planowana inflacja do roku 2014

PAP

BAML obniżył prognozy PKB dla Rosji za lata 2014-15

BAML obniżył prognozy PKB dla Rosji za lata 2014-15

Bank of America Merrill Lynch (BAML) obniżył we wtorek tegoroczną i przyszłoroczną prognozę PKB dla Rosji do 0,3 proc. rdr i 0 proc. rdr z wcześniejszej 0,5 proc. i 1,3 proc. Skorygował także w górę prognozy inflacyjne za te lata.

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc. rok do roku, po wzroście o 2,7 proc. w IV kwartale 2013 r. -- wynika z opublikowanego w czwartek przez GUS tzw. szacunku flash. W porównaniu do IV kwartału ub.r. PKB wzrósł o 1,1 proc.

Przegląd prasy

powtórzenie wyników --Grupa Azoty z 'bardzo dobrymi' wynikami w I półr. 2014 pomimo spadku cen nawozów --Eurostat: Inflacja HICP w Polsce bez zmian r/r w lipcu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro spowolniła do 0,4% r/r w lipcu --Eurostat: PKB bez zmian kw/kw strefie euro, wzrósł o 0,2% w UE28 w II kw

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

już założenia do projektu budżetu na przyszły rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 2,3 proc. Na ten rok resort spodziewa się wzrostu inflacji o 1,2 proc. Ewentualna korekta wskaźników, na których ma być oparty przyszłoroczny budżet, ma najpewniej związek z nieco gorszymi ostatnio

Przegląd prasy

Adesso za 35 mln zł, w 2015 r. IPO --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w lipcu --Strata netto Atlas zwiększyła się r/r do 14,04 mln euro w I poł. 2014 r. --NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły do 0,2% w sierpniu --PGNiG planuje 25 wierceń do końca roku w Polsce, łącznie w br

Przegląd prasy

I kw. 2014 r. --Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 5,2% r/r na koniec kwietnia wg analityków --Inflacja CPI spowolniła do 0,6% r/r w kwietniu wg analityków (ISBnews)  

Szczurek zapowiada obniżenie prognozy inflacji w pracach nad budżetem 2015

;. W przyjętych w czerwcu założeniach do przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że w 2014 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,2% (wobec 0,9% w ub.r.), a w 2015 r. - 2,3%. Z kolei bank centralny zapisał w lipcowej projekcji, że inflacja wyniesie 0,2% w tym roku, 1,4% w przyszłym roku oraz 2,3% w

Inflacja spadła w XI dzięki promocji na rynku telefonii komórkowej wg analityków

przyspieszenie inflacji - do ok. 0.7% r/r - zaś powrót do pasma odchyleń od celu CPI oczekiwany jest najwcześniej w I kw. 2014 r., zaś do samego 2,5-proc. celu - być może dopiero w ostatnim kwartale przyszłego roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Odczyt okazał się

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

MF: w 2015 r. bez podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol

akcyza na wyroby tytoniowe pozostanie na obecnym poziomie" - powiedziała. "Nie planujemy w pracach nad budżetem na 2015 rok żadnych ruchów jeśli chodzi o akcyzę na alkohol" - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Jacek Kapica. Do 2018 roku Polska musiała osiągnąć minimum

J.W. Construction uruchomi inwestycje na 5,1 tys. lokali w ciągu dwóch lat

Gdyni, Osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach oraz Osiedle Centrum III w Łodzi" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie. "Notujemy obecnie satysfakcjonujący, progresywny poziom sprzedaży mieszkań, który wzrósł o 26% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 (2014 – 496

MF przesłało Komisji Trójstronnej prognozy makro do budżetu na 2015 r.

tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany

Rząd będzie kontynuował obrady nt. budżetu na 2015 rok w środę

% oczekiwanych w tym roku), natomiast prognoza inflacji średniorocznej została zaproponowana na poziomie 0,1% w 2014 r. i 1,2% w 2015 r. (wobec 0,9% w ub.r.). (ISBnews)  

Przegląd prasy

metody porównawczej --PMR: Rynek produktów dla dzieci będzie rósł średnio o 4% rocznie do 2019 r. --Zatrudnienie wzrosło o ok. 0,8% r/r w sierpniu, płace o 3,8% wg analityków --Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,4% r/r w sierpniu wg analityków --Mikrokasa planuje emisję obligacji, prognozuje

NBP: Przedsiębiorcy przewidują stabilny wzrost zatrudnienia w III kw.

stanu koniunktury w II kw. 2014 r. oraz prognoz na III kw. 2014 r." W III kw. 2014 r. prognozy zatrudnienia pozostawały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (dane po uwzględnieniu korekty sezonowej), podał NBP. Trzeci kwartał z rzędu więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż

Przegląd prasy

oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych we wrześniu --ABC Data podtrzymało prognozę wyników finansowych na 2014 r. --Złoty czeka dziś na kolejne ważne dane --Mikrokasa planuje publiczną emisję obligacji do 2 mln zł --Zysk netto Kofoli wzrósł r/r do 17,79 mln zł w I poł. 2014 r. --URE chce

Przegląd prasy

. 800 mieszkań rocznie, planuje IPO segmentu moto --ZA Puławy przedłużyły umowy na dostawy nawozów, kontrakty wynoszą ok. 702 mln zł --NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2014 r. to 2,5% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2014 to 0,5% --NBP

planowana inflacja do roku 2014

; --Polska walczy na forum unijnym o to, aby polscy rolnicy nie zapłacili ok. 50 mln euro za przekroczenie kwoty mlecznej w roku 2013/2014    Parkiet --Eurocash: Nie planujemy emisji akcji, spółka generuje znaczące środki pieniężne i wypłaca dywidendę    Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

--Rozmowy rządu ze związkami dotyczące sposobów poprawy sytuacji polskiego górnictwa mają się odbyć w piątek --Tusk: Nie sądzę, by Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji --Kotecki: MF szacuje, że tempo wzrostu PKB w I kw. 2014 r. przyspieszyło do 3,0% r

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

10.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Zgodnie z nimi w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Rząd proponuje też wzrost płacy minimalnej do 1750 zł od 2015 r. Premier Donald

CIR: w 2016 r. Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu

latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany jest jej tymczasowy spadek do 2,2 proc. "W kolejnych latach prognozuje się dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, prowadzące do osiągnięcia w

HSBC podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. do 2,6% z 2,3%

naszą prognozę wzrostu polskiego PKB w 2014 roku, aby uwzględnić zmiany w polityce fiskalnej. Polska nadal powinna ograniczać deficyt budżetowy w przyszłym roku, niemniej jednak zamiast na planowanych cięciach wydatków na inwestycje, będzie polegała na oszczędnościach wygenerowanych przez reformę

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

płynnych podwoi swoje moce produkcyjne, co powinno przełożyć się na wyraźny wzrost przychodów". Spółka podała też, że nie planuje w 2014 r. zaciągania nowych istotnych zobowiązań finansowych w celu sfinansowania działalności obrotowej. Dotychczasowe zobowiązania finansowe w planowanym okresie będą

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

. Rząd planuje też - zdaniem związkowców - zbyt wysoki poziom inflacji. Ich obawy budzi informacja o planie dalszego zmniejszania deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,7 proc. PKB, bo - ich zdaniem - zmniejszenie deficytu w relacji do PKB w minionych latach dotknęło przede wszystkim

Rząd chce obniżyć deficyt 'general government' do 2,5% PKB w 2015 r. wg ESA95

Warszawa, 22.04.2014 (ISBnews) - Rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-17 i planuje w nim, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) obniży się do 2,5% PKB w 2015 r. wobec 4,3% PKB w 2013 r. (przy jednorazowej

Belka: obniżki stóp niewykluczone, ale mało prawdopodobne

obniżek lub podwyżek stóp procentowych. Zastrzegł jednocześnie, by jego słów nie traktować jako zapowiedzi zmiany stóp procentowych. Mówił także o różnych sygnałach, które docierają z gospodarki do RPP. Wskazał, że z jednej strony obserwujemy kontynuację ożywienia, a z drugiej inflacja jest bardzo niska

Inflacja spowolniła dzięki przedszkolom, nadal pozostanie niska wg analityków

gospodarstw domowych, a także planowany wzrost stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe o 15%. Już w pierwszym półroczu 2014 roku inflacja prawdopodobnie powróci w okolice celu NBP. W drugiej połowie 2014 roku wskaźnik CPI ustabilizuje się na co wpływ niewątpliwie będzie miała wysoka baza związana z

Symulacja składki ZUS dla przedsiębiorców na 2015 r. Skokowa podwyżka

rok będą wynosić 817,40 zł. To wzrost o 45,34 zł czyli o 5,9 proc. Przy inflacji bliskiej zera (w lipcu była nawet deflacja) tak wysoki wzrost składek powoduje niepokój przedsiębiorców. Wraz z planowaną podwyżką składki zdrowotnej przedsiębiorcy mogą odprowadzić do ZUS nawet o blisko 1000 zł więcej

Przegląd prasy

wejść z ofertą do Niemiec, następnie na GPW lub giełdę zagraniczną --Wind Mobile chce przejść na GPW z NewConnect w III kw. 2014, przejmuje 2 spółki --Barometr Carrefour wzrósł o 1,7 pkt m/m do -6,3 pkt w styczniu --Pesa ma umowę na tabor tramwajowy dla Warszawy za 168 mln zł brutto --GUS

Przegląd prasy

--Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +601 mln euro w maju wg analityków --Fitch podtrzymał ratingi A- i AA(pol) Europejskiego Funduszu Leasingowego --ARR: Eksport cukru spadł o 9% r/r do 289 tys. ton w okresie X 2013 - IV 2014 --ARR: Wartość eksportu prod. mleczarskich wzrosła o 29% r/r, wolumen o 27

Przegląd prasy

mające na celu obniżenie deficytu przyniosą 17,88 mld zł w 2014 r. --MF: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r., presja CPI wciąż słaba --KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 20,599% za ostatnie 3 lata --PwC: Polska gospodarka straciła do 700 mln zł przez piractwo video w sieci w

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

(gospodarczy - PAP) powinien osiągnąć w 2015 r. poziom 3,8 proc., a inflacja powinna lekko przekroczyć 2 proc." - powiedział. Wzrost PKB w 2014 r. ma wynieść 3,3 proc. Dane dotyczące PKB mają przełożyć się na wyższy popyt krajowy, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki

W przyszłym roku MF chce zebrać z podatków o 4,6 proc. więcej niż w br.

;Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2015 r. wyniosą 269 mld 820 mln 1 tys. zł, tj. o 4,6 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. i pozostanie na poziomie z 2014 r." - wyjaśniło MF w projekcie. Zgodnie z

NBP: Wzrost zatrudnienia planuje 12,7% przedsiębiorstw, a spadek - 10,0%

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Prognozy zatrudnienia uległy wyraźnej poprawie w relacji rocznej, natomiast w relacji kwartalnej pozostawały na poziomie zbliżonym do I kw. br. Zgodnie z tymi oczekiwaniami w II kw. br. zatrudnienie powinno nadal rosnąć. Wzrost zatrudnienia planuje 12,7% firm, a

Przegląd prasy

negatywną, ocena nadal 'BBB' --W lipcu MF zamknęło rynkowe finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych --Wskaźnik Chicago PMI spadł do 52,6 pkt w lipcu --MF podtrzymuje: Nie będzie przetargów obligacji hurtowych w sierpniu --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 6,3% r/r do 8,73 mld zł w I-VI 2014 r

Przegląd prasy

--GDDKiA podpisała z konsorcjum Aldesa umowę na odcinek S19 wartą ok. 290 mln zł --EBC obniżył prognozy inflacji HICP dla strefy euro na lata 2014-2016 --MPK Wrocław ogłosiło przetarg na 6 nowych tramwajów z opcją na dalszych 19 --EBC obniżył prognozę wzrostu strefy euro na 2014 r. do 1,0%, podniósł na

Belka: Decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp

., a stopa kredytu o 15 pb, do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi po posiedzeniu władz banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO) na 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program zostanie wdrożony w dwóch etapach: we wrześniu i grudniu 2014 r. banki

Przegląd prasy

2014 r. --Erbud ma umowę na prace dla Mitsubishi Hitachi w Kozienicach za 41 mln zł netto --MG: Inflacja średnioroczna spowolni do 0,3% w 2014 r. --MG: Produkcja przemysłu wzrośnie o ok. 4,5%, budownictwa - o 7,0% w 2014 r. --Tauron Ciepło rozpoczął montaż kotła na budowie nowego bloku w ZW Tychy

URE: Średnia zmiana cen i stawek w zatwierdzonych taryfach gazowych wynosi 1,5%

Warszawa, 17.12.2013 (ISBnews) – Średnia zmiana cen i stawek w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfach gazowych wynosi 1,5%, tj. poniżej planowanego poziomu inflacji na rok 2014, podał Urząd. „Wzrost cen gazu wynika głównie z faktu, iż kwota

Chojna-Duch z RPP nie wyklucza w lipcu wniosku o obniżę stóp

oczekiwali, że stopa referencyjna zostanie obniżona o 15 pb do 0,10 proc., depozytowa o 10 pb do minus 0,10 proc., a stopa kredytu o 15 pb do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi na konferencji prasowej po posiedzeniu banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO

Czerwona Torebka chce zwiększyć wartość sprzedaży lokali wobec 56 mln zł z 2013

w komunikacie. Według spółki, konstrukcja produktu chroni zgromadzony kapitał przed inflacją i, co najważniejsze, inwestor posiada realną wartość w postaci lokalu handlowego lub usługowego. "Spółka planuje, że sprzedaż w 2014 roku będzie wyższa od wyniku osiągniętego w 2013 roku. Trwają

Przegląd prasy

wzrosły do 1052 tys. w lipcu --Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1093 tys. w lipcu --Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w lipcu --Grupa Lotos podniesie kapitał o 1 mld zł, celem inwestycje w rozwój i upstream --Grupa Lotos planuje przejęcia kolejnych złóż w Norwegii w 2015

Litwa może przyjąć euro już w 2014 roku?

-Zbliżamy się do spełnienia wszystkich kryteriów z Maastricht. Nawet tegoroczna stopa inflacji może odpowiadać kryteriom z Maastrciht. Ekonomiści ponownie prognozują, że w 2014 r. Litwa może dołączyć do strefy euro - zapowiada Kubilius. Sobotnią wypowiedź premiera cytuje większość litewskich mediów

Przegląd prasy

wolumenowo o 14%, import - o 4% w 2014 r. --ARR: Eksport wołowiny i cielęciny wzrośnie o 2%, import - o 5% w 2014 r. --ARR: Deficyt w handlu wieprzowiną może wzrosnąć do 180-200 tys. ton w 2014 r. --ARR spodziewa się niewielkiego wzrostu zbiorów zbóż do 28,5-29,0 mln ton w 2014 --Mirbud ma umowę na

Przegląd prasy

0,95% na zamknięciu w poniedziałek --Inflacja utrzymała się na poziomie 0,7% r/r w marcu wg analityków --Monnari chce przejmować w branży modowej, nie planuje wypłaty dywidendy --Michelin zainwestuje ok. 414 mln zł w produkcję opon rolniczych w Olsztynie --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła

Belka: decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp proc.

obniżona o 15 pb do 0,10 proc., depozytowa o 10 pb do minus 0,10 proc., a stopa kredytu o 15 pb do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi po posiedzeniu władz banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO) na 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program

Przegląd prasy

--Produkcja węgla ogółem Coal Energy spadła o 46,1% r/r do 49,35 tys. ton w III --Grupa Elektrobudowa prognozuje wzrost zysku netto do 23,0 mln zł w 2014 r. --JSW planuje zmniejszyć capex nieznacznie w tym roku i mocniej w kolejnych latach --Qumak uruchamia data center dla Polkomtela i Cyfrowego

Przegląd prasy

wydzieleniem Buwog, debiut na GPW spodziewany 29 IV --Inflacja będzie przyspieszać, ale nie sięgnie 2,0% r/r do XII wg analityków --BDM podniósł rekomendację ATM Grupa do 'kupuj', a wycenę do 3,54 zł --GUS podał skład koszyka inflacyjnego na 2014 r. --JSW podejmie decyzję o ewentualnym zakupie

Cichoń: deficyt budżetu w 2015 r. będzie niższy niż w tym roku

Cichoń powiedział, że prace nad przyszłorocznym budżetem już się zaczęły, a elementem planowania budżetowego jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) 2014-2017, nad którym we wtorek ma dyskutować rząd. Wiceminister wskazał, że zgodnie ze zmienioną ustawą o finansach prognoza makroekonomiczna

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 1,3% w 2013 r.; odbije do 2,9% w 2014 r.

wyższego planowanego wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, jak i kontynuacji przyspieszenia inwestycji w sektorze prywatnym. "Wzrost eksportu i nakładów inwestycyjnych doprowadzą do poprawy sytuacji na rynku pracy i kondycji finansowej gospodarstw domowych, a w

Przegląd prasy

. --Konsalnet liczy na 5 tys. użytkowników aplikacji mPanic do końca roku --MG: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 1,2% w 2014 r. --MG: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,5% na koniec 2014 r. --MG: Eksport wzrośnie o ok. 9,0%, import - o ok. 9,6% w 2014 r. --MG: Produkcja przemysłu wzrośnie o ok

Złoty mocniejszy po słowach prezesa EBC

EBC inflacja w strefie euro będzie niska przed wydłużony okres, po czym nastąpi jej stopniowy wzrost. Dodał, że bank jest jednomyślny co do użycia niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba, a Rada Prezesów EBC może podjąć działania w czerwcu, gdy pozna projekcję

Przegląd prasy

euro windują notowania polskich obligacji Puls Biznesu --Euromonitor: Rynek soczewek kontaktowych i okularów, wart blisko 2,4 mld zł, urośnie o 2% w l. 2014-2015 ISBnews --Gino Rossi wyemituje obligacje do kwoty 20 mln zł --Indeks WIG30 wzrósł o 0,61% na zamknięciu w czwartek --Bank Handlowy

Grupa Kęty prognozuje 250,5 mln zł EBITDA i 126,5 mln zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 05.02.2014 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje wzrost przychodów w 2014 roku o 9% r/r do 1,73 mld zł, skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 166,6 mln zł (wzrost o 11% r/r), EBITDA 250,5 mln zł (wzrost o 8% r/r), a zysk netto 126,5 mln zł (spadek o 19% r/r), podała

Przegląd prasy

mln zł --Spółka SMT sprzedała 80% udziałów Lemon Sky firmie z grupy WPP za 17 mln zł --TNS Polska: Bankowcy oczekują inflacji w grudniu 2014 na poziomie 2,54% r/r --Pengab wzrósł o 0,1 pkt m/m do 27,6 pkt w lutym --Novigo zainwestuje minimum 16 mln zł w Suwalskiej SSE --DM IDMSA

Rostowski: Obniżenie podatku VAT odkładamy na lepsze czasy

Pierwotnie planowano obniżenie stawek VAT od 2014 roku o 1 pkt proc. - Obniżenie podatku VAT odkładamy na lepsze czasy - powiedział minister finansów Jacek Rostowski. Oznacza to, że podwyższony VAT będzie obowiązywać do końca 2016 r.- Ale gdyby sytuacja się poprawiła, to będziemy chcieli wcześniej

Przegląd prasy

tygodni --Benefit Systems chce wypłacić min. 50% zysku za 2013 r. na dywidendę --ZM Ropczyce planują przeznaczyć na inwestycje w 2014 r. 15 mln zł --Colian odkupi udziały w FC Solidarność od Ipopema 21 FIZ płacąc akcjami --Conwell znów przesuwa termin zapłaty Petrolinvestowi za Too Emba, do 18

JM planuje otworzyć ok. 300 sklepów Biedronka, 3 centra dystrybucji w 2014 r.

. Grupa planuje zwiększyć całkowitą wartość inwestycji do 600-700 mln euro w 2014 r. z 540 mln euro w 2013 r. Celem jest nadal wzrost sprzedaży w Polsce i w Portugalii w tempie szybszym od wzrostu rynku, podkreśla Jeronimo Martins. Na polskim rynku sprzedaż detaliczna wzrosła w 2013 r. o 2,6%, tj. o

Trudno pozytywnie ocenić przyszłoroczny budżet

dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To pozwoliło na zapisanie w projekcie budżetu deficytu niższego niż pierwotnie planował rząd. Wiosną mówił nawet o 55 mld zł. Ostatecznie dopuszczalny limit deficytu na przyszły rok to 47,7 mld zł.- Zmiany w OFE (przejęcie połowy aktywów, dobrowolność i

Związkowcy i pracodawcy sceptycznie o prognozach Ministerstwa Finansów

Zgodnie z prognozami rządu w 2014 r. polskie PKB wzrośnie o 2,5 proc., inflacja wyniesie 2,4 proc., bezrobocie utrzyma się na poziomie 13,8 proc., a wynagrodzenia wzrosną realnie o 1 proc. Wskaźniki te - zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-16 przyjętym przez rząd pod koniec

Przegląd prasy

Warszawa, 17.10.2013 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --PwC: Co najmniej 6 mld zł zaoszczędziła gospodarka dzięki powstaniu nowych ?dróg i autostrad --KUKE: Eksport do Niemiec wzrośnie o 4,4% w 2013 r. i o 7,7% w 2014 r

Przegląd prasy

oczekuje inflacji na poziomie 0,0% r/r w lipcu --GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,5% r/r, zatrudnienie - o 0,7% r/r w VI --NBP: Inflacja bazowa przyspieszyła do 1,0% r/r w maju, konsensus: 0,8% --Obligacje Integer.pl o wartości nominalnej 30 mln zł zadebiutują na Catalyst --Walne JSW uchwaliło

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

wolniej, to do budżetu wpływa mniej pieniędzy z VAT i akcyzy, odciąganych od niższych cen. Jaki prognozy PKB i inflacji? To z tych powodów rząd musiał zweryfikować w dół prognozę wzrostu gospodarczego, na której chce oprzeć przyszłoroczny budżet. Jeszcze w czerwcu planował, że zapisze w ustawie

Przegląd prasy

% --Indeks WIG30 spadł o 1,72% na zamknięciu we wtorek --Indeks WIG20 spadł o 1,69% na zamknięciu we wtorek --URE: Rachunki za energię odbiorców grup taryfowych G spadną średnio o 2,5% w '14 --Capita utworzy 450 miejsc pracy do końca 2014 r., zainwestuje 5,25 mln zł --Rząd rozszerza Suwalską SSE

Przegląd prasy

rozwoju firmy Parkiet --Zarząd GPW ocenia ewentualne połączenie z grupą giełd CEESEG za opłacalne --KSG Agro chce zainwestować w 2014 r. 54 mln USD, planuje wejście w nowy segment - produkcję paszy dla zwierząt Dziennik Gazeta Prawna --GDDKiA wyda w tym roku na budowę dróg o 4 mld zł mniej

Przegląd prasy

zabiega o zgodę na wejście do Chin --Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się za przyjęciem większości senackich poprawek do budżetu na 2014 r. --Amerykański Dell zamówił 5 tys. drukarek 3D stworzonych przez olsztyńską firmę Zortrax Parkiet --Prezes Sygnity: Wiele wskazuje na to

Przegląd prasy

emisję papierów wartościowych wartości do 2 mld zł --PIR zainwestuje 30-40 mln euro w fundusz budujący elektrownie kogeneracyjne --Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 0,01 zł dywidendy na akcję --Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków --KNF

Przegląd prasy

2013 r. --Strata netto GTC zwiększyła się r/r do 746,07 mln zł w 2013 r. --Zysk netto TelForceOne wzrósł r/r do 4,27 mln zł w 2013 r. --Pegas Nonwovens liczy na wzrost zysku EBITDA o 12-22% r/r w 2014 r. --Monnari Trade wykonała układ z wierzycielami --J.W. Construction planuje

UE wyda w 2015 r. 142 mld euro; priorytetem wzrost i miejsca pracy

płatności z unijnej kasy, które wzrosną o ok. 1,4 proc. w porównaniu do bieżącego roku, co - według komisarza - odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r. Zobowiązania UE, przewidziane w projekcie budżetu na 2015 r., mają z kolei wynieść 145,6 mld euro i będą o 2,1 proc. większe w porównaniu do budżetu z 2014

Przegląd prasy

II poł. 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna --Rząd chce zwiększyć wydatki na walkę z bezrobociem w przyszłym roku do 5,6 mld zł --Rząd planuje zwiększenie uprawnień dużych związków zawodowych Puls Biznesu --Grupa WP kupiła Domodi - porównywarkę cen wyspecjalizowaną w rynku mody ISBnews

Przegląd prasy

' --PKO BP spodziewa się stabilizacji odpisów i marży odsetkowej w 2014 roku --OECD podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 2,7% w 2014 r. --DB Schenker Rail Polska: Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury to za mało --FoodCare chce zwiększyć udział przychodów zagranicznych do 15

Rekord na polskich obligacjach. "Bezpieczna przystań dla inwestorów"

potrwać jeszcze dobra koniunktura na rynku? - Wiele wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy rentowność polskich obligacji przestanie spadać - komentuje Alfred Adamiec, główny ekonomista LifeWays. Powód? - W drugiej połowie 2014 r. najprawdopodobniej wzrośnie inflacja, a w następstwie tego może dojść do

Przegląd prasy

mln zł skorygowanego zysku EBITDA w 2014 r. --Action planuje emisję do 1,46 mln nowych akcji, walne zdecyduje 18 III --MG spodziewa się przyspieszenia wzrostu produkcji przemysł. do ok. 4,5% r/r w II --Zysk netto Netii to 10,50 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec straty rok wcześniej (ISBnews

Budżet 2015 w Sejmie z opóźnieniem? Co na to konstytucja

gospodarce, ale też na gospodarce unijnej odbiją się sankcje i rosyjskie embarga na towary z Polski i innych krajów UE. Niepewność pogłębiają też obawy o rozwój sytuacji na Ukrainie. Jakby tego było mało, dochody budżetu dusi też bardzo niska inflacja. Bo przecież jeśli ceny rosną wolniej, to do budżetu

Przegląd prasy

--Grupa Duon zamierza w najbliższych miesiącach oddać do użytku trzy stacje regazyfikacji gazu LNG Dziennik Gazeta Prawna --Balcerowicz: Ukryty dług publiczny Polski sięga już 3,1 bln zł, tj. 193% PKB --KW planuje ogłosić konkurs na prezesa w marcu 2014 r. --PGNiG dowierciło się do złóż gazu

Kolejna transza pomocy MFW dla Ukrainy w wysokości 1,4 mld dol.

sytuację ekonomiczną. W ramach dwuletniego programu naprawczego Kijów zobowiązał się m.in. do zamrożenia wzrostu emerytur i płac w budżetówce do poziomu inflacji w 2015 r. W sektorze publicznym mają być kontynuowane redukcje zatrudnienia. Ukraiński rząd przygotowuje się też do restrukturyzacji Naftohazu

Rząd zaklada spadek długu publicznego w latach 2014-17 poniżej 48% PKB

uwzględniają dane przyjęte w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., w tym planowane zmiany w systemie emerytalnym, które wpłyną znacząco na zmniejszenie poziomu długu publicznego w 2014 r., a w latach następnych będą ograniczać jego przyrost. W 2014 r. nastąpi znaczący spadek długu przede

Mundial i igrzyska nie umocnią gospodarki Brazylii?

Analizy przeprowadzone przez ekonomistów przeczą głoszonej przez federalny rząd Brazylii tezie, zgodnie z którą tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata oraz igrzyska olimpijskie odbywające się w 2016 r. w Rio de Janeiro doprowadzą do znaczącego podniesienia produktu krajowego brutto. - Tego

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

regule wydatkowej" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy okołobudżetowej. Poza tym projekt "zamraża" na poziomie z roku 2014 fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (z pewnymi wyjątkami, np. Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Ponad 100 miliardów euro na innowacje i infrastrukturę

Brukseli? Po pierwsze, jest już pewne, że na lata 2014-20 dostaniemy masę euro do wydania. Jeszcze niedawno mówiono o 105 mld, ale po uwzględnieniu inflacji ta kwota urośnie zapewne do ok. 115 mld euro. Po drugie, znamy już ogólne zasady, jak można wydawać te pieniądze. Do tego powoli kończą się prace nad

Specjaliści: złoty się umacnia, ale 4,10 za euro raczej nie przebije

obniżona o 35 pb do 0,40 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi na konferencji prasowej po posiedzeniu banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO) na 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program zostanie wdrożony w dwóch etapach: we wrześniu i grudniu 2014 r

Złoty najsilniejszy od września 2011 roku

bez zmian głównej stopy procentowej. Poinformowano też, że planuje się pozostawić stopy na obecnym, wyjątkowo niskim poziomie przynajmniej do końca 2014 roku. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0 do 0,25 proc.- Warunki gospodarcze - w tym niskie stopy wykorzystania zasobów oraz

Poprawa w gospodarce powinna dać dalszy wzrost płac i zatrudnienia wg analityków

wyraźnie widoczne jest już ożywienie, tempo wzrostu płac w kolejnych miesiącach 2014 r. powinno nadal delikatnie przyspieszać. Przy utrzymującej się na niskim poziomie inflacji będzie to czynnik wspierający konsumpcję. Również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw poprawia się i listopad był pierwszym od

Radziwiłł: nie przewidujemy odmrożenia płac w budżetówce

Funduszu Rezerwy Demograficznej i będzie mniej pożyczać z budżetu państwa, co zawyża deficyt budżetu w stosunku do 2014 roku" - wyjaśnił. Radziwiłł uważa, że na zmianę nastawienia polityki fiskalnej i stanu finansów państwa należy spojrzeć w sposób bardziej kompleksowy i bardziej porównywalny

Przegląd prasy

spadające marże w branży rafineryjnej --Tamborski z MSP: Z planowanych na 2014 r. 3,7 mld zł przychodów z prywatyzacji, 1,2 mld zł będzie pochodzić z prywatyzacji bezpośredniej, natomiast pozostała część z transakcji giełdowych Parkiet --Orbis podtrzymuje prognozę 192 mln zł EBITDA na 2013 r

Bruksela prognozuje w Polsce wzrost PKB o 2-3 proc. w kolejnych latach

51 proc. PKB w 2014 roku (to dług liczony metodą Eurostatu). Ale w 2015 roku dług publiczny ponownie wzrośnie do 52,5 proc. PKB.Polski rollercoasterKomentując wahania polskiego deficytu w latach 2013-15, spowodowane głównie planowaną reformą systemu emerytalnego, komisarz UE ds. gospodarczych Olli

Przegląd prasy

Wyborcza --Z powodu niskiej inflacji emeryci mogą zapomnieć o dużych podwyżkach emerytur  --Balcerowicz o udziale prezesa NBP w aferze taśmowej: Belka musi odejść   ISBnews --Indeks WIG30 spadł o 0,07% na zamknięciu w środę --MG oczekuje spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej do

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

nominalnym o 4,2 proc. "Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych" - wskazano w komunikacie. Do najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w

Przegląd prasy

lutego wg analityków --Inflacja przyspieszyła do 0,8% r/r w lutym wg analityków --Nordea Bank Polska ma umowę z PKO BP ws. 1,5 mld zł linii depozytowej stand by --MF: Polska spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp proc. w styczniu --ZCh Police zarekomendują wypłatę łącznie 23,25

Przegląd prasy

przyszłym roku trend się odwróci Puls Biznesu --Mołdawia i Gruzja, które prawie weszły już do UE, mogą być ciekawą okazją dla firm szukających rynków zbytu --P&G ogłosi w czwartek plan budowy w Polsce centrum planowania produkcji i dystrybucji na Europę wg gazety Gazeta Wyborcza --PKP PLK w

Przegląd prasy

w Polsce nasila się - prasa --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wzrośnie do 10,5% w 2013 r. i 2014 r. --Hawe Telekom wydzierżawiła TK Telekom kolejne światłowody --Kredyt Inkaso ma umowę z AgioFunds dot. współpracy na rynku wierzytelności --Projekcja NBP: Inflacja utrzyma się poniżej 2,5

Nowa reguła wydatkowa poprawi stan finansów państwa

ośmiu lat. Sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). W przypadku 2014 r. liczyłby się więc wzrost PKB z lat 2007-12, szacunek wzrostu w 2013 r. i prognoza na 2014 r. Tak ustalony wskaźnik byłby jeszcze powiększany o prognozowany wzrost inflacji w

Przegląd prasy

mld zł w ub.r. --IERiGŻ: Do końca roku żywność nie podrożeje; w 2013 r. wzrost cen detalicznych żywności będzie wyraźnie niższy niż w ubiegłym, gdy wynosił 3,9% --URE: Trzech sprzedawców energii elektrycznej w skorygowanych wnioskach taryfowych zakłada w 2014 r. średni spadek ceny o ok. 6

Przegląd prasy

z emisją na max. kilkanaście mln zł --Grodno planuje ofertę publiczną i przejście na rynek główny GPW w 2014 r. --MF zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje za 1,0 mld zł --Ryanair uruchomi loty z Krakowa do Gdańska od 1 lipca br. --Obligacje serii S1 Vindexusa o wartości 10 mln

Rynki czekają na posiedzenia banków centralnych USA, eurolandu i Szwajcarii

ogłosił w czerwcu, że zamierza udzielić bankom kolejnych pożyczek w ramach programu LTRO. Wartość planowanego ukierunkowanego LTRO ma wynieść 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program zostanie wdrożony w dwóch etapach: we wrześniu i w grudniu 2014 roku. "Z pewnością te wydarzenia i reakcje

Pracownikom energetyki gorąco: zwolnienia i restrukturyzacja

analogiczny skutek oczekiwany jest do końca przyszłego roku. W sprywatyzowanym Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin do końca kwietnia 2014 r. potrwają zwolnienia grupowe w kopalniach Adamów i Konin. Obejmą one w sumie ponad 300 osób, co przełoży się na ponad 20 mln zł oszczędności w skali roku. Sytuacja w

Przegląd prasy

finansowanie napraw wagonów i lokomotyw --KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę My-1 Step z Częstochowy --Robinson Europe planuje emisję obligacji do wartości 4 mln zł --BOŚ wyemitował obligacje serii KT.1.34 o wartości nominalnej 135 mln zł --CI Games: Sugerowana cena Lords of the Fallen 219

Przegląd prasy

. 2013/14 --Robyg planuje zainwestować 150 mln zł w bank ziemi w Warszawie w 2014-2016 --Zysk netto Erbudu wzrósł r/r do 7,67 mln zł w III kw. 2013 r. --EFH nie zbuduje hoteli i apartamentów, kluczowe zaspokojenie obligatariuszy --Strata netto EFH zmniejszyła się r/r do 9,20 mln zł w I-III kw

W sejmowej komisji ruszają prace nad projektem ustawy o OZE

wprowadzenie tzw. systemu aukcyjnego oraz odrębnych przepisów dla prosumentów - właścicieli bardzo małych instalacji produkujących energię na własne potrzeby, ale z możliwością jej odsprzedania do sieci. Rząd przyjął projekt w kwietniu 2014 r., pod koniec lipca Sejm skierował go do komisji energetyki i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Inflacja

Inflacja – proces wzrostu ogólnego poziomu cen.W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może być ułatwienie

Inflacja kosmologiczna

na pytanie o pochodzenie i naturę cząstek, które generują energię gęstości próżni, a które dla teorii inflacji pozostają zagadką.W 1997 roku istniało 50 odmian teorii inflacyjnej tłumaczących powstanie WszechświataInflacja Jan Urbański, 2001.W marcu 2014 roku ogłoszono wyniki eksperymentu BICEP2

Gazociąg Południowy

po Gazociągu Północnym projekt Moskwy, Gazprom w lutym 2009 ogłosił przesunięcie uruchomienia gazociągu na rok 2014 lub 2015The Wall Street Journal Polska, 09.02.2009, str.1., a w październiku 2010 r. na rok 2018 r..Wybudowanie Gazociągu Południowego (oraz Gazociągu Północnego) posłuży Rosji do zmniejszenia

Szkockie referendum niepodległościowe (2014)

Szkockie referendum niepodległościowe zaplanowane na 18 września 2014Niepodległa Szkocja? Referendum w przyszłym roku tvn24.pl, 21 marca 2013 [dostęp 2013-03-21]Szkocja chce referendum w sprawie niepodległości. Specjalna ustawa w tej sprawie (Referendum Bill) planowana była na 2013Response

Bitwa o Aleppo (2012-2014)

zaatakowali bazę wojskową Hananu, w trakcie którego zginęło 6 rebeliantów i 18 rządowych żołnierzy. WAS zdołała uwolnić 350 więźniów z obozu, który zajęła przy jednym z głównych budynków bezpieczeństwa. Opozycjoniści przyznali, że ofensywa była planowana przez jakiś czas i zaangażowano w niej "kilka brygad

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.