planowana inflacja do roku 2014

DSZ

W Rosji ceny żywności szaleją. "Jeśli w 2015 r. na jedzenie wydasz tyle co dotychczas, przez dwa miesiące głodujesz"

W Rosji ceny żywności szaleją. "Jeśli w 2015 r. na jedzenie wydasz tyle co dotychczas, przez dwa miesiące głodujesz"

Inflacja w Rosji wyniosła w grudniu 11,4 proc. To najwięcej od sześciu lat. Najbardziej zdrożała żywność - 15,4 proc. Szalejące ceny to kolejny poważny kłopot Putina.

Szczurek: PKB w III kw. poniżej poziomu notowanego w pierwszym półroczu

raportu NBP dotyczącego inflacji, z którego wynika, że w 2014 r. inflacja wyniesie 0,1 proc., w 2015 r. - 1,1 proc., a w 2016 r. wzrośnie do 1,6 proc., stwierdził, że Radzie Polityki Pieniężnej trudno będzie osiągnąć cel inflacyjny, czyli 2,5 proc. (+/- 1 pkt proc.). "NBP oraz Rada Polityki

BAML obniżył prognozy PKB dla Rosji za lata 2014-15

;Spodziewamy się, że inflacja będzie przyspieszać przez resztę 2014 r. w reakcji na każde dodatkowe ograniczenia podaży, niski kurs rubla i planowany przez rząd podatek od sprzedaży lub zwyżkę stawki VAT począwszy od 2015 r." - napisali analitycy. Przyspieszenie inflacji skłoni Bank Centralny Rosji do

Dymisja ministra finansów pogrążonej w recesji Brazylii

Dymisja ministra finansów pogrążonej w recesji Brazylii

miejsce prezydent wyznaczyła dotychczasowego ministra ds. planowania i budżetu Nelsona Barbosę. Dymisja Levy'ego to poważny cios dla zwolenników umiarkowanych cięć i oszczędności jako lekarstwa na pogłębiający się kryzys gospodarczy w Brazylii; podejmowane przez niego próby realizowania bardziej

Przegląd prasy

Exillon wyniosło 17,45 tys. baryłek w lutym --Vivid Games planuje emisję akcji do 10 mln zł i przejście na GPW z NC --Portfel zamówień budowlanych Trakcji wynosi 1259 mln zł --Budimex rekomenduje 6,11 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Złoty znajdzie się pod presją istotnych danych makroekonomicznych

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

Magistrat przypomniał, że w poprzednich latach zarówno podatek od nieruchomości, jak i podatek od środków transportowych, rósł o określony wskaźnik inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r wyniósł 0,4 proc. Jest

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

już założenia do projektu budżetu na przyszły rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 2,3 proc. Na ten rok resort spodziewa się wzrostu inflacji o 1,2 proc. Ewentualna korekta wskaźników, na których ma być oparty przyszłoroczny budżet, ma najpewniej związek z nieco gorszymi ostatnio

Projekt PiS: limit wydatków określony regułą wydatkową będzie można zwiększyć

publicznych oraz korektę błędów prognoz inflacji za lata 2014-2015, niezbędnej do wyliczenia kwoty wydatków SRW na rok 2016. Pozostałe zmiany, jak wskazano w uzasadnieniu mają charakter porządkujący. Nowela ma wejść w życie w grudniu br., w projekcie nie określono jednak dziennej daty, zastrzeżono zarazem, że

Przegląd prasy

fitness wzrosła do ok. 3,6 mld zł w 2014 r. --Fleet Holdings chce sprzedać do 60% akcji PCM w ramach ABB --NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2015 r. to 1,6% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015 to -0,4% --NBP: Prognoza centralna

W Polsce znowu drożeją mieszkania

W Polsce znowu drożeją mieszkania

Publikowania takiego wskaźnika inflacji dla rynku nieruchomości, odrębnie dla każdego województwa, wymaga od nas Unia Europejska. Od 2014 r. unijny urząd statystyczny Eurostat publikuje indeksy cen nieruchomości mieszkalnych w poszczególnych krajach Wspólnoty. Jednak Polska tego typu danych nie

PZU zamierza kontynuować działalność na Ukrainie

; - czytamy w raporcie kwartalnym. PZU podkreśla, że w trwająca od 2014 roku niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie wpływa negatywnie na ukraiński sektor ubezpieczeń poprzez wysoką inflację oraz silną dynamikę deprecjacji waluty lokalnej (hrywna ukraińska) względem dolara i euro

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim. Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

wynika, że biorąc pod uwagę średnioroczną inflację w 2014 r. ceny nie zmieniły się. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w grudniu o 0,9 proc. rdr zaś w ujęciu miesięcznym - o 0,2 proc. "Zgodnie z oczekiwaniami deflacja w grudniu pogłębiła się, jej skala

MF: w 2015 r. bez podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol

akcyza na wyroby tytoniowe pozostanie na obecnym poziomie" - powiedziała. "Nie planujemy w pracach nad budżetem na 2015 rok żadnych ruchów jeśli chodzi o akcyzę na alkohol" - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Jacek Kapica. Do 2018 roku Polska musiała osiągnąć minimum

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

może, że w toku prac legislacyjnych rozwiązania te mogą ulec zmianom, co może skutkować zmianą spodziewanych skutków budżetowych. "Planowane wydatki budżetu państwa, w porównaniu do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2015, mają w 2016 r. wzrosnąć w tempie 7,4 proc., przy czym w

Przegląd prasy

za karty ISBnews --NBP: Konsumenci oczekują inflacji wynoszącej 0,21% w najbliższych 12 miesiącach --Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 2,9% r/r wg masy w listopadzie --PKP Intercity zrealizowało 10 projektów za 5,5 mld zł w 2015r., planuje kolejne --Societe Generale: Tauron może skutecznie

Od marca wyższe emerytury! [PORADNIK]

Od marca wyższe emerytury! [PORADNIK]

do 2013 r. wyniósł 3,4 proc. (20 proc. z tego, bo tyle uwzględnia się przy waloryzacji, wynosi 0,68 proc.). Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, po ogłoszeniu danych o inflacji i wzroście płac szacuje, że więcej niż 36 zł dostanie mniej osób, niż planował rząd

Szczurek: Akcyza na tytoń i alkohol najprawdopodobniej nie wzrośnie w 2016 r.

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Wzrost akcyzy na tytoń czy alkohol w 2016 r jest niezwykle mało prawdopodobny, poinformował minister finansów Mateusz Szczurek. Podtrzymał też, że stawki VAT mogą zostać obniżone wcześniej niż planowany ustawowo rok 2017 pod warunkiem zdjęcia procedury

MF przesłało Komisji Trójstronnej prognozy makro do budżetu na 2015 r.

tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany

Lewiatan: Dochody w budżecie na 2016 r. mogą być niższe niż zakłada projekt

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Projekt budżetu na 2016 rok pod względem planowanych wydatków w dużym stopniu zachowuje wstrzemięźliwość. Jeden z głównych parametrów makroekonomicznych - stopa inflacji - został ustalony na zawyżonym poziomie, co stwarza zwiększone ryzyko nieosiągnięcia

Przegląd prasy

--Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków --JSW zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi --Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w sierpniu --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w sierpniu; konsensus: 0,4% --PKP Cargo planuje zatrudnić 700 nowych maszynistów

Deficyt budżetu wystrzelił. Ale zgodnie z planem Ministerstwa Finansów

Styczniowy deficyt był zaskoczeniem. Na plus. Był niższy od planu o ponad 1,1 mld zł. Deficyt po dwóch miesiącach tego roku już tak dobrze nie wygląda. Jest niemal co do złotówki zgodny z przewidywaniami resortu finansów, który ten zapisał w projekcie "Harmonogramu dochodów i wydatków budżetu

RPP nie zmieniła stóp. Zaskoczenie, bo inflacja niska, wzrost PKB osłabł

proc. wobec 3 proc. planowanych na 2014 rok). To pierwsza taka instytucja, która zapowiada, że będzie gorzej, a nie lepiej, i niewielkim pocieszeniem jest, że powszechnie uważa się tę prognozę za zbyt pesymistyczną. Rynek spekulował więc głównie na temat skali cięcia stóp. Większość analityków

Przegląd prasy

--Alumetal planuje zwiększyć EBITDA i zysk netto w tym roku --Gorenje miało 1,2 mln euro zysku netto w 2014 r. wobec straty przed rokiem --Zysk netto OT Logistics wzrósł r/r do 29,68 mln zł w 2014 r. --Banki hipoteczne planują road-show za granicą po zmianie ustawy --Zysk netto Kogeneracji spadł r/r do

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

zakładał rząd. GUS ogłosił 15 stycznia, że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległ zmianie. Ceny pozostały więc na tym samym poziomie. To, niestety, niekorzystna wiadomość dla najbogatszych emerytów. Jak szacuje Łukasz

Szczurek: w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,6-2,7 proc.

poziomie 3,5 proc. PKB, a w przyszłym sięgnie on 2,8 proc. Minister odniósł się też do zarzutów rosnącego fiskalizmu. "To jest nieprawda. Nie można porównywać planowanego limitu deficytów z planowanym wykonaniem za 2014 r. Natura polskich finansów publicznych i ustaw jest taka, że deficyt zapisany w

Załamanie sprzedaży w polskich sklepach, za to produkcja kwitnie

wzrosła o 6,6 proc. Wracamy do dynamik z I połowy 2014 r. Dobra produkcja równoważy rozczarowującą sprzedaż - komentowali na Twitterze analitycy Raiffeisen Banku.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

10.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Zgodnie z nimi w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Rząd proponuje też wzrost płacy minimalnej do 1750 zł od 2015 r. Premier Donald

Belka: obniżki stóp niewykluczone, ale mało prawdopodobne

obniżek lub podwyżek stóp procentowych. Zastrzegł jednocześnie, by jego słów nie traktować jako zapowiedzi zmiany stóp procentowych. Mówił także o różnych sygnałach, które docierają z gospodarki do RPP. Wskazał, że z jednej strony obserwujemy kontynuację ożywienia, a z drugiej inflacja jest bardzo niska

Rogalski: prognozy KE nie przynoszą nic negatywnego

niskiego poziomu, odnotowanego w 2008 r. Z kolei inflacja w Polsce w tym roku ma wynieść - 0,6 proc., a w 2016 r. osiągnie już 1,4 proc., by w 2017 r. wzrosnąć do 1,9 proc. KE wskazuje, że to wciąż poniżej celu założonego przez Narodowy Bank Polski na poziomie 2,5 proc. Komisja oczekuje, że deficyt

CIR: w 2016 r. Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu

latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany jest jej tymczasowy spadek do 2,2 proc. "W kolejnych latach prognozuje się dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, prowadzące do osiągnięcia w

Deficyt budżetowy wyniesie ponad 40 mld zł w 2015 r. Oto, co musisz wiedzieć o budżecie na przyszły rok [WYKRES]

zwiększenie dotacji na budowę żłobków o 50 mln zł. Wydatki na oświatę i wychowanie mają wynieść prawie 45 mld zł, co oznacza, że będą wyższe o 710 mln zł niż w 2014 r. Minister wskazał, że na kontynuację działań upowszechniających wychowanie przedszkolne zaplanowano 1,6 mld zł, na bezpłatny dostęp do

Przegląd prasy

0,1% r/r w marcu --W średnim okresie kurs złotego może spaść poniżej 4 zł za euro --DI Investors podtrzymał wycenę Arterii na poziomie 23,8 zł za akcję --MF przedstawi obniżoną prognozę inflacji pod koniec kwietnia --GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,2% PKB w 2014 r. wg ESA2010

Budżet Ukrainy zatwierdzony. MFW przekaże kolejną transzę pomocy

poniedziałek dokumentem deficyt budżetowy Ukrainy w 2015 roku wyniesie 4,3 proc. PKB, inflacja według szacunków sięgnie 13,1 proc., a spłata długu gazowego ma sięgnąć 4,7 mld dolarów. W przyszłorocznym budżecie rząd ukraiński planuje zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo narodowe do 5 proc. PKB z

Sejm uzależnił regułę wydatkową od celu inflacyjnego NBP

określający kwotę wydatków za rok 2015, która uwzględnia wcześniejszą nowelizację ustawy o finansach publicznych oraz korektę błędów prognoz inflacji za lata 2014-2015, niezbędnej do wyliczenia kwoty wydatków SRW na rok 2016. Pozostałe zmiany, jak wskazano w uzasadnieniu, mają charakter porządkujący

Ekspert EY: '16 - w miarę bezpieczny, jeśli chodzi o finanse publiczne

: mniejsze wykonanie dochodów z VAT w 2014 r. w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015, deflacja, zamiast prognozowanej inflacji 1,2 proc. w 2015 r. oraz zmiany w systemie rozliczania VAT z importu spoza UE przez firmy posiadające status tzw. podmiotu upoważnionego. Za pozostałą

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

. Rząd planuje też - zdaniem związkowców - zbyt wysoki poziom inflacji. Ich obawy budzi informacja o planie dalszego zmniejszania deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,7 proc. PKB, bo - ich zdaniem - zmniejszenie deficytu w relacji do PKB w minionych latach dotknęło przede wszystkim

W przyszłym roku deficyt zgodny z unijny limitem

. Minister odniósł się też do zarzutów rosnącego fiskalizmu. - To jest nieprawda - podkreślał Szczurek. Według ministra nie można porównywać planowanego limitu deficytów z planowanym wykonaniem za 2014 r. - Natura polskich finansów publicznych i ustaw jest taka, że deficyt zapisany w ustawie budżetowej jest

Przegląd prasy

--Tauron zmniejszył inwestycje o 18,3% w ub.r., planuje wydać 37 mld zł do 2023 r. --Bogdanka analizuje politykę dywidendową na kolejne lata --Bogdanka zakłada wzrost sprzedaży węgla handlowego do 9,3-9,5 mln ton w tym roku --Zysk netto JHM Development wzrósł r/r do 6,81 mln zł w 2014 r. --Zysk netto

Symulacja składki ZUS dla przedsiębiorców na 2015 r. Skokowa podwyżka

rok będą wynosić 817,40 zł. To wzrost o 45,34 zł czyli o 5,9 proc. Przy inflacji bliskiej zera (w lipcu była nawet deflacja) tak wysoki wzrost składek powoduje niepokój przedsiębiorców. Wraz z planowaną podwyżką składki zdrowotnej przedsiębiorcy mogą odprowadzić do ZUS nawet o blisko 1000 zł więcej

Przegląd prasy

straty rok wcześniej Parkiet --Elektrobudowa spodziewa się zdobycia dużych kontraktów w kraju i planuje zwiększenie eksportu Dziennik Gazeta Prawna --Już 175 tys. imigrantów legalnie mieszka w naszym kraju, wynika z najnowszych danych Urzędu do spraw Cudzoziemców --Rząd wstrzymuje pomysł

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

grupy Erbud na koniec III kw. miał wartość 1,23 mld zł, w tym do realizacji w 2015 r. 407 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Przed rokiem Erbud informował, że portfel zleceń grupy na koniec września miał wartości około 1,53 mld zł, z czego do realizacji w 2014 r. około 430 mln zł. - CI

Druga co do wielkości linia lotnicza w Rosji poprosi rząd o wsparcie?

końca września 2014 r., kiedy to przewoźnik lotniczy zwrócił się do ministerstwa rozwoju gospodarczego Rosji o państwowe gwarancje na kredyty bankowe do 10 mld rubli. Teraz, według nieoficjalnych informacji, druga co do wielkości linia lotnicza w Rosji prosi o linie kredytowe, które przywróciłyby jej

Belka: Decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp

., a stopa kredytu o 15 pb, do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi po posiedzeniu władz banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO) na 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program zostanie wdrożony w dwóch etapach: we wrześniu i grudniu 2014 r. banki

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

istotnych zmian podatkowych, które będą miały wpływ budżet państwa w 2015 r., zaliczono też zmianę zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r., z tym, że

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

(gospodarczy - PAP) powinien osiągnąć w 2015 r. poziom 3,8 proc., a inflacja powinna lekko przekroczyć 2 proc." - powiedział. Wzrost PKB w 2014 r. ma wynieść 3,3 proc. Dane dotyczące PKB mają przełożyć się na wyższy popyt krajowy, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego, oraz utrzymanie wysokiej dynamiki

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

wcześniej i około czterech razy więcej niż przeciętnie w UE - powiedział Szczurek. Inflacja - 1,2 proc. Obniżył też planowany wskaźnik średniorocznej inflacji - z 2,3 do 1,2 proc. To oczywiście musiało znaleźć odzwierciedlenie w dochodach budżetu. Ulga dla rodzin wielodzietnych Najważniejsza zmiana to

Ekonomista EY: Dodatkowe dochody z VAT mogą pozostać tylko na papierze

niezarejestrowanych płatności gotówkowych wyniosła w Polsce w 2014 r. ok. 215 mld zł. Odpowiadają one nie tylko za znaczą część ubytku wpływów z VAT, ale także z podatku dochodowego czy akcyzy. Np. nielegalna sprzedaż wyrobów tytoniowych, stanowiąca co najmniej 23,3 proc. wolumenu tego rynku w 2013 r., odpowiadała za

Ekonomista EY: dodatkowe dochody z VAT mogą pozostać tylko na papierze

ograniczyć lukę podatkową. Wśród planowanych przedsięwzięć jest pozyskanie software, który pozwoli na wykrywanie patologii podatkowych, zwłaszcza karuzeli VAT-owskich - zapowiedziało MF. "Celem MF jest doprowadzenie do fazy testowej w drugiej połowie 2016 i pełnej funkcjonalności w 2017 roku, aby

Przegląd prasy

w maju --Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 2% r/r do 19,1 mld zł w maju --Unibep wyemitował obligacje serii C o łącznej wartosci nominalnej 30 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 1,16% na zamknięciu we wtorek --Comp rekomenduje 1,06 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Akcjonariusz

Chojna-Duch z RPP nie wyklucza w lipcu wniosku o obniżę stóp

oczekiwali, że stopa referencyjna zostanie obniżona o 15 pb do 0,10 proc., depozytowa o 10 pb do minus 0,10 proc., a stopa kredytu o 15 pb do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi na konferencji prasowej po posiedzeniu banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO

Przegląd prasy

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Obroty handlowe między Polską a krajami afrykańskimi wzrosły w 2014 r. o 25% do blisko 5 mld euro, z czego 60% wynosi eksport z Polski --Piechociński: Złożyłem Algierii ofertę

Przegląd prasy

odwołało NWZ zaplanowane na 20 maja, projekty uchwał chce dołączyć do ZWZ --Zysk netto Introl wzrósł r/r do 24,44 mln zł w 2014 r. --Indeks WIG20 spadł o 1,08% na zamknięciu w środę --BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja --BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56

Przegląd prasy

wzrosty na złotym pozostały ograniczone --Maspex Wadowice jest zainteresowany inwestycjami na terenie Łódzkiej SSE --Zysk EBITDA TMR wzrósł r/r do 4,46 mln euro w III kw. r. fin. 2014/2015 --Grupa Lotos uruchamia 18. stację przy autostradzie, w 2016 r. planuje 2 kolejne --DM Vestor wycenił akcję

Przegląd prasy

oraz OZE --Za 2014 r. Lidl odprowadził ponad 1 mld zł podatków z tytułu różnych danin --Context: Rynek biurkowych ekranów komputerowych spadł o prawie 11,5% r/r w IV kw. Parkiet --Neuca planuje rozpocząć budowę nowego centrum logistycznego, które ma pełnić funkcję magazynu centralnego Puls

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

skala ożywienia w strefie euro, nadal pozostaje ważnym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB. "Z jednej strony, szybszy od oczekiwań wzrost popytu ze strony rynków wschodzących mógłby przyczynić się do silniejszego ożywienia w nastawionych na eksport gospodarkach strefy euro, w tym

Belka: decyzja EBC nie zmienia prawdopodobieństwa cięcia stóp proc.

obniżona o 15 pb do 0,10 proc., depozytowa o 10 pb do minus 0,10 proc., a stopa kredytu o 15 pb do 0,60 proc. Dodatkowo szef EBC Mario Draghi po posiedzeniu władz banku zapowiedział, że EBC planuje początkową wartość ukierunkowanego LTRO (TLTRO) na 400 mld euro przy zapadalności do 2018 r. Program

W przyszłym roku MF chce zebrać z podatków o 4,6 proc. więcej niż w br.

;Zgodnie z prognozą dochody podatkowe w 2015 r. wyniosą 269 mld 820 mln 1 tys. zł, tj. o 4,6 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. i pozostanie na poziomie z 2014 r." - wyjaśniło MF w projekcie. Zgodnie z

Świętokrzyskie. W 2016 r. wyższe podatki od nieruchomości

wyrównawczą rzędu 0,3 proc. większej opłaty dodawanej do obecnych rachunków za dostarczanie ciepła chce w 2016 r. wprowadzić Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak powiedziała PAP rzeczniczka instytucji Anna Niedzielska, ostatnią podobną korektę wprowadzano w 2014 r., a nową propozycję będzie

Przegląd prasy

do prawie 3,5 mld zł w 2016 r. --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 8,2% w 2015 r. i do 7,9% w 2016 r. --Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017 --Comarch zakłada co najmniej 10% dynamikę sprzedaży w segmencie ERP w 2015 --PKP planują projekt

Rostowski: Obniżenie podatku VAT odkładamy na lepsze czasy

Pierwotnie planowano obniżenie stawek VAT od 2014 roku o 1 pkt proc. - Obniżenie podatku VAT odkładamy na lepsze czasy - powiedział minister finansów Jacek Rostowski. Oznacza to, że podwyższony VAT będzie obowiązywać do końca 2016 r. - Ale gdyby sytuacja się poprawiła, to będziemy chcieli wcześniej

Związkowcy i pracodawcy sceptycznie o prognozach Ministerstwa Finansów

Zgodnie z prognozami rządu w 2014 r. polskie PKB wzrośnie o 2,5 proc., inflacja wyniesie 2,4 proc., bezrobocie utrzyma się na poziomie 13,8 proc., a wynagrodzenia wzrosną realnie o 1 proc. Wskaźniki te - zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-16 przyjętym przez rząd pod koniec

Trudno pozytywnie ocenić przyszłoroczny budżet

dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To pozwoliło na zapisanie w projekcie budżetu deficytu niższego niż pierwotnie planował rząd. Wiosną mówił nawet o 55 mld zł. Ostatecznie dopuszczalny limit deficytu na przyszły rok to 47,7 mld zł. - Zmiany w OFE (przejęcie połowy aktywów, dobrowolność i

Złoty mocniejszy po słowach prezesa EBC

EBC inflacja w strefie euro będzie niska przed wydłużony okres, po czym nastąpi jej stopniowy wzrost. Dodał, że bank jest jednomyślny co do użycia niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba, a Rada Prezesów EBC może podjąć działania w czerwcu, gdy pozna projekcję

Skala redukcji stóp zaskoczyła rynek, to koniec obniżek w tym roku wg analityków

przez EBC i prawdopodobnie nowa projekcja inflacji, której szczegóły dopiero rynek pozna. Nie należy również oczekiwać w tym roku kolejny cięć stóp. Tuż przed ogłoszeniem decyzji za euro na rynku międzybankowym płacono 4,1673 zł, a po jej ogłoszeniu kurs podskoczył do 4,1781 zł. Po kilku minutach

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

zakładał rząd. GUS ogłosił 15 stycznia, że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie uległ zmianie. Ceny pozostały więc na tym samym poziomie. To, niestety, niekorzystna wiadomość dla najbogatszych emerytów. Jak szacuje Łukasz

Przegląd prasy

%, sięgając 309,4 zł/ tonę --MG: Popyt na gaz wzrośnie do 15,4 mld m3 w tym roku i 19 mld m3 w 2025 r. --PSL złoży dziś w Sejmie projekt ustawy zakazującej przecen książek przez okres roku wg gazety Parkiet --W 2014 r. przychody z prywatyzacji nieznacznie przekroczyły 1 mld zł; w tym roku mają sięgnąć

Ustawa budżetowa na 2015 r. zatwierdzona prezydenckim podpisem

państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42,5 mld zł. "Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,7 proc. w 2014 r., wzrośnie do 48,0 proc." - zaznaczono. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa W prezydenckim komunikacie czytamy, że

Prezydent podpisał budżet na 2015 r.

, natomiast państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42,5 mld zł. "Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,7 proc. w 2014 r., wzrośnie do 48,0 proc." - zaznaczono. W prezydenckim komunikacie czytamy, że ustawa budżetowa na ten rok została

Szczurek: wydatki związane z nowymi propozycjami rządu to ok. 3,5 mld zł

obecny, zawsze planuje budżety w taki sposób, aby dopasować się z jednej strony do możliwości finansowych, a z drugiej do stanu koniunktury. A więc dopasowanie wielkości deficytu do możliwości, ale też i zdrowia gospodarki i to sprawdzało się w ciągu ostatnich lat, czego dowodem jest to, że Polska

Szczurek: nie będziemy pobudzać koniunktury zwiększaniem wydatków

finansów publicznych do 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. Zdaniem ministra Komisji trudno byłoby wytłumaczyć, że Polska nie zmniejsza deficytu w sytuacji poprawy koniunktury. Mateusz Szczurek uważa, że deficyt budżetowy w bieżącym roku powinien być niższy od zakładanego. "Pole dla

Cichoń: deficyt budżetu w 2015 r. będzie niższy niż w tym roku

Cichoń powiedział, że prace nad przyszłorocznym budżetem już się zaczęły, a elementem planowania budżetowego jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) 2014-2017, nad którym we wtorek ma dyskutować rząd. Wiceminister wskazał, że zgodnie ze zmienioną ustawą o finansach prognoza makroekonomiczna

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

, że rząd planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 PKB w 2015 r., ale wynik ten może być lepszy. "Prognozujemy, że inflacja w 2014 r. była bliska zera, w porównaniu do 0,9 proc. w 2013 r. Ta presja inflacyjna pozostanie na bardzo niskim poziomie w 2015 r. Jest to jedno ze

Świętokrzyskie. Większość opłat lokalnych na początku 2015 r. bez zmian

Zmiany w podatkach lokalnych na 2015 r. radni Ostrowca - drugiego co do wielkości miasta regionu - uchwalili podczas sesji w połowie grudnia. Jak powiedziała PAP kierownik biura prezydenta miasta Anna Niedbała, opłaty będą wyższe od obowiązujących w 2014 r. o stopień inflacji, czyli o ok. 0,4 proc

Złoty najsilniejszy od września 2011 roku

bez zmian głównej stopy procentowej. Poinformowano też, że planuje się pozostawić stopy na obecnym, wyjątkowo niskim poziomie przynajmniej do końca 2014 roku. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0 do 0,25 proc. - Warunki gospodarcze - w tym niskie stopy wykorzystania zasobów oraz

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r., z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r. Wpływ na budżet będzie też miało planowane obniżenie stawek akcyzy od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg. Zmiana ta wiąże się jednocześnie z

Przegląd prasy

dywidendy za 2014 i 2015 r. --InPost planuje dalszy rozwój usługi Pralniomatów Hi'Shine --Apanet chce utrzymać wysoki wzrost przychodów w kolejnych kwartałach --Grupa Orbis zakłada, że 2016 będzie rokiem ekspansji w regionie --LW Bogdanka liczy na większą sprzedaż w 2016 r. także dzięki Enei --BZ WBK

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

nasz scenariusz podstawowy" - powiedział minister. Dodał, że rząd planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 PKB w 2015 r., ale wynik ten może być lepszy. "Prognozujemy, że inflacja w 2014 r. była bliska zera, w porównaniu do 0,9 proc. w 2013 r. Ta presja inflacyjna

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

wolniej, to do budżetu wpływa mniej pieniędzy z VAT i akcyzy, odciąganych od niższych cen. Jaki prognozy PKB i inflacji? To z tych powodów rząd musiał zweryfikować w dół prognozę wzrostu gospodarczego, na której chce oprzeć przyszłoroczny budżet. Jeszcze w czerwcu planował, że zapisze w ustawie

Przegląd prasy

tym roku można oczekiwać produkcji na poziomie z 2014 r. lub niewielkiego spadku Puls Biznesu --InPost uruchamia właśnie świadczenie tradycyjnych usług kurierskich, czyli dostawy paczek do drzwi klientów Gazeta Wyborcza --Jeszcze w tym roku rosyjskie koleje RŻD chcą uruchomić szybkie

MF: projekt budżetu na 2015 r. przekazany do Sejmu

odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r., z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r. Wpływ na budżet będzie też miało planowane obniżenie

Niespodziewana obniżka lokalnych podatków. Inne też w dół?

nowymi maksymalnymi stawkami minister finansów, stawki podatków i opłat lokalnych przeliczono zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 proc.). Największe ulgi w podatkach

Przegląd prasy

weekendzie nie jest przesądzone --Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 23,6 mld euro w XI --PKO BP wpłaci na FWK ok. 142 mln zł składki, kwota obciąży wynik IV kw. 2015 r. --Gorenje planuje zwiększyć przychody o 4,6% w 2016 r. do ok. 1,2 mld euro --RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie

Minister gospodarki Niemiec: Nasz handel z Polską jest większy od wymiany handlowej z Rosją

PAP.: Polsko-niemiecka wymiana handlowa z roku na rok rośnie, ale jakie są jej perspektywy? W których sektorach szanse na jej rozwój są największe? Sigmar Gabriel: Z punktu widzenia Niemiec Polska należy do krajów ścisłej dziesiątki wymiany handlowej. Obroty sięgają 87 mld euro rocznie i to oznacza

Inwestorzy z optymizmem wchodzą w nowy rok. Czy słusznie?

Wyniki INI z tygodnia zakończonego 1 stycznia 2015 r. Trend na giełdzie przez następne sześć miesięcy będzie: Czytaj więcej o Indeksie Nastrojów Inwestorów w specjalnym serwisie na Wyborcza.biz Początek roku to tradycyjnie już dobra okazja do podsumowań i planów na kolejne 12 miesięcy. Jaki był

Rozpoczęło się posiedzenie rządu

średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 proc. Do najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu

Przegląd prasy

. o 15,6% więcej niż w całym 2014 r. --Hawe wyemituje obligacje na max 17,9 mln zł w ramach restrukturyzacji zadłużenia --Radpol finalizuje proces włączenia Finpol Rohr, oszczędzi 2,5 mln zł rocznie --Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,43 mld zł na koniec listopada --Eurostat: Inflacja HICP w

Deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. poniżej 3 proc. PKB?!

planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 2,8 PKB w 2015 r., ale wynik ten może być lepszy. Miła niespodzianka Na oficjalne dane trzeba jeszcze poczekać. Gdyby się potwierdziły, byłaby to niespodziewana, ale dobra wiadomość. Zbicie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc

Ponad 100 miliardów euro na innowacje i infrastrukturę

Brukseli? Po pierwsze, jest już pewne, że na lata 2014-20 dostaniemy masę euro do wydania. Jeszcze niedawno mówiono o 105 mld, ale po uwzględnieniu inflacji ta kwota urośnie zapewne do ok. 115 mld euro. Po drugie, znamy już ogólne zasady, jak można wydawać te pieniądze. Do tego powoli kończą się prace nad

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r. --Stanowisko Fed osłabiło USD, co z kolei wpłynęło na wzrost notowań złota --Lokum planuje m.in. wejście do Krakowa i Warszawy, debiut na GPW - w II półroczu --JSW nie prowadzi prac związanych z ewentualną emisją akcji --Czerwiński

Rekord na polskich obligacjach. "Bezpieczna przystań dla inwestorów"

potrwać jeszcze dobra koniunktura na rynku? - Wiele wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy rentowność polskich obligacji przestanie spadać - komentuje Alfred Adamiec, główny ekonomista LifeWays. Powód? - W drugiej połowie 2014 r. najprawdopodobniej wzrośnie inflacja, a w następstwie tego może dojść do

Budżet 2015 w Sejmie z opóźnieniem? Co na to konstytucja

gospodarce, ale też na gospodarce unijnej odbiją się sankcje i rosyjskie embarga na towary z Polski i innych krajów UE. Niepewność pogłębiają też obawy o rozwój sytuacji na Ukrainie. Jakby tego było mało, dochody budżetu dusi też bardzo niska inflacja. Bo przecież jeśli ceny rosną wolniej, to do budżetu

Kolejna transza pomocy MFW dla Ukrainy w wysokości 1,4 mld dol.

sytuację ekonomiczną. W ramach dwuletniego programu naprawczego Kijów zobowiązał się m.in. do zamrożenia wzrostu emerytur i płac w budżetówce do poziomu inflacji w 2015 r. W sektorze publicznym mają być kontynuowane redukcje zatrudnienia. Ukraiński rząd przygotowuje się też do restrukturyzacji Naftohazu

Przegląd prasy

43,6 tys. ton we wrześniu --Acteeum i spółka Immofinanz złożyły do UOKiK wniosek ws. inwestycji w Krośnie --Magellan: Szpitale potrzebują 1,6 mld zł, by nie generowały straty operacyjnej --Zatrudnienie wzrosło o ok. 1% r/r we wrześniu, płace o 3,8% wg analityków --Inflacja bazowa wyniosła 0,41% r/r

UE wyda w 2015 r. 142 mld euro; priorytetem wzrost i miejsca pracy

płatności z unijnej kasy, które wzrosną o ok. 1,4 proc. w porównaniu do bieżącego roku, co - według komisarza - odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r. Zobowiązania UE, przewidziane w projekcie budżetu na 2015 r., mają z kolei wynieść 145,6 mld euro i będą o 2,1 proc. większe w porównaniu do budżetu z 2014

Budżet 2014 z dużą dziurą w kasie. Ale widać koniec kryzysu

przynieść przeszło 9 mld zł oszczędności. 4,8 mld zł na kosztach obsługi długu publicznego oraz 4,5 mld zł na zmniejszeniu dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To pozwoliło na zapisanie w projekcie budżetu deficytu niższego niż pierwotnie planował rząd. Wiosną mówił nawet o 55 mld zł. W

Mundial i igrzyska nie umocnią gospodarki Brazylii?

Analizy przeprowadzone przez ekonomistów przeczą głoszonej przez federalny rząd Brazylii tezie, zgodnie z którą tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata oraz igrzyska olimpijskie odbywające się w 2016 r. w Rio de Janeiro doprowadzą do znaczącego podniesienia produktu krajowego brutto. - Tego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery