pkb szereg czasowy

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

trzeba mieć na uwadze, że błąd prognozy jest większy niż zwykle, ponieważ GUS poinformował właśnie o rewizji danych za 2015 r., ale nie podał jeszcze skorygowanych kwartalnych szeregów czasowych).Przy spadku inwestycji i słabnącym wzroście eksportu, konsumpcja prywatna stała się niewątpliwie głównym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

). Jednocześnie 18% kupuje oprogramowanie w modelu abonamentowym, a 13% - dostęp do muzyki czy gier.    Źródło: ISBnews Rynek reklamy: Agencja mediowa Zenith obniżyła prognozę wzrostu polskiego rynku reklamowego w 2019 r. do 3,1% z 3,9%, czyli zdecydowanie poniżej prognoz dynamiki PKB

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

w całym 2017 r., gdyby faktycznie efekt ten utrzymał się w trakcie bieżącego roku. Należy bowiem pamiętać o niedoskonałym dopasowaniu szeregów czasowych sprzedaży detalicznej do wyników spożycia gospodarstw domowych wg rachunków narodowych, jak również okresowej bardzo silnej kumulacji dochodów

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

miesięcy. Rosnące dochody w połączeniu z niską inflacją nadal są wsparciem dla wzrostów konsumpcji. Biorąc pod uwagę dobre nastroje oraz dochody z innych źródeł zakładamy, że konsumpcja będzie kontynuowała silny wzrost, pozostając głównym motorem wzrostu PKB w 2018. Brak symptomów presji płacowej

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Sejm ponownie skierował projekt ustawy o finansach publicznych, zakładający tymczasowe zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) do Komisji Finansów Publicznych. W trakcie drugiego czytania zgłoszono do projektu szereg poprawek. Celem nowelizacji jest

Sarkozy goni znikające miejsca pracy

wielu branż - od samochodowej po budownictwo - napływają hiobowe wieści. Koncerny Renault i Peugeot musiały czasowo zamknąć swe fabryki. Większość pracowników trafiła na tzw. bezrobocie techniczne, czyli czasowe, lecz niektórzy zostali po prostu zwolnieni. W takiej atmosferze Francuzi nie chcieli już

Lewiatan: Potrzebny bardziej szczegółowy i rzetelny raport o euro

wahania dynamiki PKB oraz kursu walutowego w sytuacji, kiedy znaczna część długu prywatnego i publicznego i jest denominowana w obcych walutach, czy byłoby odwrotnie? Jak w takim przypadku wygląda horyzont czasowy przyjęcia euro, należy zwolnić czy przyspieszyć przygotowania? W ostatnim akapicie autorzy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

poprawy o 4,8% w roku 2014, podała spółka. "Rok 2015 przyniesie dalszą poprawę wyników w efekcie przyspieszenia wzrostu gospodarki oraz rynku reklamowego: PKB powinien rosnąć ponad 3,3%, głównie pod wpływem silnego popytu krajowego i konsumpcji indywidualnej; Oczekujemy, że rynek reklamy

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

publicznego i realne zagrożenie przekroczenia już w roku 2010 przewidzianego w Ustawie o Finansach Publicznych progu 55proc PKB, co, jeśli się stanie, nałoży na Polski rząd trudny obowiązek gwałtownego równoważenia finansów publicznych. Przeniesienie pieniędzy z zarządzanych przez PTE indywidualnych kont

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

zagranicznego oraz inflacji. Dzisiaj, po roku, deficyt w obrotach bieżących spadł z 8,3 proc. PKB do 5,2 proc. PKB, a inflacja z poziomu 11,6 proc. do 5,2 proc.. Tak szybkie dostosowanie i przywrócenie równowagi, w sumie korzystne w dłuższej perspektywie czasowej, zostało okupione nagłym wyhamowaniem aktywności