pkb rolnictwo

Witold Gadomski

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc.

Perzyna z GUS: Tempo wzrostu powyżej PKB notujemy w przemyśle i budownictwie

szybsza od ogólnej dynamiki wzrostu PKB. "W I kw. tego roku notujemy nieco szybsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosty o 6,1% r/r wobec 5,5% w I kw. 2018 r." - wskazała Perzyna. "Zanotowano również wzrost produkcji w górnictwie i wydobyciu o 6,5% r/r wobec spadku 1,8

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 lipca --10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku --11:00: Eurostat poda dane o inflacji HICP dla

Prezydent podpisał ustawy tworzące tarczę antykryzysową

tworzące tarczę antykryzysową. Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!" - napisał Spychalski na Twitterze. Pakiet ustaw obejmuje: nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

-usual) wydatki Polski na niezbędną wymianę infrastruktury i budowę nowych jej elementów w pięciu przeanalizowanych obszarach (energetyka, budynki, transport, przemysł i rolnictwo) wyniosą 1,2-1,3 bln euro. Pełna dekarbonizacja będzie wymagała większych nakładów inwestycyjnych, np. w nowe rozwiązania

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 29 stycznia --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej --09:00: Podpisanie umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych na

KUPS liczy na nową regulację dot. nawyków prozdrowotnych, bez podatku cukrowego

oraz ich przetworów bardzo ważne jest zagospodarowanie każdej tony polskich owoców i warzyw na rynku krajowym, także jako składnika do napojów i nektarów" - podkreśla. Dlatego rolnicy i sadownicy apelują do posłów o "jednomyślność z senatorami" i wsparcie polskiego rolnictwa i

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

w II połowie tego roku, zwłaszcza jeżeli zostaną utrzymane ograniczenia w działalności przedsiębiorstw przez kolejne tygodnie z powodu pandemii COVID-19. Coface prognozuje spadek PKB o 3,5% w 2020 roku, a liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie w stopniu zbliżonym do

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu pozostał bez zmian m/m w lipcu

. Jednak inflacja liczona w ujęciu średniorocznym przekroczyła w czerwcu 2%, co spowodowało, że siła nabywcza tych wynagrodzeń wzrosła jedynie o ok. 5% w skali roku. Jest to nadal bardzo wysokie tempo, przewyższające tempo wzrostu PKB. Informacja nt. wynagrodzeń raportowana przez GUS nie dotyczy jednak

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

gospodarczej i społecznej" - czytamy w komunikacie. Aż 23,8 mld zł strat przypada na przemysł, 20,4 mld zł na handel, 5,5 mld zł na budownictwo, zaś 29,7 mld zł na pozostałe branże usługowe. Tylko do tej pory polska gospodarka straciła 3,2% PKB. Licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - W Polsce na badania i rozwój (B+R) przeznacza się zaledwie 1% PKB. Średnia unijna jest ponad dwa razy większa, wynika z raportu przygotowanego dla Zespołu Usług Technicznych NOT przez Ex Metrix. Szwecja, która jest liderem w tej dziedzinie, na R&D przeznacza

Ani Stany Zjednoczone, ani Arabia Saudyjska. Nigdy nie zgadniecie, który kraj jest najbogatszy na świecie [TOP15]

Ani Stany Zjednoczone, ani Arabia Saudyjska. Nigdy nie zgadniecie, który kraj jest najbogatszy na świecie [TOP15]

Niderlandów jest także wydobycie gazu ziemnego oraz przemysł. PKB na mieszkańca: 51,119 dol. Do najważniejszych gałęzi irlandzkiej gospodarki należy przemysł elektroniczny, informatyczny, farmaceutyczny i metalurgiczny. Bardzo istotne jest także rolnictwo, w którym zatrudnione jest niemal 10 proc. całej

Personnel Service: Zmiany na niemieckim rynku pracy mniejsze niż oczekiwano

sąsiadów, który zmaga się obecnie z drugim najniższym w Europie poziomem bezrobocia - 3,3% (wg danych Eurostatu za październik 2018)" - czytamy w materiale. "Łagodniejsze niż przewidywano zmiany na niemieckim rynku pracy to dobra wiadomość dla polskiego rynku i naszego PKB. Dla większości

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

wszystkich państwach UE. Do przykładów należą projekty w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa w Belgii, innowacyjnych technologii medycznych w Hiszpanii oraz efektywności energetycznej na Litwie" - czytamy dalej. Jak wskazano w materiale, skutki inicjatywy są znaczące. "Na podstawie danych z

Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski do 5% w 2018 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5% r/r wobec wcześniej przewidywanych 4,8%, zaś w 2019 r. będzie równe 3,3% (wobec 3,5% oczekiwanych wcześniej), prognozuje bank Credit Agricole. "Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego

Przegląd prasy

--Lokum Deweloper sprzedał 47 lokali, rozpoznał w wyniku 253 w I kw. 2020 r. --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 58,1% r/r do 1,77 mld zł w I-II 2020 r. --EBI zatwierdził 700 mln euro pożyczki na inwestycje sektora prywat. w rolnictwie --Intersport wdraża zmiany w organizacji pracy i płacach od 1 IV

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

KE: Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu to inwestycje 260 mld euro rocznie

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Realizacja celów przedstawionych w Europejskim Zielonym Ładzie - w zakresie klimatu i energii będzie wymagała inwestycji w kwocie 260 mld euro rocznie, tj. ok. 1,5% PKB z 2018 roku do 2030 r., podała Komisja Europejska (KE

Stan wyjątkowy w Turcji. Dobre dane z Chin

motorem wzrostu są usługi rosnące o 7,7%. Sektor ten wbrew obiegowej opinii o Państwie Środka będącym jedną wielką fabryką wytwarza już obecnie ponad połowę tamtejszego PKB. Przemysł rósł wolniej bo o 6,4%. Najbardziej ciążyło nie tak kluczowe dla wyniku rolnictwo rozwijające się “zaledwie” o

Przegląd prasy

ostatnich latach ich udział w koszykach Polaków zmalał do 31% -- Ceny żywności będą rosnąć, a wzrost ten dotknie szczególnie rodzin najbiedniejszych, uważa prof. Andrzej Kowalski , syrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Parkiet  -- Rząd przyspiesza prace nad ustawą, która

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

powoli i stopniowo wchodzi w okres spowolnienia. Proces ten nie jest tak bardzo dotkliwy, jak jeszcze wcześniej przypuszczano. Wydawało się, że po okresie dwuletniej dynamicznej ekspansji gospodarczej wzrost realny PKB niewiele przekroczy 3% w tym roku, zwłaszcza w obliczu niższej aktywności gospodarczej

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

układowych i sanacyjnych" - czytamy w komunikacie. Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost o 30% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 83%) oraz o 8% handel (w ciągu dwóch lat o 15%). O 38% wzrosła liczba postanowień w rolnictwie i leśnictwie. Poprawę

Przegląd prasy

wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa --Bank Pocztowy: Celem dalsze zwiększanie sprzedaży w sieci Poczty Polskiej --innogy Stoen Operator uruchomił projekt badawczy dot. technologii V2G --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r --Selvita nie

Przegląd prasy

Genomtec, w tym testu na SARS-CoV-2 --NBP planuje operacje strukturalne outright buy 19 sierpnia --NBP sprzedał 7-dniowe bony pieniężne za 163,8 mld zł --KE zatwierdziła polski program wsparcia dla rolnictwa wart 95 mln euro --Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do

Przegląd prasy

dostawę odpadów do ITPOE --Fitch obniżył rating długoterminowy mBanku do BBB- z BBB --Enea odkupiła 1 218 obligacji za łącznie 121,98 mln zł --MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3% w 2019 r. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok o 0,2 pkt proc. do 4% --MF miało do

Przedsmak piątkowych danych z USA

Rodzima waluta od początku tygodnia pozostaje cały czas pod rynkową presją. W końcu do inwestorów dociera fakt, że perspektywa fiskalna ulega pogorszeniu, a realizacja przyszłorocznego budżetu może być problemowa. Przekroczenie deficytu ponad 3% PKB wydaje się bardzo realne

Przegląd prasy

rolnictwa ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,13% na zamknięciu w poniedziałek --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 3,86 mld zł w czerwcu --Adventum International kupił Poznańskie Centrum Finansowe od Peakside Capital --BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej

Przegląd prasy

kolekcji , którą mogą sprzedawać tylko przez internet. Jednak sprzedaż online nie zrównoważy braku handlu stacjonarnego --Kryzys doprowadzi do wzrostu opłat za mieszkanie. Spółdzielnie chcą pomocy  -- Zamknięte granice do groźba zapaści dla europejskiego rolnictwa, szczególnie zbiorów warzyw i

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

komercyjne, które często zabierały z Kolumbii do Europy takie towary, jak kwiaty cięte. Reszta cargo funkcjonuje normalnie, samoloty i ciężarówki cargo mogą przekraczać granice. "W 2019 roku Kolumbia była jednym z liderów wzrostu PKB w regionie Ameryki Łacińskiej. Rośnie klasa średnia. Wpływa to na

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

produkcja w przemyśle przetwórczym o 260 proc. Polska, która u progu transformacji była krajem rolniczym (w rolnictwie pracowała 1/3 Polaków), przeszła industrializację. Przemysł odpowiada za 25 proc. PKB w naszym kraju wobec 19 proc. średnio w UE. Innym celem planu jest szybszy wzrost kredytów dla

Smog nasz najdroższy. Polska traci 26 mld euro rocznie przez palenie węglem i brudne powietrze

tym koszty ponoszone przez pracowników (leczenie, niższe pensje z powodu zwolnienia) wynoszą 1,5 mld euro rocznie, a same tylko koszty opieki zdrowotnej kosztują Polskę 88 milionów euro rocznie. Z kolei straty w rolnictwie (z powodu m.in. mniejszych plonów) sięgają 272 mln euro rocznie. Smog kosztuje

Gdzie te podwyżki stóp? Yellen znowu się wstrzymała

regularnie drożały, a rząd mógł tanio pożyczać pieniądze od globalnych inwestorów. Podwyżki mogą sprowokować bessę i znacznie uszczuplić oszczędności Amerykanów, które nakręcają wydatki konsumpcyjne, czyli jeden z filarów amerykańskiego PKB. Pojawiają się też kolejne rysy na wzroście gospodarczym w USA. W

Przegląd prasy

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Błaszczak: Polska wyda na sprzęt i inwestycje związane z modernizacją Sił Zbrojnych 185 mld zł do 2026 r. --Komisarz ds. rolnictwa: Polska odegra ważną rolę w negocjacjach ws

Skiba z MF: Poprawa PKB i w dochodach w ograniczonym stopniu wpływa na inflację

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Przyspieszenie tempa wzrostu PKB, bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa na razie w ograniczonym stopniu znajdują odbicie w przyspieszeniu tempa wzrostu cen, uważa wiceminister finansów Leszek Skiba. "Poziom

MPiT: Pomimo słabszych danych w grudniu, produkcja w styczniu wzrośnie o ok. 4%

. z 49,5 pkt. w listopadzie. Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013, jednak wówczas wzrost PKB przekraczał nieznacznie 0%, pokreślono w materiale. "Piąty raz z rzędu silnie spadły zamówienia eksportowe, co respondenci wiązali ze słabym popytem z Niemiec. Dane mogą też pozostawać pod wpływem

Citi Handlowy: Liczba pracowników zagranicznych w Polsce spadnie o 5-10% w 2020

dostrzegamy raczej po stronie wolniejszego niż przewidujemy odpływu" - stwierdzili analitycy Citi Handlowego. W 2018 roku imigranci mieli wkład do wzrostu gospodarczego na poziomie około 0,3 pkt proc. Odwrót tendencji migracyjnych może nieść ze sobą podobny koszt w postaci niższej dynamiki PKB

Przegląd prasy

; --Obecny kryzys dla branży górnictwa może być ostatecznym ciosem lub dać impuls do głębszej restrukturyzacji -- Komisja Europejska ściśle powiązała rozwój i przyszłe finansowanie rolnictwa z dbaniem o środowisko Parkiet  --Prezes GPW: Emisja długoterminowych obligacji o stałej stopie procentowej

Czechy mają nadwyżkę budżetową. Po raz pierwszy od 20 lat. Skąd te oszczędności?

budżet niemiecki. Zmniejszyło się również zadłużenie, stosunek długu państwowego do PKB spadł poniżej 40 proc. PKB i jest jednym z najniższych w Europie. Dziesięciomilionowe Czechy wyróżniły się w ten sposób na tle innych państw Europy Środkowej, łącznie z Polską, które w zeszłym roku mimo dużego wzrostu

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

niskooprocentowanych kredytów (do 2,5 proc. w skali rocznej). We wrześniu 2013 r. MNB podjął decyzję o zwiększeniu zakresu programu do 1 bln HUF (ok. 3,5 proc. PKB). Ponad 1/3 wszystkich środków trafiła do przedsiębiorców działających w rolnictwie. Mimo FGS kredyty dla sektora prywatnego się zmniejszały. Było to

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

zobowiązały się udostępnić przedsiębiorstwom w formie nisko oprocentowanych kredytów (do 2,5 proc. w skali rocznej). We wrześniu 2013 r. MNB podjął decyzję o zwiększeniu zakresu programu do 1 bln forintów (ok. 3,5 proc. PKB). Ponad 1/3 wszystkich środków trafiła do przedsiębiorców działających w rolnictwie

Rumunia chce regulować handel w supermarketach

Laurentiu Babciu, szef Rumuńskiej Ligi Rolników. Rolnictwo w Rumunii zapewnia ok. 6 proc. PKB.

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za kwiecień --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za kwiecień --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za kwiecień --14:30: Sejm: Komisja Rolnictwa i

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za kwiecień --14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za kwiecień --14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za kwiecień --14:30: Sejm: Komisja Rolnictwa i

Przegląd prasy

% nastolatków nie jest zainteresowanych rolnictwem --W Polskiej Strefie Inwestycji ok. 90% wydanych decyzji trafiło do polskich firm --PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r. --PGNiG OD uruchomił usługę 'Fotowoltaika dla firm' --Skarbiec TFI liczy na klientów korporac

Rząd przyjął plan rozwoju, cele to m.in. 79% unijnego PKB per capita w 2020 r.

Morawiecki. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.). "Naszym celem jest uwolnienie kapitału krajowego, polskiej przedsiębiorczości i podniesienie jakości życia Polaków" - powiedział Morawiecki podczas konferencji

Przegląd prasy

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Rząd będzie musiał przedstawić nowego kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Janusz Wojciechowski po źle ocenionym występie na niewielkie szanse na

GUS: Mamy mikry wzrost eksportu. Pocieszeniem jest nadwyżka handlowa

Handel zagraniczny to jeden z motorów napędzających naszą gospodarkę. W III kwartale, gdy gospodarka spowolniła, a wzrost PKB wyhamował do 2,5 proc., jedną z przyczyn gorszych notowań były słabsze wyniki eksportu. To widać także w opublikowanych właśnie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

handlu zagranicznego w PKB rośnie o 1 pkt proc., to dochody ludności rosną o 1,98 proc. Z modelu Frankela-Romera wynika, że dochody spadną, czyli Brytyjczyków czeka recesja. Ogromne koszty Brexit Stopniowo obie strony - Wielka Brytania i Unia Europejska - dostosują się do nowej sytuacji, ale zdaniem

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

analizowanym okresie z 61 do 65 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%. "Energochłonność pierwotna i finalna PKB obniżyła się w roku 2016 w stosunku do roku 2006 odpowiednio o 28% i 24%, po uwzględnieniu korekty klimatycznej tempo poprawy było nieznacznie niższe. Tempo poprawy w pierwszych

Przegląd prasy

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd mimo zapowiedzi nie zaniechał prac nad procedurą sprawdzania jednoosobowych przedsiębiorstw --Brak deszcze może wywołać w rolnictwie większe szkody niż w ub.r., kiedy

PAIH liczy na podwojenie wymiany handlowej z Kenią w ciągu 5 lat

;Budownictwo, e-zdrowie, sprzedaż żywności i maszyny dla rolnictwa to obszary szczególnie perspektywiczne dla polskich przedsiębiorstw w Kenii. Liczymy na większą dynamikę eksportu ich towarów i usług, zachęcamy je również do śmielszego wejścia na tamtejszy rynek. Naszym celem jest podwojenie wymiany handlowej

KIGEiT i Fundacja Digital Poland: 5G to warunek wdrożenia gospodarki 4.0

konieczny do unowocześnienia służby zdrowia, rozwoju przemysłu, szkolnictwa, opieki socjalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i wielu innych sektorów życia społecznego i gospodarczego, podkreślili autorzy raportu. "W roku 1989 Polacy podnieśli głowy i postawili sobie, niezwykle nierealne wówczas, cele

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

 Chinami. To jeden z najbardziej perspektywicznych azjatyckich rynków zbytu dla Polski, kluczowe jest więc skuteczne wspieranie polskich eksporterów. MFW prognozuje, że PKB Chin do 2020 roku przewyższy PKB Unii Europejskiej – tym bardziej już teraz należy przecierać szlaki handlowe na

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 27 listopada --09:00: Konferencja LiveChat nt. strategii  --09:30: II Edycja konferencji "Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" --11:00: Konferencja Murapol nt. nowego produktu w funduszach --11:00: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego poświęcona

Prezes Personnel Service za wydłużeniem pozwoleń na pracę dla Ukraińców do 2 lat

, że najwięcej pracowników będzie poszukiwanych w niemieckim rolnictwie, ogrodnictwie oraz w sektorze HoReCa. Podkreślił również, że liczba wakatów w niemieckiej gospodarce zmalała do ok. 5 mln z nawet 10 mln kilka lat temu, co oznacza, że pojawia się wewnętrzna podaż pracowników, co szczególnie

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

krajami wysokorozwiniętymi, a krajami o niskim poziomie rozwoju tj. z PKB na mieszkańca nie przekraczającym 15 tys. USD rocznie. "Polska gospodarka osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB spośród wszystkich byłych krajów bloku wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej

Mocniejszy złoty oczekuje na dane z amerykańskiego rynku pracy

patrzą znowu za ocean, gdyż wydarzeniem dnia będą dane z amerykańskiego rynku pracy NFP. Liczbę nowych miejsc pracy poza rolnictwem w styczniu szacuje się na 175 tys. Tylko wyraźnie lepszy odczyt może wzmocnić dolara. Apetyty inwestorów zostały bowiem rozbudzone dzięki znakomitemu odczytowi ADP z środy

Przegląd prasy

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IERiGŻ: Jeśli brak opadów się utrzyma, może dojść do poważnych problemów w rolnictwie --Akcjonariusze UniCredit upoważnili zarząd do skupu i sprzedaży akcji własnych w celu

Rolnik bez komornika? Minister rolnictwa prosi o interwencję

Pod koniec listopada Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o interwencję w sprawie postępowań komorniczych wobec rolników. W piśmie, do którego dotarła "Wyborcza", Jurgiel pisze: "(...) zwracam się z uprzejmą prośbą o

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

rośnie w okresie zimowym w związku z sezonowym brakiem prac w rolnictwie i sadownictwie, a także w budownictwie, choć w tym przypadku w ostatnich latach warunki pogodowe są na tyle sprzyjające, że prace są właściwie tylko chwilowo przerywane. W samym styczniu wpływ na liczbę bezrobotnych ma także

Rząd PiS poprze kontrowersyjną umowę CETA. Rolnicy i biznes mogą na tym stracić

poważne zastrzeżenia do drugiej części umowy CETA dotyczącej inwestycji. Chodzi zwłaszcza o mechanizmy arbitrażu międzynarodowego i bardzo silną pozycję korporacji w sporach z państwami. Według szacunków Komisji Europejskiej przeciętnie PKB państw UE ma w wyniku podpisania CETA wzrosnąć o 0,08 proc. W

Przegląd prasy

, Indii i Chin, sięgnął w maju 166,5 mld USD netto i był największy od dwóch lat Dziennik Gazeta Prawna --Wpływy budżetu z VAT wzrosły o ok. 13% r/r do ok. 11,65 mld zł w maju, a od początku roku zwiększyły się o 1/3 do 68,5 mld zł wg gazety -- Resort rolnictwa zamierza zdjąć z małych gorzelni

Kalendarium ISBnews

;Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym" --11:00: Konferencja Murapol nt. nowego produktu w funduszach  --14:00: GUS opublikuje dane o biotechnologii i nanotechnologii w 2013 r.   PIĄTEK, 28 listopada --14:00: GUS opublikuje wstępny szacunek PKB za III kw. --14:00: NBP

Przegląd prasy

otworzyć kilkadziesiąt placówek w 2019 roku --Emilewicz: Ustawę o zatorach płatniczych rząd może przyjąć w marcu --Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020 --Prezydent podpisał nowelizację ustaw ws. cen energii elektrycznej --Prezes PKN Orlen: Nie kupimy Grupy

Zaskakujący odczyt PMI dla Polski

stopy pozostaną bez zmian, ale ważny będzie komunikat po samej decyzji. Co raz więcej pojawia się głosów, że PKB w Polsce w przyszłym roku jest nie do osiągnięcia więc, mogą pojawić się głosy o poluzowaniu polityki monetarnej. O 9 poznaliśmy dzisiaj odczyt indeksu PMI dla przemysłu z rodzimej gospodarki

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

34% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 122%) oraz o 9% handel (w ciągu dwóch lat o 34%). O 21% wzrosła liczba postanowień w rolnictwie. Poprawę zanotowała natomiast produkcja (- 4%), budownictwo (- 9%) oraz pozostałe branże, głównie usługi (- 9%). Oznacza to, że w tym roku produkcja straciła

Emisyjny cios z Brukseli. Mamy mocniej ograniczyć produkcję CO2

obciążeń w sektorach non-ETS, czyli m.in. w transporcie, rolnictwie, odpadach, gospodarce komunalnej, w tym w budynkach mieszkalnych. Emisje CO2 w Polsce rozkładają się mniej więcej po połowie między sektory objęte ETS i non-ETS. Polska w okresie 2013-20 ma prawo zwiększyć swe emisje non-ETS o 14 proc. w

Szczegóły planu Morawieckiego. Polska jednak nie jest "w ruinie", a rząd planuje naszą przyszłość

;tempo rozwoju będzie niższe niż w ćwierćwieczu po transformacji", a "wzrost PKB per capita umożliwia poprawę sytuacji w sferze zagrożenia ubóstwem i wykluczenia społecznego, choć proces ten w nadchodzących 15 latach w Polsce będzie już wyraźnie wolniejszy niż w minionym okresie". Czytaj

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

utrzymywania tempa wzrostu PKB powyżej 4.0%r/r. Jeśli jednak kolejne miesiące będą niosły dalsze wyhamowanie zatrudnienia i płac w firmach, konsekwencją będzie ograniczanie wydatków przez gospodarstwa domowe" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.  "Podtrzymujemy nasze

Przegląd prasy

długoterminowych indywidualnych graczy - można wnioskować na podstawie danych izb skarbowych --Zagraniczne fundusze inwestycyjne notyfikowane w Polsce wygrywają z krajowymi niskimi opłatami za zarządzanie Puls Biznesu --Ministerstwo Rolnictwa szykuje projekt przepisów o znakowaniu produktów wolnych od

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

wysokiej jakości. Branża wydobywcza, na którą przypada 4 proc. PKB, również rośnie szybciej niż średnio w UE, lecz produktywność branży jest dwukrotnie niższa niż w Europie Zachodniej. Jeżeli nie zostaną wprowadzone odpowiednie reformy, sektor będzie hamował wzrost gospodarczy. Branże lokalne - rolnictwo

Polska w strefie euro? Nieprędko, mimo dobrych prognoz gospodarczych

. Polsce zaproponowaliśmy trzy rekomendacje. Pierwsza dotyczy polityki budżetowej. Polska ma bardzo dobre prognozy gospodarcze. Spodziewamy się, że będzie to wzrost na poziomie 3,7 proc. w tym i 3,6 proc. w następnym roku. Jednocześnie jednak widzimy, że pomimo takiej stopy wzrostu PKB, deficyt budżetowy

Chińska gospodarka zwalnia do "zaledwie? 6,7%

niemal procent lepszym od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,5% co było tylko odrobinę powyżej prognoz. Wzrósł również bardzo ważny dla gospodarki parametr, czyli nowe kredyty. Po krótkotrwałej zapaści parametr ten znów rośnie. Na uwagę zasługuje struktura PKB Chin. Kraj ten często widziany jest

BofA Merrill Lynch: Polska jest narażona na zmniejszenie zasobów wody

, a 47 krajów cierpi na jej niedobory. Nawet 50 krajów może znaleźć się w potencjalnej strefie konfliktu o wodę. Ze względu na problemy z wodą zagrożone jest 45% światowego PKB prognozowanego na rok 2050. "Nawadnianie pól odpowiada za 82% zużycia słodkiej wody, ale pozwala zwiększyć plony

Putin: Sytuacja jest skomplikowana, ale nie krytyczna

przemysłu, rozwój rolnictwa, tworzenie nowych miejsc pracy i pomoc najbiedniejszym. Rosyjska gospodarka jest pogrążona w głębokiej recesji. W trzecim kwartale tego roku skurczyła się o 4,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jej problemy wynikają w dużej mierze ze słabnącej wartości rubla, niskich cen

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

. Ale według GUS, który bierze pod uwagę też mniejsze działki, mamy ich 2,5 mln. Żywi nas jednak tylko ok. 300 tys. gospodarstw. Choć rolnictwo odpowiada zaledwie za 3 proc. polskiego PKB, zajmuje się nim ok. 12 proc. polskich gospodarstw domowych. Prof. Marek Góra przyznaje, że emerytura z KRUS, choć

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mówiąc wprost: to topniejący śnieg uzupełnia zapasy wód podziemnych. Im więcej śniegu mamy zimą i im dłużej on topnieje, tym lepiej. Jeśli deszcz, to najlepiej wielodniowy, spokojny, ale rzęsisty, żadne burze i gwałtowne ulewy. - Polska nie ma możliwości innego

Gospodarka na talerzu: Dlaczego wołowina wzmaga głód?

zdrowiu, ale też degraduje środowisko. W jaki sposób? Chodzi o ogromne ilości wody i terenu potrzebne do produkcji mięsa. A dokładnie - do uprawy zbóż na paszę, którą karmi się zwierzęta hodowlane. Najbardziej nieekologiczna jest hodowla bydła, bo zużywa jedną trzecią wody w całym rolnictwie. Potrzeba jej

Przegląd prasy

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polityka Insight: Inwestycje zagraniczne zwiększyły poziom polskiego PKB o 15,6% w porównaniu ze scenariuszem zakładającym brak inwestycji w ciągu 25 lat Parkiet --Stelmet

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

ze względu na wstrzymanie prac sezonowych w rolnictwie czy budownictwie. Problem dla pracodawców Niskie bezrobocie cieszy pracowników, bo łatwiej im domagać się podwyżek. Ale to poważny problem dla pracodawców. "Rosnący popyt na pracowników i negatywne zmiany demograficzne powodują, że

Domagalski z MR: Polska opowie się za przyjęciem umowy CETA między UE a Kanadą

procesu. Kwestią priorytetową dla polskiej strony jest uzyskanie okresów ochronnych dla rolnictwa, sektora chemicznego, czy energetycznego. Wiemy, że w przypadku TTIP-u trzeba być dużo bardziej ostrożnym o ocenę skutków ekonomicznych" - powiedział wiceminister. Dodał, że według danych

PKO BP i Grupa Azoty mają porozumienie o współpracy

;Polskie rolnictwo od momentu wejścia do Unii Europejskiej bardzo dynamicznie się rozwija, modernizuje, konsoliduje stanowiąc jednocześnie ważny element bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W efekcie coraz więcej polskich produktów najwyższej jakości trafia za granicę, zwłaszcza do krajów UE, pozytywnie

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

.), Czechy (27.), Słowenia (32.), Węgry (33.), Łotwa (34.), Litwa (36.), Słowacja (37.) i Bułgaria (38.). Słabe pocieszenie, że jesteśmy lepsi niż Rosja (43.) czy Mołdawia (46.). Podobne miejsce zajmujemy w globalnym rankingu PKB per capita. To nie przypadek - by Polska stała się bogatsza, musi być bardziej

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

mało, że zamiast pensji wolą pobierać 500 zł na dziecko. Jak by tego było mało, firma doradcza PwC policzyła, że w Polsce brakuje już około 100-110 tys. zawodowych kierowców. Tymczasem udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-14 z 5,4 proc. do 6,5 proc

Dalszy spadek bezrobocia możliwy w kolejnych 2-3 miesiącach wg analityków

zahamowania dalszej poprawy na rynku pracy. Analitycy zwracają uwagę na dynamikę PKB oraz poziom inwestycji, co może zagrozić dalszym wzrostom zatrudnienia. Jednakże oczekują dalszych spadku stopy bezrobocia, choć zdecydowana poprawa tego wskaźnika wymagałaby znaczących zmian strukturalnych w gospodarce

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

. 2014 r." NBP zwraca jednak uwagę, że wzrost zatrudnienia wg BAEL dotyczył jednak jedynie pracujących na podstawie umów czasowych oraz osób samozatrudnionych poza rolnictwem. "Najszybszy i największy w ujęciu bezwzględnym pozostaje wzrost liczby pracujących w usługach, choć w III kw

Ebola odbiera Afrykanom pracę

Ekonomiczne skutki gorączki krwotocznej, która od marca pustoszy zachodnią Afrykę, zbadał Bank Światowy. Parę miesięcy temu kasandryczne przepowiednie mówiły, że epidemia może kosztować region 32 mld dol. To prawie trzy razy więcej niż łączne PKB trzech najbardziej dotkniętych krajów: Gwinei

Finanse. Nowe wydatki są, dochody szwankują

. to znacznie mniej nie tylko od tego, czego oczekiwał rząd, ale też tego, czego oczekiwali ekonomiści. Marnie wyglądają inwestycje. To wszystko sprawia, że wróciły obawy, iż deficyt w polskich finansach publicznych przekroczy dopuszczalne w UE 3 proc. PKB. Komisja Europejska już przygląda się Polsce

Pokazówka rządu Beaty Szydło

dokonań. Marszczyła brwi, dopytywała. - Czy wszystko jest pod kontrolą i czy prace naprawcze, które zostały wdrożone, przynoszą pozytywne efekty? - zwróciła się do wiceministra rolnictwa w sprawie przygotowań do aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim, która jeszcze niedawno była zagrożona. Ministra

POHiD: Zakaz handlu w niedzielę pogłębi deflację

czasu pracy uderzy nie tylko w niego samego, ale i w te branże. W kontekście planowanego podatku obrotowego i ograniczeń planowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi może to mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje: pogłębi się deflacja, co zmusi najsilniejszych graczy do zaostrzenia warunków

Przegląd prasy

zarządów dużych firm z dominującym udziałem Skarbu Państwa --Polscy producenci ziół stają się coraz ważniejszym graczem w Unii Europejskiej, choć wartość tego segmentu rolnictwa to na razie 200 mln zł --Firmy kurierskie podnoszą ceny przesyłek. To efekt braku pracowników i boomu na rynku e-commerce

Etiopia wraca do gospodarczej gry. I dba o niezależnosć

pozbawił Etiopię dostępu do morza. Wojnę zakończono w 2000 roku, dostęp do morza nie został odzyskany, a władze zabrały się do stawiania wyniszczonego gospodarczo państwa na nogi. Od tamtego czasu PKB wzrósł sześciokrotnie. Dziś wynosi ok. 50 mld dol., ale wskaźnik rozwoju społecznego (ang. HDI) ONZ

Rosja w ekonomicznych tarapatach, niedobory kapitału w bankach

także stan gospodarki Unii Europejskiej, gospodarka Rosji coraz bardziej kuleje. Stagnacja grożąca recesją W zeszłym roku PKB Rosji wzrosło tylko o 1,4 proc., prawie trzy razy mniej, niż pierwotnie przewidywała Moskwa. A w tym roku nie będzie lepiej. W styczniu PKB Rosji wzrosło o 0,7 proc. w skali roku

Płace rosną rekordowo szybko. Jest się z czego cieszyć. Ale ekonomiści uprzedzają: będą konsekwencje

Do tej pory firmy radziły sobie z niedoborem pracowników. Jak? Korzystając z rezerw. Po pierwsze, dobrze szła aktywizacja zawodowa. Część bezrobotnych, widząc, jak łatwo jest znaleźć pracę, powróciła na rynek pracy. Po drugie, ludzie zatrudnieni w rolnictwie przechodzili do pracy w usługach. Po

Na co płacimy podatki? Na emerytury i renty aż 5908 zł na obywatela

, ponieważ w zeszłym roku poziom cen w gospodarce nie wzrósł. Wydatki publiczne w zeszłym roku rosły wolniej niż nasza gospodarka, dlatego relacja wydatków publicznych do PKB, czyli łącznej sumy dóbr i usług wytworzonych przez naszą gospodarkę w 2014 r., nieznacznie spadła. Z 42,2 proc. w 2013 r. do 41,8

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

USA są gigantycznym producentem, a do której Europa podchodzi bardzo sceptycznie. Retoryka Zielonych była ostra. "TTIP to podkręcanie turbokapitalizmu, to umowa, która nas ciągnie na dno. TTIP to zagrożenie także dla rolnictwa" - pisała na Twitterze przewodnicząca Zielonych Agnieszka Grzybek

Jak jedna firma wpływa na PKB Polski

z gospodarki, gdyby firma nagle zaprzestała jakiejkolwiek działalności. Wartość dodaną stworzoną przez Grupę Żywiec, firmy z nią powiązane i pracowników analitycy Ernst & Young oszacowali na 4,6 mld zł. Oznacza to, że jedna warząca piwo firma ma blisko 0,35 proc. udziału w całym polskim PKB, czyli w