pkb porównanie krajów

Witold Gadomski

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Gospodarka Grecji skurczyła się o 2,5 proc. na koniec ubiegłego roku

W porównaniu z danymi z III kwartału produkt krajowy brutto Grecji zmniejszył się o 0,8 proc. Borykająca się z problemem nadmiernego deficytu i zadłużenia Grecja wprowadziła drastyczny plan oszczędnościowy mający poprawić sytuację finansów publicznych. Oprócz cięcia kosztów i zamrożenia płac w

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7% w 2017 r.

względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego obniżyła się w porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią

Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,7% r/r w I kw. 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5% w porównaniu z poprzednim

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

. 2020 r. wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W ujęciu wyrównanym sezonowo w I kwartale 2020 r. PKB (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,6%. Ekonomiści zwracają uwagę, że wyjście z

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Porównanie scenariuszy szokowych COVID-19 bez tarczy antykryzysowej i z tarczą pokazuje, że działania antykryzysowe zmniejszyły spadek krajowego PKB o około 2-3 pkt proc. w 2020 roku, poinformował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. "To są

Fitch: Nowe sankcje USA dla Chin obniżyłyby wzrost PKB Polski o 0,314 pkt w 2020

importu z Chin obniżyłoby produkcję światową o 0,4 pkt proc. w 2020 r., uważa Fitch Ratings. Globalny wzrost PKB spowolniłby do 2,7% w tym roku i 2,4% w przyszłym roku w porównaniu do bazowych prognoz z naszego ostatniego raportu 'Global Economic Outlook', opiewających odpowiednio na 2,8% i 2,7%. Wzrost

Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce wzrosła do 34,4% w 2016 r.

- 41,3% (wobec odpowiednio 41,2%). "Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB różniła się znacząco między krajami członkowskim, z największym ich udziałem wobec PKB zanotowanym we Francji 47,6%; Danii 47,3% i Belgii 46,8%, następnie w Szwecji (44,6%), Finlandii (44,3%), Austrii

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

zanotowano wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i tym razem skala wyhamowania okazała się nieco większa od średnich oczekiwań rynkowych. Trzeba jednak podkreślić, że dynamika PKB na poziomie 3.9%r/r to wciąż relatywnie wysoki wynik, zwłaszcza jeśli porównać ją z dynamiką PKB w Niemczech, całej

Coface: Spadek globalnego PKB sięgnie 4,4% w 2020 roku

%), Wielką Brytanię (+37%), Japonię (+24%), Francję (+21%) i Niemcy (+12%). W przypadku ryzyka dla sektorów obniżone zostały oceny około 40% z 13 sektorów biznesowych w 28 krajach ocenianych przez Coface (reprezentujących 88% globalnego PKB). Najbardziej odporny okazał się sektor farmaceutyczny, a także

Skiba z MF: Prognoza wzrostu PKB na poziomie 4% w 2019 r. wydaje sie bezpieczna

br. wzrost polskiego PKB będzie niższy niż w 2018 r., choć nasza oficjalna prognoza (4%) wydaje się bezpieczna" - napisał Skiba w komentarzu do danych GUS. Dodał, że wyniki gospodarki polskiej wypadają bardzo korzystnie na tle UE. "Jeżeli do porównań przyjmiemy roczne tempo wzrostu

Kwieciński: Wzrost PKB w całym 2019 roku może oscylować w okolicach 4,5% r/r

to określił minister gospodarki tego kraju. Chodzi na przykład o słabe dane o produkcji przemysłowej i kiepskie nastroje konsumentów. Znalazły one niestety potwierdzenie w danych o wzroście PKB w drugim kwartale w Niemczech, który zmniejszył się o 0,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Nie mamy co

Scope Ratings: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r i do 3,5% w 2020 r.

zabezpieczenia zewnętrzne i silny system bankowy. "Oczekiwana zmiana tempa wzrostu polskiej gospodarki wobec długotrwałego trendu - PKB rosło o 3,5% średniorocznie pomiędzy 2009-2018 - odzwierciedla ograniczenia możliwości gospodarki, zbliżanie się do standardów życia zachodnich krajów UE wraz ze

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 124,4% w 2017 r.

względu na szybszy wzrost PKB aniżeli aktywów sektora finansowego nieznacznie się obniżyła w porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 4,1% w 2019 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,3 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,8% oraz prognozuje wzrost o 3,2% na 2020 r., podała instytucja w komunikacie. Ogółem, wzrost gospodarczy w krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 2,3% w tym roku (spadek o

Eurostat: Polska przeznaczyła 1,03% PKB na B+R w 2017 r.; średnia UE: 2,07% PKB

na B+R (tj. 0,56% PKB). "W porównaniu do innych dużych gospodarek, intensywność wydatków UE na B+R była znacząco niższa niż w Korei Południowej (4,22% w 2015 r.), Japonii (3,28% w 2015 r.) i w Stanach Zjednoczonych (2,76% w 2015 r.), natomiast na podobnym poziomie wydatków na ten cel w Chinach

PIE: W bardzo optymistycznym scenariuszu, Polska weszłaby do G20 już w 2029 r.

Ekonomicznego (PIE). Zgodnie z najnowszymi analizami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w najbliższych 5 latach PKB w Polsce będzie nadal rosło. Wzrost ten będzie oscylował wokół 3% rocznie, co stanowi spowolnienie w porównaniu z ostatnimi dwoma latami, kiedy to wzrost PKB wynosił ok. 5% rocznie, wskazali

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

Światowego (-4,2%). Bardziej optymistyczni są natomiast eksperci EKF w zakresie oczekiwanego wzrostu dynamiki PKB w roku 2021 i 2022. Konsensus prognostyczny przewiduje również głębszy spadek inwestycji i spożycia w porównaniu do rządowego programu konwergencji" - czytamy w raporcie. Pomimo recesji

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,2-4,3% w 2019 r.

, co przekłada się też na tempo wzrostu polskiego PKB. "Wiele będzie zależeć od polityki fiskalnej i tego, czy deficyty budżetowe w krajach Eurolandu będą zwiększane, a tym samym pobudzany będzie popyt wewnętrzny w tych krajach" – powiedział Piotr Dmitrowski z Biura Badań i Analiz BGK

Janecki z Societe Generale: Wzrost PKB spowolni do 3,6-3,8% w 2019 roku

. 4%, w porównaniu do 4-5% w poprzednich latach. Podkreślił przy tym, że w dalszym ciągu zmianie ulegać będą przyzwyczajenia konsumentów, ich podejście do konsumpcji i sposoby wydawania pieniędzy. "Mało kto spodziewa się załamania rynkowego. Długoterminowo dynamika polskiego PKB jest średnio o

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

dziewięciu emisji, w których NBP ma udział przekraczający 20%, znajdują się tylko dwa SPW (serii DS0725 i DS1029)" - czytamy dalej. Ekonomiści banku ocenili, że program skupu aktywów przez NBP o wartości 4,5% rocznego PKB w porównaniu do programów uruchamianych w reakcji na obecną recesję, jest typowy

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

51 mld zł, a więc o 72%, w tym samym czasie PKB urósł o 32%. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był spadek luki CIT, która w 2018 roku wyniosła nieco ponad 22 mld zł w porównaniu z ok. 35 mld zł w 2014 roku. Przyczyniły się do tego dwie rzeczy. Po pierwsze, w badanym okresie mieliśmy do czynienia z

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%. Renata Oljasz (ISBnews)  

Borys z PFR: PKB Polski może spaść o co najmniej 5-10% w II kwartale

bezpieczeństwa przy powrocie do pracy i normalnego życia" - wskazał szef PFR. Podkreślił, że skutkom ekonomicznym pandemii mają przeciwdziałać pakiety osłonowe ogłaszane w wielu krajach, w tym Tarcza Antykryzysowa o wartości obecnie ponad 220 mld zł. "Wartość Tarczy to ok. 10% PKB, co czyni ją

KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021

przewiduje się w latach 2019-2021 wzrost PKB po 1,4%. Prognozę na 2020 r. również skorygowano w dół w porównaniu z założeniami z lata (z 1,6%). "Jak dotąd gospodarka europejska okazała się odporna na mniej korzystne warunki zewnętrzne: nadal odnotowywano wzrost gospodarczy, tworzenie dużej liczby

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

oszczędności gospodarstw domowych. Obniży się również aktywność inwestycyjna, zwłaszcza poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Założono, że PKB w krajach UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski obniży się o

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Fitch: Wzrost PKB Polski będzie wspierał rating w średnim i dłuższym terminie

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Choć w ostatnich latach wzrost gospodarczy Polski był silny, nadal pozostaje on stosunkowo niski w porównaniu do innych krajów z ratingiem kategorii A. Jednakże w tym roku Polska może osiągnąć 2/3 mediany w zakresie PKB na osobę w tej grupie, uważa dyrektor w

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,7% w 2018 r.

; EBOR podniósł prognozę tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,5 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 4,3% oraz prognozuje wzrost o 3,5% na 2019 r., co oznacza wzrost o 0,2 pkt proc. wobec majowej prognozy, podała instytucja w komunikacie.  Ogółem

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4% w 2018 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,5 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,8% oraz prognozuje wzrost o 3,3% na 2019 r., podała instytucja w komunikacie Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 3,3% w tym roku i 3,2% w

Wicepremier Gowin: Przedłużonych ferii nie będzie

lepszej jakości miejsc pracy niż obecnie.   Zaskoczenie na koniec Ogółem w 2020 r. nasza gospodarka ma się zmniejszyć o 3,5 proc. Natomiast w następnym roku dynamika PKB wyniesie 2,9 proc. W porównaniu z innymi prognozami są to dość konserwatywne założenia. Na przykład bank Goldman Sachs przewiduje

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

fakt, że wcale nie musiał on być nam 'dany', najlepiej obrazuje porównanie z sąsiednią Ukrainą. W 1991 roku PKB na mieszkańca tego kraju było kilka procent wyższe niż w Polsce, zaś po trzech dekadach wskaźnik ten prawie potroił się w naszym kraju, podczas gdy na Ukrainie spadł o kilkanaście procent

EBOR obniżył prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,9% w 2019 r.

; - czytamy w komunikacie. EBOR obniżył prognozy wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,1 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - odpowiednio do 3,7% na 2019 r. i do 3,2% na 2020 r. Ogółem, wzrost gospodarczy w krajach objętych analizą EBOR-u ma wynieść 2,4% w tym roku (bez

Era niekończących się długów ma tylko jedno radykalne rozwiązanie

wraz z nim my wszyscy – stanie w obliczu gigantycznego nowego zadłużenia. Przy tym Niemcy – w porównaniu z innymi europejskimi krajami – radzą sobie nawet całkiem dobrze. Wiele innych krajów strefy euro ze swoim zadłużeniem wejdzie w tym roku w zupełnie nowe wymiary. Zasadniczo

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

kraju, skorygowaliśmy w dół prognozy dla polskiej gospodarki. W obecnych warunkach szacujemy, że w całym 2020 r. dynamika wzrostu PKB ukształtuje się w okolicach 0% r/r, przy spadku PKB w II kw. W tym scenariuszu zakładamy, że w trakcie II kw. sytuacja będzie stopniowo normalizować się, a skalę

Lockdown niestraszny detalistom. Grudniowa sprzedaż większa od oczekiwań

ten wyniósł aż 5,3 proc.   Co więcej, w ujęciu miesiąc do miesiąca, a więc w porównaniu z listopadem, sprzedaż wzrosła we wszystkich kategoriach ujętych przez GUS. Znacznie więcej kupiliśmy np. książek oraz prasy (wzrost o 50,2 proc. w ujęciu nominalnym). Oddech złapały także branże, które w

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

naturalnym, ale ważne jest, by spowolnienie gospodarcze nie było zbyt głębokie. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani w Polsce i strefa euro również" - stwierdził dyrektor. Arak zwrócił też uwagę, że Polska ma jedną z najniższych stóp inwestycji w relacji do PKB w UE - na tle innych krajów naszego

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

Produkt krajowy brutto (PKB) to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Odzwierciedla wartość dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku na terenie danego kraju. Jeśli PKB rośnie, to świadczyć to może m.in. o tym, że więcej produkujemy, konsumujemy, a firmy, rząd i samorządy więcej inwestują

Z kryzysu wyjdziemy wzmocnieni dopingiem [WYWIAD]

naszych finansów publicznych na pewno jest daleki od ideału. Pandemia spowodowała znaczne koszty. Wysiłek finansowy był u nas jednak efektywny. Ponieważ stan naszych finansów publicznych i gospodarki w porównaniu do innych krajów jest bardzo dobry, to można wręcz zaryzykować tezę, że w obszarze finansów

Projekt budżetu 2020: Wzrost PKB 3,7% w 2020 r., spowolni do 3,1% w 2023 r.

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski wyniesie 3,7% w 2020 roku, następnie spowolni do 3,4% w 2021 r i do 3,1% w 2022 i 2023 r., wynika z podstawowych wskaźników makroekonomicznych załączonych do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. "Przyjęto, że w 2019 r

Kościński z MPiT: Popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

" - dodał wiceminister. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyższej dynamiki r/r PKB w III od oczekiwań, tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie utrzyma się w IV kw. br. i oczekiwane jest w granicach 4,2-4,9% r/r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że według szybkiego szacunku, PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Ponad 2/5 dyrektorów finansowych w Polsce (42% z nich) uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki, wynika z "CFO Survey 2020" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. Oznacza to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu z

Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,3 pkt do 2% w 2017 r.

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego strefy euro wyniesie 2% w 2017 roku, podał Fitch Ratings w najnowszym raporcie "Global Economic Outlook". Oznacza to podniesienie prognozy agencji o 0,3 pkt proc. w porównaniu z marcową prognozą.  "PKB w strefie

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

, że tempo wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2018 r. było już nieco wolniejsze w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów. Dynamika PKB znalazła się poniżej 5.0%r/r. Siłą napędową gospodarki pozostała konsumpcja gospodarstw domowych ze wzrostem na poziomie 4.3%r/r. Choć był to

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

ujęciu kwartalnym - wyniosła ona zaledwie 0,5%, podczas gdy konsensus Bloomberga zakładał spadek o 1,2%. Dla porównania spadek PKB w strefie euro w I kwartale wyniósł 3,8% w ujęciu kwartalnym. Podobnie jak informacje o coraz większym otwieraniu polskiej gospodarki, dane budzą optymizm, że Polska będzie

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

wzrost PKB w Q4'19 był – według szacunków – ujemny i wyniósł 0.5pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'19 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r. wyhamowało w porównaniu do 2018 r., kształtując

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

pozostanie w domach oraz ograniczenie do minimum aktywności, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Polska uruchomiła środki prewencyjne stosunkowo wcześnie, a ograniczenia wprowadzone w życie były relatywnie restrykcyjne w porównaniu z wieloma innymi krajami w Europie. Tym samym aktywność gospodarcza w

EBOR podtrzymał prognozę 3,2% wzrostu PKB Polski w 2017 r.

tegorocznego wzrostu PKB dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,1 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z listopada - do 3,1%. Takiego samego poziomu wzrostu oczekuje w 2018 r., podała instytucja w komunikacie. Ogółem, wzrost gospodarczy w 36 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 2,4% w tym

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu zanotowała płytszy spadek w maju wobec poprzedniego miesiąca i mieściła się w medianie prognoz. Ekonomiści oczekują, że PKB spadnie w II kw. o ok. 8-10% r/r. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana

Morawiecki: Sytuacja zewnętrzna wpłynęła na tempo wzrostu PKB w III kw

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Otoczenie zewnętrze - czyli spadek dynamiki wzrostu PKB w poszczególnych krajach UE w III kw. br, głównie w Niemczech, oraz zakończenie perspektywy unijnej - miały znaczący wpływ na opublikowany wczoraj szybki szacunek wzrostu PKB w Polsce za III kw. na poziomie

Eurostat: Wydatki na badania i rozwój w Polsce to 0,87% PKB, średnia UE: 2,02%

nominalnym wydatki Polski na badania i rozwój wyniosły 3.436 mln euro w 2013 r. wobec 1.139 mln euro w 2004 r., zaś w całej Unii Europejskiej było to odpowiednio: 273.464 mln euro wobec 194.341 mln euro, podano w komunikacie. Najwyższy poziom wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB wśród krajów

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2017 i do 3,4% w 2018 r.

dla regionu Europy Środkowej i krajów bałtyckich o 0,8 pkt w porównaniu z oczekiwaniami z maja - do 3,9% oraz o 0,3 pkt do 3,4% na 2018 r. Ogółem, wzrost gospodarczy w 37 krajach objętych analizą EBOR-u ma wzrosnąć o 3,3% w tym roku i o 3% w 2018 r. po wzroście o 1,9% w ub.r. (ISBnews)  

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br. Ekonomiści oczekują, że w I kw. br. zostanie odnotowana pozytywna dynamika wzrostu PKB w

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

, której PKB jest ok. 2,5-krotnie mniejszy. Porównania z krajami regionu sugerują więc, że w polskiej gospodarce wciąż istnieje przestrzeń do dalszego zwiększania otwartości gospodarki" - czytamy także.  W grudniu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 710 podmiotów wybranych z

Peters z Moody's: Rynek pracy w Polsce będzie ograniczał tempo wzrostu PKB

braki na rynku pracy. Dodał, że przed Polską są wyzwania demograficzne. "Polska jest bardziej odporna na szoki handlowe w porównaniu do innych krajów regionu CEE" - powiedział także Peters. "W ujęciu średnioterminowym mniejszy napływ funduszy unijnych do Polski może mieć negatywne

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

realnie o 1,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%. GUS podał dziś, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu o 9,1% kwartał wcześniej). Głównym motorem wzrostu PKB w III kw. br. była konsumpcja gospodarstw domowych, która wzrosła o 3,9% r/r

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

poprawiliśmy nasz wynik kolejno o około 1,5 pkt proc. oraz 3 pkt proc." - czytamy dalej.  Według WEI takim krajom, jak Polska, Węgry czy Łotwa osiągnięcie poziomu PKB PPP per capita Francji czy Wielkiej Brytanii zajmie 15-20 lat. Następne pokolenia Polaków powinny już żyć na podobnym poziomie, co

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrost PKB (w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.) o 1,9 proc., a w kolejnych kwartałach spadki o 8 proc. i 1,8 proc. Dla całej Unii Europejskiej wskaźniki te wyniosły odpowiednio: -2,6 proc., -13,9 proc. i -4,2 proc. Ale lepiej niż Polska radziły sobie Irlandia i

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

wkład popytu konsumpcyjnego będzie malał. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z III kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,7% w 2019 r. i 2020 r.

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Światowy PKB wrośnie jedynie o 2,7% w roku 2019 i 2020, w porównaniu ze wzrostem o 3,1% w 2018 r. , prognozują analitycy Euler Hermes. Instytucja zrewidowała prognozy rozwoju handlu międzynarodowego na lata 2019 i 2020 (+2,2% pod względem wolumenu w bieżącym

PIE: Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej trzydziestce wynosi ok. 45 tys. USD, a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. USD. Zestawieniu lideruje Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., wyprzedzając takie kraje, jak

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 4,5% w 2018 r.

głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, tj. wyraźnie wyższą od naszych oczekiwań dynamiką PKB wI kw. br. Główne tendencje dotyczące wzrostu gospodarczego w naszym scenariuszu nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do ostatniej prognozy. Uważamy, że I kw. 2018 r. był szczytem

Fitch podtrzymał ratingi A-/A Polski ze stabilną perspektywą

komunikacie. Fitch zwraca uwagę, że w ostatnich latach silny wzrost gospodarczy wspierał poprawę wskaźnika PKB per capita, który jednak pozostaje niski w porównaniu do krajów z regionu. Zmniejszona przewidywalność w polityce gospodarczej od zmian politycznych rozpoczętych w październiku 2015 r. zwiększają

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

biznesu, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Będzie to łagodzone przez wzrost PKB, którego spodziewamy się w przyszłym roku i - być może - nowe programy pomocowe" - powiedział Sikora. Zaznaczył, że rezerwa makro, którą bank zawiązał w II kwartale "ma zabezpieczyć przed niespodziankami w

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD pod względem aktywności zawodowej osób 55+

ekspertów firmy doradczej PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld USD. "Miejsce Polski w końcówce zestawienia dla całego OECD to efekt kilku czynników, które są brane pod

MR: Wzrost PKB utrzyma się w IV kw. na poziomie zbliżonym do III kw.

Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał także GUS. "Analiza

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrośnie o 6% r/r w 2019 r.

, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83% globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10% r/r. Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Trzy czynniki składają się na wyjaśnienie tego faktu: - słabszy kontekst

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5%. W stosunku do

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. ukształtowała się na poziomie powyżej mediany prognoz rynkowych (w cenach stałych) i w ujęciu miesięcznym wyraźnie wzrosła. Po publikacji tych danych część ekonomistów rewiduje w górę spadek PKB w II kw. i widzi go poniżej 10

Moody's podwyższył rating Cyfrowego Polsatu do Ba1, perspektywa stabilna

dywidendy w bieżącym roku, (3) koncentrację działalności grupy na Polsce, która jest wysoce konkurencyjnym rynkiem oraz (4) oczekiwane przez Moody's spowolnienie wzrostu PKB w kraju w latach 2019-2020 przy rosnącym poziomie inflacji, podano dalej. "W opinii Moody's w horyzoncie średnioterminowym

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

perspektywie kilku kwartałów) konflikt pomiędzy tymi krajami. Dodatkowo, wskaźniki PMI wskazują, że w III kw. Niemcy wpadły najprawdopodobniej w tzw. techniczną recesję (spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu). Wyprzedzające wskaźniki koniunktury sygnalizują niewielkie prawdopodobieństwo poprawy sytuacji u

Polska na 26. miejscu w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

gospodarczego PKB w całym 2018 roku przewyższy wynik z 2017 roku (4,6%) i będzie oscylować w granicach 5% r/r.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu

Deloitte: 2/3 funduszy PE z Europy Środkowej zakłada pogorszenie sytuacji gosp.

sytuacji gospodarczej w nadchodzących miesiącach. To duży wzrost w porównaniu do 46% w poprzedniej edycji badania. Co ciekawe, 13% uważa, że sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie, podczas gdy pół roku wcześniej żaden ankietowany nie udzielił takiej odpowiedzi. Prognozy pokazują, że PKB regionu spadnie o

CBRE: Rynek nieruchomości komercyjnych wróci do stanu sprzed COVID za 1,5 roku

komercyjnych był rekordowy. Wartość inwestycji w naszym kraju przekroczyła 7,7 mld euro, co oznacza wzrost o niemal 3 mld w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat. Cykl wzrostowy został jednak gwałtownie zatrzymany przez pandemię koronawirusa. Niemniej jednak utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

spowolnienia na świecie to utrzymujący się niski wzrost jednostkowych kosztów pracy (ULC), zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami regionu" - dodał.  Czynnikami ryzyka dla prognoz w sferze realnej jest globalna koniunktura (podwyżki stóp Fed), "wojny handlowe", włoski budżet, "twardy

Bloomberg: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się najlepiej w Unii Europejskiej

Liderem jest Rumunia - według szacunków wzrost jej PKB ma osiągnąć 6 proc. W zeszłym kwartale rumuńska gospodarka rosła o 4,3 proc. Również kraje jak Bułgaria, Węgry i Słowacja w pierwszym kwartale notują przyspieszenie. PKB strefy euro, dla porównania w zeszłym kwartale zanotowało wzrost o 1,6

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

się ma w czołówce krajów z najwyższym wzrostem PKB, chociaż sama prognoza obniżyła się o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia" - czytamy w raporcie.  Wolniejszy wzrost (o ok. 0,5 pkt proc.) przewidywany jest także w Holandii, Rumunii, czy na Litwie. Wolno rosnąć będą

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

porównano 45 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej "umiarkowanie wolna". "W Europie są tylko 2 gospodarki o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej: Grecja oraz Ukraina ('mostly unfree'). Podobnie jak w poprzednich latach, autorzy indeksu nie wyróżnili

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8% niższym w porównaniu z marcem br. Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

skłaniają ekonomistów do możliwych rewizji dotychczasowych prognoz dynamiki wzrostu PKB w IV kw. br i całym 2019 roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w października br. o 3,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 7,8

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

wyprzedza między innymi Japonię i Kanadę, znajdując się na 36. miejscu wśród 169 państw, odpowiedzialnych łącznie za 99% światowego PKB i 97% globalnej populacji. Nasz kraj wyróżnia się wzrostem międzynarodowego handlu detalicznego - wartość eksportu stanowi aż 44% PKB. W rankingu mierzącym wyłącznie

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

najniższych w Europie. Dla porównania zadłużenie gospodarstw domowych do PKB w Niemczech wynosi 86%, we Francji 112%, a w Wielkiej Brytanii 140%. Niższy stosunek obserwowany jest w niektórych krajach naszego regionu np. na Węgrzech, gdzie wynosi on 43%" - czytamy w raporcie.  ZBP wskazuje, że

Fitch potwierdził rating A- Małopolski, rating krajowy podniósł do AAA(pol)

terytorialnego o długoterminowym ratingu krajowym na poziomie AA+(pol). W rezultacie, województwo jest lepiej przygotowane na ewentualne negatywne zjawiska, które mogą wystąpić w jego otoczeniu gospodarczym, podano także. W 2014 r. udział Małopolski w PKB kraju wynosił 7,8% (nominalnie 133 974 mln zł), co

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z II kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

grudnia 2016 r. wyniosła 126,3%. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw i przeniesienia części produkcji z Państwa Środka do innych krajów - w związku z tym wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się o 8,3 mld USD rocznie

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

gospodarek (wg PKB), ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których działają firmy doradcze współtworzące organizację Eight International. Osiem z nich to kraje europejskie: Polska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia. Dwa pozostałe zaś to Rosja i Indie, dwie strategicznie

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4%, podano również. Konsensus rynkowy przewidywał, że wzrost PKB w II kw. br. wyniósł średnio 3,8%. GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za II kw., natomiast

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

grudnia 2019 r. departament ekonomiczny EBI oraz Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji szacują, że operacje EFIS zapewniły wsparcie dla około 1,4 mln miejsc pracy. Do 2022 r. liczba ta powinna wzrosnąć do 1,8 mln miejsc pracy w porównaniu z poziomem bazowym. Z obliczeń wynika ponadto, że dzięki tej

Morawiecki: Wzrost PKB coraz szybszy, inflacja nie powoduje turbulencji

kontrolą rządu. "Dług mamy na poziomie 52-53% do PKB. Dla porównania, Francja ma 100% do PKB, Hiszpania też, a Niemcy mają 70%. Czyli jesteśmy wśród tych dużych krajów zdecydowanie o najniższym długu publicznym" - powiedział Morawiecki. Wicepremier wyjaśnił, dlaczego deficyt budżetu państwa w

MR: Wzrost PKB utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach

półroczu 2017 roku, stwierdzili eksperci. "W drugim kwartale tempo wzrostu wyniosło 1,1% w porównaniu z pierwszym kwartałem i było identyczne jak w poprzednim kwartale. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Wartość dodana brutto rosła szybciej niż PKB i w drugim kwartale jej

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

dzięki odbiciu w Niemczech.    W ostatnich szacunkach, dotyczących tempa wzrostu PKB Niemiec w 2019 r., Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę do 0,5% (z 1,1%). Także niemiecki rząd wskazuje, że PKB kraju może w tym roku zanotować najwolniejsze tempo wzrostu od blisko 6 lat. Jednakże

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

inwestycji firm prywatnych (sygnalizowany przez przedsiębiorstwa wzrost niepewności firm z uwagi na wdrażane zmiany prawno-podatkowe). Choć z porównaniu z II kw. oczekujemy w III kw. solidnej poprawy kontrybucji eksportu netto we wzrost PKB, to te szacunki nie oznaczają trwałych tak istotnych zmian w

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

poziomem inflacji i niskim poziomem stopy referencyjnej. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Kolejne dane napływające z gospodarki potwierdzają, że jest ona w fazie spowalniania. Należy oczekiwać, że będzie ono kontynuowane, choć w porównaniu z krajami Europy Zachodniej

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego wzrosła do 122,8% w 2015 r.

finansowego do PKB zwiększyła się o 1,4 pkt proc. i na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 122,8%. Rozwój pośrednictwa finansowego, mierzony relacją wartości aktywów systemu finansowego do PKB, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika w krajach

Deloitte: Polska musi zwiększyć poziom oszczędności krajowych

możliwe scenariusze wobec niemieckiego PKB: osiągnięcie 75% lub 85% według parytetu siły nabywczej w 2040 roku. "Krajem, któremu bardzo dokładnie powinien się przyjrzeć nowy polski rząd jest Hiszpania. Przykład tego państwa pokazuje, że możliwe było osiągnięcie 90-proc. konwergencji PKB per capita