pkb w cenach bieżących

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw.

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się posiedzenie FOMC, a także wstępne publikacje danych dotyczących PKB w II kw. w USA i strefie euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Na bieżący tydzień zaplanowane jest posiedzenie FOMC, na

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma ukształtować się na poziomie 2,5%. Założenia dotyczące dynamiki PKB w 2020 r. oraz jego struktury są w dużym stopniu zbieżne z oczekiwaniami NBP. Natomiast inflacja w bieżącym roku może być wyższa niż założono w projekcie ustawy, choć najprawdopodobniej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

." - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Ekonomiści BOŚ Banku zwracają uwagę, że przy dość ubogim kalendarzu publikacji danych z gospodarki światowej, w Polsce na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI.  "Prognozujemy, że w IV kw. 2019 r

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r.

się do granicy 3%. Na rachunku obrotów bieżących może się pojawić deficyt w wysokości 0,3% PKB wobec lekkiej nadwyżki w 2017 r., ponieważ silna konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji oraz wzrosty cen surowców na świecie przyczynią się do wzrostu importu i cen importu" - czytamy w komunikacie

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

równomiernej struktury (uwzględniającej np. bilety lotnicze). Jednak w koszyku udział dóbr, na które popyt wzrośnie, pozostanie niewielki - kryzysowy, choć ich bieżąca konsumpcja i ceny wyraźnie się zwiększą. W skrajnej sytuacji można sobie wyobrazić nawet dwa lata oficjalnej 'deflacji', choć każda cena

Kwieciński: Wzrost PKB w całym 2019 roku może oscylować w okolicach 4,5% r/r

. Dotyczy to zarówno salda obrotów bieżących jak i tworzenia PKB" - podkreślił minister. Komentując koniunkturę w Niemczech, ocenił, że ryzyko wystąpienia recesji w tej gospodarce jest realne. "Niepokoją docierające do nas od dłuższego czasu sygnały o 'fazie gospodarczej słabości' Niemiec, jak

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

poziomu dwucyfrowego. Część z nich szacuje, że jeśli lockdown wystąpi również jesienią, obecne prognozy PKB na 2020 r. ulegną rewizji w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,9% r/r w I kw

MPiT szacuje wzrost PKB w kolejnych kwartałach nieco niżej niż w I poł. br.

znaczących zaburzeń zewnętrznych, powinno utrzymywać się na relatywnie wysokim, choć nieco niższym niż w I połowie bieżącego roku poziomie" - czytamy w komentarzu do danych GUS. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że według dostępnych prognoz - dynamika PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoka, a w kolejnych latach będzie stopniowo się obniżać, wynika z "minutes" z

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

. Dynamika PKB spadła poniżej 4% r/r po raz pierwszy od IV kw. 2016. Ekonomiści spodziewają się wzrostu PKB w paśmie 4,2-4,4% w całym 2019 roku. GUS podał dziś, że w III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,3

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

przyspieszenie inflacji CPI w kierunku 3% r/r, przy wygaśnięciu efektu bazy odniesienia w przypadku cen paliw. "Wyższe bieżące ceny gazu LPG oraz wyraźne obniżenie bazy odniesienia dla cen benzyny solidnie podwyższą roczne tempo wzrostu cen paliw, dodając do wskaźnika CPI o ok. 0,3 pkt. proc."

'Minutes' RPP: Koniunktura pozostanie korzystna w 2019 roku

"minutes".  Niektórzy członkowie Rady wyrażali przy tym opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje projekcja, podano także. "Członkowie ci podkreślali, że - wobec zapowiadanej stymulacji fiskalnej i stabilizacji cen energii elektrycznej - utrzyma się

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji" - czytamy dalej. Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski   2017 2018 2019 2020  wzrost PKB (zmiana w

Kalendarium ISBnews

Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku --12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej

Kalendarium ISBnews

szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku --12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji --14:00: Narodowy Bank

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

roku bieżącym mieć pozytywny wzrost gospodarczy. W tej chwili prognozy rynkowe wahają się od 1,7% wzrostu PKB w roku 2020, do nawet -3%. Te różnice wynikają najprawdopodobniej właśnie z przyjętych założeń dotyczących czasu trwania zagrożenia biologicznego i potem tempa powrotu do normalności"

Dane z USA dot. PKB w skali rocznej mogą dziś mocno zaskoczyć rynki

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy odczyt amerykańskiego PKB za drugi kwartał. Dane w skali rocznej mogą zaskoczyć rynki, bo rozpiętość oczekiwań jest spora, pomiędzy – 22,6%, a -40%. Ostatni zebrany konsensus prognoz, według agencji Reuters

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

rynku pracy. "Ponieważ jednak wpływ nowych programów społecznych na konsumpcję będzie prawdopodobnie mniejszy niż początkowe skutki programu 500+ ze względu na rosnące ceny (CPI sięgające prawie 3% w 2020 r.) oczekuje się, że wkład spożycia prywatnego we wzrost PKB będzie spadać w nadchodzących

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyrażali opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje na to marcowa projekcja banku centralnego, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez

MPiT oczekuje wzrostu PKB w III kw. zbliżonego do 4,4% r/r z II kw.

;Optymistyczne oceny przemysłu, budownictwa i handlu detalicznego potwierdzają nasze pozytywne oczekiwania co do bieżącego kwartału i utrzymania tempa wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do wyniku II kwartału" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według szybkiego szacunku opublikowanego przez GUS w

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie w tym roku z rekordowo niskiego poziomu z ub.r., ale osiągnie poziom niższy niż 1,7% PKB, zakładane przez rząd w kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji, uważa Rada Polityki

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

;Stopę inwestycji oszacowaliśmy w II kw. br. na 16,2% wobec PKB w cenach bieżących, a w I kw. br 12,2% (11,8% w I kw. ub. r.) - a stopa inwestycji wyniosła 14,2% po dwóch kwartałach br. wobec 14% po II kwartałach 2017 roku" - dodała dyrektor. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019

przedziale odchyleń od celu. "W ocenie Rady, bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB. Zgodnie z projekcją, w 2019 r. m.in. w wyniku pozostającego poza

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

w pobliżu celu inflacyjnego. "W 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii - to jest czynnik pozostający poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

prognoz PKB i nadal szacują, że spadek polskiego PKB w II kw. może osiągnąć tempo dwucyfrowe. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w

BOŚ Bank: Dane z USA, rozmowy ws. Brexitu w centrum uwagi w tym tygodniu

bieżącym tygodniu zostaną również opublikowane wstępne dane dot. styczniowej inflacji CPI i szacunek flash PKB za IV kw. w 2018 roku w polskiej gospodarce. "Szacujemy, że wskaźnik CPI w styczniu lekko obniżył się do 1,0% r/r. Choć zwyczajowo z początkiem roku jako wyższe należy uznać

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika wzrostu PKB nieznacznie osłabnie

ocenie Rady bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 21 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020

BOŚ Bank: Dane z USA, struktura PKB Polski w II kw. w centrum uwagi w tym tyg.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Publikacje danych makroekonomicznych amerykańskiej gospodarki oraz publikacje dot. polskiego PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień będą w centrum uwagi rynków, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na

Kalendarium ISBnews

zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku --12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji --14:00

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w grudniu 2019 r. zanotowała dynamikę wzrostu r/r (w cenach stałych) powyżej konsensusu rynkowego. Według ekonomistów, negatywny wpływ na wzrost konsumpcji i PKB w 2020 roku będzie miał podnoszący się poziom inflacji. Główny Urząd

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; wyższa inflacja głównie przez ceny paliw

efektem wzrostu cen paliw. "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

eksportowego na pogorszenie koniunktury na rynkach zagranicznych. Deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 0,9% PKB z 0,7% PKB w 2018 r., podano także. Bank spodziewa się, że na koniec roku stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 5,4% wobec 5,8% na koniec 2018 r. "Podtrzymujemy

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

; - czytamy dalej. W marcu br. Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,3 pkt proc. (wobec oczekiwań z grudnia ub.r.) do 3,9% i utrzymał oczekiwania na poziomie 3,2% na rok przyszły. Niski poziom bezrobocia i wysoki wzrost płac nie przekładają się na ceny konsumpcyjne dzięki obniżce marż

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają poziom -0,4% PKB w 2018 r. oraz -1,1% w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżko od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3% PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji

Negatywne dane nt. niemieckiej gospodarki spodziewane, bez wpływu na giełdy

rynków akcji na świecie. Dzisiaj GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych w drugim kwartale bieżącego roku. Nie są to jednak dane, które ostatnio miały wpływ na notowania akcji. W Europie nie będą już dzisiaj publikowane dane uznawane w ostatnich miesiącach za istotne dla rynków. Takimi mogą być

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

to spadki cen ropy. Niektórzy ekonomiści szacują, że inflacja w marcu będzie raczej niższa niż w lutym, a w kwietniu może przynieść (przy utrzymaniu bieżącego poziomu cen ropy Brent) wyraźny spadek inflacji, nawet o ok. 1 pkt proc. Według ekonomistów, skalę spadku inflacji ograniczać będą wyższe

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3% oczekiwanych wcześniej i podtrzymał prognozę na 2020 r. na poziomie 3,8%. "Uważamy, że II kw. 2019 r. będzie szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 22 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku, ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.), koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,2% wobec szacunków z listopada ub r., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. przewiduje tempo wzrostu PKB na poziomie 3,1%. "Oczekiwane jest

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,5% do 2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji z marca 2018 r.), 1,9-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9-4,1%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano

niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego. "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się temat wzrostu PKB. Jednocześnie według aktualnych prognoz w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. "W ocenie Rady, bieżące dane oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z projekcją, w horyzoncie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

:00 Chiny PKB II kw. 1,6% k/k 1,4% k/k 04:00 Chiny PKB II kw. 6,7% r/r 6,8% r/r 11:00 Strefa Euro Bilans handlu

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; dynamika CPI pozostaje umiarkowana

, bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi szczyt UE, posiedzenie RPP

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdzie się szczyt UE dotyczący funduszu odbudowy w związku z COVID-19 oraz negocjacji dot. budżetu unijnego na lata 2021-2027, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Zdaniem ekonomistów, wtorkowe posiedzenie RPP, z

RPP: Inflacja w I poł. 2020 r. może być nieco wyższa niż zakłada projekt budżetu

PKB w Polsce obniży się i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wzrosnąć i ukształtować się na poziomie 2,5%. W ocenie NBP, zarysowane tendencje są zbieżne z obecnymi oczekiwaniami dotyczącymi przebiegu procesów makroekonomicznych w przyszłym roku

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB strefy euro na br do 2,1%, na 2018 bez zmian 2%

protekcjonistycznych stanowi wyraźne ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, są tylko przegrani" - dodał Moscovici, cytowany w komunikacie. W wyniku wzrostu cen ropy naftowej, jaki nastąpił od wiosny, przewiduje się obecnie, że inflacja w bieżącym roku wyniesie

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

negatywnego oddziaływania na aktywność gospodarczą wyższej inflacji cen energii przy jednoczesnym wygasaniu wpływu czynników podwyższających dynamikę PKB w bieżącym roku, podano także. W horyzoncie projekcji spożycie gospodarstw domowych pozostanie głównym źródłem wzrostu gospodarczego. "Relatywnie

Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

przyszłym roku m.in. z uwagi na podniesienie cen energii. W 2021 roku koniunktura będzie się osłabiać - i inflacja będzie również niższa, podobnie jak inflacja bazowa. Scenariusz bazowy jest optymistyczny. Czynniki ryzyka to możliwość spowolnienia wzrostu PKB w Polsce silniejszego z uwagi na spowolnienie w

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%. GUS podał, że nakłady brutto na środki

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,6 pkt proc. do 3,1% wobec szacunków z maja br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została obniżona - o 0,2 pkt proc. do 3,4%. Prognoza na 2018 r. przewiduje

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

dwóch kwartałach może wzrosnąć liczba niewypłacalności.  "Sądzimy, że bieżący rok będzie jako całość słabszy od roku minionego, szacujemy że PKB wzrośnie w całym roku o 3,2%, przy czym wzrost ten rozpocznie się od słabego jeszcze I kw., porównywalnego z IV kw 2019 r., a następnie stopniowego

BOŚ podtrzymał prognozę 4% wzrostu PKB i obniżył inflacji - do 1,5% w 2019 r.

. 2020 r. "Uwzględniając obecny stan wiedzy dot. efektu zmian regulacji w obszarze cen energii elektrycznej (przyjęty obecnie efekt netto spadku cen energii wobec poprzedniego założenia o zamrożeniu cen energii) skorygowaliśmy w dół naszą prognozę średniorocznego wskaźnika CPI do 1,5% wobec 1,8

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

dodatkowych pożyczek. Na dotacje zostanie przekazanych łącznie 310 mld euro (w cenach stałych; 335 mld euro według cen bieżących), a na pożyczki - 250 mld euro (w cenach stałych; 268 mld według cen bieżących). Maksymalna kwota dotacji na każde państwo członkowskie ma zostać ustalona według z góry

Ceny ropy rosną po optymistycznych prognozach MFW

prognozy dotyczące coraz większej produkcji ropy naftowej z łupków w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem początek bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej przynosi większy optymizm wśród inwestorów. Wzrostom cen sprzyjają prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące wzrostu gospodarczego na

BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

.  Według nich, w bieżącym tygodniu najistotniejszymi wydarzeniami będą: wystąpienia prezesa Fed J. Powella przed komisjami w Kongresie USA oraz publikacja stenogramów po majowym posiedzeniu komitetu FOMC. Zaraz z początkiem przyszłego tygodnia z kolei oczekiwana będzie publikacja chińskiego PKB

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

względnej stabilizacji głównej pary (EUR/USD) w obliczu relatywnie stabilnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy także.  Wzrost polskiego PKB w I kw. bieżącego roku wyniósł 4,7% w ujęciu rocznym. Nawet bardziej imponujący okazał się wzrost w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego marzec 23 mld CZK 33 mld CZK 14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii kwiecień 0,3% r/r 0,2% r/r 14:00 Polska Saldo rachunku

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

do 4,1-4,3% r/r. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

nieco poniżej założeń lipcowej rundy prognostycznej. W horyzoncie bieżącej projekcji przewiduje się, że dynamika PKB będzie dalej stopniowo obniżać się, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie koniunktury w gospodarkach głównych parterów handlowych Polski. W tym samym kierunku będzie

BOŚ Bank: Dane makro ze strefy euro, USA plus krajowe najważniejsze w tym tyg.

bazowej w lipcu potwierdzi naszą prognozę lekkiego wzrostu indeksu do 0,7% r/r z 0,6% r/r w czerwcu" - napisali ekonomiście. Na bieżący tydzień zaplanowana jest także publikacja danych flash dot. wzrostu PKB w II kw. "Szacujemy, że dynamika PKB obniżyła się jedynie minimalnie wobec I kw. br

'Minutes' RPP: Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

prognozami, średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%" - czytamy w "minutes".  Niektórzy członkowie RPP oceniali, że czynnikiem podwyższającym inflację w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie rosnące ceny żywności, ale skala tego wzrostu jest czynnikiem niepewności dla

'Minutes' RPP: Inflacja będzie spowalniać w tym roku

Rady oceniali, że prognoza inflacji w bieżącym roku została obniżona, mimo wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz pewnego osłabienia się kursu złotego w ostatnim okresie. Według nich, rewizja w dół dynamiki cen wynika z wyraźnego obniżenia prognoz inflacji bazowej, następującego mimo

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

żywności oraz obniżonej w bieżącym roku dynamice cen energii" - wymienił NBP. W latach 2020-2021 głównym czynnikiem odpowiadającym w projekcji lipcowej za szybszy wzrost inflacji CPI będzie jednak - oddziałująca na ceny z opóźnieniem - silniejsza niż oczekiwano w rundzie marcowej presja popytowa

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,2% podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,6 pkt wobec oczekiwań z maja - do 3,8%. Z kolei w 2019 r

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

handlowych, na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje ważnych danych makroekonomicznych na świecie, w tym dane dot. sprzedaży detalicznej w USA (weryfikujące koniunkturę w sektorze gospodarstw domowych) oraz dane z chińskiej gospodarki (PKB w IV kw. 2019 r. oraz miesięczne dane za grudzień), które z kolei

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

PKB n.s.a. - wst. III kw. 3,3% r/r 3,3% r/r 10:00 Polska PKB s.a. - wst. III kw. - 3,6% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego wrzesień -12 mld CZK -0,74 mld CZK

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

sytuację w tym zakresie" - zapowiedziano także. Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz dotyczących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. "Komitet od dłuższego czasu odnotowuje wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym. Jednak wskaźniki takie, jak cena

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - czytamy w raporcie.  Analitycy podkreślają, że istnieje umiarkowany potencjał do

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. ukształtowała się na poziomie powyżej mediany prognoz rynkowych (w cenach stałych) i w ujęciu miesięcznym wyraźnie wzrosła. Po publikacji tych danych część ekonomistów rewiduje w górę spadek PKB w II kw. i widzi go poniżej 10

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

handlu i usługach, w naszej ocenie oznaczać to będzie wyższą dynamikę PKB w 2kw. Prognozujemy wzrost z 4,7% do ok. 5%. Od strony wydatkowej bieżąca struktura produkcji sugeruje, że popyt zewnętrzny dalej pozostaje stabilny. W bieżącym kwartale również spodziewamy się stosunkowo wysokiej dynamiki

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna we wrześniu br. zanotowała dynamikę r/r (w cenach stałych) poniżej konsensusu rynkowego, choć analitycy spodziewają się, że jest to jedynie przejściowe zjawisko. Wskazują, że wysokie poziomy bieżącego i wyprzedzającego wskaźnika ufności

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; koniunktura gosp. pozostaje pozytywna

; "W ocenie Rady, bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

weszła w życie w trakcie III kw. 2019. "Dotychczas mocny publiczny popyt inwestycyjny, po minięciu szczytu napływu środków z bieżącej perspektywy finansowej UE, nie będzie już istotnie pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB w 2019, a w 2020 wpływ tego czynnika stanie się negatywny. Relatywnie mocny

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

bieżącym PKB znajdzie się poniżej potencjalnego tempa dynamiki PKB polskiej gospodarki" - powiedział Pytlarczyk podczas konferencji prasowej. "W przypadku inwestycji podmiotów krajowych prywatnych pozostajemy agnostykami (uwierzymy, gdy zobaczymy), warto jednak odnotować, że otoczenie dla

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek

styczeń - -1,7% r/r 09:15 Szwajcaria Ceny producentów i importu styczeń - -2,1% r/r 10:00 Włochy PKB - wst. IV kw. -0,1% k/k -0,1% k/k 10:00 Włochy PKB

Emilewicz: Wzrost PKB na poziomie 4% w tym roku nie jest zagrożony

, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 19,7%. Równie dobrych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach" - czytamy dalej.  "Rosnąca sprzedaż produkcji budowlanej w kwietniu o 17,4% (r/r) i sprzedaż detaliczna o 13,6% (ceny bieżące

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. na poziomie 3,5%

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) utrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski na poziomie 3,5% (tj. bez zmian wobec prognozy z listopada ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została utrzymana na poziomie 3,5%. "W całym [2015

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

wkład popytu konsumpcyjnego będzie malał. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z III kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

importu niż eksportu pogłębi deficyt na rachunku handlowym i tym samym na całym rachunku bieżącym. W naszej ocenie, deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 1,4% PKB wobec szacowanych 0,4% PKB w 2018 r." - wskazują analitycy. Analitycy Banku Pekao spodziewają się pogłębienia spadków

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,7% wobec szacunków z lutego br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została podniesiona - o 0,1 pkt proc. do 3,6%. "Perspektywy

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 3% PKB w 2017 r. wobec 2,5% PKB szacowanych na 2016 r. "Zakładamy w tym przypadku pewne zacieśnienie fiskalne po 2017 r., wzrost PKB nieco powyżej 3%, odbicie w zakresie wzrostu cen w kierunku 2,5% [celu banku

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

spodziewają się, że dynamika wzrostu PKB w kolejnych miesiącach pozostanie pod negatywnym wpływem rozwoju epidemii koronawirusa na świecie i może determinować ścieżkę wzrostu gospodarczego w całym 2020 r. GUS podał dziś, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

bieżących w bilansie płatniczym. W latach 2019-2020 deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, odpowiednio: 1,2% PKB i 1,4% PKB, podało także CIR. "W kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) będą stopniowo zmierzać w kierunku celu inflacyjnego

GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,3%, za 2013 r.- do 1,3%

. Wzrost PKB za 2012 r. został skorygowany w dół o 0,2 pkt proc. do 1,6%, zaś za 2011 r. - w górę o 0,2 pkt do 5%, podano w komunikacie. "Wpływ wprowadzonych zmian na poziom absolutny produktu krajowego brutto (wartość PKB wyrażona w cenach bieżących) waha się od -0,6% do +0,8%" - czytamy w

Po odczycie inflacji za kwiecień złoty pozostaje stabilny, ale słaby

niestety na wyższy kurs PLN, który nie zareagował na dane o inflacji. Dziś rano inflacja w Polsce znowu zaskoczyła analityków. Według wstępnych danych za kwiecień miesięczna inflacja konsumencka CPI miała spaść o 0,2%, ale odczyt pokazał 0%, co oznacza wzrost cen o 3,4% r/r. Złoty generalnie nie

Przegląd prasy

sektorach gospodarki w bieżącym roku odbiją się negatywnie na dynamice wzrostu  --Prezes PAŻP: Sytuacja na lotniskach to nie kryzys, a apokalipsa. Nie ma pewności, że biznes się odbuduje --Komisja Europejska rozważa czasowe zawieszenie procedur dyscyplinująccj państwa, aby pozwolić  na wypłaty

KE podniosła prognozy wzrostu PKB Polski - do 3,2% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

zakresie cen żywności oraz dzięki silnemu popytowi krajowemu" - czytamy dalej w raporcie.   Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej     2013 2014 2015 2016 PKB

PKO BP podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,6%

Statystyczny (GUS) przedstawił dziś szybki szacunek danych o PKB za IV kw. 2017 r. - według niego, wzrost gospodarczy (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wyniósł 5,1% r/r w IV kw. 2017 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.  PKO BP prognozuje, że inwestycje w

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, 31% w dobrej, 6% w bardzo złej i 60% w słabej. To właśnie te ostatnie będą w najbliższej przyszłości decydować o tym, czy branża utrzyma się na powierzchni. "W opinii firmy zajmującej się wynajmem samochodów Carsmile, prawdopodobieństwo spadku cen nowych

PKO BP: Wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

(przełom 2016/2017) może spowodować, że bez znaczącego przyspieszenia nominalnego wzrostu płac, realna dynamika wzrostu konsumpcji pozostanie poniżej 4%. Komentując prognozę 2,9% wzrostu PKB za rok bieżący, ekonomista wskazał, że "obecne załamanie inwestycji w Polsce jest pewnym zaskoczeniem oraz to

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

gospodarstw domowych oraz przyspieszenia inwestycji. W bieżącym roku, zdaniem większości ekonomistów, trudno będzie utrzymać dynamikę PKB na poziomie 4%, a część z nich spodziewa się znaczącego spadku poniżej 4%.   Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dynamikę PKB

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

przedsiębiorców do finansowania faktur, są bez wątpienia długie terminy zapłaty w sytuacji, gdy potrzebne są środki na bieżącą działalność, podano. "W przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, działających w branży budowlanej, transportowej lub usługowej, zupełnie normalnym zjawiskiem jest