pkb w cenach bieżących polski

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,0% w 2014 r.

Warszawa, 04.11.2014 (ISBnews) - Komisja Europejska obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,0% z oczekiwanych w maju br. 3,2% (wobec 2,9% prognozowanych w lutym), podała Komisja w nowej prognozie. W 2015 r. wzrost PKB ma sięgnąć według KE 2,8% (wobec 3,4% oczekiwanych w maju

PKO BP: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w całym 2015 r., w II półroczu - nawet 4,5%

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski będzie przyspieszał i w całym bieżącym roku wyniesie 3,6% (wobec 3,3% w ub.r.), zaś w II półroczu może sięgnąć nawet 4,5%, prognozuje PKO Bank Polski. "Spodziewamy się dobrego roku 2015, dynamika PKB wyniesie 3,6%, ale w

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

. przyszłego roku. Wcześniej w maju br. Komisja Europejska zarekomendowała zniesienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski, dostrzegając tym samym dostosowanie fiskalne, które miało miejsce w ostatnich latach. Deficyt sektora rządowego i samorządowego obniżył się w 2014 r. do 3,2% PKB, a po korekcie

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% i 3,0% w 2016 r. "Od publikacji projekcji listopadowej, GUS opublikował szacunek PKB za III kw. 2014 r. oraz cały 2014 r., sporządzony po raz pierwszy zgodnie z nowym standardem metodycznym Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB

będzie także prognozowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Dyskutując na temat koniunktury w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. nieznacznie spowolnił, kształtując

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,1 proc. W IV kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) - według danych GUS - wzrósł realnie o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

województwo świętokrzyskie. Niewielki produkt krajowy brutto wytwarzany w tym regionie (2,4 proc. krajowego PKB w 2013 r.) zmalał w stosunku do 2012 r. o 0,2 proc. (to dane liczone w cenach bieżących). Pozostałe polskie regiony były na plusie. Najdynamiczniej rosły Wielkopolska (4,8 proc.), podkarpackie (4,7

Państwo słabo pomaga. Inaczej jest na Wyspach Brytyjskich.

Państwo słabo pomaga. Inaczej jest na Wyspach Brytyjskich.

proc. - mówi Prajsnar. Zwraca on też uwagę na udział bezpośrednich wydatków mieszkaniowych budżetu w PKB. W 1995 r. ten udział przekraczał 0,80 proc., a obecnie wynosi tylko 0,09 proc. - Tak duża zmiana wynika z faktu, że przez dwadzieścia lat produkt krajowy brutto w cenach bieżących wzrósł aż

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

. 077 zł), podkarpackim (30 tys. 706 zł) i lubelskim (30 tys. 477 zł). GUS poinformował, że w 2013 r. prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu do 2012 r. Największy wzrost odnotowano w woj. wielkopolskim - o 4,8 proc., a najmniejszy w woj. śląskim - o 1

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. maj - 7,4% r/r 14:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa maj - 8,5% r/r 14:00 Polska Produkcja przemysłowa maj 4,1% r/r 2,3% r/r 14:00 Polska Ceny

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

prognozy dynamiki cen konsumenta w bieżącym roku przyczynił się głębszy, niż oczekiwano, spadek cen żywności. Wynika on z przedłużającego się utrzymywania wysokiej podaży surowców rolnych na rynku krajowym będącej skutkiem m.in. rosyjskiego embarga oraz krótkiej i łagodnej zimy. Głębszemu spadkowi cen

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

dla Polski.    Według tzw. szybkiego szacunku opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,3% r/r w II kw. 2015 r. wobec 3,6% wzrostu w poprzednim kwartale. Trzynastu

Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc.

28.04. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - W tym roku polskie PKB wzrośnie o 3,4 proc., a w przyszłym o 3,8 proc.; bezrobocie ma wynieść 8,2 proc., a w 2016 r. - 7,6 proc.; deflacja w 2015 r. ma wynieść 0,2 proc. - przewiduje przyjęty przez rząd "Program konwergencji. Aktualizacja 2015". Rząd

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Tegoroczne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,5% (wobec 3,3% w ub.r.), a na dobre wyniki wpłynie przede wszystkim stabilne tempo wzrostu konsumpcji, a także niesłabnąca dynamika inwestycji wspierana przez wciąż wysoką atrakcyjność Polski w tym obszarze

Rząd: wzrost PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., a w 2016 r. - 3,8 proc.

prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych spadnie odpowiednio 2,7 proc. PKB w 2015 r., do 2,3 proc. PKB w przyszłym roku, osiągnie 1,8 proc. PKB w 2017 r. i 1,2 proc. PKB w 2018 r. "Po zakończeniu procedury nadmiernego deficytu Polska zacznie podlegać przepisom części prewencyjnej Paktu

Polska gospodarka przyspiesza, PKB wzrósł w I kw. o 3,5 proc. rdr

gospodarka Polski dobrze weszła w bieżący rok. Wydaje się, że kolejne kwartały powinny przynieść zbliżoną dynamikę wzrostu. Zapowiada się, że będziemy mieli kolejny rok stabilnego i relatywnie wysokiego wzrostu PKB" - ocenił Krześniak. Jego zdaniem w tym roku wzrost PKB powinien utrzymać się na poziomie

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

najniższą notowaną dynamiką cen dla tej kategorii, od kiedy dostępne są porównywalne dane, czyli od lat 90-tych. W bieżącym roku średnia dynamika cen energii będzie nadal ujemna i wyniesie -0,4 proc. Przyczynia się do tego korzystna zmiana taryf w ubiegłym i bieżącym roku dla energii elektrycznej i gazu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

10:00 Polska Stopa bezrobocia listopad 11,3% 11,3% 10:30 Wielka Brytania    PKB s.a. - fin. III kw

PiS gra budżetem

PiS gra budżetem

wydatki państwa (nie tylko budżetu centralnego, ale też ZUS, samorządów i rozmaitych państwowych agencji i funduszy) mogą rosnąć nie więcej niż nominalny (czyli liczony w cenach bieżących) wzrost PKB. Jeżeli zaś dług publiczny przekracza 43 proc. (a to ma miejsce obecnie i w najbliższych latach), wydatki

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,4%, za 2013 r. - bez zmian: 1,7%

2013 r. nie zmieniła się wobec wcześniejszych publikacji. GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1 728 676,6 mln zł (w cenach bieżących) w 2014 r. wobec 1 662 678,1 w 2013 r. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB wyniosła odpowiednio: 1 724 723,0 mln zł wobec 1 662

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

najnowszego raportu NBP o sytuacji gospodarczej krajów regionu.  Przyspieszyła dynamika PKB w największych gospodarkach regionu, czyli w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Z kolei w Bułgarii, Rumunii i Słowenii tempo wzrostu PKB się obniżyło, ale wciąż pozostało wyższe niż w 2013 r. Recesja nadal

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce. W kierunku zmniejszenia

GUS: Wzrost PKB wg nowej metodologii ESA2010 wyniósł 1,7% w 2013 r.

absolutny produktu krajowego brutto (wartość PKB wyrażona w cenach bieżących) waha się od +0,1 % do +1,7%. Największą zmianę poziomu absolutnego zanotowano w 2013 r. - wzrost o 26.306 mln zł, najmniejszą zaś w 2008 r. – wzrost o 1.814 mln zł, zaznaczył Urząd. W ujęciu nominalnym PKB Polski w 2013 r

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

 na poziomie (średnio) 59,75 mln euro wobec 127 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu.   Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dane o bilansie płatniczym potwierdzają równowagę makroekonomiczną polskiej gospodarki. Łączne saldo rachunku bieżącego i

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

13.02. Warszawa (PAP) - PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) - według tzw. szybkiego szacunku wzrósł w IV kwartale realnie o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wobec 3,3 proc. w poprzednim - podał w piątek GUS. Ekonomiści

Wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż w 2014 r. wg analityków

, pomimo poprawiających się perspektyw zewnętrznych, dynamika PKB w całym 2015 r. nie musi wyraźnie przekroczyć poziomu 3,0% r/r." - analitycy BOŚ Banku "Po tym jak polska gospodarka nieznacznie wyhamowała pod koniec poprzedniego roku, na początku 2015 r. tempo wzrostu utrzyma się na poziomie

JP Morgan: ropa zdrożeje w 2015 r.

analitycy. Ze swej strony JP Morgan spodziewa się mocnego odbicia realnego tempa globalnego PKB do 3-3,5 proc. począwszy od III kw. 2014 r. Obecny okres niskich cen ropy naftowej tłumaczy rosnącą konkurencją o udział w rynku między rafineriami i rozbudową nadmiernej podaży z rejonu Afryki Zachodniej

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) większość członków Rady oceniała, roczna dynamika cen będzie nadal ujemna w najbliższych kwartałach, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

, a nie wyraz podwyższonej niepewności firm odnośnie perspektyw popytowych, zakładamy, że PKB w Polsce w całym 2015 r. wzrośnie o 3,6% (dotychczas zakładaliśmy 3,5%). Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest niepewność odnośnie perspektyw aktywności w polskim przemyśle (ostatnie wyhamowanie

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w środę przez Narodowy Bank Polski, ekonomiści banku centralnego prognozują, że w 2016 r. inflacja wzrośnie do 1,6 proc., a wzrost PKB wyniesie 3,3 proc. NBP zauważył, że w porównaniu z podobnym raportem z lipca br. zarówno oczekiwana dynamika PKB, jak i przyszła

NBP: Inflacja w 2015 r. wyniesie 1,2 proc., PKB wzrośnie o 3,3 proc.

polskiej gospodarki - spodziewają się słabszej koniunktury w strefie euro oraz niższych cen ropy naftowej. Wskazywali ponadto stagnację w strefie euro oraz utrzymującą się niepewność w związku z przedłużającym się konfliktem między Ukrainą a Rosją. "Innym źródłem niepewności jest przyszłe

Minutes: Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

uwagę, że takie działanie może być możliwe po ocenie ewentualnych działań EBC oraz zapoznaniu się z nową projekcją inflacji i PKB, wynika z "minutes", opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Część członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała między innymi,  że w kolejnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

11,5% 11,5% 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego - kwartalne II kw. - -766 mln EUR 14:30 Kanada

Eksport w lutym bardzo wysoki. I aż o 800 mln euro przewyższył import

nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Dane za luty po raz kolejny okazały się bardzo dobre. Nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 116 mln euro. Miesiąc temu było to 37 mln euro. Ale tak samo jak w styczniu główna zasługa leżała po stronie handlu zagranicznego. W styczniu mieliśmy prawie miliard euro

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

Krystiana Jaworskiego, opublikowane we wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia

GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2009 r. 1,7%, po korekcie

Warszawa, 22.09.2010 (ISB) - Wzrost gospodarczy Polski w cenach bieżących wyniósł w 2009 roku 1,7% wobec szacowanych w kwietniu 1,8% (PKB niewyrównany sezonowo w cenach bieżących), poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Początkowo, w styczniu br. GUS szacował wzrost gospodarczy za

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

roczna dynamika wzrostu PKB mogłaby ukształtować się w przedziale 3,2%-3,5% r/r" - analitycy BOŚ Banku  "Szybki szacunek PKB na poziomie 3.5% rok do roku to pozytywna niespodzianka w stosunku do rynkowych oczekiwań wzrostu na poziomie 3,3% rok do roku. Wszystko wskazuje na to, że Polska

Eksperci z PKO BP: poprawa na rynku pracy powinna przełożyć się na wzrost płac

wysokości 0,5 proc. PKB). "To wynika częściowo ze spadku cen ropy, a częściowo z tego, że popyt zewnętrzny na polski eksport jest silny" - ocenił ekonomista. Bodys zaznaczył, że obniżono prognozy związane z przyszłą inflacją, co w dużej mierze wynika z uporczywie utrzymujących się niskich cen

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 roku

konsumenta w bieżącym roku, w kolejnych dwóch latach ścieżka inflacji CPI będzie kształtować się na wyższym poziomie niż oczekiwano w rundzie marcowej" - czytamy w raporcie. Do korekty w dół prognozy dynamiki cen konsumenta w bieżącym roku przyczynił się głębszy niż oczekiwano spadek cen żywności

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

29.09. Warszawa (PAP) - Według europejskiej metodologii ESA2010 oraz po doliczeniu czarnej strefy w ub.r. polski PKB wzrósł o 1,7 proc. wobec 1,6 proc. wyliczonych według poprzedniej metody - podał w poniedziałek GUS. Największy wkład do PKB z nielegalnej działalności miał narkobiznes. Jak

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

07.07. Warszawa (PAP) - W tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6 proc., a w 2016 r. PKB urośnie o 3,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 0,2 proc., a w przyszłym 1,4 proc. Z lipcowego raportu o

Gomułka: założenia do projektu budżetu nie budzą zasadniczych wątpliwości

, tegoroczny poziom PKB porównujemy z dość niskimi poziomami w odpowiednich kwartałach ubiegłego roku. "W przyszłym roku będziemy porównywać ten wskaźnik z wysokimi poziomami bieżącego roku. Tzw. efekt wysokiej bazy może nieco obniżyć tempo wzrostu PKB w 2016 roku" - tłumaczył. Gomułka ocenił, że

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Monika Kurtek. "Zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie należy spodziewać się, aby kolejne miesiące przyniosły istotne zmiany kierunków, w jakich ceny tych towarów ostatnio podążały. W związku z tym przesądzone jest utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym kwartale br. i

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

komentarze analityków: "W pierwszym kwartale bieżącego roku tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w końcu 2014 r., w kolejnych kwartałach natomiast można oczekiwać delikatnego przyspieszania tempa wzrostu polskiej gospodarki" - główny

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

środków unijnych w 2015 r., PKB Polski wzrósłby zaledwie o 0,5 proc., zamiast prognozowanych 3,3 proc. Każde dodatkowe 10 mld zł wykorzystanych środków unijnych daje w 2015 r. dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości ok. 0,4 pkt. proc. Rok 2015 ma szansę być rekordowy pod względem wykorzystania środków

Tania ropa nie wszystkich cieszy. Popyt napędza niskie ceny

sankcje. Budżet na rok bieżący został przygotowany przy założeniu, że baryłka ropy Ural kosztuje średnio 60 dol., a deficyt wyniesie 3,7 proc. PKB. Średnia cena ropy będzie niższa, więc deficyt się zwiększy. Zdaniem analityków największego banku rosyjskiego banku - Sberbanku - Rosję czeka recesja także w

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych. Zakłada się, że duże znaczenie dla kształtowania się kursu walutowego będzie miał ostatni z wymienionych

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

'Minutes': RPP oczekuje wzrostu PKB i inflacji niższych niż w lipcowej projekcji

Rady – pozostanie zbliżony do obserwowanego na początku bieżącego roku. Niższy niż przewidywano w lipcowej projekcji wzrost PKB sugeruje przede wszystkim słabsza koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki. Członkowie Rady podkreślali ponadto, że w kierunku ograniczenia dynamiki krajowej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

listopad   - - -1% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad   - -1,1% r/r -1,2% r/r 14:30 USA Inflacja CPI listopad  

Dzięki transformacji polskie PKB dwukrotnie wzrosło

kwotę 10 tys. dol. na głowę udało się nam przekroczyć dopiero w 1997 r. Kolejne lata, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, przynosiły coraz szybszą poprawę. W 2012 r. PKB na głowę osiągnęło 18,3 tys. dol. (dane w cenach stałych z 2005 roku). Polskiej gospodarce pomogło otwarcie na świat i co za tym idzie

Kawalec: Projekt euro okazał się błędem. Warto się z tego wycofać

niż w Grecji, lecz sytuacja w tych krajach jest również nie do pozazdroszczenia. W 2014 r., po kilku latach recesji, gospodarka Hiszpanii odnotowała wzrost, kraj osiągnął też nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Jednakże PKB w 2014 r. było na poziomie tylko 95 proc. PKB z 2007 r., a dla porównania

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

polskich firmach. W świetle dostępnych danych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak stabilizacja dynamiki PKB w Polsce w III i IV kw. br. na poziomie ok. 3,5%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski "Sierpniowy raport PMI przynosi niepokojące informacje. O ile spadek

NBP: W 2015 r. eksperci spodziewają się wzrostu PKB o 3,4-3,9 proc.

otoczenia zewnętrznego polskiej gospodarki wskazują na rosnące tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro (z 1,4 proc. w br. do 1,8 proc. w 2017 r.) oraz stopniowy wzrost cen ropy naftowej (od 62 dol. za baryłkę w 2015 r. do 78 dol. w 2017 r.)" - czytamy w raporcie. Wśród dodatkowych czynników

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

- Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r. dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

;Powodem, dla którego mamy obecnie deflację, jest przede wszystkim spadek cen żywności, co nie jest tak bardzo szkodliwe dla dochodów budżetowych" - zaznaczył. Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku

Przegląd prasy

Vantage Development za 59,5 mln zł --Inpro sprzedało 39 mieszkań w styczniu, liczy na sprzedaż 500 w całym roku --Orange Polska: Sprzedaż energii to element przyszłego 'Inteligentnego Domu' --Ceny importu w USA spadły o 2,8% m/m w styczniu --Orange Polska zakłada zwiększenie zasięgu LTE do 78

Na GPW oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews/ City Index) - Obecny trend na najważniejszym indeksie GPW nie jest dynamiczny, a ceny oscylują przy tegorocznych maksimach, niejako czekając na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej. Ostatnie dni na WIG20 nie są nad wyraz emocjonujące

Słabszy styczeń w gospodarce. RPP zetnie stopy?

ubiegłego roku - wzrost wyniósł 0,1 proc. Tutaj jednak nie da się narzekać na niechęć konsumentów do wydawania pieniędzy. Ten wynik jest bowiem liczony w cenach bieżących, czyli nie uwzględnia tego, co się działo z inflacją w ciągu tego roku. Gdy GUS policzył dynamikę sprzedaży w cenach stałych, to okazało

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem nierównowagi finansów publicznych. Zakłada się, że duże znaczenie dla kształtowania się kursu walutowego będzie miał ostatni z

Ceny rosną wolniej, inflacja pojawi się dopiero pod koniec roku wg analityków

moment ten odsuwa się w czasie – najnowsze spadki cen ropy nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia na stacjach paliw. Sądzimy, że także pozostałe miesiące bieżącego kwartału przyniosą stabilizację inflacji i dodatnie wartości inflacja osiągnie dopiero w końcówce roku. Postępujące ożywienie

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

2014 r. W wyniku wyraźnego ograniczenia presji kosztowej, także prognoza inflacji bazowej kształtuje się poniżej ścieżki z projekcji listopadowej. Ma to związek z istotnie niższymi w bieżącej projekcji cenami dóbr importowanych (nie tylko surowców energetycznych), do czego przyczyniło się obniżenie

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Wskazał, że zgodnie z obecnymi szacunkami rządu w zeszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,4 proc. Poinformował, że z danych MF wynika, iż deficyt budżetu w zeszłym roku był ponad 17 mld zł niższy od zaplanowanego w ustawie i wyniósł poniżej 30 mld zł

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku. Tym samym PKB w cenach bieżących powinno wynieść 1 bln 771,2 mld zł (1 bln 693,6 mld zł w br.) Ministerstwo finansów założyło ponadto, że w latach 2016-2018 PKB wzrost gospodarczy

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

OECD obniża prognozy dla światowej gospodarki, ale podnosi dla Polski

upowszechnianiem nowości technologicznych. "Wzrost inwestycji jest potrzebny, by pchnąć gospodarki na ścieżkę przyspieszonego wzrostu" - napisano w raporcie. W czerwcowym raporcie OECD podniosła prognozy dla polskiej gospodarki. Obecnie ekonomiści OECD szacują, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy

Słabe dane z gospodarki. Ożywienie nie tak oczywiste, jak się wydawało?

dodatek nasze zakupy w sklepach też były mizerne. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących (czyli w ujęciu wartościowym) spadła o 1,5 proc. Tylko niewielkim pocieszeniem jest to, że tak naprawdę kupowaliśmy więcej niż rok temu, a za spadek wartości odpowiada spadek cen. Realny wzrost sprzedaży wyniósł 1,5

BŚ: w 2015 r. Europa Środkowa powinna się stabilnie rozwijać

Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących podregionów UE, pomimo nieco spowolnionego wzrostu w krajach takich, jak Węgry" - zauważył. Thomas zwrócił uwagę, że Europa Środkowa jest importerem energii, więc spadek cen paliw powinien korzystnie wpłynąć na konsumpcję. Jego zdaniem region w 2015 r

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

koniunktury w Zachodniej Europie i rosyjskiego embarga na unijną żywność, polski eksport osłabł jedynie nieznacznie, a ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego spadł do -1,6 pkt proc. z -1,9 pkt proc. w II kwartale bieżącego roku. Główną siłą napędową pozostał popyt krajowy, a w

Na rynku walutowym wciąż niepokój związany z Grecją i konfliktem na Ukrainie

istotniejszych publikacji warto pamiętać o sprzedaży detalicznej w USA, która w poprzednim miesiącu negatywnie zaskoczyła inwestorów. W piątek natomiast poznamy wstępne dane na temat PKB oraz inflację w Polsce. "O ile dynamika PKB nie powinna być zaskoczeniem, o tyle dalsze spadki cen ropy mogą pogłębić

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. była wyższa o 3 proc.; wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4 proc., a w budownictwie wzrosła

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

? Tematem panelu było też zagadnienie, czy indeks WIG30 jest zwierciadłem polskiej gospodarki (wszystkie wymienione spółki należą do tego prestiżowego wskaźnika). Czy kondycja spółek giełdowych i ich notowania są powiązane ze wzrostem PKB? W ostatnim kwartale widać bowiem ożywienie. PKB Polski rośnie w

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki" - wskazał bank centralny. Część członków RPP zwracała również uwagę, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem zwiększa ryzyko umocnienia kursu złotego, co z kolei opóźniałoby powrót inflacji do celu. Niektórzy

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

mogą okazać się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

mogą okazać się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

wydłuża co stanowi duży dyskomfort dla RPP, choć należy pamiętać, że jej źródła tj. spadki cen paliw i żywności, pozostają poza wpływem działania RPP. Cięcie stóp procentowych w marcu jest zatem wysoce prawdopodobne. Pytanie otwartym pozostaje skala cięcia. Podtrzymujemy naszą ocenę, iż polska gospodarka

Dane makroekonomiczne: Europa już wychodzi z kryzysu. Polska też?

niespotykana. Oprócz silnego eksportu dobrą wiadomością jest wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. Bilans obrotów bieżących pokazuje, ile pieniędzy wpływa i wypływa z Polski. Długoterminowo, jako kraj na dorobku, mamy deficyt w tym rachunku. Im jest on większy, tym równowaga zewnętrzna bardziej

NBP: polski system finansowy jest stabilny

." - napisano w raporcie. NBP podkreślił, że poprawiła się również równowaga zewnętrzna Polski, a w I kw. 2015 r. odnotowano po raz pierwszy od 1995 r. nadwyżkę na rachunku bieżącym bilansu płatniczego (w wysokości 2,2 mld euro). Autorzy opracowania zauważyli, że nie było nierównowag na rynku

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

Polski wzrósłby zaledwie o 0,5 proc., zamiast prognozowanych 3,3 proc. Każde dodatkowe 10 mld zł wykorzystanych środków unijnych daje w 2015 r. dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości ok. 0,4 pkt. proc. Rok 2015 ma szansę być rekordowy pod względem wykorzystania środków unijnych z perspektywy

DNB oczekuje szybkiego wzrostu ochrony zdrowia i części samochodowych w 2015 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - DNB Bank Polska oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów branży ochrony zdrowia w 2015 roku. W szybkim tempie rozwijać się będzie polski sektor motoryzacyjny. Z kolei sektor teleinformatyczny, handel i branża spożywcza zanotują stagnację, poinformował prezes

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

zmierzał do stopniowego osiągnięcia celu inflacyjnego i - w przeciwieństwie do wielu banków centralnych na świecie - ciągle dysponuje pełną gamą instrumentów polityki monetarnej - powiedział. - Zatem, chociaż w trzecim kwartale niewykluczony jest spadek cen w ujęciu rok do roku, to pułapka deflacji Polsce

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., była wyższa o

Spokój po wyborach

sobie sprawę, że koniunktura w Polsce zależy bardziej od wytrzymałości strefy euro czy decyzji największych banków centralnych świata niż od tego, kto będzie patrzeć na żyrandol w Pałacu Prezydenckim. Na razie widzą, że koniunktura się rozpędza i na koniec roku wzrost PKB może sięgnąć 4 proc

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

W komentarzu z piątku, bank uznaje, że dekoniunktura w przemyśle wytwórczym jest dużym ryzykiem dla polskiego PKB. Zwraca przy tym uwagę, że osłabienie zaznacza się również w budownictwie, usługach (poszkodowanych przez pogarszającą się kondycję rynku pracy) oraz rolnictwie (perspektywa niskich

Lepsze dane o PKB po korekcie. Z czego wzrost? Wciąż z eksportu! Dołują inwestycje

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 rok do 0,9 proc. z 1,6 proc., a na 2014 rok do 2,2 proc. z 2,5 proc. prognozowanych w listopadzie. Ponadto organizacja poinformowała, iż oczekuje, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wyniesie w 2013 roku 3,4 proc. PKB, a w

NCBR: z innowacyjnością polskich firm nie jest tak źle, a ma być lepiej

liczyć u nas na ulgi podatkowe z tego tytułu. Teraz nawet nie opłaca się im wykazywać takich inwestycji, bo nie są one kwalifikowane jako koszty, podobnie jak wydatki bieżące. "Z tego też powodu Polska cierpi w statystykach prowadzonych przez UE, w rankingach innowacyjności gospodarek UE, których

Przegląd prasy

przedstawiciele na rozmowy przyszłych członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) w przyszłym tygodniu Gazeta Wyborcza --Cena emisyjna akcji Wirtualnej Polski wyniesie 32 zł wg nieoficjalnych informacji ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,10% na zamknięciu w czwartek --RN

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

, że w tym roku PKB na głowę po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej osiągnie ponad 70 proc. przeciętnej unijnej. Zaznaczył, że przed przystąpieniem Polski do UE wskaźnik ten wynosił 49 proc. Szczurek zwrócił uwagę, że w tej kadencji Sejmu będzie to ostatni budżet, ale - zapewnił - jego "

Jak chiński smok wyprzedził rosyjskiego niedźwiedzia. Dwa światy

przedsiębiorstw, który jest motorem rozwoju Polski, a także Chin. Chiny takiego problemu nie miały. Startowały z bardzo niskiego poziomu. W 1990 roku 75 proc. Chińczyków mieszkało na wsi. Chiny mogły budować nowoczesny przemysł w szczerym polu. 2. Surowce, czyli nieszczęście Wiele patriotycznych pieśni sławi

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

w czwartek komunikacie. "Prognozy otrzymane w wyniku agregacji opinii ekspertów ankiety wskazują na wyraźny wzrost oczekiwanej dynamiki PKB z 1,4 proc. w 2013 r. do 2,8 proc. w 2014 r. i 3,4 proc. w 2015 r. (...) Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

pod uwagę to, co dzieje się na świecie z cenami ropy naftowej można z całą pewnością stwierdzić, że również w grudniu wskaźnik CPI będzie ujemny i że 2014 rok polska gospodarka zakończy deflacją. Jest także bardzo prawdopodobne że deflacja przeciągnie się do końca pierwszego kwartału 2015 r., a nawet

OECD podtrzymało prognozę wzrostu PKB Polski o 3,9% w 2011 r.

Europejska szacuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski wyniesie w przyszłym roku 3,6% PKB. OECD zwraca też uwagę na wzrost inflacji na początku tego roku, wywołany przez gwałtownie rosnące ceny żywności i energii. "Zacieśenienie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w kierunku

Im bogatszy kraj, tym wyższe ceny mieszkań?

Analitycy Home Broker przyjrzeli się związkowi między cenami mieszkań i domów oraz poziomem PKB. - Co prawda ceny nieruchomości na rynku ustalane są na bieżąco w wyniku gry popytu i podaży, ale siła tych dwóch czynników zależy od wielu innych zmiennych, m.in. od sytuacji makroekonomicznej

Przegląd prasy

największych miastach ustabilizowały się w kwietniu --Top Secret liczy na próg rentowności operacyjnej w br, zysk EBIT w 2016 r. --EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 3,4% w 2015 r. --Cyfrowy Polsat nadal celuje w 1 mln klientów smartDOM, zdynamizuje kontraktowych --Zysk netto Krka

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery