pkb w cenach bieżących polski

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

opinii do projektu budżetu państwa. "W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

." - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Ekonomiści BOŚ Banku zwracają uwagę, że przy dość ubogim kalendarzu publikacji danych z gospodarki światowej, w Polsce na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI.  "Prognozujemy, że w IV kw. 2019 r

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

"minutes".  Niektórzy członkowie Rady wyrażali przy tym opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje projekcja, podano także. "Członkowie ci podkreślali, że - wobec zapowiadanej stymulacji fiskalnej i stabilizacji cen energii elektrycznej - utrzyma się

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 16 kwietnia --11:00: Telekonferencja Ryvu Therapeutics nt. wyników za 2019 r. i planów --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w marcu 2020 r.    PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

ostrzegałem. Obywatele już odczuli ten problem, co wyraźnie zwiększyło niezadowolenie niektórych grup społecznych. Rosnące ceny są kamykiem, który w Polsce zazwyczaj wywołuje lawinę protestów" - powiedział Zubelewicz w rozmowie z ISBnews. Wskazał, że obecny koszyk CPI zdezaktualizował się po wybuchu

Kalendarium ISBnews

Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku --12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji" - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2017 2018 2019 2020  wzrost PKB (zmiana w

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

słabsze od oczekiwań dane o PKB są negatywne dla polskiej waluty oraz pozytywne dla cen obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Olipra. "Wg szacunku flash wzrost PKB w Polsce (w cenach średnich roku poprzedniego)  w 3q19 spowolnił do 3,9% r/r wobec 4,6% r/r w 2q19

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

trudno mówić o optymistycznych i pesymistycznych scenariuszach PKB. To, jak będzie się rozwijała sytuacja globalna nie zależy od czynników ekonomicznych, ale biologicznych i medycznych. Jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne zacznie ustępować w perspektywie kilkunastu tygodni, to w Polsce możemy w

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Narodowy Bank Polski (NBP). "Dyskutując na temat perspektyw wzrostu gospodarczego, część członków Rady wskazywała, że w pierwszych miesiącach br. dane o produkcji i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze niż oczekiwano, przez co dynamika PKB w I kw. mogła być nieco wyższa niż szacowano w marcowej

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

przyspieszenie inflacji CPI w kierunku 3% r/r, przy wygaśnięciu efektu bazy odniesienia w przypadku cen paliw. "Wyższe bieżące ceny gazu LPG oraz wyraźne obniżenie bazy odniesienia dla cen benzyny solidnie podwyższą roczne tempo wzrostu cen paliw, dodając do wskaźnika CPI o ok. 0,3 pkt. proc."

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

Kalendarium ISBnews

innych polskich miast"    CZWARTEK, 23 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo

Kalendarium ISBnews

zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku --12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji --14:00

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

zagranicznego s.a. maj 17,6 mld EUR 18,1 mld EUR 14:00 Polska Inflacja bez cen administrowanych czerwiec   1,9% r/r 14:00 Polska Inflacja bez cen najbardziej

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

. Po korekcie o te zmiany, założone tempo wzrostu dochodów podatkowych wyniosłoby 6,8% r/r" - napisała RPP. Według niej, na podstawie przedłożonego projektu można oczekiwać, że w 2020 r. Polska będzie spełniać najważniejsze reguły europejskiego Paktu Stabilności i Wzrostu. "Wynik sektora

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

prognoz PKB i nadal szacują, że spadek polskiego PKB w II kw. może osiągnąć tempo dwucyfrowe. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - czytamy dalej. W ocenie RPP, bieżące informacje wskazują na "relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury" choć

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

; - czytamy dalej. W marcu br. Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,3 pkt proc. (wobec oczekiwań z grudnia ub.r.) do 3,9% i utrzymał oczekiwania na poziomie 3,2% na rok przyszły. Niski poziom bezrobocia i wysoki wzrost płac nie przekładają się na ceny konsumpcyjne dzięki obniżce marż

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika wzrostu PKB nieznacznie osłabnie

ocenie Rady bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

efektem wzrostu cen paliw. "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają poziom -0,4% PKB w 2018 r. oraz -1,1% w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżko od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3% PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2019 rok do 4,5% z 4% oczekiwanych wcześniej. "W dalszym ciągu motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, jednak początek 2019 r. przyniósł wyraźną intensyfikację aktywności inwestycyjnej

Kalendarium ISBnews

sytuacji --12:30: Konferencja prasowa online firmy New Work "Raport nt. rynku powierzchni biurowych po pandemii COVID-19. Nowa rzeczywistość, nowe wymagania" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w marcu 2020 r. protokół z posiedzenia RPP   PIĄTEK, 24 

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3% oczekiwanych wcześniej i podtrzymał prognozę na 2020 r. na poziomie 3,8%. "Uważamy, że II kw. 2019 r. będzie szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych

Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

przyszłym roku m.in. z uwagi na podniesienie cen energii. W 2021 roku koniunktura będzie się osłabiać - i inflacja będzie również niższa, podobnie jak inflacja bazowa. Scenariusz bazowy jest optymistyczny. Czynniki ryzyka to możliwość spowolnienia wzrostu PKB w Polsce silniejszego z uwagi na spowolnienie w

BOŚ Bank: Dane z USA, rozmowy ws. Brexitu w centrum uwagi w tym tygodniu

bieżącym tygodniu zostaną również opublikowane wstępne dane dot. styczniowej inflacji CPI i szacunek flash PKB za IV kw. w 2018 roku w polskiej gospodarce. "Szacujemy, że wskaźnik CPI w styczniu lekko obniżył się do 1,0% r/r. Choć zwyczajowo z początkiem roku jako wyższe należy uznać

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

" Dzisiaj poznaliśmy wstępne dane o PKB Polski w 3kw18. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymało się na wysokim poziomie 5,1%r/r wobec 5,1%r/r w 2kw18. Dane były wyższe (nie niższe) od konsensusu na poziomie 4,7%r/r oraz zbliżone do naszych prognoz na poziomie 4,9%r/r. Nie znamy

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019

przedziale odchyleń od celu. "W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB. Zgodnie z projekcją, w 2019 r. m.in. w wyniku pozostającego poza

BOŚ Bank: Dane z USA, struktura PKB Polski w II kw. w centrum uwagi w tym tyg.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Publikacje danych makroekonomicznych amerykańskiej gospodarki oraz publikacje dot. polskiego PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień będą w centrum uwagi rynków, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,2% wobec szacunków z listopada ub r., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. przewiduje tempo wzrostu PKB na poziomie 3,1%. "Oczekiwane jest

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - W ramach proponowanego przez Komisję Europejską (KE) nowego instrumentu odbudowy i zwiększania odporności gospodarek, stanowiącego część pakietu Next Generation EU, Polska może otrzymać maksymalnie 28,96 mld euro, wynika z wyliczeń przedstawionych dzisiaj przez

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,6 pkt proc. do 3,1% wobec szacunków z maja br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została obniżona - o 0,2 pkt proc. do 3,4%. Prognoza na 2018 r. przewiduje

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika CPI pozostaje umiarkowana

, bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego marzec 23 mld CZK 33 mld CZK 14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień 0,3% r/r 0,2% r/r 14:00 Polska Saldo rachunku

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

względnej stabilizacji głównej pary (EUR/USD) w obliczu relatywnie stabilnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy także.  Wzrost polskiego PKB w I kw. bieżącego roku wyniósł 4,7% w ujęciu rocznym. Nawet bardziej imponujący okazał się wzrost w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z wynikami projekcji, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

to spadki cen ropy. Niektórzy ekonomiści szacują, że inflacja w marcu będzie raczej niższa niż w lutym, a w kwietniu może przynieść (przy utrzymaniu bieżącego poziomu cen ropy Brent) wyraźny spadek inflacji, nawet o ok. 1 pkt proc. Według ekonomistów, skalę spadku inflacji ograniczać będą wyższe

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

wzrostem produktywności. Utrzymał się stosunkowo niski poziom wydajności ogółem, dane Eurostatu pokazują, że wydajność pracy w Polsce wynosiła w 2017 r. 75% średniej UE. Nie pociągnęło to za sobą adekwatnego wzrostu cen produktów i usług polskich firm (o czym świadczy brak inflacji cen producentów), a

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

większe ryzyko globalnego spowolnienia, ale to uderzy w polską gospodarkę dopiero gdy recesja niemieckiego przemysłu zacznie silniej przekładać się na popyt wewnętrzny gospodarki niemieckiej i europejskiej. W bieżącym 3kw19 spodziewamy się nieco niższego tempa wzrostu (4,1-4,3%r/r). Rozszerzenie programu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. "W ocenie Rady, bieżące dane oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z projekcją, w horyzoncie

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

PKB w Polsce obniży się i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wzrosnąć i ukształtować się na poziomie 2,5%. W ocenie NBP, zarysowane tendencje są zbieżne z obecnymi oczekiwaniami dotyczącymi przebiegu procesów makroekonomicznych w przyszłym roku

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

nieco poniżej założeń lipcowej rundy prognostycznej. W horyzoncie bieżącej projekcji przewiduje się, że dynamika PKB będzie dalej stopniowo obniżać się, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury w gospodarkach głównych parterów handlowych Polski. W tym samym kierunku będzie

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

eskalacja epidemii ASF w Chinach skutkująca wzrostem krajowych cen mięsa i wędlin. "W dalszym horyzoncie projekcji ograniczająco na dynamikę cen konsumenta, oprócz wspomnianej wcześniej jedynie umiarkowanej inflacji u głównych partnerów handlowych Polski, będzie oddziaływała wysoka konkurencja w

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego. "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się temat wzrostu PKB. Jednocześnie według aktualnych prognoz w

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

wkład przemysłu we wzrost PKB w drugim kwartale br. będzie jeszcze wyższy niż w pierwszym, co utrzyma dynamikę PKB nadal na relatywnie wysokim poziomie" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Mocne dane o produkcji za maj pokazują, że wciąż polski przemysł opiera się

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien obniżyć się do 3,2% w 2020 roku, poinformował ISBnews członek zarządu Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. W tym roku pozytywnie powinien zaskakiwać eksport usług, ale w najbliższych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

%. W raporcie z lipca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,6% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,5% w 2020 r. "Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się uwzględnienie danych o rachunkach narodowych za II kw. br. oraz

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

., uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Jesteśmy nadal ostrożnie optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze. Prognozujemy wzrost PKB na 4,3% r/r w tym roku - jest to niższa niż kwartał temu prognoza, ale wyższa niż na początku tego roku. Polska gospodarka jest odporna - naszym zdaniem

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk. "Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w

'Minutes' RPP: Inflacja będzie spowalniać w tym roku

przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając procesy inflacyjne w Polsce, wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w czerwcu br. wzrosła, przy czym wzrost ten wynikał z rosnących cen paliw. Natomiast inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii była niższa niż na początku roku, a

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład eksportu netto do PKB, bo polskie tanie produkty dobrze się sprzedają. Dodatkowo w tym cyklu na wojnach handlowych ucierpiał niemiecki przemysł a mniej popyt wewnętrzny, co pomaga Polsce i regionowi. Za wysokim wkładem eksportu netto stoi także nieco słabszy

BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu uwaga rynków skupiona będzie na sygnałach płynących z banków centralnych, a z kolei w Polsce inwestorzy będą oczekiwać na ostateczny szacunek czerwcowej inflacji wraz z pełną strukturą oraz na majowe dane na temat bilansu płatniczego, których

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - czytamy w raporcie.  Analitycy podkreślają, że istnieje umiarkowany potencjał do

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,2% podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,6 pkt wobec oczekiwań z maja - do 3,8%. Z kolei w 2019 r

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; koniunktura gosp. pozostaje pozytywna

; "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

PKB n.s.a. - wst. III kw. 3,3% r/r 3,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. III kw. - 3,6% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego wrzesień -12 mld CZK -0,74 mld CZK

'Minutes' RPP: Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. ukształtowała się na poziomie powyżej mediany prognoz rynkowych (w cenach stałych) i w ujęciu miesięcznym wyraźnie wzrosła. Po publikacji tych danych część ekonomistów rewiduje w górę spadek PKB w II kw. i widzi go poniżej 10

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

sytuację w tym zakresie" - zapowiedziano także. Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz dotyczących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. "Komitet od dłuższego czasu odnotowuje wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym. Jednak wskaźniki takie, jak cena

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub niższy wzrost PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału

MPiT: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 5% w 2019 r.

Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. - z 4,2% do 4,4%. Zgodnie z nimi Polska, wraz z Węgrami (również wzrost o 4,4% PKB), będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE;  - szacunki KE, wg których w bieżącym roku popyt wewnętrzny

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdzie się publikacja struktury grudniowej inflacji w Polsce, natomiast na rynkach globalnych - podpisanie pierwszej części umowy handlowej USA-Chiny, a także publikacje danych, informacje dot. Brexitu, uważają

PKO BP podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,6%

spontaniczny wzrost aktywności zawodowej i imigracji. "Automatyacja i robotyzacja to kolejne wyzwania stojące przed Polską - jak Polska sobie z tym poradzi, a może być trudno" - podkreślił. Ekonomiści banku szacują, że tegoroczny deficyt fiskalny (wg ESA2010) będzie stabilny (-1,9% PKB w 2018

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Niemcy Inflacja HICP - fin. kwiecień   0,1% r/r 08:00 Niemcy Inflacja HICP - fin. kwiecień   0,8% m/m 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst. I kw. 3,4% r/r 4,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. I kw.   1,5% k/k

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. zanotowała dynamikę r/r (w cenach stałych) poniżej konsensusu rynkowego, choć analitycy spodziewają się, że jest to jedynie przejściowe zjawisko. Wskazują, że wysokie poziomy bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika ufności

Przegląd prasy

dla Polski na ten rok do 1,8% z 3,3% --MF podpisał rozporządzenie dot. rozwiązania bufora ryzyka systemowego --Bank Pekao przekaże 5 mln zł na pomoc dla szpitali w walce z koronawirusem --Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg. --Ministerstwo Klimatu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek

- wst. IV kw. -0,4% r/r -0,5% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego grudzień -15 mld CZK -6,72 mld CZK 10:00 Polska PKB s.a. - wst. IV kw. - 0,9% k/k 10

Emilewicz: Oczekujemy łagodnego wyhamowania wzrostu PKB w br. - do ok. 4% 

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB na poziomie 5,1% w ubiegłym roku oznacza, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji, ale oczekiwane jest łagodne wyhamowanie wzrostu - do ok. 4% w br., wynika z komentarza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

spadku sprzedaży będą więc dążyli do tego, aby w miarę możliwości obronić swoje marże" - czytamy dalej. Jak wynika z przytoczonych w materiale obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), odpowiada za 3,4% PKB w Polsce oraz zapewnia miejsca pracy 0,5 mln osób. Branża ta jest silnie

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. na poziomie 3,5%

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) utrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski na poziomie 3,5% (tj. bez zmian wobec prognozy z listopada ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została utrzymana na poziomie 3,5%. "W całym [2015

Projekt budżetu 2019: Wzrost PKB w 2018-2019 wyniesie po 3,8%, potem spadnie

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r. "Przyjęto, że w 2018 r. realne tempo

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,7% wobec szacunków z lutego br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została podniesiona - o 0,1 pkt proc. do 3,6%. "Perspektywy

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku do 3,2% z oczekiwanych w listopadzie ub. r. 2,8%, podała Komisja w nowej prognozie. W 2016 r. wzrost PKB ma sięgnąć 3,4% (wobec 3,3% oczekiwanych w listopadzie). "Pomimo zewnętrznych

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 4,4% i obniżyli prognozę na rok przyszły do 3,5% z 3,8%. "Oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r (brak zmian w stosunku do poprzedniej

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

bieżących w bilansie płatniczym. W latach 2019-2020 deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, odpowiednio: 1,2% PKB i 1,4% PKB, podało także CIR. "W kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą stopniowo zmierzać w kierunku celu inflacyjnego

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

przedsiębiorców do finansowania faktur, są bez wątpienia długie terminy zapłaty w sytuacji, gdy potrzebne są środki na bieżącą działalność, podano. "W przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, działających w branży budowlanej, transportowej lub usługowej, zupełnie normalnym zjawiskiem jest

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

importu niż eksportu pogłębi deficyt na rachunku handlowym i tym samym na całym rachunku bieżącym. W naszej ocenie, deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 1,4% PKB wobec szacowanych 0,4% PKB w 2018 r." - wskazują analitycy. Analitycy Banku Pekao spodziewają się pogłębienia spadków

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w IX był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Podczas wrześniowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Na posiedzeniu

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

% wobec 5,1% w 2018 r. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Borowski. "Wzrost PKB w naszej ocenie spowolni w 2019 do 3,7

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

najprawdopodobniej pogłębiający się spadek inwestycji w Polsce. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Bieżące dane sugerują szybsze odbicie aktywności w III kw. od naszych dotychczasowych prognoz i najprawdopodobniej także bieżącego konsensusu analityków. Zrewidowaną prognozę

Przegląd prasy

--Eurostat: PKB spadł o 3,6% kw/kw w strefie euro, w UE o 3,2% w I kw. 2020 r. --Jarosińska-Jedynak: Na walkę z pandemią przeznaczyliśmy 14 mld zł ze środków UE --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep spadły o 5,5% r/r w maju --KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do 1% spadku z 0,5% spadku

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

przejawów słabnięcia gospodarczego i narastającego ryzyka recesji na świecie - wzrost PKB w Polsce przekracza 4%. W dodatku agencje ratingowe oraz instytucje międzynarodowe korygują in plus dotychczasowe prognozy gospodarcze dla Polski". "Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka może bronić

PKO BP: Wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

(przełom 2016/2017) może spowodować, że bez znaczącego przyspieszenia nominalnego wzrostu płac, realna dynamika wzrostu konsumpcji pozostanie poniżej 4%. Komentując prognozę 2,9% wzrostu PKB za rok bieżący, ekonomista wskazał, że "obecne załamanie inwestycji w Polsce jest pewnym zaskoczeniem oraz to

MF:  Polska wypełnia trzy kryteria konwergencji

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Polska wypełnia trzy kryteria konwergencji: stabilności cen, stóp procentowych oraz kryterium fiskalnego, wynika z informacji Ministerstwa Finansów, opublikowanych w Monitorze Konwergencji z UGW. "Bieżące szacunki dotyczące wypełniania przez Polskę

Po odczycie inflacji za kwiecień złoty pozostaje stabilny, ale słaby

niestety na wyższy kurs PLN, który nie zareagował na dane o inflacji. Dziś rano inflacja w Polsce znowu zaskoczyła analityków. Według wstępnych danych za kwiecień miesięczna inflacja konsumencka CPI miała spaść o 0,2%, ale odczyt pokazał 0%, co oznacza wzrost cen o 3,4% r/r. Złoty generalnie nie

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r w III kw.

z przeciętnymi cenami mieszkań okazuje się, że siła nabywcza zatrudnionych utrzymuje się na podobnym poziomie od 5 lat, pomimo 28% średniego nominalnego wzrostu cen lokali w największych aglomeracjach Polski. Popyt wspierają dodatkowo niskie stopy procentowe i silna gospodarka, wymieniono w

Firmy na rządowych kroplówkach. Ile za "tarcze antykryzysowe" zapłacą podatnicy i konsumenci?

relacji długu do PKB było pięć lat – mówi prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC. Na pytanie, dlaczego w pandemii jest drożej, choć powinno być taniej, odpowiada: – Fundamentalnie powinno być taniej, ale nie jest, bo popyt jest mniejszy. Poza tym rosną ceny, głównie energii

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. 0,3% k/k 0,2% k/k 10:00 Włochy PKB - wst. IV kw. 1,2% r/r 0,9% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego grudzień 1,3 mld CZK 12,42 mld CZK 10:00 Polska PKB

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w X był wniosek o obniżkę stóp, został odrzucony

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Na posiedzeniu

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

roku. Konsumpcja, przy hamujących w gospodarce inwestycjach, pozostanie w kolejnych kwartałach filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Należy jednak oczekiwać, że jej tempo wzrostu będzie w roku przyszłym wolniejsze niż w roku bieżącym. Tym samym dynamika PKB znajdzie się na poziomie niższym niż w 2019