pkb rumunia

Martin Stysiak

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

W 2013 r. na badania i rozwój Polska przeznaczyła zaledwie 0,87 proc. PKB. To stawia nas na szarym końcu w Unii Europejskiej, jedynie przed Grecją i Rumunią.

Bank Światowy podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-2021

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z października, zakładające wzrost PKB Polski na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r., wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych. Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

lepsze od publikowanych dziś danych z regionu (Rumunia: -10,5% r/r, Słowacja: -12,1% r/r, Węgry: -13,6% r/r), a także od wyników odnotowanych przez inne państwa UE (wg Eurostatu mniejszy spadek PKB k/k sa odnotowały tylko Finlandia i Litwa). Sądzimy, że szczegółowe dane o PKB (publikacja 31.08) pokażą

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Europy Środkowo-Wschodniej Fitch stwierdził, że w latach 2018-2020 jedynym krajem, w którym zadłużenie w relacji do PKB odnotuje wzrost jest Rumunia. "Prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w większości krajów CEE w ciągu następnych dwóch lat, co będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro

Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

obliczone na szeregu wyrównanym sezonowo, to w II kw. Polska zajęła trzecie miejsce (wśród 21 krajów dla których dostępne są dane) po Węgrzech (5,1%) oraz Rumunii (4,6)" - podsumował wiceminister.  GUS podał wcześniej, prezentując wstępne dane, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego

MPiT oczekuje wzrostu PKB 'zdecydowanie powyżej' 4% w całym 2019 r.

sierpnia). "To niewątpliwie dobry wynik, który wg wstępnych i niepełnych szacunków Eurostatu (brak danych z Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Luksemburga, Malty i Słowenii) plasuje Polskę na 3. miejscu wśród krajów UE (za Węgrami i Rumunią) pod względem wzrostu gospodarczego

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,1 pkt do 4%

prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r. "Wzrost w gospodarkach Europy Środkowej spowolnił w 2018 r. Słabnący eksport i braki na rynku pracy ograniczyły wzrost w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Z kolei pomimo braków w zasobach kadrowych wzrost w Polsce nieco przyspieszył

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

i Włoszech (po 42,9%) a także w Grecji (42,1%)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. Na przeciwległym biegunie znalazła się Irlandia, gdzie relacja podatków ukształtowała się na poziomie poziomie 23,8% PKB, Rumunia - 26% PKB, Bułgaria - 29% PKB. "W porównaniu do 2015, relacja podatków i

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

) i Polska - (700 euro)" - czytamy w komunikacie Eurostatu. W ujęciu wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB - najwyższy odsetek wydatków w 2016 r. zanotowano we Francji (11,5%), następnie w Niemczech (11,1%) i w Szwecji (10,9%). Kraje z najniższym udziałem wydatków w PKB to Rumunia (5

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71% średniej w UE w 2018 r.

(70%), Łotwa (70%), Rumunia (64%), Chorwacja (63%), oraz Bułgaria (50%). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (254% średniej), Irlandia (187%). W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (brak zmian

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki. Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3% r/r (za Maltą, Rumunią i Irlandią)" - czytamy dalej. Projekt tegorocznej ustawy budżetowej zakłada wzrost PKB w 2020 r. w wysokości

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r.

%) and Rumunia (25,8%), przed Bułgarią (29,5%), Litwą (29,8%) and Łotwą (31,4%), notujących najniższy fiskalizm" - czytamy w komunikacie. W Polsce Relacja podatków do PKB wzrosła do 35,1% w 2017 roku z 34,5% rok wcześniej. W strukturze dochodów podatkowych w Polsce w ub.r. 14% stanowiły podatki

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

wydatki na B+R zanotowała Szwecja (3,33%), Austria (3,16%), następnie Dania (3,06%) i Niemcy (3,02%). Na drugim końcu skali - osiem krajów UE zanotowało poziom wydatków na B+R poniżej 1% PKB, najmniej: Rumunia (0,5%), Łotwa (0,51%) i Cypr (0,56%). Największy udział w wydatkach na B+R w sektorze

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

III kw. odnotowaliśmy również niższe od prognoz tempo wzrostu PKB w przypadku innych krajów regionu - Czech, Rumunii, Słowacji, co wskazuje na czynnik o charakterze globalnym – pogorszenie światowej koniunktury. Spowolnienie w światowym handlu oraz niepewność dotycząca perspektyw globalnego

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Plany pobudzenia fiskalnego w Polsce i w Rumunii prawdopodobnie sprawią, że kraje te przekroczą unijny limit 3% w relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) do PKB w 2017 r., uważa wiceprezes Moody's Investors Service Marco Zaninelli

Eurostat: Polacy wydali na restauracje, hotele 3,6% środków na konsumpcję w 2017

gospodarstw domowych przeznaczonych na 'restauracje i hotele' był najwyższy na Malcie (20,2%), a Cyprze (17,5%) i w Hiszpanii (16,8%) przez Grecją (15,4%) i Irlandią (14,8%). Na drugim końcu skali Rumunia (3,1%), Polska (3,6%) i Litwa (3,7%) odnotowały najniższy udział wydatków gospodarstw domowych na

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

. Przypomniał, że Inicjatywa Trójmorza to współpraca gospodarczo-polityczna, natomiast Fundusz Trójmorza to wehikuł finansowy - inicjatywa wypracowana przez wszystkie banki rozwoju regionu. Dynamika wzrostu PKB w krajach Trójmorza od trzech dekad jest wyższa niż wzrost w Niemczech o ok. 1,5 pkt proc., jak

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego

Morawiecki: Jest szansa, by wzrost PKB przekroczył 3,5% r/r w tym roku

- zresztą razem z Rumunią i Irlandią będziemy w czołówce krajów UE pod względem wzrostu PKB" - podkreślił wicepremier. Wcześniej w tym tygodniu Komisja Europejska obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,2% wobec szacunków z listopada ub.r. Prognoza na 2018 r. przewiduje

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

gorszy niż Polska to: Węgry (67%), Łotwa (65%), Chorwacja (60%), Rumunia (58%) oraz Bułgaria (49%). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258% średniej), Irlandia (183%), Austria (128%), Niemcy (123%). W przypadku strefy euro wskaźnik

Eurostat: PKB wzrósł o 0,6% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w UE28 w I kw.

kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1,7% w strefie euro i o 1,8% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,5% wzrostu w tym ujęciu. W ujęciu rocznym, najwyższy wzrost odnotowały (spośród krajów, które uwzględnił Eurostat): Szwecja (4,2%), Rumunia (4,2%) i Słowacja (3,7

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i w UE28 w II kw. 2015 r.

kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,5% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Malta (4,8%), Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%) oraz Polska (3,6%). (ISBnews)  

Eurostat: PKB wzrósł o 0,5% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w UE28 w I kw.

% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1,5% w strefie euro i o 1,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6% wzrostu w tym ujęciu. W ujęciu rocznym, najwyższy wzrost odnotowały (spośród krajów, które uwzględnił Eurostat w pierwszym szacunku): Rumunia (4,2

Eurostat: Wydatki na badania i rozwój w Polsce to 0,87% PKB, średnia UE: 2,02%

unijnych odnotowały w ub.r. Finlandia - 3,32% oraz Szwecja - 3,21%, natomiast najniższy: Rumunia - 0,60% i Cypr - 0,48%. Eurostat podał dla porównania dane za ub.r. dotyczące m.in. Japonii, gdzie wydatki na badania i rozwój sięgnęły 3,38% PKB czy Korei Południowej ze wskaźnikiem na poziomie 4,04% PKB. W

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

09:00 Czechy PKB s.a. - wst. II kw. -0,2% k/k 2,5% k/k 09:00 Węgry PKB s.a. - wst. II kw. - 0,8% k/k 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - wst. II kw. 4,1% r/r 4,3

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

pozostanie na poziomie BB, podała firma. Euler Hermes prognozuje wzrost globalnego PKB w tym roku na 0,5%, a w Polsce - o co najwyżej 1%. "Wzrost gospodarczy w Polsce spowolnił już w ciągu 2019 roku, do +3,2% w IV kwartale z +4,8% w I kwartale. Znacznie wyhamowała aktywność inwestycyjna i wzrost

Eurostat: PKB wzrósł o 0,3% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w II kw.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. o 1,6% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,7% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,3%), Rumunia i Polska (po 3,6%). (ISBnews

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

% PKB), Estonia (1,49 % PKB) i Węgry (1,36 % PKB), następnie Słowacja (1,18%  PKB), Litwa (1,04%), Polska (1%), Bułgaria (0,96%), Łotwa (0,63%) oraz Rumunia (0,49%) - rozwój sieci transportowej może stać się impulsem do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Mimo bardzo dużych zmian w sieci

Selena FM miała 39,5 mln zł zysku netto, 63,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wszystkich przypadkach nasza dynamika jest wyższa niż wzrosty PKB czy produkcja budowlana - oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek" - dodał. Grupa Selena w 2019 roku kontynuowała wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. - 0,3% k/k 09:00 Węgry PKB s.a. - wst. III kw. - 0,8% k/k 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - wst. III kw

Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw strefie euro i o 0,3% w UE28 w III kw. 2014 r.

0,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym. Najwyższy wzrost w ujęciu kwartalnym zanotowały Rumunia (o 1,9%) i Polska (o 0,9%) oraz Wielka Brytania i Grecja (po 0,7%).  W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 0,8% w strefie euro i o 1,3% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,7

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w I kw. 2015 r.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1% w strefie euro i o 1,5% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,2%), Rumunia (4,2%), Polska  (3,5%), Węgry (3,3

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

PIE, średni udział wartości dodanej generowanej przez produkcję przemysłową do PKB wynosi 16,7% w krajach Trójmorza, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla pozostałych państw UE - 13% - jest niemal o 1/4 niższy. Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw strefie euro i o 0,4% w UE28 w I kw. 2015 r.

wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1% w strefie euro i o 1,4% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił -0,1% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Rumunia (4,2%), Węgry (3,1%), Słowacja (2,9%). Eurostat nie

Colliers oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w nieruchomości w regionie CEE-6

tempo wzrostu PKB w Rumunii – aż 8,8% r/r w trzecim kwartale 2017 roku – wyróżnia się na tle innych krajów tego regionu, gdzie realna stopa wzrostu wyniosła 3,4%-5,0% r/r. Choć stopy procentowe już rosną (w Czechach i w Rumunii) i będą nadal rosły, tempo wzrostu gospodarczego powinno się

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Kraje Europy Środkowej (CEE) są regionem, który powinien lepiej poradzić sobie ze wstrząsem gospodarczym, niż inne rynki wschodzące, ocenia Euler Hermes. Eksperci przewidują spadek PKB o 1,7% w regionie, przy założeniu, że środki podjęte do walki z pandemią i

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

(Bułgaria, Rumunia i Chorwacja wyraziły chęć dołączenia), co prowadzi do osobnego budżetu dla tej strefy. Na własne życzenie zmarginalizujemy się podwójnie – w wyrażeniu finansowym i decyzyjnym. Staniemy się peryferiami Unii Europejskiej. Ta Polska lokalna cieszy się z UE? Oczywiście. 100 proc. gmin

Wzrost gospodarczy w UE lekko spowolnił. Polska jednym z liderów wzrostu

szacunki opublikowane w połowie sierpnia. Wzrost PKB liczony w skali roku jest jednak nieco wolniejszy niż w IV kw. 2015 r. i I kw. 2016 r. I zdaniem ekonomistów nie należy się spodziewać specjalnego odbicia w III kw. Boom w Rumunii, stagnacja we Francji Na prymusa Europy pod względem wzrostu gospodarczego

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

. Wyprzedzamy Litwę, Łotwę, Chorwację, Słowenię, Bułgarię, Węgry i Rumunię. Oznacza to, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu w tym segmencie kredytów, wskazano także. Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8,9% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze

Eurostat:PKB wzrósł o 0,3% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w UE28 w II kw. 2015 r.

wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,2% w strefie euro i o 1,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu. Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%), Polska  (3,6%), 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. III kw. - 0,5% k/k 09:00 Czechy PKB s.a. - wst. III kw. 0,2% k/k 1,1% k/k 09:00 Słowacja PKB - wst. III kw. 3,3% r/r 3,2% r/r 09:00 Rumunia PKB

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piatek

- - 09:00 Rumunia Inflacja CPI styczeń - 0,8% r/r 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - wst. IV kw. - 3,3% r/r 09:00 Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC styczeń

Rumunia chce regulować handel w supermarketach

Laurentiu Babciu, szef Rumuńskiej Ligi Rolników. Rolnictwo w Rumunii zapewnia ok. 6 proc. PKB.

Orbis otworzy 8 hoteli w regionie w najbliższych miesiącach

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Orbis otworzy 8 nowych hoteli w najbliższych miesiącach, podpisał też 40 umów franczyzy i zarządzania, poinformowała spółka. "Europa Wschodnia to duży rynek charakteryzujący się wysokimi wzrostami PKB w Europie, który generuje silny, wciąż rosnący popyt na

MR: Wzrost PKB utrzyma się w IV kw. na poziomie zbliżonym do III kw.

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB w IV kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na poziomie zbliżonym do III kwartału, kiedy wyniosło w ujęciu niewyrównanym sezonowo 4,9% r/r, a w ujęciu odsezonowanym - 5,2% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. "W ocenie MR, tempo

Wzrost polskiego PKB może przekroczyć 4%, złoty zyskuje w oczekiwaniu na te dane

raportów o PKB jakie dziś napłyną (doskonale pokazały to opublikowane rano dane z Rumunii), zdominuje narrację w dniu dzisiejszym na rodzimym rynku walutowym. Tym samym na drugi plan zejdą tradycyjnie mocno obserwowane dane o produkcji przemysłowej w USA, czy indeks instytutu ZEW dla Niemiec. Na dalszym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. 0,5% k/k 0,6% k/k 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - rew. II kw. 3,2% r/r 4,3% r/r 09:00 Węgry PKB s.a. - fin. II kw. 2,4% r/r 3,2% r/r 09:00 Węgry PKB n.s.a. - fin

Propozycje fiskalne PiS nie powinny zwiększyć deficytu pow. 3% PKB wg analityków

lokalnych połączeń autobusowych). Premier Mateusz Morawieckiego oszacował łączny, roczny koszt zmian dla budżetu na blisko 40 mld zł.  Zdaniem części analityków, łączny koszt zmian dla budżetu (uwzględniając m.in. wyższe wpływy z VAT) to ok. 1,2-1,5% PKB w 2020, co oznacza, że o ile deficyt sektora

Selena miała 26,19 mln zł zysku netto, 29,78 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

;wzrost zysku netto, to dyscyplina kosztowa oraz dobry wynik na działalności finansowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Grupa Selena kontynuowała wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa - m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii

Bloomberg: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się najlepiej w Unii Europejskiej

Liderem jest Rumunia - według szacunków wzrost jej PKB ma osiągnąć 6 proc. W zeszłym kwartale rumuńska gospodarka rosła o 4,3 proc. Również kraje jak Bułgaria, Węgry i Słowacja w pierwszym kwartale notują przyspieszenie. PKB strefy euro, dla porównania w zeszłym kwartale zanotowało wzrost o 1,6

Przegląd prasy

zakończyła II etap inwestycji w Chełmie o łącznej wart. 52 mln zł --Oferta Mostostalu Wa-wa wybrana do budowy odcinka S11 za 478,3 mln zł brutto --Lokum Deweloper wprowadził do oferty 241 mieszkania w Lokum Vista w Krakowie --PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

-0,8% m/m -0,1% m/m 08:00 Niemcy PKB s.a. - wst. IV kw. 0,3% k/k 0,3% k/k 08:00 Niemcy Inflacja CPI - fin. styczeń 0,5% r/r 0,3% r/r 08:00 Niemcy PKB n.s.a

Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw strefie euro i o 0,3% w UE28 w III kw. 2014 r.

0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym, zgodnie ze wstępnym szacunkiem Eurostatu. Najwyższy wzrost w ujęciu kwartalnym zanotowały Rumunia (o 1,8%) i Polska (o 0,9%) oraz Wielka Brytania, Słowenia i Grecja (po 0,7%). W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 0,8% w strefie euro i o 1,3% w całej UE

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

przykład powolny wzrost PKB w dużej części Europy" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Według KPMG, banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe. "Inwestycje w rynek mieszkaniowy są preferowane w większości rozwiniętych gospodarek, podczas gdy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

poprzednia wartość - Rumunia Święto Narodowe - dzień wolny - - - 01:30 Australia Nowe domy oddane do użytku październik -2,3% m/m 2,2% m/m 01:30 Australia Saldo

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

Niemczech PKB spadło najmocniej. W Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji spadło jeszcze mocniej niż w Polsce. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, w dużym stopniu zależną od handlu międzynarodowego - jeśli u naszych partnerów dzieje się gorzej, to również u nas zmniejsza się trochę eksport

Szara strefa w Europie szacowana jest na 18 proc. unijnego PKB. W Polsce tymczasem...

% PKB [EN] https://t.co/PEqTnKh1qr pic.twitter.com/LPp7WDJpe6— PE Biuro w Polsce (@PE_Polska) luty 1, 2016 Gorzej niż nad Wisłą jest także w Rumunii (28 proc.), Bułgarii (31 proc.) oraz na Cyprze (25 proc.), o którym od lat mówi się, że jest pralnią brudnych pieniędzy z Moskwy. Jak szara strefa

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB w II kw. 2017 r. spowolnił do 3,9% r/r, ale był nieco powyżej konsensusu rynkowego. Ekonomiści podtrzymują, że w całym 2017 r. są szanse na utrzymanie tempa w okolicach 4%. Według nich, dane te wskazują, iż potwierdzający, że gospodarka pozostaje

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

58,85 mld USD 60,1 mld USD 00:50 Japonia PKB s.a. - wst. IV kw. -0,3% k/k 0,3% k/k 00:50 Japonia PKB n.s.a. - wst. IV kw. - 1,6% r/r 00:50 Japonia PKB

Przegląd prasy

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Borowski z Credit Agricole: Musimy zacząć oszczędzać; dług publiczny urósł nam w krótkim czasie z 46% do 60% PKB --Wstępne wyniki niedzielnych wyborów nie miały wyraźnego

Morawiecki liczy na odbicie inwestycji prywatnych najpóźniej w III kw. 2017 r.

inwestycji prywatnych, skorelowanych z publicznymi" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. "Mamy dziś do czynienia z takim momentem w cyklu, że jest mniej inwestycji i niższe PKB. Druga przyczyna to spowolnienie gospodarcze wokół nas - w Niemczech, na Słowacji, w Czechach, Rumunii

PKB słabsze w Polsce, lepsze w USA

Wzrost PKB w Polsce zwalnia W trzecim kwartale wzrost gospodarczy wynosił już zaledwie 2,5%. Jest to powód spadających nakładów inwestycyjnych. Prognozy wzrostu na 2016 rok dla Polski spadają niemal co miesiąc. Obecne 2,5% wcale nie jest takie pewne na końcu roku. Sytuację mogą

MZ: 296 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19, liczba zarażonych to 8214

ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,15 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 671 tys.), w Hiszpanii (184,9

MZ: 189 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7771

najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 2,06 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 185 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 639 tys.), w Hiszpanii (180,6 tys.), we Włoszech (165 tys.), w Niemczech (134,7 tys.) i we Francji (134 tys.). Wirus pojawił się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

. 2,3% r/r 2,7% r/r 09:00 Słowacja PKB - fin. III kw. 3,6% r/r 3,2% r/r 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - rew. III kw. 3,6% r/r 3,4% r/r 09:00 Węgry PKB s.a. - fin

MZ: 206 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7408

najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 1,982 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 184 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 609 tys.), w Hiszpanii (174 tys.), we Włoszech (162,4 tys.), w Niemczech (132 tys.) i we Francji (blisko 131 tys.). Wirus

MZ:117 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych wzrosła do 7049

zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. Dotychczas na świecie zanotowano ponad 1,921 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 184 krajach

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

połączeniem narodowego patriotyzmu oraz umocnienia się nowych państw członkowskich z Europy Środkowej (Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii) w roli fabryki dla krajów UE. W ujęciu absolutnym największe korzyści odniosłaby Polska. Przekroczyłyby one 8,3 mld USD rocznie w formie dodatkowo

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB w III kw. 2017 r. przyspieszyło do 4,7% r/r, powyżej konsensusu rynkowego. Ekonomiści podtrzymują, że w całym 2017 r. są szanse na osiągnięcie ok. 4,3%. Ekonomiści spodziewają się, że struktura wzrostu PKB będzie ewoluowała w kierunku

Selena FM spodziewa się poprawy marżowości w nadchodzących miesiącach

wzrostu PKB w zasadzie na wszystkich głównych rynkach, na których działa grupa " - dodał prezes. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany

Przegląd prasy

skonsolidowanych przychodów w 2019 r. --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,14 mld zł --PKP Cargo może podjąć decyzję ws. akwizycji w Rumunii jeszcze w 2019 r. --OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020 --ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

-0,8% r/r 09:00 Rumunia PKB n.s.a. - wst. I kw. 2,5% r/r 2,6% r/r 09:00 Słowacja Inflacja CPI kwiecień -0,2% r/r -0,3% r/r 09:00 Słowacja PKB - wst. I kw

EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,5% w 2015 r.

, poinformował Draghi podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC. Według ostatnich szacunków Eurostatu, PKB wyrównany sezonowo w III kw. 2015 r. zwiększył się o 0,3% kw/kw w strefie euro; w całej Unii Europejskiej wzrósł o 0,4% kw/kw. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. o 1,6% w strefie euro i o 1,9

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

poprzednia wartość - Rumunia Dzień św. Andrzeja - dzień wolny - - - 00:30 Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute listopad - 0,0% m/m 00:50 Japonia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek i piątek

Rumunia PKB n.s.a. - rew. I kw. 4,3% r/r - 13:00 Wielka Brytania Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 0,50% 0,50% 13:30 USA Raport Challengera maj - 61,6 tys

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB)  Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, zwiększył się w 2013 roku do 67% średniej dla całej Unii Europejskiej z 66% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Spośród krajów "nowej

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

się ma w czołówce krajów z najwyższym wzrostem PKB, chociaż sama prognoza obniżyła się o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia" - czytamy w raporcie.  Wolniejszy wzrost (o ok. 0,5 pkt proc.) przewidywany jest także w Holandii, Rumunii, czy na Litwie. Wolno rosnąć będą

MF:  Polska wypełnia trzy kryteria konwergencji

się Bułgaria, Słowenia oraz Rumunia. Z grupy referencyjnej został wykluczony Cypr, w którym średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o 1,8 pkt proc.)" - czytamy dalej.  "Zimowe prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Rumunia PKB n.s.a. - rew. IV kw. 2,6% r/r 3,3% r/r 09:00 Słowacja PKB - fin. IV kw. 2,4% r/r 2,4% r/r

Wzrosty w Europie. Obligacje USA

Wzrost gospodarczy w Europie Dziś od rana poznajemy dalsze wstępne wyniki na temat wzrostu PKB w Europie. Od rana dobrze zaczęła Słowacja z 3,3% przy spodziewanych 3,1%.  Znacznie lepiej wypadły Czechy z 4,5% wzrostu wobec oczekiwanych 2,9%. Lepiej wypadli również Włosi

MR: Wzrost PKB utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB powinno utrzymywać się w kolejnych kwartałach na poziomie zbliżonym do obecnego, głównie na skutek przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, uważają eksperci Ministerstwa Rozwoju. "W ocenie MR, tempo wzrostu w kolejnych

Kto wydaje najwięcej na badania i rozwój? Polska na szarym końcu

W 2014 roku Polska wydała na szeroko rozumiane innowacje 0,9 proc. swojego PKB, czyli równowartość nieco ponad 234 dolarów na głowę jednego Polaka. Zbliżony poziom inwestycji w badania i rozwój (B+R) ma Słowacja, a mniejszy tylko Grecja, RPA, Argentyna, Meksyk, Chile i Rumunia. Więcej od nas na

MZ: 177 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 346

zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w

MZ: 178 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 034

, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną

Wzrost gospodarczy ma się świetnie. W końcówce 2015 r. PKB wzrósł o 3,9 proc.

Prognozowanie wyników za IV kw. 2015 r. było relatywnie łatwiejsze, gdyż GUS podał już wcześniej, o ile wzrósł PKB w całym zeszłym roku (3,6 proc.). Wiedzieliśmy też, jakie były wyniki za pierwsze trzy kwartały 2015 r. Analitycy obstawiali, że końcówka roku była lepsza niż cała reszta 2015 r., ale

Coface obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB o 0,2 pkt do 2,5% na 2016 r.

możliwości zwiększania cen" - czytamy w komunikacie. W przypadku Polski Coface prognozuje wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,4%. Wyraźny wzrost ryzyka korporacyjnego na całym świecie został potwierdzony w ostatnich ocenach ryzyka krajów przeprowadzonych przez Coface . "Średnia ocena dla

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

. "Resilient Credit Profiles Mitigate External Headwinds", który - jak podkreśliła - nie jest decyzją ratingową. "Raport - który obejmuje Bułgarię, Czechy Węgry, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację - mówi, że pomimo stabilnych tendencji gospodarczych, istnieje szereg ryzyk dla

PKB tąpnął z zaskoczenia. Bez "500 na dziecko" byłoby jeszcze gorzej?

Największym optymistą, jeśli chodzi o wyniki pierwszego kwartału, było Ministerstwo Rozwoju. Według jego szacunków wzrost PKB miał wynieść aż 3,8 proc. To imponujące tempo. Analitycy rynkowi obstawiali znacznie gorsze wyniki, najczęściej 3,3-3,5 proc. Zaznaczali, że jest ryzyko, iż dane okażą się

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

ekonomiczny okres prognoza poprzednia wartość - Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych marzec 2,25% 2,25

Rumunia mocno obniża podatki. Stawka VAT spadnie z 24 do 19 proc.

Oficjalnym powodem obniżenia podatków jest pobudzenie wzrostu gospodarczego, choć będzie to kosztowne dla finansów publicznych - z wyliczeń ministerstwa finansów wynika, że w wyniku obniżenia VAT-u trzymany w ryzach deficyt budżetowy zwiększy się w przyszłym roku z 1,8 do 2 proc. PKB. Pierwotna

Przegląd prasy

--PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 15,7% r/r w lipcu --Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów --Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji --Stopa bezrobocia w USA spadła do 10,2% w lipcu --KIG obniżył prognozę PKB

PKB nam rośnie, ale gonić bogaty Zachód jest coraz trudniej

Dzięki temu, że nasz wzrost gospodarczy był przez lata istotnie wyższy niż ten w bogatych państwach Zachodu, udawało nam się nadganiać gospodarczy dystans do nich. Dziś PKB na mieszkańca stanowi 68,5 proc. średniej dla całej Unii. Przed kryzysem w 2007 roku ta relacja wynosiła 53 proc. Dziś to

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

prognoza poprzednia wartość - Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych wrzesień - 1,75% 01:50 Japonia

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Feerum planuje rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

sprawozdaniu zarządu z działalności w I półroczu 2015. Wśród najciekawszych dla Feerum rynków wymieniono Niemcy, Francję i Rumunię, a także rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa) o tradycyjnie dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia