pkb w cenach bieżących polski

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

W tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6 proc., a w 2016 r. PKB urośnie o 3,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 0,2 proc., a w przyszłym 1,4 proc.

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

najnowszego raportu NBP o sytuacji gospodarczej krajów regionu.  Przyspieszyła dynamika PKB w największych gospodarkach regionu, czyli w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Z kolei w Bułgarii, Rumunii i Słowenii tempo wzrostu PKB się obniżyło, ale wciąż pozostało wyższe niż w 2013 r. Recesja nadal

OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 r. o 0,5 pkt proc. do 1,4%

Warszawa, 19.11.2013 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 1,4% w 2013 r., a następnie przyspieszy do 2,7% w 2014 r. i do 3,3% w 2015 r., wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. "OECD Economic Outlook". W maju Organizacja prognozowała, że

Fundusze europejskie podwyższają wzrost gospodarczy Polski

Fundusze europejskie podwyższają wzrost gospodarczy Polski

"Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich tempo wzrostu PKB w 2011 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,5-0,9 p.p., a poziom PKB (w cenach bieżących) był wyższy o od 4,2 proc. do nawet 7,2 proc. Równomierny napływ środków w kolejnych latach zaowocuje

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

07.07. Warszawa (PAP) - W tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6 proc., a w 2016 r. PKB urośnie o 3,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 0,2 proc., a w przyszłym 1,4 proc. Z lipcowego raportu o

Projekt budżetu 2014: Wkład eksportu netto to +0,8 pkt w 2013, -0,1 pkt w 2014

– nakłady brutto na środki trwałe -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 10,6 PKB w cenach bieżących w mld zł 1595,3 1642,9 1721,5 1829,8 1955,6 2089,6 (ISBnews)  

GUS skorygował wzrost PKB za 2012 r. do 2,0%, za 2013 r. - bez zmian: 1,6%

wcześniejszych publikacji. GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1.635.745,8 mln zł (w cenach bieżących) w 2013 r. wobec 1.596.378,5 mln zł rok wcześniej. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB w 2013 r. wyniosła 1.631.764,0 mln zł wobec 1.595.225,4 mln zł rok wcześniej

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

Warszawa, 25.02.2014 (ISBnews) - Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 2,9% z oczekiwanych w listopadzie ub.r. 2,5% (wobec 2,2% prognozowanych w maju i lutym ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. W 2015 r. wzrost PKB ma sięgnąć 3,1% według KE (wobec 2,9

Dzięki transformacji polskie PKB dwukrotnie wzrosło

kwotę 10 tys. dol. na głowę udało się nam przekroczyć dopiero w 1997 r. Kolejne lata, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, przynosiły coraz szybszą poprawę. W 2012 r. PKB na głowę osiągnęło 18,3 tys. dol. (dane w cenach stałych z 2005 roku). Polskiej gospodarce pomogło otwarcie na świat i co za tym idzie

'Minutes' RPP: Dane wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce

Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie Rady podkreślili, że dane miesięczne z początku br. wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce. W szczególności dalej rosła sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, choć wskazywano również na spadek produkcji budowlano-montażowej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

14:00 Polska Produkcja przemysłowa s.a. luty   6,3% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty

GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2009 r. 1,7%, po korekcie

Warszawa, 22.09.2010 (ISB) - Wzrost gospodarczy Polski w cenach bieżących wyniósł w 2009 roku 1,7% wobec szacowanych w kwietniu 1,8% (PKB niewyrównany sezonowo w cenach bieżących), poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Początkowo, w styczniu br. GUS szacował wzrost gospodarczy za

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

- Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r. dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się

Przegląd prasy

, stawia na 'intensywny' rozwój poza Polską --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 13,4% w grudniu --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,8% m/m w grudniu --KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2015 r. --KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o

W nowej perspektywie UE 2014-2020 Polska otrzyma 82,9 mld zł w cenach bieżących

; przeliczenia cen stałych na ceny bieżące. Przyznaną kwotę z funduszy europejskich przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2% w skali roku. "Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. była wyższa o 3 proc.; wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4 proc., a w budownictwie wzrosła

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

? Tematem panelu było też zagadnienie, czy indeks WIG30 jest zwierciadłem polskiej gospodarki (wszystkie wymienione spółki należą do tego prestiżowego wskaźnika). Czy kondycja spółek giełdowych i ich notowania są powiązane ze wzrostem PKB? W ostatnim kwartale widać bowiem ożywienie. PKB Polski rośnie w

Dane o PKB za II kw. pokazują, że gospodarka odbija od dna wg analityków

Warszawa, 14.08.2013 (ISBnews) - Zgodne z oczekiwaniami wstępne dane o PKB za II kw. br. (0,8% wzrostu r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo) stanowią potwierdzenie, iż polska gospodarka najgorsze ma już za sobą, a kolejne kwartały powinny przynieść dalsze stopniowe przyspieszenie wzrostu

W nowej perspektywie UE 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro (aktualizacja)

; przeliczenia cen stałych na ceny bieżące. Przyznaną kwotę z funduszy europejskich przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2% w skali roku. "Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

zmierzał do stopniowego osiągnięcia celu inflacyjnego i - w przeciwieństwie do wielu banków centralnych na świecie - ciągle dysponuje pełną gamą instrumentów polityki monetarnej - powiedział. - Zatem, chociaż w trzecim kwartale niewykluczony jest spadek cen w ujęciu rok do roku, to pułapka deflacji Polsce

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., była wyższa o

Dane makroekonomiczne: Europa już wychodzi z kryzysu. Polska też?

niespotykana. Oprócz silnego eksportu dobrą wiadomością jest wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. Bilans obrotów bieżących pokazuje, ile pieniędzy wpływa i wypływa z Polski. Długoterminowo, jako kraj na dorobku, mamy deficyt w tym rachunku. Im jest on większy, tym równowaga zewnętrzna bardziej

GUS: Wzrost PKB sięgnął 1,6% r/r w 2013 r., przy spadku popytu krajowego o 0,2%

narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2013 r. wyniosła 18,4 %, wobec 19,1 % w 2012 r." - czytamy dalej w komunikacie. Czternastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w 2013 roku wyniósł średnio

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się

Lepsze dane o PKB po korekcie. Z czego wzrost? Wciąż z eksportu! Dołują inwestycje

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 rok do 0,9 proc. z 1,6 proc., a na 2014 rok do 2,2 proc. z 2,5 proc. prognozowanych w listopadzie. Ponadto organizacja poinformowała, iż oczekuje, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wyniesie w 2013 roku 3,4 proc. PKB, a w

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

GUS opublikuje 30 bm. będą zdaniem banku ważną wskazówką dla członków RPP.Jeśli jego prognoza wzrostu PKB o 0,2-0,3 proc. kdk za II kw. potwierdzi się, to BNP Paribas nie wyklucza redukcji podstawowych stóp procentowych NBP przed końcem br.Bank przewiduje, że polski PKB wzrośnie średnio o 2,4 proc. w

Początek tygodnia przyniósł wzrosty na giełdzie, ale WIG20 musi pokonać 2425 pkt

, że fundusze będą musiały upłynnić aktywa i przekazać środki do ZUS, a to wpłynie negatywnie na polską giełdę gdzie OFE mają spore udziały w spółkach, nie tylko tych notowanych w indeksie WIG20. (ISBnews/City Index)

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

podał, że stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem

Przegląd prasy

obrotów bieżących było 1.071 mln euro deficytu w IV kw. 2013 r. --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło do 275,46 mld euro na koniec 2013 r. --NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,5% w marcu --FAMMU/ FAPA: Eksport serów wzrósł o 15% wolumenowo, 23% wartościowo w 2013 r. --Agroliga powiększa

Przegląd prasy

trzyma się mocno, euro w potrzasku --CityFit chce otworzyć 50 klubów fitness w Polsce, zainwestuje 100 mln zł --Global Energy sprzedało 50% udziałów w farmie wiatrowej w Bułgarii za 8,9 mln zł --BIEC: WWK wzrósł o 1,3 pkt; zapowiada wyższe tempo wzrostu PKB --Stock zwiększył udział w polskim

Deficyt na rachunku C/A spadł w VI do 1,9% PKB, najniżej od 1995 r wg analityków

. Choć można stawiać przypuszczenia, że polska gospodarka stała się mniej importochłonna, sądzimy jednak, że podstawową przyczyną wciąż niskiego importu jest początkowa faza ożywienia - w czerwcu mogliśmy mówić zaledwie o jego sygnałach. Z tego powodu sądzimy, że dynamika PKB (pierwsze szacunki już w

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Im bogatszy kraj, tym wyższe ceny mieszkań?

Analitycy Home Broker przyjrzeli się związkowi między cenami mieszkań i domów oraz poziomem PKB. - Co prawda ceny nieruchomości na rynku ustalane są na bieżąco w wyniku gry popytu i podaży, ale siła tych dwóch czynników zależy od wielu innych zmiennych, m.in. od sytuacji makroekonomicznej

OECD podtrzymało prognozę wzrostu PKB Polski o 3,9% w 2011 r.

Europejska szacuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski wyniesie w przyszłym roku 3,6% PKB. OECD zwraca też uwagę na wzrost inflacji na początku tego roku, wywołany przez gwałtownie rosnące ceny żywności i energii. "Zacieśenienie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w kierunku

Przegląd prasy

' --Ceny importu w USA spadły o 0,6% m/m w listopadzie --Fitch: Deficyt 'general government' Polski spadnie do nieco ponad 3% PKB w 2015 --Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 1,4% w 2013 r. --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,7% m/m w listopadzie --Asbis: Sprzedaż tabletów w

Belka: majowa obniżka stóp nie jest początkiem nowego cyklu cięć

centralnego jest przekonany, że polska gospodarka nie powinna już dalej zwalniać. - Jest pytanie, czy to statystyczne zwiększanie się stóp wzrostu PKB będzie wyraźniejsze, ale dla mnie ważniejsza jest jego struktura - czy dalej będzie się pogłębiać flauta inwestycyjna. Najważniejszą rzeczą, którą będziemy

Przegląd prasy

zakończyła split swoich akcji w stosunku 1:5 --Erste: Wzrost PKB Polski przyspieszy do 2,9% w 2014 z 1,4% oczekiwanych w 2013 --Poczta Polska przeprowadza pilotaż sprzedaży ubezpieczeń OC przez listonoszy --Gorenje odpisze 8,83 mln euro w wynikach za 2013 przez upadłość spółki Merkur --Trigon TFI

Deficyt C/A spadł w VII do 1,6% PKB, eksport ciągnie gospodarkę wg analityków

że w ujęciu płynnego roku deficyt na rachunku bieżącym w relacji do PKB spadł po lipcu do ok. 1,6% z 1,8% po Q2 oraz 3,5% w 2012r. Jest więc na bardzo niskim poziomie i nie stwarza zagrożenia dla notowań polskiej waluty" - ekonomiści Banku Millennium. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

reakcja eksportu i importu na prognozowany wzrost popytu w kraju i za granicą" - napisano. "Obecnie saldo handlowe Polski kształtuje się na historycznie wysokim poziomie, ze względu na antycykliczność wkładu eksportu netto do wzrostu w polskiej gospodarce. Oczekuje się, że konsekwencją

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

." - czytamy w raporcie NBP. Słaba polska gospodarka Tegoroczny wzrost PKB w Polsce na poziomie 1,1 proc. jest daleki od oczekiwań. Autorzy raportu precyzyjnie wyjaśniają, dlaczego nasza gospodarka tak wolno się rozwija. - Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym

Projekcja NBP: Inflacja utrzyma się poniżej 2,5% r/r do końca 2015 r.

śmieci oraz wzrost cen żywności" - wskazuje też NBP. W latach 2014-2015, inflacja CPI wzrośnie z uwagi na wyraźnie wyższą, w stosunku do 2013 r., inflację cen energii, podano także. NBP podkreśla, że rewizję prognozy inflacji CPI w górę w bieżącej rundzie prognostycznej w największym stopniu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień   -1,6% 14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii marzec 0,9% r/r 0,9% r/r 14:00 Polska Wynagrodzenie marzec 3,8% r/r 4,0% r/r

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

wytwórczych i z wyższą zyskownością), a także większe napływy kapitału z zagranicy. Polski rząd oczekuje wzrostu PKB o 4,0% w tym i przyszłym roku. Komisja Europejska prognozuje ponadto, że średnioroczna inflacja HICP wyniesie 3,8% w tym roku (wobec 2,7% w 2010 r.), ponieważ wysokie ceny żywności i energii

OECD obcina prognozy dla strefy euro, Polska nadal odporna

budżetowych przez zacieśnianie polityki fiskalnej. OECD twierdzi, że w tym roku Polsce uda się skonsolidować finanse publiczne, ale żeby w 2013 roku zredukować deficyt do 2,2 proc. PKB, Polska musi przeprowadzić dodatkowe reformy oszczędnościowe.

Pomimo lekkiej poprawy nastrojów, złoty pozostaje pod presją sprzedających

Warszawa, 11.03.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Wtorkowy poranek przynosi kontynuację wczorajszego osłabienia złotego w relacji do głównych walut. O godzinie 09:45 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2160 zł, USD/PLN 3,0415 zł, a CHF/PLN 3,4630 zł. To już trzeci kolejny dzień gdy polska waluta

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

zmniejszając presję na kolejne podwyżki stóp. MFW podniósł też prognozę wzrost PKB dla Polski - w tym roku ma to być 4 proc., w 2012 - 3,8 proc. (wcześniej było to 3,8 i 3,6 proc.) - Wzmocnienie konsumpcji krajowej i wysokie ceny surowców znajdą odzwierciedlenie w bilansie obrotów bieżących. Deficyt obrotów

Eksperci: polski przemysł zbliża się do zastoju

przemysłowe obniżały ceny wyrobów gotowych w najszybszym tempie od ponad roku. "Raport PMI potwierdza, że sytuacja za wschodnią granicą pozostaje jednym z głównych ryzyk dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce w 2014 r. Dlatego też pomimo udanego początku roku podtrzymujemy naszą prognozę

Spółki, których akcje mogą dać zarobić. Trzy typy

Orange Polska (dawna TP SA) Najwięksi telekomunikacyjni operatorzy stają w szranki do aukcji częstotliwości w paśmie 800 MHz oraz 2600 MHz, których rozdysponowanie otworzy dalszy etap budowy sieci mobilnego dostępu do internetu w Polsce. Po tym jak w ubiegłym roku dawna Telekomunikacja Polska

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

polityki, która wynika z ich sytuacji gospodarczej. Oczywiście przy założeniu, że kursy dostosowują się elastycznie do zmian sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej. Polska m.in. dzięki osłabieniu złotego przeszła przez kryzys w 2009 r. suchą nogą. Dla wielu osób to argument, żeby nie zamieniać złotego

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

znacząco poniżej 3 proc. PKB. Wydatki państwa będą mogły rosnąć w danym roku o nie więcej niż specjalnie wyliczony wskaźnik. Przy jego wyznaczaniu pod uwagę brany będzie średni wzrost PKB z 8 lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). Tak

W najbliższych dniach możliwe zatrzymanie spadków na GPW

się kupujący, którzy prawdopodobnie znają cenę za ryzyko, którego się podjęli. Styczeń według badań jest dobrym miesiącem dla akcji, mimo to polski rynek niekoniecznie to potwierdza. Uważam, że przełamanie 2400 pkt., a następnie zamknięcie powyżej 2421 pkt. może zachęcić innych inwestorów do kupowania

Jedziemy na hamulcu. W I kwartale PKB rosło, ale tylko o 0,4 proc.

temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się bardziej skłonni do robienia zakupów. Dlatego to

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w III kw. będzie wyższy niż 0,8% r/r w II kw. 2013 r.

;Analizując kształtowanie się koniunktury w Polsce, część członków Rady zwracała uwagę, że ożywienie wzrostu następuje wolniej niż w 2010 r. W znacznym stopniu wynika to z trwale słabszego - w porównaniu z okresem przed globalnym kryzysem finansowym - wzrostu PKB za granicą. Innym czynnikiem ograniczającym

Dodatkowa dziura w budżecie państwa przez inflację

. Jeśli będzie cięcie wydatków, to deficyt się zmniejszy. To, do czego będzie zmierzał rząd, to takie zarządzanie finansami, by po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu [a to może nastąpić w najbliższych miesiącach] nie było ryzyka jej ponownego nałożenia przez Komisję Europejską. Dlatego

Ile potrwa euforia na polskie obligacje

przyczynił się do wzrostu cen obligacji. Powód jest prosty - rentowność 5 proc. na dziesięcioletniej obligacji w Polsce to znacznie więcej niż 1,4 proc. na dziesięcioletniej obligacji niemieckiej. W czerwcu kolejny miesiąc z rzędu wzrosło zaangażowanie zagranicznych inwestorów (nierezydentów) w polskie

Minimalny spadek wartości Barometru Carrefour

bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, spadek wskaźnika inflacji oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika, pomimo odnotowanego spadku, świadczy o

Przegląd prasy

Warszawa, 01.10.2013 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Szef MSZ Francji: Francja chce współpracować z Polską w energetyce jądrowej, jej stanowisko wobec gazu łupkowego pozostaje negatywne --Wzrost PKB przyspieszył do 1,6% r/r w

XTB: Wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 1,3%, w 2014 r. przyspieszy do 2,7%

Warszawa, 17.10.2013 (ISBnews) - Wzrost PKB w bieżącym roku będzie słaby i wyniesie 1,3%, ale z każdym kolejnym kwartałem będzie widoczna poprawa, wynika z szacunków głównego ekonomisty X-Trade Brokers Przemysława Kwietnia. W jego ocenie, dzięki stabilnie wysokim wynikom eksportu, poprawie

DM PKO BP: Indeks WIG na 10-15% plusie w 2014 r., najważniejsza selekcja spółek

Polsce i pierwszy rok, kiedy rządy będą aktywnie stymulowały gospodarki. Wydaje się, że będzie to rok o najwyższym wzroście PKB od kilku lat. Z drugiej strony banki centralne zaczną zacieśniać politykę pieniężną, a w USA hasłem na ten rok jest tempering, co pomimo dobrych perspektyw dla gospodarki może

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

. Szczególnie dobrze wygląda sprzedaż odzieży i obuwia, która była o 19,7% wyższa niż przed rokiem" - ekonomiści Banku Millennium "Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym br. wzrosła o 7,0% r/r, a zatem powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 5,9% r/r i naszej prognozy 6,0% r/r. Dla

Przegląd prasy

Games likwiduje spółkę zależną w Rumunii --Zysk netto CEZ-u spadł r/r do 3,82 mld CZK w III kw. 2013 r. --Mirosław Dobrut zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EuRoPol Gaz --EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,3 pkt do 2,3% w 2014 r. --Zysk netto Protektora spadł r/r do 4,47

Polska - Rosja: kto zwycięży w piłkę, a kto na siłę gospodarki?

w uproszczeniu - wysokości cen) PKB na głowę w Polsce sięgnął w zeszłym roku 20,3 tys. dol., a w Rosji 16,7 tys. dol. W ostatniej dekadzie polska gospodarka rozwijała się średnio w tempie 4,2 proc. rocznie, rosyjska w tempie 4,8 proc. Szala zwycięstwa znowu przechyla się na stronę Rosji. Ale uwaga

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

. Dziś zupełnie inaczej oblicza się wysokość zadłużenia i choć jest ona imponująca, to według Marka Belki, dług Gierka w 1980 r. stanowił 200 proc. ówczesnego PKB. Dzisiejszy dług Polski szacowany jest na 47 proc. PKB. Na razie nic nie wskazuje na to, że jesteśmy na skraju bankructwa. Wzrosła bowiem

Przegląd prasy

tys. wagonów niezbędnych do transportu węgla --Danske Commodities i Neas Energy zamierzają handlować w Polsce gazem wg gazety --MF pożyczy mniej dzięki przejęciu depozytów ZOZ-ów i uczelni Puls Biznesu --Klimaczak z Banku Millennium: Dobiega końca era makdonaldyzacji w polskiej bankowości

Liczby, które zapamiętamy po 2013 roku

obniżenie długu publicznego w Polsce wymyślił były minister finansów Jacek Rostowski. Jeśli zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych ostatecznie wejdą w życie, ZUS zabierze im aktywa warte co najmniej 160000000000 zł (160 mld zł) , czyli ok. 10 proc. PKB. Dzięki temu wydatki państwa na obsługę długu

Tendencja wzrostowa Barometru Carrefour utrzymuje się

sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Przetargi: "śmieciowy" powrót do normy

wyraźnie przyspiesza. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale 2014 roku polski Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,4 procent rok do roku, po wzroście o 2,7 proc. w IV kwartale 2013 roku. To wynik lepszy od oczekiwań analityków, którzy dynamikę PKB w I kw. 2014 szacowali na ok. 3,1 proc. rok

Cała (nie)prawda o szczycie

środki dla Polski powinny być w cenach bieżących (czyli ok. 500 mld zł, co wyjaśniałem powyżej). Pomijam już przy tym, że nie zestawia się kwot w zobowiązaniach z kwotami w płatnościach. I wreszcie nie powinno się zmyślać rządowych prognoz wzrostu PKB w latach 2017-20, bo takie nie istnieją. Jak się tych

'Minutes': RPP uznała we IX, że cięcie stóp w lipcu zakończyło cykl obniżek

;Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 września 2013 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie 2,50%. "Członkowie Rady byli zgodni, że na bieżącym posiedzeniu stopy

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

warzyw (efekt nowalijek). Wyłączając ceny żywności i paliw, inflacja bazowa ustabilizowała się prawdopodobnie na poziomie 0,8% r/r. Potwierdza to, iż dezinflacja w Polsce związana jest z korzystnymi szokami podażowymi, na które polityka pieniężna nie ma wpływu. Tak niski odczyt inflacji w maju oznacza

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 5-6 listopada 2013 r. (komunikat)

; przejściowym  pogorszeniu  nastrojów,  związanym z  niepewnością  dotyczącą polityki fiskalnej w Stanach Zjednoczonych, w ostatnim okresie wzrosły ceny niektórych aktywów finansowych oraz umocniły się waluty krajów wschodzących, w tym złoty. W  Polsce,  dane 

Dane za luty pokazują, że bezinflacyjne ożywienie gosp. postępuje wg analityków

Warszawa, 19.03.2014 (ISBnews) - Choć produkcja przemysłowa wzrosła w lutym nieco wolniej niż oczekiwano, to jej dynamika (i tak wyższa niż w styczniu) potwierdza postępowanie ożywienia gospodarczego, a głębsza niż oczekiwana deflacja cen producentów dowodzi, że wzrost PKB pozostaje wciąż

Przegląd prasy

10,35 mld zł, tj. spadła o prawie 4 mld r/r --JP Morgan obniżył średnioroczną prognozę ujemnego salda obrotów bieżących w Polsce za 2013 r. do -1,5% PKB z -2,0% PKB --Unidevelopment sprzedał 97 mieszkań od stycznia do końca lipca br wobec niespełna 70 w całym ub. roku Parkiet --Libet

'Minutes': Część RPP za podwyżkami stóp nawet przy inflacji poniżej celu

wzroście PKB. "Wskazywali przy tym, że utrzymywanie się inflacji poniżej celu w najbliższym roku będzie nadal w dużym stopniu rezultatem odziaływania czynników pozostających poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej, w tym zakładanej niskiej dynamiki cen energii. W rezultacie, w

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. do 3,5% z 3,4%

prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2009 2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,5 3,9 4,2 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,0 2,8 3,2 4,0 spożycie zbiorowe (zmiana w

Przegląd prasy

. 83,8 mln zł w ŁSSE w Kutnie i Radomsku --Trzyletnia strategia EBOR-u dla Polski: mniej węgla, więcej M&A polskich firm --Kronospan HPL zainwestuje 18 mln zł w Podstrefie Dębica SSE Euro-Park Mielec --Wzrost PKB w USA wyniósł 4,1% kw/kw w III kw. 2013 r. wg finalnych danych --OT Logistics ma

MFW: PKB Polski wzrośnie o 4,0% w 2011 r. i 3,8% w 2012 r.

globalny wzrost cen surowców przekłada się na coraz wyższą inflację CPI, napisał też MFW. Fundusz spodziewa się także wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących do 4,2% PKB w 2012 roku, który jednak w większości zostanie sfinansowany przez wpływy netto z funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji

Przegląd prasy

KGHM, JSW --EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,1 pkt do 2,8% w 2014 r. --GTC: Kwestie formalno-prawne ws. nowych galerii w Warszawie 'w końcowej fazie' --PZU pozytywnie ocenia wyniki za I kw., zwraca uwagę na zdarzenia jednorazowe --Strata netto Atlas Estates wzrosła r/r do 1,71 mln

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0%, PKB w cenach bieżących – 1.619,1 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8%, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł

Czy Unia Europejska rzuci Ukrainie koło ratunkowe?

energetycznej Ukraina będzie musiała się pożegnać z suwerennością. Jeśli chodzi o utratę rynku rosyjskiego, to Polska w 1991 r. znalazła się w bardzo podobnej sytuacji. Zwalniano ludzi, z których część przeszła do małego biznesu, na gwałt szukano zagranicznych partnerów, zawężono profil produkcji. Jakoś daliśmy

Bank of America: PKB Polski wzrośnie o 1,1 proc.

Poprzednia prognoza ekspertów tego banku z maja przewidywała spadek o 1,0 proc. w 2009 r. i wzrost o 1,2 proc. w 2010 r.W komentarzu (Emerging EMEA Economic Weekly) udostępnionym we wtorek napisali, iż Polska uniknie recesji w br. Najnowsze wskaźniki zaufania sugerują ich zdaniem, przyspieszenie

Analitycy Bank of America Merrill Lynch: PKB Polski wzrośnie o 1,1 proc.

Poprzednia prognoza ekspertów tego banku z maja przewidywała spadek o 1,0 proc. w 2009 r. i wzrost o 1,2 proc. w 2010 r.W komentarzu (Emerging EMEA Economic Weekly) udostępnionym we wtorek napisali, iż Polska uniknie recesji w br. Najnowsze wskaźniki zaufania sugerują ich zdaniem, przyspieszenie

Bank of America: Polska będzie rozwijać się wolniej

kryzysu zadłużenia w strefie euro może obniżyć deficyt obrotów bieżących Polski do 4,2 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2012 roku, czyli do najniższego poziomu od pięciu lat. Niższa inflacja i słabszy wzrost gospodarczy będą zaś w przyszłym roku przemawiać za niższym poziomem stóp procentowych

Przegląd prasy

producentów wieprzowiny, którzy ponieśli straty z powodu wykrycia w Polsce ASF, dotyczyło ok. 20 tys. ton żywca --Tusk: Nie ma żadnych sygnałów, że Gazprom ze względu na ten konflikt polityczny na Ukrainie miałby wstrzymać lub ograniczyć dostawy gazu do Polski Parkiet --Asseco Poland podpisało umowę

Przegląd prasy

. wg finalnych danych --IBM zapewni dostęp do podrecznik.edu.pl w modelu chmury obliczeniowej --GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli spadł o 14,2% r/r do 1,17 mld zł w I kw --CBRE: Rola Polski jako centrum logistycznego regionu będzie rosnąć --Polnord powiększył ofertę o 800 lokali w Warszawie

Co zrobić z dziurą w budżecie

Słabsza dynamika gospodarki nie wyjaśnia wszystkich problemów naszego budżetu. W poprzednich latach sytuację finansów państwa ratowała wyższa inflacja. W tym roku ceny w Polsce wzrosną wolniej, niż rząd planował, co jest przyjemne dla naszych portfeli, ale przykre dla portfela ministra finansów

Dane z rynku pracy będą coraz lepsze, konsumpcja wzrośnie wg analityków

koniec pierwszego kwartału. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, przy jednocześnie bardzo niskim wzroście cen towarów i usług w Polsce, jest dla gospodarstw domowych zachętą do coraz śmielszych zakupów i po szacowanym wzroście konsumpcji w pierwszym kwartale o ok. 2.5-3.0%r/r w kolejnych kwartałach

MinGosp oczekuje wzrostu PKB o 5% w I półroczu i ponad 4% w całym 2011 r.

Warszawa, 31.01.2011 (ISB) - Tempo wzrostu gospodarczego Polski w I poł. 2011 roku wyniesie ok. 5%, a w całym roku - ponad 4% wobec 3,8% odnotowanych w ub.r., szacują analitycy Ministerstwa Gospodarki. W ich ocenie, motorami napędowymi gospodarki w tym roku będzie nadal konsumpcja oraz

PKB jeszcze się nie poprawi? Projekt nowelizacji budżetu w lipcu?

wiadomość dla naszych eksporterów. Według Funduszu recesja w strefie euro ma być nawet głębsza, niż prognozował przed kilkoma miesiącami. PKB ma tam spaść w tym roku o 0,6 proc. Nieznacznie słabsze (o 0,1 pkt proc.) ma być też odbicie w 2014 r., które wyniesie 0,9 proc. Kluczowa dla Polski gospodarka

Złoty i euro tracą na wartości z powodu narastającego napięcia w sprawie Syrii

; - dodał. Prognozy mówią o rewizji w górę, więc istnieje kolejny bodziec dla inwestorów zagranicznych, by kupować polską walutę co zresztą działo się już przez jakiś czas i na co wskazują dane o obrocie na rachunku bieżącym. "EUR/USD porusza się w trendzie bocznym, a cena niedługo może

Dane o produkcji wskazują, że odbicie gospodarcze przyspiesza wg analityków

niekorzystnego efektu kalendarzowego i mniejsze liczby dni roboczych niż przed rokiem. Eliminując wpływ wahań sezonowych produkcja wzrosła o 4,4% r/r wobec wzrostu o 3,8% r/r w październiku, co potwierdza, iż polski przemysł znajduje się na ścieżce wzrostowej" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak

Wzrost produkcji będzie coraz szybszy, dynamika PKB pow. 3% w I kw wg analityków

mocy produkcyjnych, wobec 73 procentowego wykorzystania rok wcześniej" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Opublikowane dziś dane można ogólnie podsumować jako nie najgorsze i dające nadzieję na dalsze przyspieszenie tempa wzrostu PKB w pierwszym kwartale br., już do powyżej

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

, na przykład, że gdy świat tkwi w kryzysie, polscy politycy argumentują, że oto nasz kraj: "przez kryzys przechodzi suchą nogą", choć wszyscy wiedzą, że przed kryzysem roczne przyrosty PKB sięgały tu 6 proc., a w czasie jego trwania nastąpił spadek do około 1,5 proc. Przy takiej "

Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 1.480 mln euro w XI - analitycy

nieco wyższej dynamice importu cały czas wspieranego efektami cenowymi (wzrost cen surowców na rynkach globalnych). Przy założeniu powyższych prognoz oraz braku rewizji danych za poprzednie miesiące oczekujemy stabilizacji deficytu w obrotach bieżących w ujęciu dwunastomiesięcznym na poziomie 3,0% PKB

Przegląd mediów

: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -22,6 pkt w styczniu --GUS: PKB wzrósł o 3,8% w 2010 r., lekko powyżej oczekiwań --GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2010 r. 3,8% wobec oczekiwanych 3,7% --NWR podniósł ceny węgla energetycznego na 2011 r. o 13% r/r, koksu - o 23% r/r --Rynek walutowy czeka na dane

'Minutes': Członkowie RPP są nadal zgodni, że inflacja pozostanie podwyższona

świecie, w tym na dalsze ożywienie w krajach rozwiniętych oraz wysoką dynamikę PKB w krajach rozwijających się. "Zdaniem tych członków Rady, wzrost aktywności w gospodarce światowej będzie sprzyjał przyspieszeniu wzrostu PKB w Polsce oraz utrzymaniu wysokiej dynamiki cen surowców na rynkach

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

PKB realny

w cenach rynkowych w okresie bazowym. Realny PKB jest właściwym miernikiem zmian produkcji w czasie (wzrostu gospodarczego), ponieważ zmienia się tylko z powodu zmieniania się rozmiaru fizycznego produkcji krajowej. Wzrost cen bieżących (inflacja) nie ma zatem wpływu na realny PKB.

Gospodarka Polski

odpowiada za wytworzenie 67,3% całego PKB, przemysł 28,1%, rolnictwo 4,6%.Bezrobocie wynosi według Eurostat 8,2%, a według GUS 13,5%.Według danych z 2011 r. 6,7% mieszkańców w gospodarstwach domowych Polski miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski - średniookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który powstał w 1994 roku. Strategię opracował Grzegorz Kołodko przy współpracy z licznym gronem ekspertów m.in. Danutą Hübner i Jerzym Hausnerem. Prezentacja9 czerwca 1994 Grzegorz Kołodko rozpoczął prezentację

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych

Mistrzostwa Polski w boksie 2007

) Łukasz Łojek (Tygrys Elbląg) Mariusz Burzyński (AKS Strzegom) waga kogucia (do 54 kg) Krzysztof Rogowski (PKB Piecobiogaz Poznań) Patryk Cichowski (RMKS Rybnik) Paweł Juszczyk (BKS Hetman Białystok) Sebastian Wołkowski (Tygrys Elbląg) waga piórkowa (do 57 kg) Andrzej Liczik (BKS Hetman

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.