pkb w europie ostatnie lata

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

% na koniec 2021 roku. "Dobry stan krajowej koniunktury na początku bieżącego roku i niższy udział w PKB branż najbardziej dotkniętych restrykcjami (np. turystyka) będzie zapewniać relatywnie mniejszą skalę strat polskiej gospodarki w stosunku do krajów zachodniej Europy. Pomagać w tym będą

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

Institute (WEI)  WEI od czterech lat opracowuje specjalny indeks „Bilans Otwarcia", który ma w sposób możliwie obiektywny mierzyć różnicę dobrobytu między bogatymi państwami Europy Zachodniej i Polski.  "W tym roku po raz pierwszy raport uwzględnia nie tylko Niemcy, ale

Szykowny z Navigatora: Coraz więcej funduszy PE szuka w Polsce okazji do przejęć

Orlen z Grupą Lotos czy też zapowiedzianego ostatnio wyjścia fińskiego inwestora Fortum z aktywów w Polsce i w krajach bałtyckich. Według niego, niezmiennie popularny będzie również handel. Na sprzedaż została wystawiona sieć sklepów Pepco, obecna w całej Europie, m.in. w Polsce. Do sprzedaży pewnie - w

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

regionu wypadamy również gorzej. "Nie oznacza to spadku nakładów inwestycyjnych. Pamiętajmy, że polska gospodarka rozwijała się szybciej - zwiększa się udział inwestycji w relacji do PKB - a przez ostatnie 2-3 lata mieliśmy duży efekt konsumpcyjny. Zwiększył się udział konsumpcji, a zmniejszył

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

ponadto, że odsetek imigrantów w Europie gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich czterech dekad, a co więcej, co trzeci imigrant na całym świecie trafia teraz do Europy. Migracja wewnątrzregionalna jest również wysoka w Europie i Azji Środkowej, z 80% udziałem emigrantów decydujących się na przeprowadzkę do

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

fiskalny - to jest to pozytywny scenariusz na lata 2021 -2023, że wyjdziemy z tego kryzysu małym boom'em" - wskazał prezes PFR. "Pomimo bardzo silnej recesji w 2020 roku Europa wyciągając wnioski z poprzedniego kryzysu nie skoncentruje się na oszczędnościach tylko na mocnym pobudzeniu wzrostu

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

wygasanie pozytywnego efektu dużego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach będą się manifestować w postaci spadku dynamiki inwestycji prywatnych. Nie brakuje jednak sygnałów (m.in. wartość kosztorysowa noworozpoczynanych inwestycji), że ograniczenie aktywności inwestycyjnej będzie

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

na koniec przyszłego roku prognozuje Ministerstwo Finansów, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansów publicznych. W następnych latach dzięki powrotowi na ścieżkę szybkiego wzrostu, będzie nam łatwiej obniżać tę relację niż innym krajom. Jest wiele gospodarek w Europie, dla których kryzys

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

eksportu do Azji wyniesie 5,7%, a do Afryki i Europy 6% w latach 2019-2020.  "Rynek europejski dla polskich eksporterów będzie rynkiem dominującym, ale rośnie wyraźnie drugie ramię polskiego eksportu - Azja. Przez następne dwa lata wartość eksportu zwiększy się z 11, 6 mld euro do

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

tendencji z ostatnich dwóch lat - że w okresie 2019-2020 najszybsze tempo wzrostu eksportu obserwowane będzie w eksporcie do Ameryki Środkowej i Południowej (przeciętnie 6,9%) oraz do Ameryki Północnej (6,5%). Tempo wzrostu eksportu do Azji wyniesie 5,7%, a do Afryki i Europy 6% w latach 2019-2020. 

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

Singla (w listopadzie) czy Złoty Tydzień. Opublikowany przez Savills Aguirre Newman w zeszły piątek raport potwierdza ponadto, że Chiny nie są odosobnionym przypadkiem w regionie, ale stoją na czele państw tego obszaru, które przez lata – a szczególnie w tych ostatnich miesiącach – były

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

. "Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach "umiarkowanie wolnych" państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą

Kwieciński: Nasza gospodarka stosunkowo odporna na spowolnienie w strefie euro

% prognozowały PKO BP i Moody's. Przewidywane przez OECD wzrosty, zarówno na ten rok, jak i na kolejne, przekraczają średnią dla całego świata, strefy Euro i są jednymi z największych w Europie" - powiedział Kwieciński, cytowany w materiale resortu. Dodał, że w ostatnich tygodniach swoje prognozy

Kopacz: KE zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu

pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu". Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. W kwietniu tego roku

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

mniejsze niż zakładano wpływy z podatków już w 2020 r. i poważne trudności ze skonstruowaniem budżetu w 2021 r." - czytamy dalej. Według Instytutu, odsuwająca się data Brexitu i spowolnienie gospodarcze w wielu krajach Europy, w szczególności sytuacja w Niemczech, których PKB w trzecim kwartale

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, czy Wielkiej Brytanii. Polskie produkty mogą być bardzo dobrą, wysokojakościową, alternatywą dla drogich produktów z Europy Zachodniej, czy USA. Kolumbijczycy znają polskie marki kosmetyczne, kupują też traktory naszej produkcji. Jednak zdecydowanie ostatnie dwa lata

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Kraje Europy Środkowej (CEE) są regionem, który powinien lepiej poradzić sobie ze wstrząsem gospodarczym, niż inne rynki wschodzące, ocenia Euler Hermes. Eksperci przewidują spadek PKB o 1,7% w regionie, przy założeniu, że środki podjęte do walki z pandemią i

Recesja w Polsce. Tak! Mieliśmy ją pół roku po Euro 2012. Ale GUS doliczył się jej dopiero po trzech latach.

Definicja recesji to co najmniej dwa kolejne kwartały, w których PKB jest mniejsze niż kwartał wcześniej. Polska recesja 2012/2013 nie była głęboka. Spadek PKB sięgnął ledwie 0,3 procenta pod koniec 2012 i 0,1 procenta na początku 2013. Ale była. Czyli nie jesteśmy już jedyną w Europie gospodarką

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

ryzyko jest znacznie niższe niż w przeszłości. Region cieszy się aktywnością gospodarczą, która nabrała tempa w ostatnich latach. Wskaźniki społeczno-gospodarcze, stosowane do oceny stopnia niezadowolenia społecznego, poprawiły się. PKB na mieszkańca wzrosło i obecnie jest bliższe średniej w Europie

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

poziom inwestycji jest ściśle skorelowany z poziomem oszczędności krajowych. przypadku niewystarczającego poziomu oszczędności krajowych luka może być pokrywana inwestycjami zagranicznymi. "Stopa oszczędności w Polsce w perspektywie ostatnich 20 lat (lata 1995-2015) utrzymuje się poniżej poziomu

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

stabilizacji tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych oraz niższego wzrostu inwestycji. Bieżące prognozy obarczone są istotnym ryzykiem związanym z ewentualnymi skutkami epidemii koronawirusa w Europie oraz jej wpływie na aktywność w marcu - w efekcie bardziej prawdopodobne są negatywne zaskoczenia, aniżeli

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

samym wstępne szacunki GUS z połowy miesiąca. Kwartalne odczyty PKB za dwa poprzednie lata zostały lekko zrewidowane w górę. Jeśli chodzi o strukturę wzrostu w III kw., negatywnie zaskoczyła dynamika konsumpcji prywatnej, która spowolniła do 4,5% r/r, najniższego poziomu od I kw. 2017. Z drugiej strony

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

kurczące się zapasy firm. Dynamika PKB w trzecim kwartale br. znalazła się na poziomie najniższym od czwartego kwartału 2016 r. Na tle krajów Europy Zachodniej jest ona nadal dość wysoka, niemniej jednak spowolnienie gospodarcze w Polsce stało się faktem i będzie kontynuowane. Głównym kanałem tego

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

pozostał w 2018 r. bardzo szybko rosnący popyt wewnętrzny. Stało się tak głównie dzięki wciąż solidnemu wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych oraz przyspieszeniu inwestycji. Dynamika tych ostatnich okazała się najwyższa od 2014 r. Jednocześnie, najsłabiej od 2014 r. wpływał na wzrost PKB eksport netto

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

gospodarki i przez ostatnie 3 lata zasilała przynajmniej połowę wzrostu PKB. Sprzyjająca sytuacja na rynku pracy ze stopą bezrobocia sięgającą wieloletnich minimów i rosnące wynagrodzenia powodują, że Polacy bardziej optymistycznie oceniają swoją bieżącą i przyszłą sytuację finansową. W rezultacie rosną

Kolejne sygnały dot. spowolnienia wzrostu PKB to zła wiadomość dla złotego

złotego. Globalnych inwestorów martwi stan chińskiej gospodarki, która w trzecim kwartale rosła najwolniej od prawie 30 lat. Chińskie władze wyznaczyły cel wzrostu gospodarczego na bieżący rok w przedziale 6-6,5 proc. PKB. By ułatwić dostęp do finansowania, rząd stymuluje gospodarkę obniżając stopy

MR: Polska branża ICT może urosnąć jeszcze o ok. 12 mld USD

sektorów dla przyszłego wzrostu"– powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie. Polska branża teleinformatyczna była w minionych latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, notując w latach 2009-2014 średni roczny wzrost na poziomie 8,64% i rosnąc

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

spadek liczby upadłości. Osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego przyczyni się do wzrostu średniej liczby upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej o 15,9% w 2019 r." - dodał Daly. Region Europy Środkowo-Wschodniej cieszył się w ostatnich latach ożywieniem aktywności gospodarczej, ocenia Coface

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4%

cytowany w materiale. Bank Światowy zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost napływu uchodźców do Europy i Azji, z 3,7 mln w roku 2014 do 6,4 mln w roku 2016, co stworzyło wiele wyzwań i zwiększyło obawy społeczeństw. Z raportu Banku Światowego wynika jednak, że uchodźcy stanowią

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Kwiecień br. zapisuje się niniejszym jako najgorszy dla polskiego przemysłu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Spadek produkcji o 24.6% w ujęciu rocznym jest bezprecedensowy, znacznie głębszy

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

;Szczególnie niepokojące z punktu widzenia naszych eksporterów są ostatnie dane z gospodarki niemieckiej, wskazujące na pogorszenie już nie tylko nastrojów, ale też obrotów i zamówień w niemieckim biznesie (głównie z powodu słabnącej koniunktury w krajach Europy, gdzie Niemcy kierują największy strumień

Bilion euro od EBI na finansowanie "zielonej transformacji"

obywateli przyznaje, że odkrycia naukowe są rzetelne i zagrożenie zmianami klimatycznymi jest realne. Jak pokazuje nowe badanie klimatyczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego , ludzie domagają się działań w dziedzinie klimatu. W Europie 75 proc. obywateli twierdzi, że zmiany klimatyczne już teraz mają

Obecnie psychologiczną barierę na indeksie WIG20 stanowi poziom 1600 pkt

indeksu od ponad 11 lat, czyli od kryzysu finansowego. W panicznej ucieczce z rynku polscy inwestorzy nie byli odosobnieni. Podobne spadki zanotowały główne, zachodnie giełdy. Niemiecki DAX zniżkował o 7,94%, francuski CAC40 o 8,39%, a brytyjski FTSE100 o 7,69%. Rekordzistami spadków w Europie były grecki

Investors TFI: Segment średnich i małych spółek z GPW może wrócić do życia w br.

, że minione dwa lata to dla akcjonariuszy mniejszych i średnich firm prawdziwa gehenna. Firmy te zamiast być beneficjentem 5-proc. wzrostu PKB w Polsce stały się jego ofiarą. Przyczyniły się do tego wzrost kosztów i spadające marże, silna presja podażowa związana z falą umorzeń w funduszach

Przegląd prasy

- głównie Biomed Lublin i Mercator Medical -- Słabość dolara oraz zwyżki surowców mogą zachęcić inwestorów do szukania zysków na nieco zapomnianych w ostatnich latach rynkach, czyli spowodować przesunięcie na rynki rozwijające się -- Dotychczas rząd wydał nieco ponad połowę z szacowanej na 100 mld zł

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

również w sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw. W 2019 r. liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce zwiększyła się o 4,5%. Zgodnie z ostatnio opublikowanym danymi przez Główny Urząd Statystyczny, w III kwartale 2019 r. tempo wzrostu PKB było najniższe w trzech ostatnich latach i sięgnęło 3,9% w

Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

trybu, pozostaje nadal na niskich poziomach. Obrazujący to indeks IPSOS osiągnął w ostatnim okresie wartość 41,42, notując istotny skok, jednak do poziomu 47,19 z lutego nadal sporo brakuje. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach indeks ten regularnie notował wartości zbliżone lub przekraczające 50

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

systemu socjalnego. Od lat Komisja Europejska próbuje ograniczać szarą strefę. Ostatnie badania pokazują, że po trosze się to udało. Według szacunków Parlamentu Europejskiego, szara strefa w Europie szacowana jest obecnie na ponad 18 proc. unijnego PKB, choć jeszcze kilka lat temu było to ok. 20 proc. Jak

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,7% w 2017 r.

gospodarkach, które wdrożyły bardziej ambitne reformy strukturalne. Aby przywrócić równowagę, w całej Europie potrzebujemy zdecydowanych reform, od otwarcia naszych rynków produktów i usług po modernizację rynku pracy i systemów opieki społecznej" - skomentował Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - może ubiegać się o 82,5 mld euro. "W ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskało dostęp do prawie 176 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych. Środki te stanowią 15,5% średniego PKB dla tego

Złoty ma dziś szansę na umocnienie

roku  jest wyższa niż dominujący w tej chwili konsensus, który kształtuje się na poziomie 3,9-4,0 proc., po tym jak w 2016 roku gospodarka urosła o 2,7 proc. Gdyby ta prognoza się zmaterializowała to byłby to najszybszy wzrost od 2011 roku (średni wzrost w ostatnich 5-latach to 2,56 proc

Soroczyński z KIG: Wzrost PKB w 2020 r. spowolni po 4,3-4,4% w 2019 r.

na terenie Unii Europejskiej. Część przenoszonego biznesu może trafić do nas" - tłumaczył. Soroczyński uważa, że dla większości z branż 2020 rok będzie mniej korzystnym rokiem niż lata 2018-2019. "W zdecydowanej większości branż widoczny będzie wzrost sprzedaży, ale jednak niezbyt

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

trwałe, co oddziaływało w kierunku zwiększenia wkładu inwestycji ogółem. Dzisiejsze dane o PKB stanowią wyraźne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2016 r. (2,9%). Aktualizację naszych prognoz na lata 2016-2017 przedstawimy 12 grudnia, po publikacji zrewidowanych danych o PKB

Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Obok danych z globalnej gospodarki i kolejnych informacji dot. koronawirusa, w tym tygodniu nie zabraknie również innych istotnych wieści. Za sprawą spotkania EBC i szczytu UE uwaga inwestorów w drugiej części tygodnia zwróci się w stronę Europy, uważają analitycy

Raiffeisen: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

3,7% i 3,6% w 2016 roku), Węgier (odpowiednio: 3% i 2,5%) i Czech (4,3% i 2,4%) świadczą o pewnym osłabieniu dynamiki w ciągu ostatnich miesięcy. "W przeciwieństwie do innych rynków wschodzących, znaczące i trwałe obniżenie tempa wzrostu PKB w Chinach miałoby niewielki wpływ na kraje Europy

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Analizy Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) wskazują, iż w ciągu najbliższych 5 lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1% po średnim rocznym tempie wzrostu z ostatnich 5 lat na poziomie 2,9%. "Jednakże analitycy studzą

Przegląd prasy

epidemii i popełniającym przestępstwa ISBnews --Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023 --Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023 --Indeks WIG20 wzrósł o 0,13% na zamknięciu w czwartek --Zarząd Mercora z prezesem K

EY: Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej

potencjale inwestycyjnym w tej części Europy To pokazuje, że firmy doceniają bardzo wysokie kwalifikacje naszych pracowników, łatwość prowadzenia biznesu w naszym kraju i stabilność gospodarczą. Skumulowany wzrost PKB w ostatnich 7 latach w Polsce wyniósł 23,8% - to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

krok ku przyszłości, to wolny handel w Chinach nie istnieje. O co więc gra pierwszy "sternik" Państwa Środka? Systemowy rywal Europy Negocjacje były burzliwe, długotrwałe (35 rund rozmów w ciągu siedmiu lat) i zmieniały się wraz z politycznym wiatrem wiejącym to zza oceanu, to ze Starego

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

usług. "Silny wzrost handlu międzynarodowego w ciągu ostatnich 30 lat całkowicie odmienił Europę i Azję Środkową. Umożliwił gospodarkom Europy Środkowej i Wschodniej transformację w kierunku gospodarki rynkowej, a także przyczynił się do powstania wspólnego rynku w Unii Europejskiej"

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

roku 2018 będą lepsze niż w roku 2017, jest większa niż tych którzy myślą odwrotnie. Historycznie zmiana tego optymizmu była prognostykiem zmiany dynamiki wzrostu PKB. Poprawa nastrojów nastąpiła w całej Europie, poza Wielką Brytanią. Średnia dla wszystkich badanych krajów wyniosła 32%. Najwyższy

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

niezmieniony w ciągu ostatnich dwóch dekad i jest na poziomie ok. 55%. Na drugim biegunie jest Azja, gdzie udział depozytów spadł o 16%, ponieważ osoby oszczędzające korzystały z bardziej wyrafinowanych produktów oszczędnościowych. W Europie Wschodniej tak nie było - udział papierów wartościowych, tj

Koronawirus i węgierska inflacja osłabiają złotego

. Kłopoty forinta negatywnie wpływają na inne waluty z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na złotego. Tym bardziej, że zagrożenie podobną sytuacją, jak na Węgrzech, utrzymuje się też w Polsce. Na razie inwestorzy będą czekali na odczyty inflacyjne w II kw. tego roku. Oczekuje się ustabilizowania się wzrostu

Coface: PKN Orlen, właściciel Biedronki i PGNiG w top-5 największych firm CEE

(-118,6%), chociaż jej przychody wzrosły o 16%" - czytamy dalej w komunikacie. Jak podkreślił Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej, perspektywy na rok 2018 i kolejne lata są optymistyczne, chociaż należy oczekiwać osłabienia ekspansji gospodarczej. "

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych i wyższemu popytowi, Polska będzie jednak umacniać się na pozycji lidera w produkcji samochodów dostawczych przez najbliższe lata, poinformował główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak. "Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji w Polsce w 2020 r. to ponowna eskalacja wojny handlowej pomiędzy USA Chinami i potencjalnie pomiędzy USA a UE, Brexit i nowa umowa o wolnym handlu pomiędzy UK a UE, czy też wzrost

Santander Leasing: 56% małych polskich firm zamierza zwiększyć skalę biznesu

lata, potwierdzone wzrostem PKB sięgającym 5% rocznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukać się w kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest przyzwyczajenie do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy nie doświadczyli kryzysu sprzed ponad 10 lat tak mocno, jak ci z Europy

Słabe euro nadal ciąży złotemu, mogą pomóc informacje z Australii i Japonii

anemicznej koniunktury w Europie. W ostatnich  tygodniach i miesiącach ze Strefy euro napływają bardzo słabe dane ekonomiczne. Europejski Bank Centralny zobowiązał się do uruchomienia we wrześniu kolejnego, ukierunkowanego programu płynnościowego, a biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy prawdopodobnie

Indeks WIG20 nie wykorzystuje siły światowych i europejskich rynków akcji

Europie w ostatnich kilkunastu dniach. Można oczekiwać, że akcje pozostaną zmienne w oczekiwaniu na kluczowe wydarzenia i oczekiwania dotyczące stóp procentowych w USA. Dzisiaj różni przedstawiciele FEDu mają swoje wystąpienia dotyczące polityki monetarnej. Jednak kluczowymi wydarzeniami będą

Przegląd prasy

wzrosła o 3 tys. zł w ostatnich 4 latach --Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł --Marc De Pauw będzie dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland od stycznia --Qarson zmienił model dystrybucji w Polsce i nawiązał współpracę z Norauto --Właściciel Biedronki

PKO BP: Bank podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 3,9% r/r w br. i 4,1% w 2018 r.

Bujak podczas konferencji prasowej. Komentując sytuację zewnętrzną Bujak, powiedział: "Podtrzymujemy prognozę, że kolejne 2-3 lata to będzie dobry okres dla europejskiej gospodarki. Dostrzegamy pewne ryzyka. Poważnym ryzykiem jest sytuacja polityczna w Europie. Obawiamy się wyborów we Włoszech

S&P: Niepewność w sferze instytucjonalnej wpływa na pozycję konkurencyjną Polski

lepszą pozycję konkurencyjną nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także w rywalizacji z bardziej rozwiniętymi państwami europejskimi, m.in. z Niemcami czy Francją, uważa dyrektor zarządzający oraz dyrektor regionalny S&P Global Ratings na Europę Środkową i Wschodnią. "Wszelkie

ING BSK: Coraz więcej Polaków spodziewa się dalszego wzrostu cen nieruchomości

dom i wynajmuje mieszkanie. To może wynikać ze specyfiki rynku niemieckiego, oferującego bogatą ofertę mieszkań na wynajem. Warto też zauważyć, że Niemcy są najbardziej mobilnym narodem w Europie" - dodał.  Przeciętny wiek opuszczenia domu rodzinnego w Europie to 22 lata. Dla Polaków

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

światowym handlu, m.in. na korzyść krajów rozwijających się, w tym Europy Centralnej. Z jednej strony, mogą pojawiać się nowe zlecenia od dotychczasowych kontrahentów w celu zapełnienia luki po dostawcach z Azji. Z drugiej, pojawią się zapewne możliwości wchodzenia na nowe rynki, w miejsce firm, które nie

Przegląd prasy

tzw. tarczy 4.0. w założeniu ma uniemożliwić przejęcia polskich spółek przez wrogi kapitał, w praktyce jednak może uniemożliwić nabywanie udziałów w takich spółkach przez firmy z Polski oraz innych państw członkowskich UE, które mają mniej niż dwa lata --Z modeli wypracowanych przez zespół

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

dzięki odbiciu w Niemczech.    W ostatnich szacunkach, dotyczących tempa wzrostu PKB Niemiec w 2019 r., Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę do 0,5% (z 1,1%). Także niemiecki rząd wskazuje, że PKB kraju może w tym roku zanotować najwolniejsze tempo wzrostu od blisko 6 lat. Jednakże

Polska coraz bliżej unijnej zamożności. Już niedługo nasza gospodarka może przegonić pierwszy kraj "starej UE"

, dobije do 76 proc. unijnej średniej i będzie ponad dwa razy wyższe niż na początku lat 90. Doganiamy Unię Europejską Przez ostatnie siedem lat Polsce bardzo sprawnie udawało się skracać dystans do unijnej średniej dzięki dużo wyższemu wzrostowi gospodarczemu. Podczas gdy nasza gospodarka urosła w tempie

Dla złotego minutki Fed będą ważniejsze niż posiedzenie RPP

jest posiedzenie RPP. Tradycyjnie około południa zostanie ogłoszona decyzja ws. stóp procentowych, a o godzinie 16:00 rozpocznie się konferencja prasowa i zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu. Ten ostatni będzie zawierał najnowsze prognozy inflacji i PKB na lata 2017-2019, które w pełni

Coface obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB o 0,2 pkt do 2,5% na 2016 r.

możliwości zwiększania cen" - czytamy w komunikacie. W przypadku Polski Coface prognozuje wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,4%. Wyraźny wzrost ryzyka korporacyjnego na całym świecie został potwierdzony w ostatnich ocenach ryzyka krajów przeprowadzonych przez Coface . "Średnia ocena dla

Przegląd prasy

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --KE ma w ostatniej chwili odblokować kredyt EBI na wielką fabrykę akumulatorów LG Chem we Wrocławiu wg gazety --Skiba z MF: Podtrzymujemy założenie wzrostu PKB o 3,7% w 2020 r

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

ostatnich latach, wydajność pracy powinna rosnąć co najmniej w tempie wzrostu PKB. Jej zbyt powolna poprawa ma bezpośredni związek z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego w nowoczesne maszyny i urządzenia, przy jednoczesnym znaczącym zużyciu obecnie wykorzystywanych mocy wytwórczych. Perspektywy dla

PKO BP: Średnioroczna inflacja CPI sięgnie 3,8% w 2020, najwięcej od 2011-2012

wzmocnić rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp" - czytamy dalej. Poluzowanie polityki pieniężnej w Polsce, mierzone spadkiem realnej stopy procentowej w ostatnich 5 latach, miało 3. największą skalę w Europie, wskazali też analitycy. "To pozytywny czynnik dla aktywności gospodarczej, ale w

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Sura z RPP: Wzrost PKB przekroczy 4,5% w 2018 r., później będzie się osłabiać

.  "Z pewnością I i II kw. bieżącego roku są szczytem cyklu koniunkturalnego w naszej gospodarce, ale także u naszych najbliższych partnerów gospodarczych. Dynamika handlu światowego nieznacznie się obniżyła, choć pozostaje wyższa niż w ostatnich latach. Czynnikami ryzyka dla wzrostu

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

spadnie" - dodała Anisimowicz. Równie znaczące straty może ponieść rodzima turystyka. Według cytowanych w materiale danych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), branża w 2019 roku generowała około 700 tys. miejsc pracy, a udział tego sektora w PKB w ostatnich latach przekraczał 6%. O sile

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

prostu bardziej bezpośredniego i szybszego wsparcia, aby móc utrzymać płynność i zatrudnienie. W przeciwnym razie odbudowa gospodarki mogłaby trwać długie lata, które znaczyłoby wysokie bezrobocie i niski wzrost. Stąd zaprezentowany 8 kwietnia projekt „tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

inwestujących w Polsce wyniósł 80%. W 20 spośród 28 unijnych gospodarek firmy inwestowały więcej niż było to wcześniej zakładane. "Naprawdę istotną kwestią dla Europy jest potencjał wzrostu, inaczej wzrost długoterminowy. W ostatnich latach europejski wzrost gospodarczy utrzymywał się na poziomie ok. 1,5

Złoty odreagował, funt odrabia straty

nastawione na aprecjację euro. Można przypuszczać, że są to głównie pozycje spekulacyjne, związane z odbiciem kursu od ponad dwuletnich minimów, które zostały osiągnięte we wtorek. Z perspektywy Europy trudno bowiem znaleźć czynniki, które mogą w dłuższym horyzoncie czasowym wspomagać wspólną walutę &ndash

Domagalski-Łabędzki z MR: TTIP może zwiększyć PKB Polski o 0,2-0,5 pkt proc.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Wejście w życie umowy w sprawie Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP) pomiędzy USA, a Unią Europejską może przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB Polski w perspektywie kilku lat o 0,2-0,5 pkt proc., poinformował wiceminister rozwoju

Rośniemy szybciej niż Chiny? Polska wykorzystuje wzrost gospodarczy do poprawy jakości życia

społeczeństwa obywatelskiego czy jakość instytucji publicznych. I sprawdza nie tylko poziom, na jakim się znajdują 163 państwa, lecz także postęp, którego dokonały w ostatnich ośmiu latach. Na koniec zestawia to z pozostałymi 162 państwami. Poprawa życia jak przy 8-proc wzroście Po pierwsze trzeba jasno

Dwa oblicza Amazona: rekordowe wyniki oraz oskarżenia o lekceważenie praw pracowników i lawirowanie z podatkami

zatrudnionych do 8,5 tys. Polityki wynagrodzeń broni sam Jeff Bezos, przypominając, że dwa lata temu firma podniosła do 15 euro stawkę godzinową w USA, „zobowiązując konkurencję, jak np. Best Buy czy Target, aby się dostosowała”. W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 nowo zatrudnione osoby w USA

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

; - wskazał główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz. Dodał, iż pomimo, że spowolnienie w Europie Zachodniej nie jest jak na razie dotkliwe dla naszej gospodarki to jego wpływ będzie coraz bardziej odczuwalny. Przez ostatnie kwartały obserwujemy bowiem wzrost liczby upadłości i

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

wiecznej bessy". Od początku roku WIG20 znowu traci dystans do amerykańskich indeksów, spadając już o 2,66%. Lepiej wyglądają statystyki indeksu WIG20 Total Return, który w swoim kursie uwzględnia również wypłacone dywidendy. Ten przez ostatnie 10 lat przynosił średnio 3,8% zysku rocznie. Tłem dla

Inwestorzy i analitycy na złotym obawiają się o wyrok TSUE ws. kredytów w CHF

więc czekać na raport z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Na świecie istotne będą dane z USA. O godz. 14:30 poznamy ostateczną wartość tamtejszego PKB oraz tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo spłynie wiele innych raportów, w tym dotyczących bilansu handlowego

Przegląd prasy

PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3% --Analizy Online: Top-3 za ostatnie 3 lata: Skarbiec TFI, PKO TFI, Santander TFI --Rada nadzorcza ATM powołała zarząd nowej kadencji z D. Szcześniewskim na czele --Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4% --PKO TFI:Lokalne czynniki

PKB tąpnął z zaskoczenia. Bez "500 na dziecko" byłoby jeszcze gorzej?

wzrostu w IV kwartale zeszłego roku. GUS zrewidował je ostatnio w górę, aż do 4,3 proc. To oznacza, że duża część projektów mogła być zakończona w zeszłym roku. Po trzecie statystyka. W I kwartale zeszłego roku wyniki były mocne, wzrost PKB wyniósł 3,6 proc. Osiąganie lepszych wyników w odniesieniu do

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

pt. "Droga przyszłości - rozwój infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej". Jak wynika z raportu, kraje Europy Środkowo-Wschodniej połączone szlakami pomiędzy tymi morzami stanowią 28% terytorium Unii Europejskiej, 22% jej ludności, ale jedynie 10% PKB. Region potrzebuje

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

; - powiedział Glogowski podczas spotkania z dziennikarzami. Przygotowany przez PayPal  i Deloitte raport "Nowe Tygrysy Europy" podkreśla, że kraje regionu mimo różnych doświadczeń historycznych i ekonomicznych łączą zaskakująco podobne fundamenty trwającej w nich cyfrowej rewolucji. W

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,5% w 2019 r.

. "Oceniamy, że głównym problemem polskich przedsiębiorstw jest ich niewystarczająca rentowność i zdolność do generowania gotówki. Przez lata gros polskich przedsiębiorstw konkurowała wyłącznie ceną, korzystając przede wszystkim z niskich kosztów pracy. W ostatnich dwóch latach, w wyniku

Nieczułe, opryskliwe, niewykształcone? Potrzebujemy młodych pielęgniarek. I nie szanujemy ich

. Zaczyna siadać psychika - Coraz mocniej zastanawiam się nad emigracją - mówi Anna Gąsior. Ma 24 lata, pracuje od dwóch. Tuż przed naszą rozmową była na gastroskopii. Jeszcze na początku tego roku wyniki badań jej krwi były doskonałe. Dzisiaj, po dziewięciu miesiącach walki z koronawirusem, są fatalne. W

Rosnące rentowności długu ciążą złotemu, RPP mu nie pomoże

również inne waluty rynków wschodzących, do czego dodatkowo przyczyniły się problemy Turcji i Argentyny. Inwestorzy natomiast zupełnie zignorowali lepsze od oczekiwań dane nt. polskiego PKB za I kwartał br., które pokazały wzrost o 5,1 proc. R/R wobec 4,9 proc. w ostatnim kwartale 2017 roku i wobec