pkb składowe 2009

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (10,9%) oraz "wyroby z metali" (8,0%). W świetle dostępnych wyników badań koniunktury w Polsce (np. spadku składowej indeksu PMI dla bieżącej produkcji w styczniu do najniższego poziomu od czerwca 2009 r.) silne ożywienie wzrostu produkcji

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

założeniu, że taka sytuacja miała miejsce także w przypadku opublikowanych dziś danych, na podstawie tych informacji można oszacować wynik wzrostu PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2016 r. Według tych szacunków dynamika PKB w IV kw. wyniosła ok. 2,4% - 2,5% r/r (potencjalne wyniki w przedziale 2,4

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

zdaniem nie zagraża realizacji prognozy wzrostu PKB na poziomie 4,5%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "Naszym zdaniem źródłem spowolnienia w polskim przemyśle będzie obniżenie dynamiki światowego handlu, sygnalizowane przez wyraźny spadek składowych PMI dla nowych zamówień

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

kwartale zwiększył się o 2,5 %. rdr. Wyrównany sezonowo było o 0,2 % wyższy niż w II kwartale. Po raz pierwszy poznaliśmy składowe PKB i nie ma tu wielkich niespodzianek. Wyraźnie przyśpieszyła konsumpcja prywatna, choć roczny wzrost na poziomie 3,9 % jest nieco poniżej oczekiwań rozbudowanych nadzieją na

PMI dla Polski sygnalizuje dynamiczny wzrost produkcji w maju wg analityków

oraz w warunkach poprawiającej się sytuacji na rynku pracy RPP będzie skłonna do stabilizacji stóp procentowych co najmniej do końca 2016 r." - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. "Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do 3% r/r

Kryzys potrwa 3-4 lata. Gronicki: PKB Polski może spaść nawet o 2,5 proc.

zaufania w przemyśle notuje rekordowo niską wartość. Kryzysowi sprzyja załamanie się wszystkich składowych popytu: gwałtowny spadek konsumpcji gospodarstw domowych: - 0, 8 % w 2009 roku i załamanie inwestycji: - 3, 9 % w 2009 roku. - Przewiduję 2 scenariusze wyjścia z kryzysu. Scenariusz w kształcie

Ekonomiczne mity greckie

Ekonomiczne mity greckie

słuchaczom na całym kontynencie. Ta nowa grecka mitologia opanowała umysły rządzących i rządzonych, nie pozostawiając miejsca na zdrowy rozsądek i poczucie elementarnej odpowiedzialności za państwo. Oto jej główne składowe. MIT PIERWSZY To euro doprowadziło Grecję do obecnego kryzysu. Nieprawda. Grecja

Dynamika zatrudnienia wyhamuje, płace będą rosły w tempie 7-8% r/r wg analityków

, trzeci miesiąc z rzędu, utrzymało się w kwietniu tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Dynamika wynagrodzeń z kolei przyspieszyła w kwietniu i pomijając styczeń 2009 r. (zmiany w składkach) jest najwyższa od października 2008 r. Tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw podlega

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

progów ostrożnościowych w ustawie o finansach publicznych - pozwoliłoby to AD 2009 na oddalenie się od progów ostrożnościowych o ok. 15proc PKB, co dałoby Ministrowi Finansów około 3 do 5lat na dokonanie pełnej reformy równoważącej dochody i wydatki publiczne w cyklu koniunkturalnym - reformy, której