesiącu

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Split akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stosunku 1:10 nastąpi w listopadzie br., podała spółka. "3 listopada Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował odpowiednią zmianę w statucie PZU

Akcjonariusze PZU zdecydowali o splicie akcji 1:10 i 30 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Dokonuje się podziału

Karpiński: Przejęcie akcji Aliora przez PZU to element repolonizacji sektora

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – Przejęcie ponad 25% akcji Alior Banku przez PZU może być początkiem konsolidacji sektora wokół banku w ramach szerszego trendu repolonizacji branży, uważa minister skarbu Włodzimierz Karpiński. "Po latach importowania kapitału i know-how z

PZU ma umowę sprzedaży 99,88% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - PZU zawarło umowę sprzedaży 99,879% akcji spółki UAB DK PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring (Norwegia) za kwotę 54 mln euro powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto, a szacowaną kwotą aktywów netto oraz ewentualną kwotę

Eureko sprzedało wszystkie swoje akcje PZU

i PKO BP. "Eureko zobowiązało się wobec uczestników konsorcjum do niezbywania pozostałych 1 tys. 980 akcji przez okres 90 dni od dnia zakończenia budowy księgi popytu" - podkreślono. Po rozliczeniu transakcji, Eureko nie będzie już posiadało bezpośrednio znaczącego udziału w PZU"

Eureko ogłasza: sprzedamy swoje akcje PZU

Eureko poinformowało wczoraj wieczorem, że chce sprzedać 12,9 proc. akcji PZU, czyli 11,2 mln sztuk. Chętnych będzie szukać wśród instytucji finansowych na całym świecie, budując w tym celu tzw. książkę popytu. Wynajęło w tym londyńdki Deutsche Bank oraz Dom Maklerski PKO BP. Nie wiadomo, po ile

We wtorek rząd o wniesieniu do TF Silesia części akcji PGNiG, PZU i PGE

sesji w poniedziałek akcje PZU kosztowały 430 zł (po spadku o 0,28 proc.), papiery PGNiG wyceniano na 6,37 zł (ich cena nie zmieniła się), a walory PGE kosztowały 14,97 zł (po spadku o 0,86 proc.).

Poradnik: Jak kupić akcje PZU?

inwestorzy zgrzytali zębami. Minister Grad powiedział: dość! Zapisy na PZUpo nowemu. Jeśli sposób się sprawdzi, to będzie wzorem dla innych ofert prywatyzacyjnych, np. energetycznego koncernu Tauron. Ile akcji i kiedy zapisy? Dla indywidualnych inwestorów zarezerwowano początkowo pulę minimum 6 mln akcji

6 mln akcji PZU dla inwestorów indywidualnych

Wejście PZU na GPW będzie największym w br. debiutem giełdowym w tej części Europy. Zgodnie z warunkami ugody skarbu państwa z Eureko na giełdę trafi ok. 20 proc. akcji ubezpieczyciela wartych co najmniej 5 mld zł. Dziś te akcje są ulokowane w specjalnej spółce Kappa. Ministerstwo Skarbu nie ukrywa

Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie akcji w stosunku 1:10 i dywidendzie

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca. "Dokonuje się podziału (splitu

Rząd zdecydował o wniesieniu akcji PGE, PZU i PGNiG do TF Silesia

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu 2% akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rada

Reuters: JP Morgan sprzedał większość swych akcji PZU

JP Morgan po ofercie publicznej PZU kontrolował pakiet 3,6 miliona akcji ubezpieczyciela, co odpowiada 4,2 procent udziałów w kapitale PZU. "JP sprzedał przez rynek co najmniej dwa miliony akcji PZU" - powiedziała osoba z rynku pragnąca zachować anonimowość. "Od 16 lutego, gdy

PZU proponuje wypłatę 30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 590,6 mln zł, tj. 30 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2015 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2015

"P": Skarb Państwa szykuje się do sprzedaży akcji PZU

W czerwcu ubiegłego roku Skarb Państwa sprzedał inwestorom instytucjonalnym pakiet 10 proc. akcji PZU o łącznej wartości 3,2 mld zł. Nabywcy płacili 367 zł za walor. Zdaniem analityków, teraz wartość transakcji może być podobna. Po jej przeprowadzeniu resortowi skarbu pozostanie niewiele ponad 25

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

szczegóły zapisów na akcje PZU w transzach inwestorów indywidualnych, osób związanych z PZU, oraz instytucji. Około 250 tys. drobnych inwestorów zapisało się łącznie na 7 058 582 akcje. Wszyscy dostaną tyle akcji, ile zamówili - maksymalnie po 30 na głowę. Nie będzie żadnej redukcji. Mogło zapisać

MSP: Przy sprzedaży pakietów akcji PGE, PKO i PZU zdecyduje 'chłodna kalkulacja'

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przy sprzedaży pakietów akcji PGE, PKO i PZU będzie się kierować "chłodną kalkulacją" i nie planuje ich nagłej sprzedaży, poinformował wiceminister skarbu państwa Wojciech Kowalczyk. "Mamy dużą elastyczność w

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

zarezerwowano blisko 1,414 mln akcji. Mogli kupować do 50 akcji na głowę, ale pod warunkiem że nie pozbędą się ich przez trzy lata od debiutu PZU na giełdzie. Z tak wielkiej puli zamówiono zaledwie 73 938 akcji. Licząc po maksymalnie 50 akcji na głowę, wychodzi, że na takie pakiety mogło skusić się jedynie

Akcje PZU dla drobnych inwestorów bez redukcji

Resort skarbu i holenderskie Eureko sprzedają akcje PZU warte blisko 8,1 mld zł. Na razie ta największa w 19-letniej historii warszawskiej giełdy i prawdopodobnie największa w tym roku publiczna oferta akcji w Europie idzie jak po maśle. Dopisali zarówno drobni krajowi inwestorzy, jak i wielkie

Po 30 akcji PZU dla inwestorów indywidualnych?

ofercie publicznej więcej akcji, niż początkowo planowano. "Parkiet" spekuluje, że jeśli na rynek trafi w sumie 25,9 mln akcji PZU - z czego ponad 9,2 mln sztuk do inwestorów indywidualnych (36 proc. całej puli) - to wówczas akcje mogłoby kupić aż 300 tys. osób. Albo więcej, jeśli nie każdy

250 tysięcy chętnych na akcje PZU. Nie będzie redukcji

Zapisy na akcje największej polskiej firmy ubezpieczeniowej zakończyły się w środę o północy. Widząc gigantyczne zainteresowanie Polaków udziałami w PZU, Ministerstwo Skarbu Państwa zadecydowało, że zaoferuje na sprzedaż dodatkowy, 5-proc. pakiet akcji. W sumie na rynek trafi więc prawie 30 proc

Parkiet: Nie więcej niż 30 akcji PZU na osobę

Zniżka na polisę za udział w ofercie PZU Wg pierwszych wycen, PZU jest warte od 24,8 mld zł do 33 mld zł. To daje 289-382 zł na akcję. Prawdopodobna cena akcji - wg gazety - to ok. 320 zł. Przypuszcza się, że na rynek może trafić 25,9 mln akcji PZU, z czego ponad 9,2 mln do inwestorów

Parkiet: Inwestorze, dostaniesz nie więcej niż 30 akcji PZU

Wg pierwszych wycen, PZU jest warte od 24,8 mld zł do 33 mld zł. To daje 289-382 zł na akcję. Prawdopodobna cena akcji - wg gazety - to ok. 320 zł.Przypuszcza się, że na rynek może trafić 25,9 mln akcji PZU, z czego ponad 9,2 mln do inwestorów indywidualnych. Przy limicie 30 akcji na osobę

Ponad 250 tys. Polaków zapisało się na akcje PZU. Handel ruszy wcześniej

Grad dodał, że budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (deklaracje zainteresowania akcjami PZU) zakończy się nadsubskrypcją. Ocenił, że będzie wśród tych inwestorów ponad cztery razy więcej chętnych na akcje niż przewidywała oferta.Grad poinformował, że cena sprzedaży akacji dla

Jak, gdzie, kiedy i po ile kupić akcje PZU? Poradnik

. Więcej będą mogli wyłożyć ludzie z PZU: maksymalnie po 50 akcji, czyli na głowę 15 tys. 625 zł. Nie znaczy to jednak, że akcje zostaną kupione właśnie po cenie maksymalnej. Cena może być niższa - nadpłata zostanie zwrócona do 14 dni od przydziału akcji. Wszystko zależy od ceny, jaką zechcą zapłacić

Jest zgoda na sprzedaż dodatkowych 5 proc. akcji PZU

Wiceszef resortu skarbu podkreślił, że decyzja o tym, czy resort skarbu sprzeda dodatkowe 5 proc. akcji PZU, zostanie podjęta najpóźniej 29 kwietnia. Dodał, że będzie ona zależała od popytu na akcje.Obecnie, w ramach oferty, Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko oraz Skarbu Państwa

Od 3 do 30 akcji PZU na głowę drobnego inwestora

Po katastrofie prezydenckiego samolotu w zeszłą sobotę przygotowania do oferty PZU idą zgodnie z planem, ale bez zbędnego rozgłosu. - Wszystkie działania promocyjne oferty zostały odwołane - powiedział na kameralnym spotkaniu z dziennikarzami minister skarbu Aleksander Grad. Oficjalną konferencję i

PZU zaoferuje maksymalnie 29,9 proc. akcji. Debiut 14 maja

7 proc., przy czym ten ostatni inwestor może dodatkowo zaoferować jeszcze 3 proc. akcji PZU. Skarb państwa może zaś sprzedać do 5 proc. akcji. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 20 do 28 kwietnia, przy czym 19 kwietnia zostanie podana cena maksymalna, po jakiej będą oni kupować akcje

PZU zadebiutuje na GPW w maju. Akcje za miliardy

naprawdę Eureko ma czas tylko do końca tygodnia, żeby zablokować debiut PZU. Dlaczego? Bo teraz reprezentanci Ministerstwa Skarbu Państwa i Eureko mają ostatecznie ustalić przedział ceny, po której akcje PZU będą sprzedawane. - W prospekcie jest puste miejsce na cenę akcji. Jeśli porozumiemy się, to

Właściciel 30 akcji PZU zamieszał na walnym. Chciał kupna BZ WBK

- AIB [irlandzki właściciel BZ WBK] jest w trudnej sytuacji finansowej. Jest okazja do zakupu banku. Zwiększyłoby to wartość PZU i przyniosło akcjonariuszom większe zyski niż wypłata dywidendy - powiedział Zawiślak Wyborcza.biz. Domagał się przerwania walnego do 22 czerwca, żeby akcjonariusze

Brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji Alior Banku przez PZU

stabilną sytuację finansową oraz przedłożony plan działalności banku, w tym złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem". Chodzi o zarządzanie, głosi komunikat, w zakresie "długoterminowego charakteru nabycia akcji banku, ewentualnego wsparcia

Rusza sprzedaż akcji PZU. 9375 zł na pakiet 30 papierów

kupili wtedy akcje za 7,9 mld zł. Cena maksymalna akcji PZU - 312,5 zł. Indywidualni inwestorzy od dziś do 28 kwietnia mogą zapisywać się na minimalnie trzy akcje, a maksymalne - 30. W poniedziałek poznali dwie ostatnie wielkie niewiadome: cenę maksymalną, po jakiej się będą zapisywać, i wielkość puli w

Eureko i skarb państwa sprzedadzą więcej akcji PZU

Sprzedając ponad 17 proc. akcji, Eureko definitywnie straci kontrolę nad PZU. Co ciekawe, nie tylko Eureko jest gotowe sprzedać większą partię swoich akcji. W czwartek resort przyznał, że także on gotów jest sprzedać po IPO więcej akcji, niż wcześniej planowano. - Wobec dobrej koniunktury na

Kurs akcji PZU będzie publikowany za darmo w czasie rzeczywistym

chętnych na zyski z PZU jest także 250 tys. inwestorów indywidualnych - każdy z nich kupił 30 akcji po 312,5 zł. Głównie z myślą o nich GPW zgodziła się wyjątkowo na publikacje cen akcji PZU w czasie rzeczywistym w dniach 12-14 maja. - Zachęciliśmy wszystkich dystrybutorów informacji giełdowych do

PZU chce kupić chorwackiego ubezpieczyciela. Cena akcji na rekordowych poziomach

PZU chce kupić większościowy pakiet największej chorwackiej firmy ubezpieczeniowej Croatia Osiguranje. Spółka o kapitalizacji w okolicach 386 mln dolarów notowana jest na giełdzie w Zagrzebiu. Mniej więcej 80 procent jej akcji należy do państwa. Teraz Chorwaci chcą się ich pozbyć - nie jest jeszcze

Więcej akcji PZU w ofercie z powodu dobrej koniunktury na giełdzie?

dodał, że decyzja co do ewentualnej sprzedaży i liczby oferowanych akcji "zostanie ustalona w oparciu o analizę popytu i ceny, przy założeniu utrzymania kontroli strategicznej Skarbu Państwa nad PZU".W połowie marca (kilka dni po złożeniu przez PZU prospektu emisyjnego) wiceminister skarbu

Kulisy wyceny PZU. Targi resortu skarbu i Eureko o cenę akcji

na swoim, bo wartość PZU ustalono na 38 mld zł - tyle, ile maksymalnie dawała Nomura. Po wypłacie 12,75 mld zł dywidendy wartość spółki spadła do 25,25 mld zł. Warto przypomnieć, że gdy w listopadzie 1999 r. Eureko i BIG Bank Gdański kupowały 30 proc. akcji PZU, płaciły jedynie 3 mld zł, czyli cała

Zapisy na PZU trwały do północy, skarb sprzeda ekstra 5 proc. akcji

Minister skarbu Aleksander Grad zdecydował się wydłużyć zapisy na akcje PZU. Pierwotnie miały zakończyć się w środę o godz. 16. - Mamy informacje od ludzi, którzy jeżdżą po świecie i prezentują ofertę, że jest gigantyczne zainteresowanie PZU. Czasem mamy wrażenie, jakby świat zwariował na punkcie

Zapisy na PZU przedłużone do północy, skarb sprzeda ekstra 5 proc. akcji

powiedział nam Artur Pietrzak, dyrektor generalny Domu Maklerskiego IDM SA. Pewne jest już, że skarb państwa sprzeda również dodatkowo do 5 proc. akcji PZU, co pozwoli zwiększyć ofertę do maksymalnie 29,9 proc. wszystkich akcji. Oznacza to, że początkowa pula dla indywidualnych inwestorów zostanie

Udany debiut PZU na giełdzie. Akcje dały zarobić prawie 12 proc.

- Sprawdziłem rachunek, bo wystawiłem zlecenia sprzedaży akcji. Super! Z żoną sprzedałem akcje średnio po 350 zł. Mam 2 tys. zł na czysto - cieszył się 37-letni inwestor z Krakowa. W ofercie publicznej kupił z żoną maksymalne pakiety po 30 akcji PZU. Zainwestowali 18 750 zł. W ofercie akcje PZU

Inwestorzy indywidualni i osoby uprawnione obejmą do 6 mln akcji PZU

"Wprowadzamy nowe podejście do oferty dla inwestorów indywidualnych. Wprowadziliśmy limit - jeden zapis na minimum 3 akcje, a maksymalnie 30" - powiedział Grad na spotkaniu z dziennikarzami.Inwestorzy indywidualni oraz osoby uprawnione (m.in. agenci PZU, pracownicy spółek z grupy, którzy

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

kwietnia - do debiutu na giełdzie minie zaledwie dwa tygodnie). Zakładając np. 10-proc. zysk z PZU na debiucie, w tak krótkim czasie możesz z grubsza zarobić tyle, ile dostałbyś z bezpiecznej lokaty przez dwa lata. Po sprzedaży akcji gotówkę możesz wydać albo znowu włożyć na lokatę. Rachunek inwestycyjny

Cena maksymalna PZU 312,50 zł, większa pula akcji dla inwestorów indywidualnych

Cena maksymalna jest najważniejsza dla drobnych inwestorów, bo właśnie po tej cenie będą zapisywać się na akcje PZU. Jeśli chętny zamówi maksymalny pakiet 30 akcji, to musi wyłożyć 9375 zł, a na minimalny trzech akcji - 937,5 zł. Taką kwotę inwestor musi mieć na rachunku w biurze maklerskim lub na

26 zł dywidendy z PZU. Kurs akcji mocno w dół

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłaty - 21 października 2011 r. Na dywidendę trafi 92,04 proc. ubiegłorocznego zysku skonsolidowanego. Dotychczas polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. zysku netto. Zgodnie z planami w

Nowe szczyty na giełdzie, akcje PZU rekordowo drogie

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dzisiaj akcje PZU, które na koniec dnia podrożały o 1,69 proc. do 427 zł za sztukę. To najwyższe poziomy w historii spółki. Inwestorzy, którzy trzymają papiery największego polskiego ubezpieczyciela od początku roku, zyskali już 47 proc. Skąd wzrosty? PZU miało w

Analitycy DM BZ WBK wycenili jedną akcję PZU na 261-370 zł

"Stosując metodę DDM oraz metodę porównawczą, szacujemy wartość PZU w przedziale od 261 zł do 370 zł za akcję wobec maksymalnej ceny IPO ustalonej na 312 zł" - podano w raporcie. Do wyceny DDM założono długoterminową stopę ROE na poziomie 20% i koszt kapitału (CoE) na poziomie 11.3

Finał największej oferty publicznej w Europie: Akcje PZU na warszawskiej giełdzie

- maksymalnie po 30 akcji na głowę. A mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich przesunięto do transzy instytucji. Czytaj też: Raport o PZU Dość słabo natomiast spisali się agenci, akwizytorzy i pracownicy PZU, którzy nie otrzymali

Finał największej oferty publicznej w Europie: Akcje PZU na warszawskiej giełdzie

akcje. Wszyscy dostali tyle, ile zamówili - maksymalnie po 30 akcji na głowę. A mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich przesunięto do transzy instytucji.Czytaj też: Raport o PZU Dość słabo natomiast spisali się agenci

Jak sprzedawane są akcje PZU

Zapisy na akcje PZU kończą się 28 kwietnia o godz. 16. Na głowę można zamówić maksymalnie 30 akcji po cenie 312,50 zł, czyli w sumie za 9375 zł. Zapisy przyjmują wszystkie 24 biura maklerskie - w sumie aż 1280 punktów obsługi klienta, popularnych POK-ów, i oddziałów PKO BP. Początkowo drobni

Akcje PZU dopuszczone do obrotu publicznego

Akcje PZU dopuszczone do obrotu publicznego realizacja: Mikołaj Tocki

Bajeczne dywidendy za akcje PZU

mnie fundację Równe Szanse - wyjaśnia dziś. Fundacja miała kupić akcje po to, by mieć pieniądze na finansowanie stypendiów swoich wychowanków. Czasu nie znalazł dla nas też śląski biznesmen Wojciech Wajda. Żadna spośród prywatnych osób nie zgromadziła więcej akcji PZU. Na pytanie zgodził się

Akcje PZU przydzielono przez giełdę drobnym inwestorom

inwestorów zapisało się łącznie na 7 mln 58 tys. 582 akcje PZU. - Wszystko poszło sprawnie - ok. godz. 11 dowiedzieliśmy się w jednym ze źródeł. Wszyscy indywidualni inwestorzy dostaną tyle akcji, ile zamówili - maksymalnie po 30 na głowę. Nie będzie żadnej redukcji. Średnio zamówili po 28 akcji

Akcje PZU zostały przydzielone drobnym inwestorom

papierów notowanych na GPW. Około 250 tys. drobnych inwestorów zapisało się łącznie na 7 058 582 akcji PZU. Wszyscy dostaną tyle akcji, ile zamówili - maksymalnie po 30 na głowę. Nie będzie żadnej redukcji. Mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk

Po sukcesie PZU: igrzysk i akcji!

konieczności zaciągania kredytu. Chcąc budować "akcjonariat obywatelski", Grad nie ma wyjścia: musi sprzedawać dużo akcji i tanio, aby można było zarobić. Jednak minister skarbu może łatwo paść ofiarą własnego sukcesu po PZU. Dlaczego? Po pierwsze, ma już ćwierć miliona ludzi, którzy mu uwierzyli i

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

kończą się w środę 28 kwietnia o godz. 16.00. Przeczytaj jak kupić akcje PZU Z informacji od maklerów wynika, że jak na razie zainteresowanie akcjami PZU nie jest równomierne w całym kraju. Większy ruch widać przede wszystkim w POK-ach zlokalizowanych w dużych ośrodkach np. w Warszawie, Krakowie

Pakiety akcji czołowych polskich spółek na sprzedaż

Minister skarbu Andrzej Czerwiński kilka dni temu nie wykluczył, że dokapitalizowanie programu "Inwestycje polskie" zostanie przygotowane kosztem sprzedaży akcji PKO BP, PGE i PZU. Dziś więcej na temat tych planów powiedział Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu państwa. - Przy

Repolonizacja czy nacjonalizacja banków?

. Spadek kursu akcji PZU tuż po ogłoszeniu zamiarów zakupu Alior Banku dowodzi, że inwestorzy podejrzewają, iż nie chodzi tu tylko o biznes. Nieprzypadkowo entuzjazm w związku z przejęciem tego banku wyraził natychmiast Włodzimierz Karpiński, szef resortu skarbu. Nie ma wątpliwości, że PZU jest wehikułem

Rząd gazem ratuje węgiel

złożył minister skarbu Andrzej Czerwiński. Wieczorem Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) poinformowało, że TF Silesia ma otrzymać 2 proc. akcji PGNIG i po 1 proc. akcji PZU i PGE. Warte są łącznie 1,4 mld zł. W praktyce taka operacja oznacza zaś dodatkową prywatyzację PGNiG, PZU i PGE. Nie ujawniono jednak

Instytucje też zapłacą za akcje PZU po 312,50 zł

wielu, bo zamówiono zaledwie 73 938 akcji objętych trzyletnim zakazem zbywania. Prezes PZU Andrzej Klesyk tłumaczył, że osoby związane z PZU chętniej zapisywały się na akcje dla zwykłych inwestorów, czyli maksymalnie po 30 papierów na głowę. Te akcje można sprzedać na debiucie, który przewidziano

W środę koniec zapisów na akcje PZU, zainteresowanie jest ogromne

pakiet do 30 akcji, tak jak każdy inny inwestor indywidualny. W sumie ludzie związani z PZU mogli zamówić maksymalnie po 80 akcji na głowę, czyli w sumie zapisać się na blisko 2,262 mln sztuk. Na ile akcji się zapisali? - Nie udzielamy takich informacji - powiedział nam rzecznik PZU Michał Witkowski

PZU chce wypłacić 10,91 zł dywidendy na akcję

PZU podzieli się zyskiem po raz pierwszy w historii z rzeszą drobnych inwestorów, którzy pod koniec kwietnia kupili akcje w ofercie publicznej. Zapisało się wówczas ćwierć miliona Polaków. Nie wiadomo, ilu trzyma do tej pory akcje PZU, bo są one notowane na warszawskiej giełdzie od środy i można je

Societe Generale, PZU i Getin zainteresowane Alior Bankiem

Romain Zaleski sprzedaje posiadany za pośrednictwem spółki Carlo Tassara 25-procentowy pakiet akcji Alior Banku. Jest on największy udziałowcem w Aliorze, a zakup tego pakietu daje w praktyce kontrolę nad bankiem. - Do końca maja jeden z podmiotów powinien otrzymać wyłączność negocjacyjną

MSP sprzedaje do 10% akcji PZU w trybie przyspieszonego book-buildingu - media

Warszawa, 09.06.2011 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) chce sprzedać do 10% akcji PZU w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu; zapisy mają potrwać do 10 czerwca, podała agencja Bloomberg, powołując się na warunki oferty, do których uzyskała dostęp. Zapisy przyjmują Credit Suisse Group

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

informacji. W oddziałach PKO BP 90 proc. chętnych nie ma rachunków. Muszą je otworzyć, co trwa 15-20 minut, bo trzeba wypełnić dokumenty - mówi Iwaniuk-Michalczuk. Na akcje PZU inwestorzy mogą zapisywać się nie tylko w 179 oddziałach PKO BP, ale także w sieci punktów obsługi klienta (POK) należących do 24

MSP zakończyło book-building na 8,64 mln akcji PZU po cenie 367 zł/ szt.

Warszawa, 10.06.2011 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zakończyło proces budowania księgi popytu na 8.635.230 akcji (tj. 10% kapitału) PZU po cenie 367 zł za akcję, podał resort w komunikacie. "Skarb Państwa informuje o zakończeniu w dniu 9 czerwca 2011 roku procesu budowania księgi

Analitycy: Cena akcji PZU wyniesie około 322 zł

, znalazł się też zapis o limicie dla inwestorów indywidualnych w wysokości 30 akcji. Oznacza to, że drobni gracze będą mogli kupić akcje spółki za około 9,6 tysięcy.Dziś też PZU rozpocznie spotkania z inwestorami instytucjonalnymi. Cenę walorów poznamy jednak zapewne w poniedziałek. Jak czytamy w artykule

Ipopema podniosła cenę docelową akcji PZU do 401,0 zł, nadal zaleca 'kupuj'

, zaś w piątek, ok. godz. 12-tej kurs akcji wynosił 377,30 zł, po wzroście o 0,61% wobec ostatniego zamknięcia. „Nadal podchodzimy optymistycznie do wyników biznesu PZU w kolejnych dwóch latach. Dlatego też podtrzymujemy naszą rekomendację 'kupuj' z nową dwunastomiesięczną ceną docelową na

ZWZ PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 26,0 zł na akcję za 2010 r.

Warszawa, 30.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze spółki ubezpieczeniowej PZU zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2.245 mln zł, tj. 26,0 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2010 roku, podała spółka w komunikacie po ZWZ. „Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok

UniCredit podniósł cenę docelową akcji PZU do 425 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 18.07.2011 (ISB) – Analitycy UniCredit podnieśli dwunastomiesięczną cenę docelową akcji PZU do 425 zł i podtrzymali rekomendację 'kupuj" dla największego polskiego ubezpieczyciela, wynika z raportu z 18 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie 372 zł za akcję, zaś w

PZU zmienia politykę dywidendową, wypłaci 26 zł na akcję z zysku za 2010 r.

przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2.245.159.800,00 złotych, czyli 26,00 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W marcu prezes PZU Andrzej Klesyk informował, że zarząd spółki skłania

Kulczyk i Wawrzynowicz - podsłuchana rozmowa o kupowaniu Ciechu

możliwych nieprawidłowości przy sprzedaży tej spółki prowadzi prokuratura. Trudno wskazać, do czego mogą się przyczepić stróże prawa, bo sprzedaż akcji odbyła się w najbardziej przejrzysty ze wszystkich sposobów, czyli poprzez wezwanie giełdowe. Tydzień po tych wydarzeniach, a na kilka dni przed wyborami

JP Morgan rekomenduje 'przeważaj' dla PZU, cena docelowa 472 zł na akcję

Warszawa, 18.03.2011 (ISB) – Analitycy  J.P. Morgan podtrzymali rekomendację „przeważaj" dla  PZU oraz cenę docelową akcji spółki wysokości 472 zł, wynika z piątkowego raportu. Wczoraj, na zamknięciu sesji na warszawskiej GPW jedna akcja PZU kosztowała 351,50 zł, zaś w

MSP nie będzie sprzedawać akcji PZU w 2011 r, chce 'korzystnie wyjść' z BGŻ

Warszawa, 29.03.2011 (ISB) – Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), w związku z dużą liczbą planowanych ofert publicznych raczej nie będzie w tym roku sprzedawać pakietu akcji PZU, poinformował minister skarbu Aleksander Grad. MSP chce „jak najkorzystniej" wyjść z akcjonariatu Banku

Ofensywa PZU w branżę bankową. Co to oznacza dla naszych portfeli?

odsetkowa na poziomie 4,6 proc., gdy średnia branżowa to 2,5 proc.). Ale bez dwóch zdań cena za Aliora nie jest niska. Średni wskaźnik C/WK dla polskich banków giełdowych to 1,6 (a więc za złotówkę majątku inwestorzy, kupując akcje, płacą 1,6 zł). Tymczasem za złotówkę majątku Aliora PZU gotowy jest

Dziś akcje PZU wchodzą na parkiet - największy debiut w 19-letniej historii warszawskiej giełdy

holenderskie Eureko, wychodzące z inwestycji w PZU, sprzedały 29,9 proc. akcji spółki. Inwestorzy indywidualni i instytucje zapłacili za akcje PZU w ofercie publicznej po 312,50 zł.

Rząd zdecydował o dokapitalizowaniu TF Silesia

przejmując akcje, a akcjonariusze przejmując udziały, będzie mogła sięgnąć po kapitał bankowy na proces restrukturyzacji Nowej Kompanii Węglowej. Płynność finansową opieramy o zasoby Węglokoksu, Silesii oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych - podał. CIR poinformowało ponadto, że do TF Silesia wniesionych

Źródło rządowe: Akcje PKO BP i PZU na sprzedaż, 50 mld zł z prywatyzacji

"Resort finansów chciałby, aby przychody z prywatyzacji do końca 2013 roku wyniosły około 50 mld zł. Większość tej kwoty mogłaby pochodzić ze sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w PZU i PKO BP" - powiedziało PAP źródło rządowe.Do Skarbu Państwa należy 40,99 proc. akcji PKO BP. W przypadku

PZU kupi udziały w Nowej Kompanii Węglowej? Ubezpieczyciel dementuje

Bloomberga Michał Witkowski, rzecznik PZU. Dziś Akcje PZU mocno tanieją na giełdzie. O 15.50 kosztowały 471,80 zł, czyli o 3 proc. mniej niż wczoraj na zamknięciu handlu. Biznesplan na zachętę Nowa spółka górnicza poszukuje inwestorów. Na początku marca Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej

Nowy scenariusz dla NKW: pakiety akcji SP do TF Silesia

procentem akcji PZU, o wartości w sumie 1,4 mld zł. Akcje te mają stanowić zabezpieczenie dla rozmów finansowych Silesii z rynkiem. Każdorazowo zgodę na dysponowanie tymi akcjami przez Towarzystwo będzie wydawać minister skarbu" - powiedział wiceminister skarbu i pełnomocnik rządu do spraw

PZU wypłaci 1,8 mld zł dywidendy z zysku za 2011 rok

PZU wypłaciło 2,3 mld zł dywidendy, czyli ponad 90 proc. zysku. Za każdą akcję inwestorzy dostali 26 zł.

Akcje Energi sprzedane. Analitycy: Debiut bez fajerwerków

Energa jest jednym z największych w kraju dystrybutorów energii - obsługuje 2,9 mln klientów. Jej debiut będzie największym na warszawskiej giełdzie w tym roku, bo oferta publiczna warta była 2,4 mld zł. To o miliard więcej niż PKP Cargo. Drobni inwestorzy zapisywali się na akcje po 20 zł, ale o

PiS: Groźna zapowiedź sprzedaży akcji wielkich spółek. MSP: Budujemy wartość

10 proc. akcji KGHM Polska Miedź, bardzo duże pakiety PZU i PKO BP, co powoduje, że w następnych latach bardzo spadają wpływy z dywidendy" - podkreślił. Szałamacha krytykował także przeprowadzenie sprzedaży akcji spółek. "Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że PO ma albo złą rękę, albo

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 29,7 zł dywidendy

dywidendy rekomendował zarząd PZU. Spółka płaci dywidendy co roku od swojego debiutu giełdowego, czyli już od trzech lat. Obliczyliśmy, że drobny inwestor przez trzy lata zainkasował ze swojego pakietu 30 akcji w ten sposób prawie 1800 zł brutto. W sumie przez ten czas gigant ubezpieczeniowy wypłacił 5,2

PZU faworytem w wyścigu do chorwackiego ubezpieczyciela

, rzecznik PZU. Rząd Chorwacji ma obecnie 80,23 proc. udziałów w CO i chce sprzedać pakiet do 50 proc. akcji. Sprzedaż ubezpieczyciela ruszyła w sierpniu, gdy rząd zaprosił zainteresowanych inwestorów do składania ofert. Oprócz CO na sprzedaż wystawiono także państwowy bank pocztowy Hrvatska Postanska Banka

Kolejka gondolowana Jaworzynę Krynicką sprzedana

- powiedział prezes PKG Zbigniew Rekusz. Dotychczasowi akcjonariusze krynickiej spółki, PKO BP oraz Grupa PZU, jako inwestorzy finansowi byli zaangażowani w ten podmiot od kilkunastu lat. Po realizacji swoich celów zdecydowali się wyjść z inwestycji przynoszącej już bieżące zyski. Dyrektor ds. inwestycji w PKO

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - po ile akcje pzu

Bestsellery