pkb realny polska

Borys z PFR spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 4-5% kw/kw w III kw. 2020

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Odbicie sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej wskazują na wzrost PKB w III kw. wynoszący ok. 4-5% kw/kw, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Ostatnie dane makro z Polski: A. Trzeci najniższy spadek PKB w UE (-8,2%), B

Fitch oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery V w 2021 r.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa będzie miała silny negatywny wpływ na PKB Polski w tym roku, choć już w przyszłym roku można oczekiwać odbicia gospodarki w kształcie litery V, uważa Fitch Ratings. "Pandemia będzie miała silny negatywny wpływ na realny wzrost PKB

Bank Światowy podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-2021

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Ekonomiści Banku Światowego podtrzymali swoje prognozy z października, zakładające wzrost PKB Polski na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r., wynika z aktualizacji prognoz gospodarczych. Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

1,7% PKB, a zadłużenie tego sektora wyniosło 50,6% PKB na koniec 2017 r.  12 października br. S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. Minister finansów Teresa Czerwińska

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Chin, USA i krajowe PKB w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W bieżącym tygodniu w centrum uwagi znajdą się dane ze sfery realnej gospodarki chińskiej oraz USA, które zobrazują skalę spadku produkcji i sprzedaży detalicznej w kwietniu, a także szybki szacunek PKB w I kw. br. w Polsce, uważają ekonomiści Banku Ochrony

Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2019 i 3,3% w 2020 r.

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 4,1% w 2019 r., 3,3% w 2020 r. i 2,9% w 2021 r., prognozuje Fitch Ratings. Pod koniec sierpnia br. agencja podtrzymała prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 4,2% w 2019 i na 3,5% w 2020 r. Na 2021 r. Fitch prognozował

KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

III – o 1,5%, w IV kwartale sięgnie poziomu +1,5%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 11-12% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Najbliższe

MPiT: Wzrost PKB utrzyma się powyżej 4% r/r w tym roku

ona w tym roku realny przyrost PKB na poziomie 4,1% rok do roku" - czytamy w komentarzu. Komisja Europejska obniżyła dziś prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,1% (wobec 4,4% prognozy z lipca). Prognoza na 2020 r. została obniżona do 3,3% z 3,6%. Na 2021 r. Komisja prognozuje wzrost na

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wg szybkiego szac., konsensus 4,1%

. "W III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4%" - czytamy w komunikacie.  Czternastu ankietowanych przez ISBnews analityków

Borys z PFR: Spadek PKB w II kwartale może być trochę niższy niż 10% r/r

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w II kwartale br. może być trochę mniejszy niż oczekiwane przez analityków ok. 10% r/r, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Aktualne prognozy mówią, że w drugim kwartale spadek PKB wyniesie ok. 10%, choć być może i

Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do poziomu z 2018 roku

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Polska ma "duże szanse", żeby odnotować w tym roku wzrost PKB na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Mamy duże szanse, żeby zbliżyć się do poziomu wzrostu gospodarczego, który mieliśmy w

Glapiński: Zrównoważenie budżetu jest 'jak najbardziej realne'

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Zapowiadane przez rząd zrównoważenie budżetu w 2020 r. jest "jak najbardziej realne", uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Zrównoważenie budżetu jest jak najbardziej realne

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

dziesięcioleci, polska gospodarka doświadczyła recesji. Należy jednak podkreślić, że po pierwsze spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie na tle innych krajów europejskich jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników (dla porównania najgorzej wypada Hiszpania ze spadkiem PKB

Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

podkreśliła, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2019 roku pozostała konsumpcja. "Dynamikę PKB silnie wspierały także inwestycje w gospodarce - ich wzrost wyniósł w I kwartale 12,6%. To najlepszy wynik od 15 kwartałów. Dobre dane o inwestycjach zapowiadały już wyniki

Projekt budżetu 2020: Wzrost PKB 3,7% w 2020 r., spowolni do 3,1% w 2023 r.

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski wyniesie 3,7% w 2020 roku, następnie spowolni do 3,4% w 2021 r i do 3,1% w 2022 i 2023 r., wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. "Przyjęto, że w 2019 r

Założenia budżetu: Wpływ popytu krajowego na PKB spadnie do 3,6 pkt proc. w 2020

pkt proc. w 2019 i 2020 r. (wobec 1,5 pkt w 2018 r.). "Na potrzeby niniejszych 'Założeń' przyjęto scenariusz makroekonomiczny, który zakłada, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce będzie bliskie tempu potencjalnemu i wyniesie odpowiednio 4% oraz 3,7%. Podobnie jak to miało

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do 1% spadku z 0,5% spadku

; - czytamy dalej. KIG prognozuje szczyt spadku PKB w II kw. do -6%, w III kr. nastąpi spadek o 2%, zaś w IV kw. spodziewany jest wzrost o 2%. "Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest

Aktualizacja programu konwerg.: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r.

optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy pozostanie najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego. W latach 2021-22 stopa wzrostu realnego PKB ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,4% oraz 3,3% r/r" - czytamy w dokumencie. Tempo wzrostu produktu

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

redukcję deficytu nominalnego sektora" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej. W tym tygodniu S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. "Jeśli chodzi o dług, to

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. Nieznacznie gorzej niż Węgry, a także w Rumunia, których wzrost r / r pozostał bardziej dodatni niż w Polsce. Środki blokujące nałożone w Polsce były mniej dotkliwe niż w południowych krajach strefy euro, dlatego polski PKB skurczył się tylko o 0,5% kw / kw, mniej niż średnia w strefie euro (-3,8% kw / kw) i

S&P podniósł perspektywę ocen Pekao do pozytywnej, mBank i Alior - bez zmian

poziomie BBB+/A-2 oraz and Alior Bank na poziomie BB/B, podano w komunikacie. "Silne tempo wzrostu realnego PKB w Polsce skutkuje poprawą zdolności kredytowych sektora prywatnego i prowadzi nas do postrzegania niższego ogólnego ryzyka kredytowego dla sektora bankowego. Obecnie traktujemy polski

PIE: W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Polska może być 22. największą gospodarką świata w 2024 r. (obecnie jest 23.) i pod względem nominalnego PKB zbliży się do czołowej dwudziestki. W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r., wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

%. "Polityka rządu będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19" – podał CIR w komunikacie. Z założeń wynika, że w 2020

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku, ale przekroczy 3% (wobec 4% w 2019 r.), prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Według ich szacunków, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł ok. 7,5% r/r. "Wg wstępnych danych GUS wzrost PKB

KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do -4,3% wobec spodziewanego zimą wzrostu na poziomie 3,3%, wynika z wiosennej prognozy KE. Prognoza na 2021 r. to wzrost na poziomie 4,1%. "Realny PKB spadnie o 4,3% w 2020 roku z

Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8% z 3,3%

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8% w 2020 z 3,3%. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2% w 2021 roku. "Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie

Emilewicz: Sektor prywatny będzie silnikiem inwestycyjnym gospodarki

. odnotowano wyhamowanie dynamiki inwestycji. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 4,7% i tym samym w mniejszym stopniu niż w dwóch poprzedzających kwartałach, wspierał realny przyrost PKB. Dane o wynikach inwestycyjnych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 16% w skali roku) oraz

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,5% wobec wcześniejszej prognozowanych 3,7%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich, głębokość spowolnienia ograniczą redystrybucja fiskalna wspierająca gospodarstwa domowe, efekt większej liczby dni

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; obniżki stóp w 2019 r.

. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%. Organizacja prognozuje, że

Sejmowa KFP przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 r.

3,7%. W projekcie przewidziano m.in. dochody w wysokości 435,3 mld zł, wydatki również na poziomie 435,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, a także dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego pozostanie relatywnie wysokie

;minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, wskazywano, że dynamika PKB w I kw. br. była zbliżona do obserwowanej w II połowie ub.r. Zaznaczano, że wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnąca konsumpcja

Czerwińska: Należy liczyć się ze spowolnieniem tempa wzrostu PKB w br.

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Ubiegły rok przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu realnego PKB w Polsce do 5,1% wobec 4,8% rok wcześniej, jednak w bieżącym roku należy oczekiwać jego spowolnienia, uważa minister finansów Teresa Czerwińska.  "To najwyższa dynamika od 2007

Euler Hermes: Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer. "Realny PKB wzrósł o +4% w roku jako całość, co oznacza spadek z poziomu

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

gospodarka nie weszła w techniczną recesję) mógł mieć neutralną lub lekko dodatnią kontrybucję. To fenomen Polski i całego regionu CEE w tym cyklu koniunkturalnym. To nie znaczy iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. Będzie to widać po stronie podażowej PKB – tempo produkcji

PKO BP: Budżet na 2020 bazuje na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Przedstawione główne kategorie we wstępnym projekcie budżetu na 2020 r. bazują na realnych, choć nie konserwatywnych założeniach, a relacja długu publicznego do PKB w przyszłym roku uplasuje się znacząco poniżej zakładanych 47%, uważają analitycy PKO Banku

RPP:Inflacja w tym roku powyżej założonych przez rząd 2,5% r/r, ale poniżej 3,5%

opinii do projektu budżetu państwa. "W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 r. założono, że w bieżącym roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się względem ubiegłego roku i wyniesie 3,7%. Jednocześnie średnioroczna

Glapiński: Gospodarka prawdopodobnie osiągnęła najwyższy pułap w cyklu

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Polska gospodarka prawdopodobnie osiągnęła już najwyższy pułap w obecnym cyklu gospodarczym, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "W naszym przekonaniu tempo inwestycji nie budzi niepokoju. Czy tempo wzrostu osiągnęło swój

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,1 pkt proc. do 4,3%

. do 3,7%. "Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3% w tym rok, tylko o nieco mniej niż wzrost 4,6% odnotowany w 2017 r. Na 2019 r. prognozuje się ograniczone osłabienie wzrostu do 3,7%. Oczekujemy, że popyt wewnętrzny

'Minutes': Osłabienie koniunktury zewn. spowolni dynamikę PKB w Polsce

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, podkreślano, że napływające dane wskazują na utrzymywanie się dotychczas dobrej koniunktury. Zaznaczano, że wzrostowi aktywności gospodarczej w IV kw. nadal sprzyjała rosnąca – choć nieco

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

Moody's podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% na 2017 r.

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł prognozę tempa wzrostu PKB dla Polski z 2,9% do 3,2% na 2017 r, wynika z raportu "Credit Outlook".  "Oczekujemy, że inwestycje nabiorą rozpędu w 2017 r., przy wyższym wykorzystaniu funduszy europejskich

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Eksport wzrośnie o 5,3% r/r w 2019 r. i będzie rósł średnio po 4,8% r/r w latach 2020-2022, a wzrost importu wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019". "Od czasu przystąpienia Polski do UE

Emilewicz: Wzrost PKB za IV kw. ub.r. to dobry prognostyk na kolejne miesiące

okres dla polskiej gospodarki. Weszliśmy w ten czas z większą mocą, niż mogło się wcześniej wydawać. PKB na poziomie 5,1% w IV kwartale ub. roku to dobry prognostyk na kolejne miesiące" - powiedziała Emilewicz, cytowana na profilu resortu na Twitterze. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

osobiście uważam, że może spaść poniżej 3%, ale podkreślam: tu i teraz mamy na tyle stabilne fundamenty, jeśli chodzi o polską gospodarkę, że takie ryzyko nie jest na tyle znaczące, że już należałoby podejmować nadzwyczajne środki " - dodał. Według niego, "obniżenie wzrostu poniżej 2% jest mało

Projekt budżetu 2019: Wzrost PKB w 2018-2019 wyniesie po 3,8%, potem spadnie

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%, wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r. "Przyjęto, że w 2018 r. realne tempo

Kwieciński: Konsumpcja i ożywienie w inwestycjach motorem wzrostu PKB w II kw.

wzrostu PKB na pewno zostanie przekroczony i wyniesie ponad 4%. Potwierdzają to zmieniające się w ostatnich miesiącach na korzyść Polski prognozy instytucji finansowych" - podsumował Kwieciński.  GUS podał dziś szybki szacunek, według którego Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do ok. 4% w tym roku, natomiast w 2020 r. możliwy jest spadek tempa wzrostu nawet do ok. 3%, uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak. Jednocześnie będzie rósł wkład inwestycji w PKB, kosztem

Czerwińska: Deficyt budżetowy może wynieść poniżej 50% planu na koniec roku

Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu. Wcześniej S&P Global Ratings prognozował deficyt "general government" Polski na poziomie 0,9% PKB w 2018 r., 1,5% PKB w 2019 r. i 2% PKB w

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

trudno mówić o optymistycznych i pesymistycznych scenariuszach PKB. To, jak będzie się rozwijała sytuacja globalna nie zależy od czynników ekonomicznych, ale biologicznych i medycznych. Jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne zacznie ustępować w perspektywie kilkunastu tygodni, to w Polsce możemy w

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2019, na 2020 bez zmian: 3,6%

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,4% (wobec 4,2% prognozy z maja), podała Komisja w letniej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podtrzymana na poziomie 3,6%.  "Realny wzrost PKB osiągnie 4,4

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

odczuwalna inflacja. Nie ulega jednak wątpliwości, że konsumpcja pozostanie, podobnie jak w latach ubiegłych, główną siłą napędową polskiej gospodarki. I to ona, w połączeniu z eksportem, który radzi sobie zaskakująco dobrze, może spowodować, że dynamika PKB w Polsce znajdzie się w 2020 r. w okolicach 3.7

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% w 2019 r.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% wobec 4,4% szacowanych wcześniej i oczekuje, że w przyszłym roku wyniesie on 3,7%, prognozują analitycy banku.  "

Czerwińska: Wzrost PKB wyrównany sezonowo spowolni do 4,5% w II poł. 2018 r.

dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym" - napisała Czerwińska w komentarzu do danych GUS o PKB za II kw. br.  Dynamika wzrostu PKB za II kw. 2018 r. to wynik "wysokiej dynamiki dwóch

'Minutes' RPP: Tempo wzrostu gospodarczego zbliżone w I kw. br. do IV kw. ub.r.

), wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Omawiając sytuację w sferze realnej polskiej gospodarki, zaznaczano, że dynamika PKB w I kw. br. prawdopodobnie utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Wskazywano, że

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%. Renata Oljasz (ISBnews)  

Skiba z MF: Deficyt general government może wynieść poniżej 2,7% PKB w 2018

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski w 2018 r. może okazać się nieco niższy niż zakładane 2,7% PKB, poinformował ISBnews wiceminister finansów Leszek Skiba. "Generalnie planujemy, że deficyt general government w 2018 r

Kwieciński szacuje wzrost inwestycji na 6-8% r/r w I kwartale

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Wzrost inwestycji w I kwartale br. wyniósł ok. 6-8% r/r, szacuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego, PKB Polski w 2019 roku będzie rósł w tempie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale, kiedy wyniósł 4,6% r/r. "Jeśli chodzi o

MF: Inwestycje przyspieszyły w I kw. w dużej mierze dzięki sektorowi publicznemu

kw. była w dużej mierze efektem wyższej dynamiki inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. GUS poinformował dziś, że PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z

Kwieciński: Naszym celem jest 4-5% wzrostu PKB w najbliższych latach

%). Według przyjętej przez rząd także w kwietniu aktualizacji programu konwergencji, PKB Polski w latach 2018-2019 wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-2021 - odpowiednio o 3,7% i 3,6%. (ISBnews)  

Morawiecki: Wzrost PKB wyniesie powyżej 3% w 2017 oraz 3,9% w l. 2019-2020

w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, a tempo wzrostu importu UE, głównego indykatora popytu na polski eksport, pozostanie na poziomie z 2017 r. Pozwoli to na stabilizację realnego tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie ok. 3,8-3,9% w latach 2018

S&P podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do ponad 4% w 2018 r.

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski do ponad 4% w 2018 r., podała agencja. "Spodziewamy się, że w 2018 r. realny wzrost PKB Polski z łatwością przekroczy 4%, jako że gospodarka kraju - naszym zdaniem - przegrzewa się" &ndash

MF oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r, prognoza OECD jest ostrożna

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF), podobnie jak Narodowy Bank Polski (NBP) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r., poinformował resort. Prognoza wzrostu PKB na poziomie 3% w tym roku, przedstawiona przez OECD, wydaje się ostrożna.  

Kościński z MPiT: Popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Polska może liczyć na trwały i stabilny popyt inwestycyjny dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, uważa wiceminister przedsiębiorczości i technologii

Moody's: Perspektywa sektora bankowego stabilna dzięki PKB i rosnącym płacom

podtrzymują popyt na usługi bankowe oraz wspierają obsługę kredytów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi agencji. "Moody's prognozuje realny wzrost PKB na poziomie 4,4% w 2019 r. oraz 3,7% w 2020 r., napędzany przez silną konsumpcję prywatną, jak również finansowane ze środków unijnych

'Minutes' RPP: Inflacja przejściowo wzrośnie w I kw., zbliży się do celu w 2021

tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Podkreślano, że ograniczająco na inflację w horyzoncie najbliższych lat będzie oddziaływało oczekiwane obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Członkowie ci zwracali uwagę, że na taki scenariusz wskazują również

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

jest bardzo realne" – stwierdziła. Jak rząd zagwarantuje, że realizacja tej ustawy nie sprawi, że za kilka miesięcy nie będziemy zbierać się tu, by zmieniać konstytucję, bo za dużo wydacie?" – pytała. Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska) zaznaczył, że Koalicja Polska &bdquo

Ministerstwo Rozwoju obniża prognozy. Wolniejszy wzrost PKB Polski i produkcji przemysłowej

Resort prognozuje, że deflacja konsumencka w tym roku wyniesie 0,5 proc. (wobec 0,9 proc. w zeszłym roku) - przed miesiącem spodziewał się tego wskaźnika na poziomie 0,4 proc. W ubiegłym roku polski PKB wzrósł o 3,6 proc., a produkcja przemysłowa o 4,9 proc. Co ciekawe, jeszcze w czwartek, przed

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

prognoz PKB i nadal szacują, że spadek polskiego PKB w II kw. może osiągnąć tempo dwucyfrowe. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w

Glapiński: Wzrost PKB na poziomie 4% pozostaje realny w tym roku

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Po pozytywnych danych o PKB za II kw. wzrost gospodarczy w całym roku na poziomie 4% pozostaje realny, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. "Nie ma znaczących nierównowag w gospodarce

Debata PIE, PFR: Wzrost PKB wyniesie powyżej 4% w 2019 r. i powyżej 3% w 2020 r.

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku przekroczy 4%, a w kolejnym roku dynamika wzrostu PKB przekroczy 3%, choć wyzwaniem na 2020 rok pozostaje wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i dalszy spadek inwestycji szczególnie po stronie samorządów, uważają

Lockdown niestraszny detalistom. Grudniowa sprzedaż większa od oczekiwań

się za to nasza mniejsza mobilność - wskazują na to wyniki sprzedawców paliw, którzy zanotowali ponad 10-proc. spadek sprzedaży rok do roku.  Na razie to jednak koniec dobrych wiadomości - i dla handlowców, i dla polskiego PKB (napędzanego głównie konsumpcją). Jak szacuje Monika Kurtek, główna

Czerwińska: 3,8% wzrostu PKB w 2019 realne, wyższa inflacja nie rodzi zagrożeń

załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r. wynika, że wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,8% w latach 2018-2019, zaś w 2020 r. obniży się do 3,7%.  "Ostatnia prognoza NBP dotycząca inflacji na przyszły rok to 3,2% i ona mieści się w celu inflacyjnym 2,5% +/-1 pkt

BOŚ Bank: W tym tygodniu dane z USA i Polski, choć rynki czekają już na EBC, Fed

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - W rozpoczynającym się tygodniu zaplanowane są publikacje danych ze sfery realnej USA, a także z Polski, choć rynki będą już w większym stopniu skupione na posiedzeniach rady EBC i FOMC pod koniec lipca, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Na

Senat przyjął ustawę budżetową na 2020 rok z ponad 90 poprawkami

, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3%. Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r., według metodyki unijnej ma wynieść 1,2% PKB

Fitch: Wzrost PKB Polski utrzyma się na poziomie 3,5% w 2016 i 2017 r.

Warszawa, 16.01.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski utrzyma się w tym i przyszłym roku na poziomie 3,5%, prognozuje Fitch Ratings. Według agencji, deficyt budżetowy w tym roku wyniesie 3% PKB. "Realny PKB wzrósł o 3,5% r/r w III kw. 2015 r., osiągając jedno z najwyższych temp w

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

uważamy, że wzrost PKB o 3,5% w br. jest nadal realny" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa " Polska gospodarka wzrosła w 2019 o 4,0% (wobec 5,1% w 2018). Spowolnienie wzrostu gospodarczego nabrało w końcówce roku większego impetu - opublikowane dane pozwalają szacować, że dynamika PKB

Sejmowa KFP rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do budżetu 2020

Solidarności. Zgodnie z ustawą budżetową, zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład eksportu netto do PKB, bo polskie tanie produkty dobrze się sprzedają. Dodatkowo w tym cyklu na wojnach handlowych ucierpiał niemiecki przemysł a mniej popyt wewnętrzny, co pomaga Polsce i regionowi. Za wysokim wkładem eksportu netto stoi także nieco słabszy

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

. Komisja spodziewa się wzrostu PKB Polski o 3,4%. "Oczekiwany jest realny wzrost PKB w wysokości 4,2% w 2017 r. i 3,8% w 2018 r., przed spowolnieniem do 3,4% w 2018 r., przy rosnącej pozytywnej luce popytowej. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym, przy czym konsumpcję prywatną będą wspierać

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

gospodarki, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).  "Zaznaczano, że na dynamikę PKB wciąż korzystnie wpływa rosnąca konsumpcja, wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace, wypłaty świadczeń i bardzo dobre nastroje konsumentów

Inovo VP: Łączna wartość inwestycji VC wyniosła ok. 550 mln zł w I poł. 2019 r.

wzrostowy pozwoli zmienić postrzeganie Polski na globalnej mapie inwestorskiej. Dzięki 18 rundom inwestycyjnym z udziałem polskich i międzynarodowych podmiotów II kwartał bieżącego roku zamknął się rekordowym wynikiem ponad 444 mln zł. Niekwestionowanym liderem drugiego kwartału jest spółka DocPlanner

S&P podniósł długoterminowy rating Polski do A- z BBB+, perspektywa stabilna

rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. Według S&P, dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

46% PKB w 2021 r. "Polska podlega wymogom części prewencyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia w określonym tempie tzw. średniookresowego celu budżetowego (MTO; dla Polski deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB). Dostosowanie na ścieżce do

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

ekonomisty Coface Grzegorza Sielewicza.  "Rok 2020 zapowiada się gorszym rokiem dla polskiej gospodarki. Nasza aktualna prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy w Polsce sięgnie 3,3% w 2020 roku i jest to zauważalnie niżej niż było jeszcze w poprzednich latach, zwłaszcza 2017 i w 2018 roku

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak. "Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji w Polsce w 2020 r. to ponowna eskalacja wojny handlowej pomiędzy USA Chinami i potencjalnie pomiędzy USA a UE, Brexit i nowa umowa o wolnym handlu pomiędzy UK a UE, czy też wzrost

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%. GUS podał, że nakłady brutto na środki

'Minutes':Część RPP ma obawy, że wyższa inflacji na pocz. 2020 może się utrwalić

krajowej polityki pieniężnej czynników, może znaleźć się na wyższym poziomie, choć nadal poniżej górnej granicy odchyleń od celu, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Z kolei część członków Rady stwierdziła, że w przypadku ewentualnego

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w komunikacie. W horyzoncie WPFP planowana jest dalsza redukcja deficytu, który bez efektów jednorazowych w 2020 roku wyniesie 0,9% PKB, a deficyt strukturalny, tj. uwzględniający cykl koniunkturalny, 1,6% PKB

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w kolejnych kwartałach powinien dalej przyśpieszać

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "W odniesieniu do perspektyw polskiej gospodarki członkowie Rady podkreślali, że w kolejnych kwartałach wzrost PKB powinien dalej przyśpieszać w tempie zbliżonym do oczekiwanego w marcowej projekcji. Wyższej dynamice PKB będzie sprzyjać prognozowany wzrost

Emilewicz: Podstawy wzrostu PKB stabilne, inwestycje rosną szybciej od oczekiwań

niski wskaźnik inflacyjny na poziomie 1,2% (wg szybkiego szacunku GUS za listopad br.). "Polska gospodarka ma się dobrze. Wszystkie dane makroekonomiczne potwierdzają to, a jednocześnie podstawy tego wzrostu są bardzo stabilne i optymistycznie patrzymy w kolejne miesiące. Mamy nadzieje na dalszy

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

eksportowych u głównych partnerów handlowych Polski przyniosą pewne wyhamowanie w kolejnych kwartałach tempa wzrostu PKB. Większość ekonomistów ocenia, że opublikowane dane o wzroście PKB są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej przy braku sygnałów rosnącej presji inflacyjnej. Poniżej

Pracodawcy RP: Ponad 90% Polaków obawia się wzrostu bezrobocia

autorem jest główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek. W styczniu tego roku 12% pytanych twierdziło, że bezrobocie "znacznie wzrośnie", podkreślono. "Nastroje społeczne wynikające z tego badania można określić jednym słowem: katastrofa. Polacy spodziewają się, że przez polską

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

nagromadzenie zapasów w Polsce i eksport netto miał pozytywny wkład we wzrost PKB (o 0,2 pkt proc.). Dane potwierdzają pewen spowolnienie, ale są zgodne z naszymi oczekiwaniami, iż będzie ono stopniowe i wzrost PKB średnio nie spadnie dużo poniżej 4%" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obniżył nieznacznie prognozę tegorocznego wzrostu PKB do 4,4% z 4,5% szacowanych wcześniej, wynika z kwartalnego raportu ekonomicznego banku.  "Polska gospodarka nadal rośnie w relatywnie szybkim tempie (w

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

% wobec 5,1% w 2018 r. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Borowski. "Wzrost PKB w naszej ocenie spowolni w 2019 do 3,7

Emilewicz: Oczekujemy łagodnego wyhamowania wzrostu PKB w br. - do ok. 4% 

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB na poziomie 5,1% w ubiegłym roku oznacza, że polska gospodarka weszła w 2019 rok w bardzo dobrej kondycji, ale oczekiwane jest łagodne wyhamowanie wzrostu - do ok. 4% w br., wynika z komentarza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi