pkb poszczególnych państw ue

Przewodniczący RE przedstawił propozycję budżetu Unii na lata 2021-2027

Rozwoju miałyby zostać wypłacone do 2026 roku. Zapowiedział, że państwa UE będą miały obowiązek przygotowywania planów naprawy gospodarczej na lata 2021-2023 zgodnie z europejskim semestrem (badaniem i prognozami UE), a w szczególności z zaleceniami dla poszczególnych krajów. Plany mają zostać poddane

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

gospodarczego będą się różnić i zależeć od tempa znoszenia obostrzeń, znaczenia usług takich jak turystyka dla każdej gospodarki i zasobów finansowych poszczególnych państw. Różnice te zagrażają jednolitemu rynkowi i strefie euro. Niemniej jednak można to zagrożenie złagodzić, podejmując zdecydowane i wspólne

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB strefy euro na br do 2,1%, na 2018 bez zmian 2%

obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE, poinformowano także. (ISBnews)  

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

PIE, średni udział wartości dodanej generowanej przez produkcję przemysłową do PKB wynosi 16,7% w krajach Trójmorza, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla pozostałych państw UE - 13% - jest niemal o 1/4 niższy. Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

prywatnego zadłużenia poszczególnych państw UE w relacji do rozmiaru gospodarki mierzonej PKB). Instytut wskazał, że wśród najbardziej zadłużonych państw Unii Europejskiej w 2017 roku znajdują się Cypr (412%), Luksemburg (345%) oraz Irlandia (312%). Z kolei najmniej zadłużone państwa to Czechy (102

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

wszystkich państwach UE. Do przykładów należą projekty w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa w Belgii, innowacyjnych technologii medycznych w Hiszpanii oraz efektywności energetycznej na Litwie" - czytamy dalej. Jak wskazano w materiale, skutki inicjatywy są znaczące. "Na podstawie danych z

PIE: Usunięcie protekcjonizmu w UE dodałoby 1,2% PKB rocznie gospodarce Unii

ponad 3 bln euro. wymiana handlowa jest bardzo istotna wewnątrz UE. Gdyby barier protekcjonistycznych nie było, mielibyśmy większą wartość dodaną w gospodarce unijnej, która zyskałaby 183 mld euro - tj. 1,2% PKB" - powiedział dyrektor PIE Piotr Arak podczas konferencji prasowej. Z raportu wynika

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

najwyższym wynikiem wśród państw UE. W 2017 r. sektor przemysłowy odpowiadał za 22% wszystkich emisji (91 MtCO2e) w Polsce. Pochodziły one głównie z procesu produkcji paliw, cementu, chemikaliów i stali. Z szacunków McKinsey wynika, że do 2050 r. emisja z produkcji przemysłowej w Polsce może wzrosnąć o 19

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

Przegląd prasy

--Emilewicz: COVID-19 nie może być pretekstem do zerwania polityki konwergencji w UE --PwC: Poszczególne państwa unijne zdecydowały się do tej pory na odroczenia terminu składania zeznań i wpłaty zaliczek na PIT, zawieszenie płatności składek oraz dodatkowe świadczenia i ulgi Puls Biznesu --Classen-Pol

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20-22% w 2020 r. (18% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej

Branża cyfrowa apeluje do UE ws. projektu Kodeksu Usług Cyfrowych

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Organizacje reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z dziewięciu krajów Europy, w tym z Polski, zwróciły się do rządów państw członkowskich UE ze wspólnym stanowiskiem w sprawie projektowanego Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act), nad

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

. Wbrew naszym oczekiwaniom GUS nie podał zrewidowanych dynamik PKB w poszczególnych kwartałach 2015 r. i I poł. 2016 r. (wynikających z rewizji rocznych statystyk rachunków narodowych w ubiegłym miesiącu). Dzisiejsza publikacja PKB w III kw. jest wstępnym szacunkiem, spójnym z danymi z poprzednich

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE, ang. general government) do PKB wyniesie 53,8% w 2017 r. i 54,2% w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie strategii osiągnie poziom 48,9%. "Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 limit kosztów obsługi

Za budżet państwa będą odpowiadać wszyscy ministrowie

Za budżet państwa będą odpowiadać wszyscy ministrowie

średniookresowej, w tym wstępne limity wydatków na poszczególne obszary działalności państwa oraz nowe kategorie wydatków (na nowe programy rządu), które zostałyby sprecyzowane na kolejnych etapach planowania budżetowego. Zmieniłyby się zadania budżetowe rządu, Ministerstwa Finansów i pozostałych ministerstw. Rada

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

poszczególne kategorie tworzenia PKB (m.in. konsumpcję, nakłady inwestycyjne), jak również bez szacunku wartości dodanej i jej rozbicia sektorowego. Biorąc pod uwagę, że korekty danych dot. wzrostu PKB wobec tzw. danych flash nie były dotychczas większe niż 0,1 pkt. proc., dzisiejsza publikacja wskazuje, że w

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

nowych źródeł finansowania infrastruktury transportowej. "Inicjatywa Trójmorza - to jest szukanie punktów wspólnych w interesach poszczególnych państw. Projekty infrastrukturalne w ramach tej inicjatywy powinny być dofinansowane z funduszy UE z nowej perspektywy po 2020 roku - to jest podstawa

Oto wykaz nowych podatków i opłat, które najbardziej uderzą cię po kieszeni w 2021 roku

Oto wykaz nowych podatków i opłat, które najbardziej uderzą cię po kieszeni w 2021 roku

. Irlandia obniżyła do końca lutego 2021 podstawową stawkę VAT z 23 do 21 proc. Podobną operację wykonali Niemcy (niższe stawki tego podatku są do końca roku 2020). Poszczególne kraje UE wspierają też niższymi podatkami np. gastronomię. Jednak według premiera Mateusza Morawieckiego w nowych podatkach wcale

Dane z chińskiej gospodarki pomagają złotemu

publikacje PMI dla przemysłu i usług w poszczególnych krajach UE, a w kolejnych godzinach opublikowane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Po południu napłyną też dane zza oceanu: sprzedaż detaliczna w USA i Kanadzie, indeks PMI dla przemysłu i usług w Stanach Zjednoczonych oraz

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

kontynencie. "Ankieta EBI dotycząca klimatu jest cennym źródłem informacji o tym, jak zdaniem Europejczyków zmiana klimatu oraz wysiłki podejmowane w celu przeciwdziałania temu zjawisku wpłyną na gospodarki poszczególnych państw. Zgodnie z badaniem, 60% Polaków uważa, że zmiana klimatu będzie miała dla

Przegląd prasy

Biznesu --Kilka krajowych stoczni wstrzymało produkcję, ale większość działa bez istotnych problemów --Górny z NN Investment Partners TFI: Czas pasywnych strategii na rynku długu się skończył; różnice w stopach zwrotu poszczególnych funduszy będą bardziej widoczne ISBnews --Generali: Z

KE obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro na lata 2016-17 o 0,1 pkt proc.

. "Przewiduje się, że tempo wzrostu PKB w UE nieco osłabnie, z poziomu 2% w ubiegłym roku do 1,8% w 2016 r., po czym wzrośnie do 1,9% w 2017 r. (zgodnie z prognozą zimową: 2015 r. - 1,9%, 2016 r. - 1,9%, 2017 r. - 2,0%)" - czytamy w komunikacie poświęconym prognozom. Komisja tłumaczy, że

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

latach 2010-2014 w państwach UE zostało czasowo zajętych lub zamrożonych ok. 2,2% aktywów pochodzących z przestępstw, a 1,1% tych aktywów zostało ostatecznie skonfiskowanych (w Polsce w podobnej długości okresie, tj. w latach 2014-2018, wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ok. 0,8% szacowanych zysków

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o utworzeniu AIIB

wykonawców i dostawców projektów finansowanych przez ten bank, poinformowano także. "W efekcie negocjacji umowy założycielskiej ustalono, iż kapitał banku wyniesie 100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostaną wyliczone zgodnie z formułą opartą o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

jednocześnie są kontrolowane przez skarb państwa, to problem dotyczy całej branży . To przede wszystkim odpowiedź na strach przed nagłym wzrostem bezrobocia wymuszonym lockdownem i bankructwami firm. Według analityków, którzy monitorują sytuację banków, w ciągu następnego roku wartość strat z tytułu

Zeszłoroczna nowelizacja budżetu niepotrzebna? Deficyt w ryzach

stwierdzić, że deficyt budżetu państwa za 2015 r. nie przekroczy 44 mld zł" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów. To na razie szacunki. Resort szacuje też, że deficyt sektora finansów utrzymał się w 2015 r. poniżej dopuszczalnych w UE 3 proc. PKB. Tymczasem po przejęciu rządów, niespełna

Przegląd prasy

- zachorowania obawia się 35,3% --Rosja proponuje światowym graczom zrezesetowanie relacji, twierdząc, że nadszedł czas globalnego porozumienia i rezygnacji ze wszystkich sankcji gospodarczych -- Inwestorzy boją się ciężkiej recesji, coraz więcej państw sięga po fiskalne pakiety stymulacyjne Parkiet

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r." - powiedziała komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc, cytowana w komunikacie. Inwestycje te pozwolą uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro. Wkład finansowy UE ma formę dotacji, w których współfinansowanie wynosi

Politycy chcą znowu oszukać rynek

nie odzwierciedlają ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty. Skoro ryzyko bierze na siebie Bank Centralny, to inwestorzy gotowi są udostępniać kapitał na bardzo niski procent. Polityka EBC na krótką metę zmniejszyła ryzyko niewypłacalności niektórych państw strefy euro, zwłaszcza

Rząd PiS poprze kontrowersyjną umowę CETA. Rolnicy i biznes mogą na tym stracić

poważne zastrzeżenia do drugiej części umowy CETA dotyczącej inwestycji. Chodzi zwłaszcza o mechanizmy arbitrażu międzynarodowego i bardzo silną pozycję korporacji w sporach z państwami. Według szacunków Komisji Europejskiej przeciętnie PKB państw UE ma w wyniku podpisania CETA wzrosnąć o 0,08 proc. W

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

gospodarczy na świecie sięgnął w 2015 r. 2,4 proc. (2,6 proc. w 2014 r.). Spowolnił głównie przez gorszą sytuację w krajach rozwijających się. Scenariusz na przyszłość eksperci rysują jednak dosyć optymistyczny. Z prognoz Banku Światowego wynika, że w 2016 r. wzrost światowego PKB sięgnie 2,9 proc., a państw

Ukraina dostanie kolejne kredyty pomocowe na 17,5 mld dolarów. W zamian musi się reformować

też uwagę na ryzyko geopolityczne dla programu pomocowego, którym jest wojna na wschodzie kraju. Fundusz w zasadzie nie ma doświadczenia w pomaganiu państwom toczącym regularne działania wojenne. Wypłaty poszczególnych transz pożyczek MFW są zawsze powiązane z dość rygorystycznym programem reform

Agencja ratingowa Moody's ostrzega rząd PiS

stanie szczegółowo ocenić ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych państwach. Kierują się więc notami wystawianymi przez agencje ratingowe. Polska ma obecnie ocenę A u Moody's, A- u Fitch i BBB+ u S&P. Im niższa ocena, tym państwo drożej pożycza pieniądze. Obniżka ratingu "jest wysoce prawdopodobna

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

oznaczać konieczność obcięcia ich zadłużenia i straty dla inwestorów - uważa Cliffe. Węgry wychodzą z recesji Spośród nowych krajów UE ożywienie zanotowała gospodarka Węgier: jej PKB spadł co prawda w skali roku o 0,3 proc., ale w IV kw. spadek ten sięgał aż 2,4 proc. Z kolei gorzej sobie radzą nasi

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Koszty ryzyka i wartość odpisów kredytowych w sektorze bankowym w 2021 roku będzie dwu-, trzykrotnie wyższa w porównaniu z 2019 rokiem. Na przełomie czwartego kwartału tego roku i pierwszego kwartału przyszłego roku banki będą tworzyć rezerwy już na poszczególne

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

. Spośród 57 państw, które zgłosiły chęć uzyskania członkostwa w AIIB, 6 nie podpisało jeszcze aktu założycielskiego: Polska, Dania, Filipiny, Kuwejt, RPA i Tajlandia (stan na 24 sierpnia 2015 r.). Spośród państw członkowskich UE umowę podpisały: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg

Trump oddaje Chinom handel na Pacyfiku. Radość Berlina, obawy w Tokio

te państwa przypada 40 proc. PKB świata oraz jedna czwarta światowego handlu. Po wprowadzeniu w życie umowy jej uczestnicy mieli ograniczyć cła na 18 tys. towarów. W przypadku USA oznaczałoby to całkowite zniesienie barier dla eksportu amerykańskiej żywności do tych krajów. Do tej pory – z

KE: Reformy emerytalne są niewystarczające

Europejczycy nie będą pracować dłużej i więcej sami oszczędzać na starość, państwa nie udźwigną rosnących wydatków na emerytury. Już dzisiaj emerytury pochłaniają przeciętnie 10 proc. PKB krajów należących do Unii. Wydatki poszczególnych państw bardzo się między sobą różnią. Irlandia wydaje na świadczenia

OECD: Politycy, do dzieła!

.) w przyszłym roku będzie to najlepszy wynik spośród krajów UE należących do OECD. Zdaniem OECD osłabnie nam nieco konsumpcja, a wzrost PKB będzie bardziej podtrzymywał eksport netto oraz organizacja Euro 2012. - Węgry są krajem najbardziej narażonym na zawirowania w strefie euro - ocenia Simon

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

się coraz częściej. W innej sytuacji są osoby, które zatrudnione są za granicą, a w Polsce prowadzą działalność gospodarczą. Przemysław Hinc tłumaczy: – Osoby zatrudnione w innych państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego [obejmuje także państwa pozaunijne – Norwegię

Inwestorzy i politycy wierzą w porozumienie

zaakceptowane nie tylko przez słynną Troikę (czyli EBC, MFW i KE), ale także przez parlamenty poszczególnych państw UE. Istnieją obawy, że przedstawione rozwiązania pojawiły się zbyt późno by kraje UE zdążyły je przegłosować przed 30 czerwca. Miejmy nadzieję, że grecki premier nie będzie miał problemów z

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

wynosi obecnie ok. 10 tys. dolarów. Najniższy ma Republika Środkowoafrykańska ($542). Nie mamy więc chyba na co narzekać. PKB per capita to najlepszy wskaźnik zamożności obywateli państwa. Oblicza się go dzieląc wartość PKB przez liczbę mieszkańców. Miesiąc temu świętowaliśmy nasze dziesięciolecie w

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

finansowych? Dlaczego podatkiem europejskim nie moglibyśmy nazwać części VAT? Każdy Europejczyk zobaczyłby na paragonie, ile łoży na unijny budżet. - Od razu widzę problem: "źródła własne" dochodów budżetu UE nie mogą uszczuplić dochodów poszczególnych państw. Owszem, europejska część VAT-u na

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

trzeba walczyć. - To temat stary jak świat. Związany jest z podatkową konkurencyjnością poszczególnych państw i granicami legalnych optymalizacji opodatkowania - mówi Jan Tokarski. - Trzeba iść za unijnymi wytycznymi w zakresie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania. W największym stopniu

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

rządu. Pozostaje nam system oparty na uzgodnieniach i wzajemnych zobowiązaniach. Trzeba znaleźć sposoby na skuteczne egzekwowanie wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa. Kryzys w strefie euro ciągnął się trzy lata, bo Unia nie miała odpowiednich instrumentów, a państwa członkowskie nie mogły

Komu nie zależy na likwidacji rajów podatkowych?

Podwójne standardy podatkowe państw najgłośniej krytykujących raje to już codzienność i choć niektóre z nich oferują rozwiązania dobrze znane z rajskich wysp, to nigdy nie pozwolą, aby tak je nazywano. Miliardy w rajach 50 największych amerykańskich firm z 1608 zależnymi od siebie spółkami

Niemcy nie chcą słyszeć o wspólnych obligacjach eurolandu

promuje bowiem teraz dyscyplinujące poprawki do traktatów UE, a nie "uwspólnianie" długu krajów euro. Choć sprzeciw Niemiec de facto blokuje pomysł euroobligacji, to Barroso nie bez racji przypominał wczoraj, że niejeden pomysł Komisji (np. wzmocnienie EFSF) był najpierw odrzucany, a po kilku

Niższy VAT do 2010 r. i co dalej?

sztucznie przedłużane, bo i tak wkrótce państwa UE zadecydują o generalnym remoncie systemu VAT. Do tej reformy jednak nie doszło, bo unijne rządy cały czas zaciekle kłócą się o VAT. Najwięcej emocji budzi spór Francuzów i Niemców o VAT w restauracjach. Francja, która jest gastronomiczną potęgą, domagała

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

chodzi o ilość wydanych i zrefundowanych przez Komisję Europejską środków, jesteśmy w ścisłej czołówce UE. Nie było jeszcze sytuacji, aby groziło nam oddanie części funduszy z powodu niezrealizowanych projektów. Polityka spójności, zwłaszcza w dobie kryzysu, gdy kolejne państwa borykają się z

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

Niemcy za to płacą. Grecja dostała z EBC i funduszy ratunkowych ponad 350 mld euro, czyli 200 proc. swojego PKB. To wielkość bezprecedensowa w historii. Ta pomoc niczego nie rozwiązała, lecz przeciwnie, spowolniła odzyskiwanie konkurencyjności przez grecką gospodarkę. Niektórzy ekonomiści są zdania, że

Unio, baw się sama

Brytyjczycy powiedzą Unii "bye"?Państwo, które decyduje się opuścić Wspólnotę, składa wniosek w Radzie Europejskiej. Rozwodnicy mają dwa lata na ustalenie warunków rozstania i przyszłych stosunków.Nie wiadomo, na jaką formę współpracy z 27 państwami UE umówiłaby się Wielka Brytania. Żonglując

Bankructwa się zdarzają. Możliwa druga fala kryzysu

mówić firmom, ile mają płacić pracownikom? - Owszem, to ekstremalny krok, ale nie niemożliwy! Nie trzeba tego zaraz dekretować, można negocjować z pracodawcami i pracownikami. Najważniejsze jest to, żeby zwiększenie konkurencyjności - także poprzez obniżkę płac - było oficjalnym celem. Państwa UE

Z takim deficytem nie wpuścimy was do strefy euro

przecież zmienić, jeśli tylko jest do tego polityczna wola. Joaquin Almunia*: Za każdym razem, gdy rządy poszczególnych krajów UE spotykają się i dyskutują na temat rozszerzenia strefy euro, zapada decyzja, żeby trzymać się kryteriów z Maastricht. A skoro przedstawiciele 27 krajów, Europejskiego Banku

G20: ambitne cele, żadnych sankcji

grupy G-20 zgodzili się bowiem w dużo większym stopniu niż dotąd koordynować politykę gospodarczą i przede wszystkim -nawzajem ją sobie oceniać w ramach G-20. By "gospodarczy rozwój świata był bardziej zrównoważony" , poszczególne kraje i grupy państw zgodziły się do zmian strategii

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale tego sektora w PKB, wynika z raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw tej branży do 2025 r., zaprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT: Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale tego sektora w PKB, wynika z raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw tej branży do 2025 r., zaprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT: Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

"Doing Business 2007" ocenił m.in. warunki do prowadzenia biznesu w 175 państwach. Polska znalazła się w tym rankingu na 75 miejscu, co oznacza spadek o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pod tym względem wyprzedziły nas kraje bałtyckie. Czy to oznacza, że przy obecnym wzroście PKB

Bunt samorządów. "Rząd przerzuca na nas długi, a to my rozwijamy Polskę"

Po gwałtownym sporze o zmianę wysokości składek emerytalnych do OFE szykuje się kolejny konflikt, o finanse samorządów. Minister finansów Jacek Rostowski zmaga się z szybko rosnącym zadłużeniem państwa. W obawie o to, by dług publiczny nie przekroczył granicy 55 proc. PKB (oznaczałoby to

Pakt Stabilizacji i Rozwoju UE budzi kontrowersje

myślą o wprowadzeniu euro. Najważniejszym założeniem paktu jest utrzymanie deficytu budżetowego w krajach Eurolandu na poziomie niższym niż 3 proc. PKB. Państwa strefy euro zapowiedziały też zrównoważenie budżetów do 2004 r. Sygnatariusze paktu nie przewidzieli jednak, że sytuacja gospodarcza na

Agencje ratingowe - wróg publiczny numer 1. Największe wpadki

Agencje ratingowe pojawiły się wraz z początkiem nowożytnej gospodarki, czyli ponad 150 lat temu. Analizując sytuację gospodarczą i finansową, przedstawiają obraz kondycji poszczególnych państw, spółek, samorządów, firm - informują, w co warto inwestować, a czego unikać. Ich oceny są wyznacznikiem

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

z USA a władzami poszczególnych państw? Matthias Schäfer: Z pewnością jest to jeden z najtrudniejszych problemów negocjacyjnych zgłaszanych przez Niemców w rozmowach o TTIP. Niemcy zresztą wymyślili ISDS w 1959 r. Zapis wprowadzony do dwustronnych umów handlowych miał ułatwić prowadzenie

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

kierunku unii fiskalnej. Ale kryzys dotyczy nie tylko zadłużenia publicznego, ale też zadłużenia prywatnego i sytuacji na rachunkach bieżących bilansu płatniczego poszczególnych państw. W uproszczeniu - przez ostatnie 20 lat jedni oszczędzali, drudzy wydawali. Teraz musimy w Unii zasadniczo podnieść

Rozmowy w sprawie miejsca Polski w unijnych instytucjach finansowych

zostanie wyliczony na podstawie stosunku polskiego PKB do PKB obecnej Unii. Polski ambasador przy UE Marek Grela spotkał się właśnie z prezesem banku Philipem Maystadem. Usłyszał od niego, że wkład ten może wynieść ok. 637 mln euro. Pozostałe 9 krajów, które w 2004 roku najpewniej wejdą do Unii - i EBI

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

publicznym i obawa przed trudnościami ze sfinansowaniem nadmiernych potrzeb pożyczkowych państwa polskiego w sytuacji gdy swoboda przepływów kapitałowych w UE stanie się ciałem. Generalnie sprawa opłat, to sprawa między regulatorem i PTE, która powinna być rozwiązana w sposób najlepiej służący pracującym i

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

Dokument Ministerstwa Finansów. 1. Budżet państwa w roku 2002 Od kilku lat maleje szybko udział dochodów budżetu państwa w PKB, obniżają się też realne dochody budżetu państwa. Tymczasem wydatki zdeterminowane prawem i zobowiązania skarbu państwa wzrastają. Przy znacznym spadku dynamiki

Unijny budżet - najważniejsze informacje

rozdzielenia. O czym państwa członkowskie (w tym Polska) oraz Komisja będą dyskutować? Jak duży jest unijny budżet? W UE mowa jest o dwóch budżetach: rocznym (przypominającym narodowe budżety) oraz wieloletnim (tzw. perspektywie finansowej). To właśnie projekt tej ostatniej Komisja przedstawi około 10

Raport Banku Światowego stawia Polskę na czele "nowych" krajów UE

Wynika z niego, że będą się one rozwijały wolniej niż ostatnio - PKB wyniesie w zależności od kraju od 0 do 2 procent. Według ekspertów Banku Polska jest bliżej górnej granicy. Nasz wzrost, na tle innych krajów, jest bardziej zrównoważony. Plusem jest także determinacja rządu, by utrzymać