pkb w cenach bieżących polski

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,3%, za 2013 r.- do 1,3%

. Wzrost PKB za 2012 r. został skorygowany w dół o 0,2 pkt proc. do 1,6%, zaś za 2011 r. - w górę o 0,2 pkt do 5%, podano w komunikacie. "Wpływ wprowadzonych zmian na poziom absolutny produktu krajowego brutto (wartość PKB wyrażona w cenach bieżących) waha się od -0,6% do +0,8%" - czytamy w

Dane GUS: Mazowsze motorem całej gospodarki.

. zł. Z danych GUS wynika także, że w 2013 roku prawie wszystkie regiony zanotowały wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu do 2012 roku, z czego największy był on w trzech województwach podkarpackim - o 3,5 proc., podlaskim - 3,3 proc. i wielkopolskim - 3,2 proc. W dwóch regionach nastąpił

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3%, napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu. "Zgodnie z uzasadnieniem do

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

Narodowy Bank Polski przedstawił w poniedziałek na swoich stronach "Raport o inflacji - listopad 2015". Z zawartej w dokumencie projekcji na lata 2015-17, opracowanej na podstawie modelu makroekonomicznego NECMOD (dane do 23 października 2015 r.) wynika m.in., że "tempo wzrostu PKB w

Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.

6,7 6,9 6,3 PKB w cenach bieżących w mld zł 1728,7 1796,5 1888,3 1995,0 2125,3 2263,4   (ISBnews)

Morawiecki: będziemy wspierać polski kapitał

gospodarka dobrze się rozwijała, czego dowodzi wzrost PKB, większy niż w innych krajach regionu. Jednocześnie ten wzrost gospodarczy odbywał się w ramach pewnego modelu, w wyniku którego polska gospodarka znalazła się "w pułapce zadłużeniowej". To zadłużenie to nie tylko luka podatkowa na

Citi Handlowy oczekuje wzrostu stóp proc. o 50 pb w II poł. 2016 r.

. przyszłego roku. Wcześniej w maju br. Komisja Europejska zarekomendowała zniesienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski, dostrzegając tym samym dostosowanie fiskalne, które miało miejsce w ostatnich latach. Deficyt sektora rządowego i samorządowego obniżył się w 2014 r. do 3,2% PKB, a po korekcie

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,3% i 3,0% w 2016 r. "Od publikacji projekcji listopadowej, GUS opublikował szacunek PKB za III kw. 2014 r. oraz cały 2014 r., sporządzony po raz pierwszy zgodnie z nowym standardem metodycznym Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i

'Minutes': Część członków RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB

będzie także prognozowane przyspieszenie wzrostu PKB w strefie euro, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Dyskutując na temat koniunktury w Polsce, członkowie Rady wskazywali, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. nieznacznie spowolnił, kształtując

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,1 proc. W IV kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) - według danych GUS - wzrósł realnie o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o

Nowy rząd pobudzi wzrost gospodarczy? Na razie OECD tnie prognozy

Nowy rząd pobudzi wzrost gospodarczy? Na razie OECD tnie prognozy

Najnowsze cięcie oczekiwań dotyczących naszego rozwoju gospodarczego nadeszło w jesiennym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przyszłym roku wzrost PKB Polski ma wynieść 3,4 proc. - wobec 3,7 proc. prognozowanego w czerwcu. OECD nie różni się jednak w ocenie stanu

BZ WBK: Eksport towarów z Polski sięgnie ok. 50% PKB za 5 lat

Eksportu. "Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w okresie styczeń-lipiec 2015, polski eksport w cenach bieżących wyniósł ponad 422 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oznacza to wzrost o 5,9%. Z kolei eksperci Banku Zachodniego WBK szacują, że pomiędzy 2008 a 2014

NBP: wzrost PKB w latach 2015-17 - 3,4 proc.

. Narodowy Bank Polski przedstawił w poniedziałek "Raport o inflacji - listopad 2015". Z zawartej w dokumencie projekcji na lata 2015-17, opracowanej na podstawie modelu makroekonomicznego NECMOD (dane do 23 października 2015 r.) wynika m.in., że "tempo wzrostu PKB w Polsce będzie kształtować

Państwo słabo pomaga. Inaczej jest na Wyspach Brytyjskich.

Państwo słabo pomaga. Inaczej jest na Wyspach Brytyjskich.

proc. - mówi Prajsnar. Zwraca on też uwagę na udział bezpośrednich wydatków mieszkaniowych budżetu w PKB. W 1995 r. ten udział przekraczał 0,80 proc., a obecnie wynosi tylko 0,09 proc. - Tak duża zmiana wynika z faktu, że przez dwadzieścia lat produkt krajowy brutto w cenach bieżących wzrósł aż

Raiffeisen: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

procentowa NBP wzrośnie do 1,75% we wrześniu 2016 r. Według banku, w chwili, gdy obniżane są prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach, oczekiwania dotyczące krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej pozostają stabilne, choć najważniejsze wskaźniki dla Polski (szacowane tempo wzrostu PKB w 2015 roku

GUS: Mazowsze liderem PKB w Polsce

. 077 zł), podkarpackim (30 tys. 706 zł) i lubelskim (30 tys. 477 zł). GUS poinformował, że w 2013 r. prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu do 2012 r. Największy wzrost odnotowano w woj. wielkopolskim - o 4,8 proc., a najmniejszy w woj. śląskim - o 1

Reklamowe starcie telewizji z internetem

Reklamowe starcie telewizji z internetem

podobnego trendu w Polsce - mówi Jacek Olechowski, prezes IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Spowolnienia uderza w reklamy Ale jak pokazują analizy firmy doradczej KPMG, w latach 2008-14, pomimo wzrostu gospodarczego o 35 proc. (licząc w cenach bieżących), wartość rynku reklamy w Polsce

Złotówka w czwartek nie utrzymała wzrostów ze środy

jednak złoty zachowywał się już zdecydowanie gorzej, znów zbliżając się do poziomu 4,24 zł za euro i 3,93 za szwajcarskiego franka" - uważa ekspert Domu Maklerskiego mBanku Kamil Maliszewski. Podkreślił też, że w piątek inwestorzy poznają ważne dane z punktu widzenia wartości polskiej waluty, m.in

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. maj - 7,4% r/r 14:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa maj - 8,5% r/r 14:00 Polska Produkcja przemysłowa maj 4,1% r/r 2,3% r/r 14:00 Polska Ceny

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

NBP: inflacja niska i daleka od celu, wzrost gospodarczy w górę

prognozy dynamiki cen konsumenta w bieżącym roku przyczynił się głębszy, niż oczekiwano, spadek cen żywności. Wynika on z przedłużającego się utrzymywania wysokiej podaży surowców rolnych na rynku krajowym będącej skutkiem m.in. rosyjskiego embarga oraz krótkiej i łagodnej zimy. Głębszemu spadkowi cen

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

14:00 Polska Produkcja przemysłowa sierpień 6,1% r/r 3,8% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień -2,2% r/r -1,7% r/r 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

najniższą notowaną dynamiką cen dla tej kategorii, od kiedy dostępne są porównywalne dane, czyli od lat 90-tych. W bieżącym roku średnia dynamika cen energii będzie nadal ujemna i wyniesie -0,4 proc. Przyczynia się do tego korzystna zmiana taryf w ubiegłym i bieżącym roku dla energii elektrycznej i gazu

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

dla Polski.    Według tzw. szybkiego szacunku opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,3% r/r w II kw. 2015 r. wobec 3,6% wzrostu w poprzednim kwartale. Trzynastu

Raiffeisen Polbank: Deficyt w handlu zagr. powróci, Chiny na razie bez wpływu

handlowego, a mniejsze dla Polski. "Obecnie jest za wcześnie na to, aby już rewidować w dół prognozy dotyczące wymiany handlowej. Chiny to około 1% naszego eksportu i nawet po uwzględnieniu powiązań pośrednich ich znaczenie dla naszego eksportu nie jest przytłaczające, sięgając według części analiz

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

najnowszego raportu NBP o sytuacji gospodarczej krajów regionu.  Przyspieszyła dynamika PKB w największych gospodarkach regionu, czyli w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Z kolei w Bułgarii, Rumunii i Słowenii tempo wzrostu PKB się obniżyło, ale wciąż pozostało wyższe niż w 2013 r. Recesja nadal

Eksport ma się dobrze i będzie wspierać dalszy wzrost PKB wg analityków

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt w deficyt w C/A w październiku (średnio) ok. 651,1 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 212 mln euro do 979 mln euro deficytu. Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 3% r/r do 15 344 mln euro, zaś import spadł o 2,8% r/r do 14 861 mln euro

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 r.

;Spadek cen surowców energetycznych obniżać będzie krajowe ceny energii także w 2015 r., przy czym korekta ta w największym stopniu dotyczyć będzie cen paliw, które najszybciej reagują na zmiany notowań surowców na rynkach światowych. Głębsze niż oczekiwano obniżenie cen energii w bieżącym roku w dużej

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,4%, za 2013 r. - bez zmian: 1,7%

2013 r. nie zmieniła się wobec wcześniejszych publikacji. GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1 728 676,6 mln zł (w cenach bieżących) w 2014 r. wobec 1 662 678,1 w 2013 r. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB wyniosła odpowiednio: 1 724 723,0 mln zł wobec 1 662

'Minutes': Część RPP nie wyklucza cięcia stóp w kolejnych miesiącach

, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że choć na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe powinny pozostać niezmienione, to w kolejnych miesiącach nie można wykluczyć potrzeby ich niewielkiego

PiS gra budżetem

wydatki państwa (nie tylko budżetu centralnego, ale też ZUS, samorządów i rozmaitych państwowych agencji i funduszy) mogą rosnąć nie więcej niż nominalny (czyli liczony w cenach bieżących) wzrost PKB. Jeżeli zaś dług publiczny przekracza 43 proc. (a to ma miejsce obecnie i w najbliższych latach), wydatki

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce. W kierunku zmniejszenia

JP Morgan: ropa zdrożeje w 2015 r.

analitycy. Ze swej strony JP Morgan spodziewa się mocnego odbicia realnego tempa globalnego PKB do 3-3,5 proc. począwszy od III kw. 2014 r. Obecny okres niskich cen ropy naftowej tłumaczy rosnącą konkurencją o udział w rynku między rafineriami i rozbudową nadmiernej podaży z rejonu Afryki Zachodniej

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

13.02. Warszawa (PAP) - PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) - według tzw. szybkiego szacunku wzrósł w IV kwartale realnie o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wobec 3,3 proc. w poprzednim - podał w piątek GUS. Ekonomiści

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

 na poziomie (średnio) 59,75 mln euro wobec 127 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu.   Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dane o bilansie płatniczym potwierdzają równowagę makroekonomiczną polskiej gospodarki. Łączne saldo rachunku bieżącego i

Wzrost PKB w tym roku będzie wyższy niż w 2014 r. wg analityków

, pomimo poprawiających się perspektyw zewnętrznych, dynamika PKB w całym 2015 r. nie musi wyraźnie przekroczyć poziomu 3,0% r/r." - analitycy BOŚ Banku "Po tym jak polska gospodarka nieznacznie wyhamowała pod koniec poprzedniego roku, na początku 2015 r. tempo wzrostu utrzyma się na poziomie

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w środę przez Narodowy Bank Polski, ekonomiści banku centralnego prognozują, że w 2016 r. inflacja wzrośnie do 1,6 proc., a wzrost PKB wyniesie 3,3 proc. NBP zauważył, że w porównaniu z podobnym raportem z lipca br. zarówno oczekiwana dynamika PKB, jak i przyszła

'Minutes' RPP: Deflacja w ujęciu r/r pozostanie wciąż w najbliższych kwartałach

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Podczas majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) większość członków Rady oceniała, roczna dynamika cen będzie nadal ujemna w najbliższych kwartałach, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP

NBP: Inflacja w 2015 r. wyniesie 1,2 proc., PKB wzrośnie o 3,3 proc.

polskiej gospodarki - spodziewają się słabszej koniunktury w strefie euro oraz niższych cen ropy naftowej. Wskazywali ponadto stagnację w strefie euro oraz utrzymującą się niepewność w związku z przedłużającym się konfliktem między Ukrainą a Rosją. "Innym źródłem niepewności jest przyszłe

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

, a nie wyraz podwyższonej niepewności firm odnośnie perspektyw popytowych, zakładamy, że PKB w Polsce w całym 2015 r. wzrośnie o 3,6% (dotychczas zakładaliśmy 3,5%). Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest niepewność odnośnie perspektyw aktywności w polskim przemyśle (ostatnie wyhamowanie

Na rynku walutowym trwa konsolidacja EUR/PLN w pobliżu 4,40

dynamiki PKB za IV kwartał, wstępne informacje o inflacji za styczeń oraz informacje o grudniowym rachunku obrotów bieżących. Potencjał do zaskoczenia ze strony danych o PKB tym razem ograniczył fakt, że poznaliśmy już wstępne informacje o wyniku polskiej gospodarki za cały rok (wzrost 3,6%), które z dużym

Eksport w lutym bardzo wysoki. I aż o 800 mln euro przewyższył import

nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Dane za luty po raz kolejny okazały się bardzo dobre. Nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 116 mln euro. Miesiąc temu było to 37 mln euro. Ale tak samo jak w styczniu główna zasługa leżała po stronie handlu zagranicznego. W styczniu mieliśmy prawie miliard euro

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

produktu krajowego brutto w 2015 roku wyniesie w Polsce 3,4%, co oznacza, że będzie ono wyższe o 0,1 punktu procentowego niż w roku ubiegłym. W pierwszej połowie 2016 roku prognozowana jest stabilizacja koniunktury - wzrost PKB wynosił będzie 3,4%, czyli tyle samo, co w ostatnim kwartale 2015 roku

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

Krystiana Jaworskiego, opublikowane we wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

29.09. Warszawa (PAP) - Według europejskiej metodologii ESA2010 oraz po doliczeniu czarnej strefy w ub.r. polski PKB wzrósł o 1,7 proc. wobec 1,6 proc. wyliczonych według poprzedniej metody - podał w poniedziałek GUS. Największy wkład do PKB z nielegalnej działalności miał narkobiznes. Jak

Projekcja NBP: wzrost PKB w 2014 r. 3,6 proc.; inflacja 0,2 proc.

07.07. Warszawa (PAP) - W tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6 proc., a w 2016 r. PKB urośnie o 3,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 0,2 proc., a w przyszłym 1,4 proc. Z lipcowego raportu o

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

roczna dynamika wzrostu PKB mogłaby ukształtować się w przedziale 3,2%-3,5% r/r" - analitycy BOŚ Banku  "Szybki szacunek PKB na poziomie 3.5% rok do roku to pozytywna niespodzianka w stosunku do rynkowych oczekiwań wzrostu na poziomie 3,3% rok do roku. Wszystko wskazuje na to, że Polska

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 roku

konsumenta w bieżącym roku, w kolejnych dwóch latach ścieżka inflacji CPI będzie kształtować się na wyższym poziomie niż oczekiwano w rundzie marcowej" - czytamy w raporcie. Do korekty w dół prognozy dynamiki cen konsumenta w bieżącym roku przyczynił się głębszy niż oczekiwano spadek cen żywności

Przegląd prasy

konsumenckiej wzrósł do -7 pkt w styczniu --BM Reflex oczekuje spadku cen oleju napędowego, niewielkich spadków cen benzyny --UOKiK nałożył karę na Tax Care w zw. z łączeniem ubezpieczeń i inwestycji --Dziś rano na złotym lekka korekta zwyżkowa --Eurostat: Dług sektora 'general government' Polski wzrósł do

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Monika Kurtek. "Zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie należy spodziewać się, aby kolejne miesiące przyniosły istotne zmiany kierunków, w jakich ceny tych towarów ostatnio podążały. W związku z tym przesądzone jest utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym kwartale br. i

Wzrost PKB będzie znowu przyspieszać, szczególnie od II kw. wg analityków

komentarze analityków: "W pierwszym kwartale bieżącego roku tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w końcu 2014 r., w kolejnych kwartałach natomiast można oczekiwać delikatnego przyspieszania tempa wzrostu polskiej gospodarki" - główny

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

środków unijnych w 2015 r., PKB Polski wzrósłby zaledwie o 0,5 proc., zamiast prognozowanych 3,3 proc. Każde dodatkowe 10 mld zł wykorzystanych środków unijnych daje w 2015 r. dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości ok. 0,4 pkt. proc. Rok 2015 ma szansę być rekordowy pod względem wykorzystania środków

Wicepremier Morawiecki: Przede wszystkim polski kapitał

Zachodnią, ale ostatnio, według Mateusza Morawieckiego, tempo tej pogoni spadło. Jego zdaniem Polska wpadła też w pułapkę średniego wzrostu. Mamy wysoki deficyt na rachunku bieżącym. To dlatego, że wzrost gospodarczy w ogromnym stopniu opierał się na kapitale zagranicznym, nikt zaś nie dawał nam go za darmo

Belka: sama polityka pieniężna nie przyspieszy wzrostu gospodarczego

nieznacznie ujemna, natomiast w okresie kadencji RPP stopa bezrobocia spadała i sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawiała. Pojawiła się też nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, a Polska jest jednym z krajów UE o najniższym zadłużeniu sektora prywatnego i publicznego. W sektorze bankowym, dodał

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

, wprowadzenie nowych zasiłków i jednoczesne zmniejszenie podatków, choć Rada UE dopiero co zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu, a deficyt wciąż przekracza 3 proc. PKB. Obietnice te są składane w warunkach poważnych wewnętrznych barier dla długofalowego wzrostu polskiej gospodarki, związanych z

Tania ropa nie wszystkich cieszy. Popyt napędza niskie ceny

sankcje. Budżet na rok bieżący został przygotowany przy założeniu, że baryłka ropy Ural kosztuje średnio 60 dol., a deficyt wyniesie 3,7 proc. PKB. Średnia cena ropy będzie niższa, więc deficyt się zwiększy. Zdaniem analityków największego banku rosyjskiego banku - Sberbanku - Rosję czeka recesja także w

Dzięki transformacji polskie PKB dwukrotnie wzrosło

kwotę 10 tys. dol. na głowę udało się nam przekroczyć dopiero w 1997 r. Kolejne lata, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, przynosiły coraz szybszą poprawę. W 2012 r. PKB na głowę osiągnęło 18,3 tys. dol. (dane w cenach stałych z 2005 roku). Polskiej gospodarce pomogło otwarcie na świat i co za tym idzie

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 3 mln euro do 849 mln euro nadwyżki.  Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 1,1% r/r do 13 552 mln euro, zaś import wzrósł o 6,9% r/r do 14 623 mln euro. Według wyjaśnień banku centralnego wyhamowanie

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

- Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r. dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się

Przegląd prasy

wielkopowierzchniowych nie spowoduje wzrostu cen w sklepach w Polsce --Gliński: TVP, Polskie Radio i PAP chcemy przekształcić ze spółek prawa handlowego w narodowe instytucje kultury w pierwszym półroczu 2016 r., a może nawet wcześniej Parkiet --Bezpośredni wpływ zamachu w Paryżu na gospodarkę i rynki finansowe nie

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

;Powodem, dla którego mamy obecnie deflację, jest przede wszystkim spadek cen żywności, co nie jest tak bardzo szkodliwe dla dochodów budżetowych" - zaznaczył. Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku

Kawalec: Projekt euro okazał się błędem. Warto się z tego wycofać

niż w Grecji, lecz sytuacja w tych krajach jest również nie do pozazdroszczenia. W 2014 r., po kilku latach recesji, gospodarka Hiszpanii odnotowała wzrost, kraj osiągnął też nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących. Jednakże PKB w 2014 r. było na poziomie tylko 95 proc. PKB z 2007 r., a dla porównania

Na GPW oczekiwanie na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews/ City Index) - Obecny trend na najważniejszym indeksie GPW nie jest dynamiczny, a ceny oscylują przy tegorocznych maksimach, niejako czekając na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej. Ostatnie dni na WIG20 nie są nad wyraz emocjonujące

Przelewy będziemy odbierać w kiosku? Deklaracja światowego giganta

W 2014 r. wartość transferów pieniężnych z zagranicy do Polski wyniosła 7,5 mld dol., wartość zaś transferów wypływających z kraju - 1,7 mld dol. Najwięcej pieniędzy wpłynęło z Niemiec (2,3 mld dol.), Wielkiej Brytanii (1,3 mld dol.) i USA (1 mld dol.). Z Polski najwięcej pieniędzy płynie na

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Przegląd prasy

Vantage Development za 59,5 mln zł --Inpro sprzedało 39 mieszkań w styczniu, liczy na sprzedaż 500 w całym roku --Orange Polska: Sprzedaż energii to element przyszłego 'Inteligentnego Domu' --Ceny importu w USA spadły o 2,8% m/m w styczniu --Orange Polska zakłada zwiększenie zasięgu LTE do 78

Słabszy styczeń w gospodarce. RPP zetnie stopy?

ubiegłego roku - wzrost wyniósł 0,1 proc. Tutaj jednak nie da się narzekać na niechęć konsumentów do wydawania pieniędzy. Ten wynik jest bowiem liczony w cenach bieżących, czyli nie uwzględnia tego, co się działo z inflacją w ciągu tego roku. Gdy GUS policzył dynamikę sprzedaży w cenach stałych, to okazało

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

polskich firmach. W świetle dostępnych danych najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak stabilizacja dynamiki PKB w Polsce w III i IV kw. br. na poziomie ok. 3,5%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski "Sierpniowy raport PMI przynosi niepokojące informacje. O ile spadek

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 0,8% r/r w październiku br., a w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5%. Prognozy dziesięciu ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 0,4% do 3,9% wzrostu, przy średniej na poziomie 1,93% wzrostu. W

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

2014 r. W wyniku wyraźnego ograniczenia presji kosztowej, także prognoza inflacji bazowej kształtuje się poniżej ścieżki z projekcji listopadowej. Ma to związek z istotnie niższymi w bieżącej projekcji cenami dóbr importowanych (nie tylko surowców energetycznych), do czego przyczyniło się obniżenie

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku. Tym samym PKB w cenach bieżących powinno wynieść 1 bln 771,2 mld zł (1 bln 693,6 mld zł w br.) Ministerstwo finansów założyło ponadto, że w latach 2016-2018 PKB wzrost gospodarczy

Ceny rosną wolniej, inflacja pojawi się dopiero pod koniec roku wg analityków

moment ten odsuwa się w czasie – najnowsze spadki cen ropy nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia na stacjach paliw. Sądzimy, że także pozostałe miesiące bieżącego kwartału przyniosą stabilizację inflacji i dodatnie wartości inflacja osiągnie dopiero w końcówce roku. Postępujące ożywienie

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Wskazał, że zgodnie z obecnymi szacunkami rządu w zeszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,4 proc. Poinformował, że z danych MF wynika, iż deficyt budżetu w zeszłym roku był ponad 17 mld zł niższy od zaplanowanego w ustawie i wyniósł poniżej 30 mld zł

Po szoku S&P, na GPW wrócą obawy dot. globalnej sytuacji i planów rządu

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - ‎‎Gdy inwestorzy otrząsną się po informacji o obniżeniu ratingu Polski, zaczną ponownie zwracać uwagę na kondycję banków w świetle wprowadzonych i planowanych zmian w prawie, a także na sytuację na Wall Street. Technicznie, trudno wskazać

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

Słabe dane z gospodarki. Ożywienie nie tak oczywiste, jak się wydawało?

dodatek nasze zakupy w sklepach też były mizerne. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących (czyli w ujęciu wartościowym) spadła o 1,5 proc. Tylko niewielkim pocieszeniem jest to, że tak naprawdę kupowaliśmy więcej niż rok temu, a za spadek wartości odpowiada spadek cen. Realny wzrost sprzedaży wyniósł 1,5

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

związanymi z tym faktem wyprzedażami w galeriach handlowych. Poczynając od lipca efekty niskiej bazy statystycznej coraz mocniej oddziałują w kierunku wzrostu cen, gdyż bieżące odczyty są porównywane do rozpoczętych w lipcu ub. odczytów deflacyjnych. Dlatego oczekujemy stopniowego przyspieszenia inflacji i

OECD obniża prognozy dla światowej gospodarki, ale podnosi dla Polski

upowszechnianiem nowości technologicznych. "Wzrost inwestycji jest potrzebny, by pchnąć gospodarki na ścieżkę przyspieszonego wzrostu" - napisano w raporcie. W czerwcowym raporcie OECD podniosła prognozy dla polskiej gospodarki. Obecnie ekonomiści OECD szacują, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy

OECD podtrzymało prognozę wzrostu PKB Polski o 3,9% w 2011 r.

Europejska szacuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski wyniesie w przyszłym roku 3,6% PKB. OECD zwraca też uwagę na wzrost inflacji na początku tego roku, wywołany przez gwałtownie rosnące ceny żywności i energii. "Zacieśenienie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w kierunku

BŚ: w 2015 r. Europa Środkowa powinna się stabilnie rozwijać

Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących podregionów UE, pomimo nieco spowolnionego wzrostu w krajach takich, jak Węgry" - zauważył. Thomas zwrócił uwagę, że Europa Środkowa jest importerem energii, więc spadek cen paliw powinien korzystnie wpłynąć na konsumpcję. Jego zdaniem region w 2015 r

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. była wyższa o 3 proc.; wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4 proc., a w budownictwie wzrosła

Na rynku walutowym wciąż niepokój związany z Grecją i konfliktem na Ukrainie

istotniejszych publikacji warto pamiętać o sprzedaży detalicznej w USA, która w poprzednim miesiącu negatywnie zaskoczyła inwestorów. W piątek natomiast poznamy wstępne dane na temat PKB oraz inflację w Polsce. "O ile dynamika PKB nie powinna być zaskoczeniem, o tyle dalsze spadki cen ropy mogą pogłębić

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

? Tematem panelu było też zagadnienie, czy indeks WIG30 jest zwierciadłem polskiej gospodarki (wszystkie wymienione spółki należą do tego prestiżowego wskaźnika). Czy kondycja spółek giełdowych i ich notowania są powiązane ze wzrostem PKB? W ostatnim kwartale widać bowiem ożywienie. PKB Polski rośnie w

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

mogą okazać się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

mogą okazać się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów

Szałamacha zapowiada strategię odbudowy dochodów podatkowych państwa

wolnej podatku. Zaprosiłem je do rozmowy na ten temat w styczniu. Jeśli uda się rządowi uszczelnić system podatkowy, jak to przełoży się wzrost gospodarczy Polski? - Chciałbym, żeby za 3-4 lata Polska rozwijała się w tempie 5-5,5 proc. PKB rocznie. Uważam, że jest to możliwe. To jest tempo, które pozwoli

Dane makroekonomiczne: Europa już wychodzi z kryzysu. Polska też?

niespotykana. Oprócz silnego eksportu dobrą wiadomością jest wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. Bilans obrotów bieżących pokazuje, ile pieniędzy wpływa i wypływa z Polski. Długoterminowo, jako kraj na dorobku, mamy deficyt w tym rachunku. Im jest on większy, tym równowaga zewnętrzna bardziej

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

W komentarzu z piątku, bank uznaje, że dekoniunktura w przemyśle wytwórczym jest dużym ryzykiem dla polskiego PKB. Zwraca przy tym uwagę, że osłabienie zaznacza się również w budownictwie, usługach (poszkodowanych przez pogarszającą się kondycję rynku pracy) oraz rolnictwie (perspektywa niskich

Lepsze dane o PKB po korekcie. Z czego wzrost? Wciąż z eksportu! Dołują inwestycje

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 rok do 0,9 proc. z 1,6 proc., a na 2014 rok do 2,2 proc. z 2,5 proc. prognozowanych w listopadzie. Ponadto organizacja poinformowała, iż oczekuje, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wyniesie w 2013 roku 3,4 proc. PKB, a w

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

wydłuża co stanowi duży dyskomfort dla RPP, choć należy pamiętać, że jej źródła tj. spadki cen paliw i żywności, pozostają poza wpływem działania RPP. Cięcie stóp procentowych w marcu jest zatem wysoce prawdopodobne. Pytanie otwartym pozostaje skala cięcia. Podtrzymujemy naszą ocenę, iż polska gospodarka

Inflacja r/r powróci dopiero w przyszłym roku wg analityków

odreagowania ubiegłotygodniowych spadków wartości złotego" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Listopad przyniósł spodziewane zawężenie deflacji, ale w mniejszej skali niż prognozowano. W głównej mierze przyczynił się do tego najprawdopodobniej wzrost cen żywności oraz paliw w

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., była wyższa o

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

zmierzał do stopniowego osiągnięcia celu inflacyjnego i - w przeciwieństwie do wielu banków centralnych na świecie - ciągle dysponuje pełną gamą instrumentów polityki monetarnej - powiedział. - Zatem, chociaż w trzecim kwartale niewykluczony jest spadek cen w ujęciu rok do roku, to pułapka deflacji Polsce

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

Polski wzrósłby zaledwie o 0,5 proc., zamiast prognozowanych 3,3 proc. Każde dodatkowe 10 mld zł wykorzystanych środków unijnych daje w 2015 r. dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości ok. 0,4 pkt. proc. Rok 2015 ma szansę być rekordowy pod względem wykorzystania środków unijnych z perspektywy

DNB oczekuje szybkiego wzrostu ochrony zdrowia i części samochodowych w 2015 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - DNB Bank Polska oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów branży ochrony zdrowia w 2015 roku. W szybkim tempie rozwijać się będzie polski sektor motoryzacyjny. Z kolei sektor teleinformatyczny, handel i branża spożywcza zanotują stagnację, poinformował prezes

NCBR: z innowacyjnością polskich firm nie jest tak źle, a ma być lepiej

liczyć u nas na ulgi podatkowe z tego tytułu. Teraz nawet nie opłaca się im wykazywać takich inwestycji, bo nie są one kwalifikowane jako koszty, podobnie jak wydatki bieżące. "Z tego też powodu Polska cierpi w statystykach prowadzonych przez UE, w rankingach innowacyjności gospodarek UE, których

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

w czwartek komunikacie. "Prognozy otrzymane w wyniku agregacji opinii ekspertów ankiety wskazują na wyraźny wzrost oczekiwanej dynamiki PKB z 1,4 proc. w 2013 r. do 2,8 proc. w 2014 r. i 3,4 proc. w 2015 r. (...) Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana

Przegląd prasy

wybuduje zakład w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE --EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB strefy euro przyspieszy do 1,6% w 2015 r. --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 3,1% r/r w sierpniu --Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 0,5% m/m w sierpniu --Energa ogłosiła konkurs na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery