pkb składowe

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacje danych nt. struktury PKB i wstępnego szacunku majowego CPI (prognozowany spadek do 3% wobec 3,4% w kwietniu), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska

Rozkrut z GUS: Największy wpływ na wzrost PKB w ub. r. miał popyt krajowy 

wpływ miał znaczny spadek produkcji roślinnej - o 12,4%, przy wzroście produkcji zwierzęcej o 3,6%.   W 2018 r. kluczowe znaczenie dla wzrostu PKB miał popyt krajowy, którego główne składowe tj. popyt konsumpcyjny i popyt inwestycyjny odpowiadały odpowiednio w ok. 51% i ok. 25% za

Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

inwestorów jest obecnie taka, że pozostałe branże dadzą sobie radę. Jednak działalność restauracji i turystyki to istotne składowe PKB wielu krajów, więc ewentualna druga fala pandemii choćby z tego powodu może dotknąć gospodarki i rozgrzane rynki akcji. W tym kontekście warto przypomnieć, że kondycja

BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

swego ostatniego lokalnego szczytu z początku ubiegłego roku stracił ponad 6 punktów. Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery nie uległy istotnej zmianie i trzy uległy niewielkiej poprawie i jedna pogorszeniu. "W październiku br. ogólny portfel zamówień w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

wcześniejsze kwartały. Na podstawie tych informacji można oszacować wzrost PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2019 r. Szacujemy, że dynamika wzrostu PKB osłabiła się do 3,0% r/r wyraźnie poniżej wyniku za III kw. 2019 r. 3,9% r/r i poniżej naszej prognozy. Szerszy przedział dynamiki wzrostu PKB w IV kw

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 50 pkt w II kw.

poziom kredytowania w relacji do PKB będzie stabilny" - powiedział Sławomir Dudek z IRG SGH. Bieżące wskazania barometru były wypadkową pogorszenia trzech składowych. Pogorszyła się m.in. składowa związana z wykluczeniem z rynku consumer finance, głównie za sprawą sygnalizowania przez respondentów

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

napływ nowych zamówień do polskich producentów" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu jedna poprawiła się, pięć pozostało na poziomie miesiąca poprzedniego i dwie uległy pogorszeniu. "Największy wpływ na spadek wskaźnika miało gwałtowne pogorszenie opinii

PMI za grudzień wskazuje na początek spowolnienia gospodarczego wg analityków

;49,5 pkt. w listopadzie). Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013 (gdy wzrost PKB ledwie przekraczał 0%). Wśród składowych PMI poziom subindeksów produkcji oraz nowych zamówień był najniższy od czerwca 2009 (czyli od momentu, w którym globalny kryzys finansowy miał swoje apogeum

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

produkcyjny, ale z drugiej zmniejszy się oddziaływanie czynników wpływających dotychczas korzystnie na podaż pracy" - podsumowano w raporcie. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2019 2020 2021 PKB (% r/r) 4,5 4 3,5

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

prognozowaną przez nas dynamikę PKB w 2019 z zakładanego wcześniej 3,7% do 4,1% (przy wyższej dynamice konsumpcji i niższej kontrybucji eksportu netto)" - analitycy Banku PKO BP. "Największą zmienność kontrybucji składowych PKB odnotowano w przypadku zapasów (silny spadek) oraz eksportu

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4% w 2017, spowolni do 3,5% w 2018 r.

poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu" - czytamy dalej. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji     2017 2018 2019 PKB (% r/r) 4 3,5

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

III kw. 2020 r. zacznie się stopniowo domykać. Tym samym w dłuższym horyzoncie projekcji presja popytowa i wynikająca z niej presja na wzrost cen ulegną osłabieniu" - napisano dalej w "Raporcie". Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji  

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

wzrostu PKB w IV kw. do 3,2 r/r, opublikowane dane trudno uznać za korzystne. W IV kw. silniej obniżyło się tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych, wskazując na wyraźny trend spadkowy dynamiki tej składowej w trakcie roku. W dalszym ciągu natomiast nie zakładamy, aby bieżąca skala

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

mediany prognoz rynkowych (4,7% r/r). Standardowo przy okazji publikacji danych flash GUS nie podaje informacji dot. struktury wzrostu. Z drugiej strony, publikacja sprzed dwóch tygodni dot. szacunku dynamiki PKB za cały 2018 r., wraz ze składowymi, pozwala na przedziałową ocenę dynamiki wzrostu

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

wzrostu PKB jest natomiast prognozowana dla lat 2017-2019 jedynie umiarkowana skala ożywienia w strefie euro, podkreślił NBP. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2017 2018 2019 PKB (% r/r) 3,7 3,3 3,2 Popyt

PKB Polski w III kwartale lepiej od prognoz

PKB Polski w III kwartale lepiej od prognoz

Dwa tygodnie temu GUS opublikował pierwszy, wstępny pomiar wzrostu gospodarczego w III kwartale. To był tzw. flash PKB. Nie wiedzieliśmy wówczas, jakie składowe napędzały wzrost, wiedzieliśmy tylko mniej więcej, jakie jest jego tempo. Obliczeń dokonano na podstawie niekompletnego zestawu danych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2018 2019 2020 PKB (% r/r) 4,8 3,6 3,4 Popyt krajowy (% r/r) 5,3 4 3,5 Spożycie gospodarstw domowych (% r/r) 4,7 3,8 3,4 Spożycie publiczne (% r/r) 4,1 4,2 3

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

gospodarstw domowych i konsumpcji. Jest również większy od wzrostu PKB, w konsekwencji czego relacja wartości kredytu konsumpcyjnego do PKB zbliżyła się do 9%" - wyjaśnił Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie. Poprawa nastrojów polskich gospodarstw domowych wyraża się w ich optymistycznych

Gospodarka słabnie w błyskawicznym tempie. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

Gospodarka słabnie w błyskawicznym tempie. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

Rynek spodziewał się spowolnienia z poziomu 3,1 proc. w II kwartale do 2,9 proc. To i tak byłoby słabym wynikiem, bo w końcówce 2015 roku wzrost PKB wyniósł aż 4,3 proc! Oznacza to, że z kwartału na kwartał gospodarka słabnie, i to w zastraszającym tempie. Na razie nie znamy składowych PKB, więc

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

projekcji, luka popytowa pozostanie ujemna do końca 2018 r., osiągając na koniec okresu projekcji poziom -0,1% potencjalnego PKB. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2016 2017 2018 PKB (% r/r) 3 3,6 3,3 Popyt

Bloomberg: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się najlepiej w Unii Europejskiej

Liderem jest Rumunia - według szacunków wzrost jej PKB ma osiągnąć 6 proc. W zeszłym kwartale rumuńska gospodarka rosła o 4,3 proc. Również kraje jak Bułgaria, Węgry i Słowacja w pierwszym kwartale notują przyspieszenie. PKB strefy euro, dla porównania w zeszłym kwartale zanotowało wzrost o 1,6

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

. 2018 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2018 r. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2018 2019 2020 PKB (% r/r) 4,6 3,8 3,5 Popyt krajowy (% r/r) 5,4 4,4

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

nadmiernie), to sam wskazywany przez indeks trend spowolnienia dynamiki PKB nie budzi większych kontrowersji" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu

Marcowy odczyt PMI sygnalizuje wysokie tempo wzrostu PKB w I kw. wg analityków

osiągnął poziom najniższy od 3 miesięcy. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Odczyt PMI potwierdza dobry stan krajowej koniunktury na początku roku i wspiera oczekiwania na dobry wynik PKB za I kwartał (zapewne w okolicach poziomu 4,6 % rdr) " - analitycy Banku BGK

Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Jeżeli aż 3/4 zatrudnionych zdecyduje się na udział w programie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), a część z nich będzie wpłacać więcej niż ustawowe minimum, PKB powinien być za 10 lat wyższy o 2 pkt proc. niż w scenariuszu bez PPK, wynika z wynika z raportu

BIEC:WWK spadł o 1,3 pkt w IX, skala spowolnienia gosp. trudna do oszacowania

trzech latach wydatki socjalne instytucji rządowych i samorządowych wzrosły o ponad 20% i stanowią około 18% wartości polskiego PKB. Dla porównania, wydatki na inwestycje to zaledwie niewiele ponad 2% PKB. Wzrost wydatków socjalnych miał miejsce w warunkach bardzo dobrej koniunktury gospodarczej przy

BIEC: WPI spadł o 0,3 pkt m/m w XI, presja CPI słabnie przez niższy wzrost PKB

opóźnieniem w stosunku do aktywności gospodarki mierzonej dynamiką PKB, jednak zagrożenie wolniejszym wzrostem już obecnie skutecznie obniża presję inflacyjną" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu jedynie dwie działały w kierunku wzrostu inflacji, pozostałe sześć w

Polska kolej bez Unii: 45-letnie pociągi i powszechne rozbiórki torów

. 600 pociągów dla Polski i zagranicy, 23 lokomotywy i 742 tramwaje (stan na 8.10.2020 r.).  Jak zaznacza, nie byłoby też setek firm działających w przemyśle pojazdów szynowych, jak poddostawców. Gdybyśmy wyszli z Unii, ten przemysł znikłby w Polsce, ze szkodą dla PKB. Przypomina, że przed wejściem

MPiT: Pomimo słabszych danych w grudniu, produkcja w styczniu wzrośnie o ok. 4%

. z 49,5 pkt. w listopadzie. Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013, jednak wówczas wzrost PKB przekraczał nieznacznie 0%, pokreślono w materiale. "Piąty raz z rzędu silnie spadły zamówienia eksportowe, co respondenci wiązali ze słabym popytem z Niemiec. Dane mogą też pozostawać pod wpływem

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

kondycja finansowa firm handlowych związanych z rynkiem motoryzacyjnym była słaba, podkreślono w materiale. Dotyczy to wszystkich składowych branży: sprzedaży aut, części zamiennych, naprawy i konserwacji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Dzisiaj 3% ze zbadanych przez Bisnode firm z branży motoryzacyjnej

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

się do przyspieszenia dynamiki importu. W konsekwencji wzrost PKB będzie w nieco większym stopniu, niż miało to miejsce w rundzie marcowej, ograniczany przez ujemny eksport netto " - czytamy dalej w raporcie. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

ogłoszonych 23 lutego br., podkreślił bank centralny. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2019 2020 2021 PKB (% r/r) 4 3,7 3,5 Popyt krajowy (% r/r) 4,4 3,9 3,4 Spożycie gospodarstw domowych (% r/r

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

. Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2018 r. do IV kw. 2020 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 16 lutego 2018 r. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji  

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

jako składowej PKB. W czerwcu, m.in. ze względu na zniesienie od 30 maja br. limitów osób na metr kwadratowy w sklepach, wyniki sprzedaży detalicznej ulegną dalszej poprawie, mało prawdopodobne jest jednak aby dynamika roczna powróciła już do dodatniego poziomu. Wzrost sprzedaży być może pojawi się w

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

gospodarczego PKB w całym 2018 roku przewyższy wynik z 2017 roku (4,6%) i będzie oscylować w granicach 5% r/r.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu

Bardzo dobre dane z polskiej gospodarki. Firmy chcą produkować i zatrudniać

Końcówka 2015 roku była doskonała, PKB zwiększył się o 3,9 proc. Pierwszy kwartał ma być już gorszy, tempo wzrostu PKB ma wyhamować mniej więcej do 3,3 proc. Ale to nie znaczy, że właścicielom firm zrzedły miny. Najnowsze ankiety wśród przedsiębiorców pokazują, że wierzą oni w dobrą sytuację w

OECD tnie nam prognozę wzrostu PKB. Za wcześnie?

To jedna z najniższych prognoz nie tylko wśród instytucji, ale również analityków rynkowych. Większość analityków rynkowych mówi o wzroście na poziomie około 3,5 proc. PKB, w budżecie rząd zapisał 3,8 proc. Spowolnienie przejściowe? Ostatnio prognozę dla Polski obniżyła też agencja ratingowa Fitch

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

natomiast niższy wkład eksportu netto" - czytamy dalej w raporcie. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.   2013 2014 2015 2016 2017,0 PKB (% r/r) 1,7 3,3 3,4

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wpływ założeń o koniunkturze za granicą na perspektywy krajowego wzrostu gospodarczego nie uległ istotnej zmianie" - czytamy dalej w raporcie. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.   2013 2014 2015 2016

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

wynik wzrostu PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2017 r. Według tych szacunków dynamika PKB w IV kw. mogła ukształtować się w przedziale 5,4% - 5,6% r/r, wyraźnie przewyższając oczekiwania oraz i tak już wysoki odczyt PKB za III kw. na poziomie 4,9% r/r" - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,8% w 2016 i 2017 r.

prognostycznej, ścieżki inwestycji w latach 2016-2017 jest uwzględnienie wpływu obowiązującego od lutego br. podatku od niektórych instytucji finansowych.  Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.   2014 2015 2016 2017 2018 PKB (% r

Analitycy PKO BP: PKB będzie rósł dzięki rynkowi wewnętrznemu, spadek nastrojów w firmach jest przejściowy

pracy, a do tego wypłaty z programu 500+. Bujaka uspokaja fakt, że w badaniach PMI ciągle dobrze wypada składowa wskaźnika mówiąca o zamiarach firm dotyczących zatrudnienia. To właśnie ten subindeks ma być najlepiej skorelowany z dynamiką PKB. Czekamy na nowe pieniądze z Unii Inwestycje będą stopniowo

BIEC: WWK spadł o 1,1 pkt, wzrost PKB bez wyraźnego przyspieszenia

przyspieszenie wzrostu PKB. "Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce we wrześniu br. spadł o 1,1 punktu. W styczniu tego roku wskaźnik osiągnął swe lokalne maksimum i od tego czasu dryfuje w okolicach ostatniej maksymalnej wartości

BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

.  Według nich, w bieżącym tygodniu najistotniejszymi wydarzeniami będą: wystąpienia prezesa Fed J. Powella przed komisjami w Kongresie USA oraz publikacja stenogramów po majowym posiedzeniu komitetu FOMC. Zaraz z początkiem przyszłego tygodnia z kolei oczekiwana będzie publikacja chińskiego PKB

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

%. Potwierdza to, że gospodarka minęła już punkt zwrotny, a w kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego stopniowego przyśpieszenia PKB. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących składowych PKB, jednak na podstawie danych rocznych można przypuszczać, że nastąpiło wyhamowanie spadku inwestycji do około

Wzrost PKB ostro wyhamował w I kwartale. Bo siadły inwestycje

Największym optymistą, jeśli chodzi o wyniki pierwszego kwartału, było Ministerstwo Rozwoju. Według jego szacunków wzrost PKB miał wynieść aż 3,8 proc. To imponujące tempo wzrostu. Analitycy rynkowi obstawiali dużo niższe wyniki, najczęściej 3,3-3,5 proc. I zaznaczali przy tym, że ryzyko jest takie

BIEC: WWK wzrósł o 0,8 pkt, gospodarka nie przyspieszy

przyspieszenie wzrostu PKB. "Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu br. wzrósł o 0,8 punktu. Tym samym odrobił spadek z ubiegłego miesiąca. Nie zmieniło to jednak obserwowanej od początku roku tendencji do utrzymywania

Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł do 102,52 pkt w XI

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) wzrósł o 6,55 pkt m/m do 102,52 pkt w listopadzie br., podał instytut badawczy Ipsos. "W listopadzie 2016 podniósł się wskaźnik optymizmu konsumentów i jego składowe w stosunku do października - osiągając wartości bardzo

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wraz ze składowymi w całym 2017 r. i publikację w połowie lutego danych flash dot. wzrostu PKB w IV kw. 2017 r. dzisiejsza publikacja danych nie przynosi już dużo nowych istotnych informacji. Dzisiejsza publikacja potwierdziła szacunki wyraźnego odbicia dynamiki inwestycji w IV kw. ub.r., po tym jak w

PKB tąpnął z zaskoczenia. Bez "500 na dziecko" byłoby jeszcze gorzej?

Największym optymistą, jeśli chodzi o wyniki pierwszego kwartału, było Ministerstwo Rozwoju. Według jego szacunków wzrost PKB miał wynieść aż 3,8 proc. To imponujące tempo. Analitycy rynkowi obstawiali znacznie gorsze wyniki, najczęściej 3,3-3,5 proc. Zaznaczali, że jest ryzyko, iż dane okażą się

PMI: Rośnie optymizm przedsiębiorców, ale koszty rosną najszybciej od ponad czterech lat

zwiększenia składowych dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji oraz nowych zamówień - mówi Krystian Jaworski, ekonomista banku Credit Agricole. - Za wzrost wartości tych składowych w dominującym stopniu oddziaływały efekty niskiej bazy sprzed miesiąca. Ceny rosną Oprócz dobrych informacji wiadomo także

PKB Polski niemal nie przyspieszył w II kw. Winne tylko inwestycje?

tygodnie poznamy pełną informację, wraz ze składowymi. Zdarza się, że GUS wówczas rewiduje podawane wcześniej dane. PKB Polski miał rosnąć szybciej Ekonomiści spodziewali się lepszych danych, około 3,3-proc. wzrostu. "Głównie z powodu przyspieszenia w produkcji przemysłowej, której średni wzrost

Kiepskie dane. Nastroje w przemyśle znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

tendencję do "szorowania" wokół granicy między rozwojem a kurczeniem się ("lepiej" a "gorzej" w odpowiedziach). W dodatku wyniki PKB w pierwszym kwartale były mocno rozczarowujące. Nie dość że wzrost wyniósł 3 proc., to jeszcze inwestycje w gospodarce (zarówno publiczne, jak i

BIEC: WWK nie zmienił się m/m w VIII, brak impulsów do wzrostu gospodarczego

ten wzrost przyspieszyć. Nawet jeśli w drugiej połowie br. rosnące wynagrodzenia i poprawa na rynku pracy spowodują wzrost spożycia indywidualnego i przyspieszą nieco tempo wzrostu PKB, to z punktu widzenia trwałości tego wzrostu - efekt będzie krótkotrwały" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

r. do IV kw. 2019 r. - punktem startowym projekcji jest III kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 18 października 2017 r. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2017 2018 2019 PKB (% r

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

założeniu, że taka sytuacja miała miejsce także w przypadku opublikowanych dziś danych, na podstawie tych informacji można oszacować wynik wzrostu PKB oraz głównych jego składowych w IV kw. 2016 r. Według tych szacunków dynamika PKB w IV kw. wyniosła ok. 2,4% - 2,5% r/r (potencjalne wyniki w przedziale 2,4

Złe wieści z gospodarki. Nastroje menedżerów znów spadły, wskaźnik PMI na granicy 50 pkt

- dodaje Agata Urbańska-Giner, ekonomistka banku HSBC. Po drugie martwi to, że sytuacja nie jest jednorazowa. Od kilku miesięcy wyniki te wyraźnie mają tendencję do "szorowania" wokół granicy między rozwojem a kurczeniem się. A przecież wyniki PKB w pierwszym półroczu były mocno rozczarowujące

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

utrzyma się w 2019 roku i będzie amortyzował skalę spowolnienia gospodarczego kraju. Większość analityków spodziewa się wzrostu PKB w I kw. na poziomie ok. 4% r/r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu 2019 r. o 6,1% r/r

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2018 może oznaczać osiągnięcie szczytu w bieżącym cyklu wzrostu gospodarczego i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB prawdopodobnie będzie słabło, uważają ekonomiści. W całym 2018 r. wzrost gospodarczy może oscylować według

Kursy walut stabilne, ale rynek czeka na wybory we Włoszech

dwóch tygodni, ale tym razem inwestorzy poznali poszczególne składowe PKB, wśród których najistotniejsza była dynamika inwestycji – najwyższa od I kw. 2015 r. Informacje te, wraz z pozostałymi, publikowanymi wcześniej, pozytywnymi danymi z Polski, mogą stanowić dla inwestorów drogowskaz. Z

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

;Opisane powyżej elementy składowe polityki fiskalnej przełożą się, według szacunków NBP, na ukształtowanie się w 2016 r. relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na poziomie zbliżonym do założonego w projekcie Ustawy, tj. 2,8% PKB. W istotnej mierze wpłynie na to jednak

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w III kw. 4,3% r/r, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca 2015 roku, a stan koniunktury

Emilewicz: Wzrost sprzedaży detalicznej może wynieść ok. 6% w całym IV kwartale

Emilewicz w komentarzu przesłanym ISBnews. Sprzedaż detaliczna w październiku realnie była o 7,8% wyższa niż przed rokiem, a nominalnie o 9,7%. To bardzo dobry wynik - efekt przede wszystkim wzmożonej konsumpcji, jednak o jej faktycznym wpływie przekonamy się po publikacji szczegółowych danych PKB pod

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3,2% w 2016, przyspieszy do 3,5% w 2017 r.

stopy bezrobocia równowagi" - napisano w raporcie. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.   2015 2016 2017 2018 PKB (% r/r) 3,6 3,2 3,5 3,3 Popyt krajowy (% r/r) 3,4 3,6 4,1 3,7

BIEC: WWK spadł o 1,1 pkt, szanse na wzrost PKB powyżej 4% są niewielkie

niewielkie wobec licznych zagrożeń pojawiających się w większości gospodarek świata, w tym również w gospodarkach europejskich. Jednak w porównaniu z pozostałymi krajami UE Polska wypada całkiem nieźle. Szybszy wzrost odnotowują jedynie Irlandia i Czechy, a zbliżone do naszego tempo wzrostu PKB osiągnęły w

Wzrost PMI nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

na zmniejszenie popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych. Analitycy podkreślają, że dobry odczyt PMI w listopadzie nie wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w IV kw. - i oczekują dynamiki na poziomie 2% lub nawet poniżej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

Nastroje w przemyśle lekko się poprawiły. Dzięki zamówieniom eksportowym

, choć przekracza poziom 50 pkt., nie jest najlepszą informacją z naszej gospodarki. Po pierwsze przekracza tylko nieznacznie, gdyż wyniósł 51,5 pkt. Po drugie poprawę zawdzięczamy głównie koniunkturze zagranicznej. A przecież wyniki PKB w pierwszym półroczu były mocno rozczarowujące. Nie dość, że wzrost

GUS potwierdza spowolnienie wzrostu PKB do 3,3 proc. Wyhamowały inwestycje

. flash. To ogólne tempo wzrostu PKB obliczone na podstawie niepełnego zbioru danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Dziś już znamy składowe. Okazuje się, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej, czyli tego, co sami wydajemy na co dzień

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

dużym prawdopodobieństwem na wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w I kw. W rezultacie uważamy, że tempa wzrostu wszystkich trzech składowych inwestycji ukształtowały się w I kw. powyżej zera. Do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w I kw. najprawdopodobniej przyczyniła się

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

;Niezależnie od tego, w których kategoriach dynamiki okazały się wyższe od szacunków wyznaczonych w oparciu o roczne wyniki wzrostu PKB oraz poszczególnych składowych nie zmienia to ogólnego obrazu sytuacji silnego wzrostu gospodarki pod koniec 2015 r. wspieranego w umiarkowanym stopniu silniejszymi wynikami

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

komentarze analityków: "Dzisiejsze dane stanowią kolejny - po danych o styczniowej produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej - sygnał wskazujący na ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. br. (2,8% r/r wobec 2,7% w IV kw. 2016 r.)" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Jakub

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

zdaniem nie zagraża realizacji prognozy wzrostu PKB na poziomie 4,5%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "Naszym zdaniem źródłem spowolnienia w polskim przemyśle będzie obniżenie dynamiki światowego handlu, sygnalizowane przez wyraźny spadek składowych PMI dla nowych zamówień

O czym milczy Morawiecki?

utknięcia. Mieliśmy przez co najmniej 7 lat wzrost PKB powyżej 3,5 proc., potem - wyraźne spowolnienie. A nasz PKB na głowę mieszkańca to około 15 tys. dolarów, licząc według parytetu siły nabywczej - mówi Rafał Antczak, partner w firmie doradczej Deloitte. To jest mniej więcej granica, którą przeskoczyć

BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt, spadek bezrobocia następuje powoli

poprawy na rynku pracy, zwłaszcza wiosną i latem, gdy w pełni ujawni się pozytywne działanie czynników sezonowych. O trwały i znaczący spadek bezrobocia będzie nieco trudniej w warunkach tempa wzrostu PKB niewiele przekraczającego 3% w skali roku oraz słabych i niepewnych oznakach ożywienia gospodarczego

Od 1 kwietnia możesz wybrać lub zmienić OFE

dług publiczny progu 55 proc. PKB. Po tym rząd musiałby wprowadzać bolesne oszczędności. Sytuację finansów publicznych ma według rządu poprawić też wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa w OFE i przenoszenie oszczędności do ZUS na dziesięć lat przed emeryturą. Jednocześnie bowiem rząd wprowadził tzw

Na GPW jest szansa na odreagowanie wczorajszych spadków w kolejnych dniach

piątkowe, ostateczne dane dotyczące PKB za I kw., a szczególnie na biuletyn statystyczny GUS, który rzuci więcej światła na dynamikę wzrostu części składowych głównego wskaźnika. (ISBnews/ City Index)  

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

, jak i długoterminową średnią (50,3 pkt), to jednak skala spadku na początku II kwartału zdecydowanie rozczarowuje, zwłaszcza w świetle oczekiwanego przez nas przyspieszenia wzrostu PKB po słabszym I kwartale, choć warto pamiętać, że głównym motorem wzrostu, jak i zakładanego ożywienia jest jednak

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

monetarnej – stabilizacji stóp procentowych w perspektywie najbliższych kwartałów. Pasuje do tego bardzo spokojny odbiór danych zarówno na krajowym rynku walutowym, jak i długu" – ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski. "O tym, która ze składowych PKB stała za

Szara strefa rośnie w Polsce. To efekt polityki podatkowej

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który swój szacunek oparł na danych Głównego Urzędu Statystycznego, szara strefa w Polsce zwiększyła się ze 192 mld zł w 2011 r. do 224 mld zł w 2015 r. To 16,7 proc. PKB. Daleko nam pod tym względem do Szwajcarii czy Austrii, które należą do krajów z

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

kwartale zwiększył się o 2,5 %. rdr. Wyrównany sezonowo było o 0,2 % wyższy niż w II kwartale. Po raz pierwszy poznaliśmy składowe PKB i nie ma tu wielkich niespodzianek. Wyraźnie przyśpieszyła konsumpcja prywatna, choć roczny wzrost na poziomie 3,9 % jest nieco poniżej oczekiwań rozbudowanych nadzieją na

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

inwestycji. Ich dynamika mogła znaleźć się w okolicach 8-10%r/r, a dynamika PKB w tym okresie przewyższała zapewne nadal 5.0%r/r. W całym 2018 r. tempo wzrostu PKB ukształtuje się prawdopodobnie w okolicach 4.6%, a w wariancie optymistycznym może być nawet wyższe" - główna ekonomistka Banku Pocztowego

PMI w VI wskazuje na tempo wzrostu PKB w II kw. zbliżone do I kw. wg analityków

indeksu PMI w II kw. (53,8 pkt.) ukształtowała się tylko nieznacznie poniżej swojej średniej wartości w I kw. (54,0 pkt.), co w połączeniu z danymi o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za okres kwiecień-maj stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. (4,9% r/r wobec 5,2% w I

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

dynamika wzrostu wydatków konsumpcyjnych w PKB obniży się nieznacznie na przestrzeni następnych miesięcy" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki "Grudniowe osłabienie sprzedaży wskazuje na stopniowe spowolnienie dynamiki popytu konsumpcyjnego. Świadczyć o tym może osłabienie dynamiki

Wzrost PMI to szansa na odbicie aktywności gospodarczej w II półr. wg analityków

kierunku spadku produkcji i przyjmowania zamówień w branży motoryzacyjnej w lipcu. Wznowienie pracy w fabrykach w sierpniu doprowadziło do ponownego wzrostu tych składowych. Biorąc pod uwagę, że branża motoryzacyjna jest gałęzią przemysłu z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna okazała się znacząco

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

konsekwentne rozwijanie skrzydeł. Na poprawę jej kondycji wskazuje wyraźne przyśpieszenie wzrostu w ujęciu kwartalnym, z 0,8 proc. rdr do 1,0 proc. rdr (dane odsezonowane). We wstępnym szacunku nie podano składowych PKB, lecz oceniamy, że głównym motorem wzrostu był popyt krajowy. Wkład handlu zagranicznego

Pomimo spadku PMI w VI pogorszenie koniunktury jest iluzoryczne wg analityków

mają tendencję do reagowania zbyt mocno na ryzyka politycznych wydarzeń. Implikacje Brexitu mogą być relatywnie łagodne w 2016-2017 r., oczekujemy spowolnienia wzrostu PKB o 0,1-0,2 pkt, zakładając negatywne nastroje odnośnie napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich FDI i handlu. Oczekujemy, że

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

obecnie głównym motorem wzrostu gospodarczego jest nieco rozczarowujące i wpłynie na odczyt wzrostu PKB za III kw. w okolicy 3%, a nawet poniżej. Choć analitycy oczekiwali nieco słabszych wyników odczytów produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, to jednak niższy od oczekiwań rynkowych wzrost

Słabszy PMI lekko wyhamował umocnienie złotego

za styczeń wzrósł bowiem z 48.2 do 48.4 pkt. (konsensus 48.1 pkt.), a oficjalny, rządowy indeks spadł z 49.7 do 49.4 pkt. (konsensus 49.6 pkt.), czyli do najniższego poziomu od dwóch i pół lat. Optymizmem natomiast napawać może wzrost składowej nowych zamówień w indeksie Caixin do najwyższego poziomu

PMI dla Polski sygnalizuje dynamiczny wzrost produkcji w maju wg analityków

oraz w warunkach poprawiającej się sytuacji na rynku pracy RPP będzie skłonna do stabilizacji stóp procentowych co najmniej do końca 2016 r." - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. "Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do 3% r/r

OCRK: Koszt zatrudnienia kierowcy w Niemczech może wynieść 42 euro dziennie

, dyżuru, odpoczynku czy innych prac. "Dlatego ewidencja czasu pracy pozwalająca na wyliczenie wynagrodzenia jest tak istotna. Rozliczający musi wziąć pod uwagę wiele składowych, w tym liczbę godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin nocnych. Aby poprawnie wyliczyć czas pracy kierowców potrzebna jest

Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Kwietniowe dane z rynku pracy potwierdzają dalszą poprawę na rynku pracy. Według analityków, stanowią one silne wsparcie dla krajowej konsumpcji prywatnej i wyższej dynamiki PKB w II kw., jednocześnie wspierają też scenariusz stabilizacji stóp procentowych

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

środków z programu 500+ nie odbiega istotnie od wcześniejszych wydatków gospodarstw domowych. W naszej ocenie trzeci kwartał może być pierwszym, w którym odnotujemy wyraźne przyśpieszenie konsumpcji jako składowej PKB, dając nadzieje na przyśpieszenie także tego ostatniego, w stosunku do pierwszego

Poranny komentarz rynkowy XTB - czekamy na rozwiązanie zagadek

Teoretycznie publikowane dziś dane w USA są mniej istotne niż choćby wczorajsze PKB. Wyjaśnią one jednak powstałe tydzień temu zagadki i odpowiedzą na pytania, czy aby na pewno koniunktura w przemyśle poprawia się, a spadek liczby zarejestrowań bezrobotnych to efekt poprawy sytuacji na rynku pracy

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od konsensusu rynkowego, co przełoży się prawdopodobne na zahamowanie spadku wzrostu PKB w IV kw. ub. r. niż tego oczekiwano, uważają ekonomiści. Analitycy wskazują również na

Kryzys potrwa 3-4 lata. Gronicki: PKB Polski może spaść nawet o 2,5 proc.

zaufania w przemyśle notuje rekordowo niską wartość. Kryzysowi sprzyja załamanie się wszystkich składowych popytu: gwałtowny spadek konsumpcji gospodarstw domowych: - 0, 8 % w 2009 roku i załamanie inwestycji: - 3, 9 % w 2009 roku. - Przewiduję 2 scenariusze wyjścia z kryzysu. Scenariusz w kształcie

Produkcja i handel det. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

. Większość ekonomistów uważa również, że najprawdopodobniej dynamika PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku była wyższa niż w III kw. 2015 r. Dane opublikowane przez GUS skłaniają raczej do pozostawienia stóp procentowych na obecnym poziomie, choć niektórzy analitycy podkreślają, że przy utrzymującej się