pkb roczne polski dane historyczne

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

nagromadzenie zapasów w Polsce i eksport netto miał pozytywny wkład we wzrost PKB (o 0,2 pkt proc.). Dane potwierdzają pewen spowolnienie, ale są zgodne z naszymi oczekiwaniami, iż będzie ono stopniowe i wzrost PKB średnio nie spadnie dużo poniżej 4%" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

roku PKB wzrósł o 4,6 %. Wynik jest nieznacznie wyższy niż zakładała mediana prognoz rynkowych. Jest to najwyższy roczny wzrost od 2011 roku. Poza samym wysokim wynikiem odnotować trzeba dwie pozytywne tendencje. Po pierwsze wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki w II półroczu. Dane

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

3,5%.  W raporcie z marca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. oraz 3,9% w 2019 r. "Do istotnej korekty w górę dynamiki PKB w 2018 r. przyczynił się wyższy od oczekiwań odczyt tej kategorii za I kw. br. W konsekwencji w br. powyżej przewidywań

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,2% r/r, wyższy od pierwszego szacunku na poziomie 5,1% r/r opublikowanego 15 maja br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

inwestycji w ostatnich czterech kwartałach (IV kw. 2016 – III kw. 2017) wyniosła jedynie 17,3%. Struktura wzrostu PKB w III kw. wskazuje, że polską gospodarkę pchają do przodu głównie wydatki gospodarstw domowych (2,9 pkt proc. wkładu do rocznej dynamiki PKB), potem zamówienia zagraniczne (1,1 pkt proc

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych), a nie ograniczenia popytu samych gospodarstw domowych.  Analitycy wskazują, że konsumpcja prywatna wciąż pozostaje istotnym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, ograniczającym skalę osłabienia dynamiki PKB. Ekonomiści oczekują długiego

Rynek walutowy czeka na dane o PKB z Polski, potem - na informacje z USA

raportu nt. polskiego PKB. Dane te ujrzą światło dziennego o godzinie 10:00. Oczekuję, że GUS potwierdzi wstępny odczyt PKB za IV kwartał 2016 na poziomie 2,7% R/R wobec 2,5% kwartał wcześniej. Tak jak to miało miejsce wcześniej, wzrost będzie przede wszystkim napędzany przez konsumpcję, której roczna

Przegląd prasy

tzw. tarczy 4.0. w założeniu ma uniemożliwić przejęcia polskich spółek przez wrogi kapitał, w praktyce jednak może uniemożliwić nabywanie udziałów w takich spółkach przez firmy z Polski oraz innych państw członkowskich UE, które mają mniej niż dwa lata --Z modeli wypracowanych przez zespół

PKB może skurczyć się o ok. 6-10% r/r w II kw. br. wg analityków

domowych. Opublikowane dziś dane na pewno nie są aż tak dużym negatywnym zaskoczeniem jak to było w przypadku produkcji przemysłowej, niemniej jednak są kolejnym dowodem na recesję w Polsce. Kwiecień jest pierwszym, i niewątpliwie najgorszym od lat, miesiącem dla polskiej gospodarki, dlatego wydaje się, że

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

obligacji. Lekko pozytywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji są natomiast wyższe od oczekiwań wstępne dane nt. polskiego PKB" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra. "Według wstępnego szacunku dynamika PKB utrzymała się w 1kw18 na poziomie 5,1%r/r (powyżej rynkowych

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 31 sierpnia. Tempo wzrostu gospodarczego w II kw. było zgodne z ostatnią projekcją NBP, więc dane pozostają neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej. Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

. Zdaniem ekonomistów, aktywność w polskim przemyśle wciąż znajduje się na wysokich poziomach i wykazuje odporność na spowolnienie u głównych partnerów handlowych Polski, szczególnie w gospodarce niemieckiej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

niespodzianek możemy też mniejszy od naszych szacunków spadek sprzedaży paliw w ujęciu rocznym. V-kształtne odbicie sprzedaży detalicznej nie jest jedynie udziałem Polski. Wręcz przeciwnie – w każdej z większych gospodarek (pomimo różnych odpowiedzi polityki publicznej na recesję!) odnotowano bardzo

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6% PKB na B+R" - dodała minister. Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

również w IV kw. br., co będzie stanowić główny motor wzrostu PKB w Polsce. Dzisiejsza publikacja danych o lipcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu" - starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski. (ISBnews)  

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

oparciu o ogół dostępnych danych miesięcznych ze sfery realnej polskiej gospodarki szacujemy, że tempo wzrostu PKB w 3Q18 spowolniło do 4,7% r/r z 5,1% r/r w 2Q18. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował we wrześniu lekki spadek - do 1,9% r/r z 2,2% r/r w sierpniu

Nowe rekordy amerykańskich indeksów będą dziś sprzyjać akcjom GPW

zapewni jednak podniesienie prognozy tempa wzrostu gospodarczego dla Strefy euro przez Fitch, do 2% w tym roku. To znaczny wzrost prognozy o 0,3 pkt. proc. Gdyby się zmaterializował, wspierałby polskich eksporterów i akcje na warszawskiej giełdzie. Jednocześnie Fitch podniósł prognozę PKB dla Polski

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

pracowników w Polsce dalej utrzymują się na historycznie wysokim poziomie (49,2% w przypadku sektora przemysłowego). Stanowi to ewenement na tle np. Niemiec czy pozostałych gospodarek regionu CEE, gdzie w ubiegłych miesiącach obserwowaliśmy spadki wskaźnika. W efekcie w drugiej połowie roku spodziewamy się

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

budownictwie, wskazujące na odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne zmniejszenie bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień krajowych. Dzisiejsze dane o majowej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w Polsce stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r). Są

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna okazała się znacząco

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

górnictwie. Dzisiejsze dane wskazują na utrzymywanie się wysokiej aktywności w sektorze przemysłowym mimo sygnałów spowolnienia u głównych partnerów handlowych Polski. Nie powinny mieć one jednak większego wpływu na perspektywy krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się łagodne

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

miesiącach. Podsumowując, dane wskazują, że polska gospodarka nie chce zwalniać w 2q18 (nasze miesięczne proxy PKB [PKO-PKB-M] pozostaje powyżej 5% po publikacji danych za maj). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wskaźnik PPI wyraźnie wzrósł w maju (o 1,1% m/m), za sprawą wzrostu cen w 

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

. Tym samym dane będą utwierdzały członków RPP w słuszności obecnej polityki utrzymywania stóp bez zmian, wspierając obligacje i rynek akcji. Odczyty powinny być jednak neutralne dla złotego, gdyż ewentualny wzrost popytu na polską walutę wynikający z wyższego popytu na aktywa, równoważy spadek

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

domowego. Po raz pierwszy od 3 lat gospodarstwa domowe spodziewają się wzrostu bezrobocia. Dzisiejsze dane pokazały nieco mniej pozytywny obraz rynku pracy niż zakładaliśmy, co może wskazywać na pewne ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji (i całego PKB)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

jednoczesnym spowolnieniem wzrostu PKB i przyspieszeniem wzrostu cen" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,7% r/r z 6,8% w sierpniu

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

kwartale solidny. Perspektywy dla polskiego przemysłu pozostają nadal korzystne, lecz biorąc pod uwagę pewne pogorszenie perspektyw dla handlu światowego, jego wzrost powinien pozostawać umiarkowany w nadchodzących miesiącach. Dzisiejsze dane pozostają neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej w Polsce

Przegląd prasy

wzosła o 22,3% r/r w V --Copernicus TFI złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Altus 20 FIZ --OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA, podniosła dla strefy euro --OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,4 pkt do 3,6% --ZUS przekazał do OFE 11,33 mln zł -Martis

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

, a nie wyraz podwyższonej niepewności firm odnośnie perspektyw popytowych, zakładamy, że PKB w Polsce w całym 2015 r. wzrośnie o 3,6% (dotychczas zakładaliśmy 3,5%). Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest niepewność odnośnie perspektyw aktywności w polskim przemyśle (ostatnie wyhamowanie

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą roczna dynamika polskiego PKB zmniejszy się w I kw. br. do 4,7%. Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu" - ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra. "

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

analityków, dzisiejsze publikacje połączone z wczorajszymi dobrymi danymi z rynku pracy utrzymują trend wzrostowy polskiej gospodarki i wyraźnie dają szansę na przyśpieszenie dynamiki wzrostu PKB znacząco powyżej 4% r/r w III kw. br. Analitycy nie wykluczają osiągnięcia wzrostu gospodarczego w III kw. br. na

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

realne szanse na to, że tempo wzrostu PKB w I kw. br. będzie tylko symbolicznie poniżej 5% r/r." - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś dane wskazują, że 2018 r. rozpoczął się dla polskiej

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

prognozy dynamiki PKB w I kw. 2017 r. (wzrost do 3,6% r/r wobec 2,7% r/r w IV kw.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji " - główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.  "Wolumen produkcji przemysłowej

RPP obniżyła stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obniżek

Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. "Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i z

Inflacja pozostanie w okolicach 2% r/r do końca roku wg analityków

. obniży się ona do 1,5%. Nasz zrewidowany scenariusz inflacji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Olipra "Jak na historyczne standardy inflacja

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

;Przykładowo, szacunki przedstawione w raporcie NBP (2009) wskazują, że stopa naturalna w Polsce wynosi około 4%, zaś w strefie euro około 2%. Również dane historyczne pokazują, że od przystąpienia do UE realne stopy procentowe w Polsce były przeciętnie o 1,8 pkt proc. wyższe niż w strefie euro. Dodatkowo

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

Polsce w kolejnych kwartałach. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu, w połączeniu z lipcowymi, wskazują na wciąż wysokie tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale br., choć uwzględniając dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu czy produkcji budowlano-montażowej należy spodziewać się, że nie będzie

Przegląd prasy

wydobycia grupy --BOŚ Bank: CPI w USA i dynamika płac w Polsce w centrum uwagi --Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie --Everest Capital przydzielił obligacje serii L o wartości nom. 50 mln zł --Wałach z PKO BP: Chcielibyśmy rozwijać ZenCard także poza Polską

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

inwestycje zmierzające do ograniczenia pracochłonności produkcji oraz zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność) począwszy od 2020 r. Ekonomiści są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę przekazu Rady Polityki Pieniężnej i

Przegląd prasy

; --Z litewskiej rafinerii PKN Orlen ma wyjeżdżać do Polski znacząco więcej diesla - będzie to możliwe dzięki zwiększeniu efektywności przerobu ropy naftowej w nowej instalacji i porozumieniu z litewskimi kolejami  Parkiet  --Wzrost PKB powyżej 5% roczne  nie może się utrzymać, ocenia

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

ze wstępnym szacunkiem finalne dane o marcowej inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polski Jakub Olipra "GUS potwierdził dzisiaj swój wcześniejszy szacunek inflacji CPI w marcu br. na poziomie 1,3% r/r wobec 1,4% r/r w

Rządzie, jest groźnie. Rostowski ostrzega

wojnie Polska była bogatsza od Hiszpanii. Na skutek tych wszystkich genialnych planów w 1989 r. PKB na głowę był nominalnie w okolicach 1/10 tego co w Hiszpanii. Zresztą z uprzemysłowieniem w Polsce - jak dotąd - jest naprawdę dobrze: w latach 2008-15 mieliśmy drugi (po Słowacji) największy wzrost

Ranking OFE "Wyborczej". Który fundusz wybrać? Czy zmieniać swój?

historycznych danych. Nie ma gwarancji, że w przyszłości fundusze osiągną podobne wyniki. * Dziękujemy za pomoc przy wyliczeniach matematykowi Piotrowi Kożuchowskiemu SKĄD STRATY? W całym 2015 r. WIG20 stracił na wartości 19,7 proc. To w ujęciu rocznym piąty najgorszy wynik w całej historii polskiej giełdy

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

obligacji" - ekonomista Credit Agricole Bank Polski Jakub Olipra "Opublikowane dziś dane zostały sporządzone w oparciu o nową strukturę wag koszyka inflacyjnego sporządzoną na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych w ubiegłym roku. W porównaniu z system wag, który obowiązywał w 2017

Bez mieszkań nie będzie dzieci. Mieszkanie+ to listek figowy

.), ekonomiczne (zablokowana kluczowa branża gospodarki, stale mniejszy o 1,5-2 proc. PKB, słabość finansowa samorządów) oraz ekologiczne (dramatyczny rozbryzg zabudowy, rabunkowe niszczenie zasobów ziemi - fundamentalnego zasobu naturalnego). Przyczyna: upadek urbanistyki Dlaczego niepodległa Polska nie dała

Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków

rocznym okresie bardzo słabych danych dot. produkcji budowlanej. W styczniu, w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z wahań sezonowych, wolumen produkcji w budownictwie ponownie wzrosła, po dwóch miesiącach historycznie wysokiego wzrostu produkcji (w okresie listopad – grudzień 2016 r.). Co

Pozytywne dane z rynku pracy są wsparciem dla wzrostu PKB wg analityków

utrzymuje się na wysokim poziomie realny wzrost funduszu płac. W ubiegłym miesiącu wzrósł on 5,3% r/r, a to oznacza konkretne środki, które konsumenci mogli przeznaczyć na dodatkowy zakup usług i towarów. Dane majowe przede wszystkim wspierają konsumpcję prywatną, a więc przekładają się na dalszy wzrost PKB

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

spadnie poniżej 10%. "Obniżka stóp w Polsce, o której zaczęło się niedawno mówić w związku z powolnym wychodzeniem z deflacji i pojawieniem się nowych globalnych zagrożeń dla perspektyw wzrostu PKB w Polsce, jest moim zdaniem nieuzasadniona" - powiedział ISBnews Wojciechowski. Jego zdaniem

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

przyspieszyło w listopadzie, i to pomimo końca deflacji, realne tempo wzrostu funduszu płac (do 7.2%r/r). Opublikowane dziś dane wskazują ogólnie rzecz biorąc na pewną stabilizację, jaka następuje na rynku pracy w Polsce. Potrwa ona prawdopodobnie dopóty, dopóki nie zaczną rosnąć inwestycje. Wtedy mamy szansę

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

kw.  Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski. "Dane potwierdziły, że polski rynek pracy jest rozgrzany

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

posiedzeniu RPP. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jutrzejsze dane o PKB mogą nie rozczarować aż tak bardzo, jak zakłada rynek (tym bardziej w kontekście dobrych danych o bilansie handlowym za październik na poziomie 614 mln euro), grudniowe cięcie nadal nie jest przesadzone. Po odczycie inflacji szanse na

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

statystycznie nazywa się przemysłem przetwórczym, ma swoje centra decyzyjne poza granicami Polski. Zagraniczni inwestorzy transferują do swoich macierzystych krajów ok. 100 mld zł rocznie, a po uwzględnieniu kosztów korporacyjnych znacznie więcej. Taka jest dzisiaj polska rzeczywistość. Możemy to zmienić

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

zamachowym powinny stać się w tym roku inwestycje (dane dotyczące nakładów inwestycyjnych dużych firm wskazują na ich dwucyfrowy nominalny wzrost r/r w czwartym kwartale 2017 r.), PKB ma szansę w 2018 r. utrzymać tempo zbliżone do zanotowanego w roku poprzednim, a nawet je przewyższyć. RPP po raz kolejny w

Ceny rosną wolniej, inflacja pojawi się dopiero pod koniec roku wg analityków

, co tylko nieznacznie obniżało roczny wskaźnik inflacji. Mimo dzisiejszego zaskoczenia inflacji na plus, w danych wciąż trudno doszukać się konkretnych sygnałów świadczących o narastającej presji inflacyjnej, która mogłaby szybko podbić dynamikę CPI. Póki co odbicie cen opiera się przede

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

elementem jest coraz większa dynamika wzrostu w kategorii przetwórstwo przemysłowe" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Kwietniowe dane powinny być ocenione jako korzystniejsze dla konsumpcji niż wynikałoby tylko z opublikowanych wielkości. Po dobrych danych o PKB w pierwszym

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

o 1,7 tys., a w grudniu 2013 r. o 10 tys. osób, choć w tych okresach (od połowy 2013 r.) generalnie obserwowano systematyczny wzrost liczby zatrudnionych. Dane te potwierdzają kontynuację wzrostu popytu na pracę w polskiej gospodarce i świadczą o utrzymującym się optymizmie w zakresie przyszłej

BM Reflex: Ceny paliw mogą przestać spadać w ciągu kilkunastu dni

; Zgodnie z danymi EIA w 2014 roku światowy popyt na paliwa wzrósł 0,9 mln bbl/d do 91,4 mln bbl/d. W tym roku z kolei konsumpcja może wzrosnąć około 1 mln bbl/d z czego 0,3 mln bbl/d przypadnie na same Chiny.   Zdaniem Banku Światowego historyczne analizy wskazują, że spadek cen ropy w skali

Płace mogą nadal rosnąć, ale miejsc pracy może przybywać wolniej wg analityków

jako sygnału odwrócenia pozytywnych trendów na rynku pracy. Uważamy, że polska gospodarka będzie w tym roku rosła w tempie ok. 3,0-3,1%, a relatywnie wysokiej aktywności gospodarczej powinna towarzyszyć poprawa sytuacji na rynku pracy. Pomimo nieco słabszych sierpniowych danych, realny fundusz

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

Dmitrowski  "Opublikowane dane z rynku pracy potwierdzają oczekiwania kontynuacji stabilnego rozwoju rynku pracy, bez oznak pogorszenia, ale i także bez oznak jej silniejszej poprawy. Według naszych szacunków dynamika roczna wzrostu zatrudnienia na poziomie 1,0% r/r implikuje utrzymanie

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wydatki o charakterze inwestycyjnym. Obecnie gospodarka polska wyczerpała już proste rezerwy generowania wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarki w latach 1994-1999 łączył się z narastaniem nierównowagi zewnętrznej. Jeszcze w 1995 r. miała miejsce 4 proc. nadwyżka w obrotach bieżących w relacji do PKB

Gospodarka traci miliardy, gdy piłkarze przegrywają na mundialu

bardziej spontaniczne niż flegmatyczni Brytyjczycy. Niechby każdy wydał dodatkowe 20 dolarów, a już mamy prawie 2,5 mld dolarów wydatków konsumpcyjnych, o które nie "wzbogaci" się brazylijska gospodarka. Czytaj też: Najlepiej zarabiający polski piłkarz. Co kupi sobie za pierwszą pensję? Czytaj

Konsalnet/Deloitte: Rynek usług ochrony będzie rósł o 5,3% rocznie do 2019 r.

charakteryzowały niższą dynamiką" - powiedziała starszy menadżer w Deloitte Anita Bielańska podczas konferencji. Ponadto przewidywana pozytywna dynamika gospodarcza w Polsce przyczyni się do przyrostu bazy klientów, dodała. Bielańska podkreśliła, że historycznie rynek ochrony był skorelowany ze wzrostem

PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w o ok. 7% rocznie do 2020 r.

prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020." PMR podkreśla, że rynek ubezpieczeń zdrowotnych, jako niedojrzały i uzależniony od czynników makroekonomicznych, zanotował wyraźne zahamowanie dynamiki wzrostu w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich. Historyczne dane