pkb poszczególnych krajów

BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu

poszczególnymi krajami / regionami. W takim scenariuszu wciąż widzimy perspektywę stopniowej poprawy nastrojów rynkowych" - wskazują ekonomiści. Ich zdaniem rynek globalny w pełni nie zdyskontował scenariusza totalnej wojny ekonomicznej między USA a Chinami. "W takim scenariuszu zdecydowanie

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

% na koniec 2021 roku. "Dobry stan krajowej koniunktury na początku bieżącego roku i niższy udział w PKB branż najbardziej dotkniętych restrykcjami (np. turystyka) będzie zapewniać relatywnie mniejszą skalę strat polskiej gospodarki w stosunku do krajów zachodniej Europy. Pomagać w tym będą

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

, głównie za sprawą niskich cen ropy naftowej. Po południu inflację CPI opublikuje amerykańskie biuro statystyczne. Na istotniejsze doniesienia przyjdzie nam poczekać do jutra, gdy pojawią się obejmujące okres gospodarczego paraliżu dane na temat PKB w poszczególnych krajach UE i w całej strefie euro. W

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Dane gromadzone w różnego typu rejestrach administracyjnych mogą być używane również do analityki, niezbędnej do kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, a przetworzone w odpowiedni sposób mogą wspierać rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy kraju

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

. GUS informuje o wartości i dynamice (procentowy wzrost bądź spadek) PKB w poszczególnych kwartałach dla całego kraju. Raz w roku - z rocznym opóźnieniem - podaje dane o PKB w poszczególnych województwach. W 2015 r. wartość polskiego PKB wyniosła blisko 1,8 bln zł. To o 4,6 proc. więcej niż w 2014 r

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Gdyby turystyka wyjazdowa została wznowiona od sierpnia, branża utraciłaby 51% rocznego ruchu, co przełożyłoby się na spadek wartości polskiego PKB o 72,2 mld zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Branża turystyczna w Polsce. Obraz

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

sytuacją sprzed pół roku. "Dyrektorzy finansowi z jednej strony liczyli na dalszy wzrost PKB, a z drugiej wciąż z ostrożnością podchodzili do jakichkolwiek większych inwestycji związanych z obciążeniem bilansu ich firm, co można było odczytywać jako reakcje na zapowiadane spowolnienie w gospodarce

Przewodniczący RE przedstawił propozycję budżetu Unii na lata 2021-2027

wskaźników, proponowanych przez Komisję (dotyczących m.in. PKB i bezrobocia z minionych lat). Natomiast w przypadku dystrybucji 30% środków między poszczególne kraje pod uwagę byłby brany spadek PKB w latach 2020-2021. Środki te dystrybuowane byłyby od roku 2023. Wszystkie środki z Funduszu Odbudowy i

Morawiecki: Sytuacja zewnętrzna wpłynęła na tempo wzrostu PKB w III kw

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Otoczenie zewnętrze - czyli spadek dynamiki wzrostu PKB w poszczególnych krajach UE w III kw. br, głównie w Niemczech, oraz zakończenie perspektywy unijnej - miały znaczący wpływ na opublikowany wczoraj szybki szacunek wzrostu PKB w Polsce za III kw. na poziomie

Fitch: Polska i Czechy najmniej skorzystają z przyjęcia euro spośród krajów CEE

neutralne lub pozytywne dla wiarygodności kredytowej poszczególnych krajów regionu, a rating zadłużenia w walutach obcych mógłby wzrosnąć o maksymalnie jeden, a w wyjątkowych przypadkach - dwa stopnie. (ISBnews)  

Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

poziomach. Wskaźnik używany przez Warrena Buffetta, będący stosunkiem całkowitej kapitalizacji wszystkich amerykańskich akcji do PKB USA, przebił 30-miesięczny szczyt i jednoznacznie potwierdza gigantyczne ryzyko inwestowania na rynkach akcji. Dzisiaj inwestorzy w kraju nie zwracają uwagi na rosnącą

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

stworzy warunki do znośnego grudnia”. Znośny grudzień to wciąż ograniczenia w swobodzie spotkań, ale już mniejsze. Obecnie w kraju nad Renem zamknięte są kina, teatry, siłownie i baseny, a bary i restauracje mogą serwować posiłki tylko na wynos. Spotkania towarzyskie ograniczono do 10 osób z dwóch

Kwieciński: Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku

zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.). (ISBnews)      

KE: PKB strefy euro spadnie o 7,7% w 2020 i wzrośnie o 6,3% w 2021 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) oczekuje w tym roku spadku PKB strefy euro o 7,7%, zaś w przyszłym roku - wzrostu o 6,3%, poinformowała Komisja w wiosennej prognozie. Komisja zwróciła uwagę, że pandemia COVID-19 i wprowadzone środki zaradcze gruntownie dotknęła

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów

rozrywki i gastronomii, odpowiadają one za znaczną część PKB poszczególnych krajów, inwestorzy się tym nie przejmują. Skupiają się na tym, że im dłużej trwa pandemia, tym dłużej stopy procentowe są na niskich poziomach i można liczyć na pakiety wspierające oferowane przez rządy. Póki co inwestorzy nie

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

poprawiliśmy nasz wynik kolejno o około 1,5 pkt proc. oraz 3 pkt proc." - czytamy dalej.  Według WEI takim krajom, jak Polska, Węgry czy Łotwa osiągnięcie poziomu PKB PPP per capita Francji czy Wielkiej Brytanii zajmie 15-20 lat. Następne pokolenia Polaków powinny już żyć na podobnym poziomie, co

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Kolejne odczyty makroekonomiczne potwierdzają bardzo trudną sytuację gospodarek poszczególnych krajów. Inwestorzy liczą, że działania stymulacyjne rządów i banków centralnych pomogą w odbudowie koniunktury w okresie stopniowego odmrażania gospodarki

Na złotym spokojnie, zmiany dyktuje jedynie EUR/USD

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Opublikowany właśnie przez IPSOS indeks nastrojów konsumentów w kraju pokazał oczekiwaną poprawę i wyniósł 39,81 wobec oczekiwań na poziomie 37,41. Lepszy odczyt nic nie zmienił na złotym i na rynku jest nadal spokojnie, a niewielkie zmiany dyktują

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

kurczące się zapasy firm. Dynamika PKB w trzecim kwartale br. znalazła się na poziomie najniższym od czwartego kwartału 2016 r. Na tle krajów Europy Zachodniej jest ona nadal dość wysoka, niemniej jednak spowolnienie gospodarcze w Polsce stało się faktem i będzie kontynuowane. Głównym kanałem tego

BIK: Liczba Polaków aktywnych kredytowo to 15,36 mln osób na koniec czerwca br.

% łącznej wartości kredytów do spłaty)" - czytamy dalej. Należy podkreślić, że wprawdzie kredyty mieszkaniowe przeważają w Polsce pod względem wartościowym, to jednak nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,3%, co plasuje nas na 21. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br. Ekonomiści oczekują, że w I kw. br. zostanie odnotowana pozytywna dynamika wzrostu PKB w

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

;nadzieję", że spadek PKB będzie jednak w drugim kwartale br. bliższy 8.0%r/r aniżeli 10.0%. Sektor przemysłowy w kolejnych miesiącach będzie niewątpliwie nadal notował spadki, ale powinny być one coraz mniejsze. Będziemy oczywiście obserwować bardzo nierówną sytuację w poszczególnych działach, np

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

. miejscu ogółem, a w poszczególnych filarach odpowiednio na 30., 51. i 23. pozycji. Najlepszy rezultat Polska uzyskała w Filarze III, na co wpływ miało wysokie bezpieczeństwo i przewidywana długowieczność. W tym obszarze nasz kraj zdystansował nawet Finlandię czy Belgię. W Filarach mierzących obecny

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

się bez cięcia stóp. Ponadto nie traktowałabym PKB jako jedynego, choć niewątpliwie ważnego wskaźnika mierzącego rozwój kraju" - dodała. NIE TYLKO WZROST, ALE RÓWNIEŻ ROZWÓJ Mączyńska wyraźnie podkreśla, że działania gospodarcze rządu powinny być ukierunkowane nie tylko w stronę wzrostu

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

przez PAP. Dodał, że zwykle wysoki wzrost PKB to bardzo dobry sygnał. - Ale jeśli to PKB jest wyższe w oparciu o zadłużenie, a zwłaszcza w oparciu o zadłużenie wyłącznie zagraniczne i to krótkoterminowe, to wówczas to zadłużenie potrafi być niebezpieczne - tak jak to się stało w przypadku krajów

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

Polska mogłaby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r. "Przyjmujemy rachunek całych kosztów posiadania, związanych zarówno z nakładami inwestycyjnymi, jak i z korzyściami płynącymi z poszczególnych interwencji. 70% interwencji związanych z dekarbonizacją jest opłacalnych w tym rachunku

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

za tworzenie niecałych 50% PKB" - czytamy w komunikacie. Rada Przedsiębiorczości zwraca się do kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji: "W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

gospodarczego PKB w całym 2018 roku przewyższy wynik z 2017 roku (4,6%) i będzie oscylować w granicach 5% r/r.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi. 6,2% PKB i jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż w

Prezes Pekao: Polska zasługuje, by być traktowana jako dojrzały rynek

market contagion', gdzie rynek testuje poszczególne kraje. Mieliśmy kłopoty w Turcji, w Argentynie. Nadciąga fala kłopotów w Azji. Mówię o tym dlatego, że niestety, w dalszym ciągu jest postrzeganie polskiej gospodarki, że jesteśmy rynkiem wschodzącym. Ja się fundamentalnie z tym nie zgadzam"

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

poszczególnych sektorach lub obszarach geograficznych. Wspieranie takich projektów wymagało, by grupa EBI stworzyła nowe produkty finansowe, na przykład finansowanie wysokiego ryzyka z elementami kapitału własnego lub platformy inwestycyjne. Zmieniło to charakter EBI i zrewolucjonizowało sposób, w jaki Europa

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

euro, największego partnera handlowego Polski - tłumaczy Wyborczej te dane Leszek Kąsek, starszy ekonomista Banku Światowego. Prognoz dla strefy euro (ani poszczególnych jej krajów) Bank Światowy teraz nie przedstawił, ale oczekuje, że region Europy Zachodniej (do którego zalicza m.in. Niemcy, Austrię

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

poszczególne kategorie tworzenia PKB (m.in. konsumpcję, nakłady inwestycyjne), jak również bez szacunku wartości dodanej i jej rozbicia sektorowego. Biorąc pod uwagę, że korekty danych dot. wzrostu PKB wobec tzw. danych flash nie były dotychczas większe niż 0,1 pkt. proc., dzisiejsza publikacja wskazuje, że w

Glapiński: Wzrost PKB w IV kw. niższy niż w III kw., odbicie ok. II kw. 2017 r.

(niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2016 roku o 2,5% r/r wobec 3,1% wzrostu w poprzednim kwartale. GUS skorygował wówczas także dane o wzroście PKB za poszczególne kwartały 2015 r. W ujęciu niewyrównanym sezonowo wzrost w kolejnych kwartałach ukształtował się

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

powyżej naszej prognozy na poziomie 3,7% r/r. Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny - GUS podał (zgodnie z praktyką przy publikacjach tzw. szybkiego szacunku) jedynie zmianę PKB bez jego struktury, tj. bez rozbicia na poszczególne kategorie tworzenia PKB (m.in. konsumpcję, nakłady inwestycyjne

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

sprawdzili wpływ zawirowań światowych na gospodarkę Polski. Pokazali skutki wybuchu kryzysów w poszczególnych krajach europejskich (m.in. w Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji), a dodatkowo w USA, Turcji i w Chinach. W kolejnym kroku sprawdzili prawdopodobieństwo

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

PIE, średni udział wartości dodanej generowanej przez produkcję przemysłową do PKB wynosi 16,7% w krajach Trójmorza, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla pozostałych państw UE - 13% - jest niemal o 1/4 niższy. Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej

Zwyżki kursu PLN mogą okazać się chwilowe, koronawirus nadal groźny

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy wieżą, że uda się powstrzymać globalną pandemię koronawirusa i ograniczyć związane z nią straty gospodarcze. Na fali tego optymizmu rośnie kurs PLN, ale trzeba pamiętać, że PKB Chin i tak mocno ucierpi z powodu epidemii, a dzisiejsze dane z

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

wyższą dynamikę PKB w II kw. niż w I kw. 2019 r. Nie bez wpływu na dane miał kalendarz, który pozostał w maju pozytywny w analogicznej skali jak w kwietniu, natomiast do spadku dynamiki rocznej przyczyniła się dość wysoka baza odniesienia z zeszłego roku. Ekonomiści są zdania, że majowe dane płynące z

KSF-M rekomenduje utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

bankowy ma największe ekspozycje, wszystkie zostały uznane za istotne na poziomie UE i są monitorowane przez Europejską Radę Ryzyka Systemowego, poinformowano także. Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej. W

BBF: Czeka nas ekspansja polskich firm na rynki pozaunijne

wzrostu gospodarek poszczególnych krajów. Jak głosi preambuła dokumentu, współpraca stron ma na celu zachęcenie przedsiębiorców z Polski, Turcji i Ukrainy do podejmowania wspólnych inicjatyw, również z państwami trzecimi. "Od dawna próbujemy zwiększyć znaczenie i zacieśnić współpracę z krajami

Wzrost PKB strefy euro słaby. Inflacja najwyższa od dwóch lat

, główna ekonomistka Capital Economics, ocenia, że wzrost w strefie euro "pozostaje słaby". Eurostat podał dopiero wstępny szacunek. Brakuje w nim informacji o wzroście PKB w poszczególnych krajach. Wiadomo jednak, że pozytywnie na wzrost gospodarczy w Eurolandzie mogła się przełożyć gospodarka

BOŚ Bank: Rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym pozostaje w centrum uwagi

poszczególnych krajów do 0,3 pkt. proc. Tym samym nie implikuje to jeszcze bardzo negatywnego scenariusza dla gospodarki globalnej" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Analitycy banku wskazują również, że obecnie rynki finansowe oceniają dotychczasowe deklaracje Chin i USA jako element budowania

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2018 będą lepsze niż w roku 2017, jest niższa niż tych, którzy są przeciwnego zdania. Nieznaczny spadek nastrojów nastąpił w całej Europie, w tym w strefie euro o 3 pkt. proc., podano również. "Średnia optymizmu netto ważonego skalą PKB dla badanych krajów

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20-22% w 2020 r. (18% w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej

PIE: Usunięcie protekcjonizmu w UE dodałoby 1,2% PKB rocznie gospodarce Unii

poszczególnych krajów UE uderzają w zaufanie do tego jednolitego rynku. Potrzebujemy debaty w Europie i refleksji pragmatycznej. Jeżeli będziemy stosować protekcjonizm, to kosztem wzrostu gospodarczego UE - to nie jest tylko upominanie się o swoje interesy państwowe, ale o konkurencyjność unijnej gospodarki jako

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

nasycenie tym produktem kredytowym w relacji do PKB wynosi 20,6%, co plasuje nas na 20. pozycji na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzamy Czechy, Łotwę, Chorwację, Litwę, Słowenię, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Oznacza to, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu w tym segmencie kredytów. "

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

budownictwa zaczynają stabilizować krótkoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego (przemysł zapewne nie będzie już kontrybuował do spadku dynamiki PKB w IV kw.). Pozytywne informacje płyną także ze struktury danych w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. W pierwszym rzędzie na solidnych

Euler Hermes: PKB na świecie wzrośnie o 2,8% w 2017 r.

oznacza poziom najniższy od roku 2009" - powiedział główny ekonomista Euler Hermes Ludovic Subran, czytamy w komunikacie. Niemniej jednak, poszczególne części rynku globalnego i lokalnych wykazały się odpornością na wszelkie występujące trudności i turbulencje. Wzrost PKB wyniósł +6,7% w Chinach i

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

pogorszeniu) ważony skalą PKB poszczególnych państw wynosi dla krajów Unii Europejskiej zaledwie 3%, zaś w przypadku Polski wynosi 21% wobec 32% pół roku temu, wynika z najnowszego badania "Deloitte CFO Survey 2016 H1". "Wśród polskich CFO także zanotowaliśmy istotnie obniżenie poziomu

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Analizy Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) wskazują, iż w ciągu najbliższych 5 lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1% po średnim rocznym tempie wzrostu z ostatnich 5 lat na poziomie 2,9%. "Jednakże analitycy studzą

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej - może ubiegać się o 82,5 mld euro. "W ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzyskało dostęp do prawie 176 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych. Środki te stanowią 15,5% średniego PKB dla tego

Grecja sobie sama nie poradzi

. Konieczna jest kolejna restrukturyzacja zadłużenia, o której mówi się coraz częściej. Jest coraz większa presja, aby poszczególne kraje i organizacje międzynarodowe spisały na straty część długu, jaki ma u nich Grecja. W przeciwnym razie Grecy sobie nie poradzą i przy tak dużym tempie kurczenia się

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu zanotowała wzrost zdecydowanie wyższy od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści oczekują, że aktywność gospodarcza w III kw. może być zdecydowanie lepsza od oczekiwań - skala spadku PKB może być znacznie mniejsza od oczekiwanej

Złoty umacnia się po pozytywnych danych o PKB Polski za I kw.

pozycji na tej parze. Poza jutrzejszymi, kluczowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy warto dziś przyjrzeć się publikacjom indeksów koniunktury PMI  w USA oraz z poszczególnych krajów UE. Dobre dane będą rodziły apetyt na jastrzębie ruchy ze strony centralnych banków, a tym samy wpływały na

BOŚ Bank: Najważniejsze w tym tyg. dane PMI strefy euro i z krajowej gospodarki

handlowej, natomiast skala potencjalnego negatywnego wpływu dla poszczególnych gospodarek nie przekracza wg zewnętrznych ośrodków analitycznych - 0,3 pkt. proc. rocznej dynamiki PKB. "Jednocześnie cały czas uważamy, że dla prognoz cen aktywów ważniejsze, wobec polityki pieniężnej głównych banków

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

energochłonny wspiera zatem miejsca pracy dla ok. 1,3 mln osób (ok. 8,3% pracujących w Polsce ogółem). Dodatkowo branża energochłonna generuje ok. 11 % PKB (polski przemysł ogółem ma 23-proc. udział w tworzeniu PKB). Zarazem branże energochłonne konsumują ok. 20% energii wytwarzanej w naszym kraju, podano także

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Rząd nieprawidłowo obliczył dochody i deficyt sektora finansów publicznych za 2016 r. - prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publicznych był równy 49,3 mld zł, a w relacji do PKB wyniósł 2,7%, podała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w "Analizie

Złoty odreagował, funt odrabia straty

; począwszy od polityki monetarnej, poprzez sytuację gospodarczą w poszczególnych krajach Wspólnoty (zwłaszcza w Niemczech), aż po czynniki polityczne (Włochy). Inwestorzy oczekują, iż podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego dojdzie do istotnych, „gołębich" ruchów

PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu dla firm planujących ekspansję

firm, dostarcza co drugą złotówkę PKB - i udział ten rośnie, podkreślił PKO BP.  Bank podał, że niezwykle cenne w analizie kierunków eksportu są też raporty dotyczące poszczególnych branż. Z najnowszego, dotyczącego branży odzieżowej wynika, że Polska jest 5. największym pracodawcą w Unii

Plan Morawieckiego przebija pierwszą pięciolatkę Gierka

produkcja w przemyśle przetwórczym o 260 proc. Polska, która u progu transformacji była krajem rolniczym (w rolnictwie pracowała 1/3 Polaków), przeszła industrializację. Przemysł odpowiada za 25 proc. PKB w naszym kraju wobec 19 proc. średnio w UE. Innym celem planu jest szybszy wzrost kredytów dla

Branża cyfrowa apeluje do UE ws. projektu Kodeksu Usług Cyfrowych

sygnatariusze pisma. W ich opinii oznacza to, że każde nowe zobowiązanie i odpowiedzialność nałożone na podmioty świadczące usługi muszą być jasne, precyzyjne i systemowe dla wszystkich państw członkowskich. Ewentualne rozdrobnienie przepisów będzie miało negatywny wpływ na poszczególne kraje, np. poprzez w

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

wystąpić o zawieszenie spłat zaciągniętych już kredytów o trzy miesiące (zarówno kapitał jak i odsetki albo sam kapitał na sześć miesięcy). Chodzi głównie o pożyczki na motocykle do 35000 THB (4500 zł) i na samochody do 250000THB (32000 zł). Programy pomocowe poszczególnych krajów, jako

Oto wykaz nowych podatków i opłat, które najbardziej uderzą cię po kieszeni w 2021 roku

. Irlandia obniżyła do końca lutego 2021 podstawową stawkę VAT z 23 do 21 proc. Podobną operację wykonali Niemcy (niższe stawki tego podatku są do końca roku 2020). Poszczególne kraje UE wspierają też niższymi podatkami np. gastronomię. Jednak według premiera Mateusza Morawieckiego w nowych podatkach wcale

World Happiness Report 2016: w Danii żyje się najszczęśliwiej

World Happiness Report to ranking, który ma brać pod uwagę nie tylko tempo wzrostu gospodarczego, ale i wskaźniki trudniej mierzalne, bardziej subiektywne. Warto na początek bliżej przyjrzeć się temu, jakie  wskaźniki składają się na ocenę kraju: - PKB na głowę;- wsparcie socjalne

Za budżet państwa będą odpowiadać wszyscy ministrowie

średniookresowej, w tym wstępne limity wydatków na poszczególne obszary działalności państwa oraz nowe kategorie wydatków (na nowe programy rządu), które zostałyby sprecyzowane na kolejnych etapach planowania budżetowego. Zmieniłyby się zadania budżetowe rządu, Ministerstwa Finansów i pozostałych ministerstw. Rada

Złoty umacnia się dziś rano po dobrym sygnale z Niemiec

celnych. Ten czynnik ryzyka jest nadal trudny do oceny i będzie „straszył" rynki. Faktycznie coraz wyższe cła mogą istotnie obniżyć eksport Niemiec i szkodzić gospodarce najważniejszego partnera handlowego Polski. Na razie nie wiadomo, jak daleko posuną się poszczególne kraje, a dokładniej

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

w komunikacie. Rozbicie regionalne ukazuje dużą różnorodność dynamiki w poszczególnych krajach - od spadku liczby niewypłacalności o 27,1% na Słowacji oraz o 26% w Czechach, przez niewielki wzrost o 2,4% w Estonii oraz o 2,5% w Rumuni, po gwałtowny wzrost o 40,1% w Chorwacji. W wielu państwach

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

przyspieszeniem procesu walidacji prawa jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi, a także z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę. Wyzwanie przy zatrudnianiu kierowców z krajów azjatyckich stanowią znaczące różnice kulturowe, różnice w sposobie kierowania w poszczególnych krajach oraz

Deloitte: 2/3 funduszy PE z Europy Środkowej zakłada pogorszenie sytuacji gosp.

5,5% w 2020 r. Gospodarki w Europie Środkowej są w dużej mierze napędzane przez konsumentów, a popyt maleje wraz ze wzrostem bezrobocia. Warunki w poszczególnych krajach, a tym samym wskaźniki wzrostu (lub spadku) będą się więc różnić" - czytamy dalej. Niemal połowa PE (45%) w

Dane z chińskiej gospodarki pomagają złotemu

publikacje PMI dla przemysłu i usług w poszczególnych krajach UE, a w kolejnych godzinach opublikowane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Po południu napłyną też dane zza oceanu: sprzedaż detaliczna w USA i Kanadzie, indeks PMI dla przemysłu i usług w Stanach Zjednoczonych oraz

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

krajami wysokorozwiniętymi, a krajami o niskim poziomie rozwoju tj. z PKB na mieszkańca nie przekraczającym 15 tys. USD rocznie. "Polska gospodarka osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB spośród wszystkich byłych krajów bloku wschodniego, ale ciągle znajduje się w środku stawki - bo z jednej

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

wzrost, a na tle innych krajów UE można go nawet określić jako wysoki, to jednak jest to pewien sygnał niepokojący z punktu widzenia oczekiwanego przyspieszenia PKB w tym roku do ok. 3.8%. Jak można szacować na podstawie danych miesięcznych filarem wzrostu gospodarczego pozostawała w pierwszych

Wciąż fatalne wieści z Grecji - PKB 6,3 proc. w dół

Według wstępnych danych z połowy sierpnia spadek PKB miał wynieść 6,2 proc. Zrewidowane dane zwiększyły tę cyfrę do 6,3 proc. Opublikował je dziś grecki urząd statystyczny ELSTAT. W pierwszym kwartale tego roku tempo wzrostu PKB Grecji wyniosło zaś minus 6,5 proc. Grecja już piąty rok z rzędu

Pozytywne prognozy MFW bez wpływu na kurs złotego

przemysłowej w Niemczech okazał się zdecydowanie gorszy od oczekiwań, a wcześniejsze publikacje PMI dla przemysłu poszczególnych krajów UE (w tym Niemiec) również wypadły bardzo słabo. Wszystko to przekłada się na mniejszy apetyt na ryzykowne aktywa, co odzwierciedlone jest w notowaniach złotego – EUR

W 2016 r. eksport w górę o nawet 10 proc. Kupują od nas kraje, które nie przyszłyby wam do głowy

Wzrost wartości eksportu od lat utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Sprzedaż zagraniczna odpowiada za prawię połowę PKB i nadaje gospodarce niezbędny impet. Co eksportujemy? - Polski eksport w 2015 r. osiągnął wzrost rok do roku mniej więcej o 8 proc. Nasi ekonomiści szacują, że na koniec

Politycy chcą znowu oszukać rynek

leżących na południu Europy. Dług Włoch przekracza 130 proc. PKB, Portugalii jest bliski 130 proc., a Hiszpanii i Francji zbliża się do 100 proc. Gdyby nie działania EBC, kraje te musiałyby płacić za emitowane obligacje odsetki, według wyceny rynkowej to jest jakieś 5-7 proc. W takiej sytuacji, aby dług

KE obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro na lata 2016-17 o 0,1 pkt proc.

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - PKB strefy euro wzrośnie o 1,6% w 2016 r. i 1,8% w 2017 r., podczas gdy wzrost w 2015 r. wyniósł 1,7%, wynika z wiosennej prognozy Komisji Europejskiej. Dla porównania, zgodnie z prognozą zimową, wartości te wynosiły: 1,6% w 2015 r., 1,7% w 2016 r. i 1,9% w 2017 r

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

Australia" - czytamy również w komunikacie.  Raport klasyfikuje poszczególne rynki pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej sektora infrastrukturalnego według sześciu podstawowych kryteriów takich jak: sytuacja gospodarcza, zrównoważony rozwój i innowacyjność, w tym jakość i stopień

Ciąg dalszy 'czarnej komedii' w Wielkiej Brytanii podsyca zmienność cen walut

. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania jest bardzo ważnym partnerem handlowym Polski. Nie jest to tylko bezpośrednia relacja, ale również pośrednia, na przykład przez niemiecki eksport towarów, do których w Polsce wytwarza się komponenty. Twardy Brexit zabrałby więc Polsce istotny ułamek PKB, a wielu

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

(GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2015 roku o 3,6% r/r wobec 3,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Oznacza to także poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w połowie maja. W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

kontynencie. "Ankieta EBI dotycząca klimatu jest cennym źródłem informacji o tym, jak zdaniem Europejczyków zmiana klimatu oraz wysiłki podejmowane w celu przeciwdziałania temu zjawisku wpłyną na gospodarki poszczególnych państw. Zgodnie z badaniem, 60% Polaków uważa, że zmiana klimatu będzie miała dla

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

sprawniej i szybciej niż wiele innych krajów europejskich. To m.in. niewielka rola w gospodarce branż związanych z turystyką, względnie duży (w relacji do PKB) rozmiar działań antykryzysowych rządu i banku centralnego, a także mocne powiązanie polskiego przemysłu z gospodarką niemiecką, dla której prognozy

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Kształtowanie się popytu krajowego było główną przyczyną zróżnicowania dynamiki PKB pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW). Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja były najszybciej rozwijającymi się gospodarkami regionu w 2015 r., wynika

Wzrost konsumpcji prywatnej może przekroczyć 4% w całym 2019 r. wg analityków

grudniu wyraźnemu pogorszeniu uległy nastroje konsumentów, a wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej po raz pierwszy od roku był ujemny (przewaga pesymizmu), głównie za sprawą pogorszenia przewidywań dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej kraju" - analitycy PKO Banku Polskiego. Poniżej

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

ocen nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach. Po publikacji kompletu danych realnej gospodarki analitycy spodziewają się obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego PKB do 4,7-4,9% w III kw. z 5,1% zanotowanych w II kw. br. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W

O czym milczy Morawiecki?

? Mówiąc najprościej, to sytuacja, w której kraj wykorzystał swoje podstawowe atuty (tania siła robocza, restrukturyzacja niewydolnego przemysłu, boom na surowce), poszedł do przodu w rozwoju, ale kolejnego kroku już nie jest w stanie wykonać i tkwi w rozkroku między już nie biednymi, ale jeszcze nie

Rekordowa liczba nowych leków. Spadnie śmiertelność, poprawi się skuteczność leczenia

obok Meksyku i Turcji krajem pharmerging, w którym tempo wydatków na leki będzie rosło. 2600-proc. podwyżka cen leku IMS zwraca uwagę na to, że przez ciągłe niepewne ożywienie gospodarcze w Europie - i przez to obniżone wpływy podatkowe - poszczególne rządy będą prowadzić twardą politykę dotyczącą

Kolejne dobre dane z polskiej gospodarki. Liczba pracujących w przemyśle rośnie nieprzerwanie od 31 miesięcy

finansowych, bo w dokładnie taki sam sposób wylicza się go dla bardzo wielu państw na świecie. Dzięki temu co miesiąc można porównywać stan koniunktury w przemyśle w poszczególnych krajach. PMI dla Polski od kilku miesięcy powoli, ale systematycznie spadał. W styczniu można było się obawiać, że jak tak dalej

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

ponury - Wstępne raporty o stanie gospodarek poszczególnych krajów strefy euro i całej strefy pokazały dość ponury obraz. Zarówno w wypadku Francji, jak i Niemiec oraz dla całej strefy euro, gdzie zanotowano spadek PKB w pierwszym kwartale o 0,2 proc., oczekiwano nieco lepszych danych. Pamiętać jednak

Morawiecki zapowiada plan wspierania oszczędności krajowych za kilka miesięcy

paraliżowane przez liczne kontrole. "Mamy 14 inspekcji działających w kraju, które mogą prowadzić kontrole w firmach. Będę namawiał poszczególne ministerstwa, aby agregować niektóre instytucje. Jeszcze chyba w tym roku będę chciał to zaproponować, bo wymaga to żmudnej pracy między resortami"

Gospodarka Grecji skurczy się o jedną czwartą przez kryzys

sektora prywatnego przekroczyło 6,5 mld euro. Grecja już piąty rok z rzędu znajduje się w recesji. W II kwartale w skali roku gospodarka tego kraju skurczyła się o 6,3 proc., w I kwartale spadek wyniósł zaś aż 6,5 proc. Bank centralny Grecji szacuje, że w tym roku PKB Grecji będzie mniejsze o 5 proc

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

gospodarczy na świecie sięgnął w 2015 r. 2,4 proc. (2,6 proc. w 2014 r.). Spowolnił głównie przez gorszą sytuację w krajach rozwijających się. Scenariusz na przyszłość eksperci rysują jednak dosyć optymistyczny. Z prognoz Banku Światowego wynika, że w 2016 r. wzrost światowego PKB sięgnie 2,9 proc., a państw

OECD: Politycy, do dzieła!

strukturalne w poszczególnych krajach. Podobnego zdania są inni ekonomiści. - EBC musi agresywniej wejść na rynek. To jedyne wyjście z sytuacji - mówił wczoraj podczas panelu zorganizowanego przez ING Padhraic Garvey, szef strategii zarządzania długiem w krajach rozwiniętych w ING. Problemy w krajach strefy