pkb rodzaje

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

mimo że rodzaj pomocy w ramach „tarcz”, czyli subsydia finansowe dla firm, oznaczały dla banków spadek popytu na kredyty – mówi ekspert z największego polskiego banku. W jakim momencie kryzysu jesteśmy? Piotr Bujak*: – Drugie dno pandemicznego kryzysu już za nami. W Polsce

Kropiwnicki z RPP: W 2021 r. kryzysowi będą towarzyszyć napięcia inflacyje

; - zaznaczył. Dodał, że spodziewany wzrost opłat administrowanych w 2021 roku stojących po stronie kosztowej inflacji - tj. m.in. opłaty mocowe, środowiskowe, podatek cukrowy oraz potężny impuls popytowy związany z różnego rodzaju wzrostem dochodów, świadczeń i inwestycji też będzie miał znaczący wpływ na

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię będzie punktem zwrotnym w historii XXI wieku. Przyspieszy niektóre procesy, które zaczęły się wcześniej, pojawią się też nowe zjawiska. Kryzys silniej dotknął kraje bogate niż zaliczane do rynków wschodzących, uderzył w niektóre rodzaje usług, wzmocnił za

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

na kwotę 608,26 mld zł. Wartość wszystkich spłacanych kredytów względem PKB wynosi 30,7%, podało BIK.  "Najliczniejszą grupą wśród kredytobiorców są osoby aktywne zawodowo w wieku 35-44 lat. Osoby te stanowią 23,3% wszystkich kredytobiorców. Należy do nich co czwarty (25,55

Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

mieć na uwadze, że indeks S&P500 jest blisko historycznego maksimum, więc naturalnie znajdują się inwestorzy nastawieni na realizację zysków. Tym bardziej, że sygnałów przewartościowania światowego rynku akcji jest mnóstwo. Poziomy chciwości opisywane przez różnego rodzaju wskaźniki są na maksymalnych

MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dot. m.in. finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zakłada wzrost wydatków obronnych do 2,2% PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5% PKB w 2030 r., czytamy w uzasadnieniu projektu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), skierowanego do uzgodnień

Ceny ropy rosną po optymistycznych prognozach MFW

zrozumiałe. Z kolei w przypadku ropy naftowej gatunku WTI trudno mówić o jakichś istotnych technicznych barierach: w poprzednim tygodniu cena tego rodzaju ropy nie dotarła nawet do poziomu 65 USD za baryłkę. W przypadku amerykańskiej ropy presja spadkowa może jednak dać o sobie mocniej znać ze względu na

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,2% r/r, wyższy od pierwszego szacunku na poziomie 5,1% r/r opublikowanego 15 maja br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej

Bank Światowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa niż kraje regionu

polska gospodarka stoi przed podobnymi wyzwaniami, co inne gospodarki w regionie, jej sytuacja fiskalna jest lepsza, a także - dzięki dywersyfikacji i konkurencyjności - jest bardziej odporna" - powiedziała Savescu w rozmowie z ISBnews. "Wysokość długu w stosunku do PKB Polski jest jedną z

Rząd planuje, że dług publiczny do PKB utrzyma się na poziomie 51,7% w 2018 r.

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35%, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

, a niektóre rodzaje aktywności i wydatków będą się normalizować dłużej niż inne. Widmo nawrotu epidemii będzie wpływać na decyzje firm, konsumentów i decydentów. Dlatego też najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odbicie koniunktury w kształcie litery U' i powolny powrót do świat sprzed

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. ukształtowała się na poziomie powyżej mediany prognoz rynkowych (w cenach stałych) i w ujęciu miesięcznym wyraźnie wzrosła. Po publikacji tych danych część ekonomistów rewiduje w górę spadek PKB w II kw. i widzi go poniżej 10

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

produkty ubezpieczeniowe. Występuje dość duże sprzężenie zwrotne pomiędzy PKB i rozwojem rynku ubezpieczeń, więc w zależności od kondycji gospodarki musimy być przygotowani na inną, niż pierwotnie zakładana, dynamikę sprzedaży również na rynku ubezpieczeń" - powiedział Kulik. Dodał, że PZU na razie

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrośnie o 6% r/r w 2019 r.

, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83% globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10% r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Trzy czynniki składają się na wyjaśnienie tego faktu: - słabszy kontekst

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro. "Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków infrastrukturalnych z UE, to tego rodzaju współfinansowanie prawdopodobnie nie

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 232 w I kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 4% r/r., podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (135 tj. 58%), co daje wzrost o 10% r

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

Chiny - epicentrum luksusu w samym środku pandemii. Wielkie marki jadą do Azji

) oszacowała, że w 2025 r. Chiny staną się głównym konsumentem tego rodzaju dóbr i prześcigną USA oraz Europę. Według szacunków B&C w zaledwie sześć lat udział Chin w światowym rynku osiągnie 27 proc. w stosunku do 11 proc. w roku 2019. Na podstawie takich prognoz i przy założeniu, że pandemia spowolni krótko

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 24,6% r/r do 25,6 mld zł w 2018

stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. - 1,03%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3%"

Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro

tego rodzaju umowa podpisana przez Pekao Leasing i CEB. W ramach trwającej od 2015 r. współpracy CEB i Pekao Leasing podpisały cztery umowy na łącznie 400 mln euro, podano także.  Według banku, 2 mln małych, średnich i mikrofirm tworzą ponad połowę polskiego PKB oraz zatrudniają dwie trzecie

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

aktywności ekonomicznej gospodarka jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju negatywne szoki. Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma wpływ na sektor MŚP, który zatrudnia ponad 68% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiada

Nowy pomysł rządu: estoński CIT. Kruczki, zmyłki i pułapki. Wszystko, co wiemy na ten temat

o 9,1 proc., wzrostu konsumpcji o 1,4 proc. i wzrostu PKB Estonii o 2,9 proc. - zachwala nasz resort finansów.  To nie koniec. - Odejście od corocznego poboru podatku znacznie zmniejszyło opłacalność agresywnej optymalizacji podatkowej. Efektem reformy CIT było też wyraźne ograniczenie

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

. Analitycy oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dynamika PKB, jak można na podstawie tych danych wnioskować, może być w drugim kwartale zbliżona do zanotowanej w

Przegląd prasy

miasta wprowadzają ograniczenia dla poruszających się na e-hulajnogach Parkiet --Bugaj z Cenatorium: Deweloperzy mają zapas gruntów na ok. 3,5 roku, a chcieliby mieć więcej --CFO Forte: Podstawowy priorytet na ten rok to poprawa rentowności i płynności Dziennik Gazeta Prawna --Wzrost PKB

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 14,7% r/r do 20,6 mld zł w 2017

nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB, osiągnęła poziom1,03% (w 2016 r. - 0,97%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 536 zł. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 4,7%" - czytamy w komunikacie. Analiza

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

porównywalność zestawienia na całym świecie. Dlatego oceniany jest tylko pewien fragment rzeczywistości. Przykładowo metodologia bazuje na ocenie tylko jednego rodzaju spółek (sp. z o.o.), bada jak konstruowany jest określony rodzaj budynku o konkretnych parametrach, a co również bardzo istotne, przygląda się

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

publicznych 2018-2021".  W latach 2018-2020 udział zadłużenia w walutach obcych wyniesie odpowiednio: 29,8%, 28,7% i 28% "Przy przyjętych założeniach, w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7% i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

;Inaczej rzecz się ma z kredytami konsumpcyjnymi (8% w relacji do PKB), gdzie wysoka pozycja Polski i 4. miejsce wśród krajów UE, po Cyprze, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami" - czytamy. Najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia mają mieszkańcy

Kwieciński: Celem jest oddanie w Polsce ok. 220 tys. mieszkań w 2018 r.

produkcja sprzedana przemysłu o 7,4% r/r. "Spodziewaliśmy się bardzo dobrego wyniku i tak też postrzegamy najnowsze dane GUS o produkcji budowlano-montażowej. Na ponad 31-proc. wzrost w lutym wskazywał już zakres styczniowego przyspieszenia - 34,7% - na które zapracowały wszystkie rodzaje

Branża bielizny przestawia się z "sexy" na "wygodne gacie" [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

branży odzieżowej 16 proc.), ale tajemnicą wiktorii na rynku bielizny w 2020 r. był jej rodzaj. Wygrał ten, kto jeszcze przed pandemią zrozumiał, że wraz z rosnącą niezależnością kobiet do przeszłości odejdzie bielizna męskim okiem rysowana, te wszystkie push-upy i stringi z koronki, podlane absurdalnymi

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 467 w I połowie 2019 r., czyli tyle samo, ile w analogicznym okresie 2018 r., podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 267, tj. 57%. "Polska gospodarka

Szacowanie szarej strefy. Czy rzeczywiście spadła?

Według EY szara strefa w Polsce się kurczy. - W 2004 r. wynosiła 19 proc. PKB, potem malała, ale od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 r. utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 13 proc. PKB - mówił we wtorek w czasie prezentacji raportu poświęconego szarej strefie Marek Rozkrut, główny ekonomista

Polska kolej bez Unii: 45-letnie pociągi i powszechne rozbiórki torów

. 600 pociągów dla Polski i zagranicy, 23 lokomotywy i 742 tramwaje (stan na 8.10.2020 r.).  Jak zaznacza, nie byłoby też setek firm działających w przemyśle pojazdów szynowych, jak poddostawców. Gdybyśmy wyszli z Unii, ten przemysł znikłby w Polsce, ze szkodą dla PKB. Przypomina, że przed wejściem

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

restrukturyzacje wzrosną o 6% w 2020 r. "Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 574 (wzrost o 3%). Stanowią one aż 56% wszystkich postępowań. Łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o blisko 7%. W roku 2019 zanotowano ich łącznie 445, co stanowi prawie 44

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

bowiem mieć na uwadze, że obecnie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu karuzelowego, natomiast głębsza analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, gdyż

OECD zaleca Polsce nowe podatki

Komisja Europejska, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, kilka razy w roku opracowuje prognozy gospodarcze i zalecenia. Według OECD wzrost gospodarczy w Polsce utrzyma się na poziomie niewiele niższymi niż w 2015 roku (wyniósł wówczas 3,9 proc. PKB). Wyniesie 3,4 proc. w tym roku i 3,5 proc

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Rząd nieprawidłowo obliczył dochody i deficyt sektora finansów publicznych za 2016 r. - prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w "Analizie

W Wielkiej Brytanii bez zmian

wstrzymaniem się od tej decyzji i odłożeniu jej ewentualnie do sierpnia przemawiała chęć poczekania na więcej danych oraz pozwolenie na ustabilizowanie się sytuacji. W komunikacie słyszymy również o stymulacji, zatem można spodziewać się jakiegoś rodzaju programu luzowania ilościowego. Zarówno obniżka stóp

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

Unia Europejska nałożyła na Rosję łącznie trzy rodzaje sankcji. Pierwsze to restrykcje wobec anektowanego Krymu (zakaz inwestycji, handlu, współpracy firm turystycznych), które w zeszłym tygodniu przedłużono do czerwca 2017 r. Z kolei we wrześniu Unia musi podjąć decyzję co do dalszego

KE podniosła prognozę wzrostu PKB strefy euro o 0,1 pkt do 1,6% w 2015 r.

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB na ten rok dla strefy euro i dla całej Unii Europejskiej o 0,1 pkt - odpowiednio do 1,6% i do 1,9% w porównaniu do prognoz z maja br. Prognozy ogólne dotyczące realnego PKB w strefie euro przewidują jego

Sieci z ubraniami czeka rzeź. "Wiele znanych firm już się kwalifikuje do upadłości"

luksus okazuje się bardziej odporny na COVID. Ba, teraz apetyt na podobnego rodzaju produkty wzrósł na skalę nad Wisłą do tej pory niewidzianą. Schodzą na pniu: złoto, brylanty i zegarki - i po 20, i po 100 tys. zł.  Tu też ceny wzrosły o kilkanaście procent. Głównie dlatego, że mocno zdrożało

Mniej rozliczeń gotówką. Rząd szuka recepty na szarą strefę

Szacunki dotyczące wielkości szarej strefy w Polsce bardzo się różnią. Zaczynają się na 13-14 proc. PKB według Głównego Urzędu Statystycznego. Ale ekonomiści i znawcy tematu zgodnie mówią, że to ocena bardzo zaniżona. Zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 r. wskaźnik ten stanowił

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

br. i dynamikę PKB poniżej 5.0%r/r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Po tych danych prognozujemy, że tempo PKB w 4kw18 wyniesie około 4.5-4.7%r/r wobec 5.1%r/r w 3kw18. Wciąż obawiamy się stanu koniunktury w Niemczech i Eurolandzie. Tempo niemieckiego PKB w 3kw18

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 2,3% r/r w I kw.

DM Navigator, być może sytuacja z koronawirusem będzie determinowała zmianę modelu biznesowego części spółek na skierowanie swojej oferty do inwestorów instytucjonalnych. W ramach tego rodzaju współpracy deweloperzy sprzedawaliby całe projekty do funduszy inwestycyjnych, które 

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

ekonomiści szacują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w I kwartale do 3,7-4,5%. Analitycy wiążą osłabienie dynamiki produkcji budowalno-montażowej z efektem wysokiej bazy sprzed roku, jak również niekorzystnych warunków atmosferycznych. Większość ekonomistów wskazuje, że dynamika konsumpcji prywatnej

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

. Wszystkie projekty obsługiwane są na bieżąco, choć utrudnienia w podróżowaniu mogą wpłynąć na pewne opóźnienia, które na tym etapie trudno przewidzieć. Wśród polskich firm bardzo ważną rolę odgrywa kondycja branży, w której działają oraz sytuacja samego przedsiębiorstwa. Nadal perspektywicznym rodzajem

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

produkcji przemysłu oraz sektora budowlanego w grudniu oznaczają spadek dynamiki PKB w 4kw poniżej 5%r/r (do ok 4.8%).Z uwagi na osłabienie koniunktury w strefie euro spodziewamy się słabszego wzrostu polskiego PKB w kolejnych kwartałach. Skala spadku dynamik będzie w naszej ocenie dużo niższa niż sugerują

POPiHN: Konsumpcja 3 głównych paliw wzrosła o 5% r/r do 7,18 mln m3 w I kw.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Konsumpcja trzech głównych paliw ciekłych (benzyny silnikowe, olej napędowy, LPG) w Polsce wzrosła o 5% r/r do 7,18 mln m3 w I kw. 2018 r. podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Ogółem konsumpcja sześciu rodzajów paliw zwiększyła się

Teraz Polska: Dla 74% konsumentów kluczowa w zakupach jest jakość, dla 69% cena

, natomiast jedynie 9% zadeklarowało, że nie chciałoby zapłacić więcej za taki produkt, podano także. "Jednak patrząc całościowo na wyniki badań, należy przyznać, że cena produktu ma nadal duże znaczenie podczas zakupów. Można nawet stwierdzić, że Polaków cechuje swego rodzaju racjonalność konsumencka

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 224 w I kwartale 2019 r., podało Coface. To o 5% r/r więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, kiedy baza była dość wysoka. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (123

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

statystyki te nieco pogorszy i w związku z tym oczekiwać należy wyhamowania tempa wzrostu PKB w końcu br. nieznacznie poniżej 5,0%r/r. W całym 2018 r. dynamika PKB osiągnie jednak 5,0-5.1%" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Oczekując jednocześnie wolniejszego wzrostu

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

, czyli tak naprawdę najmniejsi przedsiębiorcy, o oraz osoby na śmieciówkach mogą liczyć na wypłatę czegoś w rodzaju zapomogi w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Czyli znów ok. 2 tys. zł brutto. Rząd nie ujawnił jeszcze, jakie będą kryteria uprawniające do tej zapomogi. . Według minister

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

, że dynamika PKB w drugim kwartale wyniosła co najmniej 5%r/r."  -- główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Dużo lepsze wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu wskazują, że dynamika wzrostu PKB w II kw. obniży się tylko minimalnie poniżej 5,0% r/r, wobec wyniku

MF odkupiło bony o wartości 2,5 mld zł. Dług w dół

chciałyby pozbywać się ich wcześniej - bony to rodzaj krótkoterminowego instrumentu pieniężnego, ich termin wykupu nie przekracza roku. Dzisiejsza transakcja w ocenie przedstawicieli MF zmniejszyła relację długu do PKB o kolejne 0,15 proc. - Oczywiście to może poprawić statystykę długu. Jednak wszystko

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020 z poprawkami

dla obywatela" - dodał poseł. Opinię tę podzielił Dariusz Rosati (KO) "Budżet zrównoważony jest dobry w czasie doskonałej koniunktury, ale wy w czasach spowolnienia gospodarczego chcecie zaciskać pasa. Co to za rodzaj ekonomii, którą uprawiacie? Kiedyś nazywało się to "ekonomia

Skończyły się złote czasy dla kredytobiorców. Na stole do wzięcia było ponad 100 mld zł

konsumentom, ze względu na niepewną sytuację na rynku pracy: czasowe obniżki pensji, a w niektórych branżach masowe zwolnienia. Część banków przestała dawać kredyty mieszkaniowe singlom, widać jak spadła sprzedaż gotówkowych, które są najbardziej ryzykownym rodzajem kredytów. Najchętniej pożyczali pieniądze

KUKE: Liczba upadłości i restrukturyzacji firm wzrośnie o ok. 11% r/r w 2019 r.

roku oraz styczniowy spadek wskaźnika PMI poniżej poziomu 50 pkt wskazują, że tempo wzrostu PKB w 2019 roku może być niższe - ok. 4% r/r" - powiedział wiceprezes Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.  Według niego, patrząc na uwarunkowania międzynarodowe, polskie

Gospodarka Polski rozwija się stabilnie, stopy pozostaną bez zmian wg analityków

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Polska gospodarka rozwija się stabilnie i nie jest wykluczone, że pod koniec roku dynamika wzrostu PKB zbliży się do 4%, uważają analitycy. Dobre informacje z gospodarki przesądzają o pozostawieniu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na obecnym

Szczurek: Nowa RPP będzie decydować o stopach, ale po analizie sytuacji gosp.

Europejskiej wskazują na deficyt na 2,8% PKB w przyszłym roku, a więc tego rodzaju uszczuplenie w takiej skali z pewnością rzucałoby Polskę z powrotem w regułę nadmiernego deficytu i powodowałoby określone reperkusję m.in. w dostępie do środków unijnych" - powiedział dziennikarzom Szczurek. Marek

PAIH otworzy Zagraniczne Biuro Handlowe w Seulu w środę

. Republika Korei to 11. największa gospodarka świata, uznawana za najbardziej innowacyjną, podkreślono w materiale. "Na przestrzeni ostatnich dekad, z kraju z PKB per capita na poziomie 79 USD Korea Południowa zyskała nie tylko miano 'azjatyckiego tygrysa', ale wyznaczyła tempo rozwoju sektora high

Grant Thornton: Już 40% firm ma problem z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry

., odkąd prowadzone jest badanie. "Od wybuchu globalnego kryzysu, czyli od początku 2009 r. do teraz, PKB Polski wzrósł realnie - po uwzględnieniu inflacji - o 21%. Polskie firmy, rękami i umysłami swoich pracowników, wytwarzają więc aż o jedną piątą towarów i usług więcej niż zaledwie kilka lat

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

technologii, działalności badawczo-rozwojowej i finansowania start-upów. Kraje Grupy Wyszehradzkiej muszą dokonać swego rodzaju podwójnej transformacji - jako gospodarki post-komunistyczne do gospodarki rynkowej, oraz z gospodarki obciążonej rentą zapóźnienia do gospodarki 4.0 opartej na wiedzy i nowych

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

aktywności przemysłu i budownictwa nie towarzyszy znaczące narastanie presji inflacyjnej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Lepsze wyniki majowej produkcji sprzedanej przemysłu mogą wskazywać na wyższe tempo wzrostu PKB w II kw. wobec naszej prognozy bazowej 4,5% r

Morawiecki: Domknięcie luk w VAT i CIT może wygenerować nadwyżkę budżetową

m.in. zbyt duże zagraniczne zadłużenie Polski. "Mówiliśmy w kampanii wyborczej o luce podatkowej VAT i luce podatkowej CIT. Komisja Europejska tę drugą lukę oszacowała na do 40 mld zł, a tę pierwszą na 36-56 mld zł. Czyli dwie gigantyczne luki. To jest pewnego rodzaju strata, ale zarazem szansa

Mundial i igrzyska nie umocnią gospodarki Brazylii?

rodzaju wielkie wydarzenia sportowe przynoszą niekiedy duże korzyści miejscowej ekonomii w krótkiej perspektywie czasu. Zdarza się jednak, że w ujęciu długoterminowym mogą być one niekorzystne - wyjaśnił cytowany przez PAP dyrektor spółki Euler Hermes Ludovic Subran. Z badania przeprowadzonego przez

Przegląd prasy

podmiot - rodzaj agencji lub holdingu Gazeta Wyborcza --Moody's: Obciążenia nakładane przez rząd na banki mogą zagrozić ich stabilności i zaszkodzą gospodarce Cashless.pl --Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych chciałby, aby decyzją PKO BP o podniesieniu prowizji zajęła się

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

 Chinami. To jeden z najbardziej perspektywicznych azjatyckich rynków zbytu dla Polski, kluczowe jest więc skuteczne wspieranie polskich eksporterów. MFW prognozuje, że PKB Chin do 2020 roku przewyższy PKB Unii Europejskiej – tym bardziej już teraz należy przecierać szlaki handlowe na

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

ekonomiści. Niektórzy nie wykluczają obniżenia temat wzrostu nawet do poniżej 2% r/r. Większość spodziewa się jednak, że wzrost może utrzymać się w zakresie 2-2,5% Efektem tych prognoz jest pojawienie się wątpliwości, czy wzrost PKB w całym roku ma szanse sięgnąć 3% r/r. Popyt konsumpcyjny pozostaje

Przegląd prasy

aplikację; aż w 59% przypadków nie zamawia jednak taksówki, lecz kierowcę bez licencji --Lotos Air-BP Polska planuje wystartować w br. w kilku przetargach ogłaszanych przez różne rodzaje służb mundurowych --Orange Polska będzie podłączać do sieci światłowodowej domy jednorodzinne Parkiet --Prezes

BZ WBK: Bolączki MŚP to krótkie plany, skupienie na sprzedaży, zarządzanie kadrą

gospodarki, gdyż ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jak wskazują dane PARP, przedsiębiorstwa tworzą 73% PKB, w tym same MŚP generują 48,5% tego wskaźnika. Dlatego tak istotne jest, aby dobrze identyfikować główne bariery rozwoju tego sektora i starać się im zaradzić. Nasze doświadczenia wyniesione z

Jak GUS policzył te 0,8 proc. wzrostu PKB?

danych GUS wzrósł o 0,8 proc. To oficjalne dane i ja nie mogę zakładać, że był minus, skoro GUS mówi, że był plus, nawet jeśli mam różnego rodzaju wątpliwości. Ale ciągle oczekuję, że w II i III kw. PKB w Polsce będzie spadać. W dół będzie nas ciągnąć popyt krajowy, na naszą korzyść będzie działać

PAIH liczy na podwojenie wymiany handlowej z Kenią w ciągu 5 lat

. Dlatego też Polska Agencja Inwestycji i Handlu zdecydowała o lokowaniu zagranicznych biur na dalekich, często egzotycznych, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, rynkach. Wśród jest Kenia, swego rodzaju brama do Afryki Wschodniej" - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula, cytowany w komunikacie

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

i nie będzie to miało wpływu na przyszłą emeryturę. Tymczasem trzeba powiedzieć, że będzie to system dwufilarowy” - głosi jedna z opinii. Jej autor wyjaśnia dalej, że w ramach pierwszego filaru będą wypłacane dwa rodzaje emerytur: z funduszu emerytalnego z FUS (tzw. emerytura ubezpieczeniowa

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 728 w pierwszych trzech kwartałach 2018 r., podało Coface. To o 93 więcej (+15%) niż w analogicznym okresie 2017 roku. "Wśród wszystkich rodzajów postanowień najwięcej ogłoszono upadłości, tj. 414

Prof. Cieślik: Ulgi dla samozatrudnionych? Prowadzą do obniżania dynamiki PKB i zapaści w ZUS

mało prawdziwych przedsiębiorców, a za dużo rachitycznej działalności gospodarczej. A jak się liczy "optymalną" liczbę przedsiębiorców? - Bierze się liczbę osób pracujących na własny rachunek i odnosi do poziomu rozwoju gospodarczego. Generalnie wraz z przechodzeniem na wyższy poziom PKB

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

nadal pozytywne. Z kolei w budownictwie widać stopniowe ożywienie. Większość ekonomistów spodziewa się jednak tempa wzrostu PKB poniżej 4% r/r w II kw. 2017 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w czerwcu o 4,5% r/r, zaś

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

rodzaj działalności jest opodatkowany wyższą 8-proc. stawką. Konkluzja - zwrot podatku przedsiębiorcy nie przysługiwał i wszystko, co dostał, musi oddać wraz z odsetkami. Chodzi o kilkaset tysięcy złotych. To oznacza upadek firmy pana Andrzeja. Czytaj też: OFE to za mało. Rząd PiS i tak podniesie

Po cięciu OFE progi w dół. To hamulec na zadłużanie się państwa

Progi ostrożnościowe to swego rodzaju bezpieczniki, które mają chronić naszą gospodarkę przed katastrofą. Przeciwdziałają zbyt gwałtownemu zadłużaniu się państwa. Dwa progi, 50 i 55 proc., mamy zapisane w ustawie o finansach publicznych. Trzeci, 60-proc., w konstytucji. Kryzys oczywiście odbił się

Rząd obniży progi ostrożnościowe. Jak wcześniej obiecał

Progi ostrożnościowe to swego rodzaju bezpieczniki, które mają chronić naszą gospodarkę przed katastrofą. Przeciwdziałają zbyt gwałtownemu zadłużaniu się państwa. Dwa progi, 50 i 55 proc., mamy zapisane w ustawie o finansach publicznych. Trzeci, 60-proc., w konstytucji. Kryzys oczywiście odbił się

Pierwsze komentarze analityków. Nie są zaskoczeni, rząd odstrasza inwestorów

opublikowany. Analitycy Agencji napisali, że do zmiany perspektywy (który jest czymś w rodzaju drogowskazu dla inwestorów) przekonały ich zmiany w polityce fiskalnej, a zwłaszcza zwiększanie wydatków bieżących. Do tego zamiar obniżenia wieku emerytalnego, który też będzie podnosił koszty fiskalne, oraz

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji spadła o 1% r/r do 559 w I-III kw.

restrukturyzacji o 6% r/r na koniec 2016 r. "Wśród rodzajów postępowań upadłościowych najwięcej ogłoszono upadłości w celu likwidacji majątku, a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu. Utrzymuje się obserwowany wcześniej spadek liczby upadłości i restrukturyzacji w transporcie (-53 proc.) i w produkcji

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

Coface Barbara Kamińska, cytowana w komunikacie. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. ogłoszono 737 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła, tj. niewiele ponad 1% więcej r/r. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 412. Stanowią one aż 56

KE: Opieka długoterminowa w Polsce wymaga reformy

sytuacji" - czytamy w raporcie.  Odsetek PKB przeznaczony na opiekę zdrowotną w Polsce wzrósł z 5,3% w 2000 r. do 6,3% w 2015 r. Poziom ten pozostaje jednak znacznie poniżej średniej UE (9,9% w 2015 r.). W przeliczeniu na mieszkańca Polska wydała w 2015 r. na opiekę zdrowotną 1 272 euro 

Zaleska: Ryzyka dla rynków to m.in. ogromne emisje rządowych papierów wartośc.

Bankowości przy Szkole Głównej Handlowej, prof. Małgorzata Zaleska. "Można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że wszystko się zaczęło od banków, od ich upadłości, potem przeniosło się na problemy finansów publicznych, a w dalszej kolejności, kiedy różnego rodzaju programy tymczasowe i tzw. trwałe nie

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r." - powiedziała komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc, cytowana w komunikacie. Inwestycje te pozwolą uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro. Wkład finansowy UE ma formę dotacji, w których współfinansowanie wynosi

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

dzisiejszy odczyt jest jedynie tymczasową korektą wzrostowego trendu, będącą w znacznym stopniu pochodną czynników jednorazowych. Niemniej jednak dane o produkcji przemysłowej wskazują, że w I kwartale nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu PKB. Analitycy nie spodziewają się jednak, aby było ono bardzo głębokie

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

. Skala polskiej interwencji w porównaniu z innymi krajami, mierzona jako wielkość pomocy w stosunku do PKB, jest jedną z największych w Europie. W związku z tym spodziewamy się, że sytuacja nie rozwinie się tak, jak mogłoby to mieć miejsce, gdybyśmy mieli zwykły kryzys z podobną skalą spadku PKB. Tym

Spadków EURUSD ciąg dalszy

rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Syrizy, który stwierdził ,że Grecja nie spłaci kolejnej transzy zadłużenia do IMF, która przypada na 5 czerwca bez osiągnięcia porozumienia z wierzycielami. Oczywiście tego rodzaju stwierdzenia mogą mocno niepokoić inwestorów, jednak nie pierwszy raz słyszymy już

Zachód sobie pomaga, Wschód nie

Kwota ta znalazła się w raporcie "Stan pomocy publicznej, wiosna 2009", który opublikowała w środę Komisja Europejska. Komisja ma dane na temat wszelkiego rodzaju pomocy, której udzielają kraje, bo sama musi się na nią zgodzić. Kwota jest astronomiczna. To 26 proc. łącznego PKB krajów

Szczurek: MF założy w budżecie utrzymanie stóp proc. bez zmian do końca 2016 r.

stopy procentowe bez zmian na tym poziomie do końca 2016, tak dzisiaj bym oczekiwał" - powiedział Szczurek w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia. Dodał, że tego rodzaju zapewnienie, czy deklaracja o końcu cyklu obniżek stóp pojawiło się już raz oficjalnie w komunikatach RPP i

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

próg to rodzaj bezpiecznika – wprowadzono go po to, aby chronić nasz system emerytalny przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które budżetu państwa zwyczajnie nie będzie stać. Teraz PiS ten limit znosi i każdy będzie płacił składki przez cały rok. Jeremi Mordasewicz z

Furgalski z TOR: Wzrost przewozów na kolei nie utrzyma się bez dalszych działań

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Przewozy kolejowe w Polsce, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, cechuje trend wzrostowy, ale by okazał się trwały, podjęty musi zostać szereg działań. Dla obu rodzajów transportu kluczowa jest kontynuacja programu inwestycyjnego na kolei, ponadto dla towarowego

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

na paragonie, zatem będzie to informacja o wartości sprzedaży, o wysokości podatku VAT, stawki tego podatku, rodzaju towaru lub usługi i czasie i miejscu instalacji kasy. – Nie będzie możliwości pozyskania przez KAS danych konsumenta oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w

Europa tonie w długach

Dług na Wyspach przekroczył poziom 77 proc. PKB i jest najwyższy od kilkudziesięciu lat, dlatego Brytyjczycy nie będą mieć łatwego życia. Rząd Davida Camerona zdążył ogłosić cięcia wydatków, które mają co roku przynosić 20 mld funtów oszczędności w ciągu najbliższych czterech lat. Prawie 500 tys

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od konsensusu rynkowego, co przełoży się prawdopodobne na zahamowanie spadku wzrostu PKB w IV kw. ub. r. niż tego oczekiwano, uważają ekonomiści. Analitycy wskazują również na

Ukraiński premier sypnął podwyżkami

niepełne dane. Spora część Ukraińców żyje dzięki pracy w szarej strefie. Nawet osoby zatrudnione legalnie dostają część wynagrodzenia pod stołem. Ukraińskie ministerstwo gospodarki szacuje, że tylko w pierwszym kwartale tego roku udział szarej strefy w PKB wynosił 47 proc. Bloomberg zwraca uwagę, że biorąc

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

;Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2018 r." KNF wskazała, że w I kwartale br. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki (według wstępnych szacunków GUS roczne tempo wzrostu PKB w I kwartale br. wyniosło 5,2%), dalsza