pkb w cenach bieżących polski

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek dane porównawcze dotyczące polskich regionów. Mazowsze generuje ponad jedną piątą PKB Polski, ale najszybciej rozwijającym się regionem w 2013 roku była Wielkopolska.

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

10:00 Polska Stopa bezrobocia listopad 11,3% 11,3% 10:30 Wielka Brytania    PKB s.a. - fin. III kw

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

s.a. - wst.   I kw.     2,2% r/r 10:00 Polska PKB n.s.a. - wst.   I kw.   3,1% r/r 2,7% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce. W kierunku zmniejszenia

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

NBP uspokaja: Ożywienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej się utrzyma

najnowszego raportu NBP o sytuacji gospodarczej krajów regionu.  Przyspieszyła dynamika PKB w największych gospodarkach regionu, czyli w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Z kolei w Bułgarii, Rumunii i Słowenii tempo wzrostu PKB się obniżyło, ale wciąż pozostało wyższe niż w 2013 r. Recesja nadal

GUS: Wzrost PKB wg nowej metodologii ESA2010 wyniósł 1,7% w 2013 r.

absolutny produktu krajowego brutto (wartość PKB wyrażona w cenach bieżących) waha się od +0,1 % do +1,7%. Największą zmianę poziomu absolutnego zanotowano w 2013 r. - wzrost o 26.306 mln zł, najmniejszą zaś w 2008 r. – wzrost o 1.814 mln zł, zaznaczył Urząd. W ujęciu nominalnym PKB Polski w 2013 r

NBP: w 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w środę przez Narodowy Bank Polski, ekonomiści banku centralnego prognozują, że w 2016 r. inflacja wzrośnie do 1,6 proc., a wzrost PKB wyniesie 3,3 proc. NBP zauważył, że w porównaniu z podobnym raportem z lipca br. zarówno oczekiwana dynamika PKB, jak i przyszła

JP Morgan: ropa zdrożeje w 2015 r.

analitycy. Ze swej strony JP Morgan spodziewa się mocnego odbicia realnego tempa globalnego PKB do 3-3,5 proc. począwszy od III kw. 2014 r. Obecny okres niskich cen ropy naftowej tłumaczy rosnącą konkurencją o udział w rynku między rafineriami i rozbudową nadmiernej podaży z rejonu Afryki Zachodniej

Minutes: Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

uwagę, że takie działanie może być możliwe po ocenie ewentualnych działań EBC oraz zapoznaniu się z nową projekcją inflacji i PKB, wynika z "minutes", opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Część członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała między innymi,  że w kolejnych

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze zdrowym wzrostem niemal we wszystkich najważniejszych sektorach

GUS: wzrost PKB w 2014 wyniósł 3,3 proc.

Krystiana Jaworskiego, opublikowane we wtorek dane o PKB za 2014 r. potwierdzają, że polska gospodarka znajduje się w fazie lekkiego spowolnienia. "Oczekujemy, że I kwartale bieżącego roku roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,6 proc., co będzie jednocześnie dołkiem spowolnienia

NBP: Inflacja w 2015 r. wyniesie 1,2 proc., PKB wzrośnie o 3,3 proc.

NBP: Inflacja w 2015 r. wyniesie 1,2 proc., PKB wzrośnie o 3,3 proc.

polskiej gospodarki - spodziewają się słabszej koniunktury w strefie euro oraz niższych cen ropy naftowej. Wskazywali ponadto stagnację w strefie euro oraz utrzymującą się niepewność w związku z przedłużającym się konfliktem między Ukrainą a Rosją. "Innym źródłem niepewności jest przyszłe

Fundusze europejskie podwyższają wzrost gospodarczy Polski

Fundusze europejskie podwyższają wzrost gospodarczy Polski

"Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich tempo wzrostu PKB w 2011 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,5-0,9 p.p., a poziom PKB (w cenach bieżących) był wyższy o od 4,2 proc. do nawet 7,2 proc. Równomierny napływ środków w kolejnych latach zaowocuje

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

11,5% 11,5% 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego - kwartalne II kw. - -766 mln EUR 14:30 Kanada

GUS: w 2013 r. PKB Polski po uwzględnieniu czarnej strefy wzrósł o 1,7 proc.

29.09. Warszawa (PAP) - Według europejskiej metodologii ESA2010 oraz po doliczeniu czarnej strefy w ub.r. polski PKB wzrósł o 1,7 proc. wobec 1,6 proc. wyliczonych według poprzedniej metody - podał w poniedziałek GUS. Największy wkład do PKB z nielegalnej działalności miał narkobiznes. Jak

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Monika Kurtek. "Zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie należy spodziewać się, aby kolejne miesiące przyniosły istotne zmiany kierunków, w jakich ceny tych towarów ostatnio podążały. W związku z tym przesądzone jest utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym kwartale br. i

GUS skorygował wzrost PKB za 2012 r. do 2,0%, za 2013 r. - bez zmian: 1,6%

wcześniejszych publikacji. GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1.635.745,8 mln zł (w cenach bieżących) w 2013 r. wobec 1.596.378,5 mln zł rok wcześniej. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB w 2013 r. wyniosła 1.631.764,0 mln zł wobec 1.595.225,4 mln zł rok wcześniej

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

Warszawa, 25.02.2014 (ISBnews) - Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 2,9% z oczekiwanych w listopadzie ub.r. 2,5% (wobec 2,2% prognozowanych w maju i lutym ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. W 2015 r. wzrost PKB ma sięgnąć 3,1% według KE (wobec 2,9

Minutes: RPP odrzuciła dwa wnioski o obniżkę stóp procentowych w tym miesiącu

"), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Główna stopa (referencyjna) wynosi obecnie nadal 2,00% (po obniżce w październiku 2014 r.). „Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 1,00 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty. Zgłoszono również

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

listopad   - - -1% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad   - -1,1% r/r -1,2% r/r 14:30 USA Inflacja CPI listopad  

'Minutes': RPP oczekuje wzrostu PKB i inflacji niższych niż w lipcowej projekcji

Rady – pozostanie zbliżony do obserwowanego na początku bieżącego roku. Niższy niż przewidywano w lipcowej projekcji wzrost PKB sugeruje przede wszystkim słabsza koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki. Członkowie Rady podkreślali ponadto, że w kierunku ograniczenia dynamiki krajowej

GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2009 r. 1,7%, po korekcie

Warszawa, 22.09.2010 (ISB) - Wzrost gospodarczy Polski w cenach bieżących wyniósł w 2009 roku 1,7% wobec szacowanych w kwietniu 1,8% (PKB niewyrównany sezonowo w cenach bieżących), poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS). Początkowo, w styczniu br. GUS szacował wzrost gospodarczy za

'Minutes' RPP: Dane wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce

Narodowy Bank Polski (NBP). "Członkowie Rady podkreślili, że dane miesięczne z początku br. wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce. W szczególności dalej rosła sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, choć wskazywano również na spadek produkcji budowlano-montażowej

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

;Powodem, dla którego mamy obecnie deflację, jest przede wszystkim spadek cen żywności, co nie jest tak bardzo szkodliwe dla dochodów budżetowych" - zaznaczył. Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Wskazał, że zgodnie z obecnymi szacunkami rządu w zeszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,4 proc. Poinformował, że z danych MF wynika, iż deficyt budżetu w zeszłym roku był ponad 17 mld zł niższy od zaplanowanego w ustawie i wyniósł poniżej 30 mld zł

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

14:00 Polska Produkcja przemysłowa s.a. luty   6,3% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

- Po okresie wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce na przełomie 2012 i 2013 r. dane cząstkowe za III kw. 2013 r. (m.in. o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) wskazują na jedynie umiarkowany wzrost dynamiki PKB. W konsekwencji tempo wzrostu gospodarczego w 2013 r. ukształtuje się

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

, do którego dotarła PAP, polska gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 3,4 proc., po wzroście o 3,3 proc. w tym roku. Tym samym PKB w cenach bieżących powinno wynieść 1 bln 771,2 mld zł (1 bln 693,6 mld zł w br.) Ministerstwo finansów założyło ponadto, że w latach 2016-2018 PKB wzrost gospodarczy

BŚ: w 2015 r. Europa Środkowa powinna się stabilnie rozwijać

Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących podregionów UE, pomimo nieco spowolnionego wzrostu w krajach takich, jak Węgry" - zauważył. Thomas zwrócił uwagę, że Europa Środkowa jest importerem energii, więc spadek cen paliw powinien korzystnie wpłynąć na konsumpcję. Jego zdaniem region w 2015 r

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

koniunktury w Zachodniej Europie i rosyjskiego embarga na unijną żywność, polski eksport osłabł jedynie nieznacznie, a ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego spadł do -1,6 pkt proc. z -1,9 pkt proc. w II kwartale bieżącego roku. Główną siłą napędową pozostał popyt krajowy, a w

Szczurek: budżet na 2015 r. racjonalny i oszczędny, ale też wrażliwy

osiągną poziom najniższy w historii - poniżej 40 proc. PKB. "Nie jesteśmy rozrzutni, wydając pieniądze polskiego podatnika (...). Jesteśmy krajem oszczędnym" - dowodził. Mówił, że rząd ogranicza zbędne i nieefektywne wydatki publiczne, aby móc zwiększać wydatki inwestycyjne i prorozwojowe

Przegląd prasy

, stawia na 'intensywny' rozwój poza Polską --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 13,4% w grudniu --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,8% m/m w grudniu --KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2015 r. --KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki" - wskazał bank centralny. Część członków RPP zwracała również uwagę, że utrzymywanie istotnego dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a jej otoczeniem zwiększa ryzyko umocnienia kursu złotego, co z kolei opóźniałoby powrót inflacji do celu. Niektórzy

OFE wysysają gotówkę. Spółki się boją [Konferencja Wall Street]

? Tematem panelu było też zagadnienie, czy indeks WIG30 jest zwierciadłem polskiej gospodarki (wszystkie wymienione spółki należą do tego prestiżowego wskaźnika). Czy kondycja spółek giełdowych i ich notowania są powiązane ze wzrostem PKB? W ostatnim kwartale widać bowiem ożywienie. PKB Polski rośnie w

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

, że w tym roku PKB na głowę po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej osiągnie ponad 70 proc. przeciętnej unijnej. Zaznaczył, że przed przystąpieniem Polski do UE wskaźnik ten wynosił 49 proc. Szczurek zwrócił uwagę, że w tej kadencji Sejmu będzie to ostatni budżet, ale - zapewnił - jego "

Będzie korekta założeń do projektu budżetu na 2015 rok?

zmierzał do stopniowego osiągnięcia celu inflacyjnego i - w przeciwieństwie do wielu banków centralnych na świecie - ciągle dysponuje pełną gamą instrumentów polityki monetarnej - powiedział. - Zatem, chociaż w trzecim kwartale niewykluczony jest spadek cen w ujęciu rok do roku, to pułapka deflacji Polsce

Jak chiński smok wyprzedził rosyjskiego niedźwiedzia. Dwa światy

przedsiębiorstw, który jest motorem rozwoju Polski, a także Chin. Chiny takiego problemu nie miały. Startowały z bardzo niskiego poziomu. W 1990 roku 75 proc. Chińczyków mieszkało na wsi. Chiny mogły budować nowoczesny przemysł w szczerym polu. 2. Surowce, czyli nieszczęście Wiele patriotycznych pieśni sławi

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

pod uwagę to, co dzieje się na świecie z cenami ropy naftowej można z całą pewnością stwierdzić, że również w grudniu wskaźnik CPI będzie ujemny i że 2014 rok polska gospodarka zakończy deflacją. Jest także bardzo prawdopodobne że deflacja przeciągnie się do końca pierwszego kwartału 2015 r., a nawet

Dane makroekonomiczne: Europa już wychodzi z kryzysu. Polska też?

niespotykana. Oprócz silnego eksportu dobrą wiadomością jest wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących. Bilans obrotów bieżących pokazuje, ile pieniędzy wpływa i wypływa z Polski. Długoterminowo, jako kraj na dorobku, mamy deficyt w tym rachunku. Im jest on większy, tym równowaga zewnętrzna bardziej

GUS: Wzrost PKB sięgnął 1,6% r/r w 2013 r., przy spadku popytu krajowego o 0,2%

narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2013 r. wyniosła 18,4 %, wobec 19,1 % w 2012 r." - czytamy dalej w komunikacie. Czternastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w 2013 roku wyniósł średnio

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

się niższe stopy procentowe w Polsce (dzięki temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

całą pewnością także odpowie. Zmieniające się bardzo dynamicznie warunki w otoczeniu zewnętrznym Polski, niestety na niekorzyść, każą zachować dużą ostrożność w prognozach dotyczących tempa wzrostu PKB w tym i przyszłym roku. Na chwilę obecną szacować można, że dynamika PKB w 2014 r. znajdzie się w

Lepsze dane o PKB po korekcie. Z czego wzrost? Wciąż z eksportu! Dołują inwestycje

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 rok do 0,9 proc. z 1,6 proc., a na 2014 rok do 2,2 proc. z 2,5 proc. prognozowanych w listopadzie. Ponadto organizacja poinformowała, iż oczekuje, że deficyt sektora finansów publicznych Polski wyniesie w 2013 roku 3,4 proc. PKB, a w

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

W komentarzu z piątku, bank uznaje, że dekoniunktura w przemyśle wytwórczym jest dużym ryzykiem dla polskiego PKB. Zwraca przy tym uwagę, że osłabienie zaznacza się również w budownictwie, usługach (poszkodowanych przez pogarszającą się kondycję rynku pracy) oraz rolnictwie (perspektywa niskich

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

zobowiązania zawiera umowa koalicyjna podpisana pod koniec listopada przez przedstawicieli pięciu partii, które weszły do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja

Decyzja SBC może wpłynąć na RPP, oby nie wpłynęła na polityków - analitycy

sierpnia 2011 r. wynosi praktycznie zero. Przymusowe przewalutowanie kredytów frankowych na złote byłoby zwyczajnie szkodliwe. Polska ma relatywnie niski deficyt na rachunku obrotów bieżących, dobre perspektywy wzrostu PKB, nie można wykluczyć, że w połowie 2015 r. KE zdejmie z Polski procedurę nadmiernego

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

. W zeszłym - już 2,9 proc. W tym roku skala wyłudzeń VAT zmniejszy się po raz pierwszy od 7 lat. Jednak 42 mld zł ubytku w budżecie to i tak bardzo dużo. Wszystkie jego tegoroczne dochody z podatków zapisane w ustawie budżetowej to 248 mld zł. To także 2,5 proc. polskiego PKB. - Luki nie da się

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

). W związku z tym, że w listopadzie następuje dalszy i głębszy w porównaniu z miesiącami poprzednimi spadek cen ropy na świecie, i tym samym paliw na naszych stacjach, zarówno listopad jak i grudzień będą kolejnymi miesiącami spadku cen towarów i usług w Polsce. Okres deflacji tym samym wydłuży się co

Początek tygodnia przyniósł wzrosty na giełdzie, ale WIG20 musi pokonać 2425 pkt

, że fundusze będą musiały upłynnić aktywa i przekazać środki do ZUS, a to wpłynie negatywnie na polską giełdę gdzie OFE mają spore udziały w spółkach, nie tylko tych notowanych w indeksie WIG20. (ISBnews/City Index)

NBP: W 2014 r. celem RPP jest inflacja na poziomie 2,5 proc.

centralne programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej."W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i

Przegląd prasy

lutego --BofA Merrill Lynch podniósł prognozy PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r. --PKN Orlen jest pewny osiągnięcia 40% udziału w detalicznym rynku paliw w Polsce --PKN Orlen: Dywidenda za 2014 rok to kwestia 'ile, a nie czy' --PKN Orlen analizuje potencjalne przejęcia aktywów wydobywczych w Kanadzie

OECD podtrzymało prognozę wzrostu PKB Polski o 3,9% w 2011 r.

Europejska szacuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski wyniesie w przyszłym roku 3,6% PKB. OECD zwraca też uwagę na wzrost inflacji na początku tego roku, wywołany przez gwałtownie rosnące ceny żywności i energii. "Zacieśenienie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w kierunku

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie na kredyt

08.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Deficyt obrotów bieżących jest poniżej 1 proc., a po uwzględnieniu środków unijnych jest wręcz dodatni, co oznacza, że polska gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony, nie na kredyt - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek w środę w Sejmie

Przegląd prasy

obrotów bieżących było 1.071 mln euro deficytu w IV kw. 2013 r. --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło do 275,46 mld euro na koniec 2013 r. --NBP: Oczekiwania inflacyjne spadły do 0,5% w marcu --FAMMU/ FAPA: Eksport serów wzrósł o 15% wolumenowo, 23% wartościowo w 2013 r. --Agroliga powiększa

Im bogatszy kraj, tym wyższe ceny mieszkań?

Analitycy Home Broker przyjrzeli się związkowi między cenami mieszkań i domów oraz poziomem PKB. - Co prawda ceny nieruchomości na rynku ustalane są na bieżąco w wyniku gry popytu i podaży, ale siła tych dwóch czynników zależy od wielu innych zmiennych, m.in. od sytuacji makroekonomicznej

Przegląd prasy

podniosła cenę skupu akcji w ramach programu do 60 zł --Integer.pl wyemitował 60 tys. obligacji o wartości 60 mln zł --BZ WBK podpisał list intencyjny z KIR dotyczący rozliczeń płatności kartami --T. Tuora złożył wniosek do sądu ws. 'nielegalnego' przejęcia władzy w PZ Cormay --Poczta Polska planuje

W przyszłym roku MF chce zebrać z podatków o 4,6 proc. więcej niż w br.

"Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływ będą miały czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych" - napisało MF w dokumencie. Wyjaśniono, że szacując dochody państwa przyjęto, że PKB polski wzrośnie w przyszłym roku o 3,4 proc

Deflacja będzie się pogłębiać i skłoni RPP do redukcji stóp wg analityków

miesiące przyniosły istotne zmiany kierunków, w jakich ceny tych towarów ostatnio podążały. W związku z tym przesądzone jest utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym kwartale br. i również w drugim kwartale. Przedłużająca się deflacja niepokoi Radę Polityki Pieniężnej, czemu dała wyraz we

Przegląd prasy

trzyma się mocno, euro w potrzasku --CityFit chce otworzyć 50 klubów fitness w Polsce, zainwestuje 100 mln zł --Global Energy sprzedało 50% udziałów w farmie wiatrowej w Bułgarii za 8,9 mln zł --BIEC: WWK wzrósł o 1,3 pkt; zapowiada wyższe tempo wzrostu PKB --Stock zwiększył udział w polskim

NBP: Udział kredytów w zakupie mieszkań na rynku pierwotnym spadł do 36% w I kw.

;, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Długookresowy udział kredytów w finansowaniu zakupów mieszkań deweloperskich na obszarach największych miast można szacować na około 50% (w I kw. 2014 spadł do ok. 36%)" - czytamy w raporcie. W 2013 r. deweloperzy wobec wcześniejszych problemów ze

Belka: majowa obniżka stóp nie jest początkiem nowego cyklu cięć

centralnego jest przekonany, że polska gospodarka nie powinna już dalej zwalniać. - Jest pytanie, czy to statystyczne zwiększanie się stóp wzrostu PKB będzie wyraźniejsze, ale dla mnie ważniejsza jest jego struktura - czy dalej będzie się pogłębiać flauta inwestycyjna. Najważniejszą rzeczą, którą będziemy

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

;Rada zwróciła uwagę na dalszy spadek cen ropy naftowej, co wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyjać będzie utrzymywaniu się bardzo niskiej inflacji w wielu krajach. Zdaniem RPP w najbliższym otoczeniu Polski, w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2011 r. o 0,1 pkt proc. do 4,0%

wytwórczych i z wyższą zyskownością), a także większe napływy kapitału z zagranicy. Polski rząd oczekuje wzrostu PKB o 4,0% w tym i przyszłym roku. Komisja Europejska prognozuje ponadto, że średnioroczna inflacja HICP wyniesie 3,8% w tym roku (wobec 2,7% w 2010 r.), ponieważ wysokie ceny żywności i energii

Przegląd prasy

% więcej niż rok temu Puls Biznesu --Ceny produktów rolnych na Ukrainie, nawet z cłem, są niższe niż w Polsce, a moce produkcyjne - nieporównywalnie większe --Work Service: Prawie co piąty aktywny zawodowo obywatel Polski rozważa w najbliższych 12 miesiącach emigrację zarobkową Gazeta Wyborcza

Ekonomiści: spowolnienie w polskiej gospodarce jest przejściowe

spadek cen surowców - głównie energetycznych - na światowych rynkach" - dodał Kozłowski. "Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, można więc mieć nadzieję na to, że w kolejnych okresach polska gospodarka znowu zacznie się szybciej rozwijać" - podsumował. Wojciech Matysiak z

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

." - czytamy w raporcie NBP. Słaba polska gospodarka Tegoroczny wzrost PKB w Polsce na poziomie 1,1 proc. jest daleki od oczekiwań. Autorzy raportu precyzyjnie wyjaśniają, dlaczego nasza gospodarka tak wolno się rozwija. - Głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie tempa wzrostu w bieżącym

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

zmniejszając presję na kolejne podwyżki stóp. MFW podniósł też prognozę wzrost PKB dla Polski - w tym roku ma to być 4 proc., w 2012 - 3,8 proc. (wcześniej było to 3,8 i 3,6 proc.) - Wzmocnienie konsumpcji krajowej i wysokie ceny surowców znajdą odzwierciedlenie w bilansie obrotów bieżących. Deficyt obrotów

Sprzedaż we IX słabsza przez pogodę, konsumpcja będzie się trzymać wg analityków

odczytu nie jest duże. Kategoria ta wzrosła bowiem we wrześniu w cenach stałych aż o 3% r/r, wobec 2,8% w sierpniu, co nadal pozwala oczekiwać wsparcia PKB ze strony konsumpcji prywatnej. Wzrost sprzedaży w cenach bieżących był jednak znacznie niższy, na poziomie 1,6% r/r, co sygnalizuje pogłębienie się

Dane o produkcji sugerują słabe PKB za III kw, możliwość cięcia stóp o 50 pb w X

cięcia na najbliższym posiedzeniu na początku października" - analityk Banku BGK Piotr Dmitrowski "Dane potwierdzają, zatem aż zanadto negatywne wskazania, jakie płynęły wcześniej z odczytów PMI dla Polski i powinny odcisnąć się na wzroście PKB w III kwartale. Zwiększają też presję na

OECD obcina prognozy dla strefy euro, Polska nadal odporna

budżetowych przez zacieśnianie polityki fiskalnej. OECD twierdzi, że w tym roku Polsce uda się skonsolidować finanse publiczne, ale żeby w 2013 roku zredukować deficyt do 2,2 proc. PKB, Polska musi przeprowadzić dodatkowe reformy oszczędnościowe.

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Opracowując projekt MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc. Według resortu finansów najważniejszą zmianą

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień   -1,6% 14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii marzec 0,9% r/r 0,9% r/r 14:00 Polska Wynagrodzenie marzec 3,8% r/r 4,0% r/r

Piechociński: uruchamiamy proces naprawy górnictwa w sytuacji kryzysu

technologii, wzrostem efektywności zużycia energii. Polska jest tutaj dobrym przykładem, bo mamy ponad 3 proc. wzrostu PKB, a mamy zdecydowanie poniżej prognozy 1-1,5 proc. zużycie energii" - powiedział wicepremier i minister gospodarki podczas briefingu w Warszawie. W jego ocenie najważniejsza w

Pomimo lekkiej poprawy nastrojów, złoty pozostaje pod presją sprzedających

Warszawa, 11.03.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Wtorkowy poranek przynosi kontynuację wczorajszego osłabienia złotego w relacji do głównych walut. O godzinie 09:45 kurs EUR/PLN testował poziom 4,2160 zł, USD/PLN 3,0415 zł, a CHF/PLN 3,4630 zł. To już trzeci kolejny dzień gdy polska waluta

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

kluczowym ryzykiem dla polskiej gospodarki pozostaje kondycja Niemiec oraz całej strefy euro, tym bardziej, że polski przemysł wciąż opiera się przede wszystkim na branżach eksportowych. Dzisiejsze wstępne odczyty PMI dla strefy euro dostarczyły nieco sprzecznych sygnałów w stosunku do optymistycznego

Spółki, których akcje mogą dać zarobić. Trzy typy

Orange Polska (dawna TP SA) Najwięksi telekomunikacyjni operatorzy stają w szranki do aukcji częstotliwości w paśmie 800 MHz oraz 2600 MHz, których rozdysponowanie otworzy dalszy etap budowy sieci mobilnego dostępu do internetu w Polsce. Po tym jak w ubiegłym roku dawna Telekomunikacja Polska

Jedziemy na hamulcu. W I kwartale PKB rosło, ale tylko o 0,4 proc.

temu raty kredytów są niższe i więcej pieniędzy można przeznaczyć na bieżące zakupy), niska inflacja (realnie stać nas na więcej), niskie ceny energii (znów więcej zostaje w portfelu) i to, że Polacy po okresie odbudowywania oszczędności znów wydają się bardziej skłonni do robienia zakupów. Dlatego to

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

znacząco poniżej 3 proc. PKB. Wydatki państwa będą mogły rosnąć w danym roku o nie więcej niż specjalnie wyliczony wskaźnik. Przy jego wyznaczaniu pod uwagę brany będzie średni wzrost PKB z 8 lat: sześciu historycznych, bieżącego (szacunek) i tego, dla którego ów limit jest wyliczany (prognoza). Tak

Dodatkowa dziura w budżecie państwa przez inflację

. Jeśli będzie cięcie wydatków, to deficyt się zmniejszy. To, do czego będzie zmierzał rząd, to takie zarządzanie finansami, by po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu [a to może nastąpić w najbliższych miesiącach] nie było ryzyka jej ponownego nałożenia przez Komisję Europejską. Dlatego

Ile potrwa euforia na polskie obligacje

przyczynił się do wzrostu cen obligacji. Powód jest prosty - rentowność 5 proc. na dziesięcioletniej obligacji w Polsce to znacznie więcej niż 1,4 proc. na dziesięcioletniej obligacji niemieckiej. W czerwcu kolejny miesiąc z rzędu wzrosło zaangażowanie zagranicznych inwestorów (nierezydentów) w polskie

Będą ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyjąć euro?

polityki, która wynika z ich sytuacji gospodarczej. Oczywiście przy założeniu, że kursy dostosowują się elastycznie do zmian sytuacji gospodarczej i polityki pieniężnej. Polska m.in. dzięki osłabieniu złotego przeszła przez kryzys w 2009 r. suchą nogą. Dla wielu osób to argument, żeby nie zamieniać złotego

Przegląd prasy

po stress-testach i badaniu aktywów pokazał swoją odporność --Cena ofertowa akcji Fenghua ustalona na 10 euro, debiut planowany na 7 XI --Indeks WIG20 spadł o 0,31% na zamknięciu w piątek --Sąd wstrzymał wykonanie uchwał NWZ Clean&Carbon Energy --Fitch Ratings potwierdził rating BBB Taurona

Przegląd prasy

--NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrosło do 285,29 mld euro na koniec II kw. 2014 r. --NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów utrzymały się na poziomie 0,2% we IX --NBP: Eksport wzrósł o 6,1% r/r, import wzrósł o 8,2% r/r w II kw. 2014 r. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 553 mln euro deficytu

Sprzedaż detaliczna może dalej rosnąć, wspierając poprawę PKB wg analityków

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Mimo nieznacznego przyspieszenia dynamika sprzedaży w dalszym ciągu pozostaje znacznie poniżej średniej z pierwszej połowy roku (około 5%). W dużym stopniu przyczynia się do tego pogłębiający spadek cen sprzedaży, który wyniósł około -1,4% r/r i dotyczył

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Przegląd prasy

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes PGP: Koszt monopolu Poczty tylko w samych cenach usług pocztowych wynosi 2,2 mld zł rocznie --Holandia, Polska i Norwegia mają negocjować z Airbusem kupno 4 samolotów

Polska - Rosja: kto zwycięży w piłkę, a kto na siłę gospodarki?

w uproszczeniu - wysokości cen) PKB na głowę w Polsce sięgnął w zeszłym roku 20,3 tys. dol., a w Rosji 16,7 tys. dol. W ostatniej dekadzie polska gospodarka rozwijała się średnio w tempie 4,2 proc. rocznie, rosyjska w tempie 4,8 proc. Szala zwycięstwa znowu przechyla się na stronę Rosji. Ale uwaga

Przegląd prasy

mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT --Grupa Stalproduktu nie sprzeda spółki z Czarnogóry na rzecz Balkan Mining Group --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 4,5% w październiku --Sygnity ma umowę z Polską Spółką Gazownictwa o wartości 7,67 mln euro brutto --PKP: XCity

Dane z rynku pracy wciąż optymistyczne dla perspektyw PKB i CPI wg analityków

jednak podzieleni co do dalszej ścieżki, zwłaszcza z zakresie zatrudnienia, ponieważ trudno jeszcze określić, jak wpłynie na polską gospodarkę spowolnienie w Niemczech i kryzys w Rosji. Niektórzy jednak, np. BOŚ Bank, spodziewają się, że dynamika wzrostu zatrudnienia wzrośnie w okolice 1,0% r/r do

Przegląd prasy

informacji przekazanych przez związkowców przygotowywane są plany zamknięcia kolejnej kopalni - ruch Boże Dary, część kopalni Murcki-Staszic, która należy do KHW --Stocznia w Szczecinie zbudowała kadłub prototypowego promu na płynny gaz ISBnews --C&W: Polska umocniła pozycję lidera w regionie na rynku

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

. Szczególnie dobrze wygląda sprzedaż odzieży i obuwia, która była o 19,7% wyższa niż przed rokiem" - ekonomiści Banku Millennium "Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym br. wzrosła o 7,0% r/r, a zatem powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 5,9% r/r i naszej prognozy 6,0% r/r. Dla

Sejm nie poparł wniosku PiS o odrzucenie projektu budżetu w pierwszym czytaniu

wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Opracowując projekt MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a

Przegląd prasy

czego zdecydowaną większość zrealizowano na początku roku --PKP przygotowuje się do realizacji kilkunastu inwestycji deweloperskich wartych ok. 13 mld zł --Rynek herbat wart ponad 2 mld zł przestał rosnąć, a sieci handlowe naciskają na obniżki cen Parkiet --Asseco Poland pomoże w integracji

Dane o produkcji pokazują dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw wg analityków

Warszawa, 20.08.2014 (ISBnews) - Dane o produkcji przemysłowej za lipiec, choć nieco lepsze od oczekiwań, zapowiadają dalsze spowolnienie wzrostu PKB w Polsce w III kw. tego roku - być może do poniżej 3,0% r/r z 3,2% w II kw. (według eksperymentalnego szacunku GUS) i 3,4% w I kw., uważają

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2010 r. do 3,5% z 3,4%

prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2009 2010 2011 2012 wzrost PKB (zmiana w %) 1,7 3,5 3,9 4,2 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,0 2,8 3,2 4,0 spożycie zbiorowe (zmiana w

Liczby, które zapamiętamy po 2013 roku

obniżenie długu publicznego w Polsce wymyślił były minister finansów Jacek Rostowski. Jeśli zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych ostatecznie wejdą w życie, ZUS zabierze im aktywa warte co najmniej 160000000000 zł (160 mld zł) , czyli ok. 10 proc. PKB. Dzięki temu wydatki państwa na obsługę długu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PKB realny

w cenach rynkowych w okresie bazowym. Realny PKB jest właściwym miernikiem zmian produkcji w czasie (wzrostu gospodarczego), ponieważ zmienia się tylko z powodu zmieniania się rozmiaru fizycznego produkcji krajowej. Wzrost cen bieżących (inflacja) nie ma zatem wpływu na realny PKB.

Gospodarka Polski

odpowiada za wytworzenie 67,3% całego PKB, przemysł 28,1%, rolnictwo 4,6%.Bezrobocie wynosi według Eurostat 8,2%, a według GUS 13,5%.Według danych z 2011 r. 6,7% mieszkańców w gospodarstwach domowych Polski miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski - średniookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który powstał w 1994 roku. Strategię opracował Grzegorz Kołodko przy współpracy z licznym gronem ekspertów m.in. Danutą Hübner i Jerzym Hausnerem. Prezentacja9 czerwca 1994 Grzegorz Kołodko rozpoczął prezentację

Łowiec Polski

we współpracy z najważniejszymi sieciami prasowymi, oraz w prenumeracie, w tym także zagranicznej – największym odbiorcą są Stany Zjednoczone. Wydawnictwo prowadzi również samodzielną sprzedaż bieżących i archiwalnych numerów gazety za pośrednictwem swojego sklepu.Od 2006 roku „Łowiec Polski

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.