pkb w eu

"FT": Dla Europy większym zagrożeniem są problemy Ukrainy niż Grecji

Dla Europy większym zagrożeniem o charakterze geostrategicznym i gospodarczym byłoby załamanie na Ukrainie niż ewentualna niewypłacalność Grecji - pisze ekspert "Financial Times" ds. UE i euro Wolfgang Munchau.

Bank Światowy obniża prognozy dla Polski - wzrost PKB o 1 proc. w 2013 r.

Ekonomiści Banku Światowego obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w tym roku z 1,5 do 1 proc. Przewidują, że w przyszłym roku wzrost naszego PKB przyspieszy do 2 proc.

Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla firm na badania i rozwój

założeniem Unii jest, aby do 2020 r. państwa członkowskie inwestowały 3 proc. PKB w działalność o charakterze badawczo-rozwojowym, oraz aby 2/3 z tych środków pochodziło od sektora prywatnego. Polska, której wydatki na badania i rozwój należą do najniższych spośród krajów członkowskich (ok 0,9 proc. PKB

Polska rozczarowana kompromisem ws. przyspieszenia rezerwy CO2 w UE

stanowisk negocjacyjnych" - dodał. Korolec przypomniał o kompensacie w postaci dodatkowych pozwoleń dla wszystkich państw, które tworzyły mniejszość blokującą w Radzie UE ws. wcześniejszego wejścia w życie rezerwy pozwoleń. "Państwa o średniej PKB/capita poniżej 90 proc. PKB/capita średniej

Złoty powoli się stabilizuje po wcześniejszych wahaniach

procentowych na niezmienionym poziomie oraz lepszej od wcześniej zakładanych prognozy PKB dla Eurolandu. Europejski Bank Centralny zakłada w tym roku wzrost gospodarczy w strefie euro o 1,5 proc. oraz o 1,9 proc. w roku przyszłym. Ostatecznie jednak wspólna waluta na powrót zaczęła silnie tracić do dolara

Debata: brak motywacji barierą wykorzystania technologii cyfrowych

27.11. Warszawa (PAP) - Możliwości techniczne przestały być ograniczeniem w wykorzystywaniu technologii cyfrowych; barierą dla ich upowszechniania staje się brak motywacji oraz niewystarczające umiejętności - to główny wniosek z wtorkowej debaty pn. "Impet cyfrowy. Polak e-gotowy". "

Debata: brak motywacji barierą wykorzystania technologii cyfrowych

Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych podziały społeczne istnieją w każdej dziedzinie i trzeba się liczyć z tym zjawiskiem także w odniesieniu do wykorzystania technologii cyfrowych. "Bajką jest, że jesteśmy w stanie stworzyć równy dostęp w społeczeństwie do nowych technologii. (...) Zresztą

Bank Światowy: Kraje EU10 są w recesji

krajów EU10 w tym roku oraz nieznacznej poprawy tylko w niektórych krajach w 2010 roku. Najbardziej narażone na spadki PKB będą kraje z dużymi deficytami na rachunkach bieżących, wysoką inflacją oraz dużym napływem kapitału powiązanego z bankami. Do takich krajów, według wykresów BŚ, nie należy Polska

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

Mniej biedy w Polsce. Wina Tuska?

? Metodologia Jak wiadomo, statystyka może udowodnić prawie wszystko. Raport Bertelsmanna został jednak starannie przygotowany. Porównywał kraje pod względem 27 wskaźników, dane czerpiąc głównie z Eurostatu oraz EU-SILC (czyli statystyk Unii Europejskiej dotyczących dochodu i warunków życia). W przypadku

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

odmienność w stosunku do krajów "starej" Unii (UE 15). Raport przypomina, że region UE 11 dogania resztę UE, jednak w wartościach nominalnych PKB na mieszkańca w UE 11 stanowi zaledwie jedną trzecią wartości dla UE 15. W ujęciu wartości nabywczej pieniądza, PKB UE11 na mieszkańca stanowi 55 proc

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

olbrzymiej próbie kilkudziesięciu tysięcy rodzin. To najlepsze badania, jakie mamy. Są tak dokładne, że możemy na ich podstawie porównywać sytuację w województwach. Europejskie badania EU-SILC już tak dobre nie są, tam możemy jedynie porównywać makroregiony, struktury wielkości kilku województw. Ma Warmii i

Członkostwo w UE przyspieszyło wzrost i modernizację gospodarki

Według danych Eurostatu, polskie PKB na mieszkańca wyniosło w 2004 roku 50,6 proc. średniej unijnej (EU-27), a w 2008 roku odsetek ten - według wstępnych szacunków - wynosił już 55,1 proc. "W tym samym czasie Niemcy odnotowały spadek tego wskaźnika. W 2004 roku ich PKB per capita ukształtowało

Czy UE i USA stworzą strefę wolnego handlu?

Czy UE i USA stworzą strefę wolnego handlu?

. Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl "Polska musi zaistnieć w procesie wspólnoty wolnego handlu pomiędzy USA i EU"[EKG]

Świeboda: dobra pozycja Grupy Wyszehradzkiej w UE

W czwartek na warszawskiej GPW zaprezentowano wyniki raportu "Central Europe fit to the future. Visegrad Group ten years after EU accession" (Europa Środkowa dostosowana do przyszłości. Grupa Wyszehradzka 10 lat po akcesji do UE), przygotowanego przez demosEuropa - Centrum Strategii

Tanie zakupy w USA? Co strefa wolnego handlu może oznaczać dla nas

Tanie zakupy w USA? Co strefa wolnego handlu może oznaczać dla nas

dużo zależy od dobrej woli politycznej - mówi Sarnecki.Zobacz też: "Polska musi zaistnieć w procesie wspólnoty wolnego handlu pomiędzy USA i EU"[EKG]

Grecja straszy Europę. Potrzebuje więcej pieniędzy

potrzeb finansowych Aten dopiero muszą oszacować eksperci EU, MFW, EBC" - napisał niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble w liście, do którego dotarła "Gazeta", kierowanym do ministrów finansów eurogrupy, MFW, EBC oraz komisarza UE ds. walutowych i gospodarczych Olli Rehna

Czy chiński silnik się zatarł? Analiza spadku dochodów z eksportu

Czy chiński silnik się zatarł? Analiza spadku dochodów z eksportu

zarobki Chińczyków zrównają się z amerykańskimi, a za 5 lat będą takie same jak w krajach EU. Zdaniem eksperta od rynku chińskiego, Hiroyukiego Hachimakiego, obecny spadek koniunktury chińskiej gospodarki jest konsekwencją kryzysu z 2008 r., którego skutki świat odczuwa do dziś. Początkowo Pekin

Europejski Kongres Gospodarczy na półmetku

Europejski Kongres Gospodarczy na półmetku

Blisko 10 sesji tematycznych drugiego dnia Kongresu poświęconych zostało kwestiom finansowym. Paneliści mówili m.in. o funduszach EU, finansach samorządów, OFE i sektorze bankowym w Unii. W debatach udział wzięli m.in.: Elżbieta Chojna-Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Podsekretarz Stanu w

S7 dla Małopolski. Nie ma, bo nie lubią nas w Warszawie?

S7 dla Małopolski. Nie ma, bo nie lubią nas w Warszawie?

budowy w połowie 2017 r. teoretycznie pozwoli na zakończenie inwestycji w połowie 2022 r. Tylko czy urzędnikom w resorcie infrastruktury i rozwoju, odpowiedzialnym za dotacje z EU, nie zadrży ręka przy podpisywaniu decyzji o przyznaniu dotacji? Może stwierdzą, że nie będą ryzykować tak dużych pieniędzy

Ceny paliw na stacjach powinny pozostać na tym samym poziomie w przyszłym tyg.

groszy na litrze od szczytu notowanego 11 maja ( cena Eu 95 w hurcie wynosiła wówczas 4167 zł/m3), a za diesel płacimy obecnie ok. 18 groszy na litrze mnij niż 6 kwietnia, kiedy cena hurtowa wynosiła 4012 zł/m3. Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 10.06.2011 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3999

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

napływały do Polski z zewnątrz. Na razie pomaga nam szczęśliwy zbieg różnych przypadków. Dzięki obniżce podatków i składek rentowych w kieszeniach konsumentów zostało 2,5 proc. PKB. W dodatku polska gospodarka była mało zadłużona, więc szoki kredytowe nam zbyt nie zaszkodziły. Badania pokazują, że jesteśmy

Tydzień pod znakiem lekkiej korekty złotego

względem dolara temat Grecji będzie miał prawdopodobnie wtedy, gdy zostaną przedstawione ostateczne decyzje władz EU w sprawie pomocy dla tego kraju oraz gdy jego rząd uczyni pierwsze kroki na drodze wprowadzania w życie dodatkowych cięć budżetowych.

Ogłoszono zwycięzców I edycji konkursu "Pomysł na firmę"

Tych pięć projektów wygrało łącznie 300 tys. zł w konkursie "Pomysł na firmę". Od czerwca zachęcaliśmy Polaków, aby zgłaszali nam pomysły na swój biznes. Założenie było proste - wspomóc sól polskiej gospodarki - małe firmy. Jest ich prawie 2 mln, wytwarzają aż jedną trzecią naszego PKB

Podział na Polskę A i B pogłębia się

. Stolice województw, nawet tych słabych, mają wyższy PKB niż tereny położone od nich nieco dalej, ale nie są w stanie pociągnąć swoich regionów w górę. Ciekawy jest przykład regionu rzeszowskiego. Rzeszów ma 170 tys. mieszkańców, tyle co Olsztyn, trudno te miasta uznać za wielkie. I pierwszy region rozwija

Jak odbudować kraj po trzęsieniu ziemi

wodą. Tylko w samej Bośni straty spowodowane przez powódź szacuje się na blisko 2,7 mld dolarów. To gigantyczna kwota dla niewielkiego, niskorozwiniętego państwa, którego PKB w 2013 roku sięgnęło niecałych 18 mld dolarów. Katastrof będzie więcej Co gorsza, wielkich klęsk żywiołowych w przyszłości

Waza z ponczem na pogrzebie

Europy Środkowej i Wschodniej po obecnej recesji będą w stanie odbudować swoje gospodarki i sprostać konkurencji wewnątrz EU?- Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są w bardzo różnej sytuacji. Gospodarki Litwy, Łotwy i Estonii implodowały i te kraje zbankrutowałyby bez pomocy MFW. Z kolei Polska uniknęła

Kopacz z rozmawiała z Cameronem m.in. o postulowanej przez Londyn reformie UE

Cameron nie ma więc co liczyć na to, że będzie przyjęty ciepło. Tym bardziej że trwająca w jego kraju antyunijna kampania bierze na cel emigrantów z Polski, trzecią co do wielkości mniejszość narodową (wg szacunków liczy nawet 800 tys. osób). Choć znakomita większość pracuje i pomnaża brytyjski PKB, także

Czy zużycie energii musi rosnąć?

działaniem dyrektywy, tj. wykraczać poza użytkowników końcowych, nieuczestniczących w Europejskim Systemie Handlu Pozwoleniami na Emisję CO2 (EU ETS). Ustawa wprowadzi dwa podstawowe mechanizmy wzrostu efektywności energetycznej, oba wymienione w dyrektywie: dobrowolne zobowiązania i białe certyfikaty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery