pkb portugalia

Czy Rosjanie będą ratować Cypr?

Cypr jest piątym krajem strefy euro, który poprosił o międzynarodową pomoc, by ratować swój sektor finansowy. Ma pecha. Jest krajem najmniejszym spośród tych, które poprosiły o pomoc, i trzecim od końca w strefie euro pod względem PKB. Od wybuchu światowego kryzysu finansowego wiadomo, że wielcy mają lepiej, bo ich upadek zagraża całemu europejskiemu systemowi finansowemu i dlatego pomoc musi nadejść. Z upadkiem Cypru Europa sobie poradzi. Dlatego warunki, jakie zostały podyktowane tej małej wyspie, której część jest zajęta przez Turcję, są twardsze niż w przypadku Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Irlandii. Za międzynarodową pomoc dla cypryjskich banków będą musieli zapłacić ci, którzy w tych bankach mają oszczędności.

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Polska przeznaczyła 1,03% PKB (4,83 mld euro) na badania i rozwój B+R w 2017 r., zaś wskaźnik ten w całej Unii Europejskiej wyniósł średnio 2,07% PKB (łączne nakłady: 318,11 mln euro), podał Eurostat. Dziesięć lat temu, w 2017 roku Polska wydała 1,76 mld euro

Eurostat: Polska 2. w UE pod wzg. udziału świadczeń rodzin. w wydatkach socjal.

ponad 350 mld euro na świadczenia dla rodzin w 2016 r. (2,4% PKB UE). Stanowi to 9% całości wydatków na świadczenia socjalne" - czytamy w komunikacie. Na trzecim miejscu pod względem najwyższego udziału świadczeń rodzinnych w wydatkach socjalnych ogółem zajęły Węgry (12%), natomiast najmniejszy

S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19

), Portugalia (9%), Francja (7%), Włochy (6% PKB), Austria (6% PKB) i Grecja (5%PKB). S&P spodziewa się znacznego pogorszenia jakości aktywów i prognozuje, że banki wykażą się znaczną cierpliwością w kontaktach z kredytobiorcami. "Ta sytuacja spotęguje problemy banków, których zyski są nadal niższe ze

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

działalności gospodarczej, według prognoz banku, PKB w 2 kw. 2020 r. spadnie o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019. W opinii banku, spadek PKB będzie wynikał z ograniczenia konsumpcji gospodarstw domowych oraz rezygnacji z ponoszenia nowych nakładów inwestycyjnych na działalność gospodarczą"

Rząd przyjął projekt ustawy dot. dojścia wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

2025 r. poziom 6% PKB, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W Polsce obywatele mają poważny problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, który od wielu lat spowodowany jest niskimi wydatkami publicznymi na ochronę zdrowia" - czytamy w komunikacie. Z cytowanego przez CIR raportu OECD

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

największym stopniu zależna jest od branży turystycznej, to Hiszpania (11,8%) i Portugalia (8,0%). Duże znaczenie gospodarcze ma również turystyka na Węgrzech oraz w Niemczech, gdzie generuje odpowiednio 6,7% oraz 3,9% krajowego PKB. Znaczne zróżnicowanie udziału turystyki w generowaniu wartości dodanej

ACEA: Liczba rejestracji aut na paliwa alternatywne wzrosła o 5,7% r/r w I kw.

per capita. W czołowej '10' jedynie Portugalia ma PKB na poziomie nie przekraczającym 20 000 euro. Widać też wyraźny podział na Europę Zachodnią i resztę kontynentu. Obywateli biedniejszych państw nie stać na masowe kupowanie elektryków, dlatego w Polsce niezbędny jest system dopłat i 

Era niekończących się długów ma tylko jedno radykalne rozwiązanie

Era niekończących się długów ma tylko jedno radykalne rozwiązanie

prawdopodobnie wyniósłby wtedy według obliczeń ekonomistów Deutsche Banku jeszcze cztery procent. Ale oznacza to, że całkowity poziom zadłużenia ponownie wzrośnie. Na koniec 2021 r. spodziewają się oni, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 71,7 proc. PKB Niemiec – to wzrost o więcej niż 10 punktów

Unia Europejska ukarze za długi. Hiszpania i Portugalia zapłacą karę. Zero euro?

Unia Europejska ukarze za długi. Hiszpania i Portugalia zapłacą karę. Zero euro?

Hiszpanii w 2015 r. miał wynieść 4,2 proc. PKB, a skończyło się na 5,1 proc. PKB (prognoza na 2016 r. to 3,9 proc. PKB). Zalecany deficyt Portugalii w 2015 r. miał wynieść 2,7 proc. PKB, a skończyło się na 4,4 proc. PKB. Natomiast prognozowany na 2016 r. deficyt Portugalii to 2,7 proc., czyli poniżej

Czekają nas drastyczne podwyżki podatków? "To będzie efekt polskiego weta dla unijnego budżetu"

Czekają nas drastyczne podwyżki podatków? "To będzie efekt polskiego weta dla unijnego budżetu"

lat, a czy Unia wypłaci resztę, będzie zależało od wskaźników gospodarczych, jak spadek PKB. Jak przekonywali sami członkowie rządu, w tym minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, program ma zacząć „pracować” na polską gospodarkę i modernizację technologiczną jak najszybciej. Program warty

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

uruchomionych dzięki EFIS w stosunku do PKB jest najwyższa, to: Bułgaria, Grecja, Portugalia, Estonia i Hiszpania, wskazano także. W sporządzonym przez EBI sprawozdaniu EFIS z 2019 r. wymieniono szereg konkretnych wyników tej inicjatywy dla obywateli. Dzięki EFIS: * około 20 mln więcej gospodarstw domowych

Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

(88,4% PKB), jak i średniej państw strefy euro (94,2% PKB), podał również resort. "Procedurą nadmiernego deficytu  objętych jest 10 państw, UE w tym 8 państw strefy euro: Irlandia, Portugalia, Słowenia (termin redukcji do 2015 r.), Hiszpania, Grecja, Cypr (do 2016 r.), Francja (do 2017 r

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO nie przekroczy 2,5% w 2017 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi (CFO) uważają, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost, ale widać wśród nich coraz wyraźniejsze oznaki niepokoju, wynika z badania Deloitte "CFO Survey". Większość badanych prognozuje, że wzrost PKB w

Procedura nadmiernego deficytu wobec państw z południa Europy

15 lipca spodziewana jest decyzja agencji ratingowej Fitch na temat Polski. Ostatni komunikat mówił o zagrożeniach dla budżetu w Polsce jako potencjalnym powodzie ewentualnej obniżki. Ministerstwo Finansów planuje na ten rok deficyt na poziomie 2,6% co jest znacząco poniżej 3% PKB

OECD ostrzega Portugalię: Podnieście podatki a odzyskacie zaufanie

roku wyniósł 76,9 proc. PKB, nie jest najwyższy w całej UE (Włochy mają ponad 115 proc. PKB, Grecja 113, a Belgia 97,6 proc. PKB), ale poważnym problemem tego kraju jest deficyt budżetowy, który w ubiegłym roku wyniósł aż 9,4 proc. PKB. Portugalia planuje zmniejszenie go w tym roku do 7,3 proc. PKB, a

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

, naszym zdaniem, dać rządom większy komfort i pozwolić na wzrost wydatków w celu wsparcia krajowych gospodarek. Na konferencji prasowej po spotkaniu decyzyjnym EBC, uwagę przykuły szczególnie zaktualizowane projekcje PKB. Zgodnie z aktualną, bazową prognozą bank centralny spodziewa się, że gospodarka

BZ WBK: Polski eksport do Portugalii wzrośnie o 30% do 2018 r.

sektorem gospodarki Portugalii. Produkcja aut wytwarza blisko 4% portugalskiego PKB i daje zatrudnienie ok. 40 tysiącom osób. "To idealna przestrzeń współpracy. Szczególnie dobre perspektywy widzę dla polskiego eksportu części, akcesoriów i komponentów, który mogłyby doskonale uzupełniać ożywioną

Premier Coelho ugnie się pod presją? Portugalia buntuje się przeciw oszczędnościom

Znajdująca się w recesji Portugalia w maju ubiegłego roku otrzymała od MFW i krajów strefy euro pożyczkę w wysokości 78 mld euro. Nie ma jednak nic za darmo - Portugalia otrzymała pieniądze w zamian za obietnicę zmniejszenia deficytu - do 4,5 proc. PKB w tym roku i 3 proc. w 2013. Bo choć co prawda

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

długie życie. PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. "Polska w roku 2017 uplasowała się na 29

Kto wydaje najwięcej na badania i rozwój? Polska na szarym końcu

badania i rozwój wydają np.: Turcja (1 proc. PKB), Rosja (1,2 proc.), Portugalia (1,3 proc.) i Węgry (1,4 proc.). W realnych pieniądzach oznacza to np., że Węgrzy zainwestowali w innowacje 343,5 dol. na głowę jednego mieszkańca swojego kraju - wyraźnie więcej od nas. A nie są to jeszcze rekordziści. Od

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Niemal 2/3 (62%) dyrektorów finansowych prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5%, z czego jedna trzecia uważa, że będzie to przedział pomiędzy 2,5-3,5%, wynika z badania "CFO Survey. Prognozy dyrektorów finansowych" przygotowanego przez

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

'Salary Catch Up Index. Kiedy zarobki w Polsce dogonią średnią unijną?', gdyby nie ta dysproporcja (gdyby wynagrodzenia w Polsce rosły w tempie PKB), przeciętny zatrudniony w Polsce pracownik w 2017 roku zarabiałby średnio o 1 834 zł brutto więcej niż zarabia obecnie (średnia pensja wynosiłaby nie 4 517

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO będzie niższy niż przewiduje budżet na 2016 r.

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Połowa dyrektorów finansowych spodziewa się, że wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może zawierać się w przedziale 2,6-3,5%. Dziewięciu na dziesięciu badanych przewiduje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5%, tylko 9% badanych przewiduje wzrost powyżej 3,5%, i w

Przegląd prasy

PGNiG --Lotnisko Chopina obsłużyło 46 tys. pasażerów w czerwcu, o 97,4% mniej r/r --PKN Orlen ma warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos --IJ: Wzrost PKB z inwestycji w miks energetyczny może wynieść ok. 310 mld zł --Moody's: Możliwe dalsze osłabianie instytucji czynnikiem

Sytuacja Portugalii jest znacznie lepsza niż Grecji

proc.), ale jest to jedynie wyraz większej czujności rynków. Co nie zmienia faktu, że dla portugalskiego rządu oznacza to wyższe koszty finansowania deficytu. Obie gospodarki, grecka i portugalska, stanowią niecałe 5 proc. PKB strefy euro. Według większości analityków obawy, że Portugalia zrobi nam

Grecja straszy Portugalię: będziecie kolejną ofiarą

gospodarka i deficyt budżetowy na poziomie 9,4 proc. PKB w ub. r. sprawiają, że Portugalia jest bacznie obserwowana przez innych członków strefy euro. Nadal jednak płaci za pożyczki trzy razy mniej niż Grecja, a jej prognozowane zadłużenie w stosunku PKB to 86 proc., podczas gdy w Grecji jest to 120 proc

Przegląd prasy

/r do ok. 86,1 mln zł w sierpniu --LPP przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego --PKN Orlen i PZU mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnego przedsiębiorcy --Spółki z Grupy PGZ mają umowy z Raytheon dot. systemu Patriot --Pekao: PKB na osobę potroiło się w

Deloitte: Optymizm polskich CFO wyższy niż w Europie Zachodniej

pogorszeniu) ważony skalą PKB poszczególnych państw wynosi dla krajów Unii Europejskiej zaledwie 3%, zaś w przypadku Polski wynosi 21% wobec 32% pół roku temu, wynika z najnowszego badania "Deloitte CFO Survey 2016 H1". "Wśród polskich CFO także zanotowaliśmy istotnie obniżenie poziomu

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie. 86% menedżerów prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%, z czego 54% uważa, że przekroczy on 2,5%, wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania dyrektorów finansowych "CFO Survey"

Mniej rozliczeń gotówką. Rząd szuka recepty na szarą strefę

Szacunki dotyczące wielkości szarej strefy w Polsce bardzo się różnią. Zaczynają się na 13-14 proc. PKB według Głównego Urzędu Statystycznego. Ale ekonomiści i znawcy tematu zgodnie mówią, że to ocena bardzo zaniżona. Zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 r. wskaźnik ten stanowił

Przegląd prasy

wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,5% w 2020 --Eurostat: Polska z 2. największym w UE spadkiem cen energii el. dla gosp. dom. --Zortrax: Sicnova dystrybutorem w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej --Ipopema TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Larq Growth Fund I FIZ --Xopero Software

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

bez znaczącego przyspieszenia wzrostu PKB będzie rósł teoretycznie w nieskończoność. Dotyczy to między innymi Japonii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii. Grecja, Irlandia i Niemcy mają szansę w ciągu pięciu lat zmniejszyć poziom zadłużenia w stosunku do PKB, o ile utrzymają obecne

Przegląd prasy

głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o sposobie obliczania PKB --GfK: E-commerce może osiągnać 2-3% udziału w sprzedaży FMCG za 2-3 lata --ASI nabył portfel farm PV w Polsce o mocy 40,4 MW od Green Genius --Ewa Łuniewska została

Angola w Portugalii. Była kolonia podbija kolonizatora

Zamiana ról w stosunkach między dawną kolonialną potęgą a jej zamorskimi koloniami to proces, który ma miejsce już od wielu lat, ale ostatnio zdecydowanie przyspieszył. W 2008 r. Angolczycy zainwestowali w Portugalii ok. 50 mln euro, a w ubiegłym roku bezpośrednie inwestycje sięgnęły już 341 mln

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za II kwartał 2016 r. okazał się znacznie niższy od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów, w drugiej połowie roku nastąpi mocniejsze odbicie w górę, ale całoroczny wynik będzie jednak  wyraźnie

Gałązka-Sobotka z Łazarskiego: Trzeba stworzyć onkofundusz z 1 mld zł środków

wynosi ponad 60%, a w krajach UE o podobnym PKB per capita, jak Polska czyli np. w Czechach i Portugalii przekracza 50%. To oznacza, że w Polsce mamy co najmniej kilkanaście tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Agnieszka Katrynicz (ISBnews/ ISBzdrowie)  

Czy PiS pójdzie drogą Peróna?

bogatsza (pod względem PKB na głowę mieszkańca) od Austrii i Włoch, nie mówiąc o Hiszpanii, Portugalii, Irlandii czy Grecji. W 1965 r., czyli 10 lat po upadku Peróna, Włochy były już wyraźnie bogatsze od Argentyny, a po kolejnych 20 latach (1985) PKB na głowę Argentyńczyka wynosił ok. 40 proc. PKB

W krajach południowej Europy zaognia się kryzys

Portugalię zmusza ciężka zapaść gospodarcza i potężny dług. Pozostali posłowie - 133 w 230-miejscowym parlamencie, od skrajnej lewicy po prawicę, oszczędności odrzucili. Miały one dotyczyć m.in. obniżenia o 10 proc. najwyższych emerytur, zamrożenie płac w budżetówce czy ograniczenie refundacji leków

Politycy chcą znowu oszukać rynek

leżących na południu Europy. Dług Włoch przekracza 130 proc. PKB, Portugalii jest bliski 130 proc., a Hiszpanii i Francji zbliża się do 100 proc. Gdyby nie działania EBC, kraje te musiałyby płacić za emitowane obligacje odsetki, według wyceny rynkowej to jest jakieś 5-7 proc. W takiej sytuacji, aby dług

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

IBnGR: Obrót bezgotówkowy sprzyja zmniejszaniu szarej strefy

Warszawa, 30.11. 2015 (ISBnews) - W drugim obiegu zostanie wytworzone ok. 19,2% PKB w 2015 roku, tj. mniej niż rok wcześniej (19,5%). Spadek wpisuje się w obserwowaną od kilku lat tendencję: jeszcze w 2012 roku szara strefa odpowiadała za 21,1% PKB. Od lat nie zmienia się jedno: największy

Mario Draghi trzęsie rynkiem. Portugalia w tarapatach

ostatnich dołków. Dotarł do 4,86 zł, zatem odbił się już o ponad 15 groszy od ostatnich minimów. Agencja ratingowa DBRS decyduje o przyszłości Portugalii Tak to nie literówka. Na świecie jest więcej agencji ratingowych niż wielka trójka: Moody’s, S&P oraz Fitch. Nie zmienia to faktu, że skoro

Czy zadłużona Portugalia podzieli los Grecji?

zeszłym roku portugalska gospodarka skurczyła się o 1,5 proc. Przy czym spadek w IV kw. sięgnął aż 2,7 proc. W tym roku zdaniem ekspertów MFW i UE recesja w Portugalii sięgnie 3 proc. PKB. Z danych Eurostatu wynika, że w grudniu 2011 roku bezrobocie w Portugalii wzrosło do poziomu 13,6 proc. Ekonomiści

Kolejna oferta dla frankowiczów

gwałtownej reakcji spadkowej na franku. W Portugalii zgodnie z zapowiedziami trwa zerwanie z polityką oszczędności. Na razie przywrócono cztery święta, które prawicowy rząd w ramach oszczędności usunął z kalendarza. Obecnie w sektorze publicznym powrócił 35-godzinny tydzień pracy. Kraj ten rozpoczął

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

od socjalizmu do kapitalizmu, lecz bogate kraje starej Unii Europejskiej. Nasz PKB na głowę mieszkańca (z uwzględnieniem siły nabywczej) to 55 proc. Niemiec, 65 proc. Francji i Wielkiej Brytanii, 70 proc. Włoch, 75 proc. Hiszpanii i prawie 90 proc. Portugalii. Ten ostatni kraj zapewne uda się nam

Bank Millennium liczy na stabilizację marży odset. w IV kw. i wzrost w kolejnych

jako najbardziej prawdopodobny, nie spodziewałbym się cięć, biorąc pod uwagę utrzymujący się na solidnym poziomie ok. 3,5% wzrost PKB. Deflacja będzie wygasała już pod koniec roku. Naszym scenariuszem bazowym jest stabilizacja stóp" - powiedział Maliszewski podczas konferencji. W jego ocenie

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

ostatnich latach wprowadzano największe oszczędności. Gospodarka Hiszpanii skurczyła się w I kw. o 2 proc. w stosunku do I kw. 2012 roku. Gospodarka Włoch zanotowała spadek PKB o 2,3 proc., Portugalii o 3,9 proc., a Grecji o 5,3 proc. Spadek PKB o 2 proc. wystąpił w Finlandii, o 1,3 proc. w Holandii

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

euro - 9,6 proc.). PKB wzrośnie solidnie: o 3,5 proc. - tu zdołają nas wyprzedzić tylko Islandia, Irlandia, Turcja i Luksemburg. I to koniec dobrych wiadomości. Bo zdecydowanie gorzej wypadamy pod względem tego, jak i za ile pracujemy. OECD pod uwagę wzięła trzy wymiary: zarobki, poczucie

Poranny komentarz rynkowy XTB - co dalej z Portugalią?

będzie miała portugalski charakter. EURUSD – Rekordowe rentowności portugalskiego długu W kilka dni po decyzji S&P wskazywaliśmy, iż choć rentowności długu niektórych krajów spadły (Włochy), a niektórych zasadniczo nie zmieniły się (Hiszpania), w przypadku Portugalii nastąpił znaczący wzrost: z

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

. największy awans w zestawieniu zaliczyły Luksemburg (o 17 pozycji), Polska (o 11 pozycji) i Belgia (o 10 pozycji). Z kolei największe spadki zanotowały Stany Zjednoczonych (o 14 pozycji), Austria (o 13 pozycji) i Portugalia (o 11 pozycji). "Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w styczniu

UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Hiszpania, Cypr oraz Portugalia" - czytamy w dokumencie. Z grupy referencyjnej wykluczone zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (o

Deloitte: Aż 71% CFO mówi o wysokim poziomie niepewności ekonomicznej w Polsce

Deloitte. W Europie Zachodniej taką opinię wyraża 61% CFO. "Aż 72% polskich CFO prognozuje, że wzrost gospodarczy nie przekroczy w 2017 roku 2,5% PKB. [...] Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w XI

danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Cypr, Portugalia oraz Hiszpania" - czytamy w dokumencie. Z grupy referencyjnej wykluczone zostały Bułgaria oraz Grecja, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro

Portugalia zgadza się na cięcia. Bez nich nie będzie pomocy z UE i MFW

drakońskie, jak obawiało się wielu Portugalczyków przestraszonych doświadczeniami Grecji oraz Irlandii. A osiągnięcie celu deficytu w wysokości 3 proc. PKB przesunięto o rok - na 2013 r. Porozumienie dla Portugalii przewiduje szukanie oszczędności m.in. poprzez zwiększenie niektórych podatków pośrednich

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

., kraje, których zadłużenie sięga 100 proc. PKB, nie są w stanie same obsługiwać długu. Poza Grecją dwa inne kraje - Portugalia i Irlandia - były zmuszone poprosić o wsparcie z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Irlandia otrzymała pożyczki w wysokości 85 mld euro, a Portugalia - 78

Wtorek przynosi odreagowanie na rynkach

. Mario Draghi w dniu wczorajszym nie odniósł się do wpływu BREXITu na gospodarkę strefy euro, ograniczył się jedynie do otwarcia konferencji. W dniu wczorajszym swój udział w panelu na konferencji ekonomicznej w Portugalii odwołała Janet Yellen oraz Mark Carney. Rynek spekuluje, że w związku z

OECD: Politycy, do dzieła!

euro spowodują zdaniem ekonomistów OECD krótkotrwałą recesję na przełomie tego roku (to bazowy scenariusz ich prognozy). W całym przyszłym roku gospodarka strefy euro urośnie o mizerne 0,2 proc. Spadek PKB zanotują już nie tylko Grecja i Portugalia, ale także Włochy (o 0,5 proc.), a spośród krajów

Strategia Banku Millennium zakłada 13-14% ROE, 45-47% C/I w 2017 r.

makroekonomiczny dla Polski zakłada w 2015 roku 3,3% wzrostu PKB, głównie dzięki wzrostowi inwestycji i konsumpcji prywatnej. Jednocześnie niższe stopy procentowe stawiają przed bankami wyzwania w postaci utrzymania efektywności oraz poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów i redukcji kosztów. Dodatkowe wyzwania

Europa tonie w długach

83,3 proc. PKB postawiło Portugalię w trudnej sytuacji. Zbyt wysokie koszty pożyczek, które okazały się nie do udźwignięcia dla rządu, spowodowały, że Portugalia zwróciła się pomoc do Brukseli. By otrzymać 78 mld euro wsparcia, Portugalczycy musieli się zgodzić na drastyczne cięcia wydatków. Rząd

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

przepływu kapitału m.in. na rynki akcji, d) ekstremalnie ekspansywna polityka pieniężna banków centralnych: rekordowo niskie stopy procentowe oraz drukowanie pieniędzy, e) proces naprawy finansów publicznych w Europie (redukcja deficytów budżetowych, restrukturyzacja gospodarek - Grecja, Portugalia

Biedronka z Krzyżem Zasługi? "To największy pracodawca i płatnik wśród firm"

PKB Polski - podkreśla Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. - Takie nagrody otrzymało również wielu polskich przedsiębiorców w innych krajach, dla których gospodarek się zasłużyli. Biedronka nie była pierwsza Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej to odznaczenie

Ekonomista Citigroup: Hiszpania nigdy nie była tak blisko bankructwa

Zdaniem Buitera Hiszpania nie była jeszcze tak blisko bankructwa, a pozostałe kraje południa Europy też mają problemy. Zdaniem głównego ekonomisty Citigroup Grecja, Irlandia i Portugalia będą potrzebowały kolejnych ratunkowych pożyczek. W poniedziałek rentowność dziesięcioletnich hiszpańskich

Słoweński rząd: Nie potrzebujemy międzynarodowej pomocy

7,5 mld euro złych kredytów, czyli trudno spłacalnych pożyczek. Licząca ledwie 2 mln mieszkańców Słowenia jest najbogatszym krajem postkomunistycznym w Europie Środkowej. Pod względem PKB na głowę mieszkańca - 20,9 tys. euro według Eurostatu - wypada nawet lepiej niż np. Grecja czy Portugalia

Deloitte: Przez piractwo internetowe gospodarka straciła 3 mld zł w ub.r.

2016 roku wyniosły ponad 3 mld zł, a straty Skarbu Państwa to ok. 836 mln zł. Średnie tempo wzrostu piractwa w latach 2017-2024 wyniesie 3,3% i będzie zdecydowanie wyższe niż średnie tempo wzrostu PKB w tym okresie. "Piractwo stało się dobrze zorganizowanym ekosystemem, który wskutek braku

Po Cyprze czas na Słowenię? Banki w fatalnej sytuacji, ale nowy rząd ma plan

jest wyższy niż w Portugalii czy Grecji i wynosi - po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej - 21 tys. euro (w Polsce około 16 tys. euro). Niewielka gospodarka Słowenii (PKB sięga 35 mld euro) w latach 2000-08 rozwijała się średniorocznie w solidnym tempie 4,3 proc. W 2007 roku jako pierwszy kraj z

Fed nie drukuje dolarów, strefa euro słabnie, giełdy się trzęsą

proc., a Wall Street o 1 proc. Wystarczyło, że Fed w sprawozdaniu po ostatnim posiedzeniu ujawnił, że jego członkowie nie biorą pod uwagę kolejnego dodruku dolarów, chyba że gospodarka znowu spowolni albo inflacja spadnie. Ale na razie PKB solidnie rośnie (o 3 proc. w IV kw.), w sektorze usług w marcu

Strefa euro walczy z kryzysem, zyskują giełdy i złoty

, by na łeb na szyję poleciały akcje francuskich banków. Prezydent Nicolas Sarkozy liczy, że uda się obniżyć deficyt sektora finansów publicznych z 7,1 proc. PKB w 2010 roku do 5,7 proc. PKB w tym roku i 3 proc. PKB w 2013 roku. Ekonomiści mają wątpliwości, czy to realny cel, bo wszystko wskazuje na to

Strach o długi ciągnie europejskie giełdy w dół

Sen z powiek analityków spędza od wielu tygodni Grecja. Zmaga się z ogromnym zadłużeniem, które zbliża się już do 300 mld euro, zeszłoroczny deficyt sektora finansów publicznych w tym kraju sięgnął już 12,7 proc. PKB. Coraz częściej wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że stan finansów

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

euro. Im wyższy dług, tym gorsza sytuacja gospodarcza. To nie slogan. Wystarczy spojrzeć na statystyki długu i wzrostu PKB Włoch, Portugalii, Grecji, Francji i porównać je ze statystykami znacznie mniej zadłużonej i szybciej rozwijającej się Szwecji. Na nowym funduszu mogłaby zyskać Polska, której dług

Rozwód z euro? Europa gra na zwłokę

European Policy Studies, ocenia w "Financial Times" (5 maja) pakiet pomocy dla Portugalii. Przypomina, że problemy Lizbony nie biorą się z zadłużenia sektora publicznego - jest ono na podobnym poziomie co francuskie w stosunku do PKB - lecz z ogromnego długu sektora prywatnego, zwłaszcza banków

Środa, zamknięcie: Moody's postraszył Portugalią

ocenę wiarygodności kredytowej Portugalii aż o cztery poziomy do statusu śmieciowego argumentując, że kraj - podobnie jak Grecja - może potrzebować dalszej pomocy finansowej. Na rynkach europejskich przez cały dzień dominowały więc spadki. Indeksy w Paryżu czy Frankfurcie traciły późnym popołudniem

Fiskus cichcem rusza po VAT. Budżet ma zyskać 15 mld zł

2015 r. do 53 mld zł. To 3 proc. polskiego PKB. I wielki problem polskiego budżetu. Jego tegoroczny deficyt to niemal 55 mld zł. A VAT to najważniejsze źródło dochodów budżetu. Z tego podatku pochodzi ponad połowa dochodów podatkowych kasy państwa. W ostatnich latach co roku to blisko 130 mld zł. Na

Premier Portugalii: Nie musimy iść grecką drogą

oszczędności i odzyskać zaufanie inwestorów, którzy coraz mniej chętnie kupowali portugalskie obligacje. Niepowodzenie zmusiło go do podania się do dymisji.Na koniec 2010 r. dług publiczny Portugalii przekracza 93 proc. PKB. Deficyt sektora finansów publicznych zamiast planowanych 7,3 proc. PKB, sięgnął 9,1

Poniedziałek, zamknięcie: WIG20 znów przy 2700 pkt, złoty słabnie

. Wczesnym popołudniem nadeszły dane o kwartalnym spadku PKB w Portugalii. Spadek ani nie był potężny - raptem o 0,3 proc. - ani nieoczekiwany, ale i tak źle się inwestorom skojarzył. I to nie tylko w Polsce. Co prawda niemiecki DAX utrzymał się nad kreską (po południu zyskiwał 0,3 proc., ale już francuski

Poranny komentarz rynkowy XTB - radość nie trwała długo

. Niestabilnie w Portugalii O Portugalii ostatnio nie mówiło się wiele. Pomimo bardzo nieciekawej sytuacji makroekonomicznej (PKB w tym roku ma skurczyć się o ponad 2%), Portugalia w miarę płynnie realizowała program pomocowy, który właśnie zbliża się ku końcowi. Rząd coraz śmielej poczynał sobie na rynku długu

Hiszpania: Obligacje z nowym rekordem. Próg bólu przekroczony?

rentowności hiszpańskich obligacji, który wynosi 7 proc. Dla analityków cyfra siedem oznacza przekroczenie progu bezpieczeństwa. To przy takim oprocentowaniu kraje jak Grecja, Portugalia czy Irlandia były zmuszone prosić o pomoc finansową. Wyższe oprocentowanie obligacji sprawia, że rosną koszty obsługi

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

. - Polska wykorzystała efektywnie jedynie 25 z ostatnich 50 lat dynamicznego wzrostu na świecie - mówi Tomasz Marciniak, partner lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company. - Od 1989 r. nasza gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB, ale blisko 40 proc. wzrostu wynikało ze zwiększania

Główny ekonomista BŚ: Polsko, uważaj na swój dług!

wyjść na prostą. Jest to przeprowadzenie strukturalnych reform, które ułatwią prowadzenie biznesu, zachęcą do inwestowania i zwiększą efektywność wydatków publicznych. Kto ma jakie problemy, widać już choćby po naszym rankingu "Doing Business": Irlandia zajmuje w nim 10. miejsce, Portugalia

KE ostrzega: Reformy finansów albo potop długów

. PKB. - Polska na szczęście nie jest w grupie krajów najwyższego ryzyka - mówi Amelia Torres. - Francja, Polska i Portugalia to kraje, które muszą skonsolidować swoje finanse publiczne w średnim terminie. Ale dla nich koszty związane ze starzejącym się społeczeństwem nie są aż tak dużym zmartwieniem

Poranny komentarz rynkowy XTB - Moody's tnie ratingi

jednak raporty o PKB za czwarty kwartał dwóch maruderów strefy euro – Grecji oraz Portugalii (obydwie figury powinniśmy poznać o 11.00). Do tego czeka nas aukcja włoskich obligacji. dr Przemysław Kwiecień Główny Ekonomista X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Przemyslaw.kwiecien@xtb.pl www.xtb.pl

Władza PiS plus samochody elektryczne

przez Ricarda przykład handlu między Portugalią i Anglią. Jedna strona sprzedaje wino, druga sukno i obie odnoszą korzyści. Dany uczestnik wymiany może odnosić korzyści, gdy sprzedaje dobra wymagające mniejszych nakładów na produkcję w zamian za dobra, które wymagają w jego kraju większych nakładów. Czy

Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

, Malta, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania. Decyzji o przystąpieniu do AIIB nie podjęły: USA, Kanada, Japonia. Kapitał banku wyniesie 100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostały wyliczone zgodnie z formułą opartą o PKB z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg

Polityczne obiecanki cacanki

Portugalii. Tam przecież dług publiczny sięgnął w 2010 r. odpowiednio 142, 119 i 93 proc. PKB. Polska według metodologii Eurostatu miała dług publiczny na poziomie 55 proc. PKB. Ale teraz nawet kraje będące w lepszej od nas sytuacji myślą, co może się zdarzyć w przyszłości, i przechodzą do działania

?Economist" : Zachód powinien brać przykład m.in. z Polski

Polska wśród nowych członków Unii stanowi osobną kategorię - pisze "Economist". Dobry rząd i trochę szczęścia sprawiły, że był to jedyny kraj europejski, który w roku 2009 odnotował dodatni wzrost gospodarczy. To z kolei pomogło wszystkim partnerom handlowym Polski. W tym roku polski PKB

Poranny komentarz rynkowy – Chiny zainteresowane europejskim długiem

Chiny a sprawa europejskaEmisja przez EFSF obligacji przeznaczonych na ratowanie Portugalii zaplanowana jest na połowę czerwca. Zainteresowanie nią Chin nie jest niczym nadzwyczajnym. Już wcześniej Pekin nie tylko składał podobne deklaracje, ale brał również aktywny udział w aukcjach długów krajów

Deloitte: Polacy planują przeznaczyć na święta średnio 882 zł

oszczędni będą Holendrzy, którzy chcą wydać średnio niespełna 240 euro. Na drugim biegunie znajdują się Hiszpanie i Brytyjczycy, którzy zadeklarowali, że wydadzą odpowiednio 526 i 550 euro. W tym porównaniu trzeba brać jednak pod uwagę poziom PKB danego kraju, średnie dochody, siłę nabywczą, ale też

Jak ratować gospodarkę: Beylin sugeruje bail-in

. PKB w roku 2010 do 87,1 proc. w 2013 r. W tym czasie zadłużenie strefy euro wzrosło z 85,5 do 92,6 proc., a rządzonej przez socjalistów Francji - z 82,7 do 93,5 proc. Zadłużenie najbardziej zadłużonych - Grecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii - rośnie cały czas, rok po roku. O jakie więc cięcia wydatków

Źli i nacjonalistyczni, bo biedniejsi niż rodzice? 550 mln osób ma gorzej niż przed dekadą

gospodarstw domowych z dochodami gospodarstw o podobnym profilu demograficznym z siedmiu ostatnich dekad. Przebadano 25 wysoko rozwiniętych gospodarek, które odpowiadają za ponad 50 proc. światowego PKB - m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię - państwa o łącznej populacji sięgającej 800

Borowski: Piłka nożna pomoże polskiej gospodarce (wideo)

Jakub Borowski jest współautorem badań nad wpływem Euro 2012. Na ich podstawie za kilka miesięcy powstanie raport na ten temat. - Dzięki organizacji Euro całkowity, skumulowany przyrost PKB do roku 2012 wyniesie 26,6 mld zł, czyli ok. 2 proc. PKB spodziewanego w 2009 r. - mówi Jakub Borowski

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

się rozwijała, w listopadzie 2010 r. sama musiała prosić o pomoc, bo jej nadmiernie rozbudowane banki poniosły ogromne straty i groził im całkowity paraliż. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2011 r., o pomoc poprosiła Portugalia, której dług publiczny dochodził do 100 proc. PKB i wciąż narastał. W

Podatek od transakcji - koszty, zyski, ryzyka

TheCityUK, 80 proc. wpływów z podatku będzie generował Londyn, na co nie ma zgody rządu Wielkiej Brytanii. Eksperci i uczestnicy rynku krytykują ten pomysł. Podatek od transakcji? Bez Londynu to absurd. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB Unii Europejskiej wyniósł w 2010 roku 12,2

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

spadki stopy bezrobocia zaobserwowano w Hiszpanii (z 23,6 proc. do 20,8 proc.), na Słowacji (z 12,4 proc. do 10,6 proc.) i w Portugalii (z 13,6 proc. do 11,8 proc.). Wzrost bezrobocia odnotowano za to w trawionej od kilku lat kryzysem Finlandii (z 9 do 9,5 proc.), w Austrii (z 5,6 proc. do 5,8 proc.), na

Enter Air oczekuje nowych Boeingów serii B737 w swojej flocie w 2017 r.

wynikał przede wszystkim z bardzo naturalnych przyczyn, takich jak wzrost PKB oraz nieunikniony wzrost mobilności Polaków, która jest jedną z najniższych w Europie. "Na pewno będziemy doganiać swoich sąsiadów, którzy mają około 3-krotnie wyższe wskaźniki mobilności, to znaczy liczbę podróży

Poranny komentarz rynkowy XTB - pomoc w cieniu raportu

Po trzynastu godzinach negocjacji Grecy dostali tzw. drugi pakiet pomocy, co ma pozwolić im na uniknięcie bankructwa. Według oficjalnych kalkulacji, relacja dług/PKB na koniec 2020 roku ma wynieść 120,5%. Nieoficjalny raport Trojki wskazuje jednak na szereg ryzyk, w wyniku których relacja dług

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

zaliczyły Austria i Holandia, nie mówiąc już o znacznie słabszych: Grecji, Portugalii, Bułgarii, które wielokrotnie ogłaszały niewypłacalność. Nawet Stany Zjednoczone mają na swym koncie dwa przypadki, które można nazwać niewypłacalnością. Jeszcze na początku XX w. papierowe banknoty z portretami

Innowacje róbmy w firmach, nie na uczelniach

sprzyjał innowacjom? Sektor nauki powinien dostawać minimum 2 proc. PKB, a w firmach zatrudnienie pracowników w jednostkach naukowo-badawczych powinno być około trzech razy większe niż w sektorze nauki. Tak jest w wiodących krajach. Jeśli do takiej struktury dojdziemy, to dystans pomiędzy Polską a Zachodem