pkb w holandii

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

ponad 350 mld euro na świadczenia dla rodzin w 2016 r. (2,4% PKB UE). Stanowi to 9% całości wydatków na świadczenia socjalne" - czytamy w komunikacie. Na trzecim miejscu pod względem najwyższego udziału świadczeń rodzinnych w wydatkach socjalnych ogółem zajęły Węgry (12%), natomiast najmniejszy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

2025 r. poziom 6% PKB, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W Polsce obywatele mają poważny problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, który od wielu lat spowodowany jest niskimi wydatkami publicznymi na ochronę zdrowia" - czytamy w komunikacie. Z cytowanego przez CIR raportu OECD

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Luka CIT, pomimo znaczącego jej ograniczenia w ostatnich latach, wynosi obecnie około 1% PKB i nadal istnieje duży potencjał jej redukcji, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Luka CIT jest malejącym, ale wciąż istotnym problemem w

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

zaawansowanych pod tym względem gospodarek Europy Północnej, czyli tzw. Cyfrowych Liderów (ang. Digital Frontrunners): Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. "W tym ambitnym scenariuszu odsetek PKB, który generuje gospodarka cyfrowa Polski, wzrósłby z 6,2

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

powiązania handlowo-inwestycyjne z gospodarką chińską (w 2018 r. odpowiadały one za połowę eksportu UE-27 do Chin)". "Negatywne skutki epidemii koronawirusa odczuć może także Irlandia (spadek tempa wzrostu PKB o 0,05 pkt proc.), Holandia i Dania, a także pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej

FII - KFIZAN złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGB

akcjonariuszem - PGB HoldCo B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia" - czytamy w komunikacie. Wnioskodawca działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Warszawie - spółkę Skarbu

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

Inovo VP: Łączna wartość inwestycji VC wyniosła ok. 550 mln zł w I poł. 2019 r.

Partners Michał Rokosz, cytowany w komunikacie. Jeżeli obecny trend utrzyma się do końca roku, wartość rynku przekroczy miliard złotych i powinna osiągnąć tym samym poziom ok. 0,062% PKB. To realna szansa na prześcignięcie w tym zakresie państw takich jak Niemcy, Holandia, Hiszpania, Austria czy Norwegia

Przewodniczący RE przedstawił propozycję budżetu Unii na lata 2021-2027

wskaźników, proponowanych przez Komisję (dotyczących m.in. PKB i bezrobocia z minionych lat). Natomiast w przypadku dystrybucji 30% środków między poszczególne kraje pod uwagę byłby brany spadek PKB w latach 2020-2021. Środki te dystrybuowane byłyby od roku 2023. Wszystkie środki z Funduszu Odbudowy i

PIE: Spowolnienie w Niemczech może odbić się na BIZ w polskie MŚP

kapitał w wysokości 7,1 mln zł wobec 8,9 mln zł w odniesieniu do ogółu inwestorów" - czytamy dalej. Autorzy tygodnika wskazują, że analiza kwartalnych danych PKB niemieckiej gospodarki pozwala ocenić, że nie wystąpi nagłe spowolnienie PKB. "Oznacza to, że prognozowany niewielki spadek

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

Ani Stany Zjednoczone, ani Arabia Saudyjska. Nigdy nie zgadniecie, który kraj jest najbogatszy na świecie [TOP15]

Ani Stany Zjednoczone, ani Arabia Saudyjska. Nigdy nie zgadniecie, który kraj jest najbogatszy na świecie [TOP15]

mieszkańca, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 15. Holandia PKB na mieszkańca: 48,317 dol. Holandia jest trzecim największym eksporterem żywności na świecie (po USA i Francji), do tego Port w Rotterdamie jest największym obiektem tego typu w Europie. Bardzo ważną częścią gospodarki

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora bankowego wzrosła w ub. roku do 89% PKB, a dynamika ta była wyższa od dynamiki wzrostu PKB Polski, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Obserwowany w 2014 r. wzrost skali działania banków mierzony tempem wzrostu aktywów

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

, Holandię i Wielką Brytanię) będzie rozwijał się w tempie 1,7 proc. PKB w tym i przyszłym roku. Jest to prognoza nieznacznie gorsza od tej przedstawianej w październiku. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie Rodzina 500+ i mniej osób żyjących za 5 dol. dziennie To sprawia, że nasz eksport będzie

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

się ma w czołówce krajów z najwyższym wzrostem PKB, chociaż sama prognoza obniżyła się o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia" - czytamy w raporcie.  Wolniejszy wzrost (o ok. 0,5 pkt proc.) przewidywany jest także w Holandii, Rumunii, czy na Litwie. Wolno rosnąć będą

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO nie przekroczy 2,5% w 2017 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi (CFO) uważają, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost, ale widać wśród nich coraz wyraźniejsze oznaki niepokoju, wynika z badania Deloitte "CFO Survey". Większość badanych prognozuje, że wzrost PKB w

Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

oczekiwaną akceptacją pakietu pomocowego UE. Angela Merkel wydaje się być zdecydowana, aby zwalczyć opozycję ze strony tzw. „Oszczędnej Czwórki" (ang. Frugal Four – Austrii, Danii, Holandii i Szwecji) i osiągnąć porozumienie w tej kwestii nie później, niż podczas szczytu UE w tym tygodniu

Przegląd prasy

niewypłacaniu dywidendy za 2019 --PKO BP: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 8,1% na koniec 2020 roku --PKO BP: PKB spadnie o 3,9% w 2020 roku, po czym wzrośnie o 4,1% w 2021 r. --PERN miał 669 mln zł zysku EBITDA, 468 mln zł zysku netto w 2019 roku --Wydatki inwestycyjne Energi w 2020 r

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

konsolidacji istniejącej infrastruktury, system podatkowy, stabilność polityczna, łatwość prowadzenia biznesu oraz udział sektora prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych.  "Zajmująca pierwszą pozycję Holandia swój sukces zawdzięcza najwyższemu od 2007 roku wzrostowi PKB, który w roku

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (257% średniej), Holandia (131%) oraz Irlandia (130%). W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 107% średniej dla Unii 28 państw (spadek o 1 pkt proc. r/r). Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

szacuje zmniejszenie tempa wzrostu PKB o 0,2 pkt proc. do 1,3%, dla Włoch i Holandii - po 0,8 pkt proc., do kolejno: 0,2%, i 1,7%. W przypadku Niemiec, Komisja oczekuje spowolnienia wzrostu o 0,4 pkt proc. - do 1,1% w tym roku. "W tym kontekście warto również wspomnieć o pogarszających się danych z

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu PKB za I kw. w USA i flash CPI w Polsce

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Nadchodzący tydzień przyniesie mniej istotnych danych makroekonomicznych gospodarek rozwiniętych niż poprzedni, ale z pewnością inwestorzy zwrócą szczególną uwagę na dane dotyczące pierwszego szacunku PKB w USA za I kw. oraz szybki odczyt kwietniowego

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

wyprzedza między innymi Japonię i Kanadę, znajdując się na 36. miejscu wśród 169 państw, odpowiedzialnych łącznie za 99% światowego PKB i 97% globalnej populacji. Nasz kraj wyróżnia się wzrostem międzynarodowego handlu detalicznego - wartość eksportu stanowi aż 44% PKB. W rankingu mierzącym wyłącznie

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

wcześnie chcieli ich Brytyjczycy (popychani przez USA), Polacy i kraje bałtyckie, ale ociągały się kraje środka (Niemcy, Francja). Silny był obóz gołębi, m.in. z Włochami, Grecją, Słowacją, Węgrami. Jednak zestrzelenie w lipcu 2014 r. nad Donbasem samolotu lecącego z Holandii do Malezji dość mocno zmieniło

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

gospodarek (wg PKB), ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których działają firmy doradcze współtworzące organizację Eight International. Osiem z nich to kraje europejskie: Polska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia. Dwa pozostałe zaś to Rosja i Indie, dwie strategicznie

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

ryzyka dla prowadzenia działalności" - czytamy w komunikacie. Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5%), rok 2014 (około 3%), rok 2015 (około 3%) i rok

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO będzie niższy niż przewiduje budżet na 2016 r.

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Połowa dyrektorów finansowych spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może zawierać się w przedziale 2,6-3,5%. Dziewięciu na dziesięciu badanych przewiduje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5%, tylko 9% badanych przewiduje wzrost powyżej 3,5%, i w

Branża cyfrowa apeluje do UE ws. projektu Kodeksu Usług Cyfrowych

ma związek z zaplanowanym na najbliższy poniedziałek w Warszawie spotkaniem przedstawicieli państw Grupy D9+ (Belgii, Danii, Finlandii, Estonii, Holandii, Luksemburga, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz mających status obserwatora Polski i Czech). To kraje Unii Europejskiej, które prezentują

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

znalazła się na 15. miejscu wśród państw UE, przed takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Włochy. Uzyskaliśmy też najlepszą lokatę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej" - czytamy w komentarzu resortu do rankingu Doing Business 2020. "Ważne jest również to, że umożliwienie przekształcenia

PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu dla firm planujących ekspansję

firm, dostarcza co drugą złotówkę PKB - i udział ten rośnie, podkreślił PKO BP.  Bank podał, że niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są też raporty dotyczące poszczególnych branż. Z najnowszego, dotyczącego branży odzieżowej wynika, że Polska jest 5. największym pracodawcą w Unii

Przegląd prasy

budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r. --Carrefour Polska wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19 --Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców --MFW obniżył prognozy globalnego PKB do 3% spadku w 2020 roku --Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie. 86% menedżerów prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%, z czego 54% uważa, że przekroczy on 2,5%, wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania dyrektorów finansowych "CFO Survey"

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

pogorszeniu) ważony skalą PKB poszczególnych państw wynosi dla krajów Unii Europejskiej zaledwie 3%, zaś w przypadku Polski wynosi 21% wobec 32% pół roku temu, wynika z najnowszego badania "Deloitte CFO Survey 2016 H1". "Wśród polskich CFO także zanotowaliśmy istotnie obniżenie poziomu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Inwestorzy w tym tygodniu będą szczególnie analizowali wtorkowe wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie USA, a w mniejszym stopniu dane dotyczące koniunktury gospodarczej w USA. W Polsce publikacja danych dot. wzrostu polskiego PKB w IV kw

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

regulacyjne jako czynnik negatywny. W ostatnim roku finansowym inwestycje zrealizowało 87% firm w UE, wobec 84% w roku poprzednim. Najwięcej inwestujących firm było w Danii i Finlandii (po 95%), Słowenii (94%), Czechach, Holandii i Szwecji (po 91%), a najmniej w Grecji i Bułgarii (po 64%). Udział firm

Będzie drożej! Prawie połowa polskich firm chce podwyższać ceny

Z reguły dynamicznie rozwijającej się gospodarce towarzyszy wzrost cen. W czwartym kwartale 2017 r. wzrost polskiego PKB sięgnął 5,1 proc . Zdaniem ekonomistów równie dobry powinien być też początek tego roku. A inflacja? W środę GUS podał wstępnie, że w marcu ceny wzrosły średnio tylko o 1,3

PIE, BGK: Kraje UE tracą 170 mld euro rocznie przez unijne raje podatkowe

to Belgia, Cypr, Holandia, Irlandia, Luksemburg i Malta. "Kraje te celowo wdrażają takie regulacje prawne, które sprzyjają sztucznemu transferowaniu do nich zysków. Co więcej, kraje te często są także wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje jako państwa pośredniczące w dalszym

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

Egiptu (B), ocenia Coface. "W czołówce beneficjentów przyspieszenia rozwoju globalnego handlu znalazły się otwarte gospodarki, których oceny podniesiono: Holandia (A1), Korea Południowa (A2), Tajwan (A2), Singapur (A2) i Hongkong (A2). Grecja skorzystała dzięki odzyskaniu zaufania konsumentów i

Na GPW w centrum uwagi akcje detalistów, na świecie Brexit

umowy o Brexicie w brytyjskim parlamencie. Nieoczekiwanie jednak Hiszpania, Francja, Holandia i Belgia, zapewne chcąc ugrać coś dla siebie (niekoniecznie w zakresie podnoszonych kwestii Gibraltaru i dostępu do wód celem połowów) zgłosiły obawy, co do treści ewentualnego porozumienia UE - Wielka Brytania

Rosja: Coraz mniej zagranicznych inwestorów

inwestycji), za nimi znalazła się Holandia i Luksemburg. Zajmujący czwartą pozycję Amerykanie swoje inwestycje w Rosji ograniczyli o 21 proc. Wedle wyliczeń rządowych, PKB Rosji skurczyło się w 2009 r. o 7,9 proc. Rząd rosyjski podkreśla jednak, że gospodarka w trzecim kwartale ub. r. zaczęła dźwigać się z

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

prostytucji, sutenerstwa, kuplerstwa, handlu narkotykami i przemytu mają być uwzględniane w szacunkach PKB. To wynik rozporządzania PE, które zacznie obowiązywać we wspólnocie od przyszłego roku. Do tej pory w większości krajów liczono tylko produkcję i usługi, które były przed organami państwa ukrywane w

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podał resort. "Musimy pamiętać, że polski przemysł, w tym energochłonny, funkcjonuje

Eksport się kręci. Nadwyżka w handlu po sierpniu wyniosła 2,2 mld euro

przytemperować. Nie dość, że światowa machina gospodarcza traci impet (głównie na skutek osłabienia tempa wzrostu PKB w Chinach), to nasz najważniejszy partner handlowy już nie tryska optymizmem. Ostatnie dane z Niemiec były wręcz niepokojące. Tymczasem to właśnie za Odrę trafia aż 27,1 proc. naszego eksportu

Przegląd prasy

września br. ponad 34 mln podręczników --MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r. --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję --NWZ Work Service zdecydowało o emisji akcji serii X o wartości 20,5 mln zł --MR: Polski przemysł

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

ostatnich latach wprowadzano największe oszczędności. Gospodarka Hiszpanii skurczyła się w I kw. o 2 proc. w stosunku do I kw. 2012 roku. Gospodarka Włoch zanotowała spadek PKB o 2,3 proc., Portugalii o 3,9 proc., a Grecji o 5,3 proc. Spadek PKB o 2 proc. wystąpił w Finlandii, o 1,3 proc. w Holandii

Prognozy dla złotego. Polska waluta zagrożona dalszą przeceną

każde wydarzenie, które wywołuje niepewność inwestorów. A nowych pretekstów w najbliższym czasie będzie pod dostatkiem. Referendum konstytucyjne we Włoszech, które odbędzie się 4 grudnia br., otwiera listę przed przyszłorocznymi wyborami w Holandii, Francji i Niemczech. Dobre wyniki populistów będą

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

gospodarstw domowych z dochodami gospodarstw o podobnym profilu demograficznym z siedmiu ostatnich dekad. Przebadano 25 wysoko rozwiniętych gospodarek, które odpowiadają za ponad 50 proc. światowego PKB - m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię - państwa o łącznej populacji sięgającej 800

Deloitte: Aż 71% CFO mówi o wysokim poziomie niepewności ekonomicznej w Polsce

Deloitte. W Europie Zachodniej taką opinię wyraża 61% CFO. "Aż 72% polskich CFO prognozuje, że wzrost gospodarczy nie przekroczy w 2017 roku 2,5% PKB. [...] Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy

Złagodzenie obaw o Deutsche Bank sprzyja ryzykownym aktywom

złagodzenia kary. Pozytywny sentyment o poranku został nieco przygaszony informacjami o planowanych zwolnieniach 5800 pracowników przez ING w Holandii oraz Belgii. Na rynku walutowym największe zmiany można zaobserwować w przypadku walut antypodów oraz funta szterlinga, które najmocniej tracą wobec dolara

?Fenomenalne? plany Trumpa. Wybory w Europie hamulcem dla złotówki

do walut krajów wschodzących w końcówce ubiegłego tygodnia. Wydaje się jednak, że sytuacja się wraz z nowym początkiem uspokoiła. Ale pamiętajmy, że do wyborów w Holandii już tylko 2 tygodnie a za kolejne 3 tygodnie pierwsza tura wyborów we Francji. A po zaskakujących wynikach wyborów choćby w USA

Euler Hermes: Brexit oznacza 100 mln euro straty rocznie w polskim eksporcie

Hermes, straty w eksporcie polskich towarów spożywczych mogą osiągnąć niebagatelną kwotę 100 mln euro rocznie" - czytamy w komunikacie. Nawet w optymistycznym scenariuszu - po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE z wynegocjowaną umową o wolnym handlu, jej PKB w latach 2017-2019 może spaść o 2,8 pkt proc

Przegląd prasy

70 pkt w listopadzie --Ailleron ma umowę z Alfa Bankiem na wdrożenie systemu LiveBank --Prezes BOŚ: Banki powinny brać czynny udział w procesach inwestycyjnych MŚP --PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy --Monnari szacuje wzrost powierzchni handlowej na ponad

ING BSK: Coraz więcej Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen nieruchomości

, że Polacy zaczynają ostrożniej patrzeć na ceny, zaczynają hamować z zakupem" - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Karol Pogorzelski podczas spotkania prasowego.  "Nie da się ukryć, że zbliżamy się do spowolnienia gospodarczego. To już się dzieje w Europie, w USA wzrost PKB też

Deloitte: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 882 zł

oszczędni będą Holendrzy, którzy chcą wydać średnio niespełna 240 euro. Na drugim biegunie znajdują się Hiszpanie i Brytyjczycy, którzy zadeklarowali, że wydadzą odpowiednio 526 i 550 euro. W tym porównaniu trzeba brać jednak pod uwagę poziom PKB danego kraju, średnie dochody, siłę nabywczą, ale też

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z USA i wskaźnik CPI w Polsce

dane dot. sprzedaży detalicznej, inflacji CPI oraz nastrojów konsumentów w USA. Po publikacji w tygodniu ubiegłym wstępnych danych dot. wzrostu PKB w strefie euro potwierdzających solidne tempo wzrostu gospodarczego na początku br., w tym tygodniu opublikowane zostaną dane z kolejnych krajów regionu

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 24. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 22. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

Dyndo: PAIH stawia na Indie, biuro w Mumbaju ruszy na przełomie IX/X

wszystkim dobrą sytuację gospodarczą (wzrost PKB przekraczający 7%) oraz poprawę klimatu inwestycyjnego. "Wiele zmieniło się w Indiach od wyborów w 2014 r. Inwestorzy zagraniczni są zapraszani, powstały programy rządowe, wśród których można wymienić Make in India czy Invest in India. Programy te są

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Oszczędności Polaków w ogonie Europy

tylko od bogatych społeczeństw, ale też mieszkańców krajów będących na dorobku. W minionym roku niespełna połowa Polaków odłożyła jakiekolwiek pieniądze w dowolnej formie. Mimo że w krajach takich jak Irak, Białoruś, Rwanda, Botswana czy Kenia PKB na głowę jest nawet kilka razy niższe niż w Polsce

Zachód sobie pomaga, Wschód nie

Słowenia. Największych gwarancji w stosunku do wielkości swego PKB udzieliły kolejno: Irlandia, która zagwarantowała wkłady we wszystkich dużych irlandzkich bankach (10,2 proc. PKB), Wielka Brytania (8,4 proc.). Na kolejnych miejscach są Łotwa (7,5 proc. PKB) i Holandia (6,7 proc.). Podobnie wygląda

Przegląd prasy

zwiększył sprzedaż do 185 samochodów Jaguar i Land Rover w sierpniu --PKN Orlen jest zainteresowany wejściem na nowe rynki w segmencie detalu --Sprzedaż lokali Marvipolu wzrosła o 25,5% r/r do 467 w I-VIII br. --Leonardo: Zwiększane do 2,5% PKB środki na obronność należy wydawać rozsądnie

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

wszystkim wyłudzeń VAT, oszustw i działania szarej strefy. Od kilku lat PwC liczy, ile VAT ucieka budżetowi. - W zeszłym roku było to 46,8 mld zł. Szacujemy, że w tym będzie mniej o 4,8 mld zł - mówił Tomasz Kassel. Luka rośnie od lat Luka w VAT rośnie nieprzerwanie od lat. W 2007 r. sięgała 0,6 proc. PKB

WALLSTREET 2016: Polska zielona wyspa może zatonąć

idzie na rekord pod względem PKB Pocieszające jest to, że Polska i Australia są obecnie jedynymi gospodarkami na świecie bez recesji od 1992 r. - Jeśli przez 25 lat i trzy kwartały nie będziemy mieć recesji, pobijemy światowy rekord gospodarek rozwiniętych, który należy obecnie do Holandii. Idziemy łeb

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

, Malta, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania. Decyzji o przystąpieniu do AIIB nie podjęły: USA, Kanada, Japonia. Kapitał banku wyniesie 100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostały wyliczone zgodnie z formułą opartą o PKB z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

, Portugalię, Grecję, Słowację, Hiszpanię i Włochy. Najlepiej wypadły Holandia, Szwajcaria, Dania i Islandia. Środowisko pracy? Czujemy się mniej przeciążeni niż w 2005 r. (przeciążenie w pracy deklarowało wtedy 52,9 proc. pracujących). W 2015 r. ta wartość spadła do 47,8, ale wciąż - na tle reszty państw

Imigranci z Ukrainy zarobili w Polsce ponad 8 mld zł

- ok. 685 tys. - ale pieniądze, które przesyłają Polacy z Wysp, są skromniejsze - to 4,5 mld zł. Na kolejnym miejscu pod względem transferów finansowych do kraju są nasi imigranci w Holandii - 109 tys. Polaków przysyłających równowartość 969 mln zł. Tuż za podium znalazła się Irlandia - 113 tys

KE proponuje, by państwa Unii mogły wykupić się od przyjmowania uchodźców. Ale cena jest zaporowa

udziału" (określanego w połowie na podstawie PKB i w połowie na podstawie liczby ludności) danego kraju w ciężarach migracyjnych Unii. Jeśli zatem ten wskaźnik wyniósłby 150 proc. (lub więcej), przykładowo dla Włoch, to nadwyżka potencjalnych azylantów byłaby wedle rozdzielnika dzielona między

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jej rozmiary od kilku lat bada firma doradcza PwC. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. Była

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

zaliczyły Austria i Holandia, nie mówiąc już o znacznie słabszych: Grecji, Portugalii, Bułgarii, które wielokrotnie ogłaszały niewypłacalność. Nawet Stany Zjednoczone mają na swym koncie dwa przypadki, które można nazwać niewypłacalnością. Jeszcze na początku XX w. papierowe banknoty z portretami

Czy Islandia odda Brytyjczykom i Holendrom 4 mld euro długu?

rozpętało się piekło, mocno rozwinięty sektor bankowy w Islandii jak kamień pociągnął jej gospodarkę w przepaść. W 2009 r. islandzki PKB spadł o 6,5 proc. Na lodzie zostały tysiące klientów banku internetowego Icesave (należącego do islandzkiego Landsbanki). W Wielkiej Brytanii i Holandii miał on około 320

Grecja będzie miała drugą szansę, ale musi mocniej zacisnąć pasa

głęboka recesja (-4,5 proc. PKB) i małe postępy w podnoszeniu ściągalności podatków sprawiły, że dochody budżetu były znacznie niższe, niż zakładano. Sytuację pogorszyło m.in. słabe tempo prywatyzacji. Dlatego lewicowy rząd Jeorjosa Papandreu zapowiedział 6,4 mld euro (ok. 2,8 proc. PKB) dodatkowych

Paradoksalny efekt Brexitu. Eurosceptycy tracą w sondażach, a populiści zmieniają ton

, mieszkańcy miast wychodzą w protestach na ulice, w Anglii podrożało paliwo, a na horyzoncie czai się widmo spadku PKB. Ze swoich stanowisk i ambicji politycznych zrezygnowali też główni przywódcy obozu eurosceptyków: Nigel Farage i Boris Johnson. Mimo oskarżeń o opuszczanie tonącego okrętu nie jest to

Polska wśród najsilniejszych gospodarek świata w 2050 roku. Kto jeszcze będzie rozdawał karty?

"Świat w roku 2050" to najnowsza edycja cyklicznego raportu przygotowywanego przez Karen Ward i zespół analityków z banku HSBC. Konstruując ranking krajów, autorka próbowała oszacować wartość gospodarki danego kraju za 40 lat, a także poziom PKB na głowę mieszkańca. Jakie płyną z niego

BOŚ: Najważniejsze w tym tyg. będzie posiedzenie Fed, z podwyżką o 25 pb

energii i ich wpływ na konsumpcję prywatną, ryzyko słabszych danych z rynku nieruchomości) oraz wzrostu inflacji (ograniczenie wzrostu cen surowców na rynku globalnym) pozostajemy ostrożni co do skali przyspieszenia wzrostu PKB i inflacji w USA i tym samym skali zaostrzenia polityki pieniężnej przez Fed

Rynek wynajmu pod lupą naukowców SGH

Kierownik zespołu badawczego dr hab. Michał Rubaszek zwraca uwagę, że - według danych Eurostatu - w Niemczech ponad 40 proc. gospodarstw domowych mieszka w lokalach wynajętych na rynku prywatnym, zaś u nas ten odsetek wynosi zaledwie 4 proc. Różnica z innymi krajami UE nie jest tak duża. W Holandii

Islandzkie banki padły przez "ekstremalne zaniedbania"

. islandzkiego PKB, w 2007 r. już ponad 900 proc.! Wśród błędów władz raport wymienia m.in. zachowanie banku centralnego Islandii, którego przedstawiciele zapomnieli przedłużyć wartej 500 mln dol. umowy pożyczkowej z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych mającej zwiększyć rezerwy walutowe kraju. Upadek

Czy Islandia odda Brytyjczykom i Holendrom 4 mld euro długu?

piekło, mocno rozwinięty sektor bankowy w Islandii jak kamień pociągnął jej gospodarkę w przepaść. W 2009 r. islandzki PKB spadł o 6,5 proc. Na lodzie zostały tysiące klientów banku internetowego Icesave (należącego do islandzkiego Landsbanki). W Wielkiej Brytanii i Holandii miał on około 320 tys

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

praw własności intelektualnej wspierają ok. 4,2 mln miejsc pracy (26,5% wszystkich miejsc pracy) i stanowią wkład w PKB Polski w wysokości 752,25 mld zł (42% polskiego PKB), wynika ze wspólnego sprawozdania opublikowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz Urząd

Rządzący Europą i USA chłoszczą wielkie korporacje, które uchylają się od płacenia części podatków

miało przejść 8 bln euro (13-krotność rocznego PKB Holandii), są zarządzane przez ponad 170 holenderskich firm prawniczych. Dają pracę i zwiększają holenderski PKB o 1-2 mld euro rocznie. Pomimo trwającej w Europie i UE burzy wokół podatków Amsterdamowi żal z tego dochodu rezygnować. Irlandzki premier

Polska nr 31 na liście światowego dobrostanu

Legatum Institute to międzynarodowy think tank, który publikuje "Prosperity Index" - ranking dobrostanu od roku 2009. Organizacja nie stawia jednak znaku równości między dobrostanem, a wskaźnikiem PKB per capita - owszem - uwzględnia również zmienne gospodarcze, jednak w dużym

Poranny komentarz rynkowy XTB - niesnasek na starym kontynencie cd.

porozumienia. Politykom nie pomagają cały czas również dane. W tym tygodniu wydarzeniem będzie publikacja chińskiego PKB za drugi kwartał oraz początek sezonu wyników na Wall Street.  USA: dane nie zachwyciły W ubiegłym tygodniu nie wszystkie publikowane dane były złe – pozytywnie zaskoczyły na

Przegląd prasy

Puls Biznesu --TZMO: Budujemy centrum logistyczno-marketingowo-szkoleniowe w Holandii; zakup działki i budowa pochłoną 3,5 mln euro --Nowy prezes ATM: Chciałbym, żeby w najbliższych latach firma urosła dwukrotnie Gazeta Wyborcza --Najpewniej przed przerwą wakacyjną Sejm znowelizuje ustawę

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

jednolitego algorytmu, tak aby w każdej kategorii kraj ocenić w punktach - od 0 do 10. Polski wskaźnik wyniósł 5,36; powyżej 7 oceniono cztery kraje: Szwecję, Finlandię, Danię i Holandię. Wszystkie są dużo od nas bogatsze, ale też znane na całym świecie z aktywnej socjaldemokratycznej polityki społecznej

Czy nowy szef WTO rozrusza światowy handel?

spotkaniu z dziennikarzami Taeho Bark. Ten doświadczony w sprawach handlowych ekonomista oprócz Polski odwiedził jeszcze Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, Danię i Szwecję. Za tydzień ma rozmowy w Brukseli, Paryżu oraz siedzibie WTO w Genewie. Bark zamierza też zabiegać o poparcie w Afryce: Rwandzie

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

, że pomimo utrzymującej się niepewności odnośnie perspektyw wzrostu PKB w Polsce w najbliższych kwartałach, stopa bezrobocia rejestrowanego będzie w kolejnych miesiącach w dalszym ciągu obniżała się w relacji rocznej. Szacujemy, że na koniec roku wyniesie ona 9,7%" - główny ekonomista Plus Banku

Kraje eurogrupy gotowe pożyczyć Grecji 30 mld euro

finansowych, które boją się krachu greckiej gospodarki. Jej deficyt sektora finansów publicznych wyniósł w 2009 r. 12,9 proc. PKB, a dług publiczny osiągnął zawrotny poziom 113 proc. PKB. Wśród inwestorów zapanował strach, że kłopoty Grecji mogą doprowadzić do destabilizacji strefy euro. Przywódcy eurogrupy

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

, wykorzystają do prowadzenia działalności to państwo, które da najlepsze warunki. Potrafię sobie wyobrazić, że na przykład osoby samozatrudnione będą rejestrowały się w Holandii czy na Słowacji – dodaje. Mordasewicz pod jednym warunkiem jest w stanie zgodzić się na uzależnienie składek przedsiębiorców od

Bez mieszkań nie będzie dzieci. Mieszkanie+ to listek figowy

obszaru. Wydatki na cele mieszkaniowe zmniejszyły się 25-krotnie, z 2 proc. PKB na początku lat 90. do 0,08 proc. obecnie. Rządowy program Mieszkanie+ nie zakłada zwiększenia nakładów . Już samo to, ta znikoma skala, oznacza, że nie nastąpi nic istotnego. W tym obecny program jest podobny do poprzednich

Komu nie zależy na likwidacji rajów podatkowych?

podstawie wypracowanego zysku korporacji będącego procentem lokalnego PKB. Na trzech pierwszych miejscach uplasowały się terytoria zależne Wielkiej Brytanii, tj. Bermudy, Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, dalej Bahamy, Luxemburg, Irlandia, Holandia, Singapur, Szwajcaria i Hongkong. W innych raportach o

Wyższy VAT będziemy płacić przez kolejnych parę lat

Unii Europejskiej wynosi w tym roku 21,3 proc. Rok temu było to 21 proc. W eurolandzie średni VAT to 20,4 proc., rok wcześniej było 20. W tym roku VAT wzrósł m.in. w Czechach (z 20 do 21 proc.), Hiszpanii (z 18 do 21 proc.), na Cyprze (z 17 do 18 proc.), w Holandii (z 19 do 21 proc.), w Finlandii (z 23

Poranny komentarz rynkowy XTB - Rynek pracy, banki centralne i Grecja

tygodniu. Filarem tego pakietu, który ma sprowadzić relację dług/PKB do 124% w 2020 roku (co i tak ciężko uznać za wielkość satysfakcjonującą) jest operacja odkupu długu, który obecnie notowany jest na ok. 35c za 1 euro nominału. Grecja za pożyczone 10 mld EUR miałaby odkupić ok. 30 mld EUR długu i go

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

ciągłego wzrostu PKB, notujemy coraz większą emigrację Polaków. W 2005 r., czyli rok po naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej, z kraju wyemigrowało na stałe 22 tys. osób. W 2013 r. wyjechało już ponad 32 tys. Na podstawie spisu powszechnego w 2011 r., GUS podał, że ponad 2 miliony osób mających stałe

Szef eurogrupy: ratowanie banków? Tak, ale nie z pieniędzy podatników

zarządzania gospodarczego w strefie euro, sposobów walki z kryzysem czy pakietów pomocowych. Dijsselbloem od lat jest związany z Partią Pracy w Holandii, pracował m.in. w resorcie rolnictwa, był posłem. Początki Dijsselbloema jako szefa Eurogrupy były trudne. W marcu wybuchł kryzys finansowy na Cyprze

Przegląd prasy

tysiąc wniosków złożonych przez eksporterów o zgodę na wywóz wszystkie są negatywne --Resort finansów wstępnie zaplanował, że deficyt w kasie państwa w przyszłym roku wyniesie aż 57 mld zł wg gazety ISBnews --Spółka z grupy Apatora dostarczy gazomierze do Holandii za szac. 8 mln euro

Przegląd prasy

Consumer Finance wzrósł do 54 pkt w II kw. --Citi Service Center Poland zatrudni 114 osób w Olsztynie do końca czerwca --Polski zakład Stadlera dostarczy 58 pociągów kolejom w Holandii za 280 mln euro --Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 12 pkt do -4,7 pkt w II kwartale --P.A. Nova może sprzedać

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

pod względem reform. Czechosłowacja i Węgry wdrażały reformy stopniowo, Polska szokowo. Wynik przemawia za tym, że nasz sposób reformowania był lepszy. Według oficjalnych statystyk na skutek transformacji polski PKB spadł w latach 1990-91 o 18 proc. W Czechach łączny spadek (trwał do roku 1993