połączenie pern olpp

PERN planuje w tym roku dwukrotnie wyższe nakłady na inwestycje niż w 2018 r.

. Łącznie w latach 2018- 2022 roku Grupa PERN zamierza przeznaczyć na rozwój ok 2,7 mld zł" - czytamy w komunikacie. W 2018 roku przychody Grupy PERN wzrosły o 10% i wyniosły blisko 1,4 mld zł. Miniony rok był pierwszym rokiem funkcjonowania Grupy PERN w nowej formule, czyli po połączeniu spółki PERN

PERN po integracji z OLPP wyda 2 mld zł na bezpieczeństwo energetyczne w 4 lata

rozbudowę terminalu naftowego w Gdańsku. Chcemy powiększyć go o 360 tys. m3" - dodał wiceprezes. Połączenie spowoduje, że PERN będzie zajmował się nie tylko transportem i magazynowaniem ropy, ale również paliw, dodano. "Dzięki połączeniu z OLPP powstanie silny zintegrowany podmiot który będzie

Aktualizacja strategii PERN przewiduje 2,7 mld zł nakładów inwest. do 2022 r.

prezes Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie. Wpływ na konieczność aktualizacji strategii miało także połączenie PERN i OLPP, które dokonało się na początku 2018 roku. "Polski rynek coraz bardziej otwiera się na dostawy ropy z różnych kierunków. Rafinerie sprowadzają drogą morską gatunki

PERN rozpoczął przygotowania do budowy II nitki ropociągu z Gdańska do Płocka

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PERN po formalnym połączeniu z OLPP rozpoczął proces aktualizacji strategii. Powinien się on zakończyć na przełomie II i III kw. br., poinformował ISBnews prezes spółki Igor Wasilewski. Jednocześnie firma realizuje program inwestycyjny, którego celem jest

PERN zainwestuje w bezpieczeństwo energetyczne 250 mln zł w 2018 r.

projekcie chodzi o to, aby ropa z tankowców mogła szybko i bezpiecznie trafić do rafinerii. Obecne rozwiązanie jest niewystarczające na dłuższą metę, dodano. "W styczniu zakończy się proces integracji PERN z OLPP. Dzięki połączeniu obu spółek powstanie jeden, znacznie silniejszy podmiot. Będzie on

Bezpieczeństwo energetyczne w rękach operatora

Bezpieczeństwo energetyczne w rękach operatora

Emilianowem. Tymczasem powinny dawać połączenie także z północą kraju. Jak dowiedzieliśmy się w OLPP, trwają analizy, jakimi jeszcze rurociągami produktowymi Operator powinien dysponować. Obecnie rozważana jest budowy trzech kolejnych. Najważniejszy z punktu bezpieczeństwa paliwowego kraju - rurociąg

Czy grozi nam ograniczenie dostępu do zapasów paliw?

zamierza wykorzystać Operator Logistyczny Paliw Płynnych. - Zakłada się połączenie tych magazynów systemem rurociągów z Naftoportem i rafinerią w Gdańsku. Z uwagi na przyjęte możliwości przyjmowania i wydawania ropy naftowej "z morza", inwestycja ta przyczyni się do usprawnienia systemu