pkb w krajach europy

Witold Gadomski

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Ani Stany Zjednoczone, ani Arabia Saudyjska. Nigdy nie zgadniecie, który kraj jest najbogatszy na świecie [TOP15]

Europa, Bliski Wschód i Azja - to właśnie te regiony zdominowały czołówkę listy najbogatszych państw świata. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się zarówno Stany Zjednoczone, jak i Arabia Saudyjska. Kto w takim razie zajął pierwsze miejsce? Sprawdź, który kraj może pochwalić się najwyższym PKB na mieszkańca, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W Europie recesja na całego

- Europa pogrążyła się w głębokiej recesji - wynika z najnowszych danych Eurostatu. W I kw. PKB Unii skurczył się o 4,4 proc., a krajów strefy euro o 4,6 proc. w skali roku

Recesja rozlała się po Europie. Czy Polska będzie wyjątkiem?

Europy Środkowo-Wschodniej. W tempie wyższym niż oczekiwano kurczy się nie tylko gospodarka niemiecka, ale także węgierska, słowacka i czeska. Według wstępnych szacunków czeski PKB zmniejszył się w pierwszym kwartale o 3,4 procent w porównaniu z tym samym okresem 2008 roku. To o dwa punkty gorzej niż

"Puls Biznesu": To przedsiębiorcy budują dobrobyt

"Puls Biznesu": To przedsiębiorcy budują dobrobyt

Dane te zawiera przygotowany przez PKPP Lewiatan raport "Przedsiębiorcy w Polsce", który omawia "Puls Biznesu". Wynika z niego m.in., że w naszym kraju działa ok. 1,87 mln firm, z czego 95 proc. to małe, jedno- lub dwuosobowe przedsiębiorstwa. Średnio co godzinę rejestrowanych

Gatnar z RPP: PKB spadnie o ok. 4% w br., potem szybki powrót na ścieżkę wzrostu

sezonowo) to dobry wynik na tle Europy. "Jeśli chodzi o nasz kraj, obszar Europy Środkowo-Wschodniej, procesy na ścieżkę wzrostu są dużo szybsze niż na południu czy na zachodzie Europy. Widzieliśmy przecież wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce - to bardzo dobry wynik. Płace rosną, może wolniej, ale

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

działalność została w dużej mierze zatrzymana. Zdaniem instytucji, poprawa będzie zależeć od stopniowego złagodzenia krajowych restrykcji oraz powrotu do "normalności" w II poł. roku. EBOR obniżył również prognozę tegorocznego PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich i przewiduje

Rostowski: Deficyt w 2010 r. powyżej 52 mld złotych

Takie wyniki gospodarki polskiej cieszą wszystkich. Cieszą tym bardziej, że w ciągu tego roku Polska szła zupełnie inną drogą niż kraje Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone. Nasze wyniki są dowodem na to, że wybraliśmy słuszną drogę przez kryzys i że droga ta okazała się jedyną skuteczną. Wyniki

Morawiecki w expose: Celem wzrost PKB o min. 2-3 pkt szybszy niż w strefie euro

niekorzystnych trendów. Pomimo tego celem mojego rządu w najbliższych czterech latach jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2-3 pkt proc. wyższym niż w strefie euro. Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw Zachodniej Europy" - powiedział

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

polskiego PKB jest dobrym wynikiem. W szczególności, porównując z wynikami gospodarek europejskich, kwartalny spadek polskiego PKB za II kw. (po korekcie o sezonowość) o 8,6% wyróżnia się mniejszą skalą spadku. Przy powszechnej dwucyfrowej skali spadku PKB w II kw. Europie, w największych gospodarkach

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

dokumencie zawierającym najnowszą aktualizację prognoz gospodarczych Banku Światowego dla krajów Europy i Azji Środkowej. "Przewiduje się, że rozszerzony program 500+ i wypłata 13. emerytury (zapowiadana także na 2020 r.) spowodują podniesienie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

. w Niemczech. Benecki podkreślił, że część grantowa, bezzwrotna polskich programów pomocowych była jedną z najwyższych w Europie - wynosi 6% PKB. To istotnie wpłynęło na ograniczenie spadku zatrudnienia, liczbę bankructw, poprawiło sytuację płynnościową, dzięki czemu trochę spłyciło się tempo

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7% w 2017 r.

względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią

Oxford Economics: Wykluczenie Huawei z 5G to 2,2 mld euro strat Polski do 2035

mogą wynieść nawet 3 miliardy euro rocznie w całej Europie. Mniejsza konkurencja, opóźnienia i spadek innowacyjności wpłynęłyby też na utratę w Polsce nawet 120 milionów euro PKB każdego roku, prowadząc do łącznej straty rzędu nawet 2,2 miliarda Euro do 2035" - czytamy w komunikacie poświęconym

EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r.

Ekonomicznych EY przeprowadził dogłębne badania szarej strefy w 35 krajach z 6 kontynentów: Europy (w tym w Polsce), Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki oraz Australii. (ISBnews)  

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

sezonowości) jest zdecydowanie niższa, wobec spadku PKB w tym okresie w strefie euro o 3,8% kw/kw. W części krajów strefy euro obostrzenia obowiązywały wcześniej (np. Włochy), w wielu jednak później (Niemcy, Francja), generalnie natomiast w Polsce nie były tak szerokie jak w wielu krajach Europy Zachodniej

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

kraje bałtyckie Marcus Heinz, cytowany w komunikacie.  Bank Światowy przedstawił w raporcie dwa scenariusze rozwoju regionu Europy i Azji Środkowej. "Scenariusz bazowy zakłada skurczenie się produktu krajowego brutto (PKB) regionu o 2,8% w 2020 r., a scenariusz pesymistyczny o 4,4

Emilewicz: Wzrost PKB wyniesie 5,2% w 2018 roku

gospodarka to lider wzrostów w Europie' - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie. Wczoraj Fitch Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 5,1% na ten rok (z 4,8% oczekiwanych we wrześniu) i do 3,8% na rok przyszły (z oczekiwanych wcześniej 3,6%). (ISBnews)  

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

Coface: Spadek globalnego PKB sięgnie 4,4% w 2020 roku

finansowe od kwietnia. Dotyczy to w szczególności krajów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), w których banki te uczestniczyły w podtrzymywaniu zdolności produkcyjnych niektórych firm, głównie poprzez zwiększanie zadłużenia. Niemniej jednak oznacza to jedynie odsunięcie w czasie korekt zatrudnienia oraz

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

z 15 krajów Europy, którzy uczestniczyli w tegorocznym badaniu KPMG, banki chętnie udzielają kredytów na projekty deweloperskie. Ankietowane instytucje finansowe wciąż kładą duży nacisk na finansowanie inwestycji w nieruchomości, pomimo pewnych niesprzyjających czynników ekonomicznych, jak na

Czy Rosjanie będą ratować Cypr?

cypryjski PKB. Sam Bank Cypru - największy na wyspie - ma aktywa dwukrotnie większe niż cypryjski dochód krajowy. Banki inwestowały między innymi w dług publiczny Grecji i jak wszyscy inni posiadacze greckich obligacji poniosły duże straty. Depozytariusze i tak zostaną potraktowani łaskawiej, niż proponował

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 4,1% w 2019 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,3 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,8% oraz prognozuje wzrost o 3,2% na 2020 r., podała instytucja w komunikacie. Ogółem, wzrost gospodarczy w krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 2,3% w tym roku (spadek o

CBRE: Rynek nieruchomości komercyjnych wróci do stanu sprzed COVID za 1,5 roku

spadki. Z analiz ekonomicznych wynika, że PKB strefy euro skurczy się o 8,3% w 2020 roku. Wynik dla Polski, mimo że ujemny, przedstawia się dużo lepiej i wynosi -3,8%, co stawia nasz kraj na najlepszej pozycji w całej Europie. Dzięki temu Polska ma szansę szybciej wrócić do stanu sprzed epidemii - w

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

stoi nasza gospodarka: tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie, prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa, atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

właśnie w tych państwach, wyliczenia wskazują, że regiony objęte polityką spójności (głównie państwa Europy Wschodniej) mogą odnieść większe korzyści w perspektywie długoterminowej. Wyliczenia te są zgodne z faktycznymi działaniami w zakresie finansowania w ramach EFIS: Kraje, w których wartość inwestycji

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

pozostanie na poziomie BB, podała firma. Euler Hermes prognozuje wzrost globalnego PKB w tym roku na 0,5%, a w Polsce - o co najwyżej 1%. "Wzrost gospodarczy w Polsce spowolnił już w ciągu 2019 roku, do +3,2% w IV kwartale z +4,8% w I kwartale. Znacznie wyhamowała aktywność inwestycyjna i wzrost

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

% na koniec 2021 roku. "Dobry stan krajowej koniunktury na początku bieżącego roku i niższy udział w PKB branż najbardziej dotkniętych restrykcjami (np. turystyka) będzie zapewniać relatywnie mniejszą skalę strat polskiej gospodarki w stosunku do krajów zachodniej Europy. Pomagać w tym będą

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze

Szykowny z Navigatora: Coraz więcej funduszy PE szuka w Polsce okazji do przejęć

Orlen z Grupą Lotos czy też zapowiedzianego ostatnio wyjścia fińskiego inwestora Fortum z aktywów w Polsce i w krajach bałtyckich. Według niego, niezmiennie popularny będzie również handel. Na sprzedaż została wystawiona sieć sklepów Pepco, obecna w całej Europie, m.in. w Polsce. Do sprzedaży pewnie - w

Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro

finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja ma 41 krajów członkowskich. A inwestycje finansuje w 22 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W ubiegłym roku minęła 20. rocznica przystąpienia Polski do CEB, podano w materiale. "

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

eksportu, skala oczekiwanego spadku eksportu będzie mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej" - podkreślono w analizie. Pomagać w tym będą - w ocenie analityków MR - m.in. szybki i obfity pakiet fiskalny oraz spodziewane efekty "przybliżania" łańcuchów dostaw. Jednak - jak zaznaczono w

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

spreadów dla produktów zabezpieczających" - podano w komunikacie. Najbardziej skutki epidemii mogą odczuć banki działające w regionach, które w dużym stopniu opierają się na sektorach związanych z turystyką i transportem. Krajami najbardziej zależnymi od turystyki jest Hiszpania (11% PKB

Borys z PFR: PKB Polski może spaść o co najmniej 5-10% w II kwartale

wzrostu może nastąpić na przełomie 2020 i 2021 roku. "Gospodarczy i społeczny koszt pandemii COVID-19 będzie gigantyczny. Obecne prognozy zakładają spadek PKB w USA i Europie rzędu 10-15% w najbliższych trzech miesiącach, oraz recesje rzędu 8-10% w całym 2020 r. Nastąpi silny spadek konsumpcji

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,7% w 2018 r.

; EBOR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,5 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 4,3% oraz prognozuje wzrost o 3,5% na 2019 r., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. wobec majowej prognozy, podała instytucja w komunikacie.  Ogółem

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4% w 2018 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,5 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,8% oraz prognozuje wzrost o 3,3% na 2019 r., podała instytucja w komunikacie Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 3,3% w tym roku i 3,2% w

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021

byłoby jednak uznać, że to już koniec pracy. Wszystkie działania polityczne trzeba będzie skupiać na wzmacnianiu odporności Europy i wspieraniu jej wzrostu" - dodał Moscovici. W prognozach KE wskazano, że wzrost gospodarczy uzależniony od sektorów zorientowanych na rynek krajowy "Istnieje

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

nie wiadomo, czy dojdzie do globalnej recesji, ale recesja w Europie jest bardzo prawdopodobna, podkreślił. "Ile to będzie kosztować taki kraj, jak Polska? Dziś nie sposób tego precyzyjnie oszacować. Trzeba pamiętać, że mieliśmy już poważne symptomy spowalniającej gospodarki przed pojawieniem

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

. Autorzy raportu podkreślają również, że przebieg kryzysu spowodowanego negatywnym wpływem pandemii będzie łagodniejszy w Polsce niż w krajach Europy Zachodniej z uwagi na dobrą koniunkturę przed wprowadzeniem reżimu sanitarnego. "Biorąc zatem pod uwagę dobrą koniunkturę wyjściową, lepszą sytuację

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,9% w 2019 r.

; - czytamy w komunikacie. EBOR obniżył prognozy wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,1 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - odpowiednio do 3,7% na 2019 r. i do 3,2% na 2020 r. Ogółem, wzrost gospodarczy w krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 2,4% w tym roku (bez

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu dane dotyczące liczby zachorowań w Europie i w USA na COVID-19 będą kluczowe dla sytuacji rynkowej oraz szczegóły rządowych pakietów pomocowych, w tym z Niemiec, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W tym

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

gospodarki w najbliższych miesiącach. WIG20 znajduje się obecnie przy dolnej granicy zakresu wahań, na poziomie 1590 pkt. Wczorajsza sesja na GPW, podobnie jak na większości parkietów w Europie, zakończyła się „na czerwono". WIG20 stracił 1,19%, a mWIG40 0,42%. Zwyżkowały natomiast spółki małe

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

inwestycji, ale nie oznacza to, że inwestycje spadały w naszym kraju. Ogółem wzrost gospodarczy w 2018 roku był wysoki. To, co zmieniło się na korzyść, to struktura wydatków na B+R. Około 64% środków, czyli tyle, ile w Europie Zachodniej, wydają w tym sektorze firmy prywatne, a nie sektor publiczny - według

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Kraje Europy Środkowej (CEE) są regionem, który powinien lepiej poradzić sobie ze wstrząsem gospodarczym, niż inne rynki wschodzące, ocenia Euler Hermes. Eksperci przewidują spadek PKB o 1,7% w regionie, przy założeniu, że środki podjęte do walki z pandemią i

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

, że dalszy spadek aktywności przemysłu w Europie może negatywnie działać na krajową produkcję przemysłową. Szczególnie, że jeden z jej istotnych komponentów, jakim jest produkcja samochodów i części do nich, w dalszym ciągu rejestruje obniżanie aktywności w Europie. Natomiast sektory, których źródłem

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

porównano 45 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej "umiarkowanie wolna". "W Europie są tylko 2 gospodarki o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej: Grecja oraz Ukraina ('mostly unfree'). Podobnie jak w poprzednich latach, autorzy indeksu nie wyróżnili

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

głównie z Ukrainy. "Polska jest dowodem na to, że migracja może pozytywnie przekładać się na rozwój gospodarczy w kraju" - powiedziała główna ekonomistka Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej Asli Demirguc-Kunt, również cytowana w dokumencie. "Zwykle jest tak, że

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

wiodący producent części i akcesoriów dla produkcji motoryzacyjnej, Polska jest uzależniona od popytu z Europy Zachodniej, dokąd trafia większość produkcji. Dlatego zwiększony poziom ryzyka zachodnioeuropejskiego sektora motoryzacyjnego ma konsekwencje dla Polski. W większości krajów Europy Zachodniej

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

reorganizacja łańcuchów dostaw, gdzie obok kosztu głębiej analizowane będą inne ryzyka wpływające na przerwy w dostawach" - czytamy w materiale. Deloitte zapytał o opinię 558 dyrektorów finansowych z 12 krajów Europy Środkowej, również z Polski. Twórcy raportu sprawdzili ich nastroje w kontekście

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

działania na poziomie Europy. Musimy stawić czoła temu wyzwaniu" wskazał Gentiloni. Według prognoz KE, inflacja w strefie euro wyniesie średnio 0,2% w 2020 r i 1,1% w 2021 r. stopa bezrobocia wzrośnie do 9,6% w br. i spadnie do 8,6% w roku przyszłym. "W przyszłym roku, liczba zatrudnionych

W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów

już od kilku tygodni i oczekiwania rosną, tym bardziej, że w USA indeksy poprawiają rekordy. Dzisiaj inwestorzy nie będą przejmowali się rosnącymi liczbami zachorowań na COVID-19 w Europie. Wprowadzane ograniczenia mają wpływ głównie na branżę turystyczną i lotniczą. Pomimo że, wraz z sektorami

home.pl uruchamia sprzedaż w Bułgarii i na Węgrzech, w planach kolejne kraje

zasięgu. Pochodzą stamtąd m.in. pCloud, AImotive czy Prezi" - czytamy w komunikacie. "Bułgaria i Węgry to kraje z wysokim wzrostem PKB i potencjałem w zakresie transformacji cyfrowej. W obu przypadkach strategie rządowe aktywnie wspierają rozwój sektora nowych technologii, a małe i średnie

Morawiecki: Jest szansa, by wzrost PKB przekroczył 3,5% r/r w tym roku

satysfakcjonuje w Polsce, ma być jeszcze lepsze, niż ten wynik. Myślę, że jest na to szansa - że osiągniemy wzrost przekraczający nawet może i 3,5%. Zresztą nasze budżetowe założenia to 3,6%" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla TVP Info. "Więc mamy szanse na naprawdę bardzo mocny wzrost w Europie

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

zachodnich, co stworzy przestrzeń dla ekspansji niektórych firm z obszaru Trójmorza i szansę na zajęcie wyższej pozycji w łańcuchach dostaw. Zagrożenie bankructwem niektórych globalnych koncernów może oznaczać zmniejszenie zleceń dla wielu poddostawców z Europy Środkowej. Z pewnością przynajmniej przejściowo

Kalendarium ISBnews

motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej"                  --17:00: Spotkanie Pracodawców RP nt. współpracy Europy Środkowej z krajami Ameryki Południowej.     ŚRODA, 28 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa poświęcona IV

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

;liczbie nowych zakażeń koronawirusem w USA i Europie i obawy, że przedłużające się lockdowny w USA mogą sprawić, że poprawa sytuacji gospodarczej w tym kraju będzie przebiegać wolniej niż w innych ważnych ośrodkach gospodarczych. Miniony tydzień nieco zakwestionował to podejście &ndash

Kropiwnicki z RPP: Recesji w tym roku będzie towarzyszyć wzmożony wzrost cen

w konsekwencji - cen wpłynie także, w stopniu nam jeszcze nieznanym, deglobalizacja. "Pandemia ujawniła stopień uzależnienia produkcji we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej od dostaw półproduktów i części. Rynki dóbr finalnych na całym świecie uzależnione są od dostaw nawet całych

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,2% w 2019 r.

szczególności Chin. W Europie powinniśmy mieć na uwadze możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, niepewność polityczną i możliwość ponownego wzmocnienia więzi bank-państwo" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

, pozostając na poziomie najwyższym w Europie. Tym samym wielce prawdopodobne stało się, że w całym 2018 r. dynamika PKB osiągnie także co najmniej 5.0%. Główną siłą napędową polskiej gospodarki, jak można wnioskować na podstawie publikowanych wcześniej danych miesięcznych, pozostała w trzecim kwartale

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

na koniec przyszłego roku prognozuje Ministerstwo Finansów, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansów publicznych. W następnych latach dzięki powrotowi na ścieżkę szybkiego wzrostu, będzie nam łatwiej obniżać tę relację niż innym krajom. Jest wiele gospodarek w Europie, dla których kryzys

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

Warszawa, 11.04.2016 (ISBnews) - Polska (A-) i Czechy (A+) prawdopodobnie skorzystałyby najmniej z przyjęcia euro spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, uważa Fitch Ratings. "Polska i Republiska Czeska prawdopodobnie skorzystałyby najmniej z przyjęcia euro. Oba kraje zrezygnowałyby z

Cena emisji CO2 jest najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla

- mechanizm ten mógłby być stosowany skuteczniej, gdyby istniała bardziej jednoznaczna cena emisji dwutlenku węgla. Ponieważ zmiany klimatyczne to problem globalny, który wymaga współpracy między krajami, grupa zadaniowa ds. ustalania cen emisji dwutlenku węgla w Europie podjęła wspólną inicjatywę z

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro. "Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków infrastrukturalnych z UE, to tego rodzaju współfinansowanie prawdopodobnie nie

EBOR podtrzymał prognozę 3,2% wzrostu PKB Polski w 2017 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,1 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,1%. Takiego samego poziomu wzrostu oczekuje w 2018 r., podała instytucja w komunikacie. Ogółem, wzrost gospodarczy w 36 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 2,4% w tym

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

turystycznych uderzyły niepewność wpływająca na obniżenie popytu na te usługi oraz restrykcje ograniczające możliwość przemieszczania się. W Europie 43% destynacji było całkowicie lub częściowo niedostępnych z powodu zamknięcia granic, 21% z powodu zamknięcia wjazdu do kraju dla osób przyjeżdżających z

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

powyższych założeń wartość importu leków ze Zjednoczonego Królestwa do pozostałych krajów UE równą 10,9 mld GBP, oszacować można, że opcja „no-deal" grozi Europie niedoborami leków na poziomie 1,1-1,6 mld funtów w półrocznej perspektywie" - powiedział analityk zespołu strategii PIE Adam

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

ryzyko jest znacznie niższe niż w przeszłości. Region cieszy się aktywnością gospodarczą, która nabrała tempa w ostatnich latach. Wskaźniki społeczno-gospodarcze, stosowane do oceny stopnia niezadowolenia społecznego, poprawiły się. PKB na mieszkańca wzrosło i obecnie jest bliższe średniej w Europie

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

wobec 7% w 2018 r.  "Polskie firmy generalnie dostrzegły ogromny potencjał zagranicznych rynków zbytu. Najpierw eksportują do Europy - do takich krajów jak  Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Ukraina. Natomiast klienci sygnalizują nam kolejne destynacje i na tej podstawie chcemy budować

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

ogromny potencjał zagranicznych rynków zbytu. Najpierw eksportują do Europy - do takich krajów jak  Niemcy, Czechy, Słowacja, czy Ukraina. Natomiast klienci sygnalizują nam kolejne destynacje i na tej podstawie chcemy budować oddziały, by wspomagać ich w ekspansji zagranicznej. Prognoza eksportu w

Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki

odczytu CPI na poziomie -0,2%. O godzinie 14:30 oprócz wspomnianego już PKB w USA poznamy też tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.  Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Dla kursów walut ważniejsze od wojen handlowych będą dziś odczyty makroekonomiczne. Szczególną uwagę warto zwrócić na PKB krajów UE, w tym w kontekście wskaźników konsumpcji, które w ostatnich miesiącach pozytywnie zaskakiwały inwestorów. Przez ostatnie 12

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

% prognozowały PKO BP i Moody's. Przewidywane przez OECD wzrosty, zarówno na ten rok, jak i na kolejne, przekraczają średnią dla całego świata, strefy Euro i są jednymi z największych w Europie" - powiedział Kwieciński, cytowany w materiale resortu. Dodał, że w ostatnich tygodniach swoje prognozy

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2017 i do 3,4% w 2018 r.

dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,8 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 3,9% oraz o 0,3 pkt do 3,4% na 2018 r. Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 3,3% w tym roku i o 3% w 2018 r. po wzroście o 1,9% w ub.r. (ISBnews)  

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

pozostanie w domach oraz ograniczenie do minimum aktywności, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Polska uruchomiła środki prewencyjne stosunkowo wcześnie, a ograniczenia wprowadzone w życie były relatywnie restrykcyjne w porównaniu z wieloma innymi krajami w Europie. Tym samym aktywność gospodarcza w

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,6 pkt do 3% w 2016 r.

% w 2017 r. Konsumpcja pozostanie kluczową dźwignią wzrostu, zaś eksport netto i poziom inwestycji stanowią ryzyko dla tej prognozy" - czytamy w raporcie. EBOR skorygował prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich - obniżył ją o 0,4 pkt wobec oczekiwań z

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

pozostaje konsumpcja, którą wspiera dobra sytuacja na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, zatrudnienie w firmach jest wysokie, a nominalny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 7% w ujęciu rocznym, uważają analitycy Ebury. "Biorąc

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Później rok 2012, 2013 – podwójna recesja w strefie euro, tu również, zwłaszcza sektor przemysłowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej okazał się bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Może się okazać także, że tym razem spowolnienie poza

Deloitte: 2/3 funduszy PE z Europy Środkowej zakłada pogorszenie sytuacji gosp.

5,5% w 2020 r. Gospodarki w Europie Środkowej są w dużej mierze napędzane przez konsumentów, a popyt maleje wraz ze wzrostem bezrobocia. Warunki w poszczególnych krajach, a tym samym wskaźniki wzrostu (lub spadku) będą się więc różnić" - czytamy dalej. Niemal połowa PE (45%) w

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

mniejsze niż zakładano wpływy z podatków już w 2020 r. i poważne trudności ze skonstruowaniem budżetu w 2021 r." - czytamy dalej. Według Instytutu, odsuwająca się data Brexitu i spowolnienie gospodarcze w wielu krajach Europy, w szczególności sytuacja w Niemczech, których PKB w trzecim kwartale

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

bezpieczne. Ostatnie prognozy KE dla polski są pozytywne - wskazują, że spadek PKB tym roku będzie najniższy wśród wszystkich krajów UE - na poziomie 4,6% wobec 8,3% dla całej UE - prawie dwukrotnie niższy spadek PKB niż średnia w UE. Kształt wyjścia z kryzysu - wszystko wskazuje na to - nie będzie to ani V

Prezydent w Krynicy: Chcemy utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego

, byśmy dorównali rozwojem gospodarki i poziomem życia obywateli do Europy Zachodniej. Dążymy do tego i ten trend - mam nadzieję - zostanie utrzymamy, bo rozwijamy się dynamicznie. Według agencji ratingowej Moody's, prognozowane tempo wzrostu PKB zostało podwyższone na ponad 4% w 2017 r. - to jest trend

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

. Jednocześnie niższy niż w innych krajach UE, prognozowany spadek PKB w Polsce nie znajduje odzwierciedlenia w lepszych notowaniach PLN. Na świecie widać rosnące obawy o odbicie gospodarek po zniesieniu obecnych ograniczeń. Takiej atmosfery można się było spodziewać. Logika inwestorów jest przy tym taka, że

PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny

Publikujemy wczorajszą depeszę z właściwym brzmieniem imienia wiceprezesa Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego wybrał już kolejny - po Słowacji - kraj w Europie, w którym chce otworzyć oddział korporacyjny i jeśli rada nadzorcza zaakceptuje plan, to zaawansowane prace nad

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

Kopacz: KE zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu

kraju. Tego sukcesu, w którym z jednej strony udało się naprawić finanse publiczne, a z drugiej strony osiągnąć najwyższy w Europie wzrost gospodarczy" - powiedziała Kopacz dziennikarzom w Gdańsku. Na początku maja 2015 roku Komisja Europejska w raporcie dotyczącym wiosennych prognozach

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

najniższych w Europie. Dla porównania zadłużenie gospodarstw domowych do PKB w Niemczech wynosi 86%, we Francji 112%, a w Wielkiej Brytanii 140%. Niższy stosunek obserwowany jest w niektórych krajach naszego regionu np. na Węgrzech, gdzie wynosi on 43%" - czytamy w raporcie.  ZBP wskazuje, że

Kalendarium ISBnews

;                  --17:00: Spotkanie Pracodawców RP nt. współpracy Europy Środkowej z krajami Ameryki Południowej.     CZWARTEK, 29 sierpnia  -- Konferencja prasowa PZU nt. wyników po II kw.  --12:00: Prezentacja

Kalendarium ISBnews

;   --11:00: Konferencja Polskiego Instytutu Ekonomicznego nt. raportu "Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej"                   --17:00: Spotkanie Pracodawców RP nt. współpracy Europy Środkowej z krajami

Azimo z portfela MCI otrzymało finansowanie EBI w wysokości 20 mln euro

Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

spowodowanego spadkiem sprzedaży w Europie i USA. Według BCG takie firmy luksusowe jak LVMH, Kering (Gucci, Saint Lauren) i Estée Lauder odnotowały w drugim kwartale wzrost sprzedaży o 0,5 proc. w Chinach, a ogólny wzrost popytu powinien przyspieszyć w drugiej połowie roku dzięki takim akcjom jak Dzień

Deloitte: Do CEE trafiło 7% inwestycji społecznych, venture philanthrophy w 2017

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Do krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej trafiło w ub.r. 7% środków przeznaczonych na inwestycje społeczne i tzw. "venture philanthrophy" - 2 lata wcześniej było to 2%, podał Deloitte. "Venture philanthrophy " to dobroczynne fundusze

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej Agnieszka Gajewska. Autorzy raportu rekomendują, by Warszawa, jako lider w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej, pełniła rolę wzorcową, jeśli chodzi o zintegrowaną strategię smart city w skali kraju. "

Huawei deklaruje gotowość pomocy polskim firmom w wykorzystaniu szansy 5G

Europy Środkowo-Wschodniej i Krajów Nordyckich Radosław Kędzia. "Modernizacja sieci oznacza szansę na znaczne zwiększenie konkurencyjności Polski i polskich firm zarówno na europejskim, jak i światowym rynku. Z kolei Huawei, dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas wdrażania technologii 5G

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

komercyjne, które często zabierały z Kolumbii do Europy takie towary, jak kwiaty cięte. Reszta cargo funkcjonuje normalnie, samoloty i ciężarówki cargo mogą przekraczać granice. "W 2019 roku Kolumbia była jednym z liderów wzrostu PKB w regionie Ameryki Łacińskiej. Rośnie klasa średnia. Wpływa to na

PKN Orlen nadal na czele rankingu Coface największych firm z regionu CEE

regionu z 3,5% w 2015 r.) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nastąpi ożywienie gospodarcze. "Coface przewiduje, że średni wzrost PKB w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększy się do 3,4% w 2017 r. i 3,3% w 2018 r. Siłą napędową w tych latach będzie stabilny wzrost konsumpcji prywatnej, wspierany

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wzrośnie o 20,2% r/r w tym roku i o 9,3% r/r w przyszłym roku (po wzroście o 16,4% r/r w ub.r.), prognozuje Coface. W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (14 państw, w tym Rosja) oczekiwany jest wzrost

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

. Konsumenci widzą, że sytuacja pandemiczna w Polsce jest łagodniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej i wskaźnik nastawienia konsumentów wskazuje, że to oni będą wyciągać gospodarkę z recesji. Czekamy po fazie odbicia na fazę normalizacji, a potem wzrostu. Na tym opieramy przewidywania biznesowe na