pkb unii europejskiej handel

Witold Gadomski

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

Wielki handel, wielki kłopot. Czy partnerstwo USA i UE jest możliwe? Kto skorzysta?

USA i Unia Europejska wciąż są największymi i najbardziej rozwiniętymi obszarami gospodarczymi świata. Na Unię Europejską przypada ok. 1 światowego PKB i 17 proc. światowego handlu. Stany Zjednoczone wytwarzają ponad 20 proc. światowego PKB i przypada na nie 13 proc. światowego handlu.

W pandemicznym roku PKB Chin wzrosło o 2,3 proc. Wyjątek w świecie

W pandemicznym roku PKB Chin wzrosło o 2,3 proc. Wyjątek w świecie

. wyższe niż rok wcześniej. Takim sukcesem nie będą mogły się pochwalić ani Unia Europejska, ani USA, których gospodarka skurczyła się z powodu pandemii. A według prognoz Banku Światowego globalne PKB w 2020 r. z powodu pandemii zmalało o 4,3 proc. Swoimi wynikami chińska gospodarka wyróżnia się więc na

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

bilans handlu zagranicznego. "W warunkach spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej wzrost PKB w Polsce może wynieść 4,3% w 2019 r. Wzrost będzie napędzany przez utrzymującą się wysoką konsumpcję wewnętrzną i wyższe niż oczekiwano inwestycje" - napisano w dokumencie, zawierającym

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

(CASE). Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. Eksperci CASE przewidują, że taki poziom produkcji wyrobów tytoniowych utrzyma się w najbliższych latach, co wynika z wysokich inwestycji branży i ze stabilnego eksportu. "Całkowita wartość eksportu

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - PKB spadnie o ok. 4,5% w br., wzrośnie o ok. 4% w przyszłym i o 3,4% w 2022 r., wynika z ankiety "Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski V edycja" opracowanej w pierwszej połowie czerwca br. przez Europejski Kongres Finansowy (EKF). Spożycie

Gill z S&P: Rząd utrzyma deficyt 'general gov't' poniżej 2% PKB w roku wyborczym

na Polskę Frank Gill. Agencja spodziewa się, że Polska dostosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego Sądu Najwyższego, ale nawet, gdyby tak się nie stało - czego S&P nie zakłada - nie oznaczałoby to konieczności zmiany oceny wiarygodności kredytowej Polski

Cognor zakłada stabilny poziom EBITDA w I kw., bez oczekiwań dla całego roku

koronawirusa może wpłynąć na negatywną dynamikę PKB w II kw. i całym roku zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. "Możliwa jest tymczasowa poprawa popytu na stal budowlaną w Polsce w II kw. w związku z zakłóceniami importu" - podano także. Spodziewana jest niewielka poprawa produkcji

Dane o CPI oznaczają, że złoty może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny

USA pokazuje jak słaba jest gospodarka strefy euro. Gdy dodatkowo porówna się skalę dynamiki tych gospodarek w świetle wysokości stóp procentowych, stara Unia Europejska wypada bardzo słabo. Unijna roczna inflacja podawana dzisiaj o godzinie 11:00 ma wynieść 1,1%, a stopa bezrobocia utrzymać się na

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,2% w 2019 r., 1,4% w 2020 r.

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podtrzymała prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro na 1,2% wobec szacunków z maja br. i obniżyła prognozę na 2020 rok do 1,4% (wobec 1,5% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza PKB dla całej UE pozostaje

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,2% w 2019 r.

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,2% w 2019 r. i o 1,5% w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy zimowej, było to odpowiednio: 1,3% i 1,7%. Niedawne spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Czerwiński, cytowany w komunikacie. Według raportu, w wypadku twardego brexitu Polska byłaby narażona na niedobory leków o wartości 28-41 mln GBP (135-205 mln zł). Brexit będzie miał również wpływ na politykę spójności, programy unijne finansowane ze wspólnej kasy, europejski system handlu emisjami CO2

Skiba z MF: Rząd rozpatrzy program konwergencji w najbliższy wtorek

wtorek będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów, a 28 kwietnia ten dokument rozpatrzy Komisja Europejska " - powiedział Skiba podczas posiedzenia połączonych sejmowych Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. Porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,6 pkt do 1,3% w 2019 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,3% w 2019 r. i o 1,7% w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj zimowej prognozy. Według prognozy jesiennej, było to odpowiednio: 1,9% i 1,7%. "Przewiduje się, że w 2019 r. wzrost utrzyma

Glapiński: Wzrost gospodarczy pozostanie 'całkiem solidny' w 2019 roku

jest nie tylko wysoki, ale i znacznie szybszy, niż najzamożniejszych krajach Unii Europejskiej i strefy euro. W poprzednich dwóch latach rozwijaliśmy się w tempie 5% i w tym roku prawdopodobnie wzrost pozostanie całkiem solidny. Fundamentalne źródła wzrostu leżą poza bezpośrednim wpływem

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

porozumienie gospodarcze, obejmujące swoim zasięgiem 30 proc. światowego handlu. A Unia Europejska? Prezydencja niemiecka, która do niego tak zdecydowanie dążyła, wsadziła nas do ostatniego wagonika pociągu, który uciekłby Europie i zostawiłby nas w tyle. To był nakaz czasu i powinniśmy im za to podziękować

WEI: Zakaz handlu w niedziele należy zlikwidować, koszty wyższe od szacowanych

. "Podobne obostrzenia w Unii Europejskiej ma 10 z 28 państw. Przy czym większość ogranicza się do zakazów handlu w święta narodowe. Nawet w krajach, gdzie ograniczenia należą do najbardziej restrykcyjnych jak Niemcy czy Austria, stopniowo się od nich odchodzi, rozluźniając dotychczasowe regulacje

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

gospodarką w Unii Europejskiej" - czytamy także. Według autorów raportu, w tegorocznym indeksie na uwagę zasługuje wyższy odczyt w zakresie prawa własności (+0,8) oraz w kategorii handel (+0,4). Gorzej natomiast wypadliśmy w obciążeniach podatkowych (-0,2), co w dalszym ciągu negatywnie wpływa na

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

powszechnie wykorzystywane w branży motoryzacyjnej doświadczającej obecnie spadku popytu, a także w transporcie (o 30%), który ma wysoką ekspozycję na rynki zagraniczne, a polskie firmy transportowe utrzymują pozycję lidera w drogowym przewozie międzynarodowym w Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że

Huawei deklaruje gotowość pomocy polskim firmom w wykorzystaniu szansy 5G

bardzo wymierne korzyści, tak firmom, jak i społeczeństwu w ogóle, w tym nawet 63 mld zł wzrostu PKB Polski w ciągu 8 lat, czy stworzenie 2 mln nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. Kraje, które nie zaimplementują 5G dostatecznie szybko, zostaną w tyle, stając się mniej konkurencyjnymi w

PAIH ma w portfelu ponad 30 projektów inwest. z USA o wartości ok. 850 mln euro

tym roku i spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Kryzys COVID-19 może wpłynąć na nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych, blisko rynków docelowych. Z uwagi na dość

Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność, proponuje nowe wsparcie dla firm

zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi - a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22-proc. udziałem. "W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję

Cognor chce powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w 2018 r.

konferencji prasowej. Zdaniem zarządu Cognoru, to pozytywnych wyników powinno przyczynić się m.in. podtrzymanie wzrostu PKB w Polsce i całej Unii Europejskiej. "Oczekujemy podtrzymania wzrostu PKB w Polsce, jakkolwiek zgadzamy, że wzrost popytu na rynku stalowym może nie być tak dynamiczny, co może

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

Unii Europejskiej, w tym głównie w Niemczech. Na pogorszenie salda handlowego wpływać będzie dodatkowo wzrost importu o charakterze inwestycyjnym" - czytamy dalej.  "Prognozy IPAG powstały przy następujących założeniach: wzrost PKB w UE - 2,1% w 2018 r. oraz 2% w 2019 r., kontynuacja

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

umiędzynarodowione gospodarki krajów UE-13 o relatywnie dużym uzależnieniu od dostaw z Chin, jak Słowacja (wzrost wytworzonej wartości dodanej o 2,84%), Czechy (o 2,75%) i Węgry (o 2,36%). W Polsce wzrost ten wyniósłby 1,87%" - czytamy w raporcie. PIE podał, że według wyliczeń WTO handel światowy w

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

istotne czynniki ryzyka w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Jeśli USA zdecydują się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wiązało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejską (tzw

Branża cyfrowa apeluje do UE ws. projektu Kodeksu Usług Cyfrowych

, nowatorskich modeli biznesowych europejskiej kreatywności, kultury i sztuki, pluralizmu mediów i możliwości szerokiej edukacji. Ważne jest również to, aby wszelkie nowe regulacje nie hamowały innowacji i wzrostu Unii - w tym wzrostu PKB, podkreślono. "W tym celu wzywamy rządy państw członkowskich z

Bank Światowy: Udział Polski w świat. eksporcie wrósł, strefy euro spadł od 2005

;Po wejściu do Unii Europejskiej, polska gospodarka w większym stopniu otworzyła się na handel zagraniczny. Relacja handlu do PKB wzrosła z 70% w 2005 r. do 100% w roku 2016. W tym okresie Polska zdołała zwiększyć swój udział w światowym eksporcie, choć z niskiego poziomu, podczas gdy na przykład

Cena emisji CO2 jest najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla

. Mając bardziej jednoznaczną, powszechnie stosowaną cenę emisji dwutlenku węgla, moglibyśmy jednocześnie zniechęcać do emisji, zachęcać do innowacji i inwestycji w technologie dekarbonizacji, takie jak CCS, i używać ich do odsysania węgla z powietrza. Czego nauczyła się UE Rozważmy teraz Unię Europejską

Domagalski-Łabędzki z MR: TTIP może zwiększyć PKB Polski o 0,2-0,5 pkt proc.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Wejście w życie umowy w sprawie Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP) pomiędzy USA, a Unią Europejską może przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB Polski w perspektywie kilku lat o 0,2-0,5 pkt proc., poinformował wiceminister rozwoju

Procedura nadmiernego deficytu wobec państw z południa Europy

waha się od 0 do 0,2% PKB. Wątpliwe jest by kraje te zostały ukarane od razu. Nie zmienia to faktu, że patrząc na problemy Grecji, czy ostatnio Włoch, Unia Europejska nie jest zainteresowana kolejnymi państwami chcącymi sobie pożyć na koszt innych. Tym bardziej, że ze zrzutki wyłączyła się Wielka

Kwestie regulacyjne niepokoją inwestorów posiadających akcje potentatów z USA

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Obostrzenia regulacyjne między Chinami a USA niepokoją inwestorów. Donald Trump za pośrednictwem Twittera snuje z kolei wizje rewelacyjnej umowy handlowej pomiędzy USA a Wielką Brytanią, kiedy ta wyjdzie już z Unii Europejskiej. Inwestorów mogą dziś

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

handlu zagranicznego w PKB rośnie o 1 pkt proc., to dochody ludności rosną o 1,98 proc. Z modelu Frankela-Romera wynika, że dochody spadną, czyli Brytyjczyków czeka recesja. Ogromne koszty Brexit Stopniowo obie strony - Wielka Brytania i Unia Europejska - dostosują się do nowej sytuacji, ale zdaniem

Branża bielizny przestawia się z "sexy" na "wygodne gacie" [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

Wielką Brytanią a Unią Europejską. Plaga braku prądu w Chinach – „ South China Morning Post” opisuje problemy Państwa Środka z zaopatrzeniem całych prowincji w energię, co może być zwiastunem dotknięcia sufitu w możliwościach rozwojowych kraju.  BitCoin nigdzie się nie wybiera

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

gospodarki światowej do 2,4 proc., z 2,9 proc. oczekiwanych w styczniu. A zdaniem Banku "od tamtego czasu, za sprawą osłabienia w światowym handlu, słabego tempa inwestycji i niepewności politycznej, sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu". Niższy też będzie wzrost PKB w UE. Z prognoz BŚ wynika, że w

KE podniosła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,7% w 2017 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7% w 2017 r. i o 1,8% w 2018 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy zimowej było to odpowiednio: 1,6% i 1,8%. Stopa wzrostu PKB w całej UE powinna pozostać na stałym

Rynki walutowe będą pod wpływem posiedzeń trzech banków centralnych

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Dziś rynki walutowe będą pod wpływem posiedzeń aż trzech banków centralnych – Banku Anglii, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Turcji. EBC może chcieć uwzględnić w swoich prognozach dot. PKB potencjalne ryzyko wynikające z konfliktu handlowego

Dwa oblicza Amazona: rekordowe wyniki oraz oskarżenia o lekceważenie praw pracowników i lawirowanie z podatkami

rozpoczęło właśnie akcję „Make Amazon Pay”, zarzucając Amazonowi, że jest dłużnikiem swoich pracowników, społeczeństwa i planety. Tradycyjni przedsiębiorcy obawiają się, że przeniosą się do lamusa. Komisja Antitrustowa Unii Europejskiej zarzuca firmie – sugerując miliardowe kary &ndash

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,6%, inwestycje wzrosną o 9,5% w III kw. 2018 r.

wzrostu eksportu i importu wyniosą wówczas odpowiednio 4,7 i 5%" - napisano także.  Zdaniem Instytutu, na pogorszenie salda handlowego wpływać będzie wzrost importu o charakterze inwestycyjnym oraz nieco słabsza koniunktura w państwach Unii Europejskiej. Na handel zagraniczny wpływać będą

Szybki wzrost polskiego PKB nie przekłada się na zwyżkę kursu PLN

konsolidacyjny wokół poziomu 4,9300, a CHF/PLN po osiągnięciu we wtorek poziomu 3,77 utrzymuje się w jego okolicach. Wydawać by się mogło, że na rynku brakuje bodźców, mogących istotnie wpłynąć na kursy, ale w praktyce jest zgoła inaczej. Emocje ponownie wzbudzają kwestie opuszczenia Unii Europejskiej przez

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

większa część pracowników z Ukrainy pozostanie na dłużej w Polsce, pomimo stwarzania im dogodnych warunków przez władze innych krajów Unii Europejskiej, podano również. "W zestawieniu z marcem 2018 roku istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (0,61

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

przed wzrostem kosztów i obecnie borykają się z problemem ich waloryzacji. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczny wpływ na sektor bankowy w Polsce, a co za tym idzie dostępność kredytów mieszkaniowych" - uważa Kamińska. 

Przegląd prasy

chaos informacyjny  -- Kurs akcji PKP Cargo jest najniższy w historii i testuje poziom 20 zł  Puls Biznesu --Śledczy sprawdzają, czy Pracownia Nowych Technologii oszukała 230 inwestorów na miliony złotych --Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

– Stress testy dla polskiej gospodarki wskazują, że najsilniejsze i najdłużej utrzymujące się odchylenie w dół dynamiki polskiego PKB nastąpiłoby w wyniku negatywnego impulsu z gospodarek globalnych, czyli USA i Chin. Spośród analizowanych gospodarek Unii Europejskiej najsilniejszy w 2017 r

Morawiecki: Przyrost ze ściągalności podatku VAT może wynieść do 8-10 mld zł

zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskie przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

handlu i usługach, w naszej ocenie oznaczać to będzie wyższą dynamikę PKB w 2kw. Prognozujemy wzrost z 4,7% do ok. 5%. Od strony wydatkowej bieżąca struktura produkcji sugeruje, że popyt zewnętrzny dalej pozostaje stabilny. W bieżącym kwartale również spodziewamy się stosunkowo wysokiej dynamiki

Kalendarium ISBnews

nt. raportu "Podatki i składki w krajach Unii Europejskiej" --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018 --12:00: Konferencja prasowa Banku Millennium nt. wyników po I kw.  --12:00: Prezentacja

Marek Belka: Protesty kobiet rozpoczęły proces, którego zatrzymać się nie da. Ludzie zaczynają się już dusić

nawet zwiększyć swoją produkcję. I dotyczy to branż, które nastawione są głównie na eksport. Z Unią Europejską mamy ogromną nadwyżkę w handlu. To potężny koń pociągowy dla gospodarki.   Czyli mimo braku zaufania społecznego sobie radzimy?  - Chyba jesteśmy po prostu dobrzy w improwizacji

Z powodu Brexitu gospodarka Wielkiej Brytanii wyhamuje, a bezrobocie wzrośnie

Po referendum z 23 czerwca, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej, reakcja rynków finansowych była natychmiastowa. Funt się mocno osłabił. W sierpniu do akcji wkroczył Bank Anglii, który obniżył stopy procentowe (główna wynosi obecnie 0,25 proc.) i rozpoczął warty 70

Poranek na GPW pod wpływem Azji, wieczór pod znakiem Brexitu

brytyjskiego parlamentu umowę z Unią Europejską, której brzmienie znane jest od ubiegłego roku i która już wcześniej została odrzucona. Warto przypomnieć, że wtedy brytyjscy parlamentarzyści przekreślili umowę istotną większością głosów, a część prasy pisała wręcz o upokorzeniu premier May. Od tamtego czasu

GUS: Mamy mikry wzrost eksportu. Pocieszeniem jest nadwyżka handlowa

początku roku wyniki sprzedaży zagranicznej nie zachwycają. W ostatnich miesiącach dynamika eksportu ledwie przekracza 1 proc., po wrześniu wyniosła 1,2 proc. Eksport w górę, import w dół W eksporcie odrobinę lepszą dynamikę udało nam się osiągnąć w handlu z krajami rozwiniętymi, w tym z Unią Europejską

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

okresach. Głównym źródłem paniki wśród inwestorów spółek zajmujących się handlem detalicznym jest widmo podatku handlowego, które pojawiło się po unieważnieniu decyzji Komisji Europejskiej przez Sąd Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie. W przekroju branżowym najniższą średnią stopę

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich (ZBP) nt. Pengabu i raportu InfoDOK  --10:00: Konferencja prasowa Nextbike Polska nt. wyników i planów  --10:00: Spotkanie prasowe PwC nt. raportu "Podatki i składki w krajach Unii Europejskiej" --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

Unia Europejska nałożyła na Rosję łącznie trzy rodzaje sankcji. Pierwsze to restrykcje wobec anektowanego Krymu (zakaz inwestycji, handlu, współpracy firm turystycznych), które w zeszłym tygodniu przedłużono do czerwca 2017 r. Z kolei we wrześniu Unia musi podjąć decyzję co do dalszego

Kościński z MF: Eksport wzrośnie o min. 6% w 2019 w konserwatywnym scenariuszu

gospodarcze. To wszystko nie wróży dobrze dla naszych eksporterów - zwłaszcza, że 80% eksportu polskiego trafia do UE i ok. 30% do samych Niemiec" - wskazał Kościński. W sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej podkreślił jednak, że sytuacja polskich eksporterów

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,1 pkt proc. do 1,7% w 2016 r.

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę wzrostu PKB na ten rok dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej o 0,1 pkt proc. - odpowiednio do 1,7% i do 1,9% - w porównaniu do prognoz z listopada ub.r. Na 2017 r. Komisja przewiduje wzrost o odpowiednio 1,9

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, czyli w głównej mierze inwestycji publicznych - rządowych i samorządowych. "W konsekwencji Instytut przewiduje, że tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w latach 2019-2020 będą niższe niż w 2018 roku i wyniosą

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

źródłem różnicy między naszą prognozą, a danymi GUS był nieco szybszy od oczekiwań wzrost inwestycji, który mógł osiągnąć w 1Q 2018 wartość dwucyfrową. Na szybki wzrost nakładów na środki trwałe wskazują dane o produkcji budowlano-montażowej, wspieranej przez napływ środków z budżetu Unii Europejskiej

Sielewicz, Coface: Wojna celna Chiny-USA może pośrednio uderzyć w polski eksport

aluminium ma małe znaczenie dla Polski. W zeszłym roku Polska wysłała do USA jedynie 9 tys. ton z 4,9 mln ton stali eksportowanej z Unii Europejskiej. Wśród krajów, z których USA importują stal jesteśmy dopiero na 60. miejscu z udziałem zaledwie około 0,03%. W UE zmiana taryfy najbardziej dotknie Niemcy

Eksport rośnie wolniej, ale jest wyższy od importu. Mamy nadwyżkę handlową

wyniósł bowiem 2,1 proc. W eksporcie największą dynamikę udało nam się osiągnąć w handlu z krajami rozwiniętymi, w tym z Unią Europejską. Tu wzrost eksportu był relatywnie szybki - wyniósł 3,1 proc. Ekonomiści ostrzegają, że eksport może nie być tak mocnym silnikiem dla naszego wzrostu PKB, jakim był w

Funt odrabia straty po wystąpieniu premier May

We wtorek kurs funta wzrósł o blisko 2 proc. do 5,05 zł. Zwyżka była reakcją inwestorów na poranne wystąpienie premier Theresy May, która zamiast twardego Brexitu zapowiedziała stopniowe opuszczenie Unii Europejskiej. Zgodnie z przeciekami Theresa May zapowiedziała opuszczenie przez Wielką Brytanię

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narzędziach gospodarczych

ekonomistka. Jak wynika z analiz EBI, jedną z kluczowych słabości gospodarki Unii Europejskiej jest wyraźnie niższy udział inwestycji w aktywa niematerialne w relacji do PKB w porównaniu do poziomu notowanego w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 10 lat niższy był również poziom inwestycji w maszyny i

Podpisano TPP - superważną umowę o wolnym handlu w rejonie Pacyfiku

, rozwijającej się gospodarki tworzącej miejsca pracy, jeżeli nie będziemy rozwijać handlu międzynarodowego. Dzisiaj jest on siłą napędową naszej gospodarki - mówił w czwartek w Auckland John Key, premier Nowej Zelandii. Traktat pacyficzny, podobnie jak negocjowany teraz podobny układ TTIP pomiędzy USA i Unią

Japonia dopuszczona do rozmów o strefie wolnego handlu na Pacyfiku

podjęte w sobotę w Indonezji mają znaczenie także dla Unii Europejskiej. W zeszłym miesiącu UE oficjalnie rozpoczęła negocjacje o stworzeniu strefy wolnego handlu z Japonią, a kilka tygodni wcześniej liderzy UE i USA zapowiedzieli negocjacje o utworzeniu transatlantyckiej strefy wolnego handlu.

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 3,8% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

handlowego wpływać będzie przede wszystkim nieco słabsza koniunktura w państwach Unii Europejskiej, w tym głównie w Niemczech. Na handel zagraniczny wpływać będzie ponadto stabilny, z tendencją do powolnej aprecjacji, kurs złotego względem euro oraz wobec dolara amerykańskiego. "Zgodnie z

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,5% w 2019 r.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien obniżyć się do 3,5% w 2019 roku, poinformował ISBnews członek zarządu TU Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. Takie branże, jak budowlana, transport drogowy, handel (hurt i detal), i

PAIH otworzy Zagraniczne Biuro Handlowe w Seulu w środę

-tech w skali globu" - wskazał Senger. Według niego, południowokoreański cud gospodarczy nadał impuls do liberalizacji stosunków gospodarczych i ratyfikowania w 2015 r. umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Jak zaznacza Senger, do ułatwień w bilateralnej wymianie dołączyły nowe możliwości w

Euler Hermes: Brexit oznacza 100 mln euro straty rocznie w polskim eksporcie

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez zawarcia umowy o wolnym handlu (FTA), liczba upadłości do 2019 roku może dodatkowo wzrosnąć o 1 700 brytyjskich przedsiębiorstw, wynika z analizy Euler Hermes. Rocznie polski eksport będzie tracił 100 mln euro

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

;wydatkowaniu środków z nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej oraz negatywnego wpływu podwyższonej niepewności na inwestycje sektora przedsiębiorstw. Głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostała konsumpcja prywatna, wspierana przez wzrost dochodów gospodarstw domowych przede wszystkim dzięki

KE podniosła prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,1 pkt do 1,6% w 2015 r.

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB na ten rok dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej o 0,1 pkt - odpowiednio do 1,6% i do 1,9% w porównaniu do prognoz z maja br. Prognozy ogólne dotyczące realnego PKB w strefie euro przewidują jego

Eksport słabnie. Po siedmiu miesiącach rośnie już tylko o 1,1 proc.

Z danych o PKB za II kw. można było wyczytać, że inwestycje jako silnik napędzający naszą gospodarkę włączył wsteczny bieg, konsumpcja zaś radziła sobie umiarkowanie (choć to największy moduł tworzący PKB). Niemal jedna trzecia wzrostu gospodarczego w II kw. pochodziła za to z handlu zagranicznego

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

geograficzne Polski, a co się z tym wiąże, centra logistyczne, rozwój infrastruktury, a także wzrost branży e-commerce napędzały polską branżę transportową, która wiedzie prym w Unii Europejskiej. Opowiadamy dziś za 16,4% europejskiego rynku, ustępując jedynie Niemcom. Tak dobra pozycja jest możliwa m.in

Supertemat, więc w Polsce cisza

PKB, a o 120 miliardów euro europejski budżet. A to dzięki temu, że handel między Europą i USA będzie łatwiejszy. "Wielka bonanza" - zachwalał porozumienie kilka tygodni temu Marc Vanheukelen z Komisji Europejskiej. Żyła złota. Jednak każda bonanza ma swoich zwycięzców i swoje ofiary. I nie

Frank znów tanieje

waluta europejska staniała o 4 grosze. Podobnie zachował się dolar. Jedynie funt pozostał na niemal niezmienionym poziomie. Brytyjska waluta straciła jednak od referendum już niemal 40 groszy. W Unii Europejskiej trwa wymiana złośliwości z przedstawicielami Wielkiej Brytanii. Decyzję o opuszczeniu

Bardzo kosztowny Brexit. Czy spełni się czarny scenariusz?

europejskich sądów. Zwiększyło to prawdopodobieństwo "twardego Brexitu", bo Bruksela powtarza, że nie zgodzi się na wybiórczą integrację. W podobnym tonie co May wypowiada się minister ds. handlu międzynarodowego Liam Fox. Eurosceptycy są wściekli na resort Hammonda, bo uważają, że wewnętrzny

OECD zaleca Polsce nowe podatki

Komisja Europejska, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, kilka razy w roku opracowuje prognozy gospodarcze i zalecenia. Według OECD wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na poziomie niewiele niższymi niż w 2015 roku (wyniósł wówczas 3,9 proc. PKB). Wyniesie 3,4 proc. w tym roku i 3,5 proc

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

Krugman, bariery celne na świecie radykalnie spadły od lat 60. i dalsze ich obniżanie nie przyniesie znaczącego wzrostu gospodarczego. Studium think tanku Centre for Economic Policy Research z 2013 r. dla Komisji Europejskiej prognozuje, że dzięki umowie PKB Unii Europejskiej wzrośnie o 0,5 proc., ale

Mały deficyt 2015. Ale teraz pójdzie w górę

procedurę nadmiernego deficytu. Wiadomo było, że spadł on poniżej dopuszczalnego w Unii Europejskiej poziomu 3 proc. PKB. Rządy PO-PSL przez lata zmagały się z nadmiernym deficytem, który w szczytowym momencie w latach 2009-10 zbliżył się w okolice 8 proc. PKB. Nasze finanse boleśnie dotykał w ten sposób

Emisyjny cios z Brukseli. Mamy mocniej ograniczyć produkcję CO2

energetyce), które objęte są handlem pozwoleniami ETS [Europejski System Handlu Emisjami] na emisje CO2. Polska była dość zadowolona, bo - jak szacowała wówczas Warszawa - w sektorach ETS nawet po 2020 r. może utrzymać mniej więcej obecne tempo redukcji. Sęk w tym, że niewiele wtedy zdecydowano o podziale

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

Unię Europejską 31 października. Aby odbyło się to w uporządkowany sposób, porozumienie między Londynem a Brukselą powinno zostać osiągnięte najpóźniej podczas szczytu UE w dniach 17-18 października" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku.  Według nich, w sobotę 19.10 mija termin

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

zrównoważony dzięki przejęciu przez państwo oszczędności funduszy emerytalnych, a także dzięki podniesieniu podatków. Przychody podatkowe wzrosły z 44,3 proc. PKB w roku 2011 do 47,4 proc. PKB w roku 2014. Obniżone zostały podatki dochodowe, lecz podniesiony VAT do najwyższego poziomu w Unii Europejskiej - 27

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

gospodarczą, nie zawsze akceptowaną przez Unię Europejską. Węgry odmówiły przyjęcia kolejnej transzy kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i podporządkowania się zaleceniom tej organizacji. Wyprosiły też przedstawicieli Funduszu z Budapesztu. Przejęcie OFE, specjalne podatki i prace publiczne Sektor

Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys

też zerwanie rozmów w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji - TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), czyli układu o wolnym handlu z Unią Europejską. Jest bardzo prawdopodobne, że nie dojdzie do ratyfikowania TPP, a za wstrzymaniem rozmów w sprawie TTIP

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

potrzeb ich pracowników" - powiedziała Emilewicz. Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. (tzw. dyrektywa EU ETS), wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Mimo, że część uprawnień otrzymują wciąż

Brexit straszy. Funt jest najtańszy od 9 miesięcy

, zwracali uwagę dziennikarze. - Wielka Brytania ma dodatnie saldo w wymianie usług finansowych z zewnętrznymi partnerami, w tym z Unią Europejską. Około jednej czwartej brytyjskiego sektora finansowego jest związane z rynkiem unijnym, a jest to równowartość 2 proc. PKB. Dochodzi jeszcze do tego szerszy

Rząd PiS poprze kontrowersyjną umowę CETA. Rolnicy i biznes mogą na tym stracić

szczytu Unia Europejska - Kanada ma dojść do ostatecznego parafowania CETA. Polski rząd podpisanie CETA - umowy znoszącej większość barier handlowych między UE a Kanadą - popiera. - Handel z Kanadą Polsce na pewno się opłaci - mówił w środę wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał jednak: - Ale mam bardzo

Wielka Brytania już ponosi konsekwencje decyzji o Brexicie. Moody's zmienił perspektywę ratingu kraju na negatywną

;. "W dłużej perspektywie, jeśli Zjednoczone Królestwo nie będzie w stanie zawrzeć korzystnej umowy handlowej z Unią Europejską i innymi krajami, perspektywy wzrostu gospodarczego Zjednoczonego Królestwa okażą się słabsze, niż oczekiwano" - napisała Moody's. Obcięciem ratingu AAA zagroziła też

Przegląd prasy

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych udzielanych przez polskie banki WIG-banki ponownie zanurkował w dół, spadając do najniższego poziomu od 2,5 roku --Wpływ przejścia dużej części dotychczasowych uczestników OFE do ZUS może mieć negatywny wpływ na polską

Wybory w UK. Dane z Azji

Japonii. PKB kraju kwitnącej wiśni wzrosło w skali roku o 1,3%, to o 0,3% mniej niż oczekiwali analitycy. Dobre dane z kolei nadeszły z Chin. Nadwyżka handlu zagranicznego była o 5,5 mld niższa od oczekiwań (około 12%). Eksport rośnie o 8,7% przy oczekiwanych 7% z kolei import o 14,8% przy oczekiwanych

Brexit. Wielka Brytania poza Unią Europejską. Co na to ekonomiści?

długim terminie. Czy dojdzie do efektu domina? Czy będą kolejne referenda w krajach takich jak Francja czy Włochy? Według mnie nie, raczej Francja i Niemcy przejmą inicjatywę i będą dążyć do wzmocnienia rdzenia Unii. Wielka Brytania jest dużym krajem, ale nie przeceniałbym wpływu Brexitu na handel czy

Allianz: Polska wciąż na 36. miejscu wśród najzamożniejszych krajów

(-0,9%). Znaczny wzrost wynikał głównie z szybkiego wzrostu w krajach nienależących do Unii Europejskiej, takich jak Turcja i Rosja. Analizując struktury portfela, widać zaskakująco stabilne zachowanie oszczędnościowe we wschodniej Europie. Na przykład udział depozytów bankowych pozostał mniej więcej

Brexit gospodarki nie tyka? Tknie, tylko Wielka Brytania musi naprawdę wyjść z UE

, a zacznie być rzeczywistością. Chodzi o to, że firmy w Wielkiej Brytanii otrzymują paszport europejski. Mogą np. z Londynu świadczyć usługi we wszystkich krajach Unii bez dodatkowych zezwoleń. Nie będzie Wielkiej Brytanii w UE, to nie będzie paszportu. A wraz z nim podupadnie potęga City, a zaraz

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

zakupowych. Badania koniunktury GUS/Eurostat prowadzone kwartalnie wskazują, że Polacy należą do jednych z najchętniejszych osób do kupna nowego samochodu, bądź kupna/budowy domu na tle krajów Unii Europejskiej" - analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) – zespół makroekonomii Michał

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,4% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym roku dodatni. W roku 2016 spodziewać się należy nieznacznego przyspieszenia wzrostu eksportu, którego przyrost wyniesie 7,5% oraz także dodatniej dynamiki importu, który wzrośnie o 7,2%. Sytuacja w handlu zagranicznym kształtowana będzie przede wszystkim

BOŚ Bank: Fed i seria danych z USA i strefy euro w centrum uwagi w tym tygodniu

zawieszenia stosowania amerykańskich ceł na import stali i aluminium z Unii Europejskiej. Jeśli cła zaczęłyby obowiązywać w przypadku UE, możliwe jest powrót wątku protekcjonizmu w handlu międzynarodowym" - wskazali także ekonomiści. W przypadku polskiego rynku najciekawszym wydarzeniem tygodnia będzie

Czy nowy szef WTO rozrusza światowy handel?

, Tanzanii i Egipcie. Runda z Dauhy zaczęła się w listopadzie 2001 r. Miała doprowadzić m.in. do większej liberalizacji światowego handlu. Ale przez ostatnie lata członkom WTO (obecnie 159 krajów) nie udało się dojść do porozumienia. Kraje rozwijające się chciałyby, by Unia Europejska, USA czy Japonia

BZ WBK: Polska wejdzie do grupy bogatych krajów, gdy eksport sięgnie ok. 60% PKB

. Znacząco zwiększyli też sprzedaż na Białoruś, Łotwę, Litwę, czy do Bułgarii. Jednak pomimo otwarcia się na nowe rynki, nadal 75% polskiego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej, w tym do Niemiec - ok. 25%, a eksport niemiecki to zaledwie 9% światowego handlu. "Dynamika naszego eksportu

Ecommerce Trends CEE 2015 już 22-23 września 2015 w Warszawie

Firmy rozszerzają swą działalność poza rodzimy rynek na inne kraje Unii Europejskiej oraz poza Unię. Sprzedają coraz więcej produktów i usług w sklepie internetowym czy mobilnym (według Ministra Cyfryzacji Unii Europejskiej, ok. 75 proc. wszystkich firm Unii Europejskiej sprzedaje obecnie towary

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

, członek zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, oraz Marcin Zaborowski, prezes Fundacji Schumana. Jakie są potencjalne korzyści płynące z umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dla sektora MŚP w Polsce? Film przygotowany na zlecenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie