pkb regionów ue

Recesja rozlała się po Europie. Czy Polska będzie wyjątkiem?

- Najlepszy wynik w regionie będzie miała Polska, której gospodarka nie jest tak narażona na wpływy zewnętrzne - powiedziała Helena Horska, analityk Raiffeisenbank w Pradze w rozmowie na temat sytuacji gospodarczej w Europie. Przypomnijmy: 9 krajów członkowskich UE opublikowało dziś swoje dane ekonomiczne za I kwartał tego roku i każdy z nich zanotowało znaczny spadek PKB.

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

wynika z analiz SpotData, zaprezentowanych podczas konferencji. "Dziś PKB krajów Trójmorza wynosi 1,7 bln euro. Wedle naszej prognozy, średni wzrost do 2030 r. wyniesie 2,4% a PKB licząc w cenach z 2018 r. zwiększy się do 2,3 bln euro. Udział regionu w produkcie krajowym brutto całej UE zwiększy

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

zabezpieczenia zewnętrzne i silny system bankowy. "Oczekiwana zmiana tempa wzrostu polskiej gospodarki wobec długotrwałego trendu - PKB rosło o 3,5% średniorocznie pomiędzy 2009-2018 - odzwierciedla ograniczenia możliwości gospodarki, zbliżanie się do standardów życia zachodnich krajów UE wraz ze

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

McKinsey: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł do 2025 r.

raportu McKinsey & Company "Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu". W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123%. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

kilku osób, tego nie widać, ale jesteśmy teraz w lepszym miejscu niż na wiosnę; O skuteczności polskich działań antykryzysowych najlepiej świadczą wyniki naszej gospodarki – znacznie lepsze niż w innych gospodarkach regionu i całej UE; Egzamin w trudnej sytuacji zdał polski sektor bankowy. I to

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

), autorstwa głównego ekonomisty Coface w regionie Grzegorza Sielewicza. Na kwiecień br. zaplanowano wybory parlamentarne na Węgrzech, a na jesień - wybory samorządowe w Polsce. Coface zwraca uwagę na trudniejsze relacje Polski z UE oraz potencjalne konsekwencje finansowe. Firma argumentuje, że choć

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

potencjalnych klientów, wynika z dokumentu "Turystyka i transport w 2020 r. i później". Jego adresatami są Parlament Europejski, Rada Europejska, Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Turystyka generuje (bezpośrednio, ale też w powiązaniu z innymi sektorami) blisko 10% PKB krajów

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

wyniosły 62,2 mld zł. Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez branżę turystyczną wyniosła w 2018 r. 1,3% PKB. Średnia dla państw OECD to 4,4% Wśród państw członkowskich UE objętych badaniem OECD jedynie Luksemburg wyróżnia się niższym bezpośrednim udziałem turystyki w ogólnej wartości gospodarki

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2013 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kraje z regionu, które miały wynik

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

PIE, średni udział wartości dodanej generowanej przez produkcję przemysłową do PKB wynosi 16,7% w krajach Trójmorza, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla pozostałych państw UE - 13% - jest niemal o 1/4 niższy. Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.). (ISBnews)      

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

absolutnym odniosłyby kraje Ameryki Północnej, a następnie UE-14 (kraje starej UE bez Wielkiej Brytanii) oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. "W zależności od regionu oznaczałoby to wzrost wytworzonej wartości dodanej w granicach od 0,2% do 0,48 proc. rocznie. Wśród krajów europejskich efekt

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

MPiT: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 5% w 2019 r.

Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. - z 4,2% do 4,4%. Zgodnie z nimi Polska, wraz z Węgrami (również wzrost o 4,4% PKB), będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE;  - szacunki KE, wg których w bieżącym roku popyt wewnętrzny

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

kwota funduszy strukturalnych i spójności do pozyskania przez państwa regionu w latach 2014-2020 to 182,7 mld euro. "Mimo, że samorządy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będą musiały współdzielić koszty wydatków infrastrukturalnych z UE, to tego rodzaju współfinansowanie prawdopodobnie nie

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

weszła w życie w trakcie III kw. 2019. "Dotychczas mocny publiczny popyt inwestycyjny, po minięciu szczytu napływu środków z bieżącej perspektywy finansowej UE, nie będzie już istotnie pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB w 2019, a w 2020 wpływ tego czynnika stanie się negatywny. Relatywnie mocny

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach

przedsiębiorczości i startupów. Z kolei Serbia zgłasza ogromny popyt na nowoczesną aparaturę medyczną, a rozkwit przeżywa sektor telekomunikacyjny, który odpowiada za 6% PKB kraju" - czytamy dalej. "Handel zagraniczny odgrywa jedną z kluczowych ról w wysiłkach UE na rzecz stabilności i rozwoju

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie" - powiedział główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu Witold

Colliers oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w nieruchomości w regionie CEE-6

opublikowanego przez Colliers International. "Wraz z rozwojem branży rosną inwestycje. Łączny wskaźnik nastrojów wśród konsumentów w regionie CEE-6 – UE ESI – zapowiada stopniowy wzrost inwestycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rok 2017 przyniósł spodziewane wyniki: napływ inwestycji o

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

, którą możemy potwierdzić wyrównywanie międzyregionalne, to stosunek PKB metropolii do PKB reszty regionu. Znów: nie wszędzie, ale w niektórych województwach ta relacja spada - w mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim. Siła oddziaływania stolicy czy metropolii rośnie niejako kosztem samej metropolii

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) od lipca 2015 r. zmobilizowano środki w wysokości 514 mld euro na dodatkowe inwestycje w całej UE. Zakładany cel został więc zrealizowany na pół roku przed zakończeniem inicjatywy, podała

Bilion euro od EBI na finansowanie "zielonej transformacji"

odbudowywania gospodarki. Pięć lat po jego zawarciu cele porozumienia klimatycznego z Paryża w zakresie redukcji emisji pozostają osiągalne. UE, Chiny, Japonia i Korea Południowa zobowiązały się do neutralności klimatycznej do połowy stulecia, a Stany Zjednoczone dołączą do nich pod swoim nowym przywództwem

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,9% r/r. Analitycy spodziewają się, pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, umiarkowanego spowolnienia dynamiki wzrostu

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

prywatnego zadłużenia poszczególnych państw UE w relacji do rozmiaru gospodarki mierzonej PKB). Instytut wskazał, że wśród najbardziej zadłużonych państw Unii Europejskiej w 2017 roku znajdują się Cypr (412%), Luksemburg (345%) oraz Irlandia (312%). Z kolei najmniej zadłużone państwa to Czechy (102

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

Polskę, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Słowenię, Węgry i Chorwację. "Oczekujemy, że kraje CEE-8 odnotują wzrost PKB nieco powyżej 3% w latach 2016-2017, tj. wyższy niż średnia UE wynosząca 2%. Gospodarki te korzystają ze stale rosnącego popytu krajowego, co wspiera perspektywy wzrostu, zaś poziomy

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład eksportu netto do PKB, bo polskie tanie produkty dobrze się sprzedają. Dodatkowo w tym cyklu na wojnach handlowych ucierpiał niemiecki przemysł a mniej popyt wewnętrzny, co pomaga Polsce i regionowi. Za wysokim wkładem eksportu netto stoi także nieco słabszy

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

najniżej (południowo-wschodnia Bułgaria) jest jednym z najbiedniejszych regionów UE, tymczasem województwo podlaskie uzyskało 20 pkt więcej, mimo podobnego poziomu PKB na jednego mieszkańca. Wydawałoby się, że europejskie stolice powinny oferować swoim mieszkańcom lepsze możliwości życiowe niż mniejsze

Przegląd prasy

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Borowski z Credit Agricole: Musimy zacząć oszczędzać; dług publiczny urósł nam w krótkim czasie z 46% do 60% PKB --Wstępne wyniki niedzielnych wyborów nie miały wyraźnego

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z kwietnia, zgodnie z którymi PKB w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 3,6%, a w 2021 r. o 3,3%, wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych przygotowanego przez ekonomistów Banku Światowego. W ocenie ekonomistów

Przegląd prasy

mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 287,9 mld zł --PLL LOT uruchomią połączenie Szczecin - Rzeszów od 16 lipca --Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 10,6 pkt m/m do -19,3 pkt w VI --Budimex Nieruchomości sprzedał 816

Six z S&P: Polska utrzyma wysokie tempo wzrostu PKB w tym roku

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Polska utrzyma w tym roku szybkie tempo wzrostu gospodarczego, choć będzie ono niższe niż uzyskane w ub.r. 4,6%, uważa główny ekonomista S&P Global Ratings dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Jean-Michel Six. Według niego, optymalne tempo wzrostu dla

AHK Polska:Niemal wszyscy inwestorzy z Niemiec zainwestowaliby w Polsce ponownie

inwestycji w branże takie jak automotive, automatyzacji produkcji, energetyka oraz meblarska. "Najważniejsze czynniki jakie skłaniają inwestorów do inwestowania w Polsce to nasze członkostwo w UE, co znacznie zmniejsza koszty przepływu kapitału, jak i ryzyko inwestycyjne" - powiedział Kern

Przegląd prasy

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Biomed Lublin, który jako jedyny w regionie ma opatentowaną technologię izolowania przeciwciał z osocza ludzkiego, miał brać udział w produkcji leku przeciw COVID-19

Przegląd prasy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Od marca ceny tuszek kurczaka spadły w Polsce o 40%, zaś w UE średnio o 6,7% --Powstają platformy, na których można wspierać salony fryzjerskie czy kosmetyczne, a także

Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.

, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (257% średniej), Holandia (131%) oraz Irlandia (130%). W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 107% średniej dla Unii 28 państw (spadek o 1 pkt proc. r/r). Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

pt. "Droga przyszłości - rozwój infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej". Jak wynika z raportu, kraje Europy Środkowo-Wschodniej połączone szlakami pomiędzy tymi morzami stanowią 28% terytorium Unii Europejskiej, 22% jej ludności, ale jedynie 10% PKB. Region potrzebuje

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 roku wyniesie 4,9% i spowolni do 3,7% w 2019 roku, wynika z kwartalnika ekonomicznego PKO BP.  "Podtrzymujemy prognozę tempa wzrostu PKB w Polsce. Nie będzie gwałtownie hamowało. Spodziewamy się

MR: Program dla Śląska przewiduje inwestycje o wartości 40 mld zł

Ministerstwo Rozwoju. "Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13% polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20-22% w 2020 r. (18% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej

Przegląd prasy

budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r. --Carrefour Polska wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19 --Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców --MFW obniżył prognozy globalnego PKB do 3% spadku w 2020 roku --Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB w III kw. 2017 r. przyspieszyło do 4,7% r/r, powyżej konsensusu rynkowego. Ekonomiści podtrzymują, że w całym 2017 r. są szanse na osiągnięcie ok. 4,3%. Ekonomiści spodziewają się, że struktura wzrostu PKB będzie ewoluowała w kierunku

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

finansowej UE). Biorąc pod uwagę powyższe zakładamy, że w 2017 r. skala przyspieszenia nakładów inwestycyjnych firm będzie stosunkowo niewielka, przy silniejszym potencjale wzrostowym w trakcie 2018 r. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie utrzymywać się blisko poziomu 4,0% r/r, przy

Prezes ARP: Polska ma najlepsze warunki do inwestowania wśród krajów regionu

na fakt, że Polska należy obecnie do grona krajów z wyższym udziałem przemysłu w PKB niż średni poziom dla krajów UE (ok. 22,2% wobec 17,1% dla całej Unii Europejskiej). (ISBnews)  

PKO BP: Wzrost PKB w 2017 r. sięgnie 3,9%, przyspieszy do 4,1% w następnym roku

. 4,3, a na koniec roku 4,4" - powiedział Adamiak.  W jego ocenie, w 2017 i 2018 roku można spodziewać się dobrego wzrostu globalnego PKB. "Mamy dosyć duże przekonanie, że gospodarki rozwinięte będą rosły w tempie 2%. Dla regionu CEE perspektywy są bardzo dobre, ale trochę gorszy

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

przedsiębiorczości, niskie koszty pracy (niska motywacja do innowacji), niski poziom wydatków na badania i rozwój (1,4% PKB vs 2,0% w UE i 3% jako cel strategiczny UE) oraz niski rozwój rynku kapitałowego, podkreślają autorzy raportu. Autorzy raportu rekomendują "stworzenie dla przedsiębiorstw przejrzystego

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w tym roku (z 2,9% w ub.r.), a następnie spowolni do 3,6% w 2018 r. i do 3,3% w 2019 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". W

Przegląd prasy

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Brexit spowodował awans Dolnośląskiego i Wielkopolski do kategorii bardziej zamożnych regionów UE, w efekcie dostaną mniej unijnych funduszy Parkiet --Grzywiński - były prezes

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Oczekujemy całorocznej dynamiki PKB w granicach 3,8-4,0%r/r w 2017 (wobec konsensus 3,4%r/r) i 3,7%r/r w przyszłym. Uważamy, że nawet kiedy pozytywne efekty bazy wygasną, to (opóźniony) napływ środków z UE podtrzyma wysoką dynamikę inwestycji"

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

jakości życia, do których należy poziom wynagrodzeń i rynek pracy. W tych kategoriach Polska zajmuje odpowiednio 21. i 24. miejsce wśród innych krajów UE. Na liście państw regionu, które wyprzedziły Polskę w ogólnym rankingu znajduje się Słowenia z 22. pozycją w świecie, Estonia (24 pozycja), Czechy (25

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

- wzrost płacy nominalnej nie szedł w parze ze wzrostem produktywności. Utrzymał się stosunkowo niski poziom wydajności ogółem, dane Eurostatu pokazują, że wydajność pracy w Polsce wynosiła w 2017 r. zaledwie 75% średniej UE" - podkreślił Euler Hermes. Co najistotniejsze - nie pociągnęło to za sobą

Kwieciński z MR: Inwestycje ruszyły, będzie to widać we wskaźnikach makro w br.

spójności UE - to jest właśnie ta polityka, która dysponuje funduszami strukturalnymi i funduszem spójności. Faktycznie, opóźnienie tej nowej perspektywy 2014-2020 miało tutaj bardzo widoczny efekt w spowolnieniu inwestycji" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC. Dodał, że

Fantastyczne prognozy rządu. Czy są realne?

zakłada, że polski PKB urośnie w tym roku o 3,8 proc., po wzroście o 3,6 proc. w 2015 r. W kolejnych latach mamy jeszcze przyspieszyć. Do nawet przeszło 4 proc. Za to deficyt sektora finansów publicznych ma być niższy od dopuszczalnych w UE 3 proc. PKB. W tym roku ma to być 2,6 proc. PKB. W przyszłym

Przegląd prasy

-19 --XTPL ma zamówienia na dostawę nanotuszu dla koncernu z regionu EMEA  --Euler Hermes i Allianz obniżyli prognozę globalnego wzrostu PKB na 2020 do 0,8% --PGNiG przekaże 1,5 mln zł dla lokalnych szpitali na walkę z koronawirusem --Rząd przedłużył zamknięcie granic na kolejnych 20 dni

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego tzw. general government) będzie rósł, ale Polska jedynie "otrze się" o unijny limit w wysokości 3% w relacji tego deficytu do PKB w 2020 r., kiedy wskaźnik ten nie powinien przekroczyć 2,8%, prognozuje w rozmowie

Złoty umacnia się po pozytywnych danych o PKB Polski za I kw.

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Oczy inwestorów walutowych na świecie pozostają zwrócone w stronę Fed i EBC. Oba banki będą w czerwcu podejmować decyzje kluczowe dla kursów USD i EUR, ale też innych walut. Tymczasem wczorajsza publikacja dotycząca polskiego PKB potwierdza dobrą

Przegląd prasy

. Jednym z oferentów jest Alfa Bank Białoruś Gazeta Wyborcza  -- Spory o cięcia dotacji z Funduszu Odbudowy oraz suwerennościowy konflikt, jak kontrolować ich wydawanie, zdominowały aż trzy dni szczytu UE ISBnews --Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym --Spółka

Coface: PKN Orlen, właściciel Biedronki i PGNiG w top-5 największych firm CEE

konsumpcji prywatnej, z przyspieszenia eksportu - dzięki poprawie sytuacji w strefie euro oraz z rosnącego popytu ze strony Rosji. 80% całego eksportu z  regionu CEE trafia do UE, zaś Rosja pozostaje ważnym partnerem handlowym niektórych krajów, np. państw nadbałtyckich. Coface podwyższył ocenę ryzyka

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

, wykorzystaniu nowych technologii, rozwojowi sektora MŚP oraz handlowi online. Lokalne firmy coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne, generując z eksportu aż 56% PKB - o 14 pkt. proc. więcej niż w innych krajach Unii. Rosnąca siła gospodarcza regionu to zasługa przede wszystkim kwitnącej w nim

Raiffeisen: Wzrost PKB wyniesie 3,7% w 2015 r. i 3,6% w 2016 r.

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Polsce wzrośnie w tym roku do 3,7%, a w kolejnym spowolni do 3,6%, wynika z kwartalnego raportu ekspertów Grupy Raiffeisen na temat sytuacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Bank prognozuje także, że główna stopa

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

zarazem głównymi pracodawcami w regionie. Poza tym jedno miejsce pracy w przemyśle energochłonnym tworzy nawet 5-7 miejsc pracy w całym ekosystemie. Duże firmy energochłonne odprowadzają też istotne podatki na rzecz miast, w których działają. Są również najczęściej kluczowymi mecenasami lokalnego życia

BZ WBK: Peru ma szansę stać się kolejnym ważnym rynkiem dla polskiego eksportu

gospodarki peruwiańskiej jest dużo wyższa niż innych krajów regionu. W 2015 r. PKB Peru wzrosło o 3,3%, podczas gdy np. sąsiednie Chile wypracowało wzrost o 2,3%, a największa w regionie Brazylia zanotowała spadek o 3,8%. Analitycy Grupy Santander (głównego akcjonariusza BZ WBK) szacują, że na koniec

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

zlokalizowane są bardzo duże przedsiębiorstwa z tych branż, które są zarazem głównymi pracodawcami w regionie. Jedno miejsce pracy w przemyśle energochłonnym tworzy nawet 5-7 miejsc pracy w całym ekosystemie, będąc często trzonem lokalnej gospodarki. Duże firmy energochłonne odprowadzają też istotne podatki na

Wszyscy odczujemy Brexit [Analiza]

r. PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 2,3 proc. Odczują także kraje członkowskie UE. Najsilniej Irlandia, która swój fenomenalny wzrost, rozpoczęty w drugiej połowie lat 90. XX wieku, zawdzięczała bliskim relacjom z Wielką Brytanią. Dla niej koszt rozwodu z sąsiednią wyspą wyniesie (zdaniem analityków

Przegląd prasy

ok. 4% polskich firm prowadzi sprzedaż internetową do innych krajów; średnia unijna to 7% --Emilewicz: Wśród średniej wielkości gospodarek w UE, Polska ma najwyższy odsetek przedsiębiorstw eksportujących tradycyjnie do UE - 36% --PSE: Import energii elektrycznej wyniósł 7 095,4 GWh w I-VIII, a

Przegląd prasy

wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,5% w 2020 --Eurostat: Polska z 2. największym w UE spadkiem cen energii el. dla gosp. dom. --Zortrax: Sicnova dystrybutorem w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej --Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Larq Growth Fund I FIZ --Xopero Software

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

- Trzy lata temu wydawaliśmy na badania i rozwój o ponad połowę mniej niż średnio kraje w Unii. Daleko nam do takich gospodarek jak Finlandia czy Szwecja, które przeznaczają na ten cel ponad 3 proc. PKB - mówi Magdalena Burnat-Mikosz, partner w Deloitte. Jak pokazało badanie tej firmy doradczej

Ekonomiści zastanawiają się, czy RPP zacznie podnosić stopy proc. w 2020 roku

banków centralnych w regionie. W dalszym horyzoncie, gdy wygasną inwestycje współfinansowane ze środków UE oraz impuls fiskalny oraz - przy utrzymujących się zagrożeniach dla wzrostu globalnego-  bardziej prawdopodobna jest obniżka stóp" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki

Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski

dynamiki PKB o 1 pkt proc. i towarzyszącego mu wzrostu PKB w UE, dynamika produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce w tym samym roku rośnie o ok. 6,7 pkt proc. Natomiast w długim okresie skumulowany wpływ zmian koniunktury wynosi 3,3 pkt proc. Sektor motoryzacyjny (produkcja, handel i naprawy) stanowi

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

finansowego krajów UE, do czego nawołują Niemcy i Francja również budzi optymizm inwestorów. Co istotne, optymizm ten obecnie obejmuje też rynek walutowy, gdzie sentyment przez długi czas odstawał od tego obserwowanego na rynku akcji. Obserwujemy osłabienie walut bezpiecznych i jednoczesne wyraźne odbicie

Przegląd prasy

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Wzrost PKB w najbliższych 4 kwartałach będzie wynosił po ok. 4% wg ankiety gazety wśród 36 analityków --Zaczyna brakować lekarzy nawet w dużych szpitalach, ponieważ nie mogą oni

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

, czego nie mają państwa z grupy BRICS. Stale rośnie poza tym jakość eksportu z naszego regionu. Jak pokazują badania Narodowego Banku Polskiego, dziś nawet małe polskie firmy mogą eksportować - podkreśliła. Bank Światowy w swoim raporcie przewiduje, że nasz PKB urośnie o 3,7 proc. w 2016 r. i o 3,9 proc

Gałązka-Sobotka z Łazarskiego: Trzeba stworzyć onkofundusz z 1 mld zł środków

wynosi ponad 60%, a w krajach UE o podobnym PKB per capita, jak Polska czyli np. w Czechach i Portugalii przekracza 50%. To oznacza, że w Polsce mamy co najmniej kilkanaście tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Agnieszka Katrynicz (ISBnews/ ISBzdrowie)  

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

;Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska - względem PKB - stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20% w 2020 r. (17% w 2030 r.) Założeniem

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

Wasiak, tym razem samorządy mają trudniejsze zadanie, choćby dlatego, że dostały więcej pieniędzy. W poprzedniej perspektywie otrzymały tylko 25 proc. krajowej alokacji, a tym razem aż 40. Opóźnienia a wzrost PKB W listopadzie NIKalarmował o dużym zapóźnieniu w wydawaniu pieniędzy w regionach. Jak

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB

wykonawców i dostawców projektów finansowanych przez ten bank, poinformowano także. "W efekcie negocjacji umowy założycielskiej ustalono, iż kapitał banku wyniesie 100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostaną wyliczone zgodnie z formułą opartą o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

. "Sektor motoryzacyjny stanowi istotną siłę napędową dla gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki napływowi zagranicznych inwestycji, liczba samochodów produkowanych w regionie wzrosła tu ponad dwukrotnie przez ostatnie 10 lat. Największe wzrosty osiągnęły Słowacja, Czechy i Rumunia

Przegląd prasy

Autostrady spadł wstępnie do 3,68 mln zł w I kw. 2019 --Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i o 0,5% w całej UE w I kw. --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w marcu --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce

Przegląd prasy

miedziowego --NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,1% --ZUS przekazał do OFE 33,84 mln zł --Polnord sprzedał 95 lokali brutto, rozpoznał w wyniku 64 w I kwartale --AHK: Polska spadła na 3 miejsce w regionie pod wzgl. atrakcyjności inwestycyjnej --Greenpeace: Ochrona

Przegląd prasy

żywność często lub dość często Parkiet --Prezes Sfinks Polska: Zakładamy, że kanał delivery pozwoli istotnie zwiększyć przychody grupy Puls Biznesu --Gs Fresh, jeden z największych brytyjskich producentów warzyw, rozważa przeniesienie części upraw do krajów UE, m.in. Polski, a także do Afryki wg

Przegląd prasy

Mostostalu Zabrze dostarczy elementy dla ZAK za 42,95 mln zł --Notowania paliw w USA mogą pozostać zmienne w najbliższych tyg. przez huragany --KNF: Średni wynik klienta na rynku forex to minus 6 742 zł w I poł. 2017 r. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,6% kw/kw w strefie euro, o 0,7% w całej UE w II kw

Przegląd prasy

: Deficyt general government spadnie do ok. 2% PKB do 2019 r. --GPW zapowiada 'działania celowane' w przyciąganiu inwestorów, szczególnie z Azji --GPW widzi znaczącą grupę potencjalnych debiutantów z Polski i regionu --Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 1,5% m/m w lipcu --GPW widzi potencjał

Jak GUS policzył te 0,8 proc. wzrostu PKB?

godzinach poprawił się, ale widać, że warsztat GUS-owski odbiega jakością od innych urzędów statystycznych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Co konkretnie jest nie tak w raporcie GUS? - Weźmy chociażby kwestię wyrównania sezonowego w danych dotyczących wzrostu PKB w stosunku do IV kw. 2008 r. Dane

Przegląd prasy

waluty naszego regionu i giełdy wg analityków --Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje --Best po połączeniu może wyemitować akcje w 2017, wypłacić dywidendę za 2018 --Pesa nie widzi ryzyka pokrycia dofinansowań UE dla przewoźników --TNS Polska: Bankowcy słabiej oceniają

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

, które dopiero budują lub planują swoje relacje z partnerami z  rynku azjatyckiego" - czytamy dalej. Według CIR, w kontekście rosnącego znaczenia inicjatywy "Jeden Pas i Jeden Szlak", Polska może odgrywać istotną rolę jako pierwszy kraj UE na trasie rewitalizowanego Jedwabnego

Przegląd prasy

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --UE szykuje największy w swojej historii pakiet pomocowy, jednak nowe instrumenty tworzone są bardziej z myślą o krajach strefy euro --Prezes Alior Banku

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

0,3 proc. w 2014 roku. - Wzrosty PKB w największych krajach regionu znalazły odzwierciedlenie we wzroście największych przedsiębiorstw. Najlepiej poradziły sobie Czechy, które przewodzą nie tylko w tempie rozwoju gospodarczego, ale także we wzroście przychodów spółek. Największy wpływ na taki wynik

BZ WBK: Wzrost eksportu przyspieszy do 5% w 2017 r. z 1,5% w 2016 r.

nastąpi w 2017 r. dzięki ożywieniu w handlu światowym oraz w wyniku zmiany akcentów w czynnikach wzrostu w gospodarkach strefy euro. Ponadto do poprawy sprzedaży zagranicznej przyczyni się deprecjacja złotego. "W zeszłym roku wzrost PKB w całej Europie Zachodniej opierał się głównie na silnej

Przegląd prasy

--Przejęcie części DBPL nie wpłynie na tempo wzrostu organicznego BZ WBK --KPMG i PZPM: Producenci pojazdów i części spodziewają się wzrostu sprzedaży --Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r. --Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r

Przegląd prasy

być gotowa w marcu 2018 r. --BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł 4,3% w listopadzie --Bridge to MassChallenge Warsaw wybrał do akceleratora 25 startupów z regionu CEE --Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r. --Noble Securities podniósł rekomendację

Przegląd prasy

% pod względem wartościowym  -- Jeszcze w tym roku Warszawa stanie się drugą najbogatszą stolicą w regionie - po Berlinie    ISBnews --BAH miał 5,38 mln zł zysku netto, 8,66 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.. --Akcjonariusze Dom Development zdecydowali o 9,05 zł dywidendy na akcję

Akcenta: Polski eksport do Turcji zmniejszy się o 5-10% r/r w 2019 roku

główny analityk Akcenty Miroslav Novak. Turcja to wg danych GUS czwarty najważniejszy pozaunijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. W lipcu br. udział tego kierunku w całkowitej sprzedaży zagranicznej stanowił 1,33% (19. miejsce). Sama wartość wysłanych do