pkb tempo przyczyny

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

banku centralnego odpowiedział: "Nie". Podkreślił, że obniżenie się tempa wzrostu PKB wynika z przyczyn zewnętrznych - ze słabszej koniunktury za granicą, przede wszystkim wolniejszego wzrostu gospodarczego w Niemczech. Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), PKB (niewyrównany

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

. Jesteśmy nieco uzależnieni od świata zewnętrznego i właśnie przyczyną osłabienia wzrostu gospodarczego będzie przede wszystkim pogorszenie sytuacji u głównych naszych partnerów handlowych zwłaszcza w strefie euro, a także osłabienie tempa wzrostu inwestycji z powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

kwartałach oczekujemy, że tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2019 r. jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie

BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB

proc. dla pracowników.  Wśród zagrożeń Gomułka zaliczył silne, negatywne dla stanu finansów publicznych, skutki obniżającego się tempa wzrostu PKB na wzrost wpływów podatkowych VAT, CIT i PIT, a także nadal niskie tempo wzrostu inwestycji w środki trwałe, pomimo wysokiego stopnia wykorzystania

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej

możliwe w przypadku gwałtownego pogorszenia się tempa wzrostu gospodarczego lub sytuacji fiskalnej, bądź też w przypadku prowadzenia nieodpowiedniej polityki monetarnej prowadzącej do przegrzania gospodarki. Kolejną przyczyną obniżki mogłoby być działanie instytucji państwowych negatywnie wpływających na

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

% PKB). Według danych przedstawionych przez PIE, 1/3 podatników zobowiązanych do uiszczania CIT wykazuje brak dochodów. W okresie 2014-2018 liczba płatników CIT wzrosła z 434 tys. do 507 tys. podatników, zaś liczba wykazujących dochód spadła do 66% z 69%. Przyczyny luki CIT to z jednej strony m.in

ZUS: Stopa zastąpienia spadnie z obecnych 53,8% do 23,1% w 2080 r.

rośnie do 92,7% w 2080 r. Zatem nawet przy założeniu szybkiego tempa starzenia się ludności, saldo funduszu w procencie PKB stopniowo się poprawia, a skala dopłat budżetowych w procencie PKB będzie malała. To wyraźnie potwierdza tezę, że "nowy" system z perspektywy fiskalnej jest wyjątkowo

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

, że tempo wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2018 r. było już nieco wolniejsze w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów. Dynamika PKB znalazła się poniżej 5.0%r/r. Siłą napędową gospodarki pozostała konsumpcja gospodarstw domowych ze wzrostem na poziomie 4.3%r/r. Choć był to

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk. "Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w

PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrow. wzrosły o 9% r/r do 640 mln zł w I-III kw.

liczba ubezpieczonych zwiększyła się o ponad 15% r/r. "Przy tej dynamice wzrostu, już w przyszłym roku liczba ubezpieczonych przekroczy 3 mln. Tempo to może się jeszcze zwiększyć. Wszystko zależy od kierunku zmian w systemie opieki zdrowotnej" - powiedziała doradca zarządu PIU Dorota M. Fal

Jeznach z GUS: Na wzrost PKB w III kw. negatywnie wpłynęło jedynie budownictwo

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Na tempo wzrostu PKB w III kw. br. pozytywnie wpłynęły wszystkie sektory gospodarki z wyjątkiem budownictwa, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Poza budownictwem, oceniamy pozytywny

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

także, jakie były tego przyczyny, choć struktura wzrostu PKB jest nieco inna od oczekiwanej po publikacji rocznego szacunku PKB. Po pierwsze sporemu i większemu od oczekiwań spowolnieniu uległa konsumpcja gospodarstw domowych. Dynamika na poziomie 3.3%r/r jest nie tylko najniższą na przestrzeni całego

Glapiński: Wszyscy członkowie RPP oczekują wzrostu PKB wyższego niż w projekcji

. "Prawie 100%, czy nawet 100%, członków RPP zakłada, że tempo wzrostu PKB będzie wyższe, osobiście zakładam, że tempo wzrostu PKB będzie podobne do tego, które projektuje MFW, czyli 3,6%, a 3,8% też jest możliwe. Natomiast tutaj - w modelu - nam wychodzi skromne, chociaż też satysfakcjonujące 3,2

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Drugi szacunek tempa wzrostu PKB za III kw. tego roku był wyższy o 0,2 pkt proc wobec szybkiego szacunku flash prezentowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 2,5% r/r w III kw. Br. W Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu, uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. "PKB na poziomie 2,5% w III kw. to jest część trendu ogólnoeuropejskiego. W

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5% (wobec wzrostu akumulacji o 21% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1% kwartał wcześniej). Większość analityków utrzymuje nieznaczne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

gospodarki światowej do 2,4 proc., z 2,9 proc. oczekiwanych w styczniu. A zdaniem Banku "od tamtego czasu, za sprawą osłabienia w światowym handlu, słabego tempa inwestycji i niepewności politycznej, sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu". Niższy też będzie wzrost PKB w UE. Z prognoz BŚ wynika, że w

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

kwartale 2019 r. Dane sugerują zatem mocne dalsze hamowanie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech miesiącach br. Oczekuję dynamiki PKB w tym okresie okolicach 2.0%r/r, a następnie głębokiego spadku w drugim kwartale. Ujemna dynamika PKB będzie nam towarzyszyć najprawdopodobniej do końca br. W

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

reguły tempo wzrostu PKB na poziomie 1,5% jest wystarczające dla zrównoważenia, a nawet spadku liczby niewypłacalności tamtejszych przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie. Przyczyną niewypłacalności jest trwale niska rentowność bardzo dużej części polskich przedsiębiorstw. Nie sprzyjają jej m.in

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

o ok. 4.1%r/r, a inwestycje spadły o ok. 6.1%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4'16 był – według szacunków – ujemny i wyniósł -0.3pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'16 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Tempo wzrostu

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

analizowanym okresie z 61 do 65 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%. "Energochłonność pierwotna i finalna PKB obniżyła się w roku 2016 w stosunku do roku 2006 odpowiednio o 28% i 24%, po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe. Tempo poprawy w pierwszych

Gospodarka słabnie w błyskawicznym tempie. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

Rynek spodziewał się spowolnienia z poziomu 3,1 proc. w II kwartale do 2,9 proc. To i tak byłoby słabym wynikiem, bo w końcówce 2015 roku wzrost PKB wyniósł aż 4,3 proc! Oznacza to, że z kwartału na kwartał gospodarka słabnie, i to w zastraszającym tempie. Na razie nie znamy składowych PKB, więc

Ministerstwo Rozwoju tnie prognozę PKB Polski. Mniej pieniędzy do budżetu?

przyczyną tej zmiany. W raporcie departamentu strategii rozwoju napisano bowiem, że wzrost PKB w II kw. wyniósł 3,3 proc. (szacunek departamentu). A to - jak wiemy - już się nie sprawdziło. Co to oznacza? Że gdyby analitycy brali pod uwagę wyniki podane w piątek przez GUS (3,1 proc. w II kw.), to prognoza

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 2,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub.r. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Wstępnie szacujemy, że tempo PKB w 1kw20 będzie

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do perspektyw przyspieszenia wzrostu PKB

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Podczas czerwcowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że spowolnienie wzrostu gospodarczego na początku br. było prawdopodobnie przejściowe, jednak różnili się w ocenia tempa, w jakim powróci szybszy wzrost PKB, wynika z "minutes

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

listopada 2018 r.), 1,7-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,9%) oraz 1,3-3,5% w 2021 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-4,7% w 2019 r. (wobec 2,7-4,4% w projekcji z listopada 2018 r.), 2,7-4,6% w 2020 r. (wobec 2,3-4,2%) oraz 2,4

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

natomiast to, że w 2020 r. nastąpić może ponowny „zryw" w wydatkowaniu pieniędzy z UE. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej uzupełniły obraz polskiej gospodarki w styczniu. Jest on nadal pozytywny, aczkolwiek wyraźnie widać, że tempo wzrostu PKB nie jest już tak

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

osiągnięcie w tym roku wzrostu na poziomie 3,8%" – analitycy Banku Millennium. "Tempo wzrostu aktywności gospodarki wyhamowało w niewielkim stopniu i zakładając utrzymanie tych tendencji w kolejnych dwóch kwartałach br., można oczekiwać stabilizacji dynamiki PKB w II poł. roku" &ndash

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

gospodarczego w Niemczech. Większość z nich obniżyła swoje oczekiwania co do wzrostu PKB za III kw. tego roku nawet do 3,8% (wobec 4,5% r/r odnotowanych w II kw. br.). Według ekonomistów, na wynikach po części zaważyły efekty kalendarzowe, tj. dwa dni robocze mniej w stosunku do lipca br. i jeden dzień

Analitycy PKO BP: PKB będzie rósł dzięki rynkowi wewnętrznemu, spadek nastrojów w firmach jest przejściowy

od wielu miesięcy . Mimo to w najnowszych prognozach makroekonomicznych PKO BP nie da się wyczytać wiele niepokoju. Brexit zaszkodził nastrojom Tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 3,5 proc. W przyszłym roku przyspieszy do 3,7 proc., jednak zdaniem głównego ekonomisty banku Piotra Bujaka przyczyna będzie

GUS potwierdza spowolnienie wzrostu PKB do 3,3 proc. Wyhamowały inwestycje

Dwa tygodnie temu GUS zaskoczył na minus. Po dobrym wzroście PKB w I kwartale (3,6 proc.) ekonomiści spodziewali się, że dobra passa będzie trwała. Tymczasem dynamika wzrostu spowolniła do 3,3 proc. Nie wiadomo było wówczas, co było przyczyną tego spowolnienia, gdyż był to pierwszy szacunek, tzw

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

, zaś w 2000 roku - 246 proc. Pocieszające jest to, że tempo zadłużania spadło. W latach 2000-07 dług przyrastał w tempie 7,3 proc. rocznie, w 2007-14 "tylko" 5,3 proc. rocznie. Ale to wyraźnie więcej niż wynosił wzrost PKB. Najwolniej zadłużały się gospodarstwa domowe - w tempie 2,8 proc

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

roku. Konsumpcja, przy hamujących w gospodarce inwestycjach, pozostanie w kolejnych kwartałach filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Należy jednak oczekiwać, że jej tempo wzrostu będzie w roku przyszłym wolniejsze niż w roku bieżącym. Tym samym dynamika PKB znajdzie się na poziomie niższym niż w 2019

OECD podnosi prognozy. Czy świat wyrwie się z pułapki niskiego wzrostu?

wskazał też na zagrożenia dla światowej gospodarki. - Po pierwsze, globalny handel praktycznie nie rośnie. A powinien rosnąć w tempie około 7 proc. przy wzroście PKB na świecie na poziomie 3 proc. - stwierdził Gurria. Kolejnym problemem jest bezrobocie, które jest ciągle wyższe niż przed kryzysem

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Rząd nieprawidłowo obliczył dochody i deficyt sektora finansów publicznych za 2016 r. - prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w "Analizie

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

4Q18 obie kategorie rosły w niższym rocznym tempie niż w 3Q18. Wpisuje się to w nasz scenariusz, który zakłada wzrost PKB w 4Q18 o 4,7% r/r, wobec wzrostu o 5,1% r/r w 3Q18. Lepsza ocena kondycji polskiej gospodarki w 4Q18 będzie możliwa po przyszłotygodniowej publikacji danych o sprzedaży detalicznej

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

. W sumie, czerwcowe dane o produkcji potwierdzają naszym zdaniem, że tempo wzrostu PKB w II kwartale br. ponownie było bliskie 5% r/r.  Dynamika PPI wzrosła w czerwcu do 3,7% r/r z 3% r/r (rewizja poprzedniego odczytu w górę z 2,8%), czyli bardziej niż zakładał rynek (3,6%). Przyczyną były

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

zaskoczyła dynamika inwestycji, które rosły w dwucyfrowym tempie. Również pozytywnie oceniany jest wkład eksportu netto do wzrostu PKB, który był dodatni i wyniósł 1,1 pkt proc. - po czterech kwartałach mocno ujemnego wkładu. Zakładając wygaszanie deflacji z końcem roku, coraz częściej pojawiają się opinie

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

(PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) obniżył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,6%. Zdaniem ekonomistów, GUS podczas drugiego szacunku tych danych potwierdził, że w I kw. nastąpiło znaczące wyhamowanie tempa

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

oczekiwaniami, odkładana w postaci zapasów. Dane dotyczące produkcji przemysłowej sugerują, że tempo wzrostu PKB w drugim kwartale wciąż utrzymuje się istotnie powyżej 4.0%r/r. To niewątpliwie ważna informacja dla RPP, a zwłaszcza tej jej części, która opowiada się za utrzymaniem stóp procentowych na

Rosną depozyty Polaków w bankach. Głównie dzięki 500+?

spowodowane mocnym wzrostem dynamiki depozytów gospodarstw domowych (do 10,3 proc. rok do roku z 9,5 proc. w marcu). Co prawdopodobnie było wynikiem wprowadzenia programu 500+ - wskazuje w komentarzu Rafał Sadoch, główny ekonomista Noble Option. - Do wysokiego tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych

Fatalne dane GUS. W przemyśle nieoczekiwany spadek, zapaść w budownictwie. Będzie mniejszy wzrost PKB?

nie tylko spada, i to w tempie dwucyfrowym, ale ten spadek z miesiąca na miesiąc się pogłębia. W lipcu wyniósł już 18,8 proc. Przyczyny? Ekonomiści na razie nie widzą ich zbyt wyraźnie. - Trudno przesądzać o trwałości trendu spadku w przemyśle. Dane o zamówieniach w przemyśle publikowane przez GUS

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna okazała się znacząco

Wzrost PMI nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

na zmniejszenie popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych. Analitycy podkreślają, że dobry odczyt PMI w listopadzie nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. - i oczekują dynamiki na poziomie 2% lub nawet poniżej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

MF: Moody's obawia się o deficyt w 2017, ale rząd planuje bezpieczny jego poziom

wysokim wzroście gospodarczym, pomimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys w strefie euro. W porównaniu z krajami Unii Europejskiej w Polsce średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2011-2015 wynosiło 2,9%, przy 1,0% dla Unii Europejskiej. Agencja przewiduje dalszy wzrost PKB na poziomie 3,5% w latach

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

połowie roku gdy inflacja bazowa zbliży się do 1,5% oraz potwierdzi się ożywienie w inwestycjach" - główny ekonomista Raiffeisen Polbank   Paweł Radwański. "Powyższe założenia dot. dynamiki PKB w IV kw. implikują całoroczne tempo wzrostu PKB za 2017 r. w przedziale 4,3% - 4,4% r

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

inwestycji. Ich dynamika mogła znaleźć się w okolicach 8-10%r/r, a dynamika PKB w tym okresie przewyższała zapewne nadal 5.0%r/r. W całym 2018 r. tempo wzrostu PKB ukształtuje się prawdopodobnie w okolicach 4.6%, a w wariancie optymistycznym może być nawet wyższe" - główna ekonomistka Banku Pocztowego

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

wnioskować, że w 2019 r., tj. drugim z rzędu roku hamowania tempa wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, więcej ubyło firm zatrudniających co najmniej 9 osób, aniżeli ich przybyło. Dynamika zatrudnienia na poziomie 1.1%r/r na początku 2020 r. oznacza, że w grudniu może się ona znaleźć w okolicach 0.0%r/r

Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków

, a nawet chwilowo przekroczy górną granicę celu inflacyjnego NBP  (3,5%r/r)" - ekonomista ING BSK Jakub Rybacki. "Spodziewamy się, że w kolejnych miesiąc inflacja CPI nieznacznie wyhamuje (normalizacja tempa wzrostu cen żywności), aby od jesieni ponownie rosnąć, przebijając

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

niekorzystnych efektów kalendarzowych i przesunięcia zakupów wielkanocnych na kwiecień. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej zostanie podtrzymane głównie z uwagi na rządowy impuls fiskalny, pomimo słabnącego wsparcia ze strony wzrostu funduszu płac w konsekwencji oczekiwanego wyhamowywania wzrostu

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB na poziomie 3,6%. Według nich, głównym motorem gospodarki może pozostać popyt wewnętrzny. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) przyspieszył do 3,1% r/r w II kw. 2016 r. (wobec 3% r/r w poprzednim kwartale

Nieoczekiwana zapaść w przemyśle i budownictwie

. Najpierw okazało się, że w II kwartale tempo wzrostu PKB niemal nie przyspieszyło, teraz - że wejście w III kwartał też jest mocno wyboiste. 500+ nie oliwi Pierwszą niespodzianką były słabe wyniki sprzedaży detalicznej w lipcu. Wzrosła, ale tylko o 2 proc. (po 4,6 proc. w czerwcu), a przecież właśnie

Mateusz Morawiecki i jego modlitwa do bożka elit III RP

tak szybkiego tempa nie da się utrzymać w skali roku, ale dane GUS wszystkich negatywnie zaskoczyły - dynamika PKB spadła do 3 proc., gdy consensus analityków przewidywał 3,5 proc., a Ministerstwo Rozwoju prognozowało 3,9 proc. W stosunku do IV kw. 2015 roku PKB spadł o 0,1 proc. Wzrost coraz niższy

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

/r, produkcja w budownictwie spadła o 15,9% r/r, a sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 6,3% r/r. Mimo lekkiego odbicia w budownictwie, dane oceniamy jako dość rozczarowujące. Potwierdzają one naszym zdaniem, że tempo wzrostu PKB w III kwartale spowolniło poniżej 3% r/r (chociaż

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,6% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r.

drugiej połowie roku spodziewać się należy spowolnienia wzrostu do poziomu 3,3% w czwartym kwartale. W roku 2017 koniunktura gospodarcza nadal będzie się pogarszać - prognozowane tempo wzrostu PKB wynosi 3,1%" - czytamy w raporcie Instytutu. Według prognozy IBnGR, w 2016 roku wartość dodana w

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w lipcu do 18,7% r/r wobec 24,7% w czerwcu. Tempo wzrostu produkcji obniżyło się pomimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Przyczyną takiego stanu rzeczy były głównie efekty wysokiej

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

. zwiększyło się do 5,2% r/r wobec 5,0% w IV kw. ub. r. GUS zrewidował dzisiaj kwartalne szacunki PKB w latach 2016-2017. Dynamika PKB w IV kw. 2017 r. została zrewidowana w dół do 4,9% r/r wobec 5,1%. Z kolei tempo wzrostu PKB w I kw. 2017 r. zostało zrewidowane z 4,1% r/r do 4,4%. Rewizje szacunków PKB

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Dane o wzroście PKB za III kwartał 2016 r. (wg drugiego szacunku) potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekonomistów, istnieją nikłe szanse na to, że całoroczny wynik zbliży się do zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB

Moody's podniósł perspektywę polskiego systemu bankowego do stabilnej

prognozuje, że PKB Polski wzrośnie o 3,5% w 2015 r. i o 3,4% w 2016 r., tj. powyżej średniej unijnej. "Prognozujemy, że kredyty bankowe będą nadal rosły w tempie od średniego do wysokiego jednocyfrowego w 2015-2016 r., w łagodnym otoczeniu operacyjnym" - powiedział współautor raportu Aleksandar

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

związku z coraz większymi problemami przedsiębiorców z zatrudnieniem pracowników. Niedoborów pracowników był jedną z przyczyn wolniejszego tempa wzrostu zatrudnienia już w lipcu br. Może również wpłynąć na spowolnienie inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, co przełoży się na mniejszą liczbę miejsc

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

bardzo niskiej bazy odniesienia na dane dot. wzrostu PKB w III kw. (4,7% r/r). Wpływ ten wygaśnie w ostatnim kwartale br. i w związku z tym ekonomiści oczekują niewielkiego tempa wzrostu PKB w IV kw. br. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Wzrost PMI to szansa na odbicie aktywności gospodarczej w II półr. wg analityków

.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (51,6 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane potwierdzają ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (3,7% r/r wobec 3,1% w II kw.), sygnalizowane już wcześniej przez strukturę wzrostu PKB w II kw. Jednocześnie, biorąc pod uwagę odnotowaną w III kw

Bank Światowy mocno tnie prognozy gospodarcze. Winna ropa i kulejące BRICS-y

Wśród przyczyn gorszych perspektyw dla gospodarki są m.in. ciągle niskie ceny ropy naftowej, kulejący wzrost gospodarek rozwijających się (zwłaszcza tych bazujących na eksporcie ropy), spowolnienie w światowym handlu i słabsze przepływy kapitałowe. - W ocenie Banku Światowego gospodarki rozwijające

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Całokształt danych jest w naszej ocenie zgodny z drobnym spowolnieniem dynamiki PKB w 2kw18 – Spodziewamy się spadku z 5,1%r/r do 4,6%r/r." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Odnotowane w kwietniu br. spowolnienie tempa

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

realnym wzrosła, wg naszych szacunków, o ok. 6.0%r/r wobec wzrostu o 5.6%r/r w trzecim kwartale i 5.5%r/r w drugim kwartale. Dane sugerują nieznaczne przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji w ostatnim kwartale 2018 r., która pozostała zapewne główną siłą napędową gospodarki. Dynamika PKB jednak w tym

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

osoby starsze, młodzież i kobiety. W raporcie "Polska 2025" przedstawione są dwa scenariusze. Według "scenariusza kontynuacji" polski PKB będzie rósł przez następną dekadę w umiarkowanym tempie 2,6 proc. średniorocznie. Obniży się tempo wzrostu inwestycji, efektywność wykorzystania

HFT Brokers: Cena miedzi zawróciła w kierunku styczniowych minimów

których zmiana trendu jest mało prawdopodobna, podkreślił. Spowolnienie Chin jest więcej niż widoczne - tempo wzrostu PKB na początku tego roku osiągnęło poziom z czasu globalnej recesji w latach 2008-2009. Co więcej, na razie niewiele wskazuje na to, że gospodarka wrzuci kolejny bieg, czego nie ukrywają

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

nadal pozytywne. Z kolei w budownictwie widać stopniowe ożywienie. Większość ekonomistów spodziewa się jednak tempa wzrostu PKB poniżej 4% r/r w II kw. 2017 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w czerwcu o 4,5% r/r, zaś

Firmy więcej zarabiają, ale nie inwestują

W ostatnich tygodniach sygnały dobiegające z naszej gospodarki nie były najlepsze. Z jednej strony wzrost PKB nie przyspieszył w II kw., a wejście w trzeci też okazało się mocno rozczarowujące, bo zarówno produkcja przemysłowa, jak i budowlana w lipcu spadły. Z drugiej - sytuacja na rynku pracy

RPP utrzymała stopy bez zmian, nadal oczekuje powolnego wzrostu cen

prawdopodobieństwem w przedziale -0,9% do -0,8% w 2015 r. (wobec -1,1% do -0,4% w projekcji z lipca 2015 r.), 0,4-1,8% w 2016 r. (wobec 0,7-2,5%) oraz 0,4-2,5% w 2017 r. (wobec 0,5-2,6%)" - podano w komunikacie. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

bieżącym roku polska gospodarka będzie rosnąć w tempie 3,1-3,2 proc. Dla porównania, Fitch obniżył prognozy wzrostu na 2017 roku dla Polski z 3,2 proc. do 3 proc. Agencja S&P szacuje, że w 2017 r. polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3,2 proc. Główna przyczyna gorszych prognoz? W ubiegłym roku ostro spadły

Sierpniowy odczyt PMI sygnalizuje narastanie presji płacowej

przetwórstwie przemysłowym wzrósł do 52,5 pkt w sierpniu br. z 52,3 pkt zanotowanych przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt. Respondenci ankiety wskazali, że po raz pierwszy od lutego 2015 r. wzrosły opóźnienia produkcyjne, czego przyczyną był m.in. brak kadr. Analitycy podkreślają, że rosnące

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 8,3% w grudniu

końcu roku, podkreślono także. "Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB. Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym 2016 roku

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

raportu tempo wzrostu w 20 badanych krajach (19 krajów należących do G20 oraz Nigeria) spadnie średnio z 3,6 proc. rocznie do 2,1 proc., krajów rozwiniętych - z 2,8 do 1,9 proc., rozwijających się - z 4,8 do 3,1 proc. Niższy wzrost wynikać będzie przede wszystkim z przyczyn demograficznych. Przez ostatnie

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

;Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2018 r." KNF wskazała, że w I kwartale br. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki (według wstępnych szacunków GUS roczne tempo wzrostu PKB w I kwartale br. wyniosło 5,2%), dalsza

Budżet z wielką dziurą. PiS ma wydatki, więc deficyt wzrośnie

wysoki, zwłaszcza biorąc pod uwagę rządowe założenia odnośnie tempa wzrostu gospodarczego. Nasza prognoza dynamiki PKB w przyszłym roku, 3,4 proc., jest nieco niższa od założeń rządowych, ale nie to jest główną przyczyną naszych obaw. Przy oczekiwanym przez resort finansów tempie wzrostu, którego

Haitong Bank: Rynek reklamy w Polsce będzie rósł w tempie ok. 4% w 2018 r.

poprzedni rząd i która spotkała się z negatywną reakcją opinii publicznej. Udowadnia to ostateczna decyzja polskiego rządu, by finansować publiczne media z budżetu państwa. Jest to możliwe, m.in. dzięki wysokiemu tempu wzrostu PKB oraz poprawie ściągalności podatków. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc, prawdopodobieństwem w przedziale -0,9-0,2% w 2016 r. (wobec 0,4-1,8% w projekcji z listopada 2015 r.), 0,2-2,3% w 2017 r. (wobec 0,4-2,5%) oraz 0,4-2,8% w 2018 r." - podano. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

kwartale br. oraz 7.0%r/r w drugim kwartale 2018 r. Szacunki te wskazują na wciąż solidny wkład przemysłu we wzrost PKB w drugim kwartale br., ale jednocześnie sugerują tempo wzrostu polskiej gospodarki nieco niższe w stosunku do zanotowanego w pierwszym kwartale br. Do pełniejszego obrazu brakuje jednak

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 13% r/r do 76 w kwietniu

budownictwa bądź do obsługi procesów inwestycyjnych (zbiorniki, maszyny, urządzenia etc.). "Gospodarka jest w tej chwili w dość dziwnym momencie: rośnie PKB, rośnie eksport, wiele firm ma dosyć duże zasoby gotówki, a z drugiej strony mamy duży wzrost niewypłacalności oraz pogorszenie r/r tempa spłaty

Rating Polski pójdzie w dół przez Trybunał Konstytucyjny? Drugi dzwonek od Moody's

założeniu, że spadek inwestycji był chwilowy. Dziś wcale tego nie jestem pewna. Szczegółowe dane o wzroście gospodarczym w II kwartale GUS poda we wtorek. Na cały rok ekonomiści przewidują tempo wzrostu PKB na poziomie około 3,3 proc., ale są tacy, których prognozy są poniżej 3 proc. Sam Moody's napisał, że

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

głównych czynników, który uchroni Polskę przed silnym wyhamowaniem tempa wzrostu gospodarczego w tym roku. Spodziewam sie dynamiki PKB w okolicach 4.0% wobec 5.1% w 2018 r.  Niemniej jednak, w związku z tym, że zostanie ono mimo wszystko odnotowane, RPP nie zmieni dotychczasowego nastawienia do

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

potwierdzenie odradzającego się popytu inwestycyjnego i, co za tym idzie - jego znacznego wpływu na kontynuację silnego wzrostu gospodarczego. Większość ekonomistów spodziewa się tempa wzrostu PKB zbliżonego do 4% r/r w II kw. 2017 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Po wzrostach zatrudnienia w 2017 r. sięgających nawet 4.6%r/r i spadku tempa jego wzrostu do 3.7%r/r w tym roku, obecna dynamika w wysokości 3.5%r/r jest bardzo niska. Należy ponadto zaznaczyć, że wyhamowanie zatrudnienia ma miejsce w warunkach wzrostu PKB

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

PKB w bieżącym roku przynajmniej do 3,5% r/r." - ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Marzec przyniósł powrót tempa wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej do wysokich poziomów, spektakularnej poprawie

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

wskazuje na silne przyspieszenie inwestycji. Podsumowując – dane lipcowe pozwalają oczekiwać dalszego przyspieszenia tempa wzrostu PKB. W trzecim i czwartym kwartale wyniesie ono najprawdopodobniej więcej niż 4.0%r/r, i tym samym również w całym 2017 r. szanse na przekroczenie 4.0% się zwiększają

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

;Sierpniowe spowolnienie tempa poprawy w polskim przemyśle kontrastuje z poprawą aktywności w przemyśle w Niemczech, gdzie indeks PMI wzrósł w sierpniu do 53,3 pkt wobec 51,8 pkt w lipcu, najsilniej od pięciu miesięcy. Główną przyczyną poprawy PMI w Niemczech w sierpniu był silny wzrost nowych zamówień, w tym

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

na pracę. To sugeruje wysoki optymizm wśród przedsiębiorców odnośnie przyszłej koniunktury gospodarczej. Dzisiejsze dane z rynku pracy w lipcu razem z wczorajszymi wstępnymi danymi o wzroście PKB w II kw. o 3,9% r/r wspierają scenariusz wzrostu inwestycji i podbicia tempa wzrostu PKB w całym 2017 r

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w maju br. o 3,5% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,6%. Analitycy ankietowani przez ISBnews liczyło, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała tempo od 2,1% do 6,2% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,25

BZ WBK: Całkowity majątek Polaków wzrośnie do 18 bln zł w 2040 r. 

.  Ponad połowę majątku wartego 6,5 bln zł (364% PKB) stanowią domy i mieszkania. Własny lokal o przeciętnej wartości 372 tys. zł ma ponad 3/4 rodzin. Firmę posiada 16% gospodarstw domowych, a jej średnia wartość to prawie 350 tys. zł. Taki sam udział w majątku mają też aktywa finansowe - ma je 89

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

podał GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,2%.  Część ekonomistów uważa, że utrzymanie tempa wzrostu PKB w 2017 r. blisko 4% wydaje bardzo prawdopodobne. Ich zdaniem, wskazują na to wskaźniki wyprzedzające koniunktury, PMI sygnalizujące silne wzrosty w przemyśle, do czego przyczynia

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

może nawet jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Opóźnienia w uruchamianiu środków unijnych z perspektywy 2014-2020, jak również niepewność zarówno w samorządach jak i przedsiębiorstwach, są głównymi przyczynami barku inwestycji w Polsce. Coraz bardziej w takiej sytuacji realne wydaje się tempo

Inflacja może pozostać poniżej celu w 2019 roku wg analityków

scenariusz zakłada maksymalny poziom 2,3%r/r. Grudniowy odczyt CPI to miły akcent w udanym dla naszych prognoz 2018 roku, na ubiegły rok prognozowaliśmy wyższe od konsensusu tempo PKB i niższą inflację, także niski CPI w 4kw18" - główny ekonomista ING BSK Rafał Benecki, ekonomista ING BSK Jakub Rybacki

Na złość Kaczyńskiemu inwestycje ratuje u nas zagranica

finansowanych przez UE. A poza tymi całkiem formalnymi przyczynami nic złego się nie dzieje. Firmy nie tracą optymizmu, planują wydatki i ich dokonują. - Wbrew temu. co się mówi, inwestycje prywatne rosną w przyzwoitym tempie 4,5 proc. rocznie - powtarzał w ostatnich dniach kilkakrotnie wicepremier Morawiecki