pkb w krajach wysoko rozwiniętych

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

najbliższe dekady", prezentowanego podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii, podkreślił. "Polsce udało się poskromić bardzo wysoką inflację oraz ugruntować zaufanie do złotego. Znacząco poprawiła się też sytuacja

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

zwroty w regionach nisko rozwiniętych są z edukacji, a w wysoko rozwiniętych z infrastruktury. To jest trochę inaczej, niż zwykliśmy myśleć - że infrastruktura jest najważniejsza. Bo przecież jak zbudujemy S19 z Białegostoku do Lublina, to nie będzie aż takiego ruchu na niej, bo nie będzie nikt miał

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

ojców w proces wychowywania dzieci. Konieczne jest także zwiększenie możliwości najmu mieszkań, a tym samym poziomu elastyczności na tym rynku.   WEI podaje, że spośród czynników, które mogłyby przyspieszyć tempo wzrostu PKB per capita w krajach goniących rozwinięte gospodarki Zachodu

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

środowiska naturalnego, istnieje bowiem silny związek pomiędzy ekogospodarką a ludzkim rozwojem. Najbardziej rozwinięte kraje świata to w istocie gospodarki prowadzące najbardziej zrównoważony rozwój. Raport "Eight Competitiveness Report 2019" prezentuje sytuację 25 największych światowych

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrośnie o 6% r/r w 2019 r.

, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83% globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10% r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Trzy czynniki składają się na wyjaśnienie tego faktu: - słabszy kontekst

Ebury: Słaby dolar amerykański powinien doświadczyć dalszej wyprzedaży

wszystkich zarejestrowanych na świecie). Przez większość czerwca i lipca głównym zmartwieniem inwestorów był wzrost liczby raportowanych nowych zakażeń w USA. Podczas gdy niemal wszystkie inne rozwinięte kraje notowały poprawę w statystykach dot. koronawirusa, w USA liczba nowych rejestrowanych przypadków

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

bankowego w styczniu 2013 roku wynosił 1 748 mln zł, to w styczniu 2019 r. wynosił zaledwie 255,04 mln zł. Z kolei zwrot z kapitałów sektora spadł poniżej 7% w 2018 r. wobec 13% w 2011 r.  Pomimo wysokiego wzrostu w latach 2011-2015 - z 82% do 90% PKB - w 2015 roku wzrost poziomu aktywów

Kwieciński: Polska jest bezpiecznym i atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów 

naszym kraju, w połączeniu z tymi rekomendacjami, przełożą się na wzmożony napływ kapitału, zwłaszcza w sektorach proinnowacyjnych i wymagających wysokich technologii oraz wpłyną na zwiększenie inwestycji" - ocenił Kwieciński, cytowany w komunikacie.  Kwieciński podkreślił, że z uznaniem

Białoruskie IT szykuje CV. Polska musi powalczyć o talenty

Białoruskie IT szykuje CV. Polska musi powalczyć o talenty

Białoruś kojarzy się ludziom z kołchozami, biedną wsią, zacofaną gospodarką i siermiężną państwową propagandą, która w ostatnich miesiącach stała się jeszcze bardziej ogłuszającą. W kraju uzależnionym od kaprysów Aleksandra Łukaszenki rozwinęła się jednak branża informatyczna, której pracownicy są

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

prywatnego. W drugiej połowie br. dynamika PKB raczej nie będzie już przekraczać 5.0%r/r, ale też nie należy oczekiwać, że znajdzie się ona poniżej 4.0%r/r. W całym 2018 r. ma szansę osiągnąć poziom wyższy od zanotowanego w 2017 r., tj. 4.9%. Siłą wiodącą gospodarki pozostanie popyt krajowy (wciąż wysoka

Bank Światowy obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB do 2,7% w 2017 r.

rozwiniętych może wynieść w roku bieżącym 1,8%. Luźniejsza polityka fiskalna w największych gospodarkach - głównie w Stanach Zjednoczonych - może skutkować tam i na świecie szybszym wzrostem, jednak z drugiej strony szkodzić wzrostowi może rosnący protekcjonizm w handlu. Wzrost w krajach rozwijających się może

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

, że wysoki poziom zadłużenia i brak delewaryzacji, czyli oddłużania gospodarki, to główne przyczyny stagnacji gospodarczej w krajach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa są tak zadłużone, że nie biorą nowych kredytów, mimo niskich stóp procentowych i nie prowadzą nowych inwestycji. W USA i kilku innych

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

pozostanie popyt krajowy (wysoka konsumpcja oraz prawdopodobnie umiarkowane inwestycje), mniej korzystne może okazać się natomiast saldo handlowe. Z jednej strony nieco wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych, w tym w Niemczech, może przekładać się na mniejsze zapotrzebowanie na polskie

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

solidnie przekraczać będzie 4.0%r/r. W całym 2018 r. dynamika PKB ma szanse osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., tj. 4.6%. Siłą napędową gospodarki pozostanie popyt krajowy (wciąż wysoka konsumpcja oraz przyspieszające inwestycje), mniej korzystny może okazać się natomiast popyt zagraniczny

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

(ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko istotne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie oraz E (ryzyko ekstremalne). W czasie corocznej konferencji Country Risk w Paryżu dotyczącej ryzyka krajów i sektorów, Coface zaprezentowało swoją wizję głównych

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA

będzie negatywnie wpływać na ceny aktywów o wyższym profilu ryzyka w tygodniach nadchodzących. "O ile nie dojdzie do kolejnego wzrostu taryf na import z Chin oraz z UE, luzowanie polityki gospodarczej w Chinach oraz utrzymanie solidnej sytuacji na rynkach wewnętrznych krajów rozwiniętych (rynek

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB

. Wskazywano także, że w Stanach Zjednoczonych wzrost PKB - pomimo spowolnienia w IV kw. ub.r. - pozostaje wysoki na tle innych krajów rozwiniętych, a perspektywy koniunktury są tam korzystne. "Jednocześnie niektórzy członkowie Rady wyrazili opinię, że przewidywane przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach

Deloitte: Polska spadła o 3 pozycje na 30. miejsce w Social Progress Index

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - W globalnym rankingu krajów najbardziej rozwiniętych społecznie Polska spadła na 30. miejsce z 27. lokaty przed rokiem, poinformowała firma Deloitte. Polska uzyskała w sumie 79,76 pkt, czyli polepszyła swój wynik w stosunku do 2015 r., kiedy otrzymała

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

, zaś automatyzacja i jej szerokie zastosowanie w transporcie to dopiero pieśń przyszłości. "Sektor transportu i logistyki generuje ok. 6% polskiego PKB. Pełni także istotną rolę pod względem wpływów budżetowych i jest ważnym pracodawcą. Jednak dynamika zatrudnienia w sektorze wyraźnie

"Źli samarytanie" - książka o hipokryzji Zachodu

przypadku Korei były nią autorytarne rządy, które narzucały obywatelom bardzo wysoką stopę oszczędności. Koreańczycy pracowali dużo, zarabiali mało (relatywnie do poziomu krajowego PKB), a dyktator i jego gospodarcza ekipa, złożona przy okazji z najbogatszych biznesmenów w kraju, decydowali o tym, co

PAIH: Rozpoczął się nabór do kolejnej rundy PMT na rynkach dalekowschodnich

na świecie. Ponadto tamtejsza gospodarka rośnie w najszybszym tempie wśród krajów rozwiniętych w rankingu Doing Business Australia zajmuje 3. miejsce na świecie w łatwości zakładania firmy, a jej dodatkowym atutem są jej powiązania. To świetna baza handlowa i inwestycyjna dla firm prowadzących

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

Polski są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Raport pokazuje, w jaki sposób rozwijają się rynki położone między krajami zachodnioeuropejskimi i Rosją - dzięki pozytywnym zmianom w infrastrukturze, wysoko wykwalifikowanej kadrze

Fitch podtrzymał rating Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

Fitch, że wyniki operacyjne Poznania pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę Poznania. Biorą one również pod uwagę wysokie zobowiązania

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Poziom eksportu wynoszący co najmniej 60% PKB jest warunkiem koniecznym, aby Polska przekroczyła lukę rozwojową i awansowała na stałe do grupy krajów rozwiniętych i bogatych na dobre. Ostatnie 25 lat pokazały, że polskie firmy skutecznie potrafiły i potrafią

Rekordowa liczba nowych leków. Spadnie śmiertelność, poprawi się skuteczność leczenia

środków publicznych w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech nie przekraczają 4-6 proc. PKB, z czego 0,8 proc. PKB przeznacza się w tych krajach na leki. W efekcie jakość opieki medycznej jest w nich niższa niż w państwach zachodnich, skutkiem czego jest mniejszy dostęp leków najnowszej generacji

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

mało prawdopodobne, by Pekin zawarł umowę inwestycyjną z UE, bo „Chiny są krajem rozwijającym się”. Na koniec ostrzeżenie padło ze strony Stanów Zjednoczonych, choć w dyplomatycznym tonie. Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Joe Bidena zatweetował, że amerykańska

15 krajów najgęściej zaludnionych miliarderami. Będziecie zaskoczeni...

najbogatszych krajów świata, dzięki bardzo rozwiniętej gospodarce i niemal zerowej korupcji. Wielu z 19 miliarderów mieszkających w tym kraju dorobiło się w bankowości i na rynku nieruchomości. Liczba miliarderów: 29 Populacja: 8 256 000 Liczba mieszkańców na 1 miliardera:  284 690 Szwajcaria, dzięki

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 48 w II kwartale

w Navigator Capital Group Jan Kospin, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi. Zgodnie z opinią ekspertów, branżę private equity czekają dobre lata, a polskie fundusze idą w dobrym kierunku. "Kondycja funduszy w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych cały czas rośnie, natomiast

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

to: a) reforma OFE, b) destabilizacja sytuacji na Ukrainie, c) niekorzystne otoczenie zewnętrzne makro - problemy peryferyjnych krajów europejskich (Włochy, Hiszpania), wysokie zadłużenie krajów rozwiniętych, d) zakończenie trzeciej rundy luzowania ilościowego (dodruku pieniądza) w

BZ WBK: Eksport kluczowy do wejścia Polski do grupy bogatych krajów

eksportu w polskim PKB zwiększył się dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady do ponad 45%, zaś udział Polski w obrotach światowego handlu zwiększył się w tym czasie 2,5-krotnie. "Dalszy wzrost relacji eksportu do PKB to jest warunek konieczny, aby przekroczyć lukę rozwojową i awansować do grupy krajów

Yozma i DNB Bank: Polska mu duży potencjał w sektorze startupów

innowacje i start-upy publicznymi środkami - żaden inny kraj na świecie nie przeznacza tak dużej części swojego budżetu na badania i rozwój (ok. 4,3% PKB, dla porównania w Polsce to ok. 1% PKB). Izrael ma też największą liczbę inżynierów, patentów i naukowców w 

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

opartego na niskich kosztach pracy. Ten model przyniósł nam przecież sukces, dogoniliśmy dzięki niemu kraje rozwinięte, przyniósł znaczący wzrost eksportu. A płace? Nie są za niskie? Według Marka Belki niskie płace są problemem. Ale przecież właśnie w tym modelu, który on krytykuje, płace wzrosły realnie w

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

Stany Zjednoczone wciąż są największą gospodarką świata i jej wpływ na sprawy globalne daleko wykracza poza obroty handlowe. W 2015 roku PKB USA wyniosło 18 bln dol. Chin, które zajmują drugą pozycję - 11 bln, Japonii - 4,1 bln. Dystans między USA a Chinami szybko się zmniejsza i wielu ekonomistów

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

załamanie" - twierdzi firma doradcza McKinsey w raporcie "Biedniejsi niż rodzice. Spadające dochody w gospodarkach wysoko rozwiniętych", który ukazał się w lipcu. McKinsey postanowił sprawdzić, jak obecne młode pokolenie ma się w porównaniu z rodzicami i dziadkami. Zestawił dochody obecnych

Prof. Cieślik: Ulgi dla samozatrudnionych? Prowadzą do obniżania dynamiki PKB i zapaści w ZUS

udział pracujących na własny rachunek maleje. Na to się nakładają różnice kulturowe. W krajach śródziemnomorskich ze względu na tradycję jest więcej ludzi pracujących na własny rachunek. Nam kulturowo znacznie bliżej do Niemiec. Ich potęga gospodarcza wynika z tego, że mają międzynarodowe koncerny, ale

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Skala polskiej interwencji w porównaniu z innymi krajami, mierzona jako wielkość pomocy w stosunku do PKB, jest jedną z największych w Europie. W związku z tym spodziewamy się, że sytuacja nie rozwinie się tak, jak mogłoby to mieć miejsce, gdybyśmy mieli zwykły kryzys z podobną skalą spadku PKB. Tym

Sześć faktów i mitów o greckim kryzysie

, słabiej rozwinięte państwa w unii walutowej mają zwykle problem z zagospodarowaniem napływu kapitału pochodzącego z krajów bogatszych. Kiedy po zmianie nastrojów na rynku napływ kapitału ustaje, wybucha kryzys - często niezależnie od tego, czy rząd kraju prowadził wcześniej odpowiedzialną politykę

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

przodu, jednak wciąż jeszcze musi rozwinąć się gospodarczo. Głównymi problemami kraju są korupcją, słabość władzy i olbrzymie bezrobocie. Wskaźnik ubóstwa: 31,1 Bezrobocie: 25 proc. Inflacja: 6,1 proc. Republika Południowej Afryki jest jedną z czołowych gospodarek wschodzących, jednak w ostatnich

Euler Hermes: Liczba upadłości w Polsce spadnie o 3% w 2016 r.

przypadku Polski oczekiwany jest 3% spadek liczby upadłości, ponieważ "zachowawcza strategia eksportowa jeszcze sprawdza się". "Tym razem nasza 'monokultura' eksportu niemal wyłącznie na rynki rozwinięte osłabia skutki spowolnienia i wzrostu liczby upadłości w krajach rozwijających się

Morawiecki do sympatyków PiS: 500 Plus jest na kredyt

Jednym z efektów rządowego programu "500 plus", był skokowy import używanych samochodów z Niemiec. - W dłuższej perspektywie to nam nie zbuduje PKB. Państwu bardziej niż konsumpcja potrzebne są inwestycje i oszczędności. A przypominam, że 500 plus jest na kredyt. Zadłużyliśmy się o

Ekspert: Polski władze powinny więcej reformować

odporność na kryzysy. Macie największy rynek wewnętrzny w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsumpcja bardziej niż w innych krajach napędzała w ostatnich kwartałach polską gospodarkę. Przewagą Polski jest bardziej zamknięta gospodarka. Eksport stanowi w Polsce około 30 proc. PKB, a w Czechach czy na Węgrzech to

Rządzie, jest groźnie. Rostowski ostrzega

najniższych dochodach. To oczywiście nie znaczy, że nie ma ryzyka spowolnienia rozwoju. Ale ono istnieje na każdym etapie rozwoju. Poza tym Polska należy już w zasadzie do krajów wysoko rozwiniętych. A na pewno jest wśród krajów na dole tej grupy. Oczywiście przed nami są też zadania rozwojowe. Zadaniem

Ranking HSBC: "Oto 15 najlepszych miejsc do życia dla obcokrajowców". A tam? Katar, Bahrajn, Oman

gospodarczo-społeczną, rozwinięty i działający według najlepszych światowych standardów sektor finansowy, skuteczne egzekwowanie prawa oraz dużą liczbę wysokiej klasy międzynarodowych specjalistów.Pod względem PKB Singapur jest w ścisłej światowej czołówce. Co ciekawe, sfera badań naukowych czy mieszkalnictwo

HSBC: W 2011 r. Polska będzie miała 3,4 proc. wzrostu PKB

pragmatyczni. Konsumpcja w Chinach to tylko jedna szósta wydatków amerykańskich konsumentów. Jej wzrost w Chinach nie jest w stanie zrekompensować spadku wydatków w krajach rozwiniętych - dodaje. A jego zdaniem ograniczeniem dla zwiększania wydatków w kolejnych kwartałach będzie ciągle wysokie bezrobocie i

Lewiatan: Dochody w budżecie na 2016 r. mogą być niższe niż zakłada projekt

recesji w Rosji, Ukrainie i na Białorusi, do których trafia nadal około 1/10 polskiego eksportu oraz oznaki nagłego słabnięcia gospodarki Chin - z potencjalnym negatywnym wpływem na eksport niemiecki oraz powiększaniem awersji do ryzyka światowych rynków wobec aktywów krajów niżej rozwiniętych. "

Modlitwa o wzrost

;dziedzictwo" Być może to, co od sześciu lat dzieje się w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, w przyszłości historycy określą jako pierwszy etap Wielkiej Stagnacji. PKB Unii Europejskiej jest wciąż o 1 proc. niższe niż w roku 2007 - ostatnim roku przed wielkim kryzysem. Strefa euro jest o 2 proc

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Countries 2003-2012". Jednak metodologia nowego raportu obejmującego lata 2004-13 się nie zmieniła. Wśród różnych krajów znajdujacych się w przygotowanym przez tę instytucję raporcie Illicit Financial Flows from Developing Countries 2003-2012 na wysokim miejscu znalazła się Polska, z której

Leczenie chorób rzadkich dla wybranych, czyli komu opłacić drogie kuracje?

jest brany pod uwagę we wszystkich rozwiniętych krajach przy podejmowaniu decyzji o refundacji. Jednak tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii ekspertów zobowiązują do tego przepisy. Te brytyjskie dopuszczają wyjątki, np. kiedy bardzo drogi lek daje dobre efekty. W polskich przepisach wyjątków nie ma

Fundacja Leszka Balcerowicza: PiS zmarnował rok. Zatrzymuje kobiety w domach, osłabia firmy, tłumi inwestycje

podatku CIT - tłumaczą eksperci FOR. - Taka struktura wzrostu gospodarczego może być w krótkim okresie korzystna dla rządu, ale ostatecznie jest szkodliwa dla gospodarki i tempa, z jakim będziemy doganiać poziom życia krajów rozwiniętych. FOR ostrzega: jeśli światowa koniunktura, od której zależy kondycja

Jak spłonęło 300 mld euro

giełdy. Rząd, by powstrzymać ucieczkę, podniósł oprocentowanie, ale niewiele to dało. Kraj liczący wówczas 95 mln mieszkańców, z PKB o wartości 350 mld dol., stanął na skraju bankructwa. Grexit, przekleństwo EuropyUSA w obawie, że katastrofa gospodarcza sąsiada przyniesie falę niekontrolowanej imigracji

Grunt to niskie oprocentowanie

oprocentowanie papierów dziesięcioletnich sięga 6,5 proc., kilka miesięcy temu było na poziomie ok. 4 proc. Najniższego oprocentowania obligacji dziesięcioletnich w Europie wcale nie mają obecnie Niemcy, ale będący poza strefą euro Szwedzi. Wyróżnione przez inwestorów w ten sposób są też inne wysoko rozwinięte

Chińczycy oplatają świat. Kto zyska na rozwoju połączeń Azji z Europą?

poszerzenia strefy wpływów i pomoże w zagranicznym rozwoju chińskich firm. Inwestycje za bilion dolarów W sumie nowy chiński jedwabny szlak dotyczy 65 krajów, których PKB stanowi niemal jedną trzecią globalnej gospodarki. W krajach tych mieszka 62 proc. globalnej populacji. By wcielić w życie swoje pomysły i

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

się jednym z głównych i najbardziej popularnych sposobów inwestowania naszych pieniędzy. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), utworzona 14 grudnia 1960 r., zrzesza 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Celem organizacji jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz Urząd

Płaca minimalna: w górę czy w dół?

najpopularniejszą polityką rynku pracy na świecie i jej brak jest już wyłącznie domeną krajów bardzo nisko rozwiniętych. Na 28 państw Unii Europejskiej w 22 są krajowe płace minimalne, a tam, gdzie ich nie ma, są branżowe: w Skandynawii, Austrii, we Włoszech. W USA jest płaca federalna, od której minima stanowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

czy potwierdzanie tożsamości. Obecnie ma ona silny wpływ na wiele gałęzi gospodarki takich jak informacja i komunikacja, produkcja, usługi czy sektor finansowy. Według szacunków ekspertów, AI ma potencjał do podwojenia wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 2035 r., czy wzrostu produktywności

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

przetrwał, mielibyśmy gruzy - stwierdził Belka. - Przyszło nam politykę pieniężną realizować w sytuacji odmiennej [niż zwykle] - dodał. - Szczęście w nieszczęściu, że z różnych powodów Polska była jednym z nielicznych krajów rozwiniętych na świecie i jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie wpadł w

Krótka kołdra europejskich finansów

Niektóre - jak np. rząd irlandzki - wydały na to gigantyczne sumy, same wpadając w pułapkę zadłużenia. Kryzys i recesja, jakie kraje wysoko rozwinięte przeżyły w roku 2009, skłoniły rządy do rozluźnienia finansów publicznych. W większości krajów europejskich dług publiczny gwałtownie wzrósł, a

EBOiR: zbliża się koniec kryzysu

prognozowanego w styczniu symbolicznego wzrostu o 0,1 proc. bank przepowiada spadek PKB o 5,2 proc. (głównie z powodu załamania gospodarek Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz kłopotów Węgier i krajów bałkańskich). Czym Mirrow wczoraj uzasadniał swój niespodziewany optymizm? - Banki regionu pokazały lepsze, niż

Seriale, K-Pop i gry komputerowe z Korei Południowej podbijają świat

dociera ona do Europy i USA, gdzie sława Psy toruje jej drogę. Korea jako globalna marka Psy śpiewa w języku, którego nikt poza Koreą nie rozumie, ale słuchaczom to nie przeszkadza. Reprezentuje średniej wielkości kraj w dalekiej Azji, który pół wieku temu miał dochód na poziomie Ghany, ale dwie dekady

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

w obecnym powiecie koneckim. Dobrze rozwinięty był również przemysł włókienniczy w Wielkopolsce. To nieprawda, choć żeby to udowodnić musimy się cofnąć o pięć wieków. Rzeczpospolita Obojga Narodów była jednym z najpotężniejszych graczy politycznych ówczesnej Europy. Siła naszego kraju odbiła się

Poranny komentarz rynkowy XTB - Madryt w centrum uwagi

finansowania, a Europa nie będzie w stanie jej pomóc i w konsekwencji dojdzie do rozpadu strefy euro. Rentowności hiszpańskiego długu pozostają jednak nadal zbyt wysokie, aby kraj ten mógł komfortowo finansować potrzeby pożyczkowe przez dłuższy okres. Aby rentowności mogły spaść jeszcze bardziej, rynek musi

Czy Islandia odda Brytyjczykom i Holendrom 4 mld euro długu?

rozpętało się piekło, mocno rozwinięty sektor bankowy w Islandii jak kamień pociągnął jej gospodarkę w przepaść. W 2009 r. islandzki PKB spadł o 6,5 proc. Na lodzie zostały tysiące klientów banku internetowego Icesave (należącego do islandzkiego Landsbanki). W Wielkiej Brytanii i Holandii miał on około 320

E-resort potrzebny od zaraz

informatyczny i innowacyjność nie są polską drogą w przyszłość - to najsmutniejszy wniosek z badania. W żadnym z programów ani w żadnej z ankiet partii zagadnienia te nie mają wysokiego priorytetu i nie są traktowane jako propozycja zmiany cywilizacyjnej i awansu Polski do grupy krajów najlepiej rozwiniętych

Monologi na temat OFE

wysokie środki zgromadzone w OFE? - pytał tydzień temu w Belwederze członek Rady Gospodarczej Bogusław Grabowski, od kilku miesięcy "sojusznik" rządu. Według danych OECD w niektórych krajach - np. w Holandii - w funduszach emerytalnych zgromadzone są aktywa sięgające 120 proc. PKB. W

Czy Islandia odda Brytyjczykom i Holendrom 4 mld euro długu?

piekło, mocno rozwinięty sektor bankowy w Islandii jak kamień pociągnął jej gospodarkę w przepaść. W 2009 r. islandzki PKB spadł o 6,5 proc. Na lodzie zostały tysiące klientów banku internetowego Icesave (należącego do islandzkiego Landsbanki). W Wielkiej Brytanii i Holandii miał on około 320 tys

Kryzys powinien otworzyć oczy politykom

kryzysu bardziej dotkliwe. Popatrzmy na Islandię, kraj spoza Unii - inwestorzy przestali wierzyć w jego wypłacalność i rzeczywiście otarł się o bankructwo. Dlaczego inwestorom wydaje się, że Polska i nasze aktywa są ryzykowne? - Widzą choćby wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących. I u nas, i na

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

dorosłej w kształcenie ustawiczne, - osiągnięcie wysokiej elastyczności rynku pracy widoczne w szybkości reakcji bezrobocia na pierwsze sygnały ożywienia gospodarczego po okresie kryzysu. - W obszarze sprawnego państwa: - skrócenie średniego czasu postępowań sądowych do standardów obowiązujących w krajach

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

biznesu przez niemieckie firmy działające w krajach rozwijających się, takich, w których system prawny nie był wystarczająco rozwinięty i niezależny. To zwiększało poczucie ich bezpieczeństwa, zmniejszało się ryzyko inwestycji. Inwestor dzięki ISDS miał gwarancje, że jego inwestycje nie zostaną

Polska przyciąga więcej inwestycji niż Brazylia czy Indie

i Rozwoju). Najbardziej, bo aż o 45 proc. wzrosły inwestycje w krajach rozwiniętych. W krajach rozwijających się bezpośrednie inwestycje wzrosły o 21 proc. Na tym tle Polska wypada naprawdę dobrze - bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły u nas aż o 85 proc. z 10,4 mld dol. w 2005 r. aż do 19,2

Merkel? Sporo mniej. Obama? Prawie tak samo. Tylko jeden polityk zarabia dużo więcej niż Tusk w Brukseli

egzekwowanie prawa oraz dużą liczbę wysokiej klasy międzynarodowych specjalistów. Pod względem PKB Singapur jest w ścisłej światowej czołówce. Co ciekawe, sfera badań naukowych czy mieszkalnictwo znajdują się tam w rękach państwa i przypominają rozwiązania z krajów socjalistycznych. Mimo że Singapur nie

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

muszą interweniować. Tak pewnie będzie. Gra polega na odwleczeniu decyzji. Niemcy mają powody, by się nie zgadzać, obawiając się, że jeśli EBC wykupi dłużników, rządy wstrzymają programy oszczędnościowe. Krzysztof Rybiński: W krajach rozwiniętych dług w relacji do PKB znacznie przekroczył 300 proc

Poranny komentarz rynkowy XTB -dobre dane z USA i Wielkiej Brytanii

pozarolniczym w przyszły piątek. Dane z Wysp też zaskakują na plus Brytyjska gospodarka zaczyna coraz mocniej rosnąć i wyróżniać się w Europie, na tle innych krajów rozwiniętych. W II kwartale wzrost wyniósł 1,4% q/q, po tym jak w pierwszych trzech miesiącach gospodarka rozwijał się w tempie 0,3% q/q

Chiny zażądają zamiany długów na strategiczne spółki europejskie

Egipt pożyczały od Europejczyków pieniądze, aż wreszcie całkowicie się od nich uzależniły i stały się protektoratami. Taki proces następuje w dzisiejszym świecie. Nie ma złudzeń, że Chiny zechcą wykorzystać swą pozycję finansową dla wywarcia wpływów politycznych na kraje wysoko rozwinięte. Czy

Analitycy OECD odkryli 555 dziwnych przepisów, które dławią greckie firmy

jest częstym przypadkiem wśród krajów wysoko rozwiniętych. Z danych OECD wynika, że 5-proc. podatek występuje w Austrii. Podobny podatek próbowano wprowadzić w latach 80. XX wieku na Florydzie. Z opłakanym skutkiem. Podatek spowodował exodus agencji reklamowych do innych stanów USA. W ciągu kwartału

Islandczycy nie chcą płacić. Rząd to zignoruje?

internetowego banku Icesave. W tych dwóch krajach miał on około 320 tys. klientów. Skusił ich wysokim oprocentowaniem depozytów. Ale jesienią 2008 r. bank podzielił los słynnego Lehman Brothers. Po upadku Landsbanki (właściciela Icesave) oszczędności swoich obywateli - w sumie około 3,9 mld euro - musiały

Recesja mija, kłopoty zostają

., Korei o 3,6 proc., Singapuru o 4,3 proc., Tajwanu o 3,7, Chin o 9 proc., a Indii o 6,4 proc. Punkt ciężkości światowej gospodarki przesuwa się coraz mocniej w stronę Azji. Media w krajach rozwiniętych są jednak konserwatywne i śledzą, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej i europejskiej. A tam

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

charakterze. Udowodniliśmy przy tym, że to świetny instrument w dobie kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Prawie połowa naszego wzrostu PKB w ostatnich latach to efekt dobrego wykorzystania funduszy UE. Ostatnio stale słyszymy o negatywnym stosunku krajów "starej" UE do polityki spójności. Jak

Przedsiębiorcy i ZUS, czyli polski kłopot

.). Mamy rekordową jak na Europę liczbę dni wolnych od pracy, ale nie ma to związku z tym, ile płacimy na ZUS i czy jest to dużo, czy mało. Dlatego nie odnosiliśmy się do tego zagadnienia. Możemy co najwyżej dodać, że naszym zdaniem rozwinięta do granic absurdu biurokracja w naszym kraju jest o niebo

Aaa... pilnie pożyczę kilkaset miliardów

ratingowej Fitch tylko w tym roku najbardziej rozwinięte kraje UE muszą pożyczyć najwięcej w historii - w sumie 2,2 bln euro. To niemal siedem razy tyle, ile wynosi PKB Polski. Niemcy, według Fitch, muszą pożyczyć ponad 380 mld euro, Włosi - 390 mld, a Francuzi - 450 mld euro. A przecież pożyczać pieniądze

Haruj całe życie, będziesz biedny

fundamentalnym pytaniem: "jaki użytek zrobić z wolności uwolnionej od ekonomicznych trosk, czym wypełnić wolny czas (), aby żyć dobrze i mądrze?". Wnuki, o których mówił Keynes, to my. Jednak choć wzrost PKB przewidział z zaskakującą precyzją - od jego czasów wzrósł on w krajach rozwiniętych mniej

Wschodzące gwiazdy kryzysowych czasów

strumieniowi kredytów chińska gospodarka zawdzięcza utrzymanie ponad 5-proc. wzrostu. Na razie bank jest obecny głównie na rynkach azjatyckich i afrykańskich, choć ma też swój oddział w USA. Analitycy przewidują, że wkrótce stanie się ważnym graczem na rynkach krajów wysoko rozwiniętych. 3. Lloyd Blankfein W

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

zeszłym roku, to nie jest niestety powód do euforii. PKB mógłby rosnąć w tempie 10 proc., ale nie będzie, bo jest zbyt wiele przeszkód. - Jesteśmy jednym z większych krajów w UE, najbardziej przedsiębiorczym narodem w Unii, mamy też jeszcze resztki wyżu demograficznego. Zły system prawny i podatkowy

Nasze dzieci nie udźwigną tego długu

ogromnego postu konsumpcyjnego. W momencie transformacji pojawiły się nowe możliwości karier zawodowych, których wcześniej nie było. Ludzie mogli nagle zarabiać więcej pieniędzy i wszystko za nie kupić. Polacy gwałtownie chcieli nadrobić dystans w poziomie życia w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych

Afryka dzika czy piękna Tajlandia? Wyglądamy za granicę

za granicą. Jakie są możliwości? 1. Azja i BRIC - inwestycja w przyszłość Część (choćby niewielką) pieniędzy inwestowanych na rynku akcji warto zanieść do funduszy, które inwestują w krajach Azji. Do wyboru są fundusze lokujące w Tajlandii lub Korei, kusi dwucyfrowy wzrost PKB, jaki osiągają co roku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

technologiami, wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz wysoko rozwiniętymi kompetencjami w obszarze usług dodanych i produkcji, które szybko będziemy mogli wykorzystać w działalności naszej grupy z korzyścią dla naszych klientów" - powiedział prezes Tomasz Gillner-Gorywoda, cytowany w komunikacie

Brazylia goni Chiny i Indie

centrum finansowe z biurami największych banków i firm, a sama Avenida Paulista tętni życiem całą dobę. Przy kilkuset wieżowcach Sao Paulo centrum Warszawy wygląda jak bardzo ubogi krewny. - Brazylia się zmienia, chce być jednym z najważniejszych krajów rozwijających się. Problem w tym, że nie zmienia się

W budownictwie jest boom, ale też są problemy

roku zostanie wybudowanych 141 tys. mieszkań. Będzie też więcej inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. Jak zauważa Małgorzata Walczak, dyrektor generalny i członek zarządu ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej na budowę dróg przeznacza się jeden procent PKB

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

niestandardowych środków. Nadal największy wkład w tworzenie PKB w naszym kraju będzie miała konsumpcja. W Polsce mało elastyczny rynek pracy chroni pracowników przed wstrząsami w postaci nagłych zwolnień z pracy - wspomaga więc konsumpcję gospodarstw domowych. Ale w 2009 r. odbije się to dosyć wyraźnie na

Fundusze UE: plan Marshalla bis

"Polska gospodarka pozytywnie zaskakuje" - orzekła Komisja Europejska w opublikowanych w lutym br. prognozach gospodarczych na 2007 r. PKB rośnie szybko, inflacja jest niska, wzmacnia się popyt wewnętrzny. A przecież do Polski dopiero zaczyna napływać potężny strumień środków pomocowych

MFW: Straty irlandzkich banków mogą sięgnąć 35 mld euro

. Mają one sięgnąć 35 mld euro. Prognozy MFW są znacznie bardziej pesymistyczne od założeń, przyjętych przez irlandzkie władze. Eksperci Funduszu nie mają też wątpliwości, że Irlandia nie ma co liczyć na powrót kapitału inwestycyjnego, który obficie napływał do kraju w okresie prosperity. MFW szacuje

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

przy wzajemnych inwestycjach. Uznano, że wynegocjowanie takiego porozumienia będzie trudne, ale możliwe. Warto zauważyć, że 1 stycznia 1994 roku weszło w życie podobne porozumienie między trzema krajami Ameryki Północnej: USA, Kanadą i Meksykiem - NAFTA, czyli North American Free Trade Agreement