pkb w ciągu 10 lat

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28 mld euro we wrześniu

obrotach towarowych (27 mld euro), w dochodach pierwotnych (4 mld euro) oraz w usługach (10 mld euro). Zostały one częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych (13 mld euro)" - podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych we wrześniu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zwiększającą nakłady na obronność

obronnego", podano dalej.  "Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat" - czytamy

Jaki będzie rok 2021 w gospodarce? Totolotek PKB, czyli Polska dwóch prędkości

Jaki będzie rok 2021 w gospodarce? Totolotek PKB, czyli Polska dwóch prędkości

pierwszego kwartału szczepienie otrzyma co piąty Polak. A wtedy odbicie gospodarcze ma być najmocniejsze od dekad. Zarówno PKO BP, jak i PIE prognozują, że w drugim kwartale dynamika wzrostu PKB wystrzeli w okolice 10 proc. rok do roku. Przetrwać najbliższe miesiące Zaczynający się właśnie kwartał

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

połowę rocznej „alokacji" funduszy UE, może to dodać do całorocznego wzrostu ok. 0,9 pkt proc." - czytamy dalej. Bank oczekuje spadku PKB o 8% r/r w II kw., na co złoży się obniżka sprzedaży detalicznej o ponad 10% r/r, produkcji przemysłowej o ok. 16% r/r, a produkcji budowlanej - o ok

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

. Zamknięcie gospodarki było bardziej radykalne niż na kontynencie, a w efekcie PKB Wielkiej Brytanii spadł w 2020 roku o ponad 10 proc. W tempie dwucyfrowym spadły zarówno wydatki konsumpcyjne, jak i inwestycje. Na zamknięcie gospodarki nakładają się niepokoje związane z brexitem. Porozumienie zostało

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Wstępne szacunkowe dane o wzroście PKB za 2019 r. okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych (odpowiednio: 4% wobec 4,2%). Pozwalają one szacować, iż wzrost spowolnił w ostatnim kwartale ub.r. do - szacowanych przez ekonomistów - ok. 2,8-3,1%. Większość analityków

Prezydent podpisał ustawę zwiększającą nakłady na ochronę zdrowia

2023 r. o kwotę 47 825 mln zł, w 2024 r o kwotę 61 410 mln zł natomiast w 2025 r. o kwotę 75 898 mln zł. "W ciągu 10 lat wydatki te wzrosną o kwotę 547 629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6% PKB, będzie osiągnięty w 2025 r." - czytamy dalej. (ISBnews)  

NBP: Zatrudnienie imigrantów w Polsce spadło o ok. 10% między lutym i majem

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 r., szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w analizie "Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych". "Wzrost liczby pracujących

Złoty bez większej reakcji na PKB, sytuację determinuje Powell i dolar

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - W IV kwartale ub.r. dynamika polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) przyspieszyła do 5,1 proc. R/R z 4,9 proc. kwartał wcześniej. Dane lekko wsparły tracącego od rana złotego, ale nie są w stanie zmienić nastrojów na krajowym rynku walutowym. Te

Spadki na GPW w ślad za realizacją zysków w Europie

rewizja PKB nie powinny robić na inwestorach większego wrażenia, od dawna bowiem były one w cenach. Pomimo wczorajszych silnych wzrostów na giełdach amerykańskich i osiągnięcia nowych szczytów przez indeks Nasdaq, dzisiejsze notowania na parkietach w Azji i Europie nie odzwierciedlają już tego

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

sezonowych wzrost PKB przyspieszył do 1,7% kw/kw z 1,1% kw/kw w poprzednim kwartale. W 3Q18 wzrost gospodarczy opierał się przede wszystkim na popycie krajowym. W dalszym ciągu motorem napędowym wzrostu PKB pozostawało spożycie gospodarstw domowych. Ubiegły kwartał stał także pod

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

W trakcie senackiej debaty zgłoszono kilkadziesiąt poprawek do ustawy budżetowej

instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB. Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8% PKB w br. z 44,4% w roku 2019. W prognozach

Przegląd prasy

: Mamy nadzieję że na koniec roku bezrobocie będzie niższe niż 10% --Grupa Muszkieterów rozszerzyła usługę Intermarché Drive na 25 kolejnych sklepów --Emilewicz: Prognoza KE dot. spadku PKB Polski o 4,3% w 2020 r. pozostaje w mocy --Karimpol: Skyliner w Warszawie osiągnął docelową wysokość

Emilewicz: Dane za luty wzmacniają szansę na ok. 4% wzrostu PKB w 2019 roku

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Dobre dane dotyczące przemysłu za luty potwierdza tezę, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną i przy utrzymaniu trendów jest możliwe utrzymanie zakładanego tempa wzrostu PKB w 2019 r. na

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

., pomimo poprawy zysków operacyjnych w latach 2017-2018, wskazano także w materiale. Według Euler Hermes, usunięcie słabości strukturalnych poprawiłoby długoterminowe perspektywy. "Chociaż otwartość Polski w wymianie handlowej, wyrażona stosunkiem (udziałem) eksportu do PKB wzrosła w ciągu

Borys z PFR: 100 mld zł w ramach wsparcia dla firm 'absolutnie wystarczające'

, uważa szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Mówiąc w skrócie, te 100 mld zł w ciągu 100 dni - o którym też mówił premier kilka dni temu - w ramach różnych działań antykryzysowych, ja uważam, że jest absolutnie wystarczające i w ogóle bezprecedensowe w historii Polski, jeżeli chodzi

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

; "Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, wyniesie w 2018 roku 4,3%. W roku 2019, według prognozy Instytutu, we wszystkich omawianych sektorach dynamiki wzrostu nieco się obniżą. Wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 5,3%, w budownictwie o 10%, a w

Rząd przyjął nowelę zwiększającą środki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r.

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakładający, że środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając poziom 6% PKB w 2024 r., czyli rok wcześniej niż planowano

Przegląd prasy

--Piotr Zawistowski został ponownie powołany na prezesa TGE --JLL szacuje, że w pierwszym etapie do biurowców wróci 10-15% pracowników --ARP proponuje firmom transportowym leasing operacyjny i pożyczki w ramach tarczy --Movie Games otwiera studio deweloperskie True Games --MPK Łódź ogłosiło

Sarnowski z MF: Zmiana terminu składania zeznań to dodatkowe środki na 2 mies.

handlowe" - dodał. Pakiet działań osłonowych dla firm narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej szacowany jest na co najmniej 10 % PKB. Oprócz tego przygotowano także tzw. tarczę finansową. (ISBnews)  

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

, któremu sprzyja wzrost dochodów z pracy, będący pochodną wzrostu wynagrodzeń oraz liczby pracujących. W 3Q17 dużą rolę w generowaniu wzrostu PKB miała także wymiana handlowa z zagranicą. Dynamicznemu wzrostowi eksportu towarzyszył umiarkowany wzrost importu. W dalszym ciągu za rozczarowujące należy uznać

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. ukształtowała się na poziomie powyżej mediany prognoz rynkowych (w cenach stałych) i w ujęciu miesięcznym wyraźnie wzrosła. Po publikacji tych danych część ekonomistów rewiduje w górę spadek PKB w II kw. i widzi go poniżej 10

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

międzynarodowej. W ciągu zaledwie kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt proc. do poziomu 55% w 2018 roku. W efekcie, dołączyliśmy do elitarnego grona 25 największych eksporterów globu. Spośród blisko 90 krajów o liczbie ludności przekraczającej 10 mln mieszkańców

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

będą one zbliżone do wyników osiąganych w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2017 r. pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Województwa miały dodatkowe dochody o jednorazowym charakterze w kwocie około 25 mln zł wynikające z rozliczenia VAT od inwestycji. W rezultacie, zgodnie z przewidywanym wykonaniem

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB spowolni do 3,6% r/r w 2020 r. z 4,2% oczekiwanych w br. , co będzie oznaczać umiarkowane spowolnienie wynikające z tego, że większość ryzyk w 2020 r., jest dobrze zdefiniowana i występowała z różnym nasileniem w 2019 r., uważa główny

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2017 r. okazał się nieco wyższy (4,6% r/r) od oczekiwań rynkowych (4,5% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w 2018 wyniósł powyżej 4%, zaś w IV kw. ub.r. ukształtował w

Przegląd prasy

2019 roku --GfK: Sprzedaż FMCG w sklepach dyskontowych wzrosła o 8,2% r/r w ciągu 12 miesięcy do września 2019 r. Parkiet --Analitycy spodziewają się wzrostu WIG20 w tym roku średnio o 8,6%, WIG40 - o 9,9%, a sWIG80 - o 10,6% Dziennik Gazeta Prawna --Glapiński: Ceny polskich 10-letnich

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD pod względem aktywności zawodowej osób 55+

ekspertów firmy doradczej PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld USD. "Miejsce Polski w końcówce zestawienia dla całego OECD to efekt kilku czynników, które są brane pod

Przegląd prasy

rzędu 7-8 mld zł --Gowin proponuje jak najszybszą izolację zakażonych i mających z nimi styczność w ciągu ostatnich 7 dni oraz długotrwałą izolację grup szczególnie zagrożonych przy szybkim uruchamianiu poszczególnych dziedzin gospodarki i życia społecznego --Dwsorczyk: Rządowy program przewiduje

Przegląd prasy

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- E-handel w tym roku będzie już odpowiadał za niemal 3% polskiego PKB. Pandemia i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji tylko pomaga biznesowi online --Z

BM Reflex: Zbliżamy się do wakacyjnego szczytu cenowego na rynku paliw

/d (10%) niższa niż przed rokiem, a dalsza poprawa popytowej strony rynku, przy nowych rekordach zakażeń koronawirusem, stoi pod dużym znakiem zapytania. Dane  o historycznym spadku amerykańskiego PKB w II kwartale o 32,9%, tygodniowy wzrost liczby zasiłków o bezrobotnych w USA o 1,43 mln

Przegląd prasy

. --Trei Real Estate otworzył 15. Vendo Park - w Kobyłce --Prezydent powoła Cezarego Kochalskiego na członka RPP - prasa --EY, IIF: Głównym zagrożeniem dla banków w ciągu 10 lat są ryzyka niefinansowe --BGK: Firmy z woj. warmińsko-mazurskiego mają do dyspozycji ok. 200 mln zł --FreeNow w Polsce

Morawiecki: Przyrost ze ściągalności podatku VAT może wynieść do 8-10 mld zł

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Wzrost ściągalności podatku VAT w tym roku może wynieść 8-10 mld zł wobec około 3 mld zł wzrostu oczekiwanego w ustawie budżetowej na 2019 r., wynika ze słów premiera Mateusza Morawieckiego. "W 2018 roku ściągalność VAT zakończyła się na poziomie

Przegląd prasy

rynku nieruchomości komercyjnych  -- Wniosek o pomoc dla PLL LOT nie został jeszcze wysłany do Brukseli. Przewoźnik nie oszacował jeszcze strat w związku z pandemią  --Do końca maja działalność zawiesiło 130 tys. firm, o ponad 35% więcej r/r Gazeta Wyborcza  --W ciągu dwóch

Przegląd prasy

mieszkań, przekazał 622 w I poł. 2020 r. --MK skierował do konsultacji projekt ustawy offshore'owej --Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 10-75 mln akcji z pp --Ministerstwo Klimatu i spółki energetyczne mają list ws. gospodarki wodorowej --Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej

Dane o PKB nie pomogą złotemu, inwestorzy wciąż patrzą na Włochy

finansowym będzie publikacja szczegółowych danych nt. dynamiki polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) za I kwartał br. (prognoza: 5,1 proc. R/R) oraz wstępnych danych nt. inflacji konsumenckiej w maju (prognoza: 1,9 proc. R/R). Obie te "figury" ujrzą światło dzienne o godzinie 10:00. Nie powinny

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pomimo rewizji w górę tempa tegorocznego wzrostu PKB Polski, KUKE podtrzymuje prognozę, że w tym roku nastąpi

MZ: 296 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, liczba zarażonych to 8214

ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,15 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 671 tys.), w Hiszpanii (184,9

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

gospodarczego Bałkanów Zachodnich. W ciągu ostatnich 10 lat region zwiększył eksport do Wspólnoty o 130%. Jeśli chodzi o handel z Polską, to naszym największym partnerem z tego grona jest Serbia, tylko z nią notujemy też obroty przekraczające miliard euro" - podkreślił Pomian-Kruszyński. Dla Bałkanów

Przegląd prasy

budowę centrum dystr. w Toruniu o pow. 62,5 tys. m2 --Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat --Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB do 4,7% r/r w 2019 r. --Notowania złotego mogą mocno się wahać, na rynku nerwowość przed szczytem G-20 --Victoria Dom pozyskała

Dolar jest najtańszy wobec złotego od prawie 5 miesięcy

. (prognoza: 8,3 proc.), czy analogiczne hamowanie dynamiki produkcji budowlano-montażowej z 17,4 proc. do 9,6 proc. (prognoza: 16 proc.), wprawdzie rozczarowało, ale w dalszym ciągu wpisuje się w scenariusz około 5 proc. wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski w II kwartale br. Dziś zostaną

Przegląd prasy

--Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego --Fitch obniżył prognozę dla Polski do 0,6% spadku PKB w 2020 roku z 1,8% wzrostu --PSH Lewiatan przeznaczy 10 mln zł na specjalny fundusz dla franczyzobiorców --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2018 może oznaczać osiągnięcie szczytu w bieżącym cyklu wzrostu gospodarczego i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB prawdopodobnie będzie słabło, uważają ekonomiści. W całym 2018 r. wzrost gospodarczy może oscylować według

Indeks WIG20 pod presją, inwestorzy realizują zyski

. Bezpośrednich przyczyn przeceny na rynkach akcji nie widać, szczególnie że większość odczytów ekonomicznych jest bardzo dobra. W Europie jest to po prostu ciąg dalszy realizacji zysków przez tych inwestorów, którzy nie wierzą, że dobra koniunktura się utrzyma. Polska giełda wyraźnie różni się w tym względzie od

MZ: 189 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7771

najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,06 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 639 tys.), w Hiszpanii (180,6 tys.), we Włoszech (165 tys.), w Niemczech (134,7 tys.) i we Francji (134 tys.). Wirus pojawił się

Przegląd prasy

3,3% w 2021 r. --Action otworzył pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce --Ryvu zaprezentuje w USA 7-10 grudnia postery dot. projektu SEL120 --EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,9% w 2019 r. --Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,3 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r

KPMG,CCIFP: 3/4 francuskich firm pozytywnie o atrakcyjności inwestycyjnej Polski

to, że 7 na 10 firm francuskich działających w kraju planuje zwiększać nakłady inwestycyjne w ciągu najbliższych 3 lat" - powiedział dyrektor, szef French Desk w KPMG w Polsce Bogusław Kowal, cytowany w komunikacie. Jak podano w raporcie, 30% francuskich firm planuje w tym okresie otworzyć w

Obniżka ratingu Turcji. Wzrost PKB w Polsce

poznaliśmy słabszy od oczekiwań odczyt sprzedaży detalicznej z Japonii. Rośnie ona o 0,6% przy oczekiwanych 1,3%. Ważniejsze były jednak piątkowe dane z USA. PKB wzrósł o 1,9% wobec oczekiwanych 2,2%. Ważniejsze jednak okazały się zamówienia na dobra trwałego użytku. W ciągu roku spadły one o 0,4% przy

Przegląd prasy

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- UE ma przecznaczyć bilion euro w ciągu 10 lat na dochodzenie do celu neutralności klimatycznej w 2050 r. Kraje takie jak Polska otrzymają specjalne środki --2020

Dolar osłabia się po 'gołębim' komunikacie Fed, złoty w górę

wschodzących, co zostało doskonale odzwierciedlone w notowaniach złotego. USD/PLN w ciągu kilkunastu minut po komunikacie zniżkował 0,75% i spadł do poziomu 3,7260. Dziś rano notowany był już grosz niżej, na poziomie 3,7160. Tym samym przełamane zostało lokalne wsparcie i otwarta droga do nieodległego już

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Skok o 71% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 177%) oraz o 16% handel (w ciągu dwóch lat o blisko 40%). Więcej o 10% było postanowień w rolnictwie. Poprawę zanotowała produkcja (- 11%), budownictwo (- 16%) oraz pozostałe branże, głównie usługi (- 30

A dług publiczny wciąż rośnie

szans na to nie ma. Kreatywna księgowość umożliwia sztuczne obniżanie deficytu budżetowego i długu państwa. Ale jej możliwości są ograniczone. Według danych rządowych dług zapewne nie przekracza 53 proc. PKB, a według metodologii unijnej zbliża się do 55 proc. PKB. Rośnie zaskakująco szybko. W ciągu

Chiny zagrożone kryzysem bankowym

- W ciągu dwóch lat Chiny mogą mieć poważny problem z sektorem bankowym, a ratowanie banków może pochłonąć jedną trzecią PKB Chin - ostrzegają analitycy agencji ratingowej Fitch. Ich zdaniem chińskiemu systemowi bankowemu może grozić kryzys, a już teraz koszty ratowania sektora bankowego szacują na

Ranking: tych 10 produktów wyrzucamy najczęściej. "Polacy mają się czego wstydzić"

rankingu znajdują się wędliny – lądują w koszu 45 proc. Polaków. Dalej są warzywa (37 proc.), jogurty (27 proc.), ziemniaki (17 proc.), mleko (12 proc.), ex aequo mięso i ser (10 proc.), gotowe dania (9 proc.) i ryby (5 proc.). Degradacja środowiska Jedna trzecia dobrej do spożycia żywności, która

Przegląd prasy

wyniesie w tym roku ok. 4,4% wg ekonomistów ankietowanych przez gazetę; 3 miesiące temu oczekiwali 4,6% Puls Biznesu --Pomysł podatku cyfrowego jest konsultowany w resorcie finansów oraz na forum unijnym i OECD Gazeta Wyborcza --Przez 10 lat ceny rosły znacznie wolniej niż zarobki; na żywność

Przegląd prasy

% --Kruk: 36% Polaków wyda na oragnizację Wielkanocy od 300 do 500 zł --Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na I kwartał do 4,3% z 4,1% --Kotłowski z NBP: Impuls fiskalny mocniej podbije PKB w 2020 r. niż w 2019 r. --PBKM liczy na realizację kolejnych przejęć w ciągu najbliższych kwartałów

Przegląd prasy

o 34,8% r/r w II kw. --Mo-Bruk ma umowę ramową dot. odpadów z PKP PLK wartą do 18,12 mln zł netto --P&G zobowiązał się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w ciągu 10 lat --Auchan Retail i Glovo mają partnerstwo strategiczne na 4 rynkach, w tym w Polsce --Creotech rozpocznie seryjną

KE: Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu to inwestycje 260 mld euro rocznie

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Realizacja celów przedstawionych w Europejskim Zielonym Ładzie - w zakresie klimatu i energii będzie wymagała inwestycji w kwocie 260 mld euro rocznie, tj. ok. 1,5% PKB z 2018 roku do 2030 r., podała Komisja Europejska (KE

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

układowych i sanacyjnych" - czytamy w komunikacie. Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost o 30% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 83%) oraz o 8% handel (w ciągu dwóch lat o 15%). O 38% wzrosła liczba postanowień w rolnictwie i leśnictwie. Poprawę

Przegląd prasy

--Silvair ogłosił partnerstwo z LSI Industries, wprowadzi system AirLink Blue --Prezes PKN Orlen liczy na przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa w ciągu roku --Aures Holdings otworzy w Polsce 10 oddziałów AAA Auto w ciągu dwóch lat --Dekpol zamierza rozpocząć kolejny etap Sol Marina w Gdańsku w 2021

Zatryb ze Skarbiec TFI: Dobre dane makro mogą przyciągnąć zagranicę do obligacji

wzrosły szybciej niż przewidywali analitycy. Wcześniej wskazywano, iż rynek pracy staje się już barierą dla wzrostu gospodarczego. Okazało się jednak, że podaż siły roboczej wciąż jeszcze jest daleka od wyczerpania. Fakt, iż fundusz płac wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy realnie o 9,4% pokazuje, że

Złoty pod wpływem rynków światowych, kurs GBP/PLN najwyżej od lipca

ryzyka. To ostatnie można obserwować po zachowaniu włoskiego długu. Rano rentowności 10-letnich obligacji Włoch wzrosły do 3,599 proc. z 3,494 proc., po tym jak we wtorek w ciągu dnia wyznaczyły nowe 4,5 letnie maksimum na 3,703 proc., żeby następnie mocno spaść w drugiej połowie handlu. Doniesienia z

Przegląd prasy

fundusze VC spadła w ciągu roku o 30% -- Prokuratura uruchomiła postępowanie sprawdzające wobec wysoich funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów, którzy wyjeżdżali na zagraniczne misje i mieli wyłudzać VAT -- Maleje zainteresowanie lokatami terminowymi, a klienci nie odnawiają zakończonych depozytów

Szybki wzrost polskiego PKB nie przekłada się na zwyżkę kursu PLN

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Rewelacyjne dane o polskim PKB nie znalazły przełożenia na siłę złotego. W Europie natomiast kursy walut znajdują się pod wpływem wydarzeń politycznych. Nowe doniesienia w sprawie Brexitu powodują podwyższoną zmienność kursu funta, podczas gdy

Unijne pieniądze to nic niewarte kredyty? Rząd gardzi grantami z Brukseli

deklaracji ministra Zbigniewa Ziobry, że w negocjacjach nie należy być "miękiszonem" ), kończą im się pomysły. Kolejne rozmowy odbędą się podczas unijnego szczytu, czyli w dniach 10-11 grudnia. Liderzy unijni tracą jednak cierpliwość wobec Polski i Węgier. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

ZPP: Należy wprowadzić podatek katastralny od handlu detalicznego

od tego apelujemy do Ministerstwa Finansów o rozpoczęcie prac nad uwolnieniem polskiej gospodarki z nadmiaru obowiązków biurokratycznych oraz uproszczeniem przepisów podatkowych. Sama nadmierna biurokracja kosztuje - wg OECD - 1,4% PKB rocznie. 14% w ciągu 10 lat! Apelujemy o odblokowanie polskiej

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

Ministerstwo Rozwoju (MR). Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w

Przegląd prasy

rozszczelniająca kluczową regułę wydatkową -- Unia Europejska będzie wydawać rocznie na obronę tyle, co USA w ciągu 10 godzin --Ministerstwo Rozwoju wzorem innych państwach Unii Europejskiej chce upowszechnić w Polsce kooperatywy mieszkaniowe. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba tanich mieszkań BIK: Na

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu zanotowała wzrost zdecydowanie wyższy od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści oczekują, że aktywność gospodarcza w III kw. może być zdecydowanie lepsza od oczekiwań - skala spadku PKB może być znacznie mniejsza od oczekiwanej

Przegląd prasy

inwestycje warte 2,8 mld euro w ciągu 5 lat --BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku --MIR dofinansuje budowę mostu na Sole w ramach programu 'Mosty dla Regionów' --OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,4%, strefy euro do 1,1% w br. --KGHM

Przegląd prasy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita  --Ceny większości surowców rolnych wzrosną w ciągu kwartału - światowy indeks cen żywności jest najwyższy od 5 lat  --Przedsiębiorcy muszą poczekać na nowe

Przegląd prasy

: Ponad 8,8 mld zł przychodów, powyżej 5% marży --Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu --ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat (ISBnews)  

Przegląd prasy

współpracy z Uniprom-Metali ws. wydobycia rud boksytów --Nextbike Polska sfinalizował umowę z Zieloną Góra na 360 rowerów --Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 5,2% r/r na koniec marca wg analityków --Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł z NCBR na 6 projektów --BOŚ Bank: Decyzja EBC i wynik PKB USA w I kw

Mały deficyt 2015. Ale teraz pójdzie w górę

procedurę nadmiernego deficytu. Wiadomo było, że spadł on poniżej dopuszczalnego w Unii Europejskiej poziomu 3 proc. PKB. Rządy PO-PSL przez lata zmagały się z nadmiernym deficytem, który w szczytowym momencie w latach 2009-10 zbliżył się w okolice 8 proc. PKB. Nasze finanse boleśnie dotykał w ten sposób

Dolar słabszy po posiedzeniu Fed, złoty silny dzięki zdrowej gospodarce

oczekiwania analityków. Produkcja przemysłowa wyniosła w lutym 6,9%, wobec prognozy 4,8%. Dodatkowo agencja Fitch podniosła prognozy dla tempa wzrostu PKB Polski z 3,8% na 4,0% oraz obniżyła prognozy inflacji z 2,7% na 1,7%. Dziś do tego zestawu dołączą publikowane o godz. 10:00 dane dotyczące polskiej

Przegląd prasy

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nielsen: Sprzedaż win aromatyzowanych wzrosła o 47% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, prosecco - o połowę --Ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły poziom notowany ostatnio w 2008 r

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

nadmiernie), to sam wskazywany przez indeks trend spowolnienia dynamiki PKB nie budzi większych kontrowersji" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

, że konsumpcja będzie w dalszym ciągu zwiększała swój udział we wzroście PKB, podczas gdy pożądane byłoby aby zwiększał się udział inwestycji, gdyż to one właśnie gwarantują trwałość wzrostu gospodarczego. Pytaniem otwartym pozostaje na ile ważna będzie struktura wzrostu PKB dla nowej RPP i czy wzrost

Mateusz Morawiecki i jego modlitwa do bożka elit III RP

nieoficjalnych danych inwestycje sektora rządowego i samorządowego spadły w ciągu trzech kwartałów aż o 15 proc. Ale szczegółowe badania finansów przedsiębiorstw dokonywane przez GUS i NBP pokazały, że spadać zaczęły też wydatki inwestycyjne w prywatnych przedsiębiorstwach. Spadły też w ciągu 10 miesięcy 2016

Coca-Cola kontynuuje inwestycje w Polsce

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Coca-Cola, która zainwestowała w Polsce 1,3 mld zł w ciągu ostatnich 10 lat, zamierza kontynuować swoje inwestycje, mówi ISBnews dyrektor generalny w Coca-Cola HBC Polska Nikos Kalaitzidakis. "W opublikowanym właśnie raporcie społeczno-ekonomicznym

Przegląd prasy

, rozważa akwizycje, także międzynarodowe --Grupa PZU liczy, że w ciągu roku 5-10% klientów skorzysta z samoobsługi szkody --DB Schenker uruchamia dwa terminale - pod Olsztynem i Zieloną Górą --Atal ma pozwolenie na budowę II etapu Atal Residence na krakowskim Zabłociu --Spółka zależna Inno-Gene

Przegląd prasy

Elektrotimu warta 10,65 mln zł wybrana w przetargu Taurona --GUS: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r. --INC planuje ok. 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r. --Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r --Immofinanz podpisał umowy najmu na ponad

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dynamika PKB powinna delikatnie przyspieszać, gdyż do końca roku gospodarstwa domowe otrzymają w ramach programu 500+ jeszcze około 10 mld złotych, co skutecznie wspierać będzie konsumpcję" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika

Przegląd prasy

budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r. --Carrefour Polska wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19 --Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców --MFW obniżył prognozy globalnego PKB do 3% spadku w 2020 roku --Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Przegląd prasy

grających w placówkach stacjonarnych Parkiet  -- PKB Polski załamał się o 8,4% rok do roku. To oznaczałoby spadek o 9-9,5% w ujęciu kwartał do kwartału, prognozują ekonomiści ankietowani przez dziennik  --Na zagranicznych rynkach w czasie kryzysu można było wypracować stopy zwrotu na

Przegląd prasy

Sejmu --PGNiG chce w ciągu dekady wydobywać 1-1,5 mld m3 gazu z pokładów węgla rocznie --PGNiG zakłada powiększenie pojemności magazynowych o kilka procent --PGNiG chce zakończyć kilka projektów zakupu złóż w Norwegii w 2019 roku --Wodecki z Politechniki Warszawskiej: Ok. 3,3 tys. firm na

Przegląd prasy

badaniach dot. magazynowania energii --Glapiński: RPP zakończyła prace nad niestandardowymi instrumentami polityki --Tomasz Pisula zrezygnował z funkcji prezesa PAiH --Kropiwnicki z RPP: Inflacja utrzyma się w granicach celu w ciągu roku --Glapiński: Inflacja nie przekroczy poziomu celu banku

Przegląd prasy

obecnie 20 tytułów gier; nie wykluczamy przejęć w przyszłości Dziennik Gazeta Prawna --Sasin: Realny plan naprawczy dla górnictwa trzeba przedstawić w ciągu dwóch miesięcy --Sasin: Kres energetyki węglowej w Polsce nastąpi najpóźniej w 2060 r. --Plany podziału administracyjnego woj. mazowieckiego

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

średnioroczny ubytek dochodów samorządów z tytułu wprowadzonych zmian ustawowych na poziomie 1,4 mld zł {14,17 mld zł w najbliższych 10 latach}, przy jednoczesnym wzroście dochodów do budżetu państwa o ponad 16 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Zatem zmiany przepisów podatkowych odbywają się z korzyścią dla

22 czerwca: Dzień wolności podatkowej '2013

, a to oczywiście niekorzystnie wpłynęło na udział wydatków w PKB. Podskoczył on do 47,26 proc. I dzień wolności przesunął się na później. W Wielkiej Brytanii dzień wolności podatkowej przypadł w tym roku na 30 maja. Najpóźniej od siedmiu lat. W ciągu ostatnich 10 lat wahał się między 24 maja i 1

Natłok wydarzeń globalnych przesłonił dane z polskiej gospodarki na rynku FX

;gołębi" przekaz: pomimo, iż dynamika wzrostu PKB za oceanem jest zadowalająca, nie ma przesłanek do zacieśniania tamtejszej polityki monetarnej. W reakcji na „minutki" FOMC dolar nieznacznie się umocnił. W późnych godzinach wieczornych para EUR/USD znalazła się w okolicach majowych

Przegląd prasy

. --Aplisens zakłada blisko 10 mln zł inwestycji w 2019 roku --Aplisens: Plan 120 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2019 roku wciąż realny --JSW pracuje nad aktualizacją strategii i chce uwzględnić współpracę z Praire --Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu 1 mld zł z podatku od gier w 2019

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

(biura, magazyny, powierzchnie handlowe) odpowiada za 12% polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz lokalnych samorządów. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła ponad 42 mld euro (ok. 180 mld zł). Ponadto Polska jest największym rynkiem

Przegląd prasy

w ciągu DK 42 w najbliższych dniach --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski --Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 2,1% m/m do 244,4 mld zł w maju --Kurtyka: Chcemy przyjęcia specustawy offshorowej do końca roku --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 29,2% r/r